Sunteți pe pagina 1din 5

PROIECT DIDACTIC

Profesor: Simion Marius Sorin


Unitatea scolara: Liceul Tehnologic Dimitrie Filisanu
Disciplina: Sociologie
Clasa a IX-a C
Unitatea de invatare:
Subiectul: Clase sociale si mobilitatea sociala
Tipul lectiei: Predare invatare (transmitere de noi cunostinte)
Aria curriculara: Om si societate
Resurse procedurale: conversatia euristica, expunerea, problematizarea, dezbaterea, explicatia didactica
Competente generale:

utilizarea conceptelor specifice stiintelor sociale pentru organizarea demersului de cunoastere si explicare a unor fapte, evenimente si procese
din viata reala

aplicarea cunostintelor specifice stiintelor sociale in rezolvarea unor situatii-problema, precum si analizarea posibilitatilor personale de
dezvoltare

cooperarea cu ceilalti in rezolvarea unor probleme teoretice si practice in cadrul diferitelor grupuri

Competente specifice:
C1. Caracterizarea individului in multiplele lui ipostaze: membru al unui familii sau al unui grup social
C2. Utilizarea unor instrumente de cercetare sociologica in rezolvarea unor sarcini de lucru prin cooperarea cu ceilalti
C3. Argumentarea necesitatii ordinii si controlului social pentru functionarea normala a unei societati

Competente derivate:
C4. Dezvoltarea capacitatii de a folosi corect conceptele de clasa sociala si mobilitate sociala
C5. Identificarea criteriilor ce stau la baza stratificarii sociale
C6. Ilustrarea diferitelor tipuri de mobilitate sociala
C7. Sesizarea diferentelor fundamentale dintre o societate deschisa si o societate inchisa

Etape

Competente

1. Moment organizatoric

Detalii de continut

Activitati de invatare

Resurse procedurale si

/Activitatea profesorului

/Activitatea elevilor

materiale

Se face prezenta

Catalog

Se pregateste materialul
didactic
2. Captarea atentiei

C1, C7

Starneste curiozitatea si

- Fac conexiuni cu informatii Explicatia si problematizarea

interesul elevilor in legatura care au fost prelucrate in


cu tema abordata printr-o

capitolele anterioare

scurta introducere ce
vizeaza, in principal,
distinctia intre o societate
deschisa si o societate
inchisa
Scrie titlul pe tabla:
3. Comunicarea subiectului

"Clasele sociale si

Asculta, pun intrebari

Tabla si explicatia

si a obiectivelor lectiei

mobilitatea sociala"
Comunica principalele
obiective ale lectiei:
- capacitatea de a defini
conceptelor de clasa sociala
si mobilitate sociala
- capacitatea de a analiza
criteriile in functie de care
clasele sociale se stratifica

4. Desfasurarea lectiei

C4

- Definirea claselor sociale

- Ofera exemple din viata

Expunerea

drept grupuri de indivizi care sociala, cu argumente


au aceleasi resurse materiale,
influenta sociala, precum si

- Sunt antrenati in discutii

sanse similare de a urca in


ierarhia unei societati

- Realizeaza un efort de
reflectie personala

- Prezentarea principalelor
C5

criterii in functie de care

- Raspund intrebarilor

indivizii se impart in clase

profesorului

sociale:

educatia

- Fac o comparatie intre

ocupatia

tipurile de mobilizare sociala

Problematizarea

venitul

averea

- Ilustrarea situatiei claselor


C1

Explicatia

sociale la nivel global:

clasa de sus 0,5% din


populatie

clasa manageriala:
0,5% din populatie

clasa de mijloc: 45%

Conversatia

din populatie

clasa muncitoare:
38% din populatie

clasa de jos: 16% din


populatie

- Defineste mobilitatea
C4

sociala drept trecerea


indivizilor dintr-o clasa
sociala in alta
- Evidentiaza principalele

Expunerea

tipuri de mobilitate sociala

Problematizarea

C6
- Scoate in evidenta factorii
care influenteaza mobilitatea
sociala

5. Fixarea noilor

Evidentiaza succint punctele Sunt angajati in discutie

cunostintelor si obtinerea

cheie ale lectiei

feedback-ului
Adreseaza intrebari elevilor

Isi exprima eventuale


nelamuriri

Dezbaterea