Sunteți pe pagina 1din 5

Colegiul Național ”Ion C.

Brătianu” Pitești

Proiect de lecție
Filosofie

CLASA : a XII-a K Prof. : Alina Turcescu

~ 2019 ~

1
Proiect didactic

COLEGIUL NATIONAL ”Ion C. Brătianu” Pitești


CLASA: a XII-a K
SAPTAMÂNA: 13-17 mai 2019
DISCIPLINA: Filosofie
NR. ORE PE SAPT.: 3
ANUL ȘCOLAR 2018-2019
SUBIECTUL: Genuri și stiluri de filosofare
TIPUL LECŢIEI: însușire de cunoștințe și abilități de operare cu ele
Obiective / Competente generale: (cfm.programei școlare)
1.Utilizarea conceptelor specifice stiințelor sociale pentru organizarea demersurilor de cunoastere si explicare a unor fapte, evenimente, procese din viața reală.
2. Aplicarea cunostințelor specifice stiințelor sociale în rezolvarea unor situații problemă, precum si în analizarea posibilităților personale de dezvoltare.
3. Cooperarea cu ceilalți în rezolvarea unor probleme teoretice si practice, în cadrul diferitelor grupuri.
4. Manifestarea unui comportament social activ si responsabil, adecvat unei lumi în schimbare.
5. Participarea la luarea deciziilor si la rezolvarea problemelor comunității.

Competente specifice
1.9. Caracterizarea diferitelor genuri si stiluri de filosofare
1.10. Utilizarea discursului filosofic în elaborarea unui eseu
5.1. Analizarea unor situaȚii de viaȚă, în vederea identificării unor soluȚii, folosind cunostinȚele si metodologia specifice filosofiei

Bibliografie:
o Eugenia Olariu, Filosofie Tip B. Manual pentru clasa a XII-a, Editura CD Press, 2007.

2
Secventele lectiei si Compe- Activitati de invatare Strategii didactice
Conţinuturi tente Evaluare
specifice Metode Mijloace
1. Moment organizatoric - Efectuarea prezenţei elevilor
(2’) -Profesorul anunță tema orei de curs
-Elevii se pregătesc de lectie

2. Reactualizarea
- elevii definesc termenii cheie ai lecției -intrebari frontale -Power point, tablă -observare
continutului predat anterioare ”Determinism”: interactive, sistematica
anterior  Determinism fizicalist: Octav -conversaţia videoproiecție
(8’) Onicescu, Determinismul classic; examinatorie si
1.9 Karl Popper, Mizeria istoricismului constatatoare
 Determinism 1.10 – ”Starea prezentă a universului ca
 Determinism fizicalist: 5.1 efectul stării sale anterioare”
Octav Onicescu,  Determinism supranatural: Ioan
Determinismul classic; Damaschin, Dogmatica; Principii ale
Karl Popper, Mizeria naturii și ale grației – ”Liberul
istoricismului arbitru însoțește în chip nemijlocit -explicatia -autoevaluare
 Determinism rațiunea” -conversatie
supranatural: Ioan  Determinism – indeterminism –
Damaschin, Dogmatica; libertate: Jean Paul Sartre, Ființa și
Principii ale naturii și neantul – ”Omul este condamnat la
ale grației libertate”
 Determinism –
indeterminism – -oferă exemple
libertate: Jean Paul
Sartre, Ființa și neantul
-urmaresc discuția recapitulativă

3
Secventele lectiei si Compe- Activitati de invatare Strategii didactice
Conţinuturi tente Evaluare
specifice Metode Mijloace
3. Predare-învatare a -elevii ascultă lecția pe care o expune -conversatie -Power point, tablă -observare
noilor continuturi profesorul și urmăresc ppt ul prezentat interactive, sitematica a elevilor
(38’) -profesorul coordonează dialogul menit -expunere videoproiecție (participare activa,
1.9 să lămurească noțiunile lecției și corectitudinea
 Genuri și stiluri de 1.10 adresează întrebări, iar elevii răspund raspunsurilor
filosofare 5.1 -profesorul solicit elevilor exemple -învățarea prin oferite, folosirea
menite să stabilească în ce măsură au descoperire corecta a termenilor
 Aristotel,
înțeles noțiunile lecției logici)
Metafizica
 Aristotel, Metafizica –
 Immanuel Kant,
”Filosofia este ”știința supreme” -activitate -autoevaluare prin
Critica rațiunii pure
care ”se îndeletnicește cu autoevaluativa verificarea
 Friedrich Nietzsche,
primele cause și principii”” rezultatului
Dincolo de bine și
 Immanuel Kant, Critica rațiunii
de rău
pure – Filosofia, o știință
 Auguste Comte,
specială care poate fi numită
Curs de filosofie
”Critica rațiunii pure””
pozitivă
 Friedrich Nietzsche, Dincolo de
bine și de rău – ”Filosofia
”creează lumea potrivit imaginii
ei””
 Auguste Comte, Curs de
filosofie pozitivă – ”Filosofia
pozitivistă își circumscrie
sforțările în domeniul
observației veritabile”

4
Secventele lectiei si Compe- Activitati de invatare Strategii didactice Evaluare
Conţinuturi tente
Metode Mijloace
specifice

5.Evaluarea activitatii -profesorul face aprecieri asupra -activitate de predare Power point, tablă -observare directa a
elevilor. Tema pt acasa. modului in care elevii au colaborat la prin explicație, interactive, modului de
discuție și lecție expunere, aplicare, videoproiecție implicare activa a
(2’)
1.9 -propune tema pt acasa realizare de feed- fiecarui elev
1.10 back
5.1 -autoevaluare prin
confruntarea cu
opiniile celorlalți

-expunere
-conversatie in
vederea realizarii de
feedback