Sunteți pe pagina 1din 2

ANALIZA SINTACTICA A PROPOZITIEI

A analiza o propozi ie presupune identificarea p r ilor de propozi ie i ar tarea raportului dintre ele. ntr-o propozi ie se pot stabili raporturi de coordonare sau de subordonare. Spre exemplu: n raporturile de coordonare se g sesc mai multe p r i de propozi ie de acela i fel: subiecte, nume predicative, atribute sau complemente pe cnd n raportul de subordonare se g se te cuvntul determinant fa de cel determinat, adic atributele i complementele fa de cuvintele pe care le determin .

Etapele analizei sintactice a propozi iei sunt urm toarele: Se precizeaz predicatul; Cu ajutorul predicatului se stabile te subiectul care poate s fie exprimat sau neexprimat (inclus n desinen a verbului, subn eles sau nedeterminat); Delimitarea p r ilor de propozi ie care determin subiectul; Delimitarea p r ilor de propozi ie care determin predicatul. P r ile de propozi ie se exprim prin p r i de vorbire, deci analiza sintactica trebuie completat cu cea morfologic .

Cum efectu m o analiz sintactic : Putem analiza fiecare cuvnt n parte precizndu-i func ia n propozi ie, apoi analizndu-i partea de vorbire prin care se exprim . Ex: Lebede frumoase pluteau pe lac. lebede subiect, exprimat prin substantiv comun, simplu, genul feminin, nr pl, cazul Nominativ, nearticulat.

frumoase

atribut adjectival, exprimat prin adjectiv propriu-zis, variabil, cu 4 forme flexionare, se acord n gen, nr i caz cu substantivul determinat lebede (genul feminin, nr pl, cazul N), gradul pozitiv.

pluteau predicat verbal exprimat prin verb predicativ la modul indicativ, timpul imperfect, pers. a III-a, diteza activa, forma afirmativ , conj a IV-a. pe lac complement circumstan ial de loc, exprimat prin substantiv comun, simplu, genul neutru, nr. sg, cazul Ac,nearticulat, precedat de prepozi ia simpl pe

Un alt mod de a analiza sintactic o propozi ie se poate face prin notarea p r ii de propozi ie cu majuscule deasupra cuvintelor analizate, dup cum urmeaz :  SB subiect;  PV predicat verbal CI complement indirect CT complement de timp

 PN predicat nominal CL complement de loc  At atribut CZ complement de cauz

 CD complement direct CS complement de scop

Partile de vorbire prin care se exprim se noteaz cu litere mici, dedesubtul cuvintelor respective: s substantiv; pron pronume; vb verb num - numeral adj adjectiv adv adverb etc