P. 1
Drept+International+Privat

Drept+International+Privat

|Views: 1|Likes:
Published by robert_fotache

More info:

Published by: robert_fotache on Feb 06, 2014
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/15/2015

pdf

text

original

DREPT INTERNATIONAL PRIVAT (DIP) CURSUL 1

Raporturile juridice de drept intl pri!at Particularităţile raporturilor juridice de DIP faţă de dr.civil (genul proxim, dr.comun).
Dreptul international privat (DIP), ca disciplina de studiu, prezinta o particularitate  studiaza raporturile juridice de drept privat cu element de extraneitate. DIP = dr.civil lato sensu elementul de extraneitate. !) "xistenţa "#"$"%&'#'I D" "(&)*%"I&*&" = acea parte componentă a raporturilor juridice aflata in strainatate+su, incidenta unei legi străine. "lementul de extraneitate nu constituie un element de structură, distinct al raporturilor juridice (părţi, continut, o,iect). "l se poate regasi in oricare din aceste - elemente. . dpdv al su,iectelor (cetăţenie, domiciliu, re/edinţă, c0iar religia pers.fizice1 pt. pers.jur. avem sediu, nationalitatea străină sau fondul de comert). . o,iectul derivat al raportului juridic (un ,un care se afla in strainatate+su, incidenţa legii străine). . continutul raportului juridic (dr. o,l. părţilor) se materializeaza prin2 . locul inc0eierii actului juridic+ locul executarii contractului1 . moneda 3n care este executat preţul1 . voinţa părţilor poate constitui element de extraneitate (clauza prin care se prevede că acel contract este supus legii străine)1 4n cazul faptelor juridice2 locul savarsirii delictului+locul producerii prejudiciului "lemente străine 3n dreptul procesual2 competenţa aparţine unei instanţe străine, recunoa/terea unei sentinţe pronunţate 3n străinătate. 5) 67%8#I6&'# D" #"9I = acea situaţie care apare atunci c:nd, 3ntr.un raport juridic cu element de extraneitate, se pune pro,lema ca acel raport juridic să devină suscepti,il de a i se aplica 5+mai multe sisteme de drept aparţin:nd unor state diferite (definiţie /tiinţifică). Definiţia metaforica2 6D# e acea pro,lema care se pune in mintea celui care urmeaza sa solutioneze un litigiu constand in intre,area 2 6*)" ;I;&"$ D" D)"P& ')$"*<* * ;" *P#I6*= "x. intr.un contract de vanz. > cump. intre o parte romana . vanzator si o parte germana . cumparator. 6ontractul se inc0eie la ?ucuresti, marfa urmand a se livra in 9ermania. Intre parti apare un conflict+litigiu legat de neexecutarea o,ligatiei de catre partea germana. ..@ instanta romana e sesizata. 6e lege se aplică= "#"$"%&"#" D"8I%I&7)II *#" 67%8#I6&'#'I D" #"9I2 a) ;ă fie un raport juridic cu element de extraneitate1 ,) 6onflictul de #egi %' tre,uie sa ne duca cu gandul la un conflict de suveranitate intre state . nu are nici o legatura cu Dreptul International Pu,lic. 6onflicul urmeaza a fi solutionat prin prisma sistemului de drept al instantei sesizate, astfel incat se considera ca sintagma A6D#B(termen generic) tre,uie inteleasa drept un Aconcurs de legiB (in sensul ca se pot aplica am,ele sisteme de drept). #egile (aflate in concurs) pot contine aceeasi reglementare. 1

c) 6:nd apare un element străin 3ntr.un raport juridic, acesta este suscepti,il de aplicarea unei legi străine. %orma conflictuală reprezintă norma de trimitere (va trimite la unul dintre sistemele de drept ce s.ar putea aplica). d) 6onflictul se numeste de legi, dar acest concurs exista intre sistemele de drept ale statelor respective. 6auza conflictului de legi > sistemele naţionale nu dau mereu aceea/i soluţie pt. aceea/i situaţie de fapt (au reglementări diferite).

-) 6are sunt raporturile juridice de DIP
6onflictul de legi poate sa apara numai in legatura cu un raport juridic de drept intl. privat. %umai in raporturile juridice de drept intl. privat judecatorul national poate aplica o lege straina. Doar 3n raporturile juridice de dr.intl.privat, competenţa jurisdicţională poate să nu corespundă cu competenţa legislativă, iar părţile sunt pe poziţie de egalitate juridică. 4n raporturile juridice de drept pu,lic, unde există su,ordonare juridică nu poate apărea un conflict de legi pt. că statul acţionează de iure imperii (pot totu/i apărea elemente de extraneitate > ex2 3n dr.penal avem principiile teritorialităţii, personalităţii, universalităţii /i realităţii). 4n raporturile juridice de dr. privat statul acţionează de iure gestionis. )amurile in care pot apărea conflicte de #egi2 Dr. comertului international Dr. transporturilor Dr. civil Dr. familiei Dr. comercial Dr. muncii Dr. procesual civil *ceste domenii de reglementare sunt enumerate in art. ! din #egea !CD+!EE5 cu privire la rap de Dr.Intl. Privat. )aporturile de dr. pu,lic ex2 cele de drept penal, procedura penala, financiar, administrativ, %' dau nastere la conflicte de legi dar si in aceste raporturi juridice pot exista raporturi de extraneitate. ;olutionarea conflictului de legi se face cu ajutorul unei norme specifice de DIP numita %7)$* 67%8#I6&'*#* = norma juridica specifica DIP care are o structură proprie /i solutioneaza conflictele de legi in sensul ca ea indica care din sistemele de drept e aplica,il cu privire la acel raport juridic. %ormele juridice apartinand celorlalte ramuri de drept sunt norme materiale care pot fi2  norme de dr. material  norme de dr. procesual %ormele conflictuale, spre deose,ire de normele materiale, nu carmuiesc raporturile juridice pe fondul lor, ci numai arata sistemul de dr. aplica,il (e deci o norma de fixare sau de trimitere, spre deose,ire de normele materiale care dau solutia pe fondul litigiului). *lta deose,ire2 normele conflictuale au o aplicare preala,ila normelor materiale, influentand normele materiale aplica,ile. *vem o succesiune logica2  mai 3nt:i se aplica normele conflictuale care indica sistemul de dr. aplica,il, iar apoi instanta sesizata va indica in sistemul cautat, acea norma materiala care va solutiona litigiul pe fond. %ormele conflictuale influenteaza normele materiale deoarece dupa cum urmeaza a se aplica un sistem de drept sau altul solutia pe fondul litigiului poate fi diferita. I"!oarele normelor conflictuale2 2

. .

6onvenţiile internaţionale de DIP (unifică normele conflictuale)1 3n dreptul intern (#egea !CD+!EE5).

STRUCTURA NOR#EI CON$LICTUALE
%orma conflictuala este o norma juridica aparţin:nd sistemului de dr.rom:n (nu poate avea alte elemente de structură faţă de alte norme juridice) . contine2 . ipoteza (situaţia de fapt)1 . dispozitie . sanctiune %orma conflictuala are urmatoarele particularităţi2 . conţinutul normei conflictuale (ipoteza) > categoria de raporturi juridice la care norma se referă1 . legatura normei conflictuale (dispoziţia) . indică sistemul de drept aplica,il pt. acel conţinut al normei. #egatura normei conflictuale se materializeaza printr.un element concret care se numeste P'%6& D" #"9*&')* (element concret plaseaza continutul normei 3n sfera unui anumit sistem de drept). "xemple de norme conflictuale (in #egea !CD+!EE5)2  art 112 Astarea, capacitatea si relatiile de familie ale persoanei fizice sunt carmuite de legea sa nationala, afara numai daca prin dispozitiile speciale nu se prevede altfel. #egea nationala este legea statului a cărei cetăţenie o are persoana 3n cauzăB. 6ontinutul acestei norme conflictuale2 starea, capacitatea si relatiile de familie ale persoanei fizice. #egatura acestei norme conflictuale2 Ac:rmuite de legea sa naţionalăB. Punctul+"lementul de legatura (este dat de art. !5)2 #egea nationala este legea statului a carei cetatenie o are persoana in cauza =@ cetatenia e punctul de legatura pt. norma conflictuala.  art %12 Astatutul organic al pers.jur. este carmuit de legea sa nationalaB. *rt. FC2 Apers.jur. are nationalitatea statului pe al carui teritoriu si.a sta,ilit, potrivit actului constitutiv, sediul socialB. 6ontinutul2 statutul organic al pers. jur. #egatura2 legea naţională a pers. jur. Punctul de legatura2 naţionalitatea statului, dată de sediul social. art %&' Aposesia, dr. de proprietate si celelalte drepturi reale asupra ,unurilor, inclusiv cele de garantii reale, sunt carmuite de legea locului unde acestea se afla ori sunt situate, afara numai daca prin dispozitii speciale se prevede altfelB. 6ontinutul2 posesia, dr. de proprietate /i celelalte dr. reale. #egatura2 legea locului situării ,unurilor. Punctul de legatura2 locul situării ,unului.  art (1)(*2 Acontractul este supus legii alese prin consens, de părţiB. Art ((' +in lipsa unei legi convenite de parti, contractul este supus legii statului cu care prezintă legăturile cele mai str:nseB. 6ontinutul2 regimul contractual. #egatura2 voinţa părţilor (dacă s.a exprimat) + legea statului cu care contractul are legăturile cele mai str:nse.

C,rui -i-te. de drept /i apar0in nor.ele con1lictuale2
%ormele conflictuale,de regulă, fac parte din sistemul de drept al instantei sesizate (lex fori). ;istemul de drept al instantei sesizate poarta denumirea de #"9"* 87)'#'I (lex fori). Ar3u.ente pt. aplicarea lex fori 3n privinţa normelor conflictuale2 !. forta juridica a normei conflictuale (este imperativă) . judecatorul tre,uie sa le aplice ca atare. 5. atunci c:nd se pune pro,lema determinării normei conflictuale, doar sistemul de drept al instanţei sesizate este cunoscut. ;uccesiunea logică a raţionamentului făcut de judecător2 3

. sta,ilirea competenţei1 . sesizarea existenţei unui conflict de legi (nu se poate aplica dec:t norma conflictuală din propriul sistem de drept)1 . norma conflictuală va trimite la un anumit sistem de drept. -. deducţia de voinţă tacită a părţilor (prezumţie relativă) . argumentul+principiul Acine alege instanta alege /i dreptulB. (Gui eligit judici eligit jus) 4n structura normei conflictuale nu intră legea la care norma face referire (lex causae > raţiunea de a exista a legii conflictuale). "x2 lex causae privind starea civilă este legea naţionalităţii > lex patriae.

E4cep0ii de la re3ula c, nor.a con1lictual, apar0ine le3ii 1orului'
a. retrimiterea de gradul I (norma conflictuală rom:nă trimite la un sistem de drept străin, 3n 3ntregul său, inclusiv 3n privinţa normei conflictuale, ori acea normă conflictuală nu acceptă trimiterea). ,. 3n cazul ar,itrajului international ad 0oc ()egulile '%6I&)*#)  %' exista o lex fori . ar,itrii vor aplica legea desemnata de normele conflictuale pe care ei le vor considera potrivite in speta. 4n conţinutul DIP nu intră doar normele conflictuale, ci /i norme materiale ce dau soluţia pe fond.

NOR#ELE DE APLICATIE I#EDIATA (NAI)
*cestea apar atunci c:nd un sistem de drept consideră că o anumită reglementare juridică tre,uie să se aplice imediat unui raport juridic cu element străin, fără a se mai face raţionamentul conflictual (c:nd raportul juridic cu elem. străin conţine o pro,lemă de ordine pu,lică). D"82 sunt acele norme materiale care apartin sistemului de drept intern al statului forului care, dat fiind gradul lor inalt de imperativitate, se aplica imediat unui raport juridic cu elem. de extraneitate atunci cand acel raport juridic are un anumit punct de legatura cu tara forului excluzand in acest fel conflictul de legi si, implicit, aplicarea in cauza a vreunei norme conflictuale.

4

DREPT INTERNATIONAL PRIVAT (DIP) CURSUL 5
"x de %*I2 art 1& alin 1 . forma inc0eierii casatoriei e supusa legii statului pe teritoriul caruia se cele,reaza (normă conflictuală). art 1& alin 5 > Acasatoria unui cetatean roman aflat in strainatate poate fi inc0eiata in fata autoritatilor locale de stat competente ori in fata agentului diplomat sau a functionarului consular, fie al )omaniei, fie al statului viitorului sotB. "ste o norma materiala pt. ca se ofera o solutie . se sta,ileste autoritatea competenta. . . . . 6omparaţie 3ntre normele cu aplicaţie imediată /i normele conflictuale2 am,ele privesc raporturi juridice cu element de extraneitate, av:nd puncte de legătură cu ţara forului1 am,ele aparţin sistemului de drept rom:n sau generaliz:nd am,ele aparţin lui lex fori1 norma conflictuală este o normă de trimitere, pe c:nd norma de aplicaţie imediată este o normă materială soluţion:nd fondul raportului juridic1 spre deose,ire de alte norme materiale, norma de aplicaţie imediată se aplică anterior normelor conflictuale, 3nlătur:ndu.le pe acestea de la aplicare.

Tipuri de con1licte /n le3,tur, cu raporturile juridice de DIP
DIP e un drept con1lictual deoarece este c0emat sa solutioneze mai multe tipuri de con1licte ce pot sa apara in cazul in care intr.un anumit raport juridic apare un element de extraneitate, astfel2 !) con1lictul de juri-dic0ie. 7,iectul acestui conflict il constituie competenta instantelor sesizate. ;oluţionarea lui duce la determinarea instanţei competente. 5) con1lictul de le3i aplica6il procedurii . se solutioneaza dupa legea instantei sesizate -) con1lictul de cali1icari > soluţionarea lui ne va ajuta să determinăm norma conflictuală F) con1lictul /n -pa0iu al normelor conflictuale, care va ridica pro,lema retrimiterii 3n DIPrivat D) con1lictul de le3i .ateriale > se determină lex causae H) con1lictul de le3i /n ti.p 7i -pa0iu > presupune identificarea efectelor 3n )om:nia ale drepturilor do,:ndite 3n străinătate I) con1lictul .o6il de le3e > apare 3n situaţia 3n care se deplasează sau se modifică punctul de legătură al normei conflictuale 6onflictul de jurisdicţie /i conflictul de legi aplica,ile aduc 3n discuţie c0estiuni procedurale. Cali1icarea 7i con1lictul de cali1ic,ri %ormele conflictuale au in structura lor 5 elemente, continutul /i legatura, exprimate 3n noţiuni juridice De e4.2 con0inutul normelor conflictuale poate fi exprimat prin notiuni juridice ca 2 starea, capacitatea, relatiile de familie, statutul organic al persoanei juridice, regimul ,unurilor, condiţii de fond /i de formă ale actului juridic, ale casatoriei, prescripţia extinctivă le3,tura normelor conflictuale poate fi exprimată prin noţiuni juridice ca2 cetatenia, domiciliul, sediul social al persoanei juridice, locul situarii ,unului, locul 3nc0eierii contractului etc. Ace-te notiuni care intra in -tructura nor.elor con1lictuale nu au acelea-i acceptiuni in di1eritele -i-te.e de drept. De e42 in dreptul anglo.saxon prescriptia e considerata o pro,lema de procedura, nu de fond ca in dreptul romanesc, astfel incat devine necesară cali1icarea in-titu0iei juridice 5

modul de solutionare a conflictului de calificare determina insasi norma conflictuala aplica. căci cele două sisteme de drept calificau diferit această noţiune.ri este dată de efectele pe care le produce. testamentul olograf era calificat ca o pro. Crearea in-titu0iei cali1ic.) pornindu. dreptul olandez califica aceasta notiune ca o pro.lema de capacitate a pers fizice. se 3ncadrează 3ntr. *tunci cand o6iectul cali1icarii il con-tituie continutul nor.lemă de capacitate > atunci căsătoria este supusă legii cetăţeniei soţilor.o normă conflictuală sau alta. referitor la calificarea căsătoriei religioase (3n unele sisteme de drept este o pro. avem 5 tipuri de definiţii ale calificării instituţiei juridice2 a) calificarea = operatiunea logico.ri 8 situaţia care apare cand notiuni din continutul sau din legatura normei conflictuale au intelesuri diferite in sistemele de drept suscepti. adica o situatie de fapt concreta. referitor la domiciliul persoanei fizice (starea civilă. In sc0im.lema de capacitate. si fiind o pro. 8iind o pro.a sta. referitor la legătura normelor conflictuale (de ex. #egătura = sediul social. referitor la dreptul statului de a culege o succesiune vacantă pe teritoriul său (3n unele state dreptul este supus legii succesiunii dreptului de mo/tenire. . pentru a sta. iar 3n alte sisteme de drept apare ca o pro.lemă de procedură /i va fi supusă deci lui lex fori)1 . *stfel.juridica de determinare a sensului exact si complet al notiunii juridice care formează continutul si legatura normelor conflictuale.lema calificării testamentului olograf.a inocmit testamentul. asadar determina sistemul de drept aplica.a pus astfel pro. 66iv 7landez din acel moment interzicea cetatenilor olandezi sa faca testamente olografe si prevedea aceasta interdictie si pentru testamentele intocmite in strainatate.ei con1lictuale .lema de forma. art FC din legea !CD+E5 . 'n cetatean olandez a facut in 8ranta un testament olograf. insa termenul de sediu e interpretat diferit in sistemele de drept.rii a pornit de la -peta lider in do.se de la normele conflictuale catre situaţia de fapt . in dreptul francez. *stfel.ila.portan0a -olu0ion.. In alte sisteme de drept2 sediul este acela unde persoana juridică isi are sediul de control1 . 6 . ea urma sa fie supusa legii nationale a testatorului. astfel incat ar fi urmat sa se aplice legea olandeza (testamentul ar fi fost declarat nul urmand a se aplica dispozitiile mostenirii legale). iar 3n altele reprezintă un drept survenit 3n urma suveranităţii statale)1 .il si implicit situatia pe fond. saxon este opro. "xemple de conflicte de calificări2 .lemă de fond.eniu (data de instantele franceze la sfarsitul secolului !E) &".a de continutul sau de legatura normei conflictuale.lema de forma era supus legii locului unde s. de exteriorizare a vointei.lemă de formă > atunci se aplică locus regit actium)1 . in cazul nostru legii cetateanului olandez.*ceasta calificare poate fi definita in 5 moduri2 a) pornindu. norme conflictuale privind statutul organic al persoanelor juridice.ili daca un raport juridic. pe c:nd 3n cel anglo. .ile de a se aplica raportului juridic respectiv. calificarea produce efecte diferite dupa cum e vor. de capacitate a testatorului.&*$"%&'# 7#*%D"<'#'I. In sistemul romanesc2 sediul e cel prevazut in statut (sediul statutar). Dupa decesul persoanei respective a aparut un litigiu intre succesorii acestuia.se dinspre raportul juridic inspre norma conflictuala (3n sens invers) *stfel.ilească (stare de drept)) I. capacitatea unei persoane fizice sunt supuse legii cetăţeniei sau legii domiciliului > acesta din urmă poate fi locul unde persoana s.rii con1lictului de cali1ic. ca loc 3n care au fost 3nfiinţate sau ca loc 3n care materia este plasată)1 . statutul organic al pers juridice e supus legii sediului acesteia. referitor la prescripţia extinctivă (3n dreptul rom:nesc este o pro.ilit (stare de fapt) sau locul unde aceasta intenţionează să se sta.. Con1lictul de cali1ic.) calificarea = interpretarea unui raport juridic pt a vedea in continutul /i in legatura carei norme conflictuale intra.

ilă litigiului).e con1lictuale -tr.o6ilelor 3n art.ei con1lictuale9 modul de solutionare a conflictului %' influenteaza norma conflictuală.inarea cet. se ia 3n considerare calificarea juridică sta.itere > se face o trimitere logică de la sistemul de drept rom:nesc la un sistem străin. > c:nd raportul juridic este supus unui act normativ (de ex.marine sunt calificate . .lice1 e) cali1icarea no0iunilor din nor. Per a contraria.ile (de ex.un contract părţile califică noţiunea juridică utilizată 3n conţinutul contractului /i definesc raportul juridic respectiv 3ntr.ile depinde calificarea ce urmează a fi dată unei instituţii de drept sau unui raport juridic. In $? starea civila si capacitatea persoanei fizice sunt guvernate de legea domiciliului. con1lictul de cali1icare .ilită de legea rom:năB 4n sprijinul acestei reguli sunt următoarele argumente2 .elor con1lictuale 7i in-titu0ia retri.secventă determinării legii aplica. care -e -olu0ionea". deci se va aplica legea locului)1 c) cali1icarea -ecundar. unde nu avem lex fori > se va face după sistemul de drept pe care ar.surd a calificării după lex causae (legea aplica. . 6onflictul 3n spaţiu al normelor conflictuale este de două feluri2 a) po"iti!. Daca e sesizata instanta engleza aceasta va aplica norma conflictuală din propriul sau sistem de drept.unurilor se determină 3n conformitate cu legea locului unde acestea sunt situateB sau deter. 6elui care a emis norma 3i revine /i interpretarea ei (ejus est interpretari cujus est condenere)1 . 4n situaţia noastră. ea urm:nd a fi determinată după ce se face operaţiunea de calificare (se indică norma conflictuală aplica.ileB. Le3ea dup. deoarece 3n momentul calificării lex causae nu este 3ncă cunoscută.itrul va ţine seama de calificarea făcută astfel de părţi1 .2 cali1icarea i. exista o regulă /i exceptii Re3ula2 calificarea se face dupa legea instantei sesizate (lex fori).0eniei se face 3n conformitate cu legea statului a cărui cetăţenie se invocă)1 d) cali1icarea in-titu0iilor juridice necuno-cute le3ii 1orului > se face după legea care cunoa/te această instituţie (de ex. instituţia trust. > 3n accepţiunea acestui concept reprezintă o calificare su. DC din legea !CD+!EE52 Anatura mo. %u se poate face calificarea după lex causae.il si solutia pe fond.rii pri!e-te le3atura nor.iliară. . De ex.2 o convenţie internaţională 3n care noţiunea este calificată sau art.ile de aplicare sunt lax causae /i lex fori. un anume mod.o normă conflictuală.din legea !CD+!EE5 prevede această soluţie 3n mod explicit2 Ac:nd determinarea legii aplica. c:t /i conţinutul drepturilor reale asupra .ile de exploatare a produselor su. 7 . cele două legi posi.iliară sau imo. deci interpretarea noţiunii din norma conflictuală străină se face după sistemul de drept străin1 f) cali1icarea 1.ine /n ca" de retri. ar. E4cep0ii' a) cali1icarea pin !oin0a p.e poate vedea dacă ea este sau nu contrară ordinii pu. D! din legea !CD+!EE52 A platformele /i alteinstalaţii dura. *rt.r0ilor (calificarea conventionala) > atunci c:nd 3ntr.lema de stare civila ( varsta pt casatorie) a unui cetatean roman cu domiciliul in $area ?ritanie.itrul 3l consideră cel mai potrivit 3n speţă.) cali1icarea le3al.ului). pentru că este singura cunoscută 3n acel moment. este un argument de reducere la a.e numeste conflict in spatiu deoarece normele conflictuale din cele două sisteme de drept coexistă in spatiu.*tunci cand o6iectul cali1ic.iterii "xistă un conflict 3n spaţiu atunci cand sistemele de drept in prezenţă conţin norme conflictuale care au puncte de legatura diferite. Con1lictul /n -pa0iu al nor.lemă de interpretare a conţinutului /i 3ntinderii noţiunii existente 3ntr. singura lege după care se poate face calificarea este legea instanţei sesizate (lex fori).ilă care sta. atunci cand fiecare norma conflictuala trimite la propriul sau sistem de drept. de ar6itri /n ar6itrajul interna0ional ad):oc .unuri mo. dar influenteaza sistemul de drept aplica.2 se pune o pro.cut.ile/te lex causae). calificarea este 3n esenţă o pro.

9 deoarece . sa existe un conflict negativ 3ntre normele conflictuale din sistemele de drept 3n prezenţă. . .ite la un -i-te. *cesta se solutioneaza in principiu de catre fiecare autoritate prin aplicarea propriului sistem de drept. aceasta din urmă reprezent:nd o trimitere materială a dosarului.juridica care are loc exclusiv in mintea judecatorului sau autoritatii competente să soluţioneze litigiul. iar sistemul de drept strain prin normele sale conflictuale in materie nu pri.itere tre6uie intrunite 5 condi0ii cu. in cazul in care nici una din normele conflictuale in prezenţă nu trimite la propriul sau sistem de drept.ensul trimiterii se soluţionează după lex fori.a conditie a retri. 8 .ulati!e2 .juridică.lema de calificare a normelor conflictuale. "a nu tre.ilitatea retrimiterii. pe c:nd retrimiterea este o operaţiune pur logico. Acea-ta e o conditie nece-ar. caz in care se va aplica dreptul material strain.n conclu"ie9 pentru a e4i-ta retri.ai departe la un -i-te. o trimitere numai la normele materiale ale sistemului de drept strain (trimiterea ignoră normele conflictuale ale acelui sistem de drept). .iterea = situatia juridică aparută in cazul in care norma conflictuala a forului tri.ite . de drept -train in intre3ul -au.ai tre6uie intrunita -i o a doua conditie9 ce tine de sensul trimiterii pe care norma conflictuală a forului o face la un sistem de drept strain. de drept al unui -tat ter0 )etrimiterea este o operaţiune logico. .e-te tri. In acest caz fiecare norma trimite la propriul sau sistem de drept.) ne3ati!.uie confundata cu declinarea de competenta.Daca insa e sesizata o autoritate romana aceasta va aplica norma conflictuală rom:nă. care va trimite la legea cetateniei (norma materiala romana). o trimitere la intregul sistem de drept strain. 6onflictul pozitiv nu duce la retrimitere.ite /napoi la -i-te.ai de e4i-tenta ace-tui con1lict ne3ati! . deci inclusiv la normele sale conflictuale. fara a exista posi. fiind in ultima instanta o pro. cu privire la raportul juridic litigios1 . Retri. dar nu -i -u1icient. A-t1el9 pri. adica /i la normele conflictuale straine. care poate fi de două feluri2 .iterea ci9 1ie tri. ci fiecare trimite la dreptul celuilalt stat sau la sistemul de drept al unui stat terţ.ul de drept al 1orului9 1ie tri. normele conflictuale ale forului sa trimita la intregul sistem de dr strain (norme materiale norme conflictuale). 4n acest caz poate interveni retrimiterea.iterii e data toc.

) retri. Instanta franceza a constatat insa ca in dreptul . Deci 3n dreptul rom:n este accepta.iterea e-te de dou.iliara era supusa legii domiciliului de fapt al defunctului.olutia pe fond in aceasta speta2 conform legii franceze sfera rudelor era mult mai restransa ca in dreptul . oportunitatea rezidă 3n faptul că retrimiterea 3mpacă cele două sisteme de drept 3n prezenţă (am. care prevede că Adaca legea straina determinata potrivit normelor conflictuale rom:ne retrimite la dreptul rom:n. In fata instantei s. deci statul pe teritoriul caruia se aflau . cand exista lex voluntatis nu exista retrimitere de gradul I.lul său. intr. .iliara era supusa legii cetateniei defunctului astfel incat se trimitea la dreptul . . partile au determinat prin vointa lor ca aplica.i in materia retrimiterii avem o speta lider . prin clauza de alegere a legii aplica.) )eglemenatrea retrimiterii de gradul II 9 . este firesc ca dreptul străin să fie respectat1 .iterii de 3radul I se află in art F(!) din legea !CD+E5. . nici domiciliul legal (nu 3ndeplinea condiţiile cerute de statul francez). Retri. 6u alte cuvinte.ile > clauza de electio juris.avarez.avarez.ele sunt astfel respectate). iar nu ca o o6li3a0ie din a1ar. Deci. se prezuma ca trimiterea s.entarea retri.avarez exista o normă conflictuală conform careia succesiunea imo. Dacă norma conflictuală rom:nă trimite la acesta. pentru că aici norma conflictuală aplica. E4cep0ie de la retrimiterea de gradul I2 atunci cand. #a moartea sa a lasat o succesiune imo. făcută de dreptul străin de a se aplica.a pus pro.peta 87)972 un cetatean .uie luată 3n considerare spre a nu se 3ncălca unitatea acelui sistem de drept străin1 .lema dupa ce sistem de drept va fi solutionata succesiunea. trimitand inapoi. tri. *rgumentele pentru admiterea retrimiterii de gradul I sunt2 .il un anumit sistem de drept. De aici rezultă că acea normă conflictuală străină tre. dacă dreptul străin nu prime/te.a facut numai la dreptul material strain.iterea de 3radul I (retrimitere simpla sau trimitere inapoi) > intervine atunci cand norma conflictuală trimite la dreptul forului (speţa 8orgo) . unitatea -i-te.DREPT INTERNATIONAL PRIVAT (DIP) CURSUL * .avarez). c0iar daca partile nu au prevazut in mod expres.iterea de 3radul II (retrimitere complexa sau trimitere mai departe) > norma conflictuală straina trimite la sistemul de drept al unui stat tert a) Re3le.ilă este voinţa părţilor. *stfel. 6omentariul profesorului2 in speta de mai sus cu olandezul (&estamentul 7landezului) calificarea se face potrivit legii franceze (se respecta regula). lex voluntaris. succesiunea imo. avand aici doar un domiciliu de fapt. ca o o1ert. afară de cazul in care se prevede in mod expres altfelB.andit insa nici cetatenia. a cules mo/tenirea).in .ului de drept -tr.iliara importanta. dar acesta nu a primit trimiterea.un contract. 1eluri2 a) retri. astfel incat rudele colaterale care introdusesera actiunea nu aveau vocaţie succesorală. *stfel. dreptul francez a trimis la sistemul de drept strain (cel . Potrivit normelor conflictuale franceze. este normal ca acel sistem să fie privit 3n ansam. . cel francez.ilă retrimiterea de gradul I.iterea făcută de norma conflictuală rom:nă la un sistem de drept străin tre6uie con-iderat.avarez a trait cel mai mult timp in 8ranta unde nu a do. )euzultă deci că 3n materie de contracte nu avem retrimitere. se aplică legea rom:nă.unurile. iar rudele colaterale dupa mama au intentat in fata instantelor franceze o petiţie ereditară in revendicarea succesiunii.

lemei.sc0im. trimiterea este o. testamentul olograf l..6iv..a %6 . &rimiterea se face la 3ntregul sistem de drept străin (lex causae = un 3ntreg sistem de drept rom:n+străin).eventual poate sc0im. atunci cand norma conflictuală romana trimite la un sistem de drept strain ce urmeaza a se aplica fondului pro. . Ipoteza2 nu avem o %6 specifica asa ca tre. 6alificarea se face ca sa stim ce %6 aplicam.sc0im. deci este asimilat unui element de drept. Importanta calificarii dupa continutul %62 . . poate invoca din oficiu si pune in discutia partilor aplicarea unei legi straine. SEMINAR # !CD+E5 >art -2 calificarea se face potrivit+conform # romane( # forului). german). apar anumite pro. sa calificam noi situatia.ilă atunci c:nd norma conflictuală rom:nă trimite la ea= D*. In primul rand instanta vede daca e competenta J apoi care e # aplica.lemă care se pune este dacă legea străină este aplica. cat si de partea interesata =@ instanta de judecata. 4n dreptul rom:n sistemul de drept străin este privit ca /i sistem de drept rom:n.peta lider in materie de calificare 2 &estamentul 7landezuluitestament olograf facut de un olandez in 8ranta.l de capacitatese cauta in %6 la pro.. de instanta de judecata. situatie in care judecatorul sau ar.a norma conflictuala . 6onsecinţele care decurg din faptul că dreptul rom:n concepe dreptul străin ca un element de drept /i nu ca un element de fapt sunt2  1 cine poate in!oca le3ea -tr. F (5) din legea !CD+!EE5 stipulează că A retrimiterea făcută de legea străină la dreptul altui stat este fără efectB.leme specifice.ligatorie.P..in dr olandez2 o pro. 4n multe sisteme de drept (englez. Aplicarea le3ii -tr.lema de forma. c:nd norma conflictuala straina a trimis la ea.ine ca le4 cau-ae %orma conflictuală romana poate sa trimita fie la legea romana care se va aplica ca lex causae. &estamentul olograf >in dr fr2 legat de forma apoi se cauta in %6 care trimite la # locului=@ # 8r .a solutia pe fond 6alificarea legaturii %62 . In sc0im..modifica sistemul de drept (lex causae) . astfel2 . căci altfel 3nseamnă a 3ncălca 3nsu/i sistemul de drept rom:n. 10 .l de capacitate ca sa vedem la ce # trimite. datorita faptului ca legea straina e considerata un element de drept. la care trimite primul sistem de drept străin menţionat.itrul va aplica legea romana ca si in cazul unui raport juridic fara element de extraneitate.a sistemul de drept ..ina /n 1ata autoritatilor 1orului2 a) 4n sistemul de drept rom:n. Deci. 3n raţionamentul logic făcut de instanţă.). dreptul străin nu este asimilat unui element de drept.a eventual solutia pe fond %eexistand o %6 specifica.*rt. a doua pro.ila.!-C 6.lemă este legată de titlul cu care este aplicat dreptul străin 3n )om:nia (analiză de drept comparat)..sc0im. ea poate fi invocata atat din oficiu. prima pro.am calificat ca o pro. rezultă că se va aplica sistemul de drept străin la care norma conflictuală rom:nă face trimitere /i nu sistemul de drept străin al unui stat terţ.nu sc0im. in temeiul rolului activ (art !5E.

#egea !CD+!EE5.ire intre dreptul strain si dreptul national. motive de netemeinicie > at:t timp c:t dreptul străin este privit ca un element de drept. pro. instanţei rom:ne /i se va face după sistemul de drept străin. *stfel. sarcina pro. *ceasta idee este exprimata in art. %' se aplica prezumtia ca judecatorul cunoaste legea (iura novit curia) =@ sarcina pro. CONCLU<IE' Dreptul ro.6ina -u6 a-pectul in!ocarii le3ii -traine9 principiul rolului acti! al judecatorului cu cel al di-poni6ilitatii partilor  5 cine tre6uie -. nu /i pt. că legea străină este un element de fapt /i calea de atac este doar apelul.6and norma conflictuală romana e imperativa (regula in materia normei conflictuale).ă a legii străine.  * interpretarea le3ii -tr.! > #egea !CD+!EE5 prevede2 Acontinutul legii străine se sta.=n i.I alin. art. se pune pro. 6lasificarea mijloacelor de pro.o. dpdv teoretic.e2 11 . . -arcina pro6ei le3ii -tr.I alin.lematic > nu se află la3ndem:na părţilor. instanta de judecata. ci este impartita intre acesta si parti. .ine #egea rom:nă consacră li. precum si in temeiul principiului rolului activ. să ducă la un recurs 3n interesul legii).ligata sa invoce dreptul strain cand norma conflictuală trimite la el. Pot fi formulate /i contestaţia 3n anulare /i revizuirea. sarcina pro. pt.tinute de la organele statului care au edictat. constand in aceea ca. a le3ii -tr. Pe de alta parte.ertatea instanţei /i a părţilor 3n alegerea mijloacelor de pro.ligata sa faca dovada continutului ei.) In sistemele de drept care considera dreptul strain un element de fapt.ui sa depuna toate diligentele pt. )ăspunsul este %' > pt.ligatoriu al aplicarii dreptului strain (cand norma conflictuală rom:na trimite la el).5 . #ijloacele de pro6.ine Interpretarea revine. instanta romana e c0iar o. orice parte interesata poate invoca in fata instantei un drept strain in temeiul principiului disponi.ă.) 4n sistemul de drept rom:n. prin avizul unui expert sau un alt mod adecvatB.ei legii straine se imparte intre judecator si parti. rostul lui este de a asigura o aplicare uniformă la nivel naţional a legii rom:ne (gre/ita aplicare a unei legi străine %' poate. dreptul strain. invocarea legii straine in fata instantelor forului poate fi facuta numai de partea interesata. exact si complet al legii straine. va tre.ine2 a) In sistemele de drept care privesc dreptul strain ca un element de fapt.ilitatii. 4n acest sens.ei continutului legii straine revine in exclusivitate partii interesate care invocă acea lege străină. 3n principiu. Interpretarea unitară cade 3n sarcina autorităţilor competente din statul respectiv. gre/ita lui aplicare+interpretare poate desc0ide calea recursului la I66K.a pe care le considera adecvate.lema dacă se poate face recurs la 6urtea . in timp ce instanta nu are o. I66K+6urtea de *pel judecă 3n recurs numai pt.) In dreptul rom:n. datorita caracterului o.  % le3at de c. 4n cazul recursului. 1ac. conform caruia partea care invoca o lege straina poate fi o. la instanţa superioară (I66K)2 a) 4n sistememele de drept. c0iar si din oficiu.u. . . unde dreptul străin este un element de fapt. administrarea tuturor mijloacelor de pro. In acest scop instanta poate dispune.ile de atac 3n cazul gresitei interpretari sau aplicari a legii straine.ile/te de instanţa judecătorească prin atestari o.ligatia de a aplica o norma straina.ei legii straine %' incum. motive de nelegalitate.a exclusiv judecatorului. aflarea continutului si intelesului.upremă. )ecursul 3n interesul legii este pro. acest aspect exista o mare deose.

7 simpla dificultate de pro. de inexistenta izvoarelor scrise.ilitatea de pro. 6ererea tre. din )omania. litigiul nu poate răm:ne nejudecat.un organ national de legatura pe care fiecare stat si. .ţine certificate+avize de la autorităţile pu.tras. faptul că legea străină nu a putut fi pro. procurarea directă a textului1 . privat rom:n1  atunci c:nd dreptul străin a devenit competent prin fraudă (art. Con-ecin0ele i. !EIL). Informatiile se vor transmite printr. 3n sensul că instanţa tre. alege si dreptulB(Gui eligit judicem.0ii de pro6are a le3ii -tr. 6onvenţia prevede o. care să indice cum anume se soluţionează pro.I alin. c:nd legea străină %' se va aplica2  c:nd legea străină 3ncalcă ordinea pu.ine 6onform art. %' justifica aplicarea imediata a legii rom:ne =@ aplicarea legii rom:ne apare ca un su.uie să fie una a.uie sa emane de la o instanta judecatoreasca si sa se dovedeasca existenta unui proces pe rol. In sprijinul caracterului su.o autoritate competentă > instanţelor străine ($inisterul Kustiţiei este organul naţional rom:n de legătură).lice străine > instanţele rom:ne nu se adresează direct )om:nia este parte la 6onventia "uropeana 3n domeniul informării asupra dreptului străin (#ondra > !EHL) si la Protocolul *diţional la aceasta 6onvenţie (. directe2 procurarea legii străine 3n materialitatea ei (const:nd din coduri /i jurisprudenţă)1  indirecte2 procurate fie de la autoritatile competente din statul strain. ..L #egea !CD+!EE5)1 1 ORDINEA PU>LICA DE DIP RO#?N 8 ansam. )aspunsul tre. !D-+E!.solută. aplica.sidiar. 12 .il a se sta.ă. o expertiză de specialitate (apelarea la un avocat străin.are a legii străine generată de depărtarea geografică a statului străin. acţiunea reclamantului neput:nd fi respinsă deoarece nu e culpa nimănui pt. Aacela/i lucru este a nu fi cu a nu pro.turare de la aplicare a le3ii -tr.iectiv si impartial urmand sa contina texte de # dar si lucrari doctrinare si comentarii explicite.re de a. care să emită o opinie legală referitoare la speţa 3n cauză). eligit jus)1 -.uie sa fie o. un profesor universitar. Ca"urile de /nl.aB > nu se poate respinge acţiunea ca nedovedită. c:t /i documente justificative.l desemneaza. fie de la diferite organisme reprezentative ale acestuia.ile 3n raporturi juridice cu element de extraneitate.po-i6ilit.lul principiilor fundamentale de drept ale statului rom:n. 3n cazul c:nd legea străină nu poate fi dovedită se aplica prezumţia simplă exprimată prin adagiul Acine alege instanta. "le pot apela /i la serviciul $inisterului Kustiţiei )om:niei (Departament de #egislaţie) /i astfel pot o.ine "xista două situaţii expres prevazute de lege.lema 3n acel sistem de drept. Instanţele rom:ne 3/i păstrează dreptul de apreciere asupra acestor mijloace de pro. )om:nia a aderat 3n !EE! prin M. #egea !CD+!EE52 A4n cazul 3n care este imposi.9./i transmite reciproc informaţii privind dreptul lor > printr.ili continutul legii străine se va aplica legea rom:năB.ourg . nu unul pro causa. 6ele mai frecvente mijloace practice de dovedire a conţinutului legii străine sunt2 .are a conţinutului legii străine tre.e trimite un comentariu imparţial.lica din dreptul intl. identificarea conţinutului legii străine.au depus toate diligenţele pt.ligaţia statelor mem.uie să faca dovada că s. Imposi.ată1 5.sidiar  argumente2 !.

%' sunt de ordine pu. privat are scopul de a impiedica efectele unei legi străine 3n spaţiul rom:nesc. interdicţia poligamiei)1 .ordine pu.lica 3n DIP. au -1ere de aplicare di1erite2 ) ordinea pu.il pronunţată. "(2 #egea procesuală rom:nă impune ca 0otăr:rea jud.leme de ordine pu. Caracterele ordinii pu6lice de drept intl pri!at  dpd! -patial. privat > sunt mai multe cazurile 3n care apar pro. de drept intern (a) 7i ordinea pu6lic.lică de drept intl.lică de DIP are un caracter de e4cep0ie de la aplicarea legii străine normal competente. inclusiv lex voluntatis. se invocă su. astfel 3nc:t dacă norma conflictuală rom:nă.lică. ridicată de oricare din părţi /i de instanţă din oficiu. că 3n plan intern legiuitorul are interesul să impună o anumită limită1 .aterial9 ordinea pu. "lemente definitorii ale ordinii pu.Pe plan procesual.lică este exprimată prin norme imperative. ci numai restrictiv.lică din momentul pronunţării unei 0otăr:ri judecătore/ti+ar. 13 . trimite la un sistem de drept străin.lică = principiile fundamentale de drept ale statului forului.lică este admisă. ordinea pu.itrale1  dpd! . 3nlătură o lege de la aplicare (au acela/i efect). ea nu poate fi interpretată extensiv. pt. de drept intl pri!at (6) 6ele 5 instituţii se aseamana prin faptul că amandoua.lică de DIP are intotdeauna un caracter actual9 3n sensul ca se ţine seama de ordinea pu.para0ie /ntre ordinea pu6lic. nu avem nici o putere.lică de drept intern este mai largă dec:t ordinea pu. 4n alte sisteme de drept 3nsă (american). forma excepţiei de ordine pu. Co.lică de drept intl.ligatorie > judecătorul rom:n va tre. De la acest caracter de exceptie =@ anumite consecinţe2 a. 3n dreptul intl.ui să recunoască o 0otăr:re americană. ordinea pu.lice de DIP2 a) conţinutul noţiunii de ordine pu.lică 3n dreptul intl. 4n unele cazuri ordinea pu.poral.lică e de stricta interpretare . prin excepţie.lică apare 3n dreptul intl. privat doar 3n cazuri excepţionale )elaţie ordine pu.lu de principii (egalitatea dintre sexe.lică de DIP are un caracter national (prin conţinutul său.lica in dreptul intern (Decretul !HI+DL). vala. putem doar să o 3nlăturăm de la aplicare pe teritoriul ţării. c0iar nemotivată (pt. iar acesta contine alte termene de prescriptie decat cele din dreptul rom:n.ile in raporturile juridice cu element străin. motivarea 0otăr:rii nu este o. Deo-e6iri'  au 1unctii di1erite' ) ordinea pu.lică rom:nă > ordinea pu. privat 3nsăm intră 3n coliziune mai multe sisteme de drept /i deci nu putem spune că tot ce este străin 3ncalcă ordinea pu. efectul ei este că legea străină nu se va aplica pe teritoriul )om:niei. 3n orice stadiu al pricinii. ordinea pu. ca atare.) dacă excepţia de ordine pu.lul normelor imperative1 are ca scop limitarea principiului autonomiei de voinţă a părţilor prin normele imperative (asupra lor nu se poate tranzacţiona)1 ) ordinea pu. *supra legii străine. privat (de la 3ntreg la parte)1 "(2 &ermenele de prescripţie extinctivă. desi sunt de ordine pu. să fie motivată. aplica.lică de drept intern este dată de ansam. ea exprimă principiile fundamentale ale sistemului de drept rom:n)1  dpd! te. că ea respectă sistemul de drept american) > condiţia motivării nu se extrapolează la nivel intl. alteori este un ansam. aceste termene se vor aplica de catre instantele rom:ne.lică 3n dreptul intern.lică internă.

unul po"iti! ' art.lică de DIP 3mpiedică producerea pe teritoriul )om:niei numai a acelor efecte ale legii străine. 6u alte cuvinte.) conflictul de legi in timp si spatiu se creeaza in cazul in care un raport juridic s.ai lar3.andite in strainatate.a nascut su. %' toate principiile care sunt de ordine pu. DREPT INTERNATIONAL PRIVAT (DIP) Cur-ul % E1ectele ordinii pu6lice de drept interna0ional pri!at 5 E1ecte'  unul ne3ati! ' consta in faptul ca se inlatura de la aplicare legea straina la care norma conflictuala romana trimisese.am referit pana acum (sunt suscepti. ordinea pu.ile cu principiile fundamentale ale legii rom:ne > nulitate parţială (restul normelor străine care sunt compati. In acest caz conflictul de legi era in timp si spatiu. *stfel.ile de aplicare 5 sau mai multe sisteme de drept din state diferite. modificarii sau stingerii unui raport juridic atunci cand cu privire la acel raport juridic sunt suscepti.lema recunoasterii drepturilor do. dec:t 3n cazul conflictului de legi 3n timp /i spaţiu.au casatorit in #i. fie in cadrul conflictului de legi in timp si spatiu.lice). 5 din legea !CD+E5 precizează că A in cazul inlaturarii legii straine se va aplica legea romanaB. punandu. In acest caz conflictul de legi e in spatiu. 14 . care sunt incompati. In acest sens2 art L alin. S1era no0iunii de ordine pu6lic. cu un alt sistem de drept.lică de drept internaţional privat romanB.se pro.ile de aplicare cel putin 5 legi diferite).lică si atunci cand privesc drepturile deja do.lică difera in functie de cadrul conflictului in care se aplica.! lit. .ferele notiunii de ordine pu.e numeste conflict in spatiu pt ca cele 5 sisteme de drept suscepti.ian).lică este invocată 3n conflictului de legi in spatiu. fie in cadrul conflictului de legi in spatiu a) conflictul de legi in spatiu se creeaza in momentul nasterii. Daca insa aceleasi 5 persoane s. ordinea pu. E4 1 2 o casatorie intre o romanca si un cetatean strain (li.a din legea !CD+E5 precizează că Aaplicarea legii straine se inlatura daca incalca ordinea pu.lica atunci cand sunt invocate in cadrul conflictului de legi in spatiu (mom nasterii+ modificarii+ stingerii unui rap jur) sunt de ordine pu.lică poate fi invocata. iar ulterior se cere ca efectul sa fie recunoscut intr.ile cu ordinea pu. . /n ca"ul con1lictului de le3i /n -pa0iu Pro1' sunt mai multe situaţiile 3n care ordinea pu. care mai e casatorit in tara sa.un alt stat.lema ordinii pu.andite de un cetatean roman in strainatate (deci nu se mai pune pro. %' se poate inc0eia in )omania c0iar daca legea nationala a cetateanului strain permite casatoria poligama. *cesta e conflictul la care ne.. S1era ordinii pu6lice di1erita in ca"ul celor 5 con1licte de le3i9 1iind .L alin.ile de aplicare coexista in spatiu.lică rom:nă se vor aplica).. incidenta unui anumit sistem de drept. /n dreptul interna0ional pri!at . aceste efecte vor fi recunoscute.ia iar sotia romanca solicita ulterior sa i se recunoasca in )omania efectele patrimoniale si nepatrimoniale ale acelei casatorii. *cest conflict se cere a fi in spatiu pt ca sistemele de drept coexista in spatiu si conflictul e in timp deoarece intre momentul nasterii raportului juridic si momentul in care se cer a fi recunoscute efectele acelui raport juridic trece o anumita perioada de timp.

de drept interna0ional pri!at 7i nor. #odalitatile de 1raudare a L' De re3ula9 -unt 5 .a in mod fraudulos punctul de legatura facand aplica. partile sc0im. art FC alin.a un element de extraneitate. intr)un raport juridic care are deja un ele.ediat. ordinea pu. anume faptul că legea străină este 3nlăturată de la aplicare). iar prin aplicarea normei conflcituale normal competente (lex societatis ..lică poate sau nu 3nlătura norma conflictuală.il acelui raport juridic un alt sistem de drept decat cel normal competent sa se aplice.un stat in care aceasta casatorie produce efecte intre 5 cetateni ai aceluiasi stat vor fi recunoscute in )omania. astfel2 a) la norma de aplicaţie imediată nu apare conflictul de legi (nu se pune pro.ui sa ai. ordinea pu.odalitati'  1 intr)un raport juridic de drept intern care in mod normal %' ar tre. 15 .lică in cazul conflictului de legi in spatiu -. privat si fac aplica. 5.ilesc prin actul constitutiv ca sediul sa fie situat in strainatate. anume protejarea sistemului de drept naţional (a principiilor sale fundamentale) /i acela7i e1ect. deci ordinea pu.ilirii filiaţiei se recunosc /i 3n )om:nia.para0ie /ntre ordinea pu6lic.lică are * -1ere de cuprindere cu intinderi !aria6ile 2 !.5 > se aplică legea străină) $raudarea le3ii aplica6ile /n dreptul interna0ional pri!at 8rauda la lege in dreptul intl. *stfel.! . De ex.) ordinea pu.lică in cazul conflictului de legi in spatiu si timp (are sfera cea mai restr:nsă) Co. c0iar dacă raportul juridic are element de extraneitate)1 . se creează artificial un conflict de legi. sediu.o ţară străină 3n condiţii pe care legea rom:nă nu le cunoa/te. A-e.2 la o societate comercială legata in mod normal de dreptul rom:n prin elementele ei definitorii (nationalitate.! din legea !CD+E5) se face aplica. Din cele prezente de mai sus rezultă că ordinea pu.ile pentru noul punct de legatura un alt sistem de drept decat cel normal competent.il acelui rap jur prin intermediul normei conflictuale aplica.lică 3nlătură legea străină) sau 3n timp /i 3n spaţiu (vezi ex. in scopul de a eluda legile fiscale romane/ti.ent de e4traneitate . capital social). partile sta.n.ile/te filiaţia 3ntr. E4 *2 dacă un copil din afara căsătoriei 3/i sta.ri2 au 3n esenţă acela7i -cop. se introduce in mod fraudulos un element nou care declanseaza artificial un conflict de legi. privat exista atunci cand partile unui rap jur folosesc intr. desi o casatorie inc0eiata numai religios in )omania %' produce efecte juridice. deci e un raport de DIP. efectele sta. după cum conflictul de legi este numai 3n spaţiu (vezi ex. Deo-e6iri2 de raţionament juridic. iar prin aplicarea normei conflictuale normal competente se trimite la un alt sistem de drept decat dreptul intern care ar fi fost in mod firesc competent a se aplica acelui raport juridic. conform normei conflictuale initiale.un scop fraudulos sau ilicit un mijloc de drept intl.lică de drept intern (are sfera cea mai larga) 5.lema aplicării unei norme conflictuale ci legea legea rom:nă imperativă. elementul de extraneitate fiind dat de sediul social aflat in strainatate. ordinea pu.ele de aplica0ie i.il acelei societati comerciale dreptul strain in detrimentul celui roman care ar fi fost firesc a se aplica.E4 52 efectele unei casatorii religioase inc0eiate in strainatate intr.

ilire a sediului social in strainatate e o operatiune licita prin ea insasi. privat rom:n implica 5 e1ecte2 unul ne3ati!.ijloc de drept intl pri!at care prin el in-u-i e licit ( de ex.a cetatenia doar pt a avea efectele noii cetatenii. Prin ipoteza.arit de parti -a 1ie ilicit .are a punctului de legatura. operatiunea de sta. sediul persoanei juridice. Din acest text de lege rezultă că sancţiunea fraudei la lege 3n preptul intl.=n In functie de o. Conditiile cu.uie sa fie mai favora. -. -copul ur.tinut daca s. %u toate punctele de legatura sunt mo. Dreptul ro.il pt. frauda la lege implica o activitate volitiva a partilor raportului juridic. 6u alte cuvinte. fraudand astfel # competenta.ile.ile.=n e-te 1raudat /n 1a!oarea celui -tr. in sensul deplasarii punctului de legatura privitor la un anumit raport juridic.! din legea !CD+E5 spune că Aaplicarea legii straine se inlatura daca a intervenit competenta prin frauda. "xista puncte de leg fixe.un mo. )ezultă că frauda la lege reprezinta o incalcare indirecta a normei conflictuale a forului si deci a sistemului de drept normal competent sa se aplice raportului juridic respectiv. F.in *rt.ulati!e ale 1raudei la le3e in dreptul intl pri!at' (tre6uie intrunite cu.iectiv (intentia 1rauduloa-a a partilor ).iectul fraudei avem 5 situatii2 !. locul producerii unui delict. rezultatul urmarit si realizat de catre parti tre.ar fi o. Din această condiţie rezultă că frauda la lege poate interveni numai in cazul raporturilor juridice la care sunt aplica. adica cu puncte de legatura ce pot fi deplasate.il 5. re"ultatul o6tinut -a 1ie ilicit . e fraudat dreptul roman in favoarea dreptului strain 5. o activitate frauduloasa de sc0im. 8rauda la lege presupune in mod esential existenta acestui element su. e fraudat dreptul strain in favoarea dreptului romanesc !. incidenta unei legi straine e considerat ca inexistent in fata autoritatilor romane. tre6uie -a e4i-te un act de !ointa al partilor. 6aracterul ilicit al rezultatului e dat de caracterul ilicit al scopului. Sanc0iunea 1raudei la le3e /n dreptul intl pri!at ro. partile tre.ile norme conflictuale cu puncte de legatura mo.ile (ex2) 2 cetatenia si domiciliul persoanei fizice.ile sau varia.ulati!) !. ea devenind ilicita doar datorita scopului in care e facuta).il a unui alt sistem de drept. L alin.ar fi aplicat sistemul de drept normal competent. Dar actul ramane vala. constand in inlaturarea legii straine competente prin frauda. "fectul acesta se materializează 3n două moduri2 . In cazul inlaturarii legii straine se aplica legea rom:năB. Puncte mo. parti decat cel care s.copul urmarit de parti e inlaturarea sistemului de drept normal competent sa se aplice si atragerea ca aplica. .uie -a 1olo-ea-ca un . actul juridic inc0eiat in strainatate sau su. prin inopo"a6ilitatea actului in 1ata autoritatilor ro.ane."x un cetatean strain isi sc0im.il in strainatate NNN 16 . locul situarii unui . *stfel.

a aplicat legea romana ca lege a domiciliului lor comun. Dreptul -tr. instanta le. deci tre. 'lterior.uie sa .lema daca se va mai sanctiona frauda la lege 3n această situaţie. In aceasta situatie actul juridic respectiv nu va mai produce efecte nici in tara nici in strainatate. declararea nulitatii actului juridic de catre in-tantele judecatore-ti ro.a fost admisa deoarece. cum ar fi ordinea pu.se astfel pro.=n #egea !CD+E5 nu reglementeaza aceasta situatie.sidiar a legii romane O6-er!a0ii2 a) frauda la lege tre. . fiind apatrizi.. -tatutul per-oanei 1i"ice (starea civila.a in mod fraudulos cetatenia+ domiciliul + resedinta. reprezentat de aplicarea in su.sidiară faţă de alte sancţiuni. adica acolo unde functioneaza autonomia de vointa a partilor.a cetatenia sau domiciliulB. *plicand norma conflictuală lex patriae. *vem o -peta lider' -peta >ertola 5 soti cetăţeni italieni care domiciliau in ?ucuresti au introdus o actiune de divort in fata instantei romane. au introdus din nou actiune de divort in fata instantelor romane care. #egea !CD+E5 contine anumite prevederi care sa indeparteze posi.) sancţiunea fraudei la lege este su. nu permitea divortul. iar nu simpla incalcare a normei conflictuale romane competente a se aplica.in e-te 1raudat /n 1a!oarea celui ro.a respins actiunea deoarece legea italiana la care norma conflictuală romana trimisese. acea lege nationala comuna carmuieste divortul c0iar in cazul in care unul dintre soti isi sc0im.ane . lege ce permitea divortul.lică 5. instanta romana le.. In aceasta situatie. 8rauda in acest domeniu consta de regula in faptul ca persoana fizică isi sc0im.ilitatea fraudei la lege in domeniile respective. de data aceasta.eniile /n care poate ap. deoarece ceea ce e sanctionat e frauda la lege (fraus omnia corrumpit). cei 5 soti italieni au indeplinit conditiile care.toarele ar3u. duceau la pierderea cetateniei italiene devenind apatrizi. potrivit legii italiene.rea 1rauda la le3e "xista anumite domenii predilecte in care a intervine frauda la lege. unul po"iti!. le. pun:ndu. 17 .lema fraudei apare in sfera unui contract. 6oncluzie 2 1rauda la le3e tre6uie -anctionata cu acelea-i -anctiuni9 -olu0ia 6a"=ndu)-e pe ur. #egea !CD+E5 a prevazut un mic remediu in art 552 Adaca sotii au o lege nationala comuna sau un domiciliu comun. capacitatea si relatiile de familie ale pers fizice).ente' dreptul strain e considerat un element de drept.uie sanctionata c0iar si in situatiile in care pro. Domenii in care intervine frauda la lege2 !.eneficieze de aceeasi protectie prin fraudarea dreptului strain normal competent a se aplica se fraudeaza implicit norma conflictuală romana care ar fi trimis la el ceea ce se sanctioneaza e frauda Do.

A Co.juridice In cazul acesta o societate comercială isi sc0im. care a fost edictata de legiuitor.a sc0im. acea-ta cau"a e de natura o6iecti!a 2 legea straina incalca principiile fundamentale de drept ale statului forului.a e4terioara a actului juridic De ex. #egea !CD+E5. privat sunt cazuri de inlaturare de la aplicare a sistemelor de drept normal competente sa se aplice in cauza.un din patrimoniul cultural national e transferat fraudulos in strainatate.o tara unde forma autentica nu e steceruta pt.ila o alta norma juridica. donatie.paratie intre 1rauda la le3e /n dreptul intl pri!at -i ordinea pu6lica de drept intl pri!at A-e. #egea !CD+E5 la art. c0iar daca actul a fost intocmit in strainatateB. privat. care le este insa defavora. F. facand astfel aplica. in dreptul intern se fraudeaza o lege interna in favoarea unei alte legi interne. ceea ce duce la aplicarea unui alt sistem de drept decat cel care ar fi fost competent.utarea ta6loului dintr)oi 0ar.lică de drept intl.un stat in care nu exista restrictii in legatura cu . in timp ce. 5. I5 prevede că Ain cazul in care legea aplica..o6ile (. privat se fraudeaza un sistem de drept in favoarea altui sistem de drept. in )omania donatia este un act autentic si atunci partile inc0eie contract de donatie intr. intr. privat cat /i ordinea pu. Deo-e6iri '  dpd! al cau"ei neaplicarii le3ii ' la ordinea pu6lic. intr. #egea !CD+E5 la art.a produs faptul juridic care a generat.at asezarea continua sa fie carmuite de legea locului unde acesta se afla in momentul in care s.ana prin faptul ca tre.unul respectiv. aceasta %' poate fi inlaturata.para0ie /ntre 1rauda la le3e /n dreptul intl pri!at 7i 1rauda la le3e /n dreptul intern "xista fraudă la lege 3n dreptul intern atunci cand partile.il care si.ila unui act juridic impune o forma solemna. -.a continutul faptic conflictual.a sediul (punct de legatura).uie sa indeplineasca aceleasi conditii 2 un act de vointa al partilor un mijloc licit dar un scop si un rezultat ilicit "xista insa deo-e6iri /ntre ele9 su.ul juridic al 6unurilor . 8rauda nu este 3nsă 3nlăturată propriu.un mo. su. .a continutul faptic al raportului juridic. 6ele 5 institutii -e a-ea.ecani-.5. in timp ce in cazul dreptului intl. eludand astfel prevederile unei alte legi interne imperative. la un anumit raport juridic fara element de extraneitate aplica o dispozitie legala prin deturnarea ei de la scopul firesc pt. La 1rauda la le3e /n dreptul intl pri!at cau"a e de natura -u6iecti!a. re3i. D5 prevede că A drepturile reale asupra unui . modificat sau stins dreptul respectivB.ul 1raudei + fraudarii In dreptul intern se sc0im. se sc0im. /n alta) 'n .anarea e-entiala' atat frauda la lege 3n dreptul intl.ila. art FC prevede ca Ain cazul in care o pers jur isi are sediile in mai multe state se va lua in considerare legea sediului real (centrul principal de conducere si de gestiune)B. > Co. 1or. aspectul o6iectului 1raudei *stfel. in cazul dreptului intl. -tatutul or3anic al per.zis.un paradis fiscal. constand in activitatea frauduloasa a partilor 18 . urmatoarele aspecte2 !.

dar isi fixeaza in mod efectiv sediul in alt stat. nulitatea actului isi va produce efectele astfel incat actul respectiv nu va fi considerat vala.lică instantele judecatoresti tre.para0ie /ntre 1rauda la le3e /n dreptul intl pri!at 7i -i. dar mincinos. incidenta altui sistem de drept1 la simulatie operatiunea e fictiva.pt ca numai in acest mod pot sa isi dea seama in ce masura legea straina incalca principiile fundamentale ale dreptului forului. dupa caz. #a frauda la lege 3n dreptul intl.ele cazuri se creeaza artificial un anumit conflict de legi. efectiv. desi in principal activitatea sa se desfasoara in )omania. $ijloacele folosite sunt prin ele insele licite. inseamna ca sediul din strainatate e doar fictiv. 19 . pt ca sediul societăţii din strainatate desi e real. dar real (contrainscrisul) si un act aparent. acelei societati ii va deveni aplica. de la locul unde si. Daca o societate comercială declara prin statutul sau ca are sediul in strainatate dar centrul principal de conducere si gestiune a activitatii sale statutare e in )omania.portanta deo-e6ire ' frauda la lege implica o operatiune materiala efectiva de deplasare a punctului de legatura de su. o societate comercială are toate elementele sale juridice in )omania (nationalitatea asociatilor.a ajuns la aplicarea sa prin frauda. cea . %' e serios. incidenta unui sistem de drept su. Deo-e6iri ' . privat sanctiunea consta in inopo"a6ilitatea actului in 1ata autoritatilor ro. la fel si rezultatul1 la simulatie2 scopul poate fi si licit .ula0ie A-e.uie sa cunoasca continutul legii straine . frauda la lege presupune existenta unui singur act juridic.ai i. sediul real fiind in )omania. respectiv a actului juridic fraudulos1 simulatia presupune 5 acte juridice 2 un act ascuns. adica este exprimata prin actul aparent. organele de conducere si control).ilit sediul. Prin acest acord. deoarece legea străină va fi inlaturata pt ca s.anari ' am. privat. pt a rezulta adevarata situatie juridica 2 existenta sediului real in )omania. deci rolul instantei e mai important decat la frauda la lege 3n dreptul intl. dar contrazisa prin contrainscris.il intre parti si fata de succesorii lor universali si cu titlu universal. In aceste situatii ne aflam in fata fraudei la lege. nulitatea actului juridic respectiv. unde nu e necesar ca legea straina sa fie cunoscuta de instanta in continutul sau.ele implica un acord de vointa al partilor. C Co.lică sanctiunea consta in inlaturarea e1ectelor le3ii -traine -i aplicarea in locul ei a le3ii 1orului. in am. din pdv al consecintelor pe care cele 5 institutii le au2 la frauda la lege . la frauda la lege scopul e ilicit. In incidenta normei conflictuale lex societatis. .il nici intre parti.il sistemul de drept strain. De exemplu. . din pd! al rolului in-tantei judecatore-ti ' #a ordinea pu.a sta.ane sau. #a simulatie2 contrainscrisul e vala. In acest caz situatia juridica = simulatie prin fictivitate1 este suficient sa se indeparteze actul aparent dar mincinos (statutul societatii).din pd! al -anctiunii aplica6ile ' la ordinea pu.

Privit prin prisma dr roman. *ceasta a 5. modificarii. apoi se invoca efectele sale in )omania 5.ita perioada de ti. incidenta caruia s. E42 daca un cetatean roman si un cetatean englez vor sa se casatoreasca in )omania se pune pro. vine ulterior in )omania si cere pensie de intretinere de la sot (recunoasterea efectelor casatoriei)  6# 3n timp /i spaţiu $or.entul te.uie recunoscute 3n )om:nia.au nascut drepturile si cel roman in cadrul caruia acestea se cer a fi recunoscute) coe4i-ta dpd! -patial. incidenta legii straine si momentul in care efectele acelui raport jur se cer a fi recunoscute in )omania. Deo-e6irea con-ta in ele. ale cărui drepturi tre.un alt sistem de drept.lema ce lege se va aplica inc0eierii casatoriei (6# in spatiu). raportul jur se naste in sistemul de drept intern al unui stat strain. "ste un con1lict de le3i in -patiu pt ca cele 5 sisteme de drept in prezenţa (cel strain su.p 7i -pa0iu' !.p 6onflictul de legi 3n timp /i spaţiu (6# 3n imp /i spaţiu) -e deo-e6e-te de conflictul de legi 3n spaţiu in spatiu (6# 3n spaţiu).2 avem un raport juridic născut 3n străinătate.lema care sistem de drept 3n prezenţă se va aplica. Con1lictul de le3i e-te in ti. se scurge o anu.o alta tara. cetatean roman.anari ' am.ele sunt conflicte in spatiu (cele 5 sisteme de drept coexista spatial). modificarii.DREPT INTERNATIONAL PRIVAT (DIP) CURSUL @ Con1lictul de le3i /n ti.) pune pro. stingerii raportului juridic /i c:nd datorită elementului străin se pune pro.a forma implica 5 -ituatii' 20 . Daca acelasi cetatean roman se casatorise deja cu cetateanul englez in strainatate iar sotia. In cazul 6# 3n timp /i spaţiu concursul de legi apare dupa momentul nasterii.lema recunoasterii in )omania a unor drepturi castigate intr.ele con1lictului de le3i /n ti. incidenta unui anumit sistem de drept se cer ulterior a fi recunoscute intr.) De1ini0ie2 "xista conflict de legi in timp si spatiu in cazul in care efectele unui raport juridic nascut.poral #a 6# in spatiu conflictul apare in momentul nasterii.p 7i -pa0iu (re-pectarea drepturilor do6=ndite /ntr)o 0ara -train. A-e. atunci cand drepturile do. Ipote".andite in strainatate se cer a fi recunoscute ulterior in tara. 6d# in timp si spatiu (6#&.p pt ca intre momentul nasterii raportului jur respectiv su. iar ulterior efectele sale se invoca in )omania. raportul juridic are un element de extraneitate c0iar din momentul nasterii sale. modificat sau stins su. stingerii rap jur respectiv.

a aplicat alta lege decat cea romana.p 7i -pa0iu' !) /n do. pentru c.ia . ECCEPTIE2 drepturile do.ai dra-tica atunci cand raportul juridic na-cut in -trainatate a a!ut inca din .. la noi. incidenţa legii străine .a. e-te contrar. că cetăţeanului rom:n tre.an .ar fi acordat conform legii romane.lice. Daca dreptul s.a pronunţat /i dacă 0otăr:rea este executorie sun incidenţa aceleia/i legi străine *ceasta conditie implica 5 con-ecinte2 . drepturile -a 1i 1o-t corect na-cute -u6 incidenta le3ii -traine care le e-te aplica6ila (dreptul sa fie legal nascut in strainatate).entul na-terii -ale o le3atura cu dreptul ro. nu exista nici o legatura cu )omania . (E42 reprezentanta unei firme straine in )omania nu va putea sa savarseasca mai multe acte juridice decat cele pe care societatea mama le poate face in tara de sediu) 5. pt. *stfel.ania a drepturilor do6andite in -trainatate Art & din le3ea 1A@B1&&5 pre!ede ca drepturile ca-ti3ate intr)o tara -traina -unt recuno-cute in Ro. :ot. /i o rom:ncă se căsătoresc poligam 3n *ra.andit in strainatate este contrar ordinii pu. in momentul nasterii raportului juridic desi acesta era de drept internaţional privat. a.o.uie să i se aplice lex patriae. c0iar din momentul nasterii raportului juridic respectiv exista un element ce facea legatura cu dreptul national + rom:n E42 un grec /i o rom:ncă se căsătoresc 3n 9recia religios /i apoi se mută 3n )om:nia /i solicită ca efectele căsătoriei să fie recunoscute /i la noi Do. *cest text de lege se refera doar la starea civila si capacitatea unui cetatean roman.eniul dreptului proce-ual (c:nd o 0otăr:re judecătorească străină se cere a fi recunoscută 3n )om:nia) Conditiile recunoa-terii in Ro.a nascut nu va putea fi recunoscut nici in )omania.il nascut in strainatate va produce in principiu in )omania toate efectele pe care legea straina i le recunoaste. acel drept %' va fi recunoscut in )omania.a consemnat o discriminare 3ntre copilul din căsătorie /i cel din afara căsătoriei. care interzice căsătoria poligamă. drepturile do6andite in -trainatate -a nu 1ie contrare ordinii pu6lice (OP) de drept international pri!at ro. 'n drept ce nu e vala.il inc0eiata in 9recia va fi recunoscuta in )omania cu toate efectele pe care legea greaca i le recunoaste) .atoarele conditii' !. E42 un ara. un drept vala. incidenta unei legi straine vor fi recunoscute daca nu difera de ceea ce insasi legea romana ar fi acordat. c0iar dacă este vala.uie recunoscută /i executată o 0otăr:re judecătorească străină). /n dreptul . Le3ea ro.eniul dreptului .aterial (c:nd un drept su.andite in strainatate %' vor fi recunoscute in )omania daca privesc starea civila si capacitatea unui cetatean roman caruia i s.ania in ur.r=rea /n cau". 21 .rea con1licte de le3i /n ti.=n Daca un drept do.il su. instanţa rom:nească tre..andite su.il pronunţată potrivit legii străine.=n. un drept do. in sensul ca avea in continutul sau un element de extraneitate.uie să verifice două aspecte referitoare la legea străină2 dacă 0otăr:rea a fost definitivă potrivit legii statului unde s. nu !a 1i recuno-cut. E42 dacă se cere recunoa/terea unei 0otăr:ri judecătore/ti străine 3n care s.andit in strainatate nu poate produce in )omania mai multe efecte decat in tara de origine.iectiv căpătat 3n străinătate se cere a fi recunoscut 3n )om:nia) 5) /n do. incidenta unei legi straine care nu a aplicat dreptul roman in ceea ce priveste starea si si capacitatea persoanei fizice. efectele sale vor fi impiedicate a se produce pe teritoriul )omaniei. drepturile do. ordinii pu6lice din dreptul interna0ional pri!at ro. /n dreptul proce-ual (c:nd tre.a nascut su.il in tara unde s.audită. iar drepturile difera de cele care s. dreptul este legal născut dacă este vala.=na e-te -i . (E42 o casatorie religioasa vala. 6ăsătoria lor nu va fi recunoscută 3n )om:nia.aterial.eniile /n care pot ap.

ile. astfel incat 6$ de legi se poate naste in raporturile ce privesc starea civilă. conflictul de legi 3n timp din dreptul intern se pune 3n cadrul aceluia/i sistem de drept. sediul unei pers juridice locul situarii unui .ele instituţii. capacitatea si relatiile de familie. rom:nă) 22 .rea con1lictul .anari ' am. ca urmare a deplasarii punctului de legatura a normei conflictuale aplica. pe c:nd 6$ de legi se pune 3ntre două sisteme de drept diferite1 . cele 5 sisteme de drept continuand sa existe. 5 C# de le3i 7i Con1lictul de le3i in ti. conflictul de legi 3n timp din dreptul intern apare atunci cand o lege interna dispare.rogate cu o nouă lege) Deo-e6iri' .para0ie /ntre con1lictul .o6il de le3i (C# de le3i) 7i alte in-titu0ii' 1 C# de le3i !er-u.eniile /n care poate ap. C# de le3i poate aparea in principal pt ur. . Deo-e6iri i.portante ' . traiesc in acea tara pana in 5CC-. #a 6$ de legi se sc0im. iniţială)  le3ea noua retroacti!ea"a (se aplică legea nouă.CL in ti. E42 5 cetateni straini (germani) se casatoresc in 9ermania in 5CC!.o6ilelor -au delictelor.p din dreptul intern A-e. la 6$ de legi are loc o deplasare a punctului de legatura ceea ce indica o sc0im. Do. iar aceasta e inlocuita cu alta lege interna. 3n funcţie de voinţa legiuitorului.ele presupun coexistenta in spatiu a 5 sisteme de drept si incidenta succesiva in timp a acestora cu privire la acelasi raport juridic.p -i -patiu A-e.o6il de le3i De1ini0ie2 exista conflict mo. in cazul 6# 3n timp /i spaţiu nu exista o sc0im.are a punctului de legatura si nici a legii aplica.o6il de le3i #egea !CD+!EE5 nu contine o reglementare generala. astfel2  le3ea !ec:e ultraacti!ea"a (se aplică legea vec0e. cu privire la un anumit raport juridic se aplica succesiv 5 legi ( la dreptul intern funcţionează mecanismul logic al 3nlocuirii unei legi a. astfel incat 6$ de legi vor fi solutionate de la caz la caz.a sistemul de drept. .Con1lictul .o tara straina.oluţia 6$ de legi variază.nare2 In am.ile.are a legii aplica.:ndesc cetatenia in romana si vor trai in )omania.o6il de le3i 6$ de legi nu poate interveni decat acolo unde norma conflictuală are punct de legatura mo..oluţionarea se face după sistemul de drept al instanţei sesizate (după normele conflictuale ale sistemului de drept al forului).ile raportului juridic.atoarele puncte de le3atura' in cazul cetateniei si domiciliului persoanei fizice.ul juridic al i. do. ci numai se cer a fi recunoscute efectele unui raport juridic nascut intr. Solu0ionarea con1lictului .il de legi atunci cand un raport juridic este supus succesiv la 5 sisteme de drept diferite. cetăţenia testatorului C# de le3i NU poate aparea re1eritor la re3i. "fectele casatoriei lor vor fi guvernate de legea germana sau de legea romana= (sau divorţează 3n )om:nia > ce lege va guverna desfacerea căsătoriei=) Co. .un mo.il.il  3n materie succesorală > locul 3nc0eierii testamentului.

ila o. In caz de sc0im. 2 art 5C legea !CD+!EE52 Alegea nationala comuna sau legea domiciliului comun al sotilor continua sa reglementeze efectele casatoriei daca unul dintre ei isi sc0im.ariiB.a nascut carmuia efectele casatoriei parintilor saiB *rt 5L 2 Afiliatia copilului din afara casatoriei se sta.itere la le3ea ini0ial. Daca apare o situatie de 6$ de legi pe care legea !CD+E5 nu o reglementeaza. i se aplica legea cea mai favora.uie solutionat prin aplicarea prin analogie a dispozitiilor privind rezolvarea conflictului de legi in timp din dreptul intern rom:n2 pana la . !2 se aplica regimul cel mai restrictiv art !L alin. Pentru relaţiile personale /i patrimoniale dintre soţi nu se poate fragmente căsătoria 3ntre cele 5 sisteme de drept. a celor dou.ligatiei de intretinere este legea nationala a creditorului o.are a cetateniei creditorului.copul unei astfel de a.ordări este eliminarea fraudei al lege *rt 5D2 Aregimul filiatiei copilului din casatorie se raportează conform legii care la data cand acesta s. a Dreptului Interna0ional Pri!at (Nor.lema filiatiei unui copil din afara casatoriei si acesta are mai multe cetatenii. In anu. le3ea !ec:e -e aplica pana la .ri preci"ate .a cetatenia sau domiciliulB (trimitere la legea vec0e.uri ale dreptului interna0ional pri!at) I Nor.ite ca"uri -peciale -e 1ace e4cep0ie de la cele trei a6ord.o la data mortiiB E4 de tri.ile de a fi aplicate Partea -pecial.e de le3i 2 *rt -F pct. c din legea !CD+!EE52 Alegea aplica. -ucce-i!) E4 de tri. se considera ca acel conflict tre. art !D din legea !CD+!EE52 Aapartenenta unei persoane la o noua lege nationala %' aduce atingeri majoratului do.isteme de drept in prezenţă2 suscepti.6arii punctului de le3atura9 din acel . iniţială).unurile mo. 2 *rt HH pct H din legea !CD+!EE5 2 Amostenirea este supusa in ceea ce priveste .o.ila.ilaB .o.itere la aplicarea -ucce-i!. -i-te. 7i capacitatea per-oanei 1i"ice 23 . . 3n cazul in care se pune pro.ai 1a!ora6ile E4e.ai -u-9 prin aplicarea principiului le3ii .andit conform legii care ii era anterior aplica.ile legii nationale pe care persoana decedata a avut. noua lui lege nationala se aplica doar prestatiilor ulterioare sc0im.o.ele con1lictuale /n di1erite ra.entul -c:i.ileste conform legii nationale a copilului de la data nasterii saleB E4 de tri. -i-te.lice de DIP roman frauda la lege art !L alin.6arii punctului de le3atura -e aplic.lica de DIP rom:n2 principiul li.itere la le3ea nou.ertatii casatoriei .ent intra in !i3oare le3ea noua (cele dou.ele con1lictuale de drept ci!il re1eritoare la -tarea ci!il. le3ea noua SE#INAR 6auzele de neaplicare a legii straine2 in caz de incalcare a ordinii pu.entul -c:i. 52 legea straina e inlaturata pt ca se consacra un principiu de ordine pu.ple2 .e de le3i -e aplic. le3ea !ec:e9 iar apoi -e aplic.ligatiei.

eniul de aplicare a -tatutului per-oanei 1i"ice De1ini0ie2 determinarea instituţiilor de drept /i a raporturilor juridice care intra in continutul normei conflictuale privind statutul persoanei fizice. *ceasta lege poarta numele de lex patriae.tarea si capacitatea persoanei fizice impreuna cu relaţiile de familie formeaza statutul persoanei fizice si sunt carmuite de legea naţională a acelei persoane fizice. E4cep0ii2 legea !CD+!EE5 reglementează /i alte puncte de legătură referitoare la cetăţenia /i capacitatea persoanei fizice. Determinarea domeniului de aplicare a unei norme conflictuale (3n speţă statutul persoanei fizice) este o pro. . deci su.Re3ula 2 potrivit art. resedinta. rudenia . 1iliatia (daca persoana are filiatia sta. *stfel. daca un strain are mai multe cetatenii. In-titutiile juridice care intra in do.e con1lictuale il 1or.eniul de aplicare a le3ii -tatutului per-oanei 1i"ice -unt 2 !.un document pu.lema de calificare /i de interpretare a conţinutului normei conflictuale respective.unt supuse normei conflictuale lex patriae urmatoarele calitati (pro6e). !! din legea !CD+!EE52 A. cu exceptia cazurilor in care prin dispozitii speciale se prevede altfelB Continutul ace-tei nor. care intra in continutul starii civile2 . precum ?.a cetateniei se fac in conformitate cu legea statului a carui cetatenie se invoca.sidiar.ileste si anumite norme speciale in art !5.lic. legea resedintei. daca o persoană fizică nu are nici o cetatenie (apatrid). adoptia .e prevede astfel ca determinarea si pro. . pe . de care legea leaga anumite efecte juridice /i care servesc pentru identificarea persoanei fizice in familie si in societate. in lipsa acestuia. -tarea ci!ila a per-oanei 1i"ice 8 ansam. indiferent de celelalte cetatenii. in lipsa. ar3u. lui i se va aplica legea romana. daca e copil din casatorie sau din afara casatoriei.lul elementelor personale care izvorasc din acte si fapte de stare civila. a1initatea %' intra 3n statutul persoanei fizice. #egea !CD+!EE5 sta.ila le3ea nationala) .+6.entul de certitudine2 cetăţenia se demonstrează printr. Din aceasta dispozitie legala rezultă ca in cazul in care un cetatean roman are si o cetatenie straina.aza unor formalităţi Pt. tuturor acestor aspecte fiindu. potrivit legii straine este considerat ca are si o alta cetatenie. 6alificarea /i interpretarea se va face dupa legea instantei sesizate.:ndită prin lege. regula fiind ca legea care va guverna starea si capacitatea va fi legea cetateniei. lex domicilii sau. legea lui nationala va fi considerata legea statului in care isi are domiciliul sau. 5 din legea !CD+!EE5 prevede că2 A legea nationala a cetateanului rom:n care. ca-atoria . Do.sumeaza statutului civil al persoanei fizice.entul de -ta6ilitate2 cetăţenia este o calitate do. *ceste 5 elemente se aplica numai in su. !5 din legea !CD+!EE5 care dispune 2 Alegea nationala este legea statului a carui cetatenie o are persoanei in cauza B..+pa/aport *rt !5 alin. (institutia calificarii 2 calificarea cetateniei se face dupa lex fori) Pt. cetatenia fiind punctul de legatura pt aceasta normă conflictuală. In sc0im.I. ar3u.le aplica.I. instanta va aplica. pentru a vedea ce materii juridice se includ acolo. incidenta legii nationale2 24 .ea"a -tatutul per-oanei 1i"ice iar le3atura e-te data de na0ionalitatea per-oanei 1i"ice Notiunea de nationalitate este interpretata in art. #egea forului ne arata materiile care se su. este legea rom:na.ilita sau nu. dupa caz.

4nceputul si incetarea capacitatii de folosinta sunt guvernate de legea nationala a persoanei fizice (sunt pro. intocmirea actelor si faptelor de stare civila. cu caracter de ocrotire9 care se 3mpart 3n 2 incapacităţi de folosinţă a. 6onţinutul capacităţii de folosinţă este dat de aptitudini generale /i a. (contract.!L ani de a dispune prin testament de mai mult de jumatate din ceea ce ar fi putut dispune ca major). &ot legea nationala guverneaza sanctiunea incalcarii incapacităţii de exercitiu. sau incapacitatea minorului intre !H . In acest sens legea nationala ne arata cazurile de nulitate.e de statut al persoanei fizice). legii testamentului. felurile nulitatii. continutul capacităţii de exercitiu. . persoanele care pot invoca nulitatea. !H ani de a dispune prin donatie sau testament.ligaţii > deci nu este guvernat neapărat de legea naţională. *stfel.oala (de care a murit).e care vor fi supuse legii autorităţii 5.solute opoza.) E4 2 incapacitatea minorului de a dispune prin testament sau donatie in favoarea tutorelui său1 incapacitatea medicului + preotului + farmacistului de a primi donatii sau legate de la persoana pe care a tratat.o de ultima . ECCEPTIE de la aplicarea le3ii per-onale9 nor.ile erga omnes (opereaza intre persoana 3ngrădită si toate celelalte persoane).petente cu pri!ire la capacitatea de e4erci0iu a per-oanei 1i"ice2 TEORIA INTERESULUI NATIONAL ) reglementata in dreptul rom:n in art. . incapacităţi de folosinţă relative (opereaza intre persoana ocrotită si persoane determinate). precum /i conditiile in care ea poate fi invocata.stracte de a avea drepturi /i o. *ceste incapacitati sunt legate de un act juridic si nu de o anumita persoana si de aceea ele nu vor fi supuse legii nationale a persoanei ocrotite.ilului. supuse legii personalis (legea natională a persoanei in cauză)..uie expres prevazute de lege. capacitatea ci!ila a per-oanei 1i"ice (de 1olo-in0. 6 capacitatea de e4erci0iu "ste supusa legii nationale a persoanei fizice (art. incapacitatea de exercitiu si incetarea capacităţii de exerciţiu. incapacit. 25 . cu caracter de -anctiune ci!ila (de ex.al co. cumpărare intre ei. avem2 . -au de e4erci0iu) a capacitatea de 1olo-in0. *ceste incapacitati sunt supuse legii donatiei sau. !I din legea !CD+!EE5. deoarece ele sunt prevazute de lege in considerarea particularitatilor incapa. ci legii actului juridic. aceste aspecte fiind pro6e de 1or. *ceasta guverneaza inceputul. dupa caz. !! din legea !CD+!EE5).0ile de 1olo-in0. Incapacitatile de 1olo-inta reprezinta exceptii si tre. succesiune etc. Incapacitatea sotilor de a inc0eia contracte de v:nzare . incapacit. ( E42 incapacitatea minorului su.0ile de 1olo-in0. *ceste incapacitati sunt supuse legii nationale a persoanei ocrotite.a a actului vor fi supuse legii locului intocmirii actului (Alocus regit actumB)1 competenţele agentului instrumentator > sunt pro. decaderea din drepturile parintesti) .

. persoana sa fie lipsita de capacitate de exercitiu sau să ai. #izardi (cetateanul mexican) a invocat nulitatea contractului de vanzare .orat cu art. cumpărare pt incapacitatea . care prevede că2 Apersoana care. desi el era capa.il potrivit legii nationale (mexicane). 26 . potrivit legii naţionale sau legii domiciliului său. este legiferată 3n dreptul rom:n de art. Instantele franceze insa nu au facut aplicarea legii mexicane.una credinta.DREPT INTERNATIONAL PRIVAT (DIP) CURSUL D *plicarea teoriei interesului naţional.ijuterii de mare valoare pe care urma sa le plateasca prin mai multe cam.iile.B 4n acela/i sens. instanta franceza urma sa faca aplicarea dreptului mexican. 6and la scadenta . *plicand lex patriae. Instantele franceze au inlaturat de la aplicare lex patriae si au aplicat dreptul francez. aratand ca la data inc0eierii respectivului contract.ilitate. nu poate opune această cauză de nevala.ilitate celui care l. drept care il considera pe #izardi drept incapa.ilă 3n termenii legii acestei ţări poate invoca incapacitatea sa ce decurge din altă lege doar dacă la momentul 3nc0eierii contractului co.a emis cu acea ocazie. este lipsită de capacitate sau are capacitate de exerciţiu restr:nsă.a 3ntocmit actul 5.il. deoarece s. o persoană fizică care este capa. art.ună credinţă.ar prejudicia un cetatean francez de .credinta in momentul inc0eierii actului.B . instituindu.ă capacitate de exerciţiu restr:nsă potrivit legii sale nationale.il nici sa nu fi putut cunoaste cauza de nevala.uie 3ndeplinite cu.ulati! condi0iile2  !. cumpărare. 'n cetatean mexican care locuia la Paris a cumparat de la un . lex patriae.a pornit de la o -peta lider' -peta LI<ARDE (!LHE). Instantele franceze au fost sesizate cu nulitatea contractului de vanzare .azata pe o lege straina. %' era totusi capa. dar sa fie capa.contractantul /tia de această incapacitate sau nu o cuno/tea ca urmare a neglijenţei sale. considerand ca aceasta situatie ar leza interesele nationalului francez.un contract 3nc0eiat 3ntre persoane aflate 3n aceea/i ţară. ca fiind deplin capa.ila potrivit legii locului unde s. 3n conformitate cu legea 3ntocmirii actului. *cesta sa nu fi cunoscut si in mod rezona. adica incapacitatea strainului. !! din 6onvenţia de la )oma (!ELC) rezultă că pentru a aplica teoria interesului naţional (excepţia de la aplicarea legii personale) tre. actul sa fie intocmit in tara forului -. 6onform art. !I din legea !CD+!EE5.ijutier francez .una.ii pe care le.a socotit. !! din 6onvenţia de la )oma se precizează2 A3ntr. !I din legea !CD+!EE5 coro.il. cocontractantul local sa fi fost de . conform caruia cetateanul mexican avea capacitate de exercitiu.ijutierul a prezentat cam. ca excepţie de la legea naţională.il potrivit legii franceze. cu .se astfel aceasta exceptie de la aplicarea legii personale normal competente.

adica sa nu fie fictiv. 27 .ilirea nationalitatii este sediul social al persoanei juridice. un alt argument porneste de la necunoasterea scuza.ediul social e sta.ri2 unii autori au incercat sa o asimileze unei situatii de ordine pu. dar ( opinia pro1 ') nu suntem in prezenta unei exceptii de ordine pu. 1 Na0ionalitatea per-oanei juridice este legătura normei conflictuale /i plasează statutul organic 3n sfera unuia din sistemele de drept 3n prezenţă Determinarea naţionalităţii este o pro. potrivit actului constitutiv. daca nu e serios.ent. In dreptul rom:n exista mai multe criterii pentru a determina naţionalitatea persoanei juridice. astfel2 .lica.a sta.uie sa indeplineasca 5 conditii2 !. II Nor.ogatirea fara justa cauza a cetateanului strain . actul constitutiv urmand a fi anulat sau lipsit de efecte juridice. dar punctul de legătură (naţionalitatea) răm:ne la 3ndem:na fondatorilor.ila a legii straine de catre cetateanul national. nu se poate deroga de la ea. . .ilit potrivit actului constitutiv =@ in dreptul rom:n sediul social este si sediul statutar.un' art FC din legea !CD+!EE5 care precizează că2 Apersoana juridică are nationalitatea statului pe al carui teritoriu si.lemă de calificare a legăturii normei conflictuale /i este supusă legii forului > lex fori (legea instanţei sesizate). criteriul 3eneral9 de drept co. 6riteriul sediului social pt persoana juridică e validat si de cele 5 acte normative fundamentale in materia persoanei juridice2 legea -!+EC privind societăţile comerciale si 79 5H+ 5CCC privind asociatiile si fundatiile.un .inare a nationalitatii Criteriul de drept co. sediul social tre.a con1lictual.ilit. sa fie serios1 per a contrario.eiul teoriei intere-ului na0ional in dreptul ro. im.lica.ele con1lictuale pri!ind per-oanele juridice *rt F! din legea !CD+!EE5 stipulează că2 A statutul organic al persoanei juridice este c:rmuit de legea sa nationala. adica sa nu existe o simulatie prin fictivitate. .uie vazute criteriile de determinare a nationalitatii persoanei juridice conform dreptului rom:n. in literatura de specialitate s. tre. le4 -ocietati. sediul socialB =@ in dreptul rom:n criteriul general pt sta. Pt aplicarea teoriei interesului naţional. pt ca nu suntem in prezenta unui efect al legii straine. Pentru a fi un criteriu de drept comun. ideea erorii comune si invinci.perati!.=n) . sa fie real. criterii -peciale de deter.F.ile (error communis facit jus). 5.e-te i.au incercat mai multe ar3u.=na a a!ut ca -cop ocrotirea 6unei credinte (ace-ta e-te te. In cazul in care lex fori este legea romana. e fraudulos. lex patriae va fi inlaturata si in locul ei se aplica lex loci actus (legea locului inc0eierii actului).B Continutul acestei norme conflictuale2 statutul organic al persoanei juridice Le3atura normei conflictuale 2 naţionalitatea persoanei juridice respective Le3ea aplica6ila 2 legea naţională a persoanei juridice (legea societatii + lex societatis) Nor. anularea actului sa fie de natura a produce un prejudiciu nejustificat cocontractantului national Daca aceste F conditii sunt intrunite cumulativ. Le3ea ro..

"lemente componente2 28 . literatura de specialitate a considerat ca aici tre. acest aspect.jur de nationalitate -traina *rt FH din legea !CD+!EE5 spune că2 fuziunea e vala.a lungul istoriei1 se aplică 3n situaţii particulare dpdv juridic.B Le3ea aplica6ila -tatutului or3anic al -ucur-alelorB 1ilialelor *rt. In sc0im.uie respectate conditiile prevazute de am. din cauza controlului exercitat asupra acesteia de către interese străine. De regula.. Le3ea aplica6ila in ca"ul 1u"iunii unor per.ele legi naţionale aplica.6arii nationalitatii per-oanei juridice #egea romana nu contine o reglementare speciala su. prin analogie.a. criteriul sediului social este larg aplicat 3n tratatele de asistenţă juridică 3nc0eiate de )om:nia /i 3n relaţiile de cooperare economică internaţionale.ilit propriul sediu.B *plic:nd acest criteriu special se considera ca o persoană juridică are nationalitatea statului de pe al carui teritoriu se exercita controlul asupra acelei persoane juridice. Le3ea aplica6ila per-oanei juridice cu . 5. statutul al filialei e supus legii statului pe al carui teritoriu si. art.ila numai daca sunt indeplinite cumulativ conditiile prevazute de am. ca de ex.tatutul organic este conţinutul normei conflictuale. In dr an3lo)-a4on.o.ile statutului lor organic (condiţii de fond /i de formă). *ceste criterii sunt sta. provenienta capitalului social sau cetatenia + nationalitatea organelor de conducere.a sta. precum2 6onvenţia de la Oas0ington din !EHD pt reglementarea diferendelor relative la investitii intre state si persoanele altor state ()om:nia a aderat in !EID) *cordul dintre )omania si Israel din !EEE pt promovarea si protejarea reciproca a investitiilor 2 o societate comercială este considerata straina daca e controlata de pe teritoriul celuilalt stat. Le3ea aplica6ila in ca"ul -c:i. are nationalitatea -tatului unde -)a inre3i-trat Criterii -peciale au diferit de. independent de legea aplica.a. reglementarea de la fuziunea persoanelor juridice  tre.uie aplicata. Do.ila persoanei juridice care a infiintat. controlul se apreciaza dupa cetatenia+ nationalitatea asociatilor.ai .&otodată. $iliala are o proprie le3e nationala deoarece ea are o per-onalitate juridica di-tincta de -ocietatea .ilirea nationalitatii persoanei juridice avem teoria incorporarii' per-oana juridic.eniul de aplicare a le3ii -tatutului or3anic al per-oanei juridice . care prevede determinarea nationalitatii dupa criteriul controlului' Apersoana juridică care posedă naţionalitatea statului parte la litigiul referitor la o investiţie poate fi considerată de către părţile litigante ca aparţim:nd unui alt stat.tatutul organic al sucursalei e supus legii nationale a societatii mama deoarece -ucur-ala NU are per-onalitate juridica. c0iar daca 0otararile sunt adoptate potrivit directivelor transmise de asociati din alte state. 5D al 6onvenţiei de la Oas0ington din !EHD pt reglementarea diferendelor relative la investiţii. &otusi.ele sisteme de drept.ilite prin acte normative speciale. F! (5) /i (-) din legea !CD+!EE5 stipulează că2 statutul organic al sucursalelor infiintate de o persoană juridică din alta tara e supus legii nationale a acelei persoane juridice. . "x2 c:nd 3n litigiu sunt implicate filialele din )om:nia ale unor firme străine 6riteriul controlului in dreptul rom:n este intalnit in cazul conventiilor internationale la care )omania e parte. in ceea ce priveste sta.ulte -edii9 in -tate di1erite *rt FC (-) din legea !CD+!EE52 Adeterminant pt identificarea nationalitatii este sediul social real = locul unde se afla centrul principal de conducere si de gestiune a activitatii societatii.

6) c) d) e) 1) modul de do. FE legea !CD+!EE52 Aposesia.uie-te2 !.:ndire.rogat prin legea !CD+!EE5. III Nor. testament) sunt supuse legii locului situării . accesiunea. formele de pu.ligaţii ce decurg din calitatea de asociat1 modul de alegere si functiile organelor de conducere1 reprezentarea persoanei juridice prin organele proprii1 răspunderea persoanei juridice /i a organelor sale faţă de terţi (contractual /i delictual). *specte reale2 . 8ostul art.unurilor. cuprindea2 Anumai imo.unurilor (dr.il). dreptul de proprietate /i celelalte drepturi reale asupra . . de proprietate dezmem. precum /i de stingere a drepturilor reale sunt supuse legii situării .unului (lex rei sitae) este o reglementare clasică 3n dreptul rom:n. modurile /i conditiile de do.eniul de aplicare a le3ii -tatutului real (art @A) Le3ea -tatului pe teritoriul caruia -e a1la 6unul car. momentul transmiterii proprietăţii1 . c0iar posedate de strainiB. se prevede altfel.ele con1lictuale pri!ind 6unurile (-tatutul real) STATUTUL REAL .il) sau sunt situate (.un mo. . societar > condiţiile răspunderii sunt supuse legii contractului+delictului1 3) modificarea actelor constitutive1 :) dizolvarea /i lic0idarea persoanei juridice. 5 alin.ent Do.lul elementelor care conturează regimul juridic aplica. E4ceptie F te-ta.unului (lex rei sitae sau lex situs). *rt. relatiile intre organele de conducere si persoana juridică 3nsă/i J puterile de reprezentare.il . inclusiv cele de garantii reale. *plicarea legii situarii .licitate ale contractului prin care se transmite .ilele aflatoare pe teritoriul )om:niei sunt supuse legii romane.)1 5. modalitatile de 3nfiinţare (na/terea capacităţii de folosinţă).unurile asupra carora pot exista drepturi reale si clasificarea acestor . corporale+incorporale etc. ansam. In le3atura cu capacitatea de e4ercitiu ) intereseaza aspecte privind constituirea si atri. este supus de regula legii locului situării . drepturi reale care pot exista asupra .rămintele)1 -. continutul capacitatii de folosinta (3nc0eierea de acte juridice.:ndire (uzucapiunea. 29 . in principiu.un imo. după cum e vor.utiile organelor de conducere. a.:ndire /i de pierdere a calităţii de asociat1 drepturi /i o. transmitere /i stingere a drepturilor reale. principiul specialităţii capacităţii de folosinţă) /i 3ncetarea persoanei juridice. imperative. condiţiile de na/tere a dreptului real (3nscrierea 3n 68)1 . $odalitaţile specifice de do.unurilor. $odurile nespecifice (contract. Distingem astfel2 . afara numai dacă. %ormele conflictuale privind statutul real sunt.ile. sunt carmuite de legea locului unde acestea se afla (. ocupaţiunea). suportarea riscului lucrului1 .ile+imo. doar dpdv. prin dispozitii speciale. (!) 6od 6ivil.unurilor .unului sau altor legi. ) elementele constitutive ale persoanei juridice.unul.unuri in functie de criteriile admise de lege (mo.a) Capacitatea per-oanei juridice In le3atura cu capacitatea de 1olo-in0.a de aspectele lor reale ori de aspecte de altă natură.

conţinutul drepturilor reale (prerogativele pe care aceste drepturi le confera titularilor lor) /i modul de exercitare a acestor prerogative. o. modul de exercitare a prerogativelor1 . "x2 regimul juridic aplica. conosamentul)1 30 . modurile de urmarire si de executare silita asupra .ite cate3orii de 6unuri a1late /n -itua0ii -peciale' .unului. modalităţile juridice al dreptului de proprietate.utele+prerogativele pe care aceste drepturi le confera titularului lor.ia. H. capacitatea de a 3nc0eia contractul (supusă lui lex patriae+lex domicilii)1 . mijloacele de apărare a drepturilor reale (actiunile reale). #ex rei sitae va guverna2 .*lte aspecte (supuse altor norme conflictuale)2 .licitate privind . ECCEPGII de la aplicarea le3ii locului -itu. . titlurile de valoare (cam.rii 6unului9 pt anu. precum /i limitele acestora1 .ligaţii propter rem (constituie un accesoriu al dreptului real)1 E. D. atri.iletul la ordin.ile la data /i locul unde se indeplinesc). iar aspectele contractuale pot fi supuse /i altor legi1 !C. condiţiile de fond /i efectele contractului (lex contractus)1 F. .il acţiunii 3n revendicare1 I. dreptul de urmărire /i de preferinţă al creditorilor cu garanţii reale1 .ligaţiile scriptae in rem > aspectele reale sunt supuse legii situarii . posesia /i actiunile posesorii1 L.unurilor. formele de pu. o. condiţiile de formă ale contractului (legea locului 3nc0eierii contractului)1 . mijloace de transport1 .unurile 3n anumite cazuri (supuse legii aplica.unurile aflate 3n curs de transport1 .

o7tenirea (art DD) *rt.ilia secundum personamB(. 5. oriunde acestea s.o.ile+imo. a putea mosteni. /i lip-a nede. I !) . .ile/te2 sfera persoanelor c0emate la mo/tenirea legală ordinea c0emării lor reprezentarea succesorală determinarea cotelor de mo/tenire rezerva succesorală calitatea disponi.DREPT INTERNATIONAL PRIVAT (DIP) CURSUL ( IV Nor. alături de capacitatea -ucce-oral.unurile mo. . -ucce-iunii De!olu0iunea le3al. .o6ile.iectul eiB > . . nu si pt.o7tenirii 1 .ile urmeaza persoanele).o6ile.unului.ila mostenirii e cea de lex succesionis. *stfel.ar afla. per-oanele cu !ocatie -ucce-oral. In acest caz se face aplicarea principiului Amo. momentul+ data desc0iderii succesiunii.unuri mo. unde fiecare imo.entul de-c:iderii -ucce-iunii . Pentru 6unurile i. F le3ea -ucce-iunii este cea care sta. Le3ea aplica6il. HH din legea !CD+!EE52 Amo/tenirea e supusa unei legi diferite in functie de o. .il din masa succesorala e situat (le4 rei -itae).ile.ele con1lictuale pri!ind .ilă= drepturile succesorale ale soţului supravieţuitor 31 . " de remarcat faptul ca legea succesiunii se aplica numai pt. %otiunea generala care desemneaza legea aplica. mostenirea e guvernata de legea nationala (le4 patriae) pe care persoana decedata o avea la data mortii. #egea succesiunii guverneaza !ocatia -ucce-orala care reprezinta una din conditiile esentiale pt. pentru 6unurile . . mostenirea e supusa legii locului situării .eniul de aplicare a le3ii . Do.nit.0ii -ucce-orale. locul desc0iderii succesiunii.

3n sensul că nu poate 3nlătura dispoziţiile imperative ale legii aplica. -pa0ial. capacitatea -ucce-oral.o7tenirii te-ta.iect de drept la data desc0iderii succesiunii..iectul testamentului va fi supus tot legii succesiunii. conform dorinţei sale 8iind un act de voinţă mortis caus. care spune din per-pecti!.solută. ale te-ta..entar..ile conform art.iliară este supusă legii locului situării imo. a fi vala. fără a avea dreptul să 3nlăture dispoziţiile ei imperativeB.il dacă 3ndepline/te condiţiile de formă ale uneia dintre legile2 a..atoarele a-pecte' . &estamentul. HH. legea naţională a testatorului .entului a) art.ta.solute (sta. se permite acestuia să supună mo/tenirea testamentară unei alte legi dec:t cea din art.unurilor sale unei alte legi dec:t cea din art.. HH. In conclu"ie9 le3ea -ucce-iunii !a 3u!erna in principiu ur. HL din legea !CD+!EE5 precizează că Atestatorul poate supune transmiterea prin mo/tenire a . tre. 32 .eneficiază de un regim de li. -i clau"ele te-ta. In ceea ce priveste incapacitatile' . care precizează că mo/tenirea mo. *ceste conditii sunt supuse unor legi diferite.entului sunt reglementate de art HL alin .ile) sunt supuse legii personale a testatorului1 . De asemenea. pt le3ea aplica6il. legea instanţei + organului ce 3ndepline/te procesul de transmitere a avuturilor succesorale (lex fori sau auctor regit actum) Dpdv al conflictului mo.uie sa indeplineasca anumite conditii de forma + fond.ele con1lictuale din art DD al le3ii 1A@B1&&5 .. cele a. 6apacitatea succesorală este supusă le3ii -ucce-iunii 7i nu le3ii per-onale E4. pt. 6) 6ondiţiile de fond /i de formă ale testamentului Conditii de 1ond ale te-ta. HH.ilă o altă lege.limitele de a dispune de . II Calit. ce .ilite de lege doar 3ntr. 5. legea locului situării imo.5) De!olu0iunea te-ta. o.poral.entare .antul -i !iciile de con-i. *celea/i legi guvernează /i sancţiunile 3n caz de 3ncălcare a incapacităţilor de folosinţă.iectul testamentului e. cele relative (sta. vor fi supuse legii succesiunii. căci testatorul poate face aplica. legea locului 3ntocmirii testamentului d.ila .. con-i. legea !CD+!EE5 prevede că oricare dintre cele D legi de mai sus se poate aplica 3n varianta ei.din legea !CD+!EE5.entare 6) le3ea aplica6il.ta. > se referă la existenţa calităţii de su.entarea -pecial. că Atestamentul este vala.ilite 3n considerarea persoanei incapa. Nor.0ile cerute pentru a . . ale te-ta.).o7teni' !.conditiile de validitate a legatelor .ant9 precu. legea domiciliului c.il de legi.ertate a testatorului.rezerva si cotitatea disponi. fie de la data 3ntocmirii testamentului. Din această perspectivă tre. Poinţa sa nu este 3nsă a.uie avute 3n vedere2 a) re3le. fie de la data decesului (per-pecti!a te.iliară este supusă legii personale a defunctului /i mo/tenirea imo. condi0iilor de 1ond 7i de 1or.ilului.2 regimul juridic al comorienţilor este supus legii succesiunii.o relaţie directă a testatorului cu o anumită persoană) sunt supuse legii succesiunii.cauzele de ineficacitate a legatului Conditiile de 1or.unurile succesiunii . au un caracter -upleti! pentru testament.entului'  1 capacitatea de a di-pune prin testament va fi supusa legii care guverneaza capacitatea (le4 per-onali-).ilului ce face o.il.

statul va culege .lemă de capacitate de exerciţiu).ilului p:nă la exercitarea dreptului la opţiunea succesorală (posi. posi.o6ile. su. )ezultă că mo/tenirea vacantă va fi supusă unui anume sistem de drept. V . acest drepturi sunt calificate d elegea rom:nă ca drepturi de mo/tenireB. la momentul morţii. Pentru 6unurile . condiţiile de fond ale opţiunii succesorale (act juridic unilateral) sunt supuse legii succesiunii.ilului (fiind o pro. *rt.unurilor succesorale > supusă legii locului).ile 3n temeiul dreptului de suveranitate (de iure imperii). HI lit. dar este 3nsă supusă legii personale a copilului 5. . condi0iile op0iunii -ucce-orale2 .ntinderea o6li3a0iilor . capacitatea cerută pentru a opta este supusă legii personale a suscepti.. după cum este vor.o7tenitorilor de a -uporta pa-i!ul -ucce-oral #egea cuccesiunii guvernează acest aspect (ultra sau inter viris 0ereditatis) VI Succe-iunea !acant. #egea aplica. cauza /i efectele.ila conditiilor de fond al actului juridic I Nor. 6 e1ectele op0iunii -ucce-orale "fectele acceptării.o6ile.ile 3n temeiul dreptului succesoral (de iure 0ereditas) Pentru 6unurile i. succesiunea vacantă va fi guvernată de legea locului unde se situează .ilul (de a accepta pur /i simplu.nitatea -ucce-oral. V Nor.. este o pro.iectele dreptului de opţiune succesorală . 3n ceea ce prive/te consimţăm:ntul.ele con1lictuale pri!ind actele juridice Distingem intre2 .ile.prezumţia timpului legal de concepţie .ile sau imo.ele con1lictuale (le3ea) re1eritoare la condi0iile de 1or.ila formei actului juridic .unurile. sistemul juridic al succesi. nede. este supusă le3ii -ucce-iunii III.a de .lemă de capacitate de folosinţă a copilului.unurile imo. de a renunţa) .unuri mo.ilitatea de a transmite dreptul de opţiune succesorală) . Potrivit dreptului rom:n. g din legea !CD+!EE5 precizează că Aat:t timp c:t drepturile statului asupra succesiunii vacante sunt supuse legii succesiunii.unt reglementate de legea succesiunii a. 4n sc0im. succesiunea vacantă va fi guvernată de legea personală a defunctului. ale actului juridic 33 . Potrivit dreptului rom:n.unurile mo. E4ercitarea po-e-iei a-upra 6unurilor rămase de la de cuius (sezina) #egea succesiunii va determina persoanele care au calitatea de de mo/tenitori sezinari Procedura de punere /n po-e-ie a legatului este 3nsă supusă le3ii 1orului. renunţării etc. statul culege . IV Condi0iile 7i e1ectele op0iunii -ucce-orale . supuse legii succesiunii %' sunt guvernate de legea succesiunii aspectele de procedură (inventarierea . termenul de prescripţie a dreptului de opţiune succesorală (foarte scurt la noi faţă de alte sisteme) . #egea aplica.ilităţile avute de succesi.

&otodată. Din acest punct de vedere legea formei ne va indica2 . In -u6-idiar.il dpdv formal dacă este vala.(H) din 6onvenţia de la )oma (vezi mai sus) Do. pre!..il dacă respectă condiţiile de formă din 6onvenţie sau condiţiile de formă prevăzute de legea cel puţin uneia dintre cele două ţăriB. a actului juridic. $or. art.unului.uie sau nu sa im. acordul juridic este vala.ligaţiile contractuale. acordul juridic este vala.ei actului juridic #egea. forma si fondul actului juridic sa fie supuse aceleiasi legi.a actului juridic2 !. (!) /i (5) soluţia alternativă de aplicare a legii locului 3nc0eierii actului. e-te aplicarea le3ii 1ondului actului.il potrivit legii autorităţii care a examinat actul respectiv > auctor regit actum (ex. le3ea locului unde -)a inc:eiat actul (locus regit actum).iliar sau un drept de folosinţă asupra unui .2 legea !!E+!EEH referitoare la actele de stare civilă.il dpdv formal dacă este vala. se va aplica legea rom:nă.9 pe care le3ea 1A@B1&&5 NU o pre!ede2 A un contract ce are ca o.ationem) 34 .. le3ea autoritatii care a intocmit actul respectiv.race o forma scrisa . 6. I! alin(5) din legea !CD+!EE5 prevede că A un act juridic este vala.al !ala6il dac. E alin. -olu0ia pri. le3ea nationala (lex patriae) sau de lex domicilii a persoanei care a consimtit la intocmirea actului respectiv (pentru actele juridice unilaterale) Daca la un contract una din parti e cetatean roman si are domiciliul in )omania si indeplineste conditiile privind forma. acordul juridic unilateral este vala.B 4n alin (5) se spune că Aun contract 3ntre persoane aflate 3n ţări diferite este formal vala.ente in le3atura cu 1or. atunci cand tre.il dpdv al formei sale /i atunci c:nd indeplineste conditiile de formă prevazute de una din urmatoarele legi2 *.eniul de aplicare a le3ii 1or. .. ?.un imo.contractul9 /n te."ute de le3ea c.reia /n e-te -upu. con1lictual. +Nor. Solu0iile -u6-idiare -unt' . el va fi considerat vala.a e4terioar. *lin (!) preci"ea".il c0iar daca a fost intocmit in strainatate si nu indeplineste conditiile locului inc0eierii.eiul pre"entei Con!en0ii9 -au condi0iile de 1or. art. E alin.iect un drept real imo. unde la art. (H) in-tituie o nor. c.daca actul tre.a prevede /i ea 3n art. *ceasta idee e expresia principiului Aauctor regit actumB. in principiu.a ale actului juridic -unt -upu-e le3ii 1ondului actului juridic B.B .sidiare. *ceasta este norma conflictuală clasică din dreptul rom:n . E alin..iliar este supus dpdv formal normelor imperative ale legii locului situării . in sensul de negotium..a consimţit . determina urmatoarele ele. E alin (!) spune că A un contract /nc:eiat /ntre per-oane a1late /n aceea7i 0ar. Deci.rii unde -)a /nc:eiat contractul. *ceasta constituie o solutie traditionala in dreptul roman.a con1lictual. care 3n art.oluţia din dreptul rom:n este prevăzută /i de 6onvenţia de la )oma din !ELC. #egiuitorul roman a dorit ca. e-te 1or. Con!en0ia de la Ro. cerin0ele de 1or. pre!. *cest principiu e vala.il dpdv formal /i atunci c:nd respectă condiţiile de formă ale legii locului 3ntocmirii sale.il potrivit legii naţionale sau legii persoanei care l."ute de le3ea 0. care e caracterul acelei forme (ad validitatem + ad pro. principala e aceea conform careia conditiile de 1or. indiferent care ar fi ea.il atat cu privire la actele juridice unilaterale cat si cu privire la contracte. F5 se precizează2 Ac:nd actul este 3ntocmit 3n faţa unei misiuni diplomatice+consulare rom:ne din străinătate.uie. referitoare la o.*rt I! din legea !CD+!EE5 reglementeaza o normă conflictuală principala si mai multe norme conflictuale su.ordial. 3n art. re-pect.

elor I.ă pentru ca să ai. regimul 3nceputului de dovadă scrisă F. după anumite criterii o. dac. dac. "a 3m.i-i6ilitatea pro6ei te-ti.r0ile au de-e. #ijloacele de pro6. forţa pro.ele sunt supuse dpdv al vala.oniale a actului juridic #egea formei ne va spune2 ... condiţiile de o.ligaţiilor din actele juridice Nor.ile tre. Le4 !oluntati> Locali"area o6iecti!. judecătorul ori ar.e7te le4 actu. a contractului A Le4 !oluntati. care sunt persoanele competente sa dreseze(sa realizeze) un act solemn. *ici ne referim la2 . ale3erea e4pre-. 35 . ale con!en0iilor asupra pro.un si apro.0ile de e4pri. #ex voluntatis e expresia pe planul DIP a principiului autonomiei de vointa a partilor sau a principiului li. ce condiţii tre.itrul competent să soluţioneze un litigiu va tre. (inserarea 3n actul juridic a unei clauze de alegere . p. 3n sensul că aceasta din urmă are o autonomie relativă faţă de primul (ex2 3n DIP am.-au le4 contractu-. mentiunea .a con1lictual. Conditiile de redactare a actului juridic in sensul de inscris (instrumentum).antă a 3nscrisului p:nă la 3nscrierea 3n fals sau p:nă la dovada contrarie . -. IF din legea !CD+!EE5 precizează că Aalegerea legii aplica.daca la contractele reale e necesara remiterea materială a .ligaţiilor).(legea autonomiei de voinţă) se determină prin2 1 #odalit. fondului actului juridic. p.ertatii contractuale . *rt. daca pro. D. 3nc0eierea actelor juridice . "xistă o legătură 3ntre actul principal (contract) /i clauza de alegere.r0ilor2 .un anume sistem de drept.unurilor.a cu martori e admisa peste + impotriva continutului unui inscris.ele con1lictuale (le3ea) re1eritoare la condi0iile de 1ond ale actului juridic "le se referă la2 .nat prin !oin0a lor le3ea aplica6il.antă /i admisi.iective2 *. clauza de electio iuris). Ad.nat le3ea aplica6il. transmiterea /i stingerea o. 5.racă 5 forme2 a.at).uie să ai. se aplică legea autonomiei de voinţă (le4 !oluntati-).. Condi0iile de 1or. exercitarea actelor juridice . #egea ne indica daca inscrisul tre.r0ile nu au de-e. a actelor juridice (se referă la forţa pro.ilit că este limitat in timp H. Durata de !ala6ilitate a unui act juridic ca instrumentum Dacă părţile au sta.ţinere a datei certe .ui să procedeze la localizarea actului 3ntr. efectele actelor juridice . actului lor . cele pt neexecutarea o.ilităţii aceleia/i norme conflictuale1 anumite clauze de reziliere a contractului principal nu afectează clauza de alegere > de ex.are a !oin0ei p.uie să fie expresă ori să rezulte ne3ndoielnic din cuprinsul actului sau din circumstanţeB. daca e admisa (sau nu) si in ce conditii1 .ă un caracter solemn (să devină autentic).ilitatea 3nscrisurilor ca mijloace preconstituite).uie sa cuprinda mentiuni speciale (multiplu exemplar. Sanctiunea aplica6ila in cazul in care se incalca o conditie de forma II Nor.. -e nu.

r0ilor *legerea legii aplica.iectivă. #odi1icarea le3ii aplica6ile contractului *rt. ce are ca o.r0ilor *rt.ilă. lim.uie să se limiteze la unul din sistemele de drept cu care contractul are o lege o.ui să aprecieze prin interpretarea indiciilor din contract. (5) din 6onvenţia de la )oma) @ Li. Procedeul de Asplitting. ID din legea !CD+!EE52 Apărţile pot alege legea aplica.ilă contractuluiB.au exexprimat direct voinţaref. c:nd legea aleasă de părţi invalidează contractul 3n ansam.ila si nici nu rezulta o alegere tacita. organul de jurisdictie va tre.din legea !CD+!EE5 prevede că Apărţile sunt li.ntinderea !oin0ei p.cumparare intre o societate comercială romana si una din din 9recia.ere să aleagă legea aplica. Părţile nu /i. căci legea nouă nu poate infirma vala. iar partile sa fi ales legea romana).ite ale !ointei partilor care rezultă din alte principii si pot fi clasificate in2 limite generale care sunt date de principiile generale ce rezulta din ordinea pu.rajul maslinelor.lica si frauda la lege limite speciale care exprimă două principii fundamentale de drept civil. de la data 3nc0eierii contractului.aza unor criterii o.a 3n care este 3nc0eiat contractul. IH din legea !CD+!EE52 Apărţile pot modifica. . astfel2 a. *vem astfel2 . &otu/i. la legea aplica. indicii intrin-eci contractului (cele mai frecvente2 utilizarea unor instituţii juridice+noţiuni specifice unui anumit sistem de drept.itele li6ertatii de ale3ere a le3ii aplica6ile *rt.entul e4pri. indicii e4trin-eci contractului (atitudinea părţilor după 3nc0eierea contractului > referirea la o anumită lege dintr. legea aplica. 6aracterul retroactiv este totu/i limitat. această li. 36 .ilă contractuluiB > rezultă că modificarea produce efecte retroactive.ertate tre. deoarece contractul poate fi invalidat de judecător. > Deter.ilă totalităţii sau doar anu. alegerea jurisdicţiei)1 .itei p. I.un act adiţional sau un protocol ulterior) 5 #o.inarea le3ii aplica6ile actului juridic dupa criterii o6iecti!e Daca partile nu au desemnat in mod expres legea aplica..ucni un litigiu cu privire la cali. 7rganul de jurisdicţie va tre. dar din alte elemente ale conţinutului contractului sau din 3mprejurări această voinţă reiese. c:nd părţile au făcut trimitere la un sistem de drept ce nu reglementaeză pro. a legii aplica.ile actului juridic.ui sa procedeze la localizarea contractului in sfera unui sistem de drept pe .. compromisul de ar.. prin acordul lor.r0i din contractB.itraj) *. "xista anumite li.iect livrarea de catre societatea greaca a unei cantitati de masline de o anumita calitate1 intre parti poate iz.ile poate fi oric:nd făcută 3n cuprin-ul contractului -au /ntr)un act -eparat (de ex.iective.lul său (aceasta 3nsă din eroare) .ilitatea contractului /i nicisă atingă drepturile c:/tigate (a/a prevede /i art. DREPT INTERNATIONAL PRIVAT (DIP) CURSUL H (continuare #ex voluntatis) F.il.alin.rii !oin0ei p. ale3erea tacit..upB nu este 3nsă recomanda.lema ivită 3n litigiu (ex2 un contract de vanzare.

antreprenorului. deci de partea care 3ntr.) > aici prestaţia caracteristică este a părţii ce 3nstrăinează . II Criteriul -u6-idiar  Le3ea locului inc:eierii contractului art.iectiva a actului juridic consta in aplicarea le3ii -tatului cu care actul juridic are le3aturile cele . depozitar. contracte). astfel incat organul de jurisdictie tre.il are legăturile cele mai str:nse cu legea statului 3n care se află situat. contractul se considera inc0eiat in tara domiciliului+ sediului partii de la care a pornit oferta ferma de a contracta. contractele de 3aran0ie9 de cau0iune > prestaţia caracteristică este cea efectuată de garant. contractele de /nc:iriere -au -i.B le4 loci contractu-. 6onform art.andat. alin (*)2 Acontractul referitor la un drept imo. domiciliul + resedinta.e aplica le4 loci actu. II din legea !CD+!EE5. dupa caz.B %otiunea de legea statului cu care contractul are legaturile cele mai stranse se exprima prin notiunea de pre-tatie caracteri-tica a de6itorului 6onform art.ilă a contractului2 a. Criterii de locali"are o6iecti!. capacitatea de a contracta %' este supusă legii contractului.saxon exista teoria legii proprii a contractului). contractele de 3nstrăinare a unui .un etc.uie sa verifice daca partile si.sidiare (II). legea !CD+!EE5 precizează F tipuri de contracte2 .ai -tran-e *ceasta solutie e o solutie noua fiind o influenta a sistemului de drept anglo. un comerciantB. III Do. pe o durată determinată. contractele de .iliar sau la un drept de folosinţă temporară asupra unui imo. depozit. I Criteriu principal 6onform art . IL.ilare > prestaţia caracteristică este cea a părţii care pune la dispoziţia altei persoane.unului (domiciliul locatorului) .uie remarcat ca nu exista criterii fixe ci are loc o localizare a contractului pe . ci legii personale a părţilor 37 .il (deci locul unde v:nzătorul 3/i are domiciliul+re/edinţa+sediul statutarfondul de comerţ > lex venitoris . II (pt. &re. persoanele juridice sau fondul de comert pt. Domiciliul prestaţiei caracteristice este cel al mandatarului.Locali"area o6iecti!a e intotdeauna -u6-idiara le3ii ale-e de parti . respectiv sediul statutar pt. oferta ce a fost acceptata.unul mo. IE din legea !CD+!EE5 prevede ca Aun contract care nu poate fi localizat in functie de prestatia caracteristica va fi supus in ceea ce priveste conditiile de fond legii locului unde actul juridic a fost intocmit. #egea !CD+!EE5 procedeaza si la o calificare a notiunii de loc in care se inc0eie contractul. transportatorului etc. folosinţa .eniul de aplicare a le3ii actului juridic Instituţiile de drept2 !. comision sau similare > prestaţia caracteristică este cea 3ndeplinită de mandatar.senti 2 daca partile se afla in state diferite.saxon (in dreptul anglo. antreprenor.au manifestat sau nu vointa. contracte tran-lati!e de drepturi (contractele de v:nzare.un contract de servicii aduce la 3ndeplinire acele servicii. . Intre a.HE (pt actele juridice unilaterale) si art. criteriul principal de localizare o. sunt 5 criterii de cali1icare a notiunii de Alegaturi cele mai stranseB2 alin (5)2 Aun contract prezinta legaturile cele mai stranse cu legea statului in care de. 3n funcţie de tipul de contracte la care ne referim. Condi0iile de 1ond pentru 3nc0eierea vala.aza legaturilor cele mai stranse. . comisionarului.itorul prestatiei caracteristice are la data inc0eierii contractului. antrepriză.' 6onform # !CD exista un criteriu principal (I) si mai multe criterii su.cumpărare. dar nu se refera la locul inc0eierii contractului intre prezenti.

recepţia calitativă /i cantitativă a mărfii) . clauza penală.. pentru unele aspecte -e aplic.0. con-i.lemă reală.uie să le facă pt.ligaţiilor . *ici intră elementele2 . condiţia..lig. modalităţile posi. impreviziunea) c. este supusă legii contractului /i se referă la2 . le3ea contractului2 . efectele specifice ale contractelor sinalgamatice (excepţia de neexecutare.lice . LC2 Amodul de executare a o. E1ectele contractului sunt supuse legii contractului.iectul contractului etse supus legii contractului d. condiţiile răspunderii . evaluarea prejudiciului (daunele interese. viciile de consimţăm:nt . mecanismul formării consimţăm:ntului . rezoluţiunea) )iscul contractului este /i el supus legii contractului1 nu 3nsă /i riscul lucrului (vezi regimul .onedei (art. raportul dintre voinţa internă /i cea declarată1 . ce reglementează aspecte precum2 . art.ligaţiilor contractuale (3n natură. durata 3n timp a contractului . Drepturile creditorului a-upra patri. moneda 3n care se face plata > le3ea . adică legii contractului /i se referă la2 . nu contractuală. drepturile /i o..ligaţiilor.unurilor). Nulitatea contractului se referă la2 ) cauzele de nulitate ) sfera persoanelor ce pot invoca nulitatea 38 .ligaţiilor contractuale să se conformeze legii locului de executareB > le4 loci e4ecutioni.:nzile. regimul acţiunii 3n declararea simulaţiei H.=ntul este supus legii contractului.ile de executare a o. principile care guvernează efectele (forţa o. regimul acţiunii pauliene (revocatorii) . forţa majoră /i clauze exoneratorii de răspundere . contractuale L. sarcina) sunt supuse legii contractului 5. regimul acţiunii o.. prin ec0ivalent) . care este o pro.ligaţiile generate de contract . !5H) D. convenţii asupra răspunderii) I. consecinţele neexecutării sau executării necorespunzătoare a o. Interpretarea contractului este supusă legii contractului -. do.oniului de6itorului sunt supuse legii creanţei ocrotite. executarea voluntară (plata) . inserarea unor clauze specifice (forţa majoră. o. Stin3erea o6li3a0iilor contractuale se referă la modurile de stingere a o. R. regimul punerii 3n 3nt:rziere .(ex2 formalităţile pe care un creditor tre.-punderea contractual. alte aspecte %' ţin de legea contractului2 . cauza contractului este supusă legii contractului 8orma contractului /i modalităţile (termenul. condiţiile consimţăm:ntului . relativitatea efectelor) . % E4ecutarea contractului a. punerea 3n 3nt:rziere.

prejudiciu) modul de stingere a o. a. c. este supus legii proprii /i nu legii contractului confirmat) . g. domiciliul+ resedinta faptuitorului +victimei. contractelor de !=n"are ) cu. cumpărare comercială este supus legii statului unde cumpărătorul are fondul de comerţ sau sediul statutar > adică le3ii cu. delictul civil Nor. ilicite . prezente 3n acel stat.cumpărare este guvernat de art.. legea aplica. -i prejudiciul -e produc pe teritoriul aceluia-i -tat .uie să execute o. LL din legea !CD+!EE52 A3n lipsa unei legi convenite spre a se aplica v:nzării mo.ele con1lictuale re1eritoare la re3i. le4 !enditori-9 atunci c=nd nu a!e.ligaţiilor nulitatea contractului VI Nor. e. situatia in care 1apta ilicit. la data 3nc0eierii contractului. !CI. efectele nulităţii2 ((ne)retroactivitatea.rare )aportul juridic al contractului de v:nzare. i. fondul de comerţ ori sediul statutarB. desfiinţarea actelor su.p.r. contractul de v:nzare.p. 39 .ila rezultă din corelarea art.rii. LL.ul 1aptelor juridice (contractele ci!ile -peciale) #egea !CD se referă la faptele juridice2 ..torului. d. negocierile s. domiciliul+re/edinţa. de regula.au purtat /i contractul a fost 3nc0eiat de părţi. licite .ilă acelui stat admite ca părţile să aleagă legea aplica.urse sau t:rguri este supusă legii statului unde are loc 3nc0eierea pe această cale a contractului. aceasta este supusă legii statului 3n care v:nzătorul are. la . . care include2 interpretarea contractului drepturile /i o. EC prevede2 Av:nzarea prin licitaţie.uie sa fie altul decat locul savarsirii delictului sau producerii de prejudicii si este. precizată la art.ele con1lictuale pri!ind 1aptele juridice ilicite Distinctie intre 2 a.ligaţiile de livrare a mărfii 3n acel stat (a/a prevede contractul) *rt. 0. le4 !oluntati*vem /i o e4cep0ie. regimul confirmării (regimul actului confirmativ. !CL din legea!CD+!EE5 /i este le3ea locului -a!ar-irii delictului (lex loci delicti comisi). *rt. restitutio in integrum. afară numai dacă legea aplica.. "lementul de extraneitate care confera raportului juridic caracter de DIP tre. -i prejudiciul -e produc in -tate di1erite a) 1apta ilicit. LE2 Aprin excepţie de la prevederile art.ligaţiile părţilor executarea o. ca act juridic distinct.unul transmis validitatea /i efectele 3ntre părţi ale clauzei de rezervă a proprietăţii consecinţele neexecutării contractului (reparaţia pt. -i prejudiciul -e reali"ea"a pe teritoriul aceluia-i -tat . E! prevede do. situatia in care 1apta ilicit. sau . cetatenia. . v:nzătorul tre.ligaţiilor contractuale momentul de la care cumpărătorul are dreptul la produsele /i fructele mărfii transmise momentul de la care cumpărătorul suportă riscurile ref.eniul le3ii !=n".iliare. f.secvente) Le3ea aplica6il. dacă2 . după caz. )ezultă că -e aplic.ilă /i ele au procedat explicit la o a/a legeB.

natura daunelor care pot da loc la reparatii .!=r7irii delictului' . pro.eniul de aplicare a le3ii delictului cuprinde2  conditiile ra-punderii ci!ile delictuale2 a.. cauze legate de vinovăţie c. a > 0 din legea !CD+!EE5)2 sta.tina reparatia d e raporturile de cau"alitate /ntre 1apt. .eneficiul nerealizat. .eniul de aplicare a le3ii locului -a!ar-irii delictului (art. > 0) Do.a. 5 lit.cauzele de limitare + exonerare de raspundere si de impartire a raspunderii intre autor si victima . -i prejudiciul -e produc in -tate di1erite (delicte transfrontaliere) ex2 gaze nocive emanate de o fa. natura daunelor care dau loc la reparatie (doar prejudicii materiale sau si cele morale) . a) . persoanele indreptatite sa o.a efectiv suferita si pt... definiţia faptei ilicite.. le3ii locului producerii prejudiciului pt. fapta prepusului . Daca se acopera numai daunele directe sau si cele indirecte. !CL sunt supuse2 a. capacitatea delictuala (pct.Do. 6onform art.. pagu.ile . capacitatea delictuală.. prejudiciul.. sta. aspectele ce tin de caracterul ilicit al faptei (pct. cauze de limitare+exonerare de răspundere /i 3mpărţire a răspunderii.modalitatile si intinderea reparatiilor .ile/te daca fapta are sau nu caracter ilicit carmuieste regimul juridic al delictului2 .. 1apta ilicita ..e face o separare a elementelor din domeniul delictului. dacă este prezumată sau dacă răspunderea este o.conditiile si intinderea raspunderii delictuale ..transmisi. regimul pro. le3ii locului -.-punderea per-oanelor juridice 40 . celelalte aspecte ce tin de regimul juridic (pct. cauzele care inlatura caracterul ilicit al faptei. fără culpă1 criterii pt. 7i prejudiciu condi0iile 3enerale re1eritoare la r.ili2 . /ntinderea reparatiei (daca reparatia e integrala pt.tina reparatia pt. !) . prejudiciul suferit 6) 1apta ilicit. modalitatile reparatiei 2 in natura sau prin ec0ivalent . cauzele de limitare+ exonerare de raspundere care privesc prejudiciul . !CI lit.ei faptei ilicite .ilitatea dreptului la reparatii . sau e numai partiala).iectivă.raspunderea comitentului pt. !ino!atia -i capacitatea delictuala > definiţia vinovăţiei ca o condiţie a răspunderii civile.rica de frontiera polueaza o suprafata agricola a altui stat . dacă vinovăţia tre.ilirea vinovăţiei. 5 lit.uie dovedită.capacitatea delictuala . intinderea ra-punderii . cauzele exonerării de răspundere.ile + si cele imprevizi.persoanele indreptatite sa o. /ntinderea prejudiciului (3n ce măsură este necesara existenta unui prejudiciu ca o conditie a raspunderii) . daunele previzi. #egea va sta.

sunt determinate de le3ea nationala a fiecaruia dintre viitorii soti (art.ertatea de a inc0eia o casatorie.ateria dreptului 1a.pedi. divortul a /nc:eierea ca-atoriei conditiile de 1ond cerute pt.DREPT INTERNATIONAL PRIVAT (DIP) CURSUL & VII !) 6asatoria 5) 8iliatia -) *doptia )elatiile de familie ale persoanei fizice sunt supuse in principiu le3ii -ale nationale > art. legea resedintei.. (!) din legea !CD+!EE5) "xista o situatie speciala (art.ila a casatoriei. (5)) 2 daca legea straina a unuia dintre viitorii soti prevede un i.pedi. !L alin.an -i ca-atoria -a -e inc:eie in Ro. inc0eierea vala.e con1lictuale /n . Daca persoana nu are cetatenie se va aplica legea domiciliului.ent !a 1i inlaturat daca unul dintre !iitorii -oti e cetatean ro. .il cu li. inc0eierea casatoriei .iliei 41 . Nor. !L alin. iar daca nu are domiciliu.ent la ca-atorie care potrivit dreptului roman e incompati.ania (norme de ordine pu. !. acel i. !! din legea !CD+!EE5 Prin lege nationala se intelege legea cetateniei.lica > caracter national).ele con1lictuale /n .ila casatoriei se referă la 2 a. efectele casatoriei (relatiile personale si patrimoniale dintre soti) c.ateria ca-atoriei 7i di!or0ului #egea aplica. Nor.

a sunt supuse le3ii -tatului pe al carui teritoriu -e cele6rea"a . dacă se mai pot căsători ulterior. efectele acestei nulităţi *rt.. cauzele de nulitate .saxon). 5C alin.ligaţia de 3ntreţinere a copiilor) Nulitatea c.ai -tran-e (solutie preluata din dreptul anglo.oniale (regimul locuinţei comune. !E alin (5) /i (-))2 casatoria unui cetatean roman aflat in strainatate poate fi inc0eiata nu. care se aplică succesiv (3n scară) 2 . 5F alin.conditiile de 1or. legea prevăzută la art. la data cererii de divorţ. le3ea nationala co. Do.lic rom:n precizează 3n art. !E alin. filiatia copilului din casatorie 42 .ilă potrivit art. (5) prezintă o situaţie 3n favoarea căsătoriei (respingerea nulităţii)2 Anulitatea unei căsătorii 3nc0eiate 3n străinătate cu 3ncălcarea condiţiilor de formă. se splică le3ea re-edintei co. 5C )eglementarea de ocrotire a ordinii pu.petente (NU -i reli3ioa-e) sau in fata agentului diplomatic + consular fie al )omaniei fie al statului celuilalt sot. 3mpărţeala . -1era per-oanelor ce au dreptul să ceară desfacerea căsătoriei prin divorţ .rin0ii care -olicit.a cetatenia + domiciliul. . (5) că Adacă legea străină astfel determinată nu permite divorţul ori 3l administrează 3n condiţii foarte restrictive. (!) din legea !CD+!EE52 Anulitatea căsătoriei /i efectele ei sunt supuse legii care reglementează cerinţele legale pt. 6 e1ectele ca-atoriei (relaţiile personale /i patrimoniale dintre soţi) art 5C din legea !CD+!EE52 relatiile personale si patrimoniale sunt supuse urmatoarelor legi. 5F alin.atri.iciliului lor co.lei reglementări 5. . nici domiciliu comun. 55 din legea !CD+!EE5 precizează că divorţul este c:rmuit de legea aplica. di!or0ul 7i copii (3ncredinţarea copiilor. o.un le3aturile cele .oti!ele de di!or0 (divorţul prin consimţăm:nt mutual) c.unurilor comune) d.-.ateria 1ilia0iei 7i adop0iei #egea !CD+!EE5 distinge2 a.un 6ele 5 legi (legea nationala si legea domiciliului) continua sa reglementeze efectele casatoriei si in cazul in care unul dintre soti isi sc0im.lice de drept internaţional pu. se aplică legea rom:nă. . (!) din legea !CD+!EE5) "xista o norma de aplicatie imediata (art. E1ectele con!en0iilor . Nor. separarea datoriilor comune.ai in 1ata autoritatilor co.toriei *rt. locus regit actum (art.e con1lictuale /n . Distingem aici2 . e1ectele cu pri!ire la rela0iile per-onale dintre -o0i (pro. daca nu au nici resedinta comuna se va aplica le3ea -tatului cu care -otii intretin in co. capacitatea de exerciţiu a soţilor) /i e1ectele cu pri!ire la rela0iile patri. poate fi admisă 3n )om:nia doar dacă sancţiunea nulităţii este prevăzută /i de legea rom:năB > condiţia du. cetăţean rom:nB.eniul le3ii di!or0ului se referă la2 a. 5C Q c Di!ortul *rt. legea aleasă prin acordul celor două părţi sau Q . 3n cazul in care au cetatenie diferita se va aplica le3ea do.oniale sunt reglementate de2 Q .une . atunci c:nd unul dintre soţi este.lema numelul. 3nc0eierea căsătoriei (principiul simetriei juridice). dacă nu au nici cetatenie.una a -otilor (daca exista) . rela0iile dintre p.

-5 > cerute pentru 3nc0eierea adopţiei sunt sta. prezumţa de paternitate. o.a de doi soţi ce adoptă 3mpreună sau unul adoptă copilul celuilalt.toriei *rt.ileste potrivit legii care la data nasterii copilului carmuieste efectele casatoriei parintilor conform art 5C din legea !CD+!EE5. adopţia a $ilia0ia copilului din c..ilă. de .ele străine. 5L din legea !CD+!EE5 prevede că filiaţia copilului din afara căsătoriei se sta. căsătoria părinţilor a fost anulată+desfăcută.o6il de le3i este determinat de legea efectelor căsătoriei din momentul na/terii copilului *rt.(!) .a..ilite de legea statului unde se 3nc0eie adopţia (locus regit actum). E1ectele 1ilia0iei (acelea/i elemente ca la copilul din căsătorie) c Adop0ia *rt. timpul legal de concepere a copilului) > E1ectele 1ilia0iei . efectele adopţiei . 3ncetarea adopţiei Condi0iile de 1ond . conditiile de formă ale adopţiei .i administra . a 43 . condiţiile de fond cerute acestora sunt cele care guvernează efectele căsătoriei lor. filiatia copilului din afara casatoriei c.ilite de legea naţională a adoptatorului. Sta6ilirea 1ilia0iei2 . tăgăduirea paternităţii.ile/te potrivit le3ii na0ionale a copilului de la na7terea -a (lex patriae) &ot art. precum /i de legea naţională a celui ce va fi adoptat. Do. se aplică legea care a c:rmuit efectele căsătoriei părinţilor la data 3ncetării căsătoriei+la data divorţuluiB. -C > -. Sta6ilirea 1ilia0iei (sunt acelea/i elemente ca la copilul din căsătorie) ?. 5C..:ndirea numelui de către copil . de a. (5) din legea !CD+!EE5 prevede2 A3n ipoteza 3n care.eniul le3ii 1iliatiei copilului din a1ara ca-atoriei2 *.-. 5D alin..ilire a filiaţiei /i contestarea maternităţii) .. potrivit art. Do. c.ligaţiile părinţilor de a. i se aplică legea cea mai fafora. art. Dacă are 3nsă /i cetăţenie rom:nă i se aplică legea rom:nă (conform art. d.unurile) 6 $ilia0ia copilului din a1ara c.torie se sta. Con1lictul .l 3ntreţine /i educa pe copil.din legea !CD+!EE5 fac distincţie 3ntre2 . 6 Condi0iile de 1or. raporturile personale /i patrimoniale dintre părinţi /i copil. (modalităţi /i condiţii de sta. -C alin. faţă de tată (modalităţi /i condiţii. am. > art. a. . !5 alin (-)). 5L prevede că 3n ipoteza 3n care copilul are două cetăţenii. anterior na/terii copilului. conditiile de fond ale adopţiei . 1a0. cerute pentru 3nc0eierea adopţiei sunt sta.eniul le3ii 1iliatiei copilului din ca-atorie2 *.-. do. Dacă este vor.

potrivit art.itori) c..ligaţia respectivă.ent. după cum urmează2 a. modul de executare /i termenele pt. de le3i di1erite. pentru o6il3a0ia de /ntre0inere /ntre alte per-oane se aplică legea naţională a creditorului o. condi0iile de 1ond ale nulităţii sunt supuse legii care guvernează 3nc0eierea adopţiei (conform principiului simetriei juridice) . persoana creditorului /i a de..ilgaţiei 6onform art. satisfacerea o.ării (conflict mo.ilă o.uie să se ţină seama de posi. 5C.itorului /i de nevoile efective ale creditorului. 3ntinderea o. (5)2 Apentru a se determina 3ntinderea o.uit.ligaţiei ar dispune altfelB. 3n funcţie de raportul juridic din care izvoră/te o. pentru o6li3a0ia de /ntre0inere /ntre -o0i se aplică legea care guvernează efectele căsătoriei. -D alin. numele adoptatului)1 > rela0iile per-onale 7i patri. Do.a de doi soţi care adoptă. noua lege naţională se aplică doar prestaţiilor ulterioare sc0im.rin0i 7i copii se aplică legea care guvernează efectele filiaţiei .oniale dintre adoptat 7i p. de-1acera adop0iei este guvernată de legea aplica.ilităţile materiale ale de.eniul le3ii o6li3a0iei de /ntre0inere se referă la2 a.ligaţiei de 3ntreţinere d.ilă efectelor adopţiei nulitatea adop0iei.ligaţiilor părinte/ti către adoptator. pentru o6li3a0ia de /ntre0inere /ntre p.ligaţiei tre. -F din legea !CD+!EE5. Dacă este vor. ale nulităţii sunt supuse legii care guvernează forma adopţiei O6li3a0ia de /ntre0inere 7. condi0iile de 1or. ordinea de prioritate (c:nd există mai mulţi de.il de legi). Do.ile/te efectele căsătoriei lor.ligaţia de 3ntreţinere este c=r..ligaţiei de 3ntreţinere Re3le. .oniale dintre adoptator 7i adoptat (legătura de rudenie. trecerea drepturilor /i o. c0iar dacă legea străină aplica. pentru o6li3a0ia de /ntre0inere /ntre 1o7tii -o0i se aplică legea care guvernează divorţul d.ri de protec0ie a ordinii pu6lice > art. Distingem 3ntre2 .rin0ii -.itorului o. 5C c.ării cetăţeniei. 44 .c E1ectele adop0iei sunt guvernate de legea naţională a adoptatorului.i 1ire7ti d /ncetarea adop0iei cu cele două forme2 .ligaţiei . rela0iile per-onale 7i patri.eniul le3ii e1ectelor adop0iei2 *. potrivit art. legea care guvernează efectele adopţiei este legea care sta. 3n cazul sc0im.

unurile sale) drepturile /i o.ert 45 . . decăderi) o. atunci se aplică legea statului unde funcţionează conducerea activităţii economice a acelui comerciantB.ilităţi. I.ateria dreptului co. d. -H2 Aocrotirea minorului născut din căsătorie sau adoptat. executată de părinţi sau doar de către unul dintre ei. c. interdicţii.0ii de co. d. 5C Do. . exercitarea activităţii comerciale (incompati. potrivit art. nu este 3nmatriculat sau are 3nmatriculări 3n mai multe state.rinte7ti se referă la2 a.eniul le3ii calit.ele con1lictuale /n . Tutela > ocrotirea este supusă legii naţionale a persoanei ocrotite Do. cazurile 3n care se instituie durata ocrotirii 3mpărţirea o.eniul le3ii ocrotirii p. c.ilăefectelor căsătoriei.. (!) din legea !CD+!EE52 Acalitatea de comerciant e determinata de legea statului unde comerciantul a o. *rt. instituirea tutelei modificarea tutelei efectele tutelei (inclusiv raporturile dintre tutore /i cel ocrotit) 3ncetarea tutelei VIII Nor.er0 Le3ea aplica6ila 1ondului de co.Ocrotirea per-oanelor lip-ite de capacitate de e4erci0iu -au cu capacitate de e4erci0iu re-tr=n-. do. criteriile pt.ligaţiile cu privire la persoana /i . persoane fizice) sau legea statului unde a fost inmatriculata.erciant se referă la2 a.ligaţiilor 3ntre părinţi 3ntinderea ocrotirii (referitor la persoana copilului /i la .ercial Le3ea aplica6ila calitatii de co.rintea-c.tinut autorizatia de desfasurare a activitatii comerciale (pt. se referă la2 a. c.:ndirea calităţii de comerciant dovada calităţii de comerciant condiţiile pt. I. ocrotirea părintească ocrotirea prin tutelă sau alte forme de ocrotire Ocrotirea p.erciant *tr. e.ele con1lictuale aplica6ile 1ondului de co.(pt.ele con1lictuale pri!ind -u6iectele de drept co.ercial I Nor. societăţi comerciale)B. Do. FL alin.unurile copilului II. . este c:rmuită de legea aplica. e. *rt.eniul le3ii aplica6ile ocrotirii prin tutel.ligaţiile profesionale ale comerciantului 3ncetarea calităţii de comerciant II Nor. d... . II. FL alin (5)2 Adacă comerciantul nu are o autorizaţie.

(modalităţi de constituire.ocietatilor comerciale cu per-onalitate juridica li -e aplica le3ea nationala (lex societatis). capacitatea societăţii comerciale2 .e aplică mutatis mutandis (3ntocmai).ocietăţile fara personalitate juridica2 .erciale Le3ea aplica6il. -ociet.un mo.ligatiile ce rezulta din calitatea de asociat organizarea si functionarea societăţii dizolvarea si lic0idarea societăţii 46 .ocietăţilor comerciale 1ara per-onalitate juridica li -e !a aplica le3ea -tatului pe teritoriul caruia -e a1la centrul principal de 3e-tiune -i conducere a acti!itatii lor. HH din legea !CD+!EE5. elementele de la domeniul de aplicare a legii persoanelor juridice a. de e4erci0iu (constituirea /i atri.0ilor co. iar legea naţională este legea sediului socialB.. le3ii locului unde e-te -ituatB .0ii co. de 1olo-in0.0ii co. *rt.uie remarcat ca pe plan con1lictual 1ondul de co. III Nor.il incorporal.eniul de aplicare a le3ii -ociet. e.erciale . . relaţiile organelor de conducere cu societatea.uit unui 6un i. d.ert e-te a-e. &re. asociatiile in participatiune (din dreptul francez. 3nc0eierea de acte juridice. (lex rei sitae). reprezentarea faţă de terţi) . dreptul rom:n) .uţiile organelor de conducere. soc in comandita simpla (din dreptul german) .o6il desi in dreptul roman fondul de comert e considerat . modul de do. reorganizarea /i 3ncetarea capacităţii de folosinţă) .andire si de pierdere a calitatii de asociat drepturile si o. F! /i F52 Astatutul organic al persoanei juridice este supus legii sale naţionale.erciale se referă la2 . societatile (in) partners0ip (din dreptul anglo. c.saxon) Do. 3n ceea ce prive/te fondul de comerţ. care guvernează mo/tenirea precizează că2 Amo/tenirea este supusă. .*rt.ele con1lictuale aplica6ile -ociet.

lui le4 rei -itae.eniul de aplicare a le3ii 1ali. . se aplică legea locului unde se afla principala asezare comerciala a falitului.entului se referă la2 a. 6a regulă generală. efectele lic0idarii (realizarea activului.. c. lic0idatorul) efectele falimentului asupra capacitatii de exercitiu a de.itorului efectele falimentului asupra drepturilor creditorilor cu privire la . N efectele falimentului 3n cazul societăţilor cu răspundere nelimitată asupra asociaţilor cu răspundere nelimitată N i. plata pasivului.:nzilor etc.ele con1lictuale aplica6ile 1ali. d. regimul suspendării do. $ali. g.itorului categoriile de persoane care sunt implicate in procedura falimentului (judecătorul sindic. f. condiţie.) 0.itorului si cu privire la actele juridice inc0eiate de de.DREPT INTERNATIONAL PRIVAT (DIP) CURSUL 1A (norme conflictuale 3n dreptul comercial > continuare) IV Nor.itor (efectul suspensiv al falimentului asupra urmăririlor individuale 3n măsura 3n care devin exigi.entului Le3ea aplica6ila 1ali. adica legea locului unde e situata principala masa de .eneficiului de lic0idare) 47 .ile creanţele cu termen+su. e. Do. conditiile pt. regimul . ca o persoana sa fie declarata in faliment criteriul de fond care justifica falimentul (incetarea in fapt a platilor) masurile preventive ce pot fi luate (reorganizarea juduciară) categoriile de persoane care pot cere falimentul de.entul !a 1i -upu.unurile de.entului DIP rom:n nu conţine o reglementare unitară.unuri supusa falimentului.

dacă ea restr:nge ocrotirea asigurată salariatului prin dispoziţiile imperative ale legii care rezultă din localizarea o. cuantumul si modalitatile de plată a salariului d.ile le asigură salariatului. prin localizare o.ligaţiile angajatorului 48 .. de o li. prevăzutăde art. .lică 3n dreptul internaţional privat rom:n (intenţia a fost de a 3nlătura legea aleasă de părţi.unc. . pentru a distinge faţă de contractele colective de muncă. deoarece numai aici părţile se află pe picior de egalitate juridică. teza a >II. 3n lipsa unei atare alegeriB. de/i au exprimat.iectivă a contractului de muncă). efectele contr individual de muncă (drepturile si o. In cazul lipsei unei legi alese art. tre.uncii Dreptul muncii este o ramura complexa de drept. %umai anumite instituţii ale dreptului muncii sunt suscepti. contractul de muncă). neconcurenţă) e. 3n primul r:nd. alte o.. !C5 prevede că contractul de munca va fi supus legii statului pe al carui teritoriu2 a. !C5 lit.uie verificată această limitare. raspunderea mem. Le3ea aplica6ila contractului de . 6a excepţie. felul muncii si modalitatile sale de realizare c. o.ligaţiile partilor) . a.ilă legea acestuiaB. F CI#) se referă la2 "ste vor. ce include aspecte de ordine pu. )ezultă deci expresia aplicării excepţiei de ordine pu. salariatul isi indeplineste in mod o.a prevede că2 Adacă există totu/i legături mai puternice ale contractului de muncă cu un alt stat dec:t cu cel al sediului angajatorului.ligaţii ale salariatului (fidelitate.ilă doar 3n măsura 3n care nu aduce restr:ngeri ocrotirii pe care dispoziţiile imperative ale legii aplica.rilor din organele de conducere ale soc falite pt. prin natura funcţiei sale.. !C!2 Alegea convenită de părţi spre a c:rmui contractul de muncă este aplica.eniul le3ii contractului de .j. Do.ele con1lictuale aplica6ile /n dreptul . legii convenite de părţiB (lex voluntatis) *utonomia de voinţă este a1ectat. se afla sediul intreprinderii care l. sau .isnuit munca 3n temeiul contractului ( le4 loci la6ori-). dacă salariatul 3/i 3ndepline/te munca. 3n mai multe state. *rt.a numai de contracte individuale de muncă. !C! /i !C5 din legea !CD+!EE5 precizează2 Acontractul de muncă este supus. #ocalizarea o.unc.a angajat (le4 -ocietati-). art.iectivă a contractului de muncă se face c:nd părţile nu au exprimat o lex voluntatis sau c:nd.iectivă.ile de conflicte de legi (de ex.itare -peci1ic. c0iar daca este detasat temporar in alt stat. starea de faliment IC Nor.o.lica si aspecte de ordin privat. devine aplica. (contract indi!idual de .unc.

privind competenţa. /n . !FL precizează că Ainstanţele judecătore/ti rom:ne sunt competente să soluţioneze procesele dintre o parte rom:nă /i una străină sau numai dintre străini. !FL > !DI din legea !CD+!EE5 reglementează competenţa jurisdicţională Pentru relaţiile cu statele mem.peten0a alternati!.f. co.=nia 7i e1ectele :ot. FF+5CC!.peten0a e4clu-i!. )exultă de aici2 !.ateria dreptului interna0ional pri!at) Proce-ul ci!il international (normele de procedură 3n materia dreptului internaţional privat) implica .peten0a juri-dic0ional. recunoa/terea /i executarea 0otăr:rilor 3n materie civilă /i comercială. 49 .ine /n Ro. nulitatea 6I$ Proce-ul ci!il interna0ional (nor. a instanţelor rom:ne cu cele străine 5. durata contractului individual de muncă g.re '" se aplică )egulamentul nr. /n dreptul interna0ioanl pri!at *rt.=nia Co. modificarea 6I$ i.inului ca parte /n procee1ectele :ot. persoane fizice sau juridiceB.tore7ti -tr. a instanţelor rom:ne 1 Co. co. /n dreptul interna0ional pti!at (competenţa jurisdicţională) le3ea aplica6il. răspunderea patrimonială a angajatorului faţă de salariat R. raspunderea materiala a salariatului j.aspecte2 I.r=rilor judec.ente de e4traneitate condi0ia -tr. *rt. incetarea 6I$ l. executarea contractului individual de muncă 0. procedurii /n proce-ele cu ele.ele de co.peten0a alternati!. suspendarea.ine /n Ro.r=rilor ar6itrale -tr.peten0.ele de procedur. II III IV I nor.

In caz de competenta exclusiva daca se pronunta o 0otarare straina (de catre o instanta straina). 3n cazul unei societăţi comerciale străine ce are un sediu secundar 3n )om:nia. "xista si situatii cand competenta instantelor romane e considerata exclusiva. locul unde s. !DC vor. cu excepţia celor referitoare la imo.=ne *rt. *rt.ligaţie izvor:tă dintr. o o. desfacerea.ilul la care se referă cererea se află 3n )om:nia (acţiuni personale imo. locul unde a intervenit un fapt juridic din care decurg o.e/te de competenţa rationae . mo/tenirea lăsată de o persoană cu ultimul domiciliu 3n )om:nia (acţiunea reală)1 g.a sta. 7 persoană juridică străină se socote/te că are sediul 3n )om:nia /i atunci c:nd are pe teritoriul ţării o filială.*rt. de asemenea. 3nncuviinţarea adopţiei. agenţie sau reprezentanţă1 c..petenta NU -unt e4clu-i!e astfel incat in aceste tipuri de litigii e posi. acţiunile reale referitoare la imo. O6-er!atie ' Ace-te ca"uri de co. executarea silită a unui titlu executoriu pe teritoriul )om:nieiB. punerea su. actele de stare civilă 3ntocmite 3n )om:nia. Dacă totu/i litigiul este soluţionat de o instanţă străină. sucursală. p:r:tul sau unul dintre ei are domiciliul+re/edinţa sau fondul de comerţ 3n )om:nia. dacă cel puţin una dintre părţi este cetăţean rom:n1 . 50 . referitoare la persoanele domiciliate 3n )om:nia1 . ele sunt declarate ca fiind competente. a in-tan0elor ro.. sediul p:r:tului > persoană juridică se află 3n )om:nia. ultimul domiciliu al defunctului sau .a produs riscul se află 3n )om:nia (contractele de asigurare)1 0.un contract se află 3n )om:nia1 e. imo. nulitatea căsătoriei /i alte litigii dintre soţi.peten0a e4clu-i!. 5 Co. !D! prevede că Ainstanţele rom:ne sunt exclusiv competente să judece procesele privind raporturile de drept internaţional privat referitoare la2 a.a născut + tre. cererea se introduce la instanţa din ţara unde se află domiciliul+re/edinţa reclamantului1 . competente să judece2 a. procesele referitoare la ocrotirea minorilor + interzisă cetăţenilor rom:ni cu domiciliul 3n străinătate1 c. . procesele dintre persoanele cu domiciliul 3n străinătate. fie c0iar /i parţial.. acea 0otăr:re ve fi recunoscută /i 3n )om:niaB. Dacă p:r:tul din străinătate nu are un domiciliu cunoscut.ii soţi au domiciliul 3n )om:nia1 f. reclamantul din cererea de pensie de 3ntreţinere are domiciliul 3n )om:nia1 d. dacă la data cererii am. dacă2 a.unul asigurat sau locul unde s. locul de 3ncărcare+descărcare a pasagerilor sau a mărfii transportate se află 3n )om:nia1 g.uie executată.ile situate 3n străinătate. interdicţie a unei persoane cu domiciliul 3n )om:nia1 e.ateriae a instanţelor rom:ne2 Ainstanţele rom:ne sunt. tutela+curatele unei persoane cu domiciliul 3n )om:nia1 d. procesele referitoare la ocrotirea 3n străinătate a proprietăţii intelectuale a unei persoane cu domiciliul 3n )om:nia. dacă cel adoptat are domiciliul 3n )om:nia /i este cetăţean rom:n sau apatrid1 c. falimentul sau altă procedură judiciară privind 3ncetarea plăţilor. dacă prin convenţia părţilor nu s.iliare)B.il sa fie competente si alte instante straine in situatii in care in conformitate cu propriile reguli de procedura. acea 0otarare nu va fi recunoscuta in )omania.ile situate 3n )om:nia1 0.ligaţii extracontractuale sau efectele sale se află 3n )om:nia (loci delicti commissi sau loci lesionis se sflă 3n )om:nia)1 f. !FE spune că Ainstantele judecătore/ti rom:ne sunt competente ( rationae per-onae -au rationae loci). referitor la acte+fapte de stare civilă 3nregistrate 3n )om:nia.ilit o altă competenţă1 d.unurile rămase de la acesta se aflRă 3n )om:nia1 i.

de unde rezultă că in-tan0a ro. la locul producerii prejudiciului1 51 .re '") Do. D2 Ao persoană cu domiciliul 3ntr.2 . 3n materie contractuală. sta. *rt. ac0iunea e-te re-pin-./i va refuza competenţa.peten0. 3n materie delictuală.peten0.peten0.. din 5CCD).peten0. Deci./i aleagă jurisdicţia. Persoanele domiciliate 3n '" pot fi acţionate 3n justiţie 3n instanţele unui alt stat mem. nici 3n materia falimentului /i nici 3n materia ar. )ezultă deci că nu există nici litispendenţă /i nici conexitate internaţională. ( nu se aplică 3n meterie fiscală.2 Acompetenţa instanţelor rom:ne. !DH inter"ice liti-penden0a interna0ional. Dispoziţii generale de competenţă *rt.ligată să.eniul de aplicare > se aplică /n . prevăzute de )egulamentB.unalului ?ucure/ti. e4clu-i!.ru sunt acţionate 3n justiţie. 7i re3le. la instanţele unde 3/i au domiciliul. prevăzute 3n )egulament astfel2 Re3le.peten0a /n 1a!oarea altei in-tan0e.itrajului). vamală. indiferent de cetăţenia lor. t:e proper laI) *rt. co. cu excepţia c:nd competenţa exclusivă aparţine instanţei rom:neB. %u se aplică 3n relaţiile cu Danemarca (această ţară are un acord special.ent. sau de proro3are de co.ligaţii de 3ntreţinere. !D. !FL > !D5. nu este 3nlăturată prin faptul că acela/i proces sau unul conex a fost adus 3n faţa unei instanţe străineB.ru 3n următoarele situaţii2 a. de co. dispoziţii generale de competenţă . c.ru poate fi acţionată 3n justiţie 3n alt stat mem. dar nu se poate sta. nu declin. Re3ula. cu excepţia competenţei exclusive a unei instanţe străine sau. !DI prevede că Ainstanţa sesizată este o. cererea va fi trimisă la Kudecătoria sectorului ! + &ri. !DF reglementează forum convenias.lema se pune 3n faţa instanţei străine. . ea nu. *rt. 60iar dacă instanţa rom:nă a fost ulterior sesizată. *rt. la instanţele de la locul de executare a o. la locul unce creditorul 3/i are domiciliul+re/edinţa.ercial. 3n materie de o.. administrativă. ca inad. contractele 3nc0eiate cu consumatorii1 . prin convenţie. !DD prevede că Adacă instanţele rom:ne sunt competente.aterie ci!il.prevede că A dacă o jurisdicţie străină se declară necompetentă să soluţioneze o acţiune formulată de un cetăţean rom:n. dacă pro. 5 din )egulamentul FF+5CC! prevede că2 APersoanele cu domiciliul pe teritoriul unui stat mem./i verifice din oficiu competenţa /i dacă constată că este competentă o instanţă străină va respinge cererea ca nefiind de competenţa instanţelor rom:neB.ilită conform art. această instanţă va fi competentă. materie de asigurări1 . dispoziţii speciale de competenţă 3n2 .. litigiul dintre ele competenţei unei anumite instanţe.un stat mem. contractele individuale de muncă.*rt.=n.ili care anume dintre ele e 3ndreptăţită să soluţioneze procesul.entare 3eneral. Re3ulile de co.ligaţiei. -pecial.entarea 3eneral. care permite părţilor să.. 7i co. portivit regulilor de competenţă materialăB.ri -peciale pentru cele trei situaţii speciale. aceasta poate fi introdusă 3n )om:nia la instanţa cu care procesul are legăturile cele mai st:nseB (pentru ca un cetăţean rom:n să nu răm:nă fără jurisdicţie > aplicarea legii proprii. .entul %%B5AA1 (3n relaţiile )om:niei cu statele mem. *rt. 6ompetenţele speciale au o re3le.i-i6il. prin voinţa lor2 Adacă părţile au supus.ru doar 3n cazurile de co.

instanţele de la sediul societăţii1 -.ilelor sau de 3nc0iriere a acestora. nulitatea sau dizolvarea unei societăţi. ultima instanţă sesizată 3/i poate suspenda acţiunea p:nă c:nd prima instanţă sesizată 3/i clarifică competenţaB. instanţa unde se cere executareaB. 7i cone4itate *rt. ++ . instanţele de la locul 3nregistrării acelui drept de proprietate intelectuală1 D.iect 3nregistrări pu. pentru acţiunile 3n materie de drepturi reale asupra imo.d..din )egulament.ile/te competenţa. mărci. instanţa ce a fost ultima sesizată suspendă din oficiu acţiunea. Prorogarea de competenţă este reglementată de art. modele. pentru acţiunile referitoare la . Liti-penden0. instanţele de la sediul registrului1 F. Pentru cele trei situaţii speciale > %' ne ocupăm de ele 6ompetenţa exclusivă este reglementată de art.uie să fie 3nc0eiată 3n formă scrisă. pentru acţiunile ce au ca o.. pentru acţiunile ce au ca o. Dacă acea instanţă 3/i sta. *rt. . p:nă c:nd instanţa mai 3nt:i sesizată 3/i sta.ile/te competenţa..iect validitatea constituirii. desene.re diferite.revete. care prevede că Aurmătoarele instanţe au competenţă exclusivă2 !.un stat mem.. care prevede că Adacă părţile au convenit ca o instanţă dintr.. 52 . 5I din )egulament2 Adacă se introduc acţiuni ce privesc aceea/i cauză /i au acelea/i părţi la instanţe din state mem. instanţa aceea va fi competentăB. )ezultă că instanţa ulterior sesizată poate să 3/i decline competenţa.lice. agenţii. pentru acţiunile referitoare la executarea unei 0otăr:ri judecătore/ti. ultima instanţă sesizată 3/i declină competenţaB.. 5L din )egulament2 Adacă există acţiuni conexe pe rolul unor instanţe din state mem. 55 din )egulament. litigiile referitoare la sucursale. 5..ă competenţă 3n soluţionarea unui litigiu. 6onvenţia părţilor tre. instanţele unde sunt situate1 5.re diferite..ru să ai. la locul unde se află unitatea 3n cauzăB.

nici una dintre parti nu va mai putea porni un alt proces avand aceleasi parti cu aceeasi calitate juridica. daca o 0otarare judecatoreasca straina e recunoscuta in )omania. competenta sa judece cauza 53 . forta pro.a autoritate de lucru judecat pe teritoriul )omaniei e necesar ca acea 0otarare sa fie recunoscuta in )omania=@ recunoasterea unei 0otarari judecatoresti straine ec0ivaleaza cu efectul autoritatii de lucru judecat.iect si izvorand din aceeasi cauza. autoritatea de lucru judecat 5.%u mai era 3n cursul scris2 E$ECTELE JOTARARILOR KUDECATORESTI STRAINE IN RO#ANIA * a-pecte' !. 5 categorii de conditii ' ))po"iti!e ++++ ne3ati!e Conditii po"iti!e'  1 0otararea sa fie definitiva potrivit # statului unde a fost pronuntata 5. Recunoa-tere '  de drept. forta executorie a 0otararilor judecatoresti straine -. avand acelasi o. *stfel. daca 0otararea judecatoreasca se refera la statutul civil al cetateanului statului unde ea a fost pronunta conditionata. instanta care a pronuntat 0otararea a avut potrivit # statului unde a fost pronuntata.anta a 0otararilor judecatoresti straine Pt ca o 0otarare judecatoreasca straina sa ai.

e de competenta &ri.. toate .unalului in circumscriptia caruia isi are domiciliul sau sediul paratul (cel care refuza executarea 0otararii). Instantele romane nu pot sa procedeze la reexaminarea pe fond a cauzei si nici nu pot modifica 0otararea straina..o -. procesul a fost solutionat intre aceleasi parti printr.ilitatea de a exercita calea de atac impotriva 0otararii Conditii ne3ati!e' )ecunoasterea 0otararilor straine poate fi refuzata in urmatoarele cazuri2 !. atunci cand recunoasterea se cere pe cale principala. prin inc0eiere interlocutorie daca e formulata pe cale incidentala . Instantele romane.-.uie sa se limiteze strict la verificarea conditiilor prezentate mai inainte. atunci cand verifica 0otararea straina in vederea recunoasterii ei.uie anexate anumite acte specifice2 . daca 0otararea a fost pronuntata in lipsa partii care a pierdut procesul.o 0otarare definitiva a instantelor romane sau litigiul se afla in curs de judecata in fata instantelor romane. a primit citatia in timp util pt termenul necesar . dr de a cere executarea silita sa nu fie prescris potrivit # romane &ermenul de prescriptie2 cel de . print. 6ererea de recunoastere tre. 0otararea straina incalca ordinea de DIP.a avut posi.olutionarea cererii se face cu citarea partilor dar e posi.. copia dovezii de inmanare a citatiei si a actului de sesizare a instantei catre partea care a fost lipsa la proces . exista reciprocitate in ceea ce priveste efectele 0otararilor straine intre )omania si statul pe teritoriul caruia s. 6ererea poate fi facuta si pe cale incidentala de catre instanta sesizata cu un alt proces.!...ani din # romana.uie sa indeplineasca toate conditiile unei cereri de c0emare in judecata dar acestei cereri ii tre.uie indeplinite urmatoarele conditii2 Partea interesata sa faca dovada ca partea lipsa la proces2 .a pronuntat 0otararea. daca in cadrul acelui litigiu se ridica exceptia autoritatii de lucru judecat a unei 0otarari straine. pt ca ea sa fie recunoscuta in )omania mai tre. o copie a 0otararii straine .a avut posi..uie ca ea sa indeplineasca conditiile2 conditiile de la recunoastere 5. F.. PROCEDURA RECUNOASTERII JOTARARILOR STRAINE 6ererea de recunoastere. tre. -. Pro1' exista incalcare a ordinii de DIP si cand s. orice act din care sa rezulte ca sunt indeplinite conditiile mentionate mai sus 6ererea se solutioneaza2 . dovada caracterului definitiv al 0otararii . 54 !.o 0otarare daca e formulata pe cale principala .a incalcat competenta exclusiva a instantelor romane.il sa se faca si fara citare in cazul in care din 0otararea straina rezulta ca paratul a fost de acord cu admiterea actiunii.5. 0otararea straina sa fie executorie potrivit # instantei care a pronuntat.ilitatea de a se apara .a 8" pe teritoriul )omaniei tre.. $ORTA ECECUTORIE ($E) Pt ca o 0otarare straina sa ai.-.F.a primit actul de sesizate a instantei . 0otararea e rezultatul unei fraude comise in procesul din strainatate 5.

itrala va fi recunoscuta in )omania si executorie in aceleasi conditii ca o 0otarare judecatoreasca straina.uie sa indeplineasca toate conditiile de la recunoastere inclusiv actele care i se ataseaza. RECUNOASTEREA SI ECECUTAREA IN RO#ANIA A JOTARARILOR AR>ITRALE STRAINE In cazul in care 0otararea straina a fost pronuntata in temeiul unei conventii de ar. in acest mod.unalul ar.tine titlul executoriu in conditiile # romane. $orta pro6anta) art 1(H L 1A@ Motararea straina data de o instanta competenta are o forta pro.itraj Daca ! si 5 sunt intrunite=@ o 0otarare ar. competenta revine de asemenea &ri.ila 5.aza 0ot straine se o. Pe 0otararea romana prin care s. Motararile straine prin care s. 6ererea de executare tre.a incuviintat executarea (0otararea de exeGuatur) se aplica inc0eierea de investire cu titlu executoriu si.au luat masuri asiguratorii sau sunt date cu executare provizorie.unalului in circumscriptia caruia urmeaza a se efectua executarea in tara. tri. Incuviintarea cererii se solutioneaza intotdeauna cu citarea partilor. tre.itral sa fi fost constituit in conformitate cu conv de ar.PROCEDURA ECECUTARII In cazul in care se cere executarea 0otararii judecatoresti straine. Pe . In plus.itraj.uie prezentat un act din care sa rezulte caracterul executoriu al 0otararii straine. 55 .itrala e vala.ila in temeiul # care este aplica.anta in fata instantelor romane cu privire la situatiile de fapt pe care le constata. nu pot fi executate pe teritoriul )omaniei. conv ar. 0otararea devine executorie in )omania. instantele romane vor recunoaste aceasta 0otarare in urmatoarele conditii2 !.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->