Sunteți pe pagina 1din 14

Strategii de educatie nonformala

Index DescriereaNecesitateaScopul si obiectiveleCompetente specifice vizateCurricula programuluiDetaliere tematicaDiscipline obligatorii: a.Educatia pentru comunitate a.Managementul activitatilor educative nonformale a.Strategii educationale centrate pe elev Discipline optionale: a.Metode ale educatiei pentru cetatenie activa a.Scoala de dincolo de scoala. Design-ul, coordonarea si valorificarea activitatilor tip tabara a.Elemente de marketing personal si voluntariat. Materiale, Metode si MijloaceResurse umaneStrategii folositeForme si modalitati de evaluare -------------------------------------------------------------------------------Denumirea programului: Strategii de educatie nonformala Categoria de program: program de perfectionare datorat reformei, conf. Art. 33, alin. (2) din legea 128/1997; program de formare continua in completarea actiunilor de asistare a profesorilor pentru aplicarea noii programe de Consiliere si Orientare Tipul de program: modul lung - 89 de ore / 25 credite profesionale transferabile; Forma de nvatamnt: zi Grupul tinta: - consilieri scolari; - profesori diriginti; - nvatatori/institutori.

--- napoi la Index ---

-------------------------------------------------------------------------------Necesitatea programului

Pornim de la diferenta dintre educatia formala si cea nonformala - data nu de finalitati, n mod explicit, ct de raspunsul la ntrebarea cum?. In cautarea acestui raspuns ne vom axa, in deosebi, pe Modulul Comunicarea si abilitati sociale din aria curiculara Consiliere si orientare. Dorim a se evita formulari de genul as dori sa lucrez dar nu stiu cum, ce apar adesea la practicieni, atunci cand sarcinile centrate pe competente transcend spatiul scolii. Analiza de nevoi efectuata pe parcursul anului scolar 2005-2006 (derulata printr-un program de cercetare academica), experienta dobandita intr-un program al MEdC si UNICEF, centrat pe elev a carui coordonare ne-a fost incredintata noua - precum si accentele impuse de reforma nvatamntului romnesc au evidentiat oportunitatea conceperii unor programe de formare continua care sa genereze responsabilizarea institutiei scolii pentru utilizarea tuturor formelor de educatie inclusiv ale educatiei nonformale. Programul urmareste abilitarea consilierilor scolari si a profesorilor diriginti n conceperea si derularea activitatilor educative nonformale, ca modalitati esentiale si complementare de realizare a obiectivelor fixate prin programele de formare. n realitate, continutul programului vizeaza cel putin doua categorii de beneficiari. Daca vom considera profesorii diriginti si consilierii scolari ca beneficiari directi, atunci nu putem sa uitam beneficiarii indirecti elevii. Pentru ca insertia sociala si cea profesionala sa se produca facil, cu eforturi si costuri emotionale minime, elevul poate fi ajutat sa dispuna de competentele specifice gindirii analitice necesara integrarii sociale, precum si de atitudini si valori personalizate. In acelasi timp, el poate fi stimulat sa-si dovedeasca disponibilitatea de reactie si actiune la schimbarile care intervin in mediul de viata personala si colectiva. Abilitatea profesorilor de construi elevilor competente de valorificare maxima a ntregului lor potential conform realitatii sociale si culturale, este o prioritate a formarii continue, a perfectionarii stilului propriu de viata si al asumarii unor sarcini profesionale noi.

--- napoi la Index ---

-------------------------------------------------------------------------------Scopul programului Dobndirea unei reprezentari corecte asupra articularii educatiei formale cu cea nonformala; Abilitarea n proiectarea si coordonarea optima a activitatilor de tip nonformal. Valorificarea optima a resurselor si strategiilor educogene ale societatii. Obiectivele programului Abordarea strategiilor de educatie nonformala dintr-o perspectiva integratoare n procesul de formare continua a cadrelor didactice. Identificarea oportunitatilor sociale si culturale de realizare a educatiei elevilor. Insusirea si valorificarea strategiilor utile mediului de nvatare socio-culturala.

Intelegerea si acceptarea educatiei nonformale ca parte inseparabila n procesul de nvatare activa, autoresponsabilizatoare.

--- napoi la Index ---

-------------------------------------------------------------------------------Competente specifice vizate prin obiectivele propuse: I.Competente metodologice: 1.Operationalizarea conceptului de educatie nonformala. 2.Aplicarea creativa a strategiilor de educatie nonformala si a metodelor de evaluare n concordanta cu scopul si tipul activitatii educative. 3.Disponibiltatea pentru restructurarea tehnicilor psihopedagogice prin introducerea de elemente de tip inovativ. 4.Valorificarea resurselor educationale implicate (materiale, umane) n eficientizarea activitatilor educative. II.Competente de comunicare si relationare: 1.Adaptarea limbajelori, metodelor si tehnicilor de interrelationare la particularitatile grupului si mesajului oferit catre elevi. 2.Adoptarea unor tehnici de animare a grupului n scopul desfasurarii optime a procesului educativ. 3.Dobndirea deprinderilor de lucru n grup. 4.Solutionarea situatiilor conflictuale, n urma investigarii, prin mediere si negociere, n vederea asigurarii unui climat de ncredere si responsabilitate asupra propriului proces de nvatare/dezvoltare. III. Competente psihosociale: 1.Aplicarea si valorizarea metodelor de cunoastere si activizare a elevilor. 2.Crearea unor strategii eficiente de relationare pe axa scoala-familie-comunitate. 3.Construirea si adoptarea unei conduite autoreflexive si de autoresponsabilizare profesionala. IV. Competente de evaluare 1.Elaborarea criteriilor de evaluare a activitatii didactice/de consiliere; 2.Utilizarea strategiilor de acceptare/valorizare a educatiei nonformale de catre elev; 3.3. Valorizarea contextelor sociale de nvatare.

--- napoi la Index ---

-------------------------------------------------------------------------------Curricula programului: Discipline obligatorii:

1.Educatia pentru comunitate 2.Managementul activitatilor educative nonformale 3.Strategii educationale centrate pe elev. Discipline optionale: 1.Metode ale educatiei pentru cetatenie activa. 2.Scoala de dincolo de scoala. Design-ul, coordonarea si valorificarea activitatilor tip tabara 3.Elemente de marketing personal si voluntariat.

PLAN DE INVATAMANT

Nr. Crt. Categorii de discipline Ore total Ore curs Ore aplicatii practice Ore evaluare Nr. credite I Obligatorii - Total 69 22 41 6 1 Educatia pentru comunitate 23 7 14 2 2 Strategii educationale centrate pe elev 23 7 14 2 3 Managementul activitatilor educative nonformale 23 8 13 2 II Discipline optionale total 20 6 12 2 1 Metode ale educatiei pentru cetatenie activa 20 6 12 2 2 Scoala de dincolo de scoala. Design-ul, coordonarea si valorificarea activitatilor tip tabara 20 6 12 2 3 Elemente de marketing personal si voluntariat. 20 6 12 2

--- napoi la Index ---

--------------------------------------------------------------------------------

Detaliere tematica

-------------------------------------------------------------------------------Disciplina obligatorie: Managementul activitatilor educative nonformale

Scopul disciplinei: 1.formarea capacitatilor necesare elaborarii unor programe de invatare nonformala Competente vizate prin dezvoltarea acestei discipline 1.identificarea nevoii de performanta in proiectarea, coordonarea si evaluarea activitatilor de tip nonformal; 2.abilitati de analiza a situatiilor de invatare; 3.abilitati de a proiecta si sustine derularea unui program educativ nonformal; Obiective urmarite de aceasta disciplina 1.dezvoltarea capacitatii de a identifica variabilele unei situatii educative nonformale; 2.dezvoltarea abilitatii de analiza educationala ca punct de plecare in conceperea unei activitati nonformale ; 3.dezvoltarea prin exercitiu a deprinderilor de aplica si monitoriza un program educativ Total ore alocate: 23, din care 1.Curs: 8 2.Aplicatii: 13 3.Evaluare: 2 Nr. Crt. Teme, curs si aplicatii Nr. ore 1 Managementul programelor de formare centrate pe invatarea activa/interactiva Tehnici de autoinvatare si implicare: 1.la cerere; 2.in situatii neutre; 3.in situatii de refuz din partea celorlalti; 2C 1A 2 Strategii de auto-organizare, organizare, proiectare/planificare a activitatilor. Identificarea resurselor ; identificarea partenerilor ; sintetizarea unor finalitati adecvate ; proiectare/planificare a activitatilor 1C 2A 3 Strategii de educatie nonformala. Forme de organizare, metode, tehnologii. Proiectarea activitatilor nonformale. Mijloace ale invatarii in nonformal. Noile tehnologii educationale premisa de afirmare continua a nonformalului. 2C 4A 4 Asigurarea calitatii interventiilor educationale nonformale. Identificarea si managerierea resurselor spatiului nonformal. 1C 2A 5 Standarde si criterii de realizare a finalitatilor in educatia nonformala. Principii de elaborare a standardelor in nonformal. Studii de caz. 1C

2A 6 Repere de realizare a unui pachet educational/tematici diferite. Exemple centrate pe interesul subiectilor/posibilitatile formatorului. 1C 2A

--- Inapoi la planul de invatamant ---

-------------------------------------------------------------------------------Disciplina obligatorie: Strategii educationale centrate pe elev Scopul disciplinei: 1.promovarea strategiilor de lucru centrate pe caracteristicile si necesitatile principalilor actori implicati, respectiv elevii; Competente vizate prin obiectivele propuse 1.operationalizarea conceptului de strategie educationala centrata pe elev ; 2.intelegera si aplicarea principiilor de invatare activa; 3.utilizarea eficienta a tehnicilor si metodelor de centrare pe elev a invatarii; 4.capacitatea de a valorifica rezultatele activitatilor educative diferentiate; Obiective urmarite de aceasta disciplina: 1.identificarea si constientizarea aspectului formativ al activitatilor care au ca finalitate dezvoltarea personala a tinerilor; 2.dezvoltarea abilitatilor de a selecta strategiile adecvate nevoilor participantilor la actul educativ; 3.abilitarea cursantilor in identificarea si aplicarea strategiilor de invatare centrate pe cel care invata Nr. total ore alocate: 23, din care 1.Curs: 7 2.Aplicatii 14 3.Evaluare: 2 Nr. Crt. Teme Nr. ore 1 Stiluri de invatare. Stilul de invatare al beneficiarilor procesului educativ. Stilul personal al specialistului in cadrul procesului educational. 2C 2A 2 Conceptul de invatare activa. Invatarea centrata pe cel care invata Aspecte teoretice elemente de aplicabilitate. 2C

2A 3 Relatia dintre creativitate si demersul educativ centrat pe elev. Tehnici creative. 1.pentru profesori; 2.pentru elevi 1C 4A 4 Metode si tehnici de invatare activa/interactiva. Invatare individuala, pe grupe, frontala metoda invatarii reciproce; metoda Jigsaw (Mozaicul); metoda invatarii pe grupe mici STAD (Student Teams Achievement Division); metoda turnirurilor intre echipe TGT (Teams Games Tournaments); metoda piramidei; harta cognitiva/harta conceptuala; Scheletul de peste tehnica florii de nufar; panza de paiajen; metoda R.A.I.; cartonasele luminoase; brainstorming (varianta de baza a metodei); phillips 6-6; tehnica acvariului s.a. 2C 6A

--- Inapoi la planul de invatamant ---

-------------------------------------------------------------------------------Disciplina obligatorie: Educatia pentru comunitate Scopul disciplinei: 1.analiza resurselor din mediul apropiat si valorificarea experientei de viata in cadrul educatiei nonformale Competente vizate prin obiectivele propuse 1.abilitatea participantilor in a-si organiza propriul proces de invatare valorificand diverse tipuri de resurse; 2.cunoasterea si abilitarea in utilizarea tehnicilor de comunicare eficienta ; 3.abilitarea participantilor pentru a-si valorifica experienta personala in construirea unor atitudini deschise si responsabile; Obiective urmarite de aceasta disciplina: 1.identificarea modelului de invatare experientiala ; 2.dezvoltarea unei atitudini deschise fata de experiential ca model de invatare; 3.exemplificarea modelului invatarii experientiale prin propuneri de activitati caracteristice activitatilor nonformale; 4.identificarea unor modalitati diverse de comunicare; 5.insusirea unor tehnici de comunicare eficienta (de medierea situatiilor de criza, de ascultare activa); 6.operationalizarea elementelor de comportament verbal/nonverbal ca si componente esentiale in activitatea unui grup ; 7.dezvoltarea abilitatilor de identificare, analiza si valorificare a resurselor informationale cu care venim in contact ;

8.identificarea unor modalitati de reactie multiple in fata unor situatii dificile ; 9.dezvoltarea unor capacitati de a face fata in mod constructiv in fata unor evenimente neprevazute/dificile ; Nr. total ore alocate: 23, din care 1.Curs: 7 2.Aplicatii 14 3.Evaluare: 2 Nr. Crt. Teme, curs si aplicatii Nr. ore 1 Invatarea experientiala Tehnici de transfer a deprinderilor dobandite in contexte variate. 1C 2A 2 Adaptare pe plan social. Tehnici de comunicare/ascultare activa/feed-back. Conflicte. Strategii de facilitare si relationare. Competente de rezolvare a situatiilor conflictuale. Modalitati de relationare pe plan social situatii particulare: 1.afirmarea/respectarea identitatii, diversitatii ; 2.depasirea stereotipurilor, prejudecatilor, discriminarilor; Strategii de asumare/inducere a atitudinii responsabile. Strategii de marketing/reusita personala. Strategii privind dezvoltarea abilitatilor de viata independenta 1.tehnici de supravietuire - in situatii limita ; 2.asumarea riscurilor etc.; 3C 5A 3 Analiza mediului social si a influentelor acestuia. Abilitati de analiza a mediului si a influentelor acestuia . Abilitati de investigare/identificare surse de informare. Tehnici de informare. Tipuri de furnizori de servicii/informatii. Analiza/valorificarea informatiilor. 2C 5A 4 Comunitatea ca resursa educationala. Identificarea nevoilor de educatia nonformala Contexte si institutii de invatare nonformala. Identificarea si managerierea resurselor spatiului nonformal 1C 2A

--- Inapoi la planul de invatamant ---

-------------------------------------------------------------------------------Disciplina optionala: Metode ale educatiei pentru cetatenie activa Scopul disciplinei: 1.abilitarea cursantilor n aplicarea adecvata a metodelor alternative de nvatare activa si de evaluare formativa n activitatile cu elevii; Competente vizate prin obiectivele propuse 1.utilizarea adecvata a conceptelor teoriilor moderne ale educatiei; 2.corelarea continuturilor nvatarii cu competente de tip functional; 3.aplicarea creativa a noilor strategii didactice n educatia civica a elevilor; 4.adecvarea continuturilor si strategiilor didactice la interesele si preocuparile elevilor; 5.realizarea unor proiecte de dezvoltare comunitara n parteneriat - al scolii cu familia si comunitatea; 6.elaborarea instrumentelor de evaluare n functie de finalitati si particularitatile individuale/de grup. Obiective urmarite de aceasta disciplina: 1.exersarea de catre cadrele didactice a abilitatilor de a adecva situatiile de invatare, continuturile si resursele educationale la particularitatile individuale si de grup ale elevilor 2.abilitarea cursantilor n valorificarea adecvata a metodelor si tehnicilor alternative de cunoastere si activizare a elevilor; 3.dezvoltarea deprinderilor cursantilor de a incuraja autonomia intelectuala a elevilor, spiritul de initiativa si de colaborare; 4.ncurajarea unei atitudini favorabile implicarii elevilor n luarea si influentarea deciziilor n scoala (tehnici de lucru cu consiliul elevilor si alte forme); 5.identificarea metodelor si strategiilor adecvate formarii la elevi a unor comportamente activparticipative prin activitati formale si nonformale; 6.dezvoltarea capacitatii de a utiliza n mod creator diferite tehnici de lucru cu grupe de elevi; 7.formarea si exersarea competentelor n utilizarea metodelor alternative de evaluare a activitatilor nonformale; 8.stimularea motivatiei cursantilor de a utiliza noile tehnologii informationale n proiectarea si derularea activitatilor cu elevii. Nr. total ore alocate: 20, din care 1.Curs: 6 2.Aplicatii 12 3.Evaluare: 2 Nr. Crt. Teme Nr. ore 1 Concepte si teorii n stiintele educatiei: abordari interdisciplinare, teorii ale nvatarii, noile educatii n societatea cunoasterii, nvatarea la adulti. Teorii ale nvatarii, noile educatii n societatea cunoasterii. 2C

2A 2 Strategii educative inovative. Metode alternative (moderne) de predare-nvatare-evaluare. Aplicatii ale metodelor de dezvoltare a gndirii reflective Cai de cunoastere a interlocutorului: 1.Datul mainii; 2.Cum privim pe celalalt; 3.Sondarea interlocutorului (starii acestuia); 4.Exprimarea emotiilor; 5.etc.; 2C 1A 2A 3 Optimizarea raportului dintre metodele traditionale si cele alternative n educatie. Metode alternative (moderne) de predare-nvatare-evaluare 2. Aplicatii ale metodelor de dezvoltare a creativitatii si de nvatare colaborativa. Optimizarea raportului dintre metodele traditionale si cele alternative n educatie. Proiectarea la nivel micro-. 1C 3A 2A 4 Metode alternative de evaluare. Metode alternative de evaluare. Aplicatii. 1C 2A

--- Inapoi la planul de invatamant ---

-------------------------------------------------------------------------------Disciplina optionala: Scoala de dincolo de scoala. Design-ul, coordonarea si valorificarea activitatilor tip tabara Scopul disciplinei: 1.promovarea si valorificarea activitatilor educative nonformale intr-un context specific; Competente vizate prin obiectivele propuse 1.identificarea si valorificarea resurselor de invatare din mediul apropiat de catre factorii abilitati in acest sens;

2.recunoasterea/identificarea nevoii de dezvoltare a beneficiarilor procesului educativ; 3.realism in identificarea nevoii permanente de dezvoltare; Obiective urmarite de aceasta disciplina: 1.formarea capacitatii de a identifica parteneri in vederea derularii activitatilor tip tabara; 2.construirea disponibilitatii de a proiecta, coordona si monitoriza activitati nonformale tip tabara; 3.dezvoltarea de abilitati si deprinderi comportamentale care faciliteaza organizarea de activitari educative nonformale intr-un context specific; 4.abilitarea in managementul activitatii educative tip tabara Nr. total ore alocate: 20, din care 1.Curs: 6 2.Aplicatii 12 3.Evaluare: 2 Nr. Crt. Teme Nr. ore 1 Problematica lumii contemporane imperative al educatiei. Sursele educatiei nonformale. Mediul natural. Mediul scolar. Mediul familial. Mediul comunitar. 2C 4A 2 Managementul activitatilor tip tabara : elemente de marketing, organizarea programului dupa specificul sau tema activitatii, promovarea de parteneriate. Elemente de motivare a participantilor, de monitorizare a activitatii; evaluarea rezultatelor efectuata de categorii diverse de beneficiari: elevi, parinti, parteneri 2C 4A 3 Tehnici de analiza a informatiilor dobandite. Acumulari posibile. 1.In timpul intalnirilor; 2.La sfarsitul zilei; 3.Periodic; 4.Dupa un timp, atunci cand (ni) se impune 2C 4A

--- Inapoi la planul de invatamant ---

-------------------------------------------------------------------------------Disciplina optionala:

Elemente de marketing personal si voluntariat. Scopul disciplinei: 1.abilitarea practicienilor in a realiza activitati privind dezvoltarea personala a elevilor; Competente vizate prin obiectivele propuse 1.abilitati de a derula activitati care sa favorizeze adaptarea sociala a elevilor; 2.abilitati de aplicare si adaptare orginala a strategiilor centrate pe elev; Obiective urmarite de aceasta disciplina: 1.cunoasterea tehnicilorde autocunoastere/autoevaluare; 2.constientizarea aspectului formativ al activitatilor care au ca finalitate dezvoltarea personala a tinerilor; 3.dezvoltarea unei atitudini deschise fata de activitatea de informare continua, educatia permanenta sau educatia in afara scolii; 4.dezvoltarea de abilitati si deprinderi comportamentale care faciliteaza o mai buna adaptare pe plan social; Nr. total ore alocate: 20, din care 1.Curs: 6 2.Aplicatii 12 3.Evaluare: 2 Nr. Crt. Teme Nr. ore 1 Managementul activitatilor de autocunoastere/intercunoastere. Imaginea de sine, identificarea si gestionarea resurselor personale, stabilirea relatiilor interpersonale, empatie, gestionare emotii, asertivitate; 2C 4A 2 Managementul activitatilor de afirmare personala. Cai de confirmare a succesului pe plan personal/ scolar/ social/ professional. 2C 4A 3 Dezvoltarea competentelor de lider. Caracteristici lideri. Tipuri de lideri. Relatia lider grup. Tipuri de relatii. 1.Valorizarea comunicarii si a relationarii in activitatea unui grup/echipe; 2.Rolul liderului in activitati nonformale; 3.Relatia voluntariat dezvoltarea abilitatilor de lider 2C 4A

--- Inapoi la planul de invatamant ---

-------------------------------------------------------------------------------Materiale si mijloaceSuporturi de curs pt fiecare participant, markere, flipchart, foi flipchart, folii de retroproiector, fise de lucru si texte xerox, camera video, casete video, televizor, video, videoproiector pt. Suportul Powerpoint Metodologia utilizata valorifica strategii educationale euristice combinand tehnici de dezvoltare a gandirii critice cu metode creative si cele specifice invatarii experientiale Metode si instrumente de evaluare1.portofoliu; 2.fisa pentru observarea sistematica a activitatii si a comportamentului cursantilor 3.teste de interevaluare 4.eseu autoevaluativ 5.chestionar de evaluare a activitatii (anexa) Nota:prezentarea suportului de curs cuprinde att detalierea aspectelor teoretice, ct si textele de lucru si sugestii pentru activitatile aplicative, care sa faciliteze transferul n practica.

--- napoi la Index ---

-------------------------------------------------------------------------------Resurse umane implicate n program:1.Responsabil program: Prof. univ.dr. Laurentiu Soitu, director al IEC 2.Echipa de formatori: Prof. univ.dr. Laurentiu SoituProf.univ.dr. Ana ConstantinProf.drd. Rodica CherciuConf. dr. Liliana StanConf. dr. Alois GhergutLect. dr. Simona ButnaruLect. drd. Elena SeghedinLect. dr. Georgeta DiacLect. drd. Stefania BejanPrep. drd. Roxana CriuLista formatorilor este completata prin contractele de parteneriat realizate cu Universitati si CCD-uri din tara. 3.Echipa administrativa: Secretar: asist. cercetare Oana Beldianu In fiecare loc, echipa programului se va intregi cu un formator al CCD partener si un responsabil cu asistenta tehnica.

--- napoi la Index ---

-------------------------------------------------------------------------------Strategii de formare utilizate:Vor fi utilizate strategii educationale de tip euristic valorificnd valentele urmatoarelor metode si tehnici: expunere cu oponent; studiu de caz; controversa academica; variante diverse ale dezbaterii; recenzia prin rotatie; tehnica Mozaic; linia valorica.

--- napoi la Index ---

-------------------------------------------------------------------------------Forme si modalitati de evaluare curenta/pe parcurs:- autoevaluarea;- autoevaluarea de grup;inter-evaluare;- fise de iesire per activitate de curs si aplicatii;- interviul n trei trepte;- jurnalul zilei. Fisa de evaluare per activitate.Evaluare finala:1.portofoliul si sustinerea acestuia (40 puncte ); 2.conceperea si sustinerea unei activitati de tip nonformal (60 puncte acumulate din analiza fiselor de evaluare formatori-20, inter-evaluare colegi-20 si autoevaluare - 20) (evaluare formativa tip follow-up). INSTRUMENTELE DE EVALUARE VOR FI UTILIZATE PENTRU FIECARE DINTRE ACTIVITATILE PROPUSE ATAT IN EVALUAREA CURENTA CAT SI IN CEA FINALA.