Sunteți pe pagina 1din 5

1

Contractul de intretinere

Sub imperiul Noului Cod civil, contractul de intretinere este un contract numit. Anterior, nu
existau reglementari dedicate contractului de intretinere, cu exceptia unor reglementari administrative.

Anterior, contractul de intretinere, desi foarte des practicat, era supus reglementarilor generale
din teoria generala a obligatiilor, cu aplicarea in anumite situatii a unor reguli din materia unor contracte
asemanatoare.

Sediul materiei: art. 2254 2263 NCC

Notiune

Reiese din art. 2254, alin. 1 NCC: Prin contractul de intretinere o parte se obliga sa efectueze
in folosul celeilalte parti sau al unui anumit tert prestatiile necesare intretinerii si ingrijirii pentru
o anumita durata. Aceasta durata, asa cum reiese din alin. 2, poate sa fie intreaga durata a vietii
persoanei ce urmeaza a fi intretinuta sau poate fi un termen determinat.

Alin. 2 instituie prezumtia ca acest contract se incheie cu caracter viager, pe toata durata vietii
creditorului intretinerii. Aceasta prezumtie opereaza in masura in care nu se prevede nimic cu privire la
durata sa in contract sau se prevede ca este un contract viager, fara a se mentiona la care anume dintre
cele doua parti se refera caracterul viager.


Definitia data de art. 2254 NCC este generala, astfel incat, la fel ca si in ipoteza contractului de
renta viagera, acopera atat situatia cand obligatia de intretinere se instituie cu titlu oneros, cat si ipoteza
cand aceasta instituire se face cu titlu gratuit. De exemplu, cu titlu oneros: A, o persoana in varsta, care
este proprietara unui imobil, incheie un contract de intretinere cu B, caruia ii transmite proprietatea asupra
imobilului, iar B se obliga fata de A sa efectueze prestatiile necesare intretinerii si ingrijirii lui A.

Totusi, art. 2257, alin. 5 [] nescrisa = forma de nulitate absoluta partiala in cadrul acestui
contract. Rostul dispozitiei art. 2257, alin. 5 NCC este acela de a nu permite aplicarea acestor dispozitii
speciale din materia intretinerii unui contract ce prevede prestarea unor servicii (contract de antrepriza,
spre exemplu).

Contractul de intretinere este foarte asemanator cu contractul de renta viagera. In consecinta,
art. 2256, alin. 1 NCC, cu denumirea marginala aplicarea regulilor de la renta viagera, ne arata ca
anumite dispozitii din materia contractului de renta viagera sunt aplicabile in mod corespunzator si
contractului de intretinere: art. 2243-2247 (modul de constituire a rentei viagere; caracterul divizibil,
respectiv indivizibil al obligatiilor); art. 2249 (garantia legala pentru plata rentei); art. 2251, alin. 1
(rezolutiunea in caz de nedepunere a garantiei, ori a diminuarii sale); art. 2252 (irevocabilitatea
contractului, chiar si in situatia in care a devenit impovarator). Toate aceste texte se aplica mutatis
mutandis si contractului de intretinere.


Caractere juridice

In ceea ce priveste intretinerea constituita cu titlu oneros, prin contract:

1. Contract numit;
2. Contract aleatoriu;
3. Contract sinalagmatic;
2

4. Contract translativ de proprietate, uneori;
5. Contract solemn, spre deosebire de renta viagera (cu exceptia cazului in care renta viagera are
ca obiect un imobil sau printr-o liberalitate). Contractul de intretinere se incheie in forma autentica ad
validitatem, sub sanctiunea nulitatii absolute (art. 2255 NCC). Forma autentica este instituita indeosebi
pentru protejarea viitorului creditor al intretinerii, care, de obicei, in vederea incheierii contractului,
transmite din propriul sau patrimoniu un capital, in schimbul intretinerii care i se promite. Faptul ca
aceasta persoana trebuie sa participe la o procedura de autentificare in fata unui oficial, o procedura
oarecum solemna, ii semnaleaza importanta gestului pe care il face si o poate determina pe aceasta
persoana sa mediteze mai mult daca este bine sau nu sa intre in acest contract.

In ceea ce priveste intretinerea constituita printr-un contract cu titlu gratuit, intretinerea este de
fapt o donatie si va trebui sa se incheie in forma autentica ad validitatem nu numai pentru ca este
donatie, ci, de asemenea, intrucat aceasta operatiune este guvernata de dispozitiile art. 2255 NCC din
materia contractului de intretinere, care institutie forma autentica. Mai mult decat atat, chiar si in ipoteza
in care intretinerea este stipulata in favoarea unei terte persoane, astfel incat mecanismul juridic la care
se recurge este o donatie indirecta, trebuie sa prevaleze aceste dispozitii ale art. 2255 NCC, care solicita
pentru orice contract de intretinere forma autentica, iar nu prevederile art. 1011, alin. 2 NCC, referitoare
la donatia indirecta pentru care nu ar fi necesara forma autentica.

Contractul de intretinere vs contractul de renta viagera

1. In comparatie cu renta viagera, in toate cazurile, atat pentru intretinerea constituita cu titlu
oneros, cat si pentru cea constituita cu titlu gratuit, potrivit art. 2256, alin. 2 NCC, daca nu s-a prevazut
altfel, obligatia de intretinere este indivizibila, atat in privinta creditorilor, cat si in privinta debitorilor.
Daca, de exemplu, in contract exista mai multe persoane fata de care trebuie sa se asigure intretinerea,
imprejurarea ca intretinerea se asigura numai pentru una dintre ele nu inlatura raspunderea
debirentierului pentru neexecutarea obligatiei sale si in privinta celuilalt creditor al intretinerii. In cazul
in care exista mai multi debitori ai intretinerii, obligatia acestora este indivizibila.
Una dintre consecintele indivizibilitatii consta in aceea ca neexecutarea obligatiei fata de unul
dintre creditorii intretinerii poate determina rezolutiunea intregului contract, iar nu doar pro parte.

2. O alta deosebire fata de contract de renta viagera: obligatia debirentierului este o obligatie de
a da, prestarea intretinerii este o obligatie de a face.

3. In timp ce renta viagera este transmisibila (poate forma obiectul unei cesiuni, daca sunt
indeplinite conditiile prevazute de NCC), potrivit art. 2258 NCC, drepturile creditorului intretinerii nu pot
fi cedate unei terte persoane. Dreptul de a primi alimente, de a se asigura o medicatie nu pot fi cedate
altor persoane si nu pot fi supuse urmaririi.


Delimitarea contractului de intretinere fata de alte contracte:

Contractul de intretinere vs contractul de vanzare

Se pune problema acestei delimitari cand vorbim despre un contract cu titlu oneros in cadrul
caruia creditorul intretinerii transmite un drept de proprietate sau un alt drept catre cealalta parte, in
ipoteza in care creditorul intretinerii instraineaza un bun catre cealalta parte, in schimbul intretinerii.
Daca aceasta instrainare s-a facut numai in schimbul intretinerii, este clar ca vorbim despre un contract
de intretinere, iar nu un contract de vanzare.
In situatia in care in schimbul intretinerii se instraineaza bunul (un imobil), dar si o suma de bani
sau in ipoteza in care in schimbul imobilului debitorul se obliga sa presteze intretinere si, in plus, sa
plateasca si o suma de bani. Acesta va fi un contract de intretinere sau va fi un contract de vanzare a
bunului ce i s-a transmis de viitorul creditor al intretinerii? Este necesar ca pe baza de probe sa se
3

identifice care este obligatia principala, scopul principal urmarit de parti la momentul incheierii
contractului. Acest proces este dificil, deoarece este foarte greu sa se faca o comparatie intre suma de
bani pe care se obliga sa o primeasca viitorul creditor al intretinerii, pe de-o parte si intretinerea pe care
acesta urmeaza sa o primeasca, pe de alta parte.

A incheie un contract cu B. A este o persoana in varsta, ii transmite proprietatea imobilului sau
catre B, iar B se obliga fata de A sa-i asigure intretinerea si sa-i plateasca, in plus, o suma de bani. Acesta
este un contract de intretinere sau un contract de vanzare?
Trebuie facuta o comparatie intre obligatia lui B de prestare a intretinerii si obligatia lui B de a
plati o suma de bani. Aceasta comparatie este dificila, intrucat vorbim despre un contract aleatoriu.
Valoarea intretinerii, in totalitatea sa, pe intreaga durata a contractului aleatoriu (pe o anumita durata de
timp sau viager) va fi foarte greu de calculat.
Raspunsul: contractul va fi de intretinere daca prestatia in bani reprezinta mai putin de jumatate
din valoarea bunului instrainat, iar in caz contrar, va fi un contract de vanzare. Nu se compara cele doua
prestatii ale lui B, ci se compara suma de bani pe care ar urma sa o plateasca cu valoarea bunului pe care
il primeste.


Contractul de intretinere vs contractul de donatie

Este necesara aceasta delimitare atunci cand intretinerea se constituie cu titlu gratuit. Uneori, se
constata, la moartea beneficiarului intretinerii (lui A din exemplul anterior) ca valoarea bunului pe care l-
a instrainat in schimbul intretinerii este mult mai mare decat valoarea intretinerii pe care a primit-o in
timpul vietii sale. Intr-o asemenea situatie, adesea, mostenitorii rezervatari ai lui A (Creditorul
intretinerii care a transmis bunul respectiv) au interesul sa se ajunga la calificarea acestei operatiuni ca o
liberalitate a reductiune sa poata sa fie ceruta, in limitele necesare, spre a nu li se fi incalcat rezerva.
Este necesar sa se delimiteze daca intr-o asemenea ipoteza vorbim despre un contract de
intretinere sau despre o liberalitate (contract de donatie), care sa poata fi supusa reductiunii
liberalitatilor excesive. Raspunsul este ca acest contract va fi intotdeauana considerat contract de
intretinere. In masura in care contractul de intretinere a fost incheiat in mod valabil, acesta are caracter
aleatoriu, iar sansele de pierdere au actionat in raport cu creditorul intretinerii.


Contractul de intretinere vs donatia cu sarcina

In cazul donatiilor, sarcinile impuse dobanditorului sunt intotdeauna in disproportie cu valoarea
superioara a bunului donat si deci partile intotdeauna actioneaza cu intentia de a face si de a primi o
liberalitate, ceea ce nu se intampla la contractul de intretinere, unde, fiindca este un contract cu titlu
oneros, fiecare dintre parti urmareste obtinerea unui avantaj.


Efectele contractului de intretinere

Este important de subliniat din nou aplicabilitatea prevederilor art. 1651 NCC din materia
vanzarii, care arata ca prevederile referitoare la obligatiile vanzatorului se vor aplica mutatis mutandis,
daca nu exista dispozitii contrare, in orice contract cu titlu oneros in privinta dobanditorului bunului.

Debitorul obligatiei de intretinere are obligatia de a presta intretinerea in natura, in conditiile
prevazute de contract, urmand a se aplica regulile privitoare la obligatiile de a face intuitu personae.
Asadar, debitorul nu se poate libera de executarea acestei prestatii in natura, oricat de oneroasa ar
deveni pentru el si chiar si daca s-ar oferi sa restituie bunul pe care l-a primit in schimbul intretinerii
prestate.

4

Prin intretinere se intelege, potrivit art. 2257, alin. 1 []. Cel mai adesea, intr-un contract de
intretinere nu exista un inventar precis al operatiunilor de intretinere la care se obliga cel ce primeste un
bun intr-un contract cu titlu oneros in schimbul obligatiilor sale. Alin. 1 ne ofera criteriile generale.

Alin. 2 ne ofera indicii suplimentare: haine, imbracaminte, menaj etc. []
Locul executarii intretinerii

Problema se pune in cazul in care cele doua parti au locuinte distincte (locuirea in comun este
posibila, dar nu este de esenta contractului de intretinere). Intretinerea se va executa la domiciliul
creditorului, ceea ce este o derogare de la principiul executarii obligatiilor la domicilul debitorului
(potrivit regulilor generale), daca din contract nu reiese ca s-a stabilit un alt loc al executarii intretinerii.


Incetarea contractului de intretinere

Art. 2263 NCC reglementeaza in mod principal problema.

a) ajungerea la termen a contractului de intretinere

Pot exista cazuri in care acest contract sa fie incheiat pe o durata determinata (4 ani, spre
exemplu). Simpla ajungere la termen duce la incetarea de drept a contractului.

b) decesul creditorului intretinerii

In situatia in care contractul a fost incheiat viager sau in situatia in care decesul se produce mai
inainte de ajungerea la termen, ori atunci cand nu exista nicio dispozitie in contract cu privire la durata
contractului.
Daca nu s-a prevazut altfel, in mod expres, decesul debitorului intretinerii nu atrage in mod
expres incetarea contractului de intretinere, intrucat obligatia asumata de catre debitorul intretinerii are
caracter patrimonial si se transmite prin mostenire.

c) revocarea speciala reglementata de art. 2260 NCC

Aceasta revocare este solicitata de catre terte persoane, nu de catre vreuna dintre parti si anume
este solicitata de catre persoane care, potrivit Cartii a II-a a Noului Cod civil (Despre familie), au dreptul
de a cere sa fie intretinute de catre partea care a incheiat acest contract in calitate de debitor al
intretinerii. Este vorba despre copiii ori parintii partii care este debitor al intretinerii. Copiii si parintii au
dreptul de a fi intretinuti si pot cere revocarea contractului de intretinere, potrivit art. 2260 NCC, daca
prin efectul contractului de intretinere se ajunge la situatia in care acestor persoane nu li se poate
asigura indeplinirea obligatiei de intretinere cel putin in ceea ce priveste asigurarea de alimente.
Cu alte cuvinte, obligatia legala de intretinere fata de anumite persoane trebuie sa prevaleze
atunci cand se incheie un contract de intretinere cu o terta persoana.

Aceasta revocare poate fi ceruta de cei indreptatiti la intretinere chiar daca nu exista nicio frauda
din partea debitorului intretinerii.

Art. 2260, alin. 3 NCC propune ca legiuitorul sa analizeze, in ipoteza in care este sesizat cu o
asemnea actiune in revocare, daca nu ar fi mai bine sa se decida mentinerea contractului de intretinere si,
concomitent, daca in mod concret este posibil, debitorul contractual al intretinerii sa fie obligat sa
asigure alimente persoanelor fata de care are obligatia legala de intretinere.

d) rezolutiunea contractului de intretinere (art. 2263, alin. 2-7 NCC)

5

Sunt relevante prevederile art. 2263, alin. 2 NCC []. Formularea textului permite oricareia
dintre cele doua parti sa ceara rezolutiunea. Poate sa existe un comportament din partea beneficiarului
intretinerii care sa faca imposibila executarea prestatiilor de catre cel care s-a obligat sa presteze
intretinerea. Legiuitorul a considerat ca, in asemenea situatii, sa i se permita si debitorului obligatiei de
intretinere sa ceara rezolutiunea. Rezolutiunea poate fi doar judiciara (art. 2263, alin. 3 NCC). Potrivit art.
2263, alin. 5 NCC, daca se dispune rezolutiunea, debitorul in culpa nu poate obtine restituirea prestatiilor
de intretinere deja executate (aici cu mai mult temei decat in materia contractului de renta viagera,
deoarece este imposibila restituirea in natura a prestatiilor).

Dreptul la actiunea in rezolutiune se transmite mostenitorilor celui in privinta caruia sunt
indeplinite condiitiile de a cere rezolutiunea.

Art. 2263, alin. 7: []


Problema inlocuirii intretinerii prin renta viagera

Art. 2261 NCC (exista deja anterior in doctrina + jurisprudenta)

Motive obiective: debitorul intretinerii se imbolnaveste el insusi; creditorul intretinerii se muta
intr-o alta localitate si prestarea intretinerii la o asemenea distanta nu se poate realiza in mod obiectiv;
debitorul intretinerii decedeaza, iar mostenitorii acestui debitor nu se ma inteleg cu creditorul
intretinerii.

Formularea este flexibila, pentru a se putea include numeroase situatii concrete. Oricare dintre
parti poate sesiza instanta judecatoreasca, care sa pronunte inlocuirea (chiar si temporar) intretinerii in
natura cu o suma de bani. Daca sunt indeplinite conditiile legale + instanta va considera ca aceasta este
solutia potrivita, instanta poate, prin hotararea respectiva, sa dispuna inlocuirea obligatiei de prestare in
natura a unei intretineri cu prestarea abstracta a rentei viagere (a sumei de bani).

Art. 2261, alin. 2 : instanta poate dispune majorarea sumei de bani, daca imprejurarile s-au
schimbat din culpa uneia dintre parti.

Legea nr. 17/2000: asistenta sociala a persoanelor varstnice: persoanele care au implinit varsta
de pensionare. Potrivit art. 30-34 din aceasta lege, daca o persoana varstinca instraineaza bunuri in
scopul intretinerii si ingrijirii sale, atunci autoritatea tutelara a consiliulu local are obligatia sa-i acorde
asistenta la incheierea contractului si in cazul neexecutarii obligatiilor de catre debitorul intretinerii.

Aceste prevederi au caracter administrativ (prevederi de drept administrativ). Nu trebuie sa se
traga concluzia ca ar fi lovit de nulitate un contract de intretinere care se incheie fara asistenta autoritatii
tutelare.