Sunteți pe pagina 1din 91

VALERIU ANANIA

PRO MEMORIA
AC IUNEA CATOLICISMULUI N ROMNIA INTERBELICA

CARTE TIP!RITA CU BINECUVINTAREA PREA FERICITULUI P!RINTE TEOCTIST PATRIARHUL BISERICII ORTODOXE ROMANE

LA EDITURA INSTITUTULUI BIBLIC $I DE MISIUNE AL BISERICII ORTODOXE ROMANE BUCURE{TI 1992

APOLOGETICUM 2004

Valeriu Anania

CUVNT NAINTE
Unul din darurile cele mai de pre' cu care Dumnezeu a binecuvntat sufletul poporului romn este bun (tatea lui, devenit( proverbial( u*a lui deschis( oric(rui drume', masa lui ntins( oric(rui fl\mnd, inima lui d(ruit( oric(rui nec(jit. Din v(zduhul acestei bun(t('i nu lipse*te nici ng(duin'a sa fa'( de str(inii pe care valurile *i vnturile istoriei i-au adus de pe alte meleaguri *i i-au a*ezat n propria lui vatr(, ncet('enindu-i ntr-un p\mnt care se dovede*te tot att de generos ca *i st\pnul s(u. ~n acest sens, ntreaga noastr( istorie e o m(rturie pe ct de gr(itoare pe att de constant(. Pe de alt( parte, nu spunem nimic nou afirmnd c( poporul romn s-a n(scut cre*tin *i c( a intrat n istorie cu o foarte limpede con*tiin'( ortodox(. Ca atare, nimic mai firesc dect ca Ortodoxia romneasc( s( participe la zestrea sufleteasc( a poporului care a mbr('i*at-o *i pe care ea, la rndu-i, l-a ocrotit, l-a nnobilat *i l-a sfin'it. Aceast( Ortodoxie s-a dovedit, de-a lungul secolelor, tot att de tolerant( fa'( de alte credin'e religioase pe ct s-a dovedit poporul romn fa'( de cei de alt neam. Faptul e cu att mai semnificativ cu ct, de obicei, cei de alt neam sunt *i de o alt( credin'(. Mai nou, n secolul nostru, e cunoscut( deschiderea Bisericii noastre fa'( de Mi*carea Ecumenic( *i importanta ei contribu'ie la promovarea reconcilierii *i refacerea unit('ii biserice*ti pe ntreaga planet(. Mai mult, ea este aceea care a ini'iat *i ntre'inut ceea ce n ultimele decenii s-a numit ecumenism local", adic( jonc'iunea tuturor cultelor religioase din 'ara noastr( cre*tine si necre*tine n ncercarea de a g(si ntre ele nu numai puncte de contact pentru ap(rarea intereselor comune, ci *i modalit('i tacite printr-un amplu consens acoperit de a rezista mpotriva multiplelor *i perfidelor asalturi ale ateismului comunist.1 A*adar, bun(tatea poporului *i toleran'a Ortodoxiei alc(tuiesc un bun cu care noi, romnii, ne putem mndri `n n'elesul bun al cuvntului. Dificultatea se na*te atunci cnd cel de alt neam sau de alt( credin'( ncepe s( cread( c( virtutea ta e sl(biciune *i c( ea poate fi exploatat( n beneficiul s(u. Din p(cate, istoria noastr( a cunoscut [i astfel de situa'ii, iar ele s-au consumat att n planul na'ional ct *i n cel religios. Au fost momentele n
~n realitate ecumenismul local era promovat de regimul comunist, ca o form\ de control a cultelor [i de promovare a sincretismului religios. 2
1

Pro memoria. Ac]iunea catolicismului `n Romnia interbelic\

care, de-o potriv(, poporul romn *i Biserica sa au trebuit s( adopte pozi'ii ferme *i s( arate c( virtutea bun(t('ii *i ng(duin'ei *i merit(, ntr-adev(r, numele, ca una ce izvor(*te din virtus, cuvntul latin care nseamn( t(rie. Iar atunci cnd s-a `ntmplat ca virtutea unuia s( fie dep(*it( de dib(cia celuilalt, poporul *i Biserica sa au avut de nv('at un lucru: adu-'i aminte de relele trecutului, nu pentru a ur pe cineva sau a te r(zbuna, ci pentru ca ele s( nu se mai repete, pentru ca niciodat( virtutea bun(t('ii tale s( nu-*i piard( nimic din propria ei t(rie *i s( nu mai fie socotit( drept sl(biciune. Acesta este mesajul pe care ni-l propune un manuscris inedit al p(rintelui Anania, scriitorul care nu trebuie uitat a fost cndva asistentul marelui profesor Teodor M. Popescu, la catedra de Istorie a Bisericii Universale. Singura ntrebare ar fi aceea dac( lucrarea de fa'( este sau nu de actualitate, dac( ea r(spunde unor situa'ii asem(n(toare cu cele din anii 20 *i 30. Noi am dori din toat( inima ca ea s( nu fie actual(, iar autorul ei, cunoscut ca militant al Mi*c(rii Ecumenice, nu poate fi departe de sinceritatea cu care Biserica noastr( Ortodox( dore*te *i ntre'ine dialogul cu Biserica Romano-Catolic( att cu centrul ei de la Roma ct *i cu episcopatul local. Din p(cate si spre marele nostru regret "semnale tot mai numeroase se str(duiesc s( ne infirme a*tept(rile. Ca urmare, am socotit c( e bine ca Pro memoria s( apar( acum, la o vreme cuvenit(, nu att ca un r(spuns la o stare de fapt, ct mai ales n ntmpinarea unei eventualit('i. Dac( aceast( eventualitate se va produce totu*i, ea nu ne va mai g(si nepreg(ti'i, a*a cum s-a `ntmplat n perioada interbelic(. Dimpotriv(, ierarhii, preo'ii *i credincio*ii Bisericii noastre, dar *i oamenii politici care crmuiesc destinele '(rii, informa'i la timp asupra tuturor datelor unei probleme att de spinoase, vor *ti s(-*i defineasc( atitudinea din care s( se priceap( c( bun(tatea *i ng(duin'a nu se cer niciodat( puse pe seama lipsei de fermitate. Din toat( inima ns( ne rug(m Bunului Dumnezeu ca paginile acestea s( r\mn\ un simplu documentar. TEOCTIST PATRIARHUL ROMNIEI

Valeriu Anania

Efecte transilvane ale Tratatului de la Trianon


Dac( nainte de primul r(zboi mondial ac'iunea catolicismului a operat cu prec(dere pe terenul politico-administrativ, n perioada postbelic( ea se desf(*oar( cu - deosebire n sectorul diplomatic pentru ca, la ad(postul conven'iilor interna'ionale *i cu girul monarhiei [i al guvernelor din Romnia, s( se poat( dezvolta n aria cultural( *i economic(. Atta vreme ct Ardealul a fost ncorporat statului ungar, promovarea catolicismului ca religie *i a intereselor Vaticanului ca politic( religioas( erau asigurate de un stat n fruntea c(ruia se g(sea un rege apostolic, mo*tenitor al coroanei Sfntului $tefan, [i se succedau guverne care, chiar dac( nu ntotdeauna erau n ntregime catolice *i chiar dac( nu ntotdeauna i-au recunoscut religiei romane drepturi de suprema'ie, n nici un caz n-au n'eles s(-i mpiedice dezvoltarea. Tratatul de la Trianon i confer( Romniei suveranitatea asupra Ardealului; n consecin'(, toate bunurile fostului stat ungar trec de drept n proprietatea Statului romn, care urmeaz( s( reglementeze administrarea *i folosirea lor. ~n ceea ce prive*te cultele religioase, Constitu'ia Romniei prevede c( raporturile dintre ele [i Stat se stabilesc prin lege. Ca atare, n rela'ia dintre el *i cultele religioase, Statul se comport( ca o autoritate suveran(, rezervndu-[i dreptul de a ini'ia, elabora *i promulga legi care s( fixeze limitele *i condi'iile n care poate func'iona una sau alta din religiile de pe teritoriul s(u, inclusiv cea catolic(. Aceast( situa'ie de drept e de natur( ns( s( jeneze spiritul de suprema'ie al romano-catolicismului care, n multisecularele sale rela'ii cu statele, a n'eles s(-[i revendice drepturi de suveranitate sau s( trateze cu ele cel pu'in ca de la egal la egal. Noua configura'ie politic( a Europei, n care accentul cade tocmai pe aceast( idee de suveranitate na'ional(, i impune romano-catolicismului necesitatea de a-i da structurii sale politice o expresie concret( *i astfel, n 1929, prin tratatul de la Lateran, se constituie noul stat european, Cetatea Vaticanului, iar papa redevine suveran-pontif. ~n aceast( nou( calitate, papa pretinde s( trateze cu oricare alt *ef de stat de-a dreptul n terenul politic, fie direct, fie prin aparatul s(u diplomatic. A*adar, ndat( dup( ncetarea primului r(zboi mondial, n Romnia se creaz( situa'ia urm(toare: Din punct de vedere religios, ortodoxia romneasc( devine religie dominant(, dar func'ionarea ei, ca a oric(rui alt cult religios, e reglementat(
4

Pro memoria. Ac]iunea catolicismului `n Romnia interbelic\

prin lege, de c(tre Stat. Din punct de vedere na'ional, popula'ia romneasc( din Ardeal, ca entitate etnografic(, este recunoscut( oficial ca popula'ie majoritar(, elementul maghiar r(mnnd cel mai numeros ntre minorit('i. Prima situa'ie e de natur( s( strneasc( reac'ia romanocatolicismului, care-[i vede amenin'at( perspectiva r(spndirii generale *i a domina'iei totale; Cea de a doua e de natur( s( provoace reac'ia maghiar(, att n snul elementului *ovin din noua Ungarie, r(nit( n orgoliul na'ional prin dezmembrarea '(rii, ct [i n snul elementului similar din Ardeal, nemp(cat [i iritat de pozi'ia minoritarului2. Din aceast( situa'ie [i din aceast( dubl( reac'ie va rezulta un fenomen important [i anume: conjugarea intereselor romano-catolice [i maghiaro-*ovine, ca [i a ac'iunilor lor, ntr-un front comun ndreptat mpotriva noii situa'ii politice *i religioase. $ovinismul maghiar ncepe campania mpotriva suveranit('ii *i integrit('ii Statului romn, ini'iind *i promovnd mi*carea revizionist(, iar militantismul romano-catolic de data aceasta repliat n modalitatea modern( a diploma'iei, ncepe o campanie ndreptat( mpotriva aceleia*i suveranit('i a Statului romn, *i, implicit, mpotriva drepturilor legitime ale Bisericii Ortodoxe Romne. Aceast( dubl( campanie a celor dou( interese conjugate se va consuma sub diferite aspecte, dintre care mai importante sunt patru, dup( cum vom ar(ta n cele ce urmeaz(. Catolicismul, deci, se va sprijini pe elementul maghiar-*ovin din Transilvania [i chiar pe cel din Ungaria exploatndu-i resentimentele na'ionale, iar maghiarismul, la rndul s(u, va folosi religia catolic( [i pozi'iile c[tigate de aceasta ca pe un paravan al ac'iunilor sale iredentiste. Frontul acesta comun ns( nu avea s( fie lipsit de dificult('i n chiar interiorul s(u; dificult('ile sunt provocate de prezen'a, n Ardeal, a Bisericii Greco-Catolice. Ac'iunea Vaticanului n'elege s( ncorporeze n desf(*urarea ei *i pe uni'i, ca pe unii ce se 'in tot de Roma; dar ace*ti uni'i, n imensa lor majoritate, sunt romni, ceea ce va face ca ac'iunea iredentist(, pe de alt( parte, s(-i elimine. Greco-catolicii romni sunt, deci, reclama'i de con*tiin'a universalist( a Romei, dar repudia'i de con*tiin'a sectar( a Budapestei, n ciuda faptului ci *i una [i cealalt( fac ac'iune comun( *i urm(resc acela*i obiectiv: sl(birea suveranit('ii na'ionale a Romniei. Pentru dep(*irea sau cel pu'in pentru estomparea acestor dificult('i, Vaticanul va avea nevoie de foarte mult( abilitate [i de un ascu'it sim' al realit('ilor din ce n ce mai complexe, create n conjunctura
Tot acest fenomen se desf(*oar( n condi'iile psihologici postbelice. E vremea cnd germineaz( *i apoi se dezvolt( marile curente na'ionaliste, att n Ungaria ct *i n Romnia, curente care vor izbuti s( exercite o mare influen'( asupra opiniei publice. 5
2

Valeriu Anania

politicii europene. Succesele realizate de ac'iunea catolic(, n aceast( perioad(, nu pot fi t(g(duite. Ele au fost ob'inute mai nti prin conjugarea celor dou( for'e amintite mai sus, prin perseveren'a [i `ndemnarea diplomatic( a Romei [i prin lipsa de preg(tire, sl(biciunea sau interesele personale ale oamenilor politici din Romnia. Cel mai important factor intern ns( l reprezint( regele, catolic sau nu, c(ruia guvernan'ii i sunt aproape n ntregime tributari; chiar cnd, ini'ial, ace*tia sunt anima'i de bune inten'ii, capituleaz(, pn( la urm(, n fa'a Coroanei, dintr-un motiv sau altul. Cel mai de seam( succes de acest fel l reprezint(, f(r( ndoial(, actul diplomatic cunoscut sub numele de Concordat.

I. CONCORDATUL
Ce este un Concordat? Prin termenul de Concordat se n'elege, n mod obi*nuit, o conven'ie intervenit( ntre pap(, ca *ef al Bisericii Romano-Catolice, *i puterea laic( a unui stat, pentru reglementarea rela'iilor dintre acel stat [i religia catolic( ce func'ioneaz( pe teritoriul s(u. ~n formularea diferi'ilor autori, aceast( defini'ie prezint( u*oare variante, elementul constant fiind acela c(, printr-un Concordat, nu att Statul ct Biserica este aceea care-[i reglementeaz( interesele, actul proiectndu-se mai ntotdeauna n favoarea Bisericii. Dominicanul Ambrose Farrel, lector n Dreptul Divin *i Canonic la Oxford, define*te Concordatul ca avnd drept obiect problemele ce privesc interesele romano-catolice3. Enciclopedia Britanic( d( o defini'ie similar(, Concordatul ncheindu-se pentru reglementarea afacerilor biserice*ti pe teritoriul unui suveran4. Farrel men'ioneaz( opinia catolicilor italieni extremi*ti dup( care Concordatele sunt privilegii pe care papa le acord( temporar, f(r( ca ele s( reprezinte obliga'ii contractuale propriu-zise5. Thery formuleaz( n acela*i sens: Concordatele nu sunt altceva dect privilegii acordate de pap(, privilegii care, potrivit unei justi'ii stricte, nu-l leag( prin nimic, de ndat( ce acestea i apar ca inconciliabile n libertatea necesar( Bisericii6. O defini'ie de dat( mai nou( [i mai concludent( i apar'ine cardinalului A. Ottaviani : Prin Concordat se n'elege o conven'ie interna'ional(, al c(rei obiect l constituie, dintr-o parte, privilegiile pe care Biserica le concede Statului (privilegia quae ab Ecclesia conceduntur), iar din alt( parte, obliga'iile care se recunosc sau se iau din nou de c(tre Stat7.
Ambrose Farrel, Concordat, art. 14, Chambers's Encydopaedia, Londra, 1955. Art. Concordat, n Encyclopaedia Britannica, Londra, f.a. 5 Farrel, art. cit. 6 Thery, n Revue catholique des Institutions et du Droit, 1904, p. 489, cit. de G. Renard n art. Concordats, Dictionnaire de Theologie catholique, Paris, 1923, col. 729. 7 Institutiones Juris Publici Ecclesiastici, vol. II, ad. 2, 1936, p. 271, apud Pr. Haralamtoie Cojocaru, 6
3 4

Pro memoria. Ac]iunea catolicismului `n Romnia interbelic\

E limpede c( n toate aceste defini'ii de provenien'( catolic( se reflect(, pn( aproape de zilele noastre, concep'ia medieval( asupra statului papal, suveranii seculari fiind considera'i ntr-un raport de subordonare fa'( de suveranul-pontif. Pe de o parte, Biserica acord( privilegii *i consemneaz( drepturi, iar pe de alt( parte puterile laice *i men'in sau contracteaz( obliga'ii. Faptul apare *i mai evident dac( 'inem seama c( numai un singur tip de Concordat se prezint ( ca acord bilateral, n sensul tratatelor interstatale obi*nuite, *i aceasta numai la insisten'ele statelor moderne; un al doilea tip de Concordat reprezint( dou( acte unilaterale *i simetrice, unul emanat de la pap(, altul de la guvernul statului respectiv; cel de al treilea tip ns( poate fi constituit dintr-o bul( pontifical( pe care suveranul [i-o nsu*e*te *i c(reia-i d(, pe teritoriul s(u, putere de lege, cum a fost Concordatul de la Bologna din 1515. Acest al treilea tip de Concordat exprim( direct [i definitoriu spiritul de suprema 'ie pe care Vaticanul *i l-a reclamat, de-a lungul secolelor, fa'( de puterile statale, *i care ar constitui, de bun( seam(, din punctul de vedere catolic, tipul ideal de Concordat. De fapt, conven'ia concordatar( e de natur( nu s( consfin'easc( o stare armonic( de fapt, ci s( sting( sau s( evite declan*area unui conflict ntre puterea bisericeasc( *i cea laic(. Parcurgnd istoria Concordatelor, e lesne de observat c(, n cazul prim, stingerea conflictului e numai provizorie, ea avnd mai mult un caracter de armisti'iu, iar n cazul al doilea, prezen'a ns(*i a unui Concordat genereaz( conflicte noi. Concordatul rezult( din nerealismul doctrinei catolice despre Biseric( [i Stat; potrivit acestei doctrine, Biserica *i Statul sunt dou( societ('i perfecte, a c(ror autoritate se exercit( totu*i asupra acelora*i subiec'i [i, adesea, n probleme conexe, ceea ce implic( necesitatea unei legi care s( determine raporturile lor naturale. Statul deci, fiind [i el societate perfect (, ar urma s( accepte pur *i simplu, f(r( dificult('i, aplicarea pe teritoriul s(u a principiilor de drept bisericesc privitoare la rela'ia dintre puterea spiritual( [i cea secular(8. Nerealismul doctrinei catolice e denun'at de istoria ns(*i; practic, nu s-a `ntmplat niciodat( a*a. Teoriei catolice Statul i opune o teorie na'ional( care implic( dreptul de suveranitate a puterii seculare. Acest conflict ideologic, reflectat n conflictul practic, genereaz( necesitatea unor tranzac'ii ntre cele dou( p(r'i, tranzac'ii care se concretizeaz( n actul diplomatic cunoscut sub numele de Concordat. Desigur c( n concep'ia modern(, c(reia Vaticanul a trebuit s(-i cedeze treptat, Concordatul e socotit ca un contract care impune obliga'ii reciproce ambelor p(r'i, care poate fi denun'at n maniera tratatelor interna'ionale. Practic, Vaticanul n-a ncetat niciodat( de a reclama pentru sine drepturi mult mai numeroase dect obliga'iile pe care *i le-a asumat, iar istoria
Problema catolic `n Republica Popular Romn , art. n Ortodoxia, nr, 23/1949, p. 107. 8 G. Renard, Concordats, art. n Dictionnaire de Theologie Catholique, Paris, 1923, col. 727.

Valeriu Anania

concordatelor nu cunoa*te nici un caz n care o astfel de conven'ie s( fi fost denun'at( sau rupt( de pap(. Acest din urm( fapt e revelator pentru consecin'ele dezagreabile generate de prezen'a unui Concordat, dezagremente care se produc aproape ntotdeauna n aria puterii seculare. Rezult( de aici c( atta vreme ct papalitatea *i va men'ine teoria celor dou( societ('i perfecte, dintre care una, Biserica, n virtutea perfec'iunii ei, legifereaz(, iar cealalt(, tot n virtutea perfec'iunii ei, i se supune, conflictul dintre Biserica Romano-Catolic( *i autoritatea statal( nu va putea s( ia sfr[it. Nu e lipsit de interes s( men'ion(m c( dezagrementele *i, deseori, conflictele, s-au n(scut [i din anumite vicii formale ale Concordatelor. Act diplomatic prin excelen'(, Concordatul, de cele mai multe ori n redactare romano-catolic(, uzeaz( de un limbaj suplu, capitolele necontroversate fiind exprimate n formule directe [i precise, iar cele controversate sau asupra c(rora partea laic( ar fi mai sensibil(, fiind construite pe ambiguit('i *i echivoc. Unele formul(ri contractuale, n aparen'( limpezi, juste *i convenabile, sunt condi'ionate de trimiteri la doctrine canonico-juridice catolice [i, interpretate ulterior n func'ie de aceste trimiteri, exprim( tocmai contrariul. ~n numeroase cazuri, guvernele contractante n-au avut r(gazul sau posibilitatea de a studia complet trimiterile condi'ionale sau termenii conjuga'i echivoc, *i nici grija de a studia textul unui Concordat n lumina doctrinei catolice ca ntreg. A*a se face c(, dup( un timp oarecare, aceste guverne s-au surprins n situa'ia de a fi fost p(c(lite de abilitatea verbal( a Vaticanului, ceea ce a trebuit s( duc( la negocieri suplimentare sau la denun'area actului. Concordatul ncheiat cu Romnia, dup( cum se va vedea mai jos, a uzat din plin de aceste modalit('i de redactare, ceea ce l-a f(cut pe Nicolae Titulescu ca, dup( ncheierea Concordatului, s( cear( Vaticanului o seam( de declara'ii interpretative, menite tocmai s( nl(ture echivocurile din redactarea textului, echivocuri evident defavorabile Statului romn; binen'eles, Vaticanul a refuzat s( emit( declara'iile cerute. Istoria Concordatelor e lung( [i dramatic(. Nu intr( n economia lucr(rii de fa'( prezentarea am(nun'it( a problemei concordatare de-a lungul secolelor ; vom puncta ns( cteva momente mai importante. Primele Concordate apar'in Evului Mediu. Concordata nationis Germanicae 9 vorbe*te de mai multe conven'ii intervenite n secolul al XI-lea, ntre Scaunul papal [i regii din dinastia Carolingienilor, avnd ca obiect dreptul mp(ratului de a alege pe pap( *i de a acorda prela'ilor investitura mai nainte chiar de hirotonirea lor. Primul Concordat ns(, n n'elesul strict al cuvntului, s-a ncheiat la
9

Tom II, p. 5, 7, cit. n G. Renard, art. cit., col. 729.

Pro memoria. Ac]iunea catolicismului `n Romnia interbelic\

Worms n 1122 *i a fost legat de lungile dispute asupra, investiturii. A *a numita legisla'ie beneficial( din Evul Mediu includea pe prela'ii catolici n ierarhia feudal(, ace*tia fiind nzestra'i cu latifundii *i urmnd s( primeasc(, odat( cu ele, *i investitura din partea suzeranului respectiv sau, mai precis, a regelui. Investitura vasalilor cavaleri se f(cea prin conferirea armelor, modalitate incompatibil( cu calitatea de prelat. Acestora din urm(, n loc de arme li s-au conferit inel *i crje, fapt care a provocat reac'ia papei, cele dou( nsemne fiind simboluri ale puterii spirituale [i pastorale. Dup( o serie de tratative, Conven'ia de la Sutri, din 1111, dintre papa Pascal al II-lea *i regele Henric al V-lea, retr(gea episcopilor dreptul de a poseda averi imperiale, regele renun'a la dreptul de nvestitur( *i primea, n schimb, coroana imperial(. Regele ns( a condi'ionat conven'ia de aprobarea prela'ilor care, binen'eles, n-au dat-o. La rndul s(u, papa a refuzat ncoronarea regelui; acesta l-a f(cut prizonier, l-a obligat s(-l ncoroneze *i *i-a men'inut *i dreptul de investitur(. Aceast( conven'ie ns(, sanc'ionat( prin for'(, a fost anulat( de dou( concilii, la Lateran, n 1112 [i 1116. Negocierile au fost reluate sub pontificatul lui Calist al II-lea *i perfectate prin Concordatul de la Worms, la 1122. Acest Concordat face distinc'ie ntre investitura spiritual( *i cea laic(, episcopii primesc pe cea dinti (inel *i crje) de la pap(, iar pe cea de a doua (sceptru) de la rege. De fapt, aceast( solu'ie nu era original(. Ea mai fusese dat(, n 1105, prin Concordatul englez intervenit ntre papa Pascal al II-lea *i regele Henric I, prin mijlocirea lui Anselm de Canterbury. Cu ea ns( s-a pus cap(t disputelor pentru investitur(. Concordatul de la Worms a mai suscitat o seam( de controverse *i a sfr*it prin a fi confirmat, n 1177, printr-o conven'ie ncheiat( ntre papa Alexandru al III-lea [i Frederic I 10. O Conven'ie asem(n(toare a avut loc *i n 1289, ntre papa Nicolae al IV-lea *i regele Portugaliei. Concordatul de la Viena, din 1448, promulgat de papa Nicolae al V-lea, a pus cap(t unor lungi dispute asupra annatelor (contribu'iile b(ne*ti ale clerului fa'( de Scaunul papal) [i beneficiilor biserice*ti din Germania. Dac( obiectivele Concordatelor citate mai sus vizau cu prec(dere problema autorit('ii (biserice*ti *i civile), acelea ale Concordatului de la Viena mbr('i*au mai ales probleme economice. Subliniem c( drepturile financiare pe care [i le rezervau papii, prin Concordatul de la Viena, ca [i taxele excesive (percepute de la cler, au constituit una din cauzele Reformei de mai trziu. ~n Fran'a, opozi'ia fa'( de excesele papale a fost mai puternic(, n 1438, a*a numita Sanc'iune Pragmatic( de la Bourges a adoptat [i a pus n practic( decretele Sinodului de la Basel care suprimau annatele *i o bun(
10

Vezi Excyclopaedia Britannica, art. Concordat.

Valeriu Anania

parte din beneficiile rezervate papilor11. ~n ciuda protestelor permanente ale Scaunului papal, Sanc'iunea Pragmatic( a func'ionat pe toat( durata secolului al XV-lea, chiar dup( abolirea ei nominal( f(cut( de c(tre Ludovic al XI-lea, n 1461. Situa'ia nu a fost modificat( dect prin celebrul Concordat de la Bolognia, intervenit ntre papa Leon al X-lea *i regele Francisc I, n anul 1515. ~n secolul al XIX-lea, cel mai important Concordat a fost acela ncheiat, dup( ndelungate negocieri, ntre papa Pius al VII-lea *i Napoleon Bonaparte, n anul 1801. Primul efect al acestui act a fost recunoa*terea legal( a existen'ei Bisericii Catolice n Fran'a, abolit( de Revolu'ia din 1789. Statul ns( *i ia toate m(surile de asigurare a suveranit('ii sale mpotriva imixtiunilor pe care autoritatea papal( le-ar ncerca n treburile publice ale Fran'ei. ~mp(ratul *i rezerv( dreptul de a numi pe episcopi [i de a face o arondare a episcopiilor [i parohiilor. Statul refuz ( Vaticanului *i clerului catolic redobndirea averilor pierdute prin Revolu'ie *i introduce sistemul clerului salarizat, restrngnd, n acela*i timp, *i dreptul de proprietate12. Concordatul a fost promulgat solemn n ziua de Pa*ti a anului 1802. Guvernul francez ns( i-a ad(ugat ulterior, un num(r de 77 de articole, cunoscute sub numele de Articolele Organice, menite s( consolideze *i mai mult drepturile suverane ale Statului n problemele religioase. Concordatul din 1801 a func'ionat vreme de un secol *i a fost apoi denun'at de guvernul francez, n 1905, prin legea de separare a Bisericii de Stat. Dac( Napoleon Bonaparte a repurtat, n mare m(sur(, o victorie asupra tendin'elor dominante ale Vaticanului *i a trasat criteriile Concordatelor moderne, nu acela*i lucru se poate spune despre guvernul austriac care, n 1855, a ncheiat un Concordat n termeni extrem de umilitori, termeni care nu vor mai fi ntlni'i dect n acela ncheiat de Romnia n 1927. Prin acest Concordat de la Viena (1855), papa cap(t( dreptul de a comunica direct cu episcopii, clerul *i poporul. Educa'ia tinerilor se face sub controlul Bisericii, mp(ratul are dreptul de a alege episcopi noi, dar numai cu consim'(mntul celor existen'i. Bisericii i se recunoa*te posibilitatea de a agonisi propriet('i noi, neavnd restric'ii dect n problema nstr(in(rii lor. Concordatul ns( n-a fost aplicat dect pe o durat( de 12 ani. ~n anul 1868 el a fost anulat n toate provinciile imperiului austriac13, [i apoi denun'at n 1870, dup( proclamarea infailibilit('ii papale14. Vom vedea ns( mai jos, ntr-un studiu comparativ, condi'iile
Decretele de la Basel au constituit *i originea disputelor similare din Germania, care s-au ncheiat prin Concordatul de la Viena din 1448. 12 Vezi C. Constantin, Concordat de la 1801, art. n Dicfionnaire de Theologie Catholique, Paris, 1923, col. 744 - 779. 13 Mai pe larg n The Encyclopaedia Americana, New York, 1956, art. Concordat. 14 cf. Encyclopaedia Britannica, art. Concordat. 10
11

Pro memoria. Ac]iunea catolicismului `n Romnia interbelic\

speciale n care s-a ncheiat acest Concordat, condi'ii care ns( nu s-au repetat n cazul celui ncheiat de Romnia n 1927. Alte numeroase Concordate, mai pu'in semnificative pentru lucrarea de fa'(, au fost ncheiate de Vatican cu Bavaria (1817), Prusia (1821), Spania (1851, 1855 *i 1904), Elve'ia (1828, 1845 *i 1888), Portugalia (1857 *i 1886). Conven'iile cu Belgia *i Olanda n-au c(p(tat forma de Concordat, ci de amical modus vivendi. Un Concordat ncheiat cu Rusia n 1847 nu a fost aplicat niciodat(, pe teritoriul '(rilor r(mnnd n vigoare legile restrictive ale Statului. Dup( primul r(zboi mondial, cele mai importante Concordate au fost acelea ncheiate cu Polonia (1925), Lituania (1927), Germania (1933). O men'iune special( merit( cel ncheiat cu Italia n 1929, cnd s-a creat [i noul stat al Cet('ii Vaticanului.

CONCORDATUL CU ROMNIA
Istoric. Constitu'ia din 1923 a Romniei stipuleaz( principiul c( raporturile dintre diferitele culte [i Stat se vor stabili prin lege. Evident, a*a cum am observat *i mai, sus, Biserica Romano-Catolic( din Romnia ar fi urmat ca, din punct de vedere juridic-administrativ, s( accepte [i s( recunoasc( dreptul suveran al Statului n toate problemele ei de organizare, ceea ce ar fi lezat privilegiile pe care *i le rezervase Vaticanul prin Codex juris canonici. Ca urmare, Roma ia ini'iativa unor tratative cu guvernan'ii romni n vederea ncheierii unui concordat, n virtutea c(ruia raporturile dintre Statul romn *i cultul romano-catolic din Romnia se vor stabili nu prin lege, ci prin acest act diplomatic. Tratativele ncep ndat( dup( terminarea r(zboiului, n anul 1920. La crma Romniei se afl( guvernul Averescu, avnd ca ministru al Cultelor pe Octavian Goga, iar ca ministru al Romniei la Vatican pe D. Pennescu. Vaticanul trimite guvernului romn un anteproiect de Concordat n care, printre altele, pretinde dependen'a direct( a eparhiilor de Scaunul papal, desfiin'area dreptului de patronat asupra averilor15 *i titlul de Biseric( apostolic( roman(. Guvernul romn accept(, n principiu, ncheierea unui Concordat *i poate c( aceasta a fost gre*eala ini'ial( a guvernan'ilor romni dar respinge anteproiectul *i trimite Romei un alt proiect, redactat n a*a fel nct interesele '(rii s( fie ap(rate, n comentariul pe care-l al(tur( proiectului, Octavian Goga cere ca organele acestei biserici s( evite tot ce poate primejdui integritatea, independen'a *i Constitu'ia Statului, lini*tea
~n vechile legisla'ii austro-ungare, patronatul conferea Statului, reprezentat prin rege, dreptul de proprietate *i control asupra averilor publice. Dup( primul r(zboi mondial, patronatul asupra bunurilor din Transilvania, de'inute de fostul stat maghiar, trec de drept pe seama regelui Romniei. 11
15

Valeriu Anania

public( *i siguran'a lui, deoarece uneori biserica este nf('i*at( ca o fa'ad( numai pentru asigurarea unor interese de caracter cu totul profan16. Noul proiect cere ca numirea ierarhilor s( se fac( n func'ie de prerogativele regelui, s( i se recunoasc( acestuia dreptul de patronat pe care l-au avut [i regii Ungariei, [i respinge titlul de Biseric ( apostolic( roman(. Din actele vremii rezult( c(, n primul rnd, Octavian Goga sesizeaz( caracterul cel pu'in dubios al anteproiectului Romei *i mputernice*te pe ministrul Pennescu s( comunice Vaticanului observa'iile f(cute pe marginea documentului. Cu toate acestea, Sfntul Scaun nu numai c( nu 'ine seama de aceste observa'ii, dar trimite la Bucure*ti un al doilea proiect de Concordat, al c(rui con'inut e mult mai restrictiv la adresa Statului romn dect primul. Guvernul ns( l respinge, pentru motivul c( acest proiect cuprinde abateri esen'iale de la punctul nostru de vedere, iar de alt( parte nu ni se ofer( garan'iile de cari, credem c(, n interesul Statului, avem neap(rat( nevoie17. Guvernul Averescu cade de la putere n decembrie 1921 [i las( problema pe seama guvernului liberal al lui I. I. C. Br(tianu, care conduce destinele '(rii pn( n 1926. ~n ciuda numeroaselor merite politice de net(g(duit, lui i revine r(spunderea pentru continuarea *i ncheierea tratativelor asupra Concordatului, n condi'ii extrem de umilitoare [i p(gubitoare pentru prestigiul *i interesele Statului romn. Dup( trei ani de t(cere, n spatele c(reia, n lips( de informa'ii mai am(nun'ite, se pot prezuma taton(ri *i specula'ii subterane, Vaticanul trimite la Bucure*ti un nou proiect de Concordat, sensibil diferit de cele din 1920 [i 1921, n spiritul unei autonomii aproape totale a Bisericii Catolice din Romnia *i, mai mult, al unor tendin'e universaliste catolice. Noul proiect pretinde ca Biserica greco-catolicilor, considerat( pn( atunci, prin prevederile Constitu'iei, ca Biseric( romneasc(, s( fie nglobat( n cea RomanoCatolic( *i organizat( n condi'iile Codicelui de drept canonic al Vaticanului. De asemenea, el cere ca Fondul de studii [i Fondul religios, administrate pn( aici de Stat, s( fie predate Bisericii Romano-Catolice; la acest punct trebuie re'inut c(, prin prevederile Codicelui de drept canonic, proprietar al tuturor bunurilor de 'inute de Biserica Catolic( este papa, ca *ef suprem [i discre'ionar al acesteia. Un articol cu totul special al noului proiect de Concordat este acela prin care se prevede c( episcopii, clerul *i chiar credincio*ii Bisericii Catolice de pe teritoriul Statului romn pot comunica direct cu Vaticanul, f(r( nici un fel de control din partea autorit('ii civile, [i aceasta nu numai n probleme de credin'( [i organizare,
16 17

cf. Onisifor Ghibu, Nulitatea Concordatului dintre Romnia #i Sf. Scaun, Cluj, 1935, p. XI. cf. Onisifor Ghibu, op. cit., p. XII. 12

Pro memoria. Ac]iunea catolicismului `n Romnia interbelic\

ci n orice afaceri biserice*ti, formul( extrem de elastic( [i care deschide drum liber [i oric(rei ac'iuni extrabiserice[ti. E demn de subliniat faptul c( nici un Concordat ncheiat cu vreo alt( 'ar( nu impunea Statului respectiv aceast( renun'are la control, comunicarea clerului cu Vaticanul f\cndu-se numai prin mijlocirea ministerului de externe. ~ncepnd cu anul 1924, guvernul liberal accept( negocierile asupra acestui ultim proiect de Concordat *i, n fa'a rigidit('ii Vaticanului, face concesii treptate pentru ca, n cele din urm(, s( cad( de acord. Nu ajunge ns( s( *i semneze Concordatul, deoarece cade de la putere. Opera va fi des(vr*it( de guvernul Averescu, revenit n fruntea '(rii ndat( dup( cel liberal, adic( n 1926. ~n cadrul noii guvern (ri, portofoliul Instruc 'iunii Publice [i Cultelor e de'inut de V. Goldi*. Cu acesta se produce un miracol politic: la nceput, el se prezint( ca un adversar nfl(c(rat al Concordatului, dar atitudinea lui se schimb( brusc *i tocmai el este cel care, la 10 mai 1927, merge la Roma *i semneaz(, n numele regelui Romniei *i al Statului romn, actul prin care Vaticanul repurta o victorie net(g(duit( asupra demnit('ii *i intereselor romne*ti. E important s( men'ion(m, nc( de pe acum, c( pn( la aceast( dat(, [i nc( opt luni dup( ea, ntreaga problem( a Concordatului se consum( n mod secret. Opinia public( romneasc( ia cuno*tin'( de semnarea lui de abia n februarie 1928, cnd existen'a Concordatului e denun'at( n coloanele ziarului Telegraful Romn din Sibiu. Se produc discu 'ii agitate, proteste, interpel(ri, explica'ii penibile, semne de ntrebare. Nicolae Titulescu *i d( seama c(, a*a cum s-a f(cut, Concordatul reprezint( o mare gre*eal( politic( a Romniei [i, n 1928, cere Vaticanului un num(r de declana'ii interpretative, menite s( atenueze gravitatea documentului, declara'ii f(r( de care, spune omul nostru politic, ratificarea e imposibil(. Vaticanul refuz(, Titulescu continu( s( insiste, dar monseniorul Doici, demnitar al cancelariei papale, i spune confiden'ial c( este vorba de rezisten'a personal( a papei18. ~n 1929 guverneaz( partidul na'ional-'(r(nesc al lui Iuliu Maniu, care des\vr[e[te opera nceput( de Averescu *i continuat( de Br(tianu. Ignornd protestele ierarhilor ortodoc *i, ale intelectualit('ii con*tiente [i ale opiniei publice, *i f(r( nici un studiu prealabil, n mai 1929, guvernul supune Corpurilor legiuitoare, proiectul de lege pentru ratificarea Concordatului. Clerul *i episcopatul ortodox romn protesteaz( [i intervin n Parlament printr-o declara'ie comun(, exprimat( ntr-un discurs foarte documentat al mitropolitului Ardealului, Nicolae B(lan19; cu toate acestea,
Din telegrama cifrat( a lui N. Titulescu c(tre Guvernul Romniei, din 11 octombrie 1928, citat( in O. Ghibu, op. cit., p. XXVII. 19 Dr. Nicolae B(lan, Biserica mpotriva Concordatului, Sibiu, 1929. 13
18

Valeriu Anania

Corpurile legiuitoare voteaz( ratificarea, n urma unui cuvnt de ordine al lui Iuliu Maniu, transmis prin raportorul parlamentar al Concordatului20. Textul documentului e publicat n Monitorul Oficial la 12 iunie 1929, adic ( mai nainte de ratificarea lui, care a avut loc la Roma n ziua de 7 iulie a aceluia*i an. Aceast( ciudat( oper( a Statului romn, n flagrant( contradic'ie cu propriile sale interese, d( na*tere unor reac'ii multiple *i sus'inute. Trei ani mai trziu, la 16 aprilie 1932, 27 deputa'i ai Camerei ntocmesc *i semneaz( un proiect de lege din ini'iativ( parlamentar(, prin care, n urma unor minu'ioase *i documentate expuneri de motive, cer denun'area Concordatului. Proiectul de lege e supus Consiliului Legislativ al Camerei, dar acesta, de*i recunoa*te c( faptele cuprinse n expunerea de motive sunt de o gravitate excep'ional(, *i c( la baza existen'ei Concordatului st( o lege, g(se*te c( pentru denun'area lui nu e necesar( o lege, c( aceasta se poate face printr-un simplu act administrativ al guvernului *i, ca atare, cere restituirea proiectului. Dup( doi ani, asupra aceluia*i document se pronun'( [i Consiliul de avoca'i al Ministerului Cultelor care-*i nsu*e*te concluzia Consiliului Legislativ al Camerei, ad(ugind ns( c( pentru denun'are este necesar( prealabila autorizare a Corpurilor legiuitoare. Consiliul de inspectori generali ai Cultelor se pronun '(, n acela*i an, asupra dreptului legal al puterii executive de a denun'a Concordatul printr-un simplu act de guvern\mnt *i, n urma unei analize am(nun'ite a textului votat n 1929, cere ca guvernul s( ntreprind( denun'area lui, deoarece interesele Statului romn nu sunt servite prin aplicarea Concordatului21. Nu se ia ns( nici o m(sur(, nici acum [i nici mai trziu, iar Concordatul va continua s( r\mn\ n vigoare pn( n 1948, cnd va fi denun'at de guvernul condus de Petru Groza. A*a s-au desf(*urat, cronologic, etapele tratativelor *i ncheierii Concordatului dintre Statul romn [i Vatican.

CONSECIN ELE CONCORDATULUI


a) Din punct de vedere religios : A*a cum am amintit mai sus, Constitu'ia Romniei acorda Statului dreptul suveran de a reglementa pe cale de lege raporturile dintre el [i diferitele culte de pe teritoriul s(u, inclusiv cel ortodox [i cel romano-catolic. Concordatul sustrage cultul catolic din sfera prevederilor constitu'ionale *i-i asigur( o situa'ie
20 21

Vezi O. Ghibu, op. cit., p. XXVIII. Ibidem, p. 34. 14

Pro memoria. Ac]iunea catolicismului `n Romnia interbelic\

privilegiat( fa'( de toate celelalte culte, raportul dintre el *i Stat reglementndu-se pe baza unei conven'ii cu caracter interna'ional, n care cele dou( p(r'i trateaz( pe picior de egalitate. Mai mult, Concordatul stipuleaz(, n mai multe articole, c( eventuale rela'ii viitoare, cu caracter excep'ional, dintre Vatican *i Statul romn se vor stabili pe calea unor acorduri bilaterale. Aceast( situa'ie de cult privilegiat, cu puternice implica'ii economice, i va asigura Catolicismului posibilitatea de a-*i continua, n condi'iile noului Stat, activitatea de prozelitism n mijlocul poporului romn [i va nc(lca principiul egalit('ii de drepturi pe care orice Stat are obliga'ia de a-l aplica fa'( de to'i cet('enii s(i. E adev(rat c(, la vremea respectiv(, Constitu'ia acorda Bisericii Ortodoxe Romne calitatea de Biseric( dominant(, dar nu e mai pu'in adev(rat c( majoritatea ierarhilor ortodoc*i i cereau Statului nu privilegii n raport cu celelalte culte, ci doar egalitate de drepturi, denumirii de Biseric( dominant( dndu-i-se un n'eles nu att juridic-administrativ, ct istoric-moral, n sensul c( ortodoxismul romnesc e majoritar [i, printr-o lung( tradi'ie, mult mai apropiat de via'a [i interesele poporului romn. ~n dezbaterile din Senat asupra Concordatului, mitropolitul Nicolae B(lan cerea, de pild(, n numele episcopatului ortodox, numai aplicarea principiului propor'ionalit('ii n fixarea scaunelor episcopale, ca expresie a principiului egalei protec'iuni a cultelor religioase, enun'at n Constitu'ie. Intr-adev(r, n 1927, Biserica Ortodox( Romn( avea 18 eparhii la 12 milioane de credincio*i. Pentru cei 2 milioane *i jum(tate de credincio*i ai ei, Biserica Catolic( trebuia s( aib(, propor'ional, 4 eparhii; Concordatul ns( i ofer( nu mai pu'in de 11 eparhii. Aceea*i dispropor'ie se observ( *i n fixarea num(rului de canonici (consilieri) *i protopopi. Cultul greco-catolic alc(tuia, dup( aceea*i Constitu'ie, o Biseric( na'ional(, pe temeiul faptului c(, spre deosebire de cel romano-catolic, componen'a sa era, cu foarte rare excep'ii, romneasc(. Prin articolul II din Concordat, Vaticanul sustrage *i cultul greco-oatolic din sfera prevederilor constitu'ionale *i-l nsumeaz( n Religia Catolic( Apostolic( Romn( (art. I), transformndu-l ntr-un rit al acesteia, al(turi de cel latin [i de cel armean. Ceea ce Gheorghe Bari'iu numise tragedia cea mare romneasc(, adic( unia'ia din 1700, oper( a Romei papale *i a Vienei habsburgice, provocase o sp(rtur( n unitatea moral( a poporului romn, ran( de care s-au resim'it mul'i dintre c(rturarii de frunte, ortodoc*i *i uni'i, al(turi de credincio*ii noului cult religios. Petru Maior se pronun 'ase c( Papei din Roma nu-i trebuiesc romni, ci numai catolici *i robi, iar Simion B(rnu'iu, n celebra sa cuvntare din mai 1848, denun'ase caracterul antina'ional,

15

Valeriu Anania

*ovin, al unia'iei22, el nsu*i fiind greco-catolic. Se crease, de-a lungul a dou( secole de dezbinare, sentimentul tot mai pregnant al dezmembr(rii morale a poporului romn *i un curent ce preconiza refacerea unit('ii pierdute la 1700, cu att mai mult cu ct credincio*ii simpli ai cultului greco-catolic se considerau c( 'in de aceea*i lege romneasc(. Constitu'ia din 1923, men]innd *i consfin'ind dezmembrarea, denumea totu*i cultul greco-catolic Biseric( na'ional( [i-l situa astfel ntr-o pozi'ie mai apropiat( de ortodoxie (romneasc( prin excelen'() dect de catolicism, ceea ce ar fi putut prezuma men'inerea unui climat moral favorabil unei viitoare refaceri a unit('ii biserice*ti. Prin nglobarea cultului greco-catolic n Religia Catolic( Apostolic( Romn( [i prin crearea unei dependen'e totale a ierarhiei, clerului *i credincio*ilor uni'i fa'( de Roma, Concordatul atenteaz( la posibilitatea men'inerii acestui climat moral [i, mai mult, adnce*te pr(pastia dintre cele dou( frac'iuni confesionale romne*ti. Faptul e sesizat chiar de o anumit( con*tiin'( politic(; n 1932, cei 27 deputa'i care cer denun'area Concordatului spun, printre altele, c( aceast( mare *i imperioas( problem( a restabilirii unit('ii religioase a tuturor romnilor, Concordatul a f(cut-o imposibil(!23. Situa'ia de Biseric( privilegiat(, pe care Concordatul o consfin'e*te pe seama cultului catolic, d( na*tere [i unei alte consecin'e religioase: crearea [i men'inerea unei st(ri de permanent( tensiune ntre toate cultele din cuprinsul Statului romn. Pe de o parte, catolicii cap(t( con*tiin'a c( sunt proteja'i de o putere din afar( care le asigur( existen'a [i prosperitatea de la nivelul unor tratative interna'ionale. Mai mult, n doctrina catolic( se cultiv( principiul medieval dup( care Concordatul nu este altceva dect un act prin care Vaticanul acord( privilegii unui stat oarecare, el considernduse un fel de suprastat. Defini'ia Concordatului dat( de cardinalul A. Ottaviani, citat( mai sus, e concludent(. R(sfrnt( n con*tiin'a clerului *i credincio*ilor, aceast( concep'ie va genera orgoliul unei confesiuni care-*i poate permite s( priveasc( de sus autoritatea Statului, stat care, la rndul s(u, *i exercit( suveranitatea asupra tuturor cultelor, cu excep'ia celui catolic. Rezult(, implicit, c( spiritul catolic, satisf(cut n orgoliul s(u, va fi n permanen'( dispus s( manifeste un soi de dispre' pentru celelalte culte religioase, reglementate prin lege de un factor pe care Vaticanul *i-l consider(, cel pu'in moralmente, subordonat. Pe de alt( parte, situa'ia privilegiat( a cultului catolic, ca *i orgoliul credincio*ilor lui, e de natur( s( provoace invidia, nemul'umirea, protestul *i chiar ura n snul celorlalte culte, adic( o reac'ie tensiv( care ntotdeauna s-a dovedit d(un(toare nu numai spiritului religios general, ci [i lini *tii [i
22 23

Dr. Ioan Lupa*, Chestiunea Concordatului, Sibiu, 1921, p. 11 - 12!

reprodus de Ghibu , op. cit., p. 6. 16

Proiectul de lege din ini&iativ parlamentar pentru denun&area Concordatului, din 2 aprilie 1932,

Pro memoria. Ac]iunea catolicismului `n Romnia interbelic\

ordinei publice. Dezbaterile parlamentare [i presa vremii, consumate pe marginea problemei Concordatului, abund( de polemici interconfesionale n care replicile t(ioase sunt mpinse pn( la invectiv(. Acest climat de concuren'( *i vr(jm(*ie religioas( va domina, n continuare, via'a public( a Romniei. b) Din punct de vedere juridic : Concordatul a oferit opiniei publice din Romnia anului 1927 surpriza de a constata c( regele, care jurase, cu mna pe Constitu'ie, mputernicea pe un ministru s( ncheie, n numele lui, o conven'ie interna'ional( cu un evident caracter anticonstitu'ional. Aceast( conven'ie i rezerva cultului catolic dreptul de a-*i reglementa raporturile cu Statul nu pe cale de lege, cum prevedea Constitu'ia, ci pe calea unui act diplomatic. Dac( surpriza era oferit( de rege [i de colaboratorii s(i, nu n mai mic( m(sur( fusese oferit( de Vaticanul nsu*i, care nu putea s( ignore con'inutul Constitu'iei romne*ti, dar care, ntocme*te [i nainteaz( la Bucure*ti, succesiv, trei proiecte de Concordat, unul mai anticonstitu'ional dect cel(lalt. Din analiza tratativelor, pe care o vom expune mai jos, reiese limpede c( Vaticanul a exercitat puternice presiuni asupra regelui *i guvernan'ilor romni pentru a ob'ine aceast( nc(lcare a temeliei juridice a Statului romn. Prima lezare a Constitu'iei o constituie ns(*i existen'a Concordatului. Concordatul sfideaz( Constitu'ia *i prin aceea c( permite cet('enia str(in( anumitor conduc(tori, canonici *i profesori ai cultului catolic. De asemenea, el recunoa*te calitatea de persoan( juridic( Bisericii Catolice ca ntreg, iar nu institu'iilor biserice*ti, a*a cum prevedea Constitu'ia. Formula introdus( n articolul IX din Concordat: Statul recunoa*te Bisericii Catolice, reprezentat( prin legitimele ei autorit('i ierarhice, personalitatea juridic(, conform dreptului comun al '(rii24, nu putea fi interpretat( dect n spiritul lui Codex juris canonici, promulgat n 1917, care consemneaz( c( Biserica Catolic( este o adev(rat( societate perfect( [i de drept divin, are personalitatea sa juridic(, pe cnd celelalte persoane morale inferioare n Biseric( o au de la ns(*i Biserica25. Or, legea pentru regimul general al cultelor, ca expresie a principiilor constitu'ionale, recuno*tea calitatea de persoan( juridic( numai pentru organiza'iile cultelor istorice, nu vreunei Biserici ca ntreg, n cazul Concordatului, Statul acorda aceast( calitate unui organism al c(rui centru era n afara hotarelor lui. Oamenii (politici ai vremii, printre care *i Aurel Vlad, ministrul Cultelor n 1929, pretindeau c( aplicarea Concordatului se
24

Concordatului ncheiat cu Vaticanul, Sibiu, 1929, p. 98. 25 cf. Dr. Nicolae B(lan, op. cit., p. 23 - 24.

Reproducem formula dup( textul Concordatului, publicat de Dr. I. Mateiu, ca anex( la "Valoarea 17

Valeriu Anania

va face conform interpret(rii Statului romn, nu n interpretarea Vaticanului. Cu toate acestea, cnd, ceva mai trziu, s-a ridicat spinoasa problem( a Statusului romano-catolic ardelean, pe care o vom trata mai jos, Vaticanul a interpretat Concordatul exact n spiritul Codex-ului de drept canonic *i a*a l-a [i impus guvernului romn. Istoric vorbind, e de observat c( ncheierea Concordatului cu Vaticanul s-a f(cut la 10 mai 1927, adic( nainte de alc(tuirea Legii pentru regimul general al cultelor, care a avut loc cu un an mai trziu, la 22 aprilie 1928. Constatarea imediat( este aceea c( nu Concordatul a fost redactat n conformitate cu legea cultelor, ci aceasta a fost ntocmit( n func'ie de textul Concordatului, n 1928, nsu*i Vasile Goldis, semnatarul romn al Concordatului, era nevoit s( recunoasc(: r(mne ca textul proiectului de lege pentru regimul cultelor s( sufere modific(rile necesare n conformitate cu textul Concordatului26. Cu toate modific(rile suferite, Legea cultelor din 1928 nu s-a putut pune n ntregime de acord nici cu Constitu 'ia, nici cu Concordatul, ea conturndu-se [i r(mnnd n stare hibrid(. c) Consecin ele politice : Grija capital( a oric(rei conduceri statale trebuie s( fie aceea ca, prin toate actele ei legislative *i de guvern\mnt, s(-i asigure Statului suveranitatea [i securitatea. Din acest punct de vedere, guvernele romne dintre 1920 - 1927, precum *i institu'ia monarhic( din Romnia, prin nsu*i faptul de a fi pertractat [i ncheiat Concordatul cu Roma, au f(cut dovada unei lipse de patriotism elementar, concednd Vaticanului drepturi de natur( s( amenin'e, deopotriv(, [i suveranitatea na'ional(, [i siguran'a Statului romn. Un Concordat, prin ns(*i natura lui, cuprinde numeroase implica'ii politice de care statul semnatar trebuie s( 'in( seam(. $i aceasta, cu att mai mult cu ct dubla natur( a Bisericii Catolice religioas( *i politic( reprezint(, de multe secole, un loc comun al istoriei mondiale. ~n afar( de aceasta, nu era un secret pentru nimeni [i deci nici pentru guvernele concordatare ale Romniei c( elementul catolic a jucat ntotdeauna, cu sau f(r( o leg(tur( direct( cu Scaunul papal, un important rol politic n via'a popoarelor, de cele mai multe ori n detrimentul acestora. Istoria Concordatelor, lung( de opt veacuri, ofer( imaginea perpetu( a unei ofensive catolice asupra statelor europene [i a unei permanente sfor'(ri din partea acestora de a-*i men'ine sau a mai p(stra ceva din drepturile lor suverane. Din perspectiva statal(, caracterul defensiv al regilor, mp(ra'ilor [i guvernelor e izbitor: chiar cnd suverani ca M(ria Tereza, Iosif al II-lea sau Napoleon I iau, drastice m(suri restrictive asupra Bisericii Catolice *i-i limiteaz( posibilit('ile de imixtiune n treburile Statului, aceste m(suri au
26

V. Goldi*, Concordatul, (Arad 1928), cit., n Onisifor Ghibu, op. cit., p. LXII. 18

Pro memoria. Ac]iunea catolicismului `n Romnia interbelic\

tot un caracter defensiv sau, n cel mai bun caz, se prezint( ca o contraofensiv( intervenit( ntr-un r(zboi lung *i oscilant. Activitatea politic( a elementului catolic poate lua o form( organizat(, constituind partide politice propriu-zise, cum sunt cele de ast(zi din Fran'a, Germania *i Italia, sau cum se preconiza n Romnia, nc( din 1921, cnd Arhiepiscopul Alexandru Cizar cerea oficial crearea unui Partid catolic, sau poate lua o desf(*urare neorganizat( formal, diseminat( n sfere de influen'(, prin mijlocirea mai ales a nun'iaturilor, curente de opinii sau ac'iuni subterane. Se pare c( aceast( a doua manier( r(spunde *i unui principiu al Bisericii Romano-Catolice. Prin anii 19071909, monseniorul Giobbio, profesor de diploma'ie la dou( nalte *coli catolice din Roma, a publicat o carte intitulat( Lec&ii de Diploma&ie Ecleziastic n care vorbea, printre altele, despre rolul nun'iaturii. Prin mijlocul nun'iilor, scria Giobbio, guvernele ob'in de la Sfntul P(rinte concesiuni speciale. Prin interven'ia lor guvernele pot ob'ine de la supu*ii lor ceea ce n zadar ar fi dorit s( ob'in( pe c(ile obi*nuite; mai ales n '(rile cu guvern constitu'ional n care parlamentul este atotputernic, nun'iul poate s( intervin( ca s( procure guvernului majoritatea, f(r( de care guvernul ar c(dea de la putere. Raporturile nun'iului cu episcopul (catolic) poate produce aceste surprize, adic( poate procura victoria unui guvern nvins sau c (zut27. Fire*te, aceast( prezum'ie se ntemeiaz( pe disciplina catolic( n virtutea c(reia membrii Bisericii Romane sunt obliga'i s( asculte cuvntul superiorului s(u, s( fie sensibili la orientarea lui. Istoria politic( modern( cunoa*te cazul Adun(rii cardinalilor *i arhiepiscopilor francezi, care, cu prilejul alegerilor din 1924, a emis o circular( ce ndemna f('i* pe credincio*ii catolici s( nu-[i dea votul pentru aproape nici unul din partidele republicane. De altfel, rolul politic al catolicismului din Fran'a, opus ondinei constituite a Statului, e ilustrat peremptoriu de ralierea elementului catolic la cunoscuta mi*care maurrasian(, Action francaise. Creat( de Charles Maurras n 1899, aceast( arip( na'ionalist( a politicii franceze milita pentru restaurarea monarhiei *i comb(tea prin toate mijloacele principiile democratice28 ale Revolu'iei din 1789. ~n acela*i timp, catolicismul nu putea s( uite nici abolirea legalit('ii lui de c(tre Revolu'ia francez( [i nici situarea lui n afara Statului prin legea de separa'iune din 1905 cnd fusese denun'at Concordatul lui Napoleon. Dup( separarea Bisericii de Stat, Vaticanul a f(cut numeroase demersuri pentru redresarea situa'iei, dar guvernele franceze, ntemeiate pe con*tiin'a unei mo*teniri a tradi'iei revolu'ionare, au refuzat. Catolicismul francez s-a aliat atunci cu organiza'ia maurasian(, n ciuda faptului c( aceasta profesa o doctrin( atee
27 28

cf. Popescu Tudor, Concordatul cu Papa, Bucure*ti, 1927, p. 12. Ct de democratice au fost principiile folosite de revolu]ia masonic\ de la 1789 putem s\ ne d\m mai bine seama ast\zi. [n.ed.] 19

Valeriu Anania

[i anticatolic(, [i n ciuda sfaturilor date, n 1892, de c(tre papa Leon al XIII-lea de a se ralia ntotdeauna regimului de la putere. Cu foarte pu'ine excep'ii, aproape ntregul element catolic se nscrie n curentul de opozi'ie fa'( de regimul-republican, mai ales n vremea lui Pius al X-lea cnd, sub influen'a cardinalului secretar de stat Merry del Val, aproape toate scaunele episcopale ajung n mna a*a numi'ilor integrali[ti, sprijinitori ai Ac'iunii Franceze. ~n fa'a opiniei publice, catolicii apar n ipostaz( de alia'i ai burgheziei [i de gardieni ai aristocra'iei, ceea ce face ca masele de nevoia*i s( se orienteze masiv c(tre socialism. Biserica Catolic( a ncercat s( contracareze aceast( nou( orientare crend Confedera'ia Francez( a Muncitorilor Cre*tini, dar num(rul membrilor acesteia a fost [i s-a men'inut cu mult sub num(rul celor din Confedera'ia General( a Muncii. De abia mai trziu, n 1926, cnd contradic'iile dintre organiza'ia maurasian( [i catolicism devin notorii [i extrem de ascu'ite, are loc divor'ul total dintre Ac'iunea Francez( [i Vatican, aceasta fiind condamnat( formal de c(tre papa Benedict al XV-lea29. Episodul ns( demonstreaz( limpede rolul politic pe care elementul catolic dintr-un Stat oarecare *i-l poate asuma, nu ntotdeauna n concordan'( cu interesele majore ale poporului sau cu linia general( de politic( statal(, *i nu rareori aliindu-se cu for'e, care, ideologice*te, l neag(; ceea ce nseamn( c(, n asemenea cazuri, criteriul dominant al activit('ii catolice este cel politic. Concordatul ncheiat cu Romnia n 1927 deschide por'i largi unei asemenea activit('ii politice catolice [i, din acest punct de vedere, el pune Statul romn ntr-o situa'ie mult mai jenant( dect a oric(rui alt stat concordatar. Prima poart( de acest fel o constituie articolele V, VIII *i XII, care se ocup( cu numirea episcopilor #i cu dreptul exclusiv al acestora de a numi pe preo&i. Scaunul papal *i rezerv( dreptul de a numi pe episcopi *i nainte de numirea lor, va notifica Guvernului Regal persoana ce urmeaz( a fi numit( spre a se constata, de comun acord, dac( n-ar fi n contra ei motive de ordin politic (art. V, par. 2). Particularitatea acestui articol const( n expresia de comun acord care condi'ioneaz( opinia guvernului romn de aceea a Vaticanului. Aceast( condi'ionare nu a fost admis( de nici unul din statele concordatare, toate rezervndu-*i dreptul de a hot(r singure, f(r( pertract(ri n doi, dac( admit sau nu, din motive politice, numirea ca episcop a persoanei desemnate de pap(30. ~n Concordatul cu Prusia, de pild(, se stipuleaz( c( papa nu poate confirma un episcop (ales nu de el, ci de capitluri) dect dup( ce guvernul va declara c( nu are obiec'iuni politice (art. VI). Prin Concordatul cu Italia (1929), Mussolini desfiin'eaz( dreptul absolut liber al papei de a numi episcopi *i
29 30

Dr. Dumitru St(niloae, Catolicismul de dup r zboiu, Sibiu, 1933, pp. 133 - 137. Dr. I. Mateiu,Valoarea Concordatului ncheiat cu Vaticanul, Sibiu, 1929, p. 28. 20

Pro memoria. Ac]iunea catolicismului `n Romnia interbelic\

introduce, n articolul XIX, veto politic fa'( de candida'ii indezirabili31; *i aceasta o f(cea un om politic tare, cu tot ateismul s(u declarat, a f(cut, din ra'iuni politice, unele din cele mai largi concesii fa'( de Biserica Romano-Catolic(. Articolul VIII al Concordatului cu Romnia prevede c( de episcopi vor depinde exclusiv ceilal'i membri ai Clerului catolic n tot ce prive*te numirea lor *i exercitarea oficiului lor sacru. Iar articolul XII, n paragraful 2, consemneaz(, de asemenea, c( numirea parohilor... este de competen'a exclusiv( a episcopului, iar consim'(mntul Guvernului se va cere cnd ar fi vorba de a se numi paroh un str(in... Termenul exclusiv e prezent n ambele articole, iar excep'ia inserat( la sfr[it e de natur( s( sublinieze n mod expres excluderea guvernului de la numirea clerului catolic. Comparativ, e de remarcat c(, referitor la aceast( problem( Concordatul cu Bavaria (1924) prevedea c( to'i preo'ii, ca [i ajutorii de canonici, nu pot fi numi'i dect cu aprobarea prealabil( a guvernului. Concordatul cu Polonia (1925) nscria n articolul XIX c( autoritatea bisericeasc( e datoare s( comunice guvernului, n prealabil, toate propunerile pentru numiri de preo'i, *i numai dac( nu se fac obiec'iuni n termen de 30 de zile, poate urma numirea efectiv(32. Statul italian din 1929 consemneaz( aceea*i dispozi'iune n articolul XXI din Concordat [i, mai mult dect att, *i rezerv( dreptul ca, de acord cu episcopul, s( poat( nl(tura pe acei preo'i a c(ror men'inere pe loc ar fi p(gubitoare pentru Stat. Concordatul cu Romnia las( ns( pe seama papei dreptul aproape exclusiv de a numi episcopi pe teritoriul Statului romn, *i pe seama episcopilor dreptul exclusiv de a-[i numi clerul n subordine. Dac( ne gndim c( n Fran'a de dup( 1905, cnd nu mai func'ionau restric'iile lui Napoleon I, aproape toate scaunele episcopale ajunseser(, printr-o ac'iune dirijat( de Roma, n minile antidemocra'ilor maurrasieni care duceau, prin clericii [i credincio*ii lor, sus'inute campanii antiguvernamentale, ne putem da seama limpede de consecin'ele politice ce pot rezulta dintr-o asemenea exclusivitate a dreptului de a numi prela'i [i preo'i n ierarhia catolic(. ~n leg(tur( cu aceasta, e de observat *i faptul c( formula de jur mnt a episcopilor catolici din Romnia e de natur( s(-l angajeze numai pe fiecare n parte n credin'a datorat( Statului, pe cnd n alte Concordate formula de jur\mnt, i angajeaz( [i pe episcop, *i pe clericii din subordinea lui. De pild(, prin Concordatul italian episcopul jur( *i promite de a respecta [i de a face s( fie respectat de c(tre clerul meu Regele *i Guvernul... Iar mai departe: nu voi asista la nici o reuniune care ar putea s( aduc( daun( Statului italian [i ordinii publice *i nu voi permite nici
31 32

Ibid., p. 29. Ibid., pp. 30 - 31.

21

Valeriu Anania

clerului meu o asemenea participare33. Faptul are o importan'( deosebit(, dat fiind caracterul disciplinar al ierarhiei biserice*ti. Pe de alt( parte, ar fi logic ca episcopul, care are dreptul exclusiv de a numi pe preo'i, s(-[i ia [i obliga'ia corespunz(toare de a-i supraveghea n comportarea lor fa'( de legile Statului. Articolul VIII din Concordat acord( episcopilor deplina libertate de a-*i exercita toate drepturile *i prerogativele proprii oficiului lor pastoral conform disciplinei aprobate de Biserica Catolic . Am amintit mai sus c(, deseori, n afar( de echivocuri, excep'ii [i subtilit('i de limbaj, Concordatele uzeaz( de trimiteri la formule foarte generale *i pu'in cunoscute ale doctrinei catolice, asigurndu-[i astfel posibilitatea unor interpret(ri a posteriori de natur( s( ofere Statului respectiv adev(rate suprize. O asemenea trimitere rezid( n formula conform disciplinei aprobate de Biserica Catolic(, disciplin( putnd fi Codex-ul de Drept Canonic sau oricare prevedere din patrimoniul de doctrin( eclesiologic( al Romei papale. Aceasta nseamn( c( exercitarea prerogativelor ierarhiei catolice se face n func'ie nu de o disciplin ( aprobat( a Statului, respectiv Constitu'ia sau legile derivate din ea, ci n func'ie de disciplina aprobat( extern( care nu ntotdeauna coincide cu legisla'ia intern( a '(rii. Sesizarea unei asemenea trimiteri implic( fie excluderea ei, fie specificarea expres( a obiectului ei, ca *i o prealabil( *i temeinic( studiere a disciplinei respective. Aceea*i exclusivitate a drepturilor episcopale e nscris( *i n articolul XVI al Concordatului, care rezerv( #colilor teologice catolice posibilitatea de a fi sub dependen'a exclusiv( a episcopului, acesta avnd [i c(derea s( fixeze programe analitice, precum *i programul de studiu al limbii *i istoriei na'ionale. Mai mult, articolul XIX d( Bisericii Catolice dreptul de a-*i men'ine *colile normale [i de a nfiin'a *i ntre'ine cu propria ei cheltuial( scoli primare [i secundare, care vor fi sub dependen'a episcopilor respectivi. Pentru acestea din urm( se concede Ministerului Instruc'iunii Publice doar dreptul de supraveghere *i control. L(s(m la o parte faptul c( aceste articole puneau Concordatul n flagrant( contradic'ie cu Legea `nv\]\mntului public existent( n 1927, dup( care numai Statul putea s( nfiin'eze *coli de cultur( general(. Aspectul politic implic(, pe de o parte, faptul c( elementul romano-catolic reprezenta, din punct de vedere etnografic, o minoritate na'ional(, iar, pe de alt( parte, faptul c( aceast( minoritate era agitat( de curentul revizionist tocmai ntr-o perioad( n care Statul romn era interesat s(-[i consolideze suveranitatea n Ardeal. Or, prin Concordat Statul renun'( la dreptul [i abdic( de la obliga'ia lui de a fixa n toate *colile, f(r( excep'ie, programul de studiu al istoriei *i limbii
33

cf. Onisifor Ghibu, op. .cit., p. 7. 22

Pro memoria. Ac]iunea catolicismului `n Romnia interbelic\

na'ionale, l(sndu-l pe seama unor elemente la care oricnd se putea prezuma inten'ia de a deforma adev(rul istoric *i de a canaliza con*tiin'ele tinerilor spre ac'iuni sau atitudini antistatale. Statul romn dispunea de o lege a `nv\]\mntului, de natur( s( exclud( orice stipula'iuni concordatare care s(-i contravin(. Iar pe de alt( parte, Biserica Catolic( *i avea reprezentan'ii s(i n Parlament (6 ierarhi senatori de drept, prev(zu'i n articolul X din Concordat) [i deci posibilitatea de a interveni n elaborarea, modificarea sau completarea oric(rei legi n care ar fi fost interesat(, n aceast( perspectiv(, e de la sine n'eles c( guvernul, care era condi'ionat de Parlament *i deci *i de reprezentan'ii catolici, nu-[i putea rezerva drepturi exclusive fa'( de Biserica Catolic(, dar aceasta, prin Concordat, *i rezerva asemenea drepturi fa'( de guvern. Concordatul cu Romnia deschide posibilit('ilor politice catolice una din cele mai largi por'i prin articolele V, XII *i XVI, care se ocup(, printre altele, [i cu cet &enia clerului. Primul dintre aceste articole introduce posibilitatea ca scaunele episcopale s( poat( fi ocupate, n n'elegere cu guvernul, [i de ierarhi cu o alt( cet('enie dect cea romn(; urm(toarele dou( articole prev(d aceast( perspectiv( pentru preo'ii parohi [i profesorii *colilor catolice. E una din cele mai grave violent(ri ale suveranit('ii Statului *i una din cele mai exprese tentative de *ubrezire a securit('ii lui. Articolele contrazic nu numai legile romne*ti existente n acea vreme, ci [i elementarul principiu perpetuu dup( care func'iile publice nu pot fi ocupate dect de persoane care au cet('enia Statului respectiv. $i din acest punct de vedere, Concordatul cu Romnia se plaseaz( cu mult sub nivelul altor Concordate. Cel leton, de pild(, ncheiat cu Vaticanul n 1922, men'iona n articolul II c( Arhiepiscopul *i episcopii vor fi de na'ionalitate leton(. De asemenea, n articolul XII : Membrii capitlurilor, parohii *i preo'ii trebuie s( fie cet('eni letoni34. ~nsu*i Concordatul bavarez, cu toat( larghe'ea lui *i cu tot caracterul lui accentuat bilateral, era subordonat legii fundamentale a Statului, n politica lui religioas(, Statul pornea de la Edictul de religiune; curia roman(, de la Concordat. Conflictele erau inevitabile35, dar guvernul bavarez a avut grij( s( introduc( n articolul XIII al Concordatului din 1924 precizarea c( Biserica va folosi n conducerea *i administrarea diecezelor, n institu'iile diecezane de educa'ie, ca *i n pastora'ia preo'easc( *i propagarea institu'iei religioase din *colile publice numai preo'i care au cet('enia bavarez( sau alt( cet('enie german(36. Concordatul polonez din 1925 are aceea*i dispozi'ie, iar cel cu Italia precizeaz( c( nu pot fi investi'i cu beneficii n Italia eclesiasticii care n-ar fi cet('eni italieni. Nici Concordatul cu Prusia, din
cf. Dr. I. Mateiu, op. cit., p. 25. R. Cndea, Concordate, Cern(u'i, 1921, p. 93. 36 Traducerea noastr( dup( textul original reprodus de Dr. I. Mateiu, op. cit., p. 26.
34 35

23

Valeriu Anania

acela*i an (1929) nu omite formularea c( nimeni nu poate ocupa vreo demnitate sau func'iune n Biseric( dect dac( are cet('enia german(37. Numai n Concordatul cu Romnia Vaticanul are grij( *i st(ruie s( ob'in( pentru ierarhii, clerul [i profesorii s (i posibilitatea de a transgresa legile *i principiul siguran'ei Statului *i de a crea premisele unei activit('i antistatale. Gravitatea acestui fapt e accentuat( de textul articolului IV din Concordat, privitor la libera #i directa comunicare cu papa nu numai a episcopilor, ci *i a clerului [i poporului catolic, [i nu numai n probleme spirituale, ci *i n orice afaceri biserice*ti, expresie extrem de elastic(, cu infinite posibilit(''i de interpretare. Comunica'ia direct( spune articolul a Episcopilor, a Clerului *i poporului cu Sfntul Scaun, *i vice-versa, n materie spiritual( *i n afaceri biserice*ti va fi absolut liber(. Dac( re'inem faptul c(, `ncepnd cu Tratatul de la Lateran din 1929, Vaticanul este nu numai centrul religios al catolicismului, ci *i un stat nzestrat cu toat( aparatura specific( unei asemenea forme de organizare politic(, apare limpede c( leg(tura direct( [i liber( a unor persoane de pe teritoriul Romniei (care pot avea [i cet('enie str(in() cu conducerea unui stat str(in poate avea importante repercusiuni asupra securit('ii Statului romn. Principiul elementar al siguran'ei unui stat impune ca leg(turile de asemenea natur( s( se fac( numai prin mijlocirea [i sub controlul Ministerului de Externe. Statul e obligat ca, mai ales n acest domeniu, s (-*i ia m(suri de siguran'(. Concordatul cu Bavaria, din 1817, prevedea comunicarea liber( a episcopilor cu Vaticanul, dar o ordonan'( ministerial( din 18 aprilie 1830 a abrogat aceast( libertate [i a impus ca leg(turile episcopilor cu Curia papal( s( nu se fac( dect prin mijlocirea [i controlul guvernului38. E *i mai vrednic de re'inut faptul c(, chiar n Austria catolic(, de sub dinastia habsburgilor, statul *i rezerva dreptul de control asupra acestei probleme. Sub Iosif al II-lea, de pild(, coresponden'a clerului cu Roma nu putea fi purtat( dect cu aprobarea Statului. Aceea*i dispozi'ie s-a men'inut [i mai trziu, sub Leopold al II-lea (care, de altfel, a f(cut largi concesii Vaticanului), ca [i sub urma*ii s(i, Francisc al II-lea *i Ferdinand39. Am amintit mai sus de Concordatul de la Viena din 1855, singurul cu care poate fi comparat acela al Romniei din 1927 n privin'a prerogativelor aproape nelimitate pe care *i le c[tig( Vaticanul pe teritoriul unui Stat. ~ntr-adev(r, Concordatul austriac, ncheiat de mp(ratul Francisc Iosif I, conferea clerului catolic libertatea de a comunica direct cu papa *i dreptul de a controla aproape toat( cultura epocii; episcopii puteau
cf. Dr. I. Mateiu, op. cit., p. 91. R. Cndea, op. cit., p. 93. 39 Ibid., pp. 97 *i 99. 24
37 38

Pro memoria. Ac]iunea catolicismului `n Romnia interbelic\

s\ dea preo'ilor [i credincio*ilor orice fel de instruc'iuni, f(r( nici un fel de interven'ie din partea Statului. Am precizat ns( c( aplicarea lui a fost de scurt( durat( [i c( a fost denun'at formal n 1870. Existen'a prerogativelor papale din Concordatul austriac din 1855 nu poate fi invocat( ca un argument n favoarea unei eventuale teze c( acesta ar fi fost tratamentul Bisericii Catolice n vechiul imperiu austro-ungar, din care, pn( n 1919, a f(cut parte *i Transilvania. Dimpotriv(, Concordatul de la Viena nu reprezint( dect un accident intervenit ntr-o lung( perioad( de m(suri restrictive luate de mp(ra'ii Austriei asupra unei Biserici c(reia, de altfel, i erau foarte credincio*i. Dac( pn( la Maria Tereza Biserica Catolic( era singura religie recunoscut( [i liber( n Stat, celebra mp(r(teas( instituie premisele emancip(rii celorlalte confesiuni *i creaz( condi'iile n care fiul ei, Iosif al II-lea, d( cunoscutul Edict de toleran'( din 1781, opernd totodat( *i importante confisc(ri ale averilor catolice. ~ntre Curia roman( *i dinastia catolic( a habsburgilor se deschide astfel un ndelungat proces tensiv n cadrul c(ruia Vaticanul e obligat s( renun'e din ce n ce mai mult la preten'iile lui suprema'iale, n favoarea Coroanei [i, deci, a Statului. Iosif al II-lea restrnge amestecul direct al papei, i desfiin'eaz( rezerva'iile beneficiale, interzice coresponden'a direct( a clerului cu Scaunul papal *i a*eaz( sub controlul Statului chiar [i cererile obi*nuite adresate papei ; leg(turile m(n(stirilor cu superiorii lor din afara teritoriului austrie sunt oprite; mp (ratul instituie un placet regium, adic( dreptul de aprobare a Statului, pentru orice fel de probleme biserice*ti. Papa are numai dreptul de confirmare a episcopilor *i obi*nuitele drepturi onorifice. Statul este cel ce aprob( func'iile biserice*ti, creaz( sau desfiin'eaz( parohii, nume*te profesori la seminarii, alc(tuie*te sau aprob( programa de studiu, aprob( sau nu aprob( instruc'iunile elaborate de episcopi. Urma*ul s(u, Leopold al II-lea, se arat( mai conciliant fa'( de Roma *i n'elege s( r(spund( favorabil unor nemul'umiri ale clerului, mai ales sub raportul economic, dar p(streaz( intact Edictul de toleran'(; Statul men'ine interzicerea comunic(rii directe cu Vaticanul, cenzureaz( instruc'iunile *i pastoralele episcopilor, continu( s( administreze fondurile biserice*ti [i s( controleze `nv\]\mntul teologic. Acelea[i m(suri, de*i cu unele ndulciri, sunt continuate *i de urma*ii acestui mp(rat, Francisc al II-lea [i Ferdinand. ~n mai 1848 mp(ratul desfiin'eaz( n Austria ordinele iezui'ilor [i redemptori*tilor deoarece acestea dup( constat(rile guvernului, se f(cuser( de mai multe ori vinovate de tulburarea ordinei publice40. Revolu'ia din 1848 desl(n'uie curentele liberaliste *i amenin'( stabilitatea autocra'iei imperiale, n aceste condi'ii noi, Coroana austriac(,
40

vezi R. Cndea, op. cit., p. 100.

25

Valeriu Anania

pentru a se ap(ra de asalturile ideologice, revolu'ionare, consider( oportun s( se alieze cu Biserica Catolic( *i, prin mijlocirea Arhiepiscopului Rauscher al Vienei, ncepe negocierile cu Roma, care se ncheie cu Concordatul din 1855. Aplicarea acestui Concordat ns( e de scurt( durat(. La 26 februarie 1861 Austria se proclam( monarhie constitu'ional(, absolutismul imperial nceteaz(, ncep mi*c(rile pentru revizuirea [i chiar anularea Concordatului, unele asistate de nsu*i mp(ratul. Rela'iile dintre Coroan( *i Scaunul papal devin tot mai rigide, mai ales din 1868 cnd mp(ratul reorganizeaz( `nv\]\mntul dup( principii potrivnice prevederilor din Concordat41, ceea ce-1 face pe Pius al IX-lea s( protesteze energic42. A*a cum am men'ionat mai sus, Concordatul e denun'at n 1870, n urma proclam(rii infailibilit('ii papale. De altfel, aceast( denun'are a constituit doar desfiin'area lui formal(; cu mult nainte, Concordatul, n ceea ce avea el esen'ial, fusese anulat prin interven'ia mai multor legi care rea*ezau Statul austriac n drepturile lui suverane. Aceast( ultim( situa'ie s-a men'inut pe toat( durata imperiului austro-ungar, adic( pn( n 1919. Scurta incursiune istoric( de mai sus demonstreaz( n modul cel mai limpede c( acest Concordat romn din 1927 i-a acordat Bisericii Catolice privilegii pe care nu le-a avut nici sub ntreaga dinastie catolic( a habsburgilor din imperiul austro-ungar. Dac( n Austria ea s-a bucurat de privilegii similare n cei c'iva ani de dup( 1855, aceasta se explic( nu prin existen'a unor principii guvernamentale, ci pe necesitatea unui act de oportunitate politic(, act care, de altfel, s-a dovedit ineficient n fa'a noilor curente de libertate [i egalitate43. Dreptul episcopilor, clericilor *i profesorilor de a avea cet('enie str(in(, dreptul acestora, ca [i al credincio*ilor, de a comunica liber cu Roma, f(r( nici un control din partea Statului, dreptul papei de a-[i numi episcopi f(r( ca Statul s( poat( opune un veto, libertatea episcopilor de a eluda responsabilitatea lor politic( n raport cu clerul din subordine, drepturile exclusive ale Bisericii Catolice asupra nv('(mntului religios *i libert('ile ei de amestec n `nv\]\mntul public, toate acestea d(deau Vaticanului posibilit('i infinite de interven'ie, direct( *i indirect(, n politica intern( a Romniei. E absolut necesar ca aspectul acesta al Concordatului s( fie apreciat *i n func'ie de contextul politic al Romniei de dup( 1920. Tratatul de la Trianon desfiin'eaz( imperiul austro-ungar, scoate Ardealul de sub st\pnirea Ungariei [i-l reintegreaz( n frontierele Statului romn. Elementul maghiar din Transilvania devine o minoritate na'ional( [i e
G. Renard, art. cit., col. .742. Sunt introduse principiile `nv\]\mntului laic de inspira]ie masonic\, adic\ anticre[tin\. (n. ed.) 43 Principii promovate de francmasonerie. (n. ed.) 26
41 42

Pro memoria. Ac]iunea catolicismului `n Romnia interbelic\

invitat s( recunoasc( [i s( respecte suveranitatea noului Stat. Situa'ia provoac( reac'ia *ovinismului maghiar, cu att mai mult cu ct aceste evenimente se consum( ntr-o epoc( n care apar *i se dezvolt( marile curente na'ionaliste, ca modalitate extrem( *i violent( a reac'iilor fa'( de Revolu'ia din 1917. ~n 1922 Mussolini face mar *ul asupra Romei *i inaugureaz( epoca fascist(, n acela*i an, n Romnia se constituie faimoasa genera'ie de la `22 din care, n perioada imediat urm(toare, vor deriva Liga Ap(r(rii Na'ionale Cre*tine a lui A. C. Cuza *i Garda de Fier44 a lui Corneliu Codreanu. ~n 1933 Hitler instaureaz( n Germania dictatura nazist(, n aceea*i perioad( ia na*tere n Spania falangismul *i se constituie regimul franchist. Sub influen'a hitlerismului *i fascismului pe de o parte, *i ca o replic( la evolu'ia curentului socialist, pe de alt( parte, n Ungaria ia na*tere organiza'ia S(ge'ilor de Foc, care va contribui la instaurarea regimului totalitarist al lui Horthy. Reac'ia na'ionalismului maghiar de dup( r(zboi se concretizeaz( ntr-un larg curent de opinie care militeaz( pentru revizuirea Tratatului de la Trianon n sensul ca Ardealul s( fie redat Ungariei. E cunoscut faptul c(, ntre cele dou( r(zboaie mondiale, aproape toate guvernele de la Budapesta au dus o politic( revizionist(, sprijinit( *i pe elementul maghiar *ovin din Transilvania. Revizionismul ns( se izbe*te de rezisten'a marilor puteri europene, semnatare ale Tratatului de la Trianon, care nu n'eleg s( dea satisfac'ie Budapestei, n acest impas, el g(se*te un singur sprijinitor: Vaticanul. Documentele vremii, n m(sura n care ne pot fi cunoscute, atest( interesul Romei papale pentru revendic(rile teritoriale ale Ungariei de dup( r(zboi. Ar fi gre*it s( credem ns( c( acest interes, conjugat cu acela al iredentismului maghiar, vizeaz( numai refacerea statului ungar n pretinsele lui grani'e proprii; el mbr('i*eaz( o perspectiv( mult mai larg(. Feudal prin excelen'(, romano-catolicismul viseaz( restaurarea imperiului vienez [i, deci, a unei ornduiri politice care, cu toate tribula'iile ei, i fusese mult mai favorabil( dect liberalismul democra'iei burgheze de dup( 1848 sau dect ceea ce i putea promite perspectiva socialismului de dup( 1917. Cel ce intuie*te aspectul acesta, cu rafinatul s(u sim' de observa'ie a fenomenului istoric, este marele Nicolae Iorga. In ziarul Neamul Romnesc din 11 noiembrie 1922, el public( un articol intitulat Romnia *i Roma papal( n care afirm(, printre altele, c( Roma este cea care cheam( n congrese pur maghiare pe aceia care au de la Dumnezeu misiunea de a reface Ungaria ast(zi, Austria mine45. Implica'iile sociale ale iredentismului maghiar sunt ilustrate *i de o declara'ie privat(, din 11 noiembrie 1935, a
~n 12 aprilie 1930 C\pitanul convoac\ `n Bucure[ti o `ntrunire a tinerimii romne din toate societ\]ile [i grupurile politice, punnd bazele G\rzii de Fier `n capital\. (n. ed.) 45 cf. Onisifor Ghibu, op. cit., p. 18. 27
44

Valeriu Anania

baronului Elemer Gyarfas, unul din frunta*ii revizionismului din Transilvania, raportat( Ministerului Cultelor de c(tre inspectorul Moise Ienciu; acesta din urm( scria n raportul s(u c( s-a accentuat de c(tre dl. Gyarfas c( Statusul catolic trebuie s(-[i apere dreptul s(u fa'( de Guvernul romn, ca atunci cnd vor veni bol*evicii s(-l poat( ap(ra tot a*a de bine...46 O s\pt\mn\ mai trziu, chestorul poli'iei din Cluj relateaz( Ministerului de Interne cuvntarea public( a contelui Carol Gustav Majlath, episcopul romano-catolic din Alba lulia, n care acesta afirm(, printre altele, c( avem de luptat nu numai cu vitregia materialismului... 47 Rezult( deci c(, n con*tiin'a att a Vaticanului ct [i a revizioni*tilor maghiari, refacerea vechiului stat ungar nseamn( doar o etap( n procesul de restaurare a imperiului austro-ungar. Na'ionali*tii de nivel comun puteau n'elege problema doar n limitele stricte *i imediate ale unor revendic(ri teritoriale, dar inspiratorii [i c(l(uzitorii lor nu erau str(ini de o viziune mult mai larg(, mai cuprinz(toare, care implica *i aspectul social. ~n felul acesta, credem noi, trebuie n'eles interesul Vaticanului fa'( de a*a numita problem( maghiar( *i fa'( de politica intern( a Romniei, ca *i interesul revizionismului n c[tigarea sprijinului romano-catolic. C( elementele *ovine din Transilvania solicitau Scaunului papal asisten'( n ac'iunea lor, nu poate fi nici o ndoial(. ~n 1924, D. Pennescu, ministrul Romniei pe lng\ Vatican, raporta guvernului de la Bucure*ti c( de la 1921 ncoace s-a oferit clerului maghiar ocaziunea de a se agita [i a adresa proteste [i memorii la Roma48. Un an mai trziu, acela*i ministru scria ntr-un nou raport : Ungurii fac numeroase demersuri la Vatican ca acesta s( intervin( n chestiunea minorit('ilor, amenin'nd continuu cu trecerea la Reform(44. Se pare deci c(, folosind *antajul, iredenti*tii exercitau puternice presiuni asupra Romei papale pentru a-i ob'ine gra'ia, n acela*i timp ns( ei se sim'eau datori s( contribuie efectiv la informarea Romei asupra st(rilor de lucruri din sfera interesului lor. ~n 1926, Elemeer, Gyarfas vicepre*edintele Partidului Maghiar, afirma public, c( pentru ob'inerea sprijinului politic al papei, noi trebuie s(-l inform(m despre situa'ia noastr( pe Sfntul Scaun, f(r( ntrerupere *i n mod conving(tor. La rndul s(u, Vaticanul nu-*i refuz( aten'ia asupra Romniei; acela*i baron Gyarfas relata c(, la Roma, Cardinalul Gasparri se intereseaz( n mod viu de chestiuni politice interne romne49. Dac( informa'iile ce luau drumul Romei, pe de o parte, [i ntreb(rile ce porneau spre Romnia, - pe de alt( parte, 'ineau mai mult de planul
cf. Onisifor Ghibu, Acte #i documente privitoare la Statutul romano-catolic ardelean, Cluj, 1933, p. 104. Ibid., p. 110. 48 cf. Onisifor Ghibu, Nulitatea Concordatului dintre Romnia #i Sf. Scaun, Cluj, 1935, p. XIV. 49 Din Expunerea de motive a Proiectului de lege din ini'iativa parlamentar( pentru denun'area Concordatului, din 2 aprilie 1932, cf. Ghibu, op. cit, pp. 11 - 12. 28
46 47

Pro memoria. Ac]iunea catolicismului `n Romnia interbelic\

obscur, subteran, al problemei, manifest(rile f('i*e d(deau colabor(rii catolico-revizioniste o certificare limpede. Cei 27 parlamentari romni care cereau denun'area Concordatului declarau oficial c( secretarul Episcopiei catolice din Alba lulia, G. Floznik, m(rturise*te deschis c( Sfntul Scaun este sus'in(torul revendic(rilor minoritare din Transilvania50. De altfel, faptele nu-l desmin'eau pe Floznik; n prima zi a noului an 1927, papa spunea miilor de pelerini maghiari veni'i la Roma: Binecuvntez pe to'i acei tineri... pentru ca s( duc( la biruin'( con*tiin'a na'ional( *i adev(rata religiozitate *i s( fac( Ungaria din nou mare *i fericit(51. ~n acela*i timp, pentru refacerea Ungariei milita *i Interna'ionala catolic(, prin misionari, ceremonii publice, discursuri de prela'i, congrese euharistice. Documentele vremii con'in m(rturia unui mar* triumfal al Regelui Hristos pe Dun(re, f(cut la Budapesta n ziua de 19 august 1930, cu participarea cardinalului A. Sincero, legat papal. Mar*ul a fost organizat de a*a manier( nct s( reprezinte simbolul limpede al alian'ei dintre 'ara Sfntului $tefan *i Regele Hristos al c(rui vicar p\mntesc este papa. ~n acest context nu e lipsit( de semnifica'ie nici prezen'a lui Justinian Seredy ca mitropolit primat *i cardinal al Ungariei; acesta, din simplu c(lug(r benedictin, dar confesor ocazional al fostei mp(r(tese Zitta a Austriei, devenit( regin( a Ungariei, cunoa*te un salt vertiginos, prin directa interven 'ie regal( *i gra'ia condescendent( a papei pentru casa de Habsburg, *i, din nalta demnitate pe care o de'ine, militeaz( pentru revizionism52. Iat(, deci, circumstan'ele politice de natur( cu totul particular( n cadrul c(rora se consemnau n Concordat libert('i att de largi [i drepturi att de concesive fa'( de Scaunul papal *i de elementul catolic din Romnia, libert('i [i drepturi care puneau Statul romn n situa'ia de a-[i compromite suveranitatea *i siguran'a. d) Din punct de vedere economic, Concordatul se prezint( nu mai pu'in d(un(tor intereselor Statului romn. Prima problem( pe care o ridic( este aceea a cre(rii unui Patrimoniu sacru, pus sub administrarea unui Consiliu al episcopilor diecezani instituit ad hoc. Ce reprezint( acest Patrimoniu sacru? E *tiut c( n 1923 s-a efectuat n Romnia o prim( reform( agrar( care a mpropriet(rit pe '(rani cu p\mnturi expropriate fie de la institu'ii, fie de la persoane particulare. Fo*tii proprietari erau desp(gubi'i de c(tre Stat prin plata unor rente de expropriere. Printre bunurile expropriate au fost *i unele ce apar'ineau Bisericii Catolice. Dintre acestea, cele ce erau afectate ntre'inerii episcopilor, canonicilor, parohilor [i seminariilor, numite de textul romnesc al Concordatului prebende,
Ibid., p. 12. cf. Magyar Catholikus Almanach pe 1927, p. 384, n Ghibu, op. cit., p. XLVIII. 52 Vezi O. Ghibu, op. cit., pp. LI - LV.
50 51

29

Valeriu Anania

formeaz( obiectul aliniatului l al articolului XIII din Concordat care prevede c( rentele de expropriere pe care Statul romn le pl(te*te fo*tilor beneficiari (episcopi, canonici, parohi *i seminarii) se concentreaz( ntr-un singur fond, Patrimoniul sacru, destinat s ( devin( persoan( juridic( *i s( contribuie la ntre'inerea pe mai departe a acestora; cheltuielile ce dep(*esc capacitatea de ntre'inere a Patrimoniului sacru vor fi suportate de Stat, conform aliniatului 2 al aceluia*i articol. Problema Patrimoniului sacru are mai multe implica'ii. Mai nti, bunurile catolice n cauz( proveneau din vechile nzestr(ri ale Bisericii Catolice f(cute de diferi'i ctitori (regi, nobili etc.) [i, ca atare, ele au fost socotite ntotdeauna ca bunuri publice; statul *i rezerva dreptul de proprietate [i control, cednd institu'iilor biserice*ti doar dreptul de posesiune *i uzufruct. Dup( ncheierea Tratatului de la Trianon, toate bunurile publice ale fostului stat ungar au trecut de drept n proprietatea Statului romn; acesta din urm(, deci, trebuia s( se considere proprietar *i al bunurilor publice ce erau afectate institu'iilor catolice. Cu toate acestea, printr-o surprinz(toare gre*eal( politic(, la exproprierea din 1923 Statul romn [i-a neglijat dreptul s(u de proprietar al acestor averi [i a hot(rt s( pl(teasc( rente pentru ni*te bunuri care erau, de drept, ale lui ; sau, cu alte cuvinte, episcopii, canonicii, preo'i *i seminariile catolice primeau de la Statul romn, cu titlul de rent( de expropiere, desp(gubiri pentru ni*te bunuri care n drept nu le apar'inuser( niciodat( ca proprietate. ~n al doilea rnd, pn( la ncheierea Concordatului fo*tii beneficiari ai acestor bunuri continuau, s(-*i asigure ntre'inerea din rentele pl(tite de Stat, rente ce se presupun a fi fost echivalente cu veniturile de dinainte de expropriere, ce erau afectate ntre'inerii. Dup( Concordat ns(, ei urmau s( primeasc( de la Patrimoniul sacru valorile afectate ntre'inerii, iar de la Stat o sum( n plus tot pentru aceea*i ntre'inere ce se prezuma a nu fi fost acoperit( integral de capacitatea Patrimoniului sacru. Prin urmare, pn( la Concordat Statul romn pl(tea o rent(, dar dup( Concordat continu( s( pl(teasc( aceea*i rent( [i se oblig( s( mai pl(teasc( o sum( oarecare n plus. Evident, Statul era p(gubit de dou( ori: odat( la expropriere, cnd a n'eles s( pl(teasc( rente pentru bunuri care erau ale lui, [i a doua oar( prin Concordat, cnd s-a obligat s( pl(teasc( un fel de supra-rent(. ~n al treilea rnd, e de remarcat c( Patrimoniul sacru angajeaz( numai rentele pl(tite de Stat persoanelor (cu excep'ia seminariilor), nu *i institu'iilor biserice*ti, cum ar fi episcopiile, capitlurile, parohiile, acestea din urm( continund s(-[i primeasc( rentele f(r( mijlocirea Patrimoniului. Rezult( de aici c( Patrimoniul sacru va avea o capacitate de plat( redus(, a*a nct Statul va fi oricum obligat s( pl(teasc( diferen'ele de ntre'inere prev(zute n aliniatul 2 al articolului XIII. ~n al patrulea rnd, Patrimoniul sacru e destinat s( devin( persoan(
30

Pro memoria. Ac]iunea catolicismului `n Romnia interbelic\

juridic( [i s( fie administrat de un Consiliu al episcopilor diecezani, dup ( statute proprii *i f(r( nici un control din partea Statului. Acest Consiliu reprezint( un organ cu totul nou al Bisericii Catolice, neprev(zut nici n Codex-ul de Drept canonic, instituit ad-hoc, numai n Romnia *i numai cu atribu'ii economice, nu *i sprituale sau administrative. El de'ine titlurile *i mparte rentele dup( criterii proprii, avnd de dat seam( numai n fa'a papei, nu [i n fa'a Statului romn. Dup( unele evalu(ri, sumele manipulate de acest Consiliu se ridicau la sute de milioane, poate chiar miliarde de lei, dac( 'inem seama c( numai episcopului unit din Oradea i se expropriaser ( 139.000 de jug(re teren53. Dac( dreptului de liber( administrare a acestor fonduri ad(ug(m dreptul de cet('enie str(in( al unor membri ai Consiliului, ca *i dreptul lor de liber( comunicare cu Vaticanul, nu e greu s( prezum(m *i implica'iile politice ale acestei noi institu'ii catolice. Potrivit aceluia*i articol, Consiliul episcopilor diecezani administreaz( nu numai fondurile Patrimoniului sacru, ci [i veniturile rentelor ce proveneau din exproprierea unor bunuri ce fuseser ( n posesia

Fondului General Catolic de Religie [i Fondului General Catolic de Instruc&ie, ceea ce presupune c( sumele ncasate [i dirijate se ridicau la

cifre impresionante. Tendin'a evident( a Vaticanului era aceea de a opera o excludere sistematic( a Statului romn de la administrarea *i controlul averilor biserice*ti catolice, `ncredin]ndu-le cu exclusivitate Bisericii. ~nc( din 1924 Vaticanul ceruse guvernului liberal, prin cel de al treilea proiect de Concordat, ca Fondul religios *i Fondul de studii, administrate pn( atunci de c(tre Stat, s( fie predate Bisericii Catolice. Concordatul din 1927 a izbutit s( pun( n mna Vaticanului, pe lng\ arma politic(, [i pe cea economic(, cele dou( unelte de lupt( fiind complementare. Una din cele mai controversate *i mai spinoase probleme ale catolicismului din Romnia a fost aceea a patronatului. Articolul XV din Concordat consemneaz( c( drepturile *i ndatoririle de patronat, de orice categorie, sunt *i r\mn desfiin'ate f(r( nici o indemniza'ie. Principiul patronatului a izvort din str (vechea tradi'ie a suveranilor de a nzestra Biserica cu averi *i de a o ocroti mpotriva oric(rei primejdii de natur( mai ales material(. E vorba, f(r( ndoial(, de suveranii catolici care *i lua [i sarcina de a fi ap(r(torii [i sus'in(torii religiei, f\cnd aceasta fie din ini'iativ( *i zel propriu, fie n virtutea unui mandat pe care-l primeau de la pap( odat( cu investitura sau cu recunoa*terea n demnitatea suprem( a statului. A*adar, n mod obi*nuit, suveranul nzestra institu 'ia bisericeasc( cu bunuri, o pune n posesia acestor bunuri, i d (dea dreptul de uzufruct, dar *i rezerva pentru sine dreptul de proprietate, ca *i pe acela de a controla dac( veniturile acestor bunuri nu sunt ntrebuin 'ate n alt scop
53

cf. Dr. Nicolae B(lan, op. cit., pp. 3234.

31

Valeriu Anania

dect cel destinat de suveran. ~n numeroase cazuri, suveranul *i rezerva *i dreptul de a administra aceste bunuri, printr-un mputernicit sau printr-un organ al aparatului de Stat. Acest drept al unui ctitor de a se considera proprietar, chivernisitor *i supraveghetor al ctitoriei sale s-a definit juridic n principiul patronatului sau a*a numitul Jus patronatus Regii. Patronatul eclesiastic ungar, singurul care intereseaz( lucrarea de fa'(, a luat fiin'( sub `ntiul rege ungar, $tefan I, devenit mai trziu Sfntul $tefan, convertit la catolicism, ntemeietor al catolicismului maghiar, mandatat de pap( cu largi drepturi de a-*i organiza Biserica *i investit, n acest scop, cu titlul de legat papal54. De-a lungul secolelor au existat ns( dou( concep'ii deosebite [i contradictorii cu privire la geneza patronatului: concep'ia catolic( *i concep'ia statal(. Prima sus'inea c( patronatul izvor(*te dintr-o autoritate bisericeasc(, respectiv de la pap(, care a mandatat pe suveran cu dreptul de a nzestra *i ocroti. Biserica; cea de a doua afirm( c( dreptul de patronat este un atribut al puterii regale55. Aceast( controvers(, deschis( sub dinastia arpadienilor, va fi un ghimpe permanent nfipt n tr(inicia rela'iilor dintre Coroana ungar( *i Scaunul papal. Pe de o parte, papalitatea va face eforturi sus'inute pentru a sustrage averile biserice*ti din dreptul de proprietate *i control al Statului, iar pe de alt( parte Statul se va nd(r(tnici s( nu abdice de la principiul suveranit('ii sale. Dincolo de tribula'iile unui mileniu de istorie maghiar(, fapt este c( legiuirile ungare de totdeauna au consemnat dreptul Statului de proprietate *i control asupra averilor biserice*ti drept izvort din sistemul patronal [i dona'ional l\snd pe seama Bisericii sau ierarhilor ei numai dreptul de posesiune *i uzufruct. ~n urma Tratatului de la Trianon, regele romn, ca *ef suprem al Statului [i ca succesor de drept public al regilor ungari, a preluat *i dreptul de patronat *i control suprem pe care-l avuseser( regii Ungariei, acest drept fiind legat nu de persoane, ci de suveranitatea teritorial(56. ~nc( din 1920, prin `ntiul proiect de Concordat, Vaticanul ceruse guvernului romn desfiin'area dreptului de patronat, invocnd n sprijinul acestei cereri o circumstan'( istoric( (faptul c( ultimul mp(rat al AustroUngariei renun'ase n mod expres la acest drept, n favoarea papei). Guvernul respinge solicitarea Vaticanului, afirmnd, prin mijlocirea lui Octavian Goga, c( acest drept suprem avut de regii Ungariei, guvernul l reclam( *i pentru M.S. Regele Romniei57. ~n tratativele ce au urmat,
Dr. Gh. Ciuhandu, Patronatul eclesiastic ungar n raport cu drepturile Statului romn, Arad, 1928, pp. 9 - 13. 55 Ibidem, p. 8. 56 Ibidem, p. 196. 57 cf. Ghibu, op. cit., p. XI. 32
54

Pro memoria. Ac]iunea catolicismului `n Romnia interbelic\

Vaticanul s-a ar(tat dispus s( fac( unele concesii guvernului romn, cum a fost, de pild(, n problema numirii episcopilor, dar ministrul Pennescu raporta de la Roma c( Sfntul Scaun face dificult('i n ceea ce prive*te patronatul suprem al Regelui58, de unde reiese c( papa acorda acestei probleme Economice o importan'( deosebit(. Vaticanul a perseverat n inten'ia de a scoate averile catolice din Romnia de sub controlul Statului *i astfel, n 1927, a putut nregistra o nou( victorie, prin articolul XV din Concordat, care desfiin'eaz( prerogativele patronale [i consfin'e*te pe seama Bisericii Catolice dreptul de proprietate, control *i posesie perpetu(. Toate cele de mai sus, expuse succint [i mbr('i*nd doar aspectele esen'iale *i semnificative ale problemei, demonstreaz( n modul cel mai evident inoportunitatea Concordatului ncheiat cu Vaticanul n 1927 *i caracterul lui nociv pentru interesele majore ale Statului romn. E interesant s( re'inem ns( c( acest caracter nociv e limpede nu numai pentru noi, cei de azi, ci *i pentru contemporanii tratativelor *i conven'iei concordatoare. L(s(m la o parte o seam( de nume, ca acelea ale lui Onisifor Ghibu, Tudor Popescu, Ioan Lupa *, I. Mateiu, Romul Cndea [i pe ale altora care s-au pronun'at public mpotriva Concordatului [i care deci n-au avut nici o contribu'ie la realizarea lui; facem abstrac'ie *i de opiniile ierarhilor ortodoc*i, n frunte cu mitropolitul Nicolae B(lan al Ardealului, ca exprimnd punctul de vedere al unui interes mai mult confesional; suntem surprin*i ns( s( constat(m c( acest Concordat a fost depreciat de chiar oamenii care l-au tranzac'ionat [i l-au ncheiat. Vasile Goldis, de pild(, semnatarul romn al Concordatului, scria guvernului Averescu, ntr-un memoriu din 1926, c( Biserica Catolic( e str(in( de sufletul nostru *i nu odat( cu manifest(ri du*mane fa'( de statul nostru59. Ca atare, nu ezit a m(rturisi c( [i pentru Romnia a* socoti mai potrivit( rezolvarea problemei printr-o lege special( a Cultelor, dect prin Concordat60. Vasile Goldi* semneaz( totu*i Concordatul, dar dup( aceea pare s(-*i renege propria-i ac'iune *i s( repudieze actul de la Roma declarnd c( din momentul ce am predat guvernul, noi politice*te nu mai r(spundem de soarta Concordatului. ~n 1928, Nicolae Titulescu a cerut Vaticanului o seam( de declara'ii interpretative, f(r( de care ratificarea Concordatului e imposibil(. Aceasta denot( c( marele b(rbat de stat al Romniei era convins c(, a*a cum se f(cuse, Concordatul nu corespundea deloc intereselor '(rii. Zenovie Pcli[anu a fost unul dintre mputernici 'ii guvernului Br(tianu, care, al(turi de C. Banu, a dus tratativele asupra celui de al treilea
Ibidem, p. XI. cf. O. Ghibu, op. cit., p. XVII. 60 Ibidem, p. XV.
58 59

33

Valeriu Anania

proiect de Concordat, n 1924. C'iva ani mai trziu, el relata lui Onisifor Ghibu, printr-o fraz( lapidar( [i u*or licen'ioas( c( modul n care s-a tratat *i ncheiat Concordatul a fost... o porc(rie61. Am amintit mai sus c( Octavian Goga, ministru al Cultelor sub averescani, considera proiectul de Concordat ca pe un atentat al Vaticanului asupra integrit('ii, independen'ei *i Constitu'iei Statului, asupra siguran'ei lui [i a lini*tii publice. Cei 27 parlamentari romni care, n 1932, cereau printr-un proiect de lege, denun'area Concordatului, apreciau c( acesta serve*te ca substrat al unei ac'iuni sistematice care amenin'( n mod grav att interesele de via'( ale poporului romn, ct *i unitatea *i siguran'a statului62. Consiliul inspectorilor generali din Ministerul Cultelor afirma, n 1935, c( interesele Statului romn nu sunt servite prin aplicarea Concordatului, c( acest Concordat este plin de echivocuri, de neclarit('i, de impreciziuni, de subtrefugii, care anihileaz( att dispozi'iile Constitu'iei (rii... *i care ating n mod sim'itor nse*i interesele de via'( ale Statului nostru63. Cum se explic ! ncheierea unui asemenea Concordat, de vreme ce o bun( parte din principalii lui autori se pronun'( mpotriv(-i ? Explica'ia fenomenului pare s( fi fost, n trecut, de domeniul misterului. Cercet(torii *i comentatorii problemei concordatare au c(utat sensul cauzal n mai multe p(r'i [i au emis opinii variate, dar n-au putut ajunge la concluzii sigure. Singurul fapt cert era acela c( tratativele [i ncheierea Concordatului se operaser( n ni*te condi'iuni foarte misterioase, dup( cum declara nsu*i Zenovie Pcli*anu ntr-o vreme n care pretindea c( nc( nu poate vorbi public despre dedesubturile tratativelor la care luase parte. ~ntr-adev(r, caracterul obscur al tranzac&iei concordatare necesit( s( fie re'inut. Faptul c( tratativele s-au dus n secret n-ar fi de natur( s( surprind(; era vorba de o problem( de stat, iar asemenea probleme, n mod obi*nuit, nu sunt date publicit('ii dect ntr-un anumit moment pe care-l hot\r([te guvernul. Nu poate fi ns( neglijat faptul c(, mai `nti, semnarea actului s-a f(cut nu la Bucure*ti, ci la Roma (istoria vorbe*te de Concordate ncheiate la Worms, Bologna, Paris, Viena, dar nu de unul ncheiat la Bucure*ti) *i c(, n al doilea rnd, semnarea ns(*i s-a operat n cadrul unui secret des\vr[it. Mai mult, nici dup( semnare (10 mai 1927) opinia public( n-a luat cuno*tin'( de acest act, el fiind denun'at (n sensul publicitar al cuvntului) abia n februarie 1928, de ziarul Telegraful
Ibidem, p. XLII. cf. Ghibu, op. cit., p. 1. 63 Ibidem, pp. 34, 7374.
61 62

34

Pro memoria. Ac]iunea catolicismului `n Romnia interbelic\

Romn din Sibiu printr-un articol nesemnat, dar ntocmit, dup( ct se pare, de mitropolitul Nicolae B(lan. Problema Concordatului, ca *i textul acestuia, fuseser( rezervate unui cerc foarte restrns de ini'ia'i. De pild(, la data de 4 mai 1927, deci cu o s\pt\mn\ nainte de semnare *i cu doi ani nainte de a fi fost publicat n Monitorul Oficial, textul Concordatului i era cunoscut lui Pamfil $eicaru care-*i putea permite s(-l comenteze, acoperit, n presa cotidian(64. Ratificarea Concordatului de c(tre Parlamentul romn, f(cut( la 7 iulie 1929, n-a cunoscut o perioad( preliminar( de studiu [i comentarii, schimburi de opinii, dezbateri private, inform(ri reciproce. Dup( toate probabilit('ile, Corpurile legiuitoare au fost luate prin surprindere. Ioan Clinciu, raportorul Concordatului n Senat, i declara, mai trziu, lui Onisifor Ghibu c( chestiunea n-a fost studiat( deloc. I s-a dat proiectul de lege din partea biroului Senatului, cu cuvntul de ordine s(-l sus'in( n *edin'(. Atta tot!65. Mai cunoa*tem c( acest cuvnt de ordine venea direct din partea lui luliu Maniu, *eful guvernului de atunci. Ratificarea Concordatului a scos la iveal( *i alte aspecte obscure, n timpul tratativelor de la Roma, Vasile Goldi[ ceruse [i ob'inuse de la cardinalul Gaspari o declara'ie menit( s( precizeze pozi'ia Vaticanului n cadrul viitoarelor lui rela'ii cu guvernele Romniei. Declara'ia a fost ad(ugat(, la Roma, textului original al Concordatului, dar exemplarul prezentat Parlamentului spre ratificare n-o avea. Concordatul mai avea o anex(, destinat( s( fac( parte integrant( din textul lui, [i anume un schimb de scrisori intervenite ntre guvernul romn [i nun'iatura din Bucure*ti, cu privire la reglementarea *i precizarea anumitor probleme. Legea de ratificare, votat( de Parlament, spunea c( aceste scrisori se al(tur( la legea de fa'(, cu inten'ia ca ele s( capete putere de lege; cu toate acestea, ele n-au fost al(turate legii, ci numai Concordatului; o mn\ nev(zut( le-a sustras posibilit('ii de a c(p(ta caracterul *i puterea unei legi. De-a dreptul uluitor e faptul c( originalul Concordatului, care cuprindea [i declara'ia clauz( a cardinalului Gaspari, a disp(rut f(r( urm( din arhiva Ministerului de Externe. Ghibu pune aceast( dispari'ie sub semnul misterului. O nsemnare a lui Al. Lapedatu, fost ministru liberal al Cultelor, d(dea indica'ia c( originalul fusese `nmnat regelui Ferdinand de c(tre Vasile Goldi*, n prezen'a generalului Averescu. Dar Ghibu afirm( c( mult dup( aceea, n 1929, cnd s-a f(cut ratificarea la Roma, acest original se afla totu*i n mna ministrului Caius Brediceanu66, [i c( pe el a fost pus( o a doua clauz( emis( de Vatican, n lumina acestor date, nu e exclus s(
Popescu Tudor, op. cit., p. 20 - 21. O. Ghibu, op. cit., p. XXIX. 66 Ibidem, p. XXXII.
64 65

35

Valeriu Anania

prezum(m c( textul original al Concordatului a fost primit, ntr-adev(r, de regele Ferdinand *i c( de la acesta, pe un filon subteran, a ajuns la Roma, unde, probabil, a *i r(mas. Toate acestea nu r(spund ntreb(rii asupra fenomenului, ci o reactualizeaz(; cum a fost posibil( ncheierea unui asemenea Concordat? Unii au aruncat vina asupra lui Vasile Goldis, al'ii l-au nvinuit pe Zenovie Pcli[anu. Irit(rile polemice ale vremii au stigmatizat pe unguri. Ast(zi ne putem da seama c( att Vasile Goldis ct [i Zenovie Pcli[anu au fost doar ni*te instrumente n mna unor for'e, mult mai nalte *i mai puternice, n ceea ce-i prive*te pe unguri, `n]elegnd prin ei pe revizioni*ti, credem c( acuza'iile unor contemporani, chiar dac( nu sunt lipsite de temei, nu sunt lispite nici de exagerare. La nceputul acestui capitol am semnalat coalizarea dintre elementul religios catolic *i elementul politic maghiar, ca o reac'ie comun( mpotriva Tratatului de la Trianon. ~n virtutea acestei reac'ii comune *i a obectivului comun, era firesc ca cele dou( for'e s( se alieze *i s-au aliat. Dac( n problema Statusului romano-catolic ardelean, pe care o vom trata mai jos, realitatea acestei alian'e e remarcabil(, n problema Concordatului participarea elementului maghiar e mai pu'in evident(. Desigur, Concordatul deschidea por'ile unei ac'iuni de larg( desf(*urare a *ovinismului maghiar *i aceasta ar fi fost deajuns ca s( justifice o participare efectiv( a iredentistilor la realizarea lui. Dar nu e mai pu'in adev(rat, a*a cum am observat mai nainte, c( alian'a catolic(maghiar( nu era lipsit( de asperit('i. Prezen'a greco-catolicilor din Ardeal, romni de ba*tin(, era de natur( s( indispun( integralismul na'ionalist maghiar [i, n acela*i timp, s( intereseze prozelitismul neostoit al Romei. Concordatul era menit ca, din acest punct de vedere, s( nu-i entuziasmeze pe unguri; Biserica Greco-Catolic( nceta s( mai fie Biseric( na'ional(, situat( deci de celalt( parte a baricadei, *i devenea un rit, adic( o parte component( a Bisericii Catolice, intrnd n casa maghiarismului ardelean ca un musafir nepoftit care ar putea, eventual, s( uzeze de agerimea unui ochi indiscret. Nu putea ispiti nici perspectiva maghiariz(rii elementului romnesc, ncercat\ f(r( succes de-a lungul unui mileniu. De aceea socotim c( nu elementul maghiar, n n'elesul politic al cuvntului, a precump(nit n realizarea Concordatului, nvinuirile contemporane, attea cte au fost, se ntemeiaz( mai mult pe prezum'ii, iar prejudecata nu poate contura niciodat( un criteriu *tiin'ific. F(r( ndoial(, ini'iativa Concordatului a avut-o Vaticanul, iar agen'ii s(i diplomatici au dus, vreme de nou( ani, o ac'iune sus'inut( pentru realizarea *i des\vr[irea conven'iei. Nu trebuie uitat c( primul proiect de Concordat a apar'inut Vaticanului, n 1920, iar ultima parafare a actului a avut loc la Roma, n 1929. ~n numele papei Pius al XI-lea, tratativele au fost duse de cardinalul Doici, secondat n 'ar( de nun'iul Alexandru Cizar.
36

Pro memoria. Ac]iunea catolicismului `n Romnia interbelic\

Monseniorul Doici a depus eforturi extraordinare pentru a ob'ine din partea delega'ilor romni un text de Concordat care s( corespund( ct mai fidel indica'iilor papei. ~n 1928, el i declara confiden'ial lui Nicolae Titulescu, n gara Romei unde venise s(-l `ntlneasc\ n mod special, c( tentativele lui de a fi conciliant fa'( de unele cereri ale reprezentantului romn se izbesc de rezisten'a personal( a papei, *i-i cerea acestuia s( cedeze, a*a cum cedase, de altfel, [i Vasile Goldi*. Aparatul diplomatic al Vaticanului a func'ionat nu numai pentru Concordat n sine, ci *i pentru primatul acestuia n aria legisla'iei romne*ti. E semnificativ faptul c(, n 1928, tocmai n zilele cnd la Bucure*ti se discuta fixarea textului proiectului de lege pentru regimul general al cultelor, un reprezentant diplomatic al Scaunului papal f(cea o vizit( la Consiliul Suprem legislativ al Romniei67. Ce a urmat, se *tie: Legea Cultelor a fost ntocmit( [i votat( sub cel mai evident regim concordatar. A*adar, asupra rolului prim [i hot\rtor jucat de Vatican n ncheierea Concordatului cu Romnia nu a fost [i nici nu poate fi vreo ndoial(. Dintre factorii interni, cel dinti care atrage aten'ia cercet(torului e constituit de partidele politice care s-au succedat la guvern ntre 1920 1929. Avocatul Tudor Popescu, care a scris o carte despre Concordat, crede c( acesta a fost opera exclusiv( a partidelor na'ional-'(r(nesc *i na'ional-liberal. Dup( el, situa'ia politic( a Romniei din perioada postbelic( se caracterizeaz( prin dispari'ia vechiului partid conservator *i prin apari'ia partidului na'ional-'(r(nesc, acesta din urm( fiind rezultatul fuzion(rii partidului na'ional al lui Iuliu Maniu cu partidul '(r(nesc al lui Ion Mihalache. Partidul na'ional se n(scuse *i evoluase n Ardeal, avnd la conducere [i n posturile cheie o bogat( echip( de greco-catolici, n frunte cu Iuliu Maniu, care se bucurau de sprijinul Vaticanului *i care, la rndul lor, ntre'ineau un climat favorabil propagandei catolice. In aria politic( a Romniei, partidul na'ional-'(r(nesc se proiecta ca singurul adversar redutabil al liberalilor. Ace*tia, pentru a-i contracara prestigiul *i *ansele de guvernare, au c(utat *i ei o apropiere de Roma, c\utnd s( c[tige *i s(-*i asigure simpatia Vaticanului *i a catolicilor din Romnia68. Cu alte cuvinte, s-a creat o supralicitare a celor dou( principale partide politice fa'( de catolicism, supralicitare al c(rei rezultat a fost, pn( la urm(, Concordatul. Teza lui Tudor Popescu exprim(, desigur, adev(rul, dar numai n parte. ~n ceea ce-i prive*te pe '(r(ni*ti, nu r(mne nici o ndoial( c( militau pentru catolicism. Chiar n Ardealul de sub st\pnirea ungar(, partidul na'ional era sprijinit de mp(ratul Francisc Ferdinand [i se pare c( unul din motivele pentru care Iuliu Maniu a refuzat, n 1919, s( mbr('i*eze ideea unific(rii biserice*ti, a fost condescenden'a fa'( de ocrotitorul imperial al
67 68

Dr. Nicolae B(lan, Biserica neamului #i drepturile ei, Sibiu, 1928, p. 53. Popescu Tudor, op. cit., p. 12.

37

Valeriu Anania

partidului s(u69. Partidului na'ional-'\r(nesc i se datoreaz( cel pu'in ratificarea Concordatului de c(tre Parlament, prin cuvntul de ordine al lui Iuliu Maniu. ~n ceea ce-i prive*te pe liberali, e lucru sigur c( sub guvernarea *i prin mputernici'ii lor s-au perfectat tratativele concordatare *i, ceea ce e mult mai grav, a fost admis textul de baz( al Concordatului, ntr-o *edin'( a Senatului, din mai 1929, reprezentan'ii celor dou( partide principale, pu*i n fa'a eviden'elor, se nvinuiau reciproc; senatorul '(r(nist Dincescu Bolintin i acuza pe liberali c( ei au f(cut Concordatul, iar Aurel Vlad, ministru liberal, i acuza pe '(r(ni*ti c( ei poart( r(spunderea financiar(70. Teza lui Tudor Popescu ignor( [i faptul c( un al treilea partid, cel averescan, a jucat un rol important n aceast( problem(. Sub guvernul Averescu s-au nceput, n 1920, primele tratative, *i tot sub o guvernare Averescu s-a semnat Concordatul, n 1927. De fapt, credem c( era vorba mai pu'in de o supralicitare a partidelor fa'( de Vatican, ct de o concuren'( ntre ele. Fiecare guvern al tratativelor concordatare, mo*tenind problema de la antecesorul s(u, *i raporta pozi'ia nu la principiile permanente ce stau la baza unei organiz(ri statale, ci, comparativ, la pozi'ile concuren'ilor s(i politici. ~n acest sens, ni se pare foarte semnificativ unul din criteriile dup( care Vasile Goldi* discuta la Roma un proiect de Concordat ntocmit de guvernul, liberal ce-i precedase lui Averescu : guvernul nou scrie Goldi* ntr-o bro*ur( s( nu ias( inferior guvernului Br(tianu n tratativele cu Vaticanul (Concordatul, Arad 1927, p. 6). Dac( nu voi putea c[tiga aceste puncte scrie mai departe Goldi*, la pagina 8 atunci la timpul s(u, liberalii cu drept cuvnt mi-ar fi putut aduce nvinuirea c( am fost mai ieftini dect dn[ii *i astfel Concordatul ar fi adus Guvernului nostru o *tirbire a prestigiului s(u politic. Criteriul concuren'ei politice e att de evident nct nu mai are nevoie de nici un comentariu. ~n fa'a unor asemenea maniere de guvern\mnt, Vaticanul nu avea dect de c[tigat. Ad(ug(m c(, pe lng\ aceste partide propriu-zise, care se situau pe linia de centru a politicii romne*ti, Concordatul a fost sprijinit [i de unele elemente de dreapta, proiectate nc( de pe atunci pe panorama curentelor na'ionaliste, n ziarul Cuvntul din 1927 71, Nae Ionescu se pronun'a deschis pentru Concordat, (al(turi de Pamfil $eicaru care ducea o campanie similar( n Curentul) [i introducea ideea unei abandon(ri a Ortodoxiei, n ciuda faptului c( el trecea drept un filosof prin excelen '( ortodox. Pe de alt( parte, Visarion Puiu, pe atunci episcop de B(l'i, se declara mpotriva
Dr. Ioan Lupa*, Chestiunea Concordatului, Sibiu, 1921, p. 22. Vezi Dr. Nicolae B(lan, Biserica mpotriva Concordatului, p. 13. 71 6 mai 1927, deci cu numai patru zile nainte de semnarea Concordatului, cf. Popescu Tudor, op. cit., pp. 21 - 22 *i 15. 38
69 70

Pro memoria. Ac]iunea catolicismului `n Romnia interbelic\

nfiin'(rii Patriarhiei Romne, n 1925, [i infiltra opinia c ( singura Patriarhie bine ntemeiat( este aceea a Romei papele, ceea ce-i f(cea pe uni'ii de, la Blaj s(-i reproduc( discursurile n coloanele presei lor, dup( ct se pare chiar cu voia *i inten'ia ns(*i a episcopului72. M(rturiile vremii ne dau ns( indicii suficiente n sprijinul unei concluzii mai limpezi, *i anume c( nu persoanele oficiale *i nici guvernele au jucat rolul principal n problema Concordatului, ci regele. Tratativele concordatare *i semnarea conven'iei s-au operat sub domnia lui Ferdinand I, al c(rui catolicism, poate mai pu'in fervent dect al predecesorului s(u, Carol, era sus'inut [i alimentat de cadrele ierarhiei romane. E de-ajuns s( cit(m influen'a pe care o exercita asupr(-i nun'iul Doici, ca [i contele Majlath, episcopul romano-catolic de Alba lulia, al c(rui portret se afla n camera de culcare a regelui. Ct prive*te catolicismul lui Majlath, caracterul s(u ofensiv se va ilustra public n anii urm(tori Concordatului, cu prilejul tratativelor asupra Statusului romano-catolic ardelean. ~n bro*ura explicativ( pe care a publicat-o la Arad n 1927, Vasile Goldi* afirma c( a mers la Roma pentru a semna Concordatul nu numai n virtutea instruc'iunilor primite de la guvern, ci *i lund n deosebit( socotin'( *i dorin'a exprimat( a M. S. Regelui73; aceasta denot( c( regele a avut conversa'ii directe cu Goldi* n aceast( problem( [i c( i-a dat instruc'iuni n acest sens, fie chiar *i sub forma unei dorin'e exprimate care, potrivit uzan'elor vremii, avea valoare de ordin. $i poate c( ini'ia'ii contemporani nu erau lipsi'i de ndrept('ire s( afirme c( gre*eala lui Goldi* s-ar fi datorat devotamentului s(u fa'( de rege. Exist( indicii c( Ferdinand a intervenit nu numai n ac'iunea semn(rii Concordatului, ci *i n asigurarea pozi'iilor catolice solicitate prin proiectele actului. De pild(, una din nvinuirile aduse lui Goldi * de c(tre unii contemporani era aceea de a fi operat, prin conven'ia concordatar(, mutarea la Cluj a episcopiei unite de la Gherla, ntr-o scrisoare explicativ( trimis( la 8 noiembrie 1933 episcopului Nicolae Ivan al Clujului, Goldi * d( vina pe guvernele liberal *i '(r(nist, n sensul c( mutarea acestei episcopii s-a f(cut cu nvoirea lor *i s-a promis personal de c(tre M. S. Regele74. De altfel, nainte de a pleca la Roma pentru tratative, Goldi* a avut o lung( audien'( la regele Ferdinand, n cursul c(reia, dup( propria exprimare, s-au fixat definitiv unele chestii importante n leg(tur( cu Concordatul75. Se pare c( tot n cursul acestei audien'e Goldi[ ar fi cerut regelui permisiunea de a ncerca la Vatican o reducere a episcopiilor catolice, la care suveranul i-a r(spuns : ncearc(, dar s( nu fie motiv de
Vezi ziarul Unirea nr. 25 din 20 iunie 1925, cf. Popescu Tudor, op. cit., p. 16 *i nota 1. V. Goldi*, Concordatul, Arad (1927), p. 30. 74 Vezi Ghibu, Nulitatea Concordatului, p. XXXIV. 75 V. Goldis, op. cit., p. 7.
72 73

39

Valeriu Anania

rupere76. E evident c( regele 'inea cu orice pre' ea acest Concordat s( fie ncheiat. Deosebit de semnificativ( ni se pare o mprejurare relatat( de Goldi* n bro*ura amintit( mai sus. La Roma, Goldi[ trata cu cardinalul Gasparri problema jur\mntului clerului. Delegatul romn cerea ca textul Concordatului s( prevad( obliga'ia preo'ilor catolici din Romnia ca, la intrarea lor n func'iune, s( presteze jur\mnt de credin'( fa'( de capul Statului. Reprezentantul Vaticanului a respins categoric aceast( cerere, ceea ce l-a f(cut pe Goldi[ s(-i telefoneze la Bucure*ti lui Averescu *i s(-i cear( p(rerea, eventual chiar pe a Maiest('ii Sale Regelui. Averescu i-a r(spuns c( guvernul romn nu insist( pentru jur\mntul clerului, ceea ce nsemna dezarmarea delegatului romn. Goldi[ a aflat, ceva mai trziu, c( Majestatea Sa Regele a fost de aceea*i p(rere cu guvernul, ceea ce nseamn(, mai `nti, c( generalul Averescu s-a consultat cu regele *i, n al doilea rnd, c( de fapt guvernul a fost de aceea*i p(rere cu regele. Tot n leg(tur( cu aceasta, avnd n vedere dorin'a expres( a lui Ferdinand de a ncheia Concordatul *i, pe de alt( parte, leg(tura lui direct( cu nal'ii ierarhi catolici din Romnia, ne putem permite o prezum'ie. Vasile Goldi[, chiar dup( ce a primit r(spunsul lui Averescu, a f(cut abstrac'ie de el *i a continuat s( insiste pentru obligativitatea clerului de a presta jur\mnt. Spre marea lui surprindere, reprezentan'ii Vaticanului i-au r(spuns c( nu n'eleg insisten'ele lui, deoarece guvernul romn a adoptat punctul lor de vedere *i c( Sfntul P(rinte a primit n acest sens o telegram ( de la nun'iul papal din Bucure*ti, monseniorul Doici. Cu alte cuvinte, Vaticanul cuno*tea precis un punct de vedere pe care reprezentantul diplomatic al Romniei l considera [i care era un secret de stat. Fire*te, acest fapt a paralizat orice tentativ( a lui Goldi[ de a continua discu'iile pe aceast( tem(. El afirma c(, ulterior, a f(cut constatarea unei regretabile indiscre'ii comise la Bucure*ti, al c(rei autor nu s-a putut g(si77. Ghibu crede c( vinovatul trebuie s( fi fost un func'ionar din Ministerul de Externe. Dar, n lumina tuturor datelor de care dispunem, nu poate fi exclus( prezum'ia ca nsu*i regele Ferdinand s( fi comunicat nun'iului Doici obiectul telegramei acestuia c(tre pap(. Dac( regele a izbutit s( opereze miracolul Goldi[, f\cnd dintr-un nver*unat anticoncordatar semnatarul nsu*i al Concordatului, nu mai pu'in( izbutire, *i mai u*oar(, a avut asupra lui Ionel Br(tianu. Personal, *eful partidului liberal nu era interesat nici de Ortodoxie, nici de Catolicism, dar nu-i erau indiferente raporturile lui cu regele. La urma urmelor, asemenea raporturi nu-i erau indiferente nim(nui. Regele *i c[tigase pe merit gloriosul titlu de Ferdinand ntregitorul, cu care va
76 77

40

Ibidem, p. 21, nota 1. Ibidem, pp. 13 - 14.

Pro memoria. Ac]iunea catolicismului `n Romnia interbelic\

intra *i va r(mne n istorie, iar de acest titlu erau indisolubil lega'i att Br(tianu *i Goldi[ ct *i mul'i al'i oameni politici care, mpreun( cu suveranul, f(uriser( Romnia Mare. A*adar, nu poate fi pus n discu'ie patriotismul n sine al lui Ferdinand, ci numai evidenta lui sl (biciune n fa'a acestui capitol de politic( na'ional(. ~n dezbaterile vremii a circulat, neoficial, o presupunere, anume c( Roma catolic( a exercitat asupra lui Ferdinand catolicul presiuni extreme, mpinse pn( la limita rezisten'ei, care l-au pus pe b(trnul suveran n fa'a alternativei de a determina semnarea Concordatului sau de a muri f(r( s( primeasc( din partea Bisericii ultima iertare *i cuminec(tur(. Desigur, documente certe care s( sprijine aceast( tez( nu exist( (si ne ntreb(m dac( pot exista), dar prezum'ia nu e n afara posibilului. Exploatarea unui suferind sau muribund credincios n scopuri de ordin practic e un exerci 'iu ndelungat al clerului catolic, iar semnatarul prezentei lucr(ri cunoa*te un caz pe care-[i permite s(-l citeze n favoarea tezei de mai sus: La 2 august 1951 s-a stins din via'(, la Bucure*ti, pictorul german Anton Kaindl, locuitor de mult( vreme al '(rii romne*ti *i un mare ndr(gostit al monumentelor noastre de art( religioas( (mn\stiri, schituri, biserici *i troi'e), pe care le-a imortalizat ntr-o oper( vast( *i plin( de sensibilit('i. Cu cteva zile nainte de moartea pe care [i-o presim'ea, Kaindl a scris un testament prin care dispunea ca ntreaga lui oper( (peste 800 acuarele [i peste 200 gravuri n aqua-forte), precum *i drepturile de autor, s(-i revin( mo*tenitoarei sale Silvia Obreja, n semn de recuno*tin'( pentru devotamentul cu care aceasta l-a ngrijit, n casa [i familia ei, vreme de ani ndelunga'i, el fiind b(trn *i singur, n aceea*i zi, dup( cteva ore, el a cerut duhovnic pentru m(rturisire *i mp(rt(*ire; la invita'ia Silviei Obreja, a venit la el preotul Giovanelli, de la biserica Sfntul Iosif, catedrala romano-catolic(. De la aceast( spovedanie preotul Giovanelli a ie*it cu un al doilea testament prin care Anton Kaindl dispunea ca opera lui s( revin( Vaticanului *i s( fie transportat( la Roma atunci cnd mprejur(rile vor permite, n fa'a acestei situa'ii, mo*tenitoarea legal( a oferit ntreaga colec'ie, ca dona'ie, Arhiepiscopiei Ortodoxe a Bucure*tilor, n posesia c(reia se afl( *i ast(zi78. Iat( ns( c(, mai nou, a ie*it la iveal( o m(rturie contemporan( cu Concordatul, mult mai direct( *i, deci, mai conving(toare. E vorba de memoriile lui Nichifor Crainic, din care extragem *i reproducem un pasaj asupra unor evenimente tr(ite de el n 1927: Tratativele pentru ncheierea lui (a Concordatului, n.n.) durau de *apte ani. Guvernele noastre n-aveau curajul s( pun( piciorul n prag fa'( de preten'iile exorbitante ale Vaticanului. Proiectul de Concordat asigur(
Tem. 10761/1951 din Arhiva Arhiepiscopiei Bucure *tilor. Informa'iile privitoare la cel deal doilea testament le de'inem direct *i personal de la Silvia Obreja. 41
78

Valeriu Anania

Papei n Romnia o autoritate suprastatal( [i, n anumite cazuri, dreptul de proprietar n 'ar( n mod absurd. Din aceast( pricin(, guvernele noastre, cu o la*itate r(u mascat(, amnau ncheierea din an n an. Vasile Goldi[ declarase public c( mai bine *i taie mna dect s( semneze asemenea Concordat. La ultima audien'( imperioas( a monseniorului Doici, nun'iul papal, eu am servit ca interpret. Goldi[ nu *tia fran'uze*te. Monseniorul Doici avea un defect caraghios: o incontinen'( nazal(. Cu ct se nfuria, cu att nasul i curgea mai abundent. Cteodat(, n focul gesticula'iei, uita s( mai foloseasc( batista [i lacrimile nazale *iroiau pe sutana diplomatic(, o elegie nciudat( c( papa nu intr( mai repede n posesiunile romne*ti. Goldi[ era intimidat. Monseniorul cerea dictatorial s(-i fixeze data semn(rii. Ministrul, care nu voia, ng(ima echivocuri. Atunci, printre *iroaie, au izbucnit, grote*ti, invectivele milenare mpotriva ortodoxiei : Ipocri'ilor, perver*ilor, bizantinilor, ereticilor, n curnd ve'i semna, n curnd! Eram n Romnia ntr-un cabinet ministerial! Cnd nun'iul papal s-a ridicat n furii [i a luat-o spre ie*ire, s-a produs un tablou fantastic al demnit('ii de stat: ministrul alergnd dup( monsenior, tr\gndu-l de pulpan( s( nu plece : Monseniore, monseniore! iar eu alergnd dup( ministru s(-l sustrag din situa'ia ridicul(. Nu l-a putut opri. Dus a fost! Ve'i semna curnd... Monseniorul Doici *tia ce spune. Regele Ferdinand nu era nc( n agonie, dar greu bolnav. Era catolic [i, botezndu-*i copiii n legea '(rii (n religia ortodox(, conform Constitu'iei, n.n.), papa l oprise de la mp(rt(*anie. Catolicii cu acces n palat i-au terorizat suferin'a cu bestialitate sacr(, amenin]ndu-l cu focul iadului dac( nu ob'ine gra'ia potirului. Iar gra'ia nu se poate c(p(ta dect printr-un trg: s( ncheie Concordatul! ~ntr-o zi Vasile Goldi[ era profund deprimat. Venea de la rege. I-a m(rturisit cum era terorizat de catolici. Era credincios *i ngrozit de moarte. Lundu-i minile, l-a implorat plngnd s( mearg( la Roma s( semneze Concordatul, ca regele s( poat( primi mp(rt(*ania [i s( moar( n pace. Toat( luna mai 1927, Goldi[ a st(ruit la Vatican, neizbutind s( schimbe o iot( n plus din textul impus. Concordatul papal cu Romnia s-a ncheiat printr-un *antaj cu eternitatea79. ~n lumina acestor m(rturii *i-n ultim( analiz(, reiese c( rolul hot\rtor n problema Concordatului nu l-au avut nici ungurii, nici oamenii politici, nici chiar regele, ci Vaticanul.
Nichifor Crainic, Zile albe, zile negre, vol. II. Fragment ap(rut n Tribuna (Cluj) din 19 iulie 1990, p. 6. 42
79

Pro memoria. Ac]iunea catolicismului `n Romnia interbelic\

Concordatul, potrivit defini'iilor clasice, ar fi fost destinat s( reglementeze situa'ia cultului romano-catolic pe teritoriul Statului romn. Din p(cate, prezen'a lui n istoria noastr( na'ional( a nscris una din paginile ei obscure, dep(*ind cu mult sfera interesului bisericesc [i ancorndu-se puternic n aceea a interesului politic. De*i, a*a cum am remarcat mai sus, nu avem date suficiente care s( ateste o participare efectiv( a elementului revizionist maghiar la ncheierea Concordatului, aceast( conven'ie a fost realizat( totu*i ntr-o epoc( de efervescen'( politic(, *i e mai presus de orice ndoial( c(, poate dincolo de a*tept(rile iredenti*tilor, ea le-a oferit acestora largi posibilit('i de ac'iune. Concordatul reprezint( expresia juridic( a filomaghiarismului papal *i acoperirea politic( a na'ionalismului unguresc. Ar fi gre*it s( credem c( importan'a lui a r(mas circumscris( n contextul anilor 19271929; rezonan'ele lui s-au f(cut sim'ite, dureros, n anii ce au urmat. Mussolini f(cuse Vaticanului largi concesii, prin Concordatul din 1929, iar papa, la rndul s(u, a continuat s( exercite o puternic( influen'( asupra guvern(rii fasciste din Italia. ~ncepnd cu pragul celui de al patrulea deceniu, guvernul italian manifesta o tot mai pronun'at( atitudine n favoarea revizionismului maghiar. $i poate c( Onisifor Ghibu nu gre*ea, n 1935, afirmnd c( aceast( politic( a Romei mussoliniene se datore*te, n mare parte, influen'elor venite din partea Romei papale80. Ceea ce se presim'ea n 1935 a devenit realitate n 1940; contele Ciano impune diktatul de la Viena, [i partea de nord a Ardealului trece n st\pnirea Ungariei horthyste! Concordatul din 1927 a constituit nu numai principala arm ( a ac'iunii catolicismului n Romnia, ci *i germenul celorlalte modalit('i ale noii ofensive papale *i iredentiste, cum au fost Statusul romano-catolic ardelean, #colile catolice, ordinele #i congrega&iile c lug re#ti ale Romei. La ad(postul prevederilor concordatare, aceste institu'ii puteau s( ntreprind( o larg( ac'iune convergent( de subminare a suveranit('ii Statului romn, *i de promovare a imperialismului catolic, ceea ce, de altfel, au *i ncercat s( fac(, dup( cum se va vedea din cele ce urmeaz(. Faptul c( acest penibil document al Romniei interbelice a fost denun'at, n 1948, de un guvern comunist nu schimb ( ntru nimic datele problemei *i nici nu-i diminueaz( importan'a, att din punctul de vedere al Statului romn ct *i din acela al Bisericii Ortodoxe majoritare. Istoria na'ional( o transcende pe cea politic(. Din aceast( perspectiv(, cu mult mai bine ar fi fost dac( guvernul Petru Groza nu ar fi avut ce denun'a.

80

O. Ghibu, op. cit., p. XLVI.

43

Valeriu Anania

II. STATUSUL ROMANO-CATOLIC ARDELEAN


O a doua modalitate a ac'iunii catolicismului n Romnia dintre cele dou( r(zboaie mondiale a constituit-o a*a numitul Status romano-catolic ardelean. Capitol pu'in cunoscut n istoria noastr( bisericeasc( *i na'ional(, prezen'a lui e foarte semnificativ( pentru ilustrarea perseveren'ei cu care catolicismul n special cel maghiar [i-a urm(rit interesele n mijlocul *i n dauna poporului romn. Statusul romano-catolic ardelean a fost o organiza'ie catolic( maghiar(, cu caracter mai mult laic, care, vreme de aproape patru secole, *i-a revendicat drepturi de proprietate [i administrare a unor imense bunuri materiale de pe teritoriul Ardealului. Istoricul acestei organiza'ii ncepe n secolul al XVI-lea, n epoca de declin temporar al catolicismului din Transilvania, n aceast( provincie se r\spnde[te vertiginos Reforma si, la un moment dat, episcopatul catolic nceteaz( de a mai exista. Atunci ia fiin'( asocia'ia laic( a Statusului catolic care-*i asum( sarcina de a conduce afacerile biserice*ti, *i mai ales pe cele economice, crmuite pn( acum de c(tre prela'i. Dup( anexarea Ardealului la Austria, dinastia Habsburgilor *i ncepe opera de restaurare *i consolidare a catolicismului; ea l decreteaz( religie de stat *i renfiin'eaz( episcopatul, care revine n drepturile lui. ~n aceast( nou( situa'ie, Statusul catolic nu mai poate fi un organ de conducere bisericeasc(, ci devine un simplu auxiliar al guvernului austriac [i colaborator al acestuia n ac'iunea de catolicizare. ~n 1581 [i 1583, regele $tefan Bathory al Poloniei d( c(lug(rilor iezui'i din Ardeal titlul perpetuu de a administra mai multe averi destinate s( sus'in( existen'a *i activitatea Universit('ii din Cluj. Dou( secole mai trziu ns(, adic( n 1773, papa Clement al XlV-lea desfiin'eaz( ordinul iezui'ilor; ca urmare, mp(r(teasa M(ria Tereza confisc( pe seama statului bunurile acestora, iar administrarea lor o ncredin'eaz( unui organ anume instituit, Comisia literar . Comisia literar( func'ioneaz( de la 1773 pn( la 1848, perioad( n care Statusul romano-catolic nu mai exist(. ~n 1848, dup( alipirea Ardealului la Ungaria *i dup( ncetarea caracterului de stat al religiei catolice, Comisia literar( urmeaz( s( fie desfiin'at(. Elementul catolic laic din Ardeal ncearc( s( profite de mprejurare *i s( renvie Statusul, cu scopul de a lua n st\pnire averile ce fuseser( administrate de Comisie, ncercarea ns( e*ueaz(. Comisia literar(, de*i n curs de desfiin'are, continu( s( administreze, ca organ al guvernului,
44

Pro memoria. Ac]iunea catolicismului `n Romnia interbelic\

bunurile ce-i fuseser( ncredin'ate n 1778. ~n 1866, deputa'ii catolici din dieta ardelean( cer guvernului ca aceste averi s( treac( asupra Statusului. De data aceasta se nregistreaz( un succes, dar numai par'ial: guvernul desfiin'eaz( efectiv Comisia literar( *i hot(r(*te ca bunurile respective s( fie administrate cu influen'a Statusului catolic *i cu respectarea dreptului de patronaj *i inspec'ie al regelui. Aceasta nsemna, fire*te, c( averile erau considerate ca o proprietate a Statului, iar administrarea lor urma s( fie f(cut( de Biseric(, prin reprezentan'ii ei ierarhici, [i numai cu influen'a Statusului catolic. Aceast( nou( situa'ie e de natur( s( accentueze un diferend n snul catolicismului nsu*i, *i anume ntre mireni *i clerici. Patru ani mai trziu, n 1868, o adunare prezidat( de episcopul Fogarassy adopt( *i consfin'e*te hot\rrea guvernului, dar mirenii constitui'i n organiza'ia Statusului nu se mul'umesc cu o simpl( influen'( acordat( de guvern *i cer ca Statusul catolic s( devin( un organ propriu, autonom, investit cu dreptul de a crmui toate afacerile biserice*ti, afar( de cele privitoare la cult. ~n fa'a acestei cereri, raporturile dintre mireni [i clerici devin tensive. Episcopul Fogarassy protesteaz( [i-i acuz( pe laici de tendin'e protestante. Un an mai trziu, provocat de certurile celor dou( tabere, Ministerul Cultelor din Ungaria hot(r(*te ca n locul vechii Comisii literare s( ia fiin'( o Comisie catolic provizorie. Aceasta, fire*te, preia sarcina de a administra bunurile n cauz( *i func'ioneaz( pn( n 1872, timp n care Statusul catolic *i nceteaz( din nou existen'a. Conflictul ns( continu(. Comisia catolic( provizorie fusese nfiin'at( de guvern n urma interven'iilor episcopului Fogarassy care c(uta s( contracareze ac'iunea laicilor. Pe de alt( parte, ace*tia din urm( fac demersuri pe lng\ guvern pentru renfiin'area Statusului, avnd de partea lor *i pe baronul Josika, pre*edintele Comisiei catolice provizorii. ~n acest an, 1873, laicii se ntrunesc din nou *i reconstituie Statusul catolic, atribuindu-*i drept de autoconducere. Baronul Josika devine pre*edinte mirean al noului Status [i trece pe seama acestuia agendele Comisiei provizorii. Pus n fa'a faptului mplinit, Ministerul Cultelor ungar nu aprob( hot\rrile autonomiste ale Statusului catolic, dar, din ra'iuni politice, i recunoa*te existen'a *i las( n suspensie reorganizarea Bisericii ardelene pe un termen indefinit81. Statusul catolic func'ioneaz( astfel pn( la revenirea Ardealului n grani'ele Romniei *i, dup( cum se va vedea, [i dup( aceea.
Pentru prezentarea acestui capitol al lucr(rii noastre am folosit aproape n exclusivitate masiva colec'ie de Acte #i Documente privitoare la Statul rom.cat. ardelean, publicate de Onisifor Ghibu la Cluj n 1933. Lundu-le ca baz( de documentare, ne-am permis unele reconsider(ri cronologice, o sistematizare a materialului n func'ie de planul lucr(rii noastre, ca *i o seam( de interpret(ri *i concluzii personale. Opiniile lui Ghibu sunt deseori operate sub impulsul unui temperament poleinic *i excesiv anti-maghiar, a*a nct ele trebuie receptate cu un minimum de rezerv( *i supuse controlului critic. 45
81

Valeriu Anania

Cele de pn( aici ilustreaz(, mai `nti, una din cele mai vechi racile ale Bisericii romano-catolice: clericalismul, n virtutea acestui principiu, mirenii au fost 'inu'i departe de via'a *i organizarea propriu-zis( a Bisericii [i folosi'i dup( cum se exprima unul din prela'ii Conciliului II Vatican doar ca material combustibil pentru locomotiva clerului. Conflictul tacit dintre mireni *i clerici a luat uneori forme exprese, iar dou( din aceste forme sunt nregistrate pe teritoriul Ardealului n secolul XVI *i secolul XIX (1848) cnd laicii caut( s( profite de declinul puterii clericale, pentru a-[i nsu*i func'iuni conduc(toare, n acest conflict trebuie s( vedem att geneza ct *i renvierea Statusului catolic ardelean. Pe temeiul acestei prime constat(ri ne putem explica *i de ce, de-a lungul ntregii istorii austro-ungare, Statusul catolic a fost dezagreat *i chiar condamnat de ierarhie, dar ncurajat *i tolerat de autoritatea civil( a statului. Nu trebuie pierdut din vedere faptul, examinat n capitolul precedent, c( ntr-un imperiu catolic, ca acela al Austro-Ungariei, *i sub o dinastie prin excelen'( catolic(, ca aceea a casei de Habsburg, raporturile dintre papalitate *i coroan( s-au consumat sub semnul unei rivalit('i tacite sau manifeste, Roma dnd permanente asalturi pentru suprema'ie, iar Viena ap(rndu-[i din r(sputeri suveranitatea. ~n acest context, era firesc ca statul s( ncurajeze, n anumite limite totu*i, o organiza'ie mirean( care, promovnd cu zel catolicismul, ncerca un proces de emancipare de sub tutela discre'ionar( a ierarhiei. Ierarhia ns( era slujba*a credincioas( a papei, [i a*a se explic( de ce, sub st\pnirea austroungar(, Vaticanul nu a recunoscut existen'a [i func'ionarea Statusului catolic [i nici nu a intervenit vreodat( n favoarea lui. Am considerat necesar s( facem aceste prime preciz(ri de raporturi, pentru a urm(ri mai u*or problema Statusului n condi'iile politice ale Statului romn. ~n aceste noi condi'ii, raporturile se vor schimba: n fa'a unui oponent comun, Statul, care-*i va revendica drepturile lui legitime, ierarhia catolic( se va coaliza cu laicii, iar Vaticanul va interveni direct [i va certifica existen'a *i func'ionarea Statusului, dnd prin aceasta o- dubl( lovitur(: pe de-o parte, profitnd de ndrjirea *ovinismului maghiar [i de impasul laicilor, i va pune pe ace*tia sub autoritatea ierarhiei, iar pe de alt( parte, profitnd de sl(biciunea *i lipsa de experien'( a guvernelor de la Bucure*ti, va c[tiga drept de proprietate *i folosin'( asupra unor averi care trebuiau s( fie ale Statului romn. La unirea Ardealului cu Patria-mam(, situa'ia de drept a Statusului romanocatolic e urm(toarea: Statusul de la 1873 nu e o continuare a celui din secolul al XVIlea, ci o organiza'iei nou(; el a luat fiin'( prin abatere de la prevederile rescriptelor imperiale; el a fost numai tolerat de regele, parlamentul *i guvernele
46

Pro memoria. Ac]iunea catolicismului `n Romnia interbelic\

Ungariei *i n-a ob'inut niciodat( aprobarea statutului s(u de organizare; el nu a fost niciodat( proprietarul fondurilor de 'inute de el, ci numai le-a administrat temporar, uneori prin abuz; el nu a fost niciodat( recunoscut sau aprobat de Vatican. constituie [i se organizeaz( f(r( s(-*i nscrie pe agend( *i drepturile lui asupra bunurilor administrate de un Status catolic ardelean [i al c (ror proprietar era el, ca mo*tenitor al fostului Stat ungar. Profitnd de lipsa de aten'ie a guvernan'ilor romni, membrii vechiului Status se regrupeaz( *i, n mai multe adun(ri 'inute ntre anii 1920 - 1923, se constituie ntr-o organiza'ie na'ional( [i politic( maghiar(, complet autonom( att fa'( de Statul romn, ct [i de Mitropolia catolic( de la Bucure*ti, deci de Vatican. De data aceasta `ns( ei se a*eaz( sub protec'ia contelui Carol Gustav Majlath, episcopul catolic de Alba lulia, c(ruia i confer( *i dreptul de patronat. Noua organiza'ie refuz( s(-*i supun( gestiunea controlului de Stat *i continu( s( func'ioneze astfel, ignorat( sau tolerat( de autoritatea romneasc(, vreme de aproape zece ani. De abia n aprilie 1931, n urma unor sesiz(ri, Ministerul Instruc'iunii Publice *i Cultelor instituie o Comisie istorico-juridic( cu sarcina de a studia problema Statusului. Din Comisie fac parte profesorii Onisifor Ghibu, Victor Oni*or, Al. Borza, dr. Vitold Baroni, Istrate Micescu [i avoca'ii Ioan Dumitrescu, Moise Ienciu *i Ovidiu Demetrescu. La 15 iunie 1931 Comisia conchide c( Statul romn, n virtutea drepturilor lui legale, poate lua asupra sa, prin decizie ministerial(, bunurile de'inute n mod ilegal, timp de cteva decenii, de Statusul catolic ardelean; nu e nevoie ca Statusul s( fie dizolvat, deoarece el nu a fost [i nu este persoan( juridic(, ntrunirile lui putnd fi pur *i simplu interzise; bunurile n cauz( urmeaz( s( fie afectate, de la caz la caz, organelor canonice *i legal constituite ale Bisericii Catolice, Universit('ii din Cluj *i Statului romn. Guvernul Iorga *i nsu*e*te concluziile Comisiei istorico-juridice [i se declar( gata s( ia m(surile propuse de aceasta; Iorga, nsu*i nume*te Statusul organiza'ie-ilegal( *i primejdioas(82. Din subteran ns( intervine o dificultate: guvernul se teme de complica'ii eventuale cu Vaticanul [i, pentru a le prentmpina, g(se*te de cuviin'( ca n prealabil s( aduc( la cuno*tin'a papei m(surile pe care urmeaz( s( le ia mpotriva Statusului. E locul s( preciz(m aici c( n articolul IX din Concordat, unde sunt enumerate institu'iile catolice din Romnia cu drept de persoan( juridic(, Statusul ardelean nu e men'ionat; e adev(rat c(, pe lng\ parohii, protopopiate, mn\stiri, capitluri, starostii, aba'ii, episcopii [i mitropolii,
82

Statusul catolic ardelean n Romnia. Noul Stat al Romniei se

cf. O. Ghibu, op. cit., p. 17.

47

Valeriu Anania

sunt prev(zute *i celelalte organiza'ii canonic [i legal constituite, dar pentru guvernul romn era evident c( Statusul nu era nici canonic, nici legal, a*a nct ar fi putut s( ia o m(sur( de ordin intern f(r( ca aceasta s( impieteze asupra stipula'iilor concordatare sau rela'iilor diplomatice cu Vaticanul. Totu*i guvernul deleag( pe Onisifor Ghibu s( mearg( la Roma pentru a discuta aceast( problem( cu reprezentan'ii papei. ~n drum spre Roma, Ghibu se ntlne[te la Geneva cu Titulescu *i Antoniade, care-i atrag aten'ia asupra unor considerente de ordin interna 'ional ce trebuiesc examinate; de p(rerea lor se declar( [i Comneen, ministrul Romniei pe lng\ Vatican. Caius Brediceanu, ministrul Romniei la Viena [i fost ministru pe lng\ Vatican n vremea ratific(rii Concordatului, este ns( de alt( p(rere; el i scrie lui Ghibu c( nu vede necesar ca problema Statusului s( fie discutat( cu Vaticanul, ea fiind de ordin pur intern. Acela*i Caius Brediceanu *tia c( la 22 octombrie 1928 nun'iatura apostolic( din Romnia i recunoscuse Statului romn dreptul de a hot (r singur caracterul legal al organiza'iilor catolice prev(zute n articolul IX din Concordat; aceast( recunoa*tere fusese consemnat( ntr-o scrisoare a nun'iaturii c(tre guvern, conform unei stipula'ii scrise personal de cardinalul Gassparri n prezen'a lui Caius Brediceanu *i care f(cea parte integrant( din Concordat. Ghibu uzeaz( totu*i de delega'ia pe care o are din partea guvernului *i schi'eaz( preliminariile conversa'iilor cu reprezentan'ii Vaticanului. Pentru nimeni ns( nu era un secret pozi'ia profesorului de la Cluj, care urm(rea s( ob'in( asentimentul papei pentru desfiin'area Statusului ; teza lui Ghibu se sprijinea pe dovezile istorice care demonstrau ne-catolicitatea Statusului. ~n ciuda tezei sale, catolicismul nsu*i intervine prompt *i ia ap(rarea organiza'iei maghiare din Ardeal. Ministru de Externe n aceast( vreme e Dimitrie Ghica, asupra c(ruia exercita o influen'( direct( *i puternic( fratele s(u, monseniorul Vladimir Ghica, celebru prin rafinamentul cu care propaga catolicismul n lumea intelectualilor. Dimitrie Ghica instruie*te pe secretarul s(u, Bossie, care la 19 septembrie 1931 trimite ns(rcinatului cu afaceri romn de la Roma o telegram( prin care-i anun'( sosirea lui Ghibu *i-i pune n vedere, n numele ministrului, s( nu-i dea nici un concurs. Trei s\pt\mni mai trziu, Ghica nsu*i e la Roma [i d( dispozi'ii directe n acest sens. Conversa'iile cu Roma se amn\. ~n acest timp ns( organiza'ia Statusului *i ia m(suri de ap(rare *i, la 13 mai 1931, nainteaz( Ministerului Cultelor un proiect de statut pe care acesta l respinge. Toamna anului 1931 avea s( nscrie momente importante n evolu'ia Statusului. Conducerea acestuia hot(r(*te s(-[i 'in( Adunarea general( anual( la data de 19 noiembrie, n Cluj. Guvernul ns(, printr-o adres( semnat( de Iorga, care este [i ministru al Cultelor, interzice Adunarea.
48

Pro memoria. Ac]iunea catolicismului `n Romnia interbelic\

Intervine ns( Alexandru Cizar, mitropolitul catolic de la Bucure*ti. Acesta, de*i cu numai o lun( nainte se pronun'ase mpotriva Statusului printr-o declara'ie oficial( f(cut( n fa'a Ministrului de Externe, de data aceasta, adic( la 16 noiembrie 1931, intervine oficial pe lng\ Iorga n sensul ca guvernul s( admit( 'inerea Adun(rii generale de la Cluj. Interven'ia are efect. Dou( zile mai trziu, la re*edin'a din Alba lulia a episcopului Majlath, prelatul papal Francisc Balazs declara c( Cizar a intervenit [i n particular pe lng\ Iorga [i c( acesta a primit propunerea mitropolitului, n aceea*i zi, chestura poli'iei din Cluj comunic( oficial conducerii Statusului c( guvernul romn nu n'elege s( mpiedice 'inerea congresului, ns( nu recunoa*te valabilitatea deliber(rilor *i persoana juridic( a Statusului romano-catolic. ~n urma acestor dezleg(ri, la 19 noiembrie 1931 se 'ine la Cluj Adunarea General(, iar Statusul se reorganizeaz(, n calitatea de pre*edinte cleric e ales contele Gustav Carol Majlath, episcopul catolic de Alba lulia (cel ce, dup( toate indica'iile documentelor vremii, avusese o influen'( hot(rtoare asupra regelui Ferdinand n ob'inerea Concordatului), iar n aceea de pre*edinte laic e ales baronul Elemer Gyarfas, avocat *i vicepre*edinte al partidului maghiar, cel care la 27 martie 1928 declarase n plin senat la Bucure*ti, c( ntreg Ardealul nu este altceva dect o infiltra'ie de trei na'iuni83. Adunarea e deschis( printr-o nfl(c(rat( cuvntare a episcopului Majlath care se adreseaz( iubi'ilor lui cre*tini descenden'i ai Casei lui Arpad *i care-i previne, printre altele, c( au de luptat [i cu vitregia materialismului, n Adunare ns( e prezent *i Vaticanul; se cite*te o telegram( prin care cancelaria papal( salut( congresul [i-i transmite binecuvntarea papei. Reorganizarea Statusului provoac( reac'ii, ntre Ghibu *i ministrul Ghica izbucne*te un conflict declarat. Iorga ncepe s(-*i schimbe atitudinea, n favoarea Statusului. Problema ia caracter public, *i l(rge*te dimensiunile, *i ascute datele. La 21 decembrie, Lauren'iu Danea, deputat de N(s(ud, anun'( n Parlament o interpelare n chestiunea Statusului ardelean, interpelare n urma c(reia guvernul *i presa guvernamental( urmau s( adopte o pozi'ie oarecare. La scurt( vreme dup( aceea, ns(, de la Roma vin trei mari decora'ii papale pentru Dimitrie Chica, Constantin Argetoianu84 [i Jean Pangal85, acesta din urm( avnd un rol important n presa romneasc( a vremii, dar *i n conducerea Lojii masonice din Bucure*ti. Decorarea acestor trei personalit('i politice e cu att mai semnificativ( cu ct despre ace*ti oameni nu se *tia c( ar fi f(cut servicii deosebite Vaticanului. ~n aceea*i vreme, Vladimir Chica intervine n mod
Vezi Dr. Nicolae B(lan, Biserica neamului #i drepturile ei, p. 58. Francmason (n. ed.) 85 Francmason (n. ed.)
83 84

49

Valeriu Anania

expres, iar v(rul s(u (deci *i al ministrului de Externe) Bela Szent-Kereszty e cooptat n conducerea Statusului. ~n aceast( toamn( a anului 1931 se reactulizeaz( *i o alt( problem(, cu implica'ii de cod penal; cu *apte ani mai nainte, adic( n 1924, Statusul catolic ardelean ob'inuse, din partea Ministerului Cultelor, o adres( prin care i se recuno*tea dreptul de a sta n instan'(. Adresa fusese publicat( [i larg folosit( n traducere maghiar(, dar n textul ei s-a operat un fals prin aceea c( au fost intercalate cuvintele ca persoan( juridic(, n octombrie 1931 Ministerul retrage adresa *i denun'( falsul. Adunarea general( din 19 noiembrie, 'inut( mpotriva primelor ordine ale guvernului, ca *i reorganizarea Statusului pe temeiuri complet ilegale, fuseser( de natur( s( atrag( [i mai mult aten'ia opiniei publice [i a autorit('ilor asupra acestui nucleu de agita'ie catolico-maghiar( din Ardeal. ~n urma mai multor sesiz(ri, parchetul Tribunalului din Cluj deschide anchet( [i cere trimiterea n judecat( a conduc(torilor Statusului catolic, acuzndu-i de uzurparea drepturilor Statului romn, fraud (, fals, n*el(ciune [i mistificare, sustragere de la jur\mnt, nsu*ire de bunuri publice, manipul(ri de fonduri pentru propagand ( ostil( Statului romn, cerind, n acela*i timp, sechestru penal pe toat( averea Statusului. ~n urma acestei ac'iuni, menit( s( pericliteze existen'a ns(*i a organiza'iei, aparatul catolic ia m(suri prompte de contracarare. Ministru de justi'ie e Valer Pop, greco-catolic *i pre*edinte al AGRU-ului, agentura Ac'iunii Catolice n Romnia; acesta ordon( lui Richard Filipescu, primul procuror al Tribunalului de Cluj, precum *i judec(torului de instruc'ie G. Vioreanu, s( nu ia nici o m(sur( mpotriva Statusului. Pentru mai mult( siguran'(, ministrul l transfer( pe Vioreanu la Timi*oara, iar dosarul cauzei r(mne n suspensie. De abia mai trziu, dup( c(derea lui Valer Pop din ministeriat, Vioreanu l va da n judecat( pentru abuz de putere, va c[tiga procesul [i va reveni la post; n aprilie 1933 se va redeschide dosarul Statusului [i se va cere completarea instruc'iei, dar *i aceast( ac'iune e sortit( e*ecului, dup( cum se va vedea mai jos. Eforturile aparatului catolic 'intesc transferarea problemei Statusului din datele ei juridico-administrative interne n cadrul diplomatic; evident, acesta din urm( era singurul care permitea Vaticanului s( se pronun'e direct. De altfel, att episcopul Majlath ct *i mitropolitul Seredy, primatul Ungariei, fac demersuri la Roma n acest sens. A*a nct la nceputul anului 1932 nsu*i guvernul de la Bucure*ti consider( Statusul ca fiind o problem( de natur( diplomatic(. Nu era greu pentru catolici s( determine o asemenea concluzie, de ndat( ce dispuneau de ministrul Justi'iei *i de acela al Afacerilor Externe. ~ntr-adev(r, n ianuarie 1932 guvernul Iorga, f (r( a retrage formal mputernicirea lui Ghibu, deleag( pe ministrul Valer Pop s( mearg( la
50

Pro memoria. Ac]iunea catolicismului `n Romnia interbelic\

Roma [i s( nceap( tratativele cu Vaticanul n problema Statusului. Deplasarea lui Pop nu are loc imediat, n schimb, se deplaseaz( la Roma cei doi conduc(tori ai Statusului, Gyarfas *i Balazs, care se prezint( n audien'( la cardinalul Pacelli *i arhiepiscopul Pizzardo, plngndu-se mpotriva guvernului de la Bucure*ti. Demnitarii papali comunic( ministrului Comnen dorin'a lor ca aceast( chestiune, una din cele mai complicate *i mai delicate din cte au la ordinea zilei, s( fie rezolvat( la Bucure*ti cu o solu'ie amiabil(, prin concursul nun'iaturii. Binen'eles, Comnen comunic( guvernului dorin'a Vaticanului. De altfel, nun'iatura se ngrijise din vreme de unele acoperiri n vederea interven'iilor ei. Cu o lun( nainte, monseniorul Doici primise un memoriu de la Reuniunea poporal( romano-catolic( din Odorhei, cu rug(mintea de a interveni pe lng\ Sfntul P(rinte n favoarea Statusului; aceasta, binen'eles, n afar( de solicit(rile neoficiale. Demersurile diplomatice *i dau primele roade evidente. ~n februarie 1932, primul ministru Iorga se pronun '( oficial, n Parlament, pentru cauza Statusului. Iorga adopt( ideea c( organiza'ia Statusului poate fi considerat( ca f\cnd parte din institu'iile catolice canonice prev(zute n articolul IX din Concordat; r(mne ns( ca Sfntul P(rinte s( se pronun'e asupra canonicit('ii ei, n care scop guvernul a delegat pe Valer Pop s( mearg( la Roma. Iorga mai preconizeaz( *i faptul c( averile Statusului trebuie s( apar'in( Bisericii Catolice, sub autoritatea mitropolitului Alexandru Cizar din Bucure*ti. Paralel cu aceste evenimente, uni'ii romni din Ardeal deschid o campanie pentru biserica Universit('ii din Cluj, a*a numita biseric( a Piari*tilor, de'inut( cu des\vr[ire de romano-catolici, sub autoritatea Statusului. Universitarii romni denun '( frauda prin care Statusul *i-a nsu*it aceast( biseric( [i reclam( trecerea loca*ului de cult pe seama institu'iei n cuprinsul c(reia se afl(. ~ntre timp, se descoperise *i un alt fals, operat n 1898 de c(tre conduc(torii Statusului n cartea funduar( din Cluj; corupnd pe func'ionarul respectiv, ace*tia izbutiser( s( intercaleze un text din care reie*ea c( dreptul de proprietate *i administrare a unor bunuri ce apar'ineau n special Universit('ii i revine Statusului romano-catolic ardelean, n consecin'(, de ndat( ce aceste bunuri nu erau socotite ca apar]innd Statului ungar, era evident c( nici Statul romn de dup( 1918 nu-*i putea revendica drepturi asupra lor. ~n februarie-martie 1932, Ministerul Cultelor [i Contenciosul regional Cluj deschid ac'iune n aceast( problem(, cer [i ob'in cuvenita rectificare n cartea funduar(; se *terg cuvintele Statusul romano-catolic *i se nlocuiesc cu expresia administrate de organele Statului romn, expresie, de altfel, incomplet(, deoarece eluda dreptul de proprietate. Oricum, era un punct c[tigat. Justi'ia se pronun'ase, iar
51

Valeriu Anania

bunurile n cauz( urmau s( treac( efectiv pe seama Statului. Se produce ns( imediat reac'ia catolico-maghiar(. Sesizat, monsenionul Doici aduce cazul la cuno*tin'a regelui Carol al II-lea, iar acesta i d( asigur(ri de sprijin. Pe de alt( parte, Elemer Cyarfas intervine oficial pe lng\ Iorga, cerndu-i anularea rectific(rilor operate n cartea funduar(. I se al(tur( *i episcopul Majlat. Efectul nu se las( a*teptat: primul ministru ordon( Contenciosului regional din Cluj s( suspende lucr(rile de rectificare, n sensul de a nu se opera trecerea efectiv( a bunurilor pe seama Statului. Concomitent, Valer Pop alc(tuie*te un anteproiect de Acord cu Vaticanul n problema Statusului, pe care inten'ioneaz( s(-l supun( mai `nti monseniorului Doici, nun'iul papal de la Bucure*ti. Acest anteproiect, ca [i evenimentele ulterioare, marcheaz( accentuarea diferendului ce ncepuse s( se creeze ntre elementul romnesc-unit *i cel maghiar-catolic. E locul s( reiter(m aici observa'ia noastr( ini'ial( c( n cadrul coali'iei catolico-maghiare de dup( primul r(zboi, uni'ii romni din Ardeal vor reprezenta o dificultate peste care cu greu se va putea trece. Concordatul izbutise s( nglobeze Biserica na&ional unit( n cea catolic( propriu-zis(, transformnd-o ntr-un rit al acesteia; uni'ii, n special cei de la Blaj, au fost la nceput entuziasma'i de perspectiva universaliz(rii lor religioase, dar, cu vremea, au nceput s(-*i dea seama din ce n ce mai mult de politica filomaghiar( [i prorevizionist( a Vaticanului. Catolici pe de o parte [i romni pe de alta, uni'ii tr(iau drama interioar( a discrepan'ei dintre sentimentul religios *i cel na'ional, n calitatea lor de catolici, singura posibilitate de a lua atitudine n fa'a maghiarismului catolic era aceea de a demonstra necatolicitatea organiza'iilor revizioniste, n acest plan s-a mi*cat nsu*i Onisifor Ghibu, care era ortodox, c(utnd s( repun( n circula'ie [i s( crediteze vechea acuza'ie a episcopului Fogarassy, n sensul c( Statusul ardelean e mai mult o organiza'ie protestant( dect catolic(. Figuri proeminente din snul cultului greco-catolic luaser(, nc( de mult, atitudine f('i*( mpotriva Statusului ardelean, considerat ca o organiza'ie pur maghiar( [i *ovin(. ~n 1924, profesorii uni'i Romul Boil(, Petru Poru'iu, Camil Negrea [i Iuliu Moldovan ceruser( senatului universitar din Cluj s( intervin( ca bunurile romano-catolice destinate de fondatori scopurilor culturale s ( fie trecute pe seama Statului romn, iar biserica zis( a Piari*tilor s( revin( Universit('ii. ~n acela*i an, avocatul Victor Oni*or denun'ase frauda operat( de Statusul romano-catolic n cartea funduar(. Acela*i lucru l face Emil Ha'igeanu, n 1928. Din Comisia istorico-juridic(, instituit( n 1931 de c(tre Iorga pentru cercetarea problemei Statusului, f(cuser( parte [i uni'ii Victor Oni*or, Alexandru Borza [i Vitold Baroni, care, al(turi de ceilal'i membri, ajunseser( la concluzia c( Statusul este o organiza'ie primejdioas( *i c( trebuie
52

Pro memoria. Ac]iunea catolicismului `n Romnia interbelic\

desfiin'at(. Am men'ionat mai sus c( Lauren'iu Oanea intervenise n Parlament mpotriva Statusului. Aceea*i pozi'ie o vor avea, n mai 1931, profesorii uni'i A. Ostrogovich *i Geandomenico Serra, care, mpreun( cu Vitold Baroni, se vor adresa papei printr-o scrisoare, vor denun'a caracterul necatolic al Statusului *i-i vor cere dizolvarea. Acesta era contextul confesional-politic n care Valer Pop alc(tuia anteproiectul de Acord cu Vaticanul n problema Statusului. Fire*te, persoana lui Valer Pop fusese bine aleas( din punctul de vedere catolic, dar acesta, cu tot zelul s(u pentru catolicism, nu putea r(mne insensibil fa'( de pozi'iile [i dolean'ele colegilor [i coreligionarilor s(i greco-catolici. A*a nct n Anteproiectul s(u ce satisface inten'ia Vaticanului de a trece pe laici sub autoritatea direct( a clerului [i prevede c( Statusul devine un organ pur consultativ al episcopului de Alba Iulia, dar, pe de alt ( parte, stipuleaz( c( averile vor fi administrate de episcopul de Alba Iulia *i inspectate att de mitropolitul catolic de la Bucure*ti ct [i de episcopii catolici de ambele rituri, adic( [i de cei uni'i, n aceast( form(, Anteproiectul de Acord e prezentat monseniorului Doici. Ultima stipula'ie, n special, provoac( reac'ia violent( a conduc(torilor Statusului; chiar a doua zi, la 3 mai 1932, Majlath, Gyarfas *i Balazs protesteaz( energic mpotriva Anteproiectului de Acord negnd, printre altele, dreptul episcopilor de rit grecesc de a se amesteca n aceast( chestiune. ~n urma unor conciliabule intime, la 5 mai 1932 episcopul Majlath, senatorul Cyarfas, monseniorul Doici [i arhiepiscopul Cizar i prezint( lui Valer Pop un Contraproiect de Acord prin care cer ca dreptul de proprietate a averilor s( treac( asupra eparhiei catolice de Alba Iulia, iar administrarea lor s( fie f(cut( de Status; episcopii uni'i sunt elimina'i din dreptul de inspec'ie asupra bunurilor, aceasta fiind rezervat( numai mitropolitului Catolic de la Bucure*ti. De notat c( acest Contraproiect prevede men'ionarea Statusului ca organiza'ie [i, mai mult, c( el face parte, implicit, din organiza'iile catolice canonice prev(zute n articolul IX din Concordat. Dou( zile mai trziu, adic( la 7 mai 1932, ntre Majlath, Gyarfas *i Balazs, pe de o parte, Valer Pop [i Barbu Constantinescu (consilier de lega'ie), pe de alt( parte, intervine un Acord care transform( Statusul n Consiliu al eparhiei catolice de Alba Iulia, consfin'e*te averile pe seama Bisericii Catolice, ca propriet('i funda'ionale, le d( n administrarea episcopului de Alba Iulia *i le trece sub inspec'ia mitropolitului catolic de la Bucure*ti. Dup( cum se vede, Valer Pop cedeaz( *i renun'( la prezen'a episcopilor uni'i n func'iunea cel pu'in de inspec'ie a averilor catolice. La 18 mai, Majlath *i Gyarfas i cer lui Iorga s( nceap( tratative cu Vaticanul n sensul ca actul de la 7 mai s ( ia forma unui Acord solemn ntre
53

Valeriu Anania

pap( *i regele Romniei. ~n aceea*i zi, Valer Pop pleac( la Roma, mpreun( cu Gyrfs *i Balazas, *i ncepe tratativele. Ceea ce Valer Pop nu izbutise s( realizeze la Bucure*ti prin discu'ii cu Dolici *i Cizar, ncearc( s( ob'in( la Roma prin discu'ii separate cu reprezentan'ii direc'i [i locali ai papei. Trecnd peste formul(rile Acordului de la Bucure*ti, el cere ca averea Statusului s( fie administrat( de episcopii ambelor rituri, adic( *i de cei uni'i. De asemenea, el cere ca biserica Piari*tilor s( treac( pe seama Universit('ii ori a ritului greco-catolic, sau, n ultim( instan'(, s(, se fac( n ea cte o liturghie romneasc(, n duminici *i s(rb(tori. Delega'ii papali denun'( cererile lui Valer Pop celor doi reprezenta'i ai Statusului *i-l invit( la tratative separate cu ace*tia. Au loc conversa'ii penibile, n timpul c(rora Gyarfas [i Balazs fac demersuri aparte pe lng\ cardinalul Pacelli, contracarnd ac'iunea de ultim( or( ntreprins( de Valer Pop; n cele din urm(, ei admit doar concesia ca n biserica Universit('ii din Cluj s( se 'in(, n duminici *i s(rb(tori, cte o predic( n limba romn(, dar de c(tre preo'i de ai no*tri. Dup( zece zile de tratative, la 30 mai 1932 se ncheie la Roma Acordul solemn, semnat de cardinalul Pacelli n numele papei Pius al XIlea *i de Valer Pop n numele regelui Carol al II-lea. Prin acest Acord, Statusul se transform( n Consiliu al eparhiei catolice de rit latin din Alba Iulia, al c(rei ordinariu va avea drept de administrare a averilor ce-i revin. Averile au caracter bisericesc, iar dreptul de proprietate este *i r(mne garantat. Mitropolitul catolic de la Bucure*ti i se confer( dreptul de control *i supraveghere asupra bunurilor; acela*i drept l are *i Statul romn, n condi'iunile prev(zute de Concordat. Biserica Universit('ii din Cluj r(mne pe mai departe a romano-catolicilor, dar n duminici *i s(rb(tori se va face cte o slujb( n ritul greco-catolic, cu preo'i desemna'i de c(tre episcopia unit( din Gherla. Aceast( liturghie reprezenta singurul c[tig pe care l-au putut ob'ine romnii uni'i, din toate revendic(rile lor. Acordul de la Roma, publicat n Acta Apostolicae Sedis [i n Monitorul Oficial din Bucure*ti, respectiv la l iulie *i 3 august 1932, n-a fost niciodat( ratificat de Parlament, deoarece i s-a atribuit caracterul unui act interpretativ al Concordatului.

CONSECIN ELE ACORDULUI DE LA ROMA


a) Din punct de vedere religios : Acordul de la Roma a marcat un puternic moment de fortificare a pozi'iilor catolice n Romnia. Am amintit mai sus c( Statusul romano-catolic ardelean a luat na*tere n contextul conflictului mutual dintre clerul *i laicatul catolic. De-a lungul mai multor secole ierarhia catolic( din vechea Ungarie a ncerca s( limiteze activitatea *i sfera de influen'( a acestei organiza'ii laice care dispunea nu numai de
54

Pro memoria. Ac]iunea catolicismului `n Romnia interbelic\

averi considerabile, ci [i de personalit('i politice marcante, multe din ele ocupnd treptele superioare ale ierarhiei de blazon. Laicii au reu*it totu*i s(-*i men'in( o autonomie relativ(, punndu-se mai ales sub scutul guvernelor, acestea din urm( fiind interesate s( men'in( un echilibru ntre preten'iile suprema'iale ale Vaticanului [i principiul suveranit('ii na'ionale. ~n condi'iile Romniei de dup( r(zboi, conduc(torii Statusului intuiesc noile realit('i *i se aliaz( din timp cu episcopul de Alba Iulia n care g(sesc un mare, sprijinitor. Sprijinitor e un fel de a apune, c(ci, pn( la urm(, episcopul Majlath izbute*te s(-*i subornodene complet pe conduc(torii mireni ai Statusului, care, ntre perspectiva de a fi `nfrn]i de Statul romn *i aceea de a ngenunchia n fa'a ierarhiei catolice, aleg, desigur, pe cea din urm(. Prin Acordul de la Rohia, Statusul a fost recunoscut de Vatican ca organiza'ie canonic(, de tipul celor prev(zute n Codex-ul de drept canonic, *i apoi asimilat. Prin aceasta, Roma a pus cap(t, cel pu'in n Ardeal, conflictului multisecular dintre laicatul *i clerul catolic, dnd c[tig de cauz( ierarhiei *i punnd-o pe aceasta n situa'ia de a dispune n mod discre'ionar de averile Statusului. ~n felul, acesta, propaganda *i prozelitismul catolic c(p(tau anvergur(. Clerul catolic a fost ntotdeauna mult mai zelos n desf(*urarea activit('ii propagandistice, iar Acordul de la Roma ad(uga zelului s(u *i un spor de posibilit('i materiale. Dac( Roma izbutea astfel s( rezolve unul din conflictele interne ale catolicismului din Ardeal, prin Acordul din 1932 ea sl (bea, n schimb, adeziunea elementului unit, Greco-catolicii avuseser( naivitatea s( cread( c( prin Concordatul din 1927 Vaticanul le d ( o dovad( de dragoste *i pre'uire, nglobndu-i n marea comunitate catolic(, sub titlul unuia din riturile ei. Dar la numai c'iva ani dup( aceasta, cnd a ie*it la suprafa'( problema Statusului, ei *i-au dat repede seama c( ntre interesele romnilor uni'i *i acelea ale iredenti*tilor catolici, Roma nclin( s( sprijine pe cele din urm(, pentru c(, de fapt, numai n felul acesta se sprijinea pe ea ns(*i. Am ar(tat mai sus cum figuri marcante din snul cultului greco-catolic au luat pozi'ie mpotriva Statusului, demersurile mergnd uneori pn ( la Vatican. Cu toat( elasticitatea lui *i cu tot devotamentul s(u fa'( de Roma, nsu*i Valer Pop se crezuse obligat s( pledeze pentru cteva interese, grecocatolice, chiar dac( acestea erau de minim( importan'(, pentru ca, n cele din urm(, s( constate c( Vaticanul r(mne insensibil la asemenea pledoarii. De altfel, faptul n sine c( Valer Pop pleca la Roma mpreun( cu cei doi conduc(tori laici ai Statusului *i c( acolo a dus tratative separate, demonstreaz( c(, n realitate, nu se consuma o opera'ie diplomatic( ntre Guvern *i Vatican, ci una ntre romnii uni'i *i iredentistii catolici. Acordul de la Roma a reprezentat o grav( decep'ie pentru uni'ii ardeleni, iar aceast( decep'ie urma s( instaureze un anumit climat psihologic pentru
55

Valeriu Anania

evenimentul din toamna anului 1948: revenirea unei mari p(r'i a uni'ilor la Biserica lor mam(. Decep'ia s-a transformat uneori n protest [i revolt (, n noiembrie 1933, profesorii greco-catolici Baroni *i Ostrogovich, aflnd c( numele lor fuseser( men'ionate printre membrii Consiliului diecezan de Alba Iulia, noua denumire a vechiului Status, s-au desolidarizat public de aceast( organiza'ie [i au protestat mpotriva Acordului de la Roma. b) Din punct de vedere politic, Acordul de la Roma era de natur( s( serveasc( interesele revizionismului maghiar manifestat prin mijlocirea *i la ad(postul religiei catolice [i, ca atare, s( *ubrezeasc( temeiurile suveranit('ii na'ionale romne*ti. C( Statusul romano-catolic a fost mai pu'in o organiza'ie religioas( *i mai mult una politic(, e evident. Pn( n 1932 Roma nu i-a recunoscut niciodat( calitatea de organiza'ie catolic(, n secolele XVIXVIII, Statusul cuprindea n sine pe deputa'ii catolici din dieta ardelean( *i nu era un organ administrativ bisericesc. Sub regimul constitu 'ional maghiar el a fost tolerat de guvernele din Budapesta, din ra'iuni politice, iar ca forma'ie constituit( se num(ra printre cele dou(zeci de consilii [i comisii ale Ministerului de Culte ungar. ~n condi'iile Statului romn, organiza'ia Statusului ardelean s-a men'inut ntr-o permanent( stare de rezerv( fa'( de autoritatea romneasc(, manifestnd un spirit sectar [i tinznd c(tre o autonomie total(. Func'ionarii Statusului, de pild(, nu depuneau jur\mnt de credin'( fa'( de conducerea Statului romn: n schimb jurau n fa'a pre*edintelui lor laic c(*i vor ndeplini cu fidelitate datoriile nscrise n regulamentul Statusului [i c( vor fi supu*i superiorilor lor. ~n ziua de 21 decembrie 1931, avocatul Bela Pap Janossy, secretarul general al Statusului, declara Parchetului Tribunalului din Cluj c( odat( cu schimbarea imperiului (. . .) noi nici n-am ncercat s( lu(m cu Statul nou raporturile pe care le-am avut cu Statul maghiar, *i, din acel moment, din ini'iativ( proprie, ne-am constituit aparte86. Conduc(torii Statusului catolic nu inten'ionau ctu[i de pu'in s( recunoasc( dreptul de inspec'ie al regelui romn asupra averilor pe care le de'ineau; dac( ei recunoscuser( acest drept regelui ungar, era pentru faptul c( acesta de'inea titlul de rege apostolic, calitate pe care regele Romniei nu o avea. (Trebuie s( not(m c(, n concep'ia romano-catolic(, no'iunea de rege apostolic se aplic( nu pur *i simplu unui suveran de religie catolic(, ci unui suveran catolic care lupt( pentru promovarea catolicismului), n spatele acestor considera'ii abile *i formaliste, conduc(torii Statusului se sustr(geau sistematic oric(rei tentative de a fi subordona'i autorit('ii statale romne*ti. Atitudinea acestora fa'( de drepturile suverane ale Statului
86

cf. O. Ghibu, op. cit., p. 143. 56

Pro memoria. Ac]iunea catolicismului `n Romnia interbelic\

romn devenea uneori extrem de ndr(znea'(. Atr(gndu-i-se aten'ia de c(tre procuror c( organiza'ia Statusului n-a fost recunoscut( [i nici considerat( de Ministerul Cultelor romn ca persoan( juridic(, acela*i Bela Pap Janossy r(spundea c( Statusul are drepturi consacrate n decursul veacurilor... Ministerul poate sau nu s( recunoasc(; pe un cuvnt al Ministerului nu ne putem baza87. Un r(spuns asem(n(tor l d(dea, n fa'a aceluia*i procuror, *i Adalbert Thuroczy, contabilul *ef al Statusului, la ntrebarea dac( n-a s\vr[it o nc(lcare a legii opernd cu un buget care n-a fost aprobat de rege *i de guvern: Statusul, lucrnd autonom, hot(r(*te autonomie [i nu are nevoie de aprobarea autorit('ilor romne*ti88. E suficient s( re'inem aceste m(rturii, spicuite din bogatele documente ale vremii, pentru a ne face o imagine obiectiv( a spiritului ce se instalase n organiza'ia Statusului ardelean. Reamintim [i faptul c( pre*edintele laic al acestei organiza'ii, baronul Elemer Gyarfas, era vicepre*edintele partidului maghiar din Romnia, senator n Parlamentul de la Bucure*ti, deci om politic cu ntinse *i variate leg(turi. Organiza'ia Statusului romano-catolic ardelean, pe care nsu*i Iorga o numise organiza'ie ilegal( *i primejdioas(, era una din cele mai puternice forma'iuni militante ale revizionismului maghiar. Faptul acesta e demonstrat nu numai prin cultivarea unui spirit de independen '(, ignorare *i sfidare a autorit('ii centrale romne*ti, ci *i prin ac'iuni, f('i*e sau subterane, de subminare a suveranit('ii Statului romn. Am citat mai sus, printre altele, cuvntarea exrem de semnificativ( 'inut( de episcopul Majlath, la Cluj, n ziua de 19 noiembrie 1931, n fa'a descenden'ilor Casei lui Arpad. Inspectorul General Moise Ienciu, care asistase la aceast( ntrunire ilegal( a Statusului, raporta Ministerului Cultelor c( discursul lui Majlah a fost nu att o predic(, ct mai mult o vorbire nfl(c(rat( de chemare la lupt(89. Dispunnd de fonduri imense, Statusul finan 'a ac'iuni subversive n favoarea revizionismului. ~n ianuarie 1932 Parchetul Tribunalului din Cluj era informat c( organiza'ia Statusului catolic avusese un anumit rol n trimiterea la Universit('ile din Seghedin *i Budapesta a studen'ilor maghiari din Ardeal, care au strns nu mai pu'in de 20 de volume de semn(turi pentru refacerea vechii Ungarii, volume trimise apoi lordului Rothermere, marele sprijinitor al revizionismului. ~nsu*i Andrei Balazs recuno*tea n fa'a procurorului c( ace*ti studen'i primiser( sume de bani din partea Statusului90. Acest soi de ac'iuni au determinat Parchetul Tribunalului din Cluj s( consemneze, n rechizitoriul preliminar din
87 88 89

Din raportul Inspectorului General Moise Ienciu c(tre Ministerul Cultelor, datat Cluj, 19 noiembrie 1931, reprodus n Ghibu, op. cit., pp. 103 - 108. Citatul nostru, p. 105. 90 cf. Procesul verbal de interogatoriu al Parchetului Tribunalului Cluj, din 2 ianuarie 1932, reprodus n Ghibu, op. cit., pp. 152 - 168. Citatul nostru, p. 166167. 57

Ibidem, p. 146. Ibidem, p. 150.

Valeriu Anania

decembrie 1931, constatarea c( Statusul... sub imperiul romn (sic!), uznd de mijloace dolosive, a continuat aceea*i oper( de exponent al vechii Ungarii *i a politicii ei antiromne*ti91. ~n lumina acestor fapte *i considera'ii e u*or de apreciat c( Acordul de la Roma a avut *i o puternic( implica'ie politic(. Autoritatea *ovin(, revizionist(, a Statusului catolic, desf(*urat( pn( aici mai mult sau mai pu'in la lumina zilei [i pe seama unei organiza'ii ilegale, acum era a*ezat( oficial sub scutul Vaticanului *i la ad(postul unui act cu caracter interna'ional. A*a se [i explic( de ce, leza'i n amorul lor propriu [i n perspectiva emancip(rii lor totale, conduc(torii mireni ai Statusului s-au consolat repede de pierderea denumirii tradi'ionale a organiza'iei lor *i de nglobarea ei n aparatul administrativ al episcopiei din Alba Iulia. R(mnnd ei n*i*i n fruntea noului zis Consiliu diecezan *i dispunnd, chiar cu mai mult( siguran'( dect nainte, de imensele bunuri materiale, ace*tia erau ndrept('i'i s( spere c( activitatea lor politic( va putea continua nestingherit(. De altfel, Elemer Gyarfas nu se sfia s( declare [i public, n coloanele presei, c( sfera de activitate de pn( acum a Statusului a r(mas ntreag(, ba nc( s-a *i l(rgit92 *i c( acordul de la Roma n-a sacrificat din patrimoniul eparhiei de Alba Iulia nici o c(r(mid(, nici un stnjen p(trat de p\mnt *i nici o singur( para... Schimbarea numelui de Status catolic n acela de Consiliu eparhial s-a f(cut exclusiv din motivul ca adversarii, no*tri s( nu mai poat( ntrebuin'a acea numire cu scop de a''are93. Din aceast( declara'ie reiese [i faptul c( organiza'ia Statusului catolic era, att n ochii autorit('ilor, ct [i n aceia ai opiniei publice, compromis(; pentru continuarea activit('ii ei trebuia un paravan, iar acesta i-a fost oferit cu generozitate de c(tre Vatican. c) Din punct de vedere economic, Acordul de la Roma n-a f(cut altceva dect s( continuie [i s( des(vr*easc( opera Concordatului din 1927, adic( s( deposedeze Statul romn de o avere ce-i revenea de drept [i care, dup( o apreciere global( f(cut( de deputatul I. Al. Vasilescu-Valjean la 19 august 1932, se ridica la o valoare de peste un miliard de lei 94. Bunurile administrate de c(tre Statusul catolic erau acelea ale Fondului academic regesc de studii, Fondului de stipendii ardelean, Fondului religionar ardelean, Fondului orfelinatului therezian, precum *i ale altor fonduri publice destinate s( sprijine institu'iile de cultur( general(. Aceste bunuri constau din mo*ii ntinse, imobile *i sume lichide, unele depuse la
cf. Ghibu, op. cit., p. 180. Erdely Lapok, num(rul din 31 august 1932, citat n Onibifor Ghibu, Ac&iunea catolicismului unguresc #i a Sfntului Scaun n Romnia ntregit , Cluj, 1934, p. 434. 93 Ellenzek, num(rul din 4 iunie 1932, cf. Ghibu, op. cit., p. 435. 94 vezi Ghibu, Acte #i documente..., p. 474. 58
91 92

Pro memoria. Ac]iunea catolicismului `n Romnia interbelic\

b(nci *i fructificate n folosul Statusului. La 24 decembrie 1931, Adalbert Turoczy, contabilul *ef al Statusului, declara la Parchetul Tribunalului din Cluj c(, la acea dat(, Statusul avea n cas( cca 100.000 lei, depu*i la b(nci cca 400.000 lei *i aprecia averea Statusului la cea 80 de milioane lei. Fire*te, ntre aprecierea lui, f(cut( n calitate de acuzat, *i aceea a lui Vasilescu-Valjean era o diferen'( sensibil(, dar chiar dac( am re'ine numai o cifr( medie *i nc( ar fi de-ajuns pentru a ne da seama de pierderea la care, prin Acordul de la Roma, subscrisese Statul romn. Ca bunurile prev(zute n Concordatul din 1927, *i acelea ale Statusului erau de drept proprietatea Statului romn. Fondurile de'inute [i administrate de Statusul romano-catolic ardelean nu erau fonduri catolice, ci de stat. Acest lucru fusese stabilit, nc( din 1773, ntre papa Clement al XIV-lea [i mp(r(teasa Maria Thereza, papa nsu*indu-[i teza mp(rtesei n sensul c( acestea sunt bunuri publice de care e n drept s( dispun( capul ncoronat. $i era normal s( fie a*a, dac( 'inem seama de faptul, subliniat de noi mai sus, c( toat( politica suveranilor, catolici sau nu, a militat pentru limitarea preten'iilor suprema'iale ale Vaticanului, preten'ii care, de altfel, se dovedeau foarte sensibile n terenul economico-financiar. Toat( jurispruden'a ungureasc( *i romneasc( a afirmat aceea*i concluzie, *i anume c( bunurile de sub administra'ia Statusului erau bunuri de drept public. Ele apar 'inuser( [i vechiului Stat ungar *i, potrivit Tratatului de la Trianon, trebuiau s( treac( n mod legitim pe seama Statului romn. Acordul de la Roma transfer( ns( toate aceste bunuri pe seama eparhiei catolice de Alba Iulia. De fapt, ele au fost transferate Vaticanului, dac( 'inem seama de prevederile canonului 1518 din Codex juris canonici care consemneaz( c( Pontificele roman este supremul Administrator *i Dispun(tor al tuturor bunurilor biserice *ti95. Avnd n vedere coali'ia catolico-revizionist(, devenit( mult mai evident( prin eliminarea uni'ilor romni din circuitul intereselor materiale ale Statusului, se poate trage concluzia c(, prin Acordul de la Roma, Statul romn renun'( la o avere imens( n favoarea prozelitismului catolic pe de o parte *i a iredentismului maghiar pe da alta. Cum se explic( realizarea Acordului de la Roma? E o ntrebare care ridic( tot attea dificult('i ca [i aceea privitoare la Concordat. Pe durata unui singur an (aprilie 1931 mai 1932) se opereaz( n datele problemei o r(sturnare fundamental(: din organiza'ie ilegal(, repudiat( de Vatican, denun'at( ca primejdioas( de Statul romn, pus( sub ancheta justi'iei sub grave acuza'ii de fals, fraud( *i activitate subversiv(, Statusul devine o organiza'ie legal(, recunoscut( de Vatican, confirmat( de guvernul romn
95

cf. Ghibu, op. cit., p. 430.

59

Valeriu Anania

*i scoas( de sub urm(rirea justi'iei [i siguran'ei Statului. $i toate acestea, f(r( ca organiza'ia Statusului s( fi oferit vreo garan'ie c(-[i schimb( ceva din structura [i 'elurile ei f('i*e sau ascunse. Mai subliniem *i faptul c( toat( aceast( schimbare s-a produs sub unul [i acela*i guvern, al lui Iorga, care de altfel a *i c(zut a doua zi dup( semnarea Acordului de la Vatican, adic( la 31 mai 1932, fiind succedat de un guvern Maniu. Acesta din urm( a facilitat consolidarea Statusului n noua sa form( de Consiliu diecezan, ntr-o perioad( pe care economia lucr(rii de fa'( nu *i-a propus s-o trateze, ca avnd un caracter epilogic. Statusul s-a bucurat ns(, direct sau indirect, *i de sprijinul liberalilor, n ianuarie 1932, Andrei Balazs declara c( organiza'ia din care f(cea parte avusese simpatia lui Ionel Br(tianu. Alexandru Lapedatu, fost ministru liberal al Cultelor, f(cea parte din Consiliul de administra'ie al B(ncii maghiare de Agricultur( [i din societatea anonim( a Casei de Economii din Cluj, ambele conduse de membri marcan'i ai Statusului catolic96. Din scurtul istoric al problemei Statusuiui, expus mai sus, reiese limpede rolul pe care l-a jucat Dimitrie Ghica, n calitatea lui de ministru al Afacerilor Externe, ca [i Valer Pop, n dubla lui calitate de ministru al Justi'iei *i de delegat special al guvernului pentru perfectarea *i semnarea Acordului de la Roma. Reamintim [i subliniem faptul c ( Dimitrie Ghica era fratele monseniorului Vladimir Ghica *i v(rul lui Bela Szentkoreszty din corpul de conducere al Statusuiui catolic ardelean. To'i ace*tia erau mai mult sau mai pu'in sub influen'a direct( a elementului catolic *i, n lumina acestui fapt, nu e de mirare c( Dimitrie Ghica intervenea direct n re'eaua diplomatic( pentru contracararea oric(rui demers anticatolic sau c( Valer Pop trata oficial cu Gyarfas [i Balazs asupra c(rora Serviciul de Siguran'( a Statului i `nmnase, tot oficial, un dosar cu documente senza'ionale despre activitatea lor antistatal(. Cazul cel mai curios ns( l reprezint( Nicolae Iorga, iar el nu se poate explica dect prin discutabila capacitate politic( a ilustrului savant. Se *tie c( guvernarea lui Iorga a fost una din cele mai nefericite din istoria Romniei moderne [i se pare c( pe ct de geniale erau intui'iile istorice ale acestui om, pe att de aproximative erau orient(rile lui n unele probleme imediate ale timpului. La aceasta trebuie s( ad(ug(m *i inconsecven'a lui n raporturile pe care le avea cu regele Carol al II-lea, acestea pendulnd ntre demnitatea academic( a celui pe care suveranul nsu*i l chema cu Domnule Profesor, pn( la docilitatea celui ce a mbr(cat, pn( la urm(, uniforma albastr( a F.R.N.-ului. E lucru cert c(, la nceputul dezbaterilor n problema Statusului Iorga s-a pronun'at limpede mpotriva acestei organiza'ii pe care o numea
cf. adresei nr. 3005/1932 a Parchetului Tribunalului Cluj c (tre Cabinetul III de Instruc'ie, reprodus( n Ghibu, op. cit., pp. 537 - 554; citatul nostru, p. 549. 60
96

Pro memoria. Ac]iunea catolicismului `n Romnia interbelic\

ilegal( [i primejdioas(. La 15 iulie 1931, ntr-o scrisoare adresat( lui N. Petrescu-Comnen, ministrul Romniei pe lng( Vatican, el afirma c( Statusul catolic este o organiza'ie care s-a dovedit a fi de un caracter cu totul primejdios att din punctul de vedere al raporturilor dintre Romnia *i Sf. Scaun, ct *i din punctul de vedere al siguran'ei Statului romn97. ~ntr-o adres( oficial( trimis(, n toamna anului 1931, episcopului Majlath, Iorga, n calitate de prim-ministru *i ministru al Cultelor, respinge de plano statutele Statusului catolic ardelean pentru motivul c( e n discu'ie, adic( sub semnul ntreb(rii, ns(*i existen'a Statusului; tot el este cel ce interzice Adunarea anual( ce urma s( aib( loc n Cluj la 19 noiembrie 1931. ~n aceea*i toamn(, ns(, Iorga ncepe s(-*i schimbe treptat, atitudinea. El face o prim( cesiune insisten'elor elaborate de cercurile catolice [i admite transformarea problemei Statusului dintr-o chestiune de ordin pur intern n una cu caracter diplomatic; n acest sens el deleag( pe profesorul Ghibu s( mearg( la Roma *i s( cear( Vaticanului opinia privitoare la canonicitatea Statusului. Acesta a fost primul pas spre c[tigarea partidei de c(tre catolici. Peste cteva luni, atitudinea lui Iorga cap(t( accente noi. ~n februarie 1933, primul ministru se pronun '( n Parlament pentru cauza Statusului, afirmnd c( rezolvarea ei e o simpl( chestiune de interpretare a Concordatului *i preconiznd trecerea averilor lui pe seama Bisericii Catolice. ~n acest sens, el deleag( pe Valer Pop s( trateze *i semneze Acordul [i permite lui Elemer Gyarfas s( reprezinte oficial Statusul, de*i acesta fusese ales n mod ilegal ca pre*edinte laic al organiza'iei, n Adunarea de la 19 noiembrie 1931, *i cu toate c( acela*i Iorga declarase c( hot\rrile acelei Adun(ri nu vor avea valabilitate legal(. Mai mult, Iorga asigurase [i pe nun'iul Doici c( nu va permite s( se ia vreo m(sur( administrativ( sau judiciar( mpotriva Statusului dect de acord cu Vaticanul. Iar Vaticanul, precum se *tie, n-a fost de acord cu asemenea m(suri. Evident, cheia ntregului mister n-a fost de'inut( de factorii politici interni, ci de Vaticanul nsu*i. Linia ascendent( a atitudinii Romei papale fa'( de Statusul catolic ardelean e subtil( *i semnificativ(. A*a cum am consemnat mai sus, Statusul era, fructul conflictului mutual dintre clerul *i laicatul catolic. Ca atare, Vaticanul n-a avut niciodat( interes s( recunoasc( existen'a canonic( a acestei organiza'ii, de altfel unice n felul ei, *i nici s(-i sprijine activitatea. Aceasta, pe toat( durata imperiului austro-ungar. Dar de ndat( ce configura'ia politic( a Europei se schimb(, iar Ardealul trece sub st\pnirea romneasc(, ncepe
97

cf. Ghibu, op. cit., p. 17.

61

Valeriu Anania

s( se schimbe *i atitudinea Romei fa'( de Status. E adev(rat c( n 1923 papa refuzase s( admit( autonomia eparhiei de Alba Iulia, cerut de catolicii ardeleni printr-un proiect de Concordat publicat de ei n Transilvanus Viator 98, dar aceasta, desigur, pentru motivul c( Vaticanul nu dorea ctu[i de pu'in o *i mai pronun'at( emancipare a elementului laic, ci, dimpotriv(, o subsumare a lui n structura ierarhiei catolice. Cnd conduc(torii Statusului, pu*i n situa'ia de a se judeca cu Statul romn *i de a pierde procesul, admit patronajul direct al episcopului de Alba Iulia, Vaticanul are toate motivele s( intuiasc( dubla sa victorie: mai `nti asupra laicilor catolici *i n al doilea rnd asupra Statului romn. Drept urmare, Roma ia n bra'e cauza Statusului *i, de-a lungul evenimentelor legate de aceast( cauz( pe durata a mai multe luni, prezen'a ei n momentele cheie e hot\rtoare. O simpl( *i sumar( reiterare *i punctare a acestei prezen'e e concludent(: La 16 noiembrie 1931 Arhiepiscopul Alexandru Cizar intervine n favoarea 'inerii Adun(rii anuale a Statusului *i ob'ine c[tig de cauz(. La 19 noiembrie 1931, Adunarea ilegal( de la Cluj, prime*te din partea Vaticanului o telegram( de salut *i bine-cuvnt\rile Papei. ~n decembrie 1931, Vaticanul trimite trei mari decora'ii papale lui Dimitrie Ghica, G. Argetoianu *i Jean Pangal, exact n momentul n care problema Statusului e pe punctul de a lua o amploare deosebit ( n domeniul public. Cam n aceea*i vreme, Papa trimite episcopului Majlath bani pentru sus'inerea catolicilor din Ardeal, fapt relatat *i de ziarul Erdelyi Tudosito n num(rul 47/1931. ~n februarie 1932, cardinalul Pacelli intervine pe lng ( ministrul Comnen, de la Roma, n favoarea Statusului. ~n mai 1932, la Roma, reprezentan'ii Papei invit( pe Valer Pop s( trateze bilateral cu cei doi delega'i ai Statusului. ~n cursul acelora*i tratative, cardinalul Pacelli l asigur( confiden'ial pe Gyarfas c( Sfntul Scaun nu e dispus s( accepte nici o modificare a proiectului de Acord, propus( de Valer Pop, f(r( nvoirea reprezentan'ilor Statusului99. Gyarfas nsu*i raporta episcopului Majlath c(, la Roma, subsecretarul de stat al Vaticanului, Pizzardo, a ar(tat n'elepciune *i bun(voin'( fa'( de cauza *i interesele Statusului. Iar la sfr[itul tratativelor, dup( semnarea Acordului, acela*i Gyarfas i scria lui Pacelli c( rezultatul l-am putut ob'ine numai cu ajutorul Sfntului Scaun *i, n primul rnd, cu sprijinul valoros al Eminen'ei Voastre100.
Din procesul verbal de interogatoriu luat lui Andrei Balazs la 2 ianuarie 1932 de c(tre procurorul Parchetului Tribunalului din Cluj, cf. O. Ghibu, op. cit., p. 155. 99 Din raportul lui Elemer Gyarfas c(tre Episcopul Majlath, cf. O. Ghibu, op. cit., p. 410. 100 cf. O. Ghibu, op. cit., p. 421. 62
98

Pro memoria. Ac]iunea catolicismului `n Romnia interbelic\

La 1 iulie 1932 Vaticanul se gr(bea s( dea publicit('ii textul semnat al Acordului, ntr-o vreme n care nc( se punea problema ca el s( fie mai `nti ratificat, dndu-i astfel valoare de act diplomatic definitiv n virtutea c(ruia se poate proceda la aplicarea lui efectiv(. ~n aceste mpejur(ri, cu aceste mijloace *i cu aceste rezultate a n'eles Vaticanul s(-*i continue [i consolideze opera de propagare a catolicismului n Romnia, pe de o parte, *i s( sprijine ac'iunile ndreptate mpotriva Statului romn, pe de alt( parte. Problema Statusului romanocatolic ardelean e tipic( pentru demonstrarea suple'ei politice a Romei papale [i pentru modul cum aceasta *tia s( exploateze circumstan'ele dificile n favoarea intereselor ei. Luciditatea Vaticanului, strmtorare momentan( a revizionismului maghiar, opacitatea *i interesele personale ale unor oameni politici din Romnia, iat( credem noi, factorii care pot explica uluitorul act al Acordului de la Roma.

III. $COLILE CATOLICE


Acestea au constituit cea de a treia principal( modalitate a ac'iunii catolicismului n Romnia. Mult mai obscur( [i, deci, cu mai multe *anse de salvare a aparen'elor, aceast( modalitate, desf(*urat( n aria culturaleducativ(, a cunoscut o lung( tradi'ie *i [i-a recoltat succesele pe temeiul a ceea ce am putea numi o pedagogie insinuant(. Dac( un misionar propriuzis atac( problemele fiin'ial, dasc(lul de la catedra catolic( le poate introduce piezi*, strecurnd ncetul cu ncetul, pe nesim'ite, ideile religioase pe care [i le propune. ~n acest mod poate lucra [i educatorul. ~n provinciile de dincoace de Carpa'i `nv\]\mntul catolic a p(truns de timpuriu, odat( cu nfiin'area primelor comunit('i *i institu'ii ierarhice; era firesc s( se dezvolte paralel *i scoli pentru preg(tirea clerului. Dar nu despre acestea ne vom ocupa, sfera lor de activitate fiind circumscris( de interesele confesionale imediate. Ne vom ocupa ns(, pe scurt, de *colile catolice menite s( recruteze elevi necatolici, s(-i orienteze *i s(-i c[tige, total sau n parte, pentru credin'a Romei papale. ~n epoca fanariot( se constituie o aristocra'ie romneasc( alc(tuit( n special din familiile princiare cu blazon constantinopolitan, urmate ndeaproape de familiile autohtone descendente din vechii boieri ai (rilor Romne. E vremea cnd dispare boierimea de sabie [i se instaleaz( boierimea de caftan *i narghilea. Fenomenul cultural cunoa*te dou( influen'e principale: cea dinti aduce n saloanele bucure[tene limba greac(, conversa'ii de agora *i lecturi din Pindar *i Homer; cea de a doua vine din Occident *i promoveaz( gustul pentru limba *i cultura francez(. Numeroase familii nobiliare angajeaz( pentru odraselele lor preceptori
63

Valeriu Anania

adu*i din Fran'a, guvernante sau dasc(li propriu-zi*i, de religie, binen'eles, catolic(. Contactul zilnic, bunele maniere, prestigiul cultural, pedanteria [i snobismul sunt de natur( s( creeze un climat special n interiorul c(ruia pasul de la interes la convertire e foarte mic. Cu toate acestea, epoca de care vorbim nu nregistreaz( convertiri nsemnate, dar introduce n clasa de sus o anumit( simpatie pentru catolicism, simpatie ce urmeaz( s(-*i dea roadele n timp, tinerele vl(stare boiere*ti fiind destinate s( devin( personalit('i mai mult sau mai pu'in marcante n via'a politic(. Pe de alt( parte, occidentalii fac cuno*tin'a unui nou teren de activitate n care se poate sconta pe rezultate deloc neglijabile. A*a se face c( nc( din prima jum(tate a secolului trecut iau fiin'( n '(rile romne*ti zeci de pensioane conduse de profesori francezi. Pensioanele *i l(rgesc por'ile [i primesc tineret din marea [i mica burghezie, att pentru instruc'ie, ct mai ales pentru educa'ie. Tot n cursul secolului trecut p(trund n '(rile romne misiunile catolice care deschid *i patroneaz( [coli particulare de cultur( general( [i educa'ie apusean(. Fire*te, to'i ace*ti misionari erau de origine str(in(, iar activitatea lor se prevala, la nceputul secolului, de protec'ia special( austriac( de care se bucura catolicismul n (rile Romne (Muntenia [i Moldova), prin Tratatul de la Belgrad (1739) *i Tratatul de la $i*tov (1791) ncheiat ntre Austria *i Turcia101. Mult( vreme, numeroase familii nst(rite *i trimiteau fetele la *coala c(lug(ri'elor ursuline din Sibiu. Dar dup ( ce n Principate iau fiin'( *coli cu caracter similar, preferin'ele se eviden'iaz( spre acestea din urm(. ~n Bucure*ti, B\r\'ia era un vechi centru catolic pe lng\ care, n cel de al treilea deceniu al secolului, se nfiin'eaz( o scoal( mixt(, cu o organizare aproximativ( la nceput, din ce n ce mai bine rnduit( cu vremea. Un timp, *coala e condus( de franciscani *i de profesoare franceze, iar n 1852 e ncredin'at( unui grup de c(lug(ri'e din Congrega'ia Doamnelor Engleze, adus din Bavaria. Acestea nfiin'eaz(, n anul urm(tor, un pension pentru fete care va lua numele de Institutul Sfnta Maria, c(ruia i se adaug(, la scurt( vreme, *i o *coal( pentru b(ie'i. Ambele a*ez(minte recruteaz( *i elevi necatolici, mai ales din clasele [i p(turile amintite mai sus. Aceea*i congrega'ie mai deschide apoi un gimnaziu *i o a doua mare institu'ie de cultur( catolic(, Institutul Sfntul Iosif, pe lng\ catedrala cu acela*i nume. $coli similare, sub acela*i patronaj *i cu acelea*i scopuri, se nfiin'eaz( la Br(ila, Craiova *i Turnu-Severin102. ~nc( de pe la mijlocul secolului p(trunseser( n Moldova c(lug(ri'e ale Congrega'iei Notre Dame de Sion, care ntemeiaser( *coli [i pensioane
Chiril, Patriarhul Bulgariei, Katolicescata propaganda sred B lgarite prez vtorata polovina na XIXvek, vol. I, Sofia, 1962, p. 409 . 102 Mircea P(curariu, ~ncerc rile de propagand romano-catolic n }ara Romneasc #i Moldova n secolul XIX, Studii Teologice, Bucure*ti, nr. 78, septembrie-octombrie 1958, p. 434. 64
101

Pro memoria. Ac]iunea catolicismului `n Romnia interbelic\

n Ia*i *i Gala'i, n 1898 cteva din ele sunt aduse n Bucure*ti, unde nfiin'eaz( un institut, recrutndu-*i elevele numai din marea burghezie. Conduc cursuri primare *i liceale, deschid [i ntre'in internate. Limba de studiu *i de conversa'ie e franceza sau o alt( limb( str(in(; limba romn( figureaz( ca simplu obiect de studiu. ~n toate aceste *coli existau, desigur, ore de religie, n cadrul c(rora se preda numai nv('(tura Bisericii catolice, chiar *i elevelor ortodoxe. De asemenea, tinerele necatolice erau obligate s( asiste cu regularitate la missa ce se oficia n capela *colii103. Era vorba deci de ni*te institu'ii culturale [i educative n care conducerea era str(in(, corpul didactic str(in, limba de predare *i conversa'ie, str(in(, religia str(in(. Sufletele tinerilor n forma'ie era cucerit, ncetul cu ncetul, nu numai pentru un anumit mod de a vorbi, ci mai ales pentru un anumit mod de a gndi *i sim'i, modul apusean catolic. Tinerii care nu se converteau r(mneau pe toat( via'a tributari acestui soi de educa'ie *i dispu*i oricnd s(-*i pun( serviciile la dispozi'ia intereselor catolice. N-au lipsit ns( nici convertirile, operate mai cu seam( n familiile princiare *i boiere*ti. Printre converti'ii celebri putem cita pe monseniorul Vladimir Ghica; ntre cele dou( r(zboaie mondiale *i chiar imediat dup( ncetarea celui de al doilea, acesta *i c(p(tase o faim( deosebit( pentru zelul [i rafinamentul cu care propaga catolicismul la nivelul salonului bucure*tean. Am men'ionat mai sus *i rolul pe care l-a jucat n problema Statusului catolic ardelean. Avea s( moar( ca un sfnt, sub opresiunea comunist(. Cele mai multe din aceste *coli au func'ionat *i n perioada de care se ocup( lucrarea de fa'(. Prin mijlocirea lor, Vaticanul *i-a continuat *i consolidat politica de propagare a catolicismului, opernd, n acela*i timp, *i o inerent( nstr(inare a con*tiin'elor (care nu erau deja str(ine) de sfera intereselor noastre na'ionale. ~n Ardeal, problema `nv\]\mntului a fost ceva mai complicat(. Lipsi'i de *coli proprii, romnii au trebuit s( se ndrepte, vrnd-nevrnd, spre cele catolice, nfiin'ate de foarte timpuriu n principalele centre transilv(nene. Dinastiile de la Viena, inclusiv cea habsburgic(, au socotit *coala ca pe un foarte bun instrument de propagand( catolic(, dar, n acela*i timp, au avut ntotdeauna grij( ca aceast( propagand( s( se desf(*oare sub auspiciile directe [i sub supravegherea nemijlocit( a coroanei, pentru a nu da Vaticanului prilejuri de a se emancipa dincolo de anumite limite. A*a se explic( faptul c(, n general, institu'iile de `nv\]\mnt erau nfiin'ate din ini'iativ( imperial( sau princiar( sau din aceea a organelor n subordine (ora*e, comune), urmnd ca ele s( aib( un caracter de stat, iar misionarii catolici ns(rcina'i cu instruc'ia *i educa'ia
103

Ibidem, p. 435.

65

Valeriu Anania

erau angaja'i prin contract. Ace*tia din urm(, nst\pni'i n fruntea *colilor, *i arogau, cu vremea, preten'ii de proprietate, *i nu odat( intrau n conflict deschis cu coducerea statal(, care era nevoit( s(-[i ia m(suri de ap(rare. Istoria institu'iilor de `nv\]\mnt din imperiul austro-ungar ne ofer(, ca *i aceea a Concordatelor, posibilitatea de a urm(ri rivalitatea multisecular(, tacit( sau declarat(, dintre autoritatea statal( [i cea papal(. Iar istoria particular( a *colilor din Ardeal relev( [i un al doilea conflict, acela dintre cler *i mireni; ori de cte ori s-a ivit prilejul, Statusul romano-catolic ardelean a intervenit *i a c(utat s( ob'in( drepturi asupra multora dintre aceste scoli. Chiar cnd unele institu'ii de `nv\]\mnt au luat fiin'( din ini'iativa Bisericii sau a congrega'iilor ei misionare, baza lor material( era asigurat( tot de factorul statal; n virtutea acestui fapt, reprezentan'ii Statului au refuzat s( recunoasc( ini'iatorilor sau urma*ilor lor drepturi discre'ionare asupra a*ez(mintelor respective. A*a a fost cazul liceului catolic din Alba Iulia. nfiin'at n 1579 de c(tre iezui'i, sub auspiciile principelui Cristofor Bathory, el a fost nzestrat de acesta cu imobile, terenuri [i sume de bani. ~n scurt( vreme iezui'ii izbutesc s(-*i c[tige antipatii aproape unanime [i sunt izgoni'i de dou( ori de c(tre dietele din Media* *i Turda, dar revin prin autoritatea familiei Bathore*tilor, care-i sprijinea. ~n 1599, Mihai Viteazul, n politica lui de echilibru *i de instaurare a justi'iei, i recunoa*te [i le asigur( posesiunile, dar dup( numai opt ani Sigismund Racoczy i alung( din nou *i nu vor reveni dect dup( nou(zeci de ani, sub Habsburgi. ~n 1773 ordinul iezui'ilor se desfiin'eaz(, iar Iosif al II-lea preface liceul n gimnasium regiuni, fixndu-i germana drept limb( de predare. Spre sfr[itul secolului al XIX-lea gimnaziul e preluat de Statusul rornanocatolic *i maghiarizat nu numai ca limb(, ci [i ca tendin'( politic(. Rolul pe care, n 1829, i-l atribuia conducerea Statusului catolic era acela de a fi sprijinitorul credincios al ideii de stat maghiar printre locuitorii n partea cea mai mare romni ai jude'ului Alba de jos104. Fire*te, la aceast( dat(, o asemenea expresie viza tendin'a natural( de emancipare politic( a Ungariei de sub jugul Vienei *i de c[tigare a independen'ei na'ionale, dar nu e mai pu'in adev(rat c( no'iunea de Stat ungar includea *i apartenen'a Ardealului, ideie care a devenit mult mai evident( n perioada de dup( r(zboi. O istorie similar( cu aceea a gimnaziului din Alba Iulia a avut-o *i liceul piari*tilor din Cluj. ~nfiin'at tot de iezui'i [i tot n secolul al XVI-lea, n 1776 e dat de Maria Tereza pe seama piari*tilor. C(lug(rii de la conducerea lui profeseaz( ideia pe care, desigur, le-o impune [i elevilor lor c( romnii nu sunt de origine romn( ci bulgar(, c( elementul roman din Dacia s-a stins odat( cu retragerea lui Aurelian *i c( ortodoxia din
cf. Dr. Onisifor Ghibu, Catolicismul unguresc n Transilvania #i politica religioas a Statului romn, Cluj, 1924, pp. 143 *i 154. 66
104

Pro memoria. Ac]iunea catolicismului `n Romnia interbelic\

Ardeal n-a avut niciodat( drepturi pe care *i le-ar putea revendica105. De*i elevii liceului erau n majoritate romni, limba romn( n-a fost admis( n scoal(, pe aproape toat( durata st\pnirii austro-ungare. ~n 1873 liceul piarist a fost preluat de Statusul romano-catolic ardelean [i declarat proprietatea lui. Fire*te, de aici nainte istoria lui se leag( de aceea a Statusului, cu toate implica'iile de ordin religios [i politic. Aceea*i soart( au avut-o, n mare, liceul catolic din Trgu-Mure*, liceul catolic din Bra*ov, liceele armene*ti din Iba*fal(u [i Gherla. Nici cele situate n afara sferei de influen'( a Statusului catolic", adic( *colile din Sighet, Baia Mare, Satu-Mare, C(rei, $imleul Silvaniei, Oradea, Arad, Timi*oara *i Lugoj n-au cunoscut o istorie mai norocoas(. Aruncnd o privire de ansamblu asupra evolu'iei *colilor catolice din Ardeal vom ajunge la cteva constat(ri semnificative. E de remarcat mai `nti c(, la nceputurile lor, aceste *coli au avut un caracter de stat, ele fiind considerate ca funda'iuni imperiale, rege*ti, princiare sau comunale, iar clericii catolici, n majoritate c(lug(ri din diferite ordine [i congrega'ii, fiind utiliza'i ca profesori *i educatori n virtutea unor contracte survenite ntre ei *i fondatori; aceasta ar fi prima etap(. O a doua etap( o constituie ncerc(rile deseori izbutite ale Bisericii catolice de a se nst\pni ca proprietar( *i posesoare a acestor institu'ii publice, dndu-le caracter eminamente bisericesc, ntr-o a treia *i ultim( etap(, o parte din aceste [coli au fost luate din mna clerului de c(tre Statusul romano-catolic ardelean, o parte au revenit Statului sau comunelor respective, *i o alta au r(mas pe seama ordinelor sau congrega'iilor monahale. ~n aceast( situa'ie le-a g(sit ncheierea Concordatului din 1927 [i Acordul din 1932. Cele ce n 1919 sau n anii imediat urm(tori au fost preluate de Statul romn, au r(mas pe mai departe sub regimul legii `nv\]\mntului din Romnia. Cele ce n 1927 apar'ineau ordinelor [i congrega'iilor au fost consfin'ite pe seama Bisericii Catolice prin articolul XIX alin. 3 din Concordat, care prevede c( toate *colile de acest fel sunt puse sub dependen'a episcopului local. Iar cele ce la data de 30 mai 1932 se aflau n posesia Statusului ardelean au fost *i ele consfin'ite tot pe seama Bisericii catolice prin articolul II al Acordului de la Roma care consemneaz( c( toate drepturile patrimoniale ce se g(seau pn( n prezent sub administra'iunea zisului Status Romanocatholicus Transylvaniensis vor fi pe viitor administrate de Ordinariul catolic de rit latin de Alba Iulia; aceast( prevedere e completat( cu articolul V din acela*i Acord care declar( c( toate bunurile fostului Status sunt bunuri cu caracter eclesiastic [i c( dreptul de proprietate este *i r(mne garantat. Pentru a avea o imagine mai concret( asupra acestei situa'ii, ne vom
105

O. Ghibu, op. cit., pp. 155 - 156.

67

Valeriu Anania

referi la principalele 14 *coli ardelene catolice. ~n 1932, opt dintre acestea erau ale Statului romn, iar [ase au r(mas Bisericii Catolice. Din prima categorie, cinci fuseser( etatizate de c(tre vechea Ungarie: liceul armenesc din Ibasfal(u (1891), liceul armean din Gherla (1894), liceul catolic din Baia Mare (1887), liceul catolic din Lugoj (1893) *i liceul catolic din Arad; trei au fost etatizate n anii de dup( primul r(zboi mondial: liceul piarist din Sighet (1921), liceul catolic din: Satu-Mare (1919) *i liceul catolic din C(rei (1923). Din cea de a doua categorie, dou( *coli apar'ineau ordinelor c(lug(re*ti: liceul premonstratens din Oradea [i liceul piarist din Timi *oara, care, prin efectul Concordatului, au trecut pe seama Bisericii Catolice, iar patru apar'ineau Statusului ardelean: liceul catolic din Alba Iulia, liceul piari*tilor din Cluj, liceul catolic din Trgul Mure* *i liceul catolic din Bra*ov; [i acestea au intrat n complet st\pnire a Bisericii Catolice prin efectul Acordului de la Roma106. ~n al doilea rnd e de observat c(, la nceputuri, mai toate aceste *coli erau frecventate de un foarte mare num(r de elevi romni. Aceasta, datorit( mai `nti faptului c( fondatorii le destinaser( operei de culturalizare a popula'iei ardelene, f(r( deosebire de na'ionalitate sau religie, *i apoi prin faptul c( romnii nu aveau [coli proprii. Cu vremea ns( num(rul elevilor romni a nceput s( scad( pn( ce, n preajma primului r(zboi, prezen'a lor devenise cu totul nensemnat(. Faptul se explic( prin aceea c(, att n fa'a ofensivei prozelitiste de catolicizare, ntreprins( de ordinele c(lug(re*ti, ct [i n fa'a tendin'elor de desna'ionalizare, ntreprins( de conducerea Statusului catolic, romnii au r(mas rezisten'i. Principala arm( a tendin'ei de catolicizare a fost, fire*te, catehismul catolic [i absen'a perpetu( a unei catedre de religie ortodox(; iar principala arm( a tendin'ei de desna'ionalizare a fost limba; de*i, n principiu, legile *i regulamentele austro-ungare confereau elevilor romni dreptul de a li se preda n limba matern( sau de a avea cel pu'in, catedre *i ore de limb( romn(, practic au fost obliga'i s( nve'e *i s( converseze n limbi str(ine, n special, [i mai apoi exclusiv, n cea maghiar(. ~n al treilea rnd trebuie s( re'inem, ca o consecin'( a celor de mai sus, c( aceste *coli au avut, pe lng\ destina'ia cultural(, [i o important( destina'ie politic(. Avnd n vedere dublul caracter, religios *i politic, al catolicismului, e de la sine n'eles c( ntregul corp didactic al acestor *coli, n marea majoritate format din c(lug(ri, c(uta s( imprime elevilor *i scopurile politice ale Vaticanului, fie n func'ie de rela'ia catolicismului cu puterea de stat, fie n func'ie de asisten'a acordat( de c(tre Vatican promov(rii *i consolid(rii Statului ntemeiat pe coroana Sfntului $tefan. Iar avnd n vedere *ovinismul *i mai apoi revizionismul ce caracterizau
106

68

Pentru nchegarea acestei situa'ii ne-am folosit de datele lui Onisifor Ghibu, op. cit., pp. 151 - 197.

Pro memoria. Ac]iunea catolicismului `n Romnia interbelic\

organiza'ia Statusului catolic ardelean, e u*or de n'eles c( *colile de sub patronajul acestuia erau tot attea instrumente puse, dup( 1919, n slujba 'elurilor lui revan*arde. Dac( *colile catolice ardelene n-au izbutit dect n mic( m(sur( s( opereze desna'ionalizarea elementului romnesc, n schimb ele au reu*it s( consolideze credin'a catolic( *i ata*amentul fa'( de Vatican n sufletele greco-catolicilor care le-au frecventat. ~n felul acesta s-a creat n Ardeal o intelectualitate unit( care, atras( de o apartenen'( religioas( cu caracter universal *i suveran, ca [i de mirajul aspectului cultural al fenomenului catolic, nu numai c( nu s-a opus, ci a salutat transformarea, prin Concordat, a Bisericii na'ionale greco-catolice ntr-un simplu rit al Bisericii romane. O prim( trezire la realitate s-a produs n preajma anului 1931, cnd s-a ridicat, cu mult( acuitate problema Statusului ardelean [i a Acordului de la Roma, dar cei ce s-au trezit au fost prea pu'ini n raport cu cei ce au r(mas iner'i. O ultim( [i dureroas( consecin'( a catoliciz(rii intelectualit('ii unite a c(p(tat expresie n 1948 [i dup( aceea: cei ce i-au r(mas credincio*i Bisericii lor dup( ce aceasta a ncetat s( mai existe legal, s-au v(zut n situa'ia de a-*i tr(i religia n condi'iile unor traume suflete*ti, deseori oscilnd ntre alternativa de a frecventa o biseric( romano-catolic( de limb( maghiar( *i ntre aceea de a-*i c(lca pe inim( rugndu-se ntr-o biseric( ortodox( romneasc(. Mo*teneau o tradi'ie, o deprindere, un consens; izolat, chiar o convingere. E fructul trziu al unei ac'iuni de secole, ntreprins( *i urm(rit( cu tenacitate de catolicism, prin mijlocirea *colilor. IV. ORDINELE C!LUG!RE$TI A patra modalitate a ac'iunii catolicismului n Romnia e reprezentat( de ordinele *i congrega'iile monahale. Se *tie c( acestea au fost create, de-a lungul secolelor, de c(tre papi *i c( ele au reprezentat ntotdeauna cel mai avansat [i mai puternic front al ac'iunii catolicismului n lume. Spre deosebire de monahismul ortodox, ai c(rui c(lug(ri sunt a*eza'i sub dependen'a direct( a episcopilor locali [i numai prin excep'ie sub dependen'( stavropighial(, cel catolic e organizat n ordine c(lug(re*ti care stau sub ascultarea direct( a papii [i care constituie tot attea armate, puternic instruite *i deseori fanatizate, puse n slujba nemijlocit( a Vaticanului. A*eza'i sub votul ascult(rii necondi'ionate *i negndu-[i dreptul a*ez(rilor stabile, ace*ti c(lug(ri pot fi str(muta'i n mod discre'ionar dintr-un loc n altul, dintr-o 'ar( n alta, oriunde papa crede c( e nevoie de instituirea sau consolidarea unui cmp misionar catolic. ~n '(rile romne, *i cu deosebire n Ardeal, prezen'a c(lug(rilor catolici cunoa*te o vechime destul de adnc\. La cererea regilor ungari sau
69

Valeriu Anania

a mp(ra'ilor din Viena, ct [i din ini'iativ( proprie, Roma a transplantat aici peste dou(zeci de asemenea ordine, `ncepnd cu secolul al XI-lea cnd [i-au f(cut apari'ia benedictinii, adu*i din Germania. Din Fran'a [i Italia au venit, pe rnd, n 1142 cistercienii, n 1179 premonstratensii, n 1223 augustinienii, n 1242 ioani'ii, n 1221 dominicanii, n 1229 franciscanii, n 1372 carmeli'ii, n 1238 castansienii, n 1561 iezui'ii, n 1666 piaristii, n 1668 minori'ii, n 1674 capucinii, n 1689 servi 'ii, n 1694 trinitarii, n 1701 camaldulii107. S-au ad(ugat, n timp, forma'ii de mizericordiani, salvatorieni, mechitari*ti, ca [i grupuri de ursuline, franciscane, surori de caritate, c(lug(ri'e din congrega'ile Doamnelor Engleze, St. Vincent de Paul *i Notre Dame de Sion. ~n Moldova, una din cele mai vechi prezen'e catolice organizate este aceea a ordinului cavaleresc al teutonilor. Istoria ordinelor monahale din Romnia e strns legat( de aceea a *colilor catolice. Neputnd realiza o activitate misionar( deschis(, att papii ct *i regii catolici au considerat c( unul din cele mai eficace mijloace prozelitiste e nv('(mntul. Ca atare, *colile imperiale sau rege*ti din Ardeal au fost puse sub direc'ia *i ndrumarea c(lug(rilor, de altfel buni *tiutori de carte *i deosebit de nzestra'i cu spirit pedagogic *i diplomatic. Nu a lipsit ns( modalitatea de a face propagand( n spitale, prin mijlocirea surorilor de caritate, sau prin mijlocirea cultului, a s(rb(torilor, predicilor [i procesiunilor religioase, realizate n mn\stirile ordinelor c(lug(re*ti [i n preajma acestora. Dup( primul r(zboi mondial, n 1923, numai n Ardeal existau 45 de mn\stiri catolice de b(rba'i, cu peste 200 de c(lug(ri [i aproape 150 de novici, apar]innd franciscanilor, mineri'ilor, piari*tilor, mizericordienilor, premonstratensilor, iezui'ilor, capucinilor, salvatorienilor *i mechitari*tilor; n fruntea lor se situau franciscanii care aveau nu mai pu'in de 26 de mn\stiri, cu 67 de c(lug(ri, 33 studen'i *i 67 fra'i. De asemenea, la aceea*i dat( existau, tot n Ardeal, 50 de mn\stiri catolice de femei, cu cea 1500 de c(lug(ri'e [i surori, apar]innd ursulinelor, franciscanelor, surorilor de caritate, congrega'iilor St. Vincent de Paul [i Notre Dame de Sion. E adev(rat c(, cel pu'in n Transilvania, acestei mul'imi de c(lug(ri catolici li se datore*te, n mare m(sur(, existen'a unui fenomen cultural *i civilizatoriu care a avut o influen'( hot\rtoare n formarea unei intelectualit('i romne*ti. Dar nu e mai pu'in adev(rat c( aceast( cultur( reflecta o mentalitate religioas(, social( *i politic( str(in( de structura *i interesele poporului romn, ca s( nu mai vorbim de ortodoxia lui, *i c( ea a fost `ns\mn]at( aici cu scopul lucid de a sluji 'elurilor Vaticanului, pe de o parte, *i pe cele ale Vienei catolice [i Budapestei *ovine, pe le alt( parte. Profesorul Ghibu, care a scris o seam( de c(r'i [i a publicat
Dup( Ghibu, op. cit., p. 198; la rndul s(u, el a cules datele dup( I.. Karacsonyi, Magyrorszag Egyhartortente, p. 190.
107

70

Pro memoria. Ac]iunea catolicismului `n Romnia interbelic\

numeroase documente n leg(tur( eu prezenta *i activitatea acestor ordine, militeaz( pentru ideia c( ele, n decursul istoriei, n-au depins de Scaunul papal, ci exclusiv de mp(ra'ii Austriei, de regii Ungariei sau de dietele ardelene108. Ghibu, ns( era mai pu'in anti-*ovin [i mai mult anti-maghiar. ~n intimitatea sa, el credea c( progresul nostru cultural *i civilizatoriu ar cunoa*te o evolu'ie mai rapid( [i ar deveni radical dac( am merge spre o apropiere de Roma papal(. Dintr-o asemenea pozi'ie, marele profesor de la Cluj se str(duia s( denun'e necatolicismul unguresc [i s( demonstreze c( ac'iunile maghiariste n-au cunoscut deloc ori au cunoscut foarte pu'in asisten'a papalit('ii. Din aproape toate lucr(rile lui, de altfel numeroase *i masive, transpare aceast( tendin'( de a absolvi, ntr-un fel oarecare, Vaticanul de vina particip(rii lui la ac'iunile ndreptate mpotriva Statului *i poporului romn. Evident, n fa'a datelor obiective, nsu*i Ghibu n-a putut adopta o atitudine radical(, iar evolu'ia pozi'iilor lui a cunoscut *i ea teze pendulatorii. De aceea, socotim necesar s(-i subliniem extremele, pentru c( operele lui, cel pu'in pn( ast(zi, stau la baza oric(rui studiu asupra fenomenului catolic din Ardeal. A*a cum am men'ionat mai sus, ordinele monahale catolice s-au aflat ntotdeauna sub dependen'a direct( a papei. Suveranii ns( puteau solicita Scaunului papal aprobarea *i concursul de a utiliza anumite ordine sau congrega'ii n scopuri culturale *i sociale, la care se ad(ugau, binen'eles, cele religioase. Dac( aceste ordine au venit n Ardeal aduse de mp(ra'i *i regi, aceasta nu nseamn( c( ele au ie*it de sub autoritatea papal( *i c( s-ar fi a*ezat sub puterea discre'ionar( a suveranilor. Suveranul ns( era cel ce finan'a o asemenea ntreprindere, i asigura, deci, baza material( [i, ca atare, *i rezerva anumite drepturi, printre care *i pe acela de a denun'a un asemenea contract. A*a se face c( ori de cte ori grupurile monahale au dat semne de o prea pronun'at( tendin'( de emancipare, n dauna autorit('ii statale, aceasta din urm( s-a v(zut obligat( s(-*i ia m(suri. C(lug(rii au devenit deseori abuzivi, au nc(lcat principiul echilibrului dintre autoritatea bisericeasc( *i cea statal(, *i-au atras antipatii *i du*m(nii, s-au pus n conflict cu organele puterii locale. Cu deosebire iezui'ii au excelat n asemenea abateri, cea ce a *i provocat desfiin'area ordinului lor, n 1773, la cererea *i sub presiunea puterii seculare, n Ardeal iezui'ii au avut conflicte cu dietele, ceea ce a determinat repetata lor izgonire din teritoriile Transivane. ~n fond, istoria ordinelor monahale catolice reflect( [i ea ndelungatul proces tensiv dintre preten 'iile suprema'iale ale Vaticanului *i eforturile suveranilor de a-[i men'ine autoritatea politic(. A*adar, prezen'a ordinelor c(lug(re*ti n Romnia trebuie privit( *i n'eleas( sub dublul ei raport : religios *i politic. Pe de o parte, c(lug(rii
108

cf. O. Ghibu, op. cit., pp. 199 - 200.

71

Valeriu Anania

depindeau de Scaunul papal *i-[i exercitau mandatul perpetu de a propaga religia catolic(, de a face prozeli'i *i de a sl(bi pozi'iile religiilor necatolice. Pe de alt( parte, ca angaja'i *i stipendia'i ai suveranilor, ei contractau [i obliga'ia de a servi interesele acestora, urm(rind cu fidelitate linia politic( ce li se indica, n perioadele cnd pozi'iile Vaticanului s-au conjugat cu acelea ale suveranilor seculari, cum a fost, n general, sub dinastia Habsburgilor, ordinele monahale au conlucrat n condi 'ii optime cu factorii politici locali [i le-au putut pretinde acestora s( le dea concursul n opera de prozelitism sau chiar de oprimare a elementului necatolic, fie prin interven'ii directe, fie prin simpla tolerare a ac'iunilor lor. ~n secolul al XVlea, de pild(, franciscanii au luat ei n*i*i m(suri mpotriva preo'ilor ortodoc*i din Ardeal, iar franciscanul Ioan Capistrano ndemna pur *i simplu pe principii catolici din Transilvania s( dea foc bisericilor ortodoxe, considerate de el drept sinagogi ale Satanei109. Iezui'ii, cu vastele [i extrem de variatele lor modalit('i de ac'iune, au ntreprins cea mai puternic( oper( de propagare a catolicismului n '(rile romne. Puternic sprijini'i de coroana habsburgic( *i de familia Bathory, ei au izbutit s( catolicizeze o bun( parte din boierimea Ardealului. Cum era *i firesc, pe toat( durata st\pnirii austro-ungare *i maghiare, c(lug(rii catolici, n marea lor majoritate nemaghiari, au profesat, pe lng\ credin'a lor religioas(, [i un puternic cult al patriei. Prin predici, cuvnt(ri, prelegeri, prin manualele *colare, ei au c(utat s( s(deasc( n sufletele ascult(torilor credincio*ia n puternicia tronului imperial sau coroanei regale, n stabilitatea imperiului austro-ungar, sau n legitimitatea Statului maghiar, n frontiere revendicate de conduc(torii lui. ~n virtutea principiului bisericesc de a se supune st\pnirilor celor mai nalte, ar fi fost natural ca, dup( formarea noului stat romn [i deci a noii lor patrii, to'i ace*ti c(lug(ri s\-*i fi manifestat patriotismul n func'ie de noua situa'ie politic(, n fapt ns( nu s-a `ntmplat a*a. Ordinele monahale au continuat s( p(streze un sentiment a*a-zis patriotic, raportat la vechea st\pnire a imperiului austro-ungar [i au manifestat atitudini ostile fa'( de suveranitatea tn(rului Stat romn. Aceast( atitudine s-a manifestat n chipuri diferite. Unii c(lug(ri au c(utat s( anuleze caracterul de stat al institu'iilor pe care le conduceau *i s( le declare ca apar]innd Bisericii Catolice, cu scopul evident de a le sustrage dreptului de proprietate [i control al Statului romn. Astfel, n 1918, c(lug(rii piari*ti din Sighet au modificat inscrip'ia [i denumirea liceului catolic condus de ei; pn( la acea dat( *coala se numea liceul regesc catolic, denumire care exprima caracterul statal al *colii; n momentul nst\pnirii romne*ti, ei au *ters cuvntul regesc [i
109

72

Vezi Onisifor Ghibu, op. cit., p. 202.

Pro memoria. Ac]iunea catolicismului `n Romnia interbelic\

au l(sat cuvntul catolic, c\utnd s(-i de un caracter cu totul confesional. Desigur, falsul n-a putut r(mne mult( vreme nedescoperit; n 1923 *coala a fost etatizat(, dup( cum am nsemnat *i n capitolul nostru anterior. Un alt mod de manifestare a atitudinii lor antistatale s-a consumat n domeniul limbii de predare. Toate actele funda'ionale ale acestor institu'ii de cultur( prevedeau c( limba de predare este cea impus( de stat. Ca atare, sub st\pnirea austro-ungar( a func'ionat limba germana, sub cea ungureasc( s-a impus limba maghiar(. Era firesc, deci, ca n condi'iile Statului romn limba de predare s( fie cea romneasc( sau, n cei mai r(u caz, elevii romni s( poat( nv('a n limba lor matern(. Din credincio[ie [i zel fa'( de vechiul stat austro-ungar sau maghiar, eare-i angajase, c(lug(rii ordinelor monahale au continuat ca [i n perioada de dup ( r(zboi s( predea exclusiv n limba maghiar(, chiar n *colile frecventate de un procent de elevi romni deloc neglijabil. ~n sfr[it, un al treilea mod de rezisten'( era ostilitatea declarat( fa'( de noua ordine politic(. C(lug(rii piari*ti din Cluj nu se sfiau s( afirme c( st\pnirea romneasc( asupra Ardealului e trec(toare sau c( reprezint( o simpl( ocupa'ie. Pe aceea*i linie de conduit(, Institutul Marianum din Cluj folosise, pn( `n 1923, un manual de geografie pentru clasa a IlI-a ale c(rei h(r'i nf('i*au Ungaria n vechile ei grani'e de dinainte de r(zboi110. ~n plin( suveranitate a Statului romn, unele ordine monahale de pe teritoriul s(u *i aveau superiorii cu re*edin'a n afara frontierelor. Iezui'ii din Satu-Mare depindeau de provincialul din Budapesta; tot n acest ora* rezida *i superiorul piaristilor din dieceza S(tmarului [i Cenaclului, ca *i acela al franciscanilor din Oradea *i Satu-Mare111. Existau astfel premisele unor ac'iuni antistatale directe, ceea ce probabil a [i determinat Statul romn s( insiste [i s( ob'in( ca textul Concordaiului din 1927 s( prevad(, n articolul XVIII, obliga'ia superiorilor de a fi cet('eni romni *i de a domicilia n 'ar(. Aceast( prevedere ns( era n fapt anulat( de articolul IV al aceluia*i Concordat care conferea tuturor catolicilor din Romnia dreptul nelimitat de a comunica direct cu papa. ~n 1935, inspectoratul general al jandarmeriei a ntreprins o descindere la sediul ordinului premonstratens din Oradea *i a confiscat o seam( de documente compromi'(toare pe care le-a pus la dispozi'ia Ministerului Cultelor. Din raportul inspectorului reiese c( *coala premonstratensilor din Oradea era condus( direct din Ungaria, deci din afara frontierelor Statului romn, *i c( direc'ia ei continua s( foloseasc( sigiliul unguresc. Pe de alt( parte, ordinul poseda propriet('i pe teritoriul Statului ungar, pe care ns( le administra de la Oradea, n casa de bani a ordinului s-a g(sit valut( str(in( din care se finan'au c(l(torii la Budapesta
110 111

Ibidem, pp. 214 - 215. Ibidem, p. 205.

73

Valeriu Anania

*i Roma. Cea mai mare parte a membrilor acestui ordin aveau cet('enie dubioas(, iar unii din ei aveau cte dou( cet('enii. Materiale confiscate demonstrau [i faptul c( episcopul romano-catolic din Satu-Mare, Fiedler, [i senatorul Elemer Gyarfas ac'ionau la Budapesta *i Roma n favoarea ordinului premonstratens, pe care inspectoratul de jandarmi l denun'( ca slujind iredentismului maghiar112. De altfel, Concordatul a consfin'it pe seama Vaticanului posibilitatea ca, n n'elegere cu Statul Romn, s(-*i men'in( n Romnia vechile ordine *i congrega'ii religioase [i chiar s( aduc( altele noi. Cu toate acestea, actele de insubordonare ale unor asemenea forma'ii monahale au devenit, cu vremea, att de d(un(toare, nct autoritatea statal( a trebuit s( intervin( [i s( ia m(suri. Premonstratensii, de pild(, d(duser( numeroase dovezi despre asemena acte. Toate acestea au determinat Statul romn ca, n decembrie 1936, s( anuleze personalitatea juridic( a ordinului, de*i aceasta fusese garantat( prin articolul XVII alin. 2 din Concordat. Statul ns ( a fost ndrept('it s( procedeze astfel, pentru c( articolul de care vorbim garanteaz(, ntr-adev(r, personalitatea juridic( a ordinelor *i congrega'iilor, dar numai cu condi'ia ca ele s( ndeplineasc( condi'iile stabilite de legile n vigoare113. De ndat( ce ordinul premostratensilor a c(lcat legile Statului, acesta a g(sit justificat( anularea personalit('ii juridice, n acela*i an, Ministerul de Interne a anulat cet('enia romn( *i a expulzat pe superiorul ordinului, care venise n Romnia dup ( 1921, cu pa*aport str(in, *i ob'inuse cet('enia n mod fraudulos. Mai mult dect att, n 1937 Consiliul de r(zboi din Cluj a cerut anchet( asupra activit('ii acestui ordin *i, pe baza probelor pe care le de'inea, a Cerut desfiin'area lui114. Unele organiza'ii monahale s-au opus f('i* *i au deschis ac'iuni publice mpotriva m(surilor luate de stat. E cazul liceului franciscan din $imleul Silvaniei, care n 1919 devine *coal( romneasc( de stat cu numele de liceul Simion B(rnu'iu. ~n 1931 ordinul franciscanilor intenteaz( proces Statului romn revendicnd *coala pe seama lui. Franciscanii c[tig( procesul *i oblig( Statul s( le pl(teasc( chiria pe 12 ani, sum( care se ridic( la cca. 6 milioane lei. ~n acela*i timp ns(, folosindu-se de documente indubitabile, ora*ul $imleu intenteaz(, la rndul s(u, ac'iuni n justi'ie, dovedind c( liceul, pn( la uzurparea lui de c(tre ordinul franciscan, i-a apar'inut comunei, nu Bisericii sau vreuneia din organiza'iile ei; ora*ul c[tig( procesul [i ob'ine intabularea *colilor pe numele Statului115. Oricare ar fi modalit('ile *i procedeele de ac'iune ale ordinelor
Onisifor Ghibu, Ordinul canonic premonstratens din Romnia, Bucure*ti, 1936, pp. 122 - 123. Dup( textul publicat de Dr. I. Mateiu nValoarea Concordatului ncheiat cu Vaticanul, p. 102. 114 Toat( problema e tratat( pe larg de Onisifor Ghibu n Ordinul franciscanilor conventuali (minori&ii) din Transilvania, vol. I - II, Bucure*ti, 1937 - 1938. 115 Ghibu, op. cit., vol. II, p. XVI. 74
112 113

Pro memoria. Ac]iunea catolicismului `n Romnia interbelic\

monahale catolice, e lucru nvederat c( att sursele ct *i scopurile acestor ac'iuni erau str(ine de structura *i idealurile poporului romn. Crescu'i n *coala fanatismului catolic, forma'i n tiparul mentalit('ii medievale asupra raportuilor dintre oameni, transplanta'i n mijlocul unui popor cu ale c(rui tradi'ii *i n(zuin'e nu aveau nimic comun, constitui'i n caste *i cultivnd un spirit sectar, tributari ai leg\mntului fa'( de pap( *i ai devotamentului fa'( de puterile ce-i finan'au, ace*ti c(lug(ri n-au avut *i nici nu puteau s( aib( dect o influen'( negativ( asupra desf(*ur(rii istorice a poporului romn. Desigur, pe seama lor r(mne cultura, cu toate binefacerile ei, o dimensiune care-l fascina *i pe profesorul Ghibu. Cultura ns(, orict de vast( *i benefic(, r(mne decorativ( dac( nu e ancorat( n spiritualitate, *i anume n cea autentic(, proprie neamului din care faci parte.

Cteva considera'ii finale


Ac'iunea catolicismului n Romnia dintre cele dou( r(zboaie mondiale a fost, n fapt, continuarea politicii religioase de totdeauna a Vaticanului, cu deosebirea c( ea s-a adaptat noilor condi'ii politice survenite n urma Tratatului de la Trianon. Ct( vreme Ardealul a stat sub st\pnirea Austriei imperiale, iar Principatele Romne continuau s( reprezinte o 'ar( f(r( nsemn(tate deosebit(, att pontiful de la Roma ct *i suveranul de la Viena puteau s(-*i exercite influen'a n mod direct, prin m(suri administrative interne. De ndat( ns( ce Romnia cap(t( drepturi asupra Ardealului *i se declar( stat suveran, Vaticanul adopt( modalitatea diplomatic(, cea mai indicat( s( r(spund( noilor st(ri de fapt [i s( asigure ac'iunilor catolice maximum de eficacitate. Folosindu-[i propriile nuclee din interiorul Statului romn, uznd [i abuznd de sl(biciunea, nepreg(tirea sau corup'ia politicienilor de la Bucure*ti, exploatnd starea psihic(, excep'ional( a unui rege catolic, ca [i interesele personale, dup( aceea, ale unui suveran f(r( nici o credin'(, antrennd cu ndemnare, resentimentele na'ionale *ovine ale unei p(r'i din popula'ia maghiar( *i r(scolind orgoliul confesional al celor mai catolicizante elemente uniate, Vaticanul a reu*it s( dea o dubl( lovitur( suveranit('ii na'ionale a Romniei *i principiului de egalitate a cet('enilor ei: prin Concordatul din 1927 *i prin Acordul din 1932. Amndou( actele au avut, evident, un caracter eminamente diplomatic, precedate de tratative bilaterale *i c(p(tnd, n final, haina unor conven'ii interna'ionale. Dac( am mp(r'it lucrarea de fa'( n patru mari capitole, potrivit celor patru importante modalit('i ale ac'iunii catolicismului, am f(cut-o mai mult din necesitatea unei mai judicioase sistematiz(ri a materialului informativ. Cel pu'in capitolele privitoare la *colile catolice [i la ordinele
75

Valeriu Anania

c(lug(re*ti par a nu-[i g(si acoperire n afirma'ia noastr( ini'ial( c( preeminenta modalitate de ac'iune catolic( ntre cele dou( r(zboaie a fost cea diplomatic(. Cu toate acestea, aruncnd o privire de ansamblu asupra tuturor aspectelor problemei, reiese concluzia c(, n realitate, toate planurile de ac'iune catolic( se ntlnesc n ceea ce cunoa*tem sub numele de Concordat. Concordatul din 1927 reprezint( punctul cheie al ntregii desf(*ur(ri catolice *i pro-catolice din Romnia, n perioada de care ne-am ocupat, n fond, *i *colile catolice, [i ordinele monahale, sunt minu'ios prev(zute n textul Concordatului, iar ac'iunile lor dizolvante att din punct de vedere spiritual ct [i politico-economic cap(t( prin acest act acoperire legal( *i perspectiva de perpetuitate. Chiar [i al doilea act diplomatic, Acordul de la Roma, a fost posibil tot prin referire la Concordat; pe de o parte, Statusul romano-catolic ardelean a fost considerat de c(tre Vatican ca f\cnd parte dintre organiza'iile prev(zute principial n articolul IX din Concordat, iar pe de alt( parte, ca o consecin'(, chiar Acordul nsu*i a c(p(tat caracterul unui act interpretativ al Concordatului. A*a nct conven'ia din 1927 a constituit marele succes al ac'iunii catolicismului n Romnia *i una din marile capitul(ri ale demnit('ii noastre na'ionale. Din p(cate, capitolul ingerin'elor catolice n treburile interne ale Statului romn, ca [i n acelea ale Bisericii Ortodoxe Romne, nu s-a ncheiat. Catolicismul, oficial sau nu, a continuat s( alimenteze n(zuin'ele *ovine ale unor elemente iredentiste maghiare din Ungaria [i Romnia. ~n acest sens, numai cteva spicuiri ar fi concludente. ~n 1963, ziarul londonez Observer public( un Apel lansat subteran de astfel de elemente, n care guvernul romn e acuzat c( oprim( pe minoritarii maghiari, [i n care se enun'( ideia unei independen'e (deocamdat() a Ardealului. Semnificativ e ns( faptul c( revista catolic( Esprit se simte obligat( ca, n num(rul ei din martie-aprilie 1964, deci cu un an mai trziu, s( reproduc( pasagii ntregi din acest Apel, s(-l comenteze pe larg *i s( popularizeze astfel absurdele revendic(ri ale maghiarismului *ovin116. Mi*carea revizionist( reizbucne*te n 1976, de data aceasta prin Federa'ia Maghiar( American( (n fruntea c(reia se afl( un episcop), reiternd pretextele de la Cluj din 1946, prin care Occidentul urma s( fie sensibilizat asupra soartei tragice a ungurilor din Transilvania (vezi Anexele). Dup( 1989, de*i Concordatul nu mai exist( n mod legal de peste patru decenii, Vaticanul nume*te n Romnia episcopi romano-catolici *i greco-catolici f(r( consultarea prealabil( a guvernului romn, ridic( Episcopia de Alba Iulia la rangul de Arhiepiscopie (de*i se cunoa*te c( aceasta este un vechi centru maghiar de educare a tineretului n spirit
116

475. 76

Une minorite meconnue: les Hongrois de Transilvanie, art. n Esprit (Paris) nr. 3 - 4/1964, pp. 471 -

Pro memoria. Ac]iunea catolicismului `n Romnia interbelic\

revizionist) *i promite evanghelizarea poporului romn printr-o ampl( campanie de prozelitism, n paralel cu tentativele de falsificare a istoriei noastre na'ionale117. Mai nou, (august 1992), prin Congresul Mondial al Ungurilor, Budapesta se face din nou ecoul revizionismului *i arunc( semnale care nici m(car nu se mai ostenesc s( se mascheze sub obi*nuitul v(l al ambiguit('ilor verbale. Toate acestea se constituie nu numai n avertismente, ci *i ntr-o invita'ie la remprosp(tarea memoriei.

117

Vezi Ad limina apostolorum n L'Osservatore Romano din 2 aprilie 1991 *i replica Grupului de Reflec'ie pentru nnoirea Bisericii n Romnia Liber( din l iunie 1991, precum *i aceea din Timpul, 15 noiembrie 1991. 77

Valeriu Anania

Genera'ia Cluj '46


~mb(trnim, Visarioane, *i nc( nu am scris istoria Clujului nostru de acum treizeci de ani, din acel Mai universitar cnd de abia ne ntorseser(m din surghiun recuceream bucuria unei Transilvanii romne *ti ale c(rei adev(ruri, nc( neasuprite, erau *i ale noastre. Nu a mai fost de atunci o mai puternic( *i mai sincer( iluminare a sufletului nostru na'ional, nici o mai generoas( zvcnire a r(d(cinilor dacice, n(prasnic *i superb odr(slite pe fruntea unei genera'ii de studen'i pe ct de tn\r(, pe att de matur(. Ungurii Ardealului erau *i pe atunci tot att de *ovini *i foloseau acelea*i tertipuri diplomatice, b\tnd v(zduhul cu picioarele, ca ni*te gndaci r(sturna]i. N(d(jduind c( pe masa Conferin'ei de Pace de la Paris vor putea s( arunce m(rturia mizeriei lor, de minoritate asuprit(, *i s( redobndeasc( m(car ce le d(duse hapca de la Viena, se organizau n a-*i atrage ei n*i*i asupririle, provocnd: ceea ce putea fi mai sensibil n demnitatea romneasc(: studen'imea. R(nile noastre erau nc( vii, nc( r(scolit era M(n(*turul, nc( proasp(t(t era Amintirea protopopului Munteanu, celui ars de viu n pia'a public(, nc( nfierbntate erau miile noastre academice n a r(scump(ra umilin'ele vl(dic(i Colan *i n a [terge scuipatul unguresc de pe obrazul episcopului Hossu. Prin grani'a deschis( de istov, Budapesta pompase mai multe sute de agen'i la Dermata *i CFR *i avusese grij( s(-i nzestreze cu carnete ro*ii de partid, spre a-i pune la ad(post de eventuala reac'ie a unor foruri tutelare care tocmai prindeau cheag *i nu ar fi avut interes s(-*i denun'e aderen'ii. Provoc(rile au nceput `nti de-a joaca, apoi s-au zbrlit. ~'i aminte*ti de Bimbo *i de scaunele lui r(sturnate-n ber(rii? ~'i aminte*ti de Kali *i de urletele ei nocturne? Pn( cnd ne-am trezit *i am n'eles ce vor ungurii: s( ne supere. $i ne-am hot\rt, to'i ca unul, s( ne sup(r(m f(r( s(-i facem victime. Atunci s-au sup(rat ei, *i n acea sinistr( noapte de 28 spre 29 Mai au t(b(rt, narma'i, pe c(minul Avram Iancu *i l-au devastat bandite*te, sf(rmnd totul pe ntuneric: Vrem snge de valah! Ca prin minune au sc(pat studen'ii cu via'(, baricada'i defensiv la etaj. Ce-a urmat, cuno*ti: acea faimoas( grev( academic(, de aproape trei s\pt\mni, deschis( la 1 iunie, ora 10 *i jum(tate diminea'a, cea mai lung( *i mai demn( din istoria grevelor studen'e*ti, n cursul c(reia nu s-a dat o palm( *i nu s-a spart un geam, dar prin care s-a rostit, mai mult ca oricnd, cump(na sngelui nostru daco-romn. Eram *i pe atunci tot att de mp(r'i'i, n romni *i ovrei, ortodoc*i *i
78

Pro memoria. Ac]iunea catolicismului `n Romnia interbelic\

uni'i, seniori *i balici, liberali *i '(r(ni*ti, boga'i *i s(raci, mai ales s(raci, devasta'i de r(zboi *i de infla'ie. Dar am g(sit t(ria s( ne 'inem laolalt(, to'i, sute *i mii, protestnd puternic *i domne*te, *tiind c( la Paris vor ajunge nu pl(nuitele dosare ungure*ti, ci expresia demnit('ii noastre na'ionale. Cu noi au fost, solidare, Universitatea din Ia*i, Politehnica din Timi*oara *i cea din Bra*ov. Doar dou( categorii nu au fost cu noi, fiecare pentru motive proprii: legionarii, pe de l(turi *i dedesubt; comuni*tii, pe fa]( *i-mpotriv(-ne. Cei ce n-au avut puterea ne-au invidiat n tain(. Cei ce au avut-o ne-au prigonit, ca pe ni*te stigmatiza'i, ani de-a rndul, ne-au h\ituit, ne-au fug(rit prin mun'i *i ne-au pus `n crc( osnde. Le-am ndurat, a*a cum nv('aser(m, f\r( s( f(cem victime, *tiind c( ungurismul *ovin r(mnea acela*i *i acela*i, chiar pe durata lung( a unei politici nm(nu*ate, de candoarea celor ce se apleac( peste colacul viperei [i-i cnt( melc, melc, codobelc... S-ar putea ca genera'ia noastr( s( mai aib( un cuvnt de spus, chiar *i acum, cnd puternicii se trezesc. $i dac(-l vom spune, o vom face nu pentru c\ ei ar dori-o, ci pentru c( noi am nceput a ni-l rosti cu mult naintea lor, acum treizeci de ani, *i peste ei. Credin'a The Faith (Detroit), Nr. 6 (Iunie) 1976. VALERIU ANANIA

79

Valeriu Anania

MEMORIU
C\tre

Senatul Statelor Unite Comitetul Financiar Washington, D.C. Domnule Pre#edinte, distin#i membri ai Comitetului,
Sunt VALERIU ANANIA, directorul Departamentului Publica'iilor *i reprezentant pentru Rela'iile Inter-Biserice*ti, al Arhiepiscopiei Misionare Ortodoxe Romne n America, cleric romn (Arhimandritul Bartolomeu) *i scriitor literar, fost pre*edinte-delegat al Asocia'iei Academice Petru Maior a Universit('ii din Cluj (1946), rezident permanent al Statelor Unite, `ncepnd cu anul 1965. Nefiind n situa 'ia de a face o declara'ie personal( n fa'a Comitetului Senatorial, respectuos v( supun acest memoriu spre a-mi exprima sprijinul n favoarea Rezolu'iei Concurente no. 35 a Senatului, precum *i a Proclama'iei Preziden'iale din 24 aprilie 1975, prin care i se prelunge*te Romniei clauza na'iunii celei mai favorizate. ~ntru motivarea sprijinului meu nu doresc s ( repet ra'iunile deja exprimate de al'ii, nici nu v( pun nainte, drept schimb, cereri personale sau condi'ii. Cu permisiunea D-voastr(, doresc s(-mi ncep m(rturia prin a respinge o seam( de acuza'ii *i denatur(ri istorice ce v-au fost nf('i*ate de unele persoane ce se declar( mpotriva acord(rii clauzei na'iunii celei mai favorizate pentru Romnia *i s( v( ndemn a nu le lua n considera'ie, pe baza prezentei contesta'ii. M( intereseaz( cu deosebire memoriul pe care Dr. Z. Michael Szaz vi l-a naintat n numele Federa'iei Maghiare Americane la 6 iunie 1975, memoriu sprijinit de Episcopul Zoltan Beky, pre*edinte, *i de Laszlo L. Eszeny, chairman, din conducerea acelia*i organiza'ii. Dac( memoriul s-ar fi ocupat numai cu plngeri mpotriva politicii de discriminare pe care actualul guvern romn ar duce-o fa'( de grupul etnic minoritar din Transilvania, el ar fi mai mult sau pu'in ndrept('it. De-a dreptul izbitor ns( e faptul c( cea mai mare parte a acelui memoriu este un atac direct *i necinstit mpotriva adev(rului istoric, *i anume mpotriva istoriei reale a na'iunii romne. Dac( cineva cite*te cu aten'ie acel memoriu, a*a cum a fost tip(rit in materialul documentar, va observa cu u*urin'( c( Federa'ia Maghiar( American( este mult mai pu'in preocupat( de situa'ia grupului
80

Pro memoria. Ac]iunea catolicismului `n Romnia interbelic\

maghiar din Transilvania sau de un acord comercial ntre Statele Unite *i Romnia, dect este mult mai mult, dac( nu chiar exclusiv preocupat( *i interesat( s( creeze un punct de pornire pentru o revendicare teritorial(. Nu este pentru prima oar( cnd maghiarii ncearc( s( pozeze drept victime cu scopul de a-*i atrage compasiunea Marilor Puteri, pentru ca astfel s( fie rezolvate principalele obiective ungure*ti, nainte de a vorbi despre timpurile vechi, doresc s( depun o m(rturie asupra unui capitol, nc( inedit, de istorie contemporan(. Provoc(ri maghiare n Cluj, 1946 Precum se *tie, n 1940 Hitler *i Mussolini, prin diktatul de la Viena, au rupt Transilvania de Nord din trupul Romniei *i au alipit-o Ungariei lui Horthy, drept compensa'ie pentru serviciile ce le primeau din partea acelei '(ri. Pe durata urm(torilor patru ani, popula'ia romneasc( din teritoriul ocupat de unguri a fost subiectul unor continui h (r'uieli, frustr(ri, atrocit('i *i umilin'e, organizate n mod oficial. Ocupan'ii nu i-au exceptat pe preo'i, c(lug(ri, c(lug(ri'e *i ierarhi (printre cei din urm(, episcopii ortodoc*i Nicolae Colan *i Nicolae Popovici, precum *i episcopul greco-catolic Iuliu Hossu). ~n octombrie 1944 Transilvania de Nord a fost eliberat( de armatele romne *i sovietice, iar romnii au preluat administra'ia. De abia n toamna anului 1945 Universitatea romneasc( Regele Ferdinand *i-a putut p(r(si exilul din Sibiu Transilvania de Sud *i s-a ntors la Cluj, n timp ce Universitatea maghiar( Bolyai func'iona n ora*ul Tg. Mure* (Transilvania de Est). Separarea temporar( a celor dou( universit('i a fost o m(sur( n'eleapt(, prin care s-au evitat efectele unei tensiuni psihice dintre na'ionalit('ile pe atunci antagoniste. Cel pu'in pe durata anului universitar, popula'ia Clujului era covr[itor romneasc(, datorit( miilor de studen'i care tr(iau acolo, [i nu numai romni ci *i un num(r nsemnat de evrei, cei din urm( ntor*i la studii dup( patru ani de interdic'ie din partea regimului pro-hitlerist al lui Antonescu. Minoritarii maghiari din Cluj cei mai mul'i din ei lucrnd n fabrici sau avnd mici ntreprinderi particulare p(reau a nu prezenta o problem( pentru grupul majoritar, cu excep'ia faptului c( refuzau n mod constant s( vorbeasc( limba romn( de*i a cuno*teau chiar n magazine *i frizerii. Micile incidente erau repede rezolvate de poli]ie. Studen'ii Universit('ii Regele Ferdinand erau organiza'i n Asocia'ia Academic( Petru Maior, condus( de un Comitet Central, cu reprezentan'i desemna'i prin alegeri libere ai tuturor Facult('ilor, pe ani de studii. La acea vreme eu eram un c(lug(r de 25 de ani, student la Medicin(, Teologie *i Conservatorul de Muzic(. ~n prim(vara anului 1946 am fost ales pre*edinte al Anului Doi al Facult('ii de Medicin(, iar cteva
81

Valeriu Anania

luni mai trziu am devenit pre*edinte-delegat al Comitetului Central. (Deoarece am fost direct implicat n evenimente, prezenta mea m(rturie are ntreaga garan'ie a viului adev(r). ~n aprilie 1946, `n timp ce guvernul din Budapesta ncerca s( conving( Puterile apusene s( sprijine ntoarcerea Transilvaniei de Nord la Ungaria, sta'iile de radio au anun]at vestea c( Alia'ii ajunseser( la un acord asupra Transilvaniei: ntreaga provincie era parte din teritoriul Romniei. Fire*te, vestea a fost salutat( de studen'i, care au f(cut o demonstra'ie zgomotoas( dar pa*nic( de la Universitate pn( la catedrala ortodox(, unde au ngenunchiat n pia'a vast(, cntnd Hristos a nviat. ~ncepnd cu acel moment, s-a observat c( incidentele dintre locuitorii maghiari *i studen'ii romni cre*teau n num(r *i gravitate. Cele mai multe erau provocate de c(tre indivizi necunoscu'i, de extrac'ie maghiar(, care foloseau orice fel de mijloace insulte, njur(turi, cuvinte *i gesturi murdare, `mbrnceli, etc. spre a-*i irita subiectul *i a-l face s( se bat(. La acea vreme, un asemenea provocator putea ob'ine cu u*urin'( o lovitur( prompt( din partea unui tn\r student a c(rui emblem( na'ional( i fusese smuls( de la butonier(. S-a observat, de asemenea, c( aproape fiecare incident era fotografiat de c(tre un individ din imediata apropiere necunoscut printre romni care p(rea s( se fi aflat anume la fa'a locului, cu aparatul de fotografiat. Toate aceste fapte au determinat Comitetul Central Petru Maior s( ntreprind( *i conduc( o cercetare discret(. Curnd s-a descoperit c( incidentele nu erau ntmpl(toare *i nici izolate unele de altele, ci erau organizate sistematic printr-o re'ea de agen'i maghiari *ovini *i iredenti*ti, dup( toate aparen'ele dirijat( de la Budapesta. Agen'ii erau instrui'i s( provoace cet('eni de origine romn( n special studen'i, ca fiind mai temperamentali *i gata la replic( *i s( accepte s( fie lovi'i, b(tu'i *i chiar umplu'i de snge. Replica romneasc( trebuia s( fie fotografiat(. Fotografiile victimelor, mpreun( cu m(rturii scrise, urmau s( fie adunate ntr-un voluminos dosar documentar menit s( conving( Conferin'a de Pace de la Paris pe atunci n preg(tire c( ungurii din Transilvania sunt oprima'i de c(tre ocupan'ii romni *i c(, prin urmare, Transilvania sau parte din ea trebuie retrocedat( Ungariei. Con*tient de posibilitatea unei noi probleme na'ionale, Comitetul Central Petru Maior i-a ndemnat pe to'i studen'ii s( se ab'in( de la reac'ii `n fa'a provoc(rilor; altfel, instigatorii maghiar ar fi ob 'inut exact ceea ce doreau: scene de violen'(, gata de fotografiat. Genera'ia mea s-a dovedit destul de matur( spre a-*i da seama de situa'ie *i s-a comportat ca atare. Exemplul cel mai frumos l-au dat noii absolven'i ai Facult('ii de Medicin(, care, dup( lungi dezbateri [i numai spre a evita orice posibilitate de provoc(ri *i replici necontrolate, au hot\rt, cu am(r(ciune, s(-*i contramandeze tradi'ionale *i str(lucitoarea procesiune pe principalele
82

Pro memoria. Ac]iunea catolicismului `n Romnia interbelic\

str(zi ale ora*ului. O asemenea contramandare se `ntmpla pentru prima oar( n istoria Universit('ii. Poate irita'i de reac'ia pa*nic( a studen'ilor, poate avnd nevoie ca violen'a romneasc( s( se desf(*oare pe o arie mai larg( dect aceea a disparatelor incidente ntre indivizi, organizatorii maghiari au procedat la o nou( *i nea*teptat( ac'iune. La 28 mai, seara trziu, un student neidentificat a ap(rut n fa'a c(minului Avram lancu *i a f(cut apel pentru o manifesta'ie pro Transilvania, care dup( spusele lui ncepuse n Pia'a Matei Corvin. Un mic num(r de studen'i, care se aflau deja n strad(, s-au ncolonat spre Pia'(, dar acolo nu au dat de nici o manifesta'ie. ~ntre timp, necunoscutul coleg disp(ruse. Cteva minute mai trziu, electricitatea s-a ntrerupt n cartierul Universit('ii, sirenele au nceput s( sune la fabrica de nc(l'(minte Dermata *i la atelierele CFR, iar o coloan( de autocamioane, purtnd un num(r de lucr(tori estimat la o mie, s-a ndreptat spre c(minul Avram Iancu. ~narma'i cu r(ngi, pistoale *i lanterne, lucr(torii au manifestat mai `nti n fa'a c(minului, a''ndu-se unii pe al'ii prin lozinci n limba maghiar(, (printre acestea : Oloh ver, adic( snge de romn), apoi au invadat parterul *i au devastat cu furie tot ce li se afla n cale: biblioteca, s(lile de lectur(, s(lile de mese, buc(t(ria *i chiar closetele, f(r( a mai pomeni u*ile *i ferestrele. O mare cruce de lemn, fixat( pe perete, deasupra, la intrarea casei sc(rii, a fost azvrlit\ pe podea *i f(cut( buc('i. Lua'i prin surprindere *i cu greu dndu-*i seama de ceea ce se ntmpl(, studen'ii au avut la ndemn\ secundele necesare spre a nchide *i ncuia u*a de fier din casa sc(rii, ntre parter *i primul etaj, u*( montat( acolo de c(tre constructorul cl(dirii *i niciodat( folosit( mai nainte. Apoi *i-au f(cut o baricad(, aruncnd n casa sc(rii scaune, mese *i dulapuri. Zadarnic au strigat ei de la ferestrele etajelor unu *i doi, unde-*i aveau dormitoarele, c( nu au ap(rut nici poli'i*ti, nici solda'i. Invadatorii ncercau s( for'eze u*a de fier. Cnd un pluton sovietic ce patrula prin apropiere a auzit zgomotul, a intervenit prompt *i i-a somat pe agresori s( p(r(seasc( locul. Ace*tia l-au p(r(sit, dar nu nainte de a fi ncercat s( incendieze cl(direa; focul a fost stins de un student care, surprins la parter, se ascunsese ntr-un col' obscur, sub singurul pat ce se afla acolo. Nu am inten'ia s( nf('i*ez detalii de prisos sau ce s-a `ntmplat n timpul urm(toarelor dou( zile, dar e esen'ial s( spun c( studen'ii astfel molesta'i au cerut autorit('ilor de ordine public( s( ia m(suri imediate pentru ca agresorii s( fie identifica'i, aresta'i, ancheta'i *i trimi*i n judecat(. Mai mult c]iva membri ai Comitetului s-au oferit voluntar s( colaboreze cu Poli'ia *i au furnizat o seam( de nume ale unor suspec'i, ob'inute prin vecinii acestora. Nici un semn c( s-ar fi luat vreo m(sur(. ~n schimb, c]iva studen'i au fost aresta'i, sub acuzarea de na'ionalism [i dezordine public(. Comitetul Petru Maior a f(cut tot ce i-a stat n
83

Valeriu Anania

putin'( spre a 'ine sub control mul'imile iritate *i spre a evita acte de violen'( aproape inevitabile. Dup( lungi *i dramatice dezbateri, Comitetul a hot\rt s( canalizeze protestul studen'ilor pe drumul cel mai pa*nic *i totodat( demn posibil. La l iunie, ora 10,30 diminea'a, pre*edinteledelegat a declarat o grev( academic( *i i-a ndemnat pe studen'i s( pun( n practic( un principiu rnajor: S( te superi cnd vrei tu, nu cnd vrea altul. ~n istoria mi*c(rilor studen'e*ti din Romnia, greva academic( de la Cluj, care a durat trei s\pt\mni, a fost singura n timpul c(reia nu a fost lovit( nici o persoan( *i nu a fost spart nici un geam. Ea a fost spriijnit ( de studen'ii Universit('ii din Ia*i (Moldova), precum *i de aceia ai $colilor Politehnice din Bra*ov *i Timi*oara. Solidaritate cu studen'ii au ar(tat nu numai colegii lor evrei, ci chiar *i profesorii lor, cu excep'ia a trei dintre ei: Emil Petrovici, rectorul Universit('ii, Mihai Kernbach, decanul Facult('ii de Medicin(, *i Constantin Daicoviciu, decanul Facult('ii de Litere, to'i membri ai Partidului Comunist. Dup( lungi *i anevoioase negocieri, studen'ii aresta'i au fost n fine elibera'i. Din cte cunosc eu, agresorii nu au fost niciodat( aresta'i sau judeca'i. Doar mai trziu am aflat noi c\ cei ce-i conduceau fuseser( destul de abili spre a se fi f(cut membri ai Partidului Comunist. ~ntr-un timp cnd Partidul prelua controlul administrativ *i era interesat mai mult n politic( dect n dreptate, i era imposibil s( arate c( propriii lui membri sunt r(i cet('eni. ~n schimb, Asocia'ia Academic( Petru Maior a fost dizolvat(, eu *i c]iva membri ai Comitetului am fost exmatricula'i din Universitate, apoi aresta'i n mai multe rnduri *i, n fine, pu*i n nchisori politice, cu condamn(ri grele, acuza'i de crim( mpotriva ordinei sociale. Poate c( pre'ul a fost prea mare, dar, pe de alt( parte, nici un dosar ticluit de iredenti*tii maghiari nu a putut ajunge la Conferin'a de Pace de la Paris, 'inut( la 10 februarie 1947. Am supravie'uit s( constat cu am(r(ciune c(, dup( treizeci de ani, ei sunt nc( activi *i folosesc acelea*i metode *i aceea*i tactic(, acum pe o scar( mai larg( *i n mprejur(ri diferite. Ca *i n 1946, ei ncearc( s( pozeze drept victime oprimate de romni [i s(-*i c[tige compasiunea lumii occidentale, inclusiv a Statelor Unite, unde Federa'ia Maghiar( American( s-a angajat s(-i sprijine nu numai prin memorii c(tre Senat, ci *i prin demonstra'i de strad( n New York la 8 mai *i n Washington la 16 iunie etalnd lozinci precum Autonomie pentru Transilvania *i Guvern propriu al ungurilor din Transilvania. ~n numele genera'iei Cluj '46, protestez cu t(rie mpotriva unor astfel de provoc(ri care ar putea s( ncurajeze grupul etnic maghiar din Romnia s( nceap( unele tulbur(ri de natur( s( apeleze la interven'ii militare str(ine. Sub nici un motiv nu ne trebuie o nou( Cehoslovacie '68.
84

Pro memoria. Ac]iunea catolicismului `n Romnia interbelic\

Falsificnd istoria
C( scopul real al Federa'iei Maghiare Americane nu este acela de a u*ura via'a ungurilor din Romnia, ci acela de a-i desprinde de Romnia printr-o larg( dislocare teritorial(, e evident n memoriile din 6 iunie 1975 ale Episcopului Beky *i Doctorului Szaz. Ei acord( o ntindere neobi*nuit( antecedentelor istorice, *i de a*a manier( nct istoria Transilvaniei pare a fi parte din istoria poporului maghiar. Neavnd inten 'ia s( prezint o analiz( am(nun'it( a numeroaselor lor afirma'ii necontrolate, m( m(rginesc a spicui cteva din cele mai izbitoare, care sunt n total( contradic'ie cu ceea ce este n general admis ca adev(r istoric. Dup( Episcopul Beky, str(mo*ii ungurilor au tr(it acolo (to Transilvania) mai bine de 1000 de ani [i se aflau acolo chiar nainte de venirea imigran'ilor, ~n leg(tur( cu imigran'ii, Dr. Szaz este mai specific, spre a nu l(sa nici o ndoial( asupra interpret(rii: aceia*i str(mo*i au tr(it `n acea arie mai bine de 100 de ani *i chiar nainte de coloni*tii romni. Adev(rul istoric e complet denaturat. Romnii sunt cobortori direc'i nu numai din romani care au cucerit Dania (Transilvania de azi) n 101 ci *i din geto-daci, popor men'ionat de Herodot ca avndu-*i o existen'( organizat( n anul 514 .d.Hr. *i, potrivit descoperirilor arheologice, tr(ind pe teritoriul Transilvaniei de mai bine de 600.000 (sic!) de ani. Ungurii au fugit din Urali *i s-au a*ezat n Panonia (Ungaria de azi) la sfr[itul secolului al IX-lea *i au nceput s( p(trund( `n Transilvania, ca agresori, la sfr[itul secolului al XI-lea. La vremea cnd romnii *i des(vr*eau alc(tuirea ca grup etnic distinct, din ncruci*area dacilor cu romanii n Transilvania *i n provinciile romane `nvecinate, n Estul Europei nu exista nici o urm( ungureasc(. A*adar, cine au fost coloni*tii? Dr. Szaz declar(: Dup( 1001 d.Hr., anul ntemeierii regatului ungar de c(tre Sf. $tefan, Transilvania s-a alc(tuit ca parte integrant( a regatului.... Adev(rul istoric este acela c( de abia la nceputul secolului al XIII-lea, *i numai dup( puternice mpotriviri din partea voievozilor (principilor) romni ai Transilvaniei, au izbutit regii Ungariei s (-*i impun( st(pnirea asupra provinciei, *i c( vreme de 600 de ani ei au ncercat f(r( succes s( distrug( popula'ia autohton( prin tot felul de mijloace inumane ca: sclavie, umilin'(, legi discriminatorii, tortur(, dezna'ionalizare for'at(, religie *i limb(. Transilvania a fost ntotdeauna socotit( drept o provincie distinct( *i niciodat( drept parte integrant( a regatului ungar. Dup( Dr. Szaz, principii Transilvaniei au fost to'i unguri, cu excep'ia invaziei de scurt( durat( (l an *i jum(tate) a voievodului Valahiei,
85

Valeriu Anania

Mihai V`tez.... A*adar, invadator e numit unul din cei mai mari principi romni, "Mihai Viteazul (Dr. Szaz uit( s( traduc( n engleze*te cuvntul Viteaz !), al c(rui vis a fost s( uneasc( cele trei provincii romne*ti Muntenia, Transilvania *i Moldova ntr-o singur( 'ara. Printre principii unguri ai Transilvaniei, Dr. Szaz citeaz( emfatic pe Ioan de Huniade, *i ca general, *i ca regent al Ungariei, precum *i pe fiul s(u, rege al Ungariei ntre 145890 ... Domnia lui este *i acum socotit( drept era de aur a culturii *i puterii ungare. Totul e corect, dar Dr. Szaz uit( s( men'ioneze c( att Iancu de Hunedoara (Ioan de Huniade), ct *i regele Mateia* erau nobili de pur( descenden'( romneasc(, membri ai familiei Corvin. Faptul e atestat chiar de documentele regale ungure*ti. ~n sfr[it, descriind Transilvania ca fiind nconjurat ( de un arc de mun'i nal'i cu singura deschidere spre vest, Dr. Szaz conchide: A*adar, att geografic ct *i istoric, Transilvania e mai degrab( legat( de Cmpiile Ungare dect de provinciile romne*ti ale Valahiei *i Moldovei. A ajunge la o astfel de concluzie e tot att de dulce ca *i cum ai spune c( statul Californiei e mai degrab( legat de Japonia. Nu de dragul istoriei am f(cut observa'iile istorice de mai sus. La urma urmelor, Dv., domnilor Senatori, a]i putea s( nu ave'i nici un interes pentru ceea ce a]i numi o interminabil( disput( ntre dou( mici na'iuni esteuropene. Am f(cut-o din dou( motive: s( ar(t c( adev(rata preten'ie a ungurilor e de ordin teritorial; s ( v( fac a n'elege c( plngerile ungure*ti mpotriva a*a-numitei discrimin(ri etnice n Romnia *i au r(d(cinile mai pu'in n realitatea prezentului *i mai mult n psihologia trecutului.

Drepturi, sau privilegii?


Datorit( mprejur(rilor istorice, minoritatea maghiar( din Transilvania a fost, vreme de 600 de ani, dominant( din punct de vedere politic, economic *i social. Cu excep'ia unor '(rani sau iobagi, ungurii s-au bucurat de toate privilegiile acordate de o administra'ie care fie ea ungureasc( sau austriac( nu avea interesul s( promoveze elementul autohton. Situa'ia s-a schimbat n 1919 cnd, prin auto-determinarea popula'iei ei, Transilvania a revenit la patria-mam( *i s-a constituit ca parte a Romniei Mari. De atunci ncoace, maghiarii au devenit exact ceea ce trebuiau s( fie: o na'ionalitate conlocuitoare tr(ind mpreun( cu romnii, germanii, evreii etc., avnd drepturi *i obliga'ii egale, sub aceea*i Constitu'ie *i acelea*i legi. Cnd ns( membrii unui grup na 'ional sau social se bucur( de privilegii vreme de 600 de ani, o alienare psihic( *i face loc: ei consider( c( privilegiile li se cuvin, iar no'iunea de privilegiu devine o no'iune de drept. Cnd membrii grupului sunt lipsi 'i de privilegii, ei se
86

Pro memoria. Ac]iunea catolicismului `n Romnia interbelic\

plng de lipsa drepturilor. Acest sentiment de frustrare s-a accentuat n 1946 cnd comuni*tii au preluat ntreaga putere politic( din Romnia. Prin ideologia *i structura lui, comunismul impune restric'ii n libertatea expresiei, a presei, a ntrunirilor *i a religiei, cu alte cuvinte, n ceea ce standardul occidental nume*te drepturile omului. Nu ne place, dar, de 30 de ani, aceasta este o realitate n Romnia. A*adar, grupul etnic maghiar a fost privat de dou ( ori: o dat( n 1919 de privilegii *i o dat( n 1946 de unele drepturi. Dup( p(rerea mea, restric'iile sunt impuse tuturor cet('enilor Romniei, nu numai unui anumit grup minoritar (de pild (, recentele legi asupra turismului *i asupra Patrimoniului Na'ional). Interesant e faptul c( Federa'ia Maghiar( American( nu se plnge *i nu protesteaz( mpotriva comunismului n sine *i a restric'iilor pe care le impune, ci numai mpotriva lipsei unor libert('i din interiorul regimului comunist, mpotriva absen 'ei generale a drepturilor omului [i a drepturilor civile (impus () tuturor cet('enilor romni de origine maghiar( (declara'ia Dr-ului Szaz). Exist( motive sa credem c( napoia no'iunii do drepturi, aceea de privilegii s-a instalat psihic, n termenii trecutului istoric. ~n aceast( privin'(, extrem de relevant este amarul protest al Dr-ului Szaz mpotriva faptului c( un student din Romnia e obligat s(-*i nsu*easc( proficien'a n limba romn(, indiferent c( el urmeaz( o sec'ie romneasc( sau maghiar(. Se admite n general c( fiecare 'ar( *i are o limb( oficial( *i c( aceasta trebuie cunoscut(, cel pu'in ntr-o anumit( m(sur\, de c(tre fiecare cet('ean. Un imigrant maghiar din Statele Unite, de pild(, nu poate deveni cet('ean american dac( nu a trecut un examen de proficien'a n limba englez(. Dac( din cauza necunoa*terii limbii engleze i se refuz( cet('enia sau o slujb( oarecare, aceasta nu nseamn( discriminare sau opresiune. Majoritatea unei popula'ii poate fi monolingv(, dar un grup etnic minaritar trebuie s( fie cel pu'in bilingv: limba matern( *i limba oficial( a '(rii. Dac( o astfel de obliga'ie moral( e valabil( n Statele Unite sau Canada, de ce nu poate fi n Romnia? Mai mult, ungurii din America sunt imigran'i, pe cnd cei din Transilvania au fost n(scu'i acolo, ei *i str(mo*ii lor, de mai bine de 1000 de ani.... Cu toate acestea, principala diferen'( e de alt( natur(: ungurii vin *i tr(iesc n America n calitate de fiin'e umane egale, pe cnd n Romnia ei au tr(it ca st\pni vreme de 600 de ani. Adev(rata plngere este nu c( ungurii din Romnia nu au voie s(-*i foloseasc( limba matern(, ci c( nu au voie s( *i-o vorbeasc( n exclusivitate. Este ceea ce ei au f(cut de-a lungul secolelor *i ceea ce ar vrea s( fac( *i acum. Aceasta este mai degrab( o concep'ie de ghettou dect una de integrare. Folosirea exclusiv( a limbii materne le-a fost posibil( ungurilor din Transilvania chiar sub actualul regim politic. Precum se *tie, ungurii au
87

Valeriu Anania

adus o contribu'ie substan'ial( la consolidarea comunismului n Romnia. ~n timpul erei staliniste, oameni ca Vasile Luca *i Alexandru Moghioro* erau aproape tot att de puternici ca Gheorghe Gheorghiu-Dej *i Ana Pauker. Datorit( influentei lor, n 1952 a fost creat( n estul Transilvaniei o Regiune Autonom( Maghiar( (despre care Dr. Sazs e nefericit c( nu a fost mai ntins(), ai c(ror locuitori se bucurau de dreptul (cite *te privilegiu) de a folosi numai limba maghiar ( n *coli, administra'ie, tribunale, politie, etc. ~n mod inevitabil situa'ia a dus la abuzuri: au existat mprejur(ri cnd unui nalt demnitar oficial din Bucure*ti, care avea ntlniri de serviciu cu autorit('ile locale, i trebuia interpret, numai pentru c( gazdele nu abdicau de la dreptul de a vorbi exclusiv limba maghiar(. Dorind s( ndrepte unele gre*eli ale trecutului, actuala administra'ie guvernamental( a desfiin'at Regiunea Autonom( Maghiar( *i i-a poftit pe locuitorii ei s( revin( la normal. Au urmat plngeri; dar a-'i pierde privilegiile nu nseamn( a-'i pierde drepturile. Unul din abuzurile fostei Regiuni Autonome Maghiare a fost *i aceia de a nlocui denumirile romne*ti ale ora*elor *i satelor, cu nume ungure*ti. Acum, cnd nomenclatura normal( a fost restabilit(, Dr. Szaz ridic( plngere, n timp ce n memoriul s(u d( nume maghiare unor din cele mai curate ora*e romne*ti : Marosvasarheli pentru Trgu Mure*, Gyulafehervar pentru Alba Iulia. O veche practic( a ungurilor dominan'i n Transilvania a fost *i aceea de a schimba nu numai toponimia, ci *i patronimia, f\cnd astfel presiuni pentru maghiarizarea for'at( a b(*tina*ilor. Unul din mijloacele folosite de romni pentru a rezista desna'ionaliz(rii for'ate a fost aceea de a adopta nume din Biblie *i din nomenclatura latin(, singurele care nu puteau fi maghiarizate. A*a se face c( Transilvania e plin( de nume de Adam, Moise, Aron, Eva, Rebeca, Sara, sau Titu, Remus, Romulus, Fluvia, Veturia, etc. ~n aceast( privin'(, eu nsumi sunt un exemplu viu. Tat(l meu s-a n(scut n Transilvania, *i tot acolo s-au n(scut str(mo*ii lui. ~n procesul de rezisten'( mpotriva maghiariz(rii for'ate, unul din ei *i-a luat un nume din Biblie. A*a se face c( eu m( descop(r drept Anania, nume de pur( extrac'ie ebraic(, men'ionat att n Vechiul ct *i n Noul Testament, cu toate c( n vinele mele nu curge nici un strop de snge evreiesc. Cu toate acestea, sunt mndru de el, a*a cum sunt mndru de bravii mei str(mo*i, *i nu am de gnd s( m( ntorc n trecut. ~n concluzie, credin'a mea este c( Romniei trebuie s( i se acorde clauza na'iunii celei mai favorizate. Dac( ve'i avea suficiente motive s-o respinge'i, cel pu'in s( nu o face'i n virtutea temeiurilor ungure*ti. ~n 1946, Misiunea militar( American( din Transilvania, cunoscnd probabil c( eram `n pericol de a fi arestat n urma implic(rii mele n greva universitar(, mi-a oferit posibilitate de a p(r(si Romnia *i a merge n
88

Pro memoria. Ac]iunea catolicismului `n Romnia interbelic\

Statele Unite. Am refuzat cu polite'e. La acea vreme f(ceam parte dintr-o na'iune care, de pe o zi pe alta, i a*tepta pe Americani s( vin(. Ei n-au f(cut-o niciodat(. Acum, acordndu-i Romniei clauza na'iunii celei mai favorizate, face'i poporul romn s( simt( c( Americanii, n fine, au venit. V( mul'umesc, domnule Pre*edinte, v( mul'umesc, domnilor Senatori, V. ANANIA 3 septembrie 1976
Traducerea autorului, dup( textul englez publicat de Congresul statelor" Unite n volumul Hearing before the Subcommittee on International Trade of the Committee on

Finance, United States Senate. Ninety-Fourth Congress, Second Session, September 8, 1976. U.S. Government Printing Office, Washington, 1976, pp. 145 - 151.

89

Valeriu Anania

CUPRINSUL Cuvnt `nainte Efectele transilvane ale Tratatului de la Trianon I. Concordatul II. Statusul romano-catolic ardelean III. {colile catolice IV. Ordinele c\lug\re[ti Cteva considera]ii finale Anexe: Genera]ia Cluj `46 Memoriu 2 4 6 44 63 69 75 78 80

90

Pro memoria. Ac]iunea catolicismului `n Romnia interbelic\

PRO MEMORIA
Ac]iunea catolicismului `n Romnia interbelic\
Valeriu Anania
***************************************

de

FOLOSITI TEXTUL DOAR DACA AVETI CERTITUDINEA CA ESTE CONFORM CU ORIGINALUL ROMANESC EDITAT EDITURA INSTITUTULUI BIBLIC {I DE MISIUNE AL BISERICII ORTODOXE ROMANE, BUCURE{TI, 1992. PENTRU ACEASTA PROCURATI-V| LUCRAREA DOAR DE LA PERSOANE DE INCREDERE CARE AU VERIFICAT INTEGRITATEA TEXTULUI, SAU DESCARCA}I-O DE PE SITEURILE http://www.angelfire.com/space2/carti/ http://www.megaone.com/patristica/carti/ Rugati-v\ pentru cei ce au trudit la realizarea acestei versiuni digitale. ************** APOLOGETICUM 2004 **************

91