Sunteți pe pagina 1din 8

1.

Cel mai important castig pentru pietele capital europene:


- cresterea eficientei pietei bursiere
- diminuarea riscului valutar
- diversificarea portofoliilor
- crearea unei piete de capital de dimensiuni mai mari
2.O zona monetara este optima cand:
- mobilitatea factorilor de productie permite ajustarea in cazul aparitiei unui soc asimetric
3.Descarcarea de gestiune
- Parlamentul European
4.Printre atributiunile Consiliului General:
- stabilirea conditiilor de angajare
- coordonarea politicilor monetare ale tarilor din afara
5.In literature de specialitate, functiile cu caracter privat ale unei monede international:
- moneda de exprimare a activelor bancare si financiare international
6.Dificultati in crearea pietei bancare unice europene:
- structura fragmentata a pietei bancare
- diferente fiscal notabile de la o tara la alta
7. 1 ianuarie 2008
-malta cipru
8. Contributia fiecarui stat membru la bugetul comunitar :
- calculata in euro si platita lunar in moneda nationala
9.Servicii oferite de societatile de investitii, in calitate de intermediar:
-consilierea pentru investitii
- acordarea de credite pentru tranzactii bursiere

10.Introducerea euro a dus la:


- eliminarea barierelor
- reducerea riscului valutar
-cresterea eficientei pietei bursiere
11.Operatiunile de reglaj fin:
-operatiuni definitive
-operatiuni de cesiune temporara
-operatiuni reversibile
12. Perspectiva financiara este adoptata:
-in comun de Parlament si Consiliul UE
13.Printre serviciile principale oferite de societatile de investitii:
-gestiunea portofoliului individual de instrumente
-colectarea si transmiterea ordinelor de bursa
14.Inexistenta unei piete bancare unice europene:
- riscul de credit
15. Cantitatea din fiecare valuta component a fost luata in calculul ECU:
-participarea tarii respective la bugetul comunitar
-ponderea fiecarei tari participante in comertul int
-importanta relative a PIB-ului fiecarei tari
16.Obiectivul principal al Uniunii Monetare Latine:
-reducerea dezechilibrelor monetare determinate de etalonul dublu
17.Daca tarile care trec la uniunea monetara au o structura apropiata a productiei:
18.Sediul BCE
-Frankfurt

19. Facilitatea de credit marginal:


- initiativa institutiilor de credit
-presupune existenta unor active eligibile
-are ca functie injectarea de lichiditati
20.Printre modificarile determinate de fuziunile din sectorul bancar European:
-cresterea lichiditatii pietei bancare europene
-modificarea activelor
-reducerea numarului de concurenti
-cresterea gradului de concurenta
21.Interventii marginale din cadrul SME:
-sunt necesare cand o moneda atinge limita bilaterala
-presupun participarea active pe piata valutara
-presupun implicarea FECOM
22. Criterii de convergenta:
rata inflatiei nu trebuie sa depaseasca 1,5 %
23.Inscrierea in bugetul UE in sume integrale a tuturor veniturilor si cheltuielilor:
- universalitatii
24.Printre avantajele oferite tarilor din Europa Centrale si de EST de intrare in zona euro:
- o cresterea a investitiilor straine
- eliminarea riscului valutar
25.Societatile de investitii folosesc ca obiect al muncii:
-titluri emise de organisme de plasament colectiv in valori mobiliare
-contractele futures

26.In cazul unui soc asimetric care afecteaza negative tara A si pozitiv B
-companiile A vor inrg piederi
-efectul negativ din A este compensate de B
-impactul negative A este diminuat de B
27. Potrivit principiului prudenial a doua directiva:
-participarea bancilor la societati non-financiare 20% si nu poate depasi 60% din totalul
fondurilor proprii
28. Fac parte din cheltuielile bugetului comunitar:
-ch agricultura
-ch administrative
-ch politici interne
29.Cheltuielile efectuate din bugetul comunitar:
- de natura functionala
-de natura operative
-administrative
30.Sistemul rezervelor minime obligatorii caracteristici:
-toate institutiile de credit trebuie sa se supuna exigentelor
-nivelul rezervelor obligatorii este stabilit de 2%
31.In cadrul procesului bugetar comunitar, Consiliul UE:
-acorda descarcarea de gestiune
-elaboreaza proiectul preliminar al bugetului UE
32. Care din urmatoarele aspect reflecta impactul introducerii monedei euro:
-pierderea autonomiei politicii monetare si valutare
33.Participarea bancilor central la constituirea capitalului BCE:
-media intre partea populatiei si partea PIB a unei tari in populatia totala

34.Consiliul General al BCE are ca atributii:


-stabilirea conditiilor de angajare
-elaborarea rapoartelor de activitate
-colectarea informatiilor statistice
35.Potrivit Directivelor bancare, prin care se urmareste armonizarea prevederilor legislative din tarile
membre in domeniu
-principiul licentei
-expunerile (riscurile ) mari
36.Etapa de pregatire pentru crearea Uniunii Economice si Monetare , 1 ianuarie 1994:
-intarirea Uniunii Economice
-negocierea si aprobarea Tratatului UE
37.Directiva privind sistemele de garantare:
-obligativitatea crearii unor sisteme de garantare
-acoperirea depozitelor
38.Operatiuni principale de refinantare:
- au o durata de o saptamana
- operatiuni reversibile (cesiune temp)
39.Principii care au stat la baza alegerii strategiei BCE
-orientarea pe termen mediu
-transparenta obiectivelor
-eficienta masurilor
40. Operatiunile de cesiune temporara:
- primire sau dare in pesiune
-operatiuni reversible/repo

41.Cursurile limita de interventie:


- se obtin prin aplicarea unei marje
-dau limitele intre care poate varia cursurile
42. 1 ianuarie 2012
44.Tipuri de finantare in cadrul SME
-sustinerea monetara pe termen scurt
-sprijinul financiar pe termen mediu
-finantarea pe termen lung
45.Care afirmatii sunt negative:
-diametrul tunelului (2.25%)
-bancile centrale TUNELULUI
46.Procedura licitatiilor:
-operatiuni principale de refinantare
-operatiunilor de refin pe termen mai lung
47.Agregatul monetar M2:
-numerar in circulatie
-depozite rambursabile
48.Toate institutiile de credit care activeaza in zona euro tre:
-constituie rezerve minime obligatorii
49.Pasaportul european
-libera prestare de servicii
-libera stabilire pe intreg teritoriul
50.Introducerea euro a influentat in sens pozitiv:
-piata obligatiunilor

51. Care din urmatoarele afirmatii sunt:


-introducerea euro a determinat scaderea gradului de corelatie
-a dus la cresterea transparentei pietei bancare
-lipsa armonizarii legislative
52.Care din urmatoarele reprezinta incoveniente:
-pierderea autonomiei
-criteriile de convergenta det o inflatie scazuta
53.Rezultatele anticipate pe seama intrarii in vigoare a directive MiFID
-cresterea nivelului de protectie a investitorilor pe intreg teritoriu
-aprofundarea integrarii pietelor de capital europene
-introducerea pasaportului European
54.Obiectivele intermediare ale politicii monetare a BCE:
-rata anticipate inflatiei
55. Opting-out:
-Marea Britanie
-Danemarca
56.IAPC:
-medie ponderata a indicilor preturilor de consum din tarile UE
57.Veniturile proprii traditionale
-taxe agricole
-taxe vamale
58. Elaborarea proiectului de buget comunitar se realizeaza de :
-Comisia Europeana

59.In component M1:


-depozite overnight
-bancnotele
60.Operatiunile de refinantare pe termen mai lung constau in:
-operatiuni reversibile cu o durata de 3 luni si frecventa lunara