Sunteți pe pagina 1din 13

LUCRARE PRACTICA NR.

2

Metoda de calculatie a costurilor
pe culturi si categorii de animale

Lucrarea este axata pe exemplul a doua ferme de productie din cadrul unei societati agricole. Pentru
evitarea nregistrarilor cu caracter de repetabilitate, datele se prezinta cumulat pentru anul curent.
La ferma nr.1 cu profil vegetal s-a prevazut cultivarea grului pe o suprafat de 300ha si a porumbului
pe o suprafata de 200 ha. Obiectul activitatii fermei cu profil zootehnic nr.2 l constituie cresterea
animalelor de productie (vaci pentru lapte) si a animalelor tinere si la ngrasat (categoria vitei 0-6 luni).
I Situatia la nceputul anului privind activitatea fermelor de productie se prezinta astfel:
a. ferma vegetala
- productia neterminata la cultura grului 400.000.000 lei;
- productia neterminata la cultura porumbului 100.000.000 lei;
b. ferma zootehnica
- categoria vaci pentru lapte 100capete 2.500kg. 400.000.000 lei;
- categoria vitei 0-6luni 480kg. 4.800.000 lei.
II Operatiile economice ce au avut loc n cursul anului curent n legatura cu cheltuielile de productie,
miscarile n cadrul efectivelor de animale, productia obtinuta, au fost urmatoarele:
1. Salariile cuvenite muncitorilor si personalului tehnico-economic si administrativ, conform statelor de
plata a salariilor si recapitulatiilor, indica urmatoarele date:
a. fema vegetala
- activitatea cu tractoarele si masinile tractate 72.000.000 lei;
- activitatea cu autocombinele 12.000.000lei;
- activitatea comuna a fermei 56.000.000 lei.
b. ferma zootehnica
-categoria vaci pentru lapte 30.000.000 lei;
-categoria vitei 0-6 luni 10.000.000 lei ;
- activitatea comuna a fermei 50.000.000 lei.
2. C.A.S.-ul, contributia pt. fondul de somaj, contributia pt. fondul de sanatate, fondul de risc si
accidente si fondul pentru sustinerea invatamintului de stat se calculeza pe baza procentelor legale
(30%,5%,7%,3%,2%) la total salarii brute.
3. Centralizatoarele bonurilor de consum a materialelor indica eliberarea n productie a materialelor
dupa cum urmeaza:
a. fema vegetala
- seminte pentru cultura porumbului 80.000.000 lei
- ngrasaminte chimice si ierbicide 500.000.000 lei, din care pentru cultura grului 200.000.000 si pentru
cultura porumbului 300.000.000 lei
- carburanti si lubrifianti 25.000.000 lei, din care pentru tractoare 20.000.000 lei si pentru autocombine
5.000.000 lei;
- materiale de uz gospodaresc 1.000.000 lei;
- gunoi de grajd 5.000.000 lei;
b. ferma zootehnica
- furaje 450.000.000 lei, din care 400.000.000 lei pentru categoria vaci pentru lapte si 50.000.000 lei
pentru categoria vitei 0-6 luni;
- materiale de uz gospodaresc 1.500.000 lei.
4. Reparatiile executate la mijloacele fixe de catre terti conform facturilor:
a. ferma vegetala
- reparatii la tractoare si masini tractate 16.000.000 lei;
- reparatii la combine 5.000.000 lei;
- reparatii la mijloace fixe de interes comun 2.000.000 lei;
b. ferma zootehnica
- reparatii la mijloace fixe utilizate la categoria vaci pentru lapte 8.000.000 lei;
- reparatii la mijloace fixe utilizate la categoria vitei 0-6 luni 3.000.000 lei;
- reparatii la mijloace fixe de interes comun 5.000.000 lei;
5 Energia electrica consumata, conform facturilor primite :
a. ferma vegetala
- activitatrea comuna a fermei 1.000.000 lei;
b. ferma zootehnica
- categoria vaci pentru lapte 3.000.000 lei;
- categoria vitei 0-6 luni 500.000 lei;
- activitatea comuna a fermei 1.000.000 lei.
6 Amortizarea mijloacelor fixe conform situatiei de calcul a amortizarii lunare:
a. ferma vegetala
- amortizarea tractoarelor si masinilor tractate 5.000.000 lei;
- amortizarea autocombinelor 4.000.000 lei ;
- amortizarea mijlacelor fixe de interes comun 2.000.000 lei;
b. ferma zootehnica
- amortizarea mijloacelor fixe de la categoria vaci pentru lapte 10.000.000 lei;
- amortizarea mijloacelor fixe de la categoria vitei 0-6 luni 1.800.000 lei;
- amortizarea mijloacelor fixe de interes comun 2.200.000 lei;
7. Cheltuielile de administratie si conducere sunt in suma de 120.000.000 lei si se repartizeaza pe
ferme proportional cu totalul cheltuielilor cu salariile directe.
8. Alte cheltuieli inregistrate in contabilitatea financiara:
- cheltuieli cu amenzi si penalitati 35.000.000 lei
- cheltuieli privind operatiunile de capital 60.000.000 lei;
- cheltuielile cu impozitul pe profit 12.500.000 lei;
- cheltuieli cu sconturi acordate: 35.000.000 lei.
9. Miscarile n cadrul efectivelor de animale:
a.categoria vaci pentru lapte
- achizitii de la alte unitati economice: 5 capete 1000 kg. 300.000.000 lei pretul de achizitie;
- reformarea prin livrare imediata a 3 capete 700 kg. 10.000.000 lei pretul de nregistrare, 8.000.000 lei
pretul de livrare;
b.categoria vitei 0-6 luni
- intrari din productie proprie (fatari) 80capete 2400kg. 24.000.000 lei
- intrari din cumparari 5capete 250 kg. 6.250.000 lei
- livrari 20capete 1.200 kg. 18.000.000 lei
10. Productia obtinuta si consemnata n documentele primare indica urmatoarele date:
a. ferma vegetala
- de la cultura grului nsamntat pe o suprafata de 300 ha. s-a recoltat 1.100 to. de gru, pretul
normat 650 lei/kg. si paie evaluate 51.397.970 lei;
- de la cultura porumbului nsamntat pe o suprafata de 200ha. s-a recoltat 900 to. porumb, pretul
standard 620 lei/kg boabe si coceni evaluati la 63.882.030 lei;
- de la activitatea cu tractoarele, lucrarile executate si transformate n unitati conventionale (hantrii) au
reprezentat 1600 hantrii din care 500 hantrii pentru cultura grului si 1000 hantrii pentru cultura
porumbului, 100 hantrii pentru administrarea ngrasamintelor naturale.
b. ferma zootehnica
- categoria vaci pentru lapte
-lapte 250.000 litri, pretul standard 2.000 lei/litru
-vitei 80capete 2400kg. 2.400.000 lei
- gunoi de grajd evaluat 8.477.700 lei
- categoria vitei 0-6 luni
- sporul de crestere n greutate 5000 kg. pretul normat 21000lei/kg.
- gunoi de grajd evaluat 2.452.300 lei
Din cantitatea de lapte obtinuta 10.000litri au fost administrati pentru cresterea viteilor 0-6 luni,
20.000.000 lei
III Cerintele temei:
a. identificarea cheltuielilor incorporabile si nregistrarea operatiunilor economice prezentate n
evidenta operativa a fermelor de productie ;
b. calculul costului unitar al productiei obtinute;
c. inregistrarea in contabilitatea de gestiune a operatiilor de mai sus.


FERMA:
ELEMENTUL DE CHELTUIELI:

Din care pe activitati: Nr.
Crt.
Doc.de
inregistare
Explicatii Total
ferma


FERMA:
ELEMENTUL DE CHELTUIELI:

Din care pe activitati: Nr.
Crt.
Doc.de
inregistare
Explicatii Total
fermaFERMA:
ELEMENTUL DE CHELTUIELI:

Din care pe activitati: Nr.
Crt.
Doc.de
inregistare
Explicatii Total
ferma
FERMA:
ELEMENTUL DE CHELTUIELI:

Din care pe activitati: Nr.
Crt.
Doc.de
inregistare
Explicatii Total
ferma


FERMA:
ELEMENTUL DE CHELTUIELI:

Din care pe activitati: Nr.
Crt.
Doc.de
inregistare
Explicatii Total
fermaFERMA:
ELEMENTUL DE CHELTUIELI:

Din care pe activitati: Nr.
Crt.
Doc.de
inregistare
Explicatii Total
fermaFERMA:
ELEMENTUL DE CHELTUIELI:

Din care pe activitati: Nr.
Crt.
Doc.de
inregistare
Explicatii Total
ferma


FERMA:
ELEMENTUL DE CHELTUIELI:

Din care pe activitati: Nr.
Crt.
Doc.de
inregistare
Explicatii Total
fermaFERMA:
ELEMENTUL DE CHELTUIELI:

Din care pe activitati: Nr.
Crt.
Doc.de
inregistare
Explicatii Total
ferma
FERMA:
ELEMENTUL DE CHELTUIELI:

Din care pe activitati: Nr.
Crt.
Doc.de
inregistare
Explicatii Total
ferma
FERMA:
ELEMENTUL DE CHELTUIELI:

Din care pe activitati: Nr.
Crt.
Doc.de
inregistare
Explicatii Total
fermaFERMA:
ELEMENTUL DE CHELTUIELI:

Din care pe activitati: Nr.
Crt.
Doc.de
inregistare
Explicatii Total
ferma
FERMA:
ELEMENTUL DE CHELTUIELI:

Din care pe activitati: Nr.
Crt.
Doc.de
inregistare
Explicatii Total
ferma
FERMA:
ELEMENTUL DE CHELTUIELI:

Din care pe activitati: Nr.
Crt.
Doc.de
inregistare
Explicatii Total
fermaFERMA:
ELEMENTUL DE CHELTUIELI:

Din care pe activitati: Nr.
Crt.
Doc.de
inregistare
Explicatii Total
fermaFERMA:
ELEMENTUL DE CHELTUIELI:

Din care pe activitati: Nr.
Crt.
Doc.de
inregistare
Explicatii Total
ferma

FERMA:
ELEMENTUL DE CHELTUIELI:

Din care pe activitati: Nr.
Crt.
Doc.de
inregistare
Explicatii Total
fermaFERMA:
ELEMENTUL DE CHELTUIELI:

Din care pe activitati: Nr.
Crt.
Doc.de
inregistare
Explicatii Total
fermaFERMA:
ELEMENTUL DE CHELTUIELI:

Din care pe activitati: Nr.
Crt.
Doc.de
inregistare
Explicatii Total
ferma

FERMA:
ELEMENTUL DE CHELTUIELI:

Din care pe activitati: Nr.
Crt.
Doc.de
inregistare
Explicatii Total
fermaFERMA:
ELEMENTUL DE CHELTUIELI:

Din care pe activitati: Nr.
Crt.
Doc.de
inregistare
Explicatii Total
fermaFERMA:
ELEMENTUL DE CHELTUIELI:

Din care pe activitati: Nr.
Crt.
Doc.de
inregistare
Explicatii Total
ferma

FERMA:
ELEMENTUL DE CHELTUIELI:

Din care pe activitati: Nr.
Crt.
Doc.de
inregistare
Explicatii Total
fermaFERMA:
ELEMENTUL DE CHELTUIELI:

Din care pe activitati: Nr.
Crt.
Doc.de
inregistare
Explicatii Total
fermaSITUATIA DE COLECTARE SI REPARTIZARE A CHELTUIELILOR PE DESTINATII
FERMA VEGETALA
EXPLICATII TOTAL CHELTUIELI DIRECTE CENTRE AUXILIARE CH. COMUNE COTA
FERMA GRIU PORUMB TRACTOARE AUTOCOMBINE INGRAS. NATUR. FERMA CH. GEN.
SALARII
PROTECTIA SOCIALA 47%
MATERIALE
REPARATII
ENERGIE ELECTRICA
AMORTIZAREA MIJL. FIXE
ALTE CH. INCORPORABILE
TOTAL I (REPARTITIA PRIMARA)
Repartizarea ch. cu tractoarele
ch/hantriu =
Repartizat ch. cu autocombinele
ch/tona=
Rep. ch cu ingrasamintele naturale
ch/ha=
Repartizarea ch comune de ferma
K ferma=tot ch com/tot ch.dir.
COST DE FERMA
TOTAL II =TOTAL I + 8+9+10+11 X X X X
Repartizarea ch. generale
K cga=tota cga/total cost ferma.
TOTAL CHELTUIELI COLECTATE
TOTAL III =TOTAL II + 12 X
Prod. in curs la inceput perioadei
Prod. in curs la sfarsitul perioadei
TOTAL IV= TOTAL III+13-14
Valoarea productiei secundare
Cheltuieli aferente productiei principale
(TOTAL IV -15)
PRODUCTIA OBTINUTA
COST UNITAR (LEI/TONA)