Sunteți pe pagina 1din 6

UNIVERSITATEA MARITIM CONSTANA

REFERAT
COORDONAREA ECHIPEI DE CART N
COMPARTIMENTUL MAIN

PROFESOR
CONF. UNIV.DR. ING.LIVIU STAN

STUDENT: TFLAN TUDOR


EM IFR AN: IV

CONSTANA 2014-2015

OFITER MECANIC MARITIM


a).Atributiunile ofiterului mecanic maritim sint
urmatoarele:
-Sa organizeze, sa conduca, sa indrume si sa controleze
activitatea personalului din subordinea sa.
-Sa cunoasca bine atributiile de serviciu ale sefului mecanic si
toate problemele importante legate de exploatarea navei si a instalatiilor,
pentru a fi capabil sa-l inlocuiasca in anumite situatii pe seful mecanic.
-Sa cunoasca bine si din toate punctele de vedere nava pe care
este imbarcat, caracteristicile constructive, compartimentarea si
dispunerea tancurilor, dotarea ei cu masini, instalatii, utilaje,
echipamente si aparatura, exploatarea, performantele si limitele
operationale ale acestora, posibilitatile de exploatare si utilizare a lor in
diferite situatii, modul de comportare al acestora la diferite solicitari etc.
-Sa respecte instructiunile tehnice de exploatare si intretinere a
masinilor si instalatiilor cu care lucreaza.
-Conform indicatiilor primite de la seful mecanic, sa conduca
personal desfasurarea activitatilor de pregatire a masinilor auxiliare,
dupa cum se dispune, si sa-i raporteze sefului mecanic despre
terminarea acestor activitati.
-Sa efectueze tratarea chimica a apei din sistemele de racire ale
masinilor auxiliare si sa tina evidenta acestor operatiuni.
-Sa execute balansarea, intretinerea si revizia tehnica periodica a
instalatiei de care raspunde.
-Periodic, in baza planului de munca stabilit, sa efectueze reviziile
tehnice pentru verificarea starii de functionare si de intretinere a
masinilor si instalatiilor pe care le are in primire, sa raporteze imediat
sefului mecanic despre orice defectiune sau anomalie constatata si orice
situatie deosebita produsa, sa instruiasca personalul din subordinea sa

asupra modului de intretinere si de exploatare a mijloacelor tehnice


respective.
-Sa organizeze si sa conduca lucrarile curente efectuate cu
mijloacele bordului la instalatiile de care raspunde, sa supravegheze si
sa controleze modul de executie si calitatea lucrarilor de reparatii
efectuate la mijloacele tehnice de la bord.
-Sub indrumarea sefului mecanic, sa conduca desfasurarea in
compartimentul masini a activitatilor zilnice conform programului stabilit.
-Sa urmareaca si sa controleze executarea sarcinilor de serviciu
prevazute in planul de munca intocmit de seful mecanic; sa raporteze
sefului mecanic despre stadiul executarii sarcinilor, despre sarcinile care
nu s-au executat si motivele pentru care nu s-au executat, sa-i propuna,
in functie de situatie, desfasurarea unor activitati alternative prevazute in
planul de munca si sa tina zilnic evidenta orelor si a lucrarilor efectuate
de catre personalul din subordinea sa.
-Sa execute serviciul de ofiter mecanic de cart in compartimentul
masini ca sef al cartului l, respectiv de ofiter mecanic de garda, daca se
dispune astfel de catre seful mecanic.
-Sa fie prezent la postul sau din punctul central de comanda al
masinilor principale de propulsie si sa supravegheze efectiv operatiunile
executate sau, daca se dispune astfel de catre seful mecanic, sa preia
efectiv responsabilitatea exploatarii instalatiilor si a executarii manevrelor
cu masinile principale de propulsie in timpul manevrelor de ancorare si
plecare de la ancora, intrare si iesire din port, pasa, canal, bazin, ecluza,
doc, acostare si plecare de la dana, schimbare dana, legare si plecare
de la geamanduri, ridicare si coborare a navei pe doc (cala).
-In lipsa de la bord a sefului mecanic, sa fie prezent la bord atunci
cand:
-la masinile principale de propulsie, motoare auxiliare si
butelii de aer comprimat se efectueaza
lucrari de reparatii,
-la nava se efectueaza operatiuni de imbarcare, debarcare
sau transfer de combustibil,
-nava se afla in stationare la ancora,

-Sa-l ajute sau sa-l inlocuiasca temporar pe seful mecanic, atunci


cand este solicitat.
-Sa acorde asistenta tehnica necesara personalului mecanic din
subordine, precum si personalului din alte servicii de la bord, ori de cate
ori este necesar pentru buna desfasurare a sarcinilor de serviciu.
-Sa pregateasca mijloacele tehnice si materialele pe care le are in
primire si sa le prezinte la inspectia registrului naval de clasificare.
-Sa pastreze si sa intrebuinteze in mod rational materialele de
inventar si celelalte categorii de materiale pe care la are in primire.
-Sa intocmeasca lista de materiale si de piese de schimb necesare
mijloacelor tehnice pe care le are in primire, sa centralizeze listele primite
de la celelalte persoane din subordinea sa si sa le prezinte sefului
mecanic.
-Sa intocmeasca lista de reparatii necesare la motoarele auxiliare
si la celelalte instalatii pe care le are in primire, sa centralizeze listele de
reparatii primite de la personalul din subordinea sa si sa le prezinte
sefului mecanic.
-Sa organizeze, sa conduca si sa controleze curatenia in tot
compartimentul masini si spatiile anexe.

b).Responsabilitati generale la locul de munca sint


urmatoarele:

-Starea tehnica, exploatarea in siguranta si intretinerea masinilor,


instalatiilor, utilajelor, echipamentelor, aparatelor si instrumentelor pe
care le are in primire.
-Revizia tehnica si remedierea cu mijloacele bordului la instalatiile
tehnice pe care le are in primire.
-Tratarea chimica a apei din sistemele de racire ale masinilor
auxiliare.

-Organizarea si conducerea activitatilor de curatenie in compartimentul masini si spatiile anexa.

-Informarea sefului mecanic despre materialele de inventar si


consumabile, piese de schimb, etc. necesare executarii voiajului in bune
conditii, pentru agregatele de care raspunde.
-Pastrarea obiectelor de inventar ale cabinei sale si a celorlalte obiecte de inventar pe care le are in primire.
-Este manuitorul de subgestiune al urmatoarelor agregate,
instalatii, piese de schimb si materiale:
-sistemul de preparare a combustibilului,
-separatoarele de ulei,
-pompele si piesele de schimb aferente instalatiilor de care
raspunde,
-trusele de scule, dispozitive, aparate de masura si control,
corespunzatoare echipamentelor de
care raspunde,
-alte masini, instalatii si echipamente pe care i le repartizeaza
seful mecanic.

c).Responsabilitati
legate
management al sigurantei:

de

sistemul

de

-Sa raspunda tuturor intrebarilor auditorilor si sa prezinte toate


documentele solicitate sau relevante.
-Sa raporteze sefului direct orice non-conformitate, situatie
periculoasa sau accident la care este martor sau implicat.
-Sa se implice in executarea sarcinilor ce ii revin.

d).Responsabilitati generale
-Raspunde de indeplinirea la timp si in bune conditii a atributiilor pe
care le are.
-Raspunde de cunoasterea si aplicarea corecta a prevederilor,
politicilor si procedurilor, care il privesc, ale sistemului de management al
sigurantei al societatii.
-Respecta normele de protectie a muncii precum si celelalte norme
legale in vigoare.
-Raspunde administrativ, material, disciplinar si penal - dupa caz,
pentru prejudiciile cauzate acesteia prin neindeplinirea atributiilor sale
sau ca urmare a nerespectarii sarcinilor stabilite prin reglementari interne
si/sau prin lege, sau ca urmare a nerespectarii regulilor de
confidentialitate, inclusiv pentru prejudiciile cauzate societatii ca urmare
a neindeplinirii atributiilor ce ii revin.
-Raspunde de integritatea mijloacelor fixe si a obiectelor de
inventar aflate in dotare, apartinand companiei.

e).Cunostinte si experienta necesare

-absolvent al unei facultati tehnice de profil,


-cunoscator al limbii engleze,
-cunostinte avansate de lucru pe calculator,
-experienta pe tipuri de nave maritime si echipamente (de
preferinta cele existente in administrarea companiei),
-aptitudini de lucru in echipa,
-sa respecte disciplina de la bord.