Sunteți pe pagina 1din 21

CUPRINS

Argument…………………………………………………………………..………………...2

Capitolul 1. Introducere în conceptul de “Publicitate și promovare a vânzărilor”………5

Capitolul 2. Aspecte teoretice privind publicitatea și promovarea vânzărilor………….....6

2.1. Publicitatea vânzărilor……………………………………………………………..……6

2.1.1. Funcțiile publicității……………………………………………………………….….7

2.1.2. Obiectivele campaniei de publicitate……………………….……………….……...8

2.1.3. Tipuri de publicitate……………………………………………………...……………9

2.2. Promovarea vânzărilor…………………………………………………………………12

2.2.1. Obiective…………………………………………………………..…………………12

2.2.2. Avantaje………………………………………………………………..…………….14

2.2.3. Dezavantaje…………………………………………………………………………….4

2.2.4. Tehnici de promovare a vânzărilor………………………………..….………………15

Capitolul 3. Aspecte practice privind publicitatea și promovarea vânzărilorla S.C. REWE

ROMÂNIA S.R.L……………………………………………….…….……………………17

3.1. Prezentarea S.C. REWE ROMÂNIA S.R.L…………………...………………………17

3.2. Aplicație practică la S.C. REWE ROMÂNIA S.R.L………………………….………18

Concluzii și propuneri….………………………………………………………………...20

Bibliografie…..……………………………………………………………….…………..21

1
ARGUMENT

Am ales ca temă de studiu pentru lucrarea mea de atestat “Publicitatea si promovarea


vânzărilor” deoarece mi se pare o temă interesantă de dezbătut, dat fiind faptul că în ziua de
azi, în domeniul pe care aș vrea să-l frecventez în viitor, respectiv marketingul, avem nevoie
de publicitate și promovare a vânzărilor, pentru o mai bună dezvoltare economică, atât la
nivel de companie, cât și la nivel național.

Domeniul economic este bazat pe publicitate, astfel pentru dezvoltarea acestui


domeniu este necesară o bună promovare a vânzărilor.

Se poate spune că publicitatea este, fără îndoială, aproape la fel de veche ca și


comerțul. Dacă un produs este de vânzare, prima condiție a supraviețuirii lui pe piață este ca
acest lucru să fie cunoscut. Astăzi, în fața unei concurențe înverșunate a producătorilor,
imaginea de firmă a ajuns să conteze mai mult decât produsul în sine.

Pentru a determina eficiența cu care au fost cheltuite sumele de bani alocate pentru
desfășurarea activităților de promovare a vânzărilor, întreprinderea are la dispoziție trei
metode principale: analiza vânzărilor, experimentul de marketing și anchete selective
(ocazionale și/sau permanente).

Prin intermediul acestor metode pot fi obținute evaluări privind: efectele tehnicilor de
promovarea vânzărilor asupra volumului vânzărilor precum și asupra modificării imaginii
cumpărătorilor; impactul fiecărei tehnici asupra creșterii vânzărilor; efectul promovării unui
produs asupra altor produse din cadrul gamei; efectele promovării asupra concurenților direcți
și indirecți; legătura dintre ciclul de viață al produsului și impactul diferitelor tehnici de
promovare a vânzărilor; diferențierea efectelor tehnicilor de promovare a vânzărilor în funcție
de segmentele de piață vizate;consecințele promovării vânzărilor asupra rentabilității raionului
și a magazinului în care se realizează promovarea.

Efectele diferitelor tehnici de promovare a vânzărilor se întind, de regulă, pe termen


scurt; după încetarea acestora, volumul vânzărilor revine, de regulă, la nivelul avut înaintea
începerii acțiunilor promoționale.

Promovarea vânzărilor constă în utilizarea unui ansamblu divers de instrumente specifice,


majoritatea pe termen scurt, destinate să stimuleze achiziționarea mai rapidă sau într-un
volum mai mare a unor produse sau servicii. Se poate adresa către consumatori finali sau către
clienți industriali pentru promovarea unui anumit brand sau pentru stimularea forței de
vânzări.

Din definiție se vede clar că promoțiile înseamnă stimulente (bonusuri sau premii) care
sunt menite să încurajeze consumatorii finali sau comercianții să cumpere o marcă mai
repede, mai frecvent, în căntități mai mari sau se angajează în acțiuni care favorizează
producătorul sau comerciantul care inițiază promoția.

2
În al doilea rând, publicitatea dă consumatorului un motiv de a cumpăra, justificat.

În al treilea rând, beneficiarii acestui stimulent pot fi comercianții, consumatorii, forța


de vânzări sau toți trei împreună.

În final, așa cum am menționat, o promoție schimbă temporar percepția


consumatorului asupra valorii mărcii și a prețului.

Pe termen lung, publicitatea încearcă să schimbe atitudinea consumatorului cu privire


la marcă, prin comunicarea valorilor acesteia; în schimb, promoțiile sunt pe perioade scurte și
capabile doar să influențeze comportamentul imediat (nu atitudinea).

Așa cum am menționat, promoțiile pot avea trei beneficiari sau o combinație a celor
trei pentru a crea un impact cât mai mare pe piață.

Tipuri de stimulenți pentru diferiții beneficiari: comercianți – termen de plată,


discount, concursuri și împărțirea costurilor de publicitate determină comercianții să stocheze
și să promoveze o anumită marcă; consumatori – cupoane, mostre, premii, reduceri de preț
care să încurajeze consumatorii să încerce un produs sau să repete cumpărarea mărcii; forța de
vânzări – promoțiile către comercianți și consumatori dau forței de vânzări armele necesare
unei promovări mai agresive și vânzări a mărcii, însă concursurile pentru forța de vânzări sunt
și ele un element important în creșterea vânzărilor.

Lucrarea este structurată în trei capitole astfel:

În cadrul primului capitol am realizat o introducere in conceptul de “publicitate și


promovare a vânzărilor”, unde am realizat o comparație între cei doi termini, publicitate și
promovare.

În cel de-al doilea capitol am pus în valoare aspectele teoretice cu privire la


“Publicitatea si promovarea vânzărilor”. Am detaliat separat conceptul de publicitate în cadrul
vânzărilor, unde am precizat funcțiile publicității, obiectivele campaniei de publicitate și, de
asemenea tipurile de publicitate. În cea de-a doua parte a capitolului doi, am detaliat, precum
publicitatea, conceptul de promovare a vânzărilor, unde am pus în evidență obiectivele
promovării vânzărilor, atât avantajele, cât și dezavantajele promovării vânzărilor și tehnicile
de promovare ale vânzărilor.

În ultimul capitol, și anume, “Aspecte practice privind publicitatea și promovarea


vânzărilor la S.C. REWE ROMÂNIA S.R.L.”, am făcut o scurtă prezentare a firmei S.C.
REWE ROMÂNIA S.R.L., apoi am realizat un studiu de caz al firmei, în care am aplicat
aspectele teoretice, detaliate în capitolul doi.

Societatea comercială REWE ROMÂNIA S.A. Bârlad, are obiectul principal de


activitate comerțul en-detail, prin supermarketul Penny. Datorită politicii sale comerciale în
privința prețurilor, serviciilor și flexibilității în relația cu partenerii de afaceri și clienții,
supermarketul Penny a reușit să câștige cel mai important segment al pieței.

3
Capitolul 1. Introducere în conceptul de “publicitate și promovare a
vânzărilor”

4
Promovarea vânzărilor constă într-un ansamblu divers de instrumente specifice,
majoritatea pe termen scurt, destinate să stimuleze achiziţionarea mai rapidă sau într-un
volum mai mare a unor produse sau servicii de către clienţii industriali.

În vreme ce publicitatea oferă un motiv de a cumpăra, promovarea vânzărilor oferă un


stimulent de a cumpăra. Promovarea vânzărilor include instrumente de promovare
destinate consumatorilor (de exemplu: mostre, cupoane, premii etc.),
destinate partenerilor de afaceri (de exemplu: bonificaţii la cumpărare, bunuri gratuite,
sponsorizare etc. ), şi destinate forţei de vânzare (de exemplu : prime, concursuri, întruniri
comerciale ).

Instrumentele de promovarea vânzărilor sunt utilizate de către majoritatea


organizaţiilor, inclusiv de către producători, distribuitori, detailişti, asociaţii comerciale şi
organizaţii nonprofit.

Mulţi cercetători consideră că activităţile de promovare a vânzărilor nu duc la obţinera


fidelităţii pe termen lung a consumatorilor, în vreme ce publicitatea permite realizarea acestui
deziderat.Un studiu a fost efectuat asupra a 2500 de cumpărători de cafea solubilă şi a dus la
următoarele concluzii:

–      În comparaţie cu publicitatea, promovarea vânzărilor permite obţinerea unor rezultate


mai rapide şi mai clar măsurabile în materie de vânzări.

–      Pe pieţele mature, activităţile de promovare a vânzărilor nu tind să atragă noi


cumpărători pe termen lung, deoarece ele atrag, în principal, consumatorii tentaţi de reducerile
de preţ;

–  Aceştia trec cu uşurinţă de la o marcă la alta în momentul în care li se propune un preţ


mai avantajos.

–      Cumpărătorii unei anumite mărci tind să nu-şi schimbe deprinderile de cumpărare ca
rezultat al activităţilor de promovare efectuate de către concurenţă.

–      În cazul unei mărci, publicitatea pare a fi capabilă să consolideze “privilegiile primului


venit”.

Capitolul 2. Aspecte teoretice privind publicitatea și promovarea vânzărilor

5
2.1. Publicitatea vânzărilor

Publicitatea este un termen provenit din limbajul juridic,încă din secolul al XVII –
lea.Prin publicitate se întelege caracterul a ceea ce este făcut public,faptul de a face cunoscut
un lucru publicului.Începand din secolul al XIX – lea, publicitatea mai dobândește un sens, de
a face cunoscut un produs și de a-l vinde. Considerată de o serie de autori “nervul politicii de
comunicare” a întreprinderii, publicitatea reprezintă o variabilă de primă însemnătate a
politicii promoționale a acesteia și, în același timp, unul din mijloacele cele mai utilizate în
activitățile de piață, prin care firma se implică și se raportează la evoluția pieței. Publicitatea
mai este definită ca “orice formă de prezentare și promovare impersonală a ideilor, bunurilor
sau serviciilor, prin mijloace de informare în masă de către un sponsor bine precizat” sau
orice altă formă “non – personală, plătită de prezentare și promovare a ideilor, bunurilor și
serviciilor de către un sponsor identificat”. Publicitatea este folosită și de firmă pentru a
transmite mesaje despre activitatea și oferta de bunuri și/sau servicii cu scopul de a obține un
răspuns din partea unui anumit public. Răspunsul poate fi:

Ø      de natură perceptuală: consumatorul își formează anumite păreri în legătură cu un


produs sau o marcă;

Ø      de natură comportamentală: consumatorul cumpără produsul sau crește cantitatea


cumpărată.

Publicitatea este o bună metodă de a informa și convinge. De aceea, este folosită nu


numai de firme, ci și de organizații cu scop nelucrativ și instituții sociale (ex: muzee, teatre,
organizații religioase).

2.1.1. Funcțiile publicității

Literatura de specialitate consemnează printre principalele funcţii ale publicităţii:

a. Funcţia de comunicare, de informare, de transmitere de informaţii: Este funcţia


fundamentală a publicităţii, este aceea care facilitează relaţia dintre anunţător şi consumator şi
răspunde obiectivului primar al reclamei: de a face cunoscut un produs/serviciu.

b. Funcţia economică: După unele teorii (teoria americană a puterii de piaţă) publicitatea are
rolul de a distrage atenţia consumatorilor de la preţ, în timp ce după altele dimpotrivă,
publicitatea sensibilizează consumatorul în ceea ce priveşte preţurile, stimulând astfel
competitivitatea. Dincolo de aceste teorii un lucru este cert: publicitatea are o funcţie
economică reală, fiind la nivel macro “benzina care pune în mişcare motorul economiei”, iar
la nivel micro factorul care influenţează cel mai direct consumatorul în luarea deciziei de
cumpărare.

c. Funcţia socială: Se consideră că publicitatea are o funcţie socială, deoarece este unul din
factorii care în ultima vreme influenţează semnificativ atât indivizii cât şi instituţiile sociale.
Indivizii primesc prin intermediul publicităţii, pe lângă informaţia de tip comercial şi o
cantitate imensă de “informaţie tăcută” privind regulile sociale general acceptate, atitudini,
roluri; oferă modele de comportament social etc. Publicitatea facilitează, de asemenea,
6
diseminarea rapidă a ideilor noi şi a inovaţiilor tehnice, de care profită ulterior întreaga
societate.

d. Funcţia politică: Se poate vorbi de capacitatea pe care publicitatea o are de a educa, de a


influenţa, de a propune şi chiar de a impune modele, de capacitatea de a sensibiliza
consumatorii asupra puterii lor de a influenta, prin simplul act de cumpărare, sau prin
presiunile de tip juridic, echilibrul economic de pe piaţă. Modificarea echilibrului de forţe la
nivel economic are aproape întotdeauna repercusiuni asupra echilibrului politic. De exemplu,
schimbarea formei de proprietate în ţările foste comuniste şi trecerea la o economie de piaţă a
determinat schimbări profunde şi în sistemul politic.

e. Funcţia persuasivă: Publicitatea îşi propune să influenţeze opinii şi să modifice


comportamente; ea dezvoltă procedee rafinate în realizarea acestor scopuri. Publicitatea ştie
exact ce vrea să inducă publicului şi cine este acest public, creând mesajul în codul şi
contextul cel mai adecvat grupului ţintă. Consumatorul nu mai poate fi influenţat cu mesaje
evident manipulatoare, decât poate în cazul unor pieţe insuficient dezvoltate şi al unor
consumatori mai puţin familiarizaţi cu forme de comunicare de tip publicitar. Pe măsură însă
ce piaţa şi consumatorul devin mai “educaţi”, funcţia persuasivă se rafinează şi se disimulează
sub cea poetică, artistică. În ultimă instanţă talentul publicităţii stă în a sugera, şi nu în a
porunci. Publicitate si reclama

f. Funcţia poetică (culturală): Reclamele bine realizate din punct de vedere artistic cultivă
sensibilitatea şi gustul publicului cumpărător, iar studiile de specialitate arată că pentru cea
mai mare parte a consumatorilor două sunt elementele care joacă un rol important în luarea
deciziei de cumpărare. Primul constă în capacitatea publicităţii de a convinge cumpărătorul că
acesta ar avea un avantaj în urma achiziţiei produsului respectiv, iar cel de-al doilea se referă
la forma de prezentare şi comunicare a acestuia.

2.1.2. Obiectivele campaniei de publicitate

Orice campanie publicitară are la bază un set de obiective clare şi complete. Dacă
numărul şi tipul lor sunt determinate de către fiecare companie de advertising în funcţie de
context, de caracteristicile produsului sau de obiectivele de marketing, felul în care acestea
trebuie să fie formulate este însă mult mai clar:

• să fie stabilite de comun acord cu anunţătorul (beneficiarul campaniei)

• să fie lipsite de orice echivoc

• să fie specifice publicităţii – să nu se confunde cu obiectivele de marketing

• să fie adaptate la realitate şi context

• să poată fi măsurat gradul în care au fost atinse – rezultatele campaniei să poată fi


măsurabile

Cel mai des întâlnite obiective ale unei campanii publicitare sunt:

7
• creşterea notorietăţii produsului/serviciului (awareness)

• determinarea consumatorului să prefere produsul/serviciul respectiv altora similare


(prefference)

• crearea imaginii de marcă în cazul lansării unui nou produs

• construirea încrederii în marcă (brand)

• schimbarea imaginii şi a percepţiei asupra unui produs – relansare, repoziţionare

• fidelizarea consumatorilor faţă de marca (brand-ul) vizată. Cel mai adesea, obiectivele
campaniilor publicitare îşi depăşesc potenţialităţile şi intră în domeniul marketingului.
Identificăm aici un risc deoarece prin publicitate se rezolvă doar problemele legate de
comunicare, nu şi cele legate de marketing, care presupun mult mai mult decât comunicare
(atribute ale produsului, distribuţie, preţ etc.).

2.1.3. Tipuri de publicitate

Există mai multe criterii după care se pot distinge diversele tipuri de publicitate, dintre
care am selectat doar o mică parte. Această clasificare este strict teoretică, în viaţa reală, pe
piaţa de publicitate puţine reclame se încadrează în mod unic într-o singură categorie din cele
care vor fi prezentate mai departe, majoritatea putând fi încadrate simultan în mai multe
categorii:

. • După obiectul campaniei

1. Publicitatea de produs/serviciu

2. Publicitatea de marcă

3. Publicitatea pentru organizaţie

1. Publicitatea de produs/serviciu – are ca scop stimularea consumului produsului sau


serviciului vizat de campanie

• Publicitate de informare – are ca scop aducerea la cunoştinţa grupurilor ţintă vizate a


diverse informaţii: apariţia unui nou produs, alte utilităţi ale unor produse, reduceri de preţuri,
explicaţii de utilizare sau de achiziţie etc.

• Publicitatea de poziţionare – are ca scop poziţionarea distinctă în mintea consumatorului a


unui produs, pentru a fi mai uşor de identificat în comparaţie cu altele din aceeaşi categorie.
Acest tip de publicitate este folosit în special în perioada de creştere şi maturitate din ciclul de
viaţă al produsului.

• Publicitatea comparativă utilizează procedeul comparării directe a unor produse/servicii


aflate în concurenţa şi evidenţierea calităţilor unuia dintre ele. În SUA este permisă vizarea
produsului concurent în timp ce în Europa se poate folosi doar un nume generic (produsul X).

8
• Publicitate de reamintire – are ca scop “întărirea” efectului unor campanii anterioare,
păstrarea interesului pentru produsul/serviciul respectiv sau are ca obiectiv întreţinerea
notorietăţii unor mărci deja foarte cunoscute.

• Publicitate ce foloseşte un model comportamental – oferă consumatorului un personaj ce


este privit de către acesta ca un model comportamental şi de aceea de urmat. Poate fi un lider
de opinie sau o personalitate în domeniul, iar utilizarea produsului/serviciului poate fi o
explicaţie a succesului în domeniul pentru care este reprezentativ.

• Publicitatea tip Star System – seamănă foarte mult cu forma precedentă dar aici nu mai
contează dacă produsul este explicaţia succesului acelei personalităţi, contează doar
notorietatea sa şi gradul de simpatie în rândul publicului.

• Publicitatea ce foloseste fetişul – este din aceeaşi clasa cu precedentele, fiind vorba de
exemplu de produse ce prezinta elementele de identificare ale starului, iar achiziţia sa devine
fetiş.

• Publicitate de tip mărturie – Testimonial – foloseşte drept martor şi instanţa de informare


despre calităţile produsului un individ cât mai reprezentativ pentru publicul căruia i se
adresează produsul.

• Publicitate în care produsul este tratat ca o vedetă în sine.

• Publicitatea de conjunctură – foloseşte un moment aniversar sau cu semnificaţie


socioculturală pentru grupul ţintă căruia i se adresează.

• Publicitate de tip demonstraţie – este bazată pe demonstrarea efectivă a calităţilor produsului


respectiv – este cea mai informativă şi mai raţională

• Publicitate negativă – într-o primă etapă se neagă calităţile produsului apoi se reduce la
absurd această negaţie, ceea ce oferă o justificare pentru achiziţia lui.

2. Publicitatea de marcă – are ca obiectiv principal evidenţierea şi susţinerea valorilor


mărcii (brandului), în special în condiţiile unei multiplicări accelerate a numărului de mărci
sub care firmele îşi prezintă produsele.

3. Publicitatea pentru organizaţie – are ca obiectiv principal transmiterea de


informaţii privind activitatea unei organizaţii, performanţele acesteia în domeniul în care
activează, tradiţia, valorile şi cultura sa, implicarea in viaţa comunităţii etc.

După anunţător (client)

1. Publicitatea instituţională – vizează crearea unei stări binevoitoare faţă de o instituţie şi


oferta sa. Se realizează atât în beneficiul instituţiilor guvernamentale, cât şi a celor non
guvernamentale, al căror produs/serviciu oferit nu este de tip comercial, dar solicită o acţiune
din partea unor grupuri ţintă vizate.

9
2. Publicitatea de corporaţie – este realizată pentru a face cunoscut numele corporaţiei şi nu a
produselor/serviciilor pe care le oferă consumatorilor. Se realizează în special pentru
companii ce au o gamă foarte largă de mărci, pentru care renumele companiei poate fi o
garanţie a calităţii fiecarui produs. Un caz aparte este cel al băncilor sau companiilor
financiare (societăţi de investiţii, de asigurări etc.) pentru care produsul/serviciul este sinonim
cu renumele corporaţiei şi pentru care prestigiul mărcii este mai important chiar decât
produsul.

3. Publicitatea de produs/serviciu

• După criteriul geografic

1. Publicitate locală

2. Publicitate regională

3. Publicitate naţională

4. Publicitate internaţională

• După natura pieţei

1. Publicitate adresată consumatorului final

2. Publicitate adresată consumatorului intermediar (reţele, detailişti)

3. Publicitate adresată consumatorului instituţional (companii)

• După tipul mesajului

1. Publicitate raţională, factuală – pune accent pe informare, pe prezentarea caracteristicilor şi


beneficiilor funcţionale, raţionale ale produsului

2. Publicitate emoţională - pune accent pe caracteristicile şi beneficiile emoţionale, intangibile


ale produsului, adresându-se laturii emoţionale ale individului

Dupa efectul intenţionat

1. Publicitate cu acţiune directă – vizează obţinerea unui efect imediat

2. Publicitate cu acţiune întârziată – vizează obţinerea de efecte pe termen lung Publicitate si


reclama

• După canalul folosit

1. Publicitate de tip ATL (Above The Line) – desemnează servicile de publicitate destinate şi
care folosesc cele cinci canale media convenţionale: presa scrisă, TV, radio, cinema şi afişaj
stradal. Este numită şi publicitatea în media. Publicitatea tip ATL foloseşte formate tipizate,
specifice fiecăruia dintre mediumurile de mai sus: Spotul – pentru televiziune, cinema şi radio
⇒ Macheta de presă – pentru presa scrisă ⇒ Afişul publicitar – pentru afisajul stradal

10
2. Publicitate de tip BTL (Below The Line) – este acea formă de publicitate care foloseşte alte
suporturi decât cele convenţionale sau le foloseşte pe acestea într-un mod atipic. Publicitatea
de tip BTL are două mari moduri de acţiune: ⇒ prin intermediul evenimentelor ⇒ prin
intermediul suporturilor/obiectelor

• După tonul comunicării

1. Publicitate agresivă – foloseşte un ton imperativ şi o intensitate mare a comunicării (volum


mare de apariţii)

2. Publicitate blândă (neagresivă) – foloseşte un ton blând şi oferă posibilitatea unei opţiuni

• După conţinut

1. Publicitate conotativă – este bazată mai mult pe sugestie şi mai puţin pe informaţie

2. Publicitate denotativă – este bazată în primul rând pe informaţie

• Alte forme de publicitate

1. Promovarea vânzărilor

2. Relaţii publice

3. Publicitate folosind reţeaua Internet

4. Publicitate prin poşta direct

Încercând o analiză mai detaliată a publicității, putem identifica cu ușurință, urmatoarele


caracteristici ale acesteia:

Ø           Caracter public – publicitatea conferă legitimitatea produsului promovat deoarece


cumpărătorul are sentimentul că alegerea sa este înțeleasă și acceptată de marele public;

Ø            Puterea de influențare – datorită faptului că mesajul poate fi repetat de foarte multe


ori;

Ø            Capacitatea de a conferi credibilitate anunțătorului – firmele care-și promovează atât


produsele cât și propria imagine, prin intermediul publicității, sunt percepute pozitiv de către
public, fiind considerate puternice și de success;

Ø            Expresivitatea sporita – în funcție de mediul utilizat în cazul publicității,


comunicarea se poate realiza prin combinarea imaginii, mișcării, textului și sunetului;

Ø            Eficiența ridicată- în stabilirea contactului dintre firmă si consumatorii dispersați


geografic;

Ø            Caracterul impersonal– cominicarea cu publicul țintă nu este directă, realizându-se


de regulă prin intermediul unor canale impersonale.

11
Ca urmare a efectelor si caracteristicilor prezentate mai sus, putem concluziona că
publicitatea este și va fi un pilon important al politicii de comunicare a unei firme moderne,
care trebuie să facă față exigențelor economice actuale.

2.2. Promovarea vânzărilor

Promovarea vânzărilor este o variabilă de ordin cantitativ și cu acțiune pe


termen scurt. În ansamblul lor, tehicile cuprinse în această grupă aduc consumatorului
avantaje economice, materiale și imediate, care pot fi cu ușurință măsurate cantitativ,iar
întreprinderii i se oferă posibilitatea exercitării unui control riguros al activității desfășurate.

Prin promovarea vânzărilor se înțelege utilizarea mijloacelor și tehnicilor de stimulare,


impulsionare și creștere a desfacerilor de bunuri și servicii ce formeazăoferta unui anumit
agent economic.

Promovarea vânzărilor se realizează prin mai multe tipuri de acțiuni,cele mai


importante fiind:

·     Reducerea prețurilor (tarifelor) – se apelează la această tehnică ca mijloc de eliminare a


reținerilor de la cumpărare ale anumitor categorii de consumatori, pentru care prețul este
considerat prea ridicat;

·      Vânzările grupate vizează desfacerea simultană sau sucesivă a douăsau mai multe


produse la un preț global inferior celui rezultat prin însumarea prețurilor individuale;

·     Costurile publicitare presupun antrenarea în principal a consumatorilor potențiali la


acțiuni de acest gen, urmărindu-se crearea unei atmosfere de   interes   în rândul publicului,
care să favorizeze procesul de vânzare;  

·      Publicitatea la locul vânzării cuprinde ansamblul de tehnici de semnalare, în cadrul


unităților comerciale, în vederea atragerii, orientării și dirijării interesului clientelei spre un
anumit produs sau ofertă, un anumit stand sau raion, utilizând mijloace diferite pentru a
readuce în memoria consumatorilor potențiali o anumiă utilitate, marcă sau produs;

·      Cadourile promoționale privesc o serie de facilități pe care vânzătorul le acordă


cumpărătorului;

·      Merchandisignul  cuprinde un ansamblu de tehnici utilizate în procesul comercializării,


cu un rol promoțional, care se referă la prezentarea, în cele mai bune condiții, a produselor și
serviciilor oferite consumatorilor.

2.2.1. Obiective

Odată construite, campaniile de promovare a vânzărilor urmăresc diverse obiective


– de lacreșterea vânzărilor pe termen scurt sau creșterea cotei de piață (campaniile
vânzătorilor destinate consumatorilor) la introducerea unor noi produse pe raft sau creșterea
stocurilor,creșterea spațiului pe raft pentru anumite produse (obiective ce țin de promovarea
cătrecomercianți) sau creșterea sprijinului forței de vânzare pentru produse noi sau curente
12
sau stimularea forței de vânzare de a aduce noi clienți (obiective ce țin de promovarea către
forțade vânzare). Utilizarea extinsă a promovării vânzărilor din ultima decadă a dus la un
fenomen de saturare, asemănător celui prezent în cazul reclamelor, caracterizat de scăderea
eficienței acestor instrumente comunicaționale ca urmare a imunizării consumatorilor, aceștia
practicadaptându-se la disconfortul „invaziei” reclamelor şi „super -ofertelor” și filtrând
foarte bine informația direcționată spre ei la prioritățile și interesul personal curente. Acest
fenomenreduce reacția consumatorului de a cumpăra un produs odată expus mesajului, ceea
ce obligă producătorii să dezvolte campanii
deosebite sau neconvenționale, care să depășească tiparul pe care consumatorul
îl ocolește, oferind spre exemplu cupoane de valoare semnificativ maimare decât concurența.

Astfel, dincolo de obiectivele pe termen scurt, promovarea vânzărilor ajunge să


contribuie din ce în ce mai mult la dezvoltarea unei relații pe termen lung cu consumatorul și
întărirea poziției produsului pe piață. Managerii încep să evite promoțiile bazate pe preț în fav
oarea celor ce cresc capitalul mărcii.

Alegerea instrumentelor de promovare a vânzărilor reprezină o altă etapă foarte


importantă, necesară atingerii obiectivelor stabilite. Dintre cele mai uzuale instrumente se
detașează urmatoarele:

·     Mostrele sunt produse oferite consumatorilor spre încercare.Oferirea de mostre reprezintă


cea mai eficientă, dar și cea mai costisitoare modalitate de lansare pe piață a unui produs nou;

·    Cupoanele sunt bonuri care oferă cumpărătorilor posibilitatea de a plăti mai puțin în


momentul achiziționării anumitor produse;

·    Ofertele compensate sunt asemanatoare cupoanelor, cu excepția faptului că reducerea de


preț nu se acordă la magazine, ci după achiziționarea produsului;

·    Ofertele – pachet dau consumatorilor posibilitatea de a achziționa un produs la un preț mai


mic decât cel obișnuit;

·    Premiile sunt bunuri oferite gratuit la un preț mai mic, ca stimulent pentru cumpărarea
unui produs;

·    Cadourile promoționale sunt articole utile, inscripționate cu numele firmei care le acordă,


oferite gratuit consumatorilor;

·    Premiile de fidelitate constau în sume de bani sau recompense oferite celor care utilizează
regulat produsele sau serviciile unei firme;

·    Acțiunile de promovare la locul vânzării  includ prezentări și demonstrații efectuate în


punctul de achiziție sau desfacere a mărfii;

·    Concursurile, tombolele, loteriile și jocurile dau consumatorilor posibilitatea de a câștiga


ceva, de exemplu: bani, excursii sau bunuri, prin tragere la sorți sau prin depunerea unui efort
suplimentar.

13
2.2.2. Avantaje

Tendința în creștere legată de utilizarea acestui instrument de marketing explică


orientareamanagerilor de marketing către promovarea vânzărilor ca soluție de creștere a
vânzărilor:

Impulsul de cumpărare mai puternic – răspunsul comercianților la impulsul decumpărare al


consumatorului este acela de a cere producătorilor mai multe promoții devânzare

 Costurile de publicitate sunt din ce în ce mai ridicate – aspect care erodează


eficiența publicității plătite

Reducerea orizontului temporal – atracția creșterii rapide a vânzărilor ca urmare aaplicării


tehnicilor de promovare a vânzărilor este încurajată de creșterea concurențeși scurtarea
ciclului de viață a produsului

Activitatea concurenților – deseori, pe unele piețe, promovarea vânzărilor este folosităatât


de desși atât de agresiv încât obligă concurența să urmeze aceeași practică

Măsurabilitatea – impactul promovării vânzărilor este mult mai ușor demăsurat decâtîn
cazul publicității plătite, deoarece efectul este mai direct și pe termen scurt.

2.2.3. Dezavantaje

Cu toate acestea promovarea vânzărilor are şi dezavantaje:

Promovarea vânzărilor nu reuşeşte să creeze o loialitate stabilă faţă de marcă, pentrucă nu


acţionează asupra atitudinii cumpărătorului, cea care precede pe termen lungmomentul luării
deciziilor de cumpărare;

Folosirea frecventă a acestor tehnici conduce chiar la deprecierea atitudiniicumpărătorilor


faţă de respectiva marcă. Fiind expuşi frecvent la astfel de campaniiconsumatorii sunt tentaţi
să creadă că produsul nu se vinde la preţ obişnuit pentru că ar fi de o calitate îndoielnică;

Promovarea vânzărilor nu are impact substanţial asupra profitabilităţii. Cu toate căaduc


creşteri semnificative ale vânzărilor profitul suplimentar obţinut estecontrabalansat de
cheltuielile făcute pentru conceperea şi punerea în aplicare acampaniei;

Promovarea vânzărilor orientează gândirea marketerilor către rezultate imediate pe termen


scurt. Focalizarea asupra rezultatelor pe termen scurt conduce la neglijarea sau pierderea din
vedere a acţiunilor de promovare cu efecte pe termen lung.

2.2.4. Tehnici de promovare a vânzărilor

Conceptul de promovarea vânzărilor are o semnificaţie destul de diferită, în funcţie de


abordarea pe care o încearcă cel ce doreşte definirea sa. Conform studiilor efectuate de
diverse institutii specializate acest concept a fost interpretat astfel:
14
· un aspect al marketingului care conferă, de regulă temporar, o valoare suplimentară unui
produs sau serviciu, pentru a-l determina pe utilizatorul final să achiziţioneze respectiva
marcă

· totalitatea activităţilor de marketing, altele decât publicitatea şi vânzarea personală, care


stimulează cumpărarea produselor de către consummator

· ansamblu divers de instrumente specifice, majoritatea pe termen scurt, destinate să


stimuleze achiziţionarea mai rapidă sau într-un volum mai mare a unor produse sau servicii de
către consumatori sau de către clienţi industriali.

Analiza definiţiilor de mai sus permite identificarea elementelor principale care


particularizează conceptul de promovarea vânzărilor. Aceste elemente au în vedere în special
faptul că:

 promovarea vânzărilor reprezintă un ansamblu de acţiuni diverse;

 ea se realizează pe o perioadă de timp bine definită;

 scopul urmărit este obţinerea unei creşteri a vânzărilor.

 pe care şi le propune întreprinderea, prin diferitele tehnici promoţionale utilizate, sunt


în strânsă legătură cu “vârsta” produsului:

Printre cele mai utilizate criterii de clasificare a tehnicilor de promovare a vânzărilor


se numără:

 · modul de acţiune asupra cumpărătorilor

 · tipul acţiunii lor

 · tipul realizarii lor

 · poziţia tehnicilor promoţionale faţă de produs.

În funcţie de direcţia de acţiune a tehnicilor de promovare, se pot distinge două


mari categorii:

 · Tehnici “push” (de împingere), care împing produsul spre consummator, Exemplu:
Reduceri de preț; Preț de lansare promoțional; Ofertă specială; Vânzarea grupată;
Oferta de rambursare; Bonuri de reducere sau cupoane; 3 pentru 2; Achiziționarea
produselor uzate; Oferta girafă; Prime; Loterii; Cadouri, etc.

 · Tehnici “pull” (de atragere), care aduc consumatorul potenţial spre produs,
Exemplu: Merchandisingul; Publicitatea la locul vânzării.

Indiferent de tehnicile promoţionale alese pentru acţiunile de promovarea


vânzărilor este foarte important ca în momentul utilizării lor, să se încerce o
personalizare pe fiecare client.
15
Capitolul 3. Aspecte practice privind publicitatea și promovarea vânzărilor
la S.C. REWE ROMÂNIA S.R.L.

3.1. Prezentarea S.C. REWE ROMÂNIA S.R.L.

Penny Market se încadrează în categoria companiilor de retail cu profil de discount


(supermarketurilor de tip discount). Această clasă include:vânzările, în magazine specializate,
de mărfuri diverse, în care predominante sunt cele alimentare, băuturile și produsele din tutun.
Acest tip de activități se desfășoară în general în magazine denumite 'Magazine generale
alimentare', care au ca principal obiect de activitate, vânzarea bunurilor de băcănie, precum și
16
a altor tipuri de mărfuri cum sunt: cosmetice, articole electrocasnice, articole de fierărie,
îmbrăcăminte etc.

Este un supermarket ce se bazează pe vânzarea en-detail și care se adresează


persoanelor cu toate tipurile de venituri, pentru a realiza cumpărăturile zilnice și/sau
programate. Prețurile variază în funcție de produsele comercializate și de calitatea acestora.
Supermarket-ul se axează pe produse și servicii de calitate și lucrează într-un sistem modern
de autoservire.

Sortimentul magazinului numără aproximativ 3000 de produse, împărțite în diverse


categorii, precum lactate, mezeluri, legume și fructe proaspete, dulciuri, sucuri, băuturi,
cosmetice și detergenți. Magazinul oferă și un număr variat de produse electrice și
electrocasnice, precum și articole textile și de întreținere a casei.

3.2. Aplicație practică la S.C. REWE ROMÂNIA S.R.L.

Promovarea, cu tot ceea ce cuprinde ea are un rol important, atât în menținerea dar mai
ales în creșterea eficacității unei oferte de vânzare. Plecând de la această afirmație, Raionul
Alimentar acordă o atenție deosebită acestei acțiuni, practicând în diferite perioade ale anului
și la anumite produse, diverse reduceri de preț: directe,indirecte în funcție de cantitatea
cumpărată.

Promovarea vânzărilor este un mijloc eficient pentru creșterea volumului acestora prin
stimularea pe diferite căi a cumpărătorilor, ajungând astfel la realizarea intereselor
supermarketului, dar mai ales a raionului.

Reducerile de preț vor fi comunicate în catalogul supermarketului și prin intermediul


stației radio a supermarketului, care are rolul de a asigura fondul muzical și de a comunica
ofertele speciale și produsele nou apărute.

Catalogul supermarketului apare în fiecare săptămână și prezintă produsele aflate la


promoție, acesta fiind distribuit în Bârlad. (Anexa 1)

Strategia promoționala a Penny Market pentru brandurile proprii s-a bazat consecvent
pe promotiile de pret. Catalogul actual ne rezerva insa o surpriza, prin abordarea in premiera a
promotiilor cu gratuitate. Retailerul lanseaza nu una, ci patru promotii, toate pe produse sub
brandul Casa Gustului. Trei dintre acestea sunt in sistem 3+1 gratuit, in timp ce a patra ne
propune un 2+1 gratuit. Gratuitatea se acorda, pentru toate cele patru articole, direct pe bon, la
casa de marcat.

pentru obtinerea gratuitatii. O abordare atipica, ce tine mai mult de un magazin cash&carry
decat de un discounter.

Cele patru articole incluse in catalogul Penny Market, valabil în intervalul 02-08
februarie sunt:

• Casa Gustului Cabanos 500g - promotie 3+1 gratuit

17
• Casa Gustului Cremwursti de pui 400g - promotie 3+1 gratuit

• Casa Gustului Slanina cu boia 500g - promotie 3+1 gratuit

• Casa Gustului Bacon 700g - promotie 2+1 gratuit

Dupa cum se poate vedea, greutatea unui pachet, cu gratuitatea inclusa, variaza intre
1,6 - 2,1kg. Este de urmarit in ce masura o astfel de oferta va fi primita de catre consumatori.

Avantajele Penny Market

Produse dietetice

La Penny Market sunt oferite toate produsele de care are nevoie clientul. Dacă
sănătatea nu îi permite să se bucure de anumite articole, este așteptat la Penny Market cu o
zonă specială de produse dietetice, unde găsește tot ce poftește: ciocolată, batoane de slăbit,
napolitane, biscuiți, toate dietetice. Avantajul clentului este sănătatea!

Prețuri mici in fiecare zi

Produsele expuse în baxuri, așezate direct pe rafturile din magazin, nu necesită o


activitate suplimentară din partea personalului, deci cheltuielile aferente acestuia se reduc.
Felul de a expune marfa înseamnă, în fond, un mod de economisire, deci prețuri mai mici
pentru tine, în fiecare zi! În plus, s-au gândit și la ușurința cu care pot fi transportate
articolele. De exemplu, dacă vrea să cumpere un bax, îi este mult mai ușor să-l transporte
astfel.

Amplasarea raioanelor

În interiorul suprafeței de vânzare există zone calde (circulate mai mult de cumpărători
și cu un potențial al vânzărilor mai mare) și zone reci (frecventate mai puțin de cumpărători și
cu un potențial al vânzărilor mai scazut), astfel nu se vor amplasa raioanele cu vânzări scăzute
în zonele reci ale magazinului!

Ideea de bază în amenajarea generală a suprafeței de vânzare și apoi a raioanelor este


de a determina clientul să circule cât mai mult pe suprafața de vânzare. De exemplu pâinea
este amplasată în colțul diametral opus intrării în magazin, astfel cumpărătorul trebuie să
treacă prin tot magazinul pentru a-și cumpăra pâine. Deasemenea se va ține cont de tendința
naturală a oamenilor de a se întoarce spre dreapta, astfel încat produsele care se doresc a fi
vândute vor fi amplasate pe rafturile din dreapta.

Produsele vândute de către supermarket se regasesc în cadrul a cinci raioane:

Ø      Alimentar(food);

Ø      Băuturi;

Ø      Igiena-Întreținere-Cosmetică (non-food);

18
Ø      Bazar(diverse);

Ø      Audio-Video-Electrocasnice.

Astfel, Penny Market este un supermarket ce se bazează pe vânzarea en-detail şi care


se adresează persoanelor cu toate tipurile de venituri, pentru a realiza cumpărăturile zilnice
şi/sau programate. Preţurile variază în funcţie de produsele comercializate şi de calitatea
acestora. Supermarket-ul se axează pe produse şi servicii de calitate şi lucrează într-un sistem
modern de autoservire.

Concluzii și propuneri

Supermarket-ul dispune de o suprafață foarte mare având o gamă variată de produse,


așezate astfel încât consumatorul să își poată alege cu ușurință produsul dorit. Raioanele de
food și non-food sunt cele mai bine aranjate, în schimb raioanele de diverse și  de electriceși
electrocasnice sunt aglomerate și nu așa bine aranjate, 3 dintre gondole sunt așezate aproape
în centrul magazinului iar cea de-a 4 este așezată pe peretele estic al magazinului între băuturi
și paine.

19
Raionul cu produse din panificație este poziționat strategic astfel încât cumpăraătorul
trebuie să treacă prin tot magazinul pentru a ajunge la acest raion.

Magazinul dispune de o gamă de produse personale care au prețuri mai mici.

Ca și propuneri de îmbunătățire ar fi marcarea cu panouri descriptive a fiecărui raion,


astfel cumpărătorul să poată vedea ce categorie de produse se află pe fiecare gondolă. De
asemenea  raioanele de diverse, electrice și electrocasnice ar trebui aranjate astfel încât
produsele să nu mai fie așa îngrămădite.

Gama de produse ar trebui îmbunătățită și diversificată astfel clientul să aibă


posibilitatea să cumpere tot ce-și dorește din supermarketul Penny .

Deci dacă obiectivul campaniei publicitare, care trebuie să fie întotdeauna, în final,
profitul, nu este atins, „vina” eșecului poate fi a campaniei publicitare prost concepută, dar și
a produsului, dacă acesta este slab din punct de vedere calitativ și invers. Dacă un produs are
o calitate excepțională și este foarte competitiv, „singur” nu se poate vinde, doar prin
comunicarea care o realizează el însuși, prin calitate. El trebuie „ajutat” prin mijloace
specifice publicității, promovării în general, altfel rămâne un necunoscut.

Bibliografie

1) Ioan Ciobanu, Management Strategic, Polirom, Iaşi, 1998

2) Juganaru M.- “Marketing”, Ed. Expert, 2000

3) Kotler Ph. Amstrong G., Saunders Jh., Wong V.,- “Principiile marketingului”, Ediția
europeană, Ed. Teora, 2001

20
4) Linton, D., Donnelly R., (2009). Chartered Institute of Marketing Coursebook: “Delivering
Customer Value Through Marketing”, Editura Elsevier Ltd., Oxford

5) Pistol Gh. – “Marketing”, Ed. Fundației “România de Mâine”, București, 1999

6) Popescu, I.C., (2002) “Comunicarea în marketing: concept, tehnici, strategii”, Editura


Uranus, București

7) Ros Jay, Marketingul cu costuri minime, Teora, 1997

8) www.documents.tips.ro

9) www.slideshare.net

10) www.scribd.com

21

S-ar putea să vă placă și