Sunteți pe pagina 1din 4

PROIECT DE LECŢIE: Filosofie

Dreptate şi egalitate în contexul relaţiei individ, societate, autoritate

Clasa: a XII-a E
Data: 23 februarie 2012
Tema: Dreptate şi egalitate în contexul relaţiei individ, societate, autoritate- texte filosofice: John Rawls şi David Hume.
Tipul lecţiei: lecţie de predare – învăţare
Durata: 50 de min.

Competenţe generale:
1. Utilizarea conceptelor specifice ştiinţelor sociale pentru organizarea demersurilor de cunoaştere şi explicare a unor fapte, evenimente, procese din
viaţa reală;

2. Aplicarea cunoştinţelor specifice ştiinţelor sociale în rezolvarea unor situaţii-problemă, precum şi în analizarea posibilităţilor personale de dezvoltare;

3. Cooperarea cu ceilalţi în rezolvarea unor probleme teoretice şi practice, în cadrul diferitelor grupuri.

Valori şi atitudini:
-gândire critică şi divergentă;
-disponibilitate pentru dialog şi dezbatere;
-coerenţă şi rigurozitate în gândire şi acţiune;
-solidaritate şi asumarea responsabilităţii faptelor personale.
Competenţe specifice:
2.4. Utilizarea argumentării, a analizei de text etc. în caracterizarea problematicii libertăţii şi responsabilităţii în plan social-politic, a egalităţii şi dreptăţii
3.2. Identificarea şi analizarea unor cazuri de încălcare a drepturilor omului, în cadrul unor activităţi pe grupe, pornind de la surse mediatice.
4.2. Formularea şi argumentarea unor opinii personale, asupra raportului stat – cetăţeni.

Obiective operaţionale (la finalul activităţii elevii vor fi capabili să):


1. Să definească termenii cheie ai temei discutate;
2. Să analizeze termenii cheie: dreptate ca echitate; regula egalităţii;
3. Să identifice aspectele centrale ale principiului echităţii/ principiilor dreptăţii;
4. Să compare cele două poziţii filosofice;
5. Să-şi argumenteze propriile poziţii în contextul dezbaterilor impuse de temă făcând apel la alte poziţii filosofice semnificative;
6. Să participe cu interes la activităţile individuale şi de grup.

Metode şi procedee:
Conversaţia euristică, chestionarea orală, explicaţia didactică, brainstorming, lucrul în grup/ individual, problematizarea, analiza de produse ale activităţii.

Mijloace şi materiale:
Texte filosofice , citate celebre, plicuri colorate, manualul, “pălării gânditoare”, tabla, aplicaţii practice.
Secvenţele lecţiei T Ob Elemente esenţiale de conţinut Strategii didactice Evaluare
Activitatea profesorului Activitatea elevilor Metode Mijloace
1.Moment 5 -verificarea prezenţei; -elevii se pregătesc -conversaţia; -sala de clasă. -observarea
organizatoric -organizarea materialului didactic pentru buna pentru buna desfăşurare a -explicaţia. sistematică
desfăşurare a orei. orei; a elevilor.
-elevii se impart în şase
grupe egale şi îşi
desemnează liderii.
2.Captarea 10 O6 -Exerciţiu de spargere a gheţii „Compune un citat Fiecare grup de elevi -explicaţia, -problema- -observarea
atenţiei celebru”. primeşte un plic în care -metoda tizarea; sistematică;
Profesorul propune 6 citate celebre, care se sunt fragmente dintr-un “Compune un
gasesc fragmentate în plicurile fiecărei grupe de citat celebru care are in citat celebru”. -plicuri cu -analiza de
elevi: vedere tema dezbătută. citate. produse ale
- “Egalitatea este sufletul prieteniei” (Aristotel); Elevii vor recompune activităţii.
- “Egalitatea nu există decât în matematică” citatul şi îl vor nota pe
(Mihai Eminescu); tablă şi în caiete.
- “Când toţi oamneii vor fi egali, au sa fie
nevoiţi să se unească” (Victor Duţă);
- “Dacă dreptatea ar fi o sârmă aş îndrepta-o!”
(Eugen Barbu);
- “Dreptatea nu costă nimic şi de aceea nu are
circulaţie în comerţ” (Liviu Rebreanu);

- “Inima omului este întotdeauna dreaptă, în tot


ce nu-l priveşte personal” (J.J.Rousseau).
3.Comunicarea 5 O1 -pornind de la dezbaterea citatelor obţinute se va -elevii notează titlul noii -conversaţia; -texte observarea
subiectului şi a anunţa subiectul lecţiei şi se vor comunica lecţii şi răspund -explicaţia. filosofice; sistematică
obiectivelor obiectivele într-un mod accesibil, clar; cerinţelor;
lecţiei -subiectul lecţiei: Egalitate şi dreptate în concepţiile
lui John Rawls şi David Hume.
4.Dirijarea 20 O2 -profesorul propune elevilor lecturarea textelor -Preiau informaţiile; -învăţarea prin -metoda chestionarea
învăţării celor doi filosofi cu scopul realizării unei mai participă activ la secvenţa descoperire; dialogală; orală;
bune înţelegeri, urmând ca pe acest fundament să de predare prin răspunsuri
se treacă la parcurgerea cognitivă a textelor cu la întrebările adresate de -explicaţia brainstorming.
O3 ajutorul metodei pălăriilor gânditoare: fiecare grup profesor didactică, -analiza de
primeşte o pălărie colorată în interiorul căreia sunt -metoda produse ale
indicate cerinţele fiecărui grup cu privire la -Urmăresc expunerea -conversaţia pălăriilor activităţii;
textele date: profesorului; intervin din euristică; gânditoare;
O4 - pălăria albă- informează; proprie iniţiativă sau la -evaluarea
-pălăria galbenă-aduce beneficii creative; solicitarea profesorului. -lucrul în continuă.
-pălăria verde-generează idei noi; grup.
-pălăria roşie-spune ce simte despre…..; -răspund solicitărilor
-pălăria albastră-clarifică; profesorului, participă la
-pălăria neagră-identifică erorile. rezolvarea sarcinilor de
grup.
5.Obţinerea 5 O5 -profesorul urmăreşte modul în care sunt rezolvate -rezolvă cerinţele -explicaţia; -aplicaţie observarea
performanţei; cerinţele de către fiecare grupă şi intervine acolo aplicaţiei practice propuse -învăţarea practică; sistematică
Asigurarea feed- unde este necesar. şi aduc la cunoştinţă dirijată -lucrul
back-ului rezultatele celorlalte brainstorming. individual/ în
grupe. grup.
6.Asigurarea 3 O6 -pe baza rezultatelor constatate la nivelul aplicaţiei -participă la discuţii; conversaţia -explicaţia evaluare
retenţiei şi practice se vor face aprecieri şi se vor nota cele mai -răspund întrebărilor. didactică, orală;
transferului bune intervenţii şi rezlutate înregistrate de-a lungul autoeva-
orei. luare.
7.Tema pentru 2 Toate -profesorul propune elevilor realizarea unui eseu -notează tema. conversaţia, -eseul liber. evaluare
acasă. com- liber cu titlul: “Mă pot bucura de egalitate şi explicaţia. continuă
peten- dreptate la orice pas?!”
ţele.