Sunteți pe pagina 1din 21

Relaiile Publice i Mass-media

Manipularea prin pres. Dosar de pres


Realizator: Mihil Anda Elena
MCRP, An I
Bucureti
2014
Argument
Relaiile Publice i Mass-Media (Manipularea prin pres. Dosar de pres!
1
"# ales aceast te#$ deoarece consider c este una de actualitate i de o #are
i#portan%. &otodat$ a# ales ela'orarea acestei lucrri pentru a putea de#onstra i#portan%a
co#unicrii e(terne a unei or)aniza%ii prin pris#a unui dosar de pres$ acesta reprezent*nd
unul din principalele instru#ente de lucru cu presa (co#unicatul i con+erin%a de pres$
inter,iul$ articolul$ +iierele de presa. -onsider c rela%ia dintre o or)aniza%ie i pu'licul
e(tern$ respecti, presa$ este cea #ai i#portant$ .ntruc*t orice institu%ie are ne,oie de o 'un
structur de co#unicare e(tern$ asi)ur*ndu/se ast+el o co#unicare 'ene+ic i e+icient cu
presa.
n urma lecturii a celor trei crti: Redactarea materialelor de Relaii Publice !
de Doug Newsom, Bob arrell, Relaiile Publice !i mass"media! de ristina oman,
precum !i Manipularea prin pres! de #onia ristina #tan, am putut dob$ndi cuno!tinele
necesare pentru a putea elabora aceast lucrare.
n prima parte a lucrrii sunt pre%entate lecturile celor trei cri menionate mai sus.
"# realizat #ai .nt*i o prezentare succint &cu anali%e personale' a primelor dou
cri, Redactarea materialelor de Relaii Publice!$ Doug Newsom, Bob arrell,
Relaiile Publice !i mass"media!$ -ristina -o#an$ ur#*nd apoi o sintez a
acestora.
ea de"a treia carte, Manipularea prin pres! de 0onia -ristina 0tan$ a# prezentat/
o .ntr/o #anier #ai detaliat$ e,iden%iind #odul prin care presa reueste s
#anipuleze oa#enii.
Partea a doua a lucrrii este repre%entat de un studiu empiric ce (!i propune s
)alori*ice !i s pre%inte importana e)enimentului lansat de Ministerul +*acerilor ,nterne,
prin intermediul unui dosar de pres. +st*el, )om putea obser)a cum dosarul de pres pune
(n e)iden in*ormaiile !i cum reu!e!te s sinteti%e%e elementele componente ale
e)enimentului necesare -urnali!tilor pentru a le transmite mai departe publicului e.tern al
instituiei.
Partea I.
2
- Prezentare Lecturi -
arte / 0
1 2Redactarea materialelor de Relaii Publice3, Doug Newsom, Bob arrell$
1d. 2oliro#$ 3ai$ 2004
-artea este o .#'inare .ntre e(punerea teoretic i o a'ordare practic$ ce le o+er
,iitorilor specialiti .n rela%ii pu'lice o descriere )eneral a do#eniului$ instru#entele de
co#unicare speci+ice$ re)ulile stricte de respectat$ dar i 4secretele! succesului .n redactarea
de te(te. "utorii prezint te5nicile de 'az .n redactarea #aterialelor persuasi,e$ pro'le#e de
stil i de con%inut$ de desi)n i de prezentare ,ala'ile pentru toate tipurile de #edia$ tras*nd
portretul/ro'ot al autorului de te(te pentru rela%ii pu'lice per+ect.
De ase#enea$ sunt prezentate sec%iuni dedicate di+eritelor pu'licuri$ #ateriale (e/
#ailuri$ scrisori$ 'uletine in+or#ati,e i nie #edia ('rouri$ re,iste$ rapoarte anuale$
+iecare capitol +iind .nso%it de un set de e(erci%ii.
6n ur#a lecturii acestei cr%i$ consider c aceasta este una +oarte i#portant$ .ntruc*t
cule)erea in+or#a%iilor$ co#unicarea e+icient .n #ass/#edia$ cunoaterea le)isla%iei
i respectarea eticii 7 toate acestea sunt esen%iale .n #unca autorului de te(te pentru
rela%iile pu'lice.
arte / 4
1 2Relaiile Publice i Mass-media3, ristina oman, 1d. 2oliro#$ 3ai$ 2004
2ri#ele capitole ale acestei cr%i se re+er la de+inirea conceptelor i principiilor
+unda#entale ale rela%iilor pu'lice$ la or)anizarea siste#ului #ass/#edia i la ,alorile pe
care se .nte#eiaz #unca 8urnalitilor. -ea #ai #are parte a lucrrii este consacrat
te5nicilor de lucru speci+ice co#unicrii cu presa$ inclusi, cea audio,izual$ dar i te5nicilor
de co#unicare .n situa%ii de criz. 0unt structurate +or#ele de co#unicare cu presa$ re)ulile
dup care tre'uie s +ie realizate$ precu# i caracteristicile acestora ( Dosarul de pres$
-o#unicatul de pres$ -on+erin%a de pres$ 9r)anizarea Biroului de pres$ :iierele de pres
i altele.
;
0unt prezentate capitole consacrate rela%iilor dintre 8urnaliti i specialitii .n
rela%ii pu'lice$ precu# i ,oia8ului i ,izitei de pres. "dres*ndu/se celor care lucreaz .n
'irourile de pres ale di,erselor institu%ii$ studen%ilor de la sec%iile i +acult%ile de
co#unicare pu'lic$ #ana)erilor$ 8urnalitilor i oa#enilor politici$ #anualul o+er nu nu#ai
posi'ilitatea .n%ele)erii adec,ate a acestui do#eniu$ ci i un ansa#'lu co#ple( de te5nici i
unelte de lucru speci+ice rela%iilor pu'lice.
Din punctul #eu de ,edere$ aceast carte a -ristinei -o#an$ Rela%iile 2u'lice i
Mass/#edia! reprezint o e(traordinar lucrare .n li#'a ro#*n .n ceea ce pri,ete
rela%ia dintre oa#enii de 2R (sau$ #ai e(plicit$ ai unui 'irou de pres i 8urnaliti.
"dres*ndu/se .n principal specialitilor .n co#unicare$ dar nee(cluz*ndu/i pe
specialitii altor do#enii$ Relaii Publice !i Mass"media prezint at*t concepte
teoretice +unda#entale a ceea .nsea#n 2R i or)anizarea siste#elor #ass/#edia$ dar
#ai #ult te5nici de lucru .ntr/un 'irou de pres: ela'orarea i or)anizarea a +iierelor$
dosarelor$ co#unicatelor de pres< or)anizarea unei con+erin%e sau realizarea unui
dosar de pres$ toate scrise .ntr/un li#'a8 +luid i accesi'il c5iar i celor #ai pu%in
+a#iliariza%i cu do#eniul.
0unt de prere c aceast carte$ Relaiile Publice i Mass-Media de -ristina -o#an
ar tre'ui s reprezinte liter de le)e a celor ce pro+eseaz .n do#eniul rela%iilor
pu'lice i au le)turi cu presa$ indi+erent de statutul lor$ indi+erent de ,ec5i#ea .n
do#eniu. =ectura i aplicarea lucrurilor prezente .n carte sunt cu ade,arat utile pentru
cei ce doresc o posi'ila cariera in do#eniul Relatiilor 2u'lice.
Sinteza !arte " #$ !arte " %
Relaiile Publice i Mass-Media
Relaiile Publice:
>ici #car cei care lucreaz .n acest do#eniu nu sunt de acord .n pri,in%a a ceea ce
.nsea#n e(act rela%iile pu'lice. :iecare ar da$ pro'a'il$ o de+ini%ie pu%in di+erit$ .n +unc%ie
4
de propria e(perien% de #unc. "ceast e(perien% este in+luen%at de conte(tul social$
politic i econo#ic.
Rela%iile pu'lice sunt +unc%ia #ana)erial distincti, care a8ut la sta'ilirea i #en%inerea
unor li#ite reciproce de co#unicare$ la acceptarea reciproc i la cooperarea dintre o
or)aniza%ie i pu'licul ei< ele i#plic #ana)e#entul pro'le#elor$ a8ut*nd #ana)erii s +ie
in+or#a%i asupra opiniei pu'lice si s rspund cererilor opiniei pu'lice.
1+ortul de a de+ini rela%iile pu'lice sau de a +ace ordine .n de+ini%iile e(istente este
.n)reunat de +aptul c +or#ulrile respecti,e con%in at*t aspecte conceptuale (ce sunt rela%iile
pu'lice$ c*t i aspecte instrumentale (ce e+icien% au ele$ ce proceduri de lucru +olosesc cei
care le practic.
-*#pul rela%iilor pu'lice este$ .n prezent$ locul unor e,olu%ii i trans+or#ri per#anenete$
.n cursul crora di+eritele tipuri de acti,it%i i di+eritele te5nici de lucru se .ntreptrund.
-erin%ele pie%ei$ dina#ica pro+esiunii$ presiunile e(ercitate de di+erite con8uncturi 7 toate
acestea duc la e(tinderea do#eniilor e(istente i la dez,oltarea unor +or#e noi de acti,itate$
.n aceste condi%ii$ e+orturile de clasi+icare i de deli#itare teoretic sunt constant depite de
trans+or#rile din interiorul pro+esiei.
Mass"media !i actorii si
-el #ai si#plu #od de a carto)ra+ia uni,ersal at*t de ,ariat al presei e acela ce are
drept criteriu suportul pe care este trans#is #esa8ul< distin)e# ast+el presa scris (te(tul este
+i(at pe un suport solid/5*rtia i presa audio)i%ual ( te(tul este +i(at! pe unde 5ertziene.
0tudiile arat c #ass/#edia pot s transporte cu succes in+or#a%ii ctre oa#eni (c5iar
dac nu .n toate cazurile$ i nu .ntotdeauna .n #sura .n care ar dori co#unicatorul.
2entru a realiza o co#unicare 'un cu #ass/#edia$ specialitii .n rela%iile pu'lice
tre'uie s cunoasc speci+icul siste#ului #ass/#edia i s se adapteze acestuia. "st+el$
#esa8ul tre'uie s +ie adec,at suportului #ediatic$ iar stilul .n care este ela'orat tre'uie s
corespund principiilor )enerale ale scriiturii 8urnalistice.
5orme de comunicare cu presa
2rincipalele +or#e de lucru cu presa sunt : dosarul de pres, comunicatul de pres,
conferina de pres, interiul i articolul.
?
Rela%ia cu presa are drept scop punerea .n e,iden% a speci+icului unei .ntreprinderi$
institu%ii$ or)aniza%ii$ pentru a o+eri o i#a)ine despre aceasta. @urnalitii au ne,oie s culea)
in+or#a%ii$ iar institu%iile i or)aniza%iile au ne,oie de pres pentru a di+uza in+or#a%ii.
3nstitu%iile i or)aniza%iile +ie inund redac%iile cu in+or#a%ii$ adeseori inutile i prea
nu#eroase pentru a +i toate pu'licate$ +ie nu au rela%ii cu presa$ pe care o consider un
ad,ersar de te#ut. Rela%ia cu presa tre'uie s +ie una pro+esionist$ este de dorit ca institu%iile
i or)aniza%iile s/i +ac din 8urnalist un partener$ i nu un ad,ersar.
Reuita sau eecul rela%iei cu presa pro,ine din analizarea #ai #ultor para#etri$ #ai
#ult sau #ai pu%in controla'ili. Anii para#etri precu#: con8unctura$ natura i calitatea
in+or#a%iei sunt o'iecti,i$ al%i para#etri precu#: calitatea raporturilor cu 8urnalitii$
disponi'ilitatea #edia$ #icri ale opiniei pu'lice sunt #ai su'iecti,i. 6ns$ oricare ar +i
te#ele sau #etodele$ (co#unicat de pres$ dosar de pres$ con+erin% de pres$ inter,iu$
articol rela%iile cu presa sunt +unda#entale$ de calitatea lor ,a depinde calitatea i#a)inii
or)aniza%iei.
Rela%iile cu presa se .nscriu .n strate)ia )lo'al de co#unicare: or)aniza%ia are tot
interesul s construiasc o re%ea de contacte cu care s .ntre%in raporturi constante. Dac
or)aniza%ia ,a tra,ersa o perioad de criz$ ,a tre'ui s cola'oreze cu #ass/#edia$ ,a ti la
cine s apeleze$ .n ce #o#ent$ pentru care tip de in+or#a%ie. @urnalitii ,or +i trata%i ca nite
pro+esioniti ai in+or#a%iei$ iar rela%iile .ntre%inute cu acetia ,or +i rela%ii de cola'orare. 6n
acest sens$ or)aniza%iile ,or a,ea capacitatea s )enereze$ c*t #ai rapid posi'il$ cererile de
in+or#a%ii ale 8urnalitilor$ nu ,or +urniza in+or#a%ii +alse sau pre#ature pentru a c*ti)a .n
ti#p capital de .ncredere i ,or dez,olta o rela%ie pri,ile)iat cu unul din 8urnaliti$ o+erindu/i
o in+or#a%ie #ai 'o)at dec*t celorlal%i.
9rice institu%ie poate or)aniza o serie de e&enimente .n scopul pro#o,rii i#a)inii$
intereselor$ precu# i a presti)iului acesteia. An e,eni#ent creat .n cadrul unei or)aniza%ii
+urnizeaz in+or#a%ii despre aceasta$ prin di+eritele +or#e de co#unicare cu presa: dosar de
pres$ con+erin% i co#unicat de pres$ articol$ inter,iu.
B
arte / 6
Manipularea prin pres!$ #onia ristina #tan, 1d. Cu#anitas$ Bucureti$
2004
9'sesia #anipulrii prin inter#ediul presei este .n e)al #sur 8usti+icat i
a'erant. De #ulte ori$ ter#enul de manipulare! este +olosit i#propriu$ sunt lansate i #ulte
teorii +anteziste (cine,a ne ,e)5eaz de sus!$ dar practic #ult prea des presa ro#*neasc se
#ic periculos pentru #arele pu'lic .ntre dou e(tre#e: lipsa de pro+esionalis# i
#anipulare.
-artea 0oniei -ristina 0tan .i propune s dez'at i s analizeze prin e(e#ple
concrete acest +eno#en$ o+erind i un suport teoretic 'ine ilustrat despre .ntre)ul lan%
in+or#a%ional: in+luen%are$ persuasiune$ propa)and$ ad,ertisin)$ into(icare$ 5ipnoz$
splarea creierului$ co#unicare neurolin),istic$ dezin+or#are$ #anipulare. Di in,it cititorul
s .n,e%e te5nicile de rezisten% la #anipularea #ediatic.
7 e este manipularea8
6n ulti#ii ani$ despre #anipulare se ,or'ete #ult. "t*t de #ult .nc*t ter#enul de
#anipulare! .n loc s se clari+ice$ se .ncarc zilnic de a#'i)uit%i.
0tudiile din do#eniul e+ectelor #ass/#edia s/au pus de #ult de acord asupra +aptului
c 'o#'ardarea receptorului (.n spe% a cet%eanului$ a o#ului de r*nd cu in+or#a%ii .ntr/o
cantitate #ai #are dec*t poate acesta .n#a)azina reduce spiritul critic i )enereaz e+ectul de
sedare!. 9 pozi%ie e(tre# este o'sesia #anipulrii cu a8utorul presei de ctre o entitate
neclar.
Din sonda8e reiese adesea c$ dup Biseric i "r#at$ presa este cel #ai #ult
.n,estit cu .ncrederea ro#*nilor (un loc trei pe o scal a .ncrederii +iind de#n de orice
de#ocra%ie a lu#ii.
1ste interesant de cunoscut +aptul c ter#enul de #anipulare! nu e(ista .n
dic%ionarele li#'ii ro#*ne de dinainte de Re,olu%ie dec*t pentru a dese#na ac%iunea te5nic
de #*nuire! sau #ane,rare! a unor aparate$ #ecanis#e.
6n linii #ari$ o de+ini%ie cuprinztoare! a #anipulrii ar putea +i aceasta: aciunea
de sc9imbare a opiniilor, atitudinilor !i comportamentelor unei persoane sau ale unui grup
social (n )ederea atingerii unor scopuri dorite de ctre altcine)a &persoane, grupuri,
E
organi%aii' *r e.ercitarea *orei !i ls$nd impresia c aceast sc9imbare este o deci%ie
liber.
" Dac .n cazul persuasiunii i pu'licit%ii cel in+luen%at este contient .ntr/o #ai #ic
sau #ai #are #sur c se .ncearc in+luen%area lui$ .n cazul #anipulrii$ acest lucru nu se
.nt*#pl. 3ar dac se .nt*#pl$ nu #ai este ,or'a despre #anipulare. 1ste o ac%iune ratat.
1ste doar o tentati,. Manipularea este un act care se instaleaz .n #od ira%ional.
Manipularea prin pres
7 :pinia public
1le#entul de sta'ilitate .ntr/un siste# de#ocratic este opinia public. 1a asi)ur
ec5ili'rul rela%iei dintre 2res i 2utere i este c5eia oricrui act de #anipulare prin
inter#ediul presei. 2e ea %intesc s o sc5i#'e .n +a,oarea lor cei care ini%iaz actele de
#anipulare. >u#ai c ea$ opinia pu'lic$ este o entitate co#ple($ lunecoas$ nestatornic$
)reu de stp*nit.
0onia -ristina 0tan de+inete opinia public +iind procesul interacti) de coagulare
a opiniilor, atitudinilor !i credinelor re*eritoare la o problem social ma-or care aparin
unui numr semni*icati) de persoane dintr"o comunitate e.primate desc9is (ntr"o *orm sau
alta &c9estionare, gre)e, mitinguri'.
7 Puterea presei
-ercettori serioi$ oa#eni cu in+luen%$ lideri de opinie au analizat$ au decretat i au
i#pus ceea ce azi este do)#a .n r*ndul #ultor oa#eni: presa este o #are putere!.
2oliticienii i starurile (#uzicale$ de cine#a sunt i #ai si)uri de acest ade,r i o si#t cel
#ai 'ine pe propria piele c*nd .ncearc s se de'araseze de pres atunci c*nd ea de,ine
inco#od.
:ilozo+ii )er#ani de prin deceniul al patrulea al sec. al FF/ lea au +ost pri#ii care au
teoretizat puterea #edia$ su'liniind in+luen%a socio/politicului i socio/econo#icului asupra
#edia. 3ndustriile culturale .n serie i pe scar lar) +a,orizeaz pe de o parte standardizarea
produselor i pe de alt parte #anipularea indi,izilor .n cultura de #as.
"adar$ presa este o #are putere prin aceast #anipulareGin+luen%are a pu'licului.
Hia%a politic #odern este aproape de neconceput +r pres$ iar .n ca#paniile electorale$
'tliile se poart .ndeose'i .n aceast aren. 2resa 8oac$ ser,ind ideolo)ia do#inant a
I
societ%ii .n care apare$ un rol e,ident de instru#ent de coeziune social i de le)i#itate a
siste#ului politic.
6n re)i#urile de tip occidental$ presa +unc%ioneaz .n cadrul siste#ului de stat e(istent
i c5iar ca un a,anta8 al acestui siste#. 1a ader i su'scrie la principiile #orale i sociale i
nu se di,izeaz dec*t .n pri,in%a cilor i #i8loacelor apte s realizeze aceste o'iecti,e
)enerale. 1ste ceea ce se nu#ete libertatea presei.
7 2resiunea ziarului esteJzilnic. 1l in+luen%eaz destinul spiritual al unui popor$ ,or'ind
unei #ul%i#i zi de zi despre tot ceea ce se petrece .n lu#e$ o+erindu/i .ns nu#ai ceea ce
crede de cu,iin% c #erit$ tre'uie$ este .n interesul pu'licului sau al ziarului.
0/a e#is c5iar i o ipotez a #ass/#edia c un #i8loc prin care #ul%i#ile sunt
,iolate$ care aproape c/i o'li) pe oa#eni s )*ndeasc sau c/i +ace s ac%ioneze con+or#
dorin%elor. "cest +apt se 'azeaz pe i#portan%a acordat de oa#eni acestor #i8loace de
in+or#are. =a .ntre'area$ daca a%i +i pri,at de ur#toarele trei o'iecte care ,/ar lipsi cel #ai
#ultK!$ tele,izorul a ieit pe pri#ul loc (44L$ .n +a%a +ri)iderului i #ainii de splat.
-eea ce se tie despre #odi+icarea opiniilor indi,izilor indic +aptul c pute# +i
,icti#ele #ass/#edia +r s ne d# sea#a de acest lucru. #leeper e**ect (e+ectul de
ador#ire caracterizeaz .ntr/ade,r +eno#enul prin care o nou opinie se instaleaz .n
#intea unui indi,id$ dispr*nd a#intirea sursei de la care a pro,enit. "adar$ noi uit# c
#i8loacele de co#unicare .n #as ne/au sc5i#'at opiniile.
&oate acestea ne +ac s ne )*ndi# c #edia reprezint un #i8loc aproape a'solut de
in+luen%are a opiniilor i ac%iunilor indi,izilor.
Relaii interpersonale$ grupuri primare$
lideri de opinie
6n studiul lor pilot pri,ind -a#pania electoral din 1M40$ pu'licat .n 1M4I$ 2.
=azars+eld. B. Berelson i C. Naudet sta'ileau c inten%iile de a ,ota pentru un candidat sau
altul +useser orientate .n principal ctre electorii care se deciseser t*rziu$ #ai de)ra' prin
contactele particulare pe care le a,useser ei i #ai pu%in prin cele #ass/#edia. "utorii
a,ansau ipoteza c #esa8ele #ass/#edia atra) #ai .nt*i persoanele cele #ai interesate$ cele
#ai atente i apoi ele sunt retrans#ise prin lideri de opinie! celor #ai pu%in interesa%i.
M
1ste ipoteza celor dou eta8e ale co#unicrii (tOo step +loO co##unication$ .n
care un rol pri#ordial re,ine rela%iei (i in+luen%ei interpersonale care unete #e#'rii
)rupului i o personalitate cu statut de lider de opinie!.
1

Ana dintre puterile care ac%ioneaz .n stat!$ doar o ra#ur a celor trei puteri!
(e(ecuti,ul$ le)islati,ul i 8udiciarul$ o contra/putere! cu rol de a ,e)5ea ca nici una dintre
celelalte s pun .n pri#e8die 'una +unc%ionare a de#ocra%iei$ presa a intrat .n co#plicate
8ocuri politice i statale din #o#entul .n care i/a e(cedat +unc%ia de in+or#are. 1a a a,ut
a#'i%ia nu doar s relateze istoria$ ci i s participe la +acerea ei. Din acel #o#ent ea a
de,enit o %int pre+erat a puterilor care s/au +olosit de credi'ilitatea pe care #edia le au
pentru a #anipula$ sensi'iliz*nd #ase lar)i sau contiin%e restr*nse dar +actori i#portan%i de
decizie$ pentru a/i 8usti+ica actele sau a/i #asca ade,aratele inten%ii. -el #ai adesea este
)reu de sta'ilit )rani%e dintre presa ca manipulator! i presa ca mi-loc prin care se
reali%ea% manipularea!.
Rezistena la manipulare
6n .nc5eiere$ #onia ristina #tan propune cititorilor .n cartea sa$ Manipularea
prin pres! c*te,a te5nici de rezisten% la #anipularea #ediatic.
"adar$ crede ea$ sin)ura #etod si)ur prin care se poate rezista #anipulrii
prin pres sau cel pu%in .i pot +i di#inuate e+ectele este: dez,oltarea spiritului critic. "cesta
se realizeaz .n ti#p$ iar +or#area lui depinde de cultur$ de educa%ie$ de o'inuin%a de
lectur a +iecruia dintre noi pentru a a8un)e s ne contur# o pozi%ie c*t #ai ec5ili'rat .n
raport cu a,alana in+or#a%iilor ade,rate sau #ai pu%in ade,rate. Micile trucuri prin care
pute# a8un)e la un spirit critic necesar sunt cele care se aplic i .n ,ia%a de zi cu zi:
deprinderea capacit%ii de a spune >A la un #o#ent dat$ de a putea re,eni asupra unei
decizii$ de a pune la .ndoial anu#ite lucruri analiz*ndu/le i cu #intea noastr.
-*t pri,ete presa ro#*n i asi#ilarea in+or#a%iilor ei$ se pot aplica i aici
c*te,a #etode i$ cu pu%in aten%ie$ e+ectele #anipulrii pot +i di#inuate.
Alternana! " 6ncerca%i s citi%i #ai #ulte ziare$ c5iar dac sunte%i a'onat doar la unul$
s ur#ri%i #ai #ulte posturi de tele,iziune sau radio. :ace%i #car o dat la o lun
ur#torul e(peri#ent: cu#pra%i toate ziarele din acea zi i ur#ri%i tratarea aceluiai
1
-o#an M.$ 3ntroducere in siste#ul Mass/#edia$ Bucuresti$ 2000$ p.11E<
10
e,eni#ent (su'iectul zilei$ s zice# de +iecare .n parte. 6ncerca%i s citi%i pro+esionist:
s detecta%i sursele in+or#a%iilor$ s depista%i #ici trucuri 8urnalistice. He%i +i ui#i%i de
rezultatele la care ,e%i a8un)e i$ lucru esen%ial$ ,e%i +i ui#i%i c*t de uor ,e%i ti s citi%i
de atunci .nainte.!
#acei le$turi .ntre ceea ce citi%i azi i ceea ce a%i citit #ai de#ult.
%chimbai canalul &' "e(act .n ti#pul tirilor pe un alt canal sau$ i #ai 'ine$ +ace%i
un #ic tur. He%i recunoate aceeai tire prezentat .n patru/cinci #oduri di+erite sau
i#portant cu care este creditat o tire +a% de celelalte .n +unc%ie de locul ei .n 8urnal$
de elanul crainicului$ de re)istrul .n care este prezentat.!
#ii sceptici c*nd #ai #ult de dou ziare par a +i de acord .n pri,in%a unui e,eni#ent.
Incercai s facei distincia .ntre presa de in+or#are i cea de tip ta'loid$ ca i .ntre
presa )eneralist de calitate de cea 'azat pe senza%ional.
Citii mcar o reist sptm(nal )sau lunar*!
Citii i pres e+clusi de opinie pentru a a,ea posi'ilitatea s pri,i%i un e,eni#ent .n
co#ple(itatea lui sau pentru a depista nuan%e.
Mi s/a parut interesant i plcut #odul de a'ordare al 0oniei -ristina 0tan al
#anipulrii prin pres .n aceast lucrare. Datorit acestui lucru a# insistat #ai #ult
pe relatarea acestui su'iect.
:eno#enul #anipulrii prin pres nu este uor de interpretat. 2resa ro#*n se
supune i ea #arilor acte de #anipulare din lu#e$ dictate de interesele econo#ice sau
politice ale coloilor #ediatici sau ale )u,ernelor. " nu recunoate acest lucru este doar o
do,ad de nai,itate. "ceast carte nu ,rea s +ie neaprat un #anual de detectare a
#anipulrii$ ci #ai de)ra' o .ncercare de a o'inui cititorul cu lectura critic$ de a/l incita s
,ad dincolo de lucrurile scrise$ de a nu se supune or'ete +or#ulei periculos de ad*nc
.nrdcinate e ade,rat pentru c a# citit sau a# ,zut la tele,izor!< s realizeze asta prin
cele c*te,a cazuri #ici$ de rutin$ de zi cu zi$ pe care ni le/a o+erit presa ro#*n$ ca i prin
interpretarea altora #ai #ari$ #ai nuan%ate i cunoscute de +iecare din noi.
6n ce/l pri,ete pe cititorul de pres$ a# con,in)erea c .n el st toat puterea$
dei nu/i este uor$ de a ale)e dintre in+or#a%iile care .l 'o#'ardeaz zilnic pe cele$ din ce .n
ce #ai pu%ine$ care c5iar .i +olosesc i .i )5ideaz ,ia%a.
11
9#ul #odern are ne,oie de in+or#a%ie$ de pres$ are ne,oie de repere$ dar o#ul
#odern este asaltat de in+or#a%ie i se pierde .n 5%iul din ce .n ce #ai in+or#atizat$ iar acest
lucru poate st*rni un za#'et a#ar.
Partea a II-a.
Dosar de pres 7 +plicaie pe ba%a lecturilor reali%ate (aplicarea cunotin%elor do'*ndite

6n ur#a pri#irii de #ateriale i in+or#a%ii (ca rspuns la solicitarea #ea din
partea Departa#entului Direc%iei 3n+or#are i Rela%ii 2u'lice din cadrul Ministerului
"+acerilor 3nterne$ cu pri,ire la e,eni#entul Nala +il#ului poli%ist ro#*nesc!$ a# realizat un
dosar de pres i a# e+ectuat o analiz pri,ind i#portan%a acestuia. "# reuit realizarea
acestora ur#*nd .ntoc#ai re)ulile teoretice pe care le/a# putut do'*ndi .n ur#a lecturilor$ .n
special a celor dou cr%i$ Redactarea materialelor de Relaii Publice!$ Dou) >eOso# i
Bo' -arrell$ respecti, Relaiile publice !i Mass"media! de -ristina -o#an.
-a#paniile care i#plic #ass/#edia necesit crearea unui dosar de pres pentru
#edia. Dosarele de pres sunt +olosite de or)aniza%ii pentru in+or#area de 'az pri,ind
or)aniza%ia$ e,eni#entele speciale$ con+erin%e de pres i situa%ii de criz. "cestea nu sunt
dosare de in+or#a%ii .n #as care s +ie +olosite .n )eneral$ de ctre cine,a care dorete s
a+le c*te ce,a despre or)aniza%ie. 1le sunt destinate +olosirii i#ediate de ctre personalul din
#i8loacele de in+or#are: reporteri$ redactori$ directorii departa#entului de tiri i
productoriGrealizatori.
2
,mportana dosarului de pres (n reali%area e)enimentului intitulat
;ala *ilmului poliist rom$nesc3
Ana dintre cele #ai i#portante rela%ii pe care o or)aniza%ie le poate a,ea .n cadrul
e(isten%ei sale este reprezentat de interac%iunea sa cu presa deoarece de aceasta depinde
2
Dou) >eOso#$ Bo' -arrell$ Redactarea materialelor de R<=+ ,, P>B=,< $ 1d. 2oliro#$ 2004$ 3ai$
pp. ;?2/;?4<
12
)radul de co#unicare cu pu'licul )eneral dar #ai ales cu pu'licul cunosctor i interesat de
do#eniul .n care aceasta .i des+oar acti,itatea.
2entru a putea de#onstra .n #od e(act c*t de i#portant este aceast rela%ie a
or)aniza%iei cu presa i respecti, pu'licul$ a# ales$ ca prin inter#ediul dosarului de pres$ s
prezint realizarea unui e,eni#ent lansat de ctre Ministerul de 3nterne al Ro#*niei cu pri,ire
la 4Nal +il#ului poli%ist ro#*nesc!.
:iind pri#a edi%ie de acest )en$ au +ost necesare$ .n #od deose'it$ at*t suportul presei
c*t i recunoaterea pu'licului care nu era +a#iliarizat cu un ast+el de e,eni#ent pentru c
succesul unei ase#enea or)anizri nu se poate realiza +r aceste dou coordonate esen%iale.
-onsider c realizarea unui dosar de pres s/a do,edit a +i necesar .n aceast situa%ie
deoarece aceasta a ,enit ca ur#are a apropierii +a% de cunosctori dar i de pu'licul lar)
a#ator de ast+el de e,eni#ente ce de#onstreaz ,aloarea institu%iei capa'ile s scoat la
i,eal i alt+el de acti,it%i ce #erit respectul i credi'ilitatea cet%eanului ro#an.
Identi'icarea scopului a&ut de dosarul de pres (n gala de 'ilm poliist rom)nesc
Dosarul de pres este .ntoc#it .n acest caz pentru crearea unui e&eniment special
realizat de ctre o institu%ie i#portanta a statului ro#*n i anu#e Ministerul de 3nterne care a
dorit s acorde o aten%ie deose'it i e(tre# de #erituoas or)anului ce asi)ur non/stop
.ncrederea i si)uran%a cet%enilor printr/o )al a +il#elor poli%iste realizate .n e(clusi,itate de
re)izorii ro#*ni.
:aptul c +il#ele au +ost puse .n aplicare nu#ai de re)izori notri cei #ai 'uni iar
rolurile au +ost interpretate nu#ai de actori ro#ani$ #a8oritatea +iind considera%i #ontrii
sacri ai cine#ato)ra+iei ro#*neti$ se scoate .n e,iden% caracterul e*clusi& al )alei care a
dorit s acorde o i#portan% deose'it prin acest inter#ediu at*t interpretilor c*t i institu%iei
.n sine.
1,eni#entul a reprezentat o a+ir#are a #inisterului care a dorit s atra) aten%ia
pu'licului ro#*n asupra ,alorilor noastre ca i popor$ at*t din punct de ,edere artistic c*t i
din punct de ,edere al or)anizrii institu%iei pentru protec%ia cet%enilor acestui stat$ +iind
ast+el .n stare s prezinte cu #are +ine%e un e,eni#ent de 'un au)ur care s asi)ure .n oc5ii
indi,izilor o i#a)ine 'un i +oarte pre%ioas pentru or)aniza%ie.
1;
!aracteristici ale e&enimentului prin prisma dosarului de pres
Dosarul de pres$ .n cazul de +a%$ co#pleteaz in+or#a%ia care nu poate +i di+uzat 7
din #oti,e de spa%iu i ti#p 7 printr/un co#unicat sau .n cadrul unei con+erin%e de pres. De
aceea$ datele prezentate$ care nu sunt de actualitate ci de +ond$ sunt #enite s/l a8ute pe
8urnalist .n .n%ele)erea speci+icului unei or)aniza%ii$ respecti, a Ministerului de 3nterne$ a
lansrii e,eni#entului$ precu# i s/i o+ere o serie de in+or#a%ii supli#entare (datele
'io)ra+ice ale unei persoane$ caracteristici te5nice ale unui produs$ reperele te#porale ale
e,olu%iei unui e,eni#ent etc..
Nala or)anizat de Ministerul de 3nterne reprezint un e,eni#ent cu ade,rat
deose'it care are rolul de a o#a)ia #arii actori ro#*ni prin inter#ediul acti,it%ilor speci+ice
i anu#e a +il#elor poli%iste ro#aneti. "cest e,eni#ent reprezint practic intrarea (n opinia
mass-mediei a unor ast+el de acti,it%i propuse de o institu%ie a statului pentru ca 8urnalitii s
apro+undeze in+or#a%iile i relatrile +cute$ datele +iind acordate pentru c in'ormaia 'inal
s +ie .n%eleas .n .ntrea)a ei a#ploare.
Materialul o'%inut este unul de sine stttor$ care ur#rete o'%inerea unui e+ect pe
ter#en lun)$ el cuprinz*nd un ansa#'lu 'o)at de in+or#a%ii$ ne+iind ast+el doar o si#pl tire
care s ai' un i#pact relati, #ic i pe o perioad scurt de ti#p. 1ste i#portant de precizat
c ase#enea e,eni#ente se des+oar pe o perioad lun) de ti#p$ +iind creat un +el de
tradiie anual .n care respecti,a or)aniza%ie %ine e,eni#entul.
Ministerul de 3nterne se a+la deoca#dat la pri#a )al de acest )en i toc#ai din
acest #oti,$ or)anizatorii$ au a,ut ne,oie de mult susinere i suport pentru a putea
#ediatiza cu# se cu,ine o ase#enea ocazie$ consider*nd ast+el ca cel #ai 'un #od de a +ace
acest lucru ar +i prin inter#ediul dosarului de pres care a con%inut su+iciente detalii pentru c
toat lu#ea interesat s cunoasc ce,a despre cele .nt*#plate.
A&anta+ele o'erite e&enimentului prin abordarea acestui mi+loc de comunicare au*iliar
2entru realizarea Nalei +il#ului poli%ist ro#*nesc! din pri#,ara anului trecut$
dosarul de pres a 8ucat un rol deose'it deoarece acesta a reuit s per#it o prezentare (n
pro'unzime a su'iectului a,ut .n ,izor$ aduc*nd su+iciente ar)u#ente i detalii necesare
.n%ele)erii i apro+undrii te#ei date.
14
0u'iectul .n cauz a +ost abordat din mai multe ung,iuri$ pe de/o parte din
perspecti, artistic deoarece la #arele e,eni#ent au participat nu#eroi artiti ro#*ni
precu#: 3leana 0tana 3onescu$ Mircea Diaconu$ 3on Dic5iseanu$ 3oan -ar#azan$ -onstantin
-oti#anis i al%ii< iar pe de cealalt parte din perspecti, politic$ institu%ia dorind s ias .n
e,iden% printr/un ast+el de e,eni#ent no'il.
Semni'icaia i &aloarea )alei sunt cu ade,rat pro+unde i i#portante$ .ns te#a
a'ordat este una plcut$ uoar$ de loisir$ pentru a pro,oca senti#ente de apropiere i de
cldur din partea pu'licului$ care ast+el ,a asocia e,eni#entul cu a#intiriile sale din
copilrie sau cu o ocazie de 'un )ust pentru a cele'ra pe unii dintre cei #ai #ari re)izori i
actori ro#ani.
2rin crearea acestui dosar de pres in+or#a%iile despre aceasta )al ,or ptrunde .n
'aza de date a 8urnalitilor$ +apt care mrete durata de &ia a in'ormaiilor respecti,e i
asi)ur utilizarea acestora pe o perioad lun) de ti#p$ scopul e,eni#entului +iind ast+el
atins deoarece aceste +apte ale #inisterului ,or r#*ne .n o 'un perioad de ti#p .n
#e#oria pu'licului dar i a presei.
6n principiu$ )ala s/a 'azat pe prezen%a a nu#eroase persoane pu'lice care i/au +cut
apari%ia$ to%i +iind i#presiona%i de te#atica a'ordat. 1,eni#entul a dispus de materiale
ilustrati&e care au respectat te# i #oti,ul discutat anterior$ spre deliciul celor prezen%i. 6n
5olul slii de spectacole P>ic5ita 0tanescuPP a -entrului -ultural al Ministerului "+acerilor
3nterne a +ost or)anizat o e(pozi%ie de uni+or#e$ te5nic i lo)istic apar%in*nd 2oli%iei
Ro#*ne.P
-ala 'ilmului poliist rom)n- un real e&eniment
6n nu#eroase situa%ii$ pentru a se +acilita trans#iterea in+or#a%iilor i pentru a se o+eri
o i#a)ine co#plet asupra istoriei i ,ie%ii or)aniza%iei$ ca i .n cazul institu%iei din e(e#plul
curent$ este necesar di+uzarea unui dosar de pres. Harietatea situa%iilor i a con%inuturilor a
condus la apari%ia #ai #ultor tipuri de dosare de pres$ cel potri,it .n cazul de +a% +iind
dosarul de pres e&eniment.
Dosarul de pres e,eni#ent este constituit special cu ocazia unei ac%iuni create de
or)aniza%ie. 1l prezint un anu#it e,eni#ent se#ni+icati, i #esa8ul or)aniza%iei .n le)tur
cu acest e,eni#ent.
1?
1ste i#portant de precizat c .n +unc%ie de di,ersele conte(te ale co#unicrii cu
presa$ specialitii .n rela%ii pu'lice pot .ntoc#i dosare de pres i pentru alte ocazii$ .n +or#e
i con%inuturi #ai a#ple (sau #ai concentrate.
9 caracteristic i#portant a dosarului de pres e,eni#ent este cea a cantitii de
in'ormaie o+erit deoarece prea pu%in in+or#a%ie nu 8usti+ic crearea unui ase#enea
docu#ent i d 8urnalitilor senza%ia c se .ncearc o ca#panie de pro#o%iune i nu una de
in+or#are$ iar prea #ulte #ateriale .n)reuneaz accesul la ideile ori datele i#portante i irit
8urnalitii$ o'li)a%i s se lanseze .ntr/o ade,rat in,esti)a%ie pentru descoperirea +aptelor
esen%iale.
2ute# a+ir#a c dosarul de pres realizat de ctre or)anizatori a +unc%ionat e(tre# de
'ine deoarece 8urnalitii au prezentat un real interes pentru e,eni#ent$ acestea +iind postate
cu precdere .n #ediul online$ #ediul de actualitate a nu#eroilor ro#*ni care au putut a+la
despre +ericitul e,eni#ent indi+erent de locul unde se a+lau.
2ro#o,area )alei i a e,eni#entelor care au a,ut loc dup aceea$ a reuit s atra)
aten%ia indi,izilor care au a,ut la dispozi%ie pro)ra#ul derulrii +il#elor e(pus pe 4 site/uri
di+erite$ ceea ce 8usti+ic interesul acordat i de 8urnaliti care nu au trecut indi+eren%i peste
su'iectul .n cauz.
.un prezentare a dosarului de pres pentru /-ala 'ilmului poliist rom)n0
Dosarul de pres a tratat un sin)ur su'iect. 1l nu a cuprins #ai #ulte te(te +r
rele,an%$ care s nu ai' le)tur .ntre ele sau care s plictiseasc$ sau care s +ie pline de
elo)ii la adresa or)aniza%iei. "st+el$ su'iectul a +ost anun%at i pe copert$ su' +or# de titlu$
.#preun cu lo)o/ul$ si)la i datele de identi+icare ale Ministerului de 3nterne.
1ste i#portant de precizat c dosarul a con%inut un su#ar$ .n care$ pe l*n)
ele#entele co#ponente ale dosarului$ au +ost adu)ate in+or#a%ii care s/l .nde#ne pe
8urnalist la ac%iune$ cu# ar +i datele de contact utile pentru solicitarea unui e,entual inter,iu.
>ot# c a e(istat o prezentare a su'iectului realizat .n stilul unui co#unicat de
pres. "tunci c*nd dosarul este .ntoc#it pentru a +i distri'uit .n cadrul unui e,eni#ent care a
+ost anun%at de8a printr/un co#unicat de pres$ ,a +i introdus .n dosar$ de o'icei c5iar la
.nceputul acestuia$ lucru care s/a i .nt*#plat .n cazul de +a%.
1B
"u +ost #en%ionate .n dosar i di+erite docu#entare scurte care au scos .n e,iden%
particularitea su'iectului asupra i#plica%iilor sociale pe care le/a a,ut su'iectul redactate
.ntr/un stil 8urnalistic$ clar i concis$ cuprinz*nd in+or#a%ii +actuale$ neutre. 1le au +ost
concepute direct ca #ateriale (articole de pres$ pentru c au a,ut ansa s +ie pu'licate ca
atare.
0e poate a+ir#a c din cate)oria alte #ateriale$ .n +unc%ie de #o#ent$ au +ost
prezentate: in+or#a%ii de +ond (bac?grounders despre or)aniza%ie sau e,eni#ent$ #isiunea i
o'iecti,ele or)aniza%iei$ date statistice$ detalii te5nice$ sc5e#e i +oto)ra+ii (cu le)end$
#ateriale audio,izuale pe -D$ DHD$ casete ,ideo sau audio$ prezentri #ulti#edia$ un scurt
istoric al or)aniza%iei$ 'io)ra+ii ale persoanelor proe#inente i#plicate .n e,eni#ent$
declara%ii i #rturii despre e,eni#ent (or)aniza%ie$ pro)ra#ul #ani+estrii respecti,e$
te(tele discursurilor ce ,or +i rostite cu acea ocazie$ 'rouri$ re,iste$ pliante i alte ase#enea
#ateriale de prezentare$ articole i in+or#a%ii aprute de8a .n pres i care sunt rele,ante
pentru e,eni#ent (or)aniza%ie$ cataloa)e de produse (ser,icii$ liste ale clien%ilor
reprezentati,i pentru or)aniza%ie$ prezentri ale proiectelor sau realizrilor or)aniza%iei.
-r%ile de ,izit ale or)anizatorilor au +ost introduse .n du'lu e(e#plar$ ast+el .nc*t
cel care pri#ete dosarul de pres s poat pstra una$ iar pe cealalt s o poat trans#ite
altcui,a.
"u e(istat nu#eroase in,ita%ii de participare la e,eni#ent$ sala .n care s/a %inut
+ericitul e,eni#ent +iind sala P>ic5ita 0tnescuPP a -entrului -ultural al Ministerului
"+acerilor 3nterne$ aceasta a,*nd o capacitate de B00 de locuri per total.
Materialele din dosar au a,ut o calitate +oarte 'un$ acestea +iind utilizate cu un
#ini#u# de e+ort de ctre cei care le/au pri#it. "st+el$ copiile te(telor i ale ele#entelor de
)ra+ic au +ost destul de ,izi'ile iar +oto)ra+iile pe 5*rtie au a,ut calitatea necesar pentru o
e,entual reproducere .n pu'lica%ii.
-*t despre +oto)ra+iile .n +or#at electronic$ acestea tre'uiau s ai' o rezolu%ie care
s per#it at*t ,izualizarea lor .n #ediul online c*t i redarea lor tipo)ra+ic. 1ste de punctat
c au a,ut le)ende clare i co#plete$ iar #aterialele audio i ,ideo au dispus de calitatea
necesar pentru a putea +i date pe post la para#etrii opti#i de dispunere.
6n orice caz$ .n redactarea #aterialului pentru dosarul de pres$ s/a %inut .n
per#anen% cont c scopul este ca el s +ie citit i nu s trateze e(5austi, situa%ia institu%iei.
1E
Ma8oritatea #aterialelor scrise au inclus i un antet cu denu#irea #inisterului de la care
pro,in$ precu# i cu toate datele de identi+icare ale acesteia.
-eea ce este un lucru i#portant de precizat este c +oto)ra+iile propuse au +ost puse la
dispozi%ie pe 3nternet$ ast+el .nc*t +iecare ziarist s poat descrca e(e#plarele pe care le/a
ales de pe 5*rtie. 0e .n%ele)e c$ .n acest caz$ dosarul a cuprins toate instruc%iunile necesare
pentru descrcarea +oto)ra+iilor. 0olu%ii ase#ntoare pot +i aplicate i .n cazul #aterialelor
audio,izuale i$ de ce nu$ c5iar al celor scrise$ pentru a/l scuti pe 8urnalist de e+ortul cule)erii
unui te(t pe care inten%ioneaz s/l utilizeze.
-on%inutul dosarului de pres tre'uie aran8at .ntr/o ordine logic. =o)ica acesteia
rezult din speci+icul #inisterului$ precu# i al e,eni#entului pe care l/au +cut cunoscut.
9rdinea lo)ic #en%ionat anterior a +ost dispus .n ur#toarea #anier pentru a
scoate .n e,iden% i#portan%a +iecrei etape care are rolul su 'ine deter#inat. 2otri,it
dosarului$ etapele au +ost aran8ate ast+el:
0curt istoric<
Nala +il#ului poli%ist ro#*nesc$ a,*nd ca su'sec%iuni Desc9iderea ;alei i
Programul derulrii *ilmelor<
Mesa8ul Ministrului "+acerilor 3nterne<
"ctori i re)izori cele'rii la desc5iderea Nalei<
3#presii i declara%ii ale actorilor<
3n,ita%ie Nala +il#ului poli%ist ro#anesc!P<
2arteneri.
1osarul de pres online
-el #ai ino,ati, i uor #od de a realiza i e(pune un dosar de pres s/a do,edit a +i
.n #ediul online$ ca ur#are a utilizrii crescute a internetului i a #i8loacelor te5nolo)ice de
care dispun #a8oritatea dintre noi.
3n+or#a%iile necesare sunt ast+el disponi'ile pe site/ul or)aniza%iei$ respecti, pe site/ul
Ministerului de 3nterne$ institu%ie care a constatat c aceast #etod este #ai e+icace
deoarece:
1I
poate +i consultat c5iar i atunci c*nd nu e(ist posi'ilitatea de a li,ra un dosar
Q tradi%ional R<
costurile sunt #ult #ai #ici dec*t cele .nre)istrate .n #od nor#al<
este disponi'il .n per#anen% pentru un pu'lic #ult #ai #are care poate accesa
oric*nd dosarul <
este #ult #ai interacti, dec*t ,arianta Q clasic R$ per#i%*nd +or#ularea de
su)estii i .ntre'ri din partea cititorilor care ast+el ,or putea +i l#uri%i rapid i
uor<
+iierele unui dosar de pres online pot +i actualizate #ai rapid i cu in+init #ai
pu%ine costuri dec*t #aterialele tiprite pe 5*rtie<
ti#pul necesar pentru crearea i #en%inerea unui ase#enea dosar este #ai scurt
dec*t cel cerut de realizarea unei ,ariante pe 5*rtie<
poate +i realizat i .n +or#at 2D: (2orta'le Docu#ent :or#at$ )ata pentru
i#pri#are$ ast+el .nc*t doritorii s/l poat tipri pe 5*rtie cu uurin%.
Respectarea regulilor de prezentare a dosarului de pres (n cadrul 22-alei 'ilmului poliist
roman22
Coperta
Deoarece dosarul de pres este un #aterial de lucru realizat pentru 8urnaliti i nu
un ele#ent de pu'licitate$ este reco#andat ca i coperta s con%in strict i la o'iect
in+or#a%iile reco#andate acestei pr%i. -operta dosarului de pres de la Nal +il#ului
poli%ist ro#*n! dispune de o copert practic$ si#pl. 2e copert +iind tiprite dou +oto)ra+ii
su)esti,e$ le)ate de e,eni#entul prezentat.
&e+tul
-on+or# cerin%elor date$ docu#entul are o prezentare unitar i a putut +i +olosit .n
#od e+icient de 8urnaliti. 1ste de precizat c #aterialul a +ost tiprit pe pa)ini de +or#at "4$
care sunt uor de ar5i,at$ respect*nd at*t punerea .n pa)in c*t i stilul 8urnalistic.
Deoarece +iecare te(t din dosar poate constitui un su'iect 8urnalistic de sine stttor$
este 'ine ca pe +iecare #aterial s apar c*te,a #en%iuni indispensa'ile:
1M
coordonatele de identi+icare ale #inisterului$ (si)l$ adres$ tele+on$ +a(<
data di+uzrii.
1ste precizat nu#ele$ adresa$ tele+onul$ +a(ul i +unc%ia .n or)aniza%ie a persoanei
care poate o+eri in+or#a%ii supli#entare. Deoarece 8urnalitii ateapt de la aceast persoan
at*t co#peten%e te5nice c*t i a'ilit%i co#unica%ionale$ pentru aceast +unc%ie pot +i
dese#na%i$ acolo unde este posi'il$ doi reprezentan%i ai or)aniza%iei.
-u ocazia realizrii acestui e,eni#ent$ dosarul de pres a respectat cu e(actitate
ur#toarele aspecte:
dosarele de pres au +ost tri#ise .n acelai ti#p tuturor redac%iilor +r a +i
+a,orizat o redac%ie sau alta<
.n ale)erea #o#entului de di+uzare s/a %inut cont c e,eni#entul se ,a .ntinde pe
o perioad de 10 spt#*ni i toc#ai de aceea a +ost #en%ionat pro)ra#ul
di+uzrilor spt#*nale <
a,*nd o perioad e(tins de des+urare$ atunci i su'iectul a +ost a'ordat
spt#*nal de 8urnalitii din toat %ara$ .n special cei din Bucureti.
-onc5iz*nd$ se poate a+ir#a c e,eni#entul a a,ut succes datorit dosarului de pres
e(tre# de 'ine or)anizat$ care +iind redactat .ntr/un #od pro+esionist a reuit s aduc
respectul cu,enit institu%iei pe care o reprezint$ dar #ai ales oa#enilor prezen%i .n cadrul
)alei din 22 #artie 201;.
A,E-A
D90"R D1 2R10S
1H1>3M1>&: ;+=+ 5,=M>=>, P:=, ,#@ R:MAN<# !
20
21