Sunteți pe pagina 1din 4

Definitia si domeniile bioeticii

Utilizarea notiunii de etica are origini stravechi in greaca veche: ethos - obicei, obisnuinta,
morav, conduita in viata care se transforma in latinescul mores de unde deriva filosofia
moralei care studiaza conceptele de conduita corecta a individului cu sine, dar si fata de
ceilalti.
Enciclopedia Words Worth (1995) defineste etica drept aria filosofiei care se ocupa de
valorile umane care studiaza intelesul termenului moral si teoriile conceptului si bune cuviinte
sau morala filosofica.
Definitia din dictionarul Webster stabileste ca etica este disciplina care ne pune fata in fata cu
ceea ce este bun si rau, au datoria si obligatia morala, este un set de principii si valori morale,
o teorie sau un sistem de valori morale. Ea constituie si principiile care guverneaza
comportarea unui individ sau a unui grup.
Pentru I. Roy (1995) este studiul comportamentelor dezirabile in domeniul intern medical si
biomedical asupra vietii umane. Ea studiaza si analizeaza probleme medicale si biomedicale
concrete, formuleaza judecati practice si strategii asupra opiniilor, decizilor si diferitelor
documente. Astfel formulele, preocuparile bioeticii se extind asupra trei directii:
-cercetarea normelor sau regulilor de conduita, analiza valorilor, reflectia asupra
fundamentelor, obligatiilor sau analizarilor cu statut moral;
-sistematizarea reflectiilor eticii medicale;
-transpunerea in practica si identificarea modalitatii de realizare a valorilor sale.
Mai multe opinii par sa sublinieze realismul preocuparii bioeticii, insa sunt si voci care sustin
caracterul universal al temelor derivate din morala " validitatea unei norme morale indica
faptul ca aceasta merita sa fie universal recunoscuta pe baza capacitatii sale de a o lega
exclusiv in virtutea actiunilor de vointa destinatarilor sai. Lumea morala pe care,in calitate
de persoane morale avem datoria de a o impune are o semnificatie constructiva. Etica
discursului intelege nici mai mult, nici mai putin sa arate ca dinamica necesara fondata pe
calcarea reciproca a adoptarii perspectivei celuilalt e integrata in presupozitiile pragmatice
ale discursului practic."
Asa cum e azi cunoscut,demersul asupra bioeticii a fost initiat de oncologul american V.R.
Potter (1971) care i-a dat numele de bioetica aratand ca aceasta este " o noua disciplina care
combina cunoasterea biologica cu cea a sistemului de valori umane" sau "stiinta
supravietuirii" dupa titlul antic dupa care si-a formulat conceptul. Potter s-a referit la bioetica
sau la etica vietii si supravietuirii incluzand ecologia cercetarii pe animale, problematicopopulatiei. El a analizat si a descris o etica sociala cu izvorul in dezvoltarea evolutiva a
umanitatii. O explicatie a aparitiei acestei noi stiinte a constat in reactia sociala fata de
tehnicizarea naiva a medicinei cu producerea unui sentiment de indepartare a medicului in
relatiile sale cu pacientul. Aceasta indepartare fata de pacient, interpretata ca o abdicare de la
juramintele medicale, a aparut pregnanta dupa atrocitatile naziste si s-a extins treptat odata cu
progresul medical. Tehnicizarea confera un aer precis si crud gesturilor, dar privitor
oamenilor.
"Bioetica reprezinta o examinare critica a dimensiunilor morale, a procesului de luare a
deciziilor in contextul medical si al stiintelor biologice". (1977, Samuel Grovitz)
"Bioetica (bios= viata, ethos= Etica) este stiinta care, utilizand o metodologie
interdisciplinara, are drept obiectiv examenul sistematic al comportamentului uman in
domeniul stiintelor vietii si al sanatatii, examinat in lumina valorilor si principiilor morale."
(enciclopedia de bioetica, Paris, 1978)
Bioetica este "studiul sistematic al conduitei umane in sfera stiintelor vietii si al sanatatii,
examinat in lumina valorilor si principiilor morale." (Enciclopedia de biserica NY, 1978)
Amplificata ulterior astfel: "Studiul sistematic al dimensiunilor morale inclusiv viziunea

morala, deciziile, conduita, liniile directoare ale stiintelor vietii si sanatatii cu folosirea unei
varietati de metodologii etice intr-o abordare interdisciplinara". (Enciclopedia de bioetica,
Reich, 1995) .Aceasta abordare devine astfel mai ampla, deschisa pluralismului etic,
evidentiind necesitatea examinarii din unghiuri diferite a problemelor etice, apoi verificarea
validitatii argumentelor si criteriilor pt fiecare problema in parte. Definitiile coreleaza
originarea in stiintele morale si filosofice pt ca pe baza rationamentelor efectuate sa se poata
formula o decizie cu apricabilitate practica pt problema analizata. Aceasta abordare sustine
fundamentarea principiista a bioeticii si demonstreaza necesitatea ca problemele medicale sa
fie analizate pe baza criteriilor stabilite de noile sale concepte.
Bioetica este parte a filosofiei morale care apreciaza cat de licite sau ilicite sunt interventiile
asupra omului si in special acele interventii legate de practica si dezvoltarea stiintelor
medicale si biologice (Tambone B., Sgreccia, Manual de bioetica, Arhiepiscopia RomanoCatolica de Bucuresti, 2001).
Bioetica este o disciplina "menita sa asiste medicii si oamenii de stiinta in a lua decizii
corecte din punct de vedere sociologic, psihologic si istoric". Aceasta evaluare subliniaza
caracterul de stiinta aplicativa a bioeticii si marcheaza sustinerile lui Aristotel care a analizat
utilitatea cunoasterii binelui absolut concluzionand totusi ca esential este sa cunoastem si sa
actionam in sensul binelui realizabil. Astfel in domeniul medical binele ultim este salvarea
vietii, toate eforturile fiind utilizate pt atingerea acestui scop. De-asemeni el a aratat ca este
important ca binele sa se caute pt toti.Sistemul celor 4 principii promovat Childress
Beachamp se inspira din marile teorii etice respectiv principiul autonomiei persoanei instituit
de Kant si principiul binefacerii de sorginte utilitarista, insa radacinile filosofice ale acestora
ajung pana la scoala de la Kos. Reflectarea acestor definitii ale bioeticii la subdomeniile de
activitate justifica existenta si dezvoltarea celor 3 laturi ale preocuparilor sale:
- etica clinica cu preocupari referitoare la conduita personalului medical fata de pacienti si
fata de colegi;
- etica cercetarii orientata spre cercetarea medico-farmaceutica;
- etica sociala a carei arie vizeaza impactul descoperirilor tehnico-stiintifice asupra societatii.
Acest din urma domeniu este in prezent extins asupra intregului ecosistem bioetica analizand
impactul asupra mediului inconjurator al cercetarii stiintifice.
Interferenta eticii cu problematica societatii in ansamblul sau este relevata de Scripcaru care a
aratat ca etica raspunde la 3 realitati:
- reprezinta un spatiu de intalnire a diferitelor ideologii, conceptii morale, filosofice cu
ajutorul carora rezolva conflicte de valori pt a elabora principii universal agreate de
preocuparile disciplinare;
- este transparenta opiniei publice ca in orice societate pluralista si deschisa;
- este sursa unor multiple institutii locale, nationale, si internationale generand multiple
interese de societate civila precum asociatii ale bolnavilor, medicilor, cerrcetatorilor din
domeniul stiintelor vietii.
Constantin Maximilian 1928-1997, genetician si bioetician a definit bioetica drept "un punct
de intalnire al tuturor celor care urmaresc destinul uman supus presiunilor stiintei". Comitetul
international de bioetica in plina perioada de reflectie si de propuneri pt numeroasele
domenii ale bioeticii a propus urmatoarea definitie: "un camp de studiu sistematic, pluralist si
interdisciplinar care abordeaza probleme morale, teoretice si practice aplicabile medicinei si
stiintelor vietii care afecteaza fiintele umane intreaga umanitate inclusiv biosfera". Definitiile
precedente ca si variatele comentarii care au creionat cadrul general si preocuparile actuale ale
bioeticii au facut obiectul a numeroase analize. Declaratia universala asupra bioeticii si a
drepturilor omului adoptata la conferinta generala UNESCO din 2005 nu aduce o definitie
noua pt bioetica, ci subliniaza atributiile complexe deosebit de dinamice ale acesteia in
contextul progresului medical si a schimbarilor intervenite in relatia medic-pacient-medic.

Astfel in articolul 1 se precizeaza ca declaratia trateaza probleme de etica puse de


medicina,stiintele vietii si tehnologiile asociate acestora, aplicate fiintelor umane tinand cont
de dimensiunile lor sociale, juridice si de mediu. Declaratia avand caracter universal se
adreseaza tuturor statelor. Ea permite de asemeni intr-o masura adecvata si permanenta de a
ghida deciziile si practicile individuale a grupurilor, a institutilor, a societatilor publice si
private.
Obiectivele declaratiei sunt:
a) de a oferi un cadru universal principiilor si procedurilor de ghidare a statelor in formularea
legislatiilor, a politicilor sau a altor instrumente in materia bioeticii;
b) de a ghida actiunile indivizilor a grupurilor, a comunitatilor, a institutilor si societatilor
publice si private;
c) de a contribui la respectul demnitatii umane si la protectia drepturilor omului asigurand
respectul vietii fiintelor umane si a libertatilor fundamentale intr-o maniera compatibila cu
dreptul international in domeniul drepturilor omului;
d) de a recunoaste importanta cercetarii stiintifice si a binefacerilor care decurg din progresele
stiintifice si tehnologice insistand asupra necesitatii ca cercetarea si progresul sa se inscrie in
cadrul principiilor etice enuntate in prezenta declaratie si de a respecta demnitatea umana
drepturile omului si libertatile fundamentale;
e) de a incuraja un dialog pluridisciplinar si pluralist asupra chestiunilor bioeticii intre toate
partile interesate si in societate in ansamblul sau;
f) de a incuraja un acces echitabil la progresele medicale, a stiintelor si a tehnologiilor de
asemeni cea mai mare circulatie posibila si o raspandire rapida a cunostiintelor privitoare la
progres, precum si partajarea binefacerilor care decurg din cercetare acordand o atentie
deosebita nevoilor tarilor in curs de dezvoltare;
g) de a proteja interesele generatilor prezente si viitoare;
h) de a sublinia importanta biodiversitatii, precum si conservarea ei ceea ce constituie o
preocupare comuna a umanitatii.
Odata deschisa aria de preocupari a bioeticii spre medicina si stiinta viului aceasta isi
propune:
- sa reflecteze asupra cercetarilor si inovarilor capabile sa amelioreze conditia umana;
- sa analizeze toate aspectele conexe ale conditiei umane;
- sa tina cont de dimensiunile pluriculturale si pluridisciplinare pt a ajunge la un consens
asupra problemelor sale esentiale.
Modalitatea de a conchide asupra unor probleme de bioetica prin consens a fost inaugurata in
SUA de Institutul National pt Sanatate, apoi procedura s-a extins in Europa pt a facilita o
valorizare cat mai precisa a unor tehnici sau practici medicale care au facut obiectul unei
cercetari. Conferintele de consens sunt modalitati de evaluare sintetica a unor cunostinte
disponibile de la un moment dat intreprinse cu scopul de a ameliora practica medicala. In
Romania publicatiile ce abordeaza temele de etica aplicata au aparut in primii ani dupa
revolutie in majoritate prin abordarea unor teme esentiale din domeniul de reflectie al bioeticii
(Bioetica si biotehnologie, 1991, Astarastoaie si colaboratorii; Bioetica - stiintele vietii si
drepturile omului, 1995, Scripcaru si colaboratorii; Culegerea de studii, etica aplicata).
Reflectia bioetica poate fi axata pe grupuri care se concentreaza asupra unor activitati sociale
specifice, de exemplu bioetica medicala cu extensie tot mai marcata la alte domenii cum sunt
etica mediului, afacerilor sau stiintifica.
Dilemele sau problematicile de bioetica fac obiectul preocuparilor UNESCO prin institutia
creata in 1993 respectiv Comitetul International de Bioetica, respectiv Comisia Mondiala pt
etica cunoasterii stiintifice si tehnologice creata in 1998. Preocuparile UNESCO si a
institutiilor conexe s-au concretizat prin adoptarea a 3 declaratii asupra bioeticii care desi nu
au forta unor legi au rolul de a deschide calea unor reglementari legale:

1. Declaratia universala asupra genomului uman si a drepturilor omului (1997);


2. Declaratia universala asupra datelor genetice umane (2003);
3. Declaratia universala asupra bioeticii si a drepturilor omului (2005).
Continutul acestor documente declanseaza dezbaterea problemelor de bioetica in cercetarea
medicala sau propune continuarea si aprofundarea celor deja initiate cu atat mai mult cu cat
nu exista inca nici destula cunoastere a acestor aspecte si nici consensul necesar. Apoi aceste
analize se impun deoarece nici in prezent, mai ales in tarile in curs de dezvoltare, nu exista o
coerenta in abordarea etica a cercetarii biomedicale. Elaborarea unor principii si criterii etice
privind cercetarea stiintifica si supravegherea acesteia de catre comitetele etice neutre trebuie
sa dea un plus de siguranta societatii si un plus de responsabilitate cercetatorilor.

S-ar putea să vă placă și