Sunteți pe pagina 1din 2

Nr Momentele Obiective Continutul lectiei Metode si Resurse Evaluare

crt lectiei operationale procedee materiale


Activitatea profesorului Activitatea elevilor
1 Moment - verifica prezenta la ora - comunica absentii Dialogul Harta fizica a Asiei
organizatoric - pregateste materialul didactic necesar lectiei - pregatesc caietele si documentele scolare Videoproiector
(2 min.)
2 Verificarea - adreseaza intrebari referitoare la continuturile invatate - sunt atenti,se concentreaza si raspund la Conversatia Harta fizica a Asiei -orala frontala
cunostintelor anterior intrebarile referitoare la clima Asiei examinatoare -analiza
(5 min.) - indica la harta raspunsurilor

3 Pregatirea - adreseaza intrebari intuitive referitoare la continutul - sunt atenti Conversatia -imagini
aperceptiva lectiei noi - raspund la intrebari euristica -videoproiector
(2 min.) - prezinta imagini cu formatiuni vegetale,animale si - observa Expunerea -suport power
soluri,cerand elevilor sa recunoasca ce este reprezentat Observatia point
- afiseaza la videoproiector titlul lectiei noi -manual
- comunica oral obiectivele urmarite la lectie - noteaza titlul lectiei noi Dialogul -caiete
4 Dirijarea O1 - sugereaza elevilor sa scrie pe fisa de lucru ce inteleg - sunt atenti Brainstorming- -Harta fizica a Evaluarea
predarii si prin vegetatie,fauna si soluri,timp de 2 minute - completeaza fisa de lucru ul Asiei deprinderilor
invatarii lectiei - analizeaza cu elevii corectitudinea raspunsurilor - corecteaza sau completeaza raspunsurile Analiza -fisa de lucru de lucru cu
noi - cere elevilor sa mentioneze zonele biogeografice ale - mentioneaza zonele biogeografice Lucru cu harta -manualul,atlasul harta
(30 min.) Asiei,tinand cont de extinderea in latitudine - noteaza continutul lectiei Conversatia -suport power
- precizeaza elevilor modul de completare a - sunt atenti la indicatiile profesorului euristica point
O6 ciorchinelui referitor la zonele biogeografice de pe fisa - completeaza ciorchinele Tehnica -calculator
in mod individual,timp de 3 minute,folosindu-se de - corecteaza eventualele greseli ciorchinelui - fisa de lucru
O4 harta din manual sau atlas - se organizeaza in grupuri -ciorchine Evaluare
- confrunta raspunsurile cu elevii - sunt atenti la explicatiile oferite de Conversatia curenta
- cere elevilor sa mentioneze factorii care infl. vegetatia profesor si la sarcinile trasate euristica -caiete
O2 - imparte elevii in 9 grupe,numarand din trei in trei - lectureaza textul din manual,analizeaza Tabelul -tabel
- sugereaza completarea unui tabel cu informatii despre hartile si completeaza tabelul incomplet -manual
fiecare formatiune vegetala in parte,citind textul din - fiecare reprezentant al grupului prezinta Lucrul cu harta - Harta fizica a
manual si folosindu-se de harti,in timp de cinci minute informatiile completate Observatia Asiei
- explica rolul fiecarui membru in cadrul grupului - noteaza in caiete continutul lectiei -hartile tematice
- dupa completarea partii distribuite fiecarui grup,un - localizeaza fiecare formatiune Explicatia din manual
O4 reprezentant din fiecare prezinta ce a scris vegetala,animalele si solurile caracteristice Problematizarea
- discuta cu elevii despre corectitudinea si modul de - corecteaza eventualele erori Lucru cu harta -imagini
O3 sintetizare a ideilor,localizand formatiunile vegetale si - sunt atenti Observatia -videoproiector
adresand intrebari suplimentare - observa imaginile prezentate Tehnica -calculator
- prezinta imagini la videoproiector treptat,cu - raspund la intrebari ciorchinelui -suport power
prezentarea fiecareia in parte,cu plante,animale,soluri - sunt atenti la imaginile prezentate point
O5 - adreseaza intrebari cu privire la relatia ce exista intre Lucrul cu -manual,atlas
clima,vegetatie,fauna si soluri - identifica ideile principale cu privire la manualul -caiete
- analizeaza cu elevii etajarea vegetatiei din Muntii etajarea vegetatie din Muntii Himalaya Analiza
Himalaya -noteaza continutul lectiei sistematic

5 Atingerea feed- - precizeaza elevilor sa identifice asemanari si deosebiri - sunt atenti Conversatia -fisa de lucru Autoevaluare
back-ului intre formatiunile vegetale ale Asiei si Europei, - completeaza fisa de lucru Bula dubla
(4 min.) completand fisa de lucru -
6 Fixarea - distribuie fise de evaluare - completeaza fisa de evaluare Dialogul -fise de evaluare Evaluare
cunostintelor - sugereaza elevilor sa rezolve in echipe cerintele - verifica raspunsurile Lucrul in echipe scrisa
(6 min.) - dupa completarea lor,verifica raspunsurile
7 Apreciere orala. - consemneaza in catalog note pentru elevi - noteaza tema -caiete Apreciere
Tema (1 min) - anunta tema de realizat acasa - manual orala