P. 1
Efectele Contractului

Efectele Contractului

|Views: 93|Likes:
Published by gabryelle21

More info:

Published by: gabryelle21 on Feb 11, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/27/2012

pdf

text

original

1

Efectele contractului
I.Scurte precizari teoretice. 1.Notiune.Efectele contractelor constau in nasterea de drepturi si obligatii; o chestiune prealabila stabilirii in concret a efectelor este aceea a interpetarii contractului. 2.Interpetarea contactului.Este operatia prin care se determina intelesul exact al clauzelor contractului, prin cercetarea intentiei partilor. Calificarea contractului apare ca un prim rezultat al intepretarii. 2.1.Regulile de interpretare sunt reglementate de Codul civil in art.:970, 977-985. -regulile generale de intepretare: -prioritatea vointei reale a partilor(art.977) -contractul produce pe langa efectele expres aratate, si alte efecte ( art.970 alin.2) -reguli speciale de intepretare : - interpretarea coordonata a clauzelor(art.982) -interpreatarea clauzelor indoielnice (art.978-980) 3.Principiul obligativitatii contractului(pacta sunt servanda).Este prevazut in art.969 C.civ.:”contractele legal facute au putere de lege intre partile contractante”. -importanta:contractul devine obligatoriu atat pentru parti cat si pentru instanta de judecata chemata sa aplice contractul; -temeiul : siguranta circuitului civil si autonomia de vointa a partilor; in cazuri exceptionale, efectul obligatoriu al contractului suporta modificari in mod independent de principiul autonomiei de vointa a partilor( de ex.:prologarea legala a contractelor de locatiune, influenta evenimentelor de forta majora ); -consecintele fortei obligatorii a contractului : -partile sunt tinute sa-si execute obligatiile asumate una fata de cealalta; -simetria existenta intre modul de incheiere si cel de stingere a contractului: mutuus consensus, mutuus dissensus; -obligatiile contractuale trebuie executate cu buna-credinta. 3.1.Exceptii de la principiul fortei obligatorii: -incetarea unor contracte inainte de teremnul fixat prin moarte unei parti sau disparitia obiectului contractului( art.1552 pct.3 ,art.1439 alin.1 C.civ.);

si anume. H.Starck. Mazeaud si Fr. si elles les avaient prevues.1134 alin.nr. la moralite et la securite dans les contrats.iar in ceea ce priveste puterea de interpretare recunoscuta judecatorului.U.. . principiul sacrosant al fortei obligatorii a contractului: “Mais un principe qui conduit a de semblables resultats merite-t-il vraiment d’etre considere comme sacro-saint?” 1 In litratura franceza. fundamentandu-se pe art.2 -prelungirea efectelor contractelor de inchiriere.J.”. doctrina ramane in mare parte o aparatoare a principiului reglementat de art. In cadrul doctrinei actuale nu constatam o schimbare semnificativa in raportul de forte dintre adversarii si adeptii teoriei impreviziunii. doar Larombiere recunoaste efecte impreviziunii:”Les obligations s’eteignent par la survenance de circonstances telles que les parties n’auraient pas contracte.Aceasta este cu atat mai interesant cu cat se discuta de cateva decenii despre declinul teoriei autonomiei de vointa ca si fundament al fortei obligatorii a contractului. L. invocanduse chiar si unele texte din codul civil in acest sens.B. avec le respect de la parole donnee.1134 alin.rom)si pe delimitarea rolului judecatorului in privinta interpretarii contractelor. Majoritatea autorilor clasici francezi sunt ostili teoriei impreviziunii. dar intr-un mod incomplet. L112/1995.1 in detrimentul modificarii sau desfiintarii contractuluii in caz de impreviziuine. Aubry si Rau discuta principiul enuntat de art.G. la ora actuala. 2 . aceasta relatie este foarte bine evidentiata prin sintagma :”effet relatif du lien obligatoire”. in dreptul civil.969 C.1 4.1 (art. aceasta se rasfrange asupra clauzelor obscure sau ambigue.In unele teze de doctorat din perioada interbelica. .Pe fondul acestor realitati.40/1999).” Autorii citati pun in discutie insusi fundamentul acestei orientarii.1134 alin. ori au facut-o. Se considera ca doar imposibilitatea de executare poate conduce la desfiintarea contractului.Astfel. Obligativitatea si opozabilitatea contractului: fata de celelalte persoane contactul nu este obligatoriu .Roland si L.modificarea efectelor contractelor cu executare succesiva ca urmare a aplicarii teoriei impreviziunii.Astfel. insa el le este opozabil ca un fapt juridic stricto-sensu. mais elle est necessaire pour faire regner.1 prin prisma aplicarii dispozitiilor legale numai in punctele in care partile ori nu si-au exprimat vointa. intrucat este evidenta o scadere a importantei practice a teoriei.Obligativitate si relativitate2: obligativitatea contractului fata de parti este in stransa legatura cu principiul relativitatii contractului:art.consecintele imediate se regasesc pe teren probational.diversi parizani ai impreviziunii au propus o serie de fundamentari ale teoriei.civ. problema se pune oarecum similar cu dreptul administrativ.. la care se adauga sporirea diligentei particularilor in a insera in contracte diverse clauze care sa-i apere de eventualele situatii de dezechilibru financiar.Mai multe explicatii pot fi gasite in acest sens : pe de o parte trebuie luata in considerare o relativa stabilitate economica.. prin efectul legii(L17/1994. 5.prelungirea efectelor actului juridic cu executare succesiva datorita unui caz de forta majora.O. H. iar pe de alta parte exista interventia legislativa in anumite domenii.Dintre clasici.Boyer adopta o atitudine mai flexibila si apreciaza pozitia Curtii de casatie in materia impreviziunii precum si a doctrinarilor care o aproba ca fiind “difficilement defendable.”.973(“conventiile n-au efect decat intre partile contractante).Chabas salutat pozitia constanta a Curtii de Casatie in sensul respingerii impreviziunii:”La position de la Cour de cassation parait extremement rigoureuse.

si le tiers refuse de tenir l’engajement”.1. 3 . cu exceptia celor contractate intuituu personae. intrucat obiectul contractului il constituie obligatia3 Obligatia debitorului este de rezultat.astfel incat ei dobandesc toate drepturile si obligatiile acestuia. -in privinta obligatiilor asumate (anterior transmiterii dreptului catre succesor).si art. -in privinta drepturilor dobandite de autor prin contracte( anterioare transmiterii dreptului catre succesor ). b)-succcesorii cu titlu particular dobandesc doar un anumit drept al autorului lor astfel incat chestiunea relativitatii se pune numai in legatura cu contractele incheiate anterior de autorul lor cu alte persoane . a)-succesorii universali si cu tilu universal sunt continuatorii personalitatii autorului lor.care nu au participat la incheierea contractului: . acestea in principiu nu se transmit succesorului.Domeniul de aplicare a principiului relativitatii efectelor contractului: contractul are efect obligatoriu intre parti .1120:”Neanmoins.ca regula generala. promisiunea faptei altuia(conventia de porte-fort) este o exceptie aparenta . spre deosebire de cel roman. contactele incheiate anterior de autor vor produce efecte –in limitele aratate deja-in urmatoarele contitii: anterioritate constata prin data certa a inscrisului si respectarea masurilor de publicitate. reglementeaza promisiunea faptei altei persoane in art. .Denumesc situatiile in care drepturile si/sau obligatiile contractuale pot sa apartina si/sau sa incumbe unor persoane-penitus extranei. modificari ale dreptului transmis catre succesor si drepturile reale consimtite anterior transmiterii catre succesor. de catre autor.3 5. .civ. c) creditorii chirografari :opozabilitatea contractelor incheiate de debitor se manifesta in sensul ca ei suporta tranformarile din patrimoniul debitorului. -ei pot interveni in numele debitorului pentru a exercita anumite drepturi patrimoniale ale acestuia : art. precum si fata de succesorii partilor. acestea vor profita succesorului sub conditia de a se afla in stransa conexiune cu dreptul dobandit . si nu de mijloace.1175 –prin actiunea in simulatie-. 6.975 C civ – prin actiunea pauliana. exceptii: obligatiile propter rem si scriptae in rem.Exceptii de la principiul relativitatii.creditorii chirografari pot inlatura aceasta opozabilitate in conditiile art. on peut se porter fort pou un tiers.cu referire la asumarea de obligatii civile. sauf l’indemnite contre celui qui s’est porte fort ou qui a promis de faire ratifier. nu exista exceptii de la principiul relativitatii. en promettant le fait de celui-ci.974 C.Codul civil francez.

cat si tertul beneficiar pot cere executarea obligatiei fata de acesta din urma. 7. 7. -dreptul tertului beneficiar se naste nemijlocit in patrimoniul . -determinarea tertului beneficiar.4 debitorului de a determina o terta persoana sa-si asume un angajament juridic fata de creditor. al stipulantului. in ipoteza in care tertul beneficiar este mostenitorul universal sau cu titlu universal al stipulantul.1. contractul de asigurare facultativa.o actiune in desfiintarea contractului.2. .. cel putin moral. straina de contract-tertul beneficiar. exista doua exceptii de la principiul relativitatii: stipulatia pentru altul si actiunile directe.1121:”On peut pareillement stipuler au profit d’un tiers. 4 .sa dea. sa faca sau sa nu faca ceva in folosul unei terte persoane. 7. -nu exista un sediu general al materiei 4.dispune ca cealalta partepromitentul.meme ou d’une donation que l’on fait a un autre. lorsque telle est la condition d’une stipulation que l’on fait pour soit. -cu referire la stipulatia in favoarea tertului. -atat stipulantul.”. ca efect al nasterii valabile a contractului dintre stipulant si promitent. pentru a o deosebi de actiunea directa contractula Codul civil francez reglementeaza stipulatia pentru altul in art. stipulatia are caracter accesoriu fata de opertia juridica principala dintre stipulant si promitent. 8. stipulantul este creditorul executariii obligatiei promitentului fata de tert.Actiunea directa.Conditii: -vointa de a stipula pentru o alta persoana (tertul beneficiar). va putea introduce –in aceasta calitate. se retine astfel.de regula. de continuator al personalitatii stipulantului. .Reprezinta mecanismul juridic prin care o persoana – titularul actiunii directe-dobandeste dreptul de a actiona direct pe debitorul debitorului sau.. doar aplicatii:donatia cu sarcini. cu urmatoarele consecinte: -relatiile dintre ei sunt guvernate de contractul incheiat (si care poate constitui obiectul principal al intregii operatiunii juridice). . contractul de transport.cu referire la dobandirea de drepturi. un interes. poate fi denumita actiune directa in sensul special al teremenului. Este acel contract prin care o parte-stipulantul. totusi. -din punct de vedere tehnic.Stipulatia pentru altul( contractul in folosul altei persoane).numai stipulantul – nu si tertul beneficiar-poate cere desfiintarea contractului de stipulatie.Partile contractului sunt stipulantul si promitentul.

-actul juridic secret: este adevarata manifestare de vointa a partilor.1542 ( contractul de mandat). (poate lipsi in cazul in care actul public este fictiv).Clasificare: -simulatia absoluta: contractul aparent este fictiv. vor avea castig de cauza acei terti care invoca cu buna-credinta actul aparent.” 9. -acordul simulatoriu: o conventie secreta care exprima intentia de a simula.2. codul civil consacra principiul inopozabilitatii actului secret.scopul actiunii: stabilierea existentei actului secret. real si a caracterului mincinios al actului public(total dau partial).Este “operatiunea juridica unitaracare creeaza o aparenta neconforma cu realitatea prin incheierea concomitenta a doua acte juridice: unul public si mincinos. total sau partial.1. un asemenea act nu poate avea nici un efect in contra altor persoane. implicit sau explicit . nu poate avea putere decat intre partile contractante si succesorii lor universali. creditorii chirografari daca au fost de buna-credinta . care contine in sine acordul .Exceptie de la principiul opozabilitatii. -in raporturile dintre parti.de altul secret si adevarat. .5 obisnuita ( ordinara ) pe care o are orice creditor impotriva propriului sau debitor. ale carui efecte sunt inlaturate sau modificate . cunoscut precum si constatarea existentei unui act juridic secret care modifica. 9.pot fi terti si succesorii lor universali sau cu titlu universal atunci cand prin simulatie li s-au lezat drepturile proprii.4.Erga alios dissimulata non valent”). . al partilor de a simula. nereal) al unui act juridic public. 9. in tot sau in parte . -tertii in materia simulatiei sunt: succesorii cu titlu particular.Simulatia . actul public nu produce nici un efect(“Inter partes simulata valent.Efectele simulatiei: -intre parti si succesorii lor universali sau cu titlu universal singurul act care produce efecte este cel secret.3.1175:”Actul secret care modifica un act public.Structura simulatiei presupune trei acte juridice ( negotium juris): -actul juridic public:este actul prin care se creeaza situatia juridica aparenta. -fata de terti . 9.” Codul civil reglementeaza numai efectele simulatiei in art.1488 ( contactul de antrepriza ) si art. -deghizarea totala sau partiala: contractul aparent este deghizat. -interpunerea de persoane . dispozitiile actului public.Actiunea in declararea simulatiei este “acea actiune civila prin care se urmareste constatarea caraacterului simulat(mincinos. -codul civil o reglementeaza in doua cazuri:art. 9.

. imprescriptibila. . Y a cerut insa obligarea in continuare a reclamantei-parate Z la plata lunara a sumei mentionate in intelegerea facuta cu fostul sau sot cu ocazia divortului. intreaga operatiune juridica a simulatiei este lovita de nulitate absoluta.G. s-a luat act de “angajamentul” reclamantului X (fostul sat) de a-i plati paratei Y (fosta sotie) “o pensie de intretinere de x lei lunar. sub conditia validitatii sale. Simulatia incheiata in scopul fraudarii fiscului:O. pe tot timpul vietii” si s-a consemnat acordul paratei fata de acest angajament .5. care a desfacut casatoria sotilor dupa 35 de ani de convietuire. X s-a recasatorit cu Z.12/1998 privind taxele de timbru pentru activitatea notariala: . II.6 atunci cand partile contractante au prevazut in actul autentic de vanzare-cumparare a unui imobil sau in actul de inchiriere un pret mai mic sau o chirie mai mica decat in actul secret. fiind necesare doua capete de cerere in acest sens. Ulterior desfacerii acestei casatorii.. sustinand ca acesta i-a constituit astfel o renta viagera . pretul folosintei imobilului fiind stabilit la 100 $ lunar . 2)Intre A in calitate de locator si B in calitate de locatar a intervenit un contract de locatiune pe doi ani. Cerinte : a) Precizati care este problema de drept din speta. contractul contine urmatoarea clauza “ neplata la termen a chiriei atrage plata majorarilor de intarziere al caror cuantum nu poate depasi cuantumul total al chiriei restante”. b)Solutionati actiunea formulata de Z si cererea reconventionala a lui Y. 9.. Dupa decesul lui X.6 . Prin sentinta de divort nr. sotia supravietuitoare Z a solicitat instantei de judecata sistarea platii pensiei de intretinere in favoarea lui Y. de multe ori este insotita de acţiunea in anulare (nulitate) a contra-inscrisului.efectul principal al actiunii: de a face sa inceteze caracterul secret al contra-inscrisului. care devine public. Prin cerere reconventionala. studiul ei este interesant din punctul de vedere al atitudinii legiuitorului faţă de simulaţie.este o actiune in constatare de drepturi.nr. 12/1998 a fost abrogată.proba difera in functie de calitatea persoanei : parte contractanta sau tert. .potrivit art. – OG nr. .Rezolvati urmatoarele spete: 1.

7 Intrucat B nu si-a executat obligatia de plata a chiriei pe ultimele 6 luni. de la cine anume şi pe ce cale ar putea obţine B.. neprecizată în cele de mai sus. solicitand instantei obligarea paratului la plata chiriei restante si a unor despagubiri in cuantum de 800 $. Suma împrumutată nu este restituită la scadenţă. la 12. restituirea sumei împrumutate ? 4) La 15.1999 A.05. intrucat nu a ridicat lemnul la data stipulata in contractul incheiat cu A. unde reuşise să acumuleze o sumă egală cu cea împrumutată. considerati ca subdobanditorul va fi tinut sa respecte obligatia de a nu construi decat imobile cu destinatia de locuinte ? 6)A ii vinde lui B un fond de comert . A. industriaş forestier. 3) La 26. In masura in care B se hotaraste sa vanda ternul respectiv inainte de efectuarea oricaror constructii. Somaţi de B. motivate de cresterea chiriilor pe piata imobiliara. fata de imprejurarea ca B si-a executat necorespunzator obligatia contractuala.2001. Rezolvati actiunea introdusa de catre C. C formuleaza o actiune in rezolutiunea contractului de exploatare forestiera. menţionează că banca la care era deschis contul său. constituie în favoarea lui B. În funcţie de ce împrejurare. până la data de 26. A il cheama in judecata. intrase brusc în incapacitate de plată.05. proprietarul unei paduri . Ulterior. A. b) Solutionati actiunea introdusa de A. A ii vinde padurea lui C. afirmă că este un terţ faţă de contract.08. a unui împrumut cifrat la 70% din valoarea reală a imobilului. un drept de ipotecă asupra unui imobil al său pentru a garanta restituirea. . proprietarul actual.2000.09. 5) A ii vinde lui B un teren intravilan situat intr-un cartier rezidential. care ii apartine tot lui A. După cinci zile. vinde imobilul lui C. în contractul de vânzarecumpărare precizându-se că imobilul este liber de orice sarcini. să plătească această sumă.2000 A. incheie cu B. iar C. in contract prevazandu-se o clauza de neconcurenta pentru o perioada de trei ani. un cotract continand obligatia lui B de a taia copacii dintr-o anumita portiune determinata din padure.cu obligatia pentru cumparator de a nu construi decat imobile cu destinatia de locuinte. pentru a nu diminua valoarea terenului invecinat. Cerinte : a) Precizati problemele de drept din speta.

A . Instanta respinge actiunea cu motivarea ca dreptul de a pretinde restituirea sumei apartine numai tatalui lui X . datat 15. care s-a ingrijit efectv de paraintii sai. printre altele. a vândut lui R.. Poate Q. B invoca lipsa calitatii procesuale active a reclamantei. Intrucat B nu isi executa obligatia de intretinere. B transmite cu titlu oneros acelasi fond de comert catre C. In masura in care C desfasoara activitati comerciale de natura sa-l prejudicieze pe A. Comentati hotararea pronuntata in speta . Datorita acestor considerente. La scurt timp după aceea. După acest deces. stabilindu-se pentru cumpărător. ar putea fi obligat prin instanţă să respecte clauza de neconcurenta ? 7) A l-a imprumutat pe B cu suma de 50. fara a se face vreo referire la obligatia de neconcurenta.8 Dupa un an de zile. un imobil. paratul invoca efectele solidaritatii. decedează lăsând ca unică moştenitoare pe Q. in apararea sa. până la sfârşitul vieţii acesteia din urmă.000. să intenteze cu succes o acţiune prin care să obţină rezoluţiunea contractului ? 9) La 12. in speta. A i-a donat lui B o parte determinata din imobilul – casa de locuit – dobandit de A in baza contractului de vanzare-cumparare cu clauza de intretinere incheiat anterior cu parintii sai.2000.1998 . încetează să mai presteze întreţinere lui Q.09.05. A formuleaza o actiune in revocarea donatiei pentru neexecutarea sarcinii.X.000 lei in contract prevazandu-se ca obligatia de restituire devine scadenta la doi de zile de la formarea sa. R. soţia vânzătorului. P. fiul si mostenitorul legal al lui A . care este parte in conventia de imprumut . . formuleaza o actiune in justitie impotriva lui B. in actul de donatie era prevazut ca debitorii obligatiei de intretinere sunt A si B in mod solidar. in sensul ca obligatia asumata se considera executata numai prin prestatia unui singur debitor. Intrucat A decedeaza iar debitorul B nu-si executa obligatia . două obligaţii : să presteze întreţinere vânzătorului până la sfârşitul vieţii acestuia şi să efectueze aceeaşi prestaţie în beneficiul lui Q. 8) P. bun propriu.

1998 A. unicul moştenitor al lui B. şi C. anexand la dosar notificarea pe care acesta i-a expediat-o inca de la 2. in virtutea caruia cel dintai se obliga sa transmita proprietatea unui teren pe care urma sa-l predea la 28.2000.o8.12. tatăl lui X. la 21..2000 .000 de lei din care 15.1998".08. 11) La 23.02. cu incepere de la 31. şi C.000 de lei.000. Ce acţiune ar trebui să fie intentată de A. o convenţie prin care B.000.08. un apartament. părţile redactează un înscris în care se menţionează : "Preţul ce îl convenim este de 40. se ajungea la încălcarea rezervei succesorale a lui A. asupra deghizării donaţiei printr-o vanzare. la plata sumei de 25. In sustinerea pretentiilor sale.09. dona lui C. o acţiune prin care solicită să se constate caracterul mincinos al contractului de vânzarecumpărare încheiat. Cerinte : a) Calificati relatia dintre obligatiile contractuale ale lui B si X. 10) La 15. în formă autentică. reclamantul arată că părţile acestui contract încheiaseră. intentează împotriva lui C. După trei zile. convenindu-se..1996 A.000.000 de lei s-au plătit cu două zile înainte de autentificare.10. reclamantul depune la dosar contractul incheiat la cea data intre X si B.02. şi pe ce temei legal pentru a obţine obligarea lui B. totodată. vinde lui B.000.2000 spre a-i comunica lui A refuzul de a presta intretinerea datorata sub pretextul neexecutarii de catre X a obligatiei de predare a terenului. în prealabil. Reclamantul releva caracterul abuziv si culpabil al conduitei lui B. În motivarea acţiunii sale. urmând a-l plăti până la 31. reclamantul propune proba cu martori. pentru restul preţului cumpărătorul rămâne dator.9 Solutionati actiunea formulata de A. între B. A formuleaza impotriva lui B o actiune in executarea silita a obligatiei de intretinere pe care paratul si-a asumat-o la 18. Spre a dovedi existenţa donaţiei. b) Aratati cum se poate apara paratul in speta.000 de lei? . in schimbul obligatiilor asumate de cel de-al doilea cu privire la plata unei sume cu titlu de pret si la prestarea de intretinere in favoarea lui A. întregul imobil. Ce va decide instanţa în legătură cu proba propusă de reclamant ? 12) La 15.02.1992 cu privire la o construcţie şi terenul aferent. contractul încheiat în formă autentică consemnând un preţ de 11.2001.2000. Reclamantul arată că prin conventia incheiata in prealabil intre B.

un contract perfectat la 23.01. Ele exprima toate sentimentele oneste ale unei drepte constiinte..cum este numita obligatia. au o acceptiune foarte larga. sugerandu-i sa se indrepte impotriva lui B. incheiata la 22. . la o saptamana dupa scadenta.08. C.un contract incheiat in forma autentica. A i-a pus in vedere ca va proceda la urmarirea silita a imobilului. intre B si C. . la data de 20. A va informeaza cu privire la faptul ca B i-a remis contractul de vanzare-cumparare atunci cand..un contract de vanzare-cumparare a aceluiasi apartament . este primul efect al oricarui contract.1997 C a pus la dispozitia lui A contractul de constituire a dreptului de abitatie. Aceste cuvinte.1996 intre B si C.1996. cuvinte energice care.01. Rau) b) « Aceasta legatura de drept.. ridicand contractul la inaltimea legii. .10 13) A va solicita o consultatie juridica prezentandu-va urmatoarele inscrisuri : . » (C.un contract incheiat la 23. scadenta prevazuta pentru restituire fiind 23. Fara a pretinde un .buna credinta. ii confera grandoare si majestate.08.1997 .. Ea este conditia esentiala fara de care nu ar exista.02.000 de lei cu titlu de imprumut.Lectura juridica Comentati urmatoarele citate : a) « Conventiile trebuie executate cu buna-credinta. Totodata.01.1996 prin care A acorda lui B o suma de 130. Cum il sfatuiti pe A sa procedeze pentru a-si recupera suma imprumutata ? III. intrucat acesta din urma a ramas adevaratul proprietar. la 3. Aubry . prin care primul instituia in favoarea celui de-al doilea un drept de abitatie asupra aceluiasi apartament. vinculum juris.1996 prin care B instituia in favoarea lui A un drept de ipoteca asupra unui apartament pentru garantarea imprumutului .. adica in conformitate cu intentia partilor si in considerarea scopului avut in vedere la formarea lor. Ea este faptul datorita caruia conventiile legal formate tin loc de lege celor care le-au facut. constatat printr-un inscris sub semnatura privata.

” (H.. si in absenta oricarei interdictii constitutionale. scrie Ghestin . Dar aceasta regula nu se intemeiaza numai pe consideratii individualiste. J. disimularile si simularile perfide. Fr. român) este consecinta autonomiei de vointa. vointa este atotputernica: ea angajeaza individul in acelasi fel ca legea. ea are in acelasi timp un fundament moral. doctrina insista pe notiunile de utilitate si de justitie. in fine. Insa. Mazeaud. economic si social.. mergand pana la a propune de a substitui aceste fundamente ale fortei obligatorii a contractelor sau dogma autonomiei de vointa . «Autonomia de vointa. Mazeaud. speculeaza pe seama credulitatii. fr. ( 69 C. In sistemul nostru politic.11 rafinament de delicatete care impinge dezinteresul pana la sacrificiu. nici legislatorul. simplitatii si ignorantei» (M. legea proscrie contractele viclene si manoperele sirete. Chabas) . procedeele neoneste ." (H. Larombiere) c) „Regula inscrisa in art. nici judecatorul nu vor sti sa dezlege contractantii. L. civ. calculele frauduloase. L. Chabas) d) „Judecatorul nu poate nici modifica nici rezilia contractul. Aceasta putere apartine legiuitorului. Fr... inteleasa ca exercitiul unei puteri suverane paralele si concurente legii (. civ.) este incompatibila cu starea actuala a dreptului pozitiv».1134 C. rautatea care. de curand. tebuie sa recunoastem ca numai legea poate inlatura principiul pacta sunt servanda... J. L.. care consacra omnipotenta legiuitorului.. degizandu-se sub aparenta prudentei si abilitatii..

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->