Sunteți pe pagina 1din 59

Capitolul I.

Participan ii la procedura de executare silit


1. Precizri prealabile
Executarea silit, caracterizat ca fiind cea de-a doua faz a procesului civil, nu poate fi
conceput fr participarea mai multor subieci procesuali care, prin manifestarea lor de
voin, nasc, modific sau sting raporturi procedurale execuionale.
Aadar, principalii participani la executarea silit sunt prile i organele de executare,
ns, de cele mai multe ori, este indispensabil i participarea instanei de judecat, sau a altor
autorit i. e asemenea, un rol important l are i procurorul, nefiind exclus nici participarea
terilor n aceast faz a procesului civil.
!n acest sens, art. "#$ alin. % din &'(' reglementeaz n mod expres participanii la
executarea silit, care pot fi urmtoarele persoane sau organe) prile, terii garani, creditorii
intervenieni, instana de executare, executorul judectoresc, *inisterul (ublic, agenii forei
publice, martorii asisteni, experii, interpreii i ali participani, n condiiile anume prevzute
de lege.
2. Pr ile procedurii de executare silit
!n faza executrii silite, prile poart denumirea de creditor i debitor. Aceste caliti pot
fi dob+ndite de oricare din prile procesului civil ,reclamant, p+r+t, intervenient-, n funcie
de rezultatul judecii.
Creditorul este persoana creia i s-a eliberat titlul executoriu, respectiv acea parte care a
c+tigat procesul.
!n conformitate cu dispoziiile art. art. "$. din &'(', executarea silit se va efectua numai
n temeiul unei /otr+ri judectoreti ori al unui alt nscris care, potrivit legii, constituie titlu
executoriu.
Debitorul este persoana obligat prin /otr+re sau printr-un alt titlu executoriu i mpotriva
cruia urmeaz s fie pornit executarea silit, dac acesta nu i execut de bunvoie
obligaiile.
!n &'(' sunt consacrate pentru prima oar dispoziii
%
potrivit crora creditorul poate
urmri concomitent sau, dup caz, separat, i bunurile terilor care au garantat plata datoriilor
debitorului.
Condiiile pe care prile trebuie s le ndeplineasc n faza executrii silite sunt aceleai
ca i n faza judecii, respectiv ele trebuie s aib capacitate procesual, calitate procesual
i s justifice un interes n declanarea executrii silite.
0otodat, executarea silit poate fi pornit i de motenitorii legali ai creditorului, dar n
acelai timp pot fi urmrii i motenitorii debitorului, deoarece acetia se subrog n
drepturile autorilor lor.
'reditorul nu poate fi obligat s participe la executarea silit, ns poate fi reprezentat de
un mandatar.
'oparticiparea procesual activ poate fi realizat i n aceast faz a procesului civil,
ntruc+t nicio dispoziie legal nu mpiedic mai muli creditori s-l execute silit pe acelai
debitor, ns coparticiparea procesual pasiv nu este posibil, deoarece urmrirea are un
caracter individual, astfel c procedura execuional va trebui realizat fa de fiecare
debitor n parte
.
. *ai mult dec+t at+t, dac mai multe persoane au calitatea de debitor, urm+nd
a rspunde solidar pentru o singur obliga ie, creditorul are drept de dispozi ie de a executa
numai una dintre aceste persoane. Aceast persoan, care va suporta consecin ele executrii
%
A se vedea n acest sens, art.647 din NCPC.
.
A se vedea, pentru amnunte, S. Zilberstein, V.M. Ciobanu, op. cit., p. 56-57; I. Le,
Tratat, p. 1!".
%
obliga iei solidare, ulterior, poate formula o ac iune n regres mpotriva celorlal i debitori
pentru a-i obliga s execute partea lor de obliga ie.
!n faza executrii silite, prile au aceleai drepturi i obligaii ca i n faza judecii.
Drepturile pr ilor , sunt specificate n con inutul art. "#1 &'(' i sunt urmtoarele)
2 de a asista personal sau prin reprezentan ii lor la efectuarea tuturor actelor de executare3
2 de a lua la cuno tin de actele dosarului de executare3
2 de a ob ine adeverin e i copii ale actelor dosarului de executare, certificate de executorul
judectoresc, pe c/eltuiala pr ii interesate3
2 de a contesta actele de executare sau executarea silit ns i, n termenele i condi iile
prevzute de lege3
0otodat, la cererea debitorului, executorul judectoresc va aplica in+nd cont de
dispozi iile art. %."%" i urm. din &'', compensa ia legal dintre crean a prevzut n titlul a
crui executare s-a cerut mpotriva sa i crean a pe care el o opune pe baza unui alt titlu
executoriu.
e asemenea, prile au i anumite obligaii. (ornind de la principiul general statuat n
con inutul art.%. din &'(' potrivit cruia, drepturile procesuale trebuie exercitate cu bun-
credin i potrivit scopului n vederea cruia au fost recunoscute de lege, art. "#" din &'('
evoc urmtoarele obliga ii ale pr ilor )
a- creditorul este obligat, s acorde executorului judectoresc, la cererea acestuia,
sprijin efectiv pentru aducerea la ndeplinire, n bune condi ii, a executrii silite.
'reditorul este obligat s avanseze c/eltuielile necesare ndeplinirii actelor de
executare, potrivit dispozi iilor luate de executor3
b- debitorul este obligat, sub sanc iunile prevzute la art. %44 alin.,.-, s declare, la
cererea executorului, toate bunurile sale, mobile i imobile, inclusiv cele aflate n
proprietatecomun pe cote-pr i sau n devlm ie. ebitorul are obliga ia de a-i
comunica executorului judectoresc, dac bunurile sale au fost sec/estrate anterior,
pred+nd executorului o copie a procesului-verbal de sec/estru.
0otodat, prile au i anumite obligaii specifice fazei executrii silite ,suportarea
c/eltuielilor de executare de ctre debitor, obligaia debitorului de a permite accesul
executorului judectoresc la bunurile sale etc.-.
3. Ter ii garan i
5 categorie special de persoane ce au calitate de parte n cadrul procedurii de executare
silit sunt i ter ii garani. Ter ii garani sunt acele persoane care i-au asumat n scris
obligaia de a garanta datorii ale debitorului i care pot rspunde n totalitate sau parial cu
patrimoniul lor, n locul debitorului. !n cadrul procedurii de executare silit, garantul devine
debitor, subrog+ndu-se n drepturile i obligaiile pe care le-ar fi avut n aceast faza a
procesului civil persoana pentru care a garantat.
e aceea, dispozi iile art. "#6 alin.,.- din &'(', stabilesc c pot avea calitatea de ter i
garan i, ter ul fidejusor ori garantul ipotecar, care pot fi urmri i alturi de debitorul principal.
4. Creditorii intervenien i
!n cazul declan rii unei executrii silite la cererea unui creditor, acesta va dob+ndi
calitatea de creditor urmritor. !ns, odat declan at executarea silit la cererea creditorului
urmritor, legisla ia procesual permite i altor persoane care ndeplinesc anumite condi ii, s
intervin n cadrul acestei proceduri.
(otrivit art. "47 &'(', pot fi considera i creditori intervenien i, urmtoarele persoane)
- creditorii care au dea un titlu executoriu contra debitorului ur!rit"
.
- creditorii care au luat !suri asiguratorii asupra bunurilor acestuia "
- creditorii care au un drept real de garan ie sau# dup caz# un drept de pre$erin
asupra bunului ur!rit# conservat %n condi iile legii"
- creditorii c&irogra$ari titulari ai unor crean e bne ti rezultate din %nscrisuri cu
dat cert ori din registre inute cu respectarea condi iilor prevzute de lege "
'. Instan a de executare
!n urma implementrii &'(' rolul instanei de judecat n procedurile de executare silit
s-a redus semnificativ
$
. 0otui, legiuitorul a pstrat unele atribuii ale acesteia n faza
executrii silite. Ele sunt urmtoarele)
2 ncuviin area executrii i aplicarea formulei executorii a /otr+rilor judectoreti
executorii ori definitive, precum i a altor nscrisuri3
2 dispunerea unor msuri propriu-zise de executare silit3
2 aplicarea unor amenzi sau acordarea unor despgubiri3
2 soluionarea contestaiilor la executare3
2 soluionarea incidentelor ivite n cursul executrii silite.
() *ncuviin area i aplicarea $or!ulei executorii a &otr+rilor udectore,ti executorii
sau de$initive# precu! ,i a altor %nscrisuri

(otrivit art. ""1 &'(', n termen de maximum $,trei- zile de la nregistrarea cererii,
executorul judectoresc va solicita instan ei de executare s dispun ncuviin area executrii
silite. !n acest sens, organul de executare are obliga ia s nainteze instan ei, urmtoarele
documente certificate de ctre acesta pentru conformitate cu originalul)
- cererea creditorului3
- titlul executoriu3
- nc/eierea de nregistrare a cererii de executare i de desc/idere a dosarului de
executare, dat potrivit art. ""# &'('.
'ererea de ncuviin are a executrii silite se solu ioneaz de ctre instan n termen de
maxim 6 zile de la nregistrarea acesteia, prin %nc&eiere dat n camera de consiliu, fr
citarea pr ilor. (ronun area asupra acestei cereri se poate am+na cu cel mult #4 de ore, iar
motivarea nc/eierii se face n cel mult 6 zile de la pronun are.
!nc/eierea va cuprinde, n afara men iunilor stabilite pentru forma nc/eierilor de edin
prevzute la art..$$ alin.,%- &'(', urmtoarele)
- titlul executoriu n temeiul cruia se face executarea silit3
- suma, cu toate accesoriile pentru care s-a ncuviin at urmrirea3
- modalitatea concret de executare silit, atunci c+nd s-a cerut aceasta3
- autorizarea creditorului s treac la executarea silit a obliga iei cuprinse n titlul
executoriu.
-) Dispunerea unor !suri propriu.zise de executare silit
8nstana de judecat poate dispune aplicarea unor msuri efective de executare silit n
urmtoarele situaii)
$
Pentru amnunte, a se vedea I. Grbule, #nterven$ia instan$ei de %udecat n &a'a
e(ecutrii si)ite, n *evista +ura ,e(, -ed ,e( nr. 1./0, p. "-/1.
$
a- executarea &otr+rii %nainte de %!plinirea ter!enului de plat. (otrivit art. "6$
&'(', c+nd printr-o /otr+re s-a dat termen de plat, executarea nu se poate face p+n la
sosirea acelui termen.
'u toate acestea, partea care a c+tigat va putea i naintea sosirii termenului s cear
executarea /otr+rii)
2 dac debitorul se sustrage de la ndeplinirea obliga iilor care i revin potrivit legii n
scopul realizrii executrii silite3
2 dac debitorul risipete averea sa3
2 dac debitorul este n stare de insolvabilitate ndeob te cunoscut sau, dac prin fapta sa,
sv+r it cu inten ie sau dintr-o culp grav, a mic orat garan iile date creditorului su ori nu
le-a dat pe cele promise sau, dup caz, ncuviin ate3
2 dac al i creditori fac executri asupra averii lui.
!n cazurile artate mai sus, instana de executare va /otr de urgen, n camera de
consiliu, dup ce va cita prile n termen scurt. !n cazul n care debitorul a fugit, acesta va fi
citat la ultimul domiciliu ,art. "6# &'('-.
Aadar, n aceste situaii, instana de judecat poate dispune executarea /otr+rii naintea
mplinirii termenului de plat, la solicitarea creditorului, ns cu citarea prilor.
b- conexarea executrilor silite. !n conformitate cu dispoziiile art. "1$ &'(', c+nd,
privitor la aceleai bunuri, se efectueaz mai multe executri silite de ctre executori
judectore ti diferi i, instana de executare n circumscripia creia a nceput prima executare,
la cererea persoanei interesate, va putea s le conexeze, dispun+nd s se fac o singur
executare de ctre executorul judectoresc care a ndeplinit actul de executare cel mai naintat,
iar dac executrile sunt n acelai stadiu, de ctre executorul judectoresc care a nceput cel
dint+i executarea. !n cazul n care dispune conexarea executrilor, instana, prin nc/eiere, se
va pronuna i asupra c/eltuielilor de executare efectuate p+n n momentul conexrii.
0otodat, va dispune trimiterea dosarelor conexate la executorul judectoresc desemnat.
esistarea, dup conexare, a oricruia dintre creditorii urmritori nu va putea s mpiedice
continuarea executrii de la actul de executare cel mai naintat.
!n situaia n care s-au declanat mai multe executri silite cu privire la aceleai bunuri, de
ctre un singur executor judectoresc, atunci conexarea trebuie fcut de acesta, n condiiile
alineatului ,1- al textului amintit, prin nc/eiere dat cu citarea pr ilor.
c- aplicarea sec&estrului asupra bunurilor !obile odat cu %n!+narea so!aiei.
(otrivit art. 6$% alin. ,.- &'(', n cazul n care exist pericol evident de sustragere a
bunurilor de la urmrire, la cererea creditorului sau a executorului judectoresc, preedintele
instanei de executare va putea dispune prin nc/eiere irevocabil, dat fr citarea prilor, ca
odat cu nm+narea somaiei s se aplice i sec/estrul asupra bunurilor urmribile.
Aadar, creditorul sau executorul judectoresc trebuie s dovedeasc n faa instanei c
exist un pericol evident de sustragere a bunurilor mobile de la urmrire. e exemplu, ne
aflm n astfel de situaii atunci c+nd debitorul a dat anunuri n mass-media c i vinde
autoturismul3 c+nd a nceput s-i doneze bunurile mobile3 c+nd ncearc s le nstrineze prin
intermediul altor persoane etc.
!n astfel de situaii, preedintele instanei de executare poate s dispun sec/estrarea
bunurilor odat cu nm+narea somaiei, printr-o nc/eiere irevocabil dat fr citarea prilor.
d- autorizarea ptrunderii %n i!obilul debitorului sau %n alte locuri ale acestuia. !n
cazul altor titluri executorii dec+t /otr+rile judectoreti, art. "67 alin. ,.- &'(' prevede c,
la cererea creditorului sau a executorului judectoresc, instana de executare va autoriza, prin
nc/eiere executorie care nu este supus niciunei ci de atac, ptrunderea n imobilul
debitorului sau n alte locuri ale acestuia.
Aadar, n acest caz, calitate procesual activ de a sesiza instana de executare o are
creditorul i executorul judectoresc.
#
Autorizarea ptrunderii n imobilul debitorului sau n alte locuri ale acestuia se solicit
doar n situaia n care executarea silit se declaneaz n baza unui titlu executoriu care nu
constituie o /otr+re judectoreasc ,contract autentificat la notar, cambie, bilet la ordin, cec,
contract de garanie real mobiliar, contract de credit etc.- i n situaia n care debitorul
refuz s permit accesul executorului judectoresc n imobil sau nu este acas. (rin urmare,
dac debitorul este de acord ca executorul judectoresc s intre n imobil, nu mai este
necesar autorizarea instanei.
e- validarea popririi. ac terul poprit nu i mai ndeplinete obligaiile ce-i revin pentru
efectuarea popririi, inclusiv n cazul n care, n loc s consemneze suma urmribil, a liberat-o
debitorului poprit, creditorul, debitorul sau organul de executare, n termen de o lun de la
data la care terul poprit trebuia s consemneze sau s plteasc suma urmribil, poate sesiza
instana de executare, n vederea validrii popririi 9art. 647 alin. ,%- &'(':.
;alidarea const n verificarea condiiilor legale pentru obligarea direct, prin /otr+re
judectoreasc, a terului poprit fa de creditorul popritor, astfel c cel care promoveaz o
asemenea aciune trebuie s demonstreze existena a dou raporturi de crean, respectiv ntre
creditorul urmritor i debitorul poprit i ntre debitorul poprit i terul poprit.
<otr+rea de validare a popririi are caracterul unei /otr+ri constitutive de drepturi,
ntruc+t prin aceasta se realizeaz un transfer al creanei n favoarea creditorului urmritor
#
. !n
acest fel, printr-o sentin civil se nate un raport juridic nou, n sensul c terul poprit devine
direct debitor al creditorului popritor, dei ntre aceste pri nu exista un raport juridic anterior
judecii
1
.
g- %ncuviinarea ca plata integral a datoriei# inclusiv dob+nzile ,i c&eltuielile de
executare# s se $ac din veniturile i!obilului ur!rit sau din alte venituri ale sale pe
ti!p de / luni. !n cazul urmririi imobiliare, n conformitate cu dispoziiile art. 4.$ alin. ,%-
&'(', dup primirea nc/eierii de ncuviin are a urmririi imobiliare, debitorul poate cere
instanei de executare, n termen de %= zile de la comunicare, s-i ncuviineze ca plata
integral a datoriei, inclusiv dob+nzile i c/eltuielile de executare, s se fac din veniturile
imobilului urmrit sau din alte venituri ale sale pe timp de " luni.
Aadar, instana de judecat poate fi sesizat doar n termen de %= zile de la primirea
somaiei de ctre debitor i doar n situaia n care veniturile imobilului sau alte venituri ale
sale, pe timp de " luni, acoper cuantumul creanei, inclusiv c/eltuielile de executare.
8nstana va soluiona cererea debitorului n camera de consiliu, cu citarea prilor, i se va
pronuna de ndat prin nc/eiere definitiv. ac cererea este admis, instana va dispune
suspendarea urmririi silite imobiliare, iar nc/eierea va fi comunicat i executorului
judectoresc.
(entru motive temeinice, creditorul poate solicita instanei de judecat reluarea urmririi
nainte de expirarea termenului de " luni. 8nstana se va pronuna tot n camera de consiliu, cu
citarea prilor, prin nc/eiere irevocabil.
*otivele temeinice la care face referire art. 4.$ alin. ,1- &'(' trebuie analizate n raport
cu posibilitile de satisfacere a creanei nuntru termenului de " luni, dar i n raport de buna
sau reaua-credin a debitorului
"
.
/- suspendarea %!prelii preului de adudecare. !n cazul n care cererea de eviciune
este introdus nainte de mpreala preului de adjudecare, instana de executare, la solicitarea
adjudecatarului, va putea s suspende, cu sau fr cauiune, mpreala preului p+n la
judecarea definitiv a cererii de eviciune ,art. 4"= &'('-.
Aadar, i n acest caz, instana va putea dispune o msur de executare silit dac
adjudecatarul imobilului prezint motive temeinice n acest sens.
#
Gr. Porumb, op. cit., p. /7!-/75.
1
I. Le, Tratat..., p. 11!1.
"
I. Le, ,e2is)a$ia e(ecutrii si)ite..., p. /70.
1
i- %ncuviinarea ca executarea silit direct s se $ac $r so!aie. (otrivit art. 444
&'(', la cererea creditorului i dac creditorul justific o nevoie urgent sau exist pericol ca
debitorul s se sustrag de la urmrire, instana de executare va dispune, prin nc/eierea de
ncuviin are a executrii silite, ca executarea silit a bunurilor ce trebuie predate, s se fac de
ndat i fr somaie.
!n acest caz, calitatea procesual activ aparine creditorului, care va trebui s prezinte
instanei de executare probe temeinice c exist o urgen sau c exist pericol ca debitorul s
se sustrag de la urmrire, s ascund, s distrug ori s deterioreze bunurile ce trebuie
predate.
j- stabilirea valorii lucrului %n cazul i!posibilitii de predare a acestuia. ac n titlul
executoriu nu s-a stabilit ce sum urmeaz a fi pltit ca ec/ivalent al valorii lucrului n cazul
imposibilitii predrii acestuia, instana de executare, la cererea creditorului, va stabili
aceast sum prin /otr+re dat cu citarea prilor 9art. 47% alin. ,%- &'(':.
Aadar, n acest caz, este vorba despre intervertirea executrii silite directe n executarea
silit indirect, c+nd /otr+rea are o singur condamnare ,este vorba de situaia n care p+r+tul
a fost obligat la efectuarea unei prestaii determinate- i c+nd apare o imposibilitate de predare
a lucrului prevzut n titlul executoriu.
'alitate procesual activ, n acest caz, are numai creditorul, care urmeaz s se adreseze
instanei de executare.
<otr+rea este executorie i este supus numai apelului, suspendarea executrii acestei
/otr+ri put+ndu-se obine doar dac se consemneaz suma stabilit, dispoziiile art. 61= i
61% &'(' fiind aplicabile n mod corespunztor i n aceast situaie.
e asemenea, n baza cererii de intervertire a executrii silite, instana de executare la
cererea creditorului va putea nfiina msuri asigurtorii.
C) (plicarea unor a!enzi sau acordarea unor despgubiri
5 alt modalitate prin care instana de judecat poate interveni n faza executrii silite este
aceea a aplicrii unor amenzi sau acordarea unor despgubiri.
Astfel, potrivit art. %44 alin. ,.- &'(', nerespectarea de ctre orice persoan a
dispoziiilor privind desfurarea normal a executrii silite se sancioneaz de ctre
preedintele instanei de executare, la cererea executorului, cu amend de la %== la %.=== lei.
Acest text de lege conine cadrul general ce reglementeaz dreptul instanei de executare de
a aplica amenzi n faza executrii silite, ns dispoziiile dreptului execuional prevd o serie
de norme speciale care reglementeaz acest drept pentru diferite forme de executare silit.
(rin urmare, instana de judecat poate aplica amenzi n urmtoarele situaii)
2 nerespectarea de ctre agenii forei publice a obligaiei de acordare a concursului la
ndeplinirea efectiv a executrii silite, potrivit art. "14 alin. ,%- &'(', se sancioneaz cu
amend de la %== lei la %.=== lei, sau cu obligarea la plata unor despgubiri 9art. %44 alin.,.-
i art.%47-%7% &'(':3
2 din momentul sec/estrrii bunurilor, debitorul nu mai poate dispune de ele pe timpul c+t
dureaz executarea, sub sanciunea unei amenzi de la ..=== lei la %=.=== lei, dac fapta nu
constituie infraciune. ispoziiile art. %47-%7% sunt aplicabile ,art. #%4 '. proc. civ.-3
2 n cazul nerespectrii de ctre executorul judectoresc a termenului de cel puin 1 zile
privind ntocmirea i afiarea publicaiilor de v+nzare mobiliar, la cererea prii interesate,
instana de executare poate lua mpotriva executorului judectoresc msurile prevzute de art.
%44 alin. ,%- pct. . lit. /- i ale art. %47 &'(' 9art. 6"% alin. ,"- &'(':3
2 terul poprit care, cu rea-credin, a refuzat s-i ndeplineasc obligaiile privind
efectuarea popririi, va putea fi amendat, prin /otr+rea de validare a popririi, cu o sum
cuprins ntre ..=== lei i %=.=== lei 9art. 647 alin. ,7- teza final &'(':3
"
e asemenea, potrivit art. %47 &'(', cel care cu intenie sau din culp a pricinuit
am+narea judecrii sau a executrii silite, prin una dintre faptele prevzute n art. %46 sau %44,
la cererea prii interesate va putea fi obligat de ctre instana de judecat ori, dup caz, de
ctre preedintele instanei de executare, la plata unei despgubiri pentru prejudiciul material
sau moral cauzat prin am+nare.
Acordarea de despgubiri este reglementat i de alte texte ale 'odului de procedur civil
i anume) art. 6%7 alin. ,6-3 art. 6##3 art. 6"% alin. ,1-.
Amenda i despgubirea se stabilesc prin nc/eiere executorie, care se comunic celui
obligat, dac msura a fost luat n lipsa acestuia ,art. %7= &'('-.
(otrivit art. %7% &'(', mpotriva nc/eierii prevzute la art. %7=, cel obligat la amend sau
despgubire va putea face numai cerere de reexaminare, solicit+nd, motivat s se revin
asupra amenzii ori despgubirii sau s se dispun reducerea acestora.
'ererea se face n termen de %1 zile, dup caz, de la data la care a fost luat msura sau de
la data comunicrii nc/eierii.
'ererea se soluioneaz cu citarea pr ilor, prin nc/eiere definitiv, dat n camera de
consiliu, de ctre un alt complet dec+t cel care a stabilit amenda sau despgubirea.

D) 0oluionarea contestaiilor la executare
!n conformitate cu dispoziiile art. 6.. alin. ,%- &'(', mpotriva executrii silite, a
nc/eierilor executorului judectoresc precum i mpotriva oricrui act de executare se poate
face contestaie de ctre cei interesai sau vtmai prin executare.
e asemenea, dac nu s-a utilizat procedura prevzut de art. #$$ &'(', se poate face
contestaie i n cazul n care sunt necesare lmuriri cu privire la nelesul, ntinderea sau
aplicarea titlului executoriu, precum i n cazul n care organul de executare refuz s
efectueze o executare silit sau s ndeplineasc un act de executare silit n condi iile legii.
!n doctrina actual se susine c contestaia la executare
6
se nfieaz ca o cale de atac
special, atunci c+nd ea este exercitat de ctre una dintre pri, i ca o aciune civil
particular, n cazul promovrii ei de ctre o ter persoan vtmat prin msurile de
executare silit
4
.
(e calea contestaiei la executare propriu-zise se pot invoca neregulariti privind)
nerespectarea formelor prevzute de lege pentru ncunotinarea debitorului, alegerea formei
de executare, prescripia dreptului de a cere executarea silit, perimarea executrii, ordinea de
urmrire a bunurilor, urmrirea unor bunuri ce aparin altor persoane dec+t debitorului,
invocarea competenei legale, precum i alte motive de nulitate a executrii silite
7
.
!n conformitate cu dispoziiile art. 6%% alin. ,$- &'(', dup ce a nceput executarea silit,
cei interesai sau vtmai pot cere, pe calea contestaiei la executare, i anularea nc/eierii
prin care s-a admis cererea de ncuviin are a executrii silite, dac a fost dat fr ndeplinirea
condiiilor legale.
(e calea contestaiei la executare nu pot fi invocate aprri de fond, de natur a pune n
discuie fondul cauzei, deoarece acestea trebuiau formulate odat cu soluionarea pricinii, n
caz contrar, s-ar aduce atingere autoritii de lucru judecat.
!n privina competenei de soluionare a contestaiei la executare, legea face distincie ntre
contestaiile propriu-zise i contestaiile la titlu. Astfel, potrivit art. 6%$ &'(', contestaia
propriu-zis se introduce la judectoria n a crei circumscrip ie i are domiciliul sau sediul
6
Pentru o cercetare amnun$it a acestei institu$ii, a se vedea Al. Lesio!a", Contesta$ia
)a e(ecutare n materie civi), 3d. 4tiin$i5c, 6ucure7ti, 1"67; #. Petres$u, Contesta$ia )a
e(ecutare si)it imo8i)iar, 3d. 9scar Print, 6ucure7ti, /1; %.C. &u!ura$'e, Contesta$ia
)a e(ecutare, 3d. :aman2iu, 6ucure7ti, /6.
4
I. Le, Tratat..., p. 116.
7
(. )*rina, op. cit., p. /!0.
6
debitorul, iar n cazul urmririi silite a imobilelor, al urmririi silite a fructelor i veniturilor
generale ale imobilelor, precum i n cazul predrii silite a bunurilor imobile, dac imobilul se
afl n circumscrip ia altei cur i de apel dec+t cea n care se afl instan a de executare,
contesta ia se introduce i la judectoria de la locul siturii imobilului.
ac contestaia vizeaz lmurirea nelesului, ntinderii sau aplicrii titlului executoriu, se
introduce la instana care a pronunat /otr+rea ce se execut. !n cazul n care contestaia
vizeaz un titlu executoriu ce nu eman de la un organ de jurisdicie, competena de
soluionare aparine instanei de executare.
!n privina termenului n care poate fi exercitat contestaia la executare, art. 6%# alin. ,%-
&'(' prevede c aceasta se poate face n termen de %1 zile de la data c+nd)
a- contestatorul a luat cunotin de actul de executare pe care-l contest3
b- cel interesat a primit, dup caz, comunicarea ori ntiinarea privind nfiinarea popririi3
c- debitorul care contest executarea ns i a primit nc/eierea de ncuviin are a executrii
sau soma ia, ori de la data c+nd a luat la cuno tin de primul act de executare, n cazurile n
care nu a primit nc/eierea de ncuviin are a executrii i nici soma ia sau executarea se face
fr soma ie.
'ontesta ia mpotriva nc/eierilor executorului judectoresc, dac aceastea nu sunt
definitive, se poate face n termen de 1 zile de la comunicare.
'ontestaia privind lmurirea nelesului, ntinderii sau aplicrii titlului executoriu se poate
face oric+nd nuntrul termenului de prescripie a dreptului de a cere executarea silit 9art. 6%#
alin. ,$- &'(':.
1) 0oluionarea incidentelor ivite %n cursul executrii silite
!n cursul executrii silite pot s apar o serie de incidente care mpiedic, temporizeaz
%=
sau sting executarea silit. Aceste incidente sunt urmtoarele)
a- prescripia dreptului de a cere executarea silit, reglementat de art. 6=1-6%= &'('.
(rescripia dreptului de a obine executarea silit este o cauz legal de stingere a forei
executorii a unui titlu executoriu, care produce urmtoarele efecte juridice
%%
) stinge obligaia
organului de executare de a da curs executrii ,nate dreptul de a refuza executarea-3 stinge
dreptul creditorului de a obine executarea silit3 stinge obligaia debitorului de a se supune
executrii silite. Aceasta se nfieaz ca o sanciune procesual pentru creditor i ca un
beneficiu legal pentru debitor3
b- suspendarea executrii silite. Ea const n oprirea temporar a activitii executorului
judectoresc sau a altor organe de executare silit ntr-o anumit cauz. >uspendarea
executrii silite mbrac dou forme) suspendarea voluntar i suspendarea legal. ?a r+ndul
ei, suspendarea legal mbrac dou forme) suspendarea legal de drept i suspendarea legal
facultativ.3
c- peri!area executrii silite, reglementat de art. "7"-"74 &'('. (erimarea este
definit ca fiind o sanciune de drept procesual civil, care intervine n situaia n care
creditorul, din culpa sa, a lsat s treac un interval de timp de " luni de la data ndeplinirii
ultimului act de executare silit
%.
3
d- proprietatea co!un asupra bunurilor supuse executrii silite. !n conformitate cu
dispoziiile art. 4%6 alin. ,%- &'(', creditorii personali ai unui debitor coproprietar sau
codevlma nu vor putea s urmreasc partea acestuia din imobilele aflate n proprietate
comun, ci vor trebui s cear mai nt+i partajul acestora.
%=
+l. M,-ureanu, op. cit., p. 6!1.
%%
%.A.P. +lores$u, P. Coman, &. Mre.eru, M. Sa/ta, G. 0,laa, op. cit., p. 10.
%.
Pentru amnunte privind perimarea e(ecutrii si)ite, a se vedea I. Grbule, Perimarea
e(ecutrii si)ite, n *evista de e(ecutare si)it nr. 1./7, p. 01-0".
4
!mpreala bunurilor proprietate comun se poate face fie pe cale principal, fie n cadrul
unei contestaii la executare, la solicitarea prii interesate.
Executorul judectoresc nu poate solicita mpreala bunurilor proprietate comun, ntruc+t
el nu are calitate procesual activ n aceast situaie.
!n acest caz, executarea silit nu poate avea loc p+n la soluionarea cererii de mpreal
ns, la cererea creditorului, ac iunea de mpr eal poate fi notat n cartea funciar3
e- %ntoarcerea executrii silite. !n conformitate cu dispoziiile art. 6.. alin. ,%- &'(', n
toate cazurile n care se desfiineaz titlul executoriu sau nsi executarea silit, cel interesat
are dreptul la ntoarcerea executrii, prin restabilirea situaiei anterioare a acesteia. Aadar, n
acest caz, creditorul are obligaia de a restitui debitorului tot ce a obinut prin executarea silit.
ac executarea silit s-a fcut prin v+nzarea unor bunuri mobile, ntoarcerea executrii se
va face prin restituirea de ctre creditor a sumei rezultate din v+nzare, actualizat n funcie de
rata inflaiei, cu excepia situaiei c+nd i gsete aplicarea art. 66" &'('.
f- re$uzul executorului udectoresc de a %ndeplini un act sau de a e$ectua o executare
silit. (otrivit art. 1" alin. ,%- i ,.- din ?egea nr. %44@.===, refuzul executorului judectoresc
de a ndeplini un act sau de a efectua o executare silit se motiveaz, dac prile struie n
ndeplinirea actului, n termen de cel mult 1 zile de la data refuzului. !n cazul refuzului
nejustificat de ntocmire a unui act, partea interesat poate introduce pl+ngere n termen de 1
zile de la data la care a luat cunotin de acest refuz la judectoria n a crei raz teritorial i
are sediul biroul executorului judectoresc.
Audecarea pl+ngerii se face de ctre judectoria n a crei raz teritorial i are sediul
biroul executorului judectoresc. Aadar, n acest caz, competena nu aparine n toate cazurile
instanei de executare, ci instanei n a crei raz teritorial i are sediul biroul executorul
judectoresc, ntre cele dou instane neexist+nd ntotdeauna o identitate, ntruc+t este posibil
ca, n anumite situaii ,recuzare, delegare etc.-, un executor judectoresc dintr-o
circumscripie s efectueze o executare silit ntr-o alt circumscripie n care nu are birou.
Audecarea pl+ngerii se face cu citarea prilor. in formularea textului art. 1" din ?egea nr.
%44@.=== nu rezult c instana este obligat s-l citeze i pe executorul judectoresc, ns
apreciem, alturi de ali autori
%$
, c pentru a pronuna o soluie raional, acesta trebuie citat la
judecarea pl+ngerii.
<otr+rea judectoriei este supus numai apelului iar, executorul judectoresc va fi obligat
s se conformeze /otr+rii judectoreti rmase definitiv. &erespectarea, cu rea-credin, de
ctre acesta a obligaiei stabilite n /otr+rea judectoreasc irevocabil constituie infraciune
i se pedepsete cu nc/isoare de la % la $ ani, iar dac fapta a fost sv+rit din culp, cu
nc/isoare de la $ luni la % an sau amend.
Bedactarea art. 1" alin. ,"- din ?egea nr. %44@.=== este defectuoas, deoarece aceast
infraciune poate fi comis numai cu intenie direct sau indirect, reaua-credin excluz+nd
culpa
%#
.
/. 1xecutorul udectoresc
Executarea silit nu se poate realiza dec+t cu concursul unor organe care sunt nvestite cu
autoritate de stat n scopul de a impune realizarea ntocmai a dispoziiilor cuprinse ntr-o
/otr+re judectoreasc sau ntr-un alt titlu executoriu. (rin urmare, organele de executare
silit sunt indispensabile n aceast faz a procesului civil.
!n prezent, n Bom+nia exist dou categorii de organe de executare silit, i anume)
%$
Pentru amnunte privind ca'uri)e care &ac posi8i) c;emarea n instan$ a e(ecutoru)ui
%udectoresc, a se vedea I. Le, ,e2itimarea procesua) a e(ecutoru)ui %udectoresc, n
*evista de e(ecutare si)it nr. 1./7, p. 57-67.
%#
I. Grbule, op. cit., p. 01-0/.
7
2 executorii judectoreti
%1
3
2 executorii fiscali
%"
3
e asemenea, art. ".$ din &'(', prevede c executarea silit a oricrui titlu executoriu, cu
excepia celor care au ca obiect venituri datorate bugetului general consolidat sau bugetului
C.E. i bugetului 'omunit ii Europene a Energiei Atomice, se realizeaz numai de ctre
executorul judectoresc, c/iar dac prin legi speciale se dispune altfel.
Executorul judectoresc funcioneaz n baza ?egii nr. %44@.=== privind executorii
judectoreti, republicat i actualizat, a Begulamentului de aplicare a acestei legi i a
>tatutului Cniunii &aionale a Executorilor Audectoreti din Bom+nia.
(otrivit art. % alin. ,%- din ?egea nr. %44@.===, executarea silit a dispoziiilor cu caracter
civil din titlurile executorii se efectueaz de ctre executorii judectoreti, dac prin lege nu se
dispune altfel. Aadar, potrivit acestui text de lege, principalul organ de executare silit cu
plenitudine de competen n materia executrii silite civile este executorul judectoresc
%6
.
'ele trei acte normative despre care am vorbit mai sus reglementeaz competena
executorilor judectoreti, organizarea i funcionarea birourilor executorilor judectoreti,
organele reprezentative ale executorilor judectoreti, drepturile i obligaiile acestora,
rspunderea juridic a executorilor judectoreti, controlul activitii acestora etc.
%4
'ondiiile de acces n profesia de executor judectoresc sunt determinate de prevederile
?egii nr. %44@.=== privind executorii judectoreti, republicat,cu modificrile i completrile
ulterioare ,art. %1-. !n acest sens, legea stabilete unele condiii
%7
comune pentru toate
%1
3(ecutorii %udectore7ti erau denumi$i n perioada inter8e)ic <portrei= 7i au )uat 5in$
prin ,e2ea de or2ani'are %udectoreasc din " iu)ie 1065. >n dreptu) roman, ace7tia erau
denumi$i a**aritor, soterim, iatores, o1$ials sau e"e$utores. >n ?ran$a, e(ecutorii
%udectore7ti sunt considera$i <o5$eri ministeria)i=, ca)itate ce re'u)t din art. 1 din
9rdonan$a !5-1!10 din /0 iunie 1"!5 ce re2)ementea' statutu) e(ecutoru)ui
%udectoresc, te(t ce a &ost conso)idat prin art. 10 din ,e2ea din " iu)ie 1""1, modi5cat
prin ,e2ea din 11 iu)ie 1""/. >n 6e)2ia, con&orm art. 516 din Codu) %udiciar, e(ecutorii
%udectore7ti sunt sin2ure)e or2ane recunoscute de )e2e cu atri8u$ii de e(ecutare. Potrivit
Codu)ui de procedur civi) a) re2iunii @ue8ec, Canada, prin art. 55!, se recunoa7te
competen$a 2enera) a unui s'eri2 sau e(ecutor %udectoresc asupra ntre2ii proceduri
de e(ecutare si)it.
%"
Artico)u) 116 a)in. A/B C. proc. 5sc. Arepu8)icat n C. 9&. nr. 511 din 11 iu)ie /7B dispune
c or2ane)e 5sca)e care administrea' crean$e 5sca)e sunt a8i)itate s duc )a ndep)inire
msuri)e asi2urtorii 7i s e&ectue'e procedura de e(ecutare si)it.
%6
3(ecutorii %udectore7ti ac$ionea' n ca)itate de or2ane a)e statu)ui, indi&erent de
statutu) )or A&unc$ionar sau o5$er ministeria)B D a se vedea C.3.+.9., cau'a Plata3ou $.
Gre$iei, ;otrErea din 11 ianuarie /1, FFF.ec;r.coe.int.
%4
Pentru o cercetare amp) asupra activit$ii e(ecutori)or %udectore7ti, a se vedea I.
Grbule, 9r2ani'area 7i e(ercitarea pro&esiei de e(ecutor %udectoresc, 3d. :aman2iu,
6ucure7ti, /7.
%7
!n legislaia francez, condiiile generale pentru ca o persoan s poat exercita funcia de executor judectoresc, sunt
reglementate de dispoziiile art. % din ecretul nr. 61-66= din %# august %761, privind condiiile de acces, crearea i transferul
executorilor judectoreti. (otrivit acestui text) DNicio persoan nu poate fi executor judectoresc, dac nu ndeplinete
urmtoarele condiii:
1. S fie cetean francez
!. S nu fi comis fapte contrare onoarei, pro"itii i "unelor mora#uri
$. S nu fi comis fapte de natur disciplinar sau administrati# de destituire, radiere, re#ocare, pensionare
din oficiu, dintr%o funcie anterioar
&. S nu fi fost declarat falit sau s ai" interdicii pre#zute de articolul '. ()$%* din +odul comercial
). S fie titularul unei diplome n drept sau ale altor titluri sau diplome, care sunt recunoscute ca
ec,i#alente de ministrul justiiei
(. S ndeplineasc un stagiu n condiiile pre#zute la +apitolul --, su" rezer#a dispenselor dispuse de art.
!, $, &, ), )%1, )%! i )%$
.. S fi susinut un examen profesional pre#zut la +apitolul ---, su" rezer#a dispenselor dispuse de art. !,
$, &, )%! i )%$E.
!n alte ri, n afara condiiilor generale, asemntoare n mare parte cu cele stabilite n legislaia din Bom+nia, pentru a
dob+ndi calitatea de executor judectoresc definitiv exist impus i o condiie de v+rst. Astfel, potrivit legislaiei belgiene,
%=
persoanele care doresc s dob+ndeasc calitatea de executor judectoresc i anume) cetenia
rom+n i domiciliul n Bom+nia3 s aib capacitatea deplin de exerciiu3 s fie liceniate n
drept3 s nu aib antecedente penale i s se bucure de o bun reputaie3 s fie cunosctori ai
limbii rom+ne3 s fie apte din punct de vedere medical pentru exercitarea funciei.
e asemenea, legea scoate n eviden trei situaii n care poate fi dob+ndit calitatea de
executor judectoresc, fiecare dintre acestea av+nd reglementate condiii specifice pentru
persoanele interesate, astfel)
a) persoana s fi ndeplinit timp de . ani funcia de executor judectoresc
stagiar i s promoveze examenul de definitivat3
b) persoana s fi exercitat timp de $ ani o funcie de specialitate juridic i
s promoveze concursul sau examenul de admitere n profesie3
c) persoana s exercitate timp de 1 ani funcia de judector, procuror sau
avocat, cu condiia s fi promovat examenul de definitivat n profesia din care
provin. !n aceast ultim situaie, persoana care ndeplinete aceast condiie, va
fi scutit de examenul de admitere n profesia de executor judectoresc.
(ersoana care dob+nzi te calitatea de executor judectoresc, va fi numit pe aceast func ie
prin ordin al ministrului justi iei i va depune un jurm+nt de credin .
Activitatea executorilor judectoreti se exercit n cadrul unui birou, n care pot funciona
unul sau mai muli executori judectoreti asociai, cu personal auxiliar corespunztor i art.
%. alin. ,%- din lege. !n circumscripia unei judectorii pot funciona unul sau mai multe
birouri de executori judectoreti.
'oordonarea i controlul activitii executorilor judectoreti se exercit de ctre
*inisterul Austiiei, la propunerea 'onsiliului Cniunii &aionale a Executorilor Audectoreti,
care stabilete i numrul executorilor judectoreti i al birourilor de executori din localitile
aflate n circumscripia fiecrei judectorii i din municipiul Fucureti. 'riteriile avute n
vedere pentru stabilirea numrului executorilor i al birourilor de executori, sunt date de
cerinele locale determinate de ntinderea teritoriului, numrul locuitorilor, volumul de
activitate, n a a fel nc+t la %1.=== de locuitori s revin cel pu in un executor judectoresc.
&umrul executorilor judectore ti din circumscrip ia unei instan e, nu va fi mai mic de $. e
asemenea, la stabilirea numrului executorilor i al birourilor de executori, se va avea n
vedere i numrul executorilor stagiari care au promovat examenul de capacitate. &umrul
executorilor va fi actualizat n fiecare an, de ministrul justi iei cu consultarea 'onsiliului
Cniunii
.=
.
Firoul executorului judectoresc trebuie s fie nregistrat n termen de 7= de zile de la
emiterea ordinului de numire al ministrului justiiei. !nregistrarea se face la cererea executor
judectoresc.
(otrivit prevederilor art. 6 alin. ,.- din Begulamentul pentru aplicarea ?egii nr.
%44@.===, la cererea de nregistrare se va ataa)
2 ordinul de numire a executorului judectoresc3
2 dovada existenei sediului biroului 2 act de proprietate, contract de nc/iriere, sau alt
act3
v+rsta minim impus persoanelor interesate s devin executori judectoreti definitivi, este de .1 de ani ,art. 1=7 din 'odul
Audiciar-3 n legislaia 'antonului Geneva, persoanele interesate s devin executori judectoreti, trebuie s aib .1 de ani i
domiciliul n canton ,art. # din ?egea asupra profesiei de executor judectoresc din %7 martie .=%=, intrat n vigoare la %
ianuarie .=%%-.
5 condiie interesant o gsim n legislaia din 5landa, mai precis, dispoziia stabilit n coninutul art. 1 alin. ,%- lit. d-
din ?egea executorilor judectoreti din ." ianuarie .==%. Aceast prevedere impune persoanei care solicit dob+ndirea
calitii de executor judectoresc, prezentarea unui plan de afaceri cu privire la ndeplinirea condiiilor financiare ale biroului
i ale salariilor angajailor acestuia, dar i asupra costurilor percepute n ndeplinirea atribuiilor, tiut fiind faptul c n
5landa, tarifele executorilor judectoreti sunt liberalizate.
.=
A se vedea i Hl. *gureanu, Executarea silit, activitate cu consecine importante n domeniile
economic i social ,88-. (articipanii la executare, n Bevista de Executare >ilit, nr. $@.==1, p. .1 2 $1.
%%
2 confirmarea 'olegiului director al 'amerei executorilor judectoreti cu privire la
faptul c biroul dispune de spaiul corespunztor desfurrii activitii i conservrii ar/ivei
n bune condiii.
?a nregistrarea biroului, executorul judectoresc va prezenta tampila i specimenul
de semntur.
(entru motive temeinice, termenul de 7= de zile va putea fi prelungit cu ncuviinarea
ministrului justiiei, cererea de prelungire a termenului urm+nd a fi depus, mpreun cu
motivele justificative, la 'amera executorilor judectoreti de care aparine biroul respectiv.
Begistrul special n care se face nregistrarea executorilor judectoreti se ine de
primul-grefier al 'urii de apel n a crei circumscripie i are sediul biroul, operaiunea
urm+nd a fi efectuat la solicitarea executorului, urm+nd ca prim-grefierul s elibereze n
termen de trei zile un certificat care atest efectuarea nregistrrii.
(entru a exista o eviden clar privind existena birourilor de executori judectoreti,
documentaia prezentat la nregistrare se pstreaz n dosare distincte pentru fiecare birou.
Firoul de executor judectoresc are ar/iv i registratur proprie i va ine evidena
financiar-contabil, potrivit legii.
(entru nregistrarea i inerea evidenelor activitii biroului de executor judectoresc, n
cadrul Evidena activitii birourilor de executori judectoreti, n general, constituie un aspect
deosebit de important pentru buna funcionare a mecanismului de executare silit la nivel
naional. (rintr-o eviden clar i transparent a fiecrui birou de executare silit, se poate
identifica cu mai mult uurin, pe de-o parte actele de executare ndeplinite de ctre
executorul judectoresc, iar pe de alt parte, volumul de activitate anual ce poate fi centralizat
la nivel naional i n baza cruia se pot crea repere clare n privina evoluiei activitii de
executare silit la nivel naional.
!n acest sens, Begulamentul de punere n aplicare a legii executorilor judectoreti,
stabilete norme specifice care evoc documentele necesare evidenei activitii acestor
autoriti, dar i modaliti te/nice de utilizare a acestor documente.
Astfel, art. 4#. stabilete faptul c, executorul judectoresc, pentru buna funcionare a
biroului su, va ine urmtoarele registre)
. Registrul general pentru evidena dosarelor. Horma acestui registru este reglementat
de dispoziiile art. 41 din Begulamentul de punere n aplicare a legii executorilor
judectoreti, n sensul c, n registrul general se vor nregistra toate lucrrile executorului
judectoresc i acesta va cuprinde urmtoarele rubrici)
- numrul curent3
- data nregistrrii3
- organul sau persoana care trimite titlul executoriu, numrul i data sesizrii3
- numele sau denumirea creditorului cu domiciliul@sediul i numele sau denumirea
debitorului cu domiciliul@sediul3
- cuantumul creanei debitorului3
- natura cauzei ,confiscare, sec/estru asigurtor, evacuare, pretenii etc.-3
- modul de soluionare3
- observaii.
- Registrul general pentru evidena notificrilor. Existena acestui registru n activitatea
unui birou de executor judectoresc este reglementat de dispoziiile art. 4# din Begulamentul
de punere n aplicare a legii executorilor judectoreti. 'u privire la forma sa, putem constata
faptul c nu exist nicio reglementare n acest sens ns, prin analogie acesta este identic cu
cea a registrului general pentru inerea dosarelor de executare stabilit de prevederile art. 41
din regulament n sensul c poate cuprinde urmtoarele rubrici)
- numrul curent3
- data nregistrrii3
%.
- organul sau persoana care trimite notificarea, numrul i data sesizrii3
- denumirea notificatului cu domiciliul@sediul3
- obiectul notificrii3
- data comunicrii3
- observaii.
- Opisul registrului general pentru evidena dosarelor. (otrivit dispoziiilor art. 4" din
regulamentul de punere n aplicare a legii executorilor judectoreti, opisul alfabetic al
registrului general pentru evidena dosarelor cuprinde urmtoarele rubrici)
- numrul curent3
- numele i prenumele debitorului3
- numele i prenumele creditorului3
- numrul dosarului i data nregistrrii3
- natura cauzei ,sec/estru asigurtor, evacuare, confiscare etc.-.
'onsiderm deosebit de util s amintim faptul c, se opiseaz at+t denumirea@numele
tuturor creditorilor, c+t i denumirea@numele tuturor debitorilor, iar n cazul n care nu se tie
cu exactitate care este numele de familie, se opiseaz ambele nume.
- Opisul registrului general pentru evidena notificrilor. Acest registru nu este
prevzut de nicio norm juridic ns, n practic, are o utilitate deosebit pentru identificarea
cu mai mare uurin a prilor care au fcut obiectul unei notificri nregistrate n registrul
general pentru evidena notificrilor. !n aceste condiii, putem aprecia c forma opisului
registrului general pentru evidena notificrilor este identic cu cea reglementat de art. 4" din
regulament, n cazul opisului registrului general pentru inerea dosarelor, astfel nc+t acest
registru va cuprinde urmtoarele rubrici)
- numrul curent3
- numele i prenumele petentului3
- numele i prenumele notificatului3
- numrul notificrii i data nregistrrii3
- obiectul notificrii.
- Registrul de valori. 'oninutul i forma acestui registru sunt stabilite de dispoziiile
art. 46 din regulament n sensul c, n registrul de valori se vor nscrie, pentru eviden,
recipisele de consemnare a sumelor de bani ncasate n contul creanelor, precum i orice alte
valori i acesta va cuprinde urmtoarele rubrici)
- numrul curent3
- numrul dosarului3
- numrul adresei sau al c/itanei de ncasare3
- data nregistrrii3
- numele depuntorului3
- numrul recipisei3
- unitatea emitent3
- valoarea3
- ce reprezint3
- data eliberrii3
- numele beneficiarului3
- stabilirea identitii3
- semntura de primire.
- Registrul de coresponden. (otrivit dispoziiilor art. 44 din Begulamentul de punere n
aplicare a legii executorilor judectoreti, n registrul de coresponden se nscrie
corespondena oficial a executorului judectoresc, nenregistrat n alte registre.
up cum se poate observa, pentru activitatea biroului unui executor judectoresc, acest
registru are o utilitate destul de restr+ns, limitat la nregistrarea corespondenei care nu se
%$
refer la dosarele de executare sau, la anumite notificri i de exemplu la cea privitoare la
primirea sau comunicarea unor petiii sau rspunsuri ctre organele reprezentative ale
profesiei ori, ctre alte instituii.
!n practic, pentru o mai bun evideniere a prilor menionate n registrul de
nregistrare a notificrilor, se ine i un opis alfabetic n care se nregistreaz prile care au
fcut obiectul notificrilor, n ordine alfabetic.
'u privire la evidena fiscal a biroului unui executor judectoresc, textul amintit
prevede faptul c aceasta se va organiza potrivit normelor ce vor fi emise n acest sens de
'onsiliul Cniunii &aionale a Executorilor Audectoreti, cu avizul ministrului justiiei.
Actele ntocmite de ctre executorii judectoreti, vor fi evideniate n registrele mai sus
indicate, menion+ndu-se totodat i onorariul stabilit.
!n cazul n care n biroul respectiv funcioneaz mai muli executori judectoreti
asociai, n aceste registre vor fi evideniate separat lucrrile i onorariile pe numele fiecrui
executor judectoresc, n afar de cazul n care, potrivit contractului de societate civil, se
prevede ca registrele menionate s fie inute separat de fiecare executor judectoresc.
'u privire la aceste documente, dispoziiile art. 7= din acelai regulament, statueaz
faptul c, nainte de utilizare toate registrele vor fi numerotate, sigilate i semnate de
executorul judectoresc, nc/eindu-se n acest sens un proces-verbal pe prima pagin a
registrului. e asemenea, la terminarea registrului sau a anului calendaristic, se va ntocmi,
sub ultima nregistrare, un proces-verbal de nc/idere.
Beferitor la nregistrrile pe care executorii judectoreti urmeaz s le fac n aceste
registre, art. 7% din regulament stabilete pe de-o parte c, acestea se fac n momentul i n
ordinea primirii lucrrilor, iar pe de alt parte, erorile de nregistrare se ndreapt fr a se
terge vec/iul text, peste care se trage o linie, astfel ca acesta s poat fi citit.
(entru efectuarea lucrrilor, executorul judectoresc poate nc/eia contracte de munc
cu unul sau mai muli secretari i, dup caz, cu alt personal auxiliar i dac este cazul poate
nc/eia contracte civile cu colaboratori externi.
/. 1. 0tructurile reprezentative ale pro$esiei de executor udectoresc
5rganizarea i func ionarea profesiei de executor judectoresc, reglementat de
dispozi iile ?egii nr. %44@.=== privind executorii judectore ti, include existen a unor structuri
reprezentative de maxim importan . Astfel, la nivel local, profesia de executor judectoresc
este reprezentat de 'amera executorilor judectore ti de pe l+ng 'urtea de apel n raza
creia ace tia func ioneaz. ?a nivel na ional, executorii judectore ti sunt reprezenta i de
Cniunea &a ional a Executorilor Audectore ti.
/. 1. 1. Ca!era executorilor udectore,ti
(e plan teritorial, profesia de executor judectoresc este reprezentat de c+te o 'amer a
Executorilor Audectoreti. !n acest sens, art. ." din ?egea nr. %44@.=== privind executorii
judectoreti, republicat i actualizat, stabilete faptul c, n circumscripia fiecrei curi de
apel funcioneaz c+te o 'amer a executorilor judectoreti, cu personalitate juridic. in
'amera executorilor judectoreti fac parte toi executorii judectoreti din circumscripia
curii de apel respective. Aceste dispoziii, sunt preluate i de prevederile art. 77 alin. ,%- i ,.-
din Begulamentul de punere n aplicare al legii executorilor judectoreti.
'amera executorilor judectoreti are tampil proprie, care cuprinde cel puin
denumirea 'amerei i stema Bom+niei, iar sediul acesteia se va afla n aceeai localitate unde
se gsete i cel al 'urii de Apel n raza creia este arondat.
(otrivit art. $4 din >tatutul profesie de executor judectoresc, 'amera are patrimoniu i
buget proprii. Fugetul 'amerelor este format din contribuiile bneti ale executorilor
judectoreti, cota de .=I din taxa de nscriere la concursul sau examenul pentru ocuparea
%#
funciei de executor judectoresc, taxa pentru primirea avizului de nscriere a biroului
executorului judectoresc la curtea de apel, donaii i sponsorizri, precum i din orice alte
sume de bani dob+ndite licit.
0otalitatea executorilor judectoreti n funcie care compun o astfel de 'amer, se pot
constitui n (dunarea general ca cel mai important organ de conducere al acestui for
reprezentativ. e asemenea, potrivit art. .6 alin. ,%- din ?egea executorilor judectoreti,
'amera executorilor judectoreti este condus de un Colegiu director format dintr-un
pre,edinte, un vicepre,edinte i 3.2 !e!bri. 0otodat, dintre membrii acelei 'amere, se va
alege i un reprezentat %n Consiliul Cniunii &aionale a Executorilor Audectoreti.
in coninutul acestor consideraii, am putea reine faptul c actuala reglementare
incident organizrii i funcionrii profesiei de executor judectoresc n Bom+nia, evoc la
nivel teritorial, existena a dou tipuri de organe colegiale ,Adunarea general i 'olegiul
director- i a unui singur organ unipersonal, cu atribuii executive, dar i de
reprezentare,(reedintele 'olegiului director-. !n egal msur, putem re ine c cele mai
importante structuri ale unei camere sunt )
() Adunarea general a Camerei Executorilor Judectoreti. '/iar dac dispoziiile
?egii nr. %44@.=== privind executorii judectoreti, republicat i actualizat, nu scot n
eviden importana Adunrilor generale ale 'amerelor Executorilor Audectoreti, din
punctul nostru de vedere, acestea reprezint cele mai de seam organe colegiale de conduce,
ale executorilor judectoreti la nivel teritorial.
!n acest sens, exist o serie de norme statutare care evoc aceast importan. Astfel,
potrivit alin. ,%- al art. .7 din >tatutul profesiei de executor judectoresc, Adunarea general a
unei 'amere, se ntrunete semestrial n ,edin ordinar i n ,edin extraordinar ori de
c+te ori este nevoie, la convocarea (reedintelui, a 'olegiului director sau la cererea a cel
puin %@$ din numrul membrilor si, ori la solicitarea 'onsiliului Cniunii.
'onvocarea Adunrii generale a 'amerei n ,edin ordinar, se face cu cel puin ' zile
nainte de data stabilit pentru inerea acesteia, iar convocarea ,edinei extraordinare se face
cu cel puin 3 zile nainte, prin ntiinarea membrilor si, cu menionarea datei i a locului
desfurrii 9alin. ,.- art. .7 din >tatut:. (rezena executorilor judectoreti la lucrrile
Adunrii generale a 'amerei este obligatorie, absena nemotivat va reprezenta sanciune
disciplinar n sensul art. #" din legea executorilor judectoreti.
Adunarea general a 'amerei va fi legal constituit n prezena majoritii membrilor
si. !n cazul n care numrul legal nu este ntrunit, 'olegiul director, de fa cu cei prezeni, va
stabili o nou dat pentru Adunarea general a 'amerei, n termen de cel mult 6 zile.
!n exercitarea atribuiilor sale, Adunarea general adopt /otr+ri cu majoritatea
voturilor celor prezeni.
(otrivit dispoziiilor art. $% din >tatut, Adunarea general a 'amerei are urmtoarele
atribuii)
a) alege i revoc preedintele 'olegiului director3
b) alege i revoc membrii 'olegiului director i reprezentantul 'amerei n 'onsiliul
Cniunii3
c) alege i revoc 'omisia de cenzori3
d) aprob bugetul anual i raportul 'omisiei de cenzori3
e) stabilete cotele de contribuie ale executorilor judectoreti la 'amer3
$) aprob propunerile 'olegiului director cu privire la structura organizatoric3
g) ndeplinete orice alte atribuii prevzute de lege, de regulament i de statut.
-) Colegiul director al Camerei Executorilor Judectoreti. ac n alte state, organele
colegiale de conducere din structura tuturor organelor reprezentative la nivel teritorial, alese
de ctre adunrile generale, poat denumirea de Firouri sau 'onsilii, legislaia rom+n le
denumete, Colegiile directoare ale Ca!erelor 1xecutorilor 3udectore,ti. (otrivit art. .6
%1
alin. ,%- din ?egea nr. %44@.=== privind executorii judectoreti, republicat i actualizat,
componena unui 'olegiu director poate fi urmtoarea) Pre,edinte, 4icepre,edinte i 3.2
!e!bri. (ersoanele care compun 'olegiul director, conform alin. ,.- al textului amintit, sunt
alese potrivit statutului de ctre Adunarea general a executorilor judectoreti, pentru o
perioad de $ ani, dintre membrii acelei 'amere a executorilor judectoreti.
e asemenea, alin. ,#- al aceleiai norme stabilete faptul c, n structura 'olegiului
director, va exista un secretar salarizat i personal auxiliar, n numrul stabilit de Adunarea
general.
(otrivit prevederilor art. .4 din legea de organizare i funcionare a executorilor
judectoreti, 'olegiul director al 'amerei executorilor judectoreti, ca organ de conducere
colegial, are urmtoarele atribuii)
a) rezolv pl+ngerile prilor mpotriva executorilor judectoreti i executorilor
judectoreti stagiari i va lua msurile corespunztoare, pe care le aduce la cunotina
Cniunii &aionale a Executorilor Audectoreti3
b) deleag, n cazuri excepionale, pentru o perioad determinat de cel mult " luni, un
executor judectoresc pentru a asigura funcionarea unui alt birou de executor judectoresc, cu
ncunotinarea preedintelui Cniunii &aionale a Executorilor Audectoreti i a preedintelui
curii de apel n a crei circumscripie urmeaz s i exercite atribuiile ,delegarea nu poate fi
repetat dec+t dup un an, n afara cazului n care executorul judectoresc delegat i d
acordul-3
c) informeaz Cniunea &aional a Executorilor Audectoreti n legtur cu activitatea
birourilor executorilor judectoreti i asupra necesarului de executori judectoreti i
executori judectoreti stagiari3
d) ntocmete documentarea juridic i asigur consultarea i informarea curent a
executorilor judectoreti3
e) ine evidena veniturilor i c/eltuielilor 'amerei executorilor judectoreti i a
contribuiei membrilor si3
$) procur datele i lucrrile necesare pentru Fuletinul executorilor judectoreti i
asigur difuzarea acestuia3
g) ndeplinete alte atribuii prevzute de lege, de regulamentul de aplicare a acesteia i
de >tatutul Cniunii &aionale a Executorilor Audectoreti.
C) reedintele Colegiului director al Camerei Executorilor Judectoreti. Aa cum
am mai amintit, (reedintele 'olegiului director al 'amerei Executorilor Audectoreti
reprezint organul unipersonal, cu atribuii de reprezentare al profesiei, la nivel teritorial.
Astfel, potrivit art. .6 alin. ,$- din legea executorilor judectoreti, Pre,edintele 'olegiului
director reprezint 'amera executorilor judectoreti n raporturile acesteia cu terii. (entru
activitatea depus acesta va primi o indemnizaie al crei cuantum este stabilit de Adunarea
general a 'amerei.
'onsiderm deosebit de util s amintim i despre dispoziia art. 71 alin. ,.- din
Begulamentul de punere n aplicare a legii executorilor judectoreti, care stabilete faptul c
n cazul n care (reedintele unei 'amere a executorilor judectoreti este i membru al
'onsiliului Cniunii, atunci 'amera respectiv va avea dreptul la un delegat n plus la
'ongresul Cniunii. !n aceste condiii, putem trage cu uurin concluzia c, (reedintele unui
'olegiu director, poate fi i membru delegat al acelei 'amere n 'onsiliul Cniunii &aionale a
Executorilor Audectoreti, iar numai pentru lucrrile 'ongresului Cniunii, 'amera respectiv
i va delega un executor judectoresc n plus, care practic va suplini lipsa membrului su n
'onsiliul Cniunii.
(tribuiile (reedintelui 'olegiului director al 'amerei, sunt evocate de dispoziiile art.
$" din >tatutul profesiei de executor judectoresc, n sensul c acesta)
a) reprezint 'amera n raporturile cu terii3
%"
b) duce la ndeplinire /otr+rile 'olegiului director al 'amerei i rezolv lucrrile
curente3
c) angajeaz personalul de specialitate i administrativ al 'amerei, cu avizul 'olegiului
director3
d) convoac i conduce edinele Adunrii generale a 'amerei, i ale 'olegiului director
al 'amerei, prezent+nd periodic rapoarte de activitate i propuneri pentru mbuntirea
activitii3
e) ordonaneaz c/eltuielile bugetare ale 'amerei, aprobate de 'olegiul director3
$) particip de drept la edinele ordinare i extraordinare ale 'onsiliului Cniunii3
g) ndeplinete orice alte atribuii prevzute de lege, de regulament i de statut.
e asemenea, este util s amintim c funcia de (reedinte al 'olegiului director, poate
fi exercitat pe durata unui numr nelimitat de mandate, iar durata unui mandat este de $ ani.
D) Repre!entantul Camerei "n Consiliul #niunii. ac (reedintele 'olegiului director
al 'amerei, nu este ales i reprezentant n 'onsiliul Cniunii, atunci Adunarea general a
'amerei, va trebui s-i aleag dintre executorii judectoreti n funcie, o persoan care s
ndeplineasc aceast calitate.
(otrivit art. $6 din >tatutul profesiei de executor judectoresc, reprezentantul 'amerei n
'onsiliul Cniunii, are o serie de drepturi i obligaii.
Drepturile reprezentantului 'amerei n 'onsiliul Cniunii sunt)
a) particip de drept la edinele 'olegiului director al 'amerei3
b) are acces la toate documentele 'amerei3
c) beneficiaz de o indemnizaie stabilit de 'onsiliul Cniunii3
d) particip din partea 'amerei la toate edinele 'onsiliului Cniunii3
5bligaiile reprezentantului 'amerei n 'onsiliul Cniunii sunt)
a) prezint 'onsiliului Cniunii propunerile Adunrii generale a 'amerei i ale
'olegiului director, apr+nd interesele acestora3
b) informeaz cu regularitate Adunarea general i 'olegiul director ale 'amerei despre
toate /otr+rile adoptate de 'onsiliul Cniunii3
c) ndeplinete orice alte atribuii stabilite de Adunarea general a 'amerei.
!n cazul n care reprezentantul 'amerei n 'onsiliul Cniunii, se afl n imposibilitatea de
a participa la edinele 'onsiliului Cniunii, acesta va putea fi nlocuit de ctre preedintele sau
vicepreedintele 'olegiului director.
1) Comisia de cen!ori a Camerei Executorilor Judectoreti. '/iar dac nu au un rol
de conducere, 'omisiile de cenzori ale 'amerelor Executorilor Audectoreti au o utilitate
deosebit n organizarea profesiei de executor judectoresc deoarece, pot asigura o
transparen mai mare asupra modului de executare a bugetelor 'amerelor n cadrul crora
sunt constituite.
!n acest sens, art. $7 din >tatutul profesiei de executor judectoresc, reglementeaz
faptul c aceste 'omisii de cenzori, sunt compuse din $ membri alei de Adunarea general
din r+ndul executorilor judectoreti n funcie, membrii ai acelei 'amere.
(tribuiile 'omisiilor de cenzori ale 'amerelor sunt urmtoarele)
a) verific modul de executare a bugetelor 'amerelor3
b) prezint anual un raport Adunrii generale a 'amerei.
(entru efectuarea acestor verificri, personalul cu atribuii financiar-contabile al
'amerelor va fi obligat s pun la dispoziia 'omisiei de cenzori a 'amerei, toate evidenele
i datele necesare
/. 1. 2. 6niunea 7aional a 1xecutorilor 3udectore,ti
%6
5rganul reprezentativ al profesiei de executor judectoresc din Bom+nia, la nivel
naional, este 6niunea
21
7aional a 1xecutorilor 3udectore,ti. '/iar dac denumirea
organelor reprezentative naionale ale executorilor judectoreti din majoritatea rilor, nu este
uniform ,n 8rana i -elgia - +amera Naional a /xecutorilor 0udectoreti, n 5landa -
1sociaia regal profesional a executorilor judectoreti etc.-, aceste structuri au o
importan deosebit pentru organizarea, reprezentarea i aprarea interesului acestei profesii.
!n acest sens, art. .7 din ?egea nr. %44@.=== privind executorii judectoreti,
republicat i actualizat, stabilete c, executorii judectoreti din Bom+nia se constituie n
Cniunea &aional a Executorilor Audectoreti, care este o organizaie profesional cu
personalitate juridic, compus din toi executorii judectoreti numii prin ordin al
ministrului justiiei.
(otrivit acestui text de lege, organele de conducere ale Cniunii &aionale a Executorilor
Audectoreti sunt) Congresul, Consiliul i Pre,edintele. Este util s amintim c n cadrul
Cniunii, exist i -iroul executiv compus din (reedinte, cei . ;icepreedini i . membri ai
'onsiliului Cniunii.
Cniunea are patrimoniu, buget, sigiliu i sigl proprii, precum i personal auxiliar de
specialitate, necesar pentru buna desfurare a activitii, iar sediul principal al acestui organ
reprezentativ al profesiei, este n Fucureti. &umrul acestor persoane angajate n cadrul
Cniunii, precum i remuneraia acestora, se stabilete de ctre (reedinte, cu aprobarea
'onsiliului Cniunii.
e asemenea, n cadrul Cniunii este organizat i funcioneaz o Cas de asigurri
pentru asigurarea de rspundere civil a executorilor udectore,ti, a crei organizare i
funcionare o vom prezenta n capitolele urmtoare. 0otodat, n cadrul Cniunii este creat i
9egistrul electronic de publicitate al v+nzrii bunurilor supuse executrii silite, ce
funcioneaz ca un sistem informatic prin intermediul cruia toi executorii judectoreti
efectueaz publicitatea la nivel naional a v+nzrii bunurilor mobile cu valoare mai mare de
..=== de lei i a bunurilor imobile aflate n procedura de executare silit.
(entru efectuarea pregtirii i perfecionrii continue a executorilor judectoreti, n
anul .==1, Cniunea &aional a Executorilor Audectoreti a considerat necesar nfiinarea
..
Centrului 7aional de Pregtire ,i Per$ecionare a 1xecutorilor 3udectore,ti, a crui
activitate o coordoneaz i finaneaz n mod constant. atorit importanei acestui 'entru
pentru profesia de executor judectoresc, am considerat deosebit de util alocarea unei
abordri mai substaniale n capitolele viitoare.
up cum se poate observa din aceast succint prezentare a Cniunii &aionale a
Executorilor Audectoreti, aa cum am mai amintit, aceasta constituie organul reprezentativ al
profesiei de executor judectoresc cu atribuiile cele mai importante n vederea organizrii i
coordonrii acestei profesii la nivel naional. e aceea, n cele ce urmeaz, vor fi prezentate n
mod succint, importana organelor de conducere ale acestui for reprezentativ)
() Congresul #niunii $aionale a Executorilor Judectoreti
'onsiderat cel mai important organism de conducere la nivel naional, potrivit art. .7
alin. ,$- din ?egea executorilor judectoreti, 'ongresul Cniunii &aionale a Executorilor
Audectoreti este constituit din delegai ai fiecrei 'amere a executorilor judectoreti,
potrivit normei de reprezentare stabilite prin statut i anume, preedinii i vicepreedinii
'amerelor executorilor judectoreti i ceilali membri ai 'onsiliului Cniunii &aionale a
Executorilor Audectoreti.
.%
(entru mai multe amnunte referitoare la aceast organizaie profesional, a se vedea i) JJJ.executori.ro.
..
?a momentul nfiinrii aceast organizaie a fost denumit) 'entrul Academic de (regtire, Hormare i
(erfecionare al Executorilor Audectoreti ns, denumirea a fost modificat prin <otr+rea nr. #"@%$ iulie .==6
a 'onsiliului Cniunii &aionale a Executorilor Audectoreti.
%4
'ongresul Cniunii &aionale a Executorilor Audectoreti se poate ntruni n sesiune
ordinar sau extraordinar.
!n sesiune ordinar, 'ongresul se ntrunete anual la convocarea 'onsiliului Cniunii
&aionale a Executorilor Audectoreti.
Procedura de convocare a 'ongresului Cniunii &aionale a Executorilor Audectoreti
n sesiune ordinar, este reglementat de dispoziiile art. $= din ?egea de organizare i de
funcionare a profesiei de executor judectoresc.
!n acest sens, 'onvocarea 'ongresului Cniunii &aionale a Executorilor Audectoreti se
face n termen de 6 zile de la data /otr+rii 'onsiliului Cniunii &aionale a Executorilor
Audectoreti i se va organiza n termen de cel puin o lun i de cel mult dou luni de la data
convocrii. 'amerele executorilor judectoreti vor fi ntiinate n scris i prin publicarea
ntr-un ziar central. 'amerele executorilor judectoreti sunt obligate s afieze data
convocrii i ordinea de zi la sediul lor i la instanele judectoreti din circumscripia n care
funcioneaz.
(entru aceast sesiune, 'amerele executorilor judectoreti sunt obligate s i aleag
delegaii cu cel puin %= zile nainte de 'ongresul Cniunii &aionale a Executorilor
Audectoreti.
'ongresul Cniunii &aionale a Executorilor Audectoreti n sesiune ordinar, va fi legal
constituit n prezena a .@$ din numrul membrilor i adopt /otr+ri cu votul majoritii
membrilor prezeni.
!n cazul n care nu se realizeaz acest cvorum, se face o nou convocare a 'ongresului
Cniunii &aionale a Executorilor Audectoreti n aceleai condiii, peste cel mult o lun. ?a
aceast nou convocare, 'ongresul Cniunii &aionale a Executorilor Audectoreti va fi legal
constituit prin prezena majoritii delegailor. ac nici la aceea dat nu se realizeaz
cvorumul legal, 'ongresul Cniunii &aionale a Executorilor Audectoreti se am+n din nou i
va fi reconvocat de fiecare dat p+n la realizarea majoritii delegailor.
0esiunea extraordinar a 'ongresului Cniunii &aionale a Executorilor Audectoreti,
se convoac tot de ctre 'onsiliul acesteia. Procedura de convocare a 'ongresului n sesiune
extraordinar, este reglementat de dispoziiile art. $% din legea executorilor judectoreti.
(entru acurateea acestei proceduri, 'onsiliul Cniunii &aionale a Executorilor
Audectoreti convoc sesiunea extraordinar a 'ongresului, la cererea unei treimi din
numrul membrilor 'amerelor executorilor judectoreti sau la cererea majoritii colegiilor
directoare ale 'amerelor executorilor judectoreti.
'onvocarea congresului extraordinar se face n termen de 6 zile, cu condiia ca la acest
termen s fie prezeni, reprezentanii a .@$ din numrul 'amerelor Executorilor Audectoreti,
care au solicitat organizarea acestei sesiuni. ac la acel termen, nu se realizeaz cvorumul
legal, 'ongresul extraordinar al Cniunii &aionale a Executorilor Audectoreti se am+n din
nou i va fi reconvocat de fiecare dat p+n la realizarea acestui cvorum. >esiunea
extraordinar a 'ongresului, se organizeaz n cel mult $= de zile de la data convocrii.
(tribuiile 'ongresului Cniunii &aionale a Executorilor Audectoreti sunt prevzute
de dispoziiile art. $. din ?egea executorilor judectoreti, n sensul c aceasta)
a) adopt >tatutul Cniunii &aionale a Executorilor Audectoreti i pe cel al 'asei de
asigurri3
b) alege preedintele i vicepreedinii 'onsiliului Cniunii &aionale a Executorilor
Audectoreti, precum i alte organe stabilite prin statut3
c) alege 'omisia de cenzori i 'onsiliul de conducere ale 'asei de asigurri3
d) alege i revoc membrii 'omisiei superioare de disciplin, fiecare 'amer a
executorilor judectoreti av+nd dreptul la c+te un reprezentant3
e) analizeaz i aprob raportul anual al 'onsiliului Cniunii &aionale a Executorilor
Audectoreti3
%7
$) aprob bugetul Cniunii &aionale a Executorilor Audectoreti i al 'asei de asigurri3
g) ndeplinete orice alte atribuii prevzute de prezenta lege, de regulamentul de
aplicare a acesteia sau de statut.
!n exercitarea atribuiilor sale, 'ongresul Cniunii &aionale a Executorilor Audectoreti
adopt &otr+ri, care poate avea caracter individual sau normativ i sunt obligatorii pentru
toi membrii acesteia.
-) Consiliul #niunii $aionale a Executorilor Judectoreti
Cn alt organ de conducere al Cniunii &aionale a Executorilor Audectoreti, este
'onsiliul acesteia. (otrivit art. $$ din legea executorilor judectoreti, 'onsiliul Cniunii
&aionale a Executorilor Audectoreti este constituit din reprezentani ai fiecrei 'amere a
executorilor judectoreti, potrivit normei de reprezentare stabilite prin statut, dintre care sunt
alei de ctre 'ongresul Cniunii &aionale a Executorilor Audectoreti preedintele i cei .
vicepreedini.
(revederile art. $# din ?egea nr. %44@.=== privind executorii judectoreti, republicat i
actualizat, reglementeaz atribuiile 'onsiliul Cniunii &aionale a Executorilor Audectoreti.
!n acest sens, 'onsiliul ndeplinete urmtoarele atribuii)
a) solicit ministrului justiiei suspendarea, revocarea ori ncetarea funciei de executor
judectoresc3
b) aprob cotele de contribuie ale birourilor executorilor judectoreti la 'amera
executorilor judectoreti, precum i pe cele ale 'amerelor executorilor judectoreti la
Cniunea &aional a Executorilor Audectoreti, potrivit statutului acesteia3
c) propune ministrului justiiei condiiile de desfurare a concursului sau examenului
de admitere n profesia de executor judectoresc i a examenului de definitivat3
d) ndeplinete alte atribuii prevzute de lege, de regulamentul de aplicare a acesteia
sau de statutul profesie.
!n exercitarea atribuiilor sale, 'onsiliul Cniunii &aionale a Executorilor Audectoreti,
adopt &otr+ri, care pot avea un caracter individual sau normativ. !n privina acestor acte,
legea nu le recunoate un efect obligatoriu, fapt pentru care, acestea pot avea un caracter de
recomandare ctre toi executorii judectoreti.
C) %iroul executiv al #niunii $aionale a Executorilor Judectoreti
'/iar dac legea nu include Firoul executiv al Cniunii &aionale a Executorilor
Audectoreti printre organele de conducere ale acesteia, el poate avea un rol deosebit de
important n desfurarea activitii de conducere a profesiei de executor judectoresc. e
altfel, acest Firou are atribuii executive n relaia sa cu 'onsiliul Cniunii &aionale a
Executorilor Audectoreti.
>tructura i rolul su executiv, sunt evideniate prin c+teva norme statutare. Astfel, art.
.. din >tatutul profesiei de executor judectoresc, stabilete faptul c, Firoul executiv se
compune din preedinte, cei . vicepreedini i . membri ai 'onsiliului Cniunii.
!n privina atribuiilor sale, art. .$ din >tatut prevede c, Firoul executiv al 'onsiliului
Cniunii)
a) asigur activitatea permanent a 'onsiliului Cniunii3
b) pregtete proiectele de documente ce vor fi prezentate spre dezbatere i aprobare
'onsiliului Cniunii3
c) elaboreaz proiectul raportului anual de activitate al Cniunii3
d) elaboreaz proiectul de buget al Cniunii3
e) propune cotele de contribuie ale executorilor judectoreti la Cniune, n raport cu
venitul realizat de acetia3
$) propune 'onsiliului Cniunii cotele de contribuie ale executorilor judectoreti la
'asa de Asigurri a Executorilor Audectoreti, pentru garantarea responsabilitii civile a
acestora3
.=
g) ine evidena executorilor judectoreti i a birourilor de executori judectoreti i
centralizeaz datele statistice privind activitatea execuional pe baza rapoartelor anuale ale
'amerelor3
&) duce la ndeplinire /otr+rile 'onsiliului Cniunii i exercit orice alte atribuii
stabilite de acesta.
Actele emise n exercitarea atribuiilor sale, se numesc decizii. Acestea nu au un efect
obligatoriu pentru membrii Cniunii &aionale a Executorilor Audectoreti.
D) reedintele i vicepreedinii Consiliului #niunii $aionale a Executorilor
Judectoreti
(reedintele i cei . vicepreedini ai Cniunii &aionale a Executorilor Audectoreti,
potrivit art. $. din ?egea executorilor judectoreti, sunt alei n cadrul 'ongresului.
*ult mai elocvente sunt dispoziiile art. 76 din Begulamentul de punere n aplicare a
?egii executorilor judectoreti, care stabilesc faptul c, dintre membrii 'onsiliului Cniunii,
'ongresul alege preedintele i cei . vicepreedini, iar durata mandatelor acestora este de $
ani, cu posibilitatea de a fi realei o singur dat. Articolul .# alin. ,$- din >tatutul
profesiei,vine n clarificarea acestui text i stabilete c, mandatul nefinalizat se considera
efectuat i va fi continuat de ctre un delegat interimar desemnat de 'onsiliul Cniunii.
in punctul nostru de vedere, dispoziia prevzut de art. 76 din Begulament este una
foarte restrictiv i ngrdete dreptul de a fi ales n aceste funcii de conducere i altor
executori judectoreti care se bucur de o reputaie impecabil, sau care s-au evideniat n
activitatea profesional. (oate cu ocazia unei noi modificri legislative, s-ar avea n vedere
nlturarea acestei prevederi, n sensul c, pentru a fi alei n aceste funcii de conducere, pot
participa oricare dintre executorii judectoreti n funcie, membrii ai Cniunii &aionale a
Executorilor Audectoreti, care se bucur de o reputaie profesional ireproabil.
!n ceea ce privete atribuiile (reedintelui, art. $$ ,.- din legea executorilor
judectoreti, stabilete destul de vag faptul c, acesta reprezint Cniunea &aional a
Executorilor Audectoreti n raporturile cu terii, pe plan intern i internaional. !ns, art. .#
din >tatutul profesiei, stabilete (reedintelui Cniunii urmtoarele atribuii)
a) reprezint Cniunea n raporturile cu autoritile publice din Bom+nia, cu organizaiile
guvernamentale i neguvernamentale, cu cele profesionale i cu alte persoane juridice, interne
i internaionale3
b) stabilete atribuiile celor . vicepreedini ai 'onsiliului Cniunii3
c) angajeaz personalul de specialitate i administrativ al Cniunii i stabilete prin
negociere salariile acestora, propun+ndu-le spre aprobare 'onsiliului Cniunii3
d) convoac, prin intermediul 'amerelor, edinele 'onsiliului Cniunii i ale Firoului
executiv, comunic+nd n acest sens ordinea de zi, i conduce aceste edine3
e) ordonaneaz c/eltuielile bugetare ale Cniunii3
$) comunic executorilor judectoreti, prin intermediul 'amerelor, toate actele cu
caracter normativ adoptate de 'onsiliul Cniunii3
g) exercit orice alte atribuii prevzute de lege, de regulament sau de statut.
!n lipsa (reedintelui, aceste atribuii pot fi exercitate i de ctre un ;icepreedinte
desemnat de (reedinte, sau de 'onsiliul Cniunii.
!n exercitarea acestor atribuii, (reedintele emite dispoziii. e asemenea, este util s
amintim faptul c, pe perioada mandatului at+t (reedintele, c+t i cei . ;icepreedini, au
obligaia de a exercita funcia de executor judectoresc.
1) Comisia de cen!ori a #niunii $aionale a Executorilor Judectoreti
!n privina 'omisiei de cenzori a Cniunii &aionale a Executorilor Audectoreti, legea
sau regulamentul, nu aloc norme care s scoat n evidena importana acesteia pentru
profesia de executor judectoresc. e altfel, aceast comisie nu are atribuii de conducere la
.%
nivelul acestei profesii ci, numai atribuii care vizeaz supraveg/erea modului de ordonanare
a bufetului Cniunii &aionale a Executorilor Audectoreti.
(otrivit art. .1. din >tatutul profesiei de executor judectoresc, 'omisia de cenzori a
Cniunii este compus din $ membri, dintre care . executori judectoreti alei de ctre
'ongresul Cniunii i un expert contabil desemnat de 'onsiliul Cniunii.
'enzorii alei n cadrul acestei 'omisii, nu pot ndeplini mai mult de dou mandate, iar
durata unui mandat, este de $ ani.
(ersoanele care dob+ndesc calitatea de cenzor, i desfoar activitatea potrivit
regulamentului propriu, aprobat de 'onsiliul Cniunii. e asemenea, calitatea de cenzor este
incompatibil cu orice alt funcie eligibil n cadrul Cniunii &aionale a Executorilor
Audectoreti.
(rintre cele mai importante atribuii ale 'omisiei de cenzori, am putea aminti)
a) verific modul de executare a bugetului Cniunii3
b) prezint 'ongresului un raport privind modul de executare a bugetului Cniunii.
!n vederea, ndeplinirii acestor atribuii, personalul cu atribuii financiar-contabile al
Cniunii va fi obligat s pun la dispoziia 'omisiei de cenzori, toate evidenele i datele
necesare.
2. :inisterul Public
!n conformitate cu dispoziiile art. "16 &'(', *inisterul (ublic sprjin, n condi iile legii,
executarea /otr+rilor judectore ti i a altor titluri executorii. !n cazurile anume prevzute de
lege, *inisterul (ublic poate s cear punerea n executare a /otr+rilor judectore ti i a altor
titluri executorii. Aadar, procurorul este un participant activ la executarea silit, legiuitorul
ls+nd la aprecierea lui dac e cazul sau nu s se implice n aceast faz a procesului civil.
(articiparea procurorului
.$
la executarea silit se poate manifesta sub urmtoarele aspecte)
a- poate solicita punerea n executare a /otr+rilor pronunate n favoarea minorilor, a
persoanelor puse sub interdicie, a dispruilor i n alte cazuri prevzute de lege3
b- poate s formuleze contestaie la executare mpotriva executrii silite sau a unor acte de
executare silit n scopul aprrii drepturilor i intereselor legitime ale minorilor, ale
persoanelor puse sub interdicie i ale dispruilor3
c- poate s exercite cile de atac prevzute de lege mpotriva /otr+rilor pronunate de
instana de judecat n cadrul unei contestaii la executare.
;. (gen ii $or ei publice
.organele de poliie# andar!erie sau ali ageni ai $orei publice. !n conformitate cu
dispoziiile art. "14 alin. ,%- &'(', n cazurile prevzute de lege, precum i atunci c+nd
executorul judectoresc consider necesar, organele de poliie, jandarmerie sau ali ageni ai
forei publice
.#
, dup caz, sunt obligai s sprijine ndeplinirea prompt i efectiv a tuturor
actelor de executare silit, fr a condi iona ndeplinirea acestei obliga ii de plata unor sume
de bani sau de efectuarea unei alte contrapresta ii.
<. (l i participan i %n procedura de executare silit
.$
98)i2a$ia participrii procuroru)ui n cadru) procedurii de e(ecutare si)it n ?ran$a se
re2se7te n dispo'i$ii)e art. 11 din ,e2ea din " iu)ie 1""1, care re2)ementea' &aptu) c
<Procuroru) *epu8)icii ve2;ea' )a e(ecutarea ;otrEri)or %udectore7ti sau a a)tor tit)uri
e(ecutorii=.
.#
Potrivit dispo'i$ii)or art. 16 din ,e2ea din " iu)ie 1""1, n ?ran$a, <-tatu) este o8)i2at s
acorde concursu) e(ecutrii ;otrEri)or %udectore7ti 7i a a)tor tit)uri e(ecutorii. *e&u'u)
statu)ui de a acorda concursu) su desc;ide dreptu) persoanei vtmate s so)icite msuri
reparatorii=.
..
&oul 'od de procedur civil cuprinde o serie de obligaii i pentru ali participani la
executarea silit. Acetia au rolul de a sprijini activitatea de executare silit sau de a da toate
informaiile necesare desfurrii n bune condiii a acestei activiti.
a) !artorii asisten i. (otrivit dispozi iilor art. ""= &'(', prezen a martorilor asisten i
este obligatorie la ptrunderea ntr-o locuin , n localuri, depozite sau alte ncperi, n
vederea sec/estrrii i ridicrii bunurilor debitorului ori n alte cazuri prevzute de lege.
Aceste persoane trebuie s aib capacitate de exerci iu deplin, s nu fie interesate de
sv+r irea actelor de executare i s nu se afle cu participan ii la procedura de executare n
legtur de rudenie p+n la al patrulea grad inclusiv sau de afinitate p+n la gradul al doilea,
ori de subordonare. ac nu exist alte dispozi ii legale contrare, numrul martorilor asisten i
trebuie s fie de cel pu in ..
b) exper ii. Exper ii sunt persoane specializate ntr-un anumit domeniu de activitate, care
n mod obligatoriu trebuie s stp+neasc i o serie de cuno tiin e juridice. (rezen a acestor
speciali ti n cadrul procedurii de executare silit poate fi necesar n multiple situa ii. e
exemplu, aceste persoane pot interveni numai la solicitarea executorului judectoresc, pentru
a se determina lic/iditatea unei crean e atunci c+nd titlul executoriu permite acest fapt ori, n
cazul n care este necesar fixarea pre ului de v+nzare a bunurilor sec/estrate 9art. 616 alin.,#-
&'(':, sau a imobilelor urmrite 9art. 4$1 alin. ,$- &'(':.
c) interpre ii. (otrivit art. %.4 alin.,%- din 'onstitu ia Bom+niei, procedura judiciar se
desf oar n limba rom+n. Acest principiu este preluat i de art. %4 &'(' cu referire la
limba n care se desf oar procesului, care reglementeaz prin dispozi iile alin.,$- faptul c)
Kcet enii strini i apatrizii care nu n eleg sau nu #or"esc lim"a rom2n au dreptul de a lua
la cuno tin de toate actele i lucrrile dosarului, de a #or"i n instan i de a pune
concluzii, prin traductor autorizat, dac legea nu pre#ede altfelE. '/iar dac textul citat nu
face referire expres la procedura de executare silit, se tie c aceast procedur reprezint
faza a doua a procesului civil, iar prin analogie, vor cdea incidente principii i norme
favorabile pr ilor executrii silite. e asemenea acest principiu este reluat i de ctre
dispozi iile art. 1. alin.,$- din ?egea nr. %44@.=== privind executorii judectore ti.
d) cei care datoreaz su!e de bani debitorului ur!rit ori dein bunuri ale acestuia
supuse ur!ririi. ispozi iile art. "17 alin.,%- din &'(' scoate n eviden faptul c, la
cererea executorului judectoresc, cei care datoreaz sume de bani debitorului urmrit ori
dein bunuri ale acestuia, supuse urmririi potrivit legii, au datoria s dea toate informaiile
necesare pentru efectuarea executrii. Ei sunt inui s declare ntinderea obligaiilor lor fa
de debitorul urmrit, eventualele modaliti care le-ar putea afecta, precum i cesiunile de
crean, delegaiile sau sec/estrele anterioare, dac e cazul3
e) instituiile# bncile ,i orice alte persoane. (otrivit art. "17 alin.,.- din &'(', la
cererea executorului judectoresc, organele fiscale, instituiile, bncile i orice alte persoane
sunt obligate s-i comunice, de ndat, n scris, datele i informaiile necesare realizrii
executrii silite, c/iar dac prin legi speciale se dispune altfel. ?a cererea executorului sau a
prii interesate, instana de executare poate aplica o amend judiciar sau acorda despgubiri.
Executorul judectoresc este obligat s asigure secretul informaiilor primite, dac
legea nu prevede altfel. Aceste informaii nu pot fi utilizate dec+t n scopul pentru care au fost
cerute, fiind interzis cu desv+rire, sub sanciunile prevzute de lege, divulgarea lor ctre
tere persoane sau utilizarea lor pentru crearea unei baze de date personale.
!n vederea obinerii informaiilor necesare executrii, executorul judectoresc are
acces liber i gratuit la cartea funciar, la registrul comerului i la alte registre publice care
conin date despre bunurile debitorului susceptibile de urmrire silit, dac se face dovada
nceperii executrii silite.
.$
(entru informaiile deinute i acordate de teri, acetia nu pot percepe i nici
condiiona transmiterea acestora de plata vreunei sume sau a unei alte prestaii ec/ivalente.
Capitolul II. :surile asiguratorii i provizorii
.#
1. Precizri ter!inologice privind !surile asiguratorii i provizorii
Acion+nd n justiie, reclamantul urmrete n mod firesc obinerea unei /otr+ri
favorabile i valorificarea drepturilor recunoscute pe aceast cale. !n intervalul dintre
promovarea aciunii i executarea /otr+rii pot surveni unele mprejurri 2 obiective sau
subiective adesea 2 care s determine dispariia sau distrugerea bunului dob+ndit prin /otr+re
ori diminuarea activului patrimonial al debitorului. (entru a prent+mpina asemenea situaii
nefavorabile pentru reclamantul de bun-credin, legiuitorul a pus la dispoziia acestuia
mijloace de natur a indisponibiliza i conserva bunurile care formeaz obiectul litigiului. (rin
asemenea mijloace se realizeaz ceea ce numim asigurarea aciunii civile. !n acest mod se
garanteaz posibilitatea executrii n viitor a /otr+rii judectoreti ce va fi obinut de ctre
reclamant
.1
.
&oul 'od de procedur civil, n 'artea a ;8, 0itlul 8;, 'apitolul 8, intitulat D*surile
asigurtorii i provizoriiE, reglementeaz toate aceste mijloace pe care le are la ndem+n
reclamantul pentru a-l mpiedica pe p+r+t s-i diminueze activul patrimonial, i anume)
sec/estrul asigurtor ,art. 71%-714-3 dispozi ii speciale privind sec/estrul asigurator al navelor
civile,art. 717-7"4-3 poprirea asiguratorie,7"7-76=- i sec/estrul judiciar ,art. 76%-76"-.
*surile asigurtorii au un caracter accesoriu n raport cu aciunea principal, astfel c
mprtim punctul de vedere exprimat de ali autori
."
c acestea ar trebui reglementate n
viitor n (artea general a 'odului de procedur civil.
!n afara sec/estrului asigurator al navelor civile, toate celelalte trei msuri asigurtorii se
aduc la ndeplinire prin intermediul executorilor judectoreti.
2.2. 0ec&estrul asigurtor
>ec/estrul asigurtor reprezint o msur destinat s indisponibilizeze bunurile mobile i
imobile ale debitorului, aflate n posesia acestuia sau a unui ter p+n la terminarea procesului,
n scopul de a garanta creditorului posibilitatea de a-i realiza creana constatat prin /otr+rea
ce se va pronuna ntr-o ac iuni principale. ?a procedura sec/estrului asigurtor se poate
recurge doar atunci c+nd obiectul aciunii principale vizeaz plata unei creane
.6
.
(otrivit art. 71. &'(', pentru nfiinarea sec/estrului asigurtor trebuie ndeplinite
cumulativ mai multe condiii)
2 creana creditorului trebuie s fie constatat prin act scris3 n cazul n care creana nu este
constatat printr-un nscris, creditorul trebuie s dovedeasc faptul c a intentat aciune i s
depun, odat cu cererea de sec/estru, o cauiune de jumtate din valoarea reclamat3
2 creana poate fi sau nu, exigibil3
2 creditorul trebuie s dovedeasc faptul c a intentat aciune n justiie.
8nstana de judecat poate s-l oblige pe creditor la plata unei cauiuni. Aadar, legiuitorul,
n acest caz, a lsat la aprecierea instanei de judecat dac este sau nu cazul ca creditorul s
plteasc o cauiune. !n practica judiciar s-a statuat c aceasta ,cauiunea- este destinat s-l
despgubeasc pe debitor pentru eventualele pagube pe care le-ar avea ca urmare a nfiinrii
msurilor asigurtorii, astfel c aceasta nu este o msur n interesul creditorului, ci o garanie
n favoarea debitorului
.4
.
0otui, art. 71. alin. ,$- &'(' permite nfiinarea sec/estrului asigurtor, c/iar dac
creana nu este exigibil, n urmtoarele cazuri)
.1
I. Le, Tratat, p. 10.
."
I. Le, ,e2is)a$ia e(ecutrii si)ite, p. 110.
.6
#dem, p. 110-11".
.4
C.-.G., -ec$ia comercia), deci'ia nr. 1715 din / martie /1; C.A. Craiova, -ec$ia
comercia), deci'ia nr. 11 din /0 apri)ie /; C.-.G., -ec$ia comercia), deci'ia nr. 5!7
din 11 iunie 1""1, n ,e2is.
.1
2 debitorul a micorat prin fapta sa asigurrile date creditorului sau nu a dat asigurrile
promise3
2 exist pericol ca debitorul s se sustrag de la urmrire3
2 exist pericol ca debitorul s-i ascund averea3
2 exist pericol ca debitorul s-i risipeasc averea.
!n aceste cazuri, pentru a se putea dispune nfiinarea sec/estrului asigurtor, creditorul
trebuie s dovedeasc ndeplinirea celorlalte condiii artate mai sus i s depun o cauiune al
crui cuantum va fi fixat de instan.
'ererea de sec/estru asigurtor se adreseaz primei instane care judec procesul. 8nstana
va decide de urgen, n camera de consiliu, fr citarea prilor, prin nc/eiere executorie, ,
stabilind suma p+n la care se ncuviin eaz sec/estrul i fix+nd, totodat, dac este cazul,
cuantumul cauiunii i termenul nuntrul cruia urmeaz s fie depus aceasta. !nc/eierea
este supus numai apelului, n termen de 1 zile de la comunicare. Apelul se judec de urgen
i cu precdere, cu citarea n termen scurt a prilor. ispoziiile art. 774 alin. ,#- &'('
privitoare la pronunarea i redactarea /otr+rii se aplic at+t la soluionarea cererii, c+t i la
judecarea apelului. &edepunerea cauiunii n termenul fixat de instan atrage desfiinarea de
drept a sec/estrului. Aceasta se constat prin nc/eiere definitiv, dat fr citarea prilor,art.
711 &'('-.
*sura sec/estrului asigurtor dispus de instana de judecat se aduce la ndeplinire de
ctre executorul judectoresc. (otrivit art. 7 alin. ,%- din ?egea nr. %44@.===, n acest caz este
competent executorul judectoresc din circumscripia cur ii de apel unde sunt situate sau se
afl bunurile n privina crora s-a dispus aplicarea acestei msuri.
!n cazul bunurilor mobile, executorul judectoresc va aplica sec/estrul asupra bunurilor
urmribile numai n msura realizrii creanei.
>ec/estru asigurtor pus asupra unui imobil se va nscrie de ndat n cartea funciar.
!nscrierea face opozabil sec/estrul tuturor acelora care, dup nscriere, vor dob+ndi vreun
drept asupra imobilului respectiv.
!mpotriva modului de aducere la ndeplinire a msurii sec/estrului, persoana interesat va
putea formula contestaie la executare ,art. 71# &'('-.
>ec/estru asigurtor va putea fi ridicat, potrivit art. 71" &'(', de ctre instana de
judecat dac debitorul va da, n toate cazurile, o garanie ndestultoare. 'ererea formulat
de ctre debitor se soluioneaz n camera de consiliu, de urgen i cu citarea n termen scurt
a prilor, printr-o nc/eiere care este supus numai apelului n termen de 1 zile de la
pronunare. Apelul se judec de urgen i cu precdere.
e asemenea, debitorul poate solicita ridicarea sec/estrului asigurtor n situaia n care
cererea principal n temeiul creia a fost ncuviinat aceast msur asigurtorie a fost
anulat, respins sau perimat prin /otr+re definitiv ori dac cel care a fcut-o a renunat la
judecarea acesteia.
Asupra cererii de ridicare a sec/estrului asigurtor instana se pronun prin nc/eiere
definitiv, dat fr citarea prilor.
*sura ridicrii sec/estrului asigurtor se aduce la ndeplinire tot prin intermediul
executorului judectoresc, care este obligat s fac toate demersurile necesare n acest sens)
nc/eierea unui proces-verbal prin care s constate c bunurile mobile sau imobile sec/estrate
sunt scoase de sub sec/estru3 adres ctre cartea funciar pentru a radia nscrierea sec/estrului
asigurtor asupra bunurilor imobile etc.
Aa cum am artat mai sus, msurile asigurtorii au drept scop indisponibilizarea bunurilor
mobile sau imobile p+n la terminarea procesului. e aceea, art. 716 &'(' prevede c
valorificarea bunurilor sec/estrate nu se va putea face dec+t dup ce creditorul a obinut titlul
executoriu, lucru care este absolut firesc, ntruc+t executarea silit asupra bunurilor
datornicului se poate face doar n temeiul unui titlu executoriu.
."
5 dispozi ie special este prevzut n art. 714 &'('. ac prima instan a care va
solu iona cererea principal va fi 'urtea de apel, atunci calea de atac mpotriva nc/eierilor
dispuse ntr-o ac iune asiguratorie va fi recursul, iar dispozi iile art. 71$ i 71" din &'(' se
vor aplica n mod corespunztor.
2. 3. Dispozi ii speciale privind sec&estrul asigurator al navelor civile
&ava, reprezint un bun mobil care are o situa ie juridic aparte fa de celelalte bunuri
mobile. ac urmrirea i v+nzarea acestui bun se poate realiza potrivit procedurii comune de
urmrire mobiliar, stabilit de dispozi iile prevzute n 'artea a ;-a, 0itlul 88, 'apitolul 8, art.
6."-667, prin intermediul executorului judectoresc, aplicarea unei msuri asiguratorii asupra
navei se afectueaz printr-o procedur special.
(otrivit dispozi iilor art. 7"= &'(', cererea privind nfiin area sec/estrului asigurator
asupra unei nave civile se poate face c/iar i naintea introducerii ac iunii principale. !n
aceast situa ie, creditorul care a ob inut instituirea sec/estrului asigurator este obligat s
introduc ac iunea la instan a competent sau s ini ieze demersurile pentru constituirea
tribunalului arbitral ntr-un termen de cel mult .= de zile de la data ncuviin rii msurii
asiguratorii.
Beferitor la cererea de sec/estru asigurator asupra unei nave, aceasta se judec de urgen
n camera de consiliu, cu citarea pr ilor. !nc/eierea pronun at de ctre instan , va fi
executorie i supus numai apelului, n termen de 1 zile de la pronun are. &eintroducerea
ac iunii principale n termenul de .= de zile de la data ncuviin rii msurii sec/estrului,
atrage desfiin area de drept a acestei msuri. Aceast situa ie se constat prin nc/eiere
definitiv, dat cu citarea pr ilor.
'ompeten a de solu ionare a unei cereri de sec/estru asigurator asupra unei nave civile
apar ine tribunalului locului unde se afl nava, indiferent de instan a la care s-a introdus sau
urmeaz a fi introdus ac iunea principal,art. 7"% &'('-.
>ingura situa ie n care o nav civil nu poate face obiectul sec/estrului asigurator, este
atunci c+nd aceasta este considerat Kgata de plecareE n sensul dispozi iilor art. 7". &'('.
&ava se consider c este gata de plecare din momentul n care comandantul are la bord
certificatele, toate documentele navei, precum i permisul de plecare, predate comnadantului
de cpitnia portului.
e asemenea, c/iar dac s-a dispus msura sec/estrului asigurator asupra navei, instan a
care a dispus aceast msur, la cererea creditorului care are i un privilegiu, a unui
coproprietar sau c/iar a debitorului, poate ordona ca nava s ntreprind una sau mai multe
cltorii, stabilind totodat toate msurile preventive care, dup mprejurri ar fi necesare,art.
7"$ &'('-. !n acest caz, nava poate pleca numai dup transcrierea nc/eierii de ncuviin are
n registrele autorit ii maritime unde se afl nregistrat acesta, precum i pe cel mai
important document al acesteia, actul de na ionalitate. 0oate c/eltuielile necesare prentru
efectuarea acestei cltorii, vor fi avansate de persoana care a solicitat aceasta.
*sura sec/estrului asigurator se aduce la ndeplinire prin imobilizarea navei de ctre
cpitnia portului n care acesta se afl. !n opozi ie cu aplicarea sec/estrului asigurator asupra
celorlate bunuri mobile, care a a cum am mai amintit, acesta se aduce la ndeplinire prin
intermediul executorului judectoresc, iar n cazul navelor, cpitnia portului unde se afl
ancorat nava, nu va elibera documentele necesare naviga iei i nu va admite plecarea navei
din port sau rad,art. 7"" &'('-.
!mpotriva modului de aducere la ndeplinire a msurii sec/estrului, cel interesat va putea
face contesta ie la tribunalul locului unde se afl nava ancorat. (ractic, instan a care poate
solu iona aceast contesta ie, va fi aceea i care a dispus i aplicarea sec/estrului asigurator.
.6
2.4. Poprirea asigurtorie
(otrivit art. 7"7 &'(', poprirea asigurtorie se poate nfiina asupra sumelor de bani,
titlurilor de valoare sau a altor bunuri mobile incorporale urmribile datorate debitorului de o
ter persoan sau pe care acesta i le va datora n viitor n temeiul unor raporturi juridice
existente.
'ondiiile popririi asigurtorii sunt aceleai ca i cele ale sec/estrului asigurtor, despre
care am vorbit, astfel c nu se impune s revenim asupra lor.
?a fel ca i sec/estru asigurtor, poprirea asigurtorie este tot o msur de
indisponibilizare, ns n acest caz sunt indisponibilizate sume de bani, titluri de valoare sau
alte bunuri incorporale, i nu bunuri mobile sau imobile, ca n cazul sec/estrului asigurtor.
(oprirea asigurtorie i poprirea sunt dou instituii de drept execu ional civil distincte,
ntre care exist diferene semnificative, i anume)
2 poprirea asigurtorie este o msur asigurtorie, ce are drept scop indisponibilizarea
sumelor de bani, a titlurilor de valoare i a altor bunuri mobile incorporale, n timp ce poprirea
este o form de executare silit indirect prin care sunt valorificate acestea3
2 pentru nfiinarea popririi asigurtorii trebuie ndeplinite condiiile prevzute la art. 7"7
&'(', despre care am vorbit mai sus, iar n cazul popririi este necesar existena unui titlu
executoriu3
2 n cazul popririi asigurtorii, terul poprit doar indisponibilizeaz sumele de bani, n timp
ce n cazul popririi prevzute de art. 64" alin. ,%- pct.. &'(', poate s plteasc direct
creditorului suma reinut i cuvenit acestuia.
(rocedura popririi asigurtorii este identic cu cea a sec/estrului asigurtor, dispoziiile art.
71$-714 &'(' se aplic n mod corespunztor, astfel c nu se impune s fie reanalizate.
2.4. 0ec&estrul udiciar
>ec/estru judiciar const n indisponibilizarea bunului care formeaz obiectul litigiului,
acesta fiind ncredinat spre pstrare i administrare pe toat durata procesului, de regul, unei
persoane
.7
, care va avea calitatea de administrator-sec/estru.
*sura asigurtorie a sec/estrului judiciar este reglementat de art. 76%-76" &'('.
(otrivit art. 76. &'(', ori de c+te ori exist un proces asupra proprietii sau a altui drept
real principal, asupra posesiei unui bun mobil sau imobil ori asupra folosinei sau
administrrii unui bun proprietate comun, instana competent pentru judecarea cererii
principale va putea s ncuviineze, la cererea celui interesat, punerea sub sec/estru judiciar a
bunului, dac aceast msur este necesar pentru conservarea dreptului respectiv.
e asemenea, se poate ncuviin a sec/estrul judiciar, c/iar fr a exista proces asupra
urmtoarelor bunuri)
- bunul pe care debitorul l ofer pentru liberarea sa3
- bunul cu privire la care cel interesat are motive temeinice s se team c va fi
sustras, distrus ori alterat de ctre posesorul actual3
- bunurile mobile care alctuiesc garan ia creditorului, c+nd acesta nvedereaz
insolvabilitatea debitorului su ori are motive temeinice de bnuial c debitorul se
va sustrage de la eventuala urmrire silit ori s se team de sustrageri sau
deteriorri.
!n toate aceste cazuri, partea care a ob inut instituirea sec/estrului judiciar este obligat s
introduc ac iunea la instan a competent, s ini ieze constituirea tribunalului arbitral sau s
solicite punerea n executare a titlului executoriu, ntr-un termen de cel mult .= de zile de la
data ncuviin rii msurii asiguratorii.
.7
I. Le, ,e2is)a$ia e(ecutrii si)ite, p. 1!7.
.4
Aadar, cele dou msuri asigurtorii nu sunt identice, ntre sec/estrul asigurtor i
sec/estrul judiciar exist+nd mai multe deosebiri, respectiv)
2 sec/estrul asigurtor vizeaz indisponibilizarea unor bunuri ale debitorului ce nu
formeaz obiectul litigiului, n timp ce sec/estrul judiciar are drept scop conservarea bunului
ce formeaz obiectul procesului3
2 sec/estrul asigurtor poate fi instituit atunci c+nd creditorul are un drept de crean,
constatat sau nu printr-un act scris, n timp ce sec/estrul judiciar se poate institui doar atunci
c+nd exist proces asupra proprietii sau a altui drept real principal, asupra posesiei unui bun
mobil sau imobil ori asupra folosinei sau administrrii unui bun proprietate comun3
2 cererea de sec/estru asigurtor se judec fr citarea prilor, n timp ce cererea de
sec/estru judiciar se poate judeca numai cu citarea acestora.
(entru a se putea institui msura sec/estrului judiciar, trebuie ndeplinite cumulativ
urmtoarele condiii)
2 existena unui proces asupra proprietii sau a altui drept real principal, asupra posesiunii
unui bun mobil sau imobil ori asupra folosinei sau administrrii unui bun proprietate comun3
2 msura trebuie s fie necesar pentru conservarea dreptului respectiv3
2 reclamantul trebuie s plteasc o cauiune, al crui cuantum va fi stabilit de ctre
instan.
!n conformitate cu dispoziiile art. 76# &'(', cererea de sec/estru judiciar are un caracter
contencios, astfel c aceasta se judec de urgen i cu citarea prilor. ac instana admite
cererea, reclamantul poate fi obligat s depun o cauiune, iar n cazul bunurilor imobile,
sec/estrul judiciar se va nscrie de ndat n cartea funciar.
!nc/eierea prin care instana se pronun asupra sec/estrului judiciar este supus numai
apelului, n termen de 1 zile de la pronunare. ispoziiile privitoare la ordonana
preedinial, ce vizeaz pronunarea i redactarea /otr+rii, se aplic at+t la soluionarea
cererii, c+t i la judecarea apelului.
(aza bunului sec/estrat va fi ncredinat unui ad!inistrator.sec&estru, desemnat de pri
de comun acord, iar n caz contrar, de ctre instana de judecat, n condi iile stabilite de
art.761 &'('.
e asemenea, n cazuri urgente, instan a va putea numi, prin nc/eiere definitiv dat fr
citarea pr ilor, un administrator provizoriu p+n la solu ionarea cererii de sec/estru
judiciar,art. 76" &'('-.
(unerea n practic a sec/estrului judiciar se va face de ctre executorul judectoresc care,
n acest scop, se va deplasa la locul siturii bunului ce urmeaz a fi pus sub sec/estru i l va
da n primire administratorului-sec/estru pe baz de proces-verbal. Cn exemplar al
procesului-verbal se va comunica instanei care a dispus msura, un exemplar se va da
administratorului-sec/estru, iar un exemplar se va depune n dosarul ntocmit de ctre
executorul judectoresc n acest scop.
'u privire la competena executorului judectoresc, potrivit art. 7 alin. ,%- din ?egea nr.
%44@.===, este competent executorul judectoresc din circumscripia cur ii de apel unde sunt
situate sau se afl bunurile n privina crora s-a dispus aplicarea acestei msuri.
Administratorul-sec/estru este n ultim instan un depozitar. rept urmare, n caz de rea-
administrare a bunurilor, acesta rspunde potrivit regulilor de la mandat. Astfel, potrivit art.
..%#= &'', administratorul-sec/estru trebuie s se ngrijeasc de pstrarea lucrului sec/estrat
ca un bun proprietar.
Administratorul-sec/estru va putea face toate actele de conservare i administrare, va
ncasa orice venituri i sume datorate i va putea plti datorii cu caracter curent, precum i
cele constatate printr-un titlu executoriu. e asemenea, el va putea sta n judecat n numele
prilor litigante cu privire la bunul pus sub sec/estru, ns numai cu autorizarea prealabil a
instanei care l-a numit.
.7
Administrator-sec/estru poate fi deintorul bunului sau o ter persoan strin de proces,
caz n care instana care a dispus msura i va fixa pentru activitatea depus o sum de bani
drept remuneraie, stabilind, totodat, i modalitatea de plat a acestuia.
<otr+rea de admitere a cererii de ncuviinare a sec/estrului judiciar are un caracter
provizoriu. Efectul /otr+rii dinuie, n principiu, p+n la finalizarea procesului, c+nd
administratorul-sec/estru va trebui s predea bunul prii care l-a dob+ndit n urma judecii.
<otr+rea pronunat n aceast materie prezint unele particulariti ce sunt determinate de
faptul c instana nu dezleag fondul cauzei, ci adopt simple msuri de conservare a
patrimoniului
$=
.
Capitolul III. Condi iile necesare declan rii procedurii de executare silit
1. Dreptul de a %ncepe executarea silit
!n situaia n care debitorul nu i execut de bunvoie obligaia stabilit n sarcina sa prin
titlul executoriu, creditorul are dreptul de a porni executarea silit
$%
. ?egislaia noastr
procesual civil prevede anumite condiii care trebuie ndeplinite nainte de a se declana
$=
I. Le, ,e2is)a$ia e(ecutrii si)ite, p. 15!.
$=
executarea silit, i anume) existena unei creane certe, lic/ide i exigibile, existena unui titlu
executoriu i ndeplinirea unor formaliti premergtoare executrii silite.
!n sc/imb, unele legislaii
$.
, impun aceast condiie imperativ pentru nceperea
procesului execuional coroborat cu existena unui titlu executoriu, n coninutul unei singure
norme juridice. Alte legislaii
$$
, statueaz n mod imperativ ca declanarea procesului
execuional s se efectueze n temeiul unui titlu executoriu, fr a face referire la caracterul
creanei ce va face obiectul acestei proceduri.
(entru identitate de raiune, eadem est ratio, ad simili, apreciem c aceste condiii, sunt
aplicabile legislaiilor n materie execuional, ca puncte de reper, n vederea declanrii
procedurilor de urmrire, mobiliar sau imobiliar.
!n opinia noastr, pentru declanarea procesului execuional, fa de ndeplinirea
condiiilor mai sus artate, n plus trebuie cerut i condiia de actualitate a creanei, c/iar
nainte de nceperea urmririi.
Exemplul cel mai elocvent l avem n materia dreptului muncii, tiut fiind faptul c
/otr+rile date n prim instan sunt executorii, iar obiectul executrii silite n acest caz,
poate avea o valoare provizorie. !n acest context, incertitudinea care poate afecta existena
dreptului creditorului, poate fi nlturat nainte de exercitarea acestuia n cadrul procedurii de
executare silit cerut, c/iar dac actele de executare silit dup cum tim, se bucur de
prezumia de legalitate ,iuris tantum-.
8niiatorii &'(', au prevzut aceast situaie i c/iar dac nu au menionat n mod expres
respectarea condiiei de actualitate, aceasta rezult din interpretarea logic a nsi
coninutului normei juridice propuse ,art."$6-. !n acest sens punerea n executare a unei
/otr+ri judectoreti aflat sub control judiciar, deci care va putea fi atacat cu apel sau
recurs, se va face numai pe riscul creditorului care, iar dac titlul executoriu va fi ulterior
modificat sau desfiinat, va fi obligat potrivit legii, s repun pe debitor n drepturile sale, n
tot sau n parte, dup caz
$#
.
1. 2. 1xistena unei creane certe# lic&ide ,i exigibile
(otrivit art. "". alin. ,%- &'(', executarea silit asupra bunurilor mobile sau imobile nu
poate avea loc dec+t pentru o crean cert, lic/id i exigibil. ispozi iile normei amintite,
stabilesc n con inutul alin.,1- faptul c, toate crean ele cu termen i cele condi ionale nu pot fi
puse n executare, ns ele pot participa, n condi iile legii, la distribuirea sumelor rezultate din
$%
9 dispo'i$ie asemntoare este consacrat 7i n )e2is)a$ia &rance', n sensu) c, potrivit
art. / din ,e2ea din " iu)ie 1""1, <Creditoru) care de$ine un tit)u e(ecutoriu ce con$ine o
crean$ )ic;id 7i e(i2i8i) poate recur2e )a e(ecutarea si)it asupra 8unuri)or de8itoru)ui
su, n condi$ii)e prev'ute pentru 5ecare msur de e(ecutare si)it=.
$.
9 dispo'i$ie asemntoare este consacrat 7i n )e2is)a$ia &rance', n sensu) c potrivit
art. 4 din ,e2ea din " iu)ie 1""1, <Cre!itorul $are !eine un titlu e"e$utoriu $e $onine o
$rean, li$'i!, i e"i-ibil, *oate re$ur-e la e"e$utarea silit, asu*ra bunurilor !ebitorului
s,u, 5n $on!iiile *re,6ute *entru 7e$are m,sur, !e e"e$utare silit,8. >n 6e)2ia,
prevederi)e art.94:4 din Codu) %udiciar, sta8i)esc, n mod imperativ &aptu) c, =nu *oate 7
!e$lanat, ni$io e"e$utare silit, mobiliar, sau imobiliar,, !e$t 5n irtutea unui titlu
e"e$utoriu i *entru un lu$ru $ert i li$'i!=. >n #ta)ia, potrivit prevederi)or art.474 Cod
pr.civ., =*ro$e!ura !e e"e$utare silit,, *oate 7 !e$lanat, !e $re!itor 5n temeiul unui titlu
e"e$utoriu, $are s, $onstate o $rean, $ert,, li$'i!, i e"i-ibil,8.
$$
A se vedea n acest sens, prevederi)e art.6;; din Codu) de proc.civ. 7i administrativ a)
*epu8)icii A)2eria, unde se dispune n mod imperativ c, =("e$utarea silit, nu *oate 7
e/e$tuat, !e$t 5n irtutea unui titlu e"e$utoriu8.
$#
A.Stoi$a, 3(ecutarea si)it imo8i)iar, 3ditura Hniversu) Guridic, 6ucure7ti, /", p. 15 D
16;
$%
urmrirea silit a bunurilor apar in+nd debitorului. Aadar, existena unei astfel de creane
constituie premisa necesar declanrii executrii silite.
'reana cert este acea crean a crei existen ei nendoielinic rezult din nsui titlul
executoriu 9art. "". alin. ,.- &'(':.
'reana este lic&id atunci c+nd obiectul ei este determinat sau c+nd titlul executoriu
con ine elementele care permit stabilirea lui9art. "". alin. ,$- &'(':.
'reana este exigibil atunci c+nd termenul stipulat pentru plat s-a mplinit.
ac executarea silit se pornete fr ca creana s fie cert i exigibil, atunci este
prematur i se poate solicita fie anularea formelor de executare, fie anularea titlului
executoriu, n condiiile art. 6%% &'('.
!n situaia n care creana nu este lic/id, determinarea acesteia se poate face de organul de
executare, n condiiile art. ".4 alin. ,.- &'(', sau se poate recurge la dispoziiile art. ##$
&'(' ori la contestaia la executare.
2. Titlurile executorii
Existena unei creane certe, lic/ide i exigibile nu este suficient pentru declanarea
executrii silite. (otrivit art. "$. &'(', executarea silit se va efectua numai n temeiul unui
titlu executoriu ce poate fi constituit din) /otr+rile executorii, /otr+rile definitive, sau orice
alte /otr+ri sau nscrisuri care, potrivit legii, pot fi puse n executare. Aadar, temeiul
executrii silite l constituie titlul executoriu.
0itlul executoriu este definit ca fiind nscrisul ntocmit n conformitate cu prescripiile
legii i n "aza cruia creditorul poate solicita #alorificarea creanei pe care acest nscris o
constat
$1
.
(rincipalele titluri executorii care pot fi puse n executare de ctre executorii judectoreti
sunt urmtoarele
$"
)
. <otr+rile judectore ti3
- <otr+rile arbitrale3
- <otr+rile judectore ti strine i tranzac iile judiciare nc/eiate n strintate3
- 0itlurile executorii emise n materie fiscal3
- Actele autentificate de notarul public3
- 'ambia, cecul i biletul la ordin3
- 'ontractele de arendare3
- 'ontractul de credit bancar3
- 'ontractul de credit nc/eiat cu o institu ie financiar nebancar3
- 'ontractul de credit ipotecar i garan iile reale i personale conform ?egii nr. %7=@%777
privind creditul ipotecar pentru investi ii imobiliare3
- 'ontractul de leasing3
- 'ontractul de ipotec mobiliar3
- 'ontractele de mprumut nc/eiate de casele de ajutor reciproc ale pensionarilor3
- Actele de sanc ionare n materia contraven iilor3
- Actele executorilor judectore ti care, potrivit legii, constituie titluri executorii3
- 'ontractul de asisten juridic3
- Actele altor autorit i care, potrivit legii, pot constitui titluri executorii.
!n conformitate cu dispoziiile art. ""# i ""1 &'(', nscrisurile crora legea le recunoate
caracterul de titlu executoriu sunt considerate a fi puse n executare, din momentul
nregistrrii cererii de executare silit i odat cu desc/iderea dosarului de executare, prin
$1
-. 'e, 0ratatL, p. %=6=.
$"
(entru o analiz ampl asupra titlurilor executorii, a se vedea /. 3prina, op. cit., p. %.1-%4$.
$.
nc/eierea dispus de ctre executorul judectoresc, dar i prin nc/eierea de ncuviin are a
executrii silite pronun ate de ctre instan a de executare.
a) &otr'rile (udectore ti
4otr2rea judectoreasc, este actul final i de dispoziie, cu autoritate de lucru judecat,
pronunat de ctre o instan de judecat, n urma intentrii unei aciuni de ctre unul sau mai
muli peteni, n coninutul creia, se recunoate sau se respinge temeinicia sau netemeinicia,
preteniei manifestate n scris prin coninutul aciunii. *ai putem aduga faptul c /otr+rea
judectoreasc, reprezint principalul titlu executoriu, deoarece evoc rezultatul activitii
jurisdicionale a instanei judectoreti din litigiile civile, comerciale, maritim-fluvial, de
munc, familie, contencios-administrativ, etc.
(ot fi susceptibile de a fi puse n executare numai /otr+rile judectoreti care
evidenieaz o obligaie ce cade n sarcina unei pri a procesului dedus judecii, nu i
/otr+rile judectoreti care n coninutul lor, constat o stare de fapt sau un drept n favoarea
unei pri.
Aa cum am amintit, pentru a putea fi pus n executare o /otr+re judectoreasc,
trebuie ndeplinite dou condiii) s fie executorie, ori s fi devenit definitiv. 0oate aceste
condiii, rezid din prevederile art."$. alin.,.- din &'(', deoarece formalitatea nvestirii cu
formul executorie stabilit art.."7 din vec/iul 'od de procedur civil, numai este aplicabil.
'aracterul executoriu sau definitiv al unei /otr+ri judectore ti este stabilit de
legisla ia procesual, in+ndu-se cont de stadiul procesului civil.
!n aceste condi ii, potrivit dispozi iilor art. "$$ din &'(', sunt )otr'ri executorii)
- /otr+rile date n apel, dac prin lege nu se prevede altfel3
- /otr+rile date n prim instan , fr drept de apel, ori cele n legtur cu care
pr ile au convenit s exercite direct recursul, potrivit art. #17 alin.,.- din &'('.
>unt )otr'ri definitive n sensul art. "$# din &'(')
- /otr+rile care nu sunt supuse apelului i nici recursului3
- /otr+rile date n prim instan , fr drept de apel, neatacate cu recurs3
- /otr+rile date n prim instan , care nu au fost atacate cu apel3
- /otr+rile date n apel, fr drept de recurs, precum i cele neatacate cu recurs3
- /otr+rile date n recurs, c/iar dac prin acestea s-a solu ionat fondul pricinii3
- orice alte /otr+ri care, potrivit legii, nu mai pot fi atacate cu recurs.
Beferitor la aceste /otr+ri, este util de re inut faptul c ele capt caracterul
definitiv la data expirrii termenului de exercitare a apelului ori a recursului sau, dup caz, la
data pronun rii.
5 dispozi ie deosebit de interesant n ceea ce prive te executarea /otr+rilor
supuse controlului instan elor judectore ti, este prevzut de art. "$6 &'('. (otrivit acestui
text, punerea n executare silit a unei /otr+ri judectore ti care constituie titlu executoriu se
poate face numai pe riscul creditorului dac /otr+rea poate fi atacat cu apel sau recurs. ac
titlul este ulterior modificat ori desfiin at, creditorul va fi inut, n condi iile legii, s l repun
pe debitor n drepturile sale, n tot sau n parte, dup caz. Aceste prevederi se vor aplica n
mod corespunztor i n cazul punerii n executare a unei /otr+ri arbitrale, mpotriva creia a
fost exercitat o ac iune n anulare.

b) &otr'rile ar*itrale
'ele mai importante efecte ale unei /otr+ri arbitrale, rezid din caracterul obligatoriu
i cel executoriu produs at+t fa de pri c+t i de teri. (otrivit art."=" &'(', se acord
/otr+rii arbitrale comunicate prilor Kefectele unei /otr+ri judectoreti definitive i
$$
obligatoriiE, iar art."%1 &'(' evideniaz caracterul executoriu i faptul c aceasta se execut
silit, ntocmai ca i o /otr+re judectoreasc.
(otrivit acestor dispoziii, pentru punerea n executare a unei /otr+ri arbitrale, se vor
aplica regulile dreptului comun, iar creditorul va nvesti cu o cerere de executare silit
executorul judectoresc competent.
Acelai regim este aplicabil i /otr+rilor arbitrale strine, crora &oul 'od de
procedur civil le consacr 'apitolul 8 i 88, 0itlul 8;, din 'artea a ;88-a cu privire la
recunoaterea i executarea acestora pe teritoriul Bom+niei.
!n acest sens, art.%.%.1 &'(' face referire la faptul c, solicitarea de recunoa tere i
executare a /otr+rii arbitrale strine, se prezint printr-o cerere adresat tribunalului n
circumscrip ia cruia se afl domiciliul sau, dup caz, sediul celui cruia i se opune respectiva
/otr+re arbitral. ac din diferite motive nu poate fi stabilit tribunalul competent, aceast
competen i va apar ine 0ribunalului Fucure ti.
c) &otr'rile (udectore ti strine i tran!ac iile (udiciare "nc)eiate "n strintate
&ormele
$6
comunitare cu caracter procedural, tind s evidenieze un drept uniform n
materie execuional prin implementarea Begulamentului '.E. nr.##@.==% privind competena
de jurisdicie, recunoaterea i executarea /otr+rilor n materie civil i comercial
pronunate n statele membre ale C.E., dar i printr-o procedur mai simplificat prevzut de
dispoziiile Begulamentului '.E.nr.4=1@.==# privind crearea 0itlului Executoriu European
$4
.
'u toate c aceste dou regulamente instituie norme procedurale n materie
execuional, procedura este total diferit deoarece n cazul Begulamentului '.E. nr.##@.==%,
recunoaterea se face de ctre instana naional a statului unde urmeaz a fi pus n executare
aceea /otr+re judectoreasc, iar potrivit Begulamentului '.E. nr.4=1@.==# 0EE, sunt
instituite condiii de certificare a nscrisurilor ce pot constitui titluri executorii, condiii care
trebuiesc respectate de ctre instanele n a cror competen teritorial ,rationae loci- a fost
constituit acel nscris, tocmai pentru a putea circula liber n orice stat membru al C.E.,cu
excepia anemarcei- n care creditorul, ar dori s-l pun n executare.
!n privina 5egulamentului +./. nr.&&6!771, n dreptul intern sunt stabilite
dispoziii
$7
potrivit crora, cererile pentru recunoaterea precum i cele pentru ncuviinarea
executrii silite a /otr+rilor sau a unor tranzacii judiciare n materie civil i comercial,
pronunate ntr-un alt stat membru al Cniunii Europene sunt de competena tribunalului,
iar /otr+rea pronunat poate fi atacat numai cu recurs.
'/iar dac art.$$ din acest regulament, stabilete c Do /otr+re pronunat ntr-un
stat membru este recunoscut n celelalte state membre fr s fie necesar recurgerea la vreo
procedur specialE, n continuare dispoziiile art.$# stabilete anumite excepii, care fac s
apere ordinea de drept internaional privat i prin care acea /otr+re nu poate fi recunoscut i
anume)
- dac recunoaterea este vdit contrar ordinii publice a statului membru n care se
solicit recunoaterea3
- dac /otr+rea a fost pronunat prin neprezentare, dac p+r+tullui nu i-a fost
nm+nat actul de introducere a aciunii n instan sau alt act ec/ivalent n timp util
$6
Am8e)e re2u)amente au &ost asimi)ate in dreptu) intern prin dispo'i$ii)e ,e2ii nr.
1"1./7, pu8)icat n C.9&. nr. !/5 din /6 iunie /7.
$4
Pentru mai mu)te amnunte, a se vedea <.Isnar!, Tit)u) 3(ecutoriu
3uropeanAT33B.*e2)ementarea 05./! din /1 apri)ie /!, *.3.- nr.1./7, pp. 1!-!1;
I.Le, A.Stoi$a Tit)u) 3(ecutoriu 3uropean pentru crean$e necontestate, *.*.+.P.,nr././0,
pp.1"0-/1!; <.Isnar!, M.C'ar!on, ,e titre e(ecutoire europeen, GH*#--HN#9N, #+#GP+3,
Paris, /7.
$7
A se vedea n acest sens art.1
/
-art.1 din ,e2ea nr.1"1./7.
$#
i ntr-o maniar care s-i permit pregtirea aprrii, sau dac p+r+tul nu a omis s
exercite aciunea n constatare a /otr+rii atunci c+nd a avut posibilitatea s o fac3
- dac /otr+rea este ireconciliabil cu o /otr+re pronunat ntr-un litigiu ntre
aceleai pri n statul membru n care se solicit recunoaterea3
- dac /otr+rea este ireconciliabil cu o /otr+re pronunat anterior de o instan
dintr-un stat membru sau dintr-un stat ter, n cazul n care aciunile privesc aceeai
cauz i sunt introduse ntre acelei pri, cu condiia ca /otr+rea anterioar s
ntruneasc condiiile necesare pentru a fi recunoscut n statul membru cruia i se
solicit recunoaterea.
'onsecina procedurii stabilite de dispoziiile Begulamentului '.E. nr.##@.==% o
reprezint instituirea unei proceduri de exe8uatur, mult mai simplificat. Aceast procedur
de recunoa tere a nscrisurilor ce cad sub inciden a Begulamentului nr. ##@.==%, i gse te
aplicabilitatea n dreptul nostru intern, n dispozi iile art. %.=7#-%.%=% &'('. !n ceea ce
prive te executarea acestor nscrisuri, vor fi incidente dispozi iile art. %.%=.-%.%=7 &'('.
Beferitor la procedura stabilit de dispoziiile 5egulamentului +./. nr.*7)6!77& T//,
aceasta este mult mai uoar, deoarece se aplic nscrisurilor ce conin creane necontestate
denumite 0itluri Executorii Europene i care izvoresc doar din raporturi civile sau comerciale.
5biect al 0itlului Executoriu European l poate constitui pe l+ng ,otr2rile
judectoreti ori tranzaciile judiciare, i actele autentice ce au ca obiect creane necontestate.
!n cadrul procedurii de obinere a 0itlului Executoriu European, principalul rezultat
const n eliminarea
#=
exeMuaturului i impunerea unei proceduri de certificare cu caracter
judiciar de ctre jurisdicia competent din statul de origine, potrivit art.1 din Begulament. 0ot
acelai text, prevede c /otr+rea judectoreasc certificat ca i 0itlu Executoriu European,
Deste recunoscut i executat n celelalte state membre, fr a mai fi necesar ncuviinarea
executrii i fr a fi posibil contestarea recunoaterii saleE.
Aa cum am amintit, obiect al 0EE l pot constitui urmtoarele nscrisuri)
- ,otr2rea judectoreasc, neleg+nd prin aceasta orice /otr+re pronunat de o
instan judectoreasc dintr-un stat membru3
- tranzacia judiciar, nu este definit de Begulament, dar potrivit dreptului intern,
reprezint o convenie omologat de o instan judectoreasc i care, pe baza unor
ngduine reciproce, conduce la soluionarea raportului juridic litigios3
- actul autentic, definit de art.# pct.$ din Begulament ca fiind actul autentic ntocmit
sau nregistrat n mod formal ca act autentic3
Beferitor la sintagma creante necontestate, Begulamentul o determin ca fiind acele
creane recunoscute n mod expres de ctre debitor n cadrul unei tranzacii omologate de o
jurisdicie sau au fost nc/eiate n cadrul unei proceduri judiciare.
up cum stabilesc prevederile art." alin.,%- din Begulament, certificarea ca 0EE
poate fi dispus doar n cazul ndeplinirii cumulative a urmtoarelor condiii)
%. <otr+rea este executorie n statul membru de origine3
.. <otr+rea nu este incompatibil cu dispoziiile n materie de competen prevzute de
Begulamentul '.E. nr.##@.==%3
$. (rocedura judiciar din statul membru de origine a ndeplinit cerinele prevzute de
capitolul 888, art.$ alin.,%- lit.b- sau c- din Begulament, n cazul unei creane necontestate3
#. <otr+rea a fost pronunat n statul membru n care debitorul i are domiciliul n sensul
art.17 din Begulamentul '.E. nr.##@.==%, n cazul)
- n care este vorba de o crean necontestat n sensul art.$ alin.,%- lit.b- sau c- din
Begulamentul 4=1@.==#3
#=
Pentru mai mu)te amnunte, a se vedea +.+erran! 7.a. op.cit., p."0; I.Le, ,e2is)a$ia,
p.5.
$1
- n care aceasta se raporteaz la un contract nc/eiat de o persoan, consumatorul,
pentru o utilizare care se poate considera ca fiind strin de activitatea sa profesional3
- n care debitorul este consumatorul.
(rima condiie impune valorificarea unei decizii judiciare care este executorie n statul
membru de origine, iar cea de-a doua vizeaz respectarea regulilor de competen, prevzute
n Begulamentul '.E. nr.##@.==%. 'ea de-a treia condiie se refer la respectarea normelor de
competen teritorial, ns cea de-a patra condiie este cea mai important deoarece se
raporteaz la exigene de ordin strict procedural,'ap.888 din Begulament-.
Aceste exigene stabilesc co o /otr+re privind o crean necontestat Knu poate fi
certificat ca titlu executoriu European dec+t dac procedura judiciar din statul membru de
origine a ndeplinit condiiile de procedurE. Aceste standarde minimale se refer la)
notificarea sau comunicarea nsoit de confirmarea de primire de ctre debitor3 notificarea
sau comunicarea ctre reprezentanii debitorului3 informarea n bun i cuvenit form a
debitorului cu privire la crean, etc.
'ertificarea poate fi refuzat de ctre instana competent, ntr-un singur caz i la
cererea debitorului, n cazul n care /otr+rea certificat ca titlu executoriu european este
incompatibil cu o /otr+re pronunat anterior n orice stat membru sau ntr-o ar ter,art..%
din Begulament-.
!n dreptul nostru intern, aa cum am amintit ?egea nr.%7%@.==6 a preluat prevederile
Begulamentului '.E. nr.4=1@.==#. Aceast lege conine norme procedurale preivitoare la
certificarea de ctre autoritile rom+ne a titlurilor executorii europene care vor circula din
Bom+nia n celelalte state membre.
(otrivit art.. alin.,%- din lege, dac titlul executoriu este o /otr+re judectoreasc
competena de certificare este de competena primei instane, iar dac titlul executoriu este un
act autentic, certificarea este de competena judectoriei n a crei circumscripie se afl
emitentul actului,alin..-.
Efectul major al 0EE este acela c executarea se face n conformitate cu procedurile
legale din statul n care se face urmrirea,art..= alin.% din Begulament-, ca orice /otr+re
pronunat de statul membru de executare. !n acest sens i &oul 'od de procedur civil face
referire expres la executarea silit a nscrisurilor care pot constitui 0EE. Astfel, art. "$"
&'(' prevede faptul c, titlurile executorii europene cu privire la care dreptul Cniunii
Europene nu cere recunoa terea prealabil n statul membru n care se va face executarea sunt
executorii de drept, fr nicio alt formalitate prealabil.

d) +itlurile executorii emise "n materie fiscal
ispozi iile 5.G. nr. 7.@.==$ privind 'odul de procedur fiscal stabilesc faptul c
executarea silit a crean elor fiscale se efectueaz n temeiul unui titlu executoriu emis,
potrivit prevederilor din cod, de ctre organul fiscal de executare competent n a crui raz
teritorial i are domiciliul fiscal debitorul sau al unui nscris care, potrivit legii, constituie
titlu executoriu. !ns, a a cum am mai amintit, competen a de punere n executare silit a unor
asemenea titluri executorii, apar ine executorilor fiscali.
e) Actele autentificate de notarul pu*lic
Activitatea notarial modern evideniaz principiul potrivit cruia Eactul ndeplinit
de notarul public, purt+nd sigiliul i semntura acestuia, este de autoritate public, are for
probant i, dup caz, for a executorie prevzut de legeE,art.6 din ?egea nr.$"@%771-.
>copul activitii notariale este acela de a constata raporturile juridice civile sau
comerciale nelitigioase ale persoanelor fizice sau juridice.
$"
Av+nd statutul unei funcii autonome de autoritate public, notarul public, printre
multiplele atribuii, pe care legea i le recunoate, poate autentifica i nscrisurile n coninutul
crora se constat raporturi juridice dintre pri.
?egea le acord acestor nscrisuri efect executoriu, potrivit prevederilor art.%=% din
?egea nr.$"@%771, care stabilete i condiiile n care acel nscris capt acest efect. (rin
urmare, art."" stabilete c K !nscrisul autentificat de notarul public care constat o crean
cert i lic/id are putere de titlu executoriu la data exigibilitii acesteia. !n lipsa nscrisului
original poate constitui titlu executoriu duplicatul sau copia legalizat de pe exemplarul din
ar/iva notarului public.E.
!n consecin, acest text reproduce practic condiiile impuse de art."". alin.,%- &'('
pentru declanarea procedurii execuionale n vederea recuperrii unei creane. 'aracterul
cert, lic/id i exigibil al creanei constatate prin nscrisul autentificat de notarul public,
reprezint condiiile sine 8ua non pentru realizarea dreptului subiectiv recunoscut de acel
nscris creditorului.

$) Cam*ia, cecul i *iletul la ordin
Aceste titluri de credit, prezint o importan aparte n contextul unei economii de pia
funcional, tocmai de aceea legislaia care le reglementeaz le consacr caracter executoriu.
Acest caracter executoriu rezult din con inutul art. "#= &'('.
e asemenea, caracterul executoriu al cambiei este prevzut i de dispoziiile art."% alin.
,%- i ,.- din ?egea nr.14@%7$# asupra cambiei i biletului la ordin. !n privina biletului la
ordin, caracterul executoriu este dedus prin interpretarea art.%=" coroborat cu art."% din ?egea
nr.14@%7$#. Acelai efect este consacrat i cecului de art.1$ din ?egea nr.17@%7$#.
g) Contractele de arendare
(otrivit dispoziiilor ?egii arendrii nr.%"@%77# ,modificat prin ?egea nr.14@%771 i
?egea nr."1@%774 pentru modificarea i completarea ?egii nr. %"@%77#-, contractele de
arendare nc/eiate n scris si nregistrate la consiliul local n raza crora se gsete terenul
arendat, constituie titluri executorii pentru plata arendei la termenele i n modalitile
stabilite n acel contract.
'ontractul de arendare are natur pur civil. Arendarea este un contract sinalagmatic
,bilateral-, cu executare succesiv i netranslativ de proprietate, ca i locaiunea. 0ot astfel,
este un contract prin definiie, cu titlu oneros. 'ontractul se nc/eie ntre proprietar,
uzufructuar sau alt deintor legal de bunuri agricole ,teren arabil, vii, livezi, puni,
construcii , animale, etc.- i arenda, cu privire la exploatarea bunurilor agricole, pe o
durata determinat i la un pre stabilit de pri. Arendaul poate fi persoan fizic sau
juridic, dar trebuie s ndeplineasc condiiile prevzute de lege,s fie cetean rom+n cu
domiciliul n Bom+nia, etc-.
Executarea silit n temeiul acestor nscrisuri, poate avea ca obiect recuperarea
bunurilor care au fcut obiectul contractului sau a contravalorii acestora i pe care
arendaul nu le-a restituit conform clauzelor stabilite n coninutul acelui contract.

&) Contractul de credit *ancar
(otrivit art. %.= din 5CG nr. 77@.==" privind institu iile de credit i adecvarea
capitalului, contractele de credit, inclusiv contractele de garan ie real sau personal, nc/eiate
de o institu ie de credit constituie titluri executorii. !n aceste condi ii, respectivele contracte
pot face obiectul unei executri silite n condi iile 'odului de procedur civil.
i) Contractul de credit "nc)eiat cu o institu ie financiar ne*ancar
$6
!n temeiul art. 1. alin.,%- din ?egea nr. 7$@.==7 privind institu iile financiare nebancare,
contractele de credit nc/eiate de o institu ie financiar nebancar, precum i garan iile reale i
personale afectate garantrii acestui credit, constituie titluri executorii. A adar i aceste acte
pot face obiectul unei proceduri de executare silit conforma dispozi iilor 'odului de
procedur civil.
) Contractul de credit ipotecar i garan iile reale i personale conform -egii nr. ./01.///
privind creditul ipotecar pentru investi ii imo*iliare
'ontractul de credit ipotecar este reglementat de ?egea nr. %7=@%777 modificat
#%
, privind
creditul ipotecar pentru investitii imobiliare.'ontractul de credit ipotecar pentru investitii
imobiliare desemneaz acel tip de credite acordate de instituii financiare autorizate, destinat
s finaneze construirea, cumprarea, reabilitarea, consolidarea sau extinderea imobilelor cu
destinaie locativ, industrial sau comercial.
(otrivit prevederilor art. .% din lege, N'ontractul de credit ipotecar, precum i garaniile
reale i personale subsecvente constituie titluri executorii, urm+nd s fie nvestite cu formul
executorie de ctre instana locului unde este situat imobilulO.
=) Contractul de leasing
ispoziiile art. 4 din 5rdonana Guvernului nr. 1%@%776 modificat
#.
i republicat,
privind operaiunile de leasing i societile de leasing, republicat, stabilesc faptul c,
9contractele de leasing, precum i garaniile reale i personale, constituite n scopul
garantrii o"ligaiilor asumate prin contractul de leasing, constituie titluri executorii:.
(entru a dob+ndi acest efect executoriu, n cazul contractului de leasing, utilizatorul
trebuie s nceteze s mai plteasc ratele, iar finanatorul n aceast situaie, are dreptul de a
rezoluiona unilateral contractul pentru nendeplinirea obligaiilor contractuale, fr restituirea
ratelor ac/itate utilizatorului.
(ornind de la Art. 4 al 5G 1%@%776 constatam urmatoarele) Pcontractul de leasing
constituie titlu executoriuE dac utilizatorul nu pred bunul n urmtoarele situaii)
- la sf+ritul perioadei de leasing, dac utilizatorul nu a formulat opiunea cumprrii
bunului sau a prelungirii contractului3
- n cazul rezilierii contractului din vina exclusiv a utilizatorului.
(ornind de la acest articol, unele instante judecatoreti din Bom+nia au interpretat, n
mod greit apreciem noi, c, Pcontractele de leasing ar fi titluri executorii doar pentru predarea
bunurilorP. orim s specificm faptul c doar unele instane aprecieaz n acest sens, altele
consider+nd ndreptit c nu ar fi nici o distincie pentru caracterul executoriu al contractului
de leasing - pentru predarea bunului sau recuperarea ratelor restante.
orim s precizm c interpretarea diferit i practica neunitar a instanelor
judectoreti este cauzat n primul r+nd de formularea nefericit a legiuitorului, deoarece nu
a prevzut i situaia n care ratele restante i neac/itate trebuie recuperate tot ca urmare a
efectului executoriu produs de contractul de leasing.
l) Contractul de ipotec mo*iliar
'ontractul de ipotec mobiliar constituit n temeiul dispozi iilor &'', reprezint titlu
executoriu. 5biectul unui contract de ipotec mobiliar l poate viza, bunurile mobile
corporale sau incorporale, drepturi mobiliare sau, bunuri mobile prin anticipa ie. 'ontractul
de ipotec mobiliar poate face obiectul unei executri silite directe deoarece, potrivit art.
..##. alin.,%- &'' creditorul poate solicita concursul executorului judectoresc pentru a
#%
Aceast )e2e a &ost modi5cat prin ,e2ea nr./1.//.
#.
H)tima modi5care a &ost adus, prin ,e2ea nr. /07./6.
$4
prelua bunul care face obiectul acestei garan ii. !n sc/imb, potrivit art. ".. alin.,1- &'(',
v+nzarea bunurilor mobile ipotecate, se va face de ctre creditor, cu ncuviin area instan ei i
fr interven ia executorului judectoresc.
!) Contractele de "mprumut "nc)eiate de casele de a(utor reciproc ale pensionarilor
'asele de ajutor reciproc ale pensionarilor sunt organiza ii cu caracter civic, persoane
juridice de drept privat cu caracter nepatrimonial, neguvernamental, cu scop de caritate, de
ntrajutorare mutual i de asisten social. !n exercitarea atribu iilor, 'asele de ajutor
reciproc ale pernsionarilor sprijin membrii lor prin acordarea de mprumuturi rambursabile,
ajutoare nerambursabile i ajutoare pentru acoperirea c/eltuielilor de nmorm+ntare fo tilor
membrii. 'ontractele de mprumut, astfel nc/eiate, constituie titluri executorii potrivit art. %#
din ?egea nr. 1#=@.==. privind casele de ajutor reciproc ale pensionarilor.
n) Actele de sanc ionare "n materia contraven iilor
Executarea sanc iunilor contraven ionale este reglementat prin dispozi iile art. $6-#. din
5G nr. .@.==% privind regimul juridic al contraven iilor. Articolul $6 stabile te faptul c,
procesul-verbal neatacat n termenul prevzut la art. $%, precum i /otr+rea judectoreasc
definitiv prin care s-a solu ionat pl+ngerea constituie titlu executoriu, fr vreo alt
formalitate.
ispozi ii asementoare se regsesc i n art. %.= din 5CG nr.%71@.==. privind circula ia
pe drumurile publice, potrivit cu care procesul-verbal neatacat n termen de %1 zile de la data
comunicrii acestuia ori, dup caz, a rm+nerii definitive a /otr+rii judectore ti prin care s-a
respins pl+ngerea constituie tilu executoriu, fr vreo alt formalitate.
'onsiderm deosebit de util s precizm faptul c, aceste titluri executorii se vor pune n
executare doar de ctre executorii fiscali cu respectarea normelor n materie statuate de
ispozi iile 5.G. nr. 7.@.==$ privind 'odul de procedur fiscal.
o) Actele executorilor (udectore ti care, potrivit legii, constituie titluri executorii
&ormele noului 'od de procedur civil, recunosc un caracter executoriu anumitor acte
emise de ctre executorii judectore ti. 'u aceast ocazie am putea aminti despre )
- unele nc/eieri ale executorilor judectore ti emise cu respectarea formei prevzute de disp.
art. "1" &'('3
- actul de adjudecare emis potrivit dispozi iilor art. 41. &'('3
p) Contractul de asisten (uridic
'ontractul de asistenta juridica este nc/eiat n form scris, cerut ad pro"ationem. El
trebuie s ndeplineasc toate condiiile cerute de lege pentru nc/eierea valabil a unei
convenii i dob+ndete dat cert prin nregistrarea sa n registrul oficial de eviden al
avocatului, indiferent de modalitatea n care a fost inc/eiat. 'ontractul de asisten juridic
reunete n coninutul su elemente specifice contractului de mandat i elemente specifice
unui contract de prestri de servicii, av+nd caracteristici deosebite.
!n consecin, din interpretarea i aplicarea unitar a prevederilor art. $= alin. $ teza a
88-a din ?egea nr. 1%@%771, republicata, raportat la prevederile art. "$. din &'(', contractele
de asisten juridic au caracter de titlu executoriu conferit prin lege i pot fi puse n executare
silit.
r) Actele altor autorit i care, potrivit legii, pot constitui titluri executorii
$7
!n r+ndul acestor acte, putem include acele acte ale unor organe crora legea le
recunoa te un caracter executoriu. Aceste acte pot fi urmtoarele)
- titlul constatator al crean ei 5$iciului de 9ecuperare a Crean elor -ancare .
(otrivit art %" alin.,.- din ?egea nr. $$$@.==% privind unele msuri pentru
diminuarea consecin elor ncetrii rscumprrii de unit i de fond de ctre Hondul
&a ional de 8nvesti ii, orice titlu constatator al crean ei 5ficiului de Becuperare a
'rean elor Fancare, precum i orice act nc/eiat de aceasta pentru realizarea
crean elor preluate potrivit art. %# constituie titlu executoriu3
- contractele sau conven iile de credit ori alte titluri constatatoare ale crean elor
(4(0. Articolul $7 alin.,%- din 5CG nr. 1%@%774 privind valorificarea unor active
ale statului prevede c, poate constitui titlu executoriu contractul sau conven ia de
credit dintre banc i debitorul cedat ori alte titluri constatatoare ale crean elor,
actele prin care s-au constituit garan ii personale sau reale pentru restituirea acestor
crean e cesionate, potrivit legii, A;A>, precum i orice alte acte sau n elegeri
nc/eiate de aceasta pentru valorificarea crean elor preluate3
- titlul executoriu potrivit 5> nr. ;?@2?13 privind taxele udiciare de ti!bru.
(otrivit art. #% al acetstui act normativ, n vederea executarii creantelor avand ca
obiect taxa judiciara de timbru, instantele judecatoresti vor comunica de ndata
/otararea, care constituie titlu executoriu pentru plata taxei judiciare de timbru.
Executarea creantelor avand ca obiect taxa judiciara de timbru se efectueaza prin
organele de executare ale unitatilor administrativ-teritorial in care persoana fizica
are domiciliul sau resedinta ori, dupa caz, in care persoana juridica are sediul social.
Capitolul I4. 5biectul i !odalit ile procedurii de executare silit %n !aterie civil
#=
1. Considera ii generale privind obiectul i !odalit ile procedurii de executare silit
(entru a fi declan at executarea silit, trebuie avut n vedere n primul r+nd care poate fi
obiectul acestei proceduri. !n func ie de obiectul acestei proceduri, putem identifica i
modalitatea concret de executare silit aplicabil n cazul respectiv.
!n cadrul executrii silite directe, obiectul executrii coincide cu obiectul obligaiei
prevzute n titlul executoriu, ntruc+t se urmrete executarea n natur a obligaiei de ctre
debitor. !n cazul executrii silite indirecte, obiectul executrii silite este distinct, deoarece
vizeaz bunurile mobile i imobile din patrimoniul debitorului, acestea urm+nd a fi
indisponibilizate i valorificate, iar din suma obinut urmeaz a fi ndestulat creditorul.
(entru executarea silit indirect, &oul 'od civil stabile te n con inutul art. ..$.# o
garan ie comun a creditorilor c/irografari asupra patrimoniului debitorului. Astfel, potrivit
acestui text, cel care este obligat personal rspunde cu toate bunurile sale mobile i imobile,
prezente i viitoare. Aceste bunuri, servesc drept garan ie comun,gaj general- a creditorilor
si.
Aceast garan ie comun recunoscut creditorilor c/irografari de &'', nu trebuie
confundat cu garan ia constituit printr-o ipotec mobiliar sau imobiliar. 8poteca mobiliar
sau imobiliar, reprezint un drept accesoriu dreptului de crean stabilit n con inutul unui
titlu executoriu, constituit n unele cazuri c/iar de ctre debitor sau, dup caz, de ter e
persoane n favoarea creditorului, asupra unor bunuri mobile sau imobile determinate.
e aceea, este foarte important de re inut faptul c obiectul procedurii de executare silit
determin n toate cazurile i modalitatea de executare, care aceasta la r+ndul su, a a cum
vom putea remarca n r+ndurile urmtoare, poate mbrca mai multe forme prevzute de
&'('.
2. Deter!inarea obiectului procedurii de executare silit. -unuri susceptibile de
executare silit
'u privire la obiectul executrii silite indirecte, se poate afirma faptul c acesta este
determinat de dispoziiile art. ".7 alin. ,%- &'('. (otrivit acestui text de lege, veniturile i
bunurile debitorului pot fi supuse executrii silite dac, potrivit legii, sunt urmribile i numai
n msura necesar pentru realizarea drepturilor creditorilor. 'u referire la bunurile supuse
unui regim special de circula ie, conform alineatului ,.- al textului amintit, acestea pot fi
urmrite numai cu respectarea condi iilor prevzute de lege. Aadar, textul citat nu reprezint
altceva dec+t o expresie a principiului potrivit cruia %ntreaga avere a debitorului $or!eaz
garan ia co!un a creditorilor .
A a cum am mai amintit, aceast garan ie comun a creditorilor c/irografari asupra
patrimoniului debitorului este consacrat n art. ..$.# &''.
ispoziiile cuprinse n art. ".7 alin. ,%- &'(' constituie regula n ceea ce privete
obiectul executrii silite, ns exist i excepii, reglementate c/iar de alineatul urmtor al
aceluiai text de lege. A a cum am mai artat, bunurile supuse unui regim special de circulaie
pot fi urmrite numai cu respectarea condiiilor prevzute de lege. e exemplu, n practica
judiciar nu a existat un punct de vedere unitar cu privire la faptul c un imobil dob+ndit n
temeiul ?egii nr. %%.@%771 putea sau nu fi supus urmririi silite, ntruc+t art. 7 din aceeai lege
prevedea c acesta nu poate fi nstrinat timp de %= ani de la data dob+ndirii.
Aceast problem a fost tranat de !nalta 'urte de 'asaie i Austiie care, prin ecizia nr.
67@.==6, admi+nd recursul n interesul legii declarat de procurorul general al (arc/etului de
pe l+ng !nalta 'urte de 'asaie i Austiie, a statuat c dispoziiile art. 7 alin. ,4- din ?egea nr.
%%.@%771 pentru reglementarea situaiei juridice a unor imobile cu destinaia de locuine
#%
trecute n proprietatea statului, se interpreteaz n sensul c imobilele dob+ndite n temeiul
prevederilor acestui articol pot constitui obiect al executrii silite.
3. -unuri ce pot $i exceptate de la procedura de executare silit
!n sistemul procedural civil actual, sunt instituite o serie de situa ii n care anumite bunuri
aflate n patrimoniul debitoriului urmrit pot fi exceptate total sau par ial de la executarea
silit.
(entru a teoretiza aceast afirma ie, trebuie s distingem ntre bunurile neurmribile care
apar in pesoanelor fizice,A- i bunurile neurmribile care apar in persoanelor juridice de
drept public,F-)
() -unurile neur!ribile aparin+nd persoanelor $izice
'ategoriile de bunuri aparin+nd debitorului i exceptate de la urmrirea silit se mpart la
r+ndul lor n dou tipuri. Este vorba, n primul r+nd, despre bunurile inalienabile datorit
caracterului lor personal i, n al doilea r+nd, despre acele bunuri care, dei sunt alienabile,
sunt sustrase de la urmrire n considerarea caracterului umanitar al executrii silite
#$
.
a- bunuri exceptate de la ur!rirea silit ca inalienabile datorit caracterului lor
personal. >e ncadreaz n aceast categorie dreptul de uz i dreptul de abitaie. (otrivit art.
61. &'', uzuarul i titularul unui drept de abita ie nu pot ceda drepturile sale altor persoane,
iar bunul ce face obiectul acestor drepturi nu poate fi nc/iriat sau, dup caz, arendat.
e asemenea, prin legi speciale s-au prevzut o serie de inalienabiliti cu caracter
te!porar, i anume)
2 locuina dob+ndit n condiiile ecretului-lege nr. "%@%77= privind v+nzarea de locuine
construite din fondurile statului ctre populaie nu poate fi nstrinat sau restructurat dec+t
cu autorizarea prealabil a '.E.'.-ului 9art. %. alin. ,.-:3
2 terenul atribuit n conformitate cu dispoziiile art. %7 alin. ,%-, art. .% i art. #$ din ?egea
nr. %4@%77% privind fondul funciar, republicat, nu poate fi nstrinat prin acte ntre vii timp de
%= ani socotii de la nceputul anului urmtor celui n care s-a fcut nscrierea proprietii ,art.
$.-3
2 locuina dob+ndit n condiiile ?egii nr. 41@%77. nu poate fi nstrinat sau restructurat
p+n la ac/itarea integral a preului, fr autorizarea prealabil a unitii v+nztoare ,art. %1
alin. ultim-3
b) bunuri alienabile ce nu pot $i ur!rite silit. !n conformitate cu art. 6." &'(', nu pot
fi supuse executrii silite)
2 bunurile de uz personal sau casnic indispensabile traiului debitorului i familiei sale,
precum i obiectele de cult, dac nu sunt mai multe de acelai fel3
2 obiectele indispensabile persoanelor cu /andicap i cele destinate ngrijirii bolnavilor3
2 alimentele necesare debitorului i familiei sale pe timp de trei luni, iar dac debitorul se
ocup exclusiv cu agricultura, alimentele necesare p+n la noua recolt, animalele destinate
obinerii mijloacelor de subzisten i furajele necesare pentru aceste animale p+n la noua
recolt3
2 combustibilul necesar debitorului i familiei sale socotit pentru $ luni de iarn3
2 scrisorile, fotografiile i tablourile personale sau de familie i altele asemenea3
2 bunurile declarate neurmribile n cazurile i condi iile prevzute de lege3
c- bunuri alienabile care se pot ur!rii silit %n !od condiionat. (otrivit art. 6.6
&'(', pot fi urmrite condiionat urmtoarele bunuri)
2bunurile mobile care fac obiectul unei diviziuni a patrimoniului afectate exerci iului unei
profesii autorizate nu pot fi urmrite dec+t de ctre creditorii ale cror crean e s-au nscut n
legtur cu exercitarea profesiei respective3
#$
(. )*rina, op. cit., p. /1.
#.
2 bunurile care nu sunt afectate unui patrimoniu profesional individual, dar care servesc la
exercitarea ocupa iei sau profesiei debitorului persoan fizic, pot fi supuse urmririi silite
numai dac nu exist alte bunuri urmribile i numai pentru obliga ii de ntre inere sau alte
crean e privilegiate asupra imobilelor3
2 inventarul agricol, inclusiv animalele de munc, furajele pentru aceste animale i
seminele pentru cultura pm+ntului, n afar de cazul n care asupra acestor bunuri exist un
drept de gaj sau privilegiu pentru garantarea creanei, dac debitorul se ocup cu agricultura3
d- ur!rirea salariului ,i a altor venituri periodice. !n conformitate cu dispoziiile art.
6.4 &'(', salariile i alte venituri periodice realizate din munc, pensiile acordate n cadrul
asigurrilor sociale, precum i alte sume ce se pltesc periodic debitorului i sunt destinate
asigurrii mijloacelor de existen ale acestuia pot fi urmrite)
2 p+n la %@. din venitul lunar net, pentru sume datorate cu titlu de obligaie de ntreinere
sau alocaie pentru copii3
2 p+n la %@$ din venitul lunar net, pentru orice alte datorii3
2 dac sunt mai multe urmriri asupra aceleiai sume, urmrirea nu poate depi %@. din
venitul lunar net al debitorului, indiferent de natura creanelor, n afar de cazul n care legea
prevede altfel3
2 veniturile din munc sau orice alte sume ce se pltesc periodic debitorului i sunt
destinate asigurrii mijloacelor de existen ale acestuia, n cazul n care sunt mai mici dec+t
cuantumul salariului minim net pe economie, pot fi urmrite numai asupra pr ii ce dep e te
Q din acest cuantum3
2 ajutoarele pentru incapacitate temporar de munc, compensaia acordat salariailor n
caz de desfacere a contractului individual de munc pe baza oricror dispoziii legale, precum
i sumele cuvenite omerilor, potrivit legii, nu pot fi urmrite dec+t p+n la limita de %@. din
cuantumul acestora i doar pentru sume datorate cu titlu de obligaie de ntreinere i
despgubiri pentru repararea daunelor cauzate prin moarte sau prin vtmri corporale, dac
legea nu dispune altfel3
2 alocaiile de stat i indemnizaiile pentru copii, ajutoarele pentru ngrijirea copilului
bolnav, ajutoarele de maternitate, cele acordate n caz de deces, bursele de studii acordate de
stat, diurnele, precum i orice alte asemenea indemnizaii cu destinaie special, stabilite
potrivit legii, nu pot fi urmrite pentru niciun fel de datorii.
e asemenea, n conformitate cu dispoziiile art. 64= alin. ,1- &'(' nu sunt supuse
executrii silite prin poprire)
2 sumele care sunt destinate unei afectaiuni speciale prevzute de lege i asupra crora
debitorul este lipsit de dreptul de dispoziie3
2 sumele reprezent+nd credite nerambursabile sau finanri primite de la instituii sau
organizaii na ionale i internaionale pentru demararea unor programe ori proiecte3
2 sumele necesare plii drepturilor salariale viitoare, dar nu mai mult de $ luni de la data
nfiinrii popririi3
e- li!itri ale dreptului creditorului de a ur!ri i!obilele debitorului. &oul 'od de
procedur civil prevede mai multe situaii n care dreptul creditorului de a urmri imobilele
debitorului este limitat, trebuind respectat o anumit ordine n alegerea bunurilor asupra
crora se pornete executarea silit)
2 imobilul unui minor sau al unei persoane puse sub interdicie nu poate fi urmrit silit
naintea urmririi mobilelor sale 9art. 4%1 alin. ,%- &'(':3
2 n cazul n care se urmrete un imobil ipotecat nstrinat, dob+nditorul acestui bun, care
nu este personal obligat pentru creana ipotecar, poate s cear instanei de executare
urmrirea altor imobile ipotecate pentru aceeai obligaie, aflate n posesia debitorului
principal. (+n la soluionarea cererii, urmrirea imobilului ipotecat este suspendat 9art. 4%"
alin. ,.- &'(':3
#$
2 dup primirea somaiei, debitorul poate cere instanei de executare, n termen de %= zile
de la comunicare, s-i ncuviineze ca plata integral a datoriei, inclusiv dob+nzile i
c/eltuielile de executare, s se fac din veniturile imobilului urmrit sau din alte venituri ale
sale timp de " luni 9art. 4.$ alin. ,%- &'(':3
2 creditorii personali ai unui debitor coproprietar sau codevlma nu vor putea s
urmreasc partea acestuia din imobilele aflate n proprietate comun, ci vor trebui s cear
mai nt+i mpreala acestora 9art. 4%6 alin. ,%- &'(':.
-) -unuri neur!ribile aparin+nd persoanelor uridice de drept public
(otrivit art. %$" din 'onstituia Bom+niei
##
, proprietatea este public sau privat.
(roprietatea public este garantat i ocrotit prin lege i aparine statului sau unitilor
administrativ-teritoriale. Funurile proprietate public sunt inalienabile. !n condiiile legii
organice, ele pot fi date n administrarea regiilor autonome ori instituiilor publice sau pot fi
concesionate ori nc/iriate3 de asemenea, ele pot fi date n folosin gratuit instituiilor de
utilitate public.
Funurile care fac obiectul exclusiv al proprietii publice sunt urmtoarele)
2 bogiile de interes public ale subsolului3
2 spaiul aerian3
2 apele cu potenial energetic valorificabil, de interes naional3
2 plajele3
2 marea teritorial3
2 resursele naturale ale zonei economice i ale platoului continental3
2 alte bunuri stabilite prin lege organic.
!n baza acestor dispoziii constituionale a fost adoptat ?egea nr. .%$@%774 privind
proprietatea public i regimul juridic al acesteia
#1
, care n anexele 8, 88, i 888 determin
bunurile care fac parte din domeniul public al statului, judeelor, comunelor, municipiilor i
oraelor.
!n conformitate cu dispoziiile art. %% alin. ,%- din ?egea nr. .%$@%774, bunurile din
domeniul public nu pot fi supuse executrii silite i asupra lor nu se pot constitui garanii.
omeniul privat al statului sau al unitilor administrativ-teritoriale, potrivit art. # din
?egea nr. .%$@%774, este alctuit din bunuri aflate n proprietatea lor i care nu fac parte din
domeniul public, iar potrivit art. 1 alin. ,.- din acelai act normativ, aceste bunuri sunt supuse
regimului juridic de drept comun, deci ele pot forma obiectul executrii silite.
?egislaia francez face distincie ntre bunurile disponibile, bunuri indisponibile i
bunurile neurmribile sau insesizabile.
?iteratura de specialitate
#"
definete bunurile urmribile ca fiind toate bunurile ce aparin
debitorului, c/iar dac sunt deinute de ctre teri
#6
. 8ndisponibilitatea
#4
unui bun const ntr-un
obstacol temporar de a urmri bunul, provenind dintr-o circumstan particular ,bunuri ce
aparin domeniului public sau care se afl n indiviziune ori persoana titular a dreptului de
proprietate asupra acestuia se afl n procedura de reorganizare sau lic/idare judiciar etc.-,
iar insesizabilitatea
#7
unui bun const n acel obstacol definitiv care deriv din lege ,acele
bunuri pe care legea le declar insesizabile sau creanele cu caracter alimentar, bunurile
mobile necesare pentru viaa de zi cu zi i folositoare la munc pentru debitor i familia sa,
##
*epu8)icat n C. 9&. nr. 767 din 11 octom8rie /1.
#1
C. 9&. nr. !!0 din /! noiem8rie 1""0.
#"
M. %onnier, <.0. %onnier, op.cit., p. "/-11/.
#6
Artico)u) 11 din ,e2ea din " iu)ie 1""1.
#4
Acest aspect este re2)ementat de mai mu)te dispo'i$ii )e2a)eI art. 015-17 7i art. "-1 C.
civ. &rance', art. 1!-1 din ,e2ea din " iu)ie 1""1 etc.
#7
Aceste re2)ementri sunt prev'ute de art. 1! din ,e2ea din " iu)ie 1""1, comp)etate cu
dispo'i$ii)e art. 10-!" din +ecretu) din 11 iu)ie 1""/.
##
obiectele indispensabile persoanelor /andicapate sau destinate vindecrii persoanelor
bolnave-.
4. :odalit ile procedurii de executare silit
&'(' reglementeaz dou modaliti de executare silit, respectiv executarea silit direct
i executarea silit indirect.
1xecutarea silit direct este acea modalitate de executare silit prin care creditorul
urmrete realizarea n natur a o"ligaiilor pre#zute n titlul executoriu.
?a r+ndul ei, executarea silit direct mbrac trei forme, i anume)
2 predarea silit a bunurilor mobile ,art.47.-47# din &'('-3
2 predarea silit a bunurilor imobile ,art. 471-7=% din &'('-3
2 executarea silit a altor obligaii de a face sau a obligaiilor de a nu face ,art. 7=.-7=4 din
&'('-.
1xecutarea silit indirect este definit ca fiind acea modalitate de executare prin care
creditorul, ce are de realizat o crean "neasc, urmrete s realizeze aceast crean prin
#alorificarea "unurilor de"itorului sau prin poprirea sumelor de "ani pe care acesta le deine
la tere persoane.
Executarea silit indirect, la r+ndul ei, mbrac cinci forme, i anume)
D urmrirea silit a bunurilor mobile ,art. 6."-667 din &'('-3
2 poprirea ,art. 64=-67$ din &'('-3
2 urmrirea silit a fructelor neculese i recoltelor prinse de rdcini ,art. 67#-674 din
&'('-3
- urmrirea veniturilor generale ale imobilelor,art. 677-4%% din &'('-3
2 urmrirea silit a bunurilor imobile ,art. 4%.-4". din &'('-3
!n doctrina juridic
1=
s-a pus problema de a ti dac executarea silit direct poate $i
intervertit %ntr.o executare silit indirect. >-a concluzionat c acest lucru este posibil n
cazul n care exist o /otr+re de condamnare alternativ, dar i n situaia n care /otr+rea
este cu o singur condamnare, iar executarea silit nu mai este posibil
1%
. (otrivit art. 47% din
&'(', dac n titlul executoriu nu s-a stabilit ce sum urmeaz a fi pltit ca ec/ivalent al
valorii lucrului n cazul imposibilitii predrii acestuia, instana de executare, la cererea
creditorului, va stabili aceast sum prin /otr+re dat cu citarea prilor.
e asemenea, este deosebit de util s re inem faptul c &oul 'od de procedur civil
reglementeaz o nou modalitate de executare silit i anume, urmrirea #eniturilor generale
ale imo"ilelor.
Aceast modalitate de executare silit, poate avea i un caracter social pentru debitor,
ntruc+t d posibilitatea creditorului s urmreasc veniturile generale ale imobilului, msur
care nu poate duce la scoaterea bunului din patrimoniul debitorului, ca n cazul urmririi silite
imobiliare indirecte. 5biectul acestei urmriri, este n mod evident urmrirea veniturilor
generale ale unui imobil, care vor fi sec/estrate i mai apoi eliberate creditorului sau dup caz
distribuite creditorilor.
>ubseciunea
1.
&'(' destinat urmririi veniturilor generale ale imobilelor, stabilete
c/iar n coninutul primei norme juridice ,art.677-, obiectul acestei modaliti de executare, i
anume executarea)
- tuturor veniturile prezente i viitoare ale imobilelor ce sunt proprietatea debitorului
sau asupra crora el are un drept de uzufruct3
1=
I.C. Vur!ea, #ntervertirea e(ecutrii si)ite directe n e(ecutare si)it indirect, n *.*.+.
nr. 1.1"7!.
1%
S. Zilberstein, V.M. Ciobanu, op. cit., p. 5-51; (. )*rina, op. cit., p. /7-/0.
1.
+ispo'i$ii)e acestei proceduri, sunt cuprinse n subse$iunea 4, !in Se$iunea a IVa,
Ca*itolul I, &itlul II !in N.C.P.C.
#1
- veniturile debitorului arenda sau c/iar c/iria provenite din exploatarea imobilelor
arendate sau nc/iriate
1$
.
(otrivit art. 677 alin. $ din &'(', urmrirea veniturilor unui imobil nu va putea fi
ncuviinat dac exist o urmrire imobiliar asupra aceluiai imobil.
Capitolul 4. Incidente procedurale ivite %n cursul executrii silite
1$
A se vedea A. Stoi$a, op cit., p. 110.
#"
1. Prescrip ia dreptului de a cere executarea silit
(rescripia dreptului de a cere executarea silit este reglementat de art. 6=1-6%= &'(',
texte de lege ce se completeaz cu dispoziiile &'' privind prescripia extinctiv, care
reprezint dreptul comun n aceast materie.
(rescripia dreptului de a obine executarea silit este o cauz legal de stingere a forei
executorii a unui titlu executoriu, care produce urmtoarele e$ecte uridice
1#
)
2 stinge obligaia organului de executare de a da curs executrii ,nate dreptul de a refuza
executarea-3
2 stinge dreptul creditorului de a obine executarea silit3
2 stinge obligaia debitorului de a se supune executrii silite. Aceasta se nfieaz ca o
sanciune procesual pentru creditor i ca un beneficiu legal pentru debitor.
!n conformitate cu dispoziiile art. 6=1 alin. ,%- &'(', dreptul de a ob ine executarea silit
se prescrie n termen de 3 ani, dac legea nu prevede altfel. !n cazul titlurilor emise n materia
drepturilor reale, termenul de prescripie este de 1? ani.
0ermenul de prescripie ncepe s curg de la data c+nd se nate dreptul de a ob ine
executarea silit 9,art. 6=1 alin.,.-:. !n cazul /otr+rilor judectore ti i arbitrale, termenul de
prescrip ie ncepe s curg de la data rr+nerii lor definitive.
'ursul prescripiei dreptului de a cere executarea silit poate fi suspendat sau ntrerupt.
Astfel, prescripia dreptului de a cere executarea silit se suspend potrivit art. 6=6 alin.,%-
&'(' n urmtoarele situaii)
2 n cazurile stabilite de lege pentru suspendarea termenului de prescripie a dreptului de a
ob ine obligarea p+r+tului. 'u titlu exemplificativ, potrivit art. ..1$. &'', aceste cazuri pot
interveni) c+t timp cel mpotriva cruia ea curge este mpiedicat de un caz de for major s
fac acte de ntrerupere3 pe timpul c+t creditorul sau debitorul face parte din forele armate ale
Bom+niei, iar acestea sunt n stare de mobilizare sau de de rzboi3 ntre prini, tutore sau
curator i cei care se afl sub ocrotirea lor, prescripia nu curge c+t timp socotelile nu au fost
date i aprobate3 prescripia nu curge mpotriva celui lipsit de capacitate de exerciiu c+t timp
nu are reprezentant legal i nici mpotriva celui cu capacitate restr+ns c+t timp nu are cine s-
i ncuviineze actele3 prescripia nu curge ntre soi n timpul cstoriei, etc.
2 pe timpul c+t suspendarea executrii silite este prevzut de lege ori a fost stabilit de
instan sau de alt organ jurisdicional competent. 'u toate acestea, prescripia nu se suspend
pe timpul c+t executarea silit este suspendat la cererea creditorului 9art. 6=6 alin. ,$-
&'(':3
2 c+t timp debitorul nu are bunuri urmribile sau care nu au putut fi valorificate ori i
sustrage veniturile i bunurile de la urmrire3
2 n alte cazuri prevzute de lege.
up ncetarea suspendrii, prescripia i reia cursul, socotindu-se i timpul scurs nainte
de suspendare.
!n conformitate cu dispoziiile art. 6=4 &'(', cursul prescripiei se %ntrerupe)
2 pe data ndeplinirii de ctre debitor, nainte de nceperea executrii silite sau n cursul
acesteia, a unui act voluntar de executare a obligaiei prevzute n titlul executoriu ori a
recunoaterii, n orice alt mod, a datoriei3
2 pe data depunerii cererii de executare, nsoit de titlul executoriu, c/iar dac a fost
adresat unui organ de executare necompetent3
2 pe data depunerii cererii de interven ie n cadrul urmririi silite pornite de al i creditori3
2 pe data ndeplinirii n cursul executrii silite a unui act de executare3
2 pe data depunerii cererii de reluare a executrii3
2 n alte cazuri prevzute de lege.
1#
%.A.P. +lores$u, P. Coman, &. Mre.eru, M. Sa/ta, G. 0,laa, op. cit., p. 10.
#6
up ntrerupere ncepe s curg un nou termen de prescripie.
(rescripia nu este ntrerupt dac cererea de executare a fost respins, anulat sau dac s-a
perimat ori dac cel care a fcut-o a renunat la aceasta.
up ndeplinirea termenului de prescripie, potrivit art. 6=7 &'(' creditorul poate cere
repunerea %n ter!en, numai dac a fost mpiedicat s cear executarea datorit unor motive
temeinice. 'ererea de repunere n termen se introduce la instana de executare competent, n
termen de %1 zile de la ncetarea mpiedicrii. Audecata cererii se face cu citarea pr ilor,
printr-o /otr+re care este supus apelului.
ac cererea de repunere n termen a fost admis, creditorul poate formula cerere de
executare silit n termen de $= de zile de la data rm+nerii definitive a /otr+rii.
2. Peri!area executrii silit
(erimarea executrii silite este definit ca fiind o sanciune de drept procesual civil, care
intervine n situaia n care creditorul, din culpa sa, a lsat s treac un interval de timp de "
luni de la data ndeplinirii ultimului act de executare silit
11
. >ediul acestei materii este
constituit din prevederile art. "7"-"74 &'('.
(entru a interveni perimarea executrii silite, trebuie ndeplinite urmtoarele condiii)
2 executarea silit s fie nceput3
2 rm+nerea executrii n nelucrare timp de " luni3
2 culpa creditorului.
ac primele dou condiii nu ridic probleme deosebite n practica execuional, cea de-a
treia condiie este interpretat diferit de ctre organele de executare silit.
'ulpa creditorului poate interveni n urmtoarele situaii) executorul judectoresc i pune n
vedere creditorului s avanseze c/eltuielile de executare i acesta nu o face din diverse
motive3 executorul judectoresc i aduce la cunotin creditorului c se impune efectuarea
unei expertize pentru evaluarea imobilului debitorului, ntruc+t preul nu s-a putut stabili prin
acordul prilor, iar creditorul nu avanseaz c/eltuielile necesare efecturii expertizei3
executorul judectoresc i comunic creditorului c trebuie s numeasc un administrator-
sec/estru cu privire la bunurile sec/estrate, ns acesta nu i ndeplinete aceast obligaie,
etc.
&u poate fi vorba despre culpa creditorului n urmtoarele situaii) creditorul nu se prezint
la licitaia public organizat de executorul judectoresc3 creditorul nu mai ia legtura cu
executorul judectoresc dup ce a formulat cererea i a avansat c/eltuielile de executare, iar
executorul nu i solicit alte date3 creditorul nu l nsoete pe executor la ntocmirea
procesului-verbal de situaie3 creditorul nu indic bunurile debitorului care urmeaz s fie
executate silit etc.
(erimarea executrii silite poate fi constatat, n mod direct, de ctre instan a la cererea
executorului judectoresc sau a pr ii interesate, prin nc/eiere dat cu citarea n termen scurt
a pr ilor.
(erimarea executrii atrage desfiin area tuturor actelor de executare ndeplinite, cu
excep ia celor care au dus la realizarea, n parte, a crean ei cuprinse n titlul executoriu i a
accesoriilor.
Executorul judectoresc urmeaz s constate perimarea executrii silite printr-un proces-
verbal, cu citarea prilor, care poate fi contestat la instana de executare, n termen de %1 zile
de la comunicare, n condiiile art. #=% '. proc. civ.
Aceast sanciune se rsfr+nge at+t asupra actelor anterioare mplinirii termenului, c+t i
asupra celor ntocmite ulterior, respectiv p+n n momentul constatrii perimrii. (erimarea nu
11
Pentru amnunte privind perimarea e(ecutrii si)ite, a se vedea I. Grbule, Perimarea
e(ecutrii si)ite, n *evista de e(ecutare si)it nr. 1./7, p. 01-0".
#4
se rsfr+nge ns asupra dreptului creditorului de a solicita executarea silit, at+ta timp c+t
aceasta nu s-a prescris, ntruc+t sanciunea afecteaz numai actele de urmrire. 'u alte
cuvinte, dreptul de a solicita executarea silit nu se stinge ca urmare a constatrii perimrii
1"
.
e aceea, potrivit art. "74 &'(', n cazul n care a intervenit perimarea executrii silite, se
va putea face, nuntrul termenului de prescrip ie, o nou cerere de executare silit, iar
dispozi iile art. ""# i ""1 &'(' vor fi aplicabile n mod corespunztor. in interpretarea
acestui text, rezult faptul c se consider perimat inclusiv nc/eierea de ncuviin are a
executrii silite dispus de ctre instan a de executare, fapt pentru care, dup ob inerea unei
noi nc/eieri de nciviin are, i n func ie de modalitatea sau forma de executare, executorul
judectoresc va comunica debitorului acest nscris, precum i o nou soma ie, la care nu se va
mai altura titlul ce se execut.

3. (!+narea# suspendarea i restr+ngerea executrii silite
Am+narea, suspendarea i restr+ngerea executrii silite, pot fi considerate incidente ale
executrii silite care pot conduce la oprirea temporar a activit ii executorului judectoresc.
Aceste incidente, rezult pe cale reglementar din dispozi iile art. "77-6=% &'('.
(otrivit art. "77 alin.,%- &'(', a!+narea executrii silite poate interveni doar n
urmtoarele cazuri)
- procedura de citare sau de ntocmire a anun utilor i publica iilor de v+nzare nu a
fost ndeplinit3
- dac la termenul stabilit pentru executare, creditorul nu i-a ndeplinit obliga iile
prevzute de art. "#" alin.,%- &'('.
Am+narea executrii silite se va dispune de ctre executorul judectoresc prin %nc&eiere,
care trebuie s respecte forma stabilit de art. "1" alin.,%- &'('.
i suspendarea executrii silite, reprezint un incident care temporizeaz activitatea
executorului judectoresc sau a altor organe de executare silit ntr-o anumit cauz.
>uspendarea poate avea loc at+t nainte de declanarea executrii silite, c+t i n timpul
desfurrii acesteia.
>uspendarea executrii silite mbrac dou forme) suspendarea voluntar i suspendarea
legal)
a- suspendarea voluntar. Aceast form de suspendare a executrii silite poate fi dispus
numai de ctre creditor, fiind o consecin a principiului disponibilitii procesuale.
>uspendarea voluntar, la r+ndul ei, poate fi expres ,atunci c+nd creditorul formuleaz
cerere n acest sens- i tacit ,atunci c+nd poate fi dedus din nentocmirea unor acte
execuionale la care era necesar acordul creditorului. e exemplu, dei i s-a solicitat de ctre
executorul judectoresc s numeasc un administrator-sec/estru pentru bunurile care urmeaz
s fie inventariate, nu i ndeplinete aceast obligaie-. >uspendarea tacit, poate avea un
efect juridc similar cu cel al am+nrii procedurii de executare silit.
b- suspendarea legal. ?a r+ndul ei, suspendarea legal mbrac dou forme) suspendarea
legal de drept i suspendarea legal facultativ.
0uspendarea legal de drept intervine n urmtoarele cazuri)
2 c+nd debitorul a murit, ls+nd numai succesibili accepta i, executarea nceput asupra
bunurilor sale se va continua n contra lor %= zile dup ce printr-o notificare au fost ntiinai
n mod colectiv, despre continuarea executrii silite ,art. "44 &'('-3
2 dup primirea nc/eierii de ncuviin are a urmririi, debitorul poate cere instanei de
executare, n termen de %= zile de la comunicare, s-i ncuviineze ca plata integral a datoriei,
inclusiv dob+nzile i c/eltuielile de executare, s se fac din veniturile nete ale imobilelor
1"
I. Le, op cit., p. 1""
#7
sale, c/iar neurmrite, sau din alte venituri ale sale timp de " luni3 n caz de admitere a cererii,
instana va dispune suspendarea urmririi silite imobiliare 9art. 4.$ alin.,%- i ,.- &'(':3
2 n tot cursul executrii silite asupra bunurilor imobile, debitorul sau alt persoan
interesat poate obine desfiinarea msurilor asigurtorii sau de executare, consemn+nd la
dispoziia executorului judectoresc sau, dup caz, a creditorului urmritor, ntreaga valoare a
creanei, cu toate accesoriile i c/eltuielile, astfel c intervine suspendarea de drept a
executrii silite n condiiile art. 6.= i art.4". &'(' .
0uspendarea legal $acultativ poate fi dispus at+t n cadrul contestaiei la executare, c+t
i n urma exercitrii cilor legale de atac.
Aadar, n conformitate cu dispoziiile art. 6%4 alin. ,%- &'(', p+n la soluionarea
contestaiei la executare sau a altei cereri privind executarea silit, instana competent poate
suspenda executarea, dac se depune o cauiune. 'uantumul acestei cau iuni este fixat de
alineatul ,.- al art. 6%4 &'('.
!n urma exercitrii cilor de atac, suspendarea legal facultativ poate fi dispus n cazul
recursului, al contestaiei n anulare, al revizuiri, iar n unele cazuri i n apel.
!n cazul recursului, potrivit art. #4# alin. ,.- &'(', la cererea recurentului, instana
sesizat cu judecarea recursului poate dispune, motivat, suspendarea executrii /otr+rii
recurate.
!n cazul contestaiei n anulare, potrivit art. 1=6 &'(', instana poate suspenda executarea
/otr+rii a crei anulare se cere, sub condiia depunerii unei cauiuni. e asemenea, o
dispoziie asemntoare este cuprins n art. 1%. &'(', care se refer la revizuire.
5 situaie particular se nt+lnete n cazul apelului. Astfel, potrivit art. #"4 alin. ,1- &'(',
apelul declarat n termen suspend executarea /otr+rii de prim instan, cu excepia
cazurilor prevzute de lege. (rin urmare, efectul suspensiv al apelului nu se va produce n
cazul /otr+rilor cu executare provizorie, de drept i judectoreasc,art. ##4, art. ##7 &'('-.
!ns, n aceste situaii instana de judecat poate totui ncuviina suspendarea executrii
provizorii, dar numai cu dare de cauiune ,art. #1= &'('-.
>uspendarea legal facultativ poate interveni i n cazul unei &otr+ri arbitrale. (otrivit
art. "%. &'(', instana judectoreasc va putea suspenda executarea /otr+rii arbitrale
mpotriva creia a fost introdus aciunea n anulare, numai dup depunerea unei cauiuni, cu
respectarea procedurii stabilite de art. #4# alin.,.--,1- i ,6- &'('.
9estr+ngerea executrii silite poate fi dispus numai de ctre instan a de executare. Astfel,
potrivit art. 6=% alin.,%- &'(', c+nd creditorul urmre te n acela ii timp mai multe bunuri
mobile sau imobile a cror valoare este vdit excesiv n raport cu crean a ce urmeaz a fi
realizat, instan a de executare, la cererea debitorului i dup citarea creditorului, poate s
restr+ng executarea la anumite bunuri.
ac cererea debitorului va fi admis de ctre instan a de executare, atunci se va suspenda
executarea celorlalte bunuri. Executarea suspendat nu va putea fi reluat dec+t dup
rm+nerea definitiv a proiectului de distribuire a sumelor rezultate din executarea efectuat i
numai n msura nendestulrii crean ei creditorului, sau dup caz a creditorilor.
4. Depunerea unei su!e cu a$ecta iune special
5 alt opera iune prin intermediul creia se poate temporiza executarea silit, o reprezint
i depunerea unui sume cu afecta iune special. Aceast procedur este specific numai
executrilor silite indirecte.
(rin intermediul acestei proceduri, reglementat de &'(', se ofer posibilitatea
debitorului, a ter ului garant sau, a unei alte persoane interesate, s consemneze la o institu ie
de credit, la dispozi ia executorului judectoresc sau dup caz, la dispozi ia creditorului
urmritor, ntreaga valoare a crean ei, cu toate accesoriile i c/eltuielile de executare i s
1=
depun dovada de consemnare la executorul judectoresc. Efectul depunerii unei sume cu
afecta iune special const n desfiin area msurilor asiguratorii ori a celor de executare silit.
!n acest sens, potrivit art. 6.= &'(' condi iile procedurii de depunere a unei sume cu
afecta iune special sunt urmtoarele)
- s fie ndeplinit p+n la adjudecarea bunurilor scoase la v+nzare silit3
- partea interedsat s consemneze la o institu ie de credit ntreaga valoare a crean ei,
cu toate accesoriile i c/eltuielile de executare3
- dovada de consemnare, nso it de cererea debitorului sau a ter ului garant privind
desfiin area msurilor asiguratorii ori de executare, s fie depus la executorul
judectoresc nvestit cu respectiva executare silit.
ac sunt ndeplinite aceste condi ii, executorul judectoresc competent se va pronun a
de urgen , prin %nc&eiere, dat cu citarea pr ilor, ce va fi comunicat de ndat pr ilor. !n
cazul n care cererea este admis i debitorul sau ter ul garant nu se opune, executorul
judectoresc prin aceea i nc/eiere, odat cu desfiin area msurilor, va dispune i eliberarea
sumei n m+inile creditorului.
!n ipoteza n care debitorul sau ter ul garant va dovedi c a fcut contesta ie n termen i
se va opune la eliberarea sumei, executarea va fi suspendat de drept, iar executorul
judectoresc se va pronun a asupra eliberrii sumei numai dup ce instan a a dat o /otr+re
definitiv asupra contesta iei respective.

'. Proprietatea co!un asupra bunurilor supuse executrii silite
!n conformitate cu dispoziiile art. 4%6 alin. ,%- &'(', creditorii personali ai unui debitor
coproprietar sau codevlma nu vor putea s urmreasc partea acestuia din imobilele aflate n
proprietate comun, ci vor trebui s cear mai nt+i partajul acestora. ?a cererea creditorului,
aciunea n mpreal poate fi notat n cartea funciar.
!mpreala bunurilor proprietate comun se poate face fie pe cale principal, fie n cadrul
unei contestaii la executare, la solicitarea prii interesate.
Executorul judectoresc nu poate solicita mpreala bunurilor proprietate comun, ntruc+t
el nu are calitate procesual activ n aceast situaie. !n acest caz, executarea silit nu poate
avea loc p+n la soluionarea cererii de mpreal, fiind de drept suspendat.
'reditorii personali pot urmri ns cota-parte determinat a debitorului lor din dreptul de
proprietate asupra imobilului, fr a mai fi necesar s cear mpreala, dac ea este
nendoielnic stabilit i lmurit i este nscris, prin artarea unei fraciuni, n cartea funciar.
!n acest caz, coproprietarii vor putea cere punerea n v+nzare a ntregului imobil aflat n
coproprietate.
ac se urmrete o cot-parte determinat dintr-un bun ce aparine debitorului, atunci nu
este nevoie s se solicite mpreala.
/. -ene$iciul de discu iune i bene$iciul de diviziune
Feneficiul de discuiune i beneficiul de diviziune constituie faculti pe care legea le
confer n anumite situaii debitorului ori persoanei urmrite pentru bunurile sale, de a cere
creditorului s urmreasc bunurile altei persoane sau s divid urmrirea, ceea ce este de
natur s duc la temporizarea executrii silite ntreprinse de creditor
16
.
Feneficiul de discuiune i beneficiul de diviziune poate fi invocat n urmtoarele situaii)
2 fidejusorul poate opune creditorului beneficiul de discuiune, cer+ndu-i s urmreasc
bunurile principale i numai dup aceea, dac nu va fi ndestulat, s-l urmreasc pe el ,art.
...7# &''-. !n cazul n care exist mai muli fidejusori care garanteaz fa de unul i acelai
16
S. Zilberstein, V.M. Ciobanu, op. cit., p. /!!.
1%
creditor, pentru una i aceeai datorie, fidejusorul urmrit poate opune beneficiul de diviziune,
cer+nd creditorului ca urmrirea s se divid pe ceilali fidejusori ,art. ...74 &''-3
2 dob+nditorul bunului ipotecat va putea s opun creditorului ipotecar o excepie similar
beneficiului de discuiune al fidejusorului, solicit+nd urmrirea altor imobile ipotecate pentru
aceeai datorie n patrimoniul debitorului principal 9art. 4%" alin.,.- &'(':3
2 minorul sau persoana pus sub interdicie pot opune creditorului beneficiul de discuiune,
cer+ndu-i acestuia s urmreasc mai nt+i bunurile sale mobile 9art. 4%1 alin. ,%- &'(':3
2 n cazul n care creditorii personali ai unuia dintre soi cer mpreala bunurilor comune,
nainte de a urmri bunurile proprii ale soului debitor ori dac creditorii comuni urmresc
bunurile proprii ale soilor, nainte de urmrirea bunurilor comune, se va invoca, c/iar din
oficiu, beneficiul de discuiune.
2. *ntoarcerea executrii silite
(otrivit art. 6.. &'(', n toate cazurile n care se desfiineaz titlul executoriu sau nsi
executarea silit, cel interesat are dreptul la ntoarcerea executrii, prin restabilirea situaiei
anterioare acesteia. '/eltuielile de executare pentru actele efectuate rm+n n sarcina
creditorului.
Funurile asupra crora s-a fcut executarea se vor restitui celui ndreptit, fr ns a se
aduce atingere drepturilor definitiv dob+ndite de terii de bun 2 credin.
!n cazul n care executarea silit s-a fcut prin v+nzarea unor bunuri mobile, ntoarcerea
executrii se va face prin restituirea de ctre creditor a sumei rezultate din v+nzare, actualizat
n funcie de rata inflaiei, cu excepia situaiei c+nd i gsete aplicarea art. 66" &'('.
*odalitatea de restabilire a situa iei anterioare decaln rii executrii silite este
reglementat de art. 6.$ &'('. Astfel, dac instana judectoreasc a desfiinat titlul
executoriu sau nsi executarea silit, la cererea celui interesat, va dispune, prin aceeai
/otr+re, i asupra restabilirii situaiei anterioare executrii.
ac instana care a desfiinat /otr+rea executat a dispus rejudecarea n fond a
procesului i nu a luat msura restabilirii situaiei anterioare executrii, aceast msur se va
putea dispune de instana care rejudec fondul.
ac nu s-a dispus restabilirea situaiei anterioare executrii, cel ndreptit o va putea
cere, pe cale separat, instanei de executare. Audecata se va face de urgen i cu precdere,
/otr+rea fiind supus numai apelului.
(entru restabilirea cu celeritate a situa iei anterioare demarrii procedurii de executare,
legiuitorul procesual civil a prevzut n con inutul art. 6.1 &'(', posibilitatea executrii
provizorii a /otr+rii de prim instan prin care s-a dispus aceast msur.
ispozi iile &'(', reglementeaz i anumite cazuri speciale de ntoarcere a executrii
silite,art. 6.#-. !n acest sens, textul face referire la titlul executoriu emis de un alt organ dec+t
o instan judectoreasc i care a fcut obiectul procedurii de executare silit efectuat de
ctre executorul judectoresc.
ac acest titlu a fost desfiinat de acel organ sau de un alt organ din afara sistemului
instanelor judectoreti, iar modalitatea restabilirii situaiei anterioare executrii nu este
prevzut de lege ori, dei este prevzut, nu s-a luat aceast msur, ea se va putea obine pe
calea unei cereri introduse la instana de executare cu respectarea condi iilor stabilite de
art.6.$ alin.,$- &'('.
1.
Capitolul 4I. Contesta ia la executare
1$
'ontestaia la executare
14
este definit ca fiind mijlocul procedural prin care prile sau
terele persoane vtmate prin executare se pot pl+nge instanei competente n scopul de a
obine desfiinarea actelor ilegale de executare
17
. (rin urmare, procedura execuional trebuie
s se desfoare numai n condiiile prescrise de lege, n caz contrar, aceasta poate fi anulat la
cererea celor vtmai n drepturile lor
"=
.
!n conformitate cu dispoziiile art. 6%% alin. ,%- &'(', mpotriva executrii silite, precum
i mpotriva oricrui act de executare se poate face contestaie de ctre cei interesai sau
vtmai prin executare
"%
. e asemenea, dac nu s-a utilizat procedura prevzut de art. ##$
&'(', se poate face contestaie i n cazul n care sunt necesare lmuriri cu privire la
nelesul, ntinderea sau aplicarea titlului executoriu, precum i n cazul n care organul de
executare refuz s efectueze o executare silit, ori s ndeplineasc un act de executare n
condiiile prevzute de lege.
e asemenea, dup nceperea executrii silite, cei interesa i sau vtma i pot cere, pe calea
acestei ac iuni i anularea nc/eierii prin care s-a admis cererea de ncuviin are a executrii
silite, dac aceasta a fost dat fr ndeplinirea condi iilor legale.
A a cum am mai amintit, prin intermediul contesta iei la executarea se poate solicita i
mpr irea bunurilor aflate n proprietate comun sau n devlm ie.
!n doctrina actual se susine c contestaia la executare se nfieaz ca o cale de atac
special, atunci c+nd ea este exercitat de ctre una dintre pri, i ca o aciune civil
particular, n cazul promovrii ei de ctre o ter persoan vtmat prin msurile de
executare silit
".
.
0ubiectele contestaiei la executare sunt, n primul r+nd, creditorul i debitorul, iar n
cazul popririi, terul poprit. e regul, calea contestaiei la executare este folosit de ctre
debitor, interesul acestuia fiind acela de a ncetini sau c/iar bloca executarea silit.
'ontestaia la executare poate fi formulat i de persoane strine de raportul execuional.
'ondiia care se cere n mod special pentru a putea fi promovat o astfel de cale de atac, n
14
>n )e2is)a$ia e(ecu$iona) din ?ran$a, )iti2ii)e nscute cu oca'ia ap)icrii msuri)or de
e(ecutare si)it sunt so)u$ionate de ctre .u-e !u l=e">$ution. Potrivit art. /11.5 din nou)
Cod de or2ani'are %udiciar, pre7edinte)e tri8una)u)ui de mare instan$ poate de)e2a
aceste atri8u$ii unuia sau mai mu)tor %udectori din circumscrip$ia ace)ui tri8una). Acest
%udector specia)i'at are o competen$ materia) de ordin pu8)ic, deoarece nu numai c
contro)ea' re2u)aritatea &orme)or de procedur ca ce)eritate a urmririi si)ite, dar
so)u$ionea' 7i &ondu) contesta$ii)or )a e(ecutare ivite cu oca'ia ap)icrii msuri)or de
e(ecutare si)it n temeiu) tit)uri)or e(ecutorii 7i c;iar dispune ap)icarea de msuri
conservatorii, cEnd este ca'u). Pentru mai mu)te amnunte, a se vedea S. Guin$'ar!, &.
Moussa, op. cit., p. 177-/!.
17
Pentru amnunte, a se vedea S. Zilberstein, V.M. Ciobanu, op. cit.; (. )*rina, op. cit., p.
/!!.
"=
A se vedea, pentru o cercetare amnun$it a acestei institu$ii, Al. Lesio!a", Contesta$ia
)a e(ecutare n materie civi), 3d. 4tiin$i5c, 6ucure7ti, 1"67; #. Petres$u, Contesta$ia )a
e(ecutare si)it imo8i)iar, 3d. 9scar Print, 6ucure7ti, /1; %.C. &u!ura$'e, Contesta$ia
)a e(ecutare, 3d. :aman2iu, 6ucure7ti, /6.
"%
Potrivit )e2is)a$iei &rance'e, &ormu)area unei contesta$ii )a e(ecutare nu are niciun e&ect
suspensiv asupra msuri)or contestate. >n materia popririi, art. !6 din ,e2ea din " iu)ie
1""1 dispune c, n ca' de contesta$ie depus )a %udectoru) de e(ecutare, p)ata se
amEn doar dac %udectoru) autori'ea' p)ata, pentru sume determinate. >n materia
)icita$ii)or, cererea privitoare )a proprietatea 8unu)ui sau )a e(ceptarea acestuia de a 5
urmrit nu repre'int un o8staco) de a 5 urmrit, dar suspend procedura de e(ecutare
care prive7te urmrirea ace)ui 8un 7i vEn'area )ui nu poate avea )oc Aart. 1/6 din +ecretu)
din 11 iu)ie 1""/B. +e asemenea, dac se &ormu)ea' o cerere de constatare a nu)it$ii
acte)or e(ecu$iona)e, aceasta nu suspend opera$iunea de e(ecutare si)it, decEt dac
%udectoru) dispune acest )ucru Aart. 111 din +ecretu) din 11 iu)ie 1""/B.
".
I. Le, Tratat..., p. 116.
1#
afar de condiiile generale ale promovrii unei aciuni n justiie, este aceea ca terii s fie
vtmai prin actele sau msurile de executare silit.
(rintre subiectele contestaiei la executare se numr i procurorul, ntruc+t, n condiiile
art. 7. &'(', acesta poate promova aceast cale de atac special.
5biectul contestaiei la executare. !n conformitate cu dispoziiile art. 6%% alin. ,%- &'(',
contestaia la executare poate viza urmrirea propriu-zis, nelesul, ntinderea sau aplicarea
titlului executoriu, ori nc/eierile executorului judectoresc. (rin urmare, textul de lege
indicat mai sus face distincia ntre contestaia propriu%zis asupra actelor de executare,
contestaia la titlu i contesta ia asupra nc,eierilor executorilor judectore ti .
Contestaia la executare propriu.zis este cea mai des utilizat n practica execuional i
reprezint mijlocul procedural prin care se contest executarea silit sau doar un anumit act de
executare.
(e calea contestaiei la executare propriu-zise se pot invoca neregulariti privind
nerespectarea formelor prevzute de lege pentru ncunotinarea debitorului, alegerea formei
de executare, prescripia dreptului de a cere executarea silit, perimarea executrii, ordinea de
urmrire a bunurilor, urmrirea unor bunuri ce aparin altor persoane dec+t debitorului,
invocarea competenei legale, precum i alte motive de nulitate a executrii silite
"$
.
!n conformitate cu dispoziiile art. 6%% alin.,$- &'(', dup ce a nceput executarea silit,
cei interesai sau vtmai pot cere, pe calea contestaiei la executare, i anularea nc/eierii
prin care s-a admis cererea de ncuviin are a executrii silite, dat fr ndeplinirea condiiilor
legale.
!n cazul executrii unei /otr+ri judectore ti sau arbitrale, pe calea contestaiei la
executare debitorul nu poate invoca aprri de fond, de natur a pune n discuie fondul
cauzei, deoarece acestea trebuiau formulate odat cu soluionarea pricinii, ori n calea legal
de atac. 'u titlu execpec ional, aceste aprri de fond pot fi invocate pe calea contesta iei la
executare, atunci c+nd executarea silit se efectueaz n temeiul unui alt titlu executoriu dec+t
o /otr+re judectoreasc,nscris autentic notarial, bilet la ordin, contract de credit bancar,
etc.-.
(otrivit art.6%# alin.,%- &'(', contesta ia la executare propriu-zis poate fi exercitat n
termen de %1 zile de la data c+nd)
- contestatorul a luat la cuno tin de actul de executare pe care l contest3
- cel interesat a primit, dup caz, comunicarea ori ntiinarea privind nfiinarea
popririi. ac poprirea este nfiinat asupra unor venituri periodice, termenul de
contestaie pentru debitor ncepe cel mai t+rziu la data efecturii primei reineri din
aceste venituri de ctre terul poprit3
- debitorul care contest executarea nsi a primit nc/eierea de ncuviin are a
executrii sau soma ia ori de la data c+nd a luat cunotin de primul act de
executare, n cazurile n care nu a primit nc/eierea de ncuviin are a executrii i
nici somaia sau executarea se face fr somaie.
!n cadrul acestui tip de ac iune, am putea introduce i contesta ia prin care o ter persoan
pretinde un drept de proprietate sau un alt drept real asupra bunului urmrit. (otrivit art. 6%#
alin.,#- &'(', aceast tip de contesta ie poate fi promovat n tot cursul executrii silite, dar
nu mai t+rziu de %1 zile de la efectuarea v+nzrii ori de la data predrii silite a bunului.
0ermenul men ionat este unul de decdere, stabilit n sarcina persoanei interesate doar n
privin a promovrii unei astfel de ac iuni deoarece, legisla ia procesual i permite realizarea
dreptului pe calea unei cereri separate, n condi iile legii, sub rezerva drepturilor definitiv
dob+ndite de ctre ter ii adjudecatari.
Contestaia la titlu, reglementat de art. 6%% alin. ,.- &'(', poate fi exercitat atunci
c+nd se contest nsui titlul executoriu, dar nu n ceea ce privete valabilitatea sa n fond, ci
"$
(. )*rina, op. cit., p. /!0.
11
numai cu privire la nelesul, ntinderea sau aplicarea sa. (otrivit art. 6%# alin.,$- &'(',
aceast contesta ie poate fi exercitat oric+nd nuntrul termenului de prescrip ie a dreptului
de a ob ine executarea silit.
Contesta ia asupra %nc&eierilor executorilor udectore ti reprezint o ac iune
novatoare reglementat de noile dispozi ii procedurale. (rin intermediul acestei ac iuni, pot fi
atacate la instan a de executare numai nc/eierile care nu sunt, potrivit legi, definitive i care
sunt date de ctre executorul judectoresc n cadrul procedurii de executare silit. ;er a
contrario, contesta ia mpotriva nc/eierilor definitive date de ctre executorul judectoresc,
poate fi formulat n termenul comun de %1 zile.
(rezenta contesta ie, poate fi exercitat de ctre partea interesat n termen de 1 zile de la
comunicarea nc/eierii.
?egea nr. %44@.===, privind executorii judectore ti reglementeaz un alt mijloc
procedural, distinct de contestaia la executare, i anume pl+ngerea mpotriva refuzului
executorului judectoresc de a efectua o executare sau de a ndeplini un act de executare
silit9art. 1" alin.,.-:.
(l+ngerea se va introduce de ctre persoana interesat, n termen de 1 zile de la data la care
a luat cunotin de acest refuz, la judectoria n a crei raz teritorial i are sediul biroul
executorului judectoresc. Audecarea pl+ngerii se face cu citarea prilor, iar /otr+rea
judectoriei este supus numai apelului.
Executorul judectoresc este obligat s se conformeze /otr+rii judectoreti rmase
definitiv. &erespectarea, cu rea-credin, de ctre executorul judectoresc a obligaiei
stabilite n /otr+rea definitiv, constituie infraciune i se pedepsete cu nc/isoare de la unu
la $ ani, iar dac fapta a fost sv+rit din culp, cu nc/isoare de la $ luni la un an sau cu
amend.
Alturi de procedura pl+ngerii stabilit de dispozi iile speciale ale ?egii nr. %44@.===
privind executorii judectore ti, a a cum am putut remarca n dispozi iile art. 6%% alin.,%-
&'(', n cazul n care organul de executare refuz s efectueze o executare silit, ori s
ndeplineasc un act de executare n condiiile prevzute de lege, se poate exercita i
contesta ie la executare.
!n privina co!petenei de soluionare a contestaiei la executare, legea face distincie
doar ntre contestaiile propriu-zise i contestaiile la titlu. Astfel, potrivit art. 6%$ alin.,%-
&'(', se instituie o regul general asupra introducerii contesta iei la executare. (otrivit
acestui text, contesta ia propriu-zis se introduce la instan a de executare ns, dup cum vom
remarca, alineatul ,.- al textului citat, reglementeaz o serie de situa ii ce in cont de forma de
executare adoptat.
Astfel, n cazul urmririi silite prin poprire, dac domiciliul sau sediul debitorului se afl
n circumscrip ia altei cur i de apel dec+t cea n care se afl instan a de executare, contesta ia
se poate introduce i la judectoria n a crei circumscrip ie i are domiciliul sau sediul
debitorul.
!n cazul ur!ririi silite a i!obilelor, al ur!ririi silite a $ructelor i a veniturilor
generale ale i!obilelor, precum i n cazul predrii silite a bunurilor i!obile, dac
imobilul se afl n circumscrip ia altei cur i de apel dec+t cea n care se afl instan a de
executare, contesta ia se poate introduce i la judectoria de la locul siturii imobilului.
'ontestaia privind lmurirea nelesului, ntinderii sau aplicrii titlului executoriu se
introduce la instana care a pronunat /otr+rea ce se execut. !n cazul n care contestaia
vizeaz un titlu executoriu ce nu eman de la un organ de jurisdicie, competena de
soluionare aparine instanei de executare.
'ontestaia la executare, potrivit art. 6%1 &'(', trebuie fcut n form scris i va trebui
s cuprind meniuni privind) numele, prenumele i domiciliul prilor3 identificarea titlului
1"
executoriu n temeiul cruia se face executarea silit3 motivele de fapt i de drept3 dovezile pe
care se sprijin contestaia i semntura.
e asemenea, potrivit textului amintit, contestatorul care nu locuie te sau nu are sediul n
localitatea de re edin a instan ei poate, c/iar prin cererea sa, s i aleag domiciliul sau
sediul procesual n aceast localitate, men ion+nd numele persoanei creia urmeaz s i se
fac comunicrile.
!n cazul judecrii unei ac iuni de contesta ie la executare, nt+mpinarea va fi obligatorie.
Procedura de udecat a contestaiei la executare este prevzut de art. 6%" &'('., care
arat c se judec cu procedura prevzut pentru judecata n prim instan, care se aplic n
mod corespunztor. 8nstan a sesizat va solicita de ndat executorului judectoresc s i
transmit, ntr-un termen fixat, copii certificate de acesta de pe actele dosarului de executare
n cauz, dispoziiile art. .4" &'(', cu referire la regimul copiilor, fiind aplicabile n mod
corespunztor. (rile vor fi citate n termen scurt, iar judecarea contestaiei se face de urgen
i cu precdere. ?a cererea pr ilor sau atunci c+nd apreciaz c este necesar, instan a va putea
solicita rela ii i explica ii scrise de la executorul judectoresc.
<otr+rea pronunat cu privire la contestaia la executare propriu-zis se d cu drept de
apel, iar /otr+rea prin care s-a soluionat contestaia la titlu ori, contesta ia referitoare la un
drept de proprietate sau la un alt drept real, sunt supuse cilor de atac specifice dreptului
comun.
ac prin contesta ie s-a cerut lmurirea, n elesului, ntinderii ori aplicrii unui titlu care
nu constituie /otr+re a unui organ de jurisdic ie, /otr+rea prin care s-a solu ionat contesta ia
va putea fi atacat numai cu apel.
!n conformitate cu art. #=$ '. proc. civ., p+n la soluionarea contestaiei la executare sau a
altei cereri privind executarea silit, instana competent poate suspenda executarea, dac se
depune o cauiune n cuantumul fixat de instan, n afar de cazurile n care legea dispune
altfel.
ac bunurile urmribile sunt supuse stricciunii, pieirii sau deprecierii, se va suspenda
numai distribuia preului.
(otrivit art. 6%4 &'(' p+n la soluionarea contestaiei la executare sau a altei cereri
privind executarea silit, la solicitarea prii interesate i numai pentru motive temeinice,
instana competent poate suspenda executarea. >uspendarea se poate solicita odat cu
contestaia la executare sau prin cerere separat. (entru a se dispune suspendarea, cel care o
solicit trebuie s dea n prealabil o cauiune, calculat la valoarea obiectului contestaiei,
dup cum urmeaz)
a- de %=I, dac aceast valoare este de p+n la %=.=== lei3
b- %.=== de lei plus 1I pentru ceea ce depete %=.=== lei3
c- 1.1== de lei plus %I pentru ceea ce depete %==.=== lei3
d- %#.1== de lei plus =,%I pentru ceea ce depete %.===.=== lei.
ac obiectul contestaiei nu este evaluabil %n bani, cauiunea va fi de %.=== lei, n afar
de cazul n care legea dispune altfel. >uspendarea executrii este obligatorie i cauiunea nu
este necesar dac) /otr+rea sau nscrisul ce se execut nu este, potrivit legii, executoriu3
nscrisul ce se execut a fost declarat fals printr-o /otr+re judectoreasc, dat n prima
instan3 debitorul face dovada cu nscris autentic c a obinut de la creditor o am+nare ori,
dup caz, beneficiaz de un termen de plat.
!n toate cazurile de suspendare a executrii silite, instana se pronun prin nc/eiere, care
poate fi atacat numai cu apel, n mod separat, n termen de 1 zile de la pronun are pentru
partea prezent, respectiv de la comunicare pentru cea lips.
!n cazuri urgente, dac s-a pltit cauiunea, preedintele instanei poate dispune, prin
nc/eiere i fr citarea prilor, suspendarea provizorie a executrii silite p+n la
16
soluionarea cererii de suspendare de ctre instan. Aceast nc/eiere nu este supus nici unei
ci de atac 9art. 6%4 alin. ,6- &'(':.
(rin urmare, legiuitorul a stabilit c poate fi dispus suspendarea provizorie a executrii
silite p+n la soluionarea cererii de suspendare, ns numai dac sunt ndeplinite cumulativ
urmtoarele condiii de fond i de form, ce pot fi desprinse din textul de lege citat
"#
)
- existena pe rolul instanei a unei cereri de suspendare. 'ererea de suspendare a
executrii silite poate fi formulat at+t n cadrul unei contestaii la executare, c+t i n cadrul unei
alte cereri privind executarea silit, ceea ce este important pentru admisibilitatea cererii de
suspendare provizorie a executrii silite este existena pe rolul aceleai instane a unei cereri
de suspendare cu privire la aceeai executare silit i n acelai dosar execuional.
!n situaia n care pe rolul instanei nu exist o astfel de cerere de suspendare sau cererea
nu privete aceeai executare silit ori acelai dosar execuional, ea urmeaz a fi respins
pentru nendeplinirea unei condiii prevzute de lege.
. existena unui caz urgent. 'ondiia urgenei este extrem de important i ea trebuie
apreciat de ctre preedintele instanei n raport cu situaia debitorului sau a bunurilor
urmribile, aceast condiie fiind cea care particularizeaz suspendarea provizorie fa de cea
reglementat de art. 6%4 alin. % &'('
"1
.
e asemenea, condiia urgenei trebuie analizat i motivat cu ocazia soluionrii cererii
de suspendare provizorie a executrii silite.
!ntr-o spe
""
, s-a reinut c cercet+nd aparena dreptului pretins de reclamant, n
conformitate cu dispoziiile art. 6%4 alin. ,6- &'(', este necesar suspendarea executrii, n
condiiile n care exist neclariti cu privire la persoana titular a dreptului de proprietate
asupra bunului urmrit, astfel ca, n cadrul contestaiei la executare s se analizeze dac bunul
mai aparine sau nu debitoarei.
- depunerea unei cauiuni. (otrivit art. 6%4 alin. ,.- &'(', cauiunea care trebuie
depus este calculat la valoarea obiectului cererii i n cuantumul prevezut de textul legal sau
de 1== lei pentru cererile neevaluabile n bani.
Aadar, cauiunea, n cazul suspendrii provizorie a executrii silite, nu este fixat de
preedintele instanei, ci de lege, i se depune odat cu cererea.
!n situaia n care nu se depune cauiunea fixat, cererea urmeaz a fi respins, pentru
nendeplinirea uneia din condiiile prevzute expres de lege, fiind inutil o verificare a
existenei unui caz urgent sau a existenei pe rolul instanei a unei cereri de suspendare.
!ntr-o spe
"6
, s-a reinut c msura suspendrii provizorie a executrii silite ncepute n
temeiul unui titlu executoriu constituie o msur excepional, dat fiind necesitatea ca
titlurile executorii s fie aduse la ndeplinire ntr-un termen c+t mai scurt. >implul fapt al
ac/itrii cauiunii nu constituie o condiie unic de admisibilitate a cererii de suspendare,
aceasta fiind una din condiiile prealabile prevzute de lege pentru admisibilitatea cererii,
instituit de lege n vederea recuperrii pagubei pricinuite creditorului urmritor, esenial fiind
"#
I. Grbule, 3&ecte)e suspendrii e(ecutrii si)ite prin poprire, n *evista romEn de
e(ecutare si)it nr. 1./", p.
"1
A se vedea I. Le, ,e2is)a$ia e(ecutrii si)ite. Comentarii 7i e(p)ica$ii, 3d.
C.:. 6ecJ, 6ucure7ti /7, p. 1!0-1!".
""
Gud. sect 1 6ucure7ti, sentin$a civi) nr. 561! din /7 iu)ie /!, n M. &,b,ra,
Contesta$ia )a e(ecutare. Cu)e2ere de practici %udiciar, 3d. A## 6ecJ, 6ucure7ti, /5, pp.
!1-!1.
"6
T. 6istri$a-Nsud, s. civ., dec. nr. 16.* din /1 mai /7, n G. C. +reniu,
%. L. 0,l!ean, Codu) de procedur civi) comentat 7i adnotat, 3d. :aman2iu, 6ucure7ti,
/0, pp. 1/15-1/16.
14
analiza utilitii lurii unei asemenea msuri. 5r, n cauz, nu s-a justificat n vreun fel
necesitatea lurii msurii suspendrii executrii silite, ntruc+t din nici un act al dosarului nu
rezult prejudiciile care s-ar aduce societii n condiiile n care s-ar trece la executarea silit.
>impla afirmare a faptului c, n condiiile nfiinrii popririlor pe conturile bancare ale
societii sau de executare a bunurilor sale, societatea nu va putea funciona i nici ac/ita
obligaiile financiare aferente desfurrii activitii curente, nensoite de vreo dovad din
care s rezulte veniturile pe care le realizeaz societatea, c/eltuielile pe care le are n raport de
obiectul societi, activitatea concret pe care o desfoar, pentru a se putea aprecia c aceasta
presupune sau nu c/eltuieli mpovrtoare pentru societate, nu justific oprirea temporar a
executrii silite.
Efectele contesta iei la executare, constau n soluiile care pot fi pronunate n cazul
promovrii unei asemenea ac iuni i pot fi urmtoarele)
2 ad!iterea contestaiei. !n acest caz, instana fie anuleaz actul de executare contestat,
fie dispune ndreptarea acestuia sau poate dispune anularea ori ncetarea executrii, anularea
ori lmurirea titlului executoriu sau efectuarea actului de executare a crui ndeplinire a fost
refuzat.
ac se constat refuzul nejustificat al executorului judectoresc de a ncepe executarea
silit sau de a ndeplini un act de executare silit, dac fapta nu constituie infraciune potrivit
legii penale, instana de executare sesizat va putea obliga executorul la plata unei amenzi, iar
la cererea prii interesate, i la plata de despgubiri pentru paguba cauzat3
A respingerea contestaiei. !n acest caz, contestatorul poate fi obligat, la cerere, la
despgubiri pentru pagubele cauzate prin nt+rzierea executrii, iar dac se constat c ea a
fost exercitat cu rea-credin, va fi obligat i la plata unei amenzi.
e asemenea, dac prin contestaia la executare s-a cerut de ctre partea interesat
mprirea bunurilor proprietate comun, instana va /otr i asupra mprelii acestora,
potrivit legii.
!n cazul respingerii contestaiei, contestatorul poate fi obligat, la cerere, la despgubiri
pentru pagubele cauzate prin nt+rzierea executrii, iar c+nd contestaia a fost exercitat cu
rea-credin, el va fi obligat i la plata unei amenzi judiciare de la %.=== la 6.=== lei.
<otr+rea de admitere sau respingere a contestaiei, rmas definitiv, va fi comunicat,
din oficiu i de ndat, i executorului judectoresc. ac contestaia este admis, executorul
judectoresc este obligat s se conformeze msurilor luate sau dispuse de instan.
Atunci c+nd contestaia a fost respins, suma reprezent+nd cauiunea depus rm+ne
indisponibilizat, urm+nd a servi la acoperirea creanelor artate la alin. ,$- sau a celor
stabilite prin titlul executoriu, dup caz, situaie n care se va comunica executorului i
recipisa de consemnare a acestei sume.
!n cazul n care constat refuzul nejustificat al executorului de a ncepe executarea
silit sau de a ndeplini un act de executare silit ori de a lua orice alt msur prevzut de
lege, instana de executare va putea obliga executorul, prin aceeai /otr+re, la plata unei
amenzi judiciare de la %=== lei la 6=== lei, precum i, la cererea prii interesate, la plata de
despgubiri pentru paguba astfel cauzat.
17