Sunteți pe pagina 1din 16

Predica Preafericitului Printe Patriarh Daniel la Duminica a XXVIII-a dup Rusalii Dumnezeu cheam oamenii la mntuire Evanghelia Duminicii

a XXVIII-a dup Rusalii ( !fin"ilor !trmo#i$% &uca '() '*-+( (Pilda celor pofti"i la cin$ ,is-a Domnul pilda aceasta- .n om oarecare a fcut cin mare #i a chemat pe mul"i% #i a trimis la ceasul cinei pe slu/itorul su ca s spun celor chema"i- Veni"i) c iat) toate sunt gata0 1i au 2nceput to"i) cte unul) s-#i cear iertare0 3el dinti i-a zis- m cumprat un ogor #i tre4uie s ies ca s-l vd% te rog) iart-m0 1i altul a zis- 3inci perechi de 4oi am cumprat #i m duc s-i 2ncerc% te rog) iart-m0 l treilea a zis- 5emeie mi-am luat #i de aceea nu pot veni0 1i) 2ntorcndu-se) slu/itorul a spus stpnului su acestea0 tunci) mniindu-se) stpnul casei a zis- Ie#i 2ndat 2n pie"ele #i uli"ele cet"ii) #i pe sraci #i pe neputincio#i) #i pe or4i #i pe #chiopi adu-i aici0 1i slu/itorul a zis- Doamne) s-a fcut precum ai poruncit #i tot mai este loc0 1i a zis stpnul ctre slug- Ie#i la drumuri #i la garduri #i sile#te-i s intre) ca s mi se umple casa) cci zic vou- 6ici unul din 4r4a"ii aceia care au fost chema"i nu va gusta din cina 7ea0 !fnta Evanghelie din Duminica a XXVIII-a dup Rusalii prezint Pilda celor pofti"i la cin #i a fost rnduit de 8iseric spre a se citi 2n aceast perioad de pregtire pentru sr4toarea 6a#terii Domnului #i 7ntuitorului nostru Iisus 9ristos0 Pilda celor pofti"i la cin are dou 2n"elesuri ma/ore0 Primul se refer la istoria mntuirii neamului omenesc) adic la lucrarea 7ntuitorului Iisus 9ristos ca 5iu #i !lu/itor al lui Dumnezeu) 3are cheam la mntuire mai 2nti pe poporul evreu #i apoi pe toate popoarele0 :n al doilea rnd) pilda se refer la via"a noastr) a fiecruia dintre noi) mai precis la modul 2n care noi rspundem chemrii lui Dumnezeu la mntuire sau refuzm chemarea &ui) su4 diferite prete;te0 !lu/itorul !tpnului) 7esia 3el prezis de profe"i nonimul sau <un om oarecare<) cum se spune 2n Evanghelie) este :nsu#i Dumnezeu) 3el cu multe nume #i mai presus de orice nume) dup cum 2nva" !fntul Dionisie reopagitul0 3ci dincolo de numele atri4uite lui Dumnezeu 2n rela"ia !a cu lumea) El este mai presus de orice nume #i de orice 2n"elegere omeneasc 2n privin"a fiin"ei !ale0 Iar numele &ui de =at al unui 5iu ve#nic ni s-a descoperit nou de 7ntuitorul Iisus 9ristos) dup cum El :nsu#i spune- <Vam descoperit numele &ui vou< (Ioan '>) *$0 #adar) Dumnezeu =atl 3el ve#nic cheam la mntuire omenirea 2ntreag0 3um? &a amurgul istoriei) 2n zilele mai de pe urm (3f0 Evrei ') +$) la plinirea vremii (3f0 @alateni () (-A$) El trimite 2n lume pe 5iul !u 3el ceresc ca s cheme lumea la mntuire0 :n !fnta Evanghelie de astzi) cel care cheam oamenii la cina stpnului nu se nume#te fiu) ci numai

slu/itor) pentru a arta aici c 5iul lui Dumnezeu 3are !-a fcut Bm) adic Iisus 9ristos) este 2n primul rnd !lu/itor al lui Dumnezeu) ca s ne 2nve"e pe noi ascultarea #i slu/irea fa" de Dumnezeu0 De/a profe"ii Vechiului =estament au vor4it despre 7esia ca fiind <E4ed-Iahve<) sluga Domnului (cf0 Isaia AC) ''$) iar 7ntuitorul Iisus 9ristos ne spune c 5iul Bmului) adic El :nsu#i) <nu a venit 2n lume ca s I se slu/easc) ci ca El s slu/easc< (7atei +D) +E$0 Deci) 5iul lui Dumnezeu 2ntrupat) adic Iisus 9ristos) cheam oamenii la cina =atlui ceresc) la comuniunea vie"ii ve#nice0 3ina din casa !tpnului semnific :mpr"ia lui Dumnezeu proape la toate popoarele) dar mai cu seam 2n tradi"ia e4raic) cina este sim4olul comuniunii) al 4ucuriei de a fi 2mpreun) de a mnca #i a 4ea 2mpreun) de a se vedea #i de-a comunica fa" ctre fa") de a se cunoa#te #i a se pre"ui reciproc0 3ina din Evanghelia de astzi semnific tainic :mpr"ia lui Dumnezeu) a crei arvun aici pe pmnt este 2ns#i 8iserica lui 9ristos 2n care se svr#e#te 3ina cea de =ain sau !fnta Euharistie) pe care 7ntuitorul Iisus 9ristos a instituit-o 2n !fnta #i 7area Foi seara) 2nainte de Ptimirile !ale) de Rstignirea !a #i de :nvierea !a din mor"i0 :n pilda din Evanghelia de astzi) cei dinti care au fost chema"i la cin erau cpeteniile poporului evreu #i crturarii sau 2nv"torii de lege0 Ei sunt chema"i cu prioritate) pentru c ei cunosc mai 4ine &egea Domnului #i lor li s-a 2ncredin"at descoperirea dumnezeiasc a planului de mntuire a lumii 2ntregi) pe care Dumnezeu =atl 2l ini"iaz #i-l 2mpline#te prin 5iul !u) 3are !-a fcut Bm din iu4ire pentru oameni #i pentru mntuirea lor0 Evanghelia ne arat cum aceast elit a poporului evreu) care a fost chemat de ctre !lu/itorul Domnului) de 7ntuitorul Iisus 9ristos) refuz a4il #i politicos invita"ia la cin) folosind diferite scuze) care) la prima vedere) par credi4ile) dar 2n realitate ele acoper o e;isten" egoist #i ptima# a celor invita"i0 Primul invitat a spus- <7i-am cumprat ogor #i tre4uie s ies ca s 2l vd% te rog) iart-m< (&uca '() 'E$0 l doilea a spus- <3inci perechi de 4oi am cumprat #i m duc s-i 2ncerc% te rog) iart-m< (&uca '() 'G$0 l treilea #i-a motivat refuzul cu urmtorul rspuns- <5emeie mi-am luat #i de aceea nu pot veni< (&uca '() +D$0 3nd a vzut !tpnul casei c oamenii considera"i de El a fi cunoscu"i #i prieteni ai !i) pentru c erau cunosctori ai 2nv"turilor !ale sfinte) au refuzat chemarea !a la osp"ul sau 4ucuria mntuirii) !-a mniat) dup cum se spune 2n Evanghelie0 Desigur) refuzul lor era e;presia li4ert"ii lor) dar li4ertatea lor de a rmne) 2n mod egoist) 2n afara comuniunii cu El a produs suprare 3elui 3are le-a adresat invita"ia la cin0 Drept consecin") 4untatea &ui s-a 2ndreptat spre al"i oameni0 3hemarea lui Dumnezeu #i li4ertatea omului de a rspunde sau nu chemrii divine :ntruct Dumnezeu dore#te ca <to"i oamenii s se mntuiasc #i la cuno#tin"a adevrului s vin< (I =imotei +) ($) to"i oamenii sunt chema"i la mntuire) dar nu to"i rspund acestei chemri0 De aceea) !fntul @rigore de 6Hssa) comentnd cuvintele 7ntuitorului <mul"i

chema"i) dar pu"ini ale#i< (7atei ++) '($) spune c to"i sunt chema"i) dar sunt pu"ini ale#i) pentru c pu"ini oameni rspund chemrii lui Dumnezeu0 flnd de scuzele unora care nu au gsit timp pentru a rspunde chemrii !ale) !tpnul casei :l trimite pe !lu/itorul !u s invite la cin o mul"ime de oameni de rnd) fr preten"ii de superioritate) care nu se a#teptau la o astfel de invita"ie #i nici nu se considerau vrednici s stea la o mas att de strlucit0 Preocupri e;cesive pentru trup) dar pu"in gri/ pentru suflet 3el dinti care refuz invita"ia la cin aduce ca scuz sau motiva"ie gri/a pentru ogor) adic pentru "arina cumprat pe care tre4uia s o vad0 :n tlcuirea unor !fin"i Prin"i ai 8isericii) acest cmp sau ogor din Evanghelie sim4olizeaz toate gri/ile #i dorin"ele de a stpni 2n lumea aceasta spa"ii #i teritorii pmnte#ti limitate #i trectoare0 Bgorul este aici sim4olul dorin"ei omului de avere) de e;pansiune) de e;tindere pe orizontal) nu de cre#tere duhovniceasc pe vertical) 2n rela"ia sa cu Dumnezeu - 3reatorul lumii0 3nd gri/a omului pentru averile materiale devine mai mare dect preocuparea pentru mntuirea sufletului su) atunci averile materiale constituie pentru om motiv puternic de a nu rspunde chemrii lui Dumnezeu la mntuire #i via" ve#nic0 l doilea invitat care refuz chemarea !tpnului de-a veni la cin spune c #i-a cumprat cinci perechi de 4oi pe care tre4uie s-i 2ncerce0 =lcuirea patristic a te;tului 4i4lic vede 2n cele cinci perechi de 4oi cele cinci sim"uri ale omului) care 2n general sunt grupate cte doudoi ochi (vzul$) dou urechi (auzul$) dou nri (mirosul$) dou 4uze sau lim4a #i gura (gustul$ #i dou mini (pipitul$0 ceste cinci perechi de 4oi semnific gri/a e;cesiv a oamenilor pentru mncare) 4utur #i /ocuri care aduc desftri trupului0 3utate #i folosite 2n mod e;cesiv sau ptima#) acestea 2l fac pe om ro4 al sim"urilor) 2ntunecndu-i #i limitndu-i orizontul duhovnicesc al sufletului0 Prin urmare) patimile egoiste care manifest su4/ugarea sufletului sau a voin"ei de ctre sim"uri conduc pe om la amor"ire duhovniceasc #i la nepsare privind mntuirea #i via"a ve#nic la care este el chemat0 3nd oamenii triesc numai trupe#te #i deloc duhovnice#te) atunci sim"urile lor se 2mptimesc) iar sufletul lor intr 2n /ugul sim"urilor 2mptimite0 l treilea om care se scuz c nu poate veni la cin spune c <#i-a luat femeie #i de aceea nu poate veni< (&uca '()+D$0 De#i cstoria este o institu"ie sfnt #i 4inecuvntat de Dumnezeu) uneori familia poate deveni pentru om un motiv de-a nu rspunde chemrii lui Dumnezeu la mntuire) dac ea se transform 2n idol) adic devine o preocupare e;clusiv #i e;cesiv a omului) 2nct acesta nu mai poate cultiva rela"ia sa spiritual cu Dumnezeu0 :ntruct nu mai vd familia ca fiind) mai 2nainte de toate) o 4inecuvntare de la Dumnezeu) mul"i oameni iu4esc familia lor 2n uitare total de Dumnezeu0 :ns dac familia este vzut ca fiind un dar de la Dumnezeu) atunci aceast iu4ire fa" de familie se sfin"e#te0 Prin urmare) 2ntruct prin"ii) so"ul) so"ia) copiii) fra"ii #i surorile) rudele #i prietenii 4uni sunt pentru om dar sau 4inecuvntare de la Dumnezeu) ace#tia tre4uie s fie iu4i"i nu numai afectiv) ci #i duhovnice#te) adic s fie cuprin#i 2n iu4irea #i rugciunea noastr ctre Dumnezeu) pentru a 2nainta pe calea mntuirii #i a sfin"eniei0 :n acest sens) familia con/ugal se sfin"e#te prin

participarea ei la via"a duhovniceasc a 8isericii lui 9ristos) la via"a familiei eclesiale 2n care oamenii sunt fra"i 2n 9ristos #i fii duhovnice#ti ai 8isericii &ui) condu#i de prin"i duhovnice#ti pe calea mntuirii 2n lumina #i iu4irea Preasfintei =reimi0 :n mod nea#teptat) sraci) 4olnavi #i oameni dintre pgni sunt chema"i la cina lui Dumnezeu Vznd refuzul celor pofti"i sau invita"i la cin) !tpnul casei a schim4at #i e;tins planul !u ini"ial) zicnd !lu/itorului !u- <Ie#i 2ndat 2n pie"ele #i uli"ele cet"ii) #i pe sraci #i pe neputincio#i) #i pe or4i #i pe #chiopi adu-i aici<(&uca '() +'$0 :ndat) !lu/itorul a fcut 2ntocmai cum I s-a poruncit0 Iar dup ce a constatat c 2nc mai este loc 2n cas) !tpnul casei a amplificat invita"ia !a) zicnd- <Ie#i la drumuri #i la garduri #i sile#te-i s intre ca s mi se umple casa< (&uca '() +C$0 Dup ce s-a 2mplinit #i porunca aceasta) toat casa s-a umplut de oameni care niciodat nu s-au considerat vrednici s fie invita"i la o cin 2n casa aceea0 =otu#i) !tpnul casei !-a suprat pe cei care n-au rspuns ini"ial chemrii !ale) zicnd- <nici unul din 4r4a"ii aceia care au fost chema"i (#i n-au rspuns$ nu va mai gusta din cina 7ea< (&uca '() +($0 Dup tlcuirea !fin"ilor Prin"i) cele trei categorii de oameni care au fost chema"i la cin sunt foarte diferite 2ntre ele0 3ea dinti categorie de invita"i reprezint elita sau conductorii poporului evreu) care 2ndrumau spiritual poporul) dar care au refuzat s primeasc Evanghelia lui 9ristos) 5iul =atlui ceresc) 3are !-a fcut Bm din iu4ire pentru oameni #i pentru mntuirea lor0 doua categorie de invita"i la cin (sraci) neputincio#i) or4i #i #chiopi$ reprezint mul"imile de oameni sraci #i 4olnavi) care vin la 9ristos s asculte cuvntul Evangheliei !ale #i s fie vindeca"i de El0 treia categorie de invita"i) <cei de la drumuri #i garduri<) sunt mul"imi de cltori 2n lume pe drumuri 2ntortocheate sau confuze) fr destina"ie precis) tritori la limitele e;isten"ei) 2n afara comuniunii adevrate 2n harul mntuitor0 ce#tia reprezint neamurile pgne sau popoarele care) de#i erau religioase) nu-& cuno#teau pe singurul Dumnezeu adevrat) 3reatorul #i 7ntuitorul lumii0 1i aceste popoare sunt chemate de 9ristos la cin 2n casa =atlui ceresc) care este 8iserica) acum arvun) anticamer #i icoan a :mpr"iei &ui Dumnezeu0 3ina Euharistic) arvuna :mpr"iei cerurilor Evanghelia de astzi este 2ntr-un fel Evanghelia tainei li4ert"ii omului) dar #i a li4ert"ii lui Dumnezeu0 6oi avem li4ertatea de a spune <da< sau <nu< lui Dumnezeu cnd ne cheam la mntuire #i via" ve#nic0 3ine nu rspunde pozitiv la invita"ia de-a veni la 3ina cea de =ain) la osp"ul iu4irii milostive #i darnice a lui Dumnezeu) acela pierde 4ucuria de a fi ve#nic 2mpreun cu Domnul casei cere#ti0 Pe de alt parte) li4ertatea !tpnului 3are invit la 3in se vede mai ales din faptul c dac cei dinti chema"i refuz invita"ia &ui) El are li4ertatea de a modifica planul !u #i de-a prefera pe al"ii0 Prin urmare) nimeni nu poate zdrnici planul

lui Dumnezeu de mntuire a lumii) pentru c iu4irea &ui milostiv se revars peste vidul spiritual al celor care nu rspund chemrii !ale0 #adar) Evanghelia de astzi ne prive#te #i pe noi) cre#tinii) 2ntruct #i noi suntem uneori 2nclina"i s repetm gre#elile cpeteniilor poporului lui Israel0 1i noi inventm uneori scuze c nu mai gsim timp de rugciune) nu mai gsim timp pentru !povedanie) pentru pocin") deoarece suntem ro4i"i de prea multe gri/i) de gri/ile zilei de astzi #i ale zilei de mine0 tt de mult suntem uneori lega"i de cele materiale #i de programe de activitate suprasolicitante) 2nct nu mai gsim timpul necesar pregtirii hranei duhovnice#ti pentru suflet #i nici timpul necesar pentru a 2nve#mnta sufletul 2n haina luminoas a harului #i a virtu"ilor izvorte din rugciunea ne2ncetat a min"ii #i a inimii0 Pilda Evangheliei de astzi vor4e#te) a#adar) despre taina sau misterul mntuirii lumii 2n Iisus 9ristos) 3are cheam oamenii la mntuire) prin 4inevestirea Evangheliei :mpr"iei lui Dumnezeu #i prin instituirea 3inei de =ain sau a Euharistiei) ca arvun a prnzului din :mpr"ia cerurilor) ca osp" care pregte#te 4ucuria comuniunii ve#nice a oamenilor cu Dumnezeu) dup ce ei s-au cur"it de pcate prin 8otez #i prin pocin"0 :n sens mistic sau duhovnicesc) cina !tpnului casei semnific iu4irea lui Dumnezeu druit oamenilor #i via"a oamenilor trit 2n comuniune cu Dumnezeu 2n 8iseric0 De aceea) 2n aceast perioad de pregtire pentru sr4toarea 6a#terii Domnului) invita"ia !tpnului la cin are #i 2n"elesul de chemare la !fnta Euharistie) 2mprt#indu-ne cu =rupul #i !ngele 7ntuitorului Iisus 9ristos) spre iertarea pcatelor #i spre via"a de veci0 Deci prima 2nv"tur duhovniceasc practic a acestei Evanghelii pentru perioada Postului 6a#terii Domnului este chemarea de a ne cur"i de pcate prin =aina Pocin"ei (!povedaniei$ #i a ne 2mprt#i cu =rupul #i !ngele Domnului) pentru a primi sntate #i mntuire) trezvie a sufletului #i sfin"ire a sim"urilor) pace #i 4ucurie cereasc0 =otodat) Evanghelia care cuprinde Pilda celor pofti"i la cin a fost rnduit de 8iseric s fie citit 2n aceast perioad de pregtire pentru sr4toarea 6a#terii Domnului Iisus 9ristos #i pentru a ne 2ndemna s fim milostivi #i darnici) precum este !tpnul 3are invit la cin) s a/utm pe cei sraci) pe cei 4olnavi) pe cei cltori) pe cei singuri #i pe to"i cei 2ntrista"i0 ! ne a/ute 8unul Dumnezeu ca 2n aceast perioad de pregtire pentru a primi pe Pruncul Iisus ca s !e nasc duhovnice#te 2n ieslea sufletului nostru) s sporim gri/a noastr pentru mntuirea sufletului #i s ne sfin"im sim"irile prin rugciune #i post) prin pocin" #i !povedanie) prin milostenie #i prin 2mprt#irea mai deas cu =rupul #i !ngele lui 9ristos ca participare la 3ina Domnului) care este arvuna :mpr"iei cerurilor) spre slava Preasfintei =reimi #i spre a noastr mntuire0 minI

ilda celor poftiti la cina - Predica la duminica a 28 - a dupa Rusalii In numele =atalui si al 5iului si al !fantului Duh0 min0 8inecuvantati si dreptmaritori crestini ai !fintei 8iserici a Domnului nostru Iisus 9ristos) Era o zi de sam4ata J sar4atoare a Vechiului =estament0 Domnul tocmai vindecase un 4olnav0 .nul dintre fruntasii fariseilor il roaga sa ia cina in casa lui0 7antuitorul raspunde chemarii si) luand seama cum ceilalti invitati isi alegeau locurile) foloseste prile/ul si-i povatuieste- K3and esti chemat impreuna cu altii la vreun ospat) nu te aseza in locul cel dintai) ca nu cumva sa fie chemat altul mai de cinste decat tine0 !i venind cel care te-a chemat pe tine si pe el) iti va zice- Da acestuia locul0 tunci) cu rusine) te vei duce sa te asezi pe locul cel mai de pe urmaL =u asaza-te in cel din urma loc0 !i vazandu-te cel ce te-a chemat) sa-ti zicaPrietene) muta-te mai susM (&uca '() >-G$0 3u gri/a) Domnul previne si fereste de calea dureroasa care te da in /os) te pravale0 Dar de /os nu ai unde sa cazi% in schim4) ai unde sa urci J cu duhul0 !i Domnul continua- K3and faci pranz sau cina) nu chema pe prietenii tai) nici pe fratii tai) nici vecinii 4ogati (000$0 3heama pe saraci) pe neputinciosi) pe schiopi) pe or4i0 5ericit vei fi) ca nu pot sa-ti rasplateasca0 =i se va rasplati la invierea dreptilor0 tunci) auzind unul din cei care sedeau cu El la masa) I-a zis- 5ericit este cel ce va pranzi in imparatia lui DumnezeuM (&uca '(% '+-'A$0 3uvantul era inspirat de insasi prezenta Domnului) era imaginea unei cine impreuna cu 5iul lui Dumnezeu) o anticipare a Imparatiei0 .cenicii vor si spune mai tarziu-

K6oi am mancat si am 4aut impreuna cu ElM (5apte 'D) ('$0 Intr-o asemenea atmosfera duhovniceasca) liturgica) 7antuitorul rosteste cunoscuta Pilda a celor chemati la cina0 !i a zisK.n om oarecare a facut cina mare si a chemat pe multi0 !i a trimis la ceasul cinei pe sluga sa ca sa spuna celor chemati- Veniti) ca iata toate sunt gata0 u inceput insa toti) cate unul) sa-si ceara iertare0 3el dintai i-a zis- Doamne) tarina am cumparat si am nevoie sa ies ca s-o vad% te rog iarta-maI ltul a zis- 3inci perechi de 4oi am cumparat si ma duc sa-i incerc% te rog iartama0 l treilea a zis- 5emeie mi-am luat si de aceea nu pot veni0 Intorcandu-se) sluga a spus stapanului sau acestea0 !i atunci) maniindu-se) stapanul casei a zis- Iesi indata in pietele si in ulitele cetatii) si pe saraci) si pe neputinciosi) si pe or4i) si pe schiopi adu-i aici0 !i a zis slugaDoamne) s-a facut precum ai poruncit si tot mai este loc0 !i a zis stapanul catre sluga- Iesi la drumuri si la garduri si sileste sa intre) ca sa mi se umple casa) caci zic voua- 6ici unul din 4ar4atii aceia care au fost chemati nu va gusta din cina meaM0 Preaiu4itilor) aceasta este para4ola0 7antuitorul a rostit-o in chip deose4it J atrag aceasta luare aminte0 3aci &-am auzit pe El vor4ind) chemand la cina) la 3ina impreuna cu El% tainic) precum la cina de dinaintea /ertfei) patimii &ui) cand a rostit- K&uati) mancati) acesta este trupul 7eu% 4eti dintru acesta toti) acesta este sangele 7euM0 daugand- K ceasta sa o faceti intru pomenirea 7eaM0 3and Iisus rosteste para4ola aceasta) sa facem legatura adanca intre cuvintele ei si 3ina cea de =aina0 El le-a vestit atunci celor de fata- K.n om oarecare a facut cinaM0 Bmul care a facut cina este Dumnezeu0 7antuitorul asa se numea mereu- 5iul Bmului0 De la !fintii Parinti am inteles ca se numea asa fiind intre oameni) facandu-!e Bm- iata) Eu Bm m-am facut pentru voi% si Eu ca Bm) ca Dumnezeu si Bm) fac cina si va chem la aceasta cina) la aceasta impartasire cu 7ine% cina J darurile &ui) 4unatatile acestui pamant al &ui) viata &ui insasi0 3hematii cei multi suntem noi0 =oti suntem chemati la acest ospat0 6u insa toti si alesi0 Domnul va spune altcandva- K7ulti chemati) putini alesiM0 De ce? K les devine cel ce raspunde la chemareM (!f0 3hiril al le;andriei$0 sa s-a petrecut si in para4ola0 3hemati au fost multi0 &a ceasul cinei) dupa o4iceiul timpului) a fost trimis slu/itorul sa spuna celor poftiti de mai inainte- KVeniti) ca iata toate sunt gataM0 K@ataM) ca in zilele creatiei0 Pentru fiecare zi a creatiei !fanta !criptura graieste- K!i a vazut Dumnezeu ca este 4ine) ca este frumos000M0 Iar la zidirea omului) Ka privit Dumnezeu toate cate a facut si iata) erau 4une foarteM (5acerea ') C'$0 cum) la pregatirea acestei 3ine) Domnul da porunca slu/itorilor sa spuna celor chemati- KVeniti ca iata toate sunt gataM0 !unt cu desavarsire gata% caci) iata) acum a venit Kplinirea vremii) cand Dumnezeu a trimis pe 5iul !au nascut din femeie (din 5ecioara-7aica$) nascut su4 &ege) ca pe cei de su4 &ege sa-i rascumpere) ca sa do4andim infiereaM(@alateni (% (-A$) sa do4andim darul infierii divine% dar in cel mai real) concret fapt- cinand) mancand cu El0 !i nu numai primind din mana &ui) nu numai cu ceea ce aduce El la 3ina) ci cu =rupul &ui- K3a =u esti 3el ce aduci si 3el ce =e aduci) 3el ce primesti si 3el ce =e imparti) 9ristoase DumnezeuleM) se roaga preotul la aducerea !fintelor Daruri0 K@ata sunt toateM pentru ca de fata este 3el prin 3are =atal toate le-a facut% acum) 3el 3are trup !-a facut de la Duhul !fant si din 5ecioara e de fata si cheama- KVeniti la 3inaI Imparatul ne asteaptaM) oferindu-ne Painea cea vie care !-a pogorat din cer) painea J K=rupul 7eu care da viata lumiiM(Ioan *) A'$0 3uvantul ,iditorului este numai da- KVeniti la 7ine0 Pe cel ce vine la 7ine nu-l voi scoate afaraM0 5aptura &ui) omul) poate sa spuna si nu0 Dar ferice de cel ce spune nu numai raului0

.nul din cei chemati i-a vor4it slu/itorului despre tarina lui- K=ocmai am cumparat-o acum si am nevoie s-o vadM% altul- K3inci perechi de 4oi am cumparat si ma duc sa-i incercM% in sfarsit) al treilea- K5emeie mi-am luat si de aceea nu pot veniM 0 Impiedicau acestea prezenta celor chemati la cina? !au nesocotea ,iditorul aceasta lume) a &ui? 6u) pentru ca Ktoate printr-Insul s-au facutM (Ioan ') C$ si pe toate le iu4este0 Pamantul il numeste doar Kasternut picioarelor &uiM (7atei A) CA$% 4oul si asinul Ii incalzesc trupul in pestera nasterii &ui) aceste vietuitoare recunoscand in iesle pe !tapanul lor (Isaia ') C$% de asemenea) El) 9ristosul Domnului) 4inecuvanteaza nunta din 3ana @alileii (Ioan) cap0 +$0 Deci pe toate acesteatarina) 4oii) familia) le cuprinde in gri/a si iu4irea &ui divina0 Putea atunci stapanul sa se mahneasca si sa osandeasca pe cei ce I-au refuzat cinarea impreuna pentru ca iu4eau si ei aceste fapturi pe care El le-a zidit? Dar iata- tarina) 4oii) familia umana% altfel spus) in cateva cuvinte e cuprinsa lumea toata0 ici este un adanc de intelegere) negrait0 nume- El cheama la 3ina si 3ina e implinita) e randuita) e gata) e facuta) daca vreti) din toate aceste categorii) din intreaga faptura) si pentru om0 De aceea si in postolul care se citeste astazi (cu legatura adanca intotdeauna intre postol si Evanghelie$) vedem ca in 9ristos Kavem rascumpararea prin sangele &ui) prin iertarea pacatelor (prin /ertfa &ui$) El 3are este chipul lui Dumnezeu 3elui nevazut) mai intai nascut decat toata zidireaM (3oloseni ') '(-'A$0 El e 3apul intregii zidiri0 sa cum !fantul evanghelist Ioan spune- K&a inceput era 3uvantul si 3uvantul era la Dumnezeu si Dumnezeu era 3uvantul0 cesta era intru inceput la Dumnezeu0 =oate printr-Insul s-au facut% si fara de El nimic nu s-a facut din ce s-a facutM (Ioan ') '-C$0 vem in aceasta para4ola a 7antuitorului participarea) partasia intregii creatii0 Deodata) 3ina ni se descopera drept /ertfa &ui0 !i iarasi) citim mai departe in postolul de astazi- K000intru El au fost facute toate) cele din ceruri si cele de pe pamant) cele vazute si cele nevazute) fie tronuri) fie domnii) fie incepatorii) fie stapanii0 =oate s-au facut prin El si pentru El0 El este mai inainte decat toate si toate prin El sunt asezate0 El este capul =rupului) al 8isericii% El este inceputul) intaiul nascut din morti) ca sa fie El cel dintai intru toate0 3aci in El a 4inevoit Dumnezeu) sa salasluiasca toata plinireaM (3oloseni ') '*-'G$0 Pe noi toti =atal vrea sa ne stramute in imparatia 5iului iu4irii !ale0 Deci in aceasta marturie sfanta toate sunt cuprinse J simtim si privim in adanc cu ochii duhului J in El) in 9ristos) El 3are KDumnezeu fiind) Bm s-a facutM si ne cuprinde pe noi in !ine0 ici se dezvaluie taina intruparii !ale) taina inomenirii !ale0 =oate cele savarsite sunt facute) sunt create din nimic) iu4itilor) caci zidind Dumnezeu lumea) faptura) din nimic) El co4oara la ea) !e uneste cu aceasta faptura) sa o indumnezeiasca) sa o patrunda cu dumnezeirea &ui) sa nu o lase prada nimicului0 Iar ispita demonului aceasta a fost J cum ne incredinteaza dumnezeiestii Parinti) indeose4i !fantul tanasie cel 7are- ca noi) ramanand numai in lumea creata din nimic) despartindu-ne de Dumnezeu si de vesnicia &ui) sa tindem catre neant0 De aceea spunem in rugaciunile de seara- K tottiitorule) 3uvinte al =ataluiL 6u te dezlipi de mineL 3el ce esti pastor 4un al oilor =aleI 6u ma da ispitei sarpelui) nu ma lasa in pofta satanei) odihneste intru mine pururea) ro4ul =auI000M0 Rostul adanc al acestei rugaciuni este ca eu) cel muritor) sa simt odihna lui Dumnezeu intru mine0 Pentru ca demonul J si il simtim atat de 4ine J se ascunde) se face oarecum nevazut ochilor nostri0 Dar ori de cate ori omul gandeste numai trupeste (K=reci zi) treci noapte) apropie-te moarteM$) in el se usuca parca simtul nemuririi) al vesniciei) se usuca simtul credintei in 3el Vesnic% si in 4oala) in suferinta) cade su4 povara o4sesiva a gandului mortii0 Iata) aceasta e ispita pacatuluiI Dumnezeu ne

cheama

spre

viata)

nu

spre

moarte0

Br) toate cele trei categorii evocate in !fanta Evanghelie J cel cu ogorul) cel cu vietuitoarele) cel cu casatoria J a4senteaza de la 3ina0 Refuza) su4 prete;te lumesti) sa se uneasca cu 9ristos) cu 5iul lui Dumnezeu 3elui viu) 3are toate le-a facut- si ogorul) si vietuitoarele) si lumea oamenilor0 Dar) in marea &ui 4unatate) acestei lumi) zidita din nimic) El ii intinde inelul &ui de logodna) harul &ui0 Il cheama pe om la aceasta 3ina) adica dumnezeiasca Impartasanie% il cheama pentru a-l scoate din lumea mortii si a-l uni cu El% El 3are uneste cerul cu pamantul) dumnezeirea cu omenitatea0 !e dezvaluie aici pacatul din adanc al omului care se lasa KinspiratM de demon0 3um vedea Dumnezeu atunci) si mereu in istorie) traim intr-o lume desacralizata) care uita de El0 Erau si atunci oameni Kputin credinciosiM0 Dar astazi?I !-a si intre4at 7antuitorul- K3and va veni 5iul Bmului) gasi-va El oare credinta pe pamant?M (&uca +')'>$0 Voiau cei de atunci J si voiesc tot mai mult cei de azi J sa cineze fara Dumnezeu0 &a porunca 4i4lica KDin tot pomul din rai sa mananci000M (5acerea +)'*$) !fantul Ioan Damaschin talcuieste- KPrin aceste cuvinte socotesc ca a vrut Dumnezeu sa spuna- !uie-te prin toate fapturile la 7ine) Viata cea adevarataM0 Dintru inceput) Dumnezeu toate le-a pregatit pentru Euharistie) pentru 3ina &ui0 !a nu pierdem acum din vedere acest gand si fapt- 3el 3e rosteste para4ola ascultata de noi) 3el 3e cheama- KVeniti la 3ina000M) este celasi 3are la 3ina cea de =aina zice- K&uati) mancati) acesta este trupul 7euL 8eti dintru acesta toti) acesta este sangele 7eu000M0 3ina) masa aceasta divina) este una cu El) este una cu ceea ce este El J Dumnezeu si Bm) Dumnezeu unit cu toata faptura &ui si) in chip su4lim) cu omul0 Pe cand omul este ocupat- cu ogorul) cu vietuitoarele) cu femeia% ocupat cu toate acestea) dar fara Dumnezeu) fara ,iditorul lor0 Doamne) =u esti acolo) sus) la originea lor) departe) departe in timp si departe in spatiu) iar noi suntem aici) departe de =ine) in lumea seculara a veacului acestuia0 &e avem pe toate si =e-am uitat pe =ine% si fara =ine petrecem cu ele0 6e implinim poftele prin ele0 3at de tragicI 5ara =ine petrecem numai cu cele trecatoare) create din nimic) petrecem in intuneric) Kin latura si-n um4ra mortiiM0 !tim ca =u ai zis- KDespartiti de 7ine nu puteti face nimicM0 In realitate) ramanem cu acest KnimicM) cei ziditi din nimic) din neant0 De aceea si auzim nu o data spunandu-se) cand cineva isi da o4stescul sfarsitKcutare a trecut in nefiintaM J in neant% am devenit filosofi ai neantului0 Dar ele) cele ale ogorului) vietuitoarele) adancul) Komul tainic al inimiiM) n-au oare glas) nu spun nimic? 6u cumva le auzim? 3aci dintru inceput dam a fost chemat prin porunca- KPoti sa gusti din toti pomii gradiniiM) cu intelesul dat de !fantul Ioan din Damasc- K@usta din toate un singur fruct- viata 7eaM0 6u le auzim noi cum striga- Knoi) omule) suntem pentru tine Impartasanie) Euharistie0 6u ma intina cu departarea ta de Dumnezeu) apropie-te) atinge-ma) primeste-ma ca pe un sfant darI Pentru ca din mine se aduc !fintele Daruri0 Din holda mea J striga ogorul J se aduce painea care e trupul lui 9ristos) din 4oa4ele mele de struguri J striga via J se alege vinul care devine sange divin) al ImpartasanieiIM !i odata cu glasul lor cheama 9ristos- 7-am pogorat din cer) din vesnicie sa 7a unesc cu tine si cu cele aduse din nimic) din neant) si pandite de neant) ca sa le dau si sa va dau eternitate% intai de toate) tie) omule) care te rogi in fiecare seara- K tottiitorule) 3uvinte al =atalui) =u singur fiind desavarsit) Iisuse 9ristoase) pentru multa milostivirea =a nu =e dezlipi de mine) ro4ul =au) ci odihneste intru mine pururea) 3el ce esti pastor 4un al oilor =ale0 6u ma da ispitei sarpelui) nici nu ma lasa in pofta satanei) ca samanta putreziciunii este intru mine000M0 Da) samanta putreziciunii si a mortii) semanata de demon) prin care el vrea sa ma desparta de

=ine) sa ma desparta de Viata0 Pentru care iarasi ma rog catre Preacurata) cea care =e-a purtat pe =ine) Viata- K6epatata) neintinata) nestricata) pururea 5ecioara) a lui Dumnezeu 7ireasa) care pe Dumnezeu-3uvantul cu oamenii ai unit prin prea curata nasterea ta) si firea cea lepadata a neamului nostru cu cele ceresti o ai impreunat000M (din rugaciunile pentru !fanta Impartasanie$0 B) auziti- firea fiecaruia dintre noiI 6oi spunem adesea cand ne vedem in sla4iciunea noastra) in neputinta noastra trupeasca- KDoamne) samanta putreziciunii este intru mineM0 Deci) cand te vezi in sla4iciune) gusti parca samanta putreziciunii0 3and te vezi falnic si maret) cum zice canonul) te cuprinde ispita trufiei0 !i intr-un caz si in altul) despartit de Dumnezeu) esti cazut0 5ie ca te sminteste maretia) 4ar4atia) frumusetea cuiva) fie ca te scar4este neputinta) putreziciunea) care vezi ca e de/a semanata de demon0 Dar) dimpotriva) cand esti cu El la 3ina) atunci te impartasesti0 5ie ca e cuvantul lui Dumnezeu) care este Dumnezeu) fie rugaciunea (mai ales$) in care vor4esti cu 3el vesnic) fie Impartasania0 Pentru care si zice 3anonul !fintei Impartasanii (cand citim sa ne cutremuram) sa avem teologia rugaciunii) gandirea rugaciuniiI$- KPaine a vietii vesnice sa-mi fie mie prea curat =rupul =au si prea scump sangele =auI =amaduieste toate patimirile meleIM0 Iar dumnezeiescul !imeon 6oul =eolog spune in rugaciunea lui- K=u) Doamne) =u) prin trupul si sangele =au) ma luminezi si ma faci partas cu lumina0 !tralucesti in mine si ma faci partas dumnezeirii =ale) fara pizmuire (adica =u nu esti pizmas pe mine) Doamne$M0 dica omul ramane doar in lumea aceasta% unul langa ogorul lui) potrivit meseriei) altul langa vietuitoarele lui) altul cu familia lui) dar fara Dumnezeu0 Ramai in lumea mortii0 Desi toate dau cuvant si slava lui Dumnezeu0 !imti parca intreaga faptura- 4o4ul de grau) 4o4ul de strugure) cum striga- KEu sunt ImpartasanieI Eu sunt EuharistieIM0 3aci striga lanul de grauKdin mine ia 9ristos painea si o preface in trupul &uiM iar strugurele spune- KDin mine) din 4oa4ele mele ia 9ristos si din vin face sangele !auM0 =oate striga) toate marturisesc ca sunt Impartasanie0 Ele striga) iar noi nu auzim0 Br numai in El e salvarea noastra) viata noastra0 !i) dimpotriva) fara El) ramanem in lumea mortii0 3aci Dumnezeu J si aici este taina J a creat lumea aceasta) dar si-a logodit-o &ui prin harul &ui0 9arul lui Dumnezeu este inelul nostru de logodna cu Dumnezeu0 !i El a devenit 7irele 8isericii (asa Il numeste si !criptura) si 8iserica$ spre a ne cununa &ui% si faptele acestea sunt logodna a Imparatiei0 sadar J citim in !criptura J a trimis stapanul pe sluga- K7ergi in piete si in ulitele cetatii) si cheama-i pe schiopi) pe saraci) pe lipsiti) pe totiM0 !i i-a adunat si a venit sluga spunand stapanului- K7ai este locM0 K7ergi atunci din nou) la uliti si la garduri (adica la cei care) sarmanii) se tineau de garduri ca sa poata merge$ si sileste-i sa intre) sa mi se umple casaIM0 !i sluga i-a adunat0 .n cuvant aici ne cere o /udecata si o intelegere mai adanca- K!ileste-i sa intreM0 .n mare teolog apusean) pe care din veneratie nu-l numesc) talmaceste acest cuvant prin Kforteaza-i sa intreM0 El socotea la vremea lui ca afla aici temei in !fanta !criptura pentru a forta pe eretici sa intre in 8iserica0 dica in afara e silirea) constrangerea) iar inlauntru se naste convingerea0 cest teolog interpreta !fanta Evanghelie in chip e;clusiv /uridic) autoritar) cautionand chiar violenta) care anuleaza vointa) li4ertatea constiintei) crezul launtric) deschizand astfel in istorie calea tragediilor inchizitiei0 !i e stiut ca inchizita s-a indepartat de la Evanghelie) de la 6oul =estament) de la 6oul dam) 3are K!-a intrupat de la Duhul !fant si din 5ecioara 7ariaM si asa !-a facut Bm% si a poruncit ca intreg lucrul 8isericii in lume sa se implineasca numai prin puterea Duhului0 De aceea Domnul insusi Kcu Duhul lui Dumnezeu izgonea si demoniiM din oameni (7atei '+% +E$) nu cu rugul sau cu sa4ia0 3ontemporan unei astfel de interpretari apusene) !fantul Ioan @ura de ur spunea- K3el ce ucide un eretic savarseste un pacat de neiertatM0 !i) unanim) Parintii rasariteni afirma- K.n lucru nu-l savarseste

Dumnezeu- 6u-ti impune sa-& iu4estiM0 Iar !fantul Ioan Damaschin aduce o nuanta noua- KIn necesitate nu e virtuteM0 3eea ce este impus) ca necesar) nu mai e virtute0 Daca folosesti forta) atunci nu mai e virtute0 6umai in li4ertate este virtute% de aceea) adauga !fantul Vasile cel 7are- KDaca i-ai luat virtutii li4ertatea) i-ai luat esentaM0 In tinerete) pe la douazeci de ani) cugetam si eu- KDoamne) nu mai am nevoie de li4ertate% am nevoie de mantuire0 Vreau) nu vreau) mantuieste-maIM0 7ai tarziu mi-am dat seama J o data mai mult J de taina aceasta a Duhului !fant si a li4ertatii% numai asa se castiga virtutea (care inseamna 4ar4atie% de la latinescul vir) viri J 4ar4at$0 E;ista insa o KsilireM pe care o accepti de 4una voie) despre care !fantul Ioan !cararul spuneK devaratul crestin e o silire a firiiM% si care te invata sa adaugi mereu- Kzel peste zel) ravna peste ravna) foc peste focM0 Iar aceasta) plinind cuvantul 7antuitorului) care zice- KImparatia cerurilor se ia prin straduinta) si cei ce se silesc pun mana pe eaM (7atei ') '+$0 &a 3ina 7antuitorului) la dumnezeiasca Euharistie) la impartasirea din viata 5iului lui Dumnezeu) cu KsilireM) cu ravna si focul duhului a/ungem% cu acel foc care mistuie in noi Kspinii patimilorM) ai urii) ai orgoliului) cei care ucid comuniunea0 Prin acest foc al iu4irii sfinte sa intampinam acum venirea 5iului lui Dumnezeu in lumeI Deci in Duhul !fant) in Duhul devarului) in Duhul luminii si al iu4irii divine este marturia adevarului0 ceasta a insemnat porunca stapanului- K!ileste-i sa intreM0 K3aci adevar zic voua- 6ici unul din cei trei nu va gusta din 3ina 7eaM0 dica nici unul din cei care au refuzat sa ia parte la cina0 Repet- in toata faptura e prezent Dumnezeu0 9arul e legatura de unire intre lumea zidita) creata din nimic) si 3el 3e este Vesnicul Dumnezeu0 !i numai legatura mea cu Dumnezeu ma inalta) ma impartaseste pe mine de vesnicia &ui0 !i aceasta legatura) impartasire de vesnicia &ui) eu o do4andesc prin rugaciune (caci eu ma rog 3elui Vesnic$) prin cuvantul Evangheliei (cuvantul vietii vesnice$ si prin dumnezeiasca Impartasanie) prin participarea) partasia mea la dumnezeiasca intrupare a 5iului lui Dumnezeu0 .n episcop a fost intre4at- KDe care fapte se teme diavolul mai mult? 3are sunt puterile care il opresc pe el?M0 !i acest episcop marturiseste ca i-au raspuns chiar demonii- K=rei sunt puterile voastre) pentru care noi nu ne putem atinge de cel credincios- unul e darul pe care il poarta el atarnat de grumaz% altul e apa% iar altul e trupul lui 9ristosM0 !emnul si darul pe carel poarta crestinii la grumaz e semnul !fintei 3ruci% apa e taina sfantului 8otez% trupul e dumnezeiasca Impartasanie0 3ei care se simt loviti) 4antuiti de duhurile rele sa cugete totdeauna la aceste trei daruri dumnezeiesti0 =oate cele trei categorii J ogorul) vietuitoarele) omul J asa le vede si le cere 7antuitorul- sa fie ca o ofranda adusa lui Dumnezeu0 !a ma simt totdeauna in starea aceasta de oferire) de /ertfa0 6u in sensul mortii) pentru ca /ertfa nu e moarte% e moarte numai a raului) a pacatului0 ltfel) adanc) moartea este inconstienta% /ertfa o savarsesc constient0 Fertfa e da% moartea e nu% /ertfa e lumina) moartea este intuneric% /ertfa e profetie) viziune a viitorului) a invierii% profetia mortii e groapa0 Deci starea aceasta de /ertfa) de oferire lui Dumnezeu J asa cum rostim la dumnezeiasca &iturghie- K le =ale dintru ale =ale) =ie Iti aducem de toate si pentru toateM% ale =ale sunt) Doamne) si ogorul) si vietuitoarele) si sotia sau sotul% dintru ale =ale) =ie Iti aducem de toate si pentru toate J aceasta a vrut sa spuna dumnezeiasca Evanghelie) in lumina 3inei) Evanghelia care e citita astazi tocmai pentru intampinarea venirii) intruparii 5iului lui Dumnezeu) cand crestinii se spovedesc si se impartasesc0 B pomenim astazi) de asemenea) pe !fanta &ucia% &ucia) care inseamna lumina0 3e nume minunatI B mica paranteza- vedeti) cuvantul lume) la noi) vine de la lumina0 E un cuvant

latinesc) dar din latina noastra populara) de aici) venita din sudul Dunarii) unde s-a intins Imperiul Roman inca pe la anii '*A) dupa o 4atalie prin care a fost cucerita 7acedonia0 !i aceasta lim4a latina) populara) am primit-o in sufletul nostru si am pecetluit-o cu duhul nostru0 Daca in pusul latinofon lumea este el mondo (in spaniola$) il mondo (in italiana$) sau le monde (in franceza$) la noi nu vine de acolo% vine de la cuvantul lumen) care inseamna lumina (a cazut n si a ramas lume$0 Deci) la noi) cuvantul lume vine din lumina0 5apt de mare insemnatate- lumea e lumina pentru noi% si lumina tre4uie sa fie0 Deci &ucia) pe care o pomenim astazi) aceasta inseamna- lumina0 !fanta &ucia a trait pe la anii CDD d09r0% era din !iracuza0 De copila) pe la cinci ani) i-a murit tatal% si a crescut) in sfatuirile mamei ei) Eutihia) cu mare evlavie si curatie0 5acandu-se marisoara) s-a im4olnavit mama ei0 !i a ingri/it-o cu sfintenie negraita0 !i tot suferind mama ei J avea o pierdere de sange continua J auzi ea intr-o zi in Evanghelie ca o femeie 4olnava de aceasta pierdere de sange s-a atins doar de vesmintele 7antuitorului si s-a vindecatL !e afla prin locurile acelea mormantul unei martire) !fanta gata0 !i evlavioasa &ucia si-a zis- daca va merge mamica mea si se va atinge de moastele) de mormantul ei) se va vindeca0 !i a mers impreuna cu mamica ei si cu credinta s-au rugat si cu lacrimi (credinta care pleaca din adanc) din acel adanc care are legatura cu Dumnezeu$ si s-a vindecat0 Iu4itilor) rugaciunea nu tre4uie s-o rostim asa) fara cugetare la ea% ci gandit fiecare cuvant0 ceasta cugetare adanca e in suflet0 !i cand eu) cu credinta rostesc orice cuvant al rugaciunii =atal nostru J =e simt) =ata) pe =ine) sau cand rostesc Doamne Iisuse 9ristoase) 5iul lui Dumnezeu J simt) constientizez ca =u esti 5iul lui Dumnezeu 3elui viu) iar cand ma impartasesc) realizez ca =u esti 3el 3are Kai venit sa-i mantuiesti pe cei pacatosi000M0 3u aceasta stare s-a rugat !fanta &ucia) in acea adancime a sufletului ei) locul de talc al omului cu Dumnezeu) mai adanc decat trupul0 Br) cei poftiti la cina din pilda 7antuitorului n-au trait in adancul lor aceasta legatura cu !tapanul care ii chema la masa &ui% ci numai in trup0 !i daca eu imi indrept atentia numai catre trup) o indrept catre muritor si catre moarte0 !i daca eu mananc doar paine si vin) si orice din lumea aceasta) fara sa simt ca e darul lui Dumnezeu) atunci ma unesc cu ce e mortaciune0 !i uit parca) si sunt surd la glasul fapturilor care) cum spuneam adineaori) toate striga) si 4o4ul de grau) si 4o4ul de strugure- KEu sunt menit pentru ImpartasanieM0 sadar) revenind la !fanta &ucia) mama ei s-a atins de trupul sfintit al !fintei gata) si s-a vindecat0 Daca s-a vindecat) au hotarat sa traiasca intr-o stare de /ertfire in fata lui Dumnezeu0 !i au inceput sa daruiasca sarmanilor tot ce aveau0 Dar logodnicul &uciei si-a intre4at slugileKDar ce e cu &ucia? (El avea de-acum plan de casatorie0$ De ce da toate acestea?M0 .na din slugi i-a spus- KVrea sa adune 4ani ca sa o4tina o mostenire deose4ita) o mare mostenireM (intelegeti talcul$0 Prin urmare) o4servand el ca ea nu osteneste in darnicia ei) a intre4at-o ce are de gand0 Ea a raspuns- KDe-acum eu mi-am descoperit &ogodnicul si 7irele meuM0 Era) vai) in vremea prigoanei lui Diocletian0 MVei da seama pentru cuvantul tauM) i-a fagaduit logodnicul ei si a parat-o mai-marelui cetatii0 fost chemata in /udecata) cum erau atunci chemati crestinii) iar cei dintre ei care ramaneau nestramutati din credinta lor erau supusi torturii0 In fata /udecatorului a spus- KEu pentru aceasta traiesc0 =ot ce am agonisit am oferit ca /ertfa 7antuitorului pentru 3ina Domnului) saracilor0 !a ia parte ei la aceasta 3ina) caci toate le socotesc un dar al lui Dumnezeu0 Iar acum nu mai am nimic si ma ofer pe mine ca /ertfa 7antuitorului0 Eu sunt ofranda) /ertfa &uiM0

Erau de fata si logodnicul) si chinuitorul ei- K ceste cuvinte spune-le crestinlor tai) nu mi le spune mieI 6oi ne inchinam mai-marilor nostriM0 K!unteti li4eri s-o faceti0 Dar eu nu cunosc alt mai-mare0 7ai mare este 9ristosM0 KIndata vor inceta cuvintele acestea in gura taM J a strigat schingiuitorul ei0 K6iciodata) a raspuns ea) niciodata cuvantul lui Dumnezeu nu va inceta in lumeM0 tunci a fost supusa caznelor% intre altele) au aprins foc mare in /urul ei0 Ea a stat cu mainile inaltate la cer si s-a rugat 7antuitorului) si flacarile n-au atins-o0 !i a fost lovita cu sa4ia0 !i asa a mucenicit aceasta &ucie) aceasta lumina) iu4itilor0 3u asemenea marturii intampinam noi astazi pe 9ristos) 3el care !-a facut noua /ertfa) ca prinsi) cuprinsi si noi in /ertfa &ui) sa& simtim in noi ca ofranda J repet J mai ales in cele trei ipostaze- in cea de rugaciune) in cea de citire a cuvantului dumnezeiesc si in cea de Impartasanie0 !a simtim impartasirea cu vesnicia lui 9ristos) iu4itilorI !fantul !imeon 6oul =eolog) tanguindu-se la o impartasanie de starea lui sufleteasca) zice- KDoamne) adeseori primesc =rupul si !angele =au) si stiu teoretic ca eu ma impartasesc cu =rup si !ange) dar eu nu simt) DoamneI =u) 3are ai trecut prin usile incuiate (deci =u) al carui =rup e indumnezeit$) Doamne) lumineaza-ma cu Duhul =au cel !fant0 Induhovniceste-ma) DoamneI !a simt cu duhul in painea si vinul de pe altar) =rupul si !angele =auI Induhovnicite) indumnezeite) DoamneIL !i asa) din =ine sa ma impartasesc) si asa sa traiesc mereu taina =a) Doamne) taina venirii =ale0 !a simt ca Impartasania este darul eternitatii =ale) DoamneI 3a in toate eu =e vad pe =ine) caci toate prin =ine s-au facut) si toate sunt un dar) o Euharistie) toate dorind sa devina trup si sange dumnezeiescM0 !i eu insumi sa fiu partas la 3ina =a) la =rupul si !angele =au) la masa =a) in casa slavei =aleL 3u =atal si cu Duhul !fant) cu rugaciunile 7aicii =ale si ale tuturor sfintilor0 min0

Predica P! !e4astian Pascanu) Episcopul !latinei si Romanatilor KDreptmaritori crestini) Evanghelia de astazi ne vor4este despre 3ina cea mare) pe care a pregatit-o !tapanul) chemandu-i mai intai pe cei alesi0 cestia insa) ridicand diferite prete;te si refuzand sa participe la cina) sau nunta) dupa cum este numita ea in te;tul paralel de la !f0 Evanghelist 7atei ++)'-'() in cele din urma au fost invitati toti0 !impla si usor de inteles) pericopa tre4uie interpretata pe de o parte istoric) pe de alta parte alegoric0 Istoric- Dumnezeu a pregatit poporul ales prin profetii !ai pentru participarea) in final) la 3ina de taina sau nunta 5iului !au N la nunta mantuitoare a lui 7esia 9ristos0 !u4 un prete;t sau altul) poporul ales insa a respins chemarea la 3ina mantuirii) 4a inca &-a rastignit si &-a ucis pe 7ire) pe 5iul imparatului care facea nunta0 Pentru aceasta) Dumnezeu a adresat chemarea !a nu doar celor alesi) ci tuturor N iata vocatia universala a 3restinismuluiO7ergeti) zice) la drumuri si la garduri si siliti-i pe toti sa intreLM 3hemati-i) adica) pe toti sa se mantuiascaI Poftiti-i pe toti sa devina fii ai imparatului care face nunta 5iului !auI ODoamne) s-a facut precum ai poruncit si tot mai este locIM !i a trimis a doua oara pe slu/itori) ca sa aduca meseni si sa plineasca toate locurile0

intrat insa) citim in te;tul paralel mentionat) si unul care nu era pregatit cu vesmant de nunta0 &-a vazut !tapanul si l-a intre4at- OPrietene) cum ai intrat aici fara haina de nunta?M !i acela a tacut) stiindu-se vinovat0 Pentru aceasta) a poruncit slu/itorilor !ai sa-l lege de maini si de picioare si sa-l arunce in intunericul cel mai dinafara0 ceasta este interpretarea istorica) potrivit careia poporul ales &-a respins pe Dumnezeu) iar noi) ceilalti) OIsraelul cel nouM) suntem chemati indiferent de unde) de pe la raspantii) de la garduri) din ulite) popoare pagane care mai inainte ne inchinam zeilor si idolilor) la imparatia lui Dumnezeu0 Insa) nu oricumIL Pentru ca sa nu inteleaga cineva ca in imparatie sunt luati toti cu de-a valma) indiferent de Ovesmantul faptelor lorM de aceea ne-a adus de fata prezenta unuia care nu avea ce cauta acolo) pentru ca nu s-a pregatit nicidecum pentru aceasta0 Pentru ca sa nu creada cineva ca in imparatia lui Dumnezeu este loc pentru toata lumea) indiferent cum s-ar infatisa) de aceea !tapanul a fost atat de aspru cu cel ce s-a prezentat Ocu indiferentaM la nunta0 legoric) pericopa se adreseaza noua) credinciosilor de astazi) pentru ca niciodata 9ristos n-a inteles sa faca istorie in Evangheliile !ale0 8i4lia nu este un manual de Istorie) ci un O7anual al vietiiM N al vietii acesteia si al vietii celeilalte) vesnice0 Domnul) deci) nefacand simpla istorie) ni se adreseaza si noua) tuturor) in pericopa evanghelica de astazi) cu urmatoarea invatatura3u totii suntem chemati la viata in 9ristos) la O6untaM) sau O3ina de tainaM pregatita de Dumnezeu0 6umai ca) adeseori) si noi) ca si cei din pericopa aceasta) invocam diferite prete;te0 .nul) zice) si-a luat tarina) altul si-a luat cinci perechi de 4oi) iar cel de-al treilea si-a luat femeie0 =oate) prete;te pentru a nu OcinaM impreuna cu Dumnezeu0 3e inseamnatarina? Inseamna OtaranaM PpamantulQI 7aterialitatea) adicaI .nii dintre noi ne atasam prea mult de materieI 6e legam prea mult de 4unurile materiale- de case) de masini) de 4ani) chiar si de oamenii din /urul nostru) si de toate celelalte ce nu ne mai lasa timp pentru a ne ocupa si de suflet) incat nu mai gasim timp de a participa duminica si in sar4atori la cina lui Dumnezeu) la 3ina de taina care este intalnirea cu El) mai cu seama in !fanta Impartasanie) care se mai numeste si 3ina Domnului0 /ungem sa fim atat de o4sedati de lucrurile materiale incat si pana in timpul rugaciunii) ori cand vrem sa uitam cu totul de cele pieritoare) pana si atunci ne trezim ca ne gandim tot la ele) lasand tot mai putin loc lui Dumnezeu in sufletul nostru0 3inci perechi de 4oi spune alt invitat ca si-a luat0 De ce cinci? Pentru ca cinci sunt simturile noastre cele trupesti) carora le slu/im atat de mult) si prea putin ne folosim simtirea spirituala) care ar tre4ui sa stapaneasca peste toate celelalte0 3e sim4olizeaza 4oii? O nimalitateaMI Irationalitatea specifica animalelorI Purtarea noastra) de multe ori) asemenea lor0 cesta este prete;tul pe care l-a ridicat cel de-al doilea chemat la nunta0

3el de-al treilea a invocat patimile si placerile cele trupesti0 sa se talcuieste OfemeiaM0 Patimile) care nu ne lasa sa ne ridicam cu mintea) cu simtirea si cu fiinta noastra intreaga la Dumnezeu) tintuindu-ne si ingreuindu-ne Ospre ravna celor de /osM0

Iata) dragii mei) trei prete;te cat se poate de OfirestiM) prete;te si) de fapt) motive care ne tin si pe noi) de multe ori) departe de comuniunea cu Dumnezeu7aterialitatea gandirii) simtirii si trairii noastre) care a4ia daca ne mai permite sa-& intelegem pe Dumnezeu 3el !piritual) daramite sa-& mai si slu/im cu devotament si /ertfa% Irationalitatea) insemnand mandria) mania) lacomia) ura) raz4unarea si toate celelalte sla4iciuni care ne fac sa ne comportam de multe ori nu ca oameni rationali) ci asemenea vietuitoarelor celor necuvantatoare) si Impatimirea) ca o mare sla4iciune care ne paste pe toti% poftele cele trupesti si patimile care ne trag in /os) impiedicandu-ne de a ne inalta spiritual0 Iata ce ne invata evanghelia de astazi pe noi) cei care) de multe ori) su4 un prete;t sau altul) nu ne facem timp destul pentru DumnezeuI Duminica si in sar4atori in general) invocam fel de fel de prete;te) plecand de la 4unurile cele materiale) de care nu ne mai putem dezlipi) si de la putina noastra intelegere PirationalitateaQ ca Dumnezeu este !tapanul lumii si ca pana la urma tot Ola mana &uiM suntem0 Bricate 4unuri ne-am stradui sa tot adunam si sa ne punem deoparte) care mai de care mai OvesniceM) tot El va ramane in veacI Evanghelia de astazi ne arata) asadar) ca nimic nu tre4uie sa pretuim si sa iu4im mai mult decat pe Dumnezeu- nici 4unurile cele materiale) nici poftele noastre de orice fel ar fi) nici simturilor noastre sa nu ne lasam prada) ci sa ne deprindem mai mult a simti cu sufletul din noi N organul simtirii lui Dumnezeu N caci acesta este vesnicI Dragii mei) Viata aceasta se consuma si se stinge) oricate 4unuri) averi) 4ucurii ori placeri ne-am agonisi) caci vine o vreme cand toate acestea se arata a fi desarte0 Pentru aceasta) Dumnezeu ne cheama la comuniune sfanta pe toti cei Ode la garduriM) de la OraspantiiM) de pe OuliteM N adica pe toti) indiferent de neam) rasa) pozitie sociala ori pregatire intelectuala0 =rimite slugile !ale dupa noi N adica pe ingerii pazitori si pe sfintii !ai) pentru a ne atrage atentia sa ne facem datoria de 4uni crestini0 Inca si pe preotii !ai i-a randuit ca sa ne arate calea cea 4una care duce la ElI !i) tuturor deopotriva ne adreseaza chemarea si pe toti ne invitaI tentie insa) nu oricumI 3el care a indraznit sa se infatiseze inaintea !tapanului !au OoricumM) a fost scos afara cu neasteptata dreptate si in pofida apelativului de OprieteneM0 sa nu avem ce cauta acoloI In Rmparatia lui Dumnezeu nu se intra cu prete;tele pe care le-au ridicat cei nerecunoscatori) si nici in OvesmantulM celui respins0 3hemarea evangheliei de astazi este) prin urmare) sa venim la 3ina lui Dumnezeu0 !a lasam prete;teleI !a lasam scuzele care ne fac sa tot amanam pocainta) intalnirea cu El) !povedania) Impartasania mai cu seama N care este 3ina Domnului N si toate celelalte fapte 4une care

ne fac vrednici sa im4racam vesmant ales de nunta0 ltfel) evanghelia de astazi) pe cat este de generoasa) chemandu-i pe toti) pe atat se arata de aspra cu cei ce im4raca Ovesmant strain de DumnezeuM0 !a im4racam) deci) Ovesmant placut DomnuluiM) pe care l-a si pretins !tapanul din evanghelie) si in acest vesmant sa ne infatisam inaintea &ui in duminici) in sar4atori) in clipele noastre de rugaciune si in orice moment de fapt) slu/ind lui Dumnezeu cu tot sufletul nostru si nelasandu-ne corupti nici de materialitate) nici de irationalitate si nici de intunericul poftelor si al placerilor care ne pervertesc si ne indeparteaza de la comuniunea cu El0 !a ne cucerim acest vesmant al faptelor 4une) al dragostei fata de Dumnezeu si fata de cei din /urul nostru) ca in felul acesta sa nu fim alungati de la nunta) ci sa fim primiti si randuiti in imparatia &ui la loc de cinste) in comuniune cu El) minM0