Sunteți pe pagina 1din 17

UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA

FACULTATEA TIINE ECONOMICE


CATEDRA CONTABILITATE I INFORMATIC ECONOMIC

Muntean Maria

Lucrul individual la disciplina:ANALIZA ACTIVITII

ECONOMICO-FINANCIARE

STUDIU DE CAZ

Conductor tiinific: Bespalco Elena, lector superior

Chisinau2014

BILANUL
la 31.12 2012
Nr.
crt.
1

ACTIV
2

1. ACTIVE PE TERMEN LUNG


1.1 Active nemateriale
Active nemateriale (111, 112)
Amortizarea activelor nemateriale (113)
Valoarea de bilan a activelor nemateriale (rd.010-rd.020)
1.2 Active materiale pe termen lung
Active materiale n curs de execuie (121)
Terenuri (122)
Mijloace fixe (123)
Resurse naturale (125)
Uzura i epuizarea activelor materiale pe termen lung (124, 126)
Valoarea de bilan a activelor materiale pe termen lung
(rd.040+rd.050+rd.060+rd.070-rd.080)
1.3 Active financiare pe termen lung
Investiii pe termen lung n pri nelegate (131)
Investiii pe termen lung n pri legate (132)
Modificarea valorii investiiilor pe termen lung (133)
Creane pe termen lung (134)
Active amnate privind impozitul pe venit (135)
Avansuri acordate (136)
Total s.1.3 (rd.100+rd.110rd.120+rd.130+rd.140+rd.150)
1.4 Alte active pe termen lung (141, 142)
Total capitolul 1 (rd.030+rd.090+rd.160+rd.170)
2. ACTIVE CURENTE
2.1 Stocuri de mrfuri i materiale
Materiale (211)
Animale la cretere i ngrat (212)
Obiecte de mic valoare i scurt durat (213-214)
Producie n curs de execuie (215)
Produse (216)
Mrfuri (217)
Total s. 2.1 (rd.190+rd.200+rd.210+rd.220+rd.230+rd.240)
2.2 Creane pe termen scurt
Creane pe termen scurt aferente facturilor comerciale (221)
Corecii la creane dubioase (222)
Creane pe termen scurt ale prilor legate (223)
Avansuri pe termen scurt acordate (224)
Creane pe termen scurt privind decontrile cu bugetul (225)
Creane preliminate (226)
Creane pe termen scurt ale personalului (227)
Creane pe termen scurt privind veniturile calculate (228)
Alte creane pe termen scurt (229)
Total s.2.2 (rd.260-rd.270+rd.280+rd.290+rd.300+rd.310+rd.320+rd.330
+rd.340)
2.3 Investiii pe termen scurt
Investiii pe termen scurt n pri nelegate (231)
Investiii pe termen scurt n pri legate (232)
Diminuarea valorii investiiilor pe termen scurt (233)
Total s. 2.3 (rd.360+rd.370-rd.380)
2.4 Mijloace bneti
Casa (241)
Conturi curente n valut naional (242)
Conturi curente n valut strin (243)

Cod
rd.
3

La finele perioadei de
gestiune curente
4

La finele anului de
gestiune precedent
5

17481
010

17481

020
030
040
050
060
070
080

7211
10270

2128531
(

3797
13694

450193

331674 )
1864384

( 306458 )
172848

090
100
110
120
130
140
150
160
170
180

142900

142900

142900

142900

190
200
210
220
230
240
250

70645

78687

4915

2041

357052
432612

547353
628081

260
270
280
290
300
310
320
330
340
350

360
370
380

230299

796264

4350
29975

61877
30712

3502

5746

3704
271830

3709
840624

390
400
410
420

133154

162929

153030
3364

277506
8109

Alte mijloace bneti (244, 245, 246)


Total s. 2.4 (rd.400+rd.410+rd.420+rd.430)
2.5 Alte active curente (251, 252)
Total capitolul 2 (rd.250+rd.350+rd.390+rd.440+rd.450)
TOTAL GENERAL-ACTIV (rd.180+rd.460)

430
440
450
460
470

289548
19637
1013627
3031186

448544
7823
1925072
2254504

Nr.
crt.
1

PAS I V
2

3. CAPITAL PROPRIU
3.1 Capital statutar i suplimentar
1)
Capital statutar (311)
Capital suplimentar (312)
Capital nevrsat (313)
Capital retras (314)
Total s. 3.1 (rd.480+rd.490-rd.500-rd.510)
3.2 Rezerve
Rezerve stabilite de legislaie (321)
Rezerve prevzute de statut (322)
Alte rezerve (323)
Total s. 3.2 (rd.530+rd.540+rd.550)
3.3 Profit nerepartizat (pierdere neacoperit)
Corectarea rezultatelor perioadelor precedente (331)
Profitul nerepartizat (pierderea neacoperit) a anilor precedeni (332)
Profitul net (pierderea net) a perioadei de gestiune (333)
Profit utilizat al anului de gestiune (334)
Total s. 3.3 (rd.570rd.580rd.590-rd.600)
3.4 Capital secundar
Diferene din reevaluarea activelor pe termen lung (341)
Subvenii (342)
Total s. 3.4 (rd.620+rd.630)
Total capitolul 3 (rd.520+rd.560rd.610rd.640)
4. DATORII PE TERMEN LUNG
4.1 Datorii financiare pe termen lung
Credite bancare pe termen lung (411, 412)
mprumuturi pe termen lung (413)
Alte datorii financiare pe termen lung (414)
Total s. 4.1 (rd.660+rd.670+rd.680)
4.2 Datorii pe termen lung calculate
Datorii de arend pe termen lung (421)
Venituri anticipate pe termen lung (422)
Finanri i ncasri cu destinaie special (423)
Avansuri pe termen lung primite (424)
Datorii amnate privind impozitul pe venit (425)
Alte datorii pe termen lung calculate (426)
Total s. 4.2 (rd.700+rd.710+rd.720+rd.730+rd.740+rd.750)
TOTAL capitolul 4 (rd.690+rd.760)
5. DATORII PE TERMEN SCURT
5.1 Datorii financiare pe termen scurt
Credite bancare pe termen scurt (511, 512)
mprumuturi pe termen scurt (513)
Cota-parte curent a datoriilor pe termen lung (514)
Alte datorii financiare pe termen scurt (515)
Total s. 5.1 (rd.780+rd.790+rd.800+rd.810)
5.2 Datorii comerciale pe termen scurt
Datorii pe termen scurt privind facturile comerciale (521)
Datorii pe termen scurt fa de prile legate (522)
Avansuri pe termen scurt primite (523)
Total s. 5.2 (rd.830+rd.840+rd.850)
5.3 Datorii pe termen scurt calculate
Datorii fa de personal privind retribuirea muncii (531)
Datorii fa de personal privind alte operaii (532)
Datorii privind asigurrile (533)
Datorii privind decontrile cu bugetul (534)
Datorii preliminate (535)
Datorii privind plile extrabugetare (536)
Datorii fa de fondatori i ali participani (537)
Provizioane aferente cheltuielilor i plilor preliminare (538)
Alte datorii pe termen scurt (539)
Total s.5.3
(rd.870+rd.880+rd.890+rd.900+rd.910+rd.920+rd.930+ .940+rd.950)
Total capitolul 5 (rd.820+rd.860+rd.960)

Cod
rd.
3

480
490
500
510
520

La finele perioadei de
gestiune curente
4

La finele anului de
gestiune precedent
5

213581

213581

(24)
(
(

530
540
550
560
570
580
590
600
610
620
630
640
650

(24)
)
)

(
(

)
)

213557

213557

2700
252674
255374

2700
252674
255374

880710
(26309)
854401

880710
X
X
880710

1323332

1349641

660
670
680
690

182552
182552

700
710
720
730
740
750
760
770

182552

780
790
800
810
820
830

8287

224702

840
850
860
870

1475000
761
1484048
79416

212869
321
437892
102886

880
890
900
910
920
930
940
950
960

455
20929
40619
1182

4364
31175
95409
879

81205
223806

49706
284419

970

1707854

722311

TOTAL GENERAL-PASIV (rd.650+rd.770+rd.970)

980

3031186

2254504

SITUAIA DE PROFIT I PIERDERE


de la _________________pn la _______________20___
Indicatori

Cod rd.

Venituri din vnzri (611)


Costul vnzrilor (711)
Profitul brut (pierdere global) (rd.010-rd.020)
Alte venituri operaionale (612)
Cheltuieli comerciale (712)
Cheltuieli generale i administrative (713)
Alte cheltuieli operaionale (714)
Rezultatul din activitatea operaional: profit (pierdere)
(rd.030+rd.040-rd.050-rd.060-rd.070)
Rezultatul din activitatea de investiii: profit (pierdere) (621-721)
Rezultatul din activitatea financiar: profit (pierdere) (622-722)
Rezultatul din activitatea economico-financiar: profit (pierdere)
( rd.080 rd.090 rd. 100)
Rezultatul excepional: profit (pierdere) (623-723)
Profitul (pierderea) perioadei de gestiune pn la impozitare (rd.110
rd.120)
Cheltuieli (economii) privind impozitul pe venit (731)
Profit net (pierdere) ( rd.130 rd.140)

010
020
030
040
050
060
070
080
090
100

Perioada
de gestiune

5405571
4973906
431665
373504
578
838454
29464
(63331)

Perioada corespunztoare
a anului precedent

6309398
4380541
1928857
805
664528
220831
1042694

24145
12877
(26309)

4270
1046964

(26309)

1046964

(26309)

1046964

110
120
130
140
150

SITUAIA MODIFICRILOR CAPITALULUI PROPRIU


de la _________________pn la _______________20___
Nr.
cap.

Indicatori

Cod rd.

Capital statutar i suplimentar


Capital statutar (311)
Capital suplimentar (312)
Capital nevrsat (313)
Capital retras (314)
Total s. 1 (rd.010rd.020-rd.030-rd.040)
Rezerve
Rezerve stabilite de legislaie (321)
Rezerve prevzute de statut (322)
Alte rezerve (323)
Total s. 2 (rd.060+rd.070+rd.080)
Profit nerepartizat (pierdere neacoperit)
Corectarea rezultatelor perioadelor precedente (331)
Profitul nerepartizat (pierderea neacoperit) a
perioadelor precedente (332)
Profitul net (pierderea) perioadei de gestiune (333)
Profit utilizat al perioadei de gestiune (334)

Total s. 3. (rd.100rd.110rd.120-rd.130)
Capital secundar
Diferene din reevaluarea activelor pe termen lung
(341)
Subvenii (342)
Total s. 4 (rd.150+rd.160)
TOTAL GENERAL (rd.050+rd.090rd.140rd.170)

La finele
anului de
gestiune
precedent
4

ncasat
(calculat)

Consumat
(virat)

La finele
perioadei de
gestiune
curente
7

213581
010
020
030
040
050
060
070
080
090

213581

(24)
(
(

(24)
)
)

(
(

)
)

213557

213557

2700
252674
255374

2700
252674
255374

(166254)

(166254)

100
110
120
130

1046964
(
)

140

880710

26309

26309

1020655
(
)
854401

150
160
170
180

1349641

26309

1323332

ANEX LA SITUAIA DE PROFIT I PIERDERI


de la 01.01pn la 31.12 20012

1. Activitatea operaional
1.1. Venituri din vnzri
Indicatori
1
Venitul din vnzarea produselor activitii operaionale total (rd.010 din Raportul de
profit i pierderi) (rd.1020+rd.1030+rd.1040+rd.1050+rd.1060+rd.1070)
inclusiv din: vnzarea produselor finite (6111)
vnzarea mrfurilor (6112)
prestarea serviciilor (6113)
din care:
(a se indica tipul serviciilor)

contracte de construcie (6114)


operaiuni de arend (leasing) (6115)
alte feluri de activiti, care constituie pentru ntreprindere activitate
operaional (de baz)
Not informativ: Suma venitului, obinut pe calea schimbului produciei,
mrfurilor, lucrrilor, serviciilor

Cod
rd.

5405571

Perioada
corespunztoare a
anului precedent
4
6309398

3195207
2210364
2210364

3780514
2528884
2528884

Perioada de
gestiune

2
1010
1020
1030
1040
1041
1042
1043
1050
1060
1070
1080

Costul vnzrilor
Indicatori

Cod rd.

Perioada de gestiune

Perioada precedent

Costul vnzrilor total (rd. 020 din Raportul de profit i pierderi)


(rd.1160+rd.1170+rd.1180+rd.1190+rd.1200+rd.1210)
inclusiv al: produselor finite vndute (7111)

4973906

4380541

1150
1160

mrfurilor vndute (7112)

1170

3184429

3189302

serviciilor prestate (7113)

1180

1789477

1191239

1789477

1191239

din care:

(a se indica tipul serviciilor)

1181
1182

lucrrilor de construcie-montaj (7114)

1190

serviciilor din activitatea de arend (leasing) (7115)

1200

altor feluri de activiti constatate ca activitate operaional (de baz)


a ntreprinderii

1210

Tabelul 1.
Analiza structurii profitului -pierderii perioadei de gestiune pn la impozitare
Indicatori

2011
Suma,
Mii lei

1)Rezultatul din activitatea


1042694
Operationala (RAO)
2)Rezultatul din activitatea de
investitii (RAI)
3)Rezultatul din activitatea 4270
financiara(RAF)
4)Rezultatul
Exceptional
(RE)
5)Profitul
perioadei
de 1046964
gestiune pina la impozitare
(PPI)

2012

Ponder
ea,
%
99,59

-63331

Ponder
ea,
%
240,72

24145

-91,77

24145

-91,77

0,41

12877

-48,95

8607

-49,36

100

Suma,
Mii lei

Abaterea (+/-)

-26309

100

Mii lei

-1106025

+141,13

-1073273

BIF=-1106025+24145+8607= -1073273 mii lei


Concluzia la Tabelul 1.
n baza calculelor efectuate n tabel se constat c la entitatea Azamet are loc
reducerea n dinamic a Profitului perioadei de gestiune pn la impozitare cu mult
dect n anul precedent.n anul de gestiune.n anul de gestiune pierderea din
activitatea economico-financiar a constituit 26309 mii lei,aceast situaiese expic
prin faptul c din activitatea operaional entitatea Azamet a suferit pierdere n
sum de 63331 mii lei,ceea ce a cauzat reducerea Rezultatului din activitatea
operaional cu 1106025 mii lei.n ultimii doi ani Azamet a suferit pierderi din
activitatea financiar ns aceasta se apreciaz pozitiv deoarece suma acestor
pierderi n anul de gestiune s-a redus ,ns in s menionez c att n anul de
gestiune ct i n anul precedent s-a obinut profit din activitatea de
investiii.Pozitiv este faptul c suma profitului din aceast activitate s-a majorat cu
24145 mii lei ceea ce a redus considerabil sum apierderilor posibile.Astfel pot
deduce c principala surs de profit la Azamet este Activitatea de investiii (RAI) i
activitatea financiar (RAF) cu 8607 mii lei.Ca rezerv intern pot considera
reducerea pierderilor i obinerea profitului din activitatea de baz operaional
care poate s asigure entitii Azamet un suport de 1106025 mii lei.

Tabelul 2.
Analiza factorial a profitului -pierderii din activitatea operaional
Indicatori
1)Profitul Brut (PB)

2)Alte venituri
operaionale (AVO)
3)Cheltueli
Comerciale (CC)
4) Cheltueli
administrative (CA)
5)Alte cheltueli
operationale(ACO)
6)Rezultatul din
activitatea
operaional (RAO)

2011

2012

Abaterea (+/-)

Rezultatul
influenei
factorilor (+/-)

1928857
-

431665
373504

-1497192
+373504

-1497192
-373504

805

578

-227

+227

664528

838454

+173926

-173926

220831

29464

-191367

+191367

2815021

1673665

-1141356

Concluzia la Tabelul 2.
n baza calculelor efectuate n tabel pot constata c la entitatea Azamet profitul din
activitatea operaional s-a minimizat fa de anul precedent cu1141356 mii lei.La
fel negativ a influenat majorarea cheltuelilor administrative sub aciunea crora
indicatorul rezultativ a diminuat respectiv cu 173296 mii lei.Pozitiv se apreciaz
reducereacheltuelilor generale i administrative care a contribuit la creterea
profitului din activitatea comercial i operaional cu 227 mii lei i respecti
191367 mii lei.n calitate de rezerv intern se consider majorarea Profitului Brut
pn la nivelul anului precedent ce poate s asigure creterea indicatorului
rezultativ cu 1497192 mii lei.

Tabelul 3.
Analiza structurii profitului brut (pierderii globale) obinut pe tipuri de activitate
operaional n dinamic
Indicatori

2011
Suma,
Mii lei

1)Profit din vinzarea


produselor finite (PB pv)
2)Profit din comercializarea 3780514
mrfurilot (PB vm)
3)Profit
din
prestarea 2528884
serviciilor (PB ps)
4) Total PB
6309398

Ponder
ea,
%
-

2012
Suma,
Mii lei
-

Ponder
ea,
%
-

Abaterea (+/-)
Mii lei

59,92

3195207

59,11

-585307

-0,81

40,08

2210364

40,89

-318520

+0,81

100

5405571

100

9038827

BIF=-585307+(-318520)=-903827 mii lei


Concluzia la Tabelul 3.
n urma calculelor efectuate observm c profitul brut (PB) anual a sczut cu
9038827 mii lei,concomitent sub influena scderii profitului brutdin vnzarea
mrfurilor de la 3780514 mii lei la 3195207 mii lei i scderea profitului din
prestarea serviciilor de la 2528884 la 2210364.Se apreciaz faptul c ntreprinderea
are profit n ambele perioade dar totui va trebui s ntreprind msuri pentru a
acoperi scderea profitului de9038827 mii lei.

Tabelul 4.
Date iniiale pentru analiza rentabilitii
Indicatori

2011

1)Profitul perioadei de gestiune


pna la impozitare (PPI) mii lei
2)Valoarea medie a activelor
(A) mii lei
3)Venitul din vnzri (VV)
4)Rentabilitatea vnzrilor (Rv)
%
5)Recuperabilitatea activelor (r)
6)Rentabilitatea activelor (Ra)
%

2012

Abaterea
(+/-)

1046964

-1073273
(26309)

2254504

3031186

+776682

6309398
16,59

5405571
-0,49

-903827
-17,08

2,80
46,44

1,78
-0,87

-1,02
-47,31

Rv=PPI/VV*100
r=VV/A
Ra=PPI/A*100

Tabelul 5.
Calculul influenei factorilor asupra modificrii rentabilitii activelor n dinamic
(prin metoda diferenelor absolute)
Indicatori

2011

2012

Abaterea
(+/-)

Inclusiv sun influena


factorilor
Factorul
cantitativ

1)Rentabilitatea

-47,82

Factorul
calitativ

16,59

-0,49

-17,08

0,49

2)Rentabilitatea
46,44
activelor (Ra)
3)Recuperabilitatea 2,80
(r)

-0,87

-47,31

1,78

-1,02

vnzrilor (Rv)

BIF=-47,82+0,49=-47,33
Factorul cantitativ=PPI/VV
Factorul calitativ=VV/A

Concluzia la Tabelul 4/5.


n baza calculelor efectuate observm c la enitatea Azamet Rentabilitatea
veniturilor a scazut cu -17,08.Paralel are loc scderea Recuperabilitii activelor i
Rentabilitii activelor cu 1,02 i respectiv cu 47,31.n acela timp se constat
majorarea ponderii valorii medii a activelor cu 776682 mii lei.Astfel din tabela
numaru 4 am calculat tabela numaru 5 i observm c factorul cantitativ este
negativ i anume -47,82 mii lei iar factorul calitativ nregistreaz rezultat pozitiv
egal cu 0,49 mii lei.n concluzie la problema calculului influenei factorilor asupra
modificrii rentabilitii activelor n dinamic prin metoda diferenelor absolute pot
propune entitii Azamet s-i majoreze factorul cantitativ i anume s acorde o
atenie major Rentabilitii vnzrilor.

Tabelul 6.1

Date iniiale pentru Calculul influenei factorilor asupra modificrii


rentabilitii financiare n dinamic
Indicatori
1)Profit Net (PN)
2)Profitul perioadei de
gestiune pn la
impozitare (PPI)
3)Capital propriu (Cpr)
4)Valoarea medie a
activelor (A)
5)Efect de prghie (Ef)
6 )Ponderea (P%)
7)Rentabilitatea activelor
(Ra)
8)Rentabilitatea
financiar (Rf)

2011
1046964
1046964

2012
(26309)
(26309)

Indicele de cretere
-2,51
-2,51

1349641
2254504

1323332
3031186

98,05
134,45

1,67
100
46,44

2,29
100
-0,87

137,13
100
-1,87

77,57

-1,99

-2,57

Ef=A/Cpr
P%=PN/PPI*100
Ra=PPI/A*100
Rf=PN/Cpr*100
Tabelul 6.2
Calculul influenei factorilor asupra modificrii rentabilitii financiare n dinamic
(prin metoda diferenelor relative)
Indicatori

2011

2012

Indicel
e de
creter
e

Diferen
a
relativ
(+/-)

1)Efect de pirghie
(Ef)
2)Rentabilitateactive
lor (Ra)

1,67

2,29

137,13

+37,13

46,44

-0,87

-1,87

-139

77,57

-1,99

-2,57

-0,7

3)Rentabilitatea
finaciar (Rf)

Total=28,80+(-107,82)+(-0,54)=-79,56%
BIF=-1,99-77,57=-79,56 %

Calculul Rezultatu
influene
l
i
influenei
factorilo factorilor
r
(+/-)
37,13*7 +28,80
7,57/100
-107,82
139*77,
57/100
-0,54
0,7*77,5
7/100

Denumire
a
factorilor
Ef
Ra
P%

Concluzia la Tabelul 6.1/6.2.


n urma calculelor efectuate i anume calculul influenei factorilor asupra
modificrii rentabilitii financiare n dinamic am observat c la entitatea Azamet
influena factorilor asupra modificrii Rentabilitii finaciare n dinamic a
influenat negativ i anume cu 79,56 % ceea ce rezult c este un rezultat destul de
nergativ i este influenat de Rentabilitatea activelor cu o sum major de 107,82
%.Un aspect pozitiv asupra calculu influenei factorilor a fost realizat de Efectul de
prghie cu cifra de 28,80 mii lei.Astfel pentru a clarifica situaia a propune entitii
Azamet s-i majoreze Rentabilitatea activelor i anume Profitul pn la impozitare
i valoarea medie a activelor (A) ceea ce reese din tabela calculat anterior.

Tabelul 7.1

Date initiale pentru Calculul influenei factorilor asupra modificrii


rentabilitii capitalului permanent n dinamic
Indicatori
1)Capital propriu (Cpr) mii lei
2)Capital permanent (Cper) mii
lei
3)Profitul perioade de gestiune
pn la impozitare (PPI)mii lei
4)Profit net (PN)mii lei
5)Ponderea (P)%
6)Corelatia (C)
7)Rentabilitatea finaciara (Rf) %
8) Rentabilitatea capitalului

2011
674820,5
766096,5

2012
661666
661666

Abaterea (+/-)
-13154,5
-1044305

1046964

(261090

-1073273

1046964
88,09
1
155,15
136,66

(261090)
100
1
-3,98
-3,98

-1073273
+11,91
0
-159,13
-140,64

permanent (Rc.per)%

P%=Cpr/Cperm*100%
C=PPI/PN
Rf=PN/Cpr*100%
Rc.per=PPI/Cper*100%

Tabelul 7.2
Calculul influenei factorilor asupra modificrii rentabilitii capitalului permanent n
dinamic
(prin metoda substituiilor n lan)
Nr. de
calcul

Nr. de
substituie

Indicatori (factori)
corelai

P%

Rf

Indicatorul
rezultativ
R c.per

1
2

0
1

88,09
100

1
1

155,15
155,15

136,70
155,15

100

155,15

155,15

100

-3,98

-3,98

Total

Calculul
influenei
factorilor

Rezultatul
influenei
factorilor
(+/-)

Denumire
a
factorilor

x
155,15136,70
155,15155,15
-3,98155,15
x

x
18,45

x
P%

-159,03

Rf

-140,64

Concluzia la Tabelul 7.1/7.2


n urma calculelor efectuate n tabel putem constata modificarea Rentabilitii
capitalului permanent a sczut cu 140,64 mii lei.Aceast cretere a fost determinat
de aciunea negativ a factorilor.Se observ c la entitatea Azamet Rentabilitatea
capitalului permanent a sczut fa de anul precedent de la 136,70 la 3,98 % fiind
influenat ntro mare msur de Rentabilitatea finaciar care a sczut de la 155,15
la 3,98%.Astfel n concluzie pot propune entitii Azamet s acorde o atenie
majora Profitului Net i Capitalului propriu pentru a-i stabiliza situaia
economico-financiar.

Tabelul 8

Analiza coeficienilor lichiditii n dinamic


Indicatori

2011

2012

Abaterea

1)Mijloace
bnesti(Mij.ban)
2)Investitii pe termen
scurt (Inv t/s)
3)Datorii pe termen
scurt(Dat t/s)
4)Active curente
5)Creante
6)Lichiditate
curenta(L.c)
7)Lichiditate
intermediara (L.i)
8)Lichiditate
absoluta(La)

448544

289548

-158996

722311

1707854

+985543

1925072
840624
2,67

1013627
271830
0,59

-911445
-568794
-2,08

1,78

0,33

-1,45

0,62

0,17

-0,45

L.c=Active curente/Dat t/s


L.i=Mijl.ban+Inv t/s+Creante/Dat t/s
L.a=Mij.ban/Dat t/s

Concluzia la Tabelul 8.
n urma calculelor efectuate la entitatea Azamet i anume analiza coeficientilor
lichiditii n dinamic am observat c Lichiditatea absolut n anul precedent a
indicat 0.62 i anume aceast situaie nu este prea bun pentru ntreprindere ns n
anul de gestiune este 0,17 aproape de limita de 0,2.Lichiditatea curentnu se
ncadreaz n limit i anume e 2,67 i 0,59 iar limitele sunt1,2-1,8 deasemenea i
lichiditatea intermediar nu se ncadreaz n limitele ei de 0,7-0,8 i anume fiind de
1,78 i 0,33.Astfel n concluzie pot afirma cu certitudine c la entitatea Azamet
capacitatea de plat pe termen scurt nu este bun ns satisfctoare.

S-ar putea să vă placă și