Sunteți pe pagina 1din 3

Anexa 4 Chestionar privind informatiile necesare estimarii emisiilor de gaze cu efect de sera (GES) din cadrul sectorului Deseuri

Deseuri industriale iodegrada ile !amol


Informatii operator economic si domeniu de activitate Denumire operator economic Adresa operator economic Domeniu de acitivitate Tip tratare/eliminare namol (va rugam bifati) Tratare Depozitare

Tip Tratare Namol (va rugam mentionati) Tip Depozitare (va rugam bifati)

Conform Neconform !(") # %(N)# $m $m

Coordonate amplasament Stereo 7 An infiintare &ersoana contact Telefon 'a( "mail Adresa )eb Domeniu de acitivitate

!"#A$ %& 'erioada de raportare solicitata este intre anii %()* +*%+ (functie de tratare si depozitare) +& ,n situatia in care datele si-sau informatiile solicitate sunt confidentiale. va rugam sa specificati care sunt acestea& /& ,n cazul in care nu se cunoaste cantitate de namol cu continut iodegrada il sau cantitatea de namol preluata de un operator autorizat de colectare-tratare-eliminare se va estima procentual din total cantitate de namol generat 4& 0ugam corelati valorile raportate in acest chestionar cu valorile raportate in chestionarele din Anexa %. Anexa + si Anexa /

Chestionar privind informatiile necesare estimarii emisiilor de gaze cu efect de sera (GES) din cadrul sectorului Deseuri Deseuri industriale iodegrada ile !amol Continut Cantitatea 'roduct Cantitat D"C in de namol ie e de namol preluata specific namol Cantitat (procente de un a cu Cantitate e de din operator activita Cantitat continut de namol namol 1miditat su stanta de tii e de iodegr tratat. in eliminat. ea uscata) tratare-eli industri namol ada il cadrul in cadrul namolul minare a ale generat generat unitatii unitatii ui namolului An raport t-an sau t-an 2 t-an are t-an t-an 2 t-an 2 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 1989 1988 1987 1986 1985 1984 1983 1982 1981 1980 1979 1978 1977

Chestionar privind informatiile necesare estimarii emisiilor de gaze cu efect de sera (GES) din cadrul sectorului Deseuri Deseuri industriale iodegrada ile !amol Continut Cantitatea 'roduct Cantitat D"C in de namol ie e de namol preluata specific namol Cantitat (procente de un a cu Cantitate e de din operator activita Cantitat continut de namol namol 1miditat su stanta de tii e de iodegr tratat. in eliminat. ea uscata) tratare-eli industri namol ada il cadrul in cadrul namolul minare a ale generat generat unitatii unitatii ui namolului An raport t-an sau t-an 2 t-an are t-an t-an 2 t-an 2 1976 1975 1974 1973 1972 1971 1970 1969 1968 1967 1966 1965 1964 1963 1962 1961 1960 1959 1958 1957 1956 1955 1954 1953 1952 1951 1950

S-ar putea să vă placă și