Sunteți pe pagina 1din 2

TEMA 10 PREDAREA CONCEPT Prin predare se intelege transmitere de cunostinte si formare de tehnici de "munca.

. Predarea reprezinta actiunea complexa a cadrului didactic, care presupune: prezentarea unui material concret si/sau verbal: date, in or!atii,eveni!ente, !odele !ateriale, !odele ideale etc"# organizarea si conducerea unor activitati in care sa se valori ice !aterialul concret si verbal o erit# acordarea de sprijin elevilor pentru a putea o serva! analiza! compara! aplica! sintetiza! a stractiza si reflecta" extragerea esentialului $i!preuna cu elevii% si i&area lui in notiuni, concepte# 'udecati, rationa!ente# operationalizarea cunostintelor elevilor, prin conceperea si rezolvarea de e&ercitii si proble!e, de sarcini si instruire teoretice si practice, prin organizarea activitatilor de munca independenta.

Predarea activitate de organizare si conducere a situatiilor de invatare, realizandu(se prin: ) precizarea obiectivelor(cadru ) precizarea obiectivelor de re erinta ) precizarea continuturilor )precizarea strategiilor ) precizarea !etodelor de invatare Procesul de predare se bazeaza pe comunicarea didactic#" Prin co!unicarea didactic* se realizeaz* interac$iunea profesor%elev! precu! +i anu!ite tipuri de rela$ii care in luen,eaz* procesul de predare: -relatii de sc.i!b in or!a,ii - relatii de in luen,are reciproc* -rela,ii de cooperare -rela,ii de pre erin,* sau respingere a e!i,*torului de !esa' didactic" /a or!* de co!unicare didactic*, predarea const# &ntr%un sistem de opera$ii de selectare! ordonare 'i adecvare la nivelul de g(ndire al elevilor! a unui con$inut informa$ional 'i de transmitere a lui! folosind anumite strategii didactice! &n scopul realiz#rii cu eficien$# maxim# a o iectivelor pedagogice. 0n scoala conte!poran*, centrat* pe elev, predarea este 1n str2ns* interac,iune cu 1nv*,area +i evaluarea, constituind un proces unitar" 3copul pred*rii este ob,inerea de rezultate, de sc.i!b*ri co!porta!entale, care se realizeaz* prin inv*,are, rezultatele depinz2nd +i de !odul cu! s(a des *+urat evaluarea" Prin di eritele tipuri de eed(bac4 are loc reglarea +i autoreglarea procesului de predare" )T*+,-* .E P-E./-E 3tilul de predare se re era la : ( originalitatea in activitatea didactica ( la elul in care sunt alese si utilizate strategiile de catre pro esor ( capacitatea de a i!bogati practica scolara introducand variatie, activitati !ai vii, !ai nuantate in ( capacitatea de a induce co!porta!ente variate de invatare cvontribuind la !odelarea stilurilor de

clasa !unca

3tilul de predare devine o necesitate 1n sus,inerea unei presta,ii didactice de calitate +i e icienta" Este de apt abilitatea pro esorului de a se co!porta utiliz2nd di erite stiluri educationale 1n vederea atingerii obiectivelor"

3e disting un nu!*r de 10 stiluri didactice : 0. )tilul de comand# sau directiv ( bazat pe autoritatea pro esorului ( co!anda succesiunea activit*tilor ( sau activit*tile sunt i!puse, 1n totalitate, prin inter!ediul progra!*rii $a progra!elor( nucleu% 1. )tilul practic ( bazat pe o e&plicatie precis*, apoi pe o e&ecutie prin i!itatie din partea subiectului 2. )tilul de reciprocitate ( bazat pe evaluarea reciproca, dup* criterii preg*tite de pro esor $ca 1n cazul activit*tii 1n ec.ip*, a invat*rii 1n perec.i% 3. )tilul de autocontrol ( cu accent pe autono!ia subiectului +i capacit*tile sale de autoevaluare 4. )tilul de incluziune ( de includere a elevului 1n 1ndeplinirea unor sarcini de niveluri di erite, el iind acela care decide la ce nivel se poate i!plica 5. )tilul centrat pe descoperirea dirijat# 6. )tilul centrat pe descoperirea convergent# ( !enit s* conduca la descoperirea solutiei unei proble!e, la or!ularea unei concluzii prin rationa!ent si g2ndire critic* 7. )tilul centrat pe activitate divergent# ( ce conduce g2ndirea pe traiectorii necunoscute, neobi+nuite, spre solutii inedite, spre creativitate 8. )tilul azat pe proiectarea programului individual $personal%

09. )tilul initiat de cel care invat# ( acesta av2nd posibilitatea sa initieze e&perien,e proprii, sa le proiecteze, s* le e&ceute +i s* le evalueze