Sunteți pe pagina 1din 4

PROIECT DIDACTIC

Prof. BUZESCU MARIETA


Clasa: a XII-a
Data: 27.05.201
U!"tat#a $# "!%atar#: &I'OSO&IA
'#(t"a: SPECI&ICU' &I'OSO&IEI I IMPORTA) A MITURI'OR
'o(*l $# $#sfas*rar#: sala $# (lasa
T"+*l l#(,"#": -".t/
Evaluare: formativ-ameliorativa (achizitii, proces, produs)
Obiective ale evaluarii:
O1 sa in eleag caracteristicile f ilosofului dup Cicero i Socrate
O sa e!plice curentul tririst al lui "ae #onescu
O$ s %nteleag %n ce const iluminarea
O& - sa posede capacitatea de a formula , sustine, 'ustifica opinii si solutii din perspectiva personala %n urma discu iilor pe marginea
miturilor
Valori si atitudini vizate:
- Relationare pozitiva cu ceilalti,
- Cresterea sistemului volitiv-motivational, gandire critica si flexibila
Strategii didactice: e!plicativ-conversative
Metode: (1 e!pozitiv-euristice
( e!plicatii
($ conversatia euristica
(& comparatia
() pro*lematizarea
Instrumente de evaluare: frontala,o*servarea sistematica, fisa de lucru
Forme de organizare a activitatii: frontala, pe grupe cooperante
Resurse: umane: $+
timp: )+ min
materiale: laptop, videoproiector, fise de lucru
DEMERS DIDACTIC
Secventele didactice Continuturi vizate ,ctivitatea
profesorului
,ctivitatea
elevului
-esurse proced. /valuare
O*serva0ii
1. (oment organizatoric ,*sente, organizeaza clasa,
materialele, creeaza un climat
favora*il
-aspund cerintelor cadrului
didactic
.-eactualizarea cuno1-
tin0elor anterioare
Ce este filosofia2 -Solicita opinii despre continuturile
anterior studiate
-su*liniaza diversitatea teoriilor
morale
-stimuleaza elevii sa-si e!prime
opiniile filosofice
/valueaza raspunsurile
(critica,noteaza, apreciaza)
/la*oreaza raspunsuri la cerinte
,nalizeaza comparativ teoriile
morale discutate
(
($
(&
3rontala orala
$./vocare Specificul filosofiei si
importanta miturilor
"oteaza titlul pe ta*la
/!pune pro*lematizat ideile care vor
"oteaza in caiet
,sculta indicatii
(1
fi dez*atute pe parcursul lectiei
&. 4o*andire de noi
cunostinte
1. Cum este filosoful2
. 3ilosofia ca tiin
i iluminare
$. #mportan a
miturilor filosofice
,sigura:
A.Cunoasterea5receptarea5inva
tarea
-crearea de situatii pro*lema
-opereaza cu diferite notiuni
-argumenteaza pro5contra
unele metode de solutionare
B.#ntelegerea noilor
continuturi
-introducerea unor conceptii
filosofice pe *aza unor situatii
concrete de viata
C. ,naliza
Compara unele notiuni
filosofice
D.Sinteza
Com*ina si formuleaza idei,
opinii filosofice
-Opereaza cu diferite
notiuni
,rgumenteaza pro5contra
/la*oreaza conceptii
filosofice pe *aza unor
situatii date
-formuleaza si
argumenteaza opinii
-isi asuma
responsa*ilitatea opiniei

(
(&
3rontal orala
,trage atentia asupra noutatii
opiniilor
). Stimularea
performantei
4ez*aterea unor mituri ,nalizeaza po*lema si
formuleaza opinii
() 3rontal oral
6. ,sigurarea
transferului
Coreleaza opiniile elevilor cu
cele discutate, fise de lucru
3ormuleaza opinii () 3rontal
oral
7. 8ema
9. /valuarea ,dapteaza la conte!tul de
viata al situatiilor discutate
Se raporteaza la
aprecierile formulate