Sunteți pe pagina 1din 4

Statul Medieval in spatiul romanesc

Migraţiile din secolele III-XII


Dupa retragerea aureliană (271), goţii s-au aşezat în actuala Românie. Ei au fost
izgoniţi de către huni, un popor nomad, venit din stepele Asiei. Dacia a făcut parte
din Imperiul Hun până la moartea lui Attila (453). Gepizii,de neam germanic, le-au
luat locul hunilor, până când au fost înglobaţi în Khaganatul Avar. Avarii erau un
popor asiatic, înrudit cu hunii. Ei au intrat în Europa în secolul V. În secolul VI s-au
stabilit în Pannonia, de unde s-au extins către est şi vest.În Khaganatul Avar au
venit alte popoare: longobarzii şi slavii, care au fost şi ei înglobaţi în Khaganat.
Longobarzii nu au stat mult în Dacia, îndreptându-se spre Italia, unde au creat un
regat independent. Slavii au participat împreună cu avarii la campaniile lor de
prădăciune la sud de Dunăre, iar după ce Khaganatul a încetat să mai existe din
cauza presiunilor francilor din est, slavii au ocupat vechile teritorii avare. Slavii s-au
amestecat în timp cu daco-romanii şi au putut convieţui cu ei.Daco-romanii au
suferit mult de pe urma migraţiilor. După ce majoritatea oraşelor romane au fost
distruse de barabari, daco-romanii s-au organizat în obşti săteşti.Spre a doua
jumătate a secolului VI, proto-bulgarii, de neam turanic, ce veneau de pe Volga, sub
conducerea hanului Asparuh, şi i-au forţat pe bizantini să le cedeze Moesia şi
Transalpina. În timp ,proto-bulgarii s-au amestecat cu slavii, formând neamul slav
al bulgarilor.

Ultimele migraţii

Bulgarii au format un stat: Primul Ţarat Bulgar. Ţaratul a ajuns la apogeul său
teritorial în timpul ţarului Samuil I cel Mare: ajungea de la Marea Adriatică la cea
Neagră, din Tesalia până în Subcarpaţi.Bulgarii au avut un rol important în istoria
românilor. În secolul X s-au format mici formaţiuni în Muntenia, dar sunt repede
cucerite de bulgari.Pe la 500, pecenegii, un popor turanic, se aşează în zona intre
Bug şi Dunăre. Împreună cu ei vin şi uzii, un alt popor turanic. În jur de 1000 apar
şi cumanii, înrudiţi cu pecenegii. Ei ocupă sudul cnezatului Kievean şi teritoriile
actualei Moldove şi nord-estul Munteniei. Pecenegii şi cumanii au organizat şi
campanii la sud de Dunăre. Câteva cuvinte din limba română vin din cumană.În
1241, o mare invazie mongolă, sub conducerea lui Batu-Han, nepotul lui Ginghis
Han, pustieşte Europa. Mongolii formează un mare hanat pe teritoriul vechiului
Cnezat Kievean.
Formaţiunile statale medievale timpurii

Printre formaţiunile statale medievale timpurii în teritoriul actual al României se


numără şi cele conduse de:

- în Dobrogea: Dimitrie; Gheorghe; Tatos; Sacea; Sestlav.

- în Transilvania: Gelu; Menumorut (Bihor); Gyula; Kean.

- în Banat: ; Glad; Ahtum; Chanadin (Chanadinus).

- în Moldova: Costea; Olaha.

- în Muntenia: Mişelav; Seneslau; Negru Vodă (legendar); Basarab I.

- în Oltenia: Nicolae Basarab ; Bezerenbam; Ioan; Farcaş; Litovoi; Bărbat ;


Basarab I.

...Şi ţările:

- în Dobrogea: Ţara Cavarnei.

- în Transilvania şi Banat: Ţara Maramureşului; Ţara Oaşului; Ţara Haţegului;


Ţara Bârsei; Ţara Zarandului (Bihor); Banatul de Severin; Ţara Almăjului
(Almaş).

- în Moldova: Ţara Românilor; Bolohoveni; Ţara Berladnicilor; Ţara Brodnicilor;


Ţara Vrancei; Marca de apărare a lui Dragoş.

- în Oltenia şi Muntenia: Ţara Loviştei; Ţara Făgăraşului; Ţara Câmpulung; Ţara


Severinului; Ţara Litua; Ţara Vlahilor.

Formarea Transilvaniei

În cca.896, un alt neam de orgine asiatică, maghiarii, s-au aşezat în Pannonia. În


secolul X, unul dintre cei şase conducători ai triburilor maghiare, Tuhutum, a
cucerit voievodatul lui Gelu, păstrându-l pentru urmaşii săi. Menumorut a acceptat
suzeranitatea ungurilor. În 1002/3, Gyula (Gyla/Jula), urmaşul lui Tuhutum, s-a
revoltat împotriva regelui maghiar Ştefan I al Ungariei, dar a fost înfrânt, iar
principatul său a intrat sub suzeranitatea Regatului Ungariei, păstrând ca formă de
organizare principatul.
Undeva în a doua jumătate a secolului XII, principatul a redevenit voievodat şi tot
în acea perioadă în Transilvania a început colonizarea cu secui şi cu saşi.
Voievodatul era împărţit în mai multe ţări (Ţara Maramureşului, Ţara Oaşului,
Ţara Bârsei, Ţara Haţegului, etc.) Voievodatul a existat până în 1526, când a fost
declarat Principatul Transilvaniei. În 1765, Principatul a fost ridicat la rangul de
Mare Principat, iar în 1867 a fost inclus în Imperiul Austro-Ungar.

Ducatul Bănăţean

Învins în luptă, Glad a acceptat suzeranitatea ungurilor. Ulterior la conducerea


ducatului a urmat Ahtum, descendent al lui Glad, conturându-se, astfel, o primă
continuitate dinastică în istoria de început a formaţiunilor statale româneşti.
În 1013, Ahtum s-a revoltat împotriva regalităţii maghiare, dar a fost învins de
generalul Chanadin, de asemenea descendent al lui Glad, care a preluat conducerea
Banatului până la moartea sa.

Formarea Dobrogei

În secolul X doi jupani îşi declară independenţa faţă de bulgari: Gheorghe şi


Dimitrie.În 1072, împăratul bizantin Botaneiates l-a trimis pe generalul Nicefor
Bryennos să îl pedepsească pe răsculatul Tatrys din sudul Dobrogei. Între 1086-
1091 se află în Dobrogea Tatos, Sacea şi Sestav.În 1325, Balică, un nobil bulgar, îşi
declară independenţa, formând Principatul de Cavarna. Principatul a fost într-o
luptă continuă cu bulgarii, bizantinii, turcii şi tătarii, din acest motiv nu a rezistat
decât până în 1388, când sudul a fost cucerit de turci, iar nordul a intrat în
componeţa Ţării Româneşti.

Formarea Ţării Româneşti

În 1241, tătarii distrug voievodatele lui Bezerenbam şi Mişelav. Şase ani mai târziu,
în 1247, sunt metionati in documentul numit "Diploma Cavalerilor Ioaniti"de catre
regele Ungariei voivevozii Litovoi (probabil fiul lui Bezerenbam) şi Seneslau
(probabil acela ce a rezistat invaziei tătare) şi cnejii Ioan şi Farcaş. Procesul de
constituire a statului medieval Ţara Românească s-a desfăşurat în 2 etape. Prima
etapă: 1277-1279,odată cu moartea lui Seneslau, Litovoi, voievod din zona Olteniei,
ocupă voievodatul său şi cnezatele lui Ioan şi Farcaş, refuzând să mai dea tribut
ungurilor, dar este ucis in lupta, iar fratele său, Bărbat(este cel care incearca
unificarea cnezatelor),este luat prizonier. Pentru răscumpărarea acestuia, a fost
plătită o sumă importantă de bani, fapt care demonstrează dezvoltarea economică a
provinciei.Basarab I, nepotul lui Bărbat, este considerat îtemeietorul Ţării
Româneşi, deoarece este cel care uneşte aproape toate formaţiunile din Oltenia şi
Muntenia şi refuză să mai plătească tribut ungurilor. Basarab I a eliberat provincia
Basarabia de sub autoritatea tatarilor si a fost alipita Tarii Romanesti. Basarab I
este menţionat in izvoarele istorice cu titlul de "mare voievod ş domn".Stăpânirea
asupra Banatului de către Severin, l-a adus pe Basarab I in conflict cu regalitatea
maghiară. În 1330, a avut loc bătălia decisivă cand, regele Ungariei, Carol Robert
de Anjou porneşte din[Timişoara]] o campanie împotriva lui Basarab, ajungând la
Severin şi apoi la Curtea de Argeş. În drum spre casă, într-o strântoare din munţi,
numită Posada, (locul exact nu a fost identificat) armata maghiară a fost
înconjurată şi înfrântă de oastea română. Carol Robert a fugit în Ungaria deghizat
în hainele unei slugi de-ale sale. A doua etapă a acestui proces s-a desfaşurat sub
urmaşii lui Basarab I: Nicolae Alexandru (1352-1364), cel care a întemeiat prima
mitropolie a Tării Româneşti, cu sediul la Curtea de Argeş(1359) şi Vladislav
Vlaicu(1364-1377), cel care a creat cancelaria domnesca, a batut moneda proprie si
a infiinţat o a doua mitropolie ortodoxa cu sediul la Severin. În legătura cu
formarea Ţării Românesti, tradiţia istorica vorbeste de descalecatul lui Negru Voda,
voievod din Ţara Făgăraşului.

Formarea Moldovei

În 1247, preotul franciscan Giovanni da Pian del Carpine, se întâlneşte cu voievodul


Olaha. În 1324, Phintia de Mende, prost din Regatul Ungariei, conduce o campanie
împotriva tătarilor. În 1345, Ludovic I al Ungariei, împreună cu o parte din
nobilimea din Transilvania, duc o campanie împotriva tătarilor. Regele îl lasă pe
unul dintre participanţi, Dragoş, voievod maramureşan, în Moldova, acesta făcând
o marcă de apărare pentru Ungaria. Paisprezece ani mai târziu, în 1359, un alt
voievod din Maramureş, Bogdan trece Carpaţii şi îi alungă pe urmaşii lui Dragoş,
creând statul medieval independent Moldova.