Sunteți pe pagina 1din 1

ACTIUNEA IN REVENDICARE

ACTIUNEA IN REVENDICARE IMOBILIARA1.Definitie:
Actiunea in revendicare este acea actiune in justitie prin care reclamantul, care pretinde ca este
proprietarul unui bun asupra caruia a pierdut posesia, solicita obligarea paratului care stapaneste bunul
respectiv, sa ii recunoasca dreptul de proprietate si sa-i restituie bunul.
Actiunea in revendicare reprezinta actiunea proprietarului neposesor prin care reclama bunul de la
posesorul neproprietar.
2. Caractere juridice:
este o actiune reala protejeaza un drept real, dand posibilitatea titulrului sa urmareasca bunul
in mainile oricui s-ar afla;
este o actiune in realizarea dreptului
este o actiune petitorie pentru ca prin aceasta se solicita recunoasterea dreptului de
proprietate sau al unui alt drept real al reclamantului si redobandirea bunului;
este o actiune imprescriptibila, in principiu este un effect al perpetuitatii dreptului de
proprietate
Exceptii:
a) imobilele vandute la licitatie publica initiata in cadrul executarii silite pot fi revendicate in
termen de 3 ani;
b) bucata de teren alipita noului fond prin efectul avulsiunii poate fi revendicata in termen de 1
an.
3. Conditii de exercitare:
A. titlul de proprietate: prima conditie pe care trebuie sa o indeplineasca reclamantul este aceea de a
dovedi dreptul sau de proprietate, conform regulii actor incumbit probatio. In cazul imobilelor, dovada
titlului se face prin extrasul de carte funciara.
Poate avea calitatea de reclamant:
- titularul dreptului de proprietate si mostenitorii legali ai acestuia;
- fiecare coproprietar in cazul proprietatii comune;
- nudul proprietar al bunului grevat de dreptul de uzufruct;
- creditorii chirografari pe calea actiunii oblice.
B. acapararea totala sau partiala a bunului -