Sunteți pe pagina 1din 11

Electroliza

Daicu Adelin
Clapon Alexandru
1

Electrolizaesteprocesuldeorientarei
separareaionilorunuielectrolit(substan
acreimoleculeprindizolvaresautopire
sedisociaznioni,permindtrecerea
curentuluielectriccontinuu)cu
ajutorulcurentuluielectriccontinuu.
nprocesuldeelectroliz,ioniipozitivi
saucationiisuntdirijainsprecatod(pol
negativ),iarioniinegativi
sauanioniinspreanod(polpozitiv)unde
ipierdsarcinaisedepunsauintrn
reaciechimic.Laanodseproduceun
procesdeoxidare,ntimpcelacatodunul
dereducere.

Electroliza apei

- activitate experimentala Mod de lucru:


Intr-un pahar Berzeliu de 250 ml se pun 200 ml de apa si
se adauga sub continua agitare si racire 2-3 ml solutie de acid
sulfuric concentrat.Se umple rezervorul cu solutia astfel
preparata si se conecteaza electrozii la o sursa de curent
( baterie 9 V ). Natura
gazelor care se degaja la cei 2 electrozi se stabileste cu o
aschie de brad aprinsa.
Observatii: La cei doi electroni se degaja gaze. Volumul de gaz
obtinut la anod e dublu celui obtinut la catod. Gazul care se
degaja la anod nu arde, dar intretine arderea: este oxigenul,
iar cel care se degaja la catod arde, dar nu intretine arderea:
este hidrogenul.
3

Ecuatiile reactiilor chimice care au loc in


timpul procesului de electroliza a apei sunt:

la catod ( - ) :

H3O

+1e

H + H2O

(reactie principala)

2H

la anod ( + ) :

HO - 1 e

H2

(reactie secundara)

HO
(reactie principala)

2HO

H2O + O2
(reactie secundara)

Apa ionizeaza conform echilibrului :


2H2O OH + H3O+
4

Electroliza Metoda de obtinere a


metalelor
Obtinerea Sodiului
NaCl

ionizare

Na+ + Cl-

la catod (-) : Na + 1 e la anod (+) : Cl- - 1e-

2Cl
Ecuatia reactiei globale e:
2NaCl electroliza 2Na

Na
Cl
Cl2

(r. principala)
(r. principala)
(r. secundara)

+ Cl2
5

Electroliza - Metoda de obtinere a


nemetalelor
Rafinarea cuprului prin electroliza conduce la
obtinerea de cupru ultrapur; placile pot fi folosite
si cu rol de catod in cuvele (baile) de
electroliza.Electrolitul e o solutie apoasa de
CuSO4, catodul, foi de cupru ultrapur si anodul,
cupru impur.Puritatea cuprului astfel obtinut e de
99,95. Ecuatiile reactiilor care au loc sunt:
la catod (-) : Cu2+ + 2eCu
la anod (+) : Cu
Cu2+ + 2e6

Electroliza - Metoda de obtinere a


nemetalelor
2H2O

HO- + H3O

NaCl
Na+ + ClIn timpul electrolizei solutiei de clorura de sodiu ionii
se deplaseaza spre electrozi, unde au loc reactiile:
la catod (-) : H3O+ + 1 eH + H2O (r.principala)
2H
H2
(reactie secundara)
La anod (+) :
Cl- - 1eCl
(r. principala)
2Cl
Cl2
(r. secundara)

Electroliza solutiei de Iodura de potasiu


- Metoda de obtinere a iodului
Ecuatiile reactiilor chimice care au loc sunt:
la catod(-) : H3O+

-1e

H + H 2O

(r.principala)

2H

H2

la anod (+) : I- - 1e-

2I

I2

Reactia totala este:


2K + 2I + 2H+ 2HO

(r secundara)

I (r. principala)
(r.secundara)

electroliza

I2 + H2 + 2K+ + 2HO8

Legile electrolizei
Prima lege a electrolizei

Cantitile de substana, m, depuse sau dizolvate la


electrozi sunt direct proportionale cu cantitatea de
electricitate consumat, Q, in timpul electrolizei
m=K*Q
Q=I*t
Echivalentul electrochimic, K, reprezinta masa de
substanta produsa prin electroliza, la un electrod, atunci
cand prin solutie trece o cantitate de electricitate egala
cu unitatea
K=m/Q
9

A doua lege a electrolizei

K = E(g) / F
E(g) = A / n
m = A/m * 1/F * I * t

10

Bibliografie
http://ro.wikipedia.org/wiki/Electroliza
http://mitreaiurie.wordpress.com/chimie-

2/chimie/
http://marianamuntean.wordpress.com/2
011/03/20/hello-world/
D. Constantinescu D.I
VireanuTehnologia proceselor
electrochimiceEditura Printech 2000

11