Sunteți pe pagina 1din 8

Antibiotice si antibactericide

Termenul de antibiotic este folosit pentru o gam larg de compui att naturali ct i semi-sintetici, care au efect antibacterian. Antibioticele se impart n cinci clase: peniciline, tetracicline, macrolide, aminoglicoze i amfenicoli. ulfoaminele, nitrofuranii si c!inolonele nu sunt antibiotice n ade"ratul sens al cu"ntului pentru c sunt sintetice. Aceti compui sunt utilizate de mul#i ani n tratementul bolilor animalelor productoare de carne, lapte i ou. $e asemenea au mai fost folosi#i i pentru pre"inerea anumitor boli, dar i pentru accelerarea creterii.

%egisla#ia &niunii 'uropene pri"ind utilizarea antibioticelor (entru prote)area snt#ii consumatorilor &niunea 'uropean a stabilit limite ma*ime pentru rezidurile de produse medicamentoase n #esuturile animaliere pro"enite. Aceste limite se ncadreaz ntre factori de +,-+,, pentru a asigura o !ran lipsit de reziduri noci"e. Anumite antibiotice au fost interzise pentru animalele productoare de carne, lapte i ou. trategii analitice pentru determinarea rezidurilor de

au

antibiotice

%a ora actual e*ist pu#ine metode capabile s msoare concentra#iile de antibiotice la limitele impuse de &' pentru c unele antibiotice nu sunt solubile n sol"en#i organici, ceea ce a ngreunat e*tragerea rezidurilor #i stabilitrea concenta#iilor lor din #esuturi. Alte antibiotice nu sunt suficient de "olatile sau sunt prea instabile la temperaturi nalte pentru a permite analiza lor folosinr -. sau -.-/ . Astfel multe din metodele de msurare a rezidurilor de antibiotice se bazeaz pe 0(%.. .u toate acestea 0(%. nu este o metode suficient de specific pentrua fi utilizat ca referin# n &'.

PENICILINE
(enicilinele 1fig +,2-acidul 3-aminoampicilinic sunt administrat animalelor productoare de carne, lapte i ou din moti"e terapeutice dar i prolifice. /anipularea catenei laterale fost a modificat spectrul antibacterian al penicilinei pentru a include att bacteriile gram-poziti"e, ct i cele gram-negati"e. 4 gam larg de procedee %.-/ a fost aplicat pentru analiza penicilinei n #esuturi, dar i n lapte. -au nregistrat metode care folosesc att ioni poziti"i, ct i ioni negati"i. .ompara#ia acestor metode n ceea ce pri"ete sensibilitatea este dependent de instrumentele folosite, dar i de te!nicile de ionizare. &n numr mare de cercettori au folosit metoda cu ioni poziti"i. /ecanismul de fragmentare presupune desc!iderea inelului 5-lactam, urmat de !idratarea i pierderea dio*idului de carbon. 6n +787 T9cz:o;s:a et al. a aplicat %.-/ la penicilina - n laptele de bo"in. %aptele a fost diluat cu un "olum ec!i"alent de acetonitril-metanol-ap 1 <,:=,:=,, ">">"2 pentru ca proteina s precipite. $up aceea a fost centrifugat. (entru msurare s-a folosit spectrometru de mas ?innigan /at <8,,. consista dintr-un cartu @ro;nlee (!en9l faz mobil de izopropanol ,.=/, acetat de acetic 1 +=.A:8A.A:=, ">">"2. %4$-ul a fost pe monitorarea ionului C/D0ED la m>z FFA i .4=EDla m>z F,7.

un istemul %. p!eri-A cu amoniu i acid +,, Bg>l bazat C/D0D0=4-

Go9:sner et al. a dez"oltat aceast metod aplicnd-o i pentru clo*acilin, ampicilin i amo*acilin n laptele de bo"in. (entru a optimiza sensibilitatea metodei pentru amo*icilin s-au monitorizat ionii C/D0ED la m>z F33 i C?D0ED la m>z =,H datorit abundan#ei de ioni C/D0D0=4D.4=ED la F<,. %4$-urile au fost estimate la +,,, =,,, =,, Bg>l. n timp ce al#i cercettori au folosit %.-/ pentru confirmare, linearitatea a fost ob#inut cu coeficien#ii de corela#ie de ,.7773. .ompara#ia fcut ntre ni"elele de clo*acilin din lapte determinate cu %.-&G i %.-/ a demonstrat apropierea rezultatelor.

%.-/ a fost folosit mpreun cu detectarea &G de @oison et Al. pentru a confirma prezen#a penicilinei n lapte. $up precipitarea proteinei probele au fost aplicate unui cartu @ond 'lut .+8 (' din care penicilinele au fost eluate cu aceto-nitril ,.,+=A / i acetat de amoniu 13,:<,, ">"2. epararea %. a fost ob#inut folosind o coloan Io"a-(a: . +8 cu faz mobil de acetonitril ,.+A / i acetat de amoniu 1+,:7,, ">"2. s-a folosit un spectrometru de mas G- Trio JJ. .ercettorii au declarat c rspunsul penicilinei - m>z FA= cu concentra#ie de A Bg>:g a fost slab. Go9:sner i (ac: au studiat fragmentarea folosind te!nici electrospra9 i ionspra9 cu .id pentru a reproduce informa#ia structural a penicilinei - i clo*acilinei. ?ragmente din ionii de C/D0D0=4.4=ED nu au fost detectate la electrospra9. .um s-a crescut poten#ialul, s-au format fragmente de ioni pro"enite de la inelul 5-lactam. %a diferem#e mai mari depoten#al s-au format ioni a"nd "alori de m>z sub +,,. tudii ec!i"alente asupra spectrului de ioni negati"i folosind Anal9tica electrospra9 / /odel +,,A<H-F conectat la un spectometru de mas 0a;lett K(ac:ard A787A. 6n general metoda cu ioni negati"i a produs semnale cu intensit#i mai mici comparati" cu metoda ioni poziti"i. ?ragmentarea rezultat din decarboilarea i desfacerea inelului 5-lactam, a format ioni C/-0.4=E- 5-lactam la m>z =87 i C?-0-0=4E- la m>z +7= pentru penicilina -. 6n concluzie folosirea metodelor %.-/ pentru confirmarea penicilinelor poziti"e la %.-&G nu a dat rezultatele corespunztoare pentru c nu a ntrunit standardele %od-urilor.

TERTACICLINE
Tetraciclinele 1fig +2, deri" din Streptomyces i sunt acti"e mpotri"a unei game largi de microorganisme gram-poziti"e i gramnegati"e. Ac#ioneaz prin in!ibarea biosintezei proteice. Tetraciclinele nu au "olatilitatea necesar pentru -.-/ . %.-/ a fost ns aplicat cu succes pentru analiza acestor compui. Li)a: et al. a dez"oltat o metod pentru determinarea tetraciclinei, o*itetraciclinei, clortetraciclinei n lapte folosind %.-/ . &n filtrat de lapte a fost pus ntr-un cartu .+8 (', care a fost splat cu ap i metanol. Mezidul de tetracilin a fost eluat n acid o*alic. Au fost folosite un 0a;lett-(ac:ard 0(A778,A i un spectometru 0( A788A. ?aza mobil consista dintr acetonitril ,.,A/, acid o*alic i metanol. /etanul a fost folosit ca gaz reacti". $atele au fost prezentate n concentra #ie normal +,,Bg>l. 6n +77H a fost descoperit o metod pentru determinarea tetraciclinei, o*itetraciclinei, clortetraciclinei n muc!i i rinic!i folosind ionizarea c!imic la presiune atmosferic %.-/ . (robele au fost e*trase n glicin. $up adi#ionarea de sulfat de amoniu, e*tractul a fost centrifugat, iar supernatanul a fost cur#at folosind cartue de ciclo!e*il care au fost splate cu ap i metanol. Tetraciclinele au fost eluate n metanol, uscate i reconstiuite n faza mobil care consta din =, m/ de acid o*alic +, Bg>l i acetonitril. (robele au fost analizate folosind spectrometrul de mas G- (latform JJ. (entru fiecare compus ionii monitoriza#i corespundeau la C/DIE D, C/DI-I0FED i C/DI-0=4ED. ?aza mobil a permis rezolu#ia tetraciclinelor. /etoda a fost "alidat la A,-=,, Bg>:g din muc!i i F,,-+=,, Bg>:g din rinic!i. -a do"edit c adi#ia de acid o*alic este necesar pentru a mri rezolu#ia i forma picurilor. 4:a i colaboratorii au folosit n +77< ?A@ 1?ast Atom @ombardment2 %.-/ pentru analiza tetraciclinei, do*acilinei, o*itetraciclinei, clortetracicli-nei n miere i a tetraciclinei, o*itetraciclinei, clortetraciclinei n ficat, rinic!i i muc!i de bo"in folosind ioniza#ia electrospra9 %.-/ -/ cu disocia#ia cu coliziune indus. /etoda lor presupunea amestecul probei cu solu#ie tampon de '$TA-/cJl"aine de p0 <.,. amestecul a fost centrifugat i filtrat prin faza solid folosind ubn cartu @ond 'lut . +8 care a fost precondi#ionat cu solu#ie apoas de '$TA. Mezidul de tetracilin a fost eluat folosind acetat de etil i metanol. Apoi a fost uscat dizol"at n ap. epararea a fost fcut folosind o coloan T L uper 4ct9l, faz mobil fiind acetonitril =AN n solu#ie apoas ,.,AN de acid triofloroacetic. pectrometrul de mas folosit a fost ?innigan T O H,,,. metoda a fost "alidat pentru cele patru tetraciline la o concentra#ie de +,, Bg>:g.

<

6n concluzie folosirea %.-/ n analiza rezidurilor de tetracicline a produ trei metode "alidate la concentra#ii rele"ante. %.-/ pare s ofere i o metod de a msura i studia izomerii structurali ai clortetraciclinei care sunt imprtan#i n determinare con#inutului de reziduri n alimente.

MACROLIDE
/acrolidele sunt un grup de compui care con#in +=, +<, +3 inele macrociclice la care sunt ataa#i amnioglucide sau glucide neutre. 1fig F2. &n singur test %.-/ pentru determinarea rezidurilor a fost dez"oltat pentru fiecare membru din aceast grup, cu e*cep#ia )ozamicineiP i un test capabil s detecteze toa#i cei A compui.

(leasance et al. a raportat metoda ionspra9 %.-/ pentru confirmarea eritromicinei A n #esut de somon. 4 prob din muc!i de somon a fost omogenizat de dou ori n acetonitril, centrifugat i apoi fiftrat supernatantul. ?iltratele combinate au fost e*trase cu !e*an pentru ndeprtarea grsimilor. Acetonitrilul a fost alcalinizat cu !idro*id de natriu. olu#ia a fost apoi amestecat cu diclormetan. $up adi#ia de solu#ie apoas de Ia = 0(4< amestecul a fost agitat energic. .lorur de sodiu n stare solid a fost adi#ionat pentru a facilita separarea stratelor apoase de cele organice. $iclormetanul a fost ndeprtat cu solu#ie de clorur de sodiu, uscat i rezidurile reconstituite n metanol. %a 0(%. s-a folosit o coloan de Qorba* M*-.8, folosind ca eluant solu#ie apoas de acetonitril con#innd i ,.=N acid formic. A fost solosit spectometrul de mas cie* A(J JJJ. ?olosind %.-/ i %.-/ -/ cu .J$, eritromicina a putut fi detecdtat la ,.,+ i ,.,A B>:g. $e asemenea au putut fi detectate i un mare numr de metabolite i produi de degradare.

.u toate acestea s-a cerut o metod de cur#are pentru c analiza a doar cte"a probe cerea nlocuirea coloanei. 6n +77<, anders i $elepine, cel mai acti" grup n analiza / a macrolidelor, descriu o metod %.-/ pentru analiza spiramicinei n muc!i de bo"in. piramicina a fost e*tras din probe de muc!i n cloroform. '*tactul a fost aplicat intr-un cartu @ond 'lut $iol care a fost mai nti splat cu cloroform. Mezidul de spiramicin a fost mai nti eluat cu acid formic =N n acetat de amoniu ,.,A /, metanol 1FAN2 i acetonitril 1+AN2. Acest sol"ent fost n 0(%. pentru separarea spiramicinei. 'l a fost trecut printr-o coloana %i.!ristop!or M(+8. a fost folosit un spectometrul de mas 0a;lett-(ac:ard A787 A, folosind ca reacti" metan. Jonul molecular nu a fost prezent din cauza labilit#ii spiromicinei, cea mai mare mas molecular a fost cea a pierderii de ap C/D0-0=4E-. ?olosind ionii la m>z 38<, 38F, <HA, FF, i F,< cercettorii au putut s "alideze concentratii de )umtate, aceleai i dublu fa# de cele cerute de &' la A, B>:g de muc!i. 6n concluzie acest grup de compui este relati" bine acoperit, cu o metod capabil s determine reziduuri amestecate con#innd to#i membii acestui grup la concentra#ii apropiate de cele stabilite de &'.

AMINOGLICOZIDE
Streptomices i Micromonospora produc aminoglicozide. 'le sunt antibiotice cu spectru larg de acti"itate i sunt formate dintr-un inel aminociclitol 1=-deo*istrept amina n cele mai multe cazuri2 legat de dou sau mai multe amninoglucide n legtur glicozidic 1fig =2. Analiza c!imic a aminoglicozidelor a fost ntotdeauna un punct slab al analitilor. Aceti comui prezint toate propriet#ile fizicoc!imice care ngruneaz metodele de confirmare. ?iind foarte !irdofilice e*tragerea lor este foarte dificil. e descompun la temperaturi mari facand analiza -. sau -.-/ aproape imposibil. .u toate c %.-/ ar terbui sa fie o unelt ideal n analiza acestor compui, pn la data curent s-au raportat doar dou metode, amndou folosind ionspra9 %.-/ .

/c%aug!lin i 0enion au dez"oltat o metod capabil s detecteze spectiomicina, !igromicina @, streptomicina di!idrostreptomicina n rinic!i de bo"in. olubilitatea slab a acestor compui n sol"en#i organici a fost depit folosind dispersia fazei solide. (roba de rinic!i a fost omogenizat cu cianopropil. $up punerea ntr-un rezer"or de e*trc#ie de 8ml, faza solid a fost splat cu !e*an, acetat de etil i metanol. (roba a fost eluat cu ap , apoi cu acid supfuric ,.,A /. -a folosit o coloan p!erisorb 4$ -=, cu o faz mobil consistnd din 8N acetonitril cu +, sau =, m/ de acid pentafloropanic ca reacti". (roba s-a introdus ntr-un aparat cie* Taga 3,,, ' cu surs A(.J. ?olosind J/ la m>z FA+ pentru spectiomicin, m>z =3A pentru !irgomicina @, m>z F,+ pentru streptomicin i m>z =7F pentru di!idrostrrptomicin, aceste antibiotice au putut fi detectate n rinic!i de bo"in la concentra#ia de =, ,,, B>:g. 6n concluzie, analiza rezidurilor de aminoglicozide folosind spectrometria de mas este imposibil de realizat ntr-un laborator obinuit. .u toate acestea, combinarea %.-/ -/ i dispersiei fazei solide d posibilitatea de confirmarea a tuturor acestor compui la standardele impuse de &'.

BIBLIOGRAFIE
+2 R./.A Iiessen, A.@. Tin:e, S. .romatogr. A H,F 1+77A2 =2 (.S. Li)a:, /.-. %eadbetter, /.0. T04/A , '.A. T!ompson, @iol. /ass pect. =, 1+77+2 F2 %.-. /c%aug!lin, S.$. 0enion, S. .!romatorg A7+ 1+77=2 <2 . (leasance, (. @la9, /.A. Ouilliam, S. .romatogr. AA8 1+77+2