P. 1
www.referat.ro-Managementul_calitatii

www.referat.ro-Managementul_calitatii

|Views: 2,225|Likes:
Published by samanismul

More info:

Published by: samanismul on Apr 14, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/19/2013

pdf

text

original

Sections

 • 2.1.1. CALITATEA ŞI OBIECTIVELE CALITĂŢII
 • 2.1.2.1. CE A FOST MAI ÎNTÂI: OBIECTIVUL SAU NEVOIA ?
 • 2.1.2.2. NEVOILE CLIENŢILOR DEVIN OBIECTIVELE FURNIZORILOR
 • 2.1.3.1.1. AVANTAJELE OBIECTIVELOR STRATEGICE DE CALITATE
 • 2.1.3.2. OBIECTIVELE DE CALITATE LA NIVEL TACTIC
 • 2.1.4. BAZELE FIXĂRII OBIECTIVELOR DE CALITATE
 • 2.2.1. MANAGEMENTUL CALITĂŢII PRNTRU COMPETITIVITATE
 • 2.2.2. MANAGEMENTUL CALITĂŢII PENTRU CLIENŢI
 • 2.2.3.MANAGEMENTUL CALITĂŢII PENTRU ANGAJAŢI
 • 2.2.4. MANAGEMENTUL CALITĂŢII PENTRU PRESTATORII DE SERVICII
 • 2.3.1. TRILOGIA JURAN
 • 3.1.1 CARACTERISTICI ALE SERVICIULUI
 • 3.2.1. TIPOLOGIA SERVICIILOR PUBLICE
 • 3.2.2. ORIENTAREA SERVICIILOR PUBLICE
 • 3.3. INSTITUŢIILE PUBLICE
 • 3.4.1. INSTRUMENTE ŞI TEHNICI PENTRU ÎMBUNĂTĂŢIREA CALITĂŢII
 • 3.4.2. METODA CELOR ŞAPTE PAŞI PENTRU ÎMBUNĂTĂŢIRE CONTINUĂ
 • 3.4.3. MANAGERIZAREA CALITĂŢII SERVICIILOR OFERITE
 • 3.4.4.1.1.PREMIUL DE CALITATE BELDRIGE
 • 3.4.4.1.2. PREMIUL PREŞEDINTELUI
 • 3.4.4.2. MODIFICĂRI ADUSE PREMIULUI BELDRIGE
 • 4.1. OBIECTUL DE ACTIVITATE
 • 4.2. STRUCTURA ACTIVITĂŢILOR DESFĂŞURATE
 • 4.3. ANALIZA SWOT
 • 4.4.1. ÎMBUNĂTĂŢIREA CALITĂŢII APEI POTABILE
 • 4.4.2. ÎMBUNĂTĂŢIREA CALITĂŢII SERVICIILOR DE SALUBRIZARE A ORAŞULUI
 • 4.4.3. OPORTUNITĂŢI PENTRU S.C. EDILUL S.A. BEIUŞ
 • 4.4.4. SISTEMUL INFORMAŢIONAL

2. MANAGEMENTUL TOTAL AL CALITĂŢII De Horge Vasile
“Încrederea este pentru orice firmă cel mai important capital, fără de care nu se poate realiza nimic. Ea creeaza în orice domeniu premisele unei evoluţii prospere.” Albert Schweitzer

CALITATEA – O PROBLEMĂ A ÎNCREDERII

Orice om, sistem sau proces are proprietăţi care privite din unghiuri diferite pot fi considerate puncte tari sau puncte slabe. Un comportament raţional al acestora presupune identificarea lor şi acţiunea în conformitate cu ele. Cine susţine că totul este perfect se va confrunta cu lipsa de credibilitate. Aceasta pentru că inevitabil, cine acţionează face şi greşeli. Şi dacă nu vorbeşti despre aceste greşeli înseamnă că ori nu îţi dai seama de ele, ceea ce este mai puţin probabil, ori nu vrei să schimbi nimic. Managementul calitaţii nu înseamnă să faci o impresie bună, ci să-ţi reevaluezi real potenţialul şi sa-ţi îmbunătăţeşti performanţele. Acest principiu este valabil pentru conducere, pentru angajat şi pentru firmă în ansamblul ei.

2.1.1. CALITATEA ŞI OBIECTIVELE CALITĂŢII
Conform seriei de standarde ISO 8402/95 calitatea este “ansamblul de caracteristici ale unei entităţi care îi conferă aptitudinea de a satisface necesităţi exptimate şi implicite”.. În acest standard revizuit, termenul entitate cuprinde nu numai un produs sau un serviciu, ca în definiţia anterioară, dar de asemenea o activitate, un proces, o organizaţie sau o persoană. Termenul produs, considerat ca rezultatul proceseloe sau activităţilor, poate cuprinde materii prime, materiale, servicii etc. Calitatea reprezintă satisfacerea continuă a cerinţelor clienţilor

Satisfacerea diverselor necesităţi ce reprezintă obiectivul calităţii, implică deci ca această calitate să fie urmărită pe tot parcursul procesului industrial (pentru produs) sau terţiat (comerţ, administraţie) sau mai mult, pe tot parcursul întregului ciclu de viaţă al unui produs: proiectare, realizare etc. Aceste necesităţi exprimate şi implicite pot fi: cele ale utilizatorilor unui produs sau servuciu (deja exprimate sau urmând să fie identificate); cele ale cerinţelor societăţii (obligaţii exprimate prin legi, reglementări coduri, sau alte considerente vizând, de exemplu securitatea, protecţia mediului, sănătatea etc.) cele ale unui bun management intern al unui organism de necesităţi interne exprimate de conducătorii săi) Acest obiectiv se traduce prin implementarea prevederilor destinate: produsului sau serviciului, pentru traducerea acestor necesităţi în specificaţii necesare realizării lor şi pentru a se asigura că fabricaţia este conformă cu specificaţiile stabilite; cerimţele societăţii sau celor reglementate, pentru a asigura respectarea acestor cerinţe unei bune gestiuni interne, pentru implementarea instrumentelor manageriale potrivite.(Froman, 1998:11) 2.1.2. FIXAREA OBIECTIVELOR DE CALITATE Un obiectiv se defineşte ca fiind ţinta pe care ne propunem să o atingem, o realizare către care se îndreaptă eforturile noastre. Aplicat la calitate, un obiectiv de calitate este ţinta pe care ne propunem să o atingem în privinţa calităţii. Un obiectiv constă de obicei dintr-un număr şi un grafic de activităţi. În unele accepţiuni obiectivele de calitate sunt legate de planificarea calităţii. Aceasta se bazează pe faptul că nu se poate planifica ceva abstract. Se trece la planificare numai după ce afost fixat obiectivul. Într-o altă accepţiune termenul de “planificare” se limitează la activitatea de stabilire a mijloacelor folosite pentru atingerea obiectivelor şi nu este privită ca fiind o activitate de fixare a obiectivelor de calitate şi elaborarea produselor şi proceselor necesare pentru a atinge obiectivele respective. În această lucrare am inclus activitatea de fixare a obiectivelor de calitate ca parte componentă în planificarea calităţii. Obiectivele tactice de calitate. În ţările dezvoltate, obiectivele de calitate sunt numeroase, ca urmare a convergenţei dintre, pe de o parte nevoile umane nelimitate şi pe de altă parte capacitatea societăţii de a satisface nevoile umane. Nevoile devin obiective de calitate şi generează obiective de rang inferior, care iau forma caracteristicilor produsului sau serviciului, procesului şi controlului procesului. Aceste obiective numeroase sunt numite obiective tactice de calitate, pentru a le deosebi de cele strategice. În abordarea tradiţională, obiectivele de calitate erau aproape exclusiv tactice, fiind fixate de către departamentele

funcţionale de la nivelurile ierarhice medii şi inferioare ale firmelor, de exemplu la nivel de secţie. Obiectivele strategice de calitate. Obiectivele strategice de calitate sunt fixate la nivelurile superioare ale ierarhiei din firmă şi sunt parte a planului de afaceri. Conceptul de obiectiv strategic de calitate este rezultatul logic al tendinţei de a da calităţii prioritate absolută între obiectivele firmei. Obiectivele strategice de calitate completează obiectivele tactice, fără a le înlocui. Atingerea obiectivelor tactice are aceeaşi importanţă. Însă, obiectivele strategice au un efect profund asupra întregii abordări privind obiectivele de calitate şi planificarea modului de ale atinge. Acest efect profund se extinde şi asupra rolului celor responsabili cu fixarea şi îndeplinirea lor.

2.1.2.1. CE A FOST MAI ÎNTÂI: OBIECTIVUL SAU NEVOIA ?
Dintr-un anume punct de vedere, fixarea obiectivelor este prima etapă. De exemplu obiectivul principal al furnizorilor este de a-şi găsi surse de venit. Un pas important în această direcţie este identificarea clienţilor şi a nevoilor lor. Privită astfel, fixarea unui obiectiv este urmată de identificarea clienţilor. Nevoile acestor clienţi devin obiective de rangul doi ale furnizorilor, care necesită identificarea altor clienţi, ale căror nevoi devin obiective de rangul trei şi aşa mai departe. Din alt punct de vedere, prima etapă este aflarea nevoilor. Un client îşi dă seama că are o nevoie căreia piaţa nu-I răspunde. Nevoia nesatisfăcută îi influenţează comportamentul în aşa fel încât clientul ia el însuşi iniţiativa; astfel, satisfacerea unei nevoi devune un obiectiv care trebuie atins. Prin urmare, conştientizarea existenţei unei nevoi este urmată de fixarea obiectivului de a satisface acea nevoie. În concluzie este limpede că în ambele cazuri este o strânsă legătură între nevoi şi obiective.

2.1.2.2. NEVOILE CLIENŢILOR DEVIN OBIECTIVELE FURNIZORILOR
Nevoile unei persoane pot deveni propriile sale obiective. De asemenea, nevoile sale pot deveni obiectivele altcuiva. Prntru a răspunde la întrebarea “Ce a fost mai întâi?” trebuie să avem în minte că atunci când sunt implicate două părţi - clientul şi furnizorul – punctul de vedere asupra succesiunii nevoi/obiective este diferit. Nevoile

clientului devin obiectivele furnizorolui. Însă întrebarea “Ce a fost mai întâi?” este incompletă până ce nu clarificăm din al cui punct de vedere. Unii specialişti au hotărât, deşi nu în unanimitate, ca prima etapă în planificarea calităţii să fie considerată “Fixarea obiectivelor de calitate”. Un argument convingător pentru această hotărâre a fost faptul că nu se poate planifica ceva abstract. Planificarea calităţii se poate face doar după fixarea unor obiective. Văzută astfel, fixarea obietivelor este cea care deschide drumul în planificarea calităţii. (Juran, 2000:31)

2.1.3. ORIGINEA OBIECTIVELOR DE CALITATE

Obiectivele de calitate au diferite origini. În domeniul afacerilor, multe obiective de calitate îşi au originea în nevoile clienţilor. Satisfacerea fiecărei nevoi devine un obiectiv care trebuie atins. Despre astfel de obiective se poate spune că sunt orientate spre piaţă. Alte obiective de calitate pot fi considerate ca orientate spre tehnologie. Ele apar mai întotdeauna atunci cvănd o firmă elaborează un concept tehnologic necunoscut pe piaţă până atunci. Devine necesară crearea unei pieţe, firma convingând clienţii că, de fapt, au nevoie de serviciul ce îl furnizează noul concept. Un exemplu este casetofonul portabil cu căşti (Walkman). Firma care l-a lansat nu a făcut-o ca un răspuns la vreo cerinţă binecunoscută a clienţilor. A riscat, sperând ca produsul să îşi poată creea o piaţă. O altă sursă a obiectivelor de calitate sunt impulsurile interioare ale oamenilor. Unii manageri se zbat pentru a realiza un management perfect în firmele lor.

Conţinutul obiectivelor strategice de calitate. dacă lărgim definiţia “clientului” spre a cuprinde pe toţi cei care sunt influenţaţi de activităţile noastre. Aceste caracteristici influenţează în mod direct vandabilitatea produsului. durata funcţionării între două defectări. (Juran. 2000:31) 2. Aceste obiective au un efect profund atât asupra producţiei cât şi asupra planificării calităţii. amabilitatea.1. Este clar că există diferite surse pentru obiectivele de calitate. . consumul de combustibil.1.O altă sursă de obiective de calitate o constituie diferitele ordine ale forţelor sociale: legi. Însă cele mai multe îşi au originea în nevoile clienţilor. În ciuda elementelor distinctive ale unui sector economic sau ale unei firme. OBIECTIVELE STRATEGICE DE CALITATE Obiectivele strategice de calitate reprezintă o categorie specială. există unele obiective srtategice cu aplicabilitate largă: • performanţele produsului. Acest obiectiv se referă la caracteristicile importante. care determină răspunsul la cerinţele clientului: promptitudinea în în asigurarea reparaţiilor. presiuni din partea colegilor şi tipare comportamentale impuse de cultura societăţii respective. inclusă doar de putin timp în planul de afaceri a firmelor.3. regulamente.

Fixarea obiectivelor strategice de calitate este un prim pas vital pentru transformarea viziunii fiecărei întreprrinderi în realitate. 5. dar de cea mai bună calitate. Acest obiectiv urmăreşte îmbunătăţirea vandabilităţii şi/sau reducerea cheltuielilor provocate de calitatea necorespunyătoare. 2. misiune ţintă. • cheltuielile generate de calitatea necorespunzătoare. cum ar fi dorinţa de a produce cu cele mai mici costuri. prin estimări. Acesta a fost întotdeauna un obiectiv în economia de piaţă.1. Pentru astfel de “macroprocese”.. De obicei. rezultatul concretizării obiectivului este o listă de proiecte vizând îmbunătăţirea calităţii. obiectiv. licitaţiile. Deoarece obiectivele trebuie aprobate la cel mai înalt nivel. de exemplu lansarea unui nou produs. aprovizionarea. el priveşte funcţionarea proceselor importante. Procesul selectării obiectivelot stimulează unitatea de sscopuri ale managerilor. • îmbunătăţirea calităţii. de a oferi servicii la cele mai mici costuri. să introducem acest obiectiv în planul de afaceri şi să îl divizăm cu succes la nivelurile ierarhice inferioare. Această viziune poate fi asemănată cu dorinţele. o problemă specială care se pune este: cine trebuie să aibă responsabilitatea pentru atingerea obiectivului? (Juran.• competitivitatea performanţelor. care conţine şi distribuirea corespunzătoare a responsabilităţilor. tendinţa de a introduce competitivitatea performanţelor este recentă. Obiectivele care fac parte din planul de afaceri au mai multe şanse să li se aloce resursele necesare. depinde de cum îmţelege problema fiecare. managerii de rang superior se implică personal. Acest obiectiv este intrat recent şi el în planul strategic de afaceri.33) 2.1. este posibil. dar ireversibilă. • performanţele proceselor majore. 2000. 3. Deşi costurile acestea nu sunt cunoscute cu precizie. obiectivul privind îmbunătăţirea calităţii include şi un obiectiv de reducere a costurilor datorate calităţii necorespunzătoare.( Alţii specialişti utilizează termeni cum ar fi: scop. OBIECTIVELE DE CALITATE LA NIVEL TACTIC . de natură multifuncţională. însă rareori a fost cuprins în planul de afaceri. 4.3.1.) 2.2.3. În ciuda lipsei cifrelor exacte. facturarea. oricum ar fi.1. AVANTAJELE OBIECTIVELOR STRATEGICE DE CALITATE 1. de a fi lider in domeniul calităţii. Sistemul de recompense asociat cu planul de afaceri contribuie la atingerea obiectivelor. sunt recunoscute ca fiind foarte mari.

Cele mai multe obiective sunt exprimatr în specificaţii şi proceduri care definesc o calitate. Benchmarkingul . Unii furnizori interni constituie monopoluri interne. procesul de desfăşurare a acestora va crea la nivel tactic obiective suplimentare de calitate. transportul în cadrul unităţii. firmele pot face mereu comparaţii folosind băncile de date din sectorul respectiv. Exemplele cunoscute se referă la pregătirea statelor de plată. ţintă care trebuie atât de controlorii de calitate. Însă ei pot şi trebuie să se implice în abordarea de grup a obiectivelor tactice. BAZELE FIXĂRII OBIECTIVELOR DE CALITATE Un considerent important în fixarea obiectivelor este alegerea bazei adecvate. Managerii de rang superior nu se pot implica în fiecare obiectiv tactic de calitate – numărul acestora fiind foarte mare. În sectoarele economice care sunt monopoluri naturale. un mare proiect de construcţii. În astfel de cazuri obiectivul trebuie fixat astfel încât să facă faţă concurenţei estimate pentru data la care proiectul va fi terminat. automatizarea unui proces economic important. cum ar fi anumite companii prestatoare de srvicii publice. Această abordare include probleme cum ar fi planificarea participativă. marea majoritate a obiectivelor de calitate au fost stabilite la nivelurile inferior şi mediu ale ierarhiei. astfel încât performanţele furnizorului intern pot fi comparate cu ofertele furnizorului extern. după cum am spus. cât şi de muncitori. abordarea structurată destinată înlocuirii empirismului şi instruirea planificatorilor.Dacă privim din punct de vedere istoric. În firmele care au avut de multă vreme obiective strategice de calitate. Piaţa Obiectivele de calitate care influenţează vandabilitatea trebuie să se bazeze în primul rând pe piaţă – atingerea sau depăşirea calităţii existente pe piaţă. obiectivele sunt stabilite în mare parte pe o bază tehnologică. În unele firme există şi concurenţă internă – performanţele diviziilor regionale sunt comparate între ele. Tehnologia La nivelurile ierarhice inferioare.4. Obiectivele. provin din numărul mare de nevoi ale clienţilor plus caracteristicile de produs şi de proces corespunzătoare. înterţinerea clădirilor. Însă cele mai multe monopoluri interne au concurenţi potenţioli: furnizori externi care se oferă să presteze aceleaşi servicii.1. Unele obiective sunt legate de proiecte cu o durată îndelungată de realizare: de exemplu elaborarea unui produs nou implică o perioadă de câţiva ani. 2.

. Conceptul cuprinde ficxarea obiectivelor pe baza pieţei – a realizărilor obţinute de concurenţii externi. contribuind la perpetuarea pierderilor cronice.cerinţa ca timpul de servire a clienţilor să nu fie mai lung decât timpul celui mai performant concurent. Rezultatele din trecut O altă bază. (Juran.cerinţa ca fiabilitatea unui produs să fie cel puţin egală cu cea a produsului pe care îl înlocuieşte şi cu cea a modelului concurent cel mai fiabil. ameninţări. De multe ori însă nu se dispune de mijloacele de evaluare a impactului schimbarilor şi de revizuire corespunzătoare a obiectivelor. alte modele. este baza istorică. baza istorică a adus numeroase prejudicii.2. Obiectivele de calitate pentru cazurile cu cheltuieli cronice mari datorate calităţii necorespunzătoare trebuie să urmărească un progres planificat. Acest procedeu evită riscul folosirii rezultatelor proprii ca bază exclusivă pentru fixarea obiectivelor. În timpul procesului de fixare a obiectivelor. Firmele îşi creează aceste mijloace analizând annual competitivitatea rezultatelor loe şi alte informaţii care indică tendinţele curente. Firmele care folosesc conceptul de benchmarking subliniază faptul că evaluează atent schimbările care au loc şi că le iau în consideraţie pe parcursul procesului de benchmarking. El ia în considerare şi realizările concurenţilor interni: filiale. Pentru altele. În unele firme există un audit annual de calitate condus de mangerii de rang superior.35) 2. alte divizii. prin folosirea căreia obiectivele curente reprezintă repetarea performanţelor din trecut (uneori ele sunt mai stricte pentru a stimula îmbunătăţirile. Pregătire acestuia include analiza schimbărilor care au avut loc de la auditul precedent.Benchmarking este o denumire recentă pentru fixarea obiectivelor de calitate pe baza cunoaşterii realizărilor obţinute de alţii. ocazii. Se ştie că obiectivele de calitate trebuie să fie într-o continuă schimbare pentru a răspunde schimbărilor continue care apar la orizont: tehnologii noi.2000:34. Termenul de benchmarking s-a aplicat în cazuri precum: . IMPORTANŢA MANAGEMENTULUI CALITĂŢII . folosită pe scară largă pentru fixarea obiectivelor de calitate. În folosirea termanului benchmarking se consideră implicit că obiectivul că obiectivul de calitate poate fi atins. din moment ce deja a fost atins de alţii. folosirea acestei baze este utilă pentru asigurarea unei stabilităţi. prin folosirea procesului de îmbunătăţire a calităţii. Obiectivele de calitate reprezintă o ţintă mobilă. în special acele care au cheltuieli cronice mari datorate calităţii necorespunzătoare. managerii trebuie să fie în alertă pentru a evita o astfel de folosire greşită a bazei istorice.) Pentru unele produse şi procese. concurenţi noi.

total quality management”sau .T. Baza pentru implementarea unui sistem de managementul calitaţii o constituie claritatea şi transparenţa structurii organizatorice şi aproceselor întreprinderii.TQM”) este o extensie a conceptului de management al calităţii în sensul participării şi motivării tuturor membrilor unei organizaţii(de la vârful ierarhiei până la bază) în interesul propriu şi cel al mediului său (Froman. Clienţii aşteaptă ca partenerii lor de afaceri să lucreze fără erori. De accea un sistem eficient de managementul calitaţii este o premisă importantă pentru competitivitatea unei firme. 1998:18) Acum vom incerca sa analizăm managementul calitaţii orientat spre mai multe direcţii. este foarte greu să analizezi de ce apar mereu erori şi disfuncţionalitaţi. asigurarea calităţii şi îmbunătăţirea calităţii”( conform SR ISO 8402:1995) Managementul total al calităţii1( în engleză .. Calitatea este foarte importantă. care afecteaza direct clienţii şi implicit gradul de satisfacţie a acestora. când.Cineva spunea că “managementul calitaţii nu este o modă. ci o strategie de supravieţuire”. ci şi prevenirea repetării lor.(N. 2.. obiectivele şi responsabilităţile şi care le implementează în cadrul sistemului calităţii prin mijloace cum ar fi: planificarea calităţii. organizatorici şi umani.) . conduc inevitabil la pierderea lor în favoarea concurenţei. dar tocmai acest “într-un fel sau altul” este un factor de incertitudine. care influenţeaza calitatea produselor şi serviciilor şi evitarea erorilor printr-un sistem transparent de procese şi relaţii clar definite. În acest mod pot fi recunoscute sursele de erori ceea ce constituie punctul de plecare pentru înlaturarea lor. Să fii mai bun înseamnă să satisfaci cerinţele tot mai diversificate ale clienţilor şi asta într-un timp cât mai scurt şi cu costuri minime. ansamblul activităţilor funcţiei generale de management care determină politica în domeniul calităţii. 1 În limba română – SR ISO 8402:1994 – acest termen este tradus Managementul Calităţii Totale. Dar de ce managementul calitaţii? Firmele doresc să fie şi să rămână competitive. Un management sistematic al calitaţii te ajuta să obţii şi să-ţi îmbunătăţeşti permanent performanţele.care poate rapid să compromită funcţionarea sistemului.1.2. Produsele sau serviciile cu deficienţe. Atunci când nimeni nu ştie exact cum decurg lucrurile din acea întreprindere. MANAGEMENTUL CALITĂŢII PRNTRU COMPETITIVITATE Să fi mai bun decât concurentul tău – aceasta asigură succesul pe termen lung. Managementul calităţii este . O bună calitate presupune nu numai corectarea de fiecare dată a erorilor. cum şi de ce trebuie să facă un anumit lucru. Lucrurile vor merge şi în lipsa acestuia într-un fel sau altul. Pentru aceasta este cu adevărat nevoie de un management sistematic al calitaţii. controlul calităţii. Când nimeni nu ştie cine. Să corectezi greşelile este bine să nu faci greşeli este şi mai bine.. Un sistem de managementul calitaţii consecvent practicat trebuie să asigure controlul factorilor tehnici. este greu să crezi că data viitoare cineva va face acel lucru mai bine.

. 1996). Numai cine cunoaşte nevoile clienţilor săi poate are o şansă de a le satisface. Nu noi îi facem o favoare clientului servind-ul. Trebuie purtate discuţii deschise cu toţi angajaţii despre punctele tari şi punctele slabe ale proceselor. . Angajaţii trebuie să primească numai informaţiile de care au nevoie pentru a-şi îndeplini optim sarcinile. Problema care se pune este ce instrumente şi resurse pot fi folosite în implementarea în întreprindere a unei strstegii de orientare către client.Clientul stă în centrul tuturor eforturilor organizaţiei. Clienţii ştiu să aprecieze managementul calităţii după cum: . O firmă fără clienţi nu poate exista. este constrâns să acorde clienţilor actuali şi potenţiali un rol central în strategiile sale. Clientul nu ne întrerupe atunci când muncim..afecerea fiecărei firme presupune atragerea şi păstrarea clienţilor” .4. . MANAGEMENTUL CALITĂŢII PENTRU CLIENŢI Nu există firmă fără clienţi.primesc la timp produsele sau serviciile.trebuie să recurgă la reclamaţii mult mai rar. el este chiar scopul şi sensul activitaţii noastre.(Pollard.2. căutând răspuns la întrebarea: “ce îmbunătăţiri se pot aduce?” Cine vrea să supravieţuiască în concurenţa acerbă de astăzi. cum şi în ce măsură îşi poate aduce contribuţia la creşterea gradului de satisfacţie al clientului.pot să se bazeze pe furnizori. Ulterior se va lucra în comun la găsirea unei soluţii. Misiunea noastră este să-I împlinim aşteptările: menţinerea unui standard înalt de calitate şi service. Managementul calităţii trebuie să adopte o poziţie total diferită. 2001:81) Ce este un client? “Nu clientul depinde de noi. . ci noi depindem de el.Un client nu este un element exterior. De fapt. . ci el ne face o favoare nouă că ne dă ocazia să-l servim. renunţa să semnaleze problemele existente. De multe ori angajaţii. O organizaţie îşi găseşte raţiunea de a exista numai atunci când produsele şi serviciile sale satisfac nevoile clienţilor. Implicarea tuturor angajaţilor în acest proces de îmbunătăţire continuă a calităţii presupune completa lor informare. Clientul este o persoană care ne comunică dorinţele sale. Un client este şi rămîne un client ”(Qualitat in Focus. cu cât contribuţia la succesul firmei va fi mai mare. pag. Orice angajat trebuie încurajat să semnaleze erorile şi disfuncţionalităţile chiar dacă nu are o propunere concretă de remediere.produsele corespund cerinţelor lor. ci o parte vie a afaerii organizaţiei.” Clientul este cea mai importantă persoană pentru organizaţie. Cu cât cerinţele clienţilor sunt mai bine reflectate în cadrul sistemului de managementul calităţii. “Complet nu înseamnă “detaliat”.2.2. Şi angajaţii din întreprindere trebuie să ştie. consiliere excelentă şi furnizarea de informaţie completă.

Pentru toate acestea este eficientă utilizarea ca instrumente de licru a seriei de standarde ISO 9000.Principal. transpunerea lor în practică.Toţi cei ce intră în procesul muncii au un rol important. Nu numai clienţii vor profita de sistematizarea proceselor de întreprindere şi de creşterea eficienţei generată de aceasta. Procesele şi responsabilităţile sunt clar definite.2. ci să-şi orienteze întreaga organizare către client. ci conform planificării “conştiente”. Cine constată că iniţiativele şi propunerile sale de eficientizare sunt luate în serios.MANAGEMENTUL CALITĂŢII PENTRU ANGAJAŢI Peter Drucker ne oferă o definiţie simplă. a managementului: înseamnă a duce la bun sfârşit obiectivele propuse co ajutorul celor din jur. În primplanul seriei de standarde ISO 9000 stă relaţia dintre firmă şi client. va participa activ la procesul de ameliorare a calităţii. pentru succesul firmei. El devine conştient de importanţa sa. Fiecare angajat care cunoaşte sensul muncii sale şi se poate identifica cu aceasta îşi va îndeplini bine obligaţiile. Ele doresc nu numai să asigure un service de prima mână. În prim plan nu vom găsi calitatea produselor sau serviciilor. managementul propunerilor sau instruirea personalului departamentului de de service. altele preferă abordări esenţiale diferite. ca managementul reclamaţiilor. Managementul calităţii trebuie să asigure transpunerea în practică de către angajaţi a obiectivelor firmei şi ale calităţii. ca parte componentă a întregului sistem şi de răspunderea pe care o poartă pentru calitatea produselor şi serviciilor. . fiecere angajat este integrat în acest sistem. rămîne la latitudinea firmei. Un sistem de managementul calităţii şi documentaţia sa asigură transparenţa firmei. Sunt cerinţe minime care ne indică “ce” trebuie făcut. ci o reţea de procese care face posibilă satisfacerea eficientă a dorinţelor clienţilor. 2. dar profundă. Fiecare angajat îşi cunoaşte locul pe care îl ocupă în cadrul acestor procese. în timp ce standardele tehnice definesc detalii ale produselor. Aceasta garantează bunul mers al afacerii – dar nu “într-un fel sau altul”.În timp ce unele întreprinderi încearcă să se apropie de client adoptând soluţii izolate. Ea ne oferă cadrul pentru reglementarea anumitor compartimente ale întreprinderii. “cum” trebuie făcut. În egală măsură managementul calităţii aduce schimbări în bine şi pentru angajaţi. ISO 9000 stabileşte norme pentru organizarea structurii şi a proceselor unei întreprinderi.3.

Contribuie valoric unii faţă de ceilalţi. spre deosebire de verificarea produselor materiale ale unei întreprinderi industriale. Nu există o posibilitate practică de a supune un serviciu.4. William Pollard2 spunea că o firmă ce nu îşi ajută angajaţii să persevereze şi să-şi îmbunătăţească performanţele. nu va supravieţui. Toţi angajaţii participă la asigurarea unei calităţi superioare şi la menţinerea ei pe termen lung în cadrul tuturor proceselor. 2001:33) 2.Se poate pune pune întrebarea: când este eficient managementul calităţii? Răspunsul este foarte simplu: când funcţioneaza în practică.2. Calitatea serviciilor este în mare măsură dependentă de calificarea şi motivaţia acestora. Conducerea firmei este responsabilă pentru crearea premiselor procesului de îmbunătăţire a calităţii. . iar o companie care nu dobândeşte profit în urma serviciilor prestate. . înainte 2 Preşedintele companiei SeviceMaster din America.contribuie valoric spre beneficiul clienţilor. MANAGEMENTUL CALITĂŢII PENTRU PRESTATORII DE SERVICII Seria de standarede ISO 9000 reliefează două aspecte importante pentru servicii: primul se referă la angajaţii firmei. deoarece eforturile lor combinate valorează mai mult decâtsuma eforturilor participanţilor individuali(efectul de sinergie). Fiecare trebuie să ştie şi să poată descrie în ce constă activitatea sa. învăţând împreună şi experimentând sentimentul satisfacţiei pe care-l aduce o realizare. Ca teorie rămâne fără efect. prin produsele pe care le obţin sau prin serviciile pe care le oferă. (Pollard. Fiecare poate să facă propuneri de schimbări raţionale în cadrul locului său de muncă. Managementul calităţii este o problemă colectivă. Angajaţii pot contribui în cel puţin trei moduri la activităţile firmei. precum şi avansând în procesul de dezvoltare a aprecierii de sine a fiecăruia. contribuie valoric spre beneficiul managerilor. Al doilea aspect se referă la imposibilitatea verificării calităţii serviciilor. Fiecare trebuie să se implice în realizarea acestor deziderate. ea însaşi trebuie să participe activ în acest proces şi să stimuleze totodată implicarea tuturor angajaţilor. nu va fi în stare să se îngrijească eficient de clienţii săi.

Un exemplu ar fi cazul de la Cernobâl. Adesori. iar prestaţia lor are caracter individual.disciplinele calităţii”. De exemplu în Statele Unite o treime din ceea ce se face constă în refacerea unui lucru deja . etc. Serviciile. Pentru o firmă care şi-a pierdut poziţia de lider in calitate.1998) Pe lângă individualitate. există pericolul ca doar clientul să fie cel care măsoară ulterior calitatea serviciului.Caracteristicile produselor şi rata defecţiunilor sunt în mare măsură stabilite în timpul planificării calităţii. întrucât gradul ridicat de subiectivitate şi incertitudine fac ca procesele să fie nereproductibile. serviciile se caracterizează şi printr-o mare susceptibilitate de a conţine erori..oameni care nu au fost instruiţi să folosească . De regulă. erorile nu pot fi corectate ulterior. alte utilaje care nu funcţionează. o procedură aprobată.3. au efecte îngrozitoare.Un element important aici este pierderea cotei de piaţă. Unele dintre obstacolele întâlnite de planificatori se află în afara controluilui lor. Datorită faptului că o inspecţie finală este dificil de realizat. prezintă niveluri diferite de calitate.(Juran. care prin natura lor sunt imateriale. Acest obstacol este . ci şi din inexistenţa unor taloane pentru procesele prestării de servicii. un program.9) .de a ajunge la client. serviciul ajunge la client chiar în momentul prestării lui. Elementul critic este că cea mai mare parte a planificării a fost făcută de amatori . 2.Aceasta înseamnă că eventualele erori sau abateri de la calitate nu pot fi corectate. În cazul cel mai bun aceste defecţiuni produc iritare şi cheltuieli minore.. continuitatea funcţionării depinde total de calitate încorporată în acele bunuri şi servicii.Un al doilea element îl constituie aşa-numita . apar defecţiuni de toate felurile: întreruperea curentului electric. eventual cel mult retuşate. Datorită lipsei de planificare a calităţii apar unele consecinţe destul de grave care ar trebui conştientizate.. Dacă nu există calitate. o anumită specificare de calitate.viaţă în spatele piedicilor puse de calitatea necorespunzătoare. consecinţa cea mai evidentă este pierderea cotei de piaţă. Un nivel unitar de calitate nu poate fi atins.Corectarea greşelilor implică creşterea cheltuielilor în ce priveşte calitatea. Tuturor planificatorilor li se cere să respecte mai multe crioterii: un buget. unei încercări finale pentru a stabili dacă respectă standardele de calitate dorite. 2000:8. o reglementare guvernamentală etc.planificarea calităţii de către amatori”. PLANIFICAREA CALITĂŢII De ce este necesară planificarea calităţii? Există motive convingătoare pentru a vedea că planificarea calităţii este necesară..făcut”.Un al treilea element îl constituie conştientizarea de către firme a faptului că suportă costuri excesive din cauza pierderilor cronice legate de calitate. La rândul ei. Aceasta decurge nu numai din faptul că omul este principalul factor implicat. În cel mai rău caz.”Observăm că viaţa într-o societate tehnologizată ne face să depindem de continuitatea funcţionării bunurilor şi serviciilor care fac posibilă o asemenea societate. a comunucaţiilor şi transportului.(Brakhahn..

cu programe adecvate. baze de date neadecvate sau alte cauze. bugete restrânse.Însă atâta timp cât se menţin condiţiile existente din trecut.ne-am planificat noi înşine problemele cu care ne confruntăm acum”. . Nu este vorba de planificatori incompetenţi sau rău intenţionaţi(însă uneori poate fi vorba şi de aceasta). TRILOGIA JURAN Managemantul calităţii se realizează cu ajutorul a trei metode şi acestea sunt: . dar se confruntă cu numeroase obstacole: programe nerealiste. Trebuia conştientizată nevoia schimbării. Într-un fel. se va continua să se planifice în acelaşi mod.Numeroase crize şi probleme concrete îşi au originea în modul în care a fost planificată de la început calitatea.) Pe întregul traseu se realizează activitatea de măsurare Activităţi Fixarea obiectivelor de calitate Identificarea Determ clienţilor inarea nevoilo r clienţil Rezultate Lista obiectivelor de calitate Lista clienţilor .1. Planificarea calităţii este activitatea de elaborare a produselor şi proceselor necesare penrtru satisfacerea nevoilor clienţilor. • se elaboreză procesele capabile să producă respectivele caracteristici. 2. .planificarea calităţii.controlul calităţii. iar din păcate rezultatele vor fi aceleaşi. • se stabilesc metodele de control al procesului şi se transferă planurile rezultate către compartimentul de execuţie.îmbunătăţirea calităţii. .(figura 2.3.1..Ea implică o serie de etape universal valabile. prezentate pe scurt în cele ce urmează: • se fixează obiectivele de calitate • se identifică clienţii. • se elaborează caracteristicile produselor şi serviciilor care să răspundă nevoilor clienţilor. • se determină nevoile clienţilor. si nu doar atăt ci trebuie făcut ceva în acest sens pentru îmbunătăţirea calităţii.cei asupra cărora vor avea efect eforturile pentru atingerea obiectivelor.

Prin urmare.transf Figura 2. Îmbunătăţirea calităţii.proiectele de îmbunătăţire. cât şi eliminarea neconformităţilor sau deviaţiilor faţă de ceea ce a fost prevăzut de-a lungul întregului proces. faze succesive ale unei prestări de serviciu). execuţie Inspecţia este o operaţie de ţinere sub control a calităţii la un anumit stadiu al Este vorba de acţiunile operaţionale care permit atât monotorizarea unui proces(derularea unei fabricaţii.. tehnici şi activităţi cu caracter operaţional utilizate pentru satisfacereacatre referitoare la calitate”(conform SR condiţiilor ISO 8402:95). care are drept scop de a determina dacă rezultatele obţinute la acest stadiu sunt conforme cu cerinţele specificate. • se stabileşte o echipă cu responsabilităţi clare pentru a duce la bun sfârşit fiecare proiect. Metodologia cuprinde o serie de etape unuversal valabile: • se stabileşte infrastructura necesară pentru a asigura îmbunătăţirea anuală a calităţii. de Proiectele proceselor risticilo control r al Procese gata să proces producă procesul ului ui. în sensul standardului ISO 8402. acţiunile întreprinse în întraga organizaţie pentru creşterea eficacităţii şi eficienţei activităţilor şi proceselor în scopul de a asigura avantaje sporite atăt pentru organizaţie cât şi pentru clienţii acesteia”. . departam • se evaluează calitatea entul de reală. controlul calităţii constă în următoarele etape: Lista nevoilo procesului luat în considerare. reprezintă . • se compară calitatea reală cu obiectivele de calitate. • se identifică ceea ce trebuie efectiv îmbunătăţit .or Stabilire Stabilirea Stabilir Proiectele a caracteristicilor produselor produsului ea mijloacel caracte or . Adică reprezintă procesul de ridicare a performanţelor la un nivel fără precedent. • se acţionează asupra diferenţelor.1. Operaţiile de ţinere sub control al calităţii se referă la ordinea operaţiilor care are responsabilitatea obţinerii calităţii pe tot parcursul procesului.. erul Controlul calităţii este definit ca reprezentănd . Diagrama de planificare a calităţii.

Pierderea se cronicizează.2 mai arată că. după cum sunt şi caracteristicile produselor sau proceselor. managementul calităţii se realizează pentru fiecare din ele. cu învăţăminte ajutorul aceloraşi trei procese generice: planificarea. Pe parcursul execuţiei devine clar că procesul nu este capabil să creeze produse bune 100%. pentru că .2 este un grafic având timpul pe abcisă costul suportat pentru calitatea necorespunzătoare (deficienţe de calitate) pe ordonată. Din figură putem observa că 20% din produse trebuie refăcute din cauza deficienţelor calitative. Sarcina acestuia este de a realiza procesele şi de a obţine produsele. Acest lucru s-a realizat prin al treilea proces al Trilogiei şi a nume îmbunătăţirea calitaţii. controlul.2. apoi elaborează proiectele produselor şi proceselor care pot răspunde acelor nevoi. motivaţia şi instruirea necesară echipei pentru: diagnosticarea cuzelor. Şi totuşi. De fapt.Fiecare unitate funcţională p are caracteristici individuale.aşa s fost planificat” Figura 2. stabilirea mijloacelor de control pentru a se menţine progresul înregistrat Cele trei procese ale Trilogiei sunt legate între ele. pierderile cronice au fost diminuate până la un nivel mult sub cel planificat.• se asigură resursele.. pe parcurs. Această relaţie este prezentată în diagrama Trilogiei Juran. Diagrama Trilogiei Juran pierderi cronice Trilogia nu este o simplă metodă de a explica managementul calităţii. Figura 2. s-a înţeles că piederile cronice reprezentau o ocazie ÎMBUNĂTĂŢIREA CALITĂŢII costul calităţii necorespunzătoare . Este 0 tim 0 un concept unificator care se aplică întregii companii.2) Vârful abaterilor sporadice 40 Planificarea calităţii 20 Începere a execuţiei Zona iniţială de controlul calităţii (în timpul execuţiei) Noua zonă de control al calităţii control al calităţii Figura 2. planificatorii transferă planurile către personalul de erxecuţie. îmbunătăţirea. La sfârşit. (Figura 2. stimularea găsirii remediilor. Planificatorii determină identitatea şi nevoile clienţilor.

24.Rezultatul reducerii deficienţelor produselor a însemnat reducerea costurilor datorate calităţii necorespunzătoare. creşterea numărului de livrări la termen şi reducerea insatisfacţiilor clienţilor. .142) CAPITOLUL III . 2000:19.de îmbunătăţire şi au fost întreprinse acţiuni pentru a valorifica această ocazie.(Juran.

Clientul tinde să participe în producerea şi furnizarea serviciului consumat Este necesară definirea clară a cerinţelor pe care trebuie să le implinească un serviciu sau un proces de prestare de servicii sub formă de caracteristici observabile şi susceptibile de a fi evaluate de către client. care urmează să fie îndeplinit şi care prin natura sa. Oricum. servicii publice.1996:118) Prestarea unui servicviu reprezintă activitatea sau execuţia creatoare de valoare făcută în contul clientului. Domeniile tipice pentru prestarea de servicii pot fi următoarele: servicii hoteliere. Acestea tind să fie imateriale în natură – Produsul material va conţine întotdeauna câteva aspecte ale serviciului nematerial. comerţ. producţie. service. este relevant să se presupună că în industria serviciilor. 3. va fi posibil să se ajungă la un produs aproape în totalitate nematerial. cât şi una imaterială. nu presupune o specificare precisă sau o cantitate bine definită. Conform ISO 9004-2. un produs poate îngloba atât o parte materială. ca de ex. Acestea tind să fie produse şi consumate simultan – Nici un intermediar nu face legătura între producerea serviciului şi clientul său. intangibil. livrare şi deservirea clienţilor.3. 2. asigurările sau consultările psihologice.1 CARACTERISTICI ALE SERVICIULUI Atributele serviciului includ următoarele: 1. Serviciile sunt caracterizate în esenţă prin intangibilitate. servicii de sănătate. el poate fi însoţit de o componentă . Cu căt ponderea componentei imateriale (definitorie pentru servivii) a unui produs creşte. CALITATEA PENTRU SERVICIILE PUBLICE 3. Partea materială a unui serviciu poate avea diferite dimensiuni sau poate lipsi.(James. Noţiunea de produs este definită ca rezultatul unor activităţi şi procese. cu atât scade ponderea componentei materiale. finanţe consultanţă.1 DEFINIREA SERVICIILOR Un serviciu este un produs imaterial. Întreprinderile productive prestează servicii în cadrul activităţilor lor de marketing. pentru că clientul este acela care până la urmă va cumpăra serviciul şi întotdeauna pretinde anumite aspecte sau forme ale serviciului.1. Calitatea este creată 3. Cu toate aceste chiar dacă serviciul de bază este imaterial.

el poate fi însoţit de o componentă secundară materială. Ele se consumă în momentul producerii lor. Datorită intangibilităţii. În prima abordare. Aceasta constituie o altă caracteristică a serviciilor. calitatea unui serviciu este dificil de evaluat înaintea cumpărării lui de către client. sinceritate. politeţe Termenele ofertei. Procesul de prestare de servicii şi cel de consum nu pot fi separate. denumită şi principiul . cum ar fi proprietatea clientului constituie premise indispensabile ale procesului prestării de servicii. din perspectiva procesului. deschidere. metode şi echipamente moderne Credibilitate. Serviciile pot fi prestate numai prin integrarea factorului extern.secundară materială. conştientizarea costurilor. . Aici serviciile sunt considerate bunuri imateriale. serviciile sunt definite prin potenţialul creat. începutul/sfârşitul prestării Servicii suplimentare Serviciile sunt caracterizate în esenţă prin intangibilitate. ce reprezintă capacitatea şi premisele de care dispune prestatorul şi care îi permite să furnizeze servicii. Integrarea clienţilor însăşi sau a altor factori materiali externi. onorarea comenzilor Execuţia comenzilor şi durata lor. Cu toate aceste chiar dacă serviciul de bază este imaterial.. din perspectiva rezultatului. producerea şi consumul său având loc de regulă simultan. producerea şi consumul său având loc de regulă simultan. Tot acest principiu determină şi perisabilitatea serviciilor: depozitarea lor sau producerea pe stoc nu sunt posibile. În prim plan se situează producerea şi consumul serviciului Cea de-a treia abordare identifică serviciul cu rezultatul imaterial al prestării lui. De exemplu un clien poate consuma serviciul .. Tabelul 3.1.uno acto”. calitatea unui serviciu este dificil de evaluat înaintea cumpărării lui de către client. Corstern defineşte serviciile din trei perspective: din perspectiva potenţialului. Caracteristici ale calităţii în sferă serviciilor Caracteristica serviciului Competenţă Cunoştinţe Experienţă Stadiul tehnicii Comportament Timp de aşteptare Respectarea termenelor Sevice Reflectarea în întreprindere Calificare Şcolarizare Perfecţionare profesională Tehnica de vârf. Datorită intangibilităţii.curăţenie” doar dacă îşi pune la dispoziţie proprietatea pentru a se realiza acest lucru. A doua abordare asimilează serviciul procesului prestării.

O altă definiţie a serviciului public dată de Armenia Andreniceanu susţine că serviciul public poate fi explicat ca un ansamblu de activităţi organizate şi autorizate de administraţia publică pentru a satisface nevoi sociale în interes public. Prin definiţie interesul public reprezintă nevoia specială specifică unei comunităţi pe care trebuie să o satisfacă administraţia publică. . Sunt considerate servicii publice numai activităţile care satisfac nevoi sociale apreciate de . defineşte serviciile ca . sub controlul administraţiei.reflectare a nevoii sociale. SERVICIILE PUBLICE Rolul serviciilor publice este de a răspunde interesului public. • Se realizează prin stabilimente publice.2. interesul public îşi schimbă conţinutul în diferite perioade istorice şi are un grad semnificativ de generalitate. . .interesul public este precizat de puterea politică şi se bazează pe o consacrare legislstivă. sau după caz instituţiile private ce oferă servicii publice. Combinarea factorilor prestatorului are drept scop obţinerea de efecte benefice asupra factorului extern . gaz.servirea interesului public se constituie ca principal obiectiv al oricărei instituţii publice. Pe plan definiţional există mai multe formulări cu privire la serviciul public. Prezenţa unei reglementări legale creează cadrul juridic al interesului public şi obligaţia juridică pentru autorităţile administraţiei publice. Sunt situaţii în care activităţile de interes nu aparţin serviciului public.Interesul public presupune următoarele aspecte: . Unii definesc serviciul public ca fiind o activitate de interes general.oameni sau obiectele lor(abordare din perspevtiva rezultatului). Caracteristicile serviciilor publice sunt : • Satisfac o nevoie socială.cerinţele care alcătuiesc interesul public constituie domeniul propriu al managementului în administraţia publică. etc. Serviciile publice pot asigura servicii precum aprovizionarea cu apă. telecomunicaţii.(ISO 9000 pentru servicii) 3.. electricitate. • Regimul lor juridic este reglementat de reguli ale dreptului public.(…) acţiuni sau execuţii independente.Factorii interni şi externi sunt combinaţi în cadrul procesului prestării serviciului(abordare procesuală). interesul public reprezintă mobilul managementului public. care pot fi tranzacţionate pe piaţă şi care implică participarea directă sau indirectă a potenţialului prestatorului8abordare din perspectiva potenţialului). Serviciul public se constituie ca o componentă problematică a managementului public. .Bruhn.în timp ce obiectivul managementului public rămâne acelaşi. considerate esenţiale pentru economie. în ansamblu. prestată de o persoană privată având prerogativele puterii publice. • Se creează / desfiinţează prin decizie administrativă de management.

servicii scoase din subordinea autorităţilor publice centrale şi constituite ca structuri autonome gestionare. De multe ori.puterea politică ca fiind de interes public (furnizate ca servicii în reţea). serviciile publice sunt clasificate după cum urmează: • servicii publice de gospodărie comunală . ecologice etc. Există riscul. înmagazinării şi distribuirii apei potabile către utilizatori. • servicii publice de gospodărie comunală furnizate/prestate . . TIPOLOGIA SERVICIILOR PUBLICE În plan tipologic serviciile publice pot fi: . Controlul susţinut prin reglementări asigură coordonarea instituţiilor publice. ca bugetele să aibă de suferit. Aceste servicii impun investiţii iniţiale mari conducând la tendinţe monopoliste. prin care se definesc activităţile oraganizate de putere politică pentru producerea bunurilor de utilitate publică şi asigurarea serviciilor de interes general: învăţământ.. inclusiv monitorizarea şi controlul funcţionării lor.ansamblu de activităţi şi acţiuni de interes public. tratării. cultură. atribuindu-li-se patrimoniu propriu în unitatea administrativ-teritorială respectivă.1.(art . sănătate. 3.1) În sensul acestei legi. 2003:103-105) Legea în ce priveşte serviciile publice de gospodărie comunală stabileşte cadrul juridic unitar privind înfiinţarea şi organizarea serviciilor publice de gospodărie comunală în unităţile administrativ-teritoriale. apărare. Ele se organizează şi funcţionează ca unităţi de învăţămînt. Prin natura lor. aceste servicii pot avea un impact politic.servicii publice descentralizate. subordonate ierarhic ministerelor sau altor instituţii guvernamentale.(Androniceanu. • alimentare cu apă . transportării. care se organizează la nivelul administrativ-teritorial. asistenţă şi protecţie socială. organizate de autorităţile publice locale cu scopul de administrare a bunurilor de utilitate publică sau de furnizare a unor bunuri de necesitate geenrală şi prestarea de activităţi de interes genearl. din cauza gestionării defectuoase a resurselor financiare. .servicii publice statale.totalitatea activităţilor şi lucrărilor efectuate în scopul captării. desfăşurate sub autoritatea administraţiei publice locale la realizarea lucrărilor necesare în gospodăria comunală.servicii publice locale.2. . guvernele acordă facilităţi grupurilor dezavantajate.

întreţinerea zonelor verzi. întreţinerea reţelelor de cabluri. înfiinţarea şi întreţinerea menajeriilor.• alimentare cu energie termică . viaductelor. deszăpezirea drumurilor şi trotuarelor. pasajelor pentru transport şi pietonale. drumurilor. deratizare şi ecarisaj.agenţi economici autorizaţi să furnizeze/presteze servicii publice de gospodărie comunală în condiţiile stabilite de autorităţile administraţiei publice locale. prelucrare. organizarea circulaţiei rutiere şi pietonale.totalitatea activităţilor şi lucrărilor de colectare. • intermediari specializaţi . întreţinerea staţiilor de transport auto. pieţelor publice. transportării. echipamente funcţionale şi dotări specifice. modernizarea şi întreţinerea străzilor. introducerea unor sisteme moderne de semnalizare şi dirijare a circulaţiei rutiere. întreprinderi municipale sau private care deţin autorizaţii pentru perceperea plăţilor pentru serviciile publice de gospodărie comunală furnizate/prestate şi satisfac următoarele condiţii: .. • administrarea domeniului public . transportare. instalaţii tehnologice.activitate de gospodărire a locuinţelor. hotelurilor. inclusiv alocarea şi valorificarea investiţiilor în acest domeniu. lucrărilor de dezinfecţie. • utilizatori .totalitatea activităţilor efectuate în vederea realizării.totalitatea activităţilor cuprinzînd construcţia.instituţii financiare. transportării. transformării şi distribuirii energiei termice către utilizatori. • operatori . avînd drept obiect administrarea. locurilor de agrement. neutralizare (incinerare) şi depozitare a deşeurilor menajere. tîrgurilor. înverzirea lor. spălatul şi stropitul străzilor. în temeiul prezentei legi. • asigurarea cu transport public local . epurării şi evacuării apelor uzate şi pluviale într-un receptor natural. • sisteme publice de gospodărie comunală . • canalizarea şi epurarea apelor uzate şi pluviale . podurilor. • salubrizarea. grădinilor publice şi scuarurilor. • administrarea fondului locativ public şi privat . oboarelor. tratare. valorificare. asigurarea iluminării localităţilor. la nivel local. sortare. prin intermediul cărora se asigură administrarea. înverzirea localităţilor . a transportului în comun de persoane.totalitatea activităţilor şi lucrărilor efectuate în scopul colectării. repararea şi reabilitarea fondului locativ public şi privat.persoane fizice şi juridice care folosesc serviciile publice de gospodărie comunală furnizate/prestate pentru necesităţi proprii şi publice pe baze contractuale. asigurarea funcţionării băilor publice etc.totalitatea activităţilor şi lucrărilor efectuate în scopul producerii.ansamblu de construcţii. locurilor de afişaj şi publicitate. amenajarea pîrtiilor şi instalaţiilor de schiere. monumentelor. întreţinerea în condiţii de bună funcţionare şi eficienţa tuturor componentelor domeniului locativ-comunal. precum şi măturatul. terenurilor şi sălilor de sport şi cabinetelor de fizioterapie de pe lîngă acestea. închirierea.

Astfel. decisivă. • rezolvarea operativă a cererilor şi reclamaţiilor cetăţenilor în condiţii de egalitate şi transparenţă. realizată prin introducerea unor indicatori de performanţă măsurabili la utilizatori. prin generalizarea masurării precise a Nivelurilor de Serviciu prestate la consumator. ORIENTAREA SERVICIILOR PUBLICE În scopurile si obiectivele de reformă ale sectorului serviciilor publice. stabiliţi de autorităţile locale. • informarea publică este eficientă. 3. prin înfiinţarea buletinelor de informare. descifrarea calculului efectuat etc. c) oferă confort maxim utilizatorilor (posibilitatea achitării în rate. determinând şi grăbirea intrării în legalitate a obligativităţii de a respecta relaţia contractuală dintre administraţii şi prestatori. b) asigură transparenţa necesară în alcătuirea facturilor. se regaseşte o direcţie majoră. integrate în ultimele programe guvernamentale ale sectorului (programe care însă. aceea a orientării serviciilor publice către client. de portiţe si contradicţii de favorizarea corupţiei 3). produce o mutaţie absolut necesară. ceea ce duce la întărirea controlului autorităţilor asupra rezultatelor prestării serviciilor publice locale. denumiţi si indicatori de ieşire. prin instituirea dialogului social si a formelor de consultare a cetăţenilor cu privire la măsurile cu efecte sensibile pentru cetăţeni.2.2.a) efectuează decontările la timp şi asigură calitatea acestora (numărul maxim de facturi cu greşeli nu va depăşi 3% din numărul facturilor prelucrate). d) prezintă operatorilor în termen informaţii privind calcularea plăţilor. 3 Conform modificărilor propuse de Camera Deputaţilor la OG nr. dintre care cele mai importante elemente sunt: • măsurarea calităţii si eficienţei serviciilor prin indicatori cuantificabili ai Nivelurilor de Servicii la nivelul utilizatorilor. prin indicatori măsurabili la nivelul clienţilor.(internet) Orientarea către efectele prestării serviciilor publice. precum şi existenţa unei relaţii echitabile între prestatori si clienţi.). privind inserarea premeditată. prin organizarea centrelor de lucru cu publicul. nu elimină metehne mai vechi. ai serviciilor. • participarea cetăţeanului la deciziile administraţiei. • organizarea monitorizării Nivelurilor de Servicii. chiar în legislaţia “integrată”. Prima masură pentru orientarea efectivă a serviciilor către clienţii-cetăţeni o constituie instituţionalizarea măsurării NS. în principal. la favorizarea transparenţei şi a colaborării consumatorilor şi la nevoia de obiectivitate în aprecierea prestatorului. în unele cazuri. pentru îmbunătăţirea calităţii şi eficienţei serviciilor publice locale. în mare parte. prin infiinţarea agenţiilor/autorităţilor autonome de reglementare şi monitorizare. 32/2002 . preocupările pentru calitate determină accentuarea orientării serviciilor către cererea comunităţii locale (care trebuie să administreze şi armonizeze dorinţele clienţilor cetăţeni).

lăsând cât mai liberi indicatorii intermediari (gen investiţii. prin stabilirea NS. oferă libertatea maximă pentru managementul operatorului. cea mai adecvată metodă este realizarea unui contract axat pe realizarea calităţii serviciilor la interfaţă cu utilizatorii. dar controlaţi indirect tocmai printr-o rigoare a urmăririi rezultatelor la nivelul clientului are mari avantaje.dezvoltarea serviciilor. în sensul atingerii celui mai bun raport calitate/cost a serviciilor.îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă a cetăţenilor.spre calitatea serviciilor. Orientarea contractelor de delegare a gestiunii către rezultate. principalele obiective ale unui serviciu public local. o separare clară a responsabilităţilor şi o măsurare obiectivă a acestora.obţinerea calităţii şi eficienţei. dată de introducerea ca element central al caietului de sarcini a unui prestator. indicatori manageriali etc. Pentru a arăta succint eficienţa contractului de prestare orientat către rezultate şi coerenţă. şi rezultatele posibile ale acestui tip de contract. ofera posibilitatea măsurarii efectelor finale ale serviciilor. prin criterii de apreciere uşor de înţeles. este instituţionalizarea/reglementarea administrării contractului) asigură maxima eficienţă. respectiv prin măsurarea indicatorilor de calitate (ce definesc nivelul de serviciu. . adică un contract orientat spre rezultate. este definită ca orientare spre rezultate a contractelor de delegare a gestiunii serviciilor publice. posibil de prezentat si cu alte cuvinte. cu care acesta urmăreşte aplicarea principiilor şi obiectivelor serviciilor publice locale. fără însă a le schimba esenţa: . permit anticiparea limitelor de suportabilitate a serviciilor. a nivelurilor de servicii la consumatori. prin promovarea calităţii şi eficienţei serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare. Punerea de acord a scopurilor şi obiectivelor cu mijloacele folosite pentru atingerea acestora (unde. facilitând decizia optimă a politicienilor. Pentru a atinge aceste obiective. rezolvând problemele şi prevenind crearea a noi probleme. permit o înţelegere bună a raportului cost/beneficiu a serviciilor (tarif/NS). oferă un bun echilibru avantaje/risc. în cel mai scurt timp posibil. la ieşirea din sistemele serviciilor gestionate de prestatori. prin măsurarea indicatorilor de ieşire.Aceasta orientare. . dintre care enumerăm: . în funcţie de evaluarea costurilor de ieşire. vom trece în revistă scopurile (efectele) urmărite. permit cea mai bună comunicare cu clienţii.oferă cea mai directă şi sigură cale de atingere a scopurilor unui serviciu public (calitate şi eficienţă). permiţând aprecieri obiective ale seviciului în ansamblu sau. diverşi indicatori economici greu de verificat din exterior. ca bază a dezvoltarii şi atragerii investiţiilor ce aduc prosperitate comunităţilor locale. principalele efecte (scopuri finale) urmărite de autorităţile centrale si locale în domeniul serviciilor publice de gospodărire comunală nu pot fi decât de tipul celor de mai jos.). orientează activitatea serviciilor spre client . obligatorie. Astfel. în principal prin stimularea mecanismelor economiei de piaţă în operarea serviciilor publice şi la realizarea unei infrastructuri edilitare moderne. . unde calitatea apei este unul dintre indicatorii de bază). utilizând resursele disponibile.

• supravegherea punerii în executare a hotărârilor luate la nivel politic. companii de asigurare). Instituţiile publice. oferă condiţiile unui control obiectiv al serviciului. INSTITUŢIILE PUBLICE Instituţiile publice reprezintă ansamblul structurilor organizate.3. stabilirea de indicatori exacţi. de transport. unele instituţii au trecut într-un plan secundar. 32/2002 şi este susţinută şi de Legea privind calitatea apei potabile - 3. reprezintă singurul mod de organizare social-economică a statului care poate face faţă provocărilor modernităţii (numărul mare al populaţiei. electricitate. ce trebuie măsuraţi. Într-un stat democratic ele au următoarele funcţiuni: • pregătirea şi adoptarea de acte normative. navale). O instituţie publică „vinde” bunuri şi servicii care asigură facilităţi precum: servicii de telecomunicaţii. diversitatea şi complexitatea nevoilor umane ce se cer satisfăcute). Însă. Ceea ce face din instituţiile birocratice instrumente eficiente este caracterul lor raţional – observa Max Weber – manifestat în cele patru dimensiuni principale ale acestora: • pot manevra un număr mare de sarcini. servicii financiare (bănci. • pun accent pe controlul asupra celor angrenaţi în sistemul instituţiilor. Sunt situaţii în care iniţiativa particulară nu poate acoperi cerinţele societăţii şi de aceea sunt necesare instituţii specifice. • pun accent pe cuantificare. standardizat. .oferă cele mai bune stimulente pentru inovaţie şi cercetare tehnologică în domeniu. Această orientare a serviciilor către client şi a contractelor de delegare către rezultate este prevăzută în OG nr. pentru ca un astfel de contract să poată funcţiona este foarte importantă instituirea unor autorităţi obiective. În procesul monitorizării. transport (căi ferate. şi de proceduri clare de prelevare a probelor. Aceste instituţii sunt importante pentru că: • activitatea lor este dependentă de sectorul guvernamental. odată cu privatizarea unor servicii publice. Instituţiile publice au deţinut pentru multă vreme un rol important în majoritatea ţărilor dezvoltate. • punerea în executare a legilor. aprovizionarea cu gaze şi apa. create în societate pentru gestionarea afacerilor publice. transportul public urban. imparţiale şi independente de monitorizare indicatorilor de performanţă ai nivelului de servicii. • operează într-un mod previzibil. Obiectivul unei instituţii publice este servirea interesului public. aeriene. dar. în sensul birocratic pe care îl au în ziua de astăzi. • managementul sectorului public controlează activitatea organizaţiilor cu scop lucrativ. măsurare şi evaluare a măsuratorilor este esenţială.

3.În cadrul acestor instituţii se au în vedere şi politicile sociale. excelenţa în domeniul calităţii înseamnă satisfacerea deplină a necesităţilor exprimate şi implicite ale tuturor membrilor săi şi ale tuturor clirnţilor săi.premii pentru calitate”. se poate considera că ponderea standardelor ISO 9000 reprezintă aproximativ 300 din 1000 de puncte potenţiale pentru obţinerea caestor premii. Succesul instituţiilor publice depinde şi de modul în care Guvernele vor găsi mecanismele de motivare şi control adecvate fără a implementa proceduri rigide la nivelul fiecărei entităţi publice.. profitul. acţiunilor preventive şi corective şi al analizelor efectuate de management. În mod corespunzător. În ceea ce priveşte ultimele două premii menţionate. astfel că nu mai sunt rentabile pentru public. dar criteriile excelenţei nu fac obiectul standardelor! Pentru o organizaţie.4. obiectivelor. analiza datelor. Premiul Malcom Baldrige din Statele Unite. managerii serviciilor publice pot fi ori manageri guvernamentali ori cei ce lucrează pentru corporaţii cu scopul obţinerii de profit sau pentro corporaţii non-profit care asigură servicii publice ca furnizori. Sunt situaţii în care instituţiile publice nu pot fi controlate eficient iar randamentul lor este inferior companiilor private. industriale şi de investiţii. în raport cu criterii de excelenţă bine alese. cum sunt Premiul Deming din Japonia. dar poate totuşi să facă obiectul unei anumite evaluări prin măsurarea mai multor factori de management şi a mai multor rezultate semnificative. Ea esate de natură sobiectivă. În cazul în care controlul guvernamental este prea rigid. scopul managementului public este satisfacerea interesului general. În acest spirit s-au înfiinţat . Este oportun ca atunci să se pună problema privatizării unor servicii publice. Deci. instituţiile serviciilor publice sunt acele instituţii implicate in asigurarea serviciilor — într-o manieră deschisă şi răspunzătoare — unei clientele publice. Premiul European (EFQM) şi Premiul Francez pentru Calitate ( MFQ cu sprijinul Ministerului Industriei). ÎMBUNĂTĂŢIREA CONTINUĂ A CALITĂŢII Îmbunătăţirea contină a calităţii conduce spre excelemţă. Managementul firmi se preocupă de îmbunătăţirea continuă a sistemului de management al calităţii prin intermediul utilizării politicii în domeniul calităţii. instituţiile publice îşi pierd statutul de entităţi independente. Dacă managerii din organizaţiile private au în vedere. . în primul rând. rezultatelor auditurilor. în acest cadru de referinţă.

INSTRUMENTE ŞI TEHNICI PENTRU ÎMBUNĂTĂŢIREA CALITĂŢII În cadrul dezvoltării conceptelor de control al caltăţii. Îmbunăăţirea continuă a sistemului de management al calităţii Organizaţiile orientate spre calitate fac din satisfacţia clientului obiectivul lor principal. Este o filosofie pe care a dezvoltat-o poporul japonez. 1996:165) 3. În contextul calităţii kaizen înseamnă îmbunătăţire continuă: o încercare sistematică de a elimina deficienţele dintre aşteptările clientului şi caracteristicile outputurilor procesului. furnizorul sau producătorul trebuie să determine cine îi sunt clienţii la fel ca şi nevoile. kaizen înseamnă îmbunătăţire continuă care implică orice persoană atât managerii cât şi angajaţii.1. Pentru a oferi servicii sau păroduse de calitae. . apoi de mnagement al calităţii totale. Trmenul kaizen este simplu şi concis: kaizen înseamnă îmbunătăţire.1.(Rao. viaţa socială sau viaţa casnică. 1. s-au introdus progresiv o serie de instrumente şi tehnici care contribuie la îmbunătăţirae calităţii.Figura 3. Instumente şi tehnici pentru date nenumerice 2. Formuilar de colectare a datelor: presupune colectarea datelor într-un mod sistematic pentru a avea o idee clară şi precisă a realităţii. Diagrama de afinităţi: clasarea unui număr mare de idei. merită să fie îmbunătăţită în permanenţă. Filosofia kaizen pretinde că drumul vieţii noastre fie că e vorba de activitzatea profesională.4. Aceştia trebuie apoi să se asigure că serviciile sau produsele oferite vin în întămpuinarea nevoilor clientului. esenţa acestei filosofii fiind unul dintre factorii cu cea mai mare influenţă în productivitatea lor şi în competitivitatea produselor şi serviciilor acestora. opinii sau probleme referitoare la un anume subiect. cerinţele şi aşteptările acestor clienţi. Mai mult.

Se determină matrici care vor fi folosite la măsurarea progresului. METODA CELOR ŞAPTE PAŞI PENTRU ÎMBUNĂTĂŢIRE CONTINUĂ Am discutat deja despre îmbunătăţirea continuă ca despre un concept central şi piatră de temelie a Managementului Calităţii Totale. ca parte a metodei constituită din şapte paşi. confirmarea raporturilor prevăzute între duoă ansambluri de date asociate. 11. Această procedură constă într-o secvenţă standard de paşi care conduce la o analiză profundă a problemei. Histograma: vizualizarea dispersiei datelor. luarea deciziilor asupra punctelor în care trebuie concentrate eforturile de îmbunătăţire. Brainstorming: identificarea soluţiilor posibile pentru problemele şi posibilităţile de îmbunătăţire a calităţii. 3. Diagrame cauze-efect(Ishikawa): analizarea şi comunicarea relaţiei între cauze şi efect. în mod necesar. Metoda celor şapte paşi este o procedură eficientă şi sistematică pentru rezolvarea problemelor şi îmbunătăţirea calităţii. Studiază sistemul prezent.2.Instrumenmtele fundamentale sunt folosite extensiv. 7. la posibilele ei cauze şi posibilele soluţii. comunicarea viziuală a informaţiilor referitoare la comportamentul unui proces. Instrumente şi tehnici pentru date numerice 8. Cei şapte paşi: Pasul 1.Evaluarea performanţelor(benchmarking): evaluarea unui proces prin compararea cu procesele unor lideri recunoscuţi. 6. conformare – confirmarea îmbunătăţirii unui proces. Importanţa şi relevanţa problemei sunt neglijate (subcotate. 10. Sistemul prezent este schema procesului tehnologic. Pasul 2. astfel încât să fei identificate posibilităţile de îmbunătăţire a calităţii.) 3. 9. Diagrama Pareto: afişarea în oedinea importanţei a părţii fiecărui element în raport cu efectul total. Fişa de control: diagnostic – evaluare a stabilităţii procesului. Diadrama arborescentă: ilustrarea relaţiilor între un subiect şi elementele sale constitutive.4. Se selectează o problemă relevantă. la factorii ei relevanţi. Se dezvoltă orice definitii operaţionale necesare. Selectează o problemă şi descrie-o clar. se formează o echipă. subapreciate). se alege un lider şi se dezvoltă un program. Diagrama de dispersie: descoperirea şi confirmarea relaţiilor existente între două ansambluri de date asociate. facilitarea rezolvării unei probleme mergând de la simptom la cauză pentru a ajunge la soluţie. 5. conceperea unui proces nou. Orice informaţii/date preliminare care sunt relevante pentru această problemă sunt transmise mai departe. şi de asemenea am câştigat o înţelegere a instrumentelor de bază folosite pentru îmbunătăţirea continuă. inclusiv informaţii despre matricele selectate . Sunt culese informaţii despre cum operează sistemul obişnuit/curent. Problema este definită în termenii unei deficienţe între ceea ce se întâmplă de obicei şi ceea ce ar trebui să se întâmple în circumstanţe ideale. Se aleg obiectivele.(Froman. Schema de derulare: descriere unui proces existent. control – determinarea momentului în care un prroces trebuie să fie adaptat şi a momentului în care trebuie lăsat aşa cum este. 4. 1998-după ISO 90044.

2. a factorilor deteminanţi şi cu măsurarea acestora. Managerii care asigură servicii de calitate sunt încurajaţi şi răsplătiţi ca să-şi direcţioneze . identificând potenţialele deprecieri în calitatea serviciului – cum pot apărea acestea şi cum pot fi prevenite. Se face un sumar al chestiunilor care au fost învăţate. se identifică alte probleme care necesită îmbunătăţire. Pasul 5. Cauzele potenţiale ale problemei sunt identificate printr-o furtună de idei (brainstorming) de către angajaţii familiarizaţi cu procesul.(Dale. Se examinează toate informaţiile pentru a găsi orice relaţionare importantă între acestea. Se evaluează soluţiile.3. şi se colectează informaţii despre aceste variabile. Planifică şi implemnetează o soluţie. Una sau mai multe soluţii sunt selectate pentru implementare. resurse umane şi alte tipuri de management. Standardizează orice soluţie eficientă.4. Identifică cauzele posibile. Se decide dacă mai este necesară o dezvoltare ulterioară a problemei la care tocami s-a lucrat. Pasul 3. 1994:233) Punctele comune ale tururor organizaţiilor prestatoare de servicii de calitate superioară sunt: 1. Pasul 4. Reflectează asupra procesului şi dezvoltă planuri de viitor.( Rao. Se planifică implementarea şi se implementează soluţiile.Organizaţiile orientate pe calitate au descoperit. Această strategie în servicii direcţionează atenţia oamenilor din organizaţie către priorităţile reale ale clientului. Sunt identificate variabile care ar putea fi în legătură cu problema. O strategie bine concepută şi implementată pentru dezvoltarea şi furnizarea continuă de servicii de calitate. Pasul 7. Cauzele cele mai apropiate de adevăr sunt selectate de aceeaşi angajaţi experimentaţi. Soluţiile care se dovedesc a fi eficiente se adoptă permanent. Pasul 6. MANAGERIZAREA CALITĂŢII SERVICIILOR OFERITE Managerizarea calităţii serviciilor se ocupă cu înţelegerea a ceea ce înseamnă calitate serviciului. Se dezvoltă o listă cu soluţii posibile. de asemenea cu ajutorul unei furtuni de idei. Responsabilitatea pentru calitatea serviciului revine şi altor departamente care lucrează împreună în cadrul organizaţiei: marketing. Dacă nu. Se colectează din nou informaţii despre matricele selectate pentru măsurarea progresului. Se dezvoltă o diagramă cauză-şi-efect. Efortul complet al rezolvării problemei este revăzut pentru a schiţa cât mai multe concluzii generale posibile folositoare. Se ia în considerare şi se analizează posibilitatea instituirii acestor metode mai bune şi în altă parte. Sunt incluse în procedurile standard de operare. Un management orientat spre client – atât intern cât şi extern. 1996:200) 3. Evaluează efectele. Se analizează datele şi se face o determinare a eficacităţii soluţiilor implementate.pentru a măsura progresul. inventat sau au evoluat o strategie pe termen lung pentru ceea ce vor ele să realizeze.

Orice încercare de impunere a managementului de calitate totală pe princpii forţate va reflecta un eşec în înţelegerea metodologiei de bază şi va submina tezele ei de bază. PREMIUL DE CALITATE BELDRIGE . şi în întărirea calităţii peste performanţa instituţională.4. toate spun . în identificarea oportunităţilor pentru îmbunătăţire. metodele şi procesele comunicative. Scopul premiului ar fi să promoveze recunoaşterea naţională a excelenţei în guvernare. Funcţia criteriilor este să servească pe post de instrumente pentru managerii/administratorii publici în evaluarea problemelor instituţionale. procedurile.4. decât al companiei. având categorii diferite pentru nivele diverse de guvernare. şi să furnizeze un cadru împărtăşit de referinţă în jurul căruia evaluările instituţionale şi învăţarea reciprocă ar putea avea loc pentru iniţiative în îmbunătăţirea calităţii în interiorul şi transversal nivelelor de guvernare locală.4.4. Facilităţilr fizice. şi pentru Premiul Naţional de Calitate Malcolm Bldrige şi pentru Premiul Preşedintelui. Ambele sunt tradiţional oferite executanţilor de top în sectorul privat şi federal de Preşedintele Statelor Unite. 3.4. nu doar pentru producător. naţională.1. atenţie şi voinţă pentru a ajuta marcarea acelui element care face ca serviciul să fie superior în mintea consumatorului. 3.1. Criteriile. PREMIILE DE CALITATE Criteriile Baldrige continuă să evolueze în timp ce tot mai mult este învăţat prin testul experienţial al aplicării acestor criterii la manufacturare şi industriia serviciilor în USA.şi poate mult mai importante – pentru nuvelul şi tipul serviciilotr oferite clienţilor. Toate acestea au implicaţii importante. Criteriile premiului Preşedintelui au fost dezvoltate pentru evaluarea managementului de calitate al serviciilor publice de către agenţii federale şi sunt în acelaşi mod actualizate periodic. chiar şi comitetul de conducere. politicile. să stimulate îmbunătăţiri ulterioare ale calităţii în serviciile publice. Aceasta condukce la un nivel de responsabilizare. Sistemul furnizării care sprijină serviciile este creat pentru convenienţa clientului mai de grabă. 3.1.. au fost instituţionalizate în 1988. şi internaţională. 3.servicii pentru client”. CRITERIILE CALITĂŢII SERVICIILOR PUBLICE Criteriile pot servi ca un model de lucru pentru dezbateri vis a vis de stabilirea unui premiu de calitate publică naţional.4. Sisteme prietenoase faţă de client. dar de asemenea .atenţia în continuare pe nevoile identificate ale clientului.

(2) Stimularea mai multor organizaţii ca să implementeze managementul total de calitate. (3) Asigurarea criteriilor pe care companiiile le pot folosi pentru auto evaluare. 3.4.În 1987 preşedintele Ronald Reagan a semnat legea Actului Naţional de Îmbunătăţire a Calităţii Malcolm Baldrige care a stabilit un premiu naţional carre să recunoască îmbunătăţirile calitative făcute de lumea afacerilor americane. şi afaceri mici. Premiul s-a dovedit a fi de succes în stimularea companiilor americane in direcţia implementării management calitativ. În timp ce maxim şase premii pot fi date. În doar patru ani. Premiul a fost creat pentru: (1) Recunoaşterea realizărilor remarcabile în aria îmbunătăţirii calităţii. Al doilea este intenţionat să încurajeze şi să atragă. câte două din fiecare domeniu) care trec un proces de evaluare riguros. . în spiritul continuei îmbunătăţiri. reflectând conceptele întrupate de filosofia TQM. mai puţin de două premii pot fi date în oricare din categorii dacă standardele înalte ale programului nu sunt satisfăcute. departamente mai puţin dezvoltate în procesul calitativ.2. Premiul totuşi serveşte pe postul unei funcţii importante în implicarea unui număr de agenţii de servicii publice în procesul managementului calitativ . incorporează valorile şi conceptele de bază necesare pentru o îmbunătăţire eficace şi continuă a calităţii dar lasă detaliile de implementare şi tehnicile organizaţiilor individuale. PREMIUL PREŞEDINTELUI Premiul preşedintelui este oferit acum pentru împlinirea scopurilor serviciilor publice federale.4. Poate unul dintre motivele de ce ele au fost atât de larg îmbrăţişate de către mediul de afaceri american este acela că sunt non-prescriptive. poate. Este administrat la două nivele. Guvernat de un set mai mic de criterii. ele au fost modificate din 1988.1. (4) Împărtăşirea informaţiilor despre factorii de succes de la companiile căştigătoare. servicii. Premiul este oferit anual de preşedintele SUA la maxim şase companii (manufactură.

informarea şi analiza. Schimbări în format S-a pus secţiunea "centrarea pe client" prima şi s-a diferenţit atenţia pe rolul clienţilor interni şi externi. Cred că o mai mare atenţie acordată clienţilor interni a avut efect asupra performanţei calităţii. Modificările operate în secţiunea “orientarea asupra clientului”. În consecinţă. cu referire la serviciile publice. "orientarea pe client" le dă tuturor celorlate secţiuni direcţie.4.4. Modificările operate în secţiunea "Leadership". agenţiile publice tot au o claritate mai mare şi reţin substanţialitatea faţă de clienţii interni. incluzând "conducere".al treilea tip a avut un caracter substanţial. Aceste schimbări s-au făcut pe considerente pedagice şi metodologice. Scopul nostru primar este pedagogic şi metodologic. în mod special cu privire la adaptarea în servicii publice. instituţiile de servicii publice pot fi în stare să realizeze îmbunătăţirea calităţii faţă de performanţa generală. MODIFICĂRI ADUSE PREMIULUI BELDRIGE Atât Tipurile de modificări pe care le-am făcut se împart în trei clase: . în mod special. Schimbări de substanţă 1. şi rezultatele) vor apare în orice studiu rezonabil şi general ca să îmbunătăţească performanţa organizaţională. Responsabilitatea publică nu a fost inclusă în Premiul Preşedintelui. resurse umane. S-a reformulat secţiunea astfel încât validitatea acestui criteriu ar putea să adreseze nevoile mai clar şi direct precum şi . Aceasta a fost clarificată de sublinierea rolului clienţilor interni şi externi. Prin racordare la o astfel de bază internă şi reţea de performanţă. În timp ce toate celelate principale elemente (conducerea. am distins şi laborat rolul "clienţilor interni" pe tot parcursul acestei secţiuni şi în modelul statului Los Angeles. strategia în planificare. asigurarea calităţii. Dintro perspectivă de calitate totală.al doilea tip a implicat formatul. A fost preluat numai acolo unde s-a crezut că motivele pentru schimbare au trecut testul suportării garanţiei şi a compilării.2. Am adăugat ceva consistent la Baldrige pe parcursul secţiunii "focusului pe client" şi în tot restul documentului. Totuşi. unde specificarea bazei clienţilor externi este mai problematica şi constrângerile semnificative la constituţa acestei baze şi felul în care instituţiile serviciilor publice se relaţionează una alteia şi cum se relaţionează clientului poate fi impus printr-o lege publică. 2. distincţie. Cea mai mare parte a secţiunii "clientul" Baldrige se ocupă cu clienţii externi.3. chiar acolo unde se operează cu aceste constrângeri. Al doilea domeniu principal al modificărilor substanţiale este aria conducerii. . . S-a considerat a fi o omisiune neacceptabilă. Aceast fapt poate fi critic.primul tip a implicat schimbări terminologice pentru a face limbajul mai accesibilă profesioniştilor serviciilor publice.

Modificările operate în secţiunea "Panificare strategică" – aceasta este a treia arie în care s-au operat modificări. Promovând acest concept în mod sistematic se poate ajunge la consecinţa pragmatică de concentrare a managerului pe mai mult decât descreşterea birocraţiei şi creşterea eficienţei organizaţiei având la dispoziţie resursele date. această secţiune este numită "planificarea strategiei pentru calitate" şi în Premiul Preşedintelui "panificare strategică".C. să relaţioneze planificarea calităţii şi planificarea strategică generală în mod explicit. iar în cele ce urmează. Edilul S. vom începe scurtul nostru demers de identificare a sensurilor semantice a sloganului firmei S. ÎMBUNĂTĂŢIREA CONTINUĂ A CALITĂŢII SERVICIILOR OFERITE DE S.A. Am numit secţiunea aceasta "partneriatul şi responsibilitatea faţă de publicul larg". BEIUŞ « Cuvântul nostru de onoare este ordinea şi disciplina » Acest motto reprezintă sloganul firmei. CAPITOLUL IV 4. În Premiul Baldrige. Asta înseamnă că directorii departmentelor publice nu au o responsabilitate mai mică faţă de publicul larg mai presus de domeniul imediat al operaţiunilor organizaţionale necesare faţă de directori în relaţie cu ai lor. 3.A. .aşteptările de la conducerea serviciilor publice. Această modificare serveşte atragerii atenţiei managerului asupra responsibilităţilor lui publice. De asemenea atrage atenţia directorului asupra resurselor externe care pot fi aranjate in aşa fel încât să furnizeze un nivel mai înalt în calitatea serviciilor publice.C. se mai poate atrage atenţia faţă de posibilităţile creative pentru a realiza "mai mult cu mai puţin" prin folosirea resurselor din afară. Această secţiune are un scop integrativ. EDILUL S.

ţinteşte.disciplina” se referă mai mult la interiorul organizaţiei. În primul rând.C. amintite în obiectul de activitate a firmei. Chiar dacă procesul . sunt două componente esenţiale ale calităţii în acest sector de piaţă. . Nu există ordine fără disciplină şi nici disciplină fără ordine.. Disciplină – totalitatea regulilor de comportare şi de ordine obligatorii pentru membrii unei colectivităţi După cum se observă... dacă.Care este legătura dintre dezordine şi indisciplină (opusul ordinei şi disciplinei).. mai mult.A. colectivitatea lărgită.C. ca axiomă coordonatoare a întregii activităţi. Pentru realizarea acestui deziderat este absolut necesară o dedicare fără rezerve a întregului personal implicat în activităţile firmei. Edilul S. întreaga comunitate a Beiuşului.ul. spaţiu curat aceasta presupunând. B.ordine” deoarece aceste două concepte sunt indisolubil relaţionate. este viziunea ce o are această firmă pentru oraşul Beiuş. pe de altă parte?”. Văzută din această perspectivă. întâlniri periodice special organizate de conducerea firmei. aşa cum afirmă şi DEX. ţine şi de celalte servicii oferite de S. Ordinea despre care vorbim nu este doar o anumită succesiune a obiectelor potrivită unei anume norme şi anumitor cerinţe.. Edilul S.. la ideea unei deserviri a clienţilor cu apă de cea mai bună calitate. furnizare eficientă ceea ce înseamnă pierderi minime şi promptitudine maximă).C. acesta prespunând o bună rânduială. acesta este . pe de o parte.A.000 de locuitori ai oraşului. rezultatele vor fi pe măsură (oraş curat. totalitatea regulilor de comportament a angajaţilor firmei. Ar fi absurd ca să credem că nu. .disciplinării” întregii societăţi urbane în cauză pare să fie lent şi dificil.A.obiecte nedorite” (gunoiul sub orice formă ar fi acesta) decât la aranjarea lor într-o anumită ordine iar pe de altă parte. la obiectul activităţii organizaţiei.pornind de la definiţia oferită de Dicţionarul Explicativ al Limbii Române pentru următoarele cuvinte: A. Scopul firmei S. la ideea de străzi curate. Ordinea este visul celor ce compun S. este ceva preponderent exterior ei ca sistem organizaţional. etc). În al doilea rând.. este ceva intrinsec ei.disciplinei” conţine cuvântul .cuvântul lor de onoare” şi cu adevărat ordinea şi . poate fi motivată spre disciplină. pe de o parte şi calitate. De ce? Pentru că dacă am face un sondaj de opinie care ar avea ca întrebare centrală : . Bineînţeles că ordinea.ordinea“ se referă. După cum putem observa. ordinea şi disciplina. în sensul larg al cuvântului (administrare corectă a resurselor naturale disponibile.. Edilul S. locuitori cu mentalitate pozitivă în ce priveşte curăţenia. rânduială.A. Edilul S. Această disciplină interioară sau regulament interior poate fi asimilat de către angajaţi în şedinţe.C. dacă e să vorbim de colectivul organizaţiei disciplina este.. definiţia . Disciplina are două aspecte relaţionată la colectivitate. Aceste două concepte. Nu? Dacă realmente aşa stau lucrurile în firma S. lipsa unor . Ordine – aşezarea unor obiecte potrivit unor cerinţe de ordin practic şi estetic. nu vom fi surprinşi de mirarea legitimă a celor chestionaţi. Astfel disciplina nu se rezumă doar la cei aproximativ 100 de muncitori ai firmei care pot păstra o oarecare ordine ci transcede graniţele firmei spre cei aproximativ 10. de la nivelul strategic până la nivelul operaţional. mai degrabă. după cum afirmă sloganul lor.

. .lucrări de izolaţii şi protectie anticorozivă.1.alte lucrări specifice pentru construcţii. .lucrări de vopsitorie. multiplicare. S. .A. . Scopul societăţii este efectuarea de prestări servicii şi lucrări în domeniile: a) b) servicii şi lucrări de utilitate publică: alimentări cu apă şi canalizare.activităţi de secretariat.reparaţii de articole electrice de uz gospodăresc.activităţi de comerţ intermediar cu produse diverse. Beiuş are ca obiect de activitate următoarele: .lucrări de instalaţii tehnico-sanitare.A.alte activitati de servicii prestate în principal întreprinderilor. . .reparaţii de autovehicole. şarpante şi terase la construcţii.lucrări de învelitori. . .captarea şi aducţiunea apei. . .lucrări de instalaţii electrice. dactilografiere. .lucrări de foraj şi sondaj pentru construcţii. . . .C. salubritatea oraşului. .construcţii hidrotehnice. OBIECTUL DE ACTIVITATE În cele ce urmează voi prezenta obiectul de activitate al S.tratarea şi distribuirea apei potabile. 4. norma fiind principiul relevanţei aplicat la acest tip de lucrare. transportul gunoiului menajer.salubrizarea oraşului. prestări servicii şi lucrări în: construcţii civile şi industriale.activităţi de proiectare.lucrări de pardosire şi placare a pereţilor. zugrăveli şi montări de geamuri. . .C.Beiuş intr+un mod mai detaliat. Menţionez că am ales câte una din definiţiile prezentate în DEX.activităţi de pompe funebre.închirierea utilajelor de construcţii şi demolare cu personalul aferent.lucrări de tâmplărie şi dulgherie. .”Edilul”S. am ales definiţia care interesează aici. .disciplina sunt două legi sine qua non (fără de care nu se poate) şi definitorii pentru organizaţie atunci se poate spune că această firmă este orientată spre calitate. . Edilul S.

Sectorul de producţie din cadrul unităţii SC”Edilul”SA Beiuş este coordonat nemijlocit de către directorul adjunct prin şefii de compartiment.acest compartiment este condus de un inginer ajutat de un maistru având în subordine 18 muncitori (instala. Această activitate este coordonată de un inginer pe probleme tehnice şi un inginer chimist având în subordine 18 muncitori care supravegheaza pe trei schimburi procesul tehnologic. produsele şi serviciile din obiectele de activitate ale firmei trebuie să servească nevoilor sociale ale consumatorilor. staţia de epurare” . Este evident ca afacerile de ieri. marea majoritate a acestora beneficiind de serviciile de furnizare a apei potabile. Beiuş şi organizarea lor la nivelul fiecărui compartiment pentru a conduce la furnizarea unor servicii de calitate.acest compartiment este condus de un tehnician care are în subordine 12 muncitori. fiecare având foarte bine delimitate atribuţiunile de serviciu conform unor faze de producţie bine definite: *compartimentul “uzina de apă-rezervoare-pompe criş” . reparaţii aparate uz casnic. majoritatea muncitori necalificaţi. rebobinări motoare. Se porneşte de la premisa că este mai importantă calitatea decât obţinerea profitul imediat.c) instalaţii tehnico-sanitare şi electrice. servicii de încredere. coşerit. canalagii şi muncitori necalificaţi. *compartimentul ”mecanic şef” . *compartimentul “salubritate” . Este de notorietate faptul că marile companii de excelenţă sunt descoperite în plutonul celor foarte aproape de clienţi pentru a înţelege. Edilul S. strungari. dar profitul trebuie să fie o recompensă pentru serviciile pe care întreprinderea le face societăţii. epurare a apelor uzate şi colectarea apelor meteorice. respectiv furnizarea şi distribuirea apei potabile.tori. Considerându-se orientarea politicii calităţii spre client. astfel obţinându-se profitul necesar pentru viabilitatea şi dezvoltarea firmei. şoferi) .A. STRUCTURA ACTIVITĂŢILOR DESFĂŞURATE Principalii beneficiari ai unităţii sunt asociaţiile de proprietatri. de azi si cele de mâine nu se vor derula fără a obţine profit.acest compartiment are ca principal obiect de activitate întretinerea şi repararea tuturor masinilor şi utilajelor din cadrul unităţii precum şi diferite prestări servicii către terţi şi este condus de către un inginer având în subordine 13 muncitori (mecanici. să se asigure realizarea produselor şi serviciilor de calitate. gospodăriile particulare şi societăţile comerciale de pe teritoriul oraşului Beiuş. *compartimentul ”reţele apă-canal. transport marfă şi reparaţii auto 4.C. În cele ce urmează este prezentată structura activităţilor desfăşurate de S.în cadrul acestui resort se realizează principala activitate de bază a unităţii. anticipa dorinţele şi a răspunde prin produse.2. etc.

se reflectă cantitativ şi valoric întreaga activitate a unităţii. ANALIZA SWOT . un casier. un încasator şi 6 muncitori. se preocupă de asigurarea unor condiţii de muncă şi viaţă pentru realizarea obiectului de activitate al firmei. Acest compartiment este condus de contabilul şef care are în subordine 3 contabili. calificare şi experienţă pentru meseria solicitată. mişcarea materiilor prime şi a materialelor în cadrul gestiunilor veghindu-se permanent la încadrarea în consumurile specifice. se evidenţiază mijloacele fixe şi obiectele de inventar. proiecte. Compartimentul resurse umane Prin acest resort se asigură personalul competent potivit structurii de organizare a firmei. după un prealabil concurs şi probă practică. canal-salubritate. contracte de aprovizionare şi desfacere.*compartimentul “prestari servicii” . 4. în concordanţă cu nevoile pieţei.este alcătuit dintr-un şef de compartiment. în costurile de producţie a tuturor activităţilor implicate. semestrial un bilanţ şi un bilanţ la sfarşitul fiecărui exerciţiu financiar. În cadrul acesteia se realizeaza activităţi de vânzări şi marketing. Compartimentul de marketing. Prin aceasta se elaborează studii. avându-se în vedere angajarea personalului cu aptitudini corespunzătoare. se gestionează problematica personalului. Tot aici se întocmesc statele de plata privind chenzina I şi a II-a având în vedere prelevarea de date şi obligaţii către bugetul de stat şi asigurarile sociale. Compartimentul financiar – contabil În cadrul acestui compartiment se ţine evidenţa veniturilor şi cheltuielilor. Compartimentul de cercetare – dezvoltare. îmbunătăţiri de servicii. se întocmeşte lunar balanţa de verificare. precum şi personalul ce se ocupă cu facturile apă. de asemenea se elaborează politica de investiţii în perspectivă.3. de cooperare şi întrajutorare conform contractului colectiv de muncă. se elaborează la începutul fiecărui an un buget de venituri şi cheltuieli. aceştia fiind în număr de 4. Selectarea şi încadrarea personalului se face în funcţie de compatibilitatea calificării profesionale a personalului cu activităţile desfăşurate de unitate. se asigură raporturi de muncă. se asigură conlucrarea personalului prin colaborarea cu resortul salarizare.

- - - - - - 4. - PUNCTE SLABE lipsa. lărgirea sferei serviciilor prestate . relaţiile cu furnizorii şi clienţii au loc pe baza unor contracte sau comenzi ferme . costuri ridicate cu energia electrică . pierderi tehnologice . IDENTIFICAREA PROBLEMELOR ŞI SOLUŢII PENTRU ÎMBUNĂTĂŢIREA CALITĂŢII . realizarea unui studiu de marketing în colaborarea cu o firmă din Germania . interpretarea şi aplicarea uneori eronată a legislaţiei . OPORTUNITĂŢI existenţa unei pânze de apă termale la periferia oraşului Beiuş . lipsa unei aparaturi şi utilaje moderne care să asigure o mai bună derulare a activităţii la nivelul tuturor compartimentelor . la nivelul unor compartimente. încălzirea cu apă termală a principaleor instituţii din oraşul Beiuş . un principal obiectiv îl reprezintă reducerea costurilor . colaborare cu firme din Germania.4. oraşul Beiuş devine municipiu . folosirea de pompe cu consum mărit de energie . oferirea sprijinului direct a Primăriei şi a Consiliului Local Beiuş . AMENINŢĂRI apariţia de noi concurenţi . reţele de transpot apă învechite . lipsa unui contact direct cu clienţii pentru a obţine informaţiile necesare cu privire la aşteptările acestora . obiectiv .captarea apei termale şi distribuirea acesteia către populaţie şi consumatori industriali . obţinerea de fonduri suplimentare pentru dezvoltarea oraşului . folosirea unei tehnologii depăşite. execuţia lucrărilor de cele mai multe ori nu se face pe baza unor caiete de sarcini bine stabilite . orientarea fondurilor obţinute înspre îmbunătăţirea calităţii serviciilor . achiziţionarea de aparatură performantă necesară demarării lucrărilor. îmbunătăţirea liniei tehnologice . din Germania . a unui personal calificat şi compatibil cu postul pe care îl ocupă .PUNCTE FORTE o bună organizare a compartimentelor la nivelul întreprinderii .

Pentru a avea un sistem de îmbunătăţire a calităţii bine pus la punct. la energia electrică. Astfel. problemele calităţii apei sunt aduse în atenţia autorităţilor şi a mass-media tot mai insistent de utilizatorii serviciilor. domeniu în care utilităţile publice au o contribuţie importantă. 4. din România. se va avea în vedere creşterea tarifelor la serviciile prestate pentru a putea relua în bune condiţii procesul de producţie şi a evita decapitalizarea unităţii. Diagnosticul acestor servicii realizat de Asociatia Română a Apei arată că. Unul dintre principalele obiective urmărite de societate este cel legat de reducerea costurilor atât a celor materiale cât şi a celor cu munca vie printr-o folosire mai judicioasă a timpului de muncă. creşterea preţurilor la materiile prime şi materialele folosite. în cele mai multe cazuri. acest tip de pompe având un consum scăzut de energie reducându-se după un prim calcul consumul de energie cu 12 kw/ora ceea ce ar însemna cu aproximativ peste 30 milioane lei /luna mai puţin. creşterea salariilor. şi chiar dacă nu s-au semnalat boli hidrice în marile aglomerari urbane. Pentru orice firmă care doreşte să rămână competitivă şi să-şi atingă scopul trebuie să aibă ca principal obiectiv satisfacerea nevoilor clienţilor săi şi să furnizeze servicii de cea mai bună calitate pentru ca aşteptările lor să fie împlinite. folosirea unui personal calificat şi eliminarea timpilor morţi din procesul tehnologic. După fixarea acestor obiective de calitate se trece la planificarea propriu-zisă a calităţii. cu pompe Grundffoss. Printr-o analiză permanentă a acestora. Reducerea costurilor materiale se va face prin normarea atentă a tuturor fazelor de producţie urmărindu-se încadrarea în consumurile specifice. Calitatea reprezintă un criteriu semnificativ pentru a avea avantaj competitiv şi chiar pentru a te menţine pe piaţă. Un alt obiectiv foarte important este analiza permanentă a costurilor de producţie prin prisma diferitelor influenţe cum ar fi: creşterea tarifelor la apa brută. în dorinţa lor de a îmbunătăţi calitatea vieţii. ÎMBUNĂTĂŢIREA CALITĂŢII APEI POTABILE Analizele efectuate în ultimii ani cu privire la situaţia serviciilor publice şi în special cele referitoare la alimentarea cu apă şi de canalizare au pus în evidenţă lipsuri de eficienţă şi de calitate a serviciilor. Pentru a duce la îndeplinire acest obiectiv trebuie avute în vedere alte obiective mai mici care să conducă la realizarea acestuia. . serviciile publice de alimentare cu apă şi cele de canalizare. nu sunt în măsura să satisfacă cerinţele consumatorilor.4. mai întâi de toate este necesară fixarea clară a obiectivelor de calitate. Se va urmări permanent cuprinderea tuturor consumatorilor din reţelele de distribuţie a apei prin echipe care se vor deplasa pe teren în vederea depistării unor eventuali consumatori ilegali. calitatea acestora este deseori necorespunzătoare.1. Având în vedere faptul că principalul cost al unităţii este cel cu energia electrică este recomandată înlocuirea pompelor cu consum mărit de energie tip Aversa Bucuresti pe carea actual le utilizează.

Curăţenia înseamnă sănătate şi cred că fiecare din noi urmăreşte acest lucru. În scopul unei mai bune şi rapide comunicări între punctele de lucru (uzina de apă-staţia de pompe-bazineşef activitate reţea) se necesita achiziţionarea unei staţii de emisie – recepţie. Poate fi fructificat acest obiectiv. Pe linia îmbunătăţirii calităţii apei şi eliminării potenţialelor surse de poluare recomand să se urmărească dotarea uzinei de apă cu un laborator de analize fizicochimice. 4..4.Continuitatea serviciilor nu asigură echitatea deservirii consumatorilor. pentru îmbunătăţirea calităţii apei potabile. Prin înlocuirea vechii reţele se urmăreşte îmbunăntăţirea calităţii apei potabile şi reducerea pierderilor de la sursă până la consumatorul final. De asemenea pentru evitarea problemelor de distribuire a apei este de dorit înlociurea vechii reţele de transport a apei cu una nouă care se ridică la nivelul actual de calitate şi care corespunde noilor reglementari de mediu.2. Pentru eliminarea pierderilor tehnologice şi pentru evidenţierea întregii producţii la nivelul unităţii este necesară contorizarea întregii cantităţi de apă distribuită cu ajutorul unor debit-metre cu ultrasunete. Pentru început conducerea unităţii ar trebui să se orienteze în cautarea de potenţiali furnizori de echipamente atât în ţară cât şi în străinătate Pentru mărirea numărului clienţilor unitatea ar putea decurge la extinderea reţelelor de apă-canal pe toate străzile oraşului Beiuş. având în vedere că aceasta nu s-a realizat până în momentul de faţă. Propun ca pentru viitor să se aibă în vedere şi efectuarea de investiţii la staţia de epurare de la marginea oraşului. iar pe de altă parte prin amplasarea de coşuri pentru resturi menajere la distanţe apropiate unele de altele. ÎMBUNĂTĂŢIREA CALITĂŢII SERVICIILOR DE SALUBRIZARE A ORAŞULUI Un alt domeniu care necesită îmbunătăţiri şi unitatea trebuie să intervină îl reprezintă îmbunătăţirea serviciilor de salubrizare a oraşului. În . accesul fiind limitat pentru anumite zone sau în anumite perioade de timp şi nu există capacitatea de adaptare rapidă la nevoile de confort ale utilizatorilor. ceea ce presupune însă folosirea de personal calificat. pe de o parte prin achiziţionarea de utilaje performante pentru efectuarea curăţeniei. Prin acest laborator se pot efectua şi probele necesare pentru asigurarea calităţii. precum şi contorizarea integrală a tuturor consumatorilor din cadrul asociaţiilor de locatari şi a celor de la casele particulare. cetăţenii oraşului Beiuş şi nu numai. este de dorit folosirea de tehnologii avansate pentru îmbunătăţirea calităţii serviciilor realizate în ce priveşte curăţenia oraşului. Pentru bunul mers al activităţii şi a obţinerii rezultatelor de calitate aşa cum aşteaptă şi cei ca beneficiază de ele. astfel ajutând la păstrarea curăţeniei şi realizarea ordinii de care aminteam prin eliminarea obiectelor nedorite (gunoiul) . Toate aceste obiective enumerate se vor materializa cu sprijinul direct al Primăriei şi al Consiliului Local Beiuş prin alocarea fondurilor necesare realizării investiţiilor pe domeniul public al oraşului Beiuş.

cele trei licee precum şi a altor consumatori industriali.acest scop personalul existent poate fi trimis la cursuri de perfecţionare şi apoi testat cu responsabilitate. Pentru practicarea tarifelor accesibile executanţii trebuie să urmărească exploatarea eficientă a utilajelor şi echipamentelor utilizate. Acest obiectiv ar însemna o mare realizare pentru unitate. În următoarea perioadă propun a se avea în vedere extinderea reţelei de distribuţie a apei termale şi la casele particulare. EDILUL S.C. Edilul S. în condiţiile unor tarife accesibile populaţiei.4.A.A. este absolut necesar să se procedeze conform prevederilor .. Pe lângă folosirea apei termale ca apă menajeră. Beiuş prin resortul de investiţii urmăreşte valorificarea acestei resurse naturale prin captarea apei termale şi distribuirea acesteia către populatie şi către consumatorii industriali. precum şi folosirea de personal calificat. Pentru aceasta este necesar însă a se fora o nouă sondă care să acopere necesarul de apă termală atât pentru încălzire cât şi pentru nevoile de apă menajeră. ceea ce presupune alte cheltuieli pentru unitate. însă consider ca rezultatele în urma realizării acestui obiectiv vor fi mult mai mari. astfel reducându-se costurile cu încălzirea. BEIUŞ În luna aprilie 2003 oraşul Beiuş devine municipiu. În acelaşi timp dotarea cu mijloacele moderne de calcul şi evidenţă a activităţii permit efectuarea lucrărilor la un nivel calitativ superior.A. Folosirea tehnologiilor de ultimă generaţie permite îmbunătăţirea calităţii serviciilor fără a afecta nivelul tarifelor practicate. O mare realizare constă în aceea ca s-a reuşit încălzirea cu apă termală a principalelor instituţii din oraşul Beiuş: primăria. Pentru ca acest obiectiv să se realizeze cât mai efuicient atât pentru firmă cât şi pentru beeneficiari. O mare parte din aceste fonduri este îndreptată spre îmbunătăţirea calităţii serviciilor publice. OPORTUNITĂŢI PENTRU S.C. Prin lucrările executate în acest mod se urmăreşte în continuare. 4. cele două spitale. În vederea realizării acestui obiectiv s-a realizat un studiu de marketing în urma căruia în colaborare cu o firmă din Germania de la care s-a adus aparatura necesară demarării lucrărilor. Edilul S. prin adaptarea punctelor termice din cartierele beiuşene. este posibilă utilizarea apei termale şi la încălzirea apartamentelor. policlinica. şcoala generală.3.C. îmbunătăţirea nivelului de trai al locuitorilor oraşului Beiuş şi bineînţeles creşterea standardelor de calitate a serviciilor oferite de S. Ca urmare a descoperii unei pânze de apă termală la marginea oraşului S . astfel Primăriei Beiuş i se alocă fonduri suplimentare pentru dezvoltarea oraşului. s-a inceput captarea apei termale prin două sonde. astfel având oportunitatea de a atrage noi clienţi şi totodată va realiza lărgirea sferei activităţii serviciilor prestate.

a absolvenţilor cu pregătire superioară.A. are ca obiectiv pentru viitor utulizarea apei geotermale pentru asigurarea agentului termic pentru încălzire şi a apei calde menajere în oraşul Beiuş. Este vorba de o firmă din Baia Mare specializată în acest domeniu ( S. uneori eronată. În lipsa . Toate aceste obiective enumerate se vor putea materializa cu sprijinul direct al Primăriei şi al Consiliului Local Beiuş prin alocarea fondurilor necesare realizării investiţiilor pe domeniul public al oraşului Beiuş. . fără pierderi ce pot fi evitate. se urmăreşte atragerea de personal de înaltă performanţă care să asigure creşterea calităţii serviciilor prestate.. verificări a calităţii lucrărilor efectuate. Edilul S. Pentru a se putea stabili cu cea mai mare exactitate acest necesar. Se urmăreşte atragerea şi stimularea tinerilor. a sferei de servicii prestate. gospodăriile particulare şi societăţile comerciale de pe teritoriul oraşului Beiuş. Trebuie avute în vedere în special următoarele două aspecte: . încercări. iar beneficiarii vor plăti preţul real pentru serviciile de care dispun. marea majoritate a acestora beneficiind de serviciile de furnizare a apei potabile.L. numărul de persoane deservite şi pe baza acestor date se poate estima care este necesarul de căldură pentru ambele utilităţi.C. tarifele sunt propuse de către conducerea unităţii şi aprobate de către Consiliul de Administraţie având la bază negocierile anterioare cu clienţii. Principalii beneficiari al serviviilor prestade de unitate sunt asociaţiile de proprietatri. nu sunt stabilite caiete de sarcini pentru prestatorii de servicii (indicatori de performanţă stabiliţi de autoritatile locale) măsurabile la consumatori şi nu există contracte de prestare a serviciilor publice sau alte reglementări clare între administraţiile locale şi prestatorii de servicii.servicii. ceea ce îi va permite să câştige teren în favoarea dezvoltării propriei afaceri şi poate chiar eliminarea concurenţilor oferind servicii de cea mai bună calitate. Un alt aspect ce l-am identificat la nivelul activităţilor desfăşurate de S. În ce priveşte descoperirea pânzei de apă termală. Pentru viitor firma ar trebui să introducă in principalele obiective extinderea reţelei de apă potabilă şi a celei de apă termală şi în satele învecinate. ce atrage după sine aşa cum am specificat costuri mai mari.R. Pentru celelalte activităţi . Izoterom S. . numărul de apartamente racordate.standardelor de calitate.) care. Beiuş este că.C.stabilirea necesarului de căldură pentru încălzire. din informaţiile obţinute. nu şi pierderile ce implică un consum mai mare de resurse. a legislaţiei. acest lucru a atras noi concurenţi. epurare a apelor uzate şi colectarea apelor meteorice. ceea ce presupune pentru firmă costuri mai reduse. Tarifele activităţilor de apă – canal sunt aprobate de Oficiul Concurenţei. consider util întocmirea unui bilanţ termic în care se specifică : cine sunt consumatorii. iar după îndeplinirea tuturor acestor sarcini este binevenită şi chiar de recomandat efectuarea de teste. De asemenea prin lărgirea activităţii. persistând confuziile de responsabilitate ca şi interpretarea şi aplicarea.Un aspect important este utilizarea cât mai eficientă a resurselor disponibile.stabilirea necesarului de căldură pentru prepararea apei calde menajere. în cele mai multe cazuri. iar cele pentru activităţile de salubritate sunt aprobate de catre Consiliul Local Beiuş. Şi în acest caz este pentru efectuarea lucrărilor în cea mai bună ordine şi pentru obţinerea unor rezultate de cea mai bună calitate este strict necesară utilizarea unui caiet de sarcini pentru fiecare lucrare în parte.

acestea au loc pe baza unor contracte sau comenzi ferme. În ceea ce priveşte relaţiile cu furnizorii. până de curand erau semnalate numeroase acte normative ce nu erau adecvate la specificul domeniului serviciilor publice Având în vedere concurenţa acerbă de pe piaţă.4. posibilitatea de asimilare a acestor servicii în funcţie de costul acestora. prin structura căruia să se obţină informaţiile necesare pentru a fi cât mai eficient şi la nivelul aşteptărilor consumatorilor. S. Permanent unitatea. Culegerea informaţiilor nu sunt întotdeauna culese direct de la clienţi pentru a afla mulţumirea acestora în ceea ce priveşte calitatea serviciilor pe care le desfăşoară unitatea.4. “EDILUL” S. pentru a fi un bun model de urmat şi de catre alţi intreprinzatori. Ca şi în cazul relaţiilor cu furnizorii şi în cazul relaţiilor cu clienţii se are la bază un contract ferm aprobat de către Oficiul Concurenţei în acesta stipulându-se toate drepturile şi obligaţiile din relaţiile de parteneriat. gradul de satisfacere a cerinţelor populaţiei. Pentru satisfacerea la un nivel cât mai înalt a cerinţelor populaţiei. . plata c/valorii serviciilor.A Beiuş.C. este necesar însă ca unitatea prin personalul din cadrul compartimentelor marketing şi investiţii să culeagă permanent informaţii menite să îmbunătăţească calitatea servciilor şi sfera de cuprindere a acestora. prin personalul de specialitate ar trebui să culeagă informaţii în ceea ce priveşte dotarea cu mijloace de deservire cât mai moderne avându-se în vedere reducerea costurilor şi ridicarea nivelului calitativ al servciilor.C Electrica S. raportul calitate/cost al serviciilor este puţin scăzut. SISTEMUL INFORMAŢIONAL SC ” Edilul” SA Beiuş functionează ca un sistem unitar existând o stransă legătură între compartimentele societăţii. necesită însă unele îmbunătăţiri în organizarea şi buna gospodarire a resurselor atât materiale cât şi umane pe care le deţine. sub posibilităţile pieţei serviciilor acestui sector de activitate. penalităţile ce decurg din nerespectarea relaţiilor contractuale precum şi modalităţile de rezolvare a litigiilor dintre părţi. informaţia ca factor de producţie joacă un rol important în funcţionarea cât mai bună a societăţii în obţinerea unui profit cât mai mare. precum şi nivelului tarifelor practicate. Aceasta se poate face prin diverse metode : cum ar fi pe bază de chestionare efectuate direct la beneficiari. aceştia fiind furnizori permanenţi (Regia Apelor Române. Aceste informaţii şi altele să fie transmise conducerii unităţii care printr-o analiză amănunţită şi atentă să elaboreze strategia de dezvoltare a societăţii pentru viitorul imediat şi îndepărtat. în acest sens.acestor mecanisme elementare de stimulare a performantei manageriale. S.A. ca urmare a apariţiei firmelor private trebuie acordată o atenţie deosebită calităţii serviciilor. 4. termene.A) alături de care mai există şi alţi furnizori aleşi în funcţie de nevoile de moment ale unităţii. tarife. Printre cauze. Toate modificările ulterioare solicitate de părţi vor fi menţionate în anexa la contract unde sunt stipulate cantităţi. după cum s-a putut observa. PETROM R.

“EDILUL” S... însă în ceea ce priveşte compatibilitatea fiecărui angajat cu postul pe care îl ocupă.omul potrivil la locul potrivit” ceea ce cred că ar conduce la o îmbunătăţire a nivelului calităţii pentru serviciile efectuate. . Cred că lucrurile ar sta puţin altfel dacă cel puţin odată fiecare din cei responsabili cu managementul ar sta în lucul clientului său. având în vedere calificarea sunt necesare unele îmbunătăţiri pentru respectarea principiului .C.  În relaţiile cu clienţii necesită îmbunătăţiri prin . fiecare responsabil cu munca lui şi existând cel puţin un coordonator al activităţilor la nivelul fiecărui compartiment.  S.aducerea” unuităţii mai aproape de clienţi pentru a-I înţelege nevoile şi a-I răspunde cu servicii de cea mai bună calitate. CAPITOLUL V 4. CONCLUZII Din analiza efectuată la S.C Edilul S. Beiuş se pot desprinde următoarele concluzii:  La nivelul compartimentului întreprinderii s-a putut observa o bună organizare. ofertele primite prin faxuri de la diverşi producători şi se poate continua prin participarea la diverse simpozioane şi seminarii prin agenţiile naţionale de specialitate. necesită însă unele îmbunătăţiri în organizarea şi buna gospodarire a resurselor atât materiale cât şi umane pe care le deţine.A. pentru a fi un bun model de urmat şi de catre alţi intreprinzatori. prin intermediul cărora se pot trimite la perfectionare specialişti din cadrul unităţii Tot pentru lărgirea orizontului personalului în diverse domenii de activitate se pot organiza întâlniri cu delegaţi ai unităţilor de profil din întreaga ţară în cadrul cărora se potdezbate diverse probleme specifice gospodăriei comunale.Principalele surse actuale de informaţii sunt revistele de specialitate la care unitatea este abonata.A Beiuş.

Calitatea este un aspect care ne interesează pe fiecare azi şi îl aşteptăm de la cei ce ne furnizează bunurile şi serviciile de care avem nevoie şi cred că acesta trebuie să fie obiectivul central pentru fiecare organizaţie. Unitatea are mari oportunităţi în lărgirea sferei activităţii serviciilor prestate.  Neutilizarea caietelor de sarcini pentru fiecare lucrare atrage după sine uneori o neconcordanţă între ceea ce se propuse. care constituie un punct forte pentru unitate îl reprezintă orientarea fondurilor obţinute cu ajutorul sprijinului Conciliului Local Beiuş spe îmbunătăţirea calităţii serviciilor.  Pe linia îmbunătăţirii calităţii apei şi eliminării potenţialelor surse de poluare se necesită efectuarea unor eforturi de către societate pentru a elimina eventualele reclamaţii primite din partea consumatorilor. Calitatea reprezintă în acelşi timp un criteriu pentru obţinerea avantajului competitiv şi pentru a rămâne preferat în rândul clienţilor . mai ales prin valorificarea resurselor naturale de care dispune şi totodată atragerea de noi clienţi. Curăţenia înseamnă sănătate şi cred că fiecare din noi urmăreşte acest lucru.  Un alt domeniu care necesită îmbunătăţiri şi unitatea trebuie să intervină îl reprezintă îmbunătăţirea serviciilor de salubrizare a oraşului. se planifică a se realiza şi ceea ce s-a realizat de fapt.  La nivelul managementului pentru a asigura îmbunătăţirea calităţii care este dorită şi aşteptată de client şi pentru păstrarea acestora este bine a se respecta cele câteva principii enunţate mai sus (principii enunţate de Deming).  Un alt aspect important. .  O mare realizare constă în încălzirea cu apă termală a principalelor instituţii din Beiuş.  Apar noi concurenţi. Firma poate transforma această ameninţare în oportunitatea de a-şi etinde domeniul de cativiatte prin interesul acordat acestui privilegiu de a utiliza resurse fără efectuarea unor eforturi pentru a dispune de ele (pânza de apă termală existentă).

tehnică. 7. Manualul calităţii. 8.. 2000 Mitonneau Henri. 6. 1998 . Ed. Ed. Bucureşti.. 2. ISO 9000 pentru servicii. Prentice Hall. New York. Ionescu C. Ed Universităţii .. 3.. 5. 1994 Baron Tudor. Teora. 4. Bucureşti. Planificarea calităţii. Bucureşti. Tehnică. Total Quality Management – a cross functional perspective. Bucureşti. 1999 Juran J. Ed. Managing quality. Ed. 1979 Brakhahn Wilhelm. 2003 Ashor Rao.BIBLIOGRAFIE 1.Lucian Blaga”Sibiu. Androniceanu A. Tehnică. Dale. Revista economică. 1998 Froman Bernard. Bucureşti.. John Wiley & Sons. Deteşan Al. M. New York. Calitatea. Tratat de management public. O nouă orientare în managementul calităţii. 1996 Barie G.

13. 11.com. www. Ed.google. Butterworth Heine Mann. Economică.com/login XXX. New York.umi. 1998 Olaru Marieta. Emanuel.com .yahoo. Oakland John S. Ed. Prentice Hall. Sufletul firmei. Bucureşti. Oxford. www. 12. 14. Oradea.9. Managementul calităţii. 1996 Pollard William C. 1999 Paul James. 10.. Total Quality Management.. 200 http://proquest. Total Quality Management.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->