Sunteți pe pagina 1din 9

PLAN DE AFACERI

Capitolul I – Informații privind solicitantul


Date de identificare
Nume și Numele aplicantului
prenume
Domiciliul Domiciliul aplicantului
Număr de Tel aplicantului
telefon
Cererea de VERIFICARE DISPONIBILITATE & REZERVARE denumire firmă  formular (https://www.onrc.ro/index.php/ro/inmatriculari/operatiuni-
prealabile/verificare-si-rezervare-firma ), completat cu 3 denumiri, în ordinea preferinţelor.
Denumire Odată rezervată, denumirea firmei este disponibilă aplicantului timp de 3 luni.
societate !!! DENUMIREA firmei funcționează ca instrument de marketing  alegerea denumirii a.i. să faciliteze comunicarea obiectului de activitate, să confere ȋncredere + să
fie ușor de reținut/amintit, etc.

Formă de IF (Ȋntreprindere familială)


organizare  fondatorii sunt membri ai familiei, minim 2
 contabilitatea e simplă
juridică  toti membrii trebuie să aibă calificare pentru activitățile desfășurate
 în majoritatea cazurilor se asociază soțul cu soția
SA (Societate pe acțiuni)
 e una dintre cele mai complexe tipuri de firmă
 poate avea oricâți acționari, minim 2
 contabilitatea e complexă și e nevoie de contabil
 capitalul social se împarte în acțiuni și trebuie să fie minim 25.000 EUR
ONG (Organizație non-guvernamentală, non-profit, asociații, fundații)
 sunt forme juridice care nu funcționează pe profit.
 la înființare trebuie să aibă minim 3 membri fondatori.
 durata de înființare e de aproximativ 2 săptămani. Se înființează la Judecătorie nu la Registrul Comerțului.
 contabilitatea e complexă și e nevoie de contabil
 au venituri din sponzorizări, donații, redirecționări de taxe, subvenții etc.
PFA/II sunt bune pentru testat piața.
SRL/SRL-D îți înființezi când prinzi încredere că afacerea merge, ca faci profit constant. 
Poți să îți faci PFA/II doar dacă ai calificare în activitățile pe care vrei să le desfășori cu firma.
Sunt câteva excepții de activități (de ex. comerțul nealimentar) pentru care e suficientă o diplomă de ultimă școală absolvită, și nu trebuie nici o calificare specială.

 Diferența dintre PFA și Întreprinderea Individuală


La PFA poți avea maxim 3 angajați, la II maxim 8 angajați.
La PFA poți avea maxim 5 coduri CAEN (cf.art.16 Legea nr.182/2016), la II maxim 10 coduri CAEN (cf.art.24 Legea nr.182/2016)  din care 1 cod CAEN principal
+ restul secundare
 SRL
 Fondatorii unui SRL pot fi max. 50 de persoane – asociați si administratori
 În caz de datorii, asociații răspund în limita capitalului social (de aici și numele de societate cu răspundere limitată), iar administratorul firmei răspunde cu
bunurile proprii, fiind cel responsabil de starea firmei.
 Se înființează în 2-3 zile, dar dacă afacerea nu merge durează 2-3 luni să se desființeze.
 Contabilitatea e complexă și e nevoie de o colaborare cu un contabil acreditat CECCAR.
Un SRL poate avea de la înființare în obiectul de activitate (în actul constitutiv) toate codurile CAEN fără restricții (peste 400 de coduri CAEN din 615 existente), din
care 1 cod CAEN principal + restul secundare. din care 1 cod CAEN principal + restul secundare  SRL-ul să fie cea mai flexibilă formă juridică din România, pentru
că oricând o să poți autoriza ușor și ieftin oricare dintre aceste activități.

ACTE NECESARE INFIINTARE  site-ul OFICIULUI NAȚIONAL al REGISTRULUI COMERȚULUI =


https://www.onrc.ro/index.php/ro/inmatriculari/persoane-juridice/societati-cu-raspundere-limitata-debutant-srl-d?amp;view=article&id=44
PREALABIL ȊNFIINȚĂRII  cererea de verificare disponibilitate & rezervare denumire firmă
OBLIGATII DUPA INFIINTARE SRL:
In max. 30 de zile de la finalizarea procesului de infiintare a firmei trebuie cumparate de la Administratia Finantelor Publice urmatoarele registre:
 Registrul unic de control – sunt necesare unul pentru sediul social si cate unul pentru fiecare sediu secundar/ punct de lucru;
 Registrul de evidenta fiscala – pentru societatile platitoare de impozit pe profit.

Adresă La sediul social (sediu principal) = primești corespondență și ții actele și arhiva firmei (poate coincide cu domiciliul fondatorului).
sediu Dacă desfășori activitate economică trebuie consimțămȃntul colocatarilor și al Asociației de Proprietari.
social/punct Punct de lucru (sediu secundar) = unde desfășori activitatea economică (autorizare la Reg.Com + ANAF + ISU, DSVP, Protecția Mediului, etc funcție de tipul
de lucru activității)
□ Producție
Tip
activitate
□ Servicii
□ Comerț
Pentru constituirea unei societăţi comerciale, legea prevede necesitatea existenţei unui capital social minim.
CAPITAL SOCIAL  totalitatea contribuțiilor pers. fizice și/sau juridice ce au convenit la ȋnființarea unei societăţi comerciale. Aporturile asociaţilor pot fi: în
numerar (sume de bani), în natură (bunuri), în creanţe sau în industrie (în muncă sau servicii), funcție de tipul societății comerciale ȋnființate.
Valoare Astfel, în cazul societăţii pe acţiuni (SA), capitalul social nu poate fi mai mic de 90.000 lei (art. 10 Legea 31/1990), iar capitalul social al unui SRL nu poate fi mai mic
capital de 200 lei (art. 11 Legea 31/1990). !! Începând cu data de 5 noiembrie 2020 a intrat în vigoare Legea nr. 223/2020 pentru simplificarea şi debirocratizarea transferului
social de părţi sociale şi a vărsării capitalului social. Conform noilor dispoziții  este ȋnlăturată cerința cu privire la capitalul social minim de 200 RON la constituirea
unui SRL. Ȋnsă, val.cap.social al SRL NU POATE FI < decȃt 1 leu.
Ȋn cazul anumitor tipuri de societăţi  alte plafoane ale capitalului social minim (de ex.: în cazul societăţilor de leasing = capital social minim echivalentul în lei a sumei de 200.000 euro (art. 19 din O.G. nr.
51/1997); în cazul societăţilor de asigurare = limite minime ale capitalului social vărsat, în funcţie de activitatea de asigurare desfăşurată, limite care sunt actualizate periodic prin ordin al C.S.A.; etc.)
Legea distinge între capitalul social subscris şi cel vărsat.
Capitalul social subscris = capitalul pe care asociaţii se obligă să îl pună la dispoziție pt constituirea societăţii şi nu poate fi mai mic decât capitalul mim. prevăzut de
lege. 
Capitalul social vărsat = capitalul efectiv aportat de asociaţi la constituirea societăţii. 

!! Legea 223/2020  eliminarea necesității depunerii capitalului social înainte de înființarea firmei:
ȋnainte  2 drumuri la bancă pentru înființarea unei firme: unul înainte de înființare (pt depunerea capitalului social  chitanta de la banca era atasata dosarului de
ȋnființare depus la Registrul Comerțului) + unul după înființare (pt deschiderea unui cont bancar curent pe firmă)
acum  la banca doar după ȋnființarea firmei, pt deschidere cont bancar de firmă și depunere capital social

În practică, un SRL cu un capital social mic va avea un acces limitat la finanțare  băncile ezită să acorde credite firmelor cu un capital social redus deoarece riscul de
nerambursare este mult mai ridicat iar solicitantul nu prezintă suficientă credibilitate.

Firma poate dispune de capitalul social după cum dorește – banii pot fi – și sunt de celele mai multe ori – folosiți în interesul firmei imediat după înființare.
Valoarea capitalului social poate fi majorată sau micșorată după înființare, în funcție de decizia asociaților și de interesele societății. Toate modificările de capital social
trebuie înregistrate la Registrul Comerțului.

Obiect de activitate  https://caen.ro/


 Ce este codul CAEN?
CAEN reprezintă acronimul de la Clasificarea activităților din economia națională și este o clasificare statistică națională a activităților economice din România. Scopul acestui cod
este pur statistic.
 La înființarea unei firme, codul CAEN este obligatoriu?
Da, orice companie românească are obligativitatea de-a avea un cod CAEN principal care să reflecte domeniul de activitate.
 La înființarea unui PFA, codul CAEN este obligatoriu?
Da. PFA-ul, din punct de vedere al codului CAEN, se supune aceleiași obligații ca și un SRL.
 Câte coduri CAEN poate avea o firma?
Orice firmă trebuie să aiba un cod CAEN principal, însă poate avea mai multe coduri CAEN secundare. Unele coduri CAEN necesită îndeplinirea unor condiții speciale. Pe site-ul ONRC
(https://www.onrc.ro/index.php/ro/activitati-desfasurate-sub-conditie )  lista activităților desfășurate sub condiție.
 Se pot presta activități din afara codurilor CAEN menționate în actele societății?
Nu. O astfel de practică este ilegală. Acesta se sacționează cu amendă de la 2.000 lei la 20.000 lei. Bunurile și sumele de bani dobândite prin săvârșirea acestei contravenții, se confiscă.
 Se pot adaugă coduri CAEN după înființarea societății?
Da. Orice societate (SRL, SRL-D, PFA, etc) poate adăuga și alte coduri CAEN ulterior inființării, prin actualizarea actului constitutiv.
 Care este ultima versiune a codurilor CAEN?
Ultima versiune a codurilor CAEN publicată de Oficiul Național al Registrului Comerțului (ONRC) este versiunea 2 (Rev. 2). Această versiune a fost publicată în Monitorul Oficial al
României în data de 3 mai 2007.
!!! necesară corelarea informațiilor din cele două liste: Lista CAEN_domenii cu potențial competitiv și Lista domenii cu specializare inteligentă
(https://lege5.ro/Gratuit/gmztknzrgaya/ordinul-nr-1881-2019-privind-instituirea-masurii-de-sprijin-constand-in-acordarea-unor-ajutoare-de-stat-si-ajutoare-de-minimis-pentru-sprijinirea-
specializarii-inteligente-in-regiunile-mai-putin-dezvo?pid=288399356#p-288399356 )
Cod CAEN principal
Cod CAEN secundar 1
Cod CAEN secundar 2
Cod CAEN secundar 3

Structura asociaților și conducerea societății


Asociat Nume și prenume Data nașterii Procent capital social
Asociat 1
Asociat 2
Asociat 3

Atenție! Participantul va trebui să dețină majoritatea capitalului social și să fie obligatoriu și administrator al afacerii (în această calitate urmând să
Nume și prenume administrator
încheie contractul de subvenție).

Capitolul II – Descrierea proiectului


Secțiunea 1 - Descrierea afacerii și a strategiei de implementare a planului de afaceri (obiective, activități, rezultate, indicatori)
Ȋn general:
Identificare CAUZE  Identificare PROBLEMĂ  scopul = inversarea problemei (prezentarea sa ca eradicare / micșorare a problemei)  e un sumar a ceea ce vrei să realizezi
prin proiect, exprimat ȋntr-o singură propoziție!
Ex.: problema = tinerii din comunitatea noastră nu au un loc destinate relaxării & agrementului
Soluție ( SCOP) = punerea la dispoziția tinerilor din comunitatea noastră a unui spați/centru/ loc destinat relaxării & agrementului.
1.1. Obiectivul general al proiectului/Scopul proiectului (ȋn general, SCOPUL = soluție specifică oferită unei probleme identificate („Ce ne străduim să obținem?”))
Ex.: program educațional comprehensiv pt managerii din domeniul culturii
Înființarea de către antreprenorul [...........................] a unei afaceri cu domeniul de activitate în [...........................] până la data [...........................],care să furnizeze către clienți
următoarele servicii și/sau produse:


Domenii de activitate:
A. Agricultura, vanatoare, silvicultura
B. Pescuitul si piscicultura
C. Industria extractiva
D. Produse ale industriei prelucratoare
E. Energie electrica si termica, gaze si apa
F. Constructii
G. Comertul cu ridicata si cu amanuntul, repararea autovehiculelor, motocicletelor si a bunurilor ...
H. Hoteluri si restaurante
I. Transport, depozitare si comunicatii
J. Intermedieri financiare
K. Tranzactii imobiliare, inchirieri si activitati de servicii prestate in principal intreprinderilor
L. Administratie publica si aparare; asigurari sociale din sistemul public
M. Ȋnvatamant
N. Sanatate si asistenta sociala
O. Alte activitati de servicii colective, sociale si personale
P. Activitati ale personalului angajat in gospodarii particulare
Q. Activitati ale organizatiilor si organismelor extrateritoriale
!!! Activitățile acceptate pentru finanțare (eligibile) se regăsesc ȋn Lista CAEN_domenii cu potențial competitiv și Lista domenii cu specializare inteligentă

Metodă de identificare a OBIECTIVELOR SPECIFICE = COPACUL SOLUȚIEI  modalități CONCRETE de


rezolvare a CAUZELOR PROBLEMEI
Ex.:
PROBLEMA = gunoiul din cartier
CAUZA 1 = nu există suficiente coșuri de gunoi  soluția 1 = asigurarea unui nr suficient de coșuri de gunoi ȋn cartierul ..
OBIECTIVUL SPECIFIC 1 = instalarea de ...buc. coșuri gunoi ȋn zonele... (cele mai afectate și cu flux mare de polulație), ȋn decursul primei luni de activitate
ACTIVITATEA 1.1 +1.2 = achiziționarea de ...buc. coșuri gunoi + instalarea de ...buc. coșuri gunoi (ȋn zonele cele mai afectate și cu flux mare de polulație), ȋn decursul primei luni de
activitate
REZULTAT 1 = reducerea ȋncărcăturii de gunoi /deșeuri cu ..% ȋn decursul primelor 3 luni de activitate

CAUZA 2 = tinerii manifestă dezinteres pentru salubritatea cartierului  soluția 2 = creșterea interesului manifestat de tineri pentru salubritatea cartierului ..
OBIECTIVUL SPECIFIC 2 = furnizarea de ..sesiuni instruire, acoperind un nr.min.tineri de .., rezidenți ai cartierului, pe parcursul primului an de activitate
ACTIVITATEA 2.1 + 2.2 + 2.3. = semnarea de ...parteneriate cu instituții școlare ce-și desf.activitatea ȋn cartier + recrutarea de ...traineri specializați ȋn ... + furnizarea de ..sesiuni
instruire (acoperind un nr.min.tineri de .., rezidenți ai cartierului) pe parcursul primului an de activitate
REZULTAT 2 = creșterea cu ..% a interesului /implicării manifestate a tinerilor din cartier
Obiective SMART:
S = SPECIFIC = Ce? Cȃnd? Unde? Pentru cine? (să nu fie vagi, neclare)  „Creșterea vânzărilor de spațiu publicitar în anul calendaristic ... cu 15%”.
 indică exact ceea ce se dorește a obține, fiind foarte clar exprimat și care nu lasă loc de îndoieli. Un obiectiv specific vizează rezultate concrete.
M = MĂSURABIL (calitativ sau cantitativ) = Ce rezultate voi obține? Cȃte persoane vor fi afectate?
 „Proiect finalizat la timp și în limita bugetului, spre satisfacția clientului”
„Reducerea cheltuielilor generale ale departamentelor cu 10% în anul financiar .....”
 permite stabilirea cu exactitate a faptului că a fost atins ori nu, sau în ce măsura a fost atins (permite monitorizarea progresului atingerii).
A = ABORDABIL (achievable) = are organizația resursele necesare pt ȋndeplinirea acestui obiectiv? (nici prea ușor, nici prea greu de realizat)
 poate fi într-adevăr atins. În acest sens, trebuie luat în considerare că nu se propune realizarea a ceva imposibil de atins, iar obiectivul în cauză poate fi atins în
condițiile proiectului.
R = RELEVANT = să aibă o evidentă legătură cu scopul declarat al proiectului. Este important / esențial pt proiect (adresează o cauză a problemei?)_NECESAR (& SUFICIENT,
eventual)!!
 realizarea obiectivului specific trebuie să contribuie la impactul vizat de proiectul propus și în mod nemijlocit la atingerea obiectivului general
T = ȋncadrat ȋn TIMP = Este stabilit un termen-limită de realizare a obiectivului?
 conține și intervalul de timp până la care este prevăzut a se realiza (cât timp ar fi necesar ca obiectivul să se realizeze sau data până la care se consideră că va fi atins
acest obiectiv)

1.2. Obiectivele specifice ale proiectului = pașii principali ce trebuie făcuți pt ȋndeplinirea scopului formulat

O.S.1 -
Activitățile necesare îndeplinirii obiectivului = sarcini planificate ce urmează a fi Rezultatele obținute în urma desfășurării activității = produse specifice ce contribuie
realizate ȋn cadrul proiectului la realizarea scopului  sunt cuantificabile  prin ele ȋți MĂSORI succesul ȋn
Ex.: sondaj pt identificarea necesităților/preferințelor publicului/potențialilor clienți atingerea obiectivelor specifice
Elaborarea unei sesiuni de instruire-pilot pt managerii din dom.culturii
A1.1 R1
R2
A1.2
R4
A1.3 R5
O.S.2 -
Activitățile necesare îndeplinirii obiectivului Rezultatele obținute în urma desfășurării activității
A2.1 R9
A2.2 R10
R11
A2.3 R12
O.S.3 -
Activitățile necesare îndeplinirii obiectivului Rezultatele obținute în urma desfășurării activității
A3.1 R16
R17
A3.2
R18
A3.3 R19

1.3. Indicatori prestabiliți


1.3.1. Indicatori prestabiliți de realizare
Denumire indicator Valoare indicator
Afaceri înființate 1
Locuri de muncă create Min.3
1.3.2. Indicatori prestabiliți de rezultat
Denumire indicator Valoare indicator
Afaceri funcționale la 6 luni după terminarea sprijinului 1
Locuri de muncă menținute 6 luni după terminarea sprijinului Min.3

Secțiunea 2 - Descrierea produselor/serviciilor


Nr.
Denumire produs/serviciu Descrierea produsului/serviciului
crt.
Ce probleme rezolva?


Ce aduce în plus clienților?

1 Sunt cele de la 1.1 „scopul proiectului”

Specificații (inclusiv cele tehnice)2 Ce probleme rezolva?


Ce aduce în plus clienților?


Specificații
Nr.
Denumire produs/serviciu Descrierea produsului/serviciului
crt.


2.1. Descrierea fluxului tehnologic de realizare a produselor și/sau prestare a serviciilor (cu totalitatea activităților necesare realizării acestui flux care trebuie detaliate și
realizate prin proiect), activitatea și tehnologia aplicată în cadrul proiectului. Se descrie detaliat fluxul activităților propuse prin PA si modul de realizare a acestora, prin care se
asigură obținerea produsului destinat vânzării sau a serviciului prestat.  dezvoltați structurat această secțiune, fără dezvoltare execesivă cu detalii care nu au relevanță- concentrați-
vă pe detaliile aferente elementelor care aduc noutate sau cele inovative dacă este cazul!!!!
Un PROCES = un ansamblu de activități corelate sau în interacțiune care transformă elemente de intrare în elemente de ieșire
PROCESUL de producție = totalitatea proceselor folosite pentru transformarea materiilor prime și a semifabricatelor în PRODUSE FINITE,
pentru satisfacerea necesităților umane. Procesul de producție cuprinde diferite categorii de procese : procese tehnologice de bază, procese
auxiliare, procese de servire și procese anexe.
Procesul tehnologic = totalitatea operațiilor de modificare a formei, dimensiunilor și proprietăților materialului sau semifabricatului în
vederea obinerii produsului finit în concordanță cu desenul de execuție (proces tehnologic de prelucrare_strunjire, frezare, găurire, etc.;
pr.tehn. de tratament termic; pr.tehn. de asamblare; pr.tehn.de control si incercare; pr.tehn. de recepție a prod.finit)
Componența procesului tehnologic:
 Operația = parte a procesului tehnologic efectuată de unul sau mai mulți operatori la un anumit loc de muncă înzestrat cu utilaje, echipamente, acționând asupra unor obiecte,
în cadrul uneia sau aceleiași tehnologii.
 Faza = parte a operației care se repetă în mod identic cu aceleași utilaje, același regim tehnologic, obiectul muncii suferind o singură transformare. Se compune din mai multe
treceri.
 Mânuirea = totalitatea mișcărilor efectuate de un
operator pentru pregătirea unei faze sau a unei treceri.
 Mișcarea = cel mai simplu element al activității
și constă dintr-o luare de contact, deplasare,
desprindere, etc.
Flux tehnologic = circulația continuă a materiei
prime, a semifabricatelor etc. în succesiunea
operațiilor dintr-un proces tehnologic. 
Fluxul tehnologic = succesiune a operatiilor
tehnologice prin care trec materiile prime,
materialele, semifabricatele, subansamblele etc. in
procesul de fabricatie a unui produs sau de executie a
unei lucrari.
In functie de solutiile adoptate se cunosc trei tipuri de
fluxuri tehnologice: de tip orizontal (ce se pot realiza
in trei variante: longitudinal, transversal si mixt) // de
tip vertical // de tip mixt (orizontal-vertical).
2.2. Strategia privind integrarea soluțiilor inovative pentru organizarea activităților și proceselor la nivelul afacerii [dezvoltare/utilizare produse/servicii informatice,
utilizarea tehnologiei informației și comunicațiilor (soluții TIC) pentru realizarea obiectivelor specifice ale afacerii, utilizare de tehnologii/ inovații/soluții digitale, practici de
management, strategii privind optimizarea consumului de resurse, tehnologii/soluții pentru protecția mediului, modele de economie circulară.]
 soluții sau elemente de noutate/inovative ale afacerii dvs, dacă acestea se regăsesc în afacerea dvs. conform [enumerării ghid] din denumirea capitolului.
Atenție!- este foarte important ca aceste criterii să fie implementate după obținerea finanțării.
Dacă estimăm, de exemplu, dezvoltarea unei aplicații informatice, aceasta va trebui dezvoltată efectiv în implementarea proiectului, fiind necesar ca, în prezentarea acesteia în planul
de afaceri, să oferiți detalii și caracteristici tehnice, în paralel cu aducerea unor argumente privind utilitatea și relevanța acesteia

S-ar putea să vă placă și