Sunteți pe pagina 1din 37

UNIVERSITATEA DE ȘTIINȚE AGRONOMICE ȘI MEDICINĂ VETERINARĂ

BUCUREȘTI
FACULTATEA DE BIOTEHNOLOGII
MASTER BIOTEHNOLOGIE ȘI SIGURANȚĂ ALIMENTARĂ

NUTRIȚIE ȘI SĂNĂTATE
**SEMINAR**

BUCUREȘTI
2014
COMPONENTELE CALITĂȚII
PRODUSELOR ALIMENTARE

• valoarea energetică (calorică);


• valoarea igienică (inocuitatea produselor
alimentare);
• valoarea estetică;
• valoarea senzorială (organoleptică).
• Valoarea energetică a produselor alimentare
reprezintă capacitatea acestora de a furniza
energie termică și se exprimă în kilocalorii sau
kilojouli.
• Valoarea biologică exprimă aportul în
componente esențiale, indispensabile unui
metabolism normal, respectiv aminoacizi
esențiali, vitamine (liposolubile: A,D,E,K și
hidrosolubile: C și complexul B) și elemente
minerale (Ca, Fe, P, K, Na, I).
• Valoarea igienică asigură alimentului însușirea
de a nu fi nociv (prin absența substanțelor
chimice, a impurităților, a contaminanților
microbiologici).
DETERMINAREA VALORII
ENERGETICE A PRODUSELOR
ALIMENTARE
Valoarea energetică sau calorică exprimă
cantitatea de energie furnizată organismului de
unitatea de produs alimentar consumat.
Principalii furnizori de energie sunt:
• glucidele, prin arderea unui gram de glucide se
degajă 4,1 kilocalorii;
• proteinele, prin arderea unui gram de proteine
se degajă 4,1 kilocalorii;
• lipidele, prin arderea unui gram de lipide se
degajă 9,3 kilocalorii.
Necesarul de energie ca și valoarea energetică a
alimentelor se exprimă în kilocalorii (kcal) sau
kilojouli (1kcal = 4,18 kjouli), ca unități de
măsură.
Formula după care se calculează valoarea
energetică pentru 100g de produs este
urmatoarea :

W (kcal/100g produs) = P(g/100g produs) *


4,1(kcal/g P) + L(g/100g produs) * 9,3(kcal/g
L) + G(g/100g produs) * 4,1(kcal/g G)

La determinarea valorii energetice a alimentelor


trebuie să se țină seama de partea necomestibilă
a alimentului precum și de pierderile specifice ce
se produc în cadrul prelucrării primare și
termice a acestora.
CENTRALIZAREA VALORILOR
ENERGETICE ALE ALIMENTELOR
Se ține cont de coeficienţii calorigeni ai proteinelor (4,1
kcal/g), lipidelor (9,3 kcal/g) şi glucidelor (4,1 kcal/g)
când se calculează aportul energetic al fiecăruia din
aceste substraturi calorigene.
Aliment Cantitatea UM Substanţe nutritive Valoare energetică
calorigene, g
(Preparat) P L G kcal
Mic dejun
-
-
-
Dejun
-
-
-
Cină
-
-
Raţia reală
Nivelul energetic (în kcal) al raţiei alimentare se
stabilește în funcţie de fiecare individ în parte: vârstă,
sex, greutate, înălțime, activitate fizică.
Nivelul de activitate fizică poate fi:
• Sedentar: foarte puțină mișcare sau deloc;
• Activitate redusă: mișcare ușoară, 1-3 zile/săptămână;
• Moderat activ: mișcare de intensitate moderată, 3-5
zile/săptămână;
• Activitate intensă: mișcare intensă, 6-7
zile/săptămână;
• Foarte activ: mișcare sau sport intens, efectuate zilnic,
sau antrenament fizic de două ori pe zi.
EXEMPLU – CALCULUL VALORII
ENERGETICE
MENIU CU SPECIFIC VÂNĂTORESC
MIC DEJUN
• PATE RAȚĂ SĂLBATICĂ 50G
• CAȘCAVAL 50G
• ROȘIE 50G
• CASTRAVETE 50G
• VINETE 50G
• 2 FELII PÂINE 50G

PRÂNZ
• RAȚĂ SĂLBATICĂ 200G
• VARZĂ ALBĂ 100G
• SALATĂ DE FRUCTE 300G

CINĂ
• IEPURE LA CUPTOR 200G
• CARTOFI PRĂJIȚI 100G
• APĂ
MIC DEJUN
• Pate de rață (15,1 g proteine, 0,9 g • Castraveți (0,6 g proteine, 2,2 g
glucide, 26 g lipide) glucide, 0,2 g lipide)
VE=15,1*4+0,9*4+26*9=298 kcal/100g VE=o,6*4+2,2*4+0,2*9=13 kcal/100g
100 g pate rață…………298 kcal 100 g castraveți…………13 kcal
50 g pate rață……………x 50 g castraveți…………..x
x=50*298/100=149 kcal/porție x=13*50/100=6,5 kcal/porție

• Cașcaval (25 g proteine, 1,3 g glucide, • Vinete (1,2 g proteine, 3,5 g glucide,
27,1 g lipide) 0,2 g lipide)
VE=25*4+1,3*4+27,1*9=249,5 kcal/100g VE=1,2*4+3,5*4+0,2*9=20,6 kcal/100g
100 g cașcaval………..249, 5kcal 100 g vinete……………..20,6 kcal
50 g cașcaval…………..x 50 g vinete……………….x
x=249,5*50/100=124,7 kcal/porție x=20,6*50/100=10,3 kcal/porție

• Roșie (1 g proteine, 2,9 g glucide, • Pâine (10,4 g proteine, 54 g glucide, 2


0,2 g lipide) g lipide)
VE=1*4+2,9*4+0,2*9=17,4 kcal/100g VE=10,4*4+54*4+2*9=275,6 kcal/100g
100 g roșie……………..17,4 kcal 100 g pâine……………275,6 kcal
50 g roșie………………..x 50 g pâine………………x
x=17,4*50/100=8,7 kcal/porție x=275,6*50/100=137,7 kcal/porție

Mic dejun=428,9 kcal


PRANZ
• Rață sălbatică (23 g proteine, 0,6 g Mandarine (0,7 g proteine, 10,1 g
glucide, 2,5 g lipide) glucide, 0,3 g lipide)
VE=23*4+0,6*4+2,5*9=116,9 kcal/100g VE=0,7*4+10,1*4+0,3*9=45,9 kcal/100g
100 g rata………….116,9 kcal 100 g mandarine……………45,9 kcal
2oo g rata…………..x
60 g mandarine………………x
X=116,9*200/100=233,8 kcal/porție
x=45,9*60/100=27,54 kcal/porție
• Varză (1,4 g proteine, 3,8 g glucide, Grapefruit (0,6 g proteine, 9,3 g
0,2 g lipide) glucide, 0,2 g lipide)
VE=1,4*4+3,8*4+0,2*9=38,8 kcal/100g VE=0,6*4+9,3*4+0,2*9=41,4 kcal/100g
38,8 kcal/portie 100 g grape……………..41,4 kcal
60 g grape………………x
• Salată de fructe (măr, ananas, x=41,4*60/100=24,84 kcal/porție
mandarine, grapefruit, struguri)
Măr (0,3 g proteine, 11,9 g glucide, Struguri (0,7 g proteine, 16,2 g
glucide, 0,3 g lipide)
0,4 g lipide)
VE=0,3*4+11,9*4+0,4*9=480,6 kcal/100g VE=0,7*4+16,2*4+0,3*9=70,3 kcal/100g
100 g măr…………………480,6 kcal 100 g struguri……………..70,3 kcal
60 g măr………………….x 60 g struguri………………...x
x=480,6*60/100=288,36 kcal/porție x=70,3*60/100=42,18 kcal/porție
Ananas (0,5 g proteine, 15,2 g glucide, Salată de fructe=421,68 kcal/porție
0,2 g lipide)
VE=0,5*4+15,2*4+0,2*9=64,6kcal/100g
100 g ananas…………….64,6 kcal Prânz=684,38 kcal
60 g ananas……………….x
x=64,6*60/100=38,76 kcal/porție
CINĂ
• Iepure (22 g proteine, 0,8 g glucide, 4 g lipide)
VE=22*4+0,8*4+4*9=127,2 kcal/100g
100 g iepure………………127,2 kcal
200 g iepure………………..x
x=127,2*200/100=254,4 kcal/porție

• Cartofi (2,1 g proteine, 22 g glucide, 0,2 g lipide)


VE=2,1*4+22*4+0,2*9=90,2 kcal/100g
90,2 kcal/portie
Cina = 344.6 kcal

TOTAL KCAL/ZI: 1457.88


DETERMINAREA VALORII
NUTRITIVE A PRODUSELOR
ALIMENTARE
Condiţiile principale pe care trebuie să le
îndeplinească un produs pentru a fi aliment
sunt următoarele: să fie salubru, să aibă
valoare nutritivă şi să posede calităţi
senzoriale corespunzătoare.
Toate aceste trei elemente definesc valoarea
alimentară.
 Valoarea nutritivă a unui produs alimentar este dată de
compoziţia sa în substanţe nutritive (proteine, glucide,
lipide, vitamine şi săruri minerale), de raportul care
există între aceste componente, de calitatea lor, de
gradul de utilizare digestivă şi de modul în care
produsul respectiv satisface necesităţile organismului.
Valoarea nutritivă variază de la un aliment la altul în
raport cu natura, varietatea, condiţiile de dezvoltare,
tehnologia de prelucrare, etc. Aceasta se poate
determina prin două tipuri de metode:
• prin teste biologice efectuate pe animale de experienţă,
cărora li se urmăreşte dezvoltarea într-un regim
alimentar studiat;
• prin determinarea pe cale chimică a tuturor
componentelor nutritive ale alimentului dat.
Pentru a simplifica problema şi a găsi o
modalitate de a stabili mai uşor aportul
nutriţional al produselor alimentare, a fost
conceput un indice al valorii nutritive, luând în
calcul numai 10 componenţi ai unui aliment,
determinaţi prin analiză chimică şi care sunt
de primă importanţă pentru buna funcţionare a
organismului. Aceștia sunt: proteinele,
lipidele, glucidele, calciul, fosforul, fierul şi
vitaminele A, B1, B2 şi C.
Indicele poartă denumirea de valoare nutritivă a 10 componente (VN10) şi
se stabileşte cu relaţia:

VN10 = 1/10 (Pr · KPr · bPr · 100/dPr + L · KL · 100/ dL + G · KG · 100/dG +


Ca · KCa · 100/dCa + P · KP · 100/dP + Fe · KFe · 100/dFe + A · KA · 100/dA
+ B1 · KB1 · 100/dB1 + B2 · KB2 · 100/dB2+ C · kc · 100/dc)

în care:
Pr – conţinutul în proteine al produsului, g/100g;
L - conţinutul în lipide al produsului, g/100g;
G - conţinutul în glucide al produsului, g/100g;
Ca - conţinutul în calciu al produsului, g/100g;
P - conţinutul în fosfor al produsului, g/100g;
Fe - conţinutul în fier al produsului, mg/100g;
A, B1, B2, C - conţinutul în vitaminele respective, mg/100g;
K – coeficientul de utilizare digestivă a componentelor;
b – coeficient al valorii biologice a proteinelor;
d – necesarul zilnic pentru fiecare component.
COEFICIENŢII DE UTILIZARE A SUBSTANŢELOR
NUTRITIVE DIN PRINCIPALELE GRUPE DE
PRODUSE ALIMENTARE (K)
Produsul KPr KL KG KCa KP KFe KA KB1 KB2 KC
Lapte, 0,95 0,95 0,95 0,90 0,80 0,90 1,00 1,00 1,00 1,00
produse
lactate
Ouă 0,95 0,95 0,95 0,90 0,80 0,90 1,00 0,90 0,90 1,00
Carne 0,95 0,95 0,95 0,90 0,80 0,50 1,00 0,80 0,80 0,80
Grăsimi - 0,95 - - - - 1,00 - - -
alimentare
Cereale 0,90 0,95 0,95 0,80 0,70 0,50 0,40 0,80 0,80 -
Leguminoase 0,80 0,95 0,95 0,80 0,70 0,60 0,25 0,75 0,75 -

Cartofi 0,80 0,75 0,60 0,70 0,70 0,80 0,40 0,75 0,75 0,50
Legume 0,80 0,55 0,44 0,70 0,60 0,80 0,25 0,80 0,80 0,40
Fructe 0,80 0,55 0,44 0,70 0,60 0,80 0,40 0,80 0,80 0,80
Zahăr - - 0,95 - - - - - - -
COEFICIENŢII VALORII BIOLOGICE (B) A
PROTEINELOR DIN PRINCIPALELE GRUPE DE
PRODUSE ALIMENTARE

Lapte, produse lactate 0,75


Ouă 0,94
Carne 0,80
Cereale 0,65
Leguminoase 0,60
Cartofi 0,75
Legume 0,60
Fructe 0,80
NECESARUL ZILNIC DE SUBSTANŢE
NUTRITIVE PENTRU UN ADULT

Proteine 102 g
Lipide 102 g
Glucide 447 g
Calciu 0,8 g
Fosfor 1,1 mg
Fier 12 mg
Vitamina A 1,05 mg
Vitamina B1 1,6 mg
Vitamina B2 1,9 mg
Vitamina C 60 mg
COMPOZIŢIA CHIMICĂ A UNOR
PRODUSE ALIMENTARE
Lapte și produse lactate - la 100 g produs
Produsul Proteine Lipide Glucide Ca P Fe A B1 B2 C
g g g g g mg mg mg mg mg
Lapte de 3,5 3,5 4,5 0,125 0,09 0,10 0,05 0,04 0,2 1,5
vacă
integral
Lapte de 3,2 1,7 4,9 0,120 0,09 0,10 0,03 0,03 0,13 1,0
vacă
normalizat
Lapte 3,0 0,1 5,0 0,125 0,095 0,10 - 0,04 0,15 0,4
smântânit
Lapte praf 27,0 24,0 40,0 0,950 0,780 1,1 0,36 0,28 1,2 4,0
Brânză
proaspătă 13,0 9,0 4,5 0,164 0,180 0,4 0,10 0,03 0,25 1,5
de vacă
Brânză
telemea de 19,4 20,4 1,0 0,530 0,210 0,4 0,13 0,04 0,12 1,5
vacă
Caşcaval 25,0 19,0 1,0 0,708 0,505 1,0 0,16 0,05 0,4 -
Penteleu
Iaurt 3,3 2,6 1,0 0,140 0,090 0,1 0,02 0,03 0,15 0,6
Carne și produse din carne - la 100 g produs
Produsul Proteine Lipide Glucide Ca P Fe A B1 B2 C
g g g g g mg mg mg mg mg
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Carne slabă 20,40 2,2 - 0,010 0,230 3,5 - 0,8 0,20 -
de vacă
Carne
semigrasă de 17,00 7,0 - 0,010 0,215 2,8 - 0,07 0,18 -
vacă

Carne grasă 12,00 24,5 - 0,009 0,198 2,6 - 0,06 0,15 -


de vacă
Carne slabă 20,40 6,3 - 0,011 0,200 2,5 - 1,00 0,25 -
de porc

Carne 16,00 24,7 - 0,008 0,182 1,8 - 0,85 0,20 -


semigrasă de
porc

Carne grasă 11,40 49,3 - 0,006 0,130 1,3 - 0,40 0,10 -


de porc
Ficat de porc 18,80 6,0 3,0 0,007 0,353 12,0 3,45 0,24 2,18 21,0

Şuncă presată 18,40 26,7 - 0,022 0,134 2,0 - 0,90 0,20 -

Salam de 26,50 43,5 - 0,011 0,243 3,7 - 0,60 0,18 -


iarnă
Făină și produse făinoase – la 100 g de produs
Produsul Proteine Lipide Glucide Ca P Fe A B1 B2 C
g g g g g mg mg mg mg mg
Grâu 12,00 2,00 70,00 0,052 0,357 4,6 - 0,49 0,21 -

Făină tip 600 10,30 0,9 74,2 0,018 0,086 1,2 - 0,17 0,08 -
(albă)
Făină tip 900 10,60 1,3 73,2 0,024 0,115 2,1 - 0,25 0,12 -
(semialbă)
Făină tip 11,7 1,8 70,8 0,032 0,184 3,3 - 0,37 0,14 -
1250
(neagră)
Pâine albă 7,6 0,6 52,3 0,020 0,065 0,9 - 0,11 0,06 -
Pâine 7,6 0,9 49,7 0,026 0,083 1,6 - 0,16 0,08 -
intermediară
Pâine neagră 8,1 1,2 46,6 0,032 0,128 2,4 - 0,23 0,10 -
Biscuiţi 8,2 9,5 74,0 0,017 0,062 - - - - -
Orz 11,5 2,0 65,8 0,093 0,353 12,1 - 0,33 0,13 -
Porumb 9,3 4,0 69,4 0,046 0,301 4,1 - 0,38 0,14 -
Malţ 10,8 2,0 62,3 0,090 0,322 8,7 - 0,61 0,40 -
Produsul Proteine Lipide Glucide Ca P Fe A B1 B2 C
g g g g g mg mg mg mg mg

Floarea 20,7 52,9 5,0 0,367 0,530 61,0 - 1,84 0,18 -


soarelui

Soia 34,9 17,3 11,5 0,348 0,510 11,8 0,01 0,94 0,22 -

Fasole 22,3 1,7 54,5 0,150 0,541 12,4 - 0,50 0,18 -


Produsul Proteine Lipide Glucide Ca P Fe A B1 B2 C
g g g g g mg mg mg mg mg
Tomate 1,1 0,30 4,0 0,050 0,040 1,5 0,35 0,07 0,05 30,00
Cartofi 2,0 0,10 19,7 0,010 0,058 0,9 0,003 0,12 0,05 20,00
Morcovi 1,2 0,30 9,3 0,060 0,040 0,49 3,6 0,08 0,08 5,00
Castraveţi 0,3 - 3,0 0,023 0,042 0,90 0,01 0,03 0,04 10,00
Varză 1,8 - 5,4 0,048 0,031 1,0 0,003 0,06 0,05 50,00
Mazăre verde 5,0 0,2 13,3 0,026 0,122 1,5 1,10 0,34 0,19 25,00
Fasole verde 4,0 - 4,3 0,065 0,044 1,1 0,06 0,10 0,20 20,00
Pastă de tomate 4,5 0,5 23,0 0,180 0,150 5,8 1,10 0,265 0,21 60,00
Suc de tomate 0,8 - 3,3 0,013 0,032 0,7 0,10 0,01 0,03 10,00
Cartofi 6,6 0,3 73,7 0,035 0,203 3,2 - 0,10 0,10 7,00
deshidrataţi
Morcovi 8,0 2,0 65,0 0,400 0,270 3,2 14,0 0,40 0,46 3,00
deshidrataţi
Castraveţi 0,28 - 1,3 0,020 0,020 0,8 0,07 0,01 0,06 2,00
muraţi
Varză murată 0,8 - 1,8 0,033 0,020 0,55 - 0,03 0,07 14,00
Conserve de 3,1 0,2 7,1 0,016 0,053 0,7 0,50 0,11 0,07 10,00
mazăre
Mazăre 4,5 0,2 12,1 0,026 0,120 1,2 0,85 0,30 0,19 15,00
congelată
Tomate 0,5 - 4,0 0,014 0,026 1,3 0,1 0,06 0,04 20,00
congelate
Sfeclă de zahăr 1,05 0,12 16,6 0,030 0,040 0,8 0,01 0,04 0,05 10,00
Produsul Proteine Lipide Glucide Ca P Fe A B1 B2 C
g g g g g mg mg mg mg mg
Mere 0,4 0,4 15,0 0,01 0,01 0,01 0,03 0,06 0,05 5,0
Caise 1,0 0,1 15,9 0,02 0,49 0,49 0,75 0,05 0,03 3,0
Piersici 0,7 0,1 13,6 0,04 0,03 0,50 0,24 0,02 0,06 5,0
Vişine 1,0 0,3 14,4 0,03 0,05 0,84 0,22 0,02 0,03 5,0
Struguri 0,8 0,4 20,0 0,03 0,07 0,70 0,01 0,04 0,01 2,0
Coacăze 1,3 0,5 18,2 0,06 0,09 1,26 0,07 0,06 0,05 150,0
negre
Zmeură 0,8 0,9 9,0 0,04 0,037 1,6 0,03 0,02 0,05 25,0
Măceşe 3,4 1,2 42,0 0,05 0,11 1,0 1,50 0,10 0,06 500,0
Lămâi 0,9 0,7 6,2 0,036 0,022 0,5 0,20 0,06 0,01 50,0
Portocale 0,8 0,2 9,1 0,044 0,020 0,6 0,25 0,07 0,04 50,0
Grepfrut 0,5 0,2 6,5 0,029 0,026 0,5 0,60 0,08 0,06 45,0
Caise 4,1 0,3 68,3 0,085 0,20 2,0 2,70 0,09 0,10 8,0
deshidratate
Vişine 0,9 0,2 12,2 0,027 0,04 0,72 0,17 0,015 0,015 4,0
congelate
Compot de 0,5 0,1 20,5 0,015 0,03 0,50 0,10 0,01 0,015 2,2
vişine
Produsul Proteine Lipide Glucid Ca P Fe A B1 B2 C
g g e g g mg mg mg mg mg
g
Nectar de 0,58 - 28,4 0,033 0,025 0,41 0,18 0,017 0,05 3,5
piersici

Suc de 0,4 - 18,5 0,024 0,046 0,46 - 0,02 0,004 1,0


struguri

Suc de 0,3 - 86,0 0,022 0,012 0,8 - 0,01 0,03 18,0


zmeură

Suc de mere 0,5 - 11,7 0,008 0,009 0,2 - 0,01 0,01 2,0
Suc de 0,25 - 13,3 0,015 0,014 0,55 0,15 0,035 0,020 25,0
portocale

Suc de 0,48 - 12,7 0,017 0,011 0,25 0,008 0,05 0,004 36,0
lămâie
Bere 0,6 - 4,8 0,009 0,012 0,1 - 0,01 0,05 -
Vin 0,2 - 0,2 0,018 0,010 0,5 - - 0,01 -
Citronadă - - 7,5 - - - - - - -
(cu esenţe)

Coniac - - 1,5 0,0001 - 0,1 - - - -


Vodcă - - 0,1 0,0003 - - - - - -
EXEMPLU
Valoarea nutritivă 10 pentru salata de fructe -
300g
MAR ANANAS MANDARINE GRAPE STRUGURI
PROTEINE 0.3 0.5 0.7 0.6 0.7
GLUCIDE 11.9 15.2 10.1 9.3 16.2
LIPIDE 0.4 0.2 0.3 0.2 0.3
CALCIU 7 16 33 18 18
FIER 0.5 0.4 0.3 0.3 0.5
P 12 9 20 17 20
A/C 0.05 0.06 0.04 0.02 0.03
B1 0.04 0.08 0.06 0.05 0.05
B2 0.03 0.03 0.03 0.02 0.03
VN 10 MĂR

Măr=1/10(0.3*0.8*0.6*100/102+0.4*0.55*100/102+11.
9*0.44*100/447+7*0.7*100/0.8+12*0.6*100/1.1+0.5*0.
8*100/12+0.05*0.4*100/1.05+0.04*0.8*100/1.6+0.03*0
.8*100/1.9+0.05*0.8*100/60)=1/10(0.14+0.21=1.17+61
2.5+654.54+3.33+1.9+2+1.26+0.06)

VN10 măr=127.7
VN10 măr 127.7…………100g
(pentru o porție) x…………….60g
x=76.62

VN10 măr 127.7………….100g


(pentru 10 porții) x……………..600g
x=766.2
VN10 ANANAS

Ananas=1/10(0.5*0.8*0.6*100/102+0.2*0.55*100/102
+15.2*0.44*100/447+16*0.7*100/0.8+9*0.6*100/1.1+
0.4*0.8*100/12+0.06*0.4*100/1.05+0.08*0.8*100/1.6
+0.03*0.8*100/1.9+0.06*0.8*100/60)=1/10(0.23+0.1+
1.49+1400+490.90+2.66+1.59+4+1.26+0.07)

VN10 ananas=190.2
VN10 ananas 190.2…………….100g
(pentru o porție) x…………………60g
x=114.1

VN10 ananas 190.2……………100g


(pentru 10 porții) x…………………600g
x=1141.2
VN10 MANDARINE

Mandarine=1/10(0.7*0.8*0.60*100/102+0.3*0.55*100/
102+10.1*0.44*100/447+33*0.7*100/0.8+20*0.6*100/
1.1+0.3*0.8*100/12+0.04*0.4*100/1.05+0.06*0.8*100/
1.6+0.03*0.8*100/1.9+0.04*0.8*100/60)=1/10(0.32+0.
16+0.99+2887.5+1090.9+1.9+1.52+3+1.26+0.05)

VN10 mandarine=398.7
VN10 mandarine 398.7…………..100g
(pentru o porție) x……………….60g
x=239,2

VN10 mandarine 398.7……………...100g


(pentru 10 porții) x………………….600g
x=2392.2
VN10 GRAPEFRUIT

Grape=1/10(0.6*0.8*0.6*100/102+0.2*0.55*100/102+
9.3*0.44*100/447+18*0.7*100/0.8+17*0.6*100/1.1+0.
3*0.8*100/12+0.02*0.4*100/1.05+0.05*0.8*100/1.6+0
.02*0.8*100/1.9+0.02*0.8*100/60)=1/10(0.28+0.1+0.9
1+1575+927.27+1.99+0.76+2.5+0.84+0.02)

VN10 grape=250,9
VN10 grape 250.9………………..100g
(pentru o porție) x…………………….60g
x=150,5

VN10 grape 250.9………………...100g


(pentru 10 porții) x……………………...600g
x=1505.4
VN10 STRUGURE

Strugure=1/10(0.7*0.8*0.6*100/102+0.3*0.55*100/102
+16.2*0.44*100/4478*0.7*100/0.8+20*0.6*100/1.1+0.
5*0.8*100/12+0.05*0.8*100/1.6+0.03*0.8*100/1.9+0.
03*0.8*100/60)=1/10(0.32+0.16+1.59+1575+1090.9+
3.33+2.5+1.26+0.03)

VN10 strugure=267.5
Vn10 strugure 267.5……………100g
(pentru o porție) x………………..60g
x=160.5

VN10 strugure 267.5…………….100g


(pentru 10 porții) x………………...600g
x=1605

VN10 salată de fructe = 740.92


VN10 SALATĂ DE FRUCTE
CANTIT. VN 10 VN 10
CANTIT.
PRODUS 1 VN 10 1 10
10 PORȚII
PORȚIE PORȚIE PORȚII

MĂR 60 g 600 g 127.7 76.62 766.2

ANANAS 60 g 600 g 190.2 114.1 1141.2

MANDARINE 60 g 600 g 398.7 239.2 2392.2

GRAPE 60 g 600 g 250.9 150.5 1505.4

STRUGURI 60 g 600 g 267.5 160.5 1605

TOTAL 300 g 3000 g 1235 740.92 7410


TEMĂ DE CASĂ
1. Stabiliți necesarul zilnic de kcal (în funcție de grupa de vârstă, sex,
activitatea desfășurată, starea de sănătate a individului, greutate,
înălțime, etc.).
2. Stabiliți RMB (Rata Metabolică Bazală) pentru subiectul/individul
studiat.
3. Stabiliți specificul meniului (italian, pescăresc, vânătoresc,
grecesc, libanez, chinezesc, etc.).
4. Stabiliți meniul pentru o zi (mic dejun, prânz, cină, 2 gustări).
5. Calculați VE pentru meniul stabilit.
6. Calculați VN pentru meniul stabilit.
7. Indicați sursele bibliografice consultate pentru realizarea temei!

TEMA SE VA PREZENTA ÎN FORMAT PPT ÎN CADRUL


ORELOR DE SEMINAR DESTINATE DISCIPLINEI
“NUTRIȚIE ȘI SĂNĂTATE”

S-ar putea să vă placă și