Sunteți pe pagina 1din 4

PROIECT DE LECTIE

Clasa:a XI-a
Disciplina: Microbiologia resurselor naturale
Titlul lecţiei :Fermentatia butirica
Tipul lecţiei :de comunicare si evaluare formativă (de progres)
Timpul :50 minute

A)Formularea obiectivelor operaţionale

Obiectivele operaţionale
Codul Conţinutul Condiţiile Criteriul de
de probare realizare
acceptabil
OC1 Elevii să definească fermentatia butirică 50%
OC2 Elevii să scrie ecuatia de fermentare a glucozei cu 33,3%
rezultat de acid butiric
OC3 Elevii să enumere produşii de fermentare 33,3%
OC4 Elevii să enumere măsurile de prevenire a fermentaţiei 50%
butirice nedorite
OC5 Elevii să dea exemple de substante fermentescibile şi sa 20%
exemplifice aplicaţiile fermentaţiei butirice

B)Elementele de conţinut ale obiectivelor operaţonale


Delimitarea conţinutului ale obiectivelor operaţionale
Codul Elemente de conţinut
obiectivelor
operaţionale
Fermentaţia butirică este procesul de transformare a glucidelor în acid butiric sub
OC1 acţiunea enzimelor secretate de bacteriile butirice
OC2 C6H12O6 == CH3-CH2-CH2-COOH+ CO2 +2H2+18kcal
Poduşii de fermentaţie sunt reprezentaţi de:
OC3 • acid butiric
• gaze: CO2 ,H2
• acid acetic
• alcool etilic ( foarte puţin )
Măsurile de prevenire a fermentaţiei butirice nedorite:
OC4 Respectarea regulilor de igienă
Recoltarea şi procesarea salubră a laptelui
Recoltarea, sortarea şi procesarea salubra a fructelor si legumelor
Pastrarea murăturilor la temperaturi scăzute
Tratamente termice corespunzătoare
OC5 Exemple de substanţe fermentescibile :
• Glucide
• Polialcooli
• Produse de degradare proteică
Aplicaţiile fermentaţiei butirice :
• Producerea acidului butiric
• Fertilizarea solului
C)Metodele de învăţământ
Codul metodelor de învăţământ Metodele de învăţământ
C1 Conversaţia de verificare
C2 Expunerea

D)Setul de probleme,exerciţii,aplicaţii.
Codul mijloacelor de învăţământ Mijloace de învăţământ
P1
E1
A1

E)Mijloace de învăţământ
Codul mijl.de învăţământ Mijloace de învăţământ
M1 Plansă cu obiectivele operaţionale.
M2 Planşă cu formula structurală a fermentaţiei butirice
M3 Planşă cu regulile de prevenire a fermentaţiei butirice nedorite
Tim- Etapele de Obiective- Conţinutul Activitatea Formele de organizare a instruirii Metode Probleme, Resurse materiale
pul instruire le de de aplicaţii
operaţio- instruire Cadrului didactic Elevului Repartiza- Participa- Dirijarea invăţă- ,exerciţii Mijloace de invaăţământ Mediul
nale rea rea activiăţtii mânt Mesaj Facilitează de in-
sarcinilor elevilor didactic transmitera struire
mesajului
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1’ Prezenţa Face apelul. Răspunde la prezenţă Sala de


clasă.
3’ Verifica- Verifică calitativ tema prin Prezintă tema şi Frontală Colectivă De cadrul C 1 ’’
rea temei sondaj şi face aprecieri. rezolvă/corectează didactic
8’ Verifica- Ce ati avut de pregatit pentru Elevul A
rea astazi? Răspunde: Fermentatia ,, ,, ,, ,, ,,
cunoştin- citrică
ţelor din Elevul B răspunde :
lecţia Fermentaţia citrică este un
anterioară proces biochimic de
Cadrul didactic il intreabă pe transformare a glucidelor
elevul B :ce estefermentatia în alcool butilic sub
citrică acţiunea unor mucegaiuri
în acid citric
Elevul C răspunde:
Produşii de fermentaţie
Enumerati produşii de citrică sunt:
fermentare Acid citric
Acid oxalic
-Elevul Brăspunde:
Enumeraţi aplicaţiile Aplicaţiile fermentaţiei
fermentaţiei citrice citrice sunt:
Producerea acidului citric
folosit în industria
farmaceutică, la fabricarea
băuturilor răcoritoare, la
prepararea cernelurilor şi
pentru argintărie
14’ Crearea Cate tipuri de fermentatie Fermentatia acetica, ’’ ’’ ’’ ’’ ’’
fondului cunoasteti? citrica, propionica,
aperceptiv.
16’ Captarea Atenţie !Astăzi vom vorbi Elevii ascultă. ’’ ’’ ’’ ’’ ’’
atenţiei ş despre fermentatia butirica
inteteresul
elevilor
18’ Anunţrea Profesorul scrie titlul pe tablă Elevii privesc şi notează pe ’’ ’’ ’’ C2 M1-M3 ’’
titlului caiet titlul lecţiei.
20’ Anunţarea OC1- Tabelul A Cadrul didactic le arată Privesc,ascultă şi notează ’’ ’’ ’’ C2 ’’ ’’
obiective- OC10 planşă cu obiectivele pe caiet
lor operaţionale
'operaţiona
le
25' Prezenta- OC1- Tabelul B Prezintă conţinuturile noi Privesc,asculta si noteaza ’’ ’’ ’’ C2 ’’ ’’
rea OC10 conform tabelului B pe caiet.
continutu-
rilor noi.
40’ Realizarea OC1- Tabel B Ce este fermentaţia butirică Elevul răspunde coform ’’ ’’ ’’ C1 ’’ ’’
conexiunii OC10 Descrieţi chimismul reacţiei tabelului B
inverse Daţi exemple de tipuri de Elevul răspunde conform
fermentaţii. tabelului B
Elevul raspunde conform
tabelului B.
45’ Prezenta- Felicitari ! Ascultă ’’ ’’ ’’ C2 ’’
rea unei Astazi ati fost foarte
aprecieri pregatiti..Sunt multumită de
generale comportamentul vostru.
privind
activitatea
elevilor
47’ Notarea Elevul A a fost notat cu nota Ascultă ’’
unor elevi. 9,elevul B cu 9, iar elevul C
cu 10.
48 Anuntarea Tema pt acasă : un referat cu Privesc, ascultă , notează. ’’
temei Proprietăţile acidului butiric.
Bibliografie
1.
2 Gh. Simionescu s.a., “Ghid de practica pedagogica”, Ed. Alma Mater, Bacau, 1998.
3 S. Cristea “Dictionar de termeni pedagogici”, E.D.P., 1998