Sunteți pe pagina 1din 11

CONTRACTUL DE VANZARE-CUMPARARE

Notiunea, caracterele juridice si conditiile de validitate ale contractului de vanzarecumparare Notiunea si caracterele juridice ale contractului de vanzare-cumparare A. Notiunea Vanzarea-cumpararea este un contract prin care una dintre parti - vanzatorul - stramuta proprietatea unui bun al sau asupra celeilalte parti - cumparatorul - care se obliga in schimb a plati vanzatorului pretul bunului vandut. Nu pot forma obiectul contractului de vanzarecumparare drepturile personale nepatrimoniale si cele patrimoniale care au un caracter strict personal (dreptul de uz, abitatie al sotului supravietuitor etc.) sau care sunt prevazute de lege ori sunt contractate intuitu personae (dreptul de intretinere, de pensie). B. Caracterele juridice
1. Vanzarea este un contract sinalagmatic (bilateral), deoarece prin incheierea sa da nastere la obligatii reciproce intre partile contractante.

Vanzatorul are obligatia sa predea lucrul vandut si sa-l garanteze pe cumparator, iar cumparatorul are obligatia sa plateasca pretul. 2. Vanzarea este un contract c ! b!2i u titlu oneros. "mbele parti urmaresc anumite interese patrimoniale, adica primirea unui echivalent in schimbul prestatiei la care se obliga. Vanzatorul urmareste pretul, iar cumparatorul urmareste sa primeasca bunul. #. Vanzarea este un contract c ! b!2i omutativ, deoarece intinderea obligatiilor reciproce este cunoscuta de parti de la incheierea contractului si nu depinde de un eveniment viitor si incert, care ar face sa e$iste sanse de castig si pierdere pentru ambele parti contractante. %. Vanzarea este un contract c ! b!2i onsensual, putand fi incheiat prin simplul acord de vointa al partilor iara indeplinirea vreunei formalitati si fara remiterea lucrului vandut si a pretului in momentul incheierii contractului. Vanzarea nu este un contract solemn si nici real. &. Vanzarea-cumpararea este un contract translativ de proprietate din momentul incheiem lui. "cest lucru inseamna ca prin simplul acord de vointa a partilor si independent de predarea lucrului vandut si plata pretului se produce incheierea contractului si transferul dreptului de proprietate de la vanzator la cumparator, acesta din urma suportand si riscul pieirii lucrului. Vanzatorul suporta riscul pieirii lucrului numai daca a fost pus in intarziere cu privire la e$ecutarea obligatiei de a preda lucrul vandut. 'rincipul transmiterii imediate a dreptului de proprietate opereaza numai daca sunt indeplinite anumite conditii( a. vanzatorul trebuie sa fie proprietarul lucrului vandut)

b. trebuie sa fie vorba de lucruri determinate individual, in cazul bunurilor determinate numai generic, transferul proprietatii nu se poate produce din momentul incheierii contractului, caci nu se cunosc bunurile care urmeaza sa fie efectiv dobandite de catre cumparator, in consecinta, nu se pune nici problema transferarii riscurilor, deoarece lucrurile de gen nu pot pieri. *n cazul lucrurilor de gen, transferul proprietatii si al riscurilor se produce din momentul individualizarii, ceea ce se face, de regula, prin predarea lucrului vandut cumparatorului. +ovada efectuarii individualizarii bunurilor se poate face cu orice mijloc de proba) c. lucrul vandut trebuie sa e$iste, in cazul vanzarii bunurilor viitoare, transferul proprietatii poate opera numai din momentul in care au fost e$ecutate, terminate, in stare de a fi predate cumparatorului, daca sunt bunuri individual determinate, iar daca sunt bunuri de gen, dupa individualizare. *n cazul unei recolte viitoare, proprietatea se transmite din momentul in care este gata de recoltat, daca lucrul vandut si pretul lui sunt determinate. d. trebuie ca partile sa nu fi amanat transferul proprietatii printr-o clauza speciala pentru un moment ulterior incheierii contractului. ,ermenul suspensiv afecteaza transferul proprietatii numai daca partile au prevazut e$pres amanarea acestui efect al contractului de vanzare-cumparare. +aca termenul a fost stipulat pur si simplu, nu afecteaza transferul proprietatii, ci numai e$ecutarea obligatiei de predare a lucrului vandut, in ambele cazuri vanzatorul ramane proprietar, continua sa suporte riscul pieirii fortuite, in schimb, conditia suspensiva amana transferul proprietatii pana la realizarea evenimentului. -. 'entru incheierea contractului de vanzare-cumparare a drepturilor reale imobiliare trebuie indeplinita publicitatea imobiliara. "cest lucru nu se aplica si bunurilor imobile. Conditii de validitate a contractului de vanzare-cumparare A. .lemente 'entru a fi valabil incheiat, un contract de vanzare-cumparare trebuie sa intruneasca diferite elemente( consimtamantul, capacitatea, obiectul, o cauza licita si, in contractele solemne, forma. B. Consimtamanul
Consimtamantul (acordul de vointa) intre doua parti este necesar si suficient - cu exceptia cazurilor prevazute de lege -in vederea formarii contractului.

Capacitatea partilor A. /eguli generale /egula este capacitatea, iar incapacitatea este e$ceptia, de aceea cazurile de incapacitate sunt e$pres prevazute de lege si sunt de stricta interpretare. *n materia contractului de vanzare-cumparare, cat priveste capacitatea de e$ercitiu, se aplica regulile generale.

Contractul de vanzare-cumparare este un act de dispozitie atat pentru vanzator, cat si pentru cumparator, in consecinta partile trebuie sa aiba capacitate de e$ercitiu deplina, iar persoanele lipsite de capacitate sau care au capacitate de e$ercitiu restransa trebuie sa incheie contractul prin ocrotitorul legal, respectiv cu incuviintarea acestuia si, in toate cazurile, cu autorizatia autoritatii tutelare. B. *ncapacitati speciale Pentru contractul de vanzare-cumparare legea prevede anumite incapacitati speciale, interdictii de a vinde si cumpara. nterdictiile de a vinde sunt stabilite de lege in functie de natura bunurilor, iar nu in consideratia persoanei, urmand sa fie analizate in legatura cu obiectul contractului de vanzare-cumparare. !. Vanzarea intre soti este interzisa. 0copul interdictiei este acela de a impiedica sotii sa realizeze sub aparenta unor vanzari simulate donatii irevocabile. 'rin aceasta interdictie se apara si interesele mostenitorilor, dar si interesele creditorilor. Nerespectarea interdictiei cu privire la vanzarea intre soti duce la nulitatea relativa a contractului, anularea putand fi ceruta de oricare dintre soti, de mostenitori sau de creditori, fara a fi obligati sa dovedeasca fraudarea drepturilor. Vanzarea intre concubini este valabila, afara de cazul cand contractul s-a incheiat pentru a determina pe una dintre parti sa mentina starea de concubinaj si deci are o cauza imorala. 2. ,utorii nu pot cumpara bunurile persoanelor aflate sub tutela lor. (art. 12 C. civ.). #. 3andatarii, atat cei conventionali, cat si cei legali, imputerniciti a vinde un lucru, nu pot sa-l cumpere, intrucat nu se poate admite ca o persoana sa cumuleze si rolul de vanzator si pe cel de cumparator. 4egea a stabilit aceasta prohibitie pentru ca mandatarul sa nu fie pus in situatia de a alege intre interesul sau, care este de a cumpara cat mai ieftin, si interesul pe care trebuie sa-l apere, obtinand pretul cel mai ridicat. %. 'ersoanele care administreaza bunurile ce apartin statului, comunelor, oraselor, municipiilor sau judetelor nu pot cumpara bunuri aflate in administrarea lor (!#1% C.civ.). &. 5unctionarii publici nu pot cumpara bunurile statului sau unitatilor administrativteritoriale care se vand prin mijlocirea lor (art !#1 pct. % C.civ.). *n cazul bunurilor destinate vanzarii si pentru care e$ista preturi fi$e, cumpararea poate fi valabila, cu conditia sa nu intervina alte cauze de nulitate. in cazul tuturor, mandatarilor, administratorilor si functionarilor, consideram ca sanctiunea este nulitatea relativa. -. 6udecatorii, procurorii si avocatii nu pot deveni cesionari (cumparatori) de drepturi litigioase care sunt de competenta curtii de apel in a carui circumscriptie isi e$ercita functia sau profesia. 'rin 7drepturi litigioase8 trebuie sa se inteleaga nu numai drepturile care formeaza obiectul unui proces inceput si neterminat, dar si cele in privinta carora se poate naste o contestatie serioasa si viitoare si indiferent de natura dreptului si de initiativa cumparatorului de a vinde, incalcarea ei se sanctioneaza cu nulitatea absoluta a actului si cu suportarea cheltuielilor vanzarii si plata daunelor interese.

9. : alta incapacitate speciala de cumparare este aceea cu privire la circulatia juridica a terenurilor agricole. ,erenul detinut in proprietate impreuna cu cel dobandit tot in proprietate, fie si nuda proprietate, nu poate depasi limita de 211 ha. 0anctiunea ce intervine este 7reductiunea actului juridic pana la limita suprafetei legale8. . 'ersoanele insolvabile nu pot cumpara bunurile imobile care se vand prin licitatie publica (art. &#& C.proc.civ.). 2. Cetatenii straini si apatrizii pot dobandi dreptul de proprietate asupra terenurilor, in conditiile legii. 0trainii pot dobandi dreptul de proprietate asupra constructiilor prin acte intre vii sau prin mostenire, in acest caz li se recunoaste numai un drept de superficie asupra imobilului. 'osibilitatea de a dobandi dreptul de proprietate asupra terenurilor in /omania este un atribut e$clusiv al cetatenilor romani. 0anctiunea ce intervine in cazul in care un cetatean incheie un astfel de act este nulitatea absoluta. +aca cetateanul strain sau apatrid vinde terenul dobandit unui cetatean roman, nulitatea nu se acopera. ,erenurile nu pot fi dobandite in proprietate nici de catre persoanele juridice care nu au nationalitatea romana, in schimb, investitorii straini pot dobandi dreptul de proprietate si orice alte drepturi reale asupra terenurilor. Obiectul contractului Vanzarea-cumpararea da nastere la doua obligatii reciproce( obligatia vanzatorului are ca obiect lucrul vandut si obligatia cumparatorului are ca obiect pretul. +aca lipsesc cele doua elemente, atunci contractul nu este valabil incheiat. A. 4ucrul vandut Conditii( a. sa fie in comert) b. sa e$iste in momentul incheierii contractului sau sa poata e$ista in viitor) c. sa fie determinat sau determinabil) d. sa fie licit) e. sa fie posibil) f. sa fie proprietatea vanzatorului. a. Lucrul sa fie in comert "cest lucru inseamna ca nu pot forma obiectul acestui contract lucrurile care nu sunt in circuitul civil. 'rohibitia poate fi( absoluta, vizand bunurile care prin natura lor sau printr-o declaratie a legii sunt de uz sau interes public si care sunt inalienabile) relativa, referitoare la bunurile care pot fi vandute-cumparate, dar numai de catre anumite persoane sau numai in anumite conditii. Notiunea de 7lucruri in comert8 respectiv scoase din comert vizeaza fie numai inalienabilitatea unor bunuri, fie numai regimul special al circulatiei anumitor bunuri. 4egea declara inalienabile (imprescriptibile si insesizabile) bunurile care fac parte din

domeniul public al statului sau al unitatilor administrativ-teritoriale. .le pot fi concesionate ori inchiriate sau date spre administrare, in conditiile legii. ;n bun nu poate fi declarat inalienabil prin vointa omului, intrucat o asemenea clauza contravine principiului liberei circulatii a bunurilor si dreptului proprietarului de a dispune liber si absolut de bunul sau, drept garantat in limitele prevazute de lege. *nalienabilitatea conventionala poate fi recunoscuta valabila numai daca se justifica printr-un interes serios si legitim, cum ar fi garantarea e$ecutarii unei obligatii sau alt interes. *nteresul determina si caracterul temporar al inalienabilitatii, deci clauza de inalienabilitate nu poate avea un caracter perpetuu. b. Lucrul sa existe +aca partile au avut in vedere un lucru e$istent, dar acel lucru era pierit total in momentul incheierii contractului, vanzarea este nula absolut, intrucat obligatia vanzatorului este lipsita de obiect, ceea ce antreneaza si lipsa cauzei obligatiei cumparatorului. +aca lucrul e$ista in momentul incheierii contractului, dar era pierit in parte anterior, cumparatorul poate alege) fie sa renunte la contract, fie sa ceara e$ecutarea lui asupra partii ramase din lucru, cu o reducere proportionala din pret. 5ace e$ceptie ipoteza in care operatiunea are un caracter aleatoriu, in acest caz, cumparatorul este constient de riscul pieirii, dar cumpara sperand sa nu fi intervenit. Vanzarea este valabila daca are ca obiect un lucru viitor, care nu e$ista in momentul incheierii contractului, dar poate e$ista in viitor. +intre bunurile viitoare, numai mostenirea nedeschisa nu poate forma obiectul unui contract. Nerealizarea lucrului viitor nu afecteaza validitatea contractului, in acest caz vanzatorul, pe langa pierderea pretului, va fi obligat si la plata daunelor-interese pentru nee$ecutarea obligatiei asumate, daca nu dovedeste o cauza straina e$oneratoare de raspundere. 5ace e$ceptie ipoteza in care contractul are caracter aleatoriu, cumparatorul asumandu-si riscul nerealizarii lucrului viitor, realizare independenta de vointa si atitudinea vanzatorului. c. Lucrul sa fie determinat sau determinabil d. Lucrul sa fie licit e. Lucrul sa fie posibil f. Lucrul sa fie proprietatea vanzatorului +aca partile sau cel putin cumparatorul a fost in eroare, socotind ca lucrul vandut apartine vanzatorului, se admite ca vanzarea este anulabila pentru eroare asupra calitatii esentiale a vanzatorului, care a fost socotit de cumparator proprietarul lucrului. 0anctiunea care intervine este nulitatea relativa, putand fi invocata pe cale de actiune sau pe cale de e$ceptie numai de cumparator si succesorii lui. Vanzatorul nu poate cere anularea chiar daca a fost de buna-credinta, caci eroarea comisa de un contractant asupra propriei sale persoane nu poate vicia contractul. "nularea nu poate fi ceruta nici de catre cumparator sau succesorii lui, daca vanzatorul a devenit proprietarul lucrului dupa vanzare

sau vanzarea este ratificata de catre adevaratul proprietar. "devaratul proprietar nu poate cere anularea, dar poate intenta actiune in revendicare, daca bunul se afla in posesia vanzatorului. B. 'retul Conditii( a. sa fie fi$at in bani) b. sa fie determinat sau determinabil) c. sa fie sincer si serios. +aca aceste conditii nu sunt indeplinite, contractul este nul absolut. a. Pretul sa fie stabilit in bani 0tabilirea pretului sub forma unei sume de bani este de esenta vanzarii. +aca instrainarea unui lucru se face nu pentru bani, ci in schimbul unui alt lucra, pentru stingerea unei obligatii sau in schimbul unei alte prestatii, contractul nu mai poate fi calificat vanzare-cumparare, ci un schimb, o dare in plata sau un alt contract, eventual contract nenumit. Nu poate fi calificat vanzare-cumparare contractul prin care proprietatea unui lucra se transmite in schimbul intretinerii pe viata. :bligatia de intretinere a dobanditorului este o obligatie de a face, care nu echivaleaza cu un pret. ,ot astfel, daca drept contraechivalent s-a stipulat o prestatie periodica in bani, dar care se plateste pana la moartea creditorului, nu mai este vanzare, ci renta viagera. b. 'retul sa fie determinat sau determinabil 'retul este determinat daca cuantumul lui este hotarat de parti in momentul incheierii contractului. +eterminarea pretului nu presupune stabilirea modalitatii de plata ori a termenului platii, aceste elemente urmand a fi determinate. 'retul este determinat si atunci cand stabilirea lui este lasata la aprecierea unui tert ales de comun acord de catre parti sau de catre persoana desemnata de parti. *n cazul in care e$ista preturi legale obligatorii, partile trebuie sa se conformeze, respectiv se subintelege ca partile au avut in vedere pretul legal, chiar daca contractul nu contine precizari in aceasta privinta, caci numai conventiile legal facute au putere obligatorie intre parti. c. Pretul sa fie sincer si serios 'rin pret sincer se intelege un pret real pe care partile sa-l fi stabilit nu in mod fictiv, ci in scopul de a fi cerut si platit in realitate, in cazul in care pretul este fictiv, contractul este nul ca vanzare-cumparare caci ii lipseste pretul, dar poate fi valabil ca o donatie, daca 7vanzatorul8 a avut intentia de a face o liberalitate si daca sunt indeplinite toate conditiile cerute pentru validitatea donatiei. 7.ste nula vanzarea prin care partile se inteleg, printr-un act secret, sa se plateasca un pret mai mare decat cel care se declara in actul autentic8 (art. alin.l). 'retul trebuie sa fie serios, adica sa nu fie derizoriu, atat de disproportionat in raport de valoarea lucrului vandut incat sa nu e$iste pret, sa nu poata constitui obiectul obligatiei cumparatorului si deci o cauza suficienta a obligatiei asumate de vanzator de a transmite dreptul de proprietate. +aca in momentul incheierii contractului e$ista o disproportie vadita intre cele doua obiecte, se poate cere anularea pentru leziune, dar numai daca lezatul este o

persoana cu varsta intre !%-! ani, care incheie singur, fara incuviintarea ocrotitorului legal, un contract pentru a carui valabilitate nu se cere autorizarea prealabila a autoritatii tutelare si numai daca nu !-a ratificat e$pres sau tacit dupa ce a implinit varsta de ! ani. Efectele contractului de vanzare-cumparare 'rin efectele contractului de vanzare-cumparare se inteleg obligatiile pe care contractul le creeaza in sarcina partilor contractante, intelesul unui contract de vanzarecumparare, daca este indoielnic, se interpreteaza in favoarea cumparatorului, in materie de vanzare art. !#!2 C.civ. contine o regula speciala si derogatorie, si anume( vanzatorul trebuie sa e$plice clar obligatiile sale, iar daca intelesul actului ar fi indoielnic, clauzele neclare se interpreteaza in contra vanzatorului. :bligatiile vanzatorului Vanzatorul are doua obligatii( sa predea lucrul vandut cumparatorului si sa-l garanteze contra evictiunii si contra viciilor. *ntre obligatiile vanzatorului, C.civ. nu prevede obligatia de a transmite proprietatea lucrului vandut, deoarece transferul proprietatii se produce, de regula, prin insasi incheierea contractului. !. 'redarea lucrului vandut 'rin predare se intelege punerea lucrului vandut la dispozitia cumparatorului. 'redarea nu are semnificatia transferarii dreptului de proprietate si nici a posesiei, ci numai a detentiei, cumparatorul posedand din momentul in care a devenit proprietar. a. in ceea ce priveste modul de e$ecutare, predarea presupune, in unele cazuri, numai o atitudine pur pasiva din partea vanzatorului, iar in alte cazuri, indeplinirea unor acte sau fapte pozitive necesare pentru intrarea in stapanirea efectiva a lucrului cumparat (art.!#!&,!#!- si !#! C.civ.). b. 'entru termenul si dovada predarii se aplica regulile generale referitoare la e$ecutarea obligatiilor. c. 'redarea se face la locul unde se afla lucrul in momentul contractarii, in celelalte cazuri, predarea va trebui sa se faca la domiciliul debitorului. d. Cheltuielile de predare sunt in sarcina vanzatorului, iar cele ale ridicarii de la locul predarii, in sarcina cumparatorului, daca nu este stipulatie contrara (art.!#!9 C.civ). e. in ceea ce priveste obiectul predarii, vanzatorul este obligat sa predea lucrul vandut 7in masura determinata in contract8 (art. !#2- C.civ). f. in lipsa de stipulatie contrara, vanzatorul este obligat sa predea, o data cu lucrul, si fructele percepute dupa momentul transferarii dreptului de proprietate) vanzatorul are dreptul sa primeasca cheltuielile facute pentru producerea fructelor. g. Cumparatorul are de asemenea dreptul la accesoriile lucrului vandut si la tot ce a

fost destinat la uzul sau perpetuu (art. !#2&). 0anctiunea nerespectarii obligatiei de a preda lucrul, in cazul culpei vanzatorului, poate fi( rezolutiunea vanzarii cu daune-interese, e$ecutarea in natura a contractului sau invocarea e$ceptiei de nee$ecutare. in cazul e$ecutarii cu intarziere a obligatiei de predare, cumparatorul are dreptul sa ceara daune-interese, dar numai de la data punerii in intarziere a vanzatorului. *n cazul in care lucrul vandut nu se preda in momentul incheierii contractului, vanzatorul este obligat sa-l conserve pana in momentul predarii, deoarece lucrul trebuie sa fie predat in starea in care se afla in momentul incheierii contractului, chiar daca, potrivit conventiei, proprietatea se transmite ulterior, dar lucrul e$ista in acel moment si este individualizat (obligatie accesorie predarii). *n caz de deteriorare a lucrului, vanzatorul raspunde ca un depozitar, culpa fiind prezumata cat timp nu dovedeste o cauza straina e$oneratoare de raspundere (caz fortuit, forta majora). +aca cumparatorul a devenit proprietar, din momentul incheierii contractului el trebuie sa suporte cheltuielile ocazionate de pastrarea lucrului (art. !-! C.civ.). 0anctiunea nerespectarii obligatiei de a preda lucrul datorita culpei vanzatorului este fie rezolutiunea vanzarii cu daune-interese, fie e$ecutarea in natura a contractului. *n cazul e$ecutarii cu intarziere a obligatiei de predare, cumparatorul are dreptul la daune-interese, dar numai de la data punerii in intarziere a vanzatorului. 2. :bligatia de garantie :bligatia de garantie a vanzatorului are o dubla infatisare( vanzatorul trebuie sa-l garanteze pe cumparator de linistita folosinta a lucrului, adica contra evictiunii si de utila folosinta a lucrului, adica contra viciilor. A. <arantia contra evictiunii 0e numeste evictiune pierderea proprietatii lucrului sau tulburarea cumparatorului in e$ercitarea prerogativelor de proprietar. :bligatia de garantie impotriva evictiunii e$ista nu numai fata de cumparator, dar si fata de subdobanditori, chiar daca acestia sunt succesori cu titlu particular sau cu titlu gratuit. B. <arantia contra viciilor lucrului vandut Vanzatorul raspunde de viciile ascunse ale lucrului, daca din cauza lor lucrul este impropriu intrebuintarii dupa destinatie sau daca viciile micsoreaza intr-atat valoarea de intrebuintare, incat cumparatorul, in cunostinta de cauza, nu ar fi cumparat sau ar fi platit un pret mai redus. a. Conditii( - ,rebuie ca viciul sa fie ascuns, vanzatorul nu raspunde 7de viciile aparente si despre care cumparatorul a putut singur sa se convinga8 (art. !#&# C.civ.).Viciul poate fi considerat ascuns numai daca cumparatorul nu !-a cunoscut si printr-o verificare normala, dar atenta, nici nu putea sa-l cunoasca. - ,rebuie ca viciul sa fi e$istat in momentul incheierii contractului.

'entru viciile ivite ulterior contractarii vanzatorul nu raspunde, deoarece prin efectul incheierii contractului riscurile trec asupra cumparatorului, o data cu dreptul de proprietate, in cazul in care proprietatea nu se transmite in momentul incheierii contractului, vanzatorul raspunde si pentru viciile ivite ulterior vanzarii. - ,rebuie ca viciul sa fie grav, adica din cauza lui lucrul sa fie impropriu intrebuintarii la care este destinat dupa natura sa ori potrivit conventiei sau sa se micsoreze intr-atat valoarea de intrebuintare, incat cumparatorul, in cunostinta de cauza, n-ar fi cumparat sau ar fi platit un pret mai mic. :bligatia de garantie pentru vicii se aplica la orice vanzare, inclusiv la antecontratul de vanzare-cumparare, indiferent ca lucrul este un mobil sau imobil, in stare uzata sau noua, cu doua e$ceptii( a) nu e$ista obligatia de garantie in cazul vanzarii bunului la licitatie publica care se face prin intermediul justitiei) b) in cazul vanzarii de drepturi succesorale, Vanzatorul raspunde numai de calitatea sa de mostenitor, nu si de calitatea bunurilor mostenite. c. ,ermenul de intentare a actiunilor 7+reptul la actiunea privitoare la viciile ascunse ale unui lucru transmisse prescrie prin implinirea unui termen de - luni, in cazul in care viciile nu au fost ascunse cu viclenie8 (art. !#& C.civ.), iar daca au fost ascunse cu viclenie, termenul este de # ani. ,ermenele de prescriptie incep sa curga de la data descoperirii viciilor, insa cel mai tarziu la implinirea unui an de la predarea lucrului de orice natura, cu e$ceptia constructiilor, unde termenul este de # ani.
Obligatiile cumparatorului

Cumparatorul are doua obligatii principale( de a plati pretul si de a lua in primire lucrul vandut. +aca nu s-a prevazut altfel in contract, el suporta si cheltuielile vanzarii. !. 'lata pretului a. 4ocul si data platii Cumparatorul este obligat sa plateasca pretul la locul si in momentul in care i se face predarea lucrului vandut. 'lata se face, in lipsa de stipulatie contrara, la domiciliul debitorului (art. !!1% C.civ.), in materia obligatiilor, iar in materia vanzarii, la locul unde se face predarea lucrului vandut. *n dreptul comun, in lipsa de termen, plata se face imediat, iar in materie de vanzare numai in momentul predarii lucrului vandut. b. +obanda pretului Cumparatorul este obligat sa plateasca dobanda pana la efectiva achitare a pretului in urmatoarele # cazuri( daca e$ista o conventie in acest sens) daca lucrul vandut si predat este

producator de fructe) in toate celelalte cazuri, numai daca si din momentul in care cumparatorul a fost pus in intarziere printr-o notificare. c. 0anctiunea neplatii pretului Vanzatorul are mai multe posibilitati( obligarea cumparatorului la e$ecutarea in natura a obligatiei (termenul de prescriptie este de # ani)) invocarea e$ceptiei de nee$ecutare, refuzand sa predea lucrul vandut daca cumparatorul nu plateste pretul si nu beneficiaza de un termen suspensiv) rezolutiunea contractului (art.!121,!12! C.civ.). 2. 4uarea in primire a lucrului vandut Cumparatorul este obligat sa ia in primire lucrul vandut la locul si termenul la care vanzatorul este obligat sa-l predea, suportand cheltuielile ridicarii de la locul predarii. *n caz de nee$ecutare, dupa punerea in intarziere a cumparatorului, vanzatorul poate cere instantei obligarea cumparatorului la luarea in primire a lucrului, la nevoie sub sanctiunea de daune cominatorii, sau poate cere autorizatia sa-l puna in alt loc, daca are nevoie de locul unde se gaseste (art.!!2! C.civ.), cheltuielile (de transport, depozitare etc.) fiind in sarcina cumparatorului. Vanzatorul mai are optiunea sa ceara rezolutiunea contractului de vanzare-cumparare cu daune-interese. 'rin derogare de la regula rezolutiunii judiciare, in cazul produselor care se deterioreaza repede si a altor lucruri mobile (in special efecte si actiuni supuse fluctuatiilor de valoare), avand in vedere importanta deosebita a respectarii termenului de luare in primire, Codul civil prevede rezolutiunea de drept a contractului si chiar fara punerea in intarziere a cumparatorului, dar numai daca in contract s-a stabilit termenul ridicarii si numai in favoarea vanzatorului (art.!#91 C.civ.), daca nerespectarea termenului de ridicare nu se datoreaza faptei sale. 'rin urmare, aceasta rezolutiune opereaza numai daca in contract s-a stipulat termenul ridicarii si numai in favoarea vanzatorului222. #. 0uportarea cheltuielilor vanzarii Cheltuielile vanzarii sunt cheltuieli accesorii pretului si se platesc de catre cumparator (art. !#1& C.civ.).Cheltuielile vanzarii nu pot fi puse in sarcina vanzatorului pe baza de simple prezumtii. Vanzarea de drepturi litigioase si re trac tul litigios A. Notiune !reptul litigios, supus unei contestatii "udiciare, poate forma obiectul vanzarii indiferent ca este un drept real sau de creanta, inclusiv drept de proprietate intelectuala sau drepturi succesorale. Contractul acesta este un contract aleatoriu, deoarece exista sanse de castig sau pierdere, vanzatorul nu garanteaza existenta dreptului cedat. +aca s-a facut o asemenea instrainare, adversarul cedentului are posibilitatea de a

elimina din proces pe cesionar, platindu-i suma cu care a cumparat dreptul litigios, impreuna cu cheltuielile si dobanzile (art.!%12 C.civ.). "ceasta operatiune porta numele de retract litigios, iar cel care il e$ercita, retractant. B. Conditii a. sa e$iste un proces inceput, dar neterminat, asupra fondului dreptului (art. !%1# C.civ.). 'rocesul trebuie sa fie in curs de judecata atat in momentul cesiunii, cat si in momentul e$ercitarii retractului. ;n viitor proces nu justifica e$ercitarea retractului litigios) b. cesiunea sa fie facuta in schimbul unui pret) c. manifestarea vointei de a e$ercita retractai litigios trebuie sa fie insotita de faptul material al platii pretului real al cesiunii, cu dobanzile aferente din ziua platii si a cheltuielilor facute de cesionar (!%12 C.civ)) d. retractai litigios sa fie e$ercitat inaintea instantei, cu ocazia dezbaterii procesului sau pe cale e$trajudiciara, printr-o notificare. /etractul litigios nu se poate e$ercita in anumite conditii limitativ prevazute de lege( !. cand cesiunea s-a facut catre un comostenitor sau coproprietar al dreptului cedat, in acest caz, cesiunea are ca scop sa puna capat indiviziunii) 2. cand cesiunea s-a facut la un creditor spre plata creantei) #. cand cesiunea s-a facut catre posesorul fondului asupra caruia e$ista dreptul litigios. 4a aceste trei cazuri se mai adauga si ipoteza prevazuta de art. & din 4egea nr. &%=!22 !>!?( %. cand litigiul are ca obiect dreptul de proprietate asupra unui teren agricol din e$travilan, iar cesionarul dreptului litigios beneficiaza de dreptul de preemtiune, retractai litigios nu poate fi e$ercitat. C. .fecte
Prin efectul retractului litigios, vanzarea dreptului litigios se desfiinteaza fata de retractant cu efect retroactiv, ca si cum ar fi vorba de indeplinirea unor conditii rezolutorii.