Sunteți pe pagina 1din 3

CLASIFICAREA SERVICIILOR COMERCIALE

Datorita caracterului complex pe care il au, serviciile comerciale sunt grupatein functie de urmatoarele
criterii:
1. După natura serviciilor
a. Servicii de închiriere:
• închirieri de automobile
• închirieri de bunuri de folosinţă îndelungată
• închirieri de îmbrăcăminte de ocazie etc
b . Servicii de reparare şi redare a proprietăţilor specifice:
• reparaţii ale automobilelor
• reparaţii de bunuri de folosinţă îndelungată
• alte tipuri de reparaţii executate la unele produse
c. Servicii legate de buna desfăşurare a procesului de vânzare
• asigurarea unor locuri de parcare
• livrarea produselor la domiciliu
• dotarea cu cabine de probă etc.
2. După locul serviciilor în procesul vânzării.
Această grupare oferă posibilităţi de alcătuire a unei politici comerciale a unităţilor de desfacere a
mărfurilor.
a.Servicii vândute împreună cu produsul
• livrări de mărfuri la domiciliu
• inchirieri, reparatii
b.Servicii vândute singure (independente): frizerii, coafura
• organizarea de voiaje
• efectuarea de operaţii bancare
• servicii de asigurări
• decoraţiuni de apartamente etc.
3. După momentul manifestării serviciilor
a. Servicii înainte de vânzare - au rolul de a informa clienţii cu privire la oferta existentă, de a-i orienta
în alegerea produselor care satisfac nevoile lor:
• aranjarea vitrinelor
• prezentarea produselor în cadrul unor expoziţii
• distribuirea de broşuri, prospecte, pliante
• efectuarea de demonstraţii, încercări
• testarea produselor cosmetice etc.
b.Servicii în timpul vânzării - au ca principale obiective asigurarea confor-
tului la cumpărare şi crearea unor condiţii optime de vânzare.
 Asigurarea confortului cumpărării se poate realiza prin:
crearea ambianţei corespunzătoare primirii clienţilor
prezentarea atrăgătoare şi abundentă a produselor pentru a da clienţilor posibilitatea de a alege
amenajarea locurilor de parcare
prezentarea unor eşantioane de produse
anunţarea din timp a reducerilor de preţuri
organizarea unor birouri de informare pentru clienţi
asigurarea unor spaţii dotate pentru jocul şi supravegherea copiilor
amenajarea unor puncte de alimentaţie publică
 Asigurarea condiţiilor optime de vânzare se poate realiza prin:
crearea de condiţii pentru procurarea cu uşurinţă a produselor
adaptarea produselor la nevoile consumatorilor
retuşarea confecţiilor, croirea ţesăturilor
acordarea unor facilităţi de plată etc.
c.Servicii după vânzare
• furnizarea de informaţii pentru utilizarea corespunzătoare a produsului, a unor sugestii de
folosire şi în alte scopuri
• vânzarea de produse complementare
• livrarea la domiciliu a produselor
• punerea produselor în funcţiune
• garantarea produselor
• schimbarea produselor defecte
• repararea produselor etc.
4. După originea serviciilor
• Servicii integrate produsului - se referă la utilităţi realizate şi oferite de către producătorii
unor bunuri, cum sunt:
• supele concentrate
• preparate de bucătărie porţionate şi pregătite pentru consum
• batistele de unică folosinţă
b) Servicii generate de noile metode de vânzare
• condiţionarea produselor
• porţionarea unor mărfuri
• oferirea de informaţii suplimentare despre produs cu ajutorul etichetelor
5. După funcţiile serviciilor
a). Servicii de confort (psihologice)
• asigurarea spaţiilor de parcare
• organizarea unor locuri pentru supravegherea copiilor
• crearea unor spaţii de odihnă în magazin
• accesul şi orientarea în magazin etc.
b) Servicii tehnice
• livrarea produselor la domiciliul clienţilor
• instalarea produselor
• asigurarea garanţiei produselor
• efectuarea de reparaţii etc.
c) Servicii financiare
• vânzarea pe credit
• posibilitatea achitării produselor cu ajutorul cârdurilor bancare
• existenţa birourilor de schimb valutar etc.
d) Servicii extracomerciale
• organizarea unor voiaj
• decoraţiuni de apartamente etc.
6. După sistemul de integrare a serviciilor
a) Servicii endogene
- sunt legate direct de produs
- pot fi integrate produselor sau pot fi realizate de:
-- producătorii bunurilor
-- întreprinderi specializate în prestarea serviciilor de livrări, transport, reparaţii etc.
-- întreprinderi comerciale în colaborare cu organizaţiile menţionate mai sus
• livrarea produselor la domiciliu
• ambalarea produselor
• retuşuri ale unor mărfuri
• reparaţii
• oferirea de cărucioare sau coşuri pentru cumpărători etc.
Deşi oferirea acestor servicii contribuie la îmbunătăţirea imaginii pe care clienţii o au despre
întreprinderile comerciale, de multe ori acestea se sustrag de la asigurarea acestor servicii,
considerându-le costisitoare.
b) Servicii exogene
- sunt independente de natura produselor comercializate
- sunt asigurate prin modul de organizare a punctelor de desfacere
• servicii de confort
• vânzări nocturne
• asigurarea pazei pentru autovehiculele parcate
• servicii financiare
• asigurarea unor puncte de benzinărie în parcare etc.
7) După client:
a) servicii pentru persoane fizice (consumatori individuali);
b) servicii pentru persoane juridice (organizaţii) care desfăşoară activităţi principale de interes
comercial şi nu de interes general al societăţii (public).
Exemplu- Serviciile de intermediere între o organizaţie comercială en gros şi una en-detail.
8) După prestator:
a) singură persoană (frizer, instructor auto, optician etc);
b) un oficiu (grup de oameni) fără personalitate juridică, filiale ale unei organizaţii mai mari: atelier
auto, cabinet de cosmetică etc;
c) organizaţii cu personalitate juridică care desfăşoară servicii comerciale complexe, atât pentru
clienţi persoane fizice, cât şi pentru organizaţii care desfăşoară activităţi cu caracter comercial,
constând în:
studii de marketing, comportament al consumatorului, politici de marketing;
creaţie, intermediere şi publicitate;
intermediere şi distribuţie comercială;
promovarea exporturilor şi a distribuţiei în străinătate;
servicii post-vânzare;
mărci şi brevete.
curăţătorie, firmă de distribuţie, tranzacţii imobiliare etc;
închirieri de maşini şi echipamente fără operator;
informatică şi activităţi conexe;
activităţi juridice, contabilitate şi revizie contabilă;
arhitectură, inginerie şi alte consultaţii tehnice;
servicii bancare şi de asigurări;
alte servicii;
d) reţele care desfăşoară servicii de interes personal contracost: telefonie mobilă, taxi etc.
9) După echipamentele folosite:
a ) servicii care nu necesită utilizarea de echipamente (servicii manuale);
b) servicii care necesită utilizarea de echipamente specifice naturii serviciului:
- clasice: servicii mecanizate;
- performante: servicii automatizate; servicii cibernetizate etc.
10) După modalitatea de plată:
a) servicii cu plată (contracost) (majoritatea serviciilor comerciale);
b) servicii gratuite (sau aparent gratuite incluse în costul produsului sau serviciului principal
comercilizat);
11) După gradul de noutate al prestării:
a) servicii tradiţionale: reparaţii ceasuri, bijuterii, spălătorii, curăţătorii, frizerii etc.
b)servicii moderne: publicitate, marketing, asigurări, consultanţă, financiar-bancare etc.