Sunteți pe pagina 1din 9

~

\
I
~
I'
I'
S A L A T A D E C U S C U S I I
l I M P D E P R E P A R A R E : 20 minute
5 E O B T I " 4-5 P O R T I I ~ \ 1,
P fN T R U S A L A T A
1canadecu~-cu~pre-fiert
1ardei gras rosu potrivit, tocat
1/2 decanadecastravete rocat
5 linguri deceapaverdetocata
1/4 decanademasline negretocate
1rosiemare, tocata
1/2 decanadeseminte depin coapte
P fN T R U S O S
3linguri desuedeiamaie proaspat
2linguri deapa
3/4 delingurila deoregano uscat
1/4 delingurila dementauscata
Saredemare~i piper neg
ru
dupa gust
1\ Pentru salad\ .,Intr-o cratita midi, sedau Intr-un clocot 13,4 canl deapa. Seiavasul depe
foe. Sepune eu~-eu~. Selasade-o parte, cuvasul aeoperit, timp de5 minute. Seamestedi
din cand Incand cu fureuli~a.
2\ 1ntr-un bol separat, seeombina ardeiul rosu. castravetel
e
, eeapa, maslinel
e
~i rosia. Se
adauga apoi ~i cu~-eu~~i semin~eledepin eoapte si seamesteci.
3\ 1ner-unborean cu capac care seinfileteaza, seamesteci sueul delamaie, apa, oregano,
menta, sarea~i piperul peneru sos. Seinfileteaza eapaeul ~i seseutura bine. Sepresara peste
cu~-eu~.
C E A M A l B U N A S A L A T A D E B R O C C O L I
l i M P D E P R E P A R A R E : 15 mi nute
S E O B l l N 6 P O R T " ~
l i M P D E R A C l R E : 2 ore
P E N T R U S A L A T A
1 capaJana debroccol i proaspat
V 2 decana demeri soare uscate
',4decana deceaparosi e, tocata
'/2 decanadenuei , tocate
2Ii nguri dei ndul ci tor (agave)
P E N T R U S O S
3Ii nguri deotet di n orez
3J4 decanadeM ai oneza Gradi na verde
(p.108)
S aredemaredupa gust
1 1 S etai ebroccol i i nbucati potri vi te.
21 l ntr-un bol desal ad sepun broccol i , mcri soarel euscate, ceaparosi e~i nuci l e.
31 l ntr-un bol separatsearnesrecal ndul ci torul , oretul di norez~i mai oneza.
4 1 S etoarnarni xturadeasezonarepestebroccol i ~i apoi searnestecapentru aseomogeni za.
S easezoneazacusare. S eraceste2are, dacapermi teti mpul .
i i ,
I I
S A L A T A D E F A S O L E O C H I N E G R U
l i M P D E P R E P A R A R E : 15mi nute I l i M P D E R A C l R E : 1-2 ore
S E O B l l N 4 P O R T I I " ~, - ~
, '
P E N T R U S A L A T A
1cuti ede4 50 degramedefasol eochi
negru, cl ati ta ~i sctrrsa
2cani deorezbrun fi ert
2cepeverzi , fel i ate
1ardei grasverde, tai at cubul ete
1tul pi na detel i na, tai ata cubul et
e
2 rosi i mi d, rai ate cubul ete
1l i ngura depatrunjel proaspat tocat fi n
P E N T R U S O S
4 l i nguri desuedel amai e
1l i ngura desos desoi a
degresat
1/4 del i nguri ta demu~tar hrun
1/4 del i nguri ta desi rop de
artar'
2catei deusturoi , marunti ti
1\ S ecornbi na fasol ea, orezul , ceapaverde, ardei ul verde, t
el i na
, rosi i l e ~i patrunjel ul l ntr-un
bol mare.
2\ S eamestecasucul del amai e, sosul desoi a, rnusrarul , si ropul deartar ~i usturoi ul i nrr-un
bol mi c,
3\ S etoarna sosul pesal ata~i searnesteca casaseomogeni zeze. S el asal araci t 1-2 ore, dad
perrni te ti rnpul .
P O N l U R I
A ceasta sal ata sepastreaza cateva zi l e l afri gi der ~i eperfecta cand ai nevoi e de 0
gustare sau de 0 masarapi ds.
P emru a-i conferi cul oare ~i vat-i etate, ori pentru a asi gura a doua zi i meresul
pemru resturi l e di n zi ua anteri oara, se adauga 1 cana de boabe de porumb
proaspat sau congel at si /sau un ardei gras verde sau rosu, tocat.
P ori de asemenea safol osesti ~i fasol e ochi negru proaspad, l i ard sau congel ati i
i n l ocul conservei de fasol e (fol oseste 2 cani).
S A L A T A D E T E L I N A C U M A s L I N E
I
l i M P D E P R E P A R A R E : 15 mi nute I T l M P D E R A C I R E : 4 ore
S E O B T I N 6 c A N I ~ - , ~\ \
6tul pi ni de tel i na, tai ate cubul ete
] castravete, tai ar cubul ete
1 morcov mare, ras
100de grame demasl i ne verzi tocate (sau mai puti n, dupa gust)
V 3 decana denuci , tocate
1 l i nguri ta de praf de usturoi
1 l i nguri ta desal vi e
4 cani de paste, fi erte (di n orez, grau sau grau i ntegral )
112 decana deM ai oneza Gradi na verde (pag. 108)
Sare demare ~i pi per negru dupa gust
1 I Secornbi na ~el i na, castravetel e. moreovul , masl i nel e ~i nuei l e l ntr-un bol potri vi t peI L
sal ata.
2 I Searnesteca usturoi ul ~i sal vi a. Se roarna peste l egume ~i searnesteca pentru
omogeni zare.
3I Seadauga pastel e fi erce~i mai oneza.
4 I Seasezoneaza eu sare.
5 I Seacopera ~i sepune l araci t eel puti n 4 ore sau peste noapte.
P O N T
C E V I C H E C U F A S O l E
T l M P D E P R E P A R A R E : 25 minute
S E O B T I N 3 c A N I ~I,~
I
1ceapa rosie porrivita, taiata cubulere
1castravete potrivit, taiat cubulete
2 rosii potrivite, taiate cubulete
V i canacoriandru, tocat
1cutie de fasole alba, clarita ~i scursa
1avocado, tocat
2 larnai verzi, stoarse
Un varf de cutit de sare de mare
Cipsuri de tortilla semidegresate, coapte
1 1 Secornbina ceapa, castravetii, rosiilesi coriandrul lntr-un bol dernarirne medie.
2 1 Searnesteca fasolea, avocado ~i sucul delarnaie verde.
31 Sesareaza dupa gust.
4 1 Seserveste cucipsuri coapte detortilla sfaramate deasupra.
Inlocul sfaramarii cipsurilor detortilla, pori sapasrrezi cipsurile
lntregi ~i saservesti acest preparat casosdeinmuiat sausalsa.
. . . ,
S A L A T A D E C A R T O F I F I E S T A
T I M P D E P R E P A R A R E : 30 minute
S E O B r l N 6 C A N I ,
4carto6 mari curatati ~i taiati cubulers
% kilogram de sfecla, taiata cubulere
1cana de morcov, taiar cubulete
7linguri de Maioneza Gradina verde (pag. 108)
1ceapa rosie, taiata cubulere
lJi de canade otet
Sare de mare dupa gust
1I Sefierbcarrofii, sfecla~i morcovii lntr-o cratita mare. Sescurg ~iselasasaseraceasca
temperatura camerei. Sepun lntr-un bol mare.
2I Seadauga maioneza, ceapa, ~i oterul pestelegume. Seamesteca pentru aseomogeniz:
bine.
3I Seasezoneaza cusare. Dad estenecesar (Infunqie depreferinre), semai adauga oret
saumaioneza.
P O N T
Aceasra salata decarroll merge bine cuFasole dominicand (pag, 170).
S A L A T A D E P A S T E ( U R O S I I
,
P R O A S P E T E S I A V O ( A D O
,
T l M P D E P R E P A R A R E : 2 5 minute
S E O B r l N 8 P O R T H ~~ , ~
3cani depastedingrauintegral, fierte
t,4decanadeceaparosietaiata cubulere
2V2 cani derosil cherry, taiateinpatru
1cutiede450degramedenaut, scurs~idatit
1/2 decanadefrunze debusuioc, tocatefin
2avocado, taiatecubulere
1'1z cani deporumb fiert
IA decanadeMaionezaGradina verde(pag. 108)
Saredemaredupagust
J 1 Sefierbpastele potrivit instructiunilor depeambaIaj.
21 Intr-un bol mare secornbina ceapa, rosiile, nautul, busuiocuI, avocado ~iporumbui. Se
adauga pastele fierte~imaioneza ~i seasezoneaza cusare.
3 1 Seracesre~iseserveste rece.
I I
I I I I 1
I I
'-J
S A L A T A D E Q U I N O A
( U T A H I N I S I L A M A I E
I
T l M P D E P R E P A R A R E : 2 5 minute
S E O B T I N 6 - 8 P O R T I I " ~ ~ , ~ . , ,
P E N T R U S A L A T A
2canl de apa
1 canade quinoa, nefiarra
!f2 de ceapa rosie, taiata cubulete
1canade broccoli tocat
1ardei gras rosu potrivit, curarat
de serninte ~i taiat cubulete
1 ardei gras galben potrivit, curatar
de seminre ~i taiat cubulere
2 rosii, taiate cubulete
1 curie de 450 de grame de naur
P E N T R U S O S
I ,4 de cana de tahini
3linguri de sue de Iamaie proas!
2linguri de apafierbinte
2 linguri de tamari (cu conI inut
de sare)
2I ingurire de indulcitor
1 lingurila de praf de usturoi
Sare de mare dupa gust
1I Seincalzesc 2cani deapa~i quinoa pana dau intr-un docot, intr-o cratita potriv
foc mare. Sereduce Hacaralapotrivlra spreminima ~iselasasalarbainabusir pana
apaesteabsorbitii ~iquinoa seurnfla, aproximativ 15minute. Quinoa estefiicuta d
devine moale ~ifiecarebob sesparge. Sescurge apa~isepune quinoa intr-un bol.
2I Seadauga ceapa, broccoli, ardeiul gras, rosiile~i riautul.
3I Pentru sos, searnesteca roareingrediemele.
4 1 Seroarna sosul peste quinoa latta~ipeste legume.
5 1 Seserve~tegarnisita cuputin coriandru
P O N T U R I
Pentru mai rnulra culoare $ivarierate, ori penrru atrezi interesul pentru ceea
ceamai rarnas din ziua anterioarji, seadauga 1cana deporumb proaspat.
Aceasta salad se pastreaza la frigider cateva zile i este perfecta dnd ai
nevoie de0gustare sau 0rnasa rapida,
. . . , . . . ,
M A I O N E Z A G R A D I N A V E R D E
1 1 1 1 1 1 1 1
1
T l M P D E P R E P A R A R E : 10 minute
S E O B T I N E 1 ( A N A . : : I
I
1 80 grame de tofu moal e
% de cana de nuci caju crude
2l inguri de sue de larnaie
1 l ingurita de otet din orez
2l inguri de =t=din cidru de mere
1 l inguriJa de agave
t, 4 de l inguriJa de sare de mare
lj2 de Ilngurlra de mu~tar de D ijon
1 1 Seamesreca toate ingredientele intr-un robot de bucatarie pana seomogenizeaza. Dad
doresti 0consistenra mai moale, pori samai adaugi apa,
2 1 Se raceste p~na in momentul in care esre folosira,
P O N T
Drojdia nurritionala, care poate fi curnparara din magazinele dehrana naturista,
confed maionezei 0usoara savoaredenucaibranza. Dad vrei, adauga l Iingurira.

S-ar putea să vă placă și