Sunteți pe pagina 1din 3

Proiect de lec ie

Unitatea de nv Clasa: a XII-a

mnt: Liceul Teoretic

Disciplina: Filosofie Lec ia: Dreptatea Data: 09 iunie 2011 Tipul lec iei: mixt Competen e generale: 1.Utilizarea conceptelor specifice filosofiei politice. 2.Aplicarea cuno tin elor de filosofie n rezolvarea de situa ii problem . 3.Manifestarea unui comportament activ i responsabil, adecvat unei lumi de schimbare. Competen e specifice 1.Identificarea unor concepte i categorii specifice filosofiei politice; 2.Analizarea i compararea principalelor teorii politice moderne i contemporane; 3.Utilizarea argument rii, a analizei de text etc. n caracterizarea problematicii libert ii i responsabilit ii n plan social-politic, a egalit ii i drept ii. Obiective opera ionale O1: s eviden ieze principalele caracteristici ale principalilor autori studia i la tema Dreptatea; O2: s fac compara ii ntre conceptele fiec rui filosof; O3: s formuleze opinii personale i judec i de valoare asupra conceptului de dreptate; O4: s realizeze conexiuni ntre cuno tin ele dobndite la filosofie i situa iile reale ntlnite.

Metode i procedee: conversa ia, lucrul pe grupe, explica ia, problematizarea, activitatea independent Material didactic 1.Manual de Filosofie pentru clasele a XII-a, Ed. Economic , 2002. 2.Dic ionar Oxford de Filosofie. Momentele lec iei I.Moment organizatoric: Notarea absen ilor, controlul ordinii, preg tirea clasei II.Verificarea cuno tin elor din lec ia anterioar : Cum putem defini dreptatea? Cum se coreleaz dreptatea cu drepturile indivizilor? Dar cu adev rul? III.Captarea aten iei elevilor: Profesorul eviden iaz importan a lec iei studiate. Elevii ascult cu aten ie rolul i utilitatea lec iei. IV.Predarea noilor cuno tin e: Particip la discu ii ncercnd s defineasc conceptele cheie ale lec iei i s fac deosebiri i asem n ri ntre viziunile prezentate. Pentru a defini conceptul de dreptate, trebuie avute n vedere afirma iile lui Jean Jacques Rousseau (1712 - 1778), lucrarea Contractul Social- teoria contractului social - dreptatea se stabile te prin lege - legea este stabilit prin voin a general - voin a general este expresia sumei voin elor indivizilor - dreptatea este forma generalizat ca lege i conven ie a voin ei individului - sentimentul pur al drept ii este nr d cinat n natura uman John Stuart Mills (1806 - 1873), lucrarea Utilitarismul - sentimentul drept ii nu este pur - sentimentul drept ii este izvort din dorin a de a pedepsi pe cei care ncalc legile i i conduce ac iunile

- este regula de conduit necesar realiz rii binelui umanit iI - statul are rolul de a asigura un cadru legal n care cei care ncalc legile s fie pedepsi i, i de a proteja indivizii de nc lcarea regulilor - dreptatea are un caracter moral n sensul de conduit necesar realiz rii binelui umanit ii (utilitatea general ) - dreptatea este un nume pentru anumite clase de reguli morale care privesc esen a bun st rii umanit ii. V. Fixarea: Aplica ii din manual. Lucru pe grupe. VI. Feedback/ Anun area temei pentru acas .