Sunteți pe pagina 1din 1

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.

Kinesiologia- def., etimologie, conexiuni cu alte domenii Definiti teoria, pedagogia, didactica si metodica Integrati formele organizatorice si de practicare ale ex.fizic in tipurile de activitate motrica Formele de manifestare motrica- def. si exemple Analizati schema generala de functionare a organismului uman in efectuarea actelor motrice in cadrul unui exemplu la alegere Prezentati p scurt etapele dezvoltarii motrice in ontogeneza Analizatiprin analogie priceperea motrica si deprinderea motrica Prezentati etapele formarii deprinderilor motrice. Exemplificati Calitatile motrice: def., tipologii, factori limitative, forme de manifestare Analizati calitatea motrica V (sau A R F) din punct de vedere al formelor de manifestare si al factorilor limitative Clasificati deprinderile motrice. Exemplificati Exercitiul fizic- def. + parametrii Clasificarea ex. Fizic Efortul- def. + clasificari Adaptarea la effort Refacerea Planificarea