MANUAL DE REPARAţII

DACIA UTILITARE
MR 503-1 MECANICĂ MOTOR: F8Q CUTIE VITEZE: NG1; NG7 COD TAPV: U75D; U75E; U75G

Metodele de reparaţii prescrise de constructor, în prezentul document, sunt stabilite în funcţie de specificaţiile tehnice în vigoare la data editării documentului. Ele sunt susceptibile de modificări, aduse de constructor la fabricaţia diferitelor ansamble, subansamble sau accesorii ale automobilelor sale. Toate drepturile de autor sunt rezervate SC Automobile Dacia SA. Reproducerea sau traducerea chiar parţială a prezentului document este interzisă fără autorizaţia scrisă a societăţii AUT OMOBILE DACIA S.A.

Ref: 6001 999 462

NOIEMBRIE 2004

Versiune: română

0

Generalităţi vehicule

01 CARACTERISTICI Motor - Ambreiaj - Cutie de viteze................ 01-1 Identificare automobil ....................................... 01-2

12 AMESTECCARBUR ANT Colector admisie............................................ 12-1 Colector evacuare.......................................... 12-2

02 MIJLOACE DE RIDICARE Cric rulant - Cal de protecţie........................... 02-1 e Elevator cu prindere sub caroserie................... 02-2

03 REMORCARE Toate tipurile....................................................... 03-1 .

04 LUBREFIA NŢI-ING REDIE NŢI Condiţii................................................................ 04-1 .

05 GOLIRE -UMPL ERE Motor....... ............................................................. 05-1 Cutie de v iteze..................................................... 05-2 Diferenţial punte spate .................................... 05-3 .

07 V ALORIȘIREGLAJE Dimensiuni.......................................................... . Capacitate - cal tăţi...... ...................................... i . Jenţi, pneuri..... .................................................. . . Frâne..................................................................... Dimensiuni sub caroserie................................... Valorile de cont ol ale unghiurilor r punţii faţă............................................................ Valorile de cont ol ale unghiurilor r punţii spate..........................................................

07-1 07-10 07-11 07-12 07-13 07-14 07-18

13 ALIMENTARE-POMPE Întrerupere carburant în caz de ș c ................ o Caract ristici ...... e ................................................ Particularităţi...... .............................................. . Reguli de curăţ nie........................................... e Amplasare elemente.......................................... Funcţionare....................................................... Martor injecţie................................................... Funcţia antidemaraj.......................................... Turaţie relanti.................................................... Comadă pre-pos tîncălzire................................. Injectoare........................................................... . Electrovana de debit scăzut și electrovana stop ............................................................. Electrovana de debit mărit și electrovana de avans............................................................. Conector pompă injecţie.................................. Pompa de injecţie.............................................. Calaj pompă injecţie.......................................... Filtru mot rină.................................................. o . Gestiune centralizată temperatură apă (G.C.T.A) .................................................... Potenţiometru accel raţie................................ e Diagnosticare-Generalităţi .............................. Diagnosticare - I nterpretare defecte............... Diagnosticare - Aj tor .................................... u . Diagnosticare -C ontrol de conform itate......... Diagnosticare -Arbore de localizare pană .....

13-1 13-2 13-4 13-6 13-8 13-10 13-12 13-13 13-14 13-15 13-17 13-18 13-20 13-22 13-24 13-27 13-29 13-30 13-31 13-32 13-34 13-66 13-67 13-70

1

Motor și periferice

10 ANSAMBLU MOTOR Ingredienţi.......................................................... 10-1 . Identificare .... ...................................................... 10-2 Consumul de u ............................................... 10-3 lei . Presiune de ulei..... ............................................ 10-4 . Demontare / Remontare motor (de pe / pe automobil) .................................. 10-5 Dezechipare - Echipare motor ...................... 10-9 Cupluri de strângere....................................... 10-10 Caracteristici.................................................. 10-11 S. D. V -uri speciale neces . are........................... 10-16 Demontare - R emontare ............................. 10-17 . Carter inferior .......................................... 10-37 . Pompa de u ............................................... 10-38 lei Garnitură etansare arbore cotit spre distributie....................................................... 10-39 Garnitură etansare arbore cotit spre volant... 10-40 Înlocuire pistoane............................................... 10-41

14 ANTIPOLUARE Reaspiratie vapori ulei.................................. 14-1 Recirculare gaze es pament............................. 14-2 a

16 ALTERNATOR - DEMAROR Alternator....................................................... 16-1 Demaror ....................................................... 16-6

19 RĂCIRE - EȘAP MENT – REZE A RVOR Caracteristici................................................. Umplere purjare ........................................... Control ......................................................... Schema ....................................................... Pompa de apă ................................................... . Radiator ............................................................. Ansamblu eș apament ..................................... . Golire rezervor carburant................................. . Rezervor carburant........................................... Transmiţător nivel carburant.......................... . Suspensie motor.... ............................................ .

19-1 19-2 19-3 19-4 19-5 19-6 19-7 19-9 19-10 19-11 19-12

11 SISTEM DISTRIBUTIE Curea distributie............................................. 11-1 Garnitura de chi lasa.......................................... 11-4 u

2

Transmisii
20-1 20-2 20-5 20-6 20-7

20 AMBREIAJ Identificare.................................................... Diagnosticare................................................ Mecanism - Disc........................................... Volant............................................................ Rulment arbore ambreiaj..............................

Caracteristici ale principalelor elemente de suspensie faţă ........................................... Suspensie - cupluri de strângere.................... Amortizor.......................................................... Arc ..................................................................... . Bară antruliu ..... .............................................. i .

31-30 .31-31 31-32 31-36 31-37

21 CUTIADE VITEZEMECANICĂ Caracteristici................................................. Cupluri de strângere în daNm ..................... Ingrediente .... ............................................... Cutia de viteze mecanică: DemontareRemontare .................................................... Reparare cutie de viteze................................ Carter spate: Demontare-Remontare............... Simering ax comanda: Înlocuire........................ Cuplă tahimetru .................................................. Ansamblu pinioane viteza a V-a pe vehicul .. Simering arbore am breiaj : Înlocuire ................ Simering ieșire diferenţial: Înlocuire ............... .

21-1 21-2 21-3 21-4 21-8 21-37 21-38 21-39 21-40 21-41 21-42

33 ELEMENTE PORTANTE SPATE Punte spate motoare din tablă ........................ Tambur frână...... ................................................ Cilindrude frână .............................................. . Garnitura frână s ate ....................................... p . Rulment.............................................................. Diferenţial tren spate motor , din tablă ...... Tren spate nemotor din tablă ......................... Tren spate nemotor tubular............................. Amortizor............................................................ Arc...................................................................... Bara ant ruliu ..................................................... i

33-1 33-4 33-6 33-8 33-10 33-11 33-20 33-22 33-24 33-25 33-34

29 TRANSMISIE TRANSVERSALĂ ȘI LONGITUDINALĂ Transmisie transversală faţă ........................... Burduf de transmisie faţă dreapta parte cutie de viteze ................................................ Burduf de t ansmisie fata ,parte roata ........... r Transmisie longitudinală... ............................... .

35 ROţI ȘI PNEUR I Caracteristici................................................ Echilibrarea roţlor........ i ....................................

35-1 35-4

29-1 29-5 29-7 29-8

3

Șasiu

30 GENERALITĂ ţI Schema de principiu a circuitului de frânare............................................................ Cuplu de strângere (în daNm )..................... Constituire dimensiuni elemente principale frânare .......................................................... Racorduri și conducte de frâna ..................... re Lichid de frână.... ................................................ Purjare circuit de frânare ................................ Comportament vehicul: Diagnosticare .........

36 ANSAMBLU DIRECţE I Caracteristici, Cupluri de strângere ............. Casetă de di ecţie ........................................... r Palier anti gomot.............................................. z . Împingător de direcţ .................................... ie Bieletă de d irecţie .......................................... . Bucșă ax vo .................................................. lan . Ax direcţ e.......................................................... i

36-1 36-3 36-5 36-7 36-12 36-14 36-16

30-1 30-2 30-7 30-8 30-9 30-10 30-11

31 ELEMENT PORT E ANTE FAŢĂ Control - Regl re tren faţ .............................. a ă Comportament vehicul: Diagnosticare .. ........ . Braţ superior ................................................. Cuzinet elastic, rotulă de suspensie a braţului superior ............................................... Braţ inferior ....................................................... . Cuzinet elastic, rotulă de suspensie a braţului inferi r ................................................ o . Garnitura de frână pate................................... s Etrier de frânare ..... .................................... ........ Disc de frână...................................................... . Suport etrier de frană........................................ Portfuzetă ........................................................... Rulment portbut c............................................ u

31-1 31-4 31-5 31-8 31-10 31-13 31-15 31-17 31-21 31-24 31-25 31-28

37 COMENZI ELEMENTE MECANICE Cilindru principal......................................... Amplificator de frânare.............................. Pompă de vid .................................................... Supapă de reţinere amplificator de frânare.. Comandă frână de m .................................. ână Levier de com andă frâna de mână ................ Cabluri frană de taţionare ........................... s . Compensator de frânare.................................. Pedala ambrei j ............................................... a Comanda ambrei j: reglare.............................. a . Ansamblu suport coloană de direcţie și pedalier......................................................... Pedală de acce leraţie ...................................... Comandă externă v iteze ................................. .

37-1 37-5 37-8 37-9 37-10 37-11 37-12 37-14 37-16 .37-17 37-18 37-19 37-20

38 SISTEM COMANDĂ ELECTROV ACUUMA TICĂCUPLARE4X4 Prezentare .................................................... 38-1 Reglare comandă electrovacuumatică ........... 38-2 Capsulă vacuumatică....................................... 38-3 Electrovalvă ..... ................................................. 38-4

CARACTERISTICI Motor - Ambreiaj - Cutie de viteze

01

VEHICUL TIP COD VIN TIP

MOTOR AMBREIAJ TRACţIUNE CILINDR EE (cm3) CUTIE DE VITEZE

Pick Up P Pick Up 4x4

D 2611* D 4616*

spate F8Q-636 4x4 1870 200CPOV 3700

NG1-103
(50C-31)

NG7-101
(51C-02)

Drop Side P Drop Side 4x4

D 2711* D 4716*

spate F8Q-636 4x4 1870 200CPOV 3700

NG1-103
(50C-31)

NG7-101
(51C-02)

Pick Up T

D 1611*

fa ţă

F8Q-636

1870

200CPOV 3700

(NG1-104) 365-18

Drop Side T

D 1711*

fa ţă

F8Q-636

1870

200 CPOV 3700

(NG1-104) 365-18 (NG1-103)

Double Cab P Double Cab T Double Cab 4x4

D 2F71* D 1F11* D 4F76*

spate faţă F8Q-636 1870 200 CPOV 3700

50C-31
(NG1-104)

365-18
(NG7-101) 51C-02

4x4

* ( x sau 7 sau T ) - caracter care indică: tipul motorului, norma de poluare în care se încadrează motorul și amplasarea postuluide conducere

01 - 1

01

CARACTERISTICI Identificare automobil Până la data de 26.06.2003

Placă constructor Număr de identificare VIN

PLACĂ CONSTRUCTOR
a. Cod identificare constructor; b. Cod automobil; c. Cod tip cutie de viteze; d.Cod tip motor ș i amplasare post de conducere (conform structurii codului VIN) ; e. Cod automobil; f. Masa maximă a remorcii fără sistem de frânare; g. Număr de omologare pentru ţara importatoare. h. Indicator VIS: un caracter pentru an model plus șapte caractere pentru serie de fabricaţiecaroserie; i.Masamaximă admisibilătehnica vehiculului încărcat; j. Masa maximă admisibilă cu remorcă pervăzută cu sistemde frânare; k. Masa maximă admisibilă tehnic pe puntea faţă; l. Masa maximăadmisibilă tehnic pe puntea spate. 01 - 2

7

CARACTERISTICI Identificare automobil Până la data de 26.06.2003
NUMĂR DE IDENTIFICARE VIN VIN - număr de identificare vehicul
POZIţIA

01

15 16 COD COD COD COD COD COD COD COD COD
POZIţIA 1- 3 4 5

1 17 U U U U U U U U U

2 U U U U U U U U U

3 1 1 1 1 1 1 1 1 1

4 D D D D D D D D D

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

1 1 2 2 4 4 1 2 4

6 7 6 7 6 7 F F F

1 1 1 1 1 1 7 7 7

1 1 1 1 6 6 1 1 6

* * * * * * * * *

* * * * * * * * *

* * * * * * * * *

* * * * * * * * *

* * * * * * * * *

* * * * * * * * *

* * * * * * * * *

* * * * * * * * *

* * * * * * * * *

SEMNIFICAţIA CARACTERELOR - identificare constructor UU1 - AUTOMOBILE DACIA S.A. ROMÂNIA - tip automobil D - automobil transport marfă - amplasare grup motopropulsor 1 - motor faţă longitudinal și tracţiune faţă 2 - motor faţă longitudinal și tracţiune spate 4 - motor faţă longitudinal și tracţiune integrală (cuplare faţă facultativ) - tip caroserie 6 - PICK UP 7 - DROP SIDE F - PICK UP, DOUBLE CAB - amplasare sarcină utilă 1 - două locuri faţă + benă 7 - 5 locuri : 2 locuri faţă + 3 locuri banchetă spate + benă - tip cutie de viteze 1 - cutie de viteze cu 5 + 1 trepte 6 - cutie de viteze cu 5 + 1 trepte și cuplare 4x4 - cod motor și amplasare post de conducere ndere prin compresie, combustibil (motorină) tip X - motor 1870 cm3 cu apri EURO 2, post de conducere stânga 7 - motor 1870 cm 3 tip EURO 3, post de conducere stânga T - motor 1870 cm3 tip 1504, post de conducere stânga - cod an model - 2 - 2002 - serie de fabricaţie caroserie

6

7

8

9

10 11 - 17

01 - 3

01

CARACTERISTICI Identificare automobil

Începând cu data de 26.06.2003

AMPLASARE PLACĂ CONSTRUCTOR TIP AUTOCOLANT

01 -4

CARACTERISTICI Identificare automobil Începând cu data de 26.06.2003

01

PLACA CONSTRUCTOR tip autocolant are configuraţia prezentată mai jos, cu două zone distinctecare prezintă:date de identificare constructor și date de identificare tipAPV.

A B C D E F G H I J

DATE DE IDENTIFICARE CONSTRUCTOR A. Nume constructor B. Număr de recepţie comunitară sau număr de omologare C. Număr de identificare D. Masa maximă autorizată a automobiluluiîncărcat E. Masa totală rulantă autorizată F. Sarcina maximă pe punte faţă G. Sarcina maximă pe punte spate H. Inscripţie adiţională I. Inscripţe dată de fabricaţie i J. Număr de lot

DATE DE IDENTIFICARE APV 1.1. Cod tip auto APV 1.2. Număr de fabricaţie 2.1. Cod nivel de echipare 2.2. Cod adiţional de definiţie serie limitată 2.3. Cod adiţional de definiţie serie specială 3.1. Cod culoare caroserie 3.2. Cod îmbrăcăminte scaune 3.3. Cod armonie interioară 4.1. Cod definiţie tehnică 4.2. Cod echipare opţionale

01 -5

MIJLOACE DE RIDICARE Cric rulant - Cale de protecţie

02

Utilizar unui cric rulant implicăîntrebuinţarea de cale intermediare de protecţie. ea Se interzice cudesăvârșire ridicarea automobiluluifolosind ca puncte de sprijin braţelede suspensiefaţă sau spate. Nu se va folosi cricul rulant, pentru ridicarea automobilului, în vedereaexecutăriiunor lucrări sub caroserie (se va utiliza elevatorul cu două coloane). RIDICAREA PĂRŢII DIN FAŢĂ A AUTOMOBILULU I Pentru ridicareapărţii din faţăa automobilului se folosește cricul rulant și cala intermediară de protecţie Ch a 280,(pentru protejarea elementelor de caroserie și mecanice), care se plasează pe lonjeroanele faţă în axa braţelor de suspensie.

RIDICAREA AUTOMOBILULUI DIN LATERAL Pentru ridicarea automobilului din lateral se folosește cricul rulant și cala intermediară de protecţie Cha 280: se ia sprijin sub bavolet în dreptul ușii faţă. Se va poziţionacorect muchia bavoletuluiîn canalulcaleiintermediare de protecţie.

02 - 1

02

MIJLOACE DE RIDICARE Elevator cu prindere sub caroserie

Pentru ridicare,se plaseazăcaleleintermediare ale braţelor elevato rului în punctelede sprijin folosite și de cricul din dotarea automobilului.Se vor poziţionacorect muchiile bavoleţilor în canalelecalelor.

FAţĂ

SPATE

02 - 2

REMORCARE Toate tipurile

03

NICI ODATĂ NU SE FOLOS ESC CA PUNCTE DE REMORCARE, ARBORII DE TRANSMISIE (PLANETARELE). Punctele de remorcare faţă (1) sau spate (2) se utilizează numai pentru remorcarea automobilelorpe roţi,prin tractare.Elenu se pot servi în nici un caz pentruscoatereaautomobilului avariat, dintr-un șanţ (groapă), prin tragere sau pentru a ridica direct sau indirect automobilulpe o platformă de transport. FAţĂ (dreapta) SPATE (stânga)

1

2

03 - 1

LUBREFIANŢI - INGREDIENŢI Condiţii

04

PRODUSUL

LOC DE UTILIZARE UNGERE (GRESARE)

Unsoare UM 170 Li Ca Pb 2M

Caneluri pinioane planetare Ax comandă cutie viteze Simering flanșă cardan

ELF CARDREXA RNT2 sau UM 185 Li 2M

Transmisieplanetară

Unsoare UM 185 Li 2M

Caneluri fuzetă roată faţă Transmisiecardanică Transmisieplanetară Rulment roată faţă Rotule suspensie Diferenţialpunte spate Șuruburi roţi Ghid rulment presiune Casetădirecţie(pinion-cremalieră, rulmenţi) Caneluri arbore ambreiaj Rulment de presiune Diafragmă mecanism ambreiaj Garnituri de cauciuccasetă direcţie

Unsoare U 95 Ca 2

Unsoare Li Ca Pb tip II cu MoS2 (sau 20 UM Li III)

Unsoare 22

Unsoare U100 Ca 4-5

Bieletă direcţie

04 - 1

04

LUBREFIANŢI - INGREDIENŢI Condiţii

PRODUSUL

LOC DE UTILIZARE ETANȘARE Capace palier numărul 1 și 5 ale arborelui cu came Capac palier numărul 1 arbore cotit Știfturi transmisieplanetară

RHODORSEAL 5661

LOCTITE 518

Semicartere cutie viteze Carter ambreiaj Punte spate Capac palier numărul 1 arbore cotit Filet contactor mers înapoi Bușon M16 - cutie viteze Punte spate Diferenţial puntespate LIPIRE

KIT DURCISSEUR

LOCTITE 577

Mastic 503

LOCTITE FRENETANCH

Șuruburi fixarevolant CURĂţIRE

DECAPJOINT

Suprafaţa garniturii de chiulasă

04 - 2

GOLIRE - UMPLERE Motor

05

MOTOR S.D.V.-uri necesare - Cheie pentru bușon golire: MOT 1018 Golire:bușon (2) Umplere: bușon (1)

2

1

05 - 1

05

GOLIRE - UMPLERE Cutie de viteze

CUTIA DE VITEZE

Golire:bușon (2)

Umplere: bușon (1)

05 - 2

GOLIRE - UMPLERE Diferenţial punte spate

05

DIFERENŢIAL PUNTE SPATE Golire:bușon (2) Umplere: bușon (1)

05 - 3

VALORI ȘI REGLAJE Dimensiuni

07

DIMENSIUNI DACIA Pick Up P, 4x4 și T

1334

k

DACIA Pick Up P, 4x4 și T
DIMENSIUNI (mm)

Lungime totală Lăţime totală Înălţime totală: - Gol - Încărcat Ampatament Ecartament faţă Ecartament spate Garda la sol (k): - Încărcat Raza de viraj: - Între trotuare - Între pereţi

4674 1636 1550 2675 1334 1320 > 140 5600 5800

07 - 1

07

VALORI ȘI REGLAJE Dimensiuni

MASE DACIA Pick Up P, 4x4 și T DENUMIRE DACIA DACIA AUTOMOBIL Pick Up P Pick Up 4x4 TRACţIUNE SPATE INTEGRALĂ COD VIN D 2611* D 4616* DACIA Pick Up T FAţĂ D 1611*

MASE AUTOMOBIL

1. Masa automobilului în ordine de mers (cu conducător 75 kg): - pe puntea faţă, - pe puntea spate, - total. 2. Masă proprie: (Greutate la gol în ordine de mers): - pe puntea faţă, - pe puntea spate, - total. 3. Masă maximă admisibilă tehnic a automobiluluiîncărcat: - pe puntea faţă, - pe puntea spate, - total. 4. Masa maximă admisibilă tehnic pe fiecare punte: - pe puntea faţă, - pe puntea spate. 5. Sarcinautilă: - pe scaune, - în benă, - totală.

635 520 1155

645 530 1175

645 480 1125

590 490 1080

600 500 1100

600 450 1050

720 1510 2230

740 1510 2250

640 1260 1900

760 1550

760 1550

760 1300

150 1000 1150

150 1000 1150

150 700 850

07 - 2

VALORI ȘI REGLAJE Dimensiuni

07

MASE LA REMORCARE DACIA Pick Up P, 4x4 și T MASE LA REMORCARE DENUMIRE DACIA DACIA AUTOMOBIL Pick Up P Pick Up 4x4 TRACţIUNE COD VIN SPATE INTEGRALĂ D 2611* D 4616* 1095 3225** 1075 3225** DACIA Pick Up T FAţĂ D 1611* 0 nu este cazul

1. Masamaximă remorcabilăadmisibilătehnic (remorcă cu sistem de frânare) 2. Masamaximăadmisibilăa ansamblulu i 3. Automobilul este / nu este apt să tracteze remorcă 4. Masa maximă a remorcării fără sistem de frânare 5. Masamaximăadmisibilătehnic pe punctulde cuplare

este apt

este apt

nu este apt

450*

450*

0

50

50

-

** prin diminuarea sarcinii utile din benă cu 100 kg

07 - 3

07

VALORI ȘI REGLAJE Dimensiuni

DIMENSIUNI DACIA Drop Side P, 4x4 și T

1334 4599

k

DACIA Drop Side P, T și 4x4
DIMENSIUNI (mm)

Lungime totală Lăţime totală Înălţime totală: - Gol - Încărcat Ampatament Ecartament faţă Ecartament spate Garda la sol (k): - Încărcat Raza de viraj: - Între trotuare - Între pereţi

4599 1636 1550 2675 1334 1320 165 5600 5800

07 - 4

VALORI ȘI REGLAJE Dimensiuni

07

MASE DACIA Drop Side P, 4x4 și T

MASE AUTOMOBILE

DENUMIRE AUTOMOBIL TRACţIUNE COD VIN

DACIA DACIA DACIA Drop Side P Drop Side 4x4 Drop Side T SPATE D 2711* INTEGRALĂ D 4716* FAţĂ D 1711*

1. Masa automobilului în ordine de mers (cu conducător 75 kg): - pe puntea faţă, - pe puntea spate, - totală. 2. Masă proprie: (Greutate la gol în ordine de mers) - pe puntea faţă, - pe puntea spate, - totală. 3. Masă maximă admisibilă tehnic a automobiluluiîncărcat: - pe puntea faţă, - pe puntea spate, - totală. 4. Masa maximă admisibilă tehnic pe fiecare punte: - pe puntea faţă, - pe puntea spate. 5. Sarcinautilă: - pe scaune, - în benă, - totală.

635 555 1190

645 565 1210

645 510 1155

590 525 1115

600 535 1135

600 480 1080

690 1540 2230

690 1540 2230

690 1240 1930

760 1550

760 1550

760 1300

150 965 1115

150 945 1095

150 150 700

07 - 5

07

VALORI ȘI REGLAJE Dimensiuni

MASE LA REMORCARE DACIA Drop Side P, 4x4 și T DACIA DACIA DACIA DENUMIRE AUTOMOBIL Drop Side P Drop Side 4x4 Drop SideT TRACţIUNE COD VIN SPATE D 2711* 1060 3225** INTEGRALĂ D 4716* 1040 3225** FAţĂ D 1711* 0 nu este cazul

MASE LA REMORCARE

1. Masamaximă remorcabilăadmisibilătehnic (remorcă cu sistem de frânare) 2. Masamaximăadmisibilăa ansamblulu i 3. Automobilul este / nu este apt să tracteze remorcă 4. Masamaximăa remorcii fărăsistemde frânare

este apt

este apt

nu este apt

450* 5. Masamaximăadmisibilătehnic pe punctulde cuplare 50

450*

0

50

-

** prin diminuarea sarcinii utile din benă cu 100 kg

07 - 6

VALORI ȘI REGLAJE Dimensiuni

07

DIMENSIUNI DACIA Double Cab P, 4x4 și T

1334

k

DACIA Double Cab P 4x4 și T , DIMENSIUNI (mm)

Lungime totală Lăţime totală Înălţime totală: - Gol - Încărcat Ampatament Ecartament faţă Ecartament spate Garda la sol (k): - Încărcat Raza de viraj: - Între trotuare - Între pereţi

4794 1636 1525 2795 1334 1320 >140 5600 5800

07 - 7

07

VALORI ȘI REGLAJE Dimensiuni

MASE DACIA Double Cab P, 4x4 și T MASE AUTOMOBIL
DACIA DACIA DACIA DENUMIRE AUTOMOBIL Double Cab P Double Cab 4x4 Double Cab T INTEGRALĂ FAţĂ TRACţIUNE SPATE D 4F76* D 2F71* D 1F71* COD VIN

1. Masa automobilului în ordine de mers (cu conducător 75 kg): - pe punte faţă, - pe punte spate, - totală. 2. Masă proprie (Greutate la gol în ordine de mers): - pe punte faţă, - pe punte spate, - totală. 3. Masă maximă admisibilă tehnic a automobiluluiîncărcat: - pe partea faţă, - pe partea spate, - totală. 4. Masa maximă admisibilătehnic pe fiecare punte: - pe puntea faţă, - pe puntea spate. 5. Sarcinautilă: - pe scaune, - în benă, - totală.

680 570 1250

690 580 1270

690 530 1120

635 540 1175

645 550 1195

645 500 1145

710 1520 2230

730 1520 2250

710 1260 1970

820 1550

820 1550

820 1300

375 680 1055

375 680 1055

375 450 825

07 - 8

VALORI ȘI REGLAJE Dimensiuni

07

MASE LA REMORCARE DACIA Double Cab P, 4x4 și T MASE LA REMORCARE
DACIA DACIA DACIA DENUMIRE AUTOMOBIL Double Cab P Double Cab 4x4 Double Cab T

TRACţIUNE COD VIN

SPATE D 2F71* 1095

INTEGRALĂ D 4F76* 1075

FAţĂ D 1F71* 0

1. Masa maximă remorcabilă admisibilă tehnic (remorcă cu sistemde frânare) 2. Masamaximăadmisibilăa ansamblulu i 3. Automobilul este/ nu esteapt să tracteze remorcă 4. Masa maximăa remorcii fără sistem de frânare 5. Masa maximă admisibilă tehnic pe punctul de cuplare

3225**

3225**

nu este cazul nu este apt

este aprt

este apt

450**

450**

0

50

50

-

** prin diminuarea sarcinii utile din benă cu 100 kg.

07 - 9

07
DENUMIRE Ulei motor Dacia Oil Diesel Ulei cutie viteze DACIA OIL
SUPERGEAR SUPERGEAR

VALORI ȘI REGLAJE Capacitate - calităţi

CALITATE SAE 10W 40 ACEA B3 API CF SAE 80 W 90/GL5

CAPACITATE (litri) 4,6* 2,3 2 0,450 6

Ulei grup punte spate DACIA OIL SAE 80 W 90 / GL5 Lichid de frână Lichid de răcire ** SAE J 1703 DOT 4 Tip D - GLACEOL RX

* Se va ajusta la jojă ** Amestec: 50 % antigel concentrat + 50 % apă distilată

07 - 10

VALORI ȘI REGLAJE Jenţi, pneuri

07

TIP AUTOMOBIL

JENţI

PNEURI

CIRCU MFER INţADE PRESIUNE UMFLARE (bari) (1) RULARE (mm) FAţĂ SPATE

DACIAPickUp T,Pși4x4 DACIADrop Sid T,Pși4x4 e DACIADouble T,Pși4x4 Cab

5 J 14 175 R 14 PR 8

1920 ± 25

2,0

4,5

(1) Utilizândîncărcarea maximă, cu roţile pe sol. • Cuplul de strângere al șuruburilor roţilor: 9 daNm. • Bătaiaaxială a jenţii: maxim 1,2 mm. • Bătaiaradială a jenţii: maxim 1,2 mm. ATENţIE! În timpul rulajului, se produce o creștere a temperaturii pneului care implicit duce la creșterea presiunii din pneu cu 0,2-0,3 bari faţă de valorile prescrise. În cazul când se face controlul presiunii pneului imediat după rulajul automobilului, se va ţine cont de această creștere.

07 - 11

07

VALORI ȘI REGLAJE Frâne

FRÂNE FAţĂ

Diametrul alezaju etrierulu de frână lui i (pentrudisc frânăventilat) Grosimea discului ventilat Grosimeaminimăa disculuiventilat Grosimea garniturii de frânare (inclusiv suportul) Grosimeaminimăa garnituriide frânare (inclu suportul) siv Bătaiaaxialăa disculuimăsurată la Φ215 mm FRÂNE SPATE Diametrul cilindrului receptor Diametrul tamburului nou Diametrul maxim altamburului după rectificar e Lăţimeagarniturilorde frânare Grosimea garniturilor de frânare Înălţimeaminimăadmisăa garniturilor de frânare deasupra niturilor POMPACENTRALĂ DE FRÂNĂ Tip pompă centrală de frână Diametrul interior Cursă - piston primar - piston secundar • Rezervor lichid frână - dublu fără alertă nivel. • Limitator de presiune - pentru circuit în paralel. • Lichid de frână - norma SAE J 1703 DOT4. • Servofrână - master vac 8"

Φ 54 mm 20 mm 19 mm 14 mm 7 mm 0,1 mm

Φ 25,4 mm Φ 254 mm Φ 255 mm 50 mm 5 mm 0,5 mm

Tandem cu ICP by-pass încorporat Φ 22,2 mm min. 19 mm min. 13 mm

224 mm

07 - 12

VALORI ȘI REGLAJE
Dimensiuni sub caroserie

07

DIMENSIUNI SUB CAROSERIE CE CONDIŢIONEAZĂ OPERAŢIILE DE REGLARE A UNGHIURILOR DIRECŢIEI

H1 - distanţa măsurată de la centrul roţii la sol. H2 - distanţa măsurată de la partea inferioară a lonjeronului la sol. H5 - distanţamăsurată de la axa articulaţiei faţă a arcului cu foi la sol, măsurată în zona fixării braţului inferior. C - cotă ce indică poziţia în care trebuie adusă cremaliera pentru obţinerea punctului mediu al casetei de direcţie.

07 - 13

07

VALORI ȘI REGLAJE Valorile de control ale unghiurilor punţii faţă UTILITARE U75 TRACTIUNE(1304, 1307)

UNGHIURI
FUGĂ

VALORI 1 11' 1028' ± 30' 1045' 2002' 2019' 2036' 2052' Diferenţa dreapta / stânga maxim = 10 10 22' 1021' 1020' 1018' ± 30' 1017' 1015' 1014' Diferenţa dreapta/ stânga maxim = 10
80 01' 8002' 8003' ±30' 8004' 8005' 8007' 8008' Diferenţa dreapta / stânga maxim = 10
0

POZIţIA

AUTOMOBIL

REGLAJE

1304
H5 H5 H5 H5 H5 H5 H5 - H2 = 260 - H2 = 250 - H2 = 240 - H2 = 230 - H2 = 220 - H2 = 210 - H2 = 200 H5 H5 H5 H5 H5 H5 H5

1307
- H2 = 265 - H2 = 255 - H2 = 245 - H2 = 235 - H2 = 225 - H2 = 215 - H2 = 205 Reglabil prin m o d if ic a r e a lungimii tirantul de fuga de la prinderea anterioara

CAROSAJ

H1 H1 H1 H1 H1 H1 H1

- H2 = - H2 = - H2 = - H2 = - H2 = - H2 = - H2 =

66 62 58 54 51 47 43

H1 H1 H1 H1 H1 H1 H1

- H2 = - H2 = - H2 = - H2 = - H2 = - H2 = - H2 =

66 62 58 54 51 47 43

Nereglabil

PIVOT

H1 - H2 = H1 - H2 = H1 - H2 = H1 - H2 = H1 - H2 = H1 - H2 = H1 - H2 =

66 62 58 54 51 47 43

H1 - H2 = H1 - H2 = H1 - H2 = H1 - H2 = H1 - H2 = H1 - H2 = H1 - H2 =

66 62 58 54 51 47 43

Nereglabil

PARALELISMUL TOTAL

Deschidere 0010' ± 10' (pentru o roată 0005' ± 05')

La gol

La gol

Reglabil prin rotirea tijelor bie lete lor de directie

BLOCAJULARTICULAŢIILOR ELASTICE

-

La gol

La gol -

07 - 14

VALORI ȘI REGLAJE Valorile de control ale unghiurilor punţii faţă
Alte valori ale sistemului de directie necesare a fi respectate
UNGHIURI
POZIţIA AUTOMOBIL

07

VALORI

1304 6-7.75 pe cadranul T.F.246 Punctul mediu al casetei C=65mm Calaj caseta directie

1307

REGLAJE

Prin rotirea excentricelor Prin rotirea volanului

07 - 15

07
UNGHIURI
FUGĂ

VALORI ȘI REGLAJE Valorile de control ale unghiurilor punţii faţă

POZIţIA AUTOMOBIL

VALORI 1 0 11' 10 29' ± 30' 1046' 0 2 02' 20 19' 2036' 2053' Diferenţa dreapta / stânga maxim = 10 1 0 21' 10 20' 10 19' 10 18' ± 30' 10 16' 10 15' 10 13' Diferenţa dreapta stânga maxim = 10 8 0 01' 80 02' 80 03' 80 04' ±30' 80 05' 80 07' 80 08' Diferenţa dreapta / stânga maxim = 10 Inchidere -0016' ± 10' (pentru o roată -0008' ± 05') H5 H5 H5 H5 H5 H5 H5

1304
- H2 = - H2 = - H2 = - H2 = - H2 = - H2 = - H2 = 260 250 240 230 220 210 200 H5 H5 H5 H5 H5 H5 H5

1307
- H2 = - H2 = - H2 = - H2 = - H2 = - H2 = - H2 = 265 255 245 235 225 215 205

REGLAJE

Reglabil prin modificar ea lungimii tira ntul de fuga de la p r in de r e a anterioara

CAROSAJ

H1 H1 H1 H1 H1 H1 H1

- H2 = 66 - H2 = 62 - H2 = 58 - H2 = 54 - H2 = 51 - H2 = 47 - H2 = 43

H1 H1 H1 H1 H1 H1 H1

- H2 = 66 - H2 = 62 - H2 = 58 - H2 = 54 - H2 = 51 - H2 = 47 - H2 = 43

Nereglabil

PIVOT

H1 H1 H1 H1 H1 H1 H1

- H2 = 66 - H2 = 62 - H2 = 58 - H2 = 54 - H2 = 51 - H2 = 47 - H2 = 43

H1 H1 H1 H1 H1 H1 H1

- H2 = 66 - H2 = 62 - H2 = 58 - H2 = 54 - H2 = 51 - H2 = 47 - H2 = 43

Nereglabil

PARALELISMUL TOTAL

La gol

La gol

Reglabil prin rotatia tijelor bieletelor de directie

BLOCAJULARTICULAŢIILOR ELASTICE

-

La gol

La gol

-

07 - 16

VALORI ȘI REGLAJE Valorile de control ale unghiurilor punţii faţă

07
1307
REGLAJE

UNGHIURI

POZIţIA

AUTOMOBIL

VALORI

1304 6-7,75 pe cadranul T.F.246 Punctul mediu al casetei C=65mm Calaj caseta directie

Prin rotirea excentricelor Prin rotirea volanului

07 - 17

07

VALORI ȘI REGLAJE Valorile de control ale unghiurilor punţii spate

UTILITARE U75 TRACTIUNE(1304, 1307)

UNGHIURI
CAROSAJ

VALORI

POZIţIA AUTOM OBIL

REGLAJE

00 ± 34'30''

La gol

Nereglabil

PARALELISM

(Pentru două roţi) Închidere

00 ± 34'30''

La gol

Nereglabil

BLOCAJULARTICULAţIILOR ELASTICE

-

La gol

-

07 - 18

VALORI ȘI REGLAJE Valorile de control ale unghiurilor punţii spate UTILITARE U75 PROPULSIE/4X4(1307)
UNGHIURI
CAROSAJ

07
REGLAJE

VALORI

POZIţIA AUTOM OBIL

00 ± 19'59''

La gol

Nereglabil

PARALELISM

(Pentru două roţi) Închidere

00 ± 19'59''

La gol

Nereglabil

BLOCAJULARTICULAţIILOR ELASTICE

La gol

*Pentru controlul și reglajulvalorilor unghiurilor punţii faţă, respectiv a unghiurilorpunţii spateale automobilului,va trebui: -să se efectuezecontrolul pneurilorprivind: -dimensiuni, -presiune de umflare, -grad de uzură, - să se efectuezecontrolul articulaţiilor : -starea cuzineţilorelastici, -jocul în rotulelede direcţie, -jocul în rulmenţiiroţilor. Obligatoriu automobilul trebuie: -să fie poziţionatcu roţile pe platourilepivotante(ale standului)aflate în planorizontal, -să i se asigure frânarea, -să i se încerce suspensiapentru reașezarea automobiluluila înălţimeasa liberă, -să aibă direcţia adusă la punctulmediu și caseta direcţie blocată în această poziţie. Aceste operaţiuni sunt urmate de fixarea aparatelor optice pe automobil, respectînd instrucţiunileconstructoruluistandului de control geometrie direcţie. 07 - 19

ANSAMBLU MOTOR Ingredienţi

10

TIP RHODORSEAL 5661

UTILIZARE Știfturi transmisieplanetară, capace palier (1) și (5) arbore cu came, capac palier numărul (1) arbore cotit Ungere piese la montaj Șuruburi fixarevolant Curăţire plangarniturăchiulasă Etanșare capac palier numărul (1) arbore cotit

ULEI 10W40 API CF LOCTITEFRENET ANCH DÉCAPJOINT KIT DURCISSEUR

Capacitate ulei motor: 4,6 litri (cu filtru) Calitate ulei motor utilizat: Dacia Oil Diesel 10W40 API CF, ACEA B3

10 - 1

10
Tip vehicul Tip Pick Up P Drop Side P Cod VIN D 2611X(7;T)* D 2711X(7;T)

ANSAMBLU MOTOR Identificare

Motor

Cutie viteze NG 1-103 (50C-31) NG7-101 (51C-02)

Cilindree Alezaj Cursă (cm3) (mm) (mm)

Raport volumic

D 4616X(7;T) Pick Up 4x4 Drop Side 4x4 D 4716X(7;T) Pick Up T Drop Side T Double Cab P D 1611X(7;T) D 1711X(7;T) D 2F71X(7;T) F8Q-636

NG 1-104 (365-18) NG 1-103 (50C-31) NG 7-101 (51C-02) NG 1-104 (365-18)

1870

80

93

21,5

Double Cab 4x4 D 4F76X(7;T)

Double Cab T

D 1F71X(7;T)

* X (7;T) - în funcţie de norma de depoluare “X” - Euro 96; “7” - Euro 2000; “T” - 1504. Marcajul de identificare motor este realizat prin gravare pe blocul motor.

A

B

D E

000

0

0 00

0 000000
G F

A - tipul motorului B - litera de omologare a motorului D - codul de identitate E - indice motor F - seria de fabricaţie a motorului G - codul pentru uzina de montaj

10 - 2

ANSAMBLU MOTOR Consumul de ulei

10

MĂSURARE CONSUM ULEI a) Completare ulei la nivel maxim Aceastăoperaţie trebuie să se facă cu motorul cald (o rotaţiede G.M.V și după o stabilizar .) e de 15 minute pentru ca uleiul să se scurgă completîn carterul inferior. Se verifică nivelul de ulei la jojă. Se completeazăla nivelulmaxim. Se sigilează bușoanele de golire și umplere (se marchează cu vopsea bușoanele) pentru a putea verifica mai târziu că acesteanu au fost demontate. b) Rulaj client Cereţi clientului să efectueze un rulaj de aproximativ2000 km sau până când uleiul atinge nivelulminim. c) Reumplere la nivel maxim Operaţia se face cu motorul cald (o rotaţie de G.M.V.) și după o stabilizare de 15 minute. Se verificănivelul uleiului la jojă. Se completeazăla nivelulmaxim. Se noteazăcantitateade ulei și kilometrajul parcurs după completarea la nivel maxim. d) Măsurare consum de ulei CONSUMUL DE ULEI = Cantitateade ulei completată(litri) km (în mii)

10 - 3

10
MOT 836 - 05

ANSAMBLU MOTOR Presiune ulei

S.D.V.-uri necesare Trusă pentru măsurare presiune ulei CONTROL Verificarea presiunii de ulei trebuie să se efectueze cu motorul cald (aproximativ °C). 80

Valoarea presiuniitrebuie să fie: 1,2 bari la 1000 rotaţii / minut; 3,5 bari la 3000 rotaţii / minut.

10 - 4

ANSAMBLU MOTOR Demontare / Remontare motor (de pe / pe automobil)

10

S.D.V.-uri speciale necesare MOT 1202 - 01 MOT 1311 - 06 Clește pentru coliere elastice Dispozitiv pentru demontare racorduri Clește pentru coliere “CLIC”

CUPLURI DE STRÂNGERE (da Nm) Șuruburi fixare suporţi motor Piuliţe suporţi elastici motor Fixare cutie viteze pe motor: -șuruburi fixare superioară -piuliţe -șuruburi fixare inferioară Senzor turaţie Fixare demaror 3,6 2,7 4,4 4,4 2,1 0,8 4,4

a

1

b

Demontareamotorului de pe automobil se realizează prin partea superioară a compartimentului motor cu ajutorul unui dispozitiv de ridicare mobil.
DEMONTARE

Se așează automobilul pe un elevator cu două coloane. Se demonteazăbateria. Se golește: - circuitul de răcire pe la conducta de intrare pompă de apă și pe la furtunul inferior radiator; - uleiul din motor. Se demontează: - manșonul de intrarefiltru aer; - radiatorul. Se debranșează: - firul de masă de pe brida de ridicare motor; - conectorul pompei de injecţie (1); se ridică clapeta(a) cu ajutorul unei șurubelniţe și se scoate conectorul în sensulsăgeţii(b);

- conectorulmonocontactului(2); - fișelebujiilorde preîncălzir (3); e - legăturileelectrice ale alternatorului (4);

3 1

4

2

- conectorul filtrului de motorină; - conectorul senzorului de temperatură apă (5); se trage conectorul în sensul săgeţii (n) simultancu apăsarea agrafelor (m).

10 - 5

10

ANSAMBLU MOTOR Demontare / Remontare motor (de pe / pe automobil)

m

5 6 n 5

m

7

Se demonteazăracordurile de alimentare (A) și de retur carburant (B). - conectorul senzorului de temperatură aer (6); - conectorul E.G.R. (7); se apasă clapeta în sensulsăgeţii (x) și se trage conectorul în sensul săgeţii(y);

y x 7
Se declipseazăconductelede carburant de pe carcasa filtrului de aer și de pe carterul de distribuţie. Se demonteazăcarcasa filtrului de aer.

- conectorul senzorului de turaţie. Se demontează colierul de fixare cablaj pe carterul ambreiaj. 10 - 6

ANSAMBLU MOTOR Demontare / Remontare motor (de pe /pe automobil)

10

Se demontează senzorul de turaţie de pe carterul ambreiaj al cutiei de viteze. Se demontează șuruburile de fixare superioară a cutiei de vitezepe motor.

Se debranșează: - furtunele (1) de la vasul de expansiune; - racordul servofrânei (2); Se demonteazăpiuliţele de fixare laterală a - racordul (3) al rezervorului de vacum cutieide vitezepe motor. (automobile 4x4); Se ridică automobilul cu elevato rul. - furtunele de climatizare de la cutia Se demonteazăscutulmotor. termostatulu cu ajutorul cleștelui i MOT 1202 - 01. Se demonteazășuruburilede fixa inferioară re a cutieide viteze pe motor.

2

3

1

Se demontează demarorul (vezi capitolul 16 “Demaror”).

Se demontează piuliţele de fixare tub de coborâre pe colectorul evacuare. Se demonteazăbrida de fixare a tubului de coborâre pe motor. Se demontează piuliţele suporţilor elastici ai motorului.

10 - 7

10

ANSAMBLU MOTOR Demontare / Remontare motor (de pe / pe automobil)

REMON TARE

Se executăîn ordineinversă operaţiilede la demontare. Se efectuează umplerea și purjarea circuitului de răcire (vezi capitolul 19 “Umplereși purjare”). Se efectuează umplerea cu ulei a motorului.

Se susţine cutia de viteze cu un cric. Se prinde dispozitivulde ridicat de suporţii de ridicare ai motorului. Se deplasează motorul spre înainte și se ridică. Se așează motorul pe un suport.

10 - 8

ANSAMBLU MOTOR Dezechipare - Echipare motor

10

Pentru înlocuirea motoruluistandard se vor executa următoarele operaţii:
DEMONTARE

Se demonteazăde pe motorul uzat: - filtrul de aer, - alternatorul, cureaua și întinzăto acesteia, rul - suportul alternatorului, - joja de ulei și ghidul său, - disculși mecanismulambreiaj, - volantul motor, - conductelede înaltăpresiune, - pinionul pompei de injecţie, - pompa de injecţie,injectoarele și portinjectoarele, - pompa de vacuum, - conducta pompei de apă, - pompa de apă, - bujiilede preîncălzire, - ansamblul E.G.R., - colectorii de evacuare și admisie, - carterele de distribuţie, - filtrul de ulei, - cutia termostatului, - pinionul arborelui cu came, - fulia și pinionul arborelui cotit, - galetulde întindere curea distribuţie, - manocontactul de ulei.
REMON TARE

Se înlocuiesc piesele uzate sau deteriorate. Se executăîn ordine inversă operaţiile dela demontare. Se strâng șuruburile și piuliţelede fixare la cuplu.

10 - 9

10

ANSAMBLU MOTOR Cupluri de strângere

CUPLURI DE STRÂNGERE (daNm) Șuruburi fixare alternator - M 10 .................................................................................................. 3,8 - M 8 ................................................................................................... 1,9 Conducte alimentare injectoare (înaltă presiune) ...................................... 2,5 Fixare pompă injecţie ................................................................................... 2,5 Piuliţă fulie pompă injecţie ........................................................................... 5,5 Fixare colectori admisie - evacuare ............................................................. 2,7 Fixare filtru aer ............................................................................................. 0,8 Portinjectoare ................................................................................................ 7 Bujii incandescente .................................................................................... 1,5 ÷ 2 Șuruburi fixare demaror .............................................................................. 4,4 Șuruburi fixare mecanic ambreiaj ............................................................... 2 Fixare E.G.R. ................................................................................................. 0,8 Fixare tub gaze pe colector evacuare ........................................................... 1,9 Fixare conductă pompă apă ......................................................................... 3,8 Șurub pinion arbore cu came ....................................................................... 5 Piuliţe capac chiulasă .................................................................................... 1,2 Șuruburi capace palier arbore cu came ...................................................... 2 Șuruburi volant motor ................................................................................ 5 ÷ 5,5 Șuruburi carter inferior ............................................................................1,2 ÷ 1,5 Șuruburi capace biele ................................................................................ 4,5 ÷ 5 Șuruburi capace palier ................................................................................. 6,5 Șurub fulie arbore cotit ........................................................................2 + 115° ± 15° Șuruburi fixare pompă apă .......................................................................... 1,6 Șuruburi fulie pompă apă ............................................................................ 2 Șuruburi fixare pompă ulei ........................................................................2 ÷ 2,5 Piuliţă galet întindere curea distribuţie ...................................................... 5

10 - 10

ANSAMBLU MOTOR Caracteristici

10

CHIULAS Ă Chiulasa este din aluminiuși este prevăzută cu camere de turbulenţă. Înălţimeachiulasei =159,5±0,2 mm. Chiulasa nu se rectifică. Deformaţiamaximăa planului garniturii este de 0,05 mm. Strângere chiulasă; se va respecta metoda descrisă la capitolul 10 “Demontare Remontare”. CAMERE TURBULENţĂ - supraînălţarea în raport cu chiulasa: y = 0,01 ÷ 0,04 mm, - diametrul(d) al locașuluidin chiulasă: d = 37,5 mm, - unghiul canalului (α) în raport cu chiulasa: α = 35ϒ.

E = 1,4 mm. B. pentru o supraînălţare cuprinsă între 0,613 mm (inclusiv) și0,767 mm (inclusiv) se foloseșteo garnitură prevăzutăcu o gaură de identificare. E = 1,5 mm. C. pentru o supraînălţare mai mare de 0,767 mm se folosește o garnitură prevăzută cu 3 găuride identificare. E = 1,6 mm.

NOTĂ: Găurile pentru r eperare grosime garnitură se găsesc într-o zonă de 25 mm în raport cu marginea garniturii; nu se va lua în considerare nici o altă gaură situată în afara acestei zone. Reperajul (R) pentru grosime garnitură chiulasăestevizibil și cu chiulasamontată.

GARNITURA DE CHIULASĂ Grosimeagarnituriide chiulasă(E) utilizată, variază în funcţie de supraînălţarea maximă a pistoan astfel: elor A. pentru o supraînălţare mai mică de 0,613 mm se foloseșteo garnitură prevăzută cu 2 găuri de identificare. 10 - 11

10

ANSAMBLU MOTOR Caracteristici

Încazul înlocuiriiunuia dintreurmă-toarele elemente: - arbore cotit, - carter cilindri, - biele, - piston, se va recalcula obligatoriu grosimea garniturii de chiulasă în funcţie de supraînălţarea pistoanelor. În celelalte cazuri, se va înlocui garnitura de chiulasă cu alta de aceiași grosime. SUPAPE

SCAUNE SUPAPE

Unghiul feţei de etanșare (α) - admisie - evacuare Lăţimea feţei de etanșare (X) Diametrul exterior (D) - admisie
- evacuare

120° 90° 1,8 mm

36,8 mm 32,6 mm

Diametrul tijeisupapei Unghiul feţei de etanșare: - admisie - evacuare Diametrul talerului - admisie
- evacuare

8 mm

120° 90°

35,2 ± 0,1 mm 31,5 ± 0,1 mm

10 - 12

ANSAMBLU MOTOR Caracteristici

10
ARCURI SUPAPE

GHIDURI SUPAPE Ghidurile supapelor sunt identice pentru admisie și evacuare. Ele sunt prevăzute cu simeringuripentru etanșare tije supape.
Diametru interior 8 mm

Sunt identicepentru admisieși evacuare.

Lungimea în stare liberă 47,2 mm
Diametru exterior - nominal 13 mm - reparaţie (reperat cu 2 canale) 13,30 mm Poziţia ghidurilor în raport cu planul garniturii (A) 43,25 mm Alezajul din chiulasă pentru ghid - nominal - reparaţie mm

Lungimeasub o sarcină de: 23 ± 2 daN 70,5 ± 3,5 daN Lungime spire lipite Diametrul spirei

37,9 mm 27,4 mm 25,77 mm 4 mm 21,5 mm

12,9 mm 13,20

Diametrul interior

ARBORELE CU CAME Motorul este echipat cu un arbore cu came în cap, montat în chiulasă, antrenat de către cureaua de distribuţie. Camele arborelui acţionează supapele prin intermediul tacheţilo r. Reglarea jocului termic se realizeazăprin înlocuirea tacheţilor,numai cu motorul rece. Valorilejocului termicsunt: - admisie: 0,20 ± 0,05 mm, - evacuare: 0,40 ± 0,05 mm.

A

Joc axial (mm) Număr de paliere

0,05 ÷ 0,13 5

Diagrama de distribuţie ADA ÎÎA ADE ÎÎE - 2° 45° 45° - 4°

10 - 13

10

ANSAMBLU MOTOR Caracteristici
BOLţURI Suntmontateliberîn bielă și în piston. Ele sunt menţinuteaxial cu ajutorul unor siguranţe.

TACHEţII Pentru realizarea joculuitermic (x) se alege tachetulcu grosimea(y) corespunzătoare.

Lungime (mm) Diametrul interior (mm) Diametrul exterior (mm)

63 13,3 24

SEGMENţI Există (ca piese schimb) 24 clase de tacheţi cu grosimea (y) cuprinsă între 7,550 și 8,150mm. Grosimea (y) crește din 0,025 în 0,025 mm. Diametru exterior al tacheţilor: 35 -0,01 mm. -0,04 PISTOANE Ca piesă schimb există o singură clasă (M). Sensul de montaj al pistoanelor: cu camera de turbulenţă spre filtrul de ulei. Diametrul pistoanelor (D) se măsoară la distanţa A=60 mm faţă de capul pistonului. D = 80 mm. Grosime (mm) - Segmentul de compresie - Segmentulde etanșare - Segmentul de ungere

2 2 3

Montajul segmenţilor se face cu reperul “TOP” spre capul pistonului, cu fantele decalate la 120°.

Top

10 - 14

ANSAMBLU MOTOR Caracteristici
BIELE Jocul lateral al bielei: 0,22 ÷ 0,40 mm. Piciorul bieleiestebucșat. Bucșile nu se înlocuiesc. NOTĂ: Nu se folosesc poansoane pentru reperarea bielelor și capacelor de bielă. Se utilizează un creion care nu se șterge. POMPADE UILEI

10

ARBORE COTIT
Număr paliere Diametrulnominal al palierelor (mm) 5

Estede tipul cu roţi dinţate,antrenatăprin lanţ de arborele cotit. Presiuneulei minimă la 80 °C (bari): - la 1000 rot/min .....................1,2 - la 3000 rot/min .....................3,5 Presiunea de deschidere a supapelor răcitoarelor pentru pistoane: 2,2± 0,2 bari Se verifică: -jocul (A) (mm): - minim 0,100, - maxim 0,240.

54,795 ± 0,01

Diametrulnominal al manetoanelor (mm)

48+0,02 / +0

Joc axial (mm)

0,07 ÷ 0,23

Grosime semicuzineţi axiali (mm) 2,30; 2,35 2,40; 2,45

- jocul (B) (mm): - minim 0,020, - maxim 0,085.

10 - 15

10
COD SERVICE

ANSAMBLU MOTOR S. D. V -uri speciale necesare .

DENUMIRE

MOT 251-01 Suportcomparator MOT 252-01 Placă pentru măsuraresupraînălţare pistoane MOT 582 Sector imobilizare volant

MOT 799-01 Dispozitiv imobilizare pinion arbore cu came MOT 988-02 Dispozitiv pentru montare garnitură etanșare arbore cu came MOT 990-03 Dispozitiv pen mon tru tare garntură et nșare arb cot spre d i a ore it istribuţie

i MOT 991-01 Dispozitiv pentru montare garnitură etanșare arbore cott spre volant MOT 997-01 Cheie demontare-remontare port injectoare MOT 1054 Tijă pentru calaj motor

MOT 1200-01 Dispozitiv menţinere fulie pompă injecţie MOT 1520 MOT 1522 MOT 1525 Tijă pentru calaj pompă injecţie EPIC Moletă pentru calaj pompă injecţie EPIC Extractor fulie pompă injecţie

MOT 1485-01 Dispozitiv pentru demontare răcitoare pistoane zitiv re are ane MOT 1516-01 Dispo pentrumonta răcito pisto (seutilizeazăcu MOT1516) MOT 1492 MOT 1493 MOT 1505 Dispozitiv pentru montare cuzineţi biele Dispozitiv pentru montare cuzineţi paliere Aparat pentru măsurare tensiune curele

MOT 1202-01 Clește pentru coliere elastice MOT 1516 MOT 1566 Dispozitiv pentru montarerăcitoare pistoane Cheie pentru demontare-remontare conducte înaltă presiune

10 - 16

ANSAMBLU MOTOR Demontare - Remontare

10

CHIULAS Ă

10 - 17

10
DEMON TARE

ANSAMBLU MOTOR Demontare - Remontare

- Se goleșteuleiul din motor. - Se goleștelichidul de răcire. - Se demontează: - filtrul de aer, - furtunele de la sistemul de recirculare vapori ulei, - cureauaalternatoruluși întinzăto ei. i rul

- Se demontează cureaua de distribuţie (vezi capitolul 11 “Curea distribuţie”). Se demontează: - conductele de alimentare injectoare, - firele de alimentare bujii incandescente, -pompa de injecţie (vezi capitolul 13 “Pompa de injecţie”), - racordul furtunului de depresiune de pe pompa de vid,

- alternatorul, - carterele de distribuţie.

- colectorul de admisieși evacuare, - pinionul arborelui cu came, - capaculde chiulasă. Se demontează șuruburile de fixare chiulasă. Se demontează chiulasa fără a o roti (chiulasaestecentrată prin intermediu a două l bucși (C)).

10 - 18

ANSAMBLU MOTOR Demontare - Remontare

10

- bujiileincandescente, - camerele de turbulenţă, - suportul termostatului.

Se demontează capacele palier ale arborelui cu came (acestea se vor repera înaintede demontare-ordine și sens).

5

4

3

2

1
Se demontează: - arcurile supapelor, - supapele, - simeringurile supapelor. Pentru obţinerea unei strângeri corecte a șuruburilor de chiulasă,se va scoatecu ajutorul unei seringi uleiul ce se poate găsi în găurile de fixarea chiulasei.

Se demontează: - arborele cu came, - tacheţii (se vor repera în raport cu chiulasa), - injectoarele cu ajutorul dispozitivului MOT 997-01,

ATENţIE! Evitaţi introducerea corpurilor străine în canalizaţiile de ulei. Riscaţi obturarea canalizaţiilor și în consecinţă deteriorarea rapidă a axului cu came. Este foarte important să nu se zgârie suprafaţa de așezare a garniturii. Pentru a îndepărta eventualele resturi de garnitură rămase lipite se va folosi produsul DECAPJOINT. Se aplică produsul pe suprafaţa de curăţat, se așteaptă circa 10 minute, după care se curăţă cu ajutorul unei spatulede lemn. În timpul acesteioperaţii se vor folosi mănuţi de protecţie.

MOT 997-01

10 - 19

10

ANSAMBLU MOTOR Demontare - Remontare

Verificarea planeităţii chiulasei se face cu ajutorul unei rigle și a unui set de lere. Deformaţiamaximăadmisă:0,05 mm. Chiulasa nu se rectifică.
REMONTARE

Se rodează supapele pescaunelelor. Se reperează supapele în raport cu chiulasa. Se ung piesele cu ulei de motor. Se monteazăîn ordine: - simeringurile supapelor (1) cu ajutorul unei chei tubulare de 12 mm, - supapele (2), - calotele inferioare (3), - arcurile de supapă (4) (sunt identice pentru admisieși evacuare), - calotele superioare (5), - semiconurile (6).

4 1 3

5 6

- Se așează supapele noi și se verifică cu ajutorul dispozitivului MOT 251-01 și MOT 252-01 retragerea supapelorîn raport cu planul garniturii: - admisie: 0,85 ± 0,09 mm, - evacuare: 0,97 ± 0,09 mm. MOT 251-01 MOT 252-01

2

10 - 20

ANSAMBLU MOTOR Demontare - Remontare

10

Se monteazăcamerele de turbulenţă (7). MOT 252-01 MOT 251-01

Se montează port-injectoarele și sestrâng la cuplu (6,5 ÷ 7,5 daNm). Se monteazăsuportul termostat.

7 Se verifică cu ajutorul dispozitivelorMOT 251-01 și MOT 252-01 supraînălţarea acestora: x = 0,01 ÷ 0,04 mm. Se montează bujiile incandescente și se strâng la cuplu (1,5 ÷ 2 daNm). Se montează rondelele antiflacără (9) respectând orientarea lor. Rondelele antiflacără (9) și garniturile(2) se vor înlocui după fiecare demontare a portinjectoarelor.

9

2

10 - 21

10

ANSAMBLU MOTOR Demontare - Remontare

REGLAREA JOCULUI TERMIC Se realizeazănumai cu motorul rece. Pentru reglareajocului supapelor(x) se foloseștemetoda numită “înbalans” (supapelecilindrului lasfârșit evacuare și început admisie).

Se pune la zero ceasul comparator.

MOT 252-01 Se ridică palpatorul comparatorului (fără a modificapoziţiaansamblulu i). Se introduce tachetul și se măsoară cota (y).
Supapele cilindrului în balans Supapele cilindrului care se verifică

1 3 4 2

4 2 1 3

Se compară valorile obţinute la măsurare cu valorile de referinţă: - admisie: 0,20 mm, - evacuare: 0,40 mm. Dacă jocul (x) nu este conform se înlocuie tachetul respectiv cu altul cu grosimea (y) corespunzătoare. Cota (y) corespunde claseitachetului(există 24 clase). Pentru măsurarea cotei (y) se va utilizaplaca MOT 252-01, un suport cu talpă magnetică și un ceas comparator cu precizia de măsurare de 0,001 mm.

Cota (y) variază din 0,025 în 0,025 mm de la 7,550 la 8,150 mm.

10 - 22

ANSAMBLU MOTOR Demontare - Remontare

10

Se montează: - arborele cu came, - capacele palier ale arborelui cu came ţinând cont de reperarea făcutăla demontare. Pe capacele palier (1) și (5) se aplică un strat subţire de RHODORSEAL 5661 în zonele indicateîn desen.

3

2

- garnitura de etanșare a arborelui cu came cu ajutorul dispozitivului MOT 988-02.

5 1
Se poziţionează pistoanele astfel încât nici unul dintre el să nu f e la pu ctul mort superior e i n pentru a evia contactul cu supapele în timpul t strângerii capacelor arborelui cu came (semnul pentru calaj de pe pinionul arborelui cotit să fie în poziţie orizontală). Se strâng progresiv șuruburilecapacelor palier ale arborelui cu came la cuplu (2 daNm). Se verificăjocul axial al arborelui cu came care trebuie să fie cuprins între 0,05 și 0,13 mm. Se monteazăîn continuare: - pompa de vacuum (2) și garnitura sa (3),

MOT 1505 MOT 988-02

10 - 23

10

ANSAMBLU MOTOR Demontare -Remontare

- pinionul arborelui cu came - se strânge șurubul acestuia(4) la un cuplu de 5 daNm. - suportul pompei de injecţie; se strâng șuruburile la cuplu (2,5 daNm).

4

- pompa de injecţie - se apropie șuruburile cu mâna progresiv, după care se strâng la 2,5 daNm (vezi capitolul 13 “Pompa de injecţie”), - capacul chiulasei, - conductele injectoarelor, - pinionul pompei de injecţie- se imobilizează cu dispozitivul MOT 1200-01 și se strânge piuliţaacestuia la 5,5 daNm. MOT 1200-01

10 - 24

ANSAMBLU MOTOR Demontare - Remontare

10

CARTER CILINDRI

10 - 25

10

ANSAMBLU MOTOR Demontare - Remontare

CARTER CILINDRI
DEMON TARE

- pompa de apă,

Se demontează: - ambreiajul, -volantul motor (se imobilizeazăcu ajutorul dispozitiv MOT 582), ului - carterul inferior, - pinionul arborelui cotit, - carterul de protecţie inferioară a curelei de distribuţie,

- pompa de ulei (se demonteazăcele două șuruburi de fixare și se basculează) .

1 - suportul garniturii de etanșare arbore cotit,

Se reperează capacele de bielă în raport cu corpul bielelor.

10 - 26

ANSAMBLU MOTOR Demontare - Remontare

10

Se demontează: - capacele de bielă și cuzineţi, - ansamblulpistoane- biele (se reperează pistoaneleîn raport cu cilindrii; numărul 1 spre volant), - capacelede palier și cuzineţii, - simering palierulu numărul1, ul i - arborele cotit și cuzineţiipentrureglarea joculuiaxial, - cuzineţiide pe carterul cilindri. Se extrag siguranţele de menţinere ax piston și se demontează bielele, axul fiind montat liberîn pistonși bielă.

ÎNLOCUIRE RĂCITOAREPISTOANE
DEMONT ARERĂCIT OARE

- se găureșterăcitorul (1) cu un burghiu φ 7 mm. 1

- se extrage opritorul (2) și resortul (3) . NOTĂ: Bila (4) nu trebuie scoasă pentru a împiedica intrarea șpanului în circuitul de ulei.

Se demonteazăsegmenţii.

2 3

4

Se îndepărteazăresturile de șpan cu ajutorul uneipensule. 10 - 27

10

ANSAMBLU MOTOR Demontare - Remontare

Se înfiletează dispozitivul MOT 1485-01în răcitor și se extrage răcitorul. MOT 1485-01

2

1

3

Se introduce răcitorul în tija diospozitivului. MONTARE RĂCITOARE PISTOANE Montarea răcitoarelor se face cu ajutorul dispozitivului MOT 1516-01. MOT 1516-01 4 NOTĂ: Atenţie la poziţionarea răcitorului; capătul (4) se va orienta către centrul cilindrului.

Se monteazăplaca (3) a dispozitiv MOT ului 1516-01 pe carterul cilindri și se centrează cu ajutorulcentrorului (2). Se strâng șuruburile (1), apoi se scoate centrorul.

Se presează răcitorul până când umărul (5) al tijei de presare vine în contact cu placa (3).

10 - 28

ANSAMBLU MOTOR Demontare - Remontare

10

REMON TARE

5 3

Se curăţă suprafeţele garniturilor de pe carterul cilindri și canalizaţiile de ungere din arborele cotit. Cuzineţii de bielă sunt identiciși nu au pinten. Pentru montarea acestora este necesară utilizarea dispozitivului MOT 1492. 3

Atenţie laorientarea răcitoarelor!

2 Se alege suportulde cuzinet (1) corespunzător motorului indicatîn poziţia(2). Se montează suportul de cuzinetîn fanta (3) a dispozitivului. Se așeazăbiela pe dispozitiv astfelîncât partea inferioară (4) a piciorului bieleisă fie în contact cu pionul de centrare. 4 A: orientarearăcitoarelorpentru cilindri2 și 4. B: orientarea răcitoarelor pentru cilindrii 1 și 3.

10 - 29

10

ANSAMBLU MOTOR Demontare - Remontare

Se așeazăcuzinetul(5) pe suportul cuzinetca în desenul următor. 5

Se așeazăcapaculde bielă pe suportastfel încât acesta să tamponezeîn cei doi cepi (6), apoi se montează cuzinetul(7) pe suportulsău. 7 6

Se deplasează suportul cuzinet (în sensul săgeţii)până când cuzinetul tamponează în bielă.

Se deplasează suportul cuzinet în sensul săgeţii până când cuzinetul tamponează în capac.

Se procedează în același mod și pentru celelalte biele. Pentru montarea cuzineţilor capacelor de bielă se procedeazăîn felulurmător:

Se asamblează pistoanele cu bolţurile și bielele.

10 - 30

ANSAMBLU MOTOR Demontare - Remontare

10

Se monteazăsiguranţelede menţinere ax piston. Se monteazăîn ordine segmenţiipe piston: - segmentulde ungere (3), - segmentulde etanșeitate (2) cu reperul “TOP” în sus, - segmentul decompresie (1) cu reperul “TOP” în sus. Se poziţionează segmenţii (decalaţi la 120° ) iar fanta segmentului de ungere se va afla în dreptulunui plin al canalului său. Se interzice ajustarea fantei segmenţilor.

Se unge cu ulei ansamblul segmenţi-pistonbielă șise monteazăîn carterul cilindri astfelîncât camera de turbulenţă să fie spre filtrul de ulei. Cuzineţiide palier nu au pinten. Cuzineţii de palier care se montează în carterulcilindri sunt prevăzuţi cu găuri de ungere. Pentru montarea cuzineţilor de palier se foloseștedispozitivulMOT 1493.

MOT 1493

Se așeazădispozitiv MOT 1493 pe carterul ul cilindri. MOT 1493

10 - 31

10

ANSAMBLU MOTOR Demontare - Remontare

Se monteazăcuzinetulîn dispozitivulMOT 1493 apoi se apasăcuzinetul în punctul (A)până când acestatamponeazăîn dispozitivîn punctul (B). A B

Se montează capacelede palier (3), (4) și (5) și se strâng la cuplu (6,5 daNm). Se verifică jocul axial (j) al arborelui cotit. j = 0,07 ÷ 0,23 mm. Cuzineţiiaxiali pot avea: 2,30; 2,35; 2,40; 2,45 mm.

Se așeazădispozi ivulMOT 1493 pe capacul t palier . Se monteazăcuzinetul în dispozitiv, apoi se apasăcuzinetulîn punctul (A) până când acesta tamponeazădispozitivulMOT 1493 în punctul (B).

Se montează arborele cotit uns cu ulei și cuzineţi axiali(lapalierul numărul2). i

Se montează: - capaculpalier numărul (2) și se strânge la cuplu (6,5 daNm), - capacelede bielă și se strâng la 4,5 ÷ 5 daNm. Pentru etanșarea palierului numărul (1) se poate utilizadouă soluţii: a) Montarea de garnituri - Dacă grosimea canalului este mai micăsauegală cu 5 mmse va utiliza o garnitură cu grosimea de 5,1 mm. - Dacă grosimea canalului este mai mare decât 5 mm se va utiliza o garnitură cu grosimeade 6 mm. Garniturile se vor monta cu canalul către exterior. b) Injectarea de silicon Kitul necesar pentru această operaţie cuprinde o seringă de 50 ml și un tub de DURCISSEUR de 5 ml.

10 - 32

ANSAMBLU MOTOR Demontare - Remontare

10

IMPORTANT: Injectarea trebuie făcută în aproximativ 5 minute pen tru a împiedica polimerizarea amestecului în seringă. Se curăţă și se degresează cu diluant suprafeţele (A) de pe carterul cilindri și de pe capacul palier.

Se amestecă 30 ml de RHODORSEAL 5661 cu o treime din tubul de întăritor DURCISSEUR până la obţinereaunui amestec omogen. Se introduce amestecul în seringă și se injecteazăușor în canalelecapacului palier astfel încât să se realizeze o etanșare perfectă între acestași carterul cilindri. Se aș teaptă până ce ames tecul s e polimerizează, după care se îndepărtează surplusul.

A

Se aplică un strat subţire de RHODORSEAL 5661 pe suprafeţele (B) ale carterului cilindri.

BB B B Se monteazăcapacul palier numărul (1) și se strânge la un cuplu de 6,5 daNm. 10 - 33

10

ANSAMBLU MOTOR Demontare - Remontare

Se verifică rotirea arborelui cotit. Se monteazăsimerin de pe palieru numărul gul l 1 cu ajutorul dispozitivului MOT 991-01.

Se unge cu ulei simeringul arboreluicotit spre distribuţie. Se montează simeringul cu ajutorul dispozitivului MOT 990-03.

MOT 991-01 MOT 990-03

Se verifică, în partea distribuţiei, prezenţa bucșilorde centrare ale suportului simeringului arboreluicotit.

Se verifică existenţa bucșilor de centrare pompă ulei. Se montează pompa de ulei și se strâng șuruburile de fixare la un cuplu de 2 ÷ 2,5 daNm.

Se monteazăsuportul cu o garnitură nouă.

10 - 34

ANSAMBLU MOTOR Demontare - Remontare

10

REMONT ARECHIULASĂ

Se unge filetulșuruburilorde fixare volant cu LOCTITEFRENETANCH. Se montează volantul și se imobilizează cu MOT 582.

Se montează: - bucșilede centrare chiulasă, - garniturade chiulasă. NOTĂ: În cazul înlocuirii unuia din următoarele elemente: - arbore cotit, - carter cilindri, - biele, - piston, se va recalcula obligatoriu grosimea garnitur ii de chiulasă în funcţie de supraînălţarea pistoanelor. În celelalte cazuri se va înlocui garnitura de chiulasă cu alta identică. Pentru a determina grosimea garniturii se măsoară supraînălţarea pistoanelor cu ajutorul dispozitivelorMOT 251-01 și MOT 252-01. Se curăţă capul pistoanelor de calamină. Se rotește arborele cotit, în sensul de funcţionare, și se aduce pistonul numărul 1 la punctul mort superior. Se măsoară supraînălţarea pistonului. Se repetă operaţiași pentru celelaltepistoane.

MOT 582

Se strâng șuruburile la cuplu (5 ÷ 5,5 daNm). Se demonteazăsectorul dinţat MOT 582. Se montează ambreiajul (vezi capitolul 20 “Ambreiaj”) și se strâng șuruburile de fixare ale acestuia la cuplu de 2 daNm. Se monteazăcarterul inferior prevăzut cu o garnitu nouă;se strâng șuruburileacestuia ră la cuplu (1,2 ÷ 1,5 daNm).

10 - 35

10

ANSAMBLU MOTOR Demontare - Remontare

NOTĂ: Măsurătorile trebuie efectuate pe axa longitudinală a motorului, pentru a elimina erorile cauzate de bascularea pistonului. IMPORTANT:
NU SE VA LUA ÎN CONSIDERARE DECÂT SUPRAÎNĂLţAREA MAXIMĂ.

Se strâng șuruburile de chiulasăla 3 daNm apoi laun unghi de 80° ± 4° în ordinea precizatăîn desen. Se așteaptătrei minute.
CHIULASĂ 2. STRÂNGERE

Pentru o supraînălţare maximăa pistonului: - mai mică decât 0,613 mm se va utiliza o garnitură prevăzutăcu două găuri (grosime 1,4 mm), - cuprinsă între 0,613 mm (inclusiv)și 0,767 mm (inclusiv)se va utilizao garnitură prevăzută cu o gaură (grosime 1,5mm), - mai mare decât 0,767 mm, se va utiliza o garnitură prevăzută cu trei găuri (grosime 1,6 mm). Se aduc pistoanelela jumătateacursei,pentru a evita contactulcu supapele lor. Se centrează chiulasa pe cele două bucși de centrare. Se monteazăși se strâng la cuplu șuruburile de chiulasă unse cu ulei după următoarea metodă: METODA DE STRÂNGERE A CHIULASEI 1.PRETASAREA GARNITURII

Se desfac șuruburile 1 și 2 până la eliberarea totală după care se strâng la 2,5 daNm apoi la un unghi de 213° ± 7°. Se procedează în acelașimod pentru grupurile de șuruburi: 3-4; 5-6; 7-8; 9-10. Chiulasa nu se restrânge. Se montează cureaua de distribuţie și se tensionează la 61 ± 5 Hz (vezi capitolul 11 “Curea distribuţie”). Se strânge obligatoriu piuliţa galetului întinzătorla5 daNm. Se face calajul pompei de injecţie (vezi capitolul 13 “Calaje pompă injecţie”). Se monteazăîn continuare: - capacele de distribuţie, - fulia arborelui cotit; se strânge șurubul acesteia la 2 daNm apoi la un unghi de 115° ± 15°, - colectorii de admisie și evacuare; se strâng șuruburile la 2,7 daNm, - alternatorul și cureaua alternatorului. Se tensionezăcureaua alternatorului la 127 ± 5 Hz (vezi capitolul 16 “Alternator”).

10 - 36

ANSAMBLU MOTOR Carter inferior

10

CUPLURI DE STRÂNGERE (daNm) Șuruburi de fixare carter inferior .................................... 1,5 Șuruburi fixare tirant ........................................................ 5,7 Șuruburi fixare bară antiruliu pe lonjeroane .................. 2
DEMON TARE

Se așează automobilulpe un elevatorcu două coloane. Se debranșeazăbateria. Se goleșteuleiul din motor. Se demontează: - scutul motor, - tirantul scutului motor, - șuruburile de fixarebară antiruliu pe lonjeroane. Se demonteazășuruburilede fixarecarter inferior.

REMON TARE

Se curăţă carterul inferior. Se monteazăcarterul inferior cu o garniturănouă. Se executăcelelalte operaţii în ordine inversă demontării. Se efectuează umplerea cu ulei a motorului (Dacia Oil Diesel 10W40 API CF).

10 - 37

10

ANSAMBLU MOTOR Pompa de ulei

CUPLURI DE STRÂNGERE (daNm) Șuruburi de fixare pompă ulei .......................................... 2 ÷ 2,5

DEMON TARE

Se demontează: - carterul inferior (vezi capitolul 10 “Carter inferior”), - cele două șuruburi de fixare pompă ulei pe carter cilindri.

Se basculează pompa de ulei, se scoate lanţulde antrenare de pe pinion și se demontează pompa. Se demontează capaculpompei de ulei. Se verifică jocul pinioanelordin pompa de ulei (vezicapitolul 10 “Caracteristici”).
REMONTARE

Se execută în ordine inversă operaţiile de la demontare. Se face umplerea cu ulei motor. Se verifică presiunea uleiuluila 80 °C - la 1000 rot/mim ......... 1,2 bari, - la 3000 rot/min .......... 3,5 bari.

10 - 38

ANSAMBLU MOTOR Garnitură etanșare arbore cotit spre distribuţie

10

S.D.V. - uri speciale necesare MOT 1054 MOT 990-03 MOT 1505 Tijă pentru calaj motor Dispozitiv pentru montare garnitură etanșare arbore cotit spre distribuţie Aparat pentru măsurare tensiune curele

CUP LURI STRÂNERE (daNm) DE G Șurub fulie arbore cotit Piuliţă galet întindere curea distribuţie Șurub fixare alternator (M8) 2+ 115°±15° 5 1,9

MOT 990-03

ÎNLOCUIRE GARNITURĂ
DEMONTARE

Se demontează cureaua de distribuţie (vezi capitolul 11 “Curea distribuţie”). Se demontează pinionul de pe arborele cotit. Se scoategarnitura de etanșare a arborelui cotit.
REMONTARE

Se montează cureaua de distribuţie (vezi metoda descrisă în capitolul 11 “Curea distribuţie”).

Se montează garnitura de etanșare nouă cu ajutorul dispozitivului MOT 990-03.

10 - 39

10

ANSAMBLU MOTOR Garnitură etanșare arbore cotit spre volant

S.D.V.-uri speciale necesare MOT 991-01 MOT 582 Dispozitiv pentru montare garnitură etanșare arbore cotit spre volant Sector imobilizare volant
REMON TARE 5 5,5 ÷ 2 4,4 2,1

CUPLURIDESTRÂN GERE(daNm) Șuruburi fixare volant motor Șuruburi fixare ambrei j a Șuruburi fixare cutie viteze pe motor - fixare superioară - fixare inferioară

Se montează garnitura de etanșare nouă cu ajutorul dispozitivului MOT 991-01.

MOT 991-01

ÎNLOCUIRE GARNITURĂ Această operaţie se efectuează după demontarea cutiei deviteze,a ambreiajuluiși a volantuluimotor.
DEMONTARE

Se demontează cutia de viteze de pe automobil (vezi capitolul 21 “Demontare Remontare cutie viteze”). Se demonteazăambreiajul(vezi capitolul 20 “Demontare- Remontare ambreiaj”). Se demontează șuruburile de fixare volant motor (imobilizat cu MOT 582). Se scoate garnitura de etanșare a arborelui cotit. Se curăţă locașulgarniturii.

Se curăţă filetul găurilor șuruburilor de fixare volant cu un tifon uscat . Se degresează suprafaţa de așezare a volantului pe arborele cotit. Se montează volantul motor și se imobilizeazăcu MOT 582. Se strâng șuruburilenoi de fixare volantla cuplu (filetul șuruburilor va fi uns cu LOCTITE FRENETANCH). Se demonteazăsectorul de oprire MOT 582.

10 - 40

ANSAMBLU MOTOR Înlocuire pistoane

10

S.D.V.-uri speciale necesare MOT 251-01 MOT 252-01 MOT 1054 MOT 1505 Suport comparator Placă pentru suport comparator Tijă pentru calaj motor Aparat pentru măsurare tensiune curele

CUPLURI DE STRÂN GERE (daNm)

Șuruburi fixare capace biele 4,5÷5 Conducte alimentare injectoare 2,5 Șurub fulie arbore cotit 2+115 ±15° Piuliţă galet întinzător curea distribuţie 5 Șuruburi fixare pompă ul i e 2-2,5 DEMON TARE

Se așează automobilulpe un elevator cu două coloane. Se debranșeazăbateria. Se goleșteuleiul din motor. Se goleștelichidulde răcire. Se demontează carterul inferior (vezi capitolul 10 “Carter inferior”). Se demonteazășuruburilede fixarepompă ulei și se scoate pompa prin basculare. Se demontează chiulasa (vezi capitolul 10 “Demontare - Remontare chiulasă”) Se demonteazășuruburilede fixare capace biele. Se reperează capacele de biele în raport cu corpul bielelor. Se demonteazăansamblulpistoane-biele. Se scot siguranţele de menţinere ax piston și se demonteazăbielele.

REMON TARE

Se montează cuzineţii pe capacele și corpurile bielelor (vezi metoda descrisă în capitolul 10 “Demontare - Remontare carter cilindri”). Se asamblează pistoanele cu bolţurile și bielele. Se montează siguranţele de menţinere ax piston. Se monteazăîn ordine segmenţiipe piston: - segmentulde ungere, - segmentul de etanșeitate cu reperul “TOP” în sus, - segmentul de compresie cu reperul “TOP” în sus. Se poziţionează segmenţii(decalaţila 120°).

10 - 41

10

ANSAMBLU MOTOR Înlocuire pistoane

Se unge cu uleide motor ansamblu segmen l ţipiston-bielă și se monteazăîn carterulcilindri cu camera de turbulenţă spre filtrul de ulei. Se monteazăcapacelede bielă (reprezentând reperarea făcută la demontare) și se strâng șuruburile la cuplu (4,5 ÷ 5 daNm). Se măsoară supraînălţarea pistoanelor cu ajutorul dispozitivuluiMOT 251-01 și MOT 252-01 pentru determinareagrosimi garni uriide i t chiulasă.

NOTĂ: Măsurătorile trebuie efectuate pe axa longitudinală a motorului, pentru a elimina erorile cauzate de bascularea pistonului. IMPORTANT: NU SE VA LUA ÎN CONSIDERARE DECÂT SUPRAÎNĂLţAREA MAXIMĂ.

Pentru o supraîn ălţaremaximă a pistonului: -mai mică decât 0,613 mm se va utiliza o garnitură prevăzută cu două găuri pentru identificar (grosime1,4 mm), e - cuprinsă între 0,613 mm (inclusiv)și 0,767 mm (inclusiv)se va utiliza o garnitură prevăzută cu o gaură pentru identificare (grosime1,5 mm), - mai mare decât 0,767 mm, se va utilizao garnitură prevăzută cu treigăuri pentru identificar (grosime1,6 mm). e Se monteazăchiulasa (vezi capitolul 10 “Demontare - Remontare”). Se montează pompa de ulei și se strâng șuruburile de fixare la cuplu. Se montează carterul inferior (vezi capitolul 10 “Carter inferior”). Se monteazăcureaua de distribuţie (vezi capitolul 11 “Curea distribuţie”). Se monteazăcureaua alternatorului (vezi capitolul 16 “Alternatorul”). Se verificăcalaju pompei de injecţie(vezi l capitolul 13 “Calaj pompă injecţie”). Se face umplerea motorului cu uleiDacia Oil Diesel 10W40 API CF. Se execută umplerea și purjareacircuitului de răcire cu lichid de răcire GLECEOLRx tip D (vezi capitolul 19 “Ump lere Purjare”).

10 - 42

SISTEM DISTRIBUţIE Curea distribuţie

11

S.D.V.-uri speciale necesare MOT 1054 MOT 1505 Tijă pentru calaj motor Aparat pentru măsurare tensiune curele Se montează tija pentru calaj motor MOT 1054.
2 + 115° 5

CUPLURIDESTRÂN GERE(daNm) Șurub fulie . arbore cotit Piuliţă galet întinzător

DEMON TARE

MOT 1054

Se așează vehicululpe o punte elevatoare cu două coloane. Se debranșeazăbateria. Se goleștecircuitul de răcire pe lafurtunul inferioral radiato rului. Se demonteazăradiatorul. Se demontează cureaua accesorii (vezi capitolul 16 “Alternator”). Se rotește arborele cotit pentru a alinia reperul de pe pinionul arborelui cu came în fereastra de calaj (C).

Se demontează: - fulia arborelui cotit, - suportul conducteide retur carburant, - carterele de distribuţie.

C

11 - 1

11

SISTEM DISTRIBUţIE Curea distribuţie

Se întinde cureaua de distribuţie înfiletând Se demonteazăgaletulîntinzătorși se scoate un șurub(A) în carterul interior de distribuţie. cureaua de distribuţie. NOTĂ: O deșurubare mai mult de o rotaţie a piuliţei galetului întinzător poate antrena căderea acestuia de pe șurubul de pivotare.
REMON TARE

Se verifică dacă tijaMOT 1054 estemontată corect. Se montează o curea de distribuţie nouă respectând sensul de rotaţie indicat prin săgeţi pe spatelecurelei. Cureaua are marcate trei repere pe exterior și un reper pe interior pentru calaj;reperul de pe partea interioară este în dreptul unui reper Se plasează unul dintre cei doi captori (a) exterior. sau (b) ai capului de lectură al aparatului Se aliniază reperul interior de pe curea cu MOT 1505 la o distanţă x=5÷ reperul de pe pinionul arboreluicotit. 10 mm de curea în poziţiaindicatăîn figură. Se aliniază apoi reperele de pe pinionul arboreluicu came și pinionul pompei de injecţie cu reperele corespunzătoare de pe curea. x

a b 1 2

Măsurarea se poate realiza pe oricare din feţele (1) sau (2) ale curelei cu condiţia ca cei doi captori să nu se găsească simultanîn faţa cureleiîn timpul măsurării.

11 - 2

SISTEM DISTRIBUţIE Curea distribuţie

11

Se întinde din nou cureaua de distribuţie (acţionând asupra șurubului A) până la obţinerea valorii T2 = 61 ± 5 Hz.

A
MOT

Se face să vibreze cureaua cu ajutorul unui deget.

Se strânge obligatoriu piuliţa galetului întinzăto la5 daNm.În caz contrar se poate r desface, riscânddeteriorarea motorului. Se remonteazăfulia arborelui cotit șise strânge obligatoriu șurubul acesteia la un cuplu de 2 daNm plus un unghi de 115° ± 15°. Se face calajul pompei de injecţie (vezi capitolul 13 “Calaj Pompă Injecţie”): Se remontează celelalte elemente în ordinea inversă demontării. Se montează și se tensionează cureaua accesorii (vezicapitolul 16 “Alternator”). Se face umplerea și purjarea circuitului de răcire (vezi capitolul 19 “Umplere purjare circuitrăcire”).

MOT 1505

Măsurătoarea este validată de un “bip” al NOTĂ: aparatulu i. O curea demontată nu se va remonta, Se întinde cureaua până la obţinerea valoriiT1 se va înlocui. = 68 ± 3 Hz. Se blocheazăgaletulîntinzător. Se rotește patru ture arborele cotit și se repoziţionează distribuţia lapunctulmort superior. Se deblocheazăgaletulîntinzător.

11 - 3

11
MOT 251-01 MOT 252-02 MOT 1054 MOT 1505 MOT 1202-01

SISTEM DISTRIBUţIE Garnitura de chiulasă

S.D.V. - uri speciale necesare Suport comparator Placă pentru măsurarea supraînălţării pistoanelor Tijă pentru calaj motor Aparat măsuraretensiune curele Clește pentru coliere elastice Cheie pentru strângere unghiulară - se debranșează conectorul (2) al electrov E.G.R. și conectorul (3) alsenzorului anei de temperatură aer, - furtunurile și conectorul (4) al senzorului temperatură apă de la cutia termostatului,

CUPLURI DE STRÂNGERE (daNm) Piuliţă galet întinzător Șurub fulie arbore cotit DEMON TARE 5 2+115°±15°

Se așează vehicululpe o punte elevatoare cu două coloane. Se debranșeazăbateria. Se demontează cureaua de distribuţie (vezi capitolul 11 “Curea distribuţie”). Se goleștecircuitu de răcire pe la conducta l de intrare pompă apă. Se demontează: - tubul de coborâre eșapament, - racordul (1) al pompei de vid.

4

1

3

2

- racordul de intrare aer, - racordul pentru recirculare vapori ulei, - se declipsează conductele de combustibil de pe cutia filtru aer, - se demonteazăansamblufiltru aer, Se debranșează: - fișelede alimentare bujii de preîncălzire, - conductelede înaltăpresiuneși conectorul pompei de injecţie (5), - racordurile tur și retur carburant în (A) și (B). - conectorul rezistenţei pentru încălzire motorină de la filtrul de motorină.

11 - 4

SISTEM DISTRIBUţIE Garnitura de chiulasă

11

A

B

5
Se demontează suportul conductei de retur combustibil(6) Se slăbescșuruburilede fixare carter inferior distribuţie pentru a facilitademontarea chiulasei. Se îndepărteazăchiulasaprin ridicare,fără a o roti, deoarece aceasta este centrată prin două bucși (C).

6

Se demontează: - întinzătorulcurelei de antrenare alternator, - șurubu chiulasei. rile

11 - 5

11

SISTEM DISTRIBUţIE Garnitura de chiulasă

Se protejează canalizaţiile de ulei pentru a evita pătrundereade impurităţi(corpuristrăine); introducereade corpuri străine în canalizaţiilede ulei poate determina obturarea acestora și în consecinţă provoacă o deteriorare rapidă a arborelui cu came. Este important să nu se zgârie suprafaţa de așezare a garnitu rii. Pentru a îndepărta eventualele resturi de garnitură rămase lipite, se va folosi produsul DECAPJOINT. Se aplică produsul pe suprafaţa de curăţat, se așteaptă circa 10 minute, după care se curăţă cu ajutorul unei spatulede lemn.

Se așează dispozitivul MOT252-01 pe piston. Se pune dispozitvulMOT 251-01echipat i cu un comparator pe placa de sprijin MOT 252-01. Se pune palpatorul ceasului comparatorîn contact cu carterul cilindriși se caută punctul mortsuperior al pistonului. Se măsoară supraînălţarea pistoanelor.

NOTĂ: Măsurarea supraînălţării pistoanelor se va realiza în lungul axei longitudinale a motorului, pentru a elimina erorile date de bascularea pistonului. În timpul operaţiei de curăţire se va purta mănuși de protecţie. Se verificăplaneitateachiulaseicu ajutorul unei rigle și un set de lere. Deformaţiamaximăadmisă:0,05 mm. Chiulasa nu se rectifică. Măsurarea supraînălţării pistoanelor Se curăţă capul pistoanelor de depunerilede calam ină. Se rotește arborele cotit, în sensul de funcţionare,pentru aducerea pistonulu numărul i 1 la punctul mort superior.
SE VA LUA ÎN CONSIDERARE NUMAI VALOAREA PISTONULUI CU SUPRAÎNĂLţAREA MAXIMĂ.

Pentru o supraîn ălţaremaximă a pistonului: - mai mică de 0,613 mm, se va utiliza o garnitură de chiulasăprevăzută cu două găuri de identificare; - cuprinsă între 0,613 mm și0,767 mm, se va utilizao garnitură de chiulasăprevăzută cu o singurăgaură de identificare; - mai mare de 0,767 mm, se va utiliza o garnitură de chiulasăprevăzută cutrei găuri de identificare.

11 - 6

SISTEM DISTRIBUţIE Garnitura de chiulasă

11

REMON TARE

Se așteaptătrei minute, timp de stabilizar . e 2. STRÂNGERE CHIULASĂ Strângerea chiulasei se efectuează succesiv pentru grupurile de șuruburi 1-2, 3-4, 5-6, 78 și 9-10. - Se desfac șuruburile 1-2 până la eliberarea totală, - Se strâng șuruburile 1-2 la 2,5 daNm, apoi la 213° ± 7°. -Se repetă operaţia de desfacere și strângere pentru grupurile de șuruburi 3-4, 5-6, 7-8 și 910. Chiulasa nu se restrânge. NOTĂ: Pentru obţinerea unei strângeri corecte a șuruburilor de chiulasă, se va scoate uleiul ce se poate găsi în găurilede fixare chiulasă, cu ajutorul unei seringi. Înainte de montare se va unge filetul și capul șuruburilor cu ulei de motor. Se montează cureaua de distribuţie (vezi capitolul 11 “Curea distribuţie”). Se executăcelelalteoperaţii de remontare în ordine inversă demontării. Se umple și sepurjează circuiulde răcire(vezi t capitolul 19 “Umplere- Purjare”).

Se montează garnitura de chiulasă nouă corespunzătoare (conform supraînălţării maxime). Aceasta este centrată prin două bucși de centrare (C).

Se poziţionează obligatoriu pistoanele astfel încât nici unul să nu fie la punctul mort superior pentru a evita contactulcu supapele în timpul strângerii chiulasei. Se centrează chiulasa pe cele două bucși de centrare. Se strânge chiulasaastfel:
ASAREA GARNITURII 1. PRET

Se strâng toate șuruburilela 3 daNm,apoi la 80° ± 4° în ordinea de mai jos.

11 - 7

AMESTEC CARBURANT Colector admisie

12

CUPLURI DE STRÂNGERE (daNm) Piuliţe fixare colectori Fixare carcasă filtru aer Șuruburi flanșă tub gaze evacuare
DEMON TARE

2,7 0,8 1,9

Se așează vehicululpe un elevatorcu două coloane. Se debranșeazăbateria. Se demontează pe dedesupt cele două piuliţe defixare tub coborâre pe colector evacuare. Se demontează brida de fixare tub coborâre pe motor. Se declipsează conductelede combustibil de pe carcasa filtru aer (1). Se demonteazăcele trei piuliţeși șurubul de fixarea carcaseifiltrului de aer (2) pe colectorul de admisie. Se debranșează racordul de recirculare vapori ulei. Se demontează șur bul de fixare carcasăfiltru aer pe suportul de ridicare motor. u Se debranșează : - conectorul senzorului de temperatură aer ; - conectorul E.G.R.; - conectorul senzorului temperatură apă. Se îndepărteazăansamblu filtru aer. l

1

2 3

4
12 - 1

12

AMESTEC CARBURANT Colector evacuare

Se demonteazătubul de recirculare gaze eșapament. Se demonteazăsuportul furtunului retur motorină fixat pe carterul de distribuţie. Se demonteazăcu ajutorul unei chei cu clichetși al unui prelungitor: - piuliţele(A) de fixare superioară colectoradmisie și colector evacuare; - piuliţele(B) de fixare inferioară a colectorilor; - piuliţele(C) de fixare a colectorului de evacuare. Se recuperează rondelele. Se demonteazăcei doi colectori (admisie și evacuare).

A

C

B
REMON TARE

C

Se strâng piuliţelede fixare a celor doi colectori la cuplu (2,7 daNm). Se înlocuieși sepoziţioneazăcorect garniturile (3) și (4). Se executăîn ordine inversă operaţiilorde la demontare.

12 - 2

ALIMENTARE - POMPE Întrerupere carburant în caz de șoc

13

ROL Senzorul de șoc are rolul de a întrerupe alimentarea cu carburant în cazul producerii unui accidentși în consecinţăevitarea unui incendiu datorat scurgerilorde carburant. FUNCţIONARE Senzorul de șoc (1) este situat în compartimentulmotor, fiind montat pe coloana amortizor stânga.

1

În caz de șoc bila senzorului de șoc părăsește locașul său și astfel se realizează întreruperea alimentării (+) a releuluiinjecţieprin intermediul căruia sunt alimentate:calculatorul de injecţie, pompa de injecţie și electrovana E.G.R. (recirculare gaze eșapament). Astfel pompa nu mai poate aspira carburant și nici să creeze înalta presiune. Risculproducerii unui incendiu datoratproiecţieide motorină esteastfel exclus. REPUNEREA ÎN FUNCţIONARE A SENZORULUI DE ȘOC Pentru repunerea în funcţionare a senzorului de șoc, este suficient să se apese pe acesta în partea superioară, realizându-se repoziţionarea bilei pe locașulei.

13 - 1

13
Vehicul Cutie de viteze

ALIMENTARE - POMPE Caracteristici

Motor Tip Indice Alezaj Cursă Cilindree Raport (mm) (mm) (cm3 ) compresie F8Q 636 80 93 1870 21,5/1

Normă de depoluare

Pick Up Drop Side Double Cab

NG 1 NG 7

EURO’96

Turaţie (rot/min) Relanti 825 ± 50

Opacitate fum Maximălegală 2,5 m-1 (64%)

Maximă(în gol) Maximă(în sarcină) Valoare de omologare 5175 ± 50 Denumire 4600 ± 100 1,0 m-1 (33%)

Particularităţi

Pompă de injecţie

LUCAS DIESELE.P.I.C. Pompă rotativăelectronică echipatăcu: - electrovană de debit mărit, - electrovană de debit scăzut, - electrovană de avans, - electrovană stop , - captor poziţie axială a rotorului (de debit) (nedemontabil), - captor poziţie camă deavans (nedemontabil). Calaj pompă Calaj cu ajutorul tijei MOT 1520 Electrovană de debit mărit Rezistenţa: 31 ± 2 Ω Electrovană de debit scăzut Rezistenţa: 31 ± 2 Ω Electrovană de avans Rezistenţa: 31 ± 2 Ω Electrovană stop Rezistenţa: 1,39 ± 0,1 Ω Captor de poziţie camă avans Rezistenţa: 52 ± 4 Ω Captor de poziţie sertar de debit Rezistenţa: 41 ± 4 Ω Captor temperatură motorină Integrat în pompă Rezistenţa: 2716 ± 60 Ω la 20 °C Calculatorinjecţie Unitatede control electronic (U.C.E.) - 90 căi Injectoare LUCAS RDNOSDC 6751 H Taraj: 125 ÷ 140 bari Port - injectoare LUCAS LCR 67354 Strângere port-injector: 7 daNm Strângere port-injectorpe chiulasă:7daNm 13 - 2

ALIMENTARE - POMPE Caracteristici

13

Denumire Conducte de refulare

Particularităţi φ exterior: 6 mm φ interior: 2,5 mm lungime: 300 mm NAGARES BRE /6-12 Comandat de calculator BERU Rezistenţa: 0,6 Ω Cuplu de strângere: 2 daNm CTS Potenţiometru cu pistădublă MGI Rezistenţa ∪ 760 Ω la 20 °C Inclus în calculator PIERBURG Vană electrică cu volet inclusși captor de poziţie Rezistenţă vană: 8 ± 0,5 Ω la 20 °C Rezistenţă captor: 4 KΩ la 20 °C

Releupreîncă lzire Bujiide preîncălzire

Potenţiometru acceleraţie Senzor turaţie motor Senzor presiuneabsolută Vană E.G.R.

Temperatura (°C) ± 1° Senzor temperatură aer (Rezistenţaîn Ohmi) Senzor temperatură apă (Rezistenţaîn Ohmi)

-10

25

50 857  763 850  773

80 325  292 290  275

10454  8623 2175  1928 13588 11332 2364  2140

13 - 3

13

ALIMENTARE - POMPE Particularităţi

Pompa E.P.I.C. (Control Injecţie Programat Electronic) este o pompă de injecţie distributivă de tip electronic. Pe pompă sunt amplasateurmătoarele elemente: - electrovana de avans (A), - electrovana de debit mărit (B), - electrovana de debit scăzut (C), - electrovana stop (D), - captorul de poziţieaxială arotorului (de debit) (nedemontabil)(E), - captorul de poziţieunghiulară a camei(de avans) (nedemontabil)(F), - sonda de temperatură motorină (situatăîn corpul pompei, nedemontabilă) . Electrovana de debit mărit și electrovana de avans sunt nedisociabile(fac corp comun) și nu se pot separa. Ele sunt amplasate la partea superioară a pompei . Electrovana de debit scăzut și electrovana stop fac corp comun și nu se pot separa. Ele sunt amplasateîn partea inferioară a pompei (în partea din spate). Cei doi captori, de avans și de debit mărit, nu se pot demonta deoarece este indispensabilă memorizarea poziţiilorlor în calculatorul de injecţie. Acest lucru nu se pote realiza decât pe un banc de injecţie. Pompa de injecţieE.P.I.C. esteconectatăla un calculatorde injecţiedenumit U.C.E. (Unitate de Control electronic). Acesta efectuează calculul de avansși debit, după car , în funcţie de e acestecalcule,comandă electrovanele. CalculatorulU.C.E. comandă deasemeneași recircularea gazelor de eșapament(E.G.R.). Înainte și în timpul oricărei intervenţii asupra sistemuluiE.P.I.C., se vor respectaregulilede curăţenie. B C F

A

E

D

13 - 4

ALIMENTARE - POMPE Particularităţi

13

După fiecareintervenţieasuprasistemulu de injecţie se porneștemotorul,se lasăsă funcţioneze i la relantiși se verifică să nu existescurgeri de motorină. După luarea contactului, motorul mai poate funcţiona 1-2 s până la oprire. În timpul reparaţieisau demontării pompei de injecţie, racordurile de alimentare, de retur și de înaltăpresiunetrebuie astupatecu obturatoarenoi corespunzătoare pentru a evita pătrunderea impurităţilorîn circuitul de injecţie.

13 - 5

13

ALIMENTARE - POMPE Reguli de curăţenie

REGULI DE CURĂţENIE CE TREBUIE RESPECTATE OBLIGATORIU ÎN CAZULUNEI INTERVENţII ASUPRASISTEMULUI DE INJECţIE E.P.I.C. Sistemul E.P.I.C. (Control Injecţie Programat Electronic) este foarte sensibil la agenţii de poluare. Pătrunderea agenţilorde poluare în sistemul de injecţie poatedetermina: - deteriorarea sau distrugerea sistemului E.P.I.C., - griparea sau neetanșeitateaunui element. Toate intervenţiilepost-vânz lasistemulde injecţietrebuie să fierealizate în condiţii perfecte are de curăţenie. Aceastaînseamnăcă nici o impuritate(câtde mică) nu a pătruns în sistemîn timpul demontării sau în circuite prin racordurile de carburant. Agenţipoluanţi pot fi: - așchiilemetalicesau plastice, - vopseaua, - fibre de: carton, pensulă, hârtie, îmbrăcăminte,tifon, - corpurile străine (ca de exemplu părul), - particulele de praf din aerul ambiant. ATENŢIE! Se interzice curăţirea motorului cu jet de apă de înaltă presiune, datorită riscului de deteriorare a conectorilor. În plus, umiditatea poate stagna în conectori și poate crea probleme de legătură electrică. REGULI CE TREBUIE RESPECTATE ÎNAINTEAORICĂREI INTERVENŢIIASUPRASISTEMULUI DE INJECŢIE • Se asigură existenţa bușoanelorde obturare racorduri. Bușoanele sunt de unică folosinţă. • Se asigură existenţaunor sacidin plastic,ce se pot închide ermeticde mai multe ori, pentru stocarea pieselorcare se demontează.Astfel, pieselesunt ferite de impurităţi.Saciisunt de unică folosinţă. • Se asigură existenţa unor lavete de curăţire care nu lasă scame. Se interzice utilizarea de tifon sau laveteobișnuite care se scămoșează și poat provoca pătrunderea de agenţi poluanţi în circuitul de carburant. REGULI DE CURĂţENIE CE TREBUIE RESPECTATE ÎNAINTE DE ORICE DESCHIDERE A CIRCUITULUI DE CARBURANT • Utilizar unui diluant nou la fiecare intervenţie (un diluant uzat conţine impurităţi). ea • Utilizarea, la fiecare intervenţie, a unei pensulecurate și în bună stare. • Se vor curăţacu diluant, cu ajutorul unei pensule,pieselece urmeazăa fi demontate, S.D.V .urile care se utilizeazăprecum și bancul de lucru ce va fi utilizat.

13 - 6

ALIMENTARE - POMPE Reguli de curăţenie

13

• Se suflă cu aer comprimat părţile curăţate. • Se spalămâinile,înainteși în timpul intervenţieidacă estenecesar. • Se vor utilizanumai mănușide protecţiedin LATEX. REGULI CE TREBUIE RESPECTATE ÎN TIMPUL INTERVENţIEI • Imediat dupădeschiderea circuitului de alimentare, se vor astupa obligatoriu cu bușoane racordurile circuitului,pentru a evita pătrunderea impurităţilor(mizeriei) în circuit. Bușoanele sunt de unică folosinţă. • Saciiutilizaţipentru stocarea pieselor se vor închide ermetic,chiar dacă vor fi redeschișila puţin timp după aceea; aerul ambiant este un factor de poluare. • Toate elementele sistemului de injecţie demontate trebuie stocate într-un sac de plastic ermetic,după ce orificiileacestora au fost obturate cu bușoane. • După deschiderea circuitului de alimentare se interzice utilizarea pensulei,a diluantului și a tifo nului obișnuit. • În cazul înlocuirii unui element cu altul nou, acesta nu se va scoate din ambalaj decât atunci când se va monta.

13 - 7

13
9

ALIMENTARE - POMPE Amplasare elemente

5

4 7

6 10 11 12

13

3 2

8

1

1. Filtru aer 2. Senzor temperatură aer admis 3. Electrovană E.G.R. (recirculare gaze eșapament) 4. Potenţiometru poziţie pedală acceleraţie 5. Calculator U.C.E. injecţie 6. Releu injecţie 7. Releu preîncălzire 8. Filtru carburant 9. Senzor turaţie motor 10. Electrovane de debit scăzut și stop 11. Electrovane de debit mărit și de avans 12. Pompă de injecţie E.P.I.C. 13. Senzor temperatură lichid de răcire

13 - 8

ALIMENTARE - POMPE Amplasare elemente

13

11

10

14 2. Senzor temperatură aer admis 3. Electrovană E.G.R. (recirculare gaze eșapament) 4. Potenţiometru poziţie pedală acceleraţie 7. Releu preîncălzire 10. Electrovane de debit scăzut și stop 11. Electrovane de debit mărit și de avans 13. Senzor temperatură lichid răcire 14. Orificiul tijeide calaj pompă injecţie

4

2

7

13 3

13 - 9

13

ALIMENTARE - POMPE Funcţionare

Calculatorul U.C.E. injecţieefectuează în permanenţă controlul parametrilor transmiși de senzoriisistemu În funcţie de aceștiparametriși de valorile de referinţă memorizate,calculatorul lui. U.C.E. va comanda acţionarea electrovanelor corespunzătoare. Acesta verifică în permanenţă rezultateleobţinute, și efectueazăcorecţiile necesare. Pompa de injecţie E.P.I.C. este o pompă de tip distribuitor rotativ. Motorina este aspirată prin pompa de alime ntare, apoi în corpul pompei este adusă la o anumităpresiune,numită presiune de transfer. Realizarea presiuniide transfer se face prin intermediul pistonașelorplonjoareantrenate prin galeţi,aflaţi în contactcu un inel cu came. Inelul cu came, prelucrat cu precizie,determină debutul și durata fazei de injecţie.Cu ajutorul electrovanei de avans, calculato de injecţiedeterminăpoziţiaacestuiinel cu came, modificând rul începutul deplasării pistoanelorplonjoare. Captorul de poziţieal acesteicame informeazăîn permanenţăcalculatorul asuprapoziţieide început a injecţiei. Cursa pistoanelorplonjoare defineștecantitatea de motorină injectatăcătre fiecare cilindru. Cele două electrovane, de debit mărit și debit scăzut, permit modificarea acestei curse șideci a cantităţiide motorină injectată. Captorul de poziţionare axialărotor (de debit)informeazăîn permanenţăcalculatorul asupra cantităţiide motorină injectată. Motorina estetrimisăapoi către partea distributivă a pompei,care determină cilindrul care se alimentează. Această funcţie este asigurată de un piston rotativ. Fazelede funcţionareale motorului sunt următoarele: Predemaraj (înainte de pornire) De la punerea contactulu și până la pornireamotorului sistemulefectuează o serie de verificări: i - poziţiade oprire maximăa rotorului, - poziţiade oprire minimăa pistonuluide avans, - funcţionarea electrovanelor de debit mărit și debit scăzut, - funcţionarea electrovanei de avans. Demaraj (pornire motor) În timpul pornirii motorului (antrenării de către demaror), calculatorul comandă o anumită poziţiea rotorului pompei și alimentarea electrovanei stop. Funcţionarenormală Debitulde motorină estemodificat corespunzător de calculatorprin intermediul electrova nelor de debit mărit și debit scăzut. La acceleraţii sau deceleraţii bruște, debitul esteajustatsau tăiat(oprit) conform parametrilor de referinţă memoraţi.

13 - 10

ALIMENTARE - POMPE Funcţionare

13

Opriremotor Atuncicândse iacontactul calculatorul comandă închidereaelectrov stop,apoi controle , anei ază evoluţiaturaţieimotorului. Dacăturaţia nu scade brusc, calculatorul acţioneazăelectrovana de debit scăzutpână la oprirea motorului.

13 - 11

13

ALIMENTARE - POMPE Martor injecţie

FUNCŢIONARE MARTOR INJECŢIE (PREÎNCĂLZIRE) Martorul de injecţie(luminos)aflat pe tabloul de bord se aprinde în următoarele situaţii: - la punerea contactului, martorul de injecţie se aprinde și stă aprins în timpul fazei de preîncălzireapoi se stinge; - în cazul unui defect la sistemul de injecţie,martorul se aprinde. Dacăun defect esteprezent chiarde lapunerea contactului,martorul se aprinde câteva secunde în timpul fazei de preîncălzire, apoi se stingepentru un timp foarte scurt, după care se reaprinde punând în evidenţădefectul. Cauze posibile de aprindere a martorului de injecţie - defect de alimentare calculator sau pompă injecţie, - senzor turaţie defect, - defectarea dispozitivuluide memorie internă a pompei, - defecţiuniale: - potenţiometrului de poziţie pedală acceleraţie, - electrovanei de debit mărit, - electrovanei de debit scăzut, - electrovanei stop, - captorului de poziţie camă, - calculatorului.

13 - 12

ALIMENTARE - POMPE Funcţia antidemaraj

13

Calculatorul de injecţietrebuie să aibă obligatoriu memorat codul antidemaraj pentru a funcţiona. ÎNLOCUIRE CALCULATOR INJECţIE Calculatoarele de injecţie noi sunt livrate necodate. În cazul înlocuirii calculatorului,acestava trebui să memoreze codul antidemaraj apoi se verifică dacă funcţia antidemaraj este operaţională. Pentru aceasta, este suficientsă se pună contactulpentru câtevasecunde. (Pentru detalii vezi capitolul 82 “Antidemaraj”). VERIFICARE FUNCţIONARE ANTIDEMARAJ Se scoate cheia din contact, iar după 10 s martorul antidemaraj trebuie să clipească rar (o clipire pe secundă); pentru verificarea imposibilităţiide pornire motor se va consultacapitolul 82 “Antidemaraj”.

13 - 13

13

ALIMENTARE - POMPE Turaţie relanti

CORECţIA TURAţIEI DE RELANTI ÎN FUNCţIE DE TEMPERATURAAPEI Pentru o temperaturăa lichidului de răcire de -23 °C, turaţiade relanti estemărită și menţinută la 900 rot/min. CORECţIA ÎN FUNCţIE DE BILANţUL ELECTRIC Această corecţieare ca scop compensarea căderii de tensiune, datorită punerii în funcţiune a unor consumatori, atunci când bateria este slab încărcată. Pentru aceasta,turaţia de relantiestemărită, permiţând astfel creșterea turaţieialternatorului și în consecinţăcreșterea tensiuniibateriei. Cu cât tensiunea este mai mică, cu atât corecţiaeste mai mare. Corecţiaeste deci variabilăși începe atunci când tensiuneabateriei scade sub 12 V . Turaţia de relantise poate stabilizala maxim 900 rot/min. CORECţIA TURAţIEI DE RELANTI ÎN CAZUL UNEIDEFECţIUNI LA POTENţIOMETRU Dacă una din pistele potenţiometrului pedalei de acceleraţie este defectă, turaţia de relanti este menţinutăla 1000 rot/min. Dacăambele pisteale potenţiometrului pedaleide acceleraţie sunt defecte, turaţia de relanti este menţinutăla 1300 rot/min.

13 - 14

ALIMENTARE - POMPE Comadă pre-postîncălzire

13

Funcţiade pre-postîncălzir este gestionatăprin releul de preîncălzire. e PRINCIPIUL DE FUNCţIONARE PRE-POSTÎNCĂ LZIRE 1. Punerea contactului - “Preîncălzire” a. Preîncălzirevariabilă 2. Demaraj (Pornire) Bujiilesunt alimentate în timpul pornirii (acţionăriidemarorului). 3. Motor pornit - “Postîncălzire”

Timpul de aprindere al martoruluiluminos și În această fază bujiile sunt alimentate de alimentare a bujiilor este funcţie de continuuîn funcţie de temperaturalichidului temperatura lichiduluide răcire și de presiunea de răcire și de poziţia sertarului de debit. atmosferică.

t

timp (s)

Pentr u turaţia de relanti fără acţionarea pedalei de accelera ţie

180

T

- 20

0 20 40 60 Temperatu lichidului de ra răcire (°C)

În nici un caz timpul de aprind a martorului ere de injecţie nu poate să depășească 15 s. b. Preîncălzirefixă După stingerea martorului, bujiile rămân alimentate un timp fix de 15 s.

13 - 15

13

ALIMENTARE - POMPE Comandă pre-postîncălzire

Dacăsenzorul de temperaturălichid de răcire estedefect, bujiilesunt alimentateca urmare a unei temporizăr calculateîn funcţie de temperatur aerului. i a

În nici un caz bujiile nu pot fi alimentate mai mult de 180 s.

13 - 16

ALIMENTARE - POMPE Injectoare

13

CUPLURIDESTRÂNGERE (daNm)

REMON TARE

Port injectoare pe chiulasă Piuliţe conducte înaltă presiune
DEMON TARE

7 2,5

RESPECTAţI C U S TRIC TEţE REGULILE DE CURĂţENIE! Se debranșează bateria. Se demontează: - conductelede înaltăpresiune, - injectoarele. Obligatoriu se vor astupa orificiile de alimen și vârfu injectoarelo cu bușoane. tare rile r Luaţi măsuri de protecţie pentru a preveni proiecţia de motorină asupra părţilor electrice, ce ar putea provoca defecte de funcţionare.

Se înlocuiesc rondelele antiflacără și garniturile de etanșare de sub injectoare. Se montează: - injectoarele, - conductele de înaltăpresiune. Se monteazăpiuliţelede fixare conducte. Se strâng la cuplu: - injectoarele, - conductele. Se pornește și se lasă să funcţioneze motorulla relantipentrua verificadacă există scurgeri de motorină.

13 - 17

13

ALIMENTARE - POMPE Electrovana de debit scăzut și electrovana stop

CUPLURI DE STRÂNGERE Șuruburi fixare electrovane Piuliţe conducte înaltă presiune 6 ±0,6 Nm 2,5±0,2 daNm

Se reperează poziţia firelor în conector. Se deșurubează cele patru șuruburi de fixare bloc electrovane pe suportelectrovane începând cu șuruburileexterioar e. ATENţIE LA CURĂţENIE! Se demontează blocul electrovanelor și suportul din plastic. ATENţIE! Miezul electrovanei stop nu este solidar cu electrovana; în plus el este împins de un resort montat în spatele său. Se scot cele trei garnituri. Se curăţă suprafeţele de așezare ale electrovanelor cu ajutorulunei lavete de curăţare care nu lasă scame, fără a utiliza detergenţi sau suflarea cu aer. La fel se procedează și pentru curăţarea pompei de injecţie.

DEMONTARE ELECTROV ANE DE DEBIT SCĂZUT ȘI STOP Aceste electrovane sunt situate la partea inferioară a pompei de injecţie E.P.I.C. și nu pot fi înlocuiteseparat. RESPEC TAţI CU S TRICTEţE REGULILE DE CURĂţENIE! Se debranșează: - bateria, - conectorul electric al pompei. Se desfac șuruburile de fixare a conectorului electric de pe suportul conector. Se demontează din conector firele electrovanelor de debit scăzutși stop (roșu /alb și albastru /alb) (vezi capitolul 13 “Conector pompă”).

13 - 18

ALIMENTARE - POMPE Electrovana de debit scăzut și electrovana stop

13

REMON TARE

Se înlocuiesc garniturile uzate cu altele noi. Se așeazăgarniturile noi pe capacul pompei.Pentru a le menţine la locul lor, garniturile se vor înmuia în motorin ă. Se așează electrovanele și suportul în dreptul locașurilor acestora, menţinându-le cu mâna (atenţiesă nu cadă garniturile, miezulsau resortul electrovanei stop). Se înfileteazăsimultancele două șuruburi de fixare interioară fără a le strânge,în așa fel încât electrovanele să se așeze pe corpul pompei . Se înșurubează și cele două șuruburi de fixare exterioară a electrovanelor. Se strâng cele patru șuruburi la cuplu (6 ± 0,6 Nm). Atenţie la remontarea fișelor și a conectorului (se remontează mai întâi fișele în piesa intermediarăpentrua se asigura o bună înclichetar apoi se remonteazărestulconectorului (vezi e, capitolul 13 “Conector pompă”). Pentru celelalte operaţii de remontare, se procedeazăîn sens invers demontării. Se porneșteși se lasă să funcţionezemotorul la relanti,pentru a verifica dacă existăscurgeri de motorină. NOTĂ: Miezul electrovanei stop este împerecheat cu corpul acesteia. În cazul înlocuirii electrovanei stop, se va avea în vedere să se înlocuiască cu alta identică (cu același reper).

13 - 19

13

ALIMENTARE - POMPE Electrovana de debit mărit și electrovana de avans

CUPLURIDESTRÂN GERE(Nm)

Șuruburi de fixare electrovane
DEMON TAREELEC TROV ANĂ DEDEBITMĂRIT ȘI ELECTROV ANĂ DEA VANS

6± 0,6

Electrov de debit măritși elect ovana ana r de avans sunt situateîn partea superioară a pompei de injecţie E.P.I.C. și nu pot fi înlocuiteseparat.

Se debranșează: - bateria, - conectorul electric al pompei. Se desfac șuruburile de fixare a conectorului electric de pe suportul conector. Se scot din conector cele patru fișe ale electrovanelor (vezi capitolul 13 “Conector pompă”). Se noteazăpoziţialor în conector. Se desfac cele patru șuruburi de menţinere bloc electrovane, începându-se cu șuruburile exterioare. ATENţIE LA CURĂţENIE! Se demontează blocul electrovanelor și se scot cele patru garnituri.

RESPEC TAţI CU S TRICTEţE REGULILE DE CURĂţENIE!

13 - 20

ALIMENTARE - POMPE Electrovana de debit mărit și electrovana de avans

13

Se curăţă suprafeţele deașezare ale electrovanelor cu ajutorul unor lavete de curăţare care nu lasăscame. Nu se vor curăţa cu detergenţi și nu se vor sufla cu aer suprafeţelede așezare ale garniturilor pe pompă sau pe electrovane.
REMONTARE

Se înlocuiesc garniturile uzate cu altele noi. Se așează garniturile noi pe corpul pompei (nu se vor așezape electrovane). Se poziţioneazăblocul electrovanelor și se strâng șuruburile interioare,apoi cele exterioare. Se înșurubează cele patru șuruburi de fixareelectrovane, apoi se strâng la cuplu. Atenţiela remontareafișelo și conectorulu (seremontează maiîntâifișeleîn piesaintermediară r i pentru a se asigura o bună înclichetar apoi se remonteazărestul conectorului) (vezi capitolul e, 13 “Conector pompă”). Pentru celelalte operaţii de remontare, se procedeazăîn sens invers demontării. Se porneșteși se lasăsă funcţionezemotorul la relantipentru a verifica dacă existăscurgeri de motorină.

13 - 21

13

ALIMENTARE - POMPE Conector pompă injecţie

S.D.V. - uri necesare ELE 1044-01 Dispozitiv de demontare clipsuri conectori
DEMONTARE CONECTOR POMPĂ INJECţIE REMON TARE

RESPECTAţI CU STRIC TEţE REGULILE DE CURĂţENIE! Pentru demontarea conectorului, se demonteazăîn ordine: - portconectorul negru (A), - placa intermediară cu fișe (B), - agrafa albă de menţinerea cablajului (C), - piesa intermediară (D), - fișele (E) eliberând pintenii blocare cu ajutorul dispozitivului ELE 1044-01 și trăg ând simultande fir.

Se rebranșeazăfișele(se împing fișelepână la blocare, după care se trage ușor de acestea pentru a asigura o bună fixare). Se remontează: - piesa intermediară (D), - agrafa albă de menţinere a cablajului(C), - placa intermediară cu fișe (B). Se repoziţionează ansamblul în portconectorul negru (A).

E

C

D

B

A 13 - 22

ALIMENTARE - POMPE Conector pompă injecţie

13

Reperare (poziţionare) fișe.

Reperare Reperare Reperare la către către pompă cablaj calculator 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 13 15 30 14 12 51 67 36 60 + AVC 89 90 9

Funcţie fir

Culoare fir

Verde Semnal captor de poziţie sertar de avans Declanșare captor de poziţie sertar de avans Roșu Declanșare captor de poziţie sertar de debit Roșu Comandă electrovană stop Alb- oșu R Semnal captor de poziţie sertar de debit Galben Alb Compensare captor de poziţie sertar de debit Legătură memorie pompă Portocaliu Fir comun temperatură motorină și memorie pompă Albastru Temperatură motorină în pompă Maro Comandă eectrovană dedebi mărt l t i Alb-Negr u Alb-Negr u Alimentare electrovană de de it mărt b i Alimentare el ctrovană s e top Alb- oșu R Alimentare electrovană de avans Alb- erde V Alimentare el ctrovană dedebi scăzut e t Alb-Albastru Comandă electrovană de a vans Alb- erde V Alb-Albastru Comandă electrovană de debit scăzut Ecranaj -

13 - 23

13
CUPLUR D STRÂNGERE I E (daNm) Placă de î chidere n Suport spate pompă njecţie i

ALIMENTARE - POMPE Pompa de injecţie

ÎNLOCUIRE SUPORT SPATE POMPĂ INJECţIE
0,55 ± 0,05 2,2 ± 0,3

NOTĂ: În cazul înlocuirii chiulasei, se va respecta metoda de demontare remontare suport spate, descrisă mai jos.

ÎNLOCUIRE GARNITURĂ PLACĂ ÎNCHIDERE RESPECTAţI CU STR ICTEţE REGULILE DE CURĂţENIE! Se debranșează bateria. Se demonteazășuruburile de fixare placă închidere (P). Se înlocuie garnitura. Se șterg resturile (urmele) de motorină cu ajutorul unei lavete de curăţare care nu lasă scame. Se remontează placa de închidere și se strâng șuruburilela cuplu.

DEMON TARE

Se demontează suportul spate, înainte dea demonta șuruburile de fixare a pompei, situate în spatelefuliei de antrenare.
REMONTARE

Se așează șuruburile de fixare a pompei la locullor. Se poziţionează suportulspateși se înfiletează șuruburilepână la apropiere. Se strâng la cuplu: - șuruburilede fixare a pompei, - șuruburile suportului spate.

13 - 24

ALIMENTARE - POMPE Pompa de injecţie

13

MOT 1200-01 MOT 1054 MOT 1520 MOT 1522 MOT 1525

S.D.V. - uri necesare Dispozitiv de menţinere fulie Tijă pentru calaj motor Tijă pentru calaj pompă injecţie Moletă pentru calaj pompă injecţie Extractor fulie

CUPLURIDESTRÂN GERE(daNm) Piuliţe conducte injectoare 0,6 Șuruburi suport spate 0,3 Șuruburi fixare pompă 0,3 DEMON TARE Piuliţă fulie 0,5 2,5 ± 2,2 ± 2,5 ± 5,5 ±

RESPECTAţI CU S TRICTEţE REGULILE DE CURĂţENIE! Se debranșează bateria. Se fixează motorul la punctul mort superior (P.M.S.) cu ajutorul tijei MOT 1054 (vezi capitolul 11 “ Curea distribuţie”).

Se demontează: - carterul fuliei pompei, - conductelede înaltăpresiune, - suport spate al pompei de injecţie, - conductele de alimen și retur motorină. tare Se obturează cu bușoane toate canalizaţiile deschise. Se debranșează conectorul electric al pompei. Se montează dispozitivul MOT 1200-01 pentru blocarea fuliei pompei. Se demonteazăpiuliţade fixare fulie.

MOT 1200-01

MOT 1525

MOT 1054

13 - 25

13

ALIMENTARE - POMPE Pompa de injecţie

Se montează dispozitivul MOT 1525 și se depreseazăfulia de pe axul pompei. Se desfac cele trei șuruburi de fixare pompă (printre braţelefuliei) . Se demontează pompa de injecţie după ce se des fac toate ș uruburile de fixare. Se pune pompa într-un sac de plastic etanș pentru a se feri de impurităţi.

Se montează conductele de înaltă presiune. Seînfilete cu mâna piuliţele apoi ază , se strâng la cuplu. Se face calajul pompei de injecţie (vezi capitolul 13 “Calaj pompă”) ATENŢIE! Nu uitaţi să scoateţi tija motorului și tija de calaj pompă. Porniţi și lăsaţi să funcţionezemotorul la relantipentru a verifica dacă există scurgeri de motorină.

REMON TARE

Se înlocuie garnitura torică de pe axul de antrenare al pompei. IMPORTANT: În mod obligatoriu, tija MOT 1520 se va păstra curată și în bună stare. Se poziţionează tija de calaj pompă rotind arborele pompei cu ajutorul moletei MOT 1522 (vezicapitolul 13 “Calaj pompă”). Se remontează pompa de injecţie . Se înfiletea cu mâna (fără a se strânge) cele ză trei șuruburi de fixare pompă pe suportulsău. Se poziţionează și se înfiletează (fără a se strânge) șuruburile de fixare a suportului spate. Se strâng lacuplu șuruburilede fixa pompă, re apoi șuruburile de fixare a suportului spate. ATENŢIE! Strângerea șuruburilor de fixare a pompei este importantă. Se înfiletează toate șuruburilecu mâna apoi se strâng la cuplu.

13 - 26

ALIMENTARE - POMPE Calaj pompă injecţie

13

MOT 1200-01 MOT 1054 MOT 1520 MOT 1522 MOT 1525
CUPLUR DESTRÂN I GERE Piuliţă fulie pompă Obturator ocaș tijă l calajpompă CALAJ P OMPĂ INJECţIE

S.D.V. - uri necesare Dispozitiv de menţinere fulie Tijă pentru calaj motor Tijă pentru calaj pompă injecţie Moletă pentru calaj pompă injecţie Extractor fulie Se desface piuliţa arborelui de antrenare pompă injecţie. Se depresează fulia de pe axul pompei cu ajutorul extractorului de fulie MOT 1525. MOT 1200-01 MOT 1525

5,5 ± 0,5 daNm 5N m

Un control al calajului pompei necesită efectuarea unui calaj complet al acesteia. ATENŢIE! Nu rotiţi niciodată motorul în sens invers s ensului de rotaţie. Se demontează carterul fuliei pompei de injecţie. Se aduce motorul la punctul mort superior (P.M.S.) și se blochează înaceastă poziţiecu ajutorul tijei MOT 1054. Se fixează dispozitivul de blocare fulie pompă injecţie MOT 1200-01.

Se montează moleta de calaj MOT1522 în capătularborelui de antrenare pompă. MOT 1200-01

MOT 1054

MOT 1522

MOT 1520

13 - 27

13

ALIMENTARE - POMPE Calaj pompă injecţie

Se așează un vas sub pompă pentru recuperarea motorinei. Se înlătură bușonul orificiuluide calajde pe pompă. ATENŢIE! În racorduri și în pompa de injecţie se află o cantitate importantă de motorină. Se rotește pompa în sensul său de rotaţie acţionând asupra moletei MOT 1522, pentru obţinerea poziţiei de calaj (gaura din arborele pompei trebuie să ajungă în dreptul orificiului de calaj). Se interzice acţionarea șuruburilor(A). ATENŢIE! Orice deșurubare a unuia dintre aceste șuruburi necesită trecerea pompei la bancul de reparaţii.

Se caută, înfiletândușor tija MOT 1520, punctul în care tija de calare intră mai mult în pompă. În această poziţie, tija imobilizeazăarborele pompei. Se scoate moleta MOT 1522. În această poziţie se strânge piuliţade pe arborele de antrenare al pompei, pentru imobilizarea pinionului. Se demontează dispozitivul de blocare MOT 1200-01. Se scot tijele MOT 1054 de la motor și MOT 1520 de la pompa de injecţie. Se monteazăbușoanele orificiil r de calaj. o Se remontează capacul pinionului pompei de injecţie. ATENŢIE! Nu uit aţi să scoateţi tijele de imobilizare motor și pompă de injecţie. Se pornește și se lasă să funcţioneze motorulla relantipentrua verificadacă există scurgeri de motorină. IMPORTANT: Obligatoriu, tijele MOT 1520 și MOT 1054 se vor păstra curate și în bună stare.

A

MOT 1520

13 - 28

ALIMENTARE - POMPE Filtru motorină

13

Filtrul de carburant esteamplasatîn compartimentu motor, pe dublură aripăpartefaţă dreapta. l Acesta este demontabil,permiţând înlocuirea elementuluifiltrant. Filtrul conţine și o rezistenţă pentruîncălzireamotorinei. DEMONTARE
RESPECTAŢI CU STRICTEŢE REGULILE DE CURĂŢENIE

Se demontează șurubul (4) și se scoate elementul filtrant. 5 4

Atenţie! La cantitatea de motorină și la presiunea reziduală care se găsește în canalizaţiile de motorină. Se debranșeazăde la filtru: - conectorul rezistenţei de încălzire motorină (1); - conducta de alimentare pompă de injecţie (2); - conducta de alimentare carburant (3). Se demontează filtrul de carburant prin declipsare de pe suportul său.

6

REMON TARE

Se efectuează în ordine inversă operaţiilede la demontare. Se va respecta obligatoriu poziţiaracordu rilor pe filtru. Se va avea grijă să nu se obtureze sau deterioreze conductele de carburant.
IMPORTANT

Se va realiza reamorsarea circuitului de carburant pe la bușonul (5) cu ajutorul pompei de amorsare. Este necesară purjarea periodică ( la fiecare 10000 km parcurși)sauori de câte ori este nevoie, a apei din filtrul de motorină pe la bușonul de purjare (6).

Se reperează poziţiacapacului filtrului în raport cu corpul acestuia.

13 - 29

13

ALIMENTARE - POMPE Gestiune centralizată temperatură apă (G.C.T.A)

AMPLASARESENZORTEMPERA TURĂ APĂ 244

FUNCţIONARE Senzorul de temperatură apă (244) furnizează calculatorului (U.C.E.) injecţie informaţiidespre evoluţia temperaturii apei. În funcţie de temperatura apei calculato rul de injecţie comandă: - sistemul de injecţie, - sistemulde recircular gaze eșapa-ment, e - motoventilatorul de răcire, - aprinderea martorului de alertă temperatură apă situat pe tabloul de bord. • G.M.V pornește dacă temperatura . apei depășește 99 °C și se oprește atunci când temperatura scade sub 96 °C. MARTOR TEMPERATURĂAPĂ Acest martor este comandat de către calculatorul de injecţie. Martorul se aprinde atunci când temperatura apei depășește 105 °C.

Senzorul de temperatură apă (244) este montat în cutia termostatului, în partea din spate a chiulasei.

13 - 30

ALIMENTARE - POMPE Potenţiometru acceleraţie

13

Dispun pini: ere 1. Semnal pista 2 2. Semnal pista 1 3. Alimentare 5 V pista 2 4. Masă pista 1 5. Masă pista 2 6. Alimentare 5 V pista 1

DEMON TARE

Se demontează cutiapotenţiometrului de pe semidublura aripii stângafaţă. Se desface cablul de acceleraţie de la cutie. Ca piesă de schimb, potenţiometrul este comercializat numai asamblat cu cutia acestuia.
REMONTARE

Se procedeazăîn sens invers demontării. Se verifică obligatoriu funcţionarea potenţiometrului cu testerul CLIP.

1 3 5 4 6 2

Ω Rezistenţa pistelor: 1,7 ± 0,5 KΩ.

NOTĂ: Un defect al uneia din cele 2 piste ale potenţiometrului de poziţie pedală acceleraţie va determin a modificarea turaţiei de relanti sau de funcţionare (vezi capitolul 13 “Corecţia tur aţiei de relanti”).

13 - 31

13

ALIMENTARE - POMPE Diagnosticare - Generalităţi

Acest document prezintă diagnosticarea aplicabilă calculatoarelor DCU 3R, având varianta de diagnosticare VDIAG 09. Pentru efectuarea diagnosticării acestui sistem de injecţie diesel este necesar să utilizaţi următoarele: - Nota Tehnică diagnosticare; - Schema electrică funcţională a automobilului respectiv; - Testerul CLIP Tehnic, bornierul cu 90 căi ( ELE 1497).

ETAPELE DIAGNOSTICĂRII - Branșarea testerului CLIP la prizadiagnosticare pentruidentificarea tipului calcula torului de injecţie,număr program,variantă diagnosticare. - Identificare informaţiiîn documentul “Diagnosticar ” corespunzăto sistemuluiinjecţie. e r - Citirea și respectarea instrucţiunilorde lucru prezentateîn documentaţiadiagnosticar e. - Citireadefectelormemoratede calculatorul injecţie,cu ajutorul teste ruluiCLIPși identificarea cauzelorcu ajutorul capitolulu “Interpretarea defectelor”. i OBSERVAţIE: Fiecare defect este interpretat pentru un tip de memorizare particular (defect prezent, defect memorat, defect prezent sau defect memorat). Etapele de control descrise pentru tratarea fiecărui defect nu se vor aplica pe vehicul decât dacă defectul declarat de CLIP este interpretat în document pentru tipul său de memorare. Tipul de memorare al unui defect va fi luat în considerare la începerea diagnosticării, după ce se ia contactul, urmată de punerea acestuia. Dacă un defect este interpretat atunci când el este declarat “memorat”, condiţiile de aplicare a diagnosticării sunt menţionate la “Recomandări”. Atunci când condiţiile nu sunt satisfăcute, efectuaţi pașii descriși la diagnosticare pentru a controla circuitul electric al elementului incriminat, deoarece defectul nu mai este prezent pe vehicul. Efectuaţi același demers atunci când testerul CLIP declară un defect ca fiind “memorat” și el nu este interpretat în documentaţie decât ca defect “prezent”. - Efectuaţi controlul de conformitate (pun ere în evidenţă a eventualelor disfuncţionalităţi încă nedeclarate de autodiagnosticarea sistemului) și aplicarea diagnosticărilorasociate, ca urmare a interpretării rezultatelor. - Validarea efectuării reparaţiei (eliminarea cauzei defecţiunii). - Exploatarea arboreluide localizarea defecţiunii, în cazulîn care problema persistă.

UTILAJE NECESARE PENTRU EFECTUAREA C ONTROLULUI Ș I INTERVENţIILOR: - Tester SAGEM CLIP; - Multimetru;

13 - 32

ALIMENTARE - POMPE Diagnosticare - Generalităţi

13

- Bornier cu 90 căi - ELE 1497. PARTICULARITĂţILE DIAGNOSTICĂRII Calculatorul de injecţie diesel LUCAS DCU 3R furnizează oinformaţie“tip defect” ( CO 01, 1DEF, ...) pentrumajoritateadefectelorprezente.Aceastăinformaţiese limiteazăsistematic la “DEFECT” atunci când unul din aceste defecte este declarat ca fiind memorat, chiar dacă pana este prezentă, iar condiţiile de a o lua în considerare nu sunt realizate ( imposibilitatea obţinerii 1. DEF sau CO.0 pentru un defect memorat). În acest caz, și dacă defectul este interpretatla diagnosticare atunci când estenumai “memorat”,aplicaţicondiţiilede confirmarea prezenţei reale a penei, menţionate la “Recomandări” în rubrica “Condiţii de aplicare a diagnosticării asupra unui defect memorat”. Dacăpana este prezentă, aplicarea acestei recomandări va permite vizualizarea informaţiei “tip de pană” pe ecranul testerului CLIP și astfel va fi aplicatădiagnosticar acelei pene. ea

13 - 33

13

ALIMENTARE - POMPE Diagnosticare - Interpretare defecte

DF001 prezent

Calculator

RECOMANDĂRI

Fără

Înlocuiţi calculatorul (U.C.E.) injecţie. Modificaţi, dacă este necesar, configuraţia calculatorului nou în raport cu opţiunile prezente pe vehicul (consultaţi capitolul “Ajutor” pentru această intervenţie).

DUPĂ Efectuaţi o probă de drum urmată de un control cu testerul CLIP. REPARAţIE

13 - 34

ALIMENTARE - POMPE Diagnosticare - Interpretare defecte

13

DF002 prezent

Circuit senzor temperatură apă 1. DEF : Temperatura măsurată prea mică 2. DEF : Temperatura măsurată prea mare

Particularităţi : Utilizaţi bornierul ELE 1497 pentru orice intervenţie RECOMANDĂRI la conectorul calculatorului injecţie.Rezistenţa la 20°C: 2500 ± 100 ohmi (300 - 450 ohmi la 80°C ).

1. DEF

RECOMANDĂRI Fără

Efectuaţi un c ontrol al conexiunilor senzorului temperatură apă. Reparaţi dacă este necesar. Măsuraţi rezistenţa senzorului temperatură apă la conectorul acestuia. Înlocuiţi senzorul dacă este defect (circuit deschis sau în afara toleranţelor). Efectuaţi un control al conexiunilor calculatorului injecţie. Reparaţi dacă este necesar. Verificaţi continuitatea și izolarea faţă de +12 volţi a legăturii între : pin 34 calculator injecţie —› pin 3 senzor temperatură apă Verificaţi continuitatea pe traseul electric: pin 66 calculator injecţie —› pin 2 senzor temperatură apă 2. DEF RECOMANDĂRI Fără

Efectuaţi un c ontrol al conectorului senzorului temperatură apă. Reparaţi dacă este necesar. Măsuraţi rezistenţa senzorului temperatură apă la conectorul său. Înlocuiţi senzorul dacă este defect (scurtcircuit sau în afara toleranţelor). Efectuaţi un control al sistemului de conectare la nivelul calculatorului. Reparaţi dacă este necesar. Verificaţi izolarea faţă de masă între : pin 34 calculator injecţie —› pin 3 senzor temperatură apă Verificaţi dacă circuitul senzorului este în scurtcircuit (scurtcircuit cablaj între pinii 34 și 66 ai conectorului calculatorului).

DUPĂ REPARAţIE

Ștergeţi defectele memorate de calculatorul injecţie, tăiaţi contactul apoi efectuaţi o probă de drum. La sfârșitul intervenţiei efectuaţi un control cu testerul CLIP.

13 - 35

13

ALIMENTARE - POMPE Diagnosticare - Interpretare defecte

DF003 prezent

Circuit potenţiometru acceleraţie 1.DEF : Măsurare pista 1 prea mică / pista 2. 2.DEF : Măsurare pista 2 prea mică / pista 1. 3.DEF : Tensiunea măsurată la pista 2 prea mare. 4.DEF : Tensiunea măsurată la pista 2 prea mică. 5.DEF : Tensiunea măsurată la pista 1 prea mare. 6.DEF : Tensiunea măsurată la pista 1 prea mică. 7.DEF : Valoarea tensiunii de referinţă nr. 2 prea mică. 8.DEF : Valoarea tensiunii de referinţă nr. 2 prea mare.

RECOMANDĂRI Particularităţi : Utilizaţi bornierul ELE.1497 pentru orice intervenţie la conectorul calculatorului injecţie. 1.DEF / 2.DEF RECOMANDĂRI Fără

Efectuaţi un control la c onectorul potenţiometrului acceleraţie și la c onectorul calculatorului. Reparaţi dacă este necesar. Dacă defecţiunea persistă după aceste verificări, înlocuiţi potenţiometrul acceleraţie.

3. DEF

RECOMANDĂRI Fără

Efectuaţi un control la conector potenţiometru acceleraţie. Reparaţi dacă este necesar. Efectuaţi un control la conectorul calculatorului injecţie.Reparaţi dacă este necesar. Verificaţi izolarea faţă de +12 volţi a legăturii între : pin 37 calculator injecţie —› pin 1 potenţiometru acceleraţie. Verificaţi apoi izolarea acestei legături în raport cu legătura între : pin 41 calculator injecţie —› pin 6 potenţiometru acceleraţie (5 volţi potenţiometru). pin 42 calculator injecţie —› pin 3 potenţiometru acceleraţie (2,5 volţi potenţiometru). Dacă defecţiunea persistă după aceste verificări, înlocuiţi potenţiometrul acceleraţie.

Ștergeţi defectele memorate de calculatorul injecţie, tăiaţi contactul DUPĂ apoi efectuaţi o probă de drum. REPARAţIE La sfârșitul intervenţiei efectuaţi un control cu testerul CLIP.

13 - 36

ALIMENTARE - POMPE Diagnosticare - Interpretare defecte

13

DF003 continuare

4. DEF

RECOMANDĂRI Fără

Efectuaţi un control al conectorului potenţiometrului acceleraţie. Reparaţi dacă este necesar. Efectuaţi un control la conectorul calculatorului injecţie. Reparaţi dacă este necesar. Verificaţi continuitatea și izolarea faţă de masă a legăturii între : pin 37 calculator injecţie —› pin 1 potenţiometru acceleraţie. Verificaţi apoi izolarea acestei legături în raport cu legătura între : pin 62 calculator injecţie —› pin 5 potenţiometru acceleraţie (masă pistă 2 potenţiometru). pin 61 calculator injecţie —› pin 4 potenţiometru acceleraţie (masă pistă 1 potenţiometru). Dacă defecţiunea persistă după aceste verificări, înlocuiţi potenţiometrul acceleraţie.

5. DEF

RECOMANDĂRI Fără

Efectuaţi un control la conector potenţiometru acceleraţie. Reparaţi dacă este necesar. Efectuaţi un control la conectorul calculatorului injecţie.Reparaţi dacă este necesar. Verificaţi izolarea faţă de +12 volţi a legăturii între : pin 8 calculator injecţie —› pin 2 potenţiometru acceleraţie. Verificaţi apoi izolarea acestei legături în raport cu legătura între : pin 41 calculator injecţie —› pin 6 potenţiometru acceleraţie (5 volţi potenţiometru). Verificaţi continuitatea pe traseul electric : pin 61 calculator injecţie —› pin 4 potenţiometru acceleraţie Dacă defecţiunea persistă după aceste verificări, înlocuiţi potenţiometrul acceleraţie.

Ștergeţi defectele memorate de calculatorul injecţie, tăiaţi contactul DUPĂ REPARAţIE apoi efectuaţi o probă de drum. La sfârșitul intervenţiei efectuaţi un control cu testerul CLIP.

13 - 37

13
DF003 continuare

ALIMENTARE - POMPE Diagnosticare - Interpretare defecte

6. DEF

RECOMANDĂRI Fără

Efectuaţi un control al conectorului potenţiometrului acceleraţie. Reparaţi dacă este necesar. Efectuaţi un control la conectorul calculatorului injecţie. Reparaţi dacă este necesar. Verificaţi continuitatea și izolarea faţă de masă a legăturii între : pin 8 calculator injecţie —›pin 2 potenţiometru acceleraţie. Verificaţi apoi izolarea acestei legături în raport cu legătura între : pin 62 calculator injecţie —›pin 5 potenţiometru acceleraţie(masa pista 2 potenţiometru). pin 61 calculator injecţie —›pin 4 potenţiometru acceleraţie (masa pista 1 potenţiometru). Verificaţi continuitatea legăturii între : pin 41 calculator injecţie —›pin 6 potenţiometru acceleraţie. Dacă defecţiunea persistă după aceste verificări, înlocuiţi potenţiometrul acceleraţie.

Ștergeţi defectele memorate de calculatorul injecţie, tăiaţi contactul DUPĂ REPARAţIE apoi efectuaţi o probă de drum. La sfârșitul intervenţiei efectuaţi un control cu testerul CLIP.

13 - 38

ALIMENTARE - POMPE Diagnosticare - Interpretare defecte

13

DF003 continuare RECOMANDĂRI Fără

7. DEF / 8. DEF

Efectuaţi un control al conectorului potenţiometrului acceleraţie. Reparaţi dacă este necesar. Debranșaţi potenţiometrul acceleraţie și măsuraţi cu contactul pus, tensiunea între bornele 3 și 5 ale conectorului acestuia. Tensiunea măsurată este între 2,15 și 2,85 volţi ? NU Efectuaţi un control la conectorului caculatorului injecie. Reparaţi dacă estenecesar. l ţ Dacă există 7.DEF : Verificaţi izolarea faţă de masă a legăturii între : pin 42 calculator injecţie —› pin 3 potenţiometru acceleraţie. Verificaţi, de asemenea, izolarea acestei legături în raport cu legătura între : pin 62 calculator injecţie —›pin 5 potenţiometru acceleraţie (masa pistei 2 a potenţiometrului). Căutaţi din nou un eventual scurtcircuit al pistei 2 a potenţiometrului între : pin 3 potenţiometru —›pin 5 potenţiometru acceleraţie Dacă există 8.DEF : Verificaţi continuitatea și izolarea faţă de +12 volţi a legăturii între : pin 42 calculator injecţie —› pin 3 potenţiometru acceleraţie. Verificaţi, de asemenea, izolarea acestei legături în raport cu legătura între : pin 41 calculator injecţie —› pin 6 potentiometru acceleraţie (+ 5 volţi potenţiometru). Verificaţi, de asemenea, continuitatea legăturii între : pin 62 calculator injecţie —› pin 5 potenţiometru acceleraţie Înlocuiţi potenţiometrul acceleraţie dacă tensiunea este nulă între bornele 1 și 5 ale conectorului acestuia (alimentare controlată corect). Înlocuiţi calculatorul dacă izolarea în raport cu +12 volţi a legăturii între : pin 37 calculator injecţie —› pin 1 potenţiometru acceleraţie (alimentare și cablaj corecte) . Ștergeţi defectele memorate de calculatorul injecţie, tăiaţi contactul DUPĂ apoi efectuaţi o probă de drum. REPARAţIE La sfârșitul intervenţiei efectuaţi un control cu testerul CLIP. DA

13 - 39

13
DF012 prezent

ALIMENTARE - POMPE Diagnosticare - Interpretare defecte

Tensiune baterie 1.DEF : Tensiune baterie prea mică. 2.DEF : Tensiune baterie prea mare.

ontrol complet al circuitului RECOMANDĂRI Particularităţi : Efectuaţi, eventual, un c de încărcare cu ajutorul testerului CLIP.

Efectuaţi intervenţiile necesare pentru a obţine o tensiune corectă de alimentare a calculatorului : 6 volţi < tensiune de funcţionare < 16,5 volţi. - Controlaţi încărcarea bateriei. - Controlaţi circuitul de încărcare. - Controlaţi strângerea și starea bornelor bateriei. - Controlaţi legătura electrică la masă a calculatorului.

Ștergeţi defectele memorate de calculatorul injecţie, tăiaţi contactul DUPĂ REPARAţIE apoi efectuaţi o probă de drum. La sfârșitul intervenţiei efectuaţi un control cu testerul CLIP.

13 - 40

ALIMENTARE - POMPE Diagnosticare - Interpretare defecte

13

DF014 prezent sau memorat

Circuit electrovană stop DEF : Defect memorat. 1.DEF : Electrovană stop defectă 2.DEF : Defecţiune funcţională a electrovanei stop

Condiţie de aplicare a diagnosticului la defecţiune memorată : Defectul este declarat prezent în timpul fazei de demaraj. RECOMANDĂRI Particularităţi : Utilizaţi bornierul ELE. 1497 pentru orice intervenţie la conectorul calculatorului injecţie. 1. DEF RECOMANDĂRI Fără

Efectuaţi un control la conectorul pompei injecţie. Remediaţi dacă este necesar. Măsuraţi rezistenţa electrovanei stop între pinii 4 și 11 ai conectorului pompei. Înlocuiţi electrovana stop dacă rezistenţa acesteia nu este de 1,4 ± 0,7 ohmi. Efectuaţi un control al conectorului calculatorului. Reparaţi dacă este necesar. Verificaţi continuitatea și izolarea în raport cu +12 volţi a legăturii între : pin 30 calculator injecţie —› pin 11 conector pompă. Verificaţi prezenţa alimentării + După contact la pinul 4 al conectorului pompei.

2. DEF

RECOMANDĂRI Fără

Efectuaţi un control la conectorul pompei. Reparaţi dacă este necesar. Debranșaţi conectorul pompei, puneţi contactul si măsuraţi tensiunea la pinul 11 al conectorului. * Dacă tensiunea nu este între 9 - 10 volţi, luaţi contactul si controlaţi urmatoarele : - Starea conectorului calculatorului injecţie. - Izolarea în raport cu masa a legăturii între : pin 30 calculator injecţie —› pin 11 conector pompă. TRIC » verificând oscilaţia tensiunii între 9 - 10 volţi și tensiunea la baterie în timpul pilotajului . Dacă ciclul de pilotaj se efectuează corect, înlocuiţi electrovana stop (problemă mecanică / șpan). Dacă ciclul de pilotaj nu este vizualizat, înlocuiţi calculatorul injecţie.

Ștergeţi defectele memorate de calculatorul injecţie, tăiaţi contactul DUPĂ REPARAţIE apoi efectuaţi o proba de drum. La sfârșitul intervenţiei efectuaţi un control cu testerul CLIP.

13 - 41

13
DF015 prezent sau memorat

ALIMENTARE - POMPE Diagnosticare - Interpretare defecte

Antidemaraj.

RECOMA NDĂRI

Condiţia de aplicare a diagnosticului pentru defect memorat : Aplicaţi diagnosticul dacă defectul este prezent sau memorat. Particularităţi : Utilizaţi bornierul ELE. 1497 pentru orice intervenţie la conectorul calculatorului injecţie.

Efectuaţi un control al funcţiei antidemaraj. Verificaţi / efectuaţi procedura validare antidemaraj pentru cele două chei. Dacă defecţiunea persistă, verificaţi continuitatea și izolarea legăturii între : pin 20 calculator injecţie —› pin A6 de la U.C.E. decodor.

DUPĂ REPARAţIE

Ștergeţi defectele memorate de calculatorul injecţie, tăiaţi contactul apoi efectuaţi o probă de drum. La sfârșitul intervenţiei efectuaţi un control cu testerul CLIP.

13 - 42

ALIMENTARE - POMPE Diagnosticare - Interpretare defecte

13

DF017 prezent sau memorat

Circuit releu injecţie 1.DEF : Alimentare permanentă (releul nu întrerupe alimentarea). 2.DEF : Releul întrerupe alimentarea prea devreme, nu realizează menţinerea alimentării.

RECOMANDĂRI 1. DEF

Particularităţi : Utilizaţi bornierul ELE. 1497 pentru orice intervenţie la conectorul calculatorului injecţie. RECOMANDĂRI Fără

Efectuaţi un control al conectorului releului injecţie. Remediaţi dacă este necesar. Încercaţi cu un alt releu (notaţi defectele memorate, înlocuiţi releul, ștergeţi defectele memorate, luaţi contactul și așteptaţi 10 secunde, citiţi eventualele defecte memotare). Efectuaţi un control la conectorul calculatorului. Remediaţi dacă este necesar. Verificaţi izolarea în raport cu masa a legăturii între: pin 82 calculator injecţie —› conector releu (masă bobină). Asiguraţi izolarea în raport cu + baterie a legăturii între : pinii 76 și 77 calculator injecţie —› conector releu (ieșire +12 volţi). Dacă defecţiunea persistă după aceste verificări, înloc calculatorul (consultaţi capitolul uiţi “Ajutor” pentru această intervenţie). 2. DEF RECOMANDĂRI Fără

Efectuaţi un c ontrol al conectorului releului inje cţie. Remediaţi dacă este necesar. Încercaţi cu un alt releu (notaţi defectele memorate, înlocuiţi releul, ștergeţi defectele memorate, luaţi contactul și așteptaţi 10 secunde, citiţi eventualele defecte memorate). Efectuaţi un control la conectorul calculatorului. Remediaţi dacă este necesar. Verificaţi continuitatea legăturii între : pinii 76 și 77 calculator injecţie —› conector releu (masă putere) și control stare cablaj. Verificaţi continuitatea legăturii între : pin 82 calculator injecţie —› conector releu (ieșire bobină) control stare cablaj. Dacă defecţiunea persistă după aceste verificări, înlocuiţi calculatorul (consultaţi capitolul “Ajutor” pentru această intervenţie).

Ștergeţi defectele memorate de calculatorul injecţie, tăiaţi contactul DUPĂ apoi efectuaţi o probă de drum. REPARAţIE La sfârșitul intervenţiei efectuaţi un control cu testerul CLIP.

13 - 43

13
DF021 prezent

ALIMENTARE - POMPE Diagnosticare - Interpretare defecte

Circuit captor temperatură carburant. 1.DEF : Temperatura măsurată foarte mică. 2.DEF : Temperatura măsurată foarte mare. Particularităţi : Utilizaţi bornierul ELE. 1497 pentru orice intervenţie la conectorul calculatorului injecţie. RECOMANDĂRI Fără

RECOMANDĂ RI

1. DEF

Efectuaţi un control la conectorul pompei injecţie. Remediaţi dacă este necesar. Măsuraţi rezistenţa captorului temperatură carburant la conectorul pompei între pinii 6 si 7. Înlocuiţi captatorul dacă este defect (circuit deschis). Valoare recomandată : 2716 ± 60 ohmi la 25°C. Efectuaţi un control la conectorul calculatorului injecţie. Remediaţi dacă este necesar. Verificaţi continuitatea și izolarea în raport cu +12 volţi a legăturii între : pin 36 calculator injecţie —› pin 6 conector pompă.

2. DEF

RECOMANDĂRI Fără

Efectuaţi un control al conectorului captorului de temperatură carburant. Remediaţi dacă este necesar. Măsuraţi rezistenţa captorului temperatură carburant la conectorul acestuia. Înlocuiţi captorul dacă este defect (scurtcircuit ). Efectuaţi un control al conectorului calculatorului injecţie. Remediaţi dacă este necesar. Verificaţi izolarea în raport cu masa a legăturii între : pin 36 calculator injecţie —› pin 6 captor temperatură carburant. Verificaţi dacă circuitul captorului se află în scurtcircuit.

Ștergeţi defectele memorate de calculatorul injecţie, tăiaţi contactul DUPĂ REPARAţIE apoi efectuaţi o probă de drum. La sfârșitul intervenţiei efectuaţi un control cu testerul CLIP.

13 - 44

ALIMENTARE - POMPE Diagnosticare - Interpretare defecte

13

DF022 prezent

Circuit senzor temperatură aer 1.DEF : Temperatura măsurată prea mică. 2.DEF : Temperatura măsurată prea mare .

Particularităţi : Utilizaţi bornierul ELE.1497 pentru orice RECOMAND ĂRI intervenţie la conectorul calculatorului. Rezistenţa la 20°C : 2500 ± 100 ohmi (1070 - 1270 ohmi la 40°C). 1. DEF RECOMANDĂRI Fără

Efectuaţi un c ontrol al conectorului senzorului temperatură aer. Remediaţi dacă este necesar. Măsuraţi rezistenţa senzorului temperatură aer la conectorul acestuia. Înlocuiţi senzorul dacă este defect (circuit deschis). Efectuaţi un control la calculatorul injecţie. Remediaţi dacă este necesar. Verificaţi continuitatea și izolarea în raport cu +12 volţi a legăturii între pin 4 calculator injecţie —› pin 1 senzor temperatură aer. Verificaţi continuitatea legăturii între : pin 65 calculator injecţie —› pin 2 senzor temperatură aer 2. DEF RECOMANDĂRI Fără

Efectuaţi un control al conectorului senzorului temperatură aer. Remediaţi dacă este necesar. Măsuraţi rezistenţa senzorului temperatură aer la conectorul acestuia.Înlocuiţi senzorul dacă este defect (scurtcircuit). Efectuaţi un control la conectorul calculatorului injecţie. Remediaţi dacă este necesar. Verificaţi izolarea în raport cu masa a legăturii între : pin 4 calculator injecţie —> pin 1 senzor temperatură aer Verificaţi dacă circuitul senzorului se află în scurtcircuit.

Ștergeţi defectele memorate de calculatorul injecţie, tăiaţi contactul apoi DUPĂ efectuaţi o proba de drum. REPARAţIE La sfârșitul intervenţiei efectuaţi un control cu testerul CLIP.

13 - 45

13

ALIMENTARE - POMPE Diagnosticare - Interpretare defecte

Circuit senzor turaţie motor DF023 memorat
DEF : 1.DEF : 2.DEF : 3.DEF : 4.DEF : 5.DEF : Defect memorat. Acelerare motor prea mare. Decelerare motor prea mare. Măsurare imposibilă a semnalului turaţie. Nu există semnal turaţie cu motorul mergând. Nu există semnal turaţie la demaraj.

Condiţie de aplicare a di gonsticului la defect memorat : a Defectul devine declarat prezent dacă se efectuează o probă de demaraj RECOMANDĂRI motor, supraveghind ecranul care indică defecţiunile. Particularităţi : Utilizaţi bornierul ELE. 1497 pentru orice intervenţie la nivelul conectorului calculatorului injecţie. 1.DEF / 2.DEF / 3.DEF REC OMAN DĂRI Defect de semnal senzor turaţie.

Efectuaţi un control al conectorului senzorului turaţie. Remediaţi dacă este necesar. Măsuraţi rezistenţa senzorului turaţie la conectorul acestuia. Înlocuiţi senzorul dacă este defect (valoare recomandată : circa 650 - 700ohmi) . Efectuaţi un control la conectorul calculatorului injecţie. Remediaţi dacă este necesar. Efectuaţi un control vizual al stării generale a cablajului și a circuitului cablajului senzorului turaţie, pentru eventualitatea unor microrupturi sau parazitaj. Verificaţi continuitatea (absenţa rezistenţelor parazite) si izolaţia legăturilor între : pin 1 calculator injecţie —› pin B senzor turaţie. 1 pin 74 cal ulator injecţie —› pin A senzor turaţie. c Verificaţi, de asemenea, izolarea între aceste legături. Demontaţi senzorul turaţie și verificaţi starea lui (deformare, ancrasare…). Eventual, luaţi în considerare starea și conformitatea volantei motor (ca urmare a unei înlocuiri sau demontări la vehicule cu kilometraj foarte mic). 4. DEF / 5. DEF REC OMAN DĂRI Absenţa sau pierderea semnalului senzor turaţie.

Efectuaţi un control al conectorului senzorului turaţie. Remediaţi dacă este necesar. Măsuraţi rezistenţa senzorului turaţie la conectorul acestuia. Înlocuiţi senzorul dacă este defect (valoare recomandată: circa 650 - 700 ohmi). Efectuaţi un control la conectorul calculatorului injecţie. Remediaţi dacă este necesar. Verificaţi continuitatea și izolarea legăturilor urmatoare între : pin 1 calculator injecţie —› pin B senzor turaţie. 1 pin 74 cal ulator injecţie —› pin A senzor turaţie. c Verificaţi, de asemenea, izolarea între aceste legături. Ștergeţi defectele memorate de cal ulatorul injecţie, tăiaţi contactul apoi efectuaţi c

DUPĂ o proba de drum. REPARAţIE La sfârșitul intervenţiei efectuaţi un control cu testerul CLIP.

13 - 46

ALIMENTARE - POMPE Diagnosticare - Interpretare defecte

13

DF024 prezent

Circuit senzor presiune atmosferică. 1.DEF : Presiune măsurată prea mică. 2.DEF : Presiune măsurată prea mare.

RECOMAND ĂRI Fără

Înlocuiţi calculatorul injecţie. Modificaţi, dacă este necesar, configuraţia calculatorului nou în raport cu opţiunileprezente pe vehicul (consultaţi capitolul “Ajutor” pentru această intervenţie).

DUPĂ REPARAţIE

Ștergeţi defectele memorate de calculatorul injecţie, tăiaţi contactul apoi efectuaţi o probă de drum. La sfârșitul intervenţiei efectuaţi un control cu testerul CLIP.

13 - 47

13

ALIMENTARE - POMPE Diagnosticare - Interpretare defecte

Circuit electrovană EGR. DF027 prezent sau memorat
DEF : Defect memorat. CO.0 : Circuit deschis sau scurtcircuit la masă (defect prezent). CC.1 : S curtcircuit la +12 volţi (defect memorat). 1.DEF : Poziţie electrovană în afara limitei joase (defect prezent). 2.DEF : Poziţie electrovană în afara limitei înalte (defe prezent). ct 3.DEF : Control buclă poziţionare el ctrovană EGR (defect memorat) e 4.DEF : Calibrare E.G.R în poziţie închisă (defec memorat). . t

Condiţii de apl care a di gnosticului la defect memorat : i a Defectul devine declarat prezent ca urmare a lansării comenzii actuator “Electrovană E.G.R.” sau a pornirii motorului și controlul, cu testerul CLIP , al stării « Comandă Electrovană E.G.R. » (condiţii motor: temperatură aer RECOMANDĂRI > 15° și temperatură apă > 15°). Dacă nu exista confirmarea defectului, atunci aplicaţi diagnosticul pentru DEF. Particularităţi : Utilizaţi bornierul ELE. 1497 pentru orice intervenţie la nivelul conectorului calculatorului injecţie. CO.0

RECOMANDĂRI Fără

Efectuaţi un control al conectorului electrovanei E.G.R. Remediaţi dacă este necesar. Măsuraţi rezistenţa electrovanei E.G.R. între pinii 1 și 5 ai conectorului. Înlocuiţi ansamblul Electrovană E.G.R. / captator poziţie vană E.G dacă rezistenţa măsurată nu .R., este de 8 ± 0,5 ohmi. Efectuaţi un control la conectorul calculatorului injecţie. Remediaţi dacă este necesar. Verificaţi continuitatea și izolarea în raport cu masa a legaturii între : pin 59 cal ulator injecţie —›pin 5 electrovană E.G.R.. c Verificaţi prezenţa alimentării + După contac la pinul 1 al electrovanei E.G.R.. t

CC.1

RECOMANDĂRI Fără

Efectuaţi un control al conectorului electrovanei E.G.R.. Remediaţi dacă este necesar. Măsuraţi rezistenţa electrovanei E.G.R. între pinii 1 și 5 ai conectorului acestuia. Înlocuiţi ansamblul Electrovană E.G.R. / captator de poziţie vană EGR dacă rezistenţa măsurată nu este de 8 ± 0,5 ohmi. Efectuaţi un control conectorul calculatorului injecţie. Remediaţi dacă este necesar. Verificaţi izolarea în raport cu + 12 volţi a legăturii între : pin 59 cal ulator injecţie —›pin 5 electrovană E.G.R.. c

DUPĂ REPARAţIE

Ștergeţi defectele memorate de calculatorul injecţie, tăiaţi contactul apoi efectuaţi o proba de drum. La sfârșitul intervenţiei efectuaţi un control cu testerul CLIP.

13 - 48

ALIMENTARE - POMPE Diagnosticare - Interpretare defecte

13

DF027 continuare

1. DEF

RECOMANDĂRI Fără

Efectuaţi un control al conectorului electrovanei E.G.R.. Remediaţi dacă este necesar. Efectuaţi un control la conectorul calculatorului injecţie. Remediaţi dacă este necesar. Verificaţi continuitatea și izolaţia legăturii între : pin 35 cal ulator injecţie —›pin 6 electrovană E.G.R.. c Verificaţi continuitatea legăturii între : pin 39 cal ulator injecţie —›pin 2 electrovană E.G.R.. c pin 63 cal ulator injecţie —›pin 4 electrovană E.G.R.. c Dacă defectul “CIRCUIT ELECTROVANĂ E.G.R.” reapare, efectuaţi înlocuirea ansamblului electrovană E.G.R. / captator de poziţie vană E.G.R. (consultaţi “Manualul de Reparaţii” pentru această intervenţie). 2. DEF

RECOMANDĂRI Fără

Efectuaţi un control al conectorului electrovanei E.G.R.. Remediaţi dacă este necesar. Efectuaţi un control la conectorul calculatorului injecţie. Remediaţi dacă este necesar. Verificaţi izolarea în raport cu +12 volţi a legăturii între : pin 35 cal ulator injecţie —›pin 6 electrovană E.G.R.. c Verificaţi, de asemenea, izolarea acestei legături în raport cu legătura între : pin 39 cal ulator injecţie —› pin 2 electrovană E.G.R.. (+ 5 volţi potenţiometru) c Dacă defec “CIRC tul UIT ELECTROV ANĂ E.G.R reapa înlocuiţi ansamblul Electrovană E.G.R. .” re, / captator de poziţie vană E.G.R. (consultaţi ”Manualul de Reparaţii” pentru această intervenţie).

DUPĂ REPARAţIE

Ștergeţi defectele memorate de calculatorul injecţie, tăiaţi contactul apoi efectuaţi o proba de drum. La sfârșitul intervenţiei efectuaţi un control cu testerul CLIP.

13 - 49

13
DF027 continuare

ALIMENTARE - POMPE Diagnosticare - Interpretare defecte

3. DEF

RECOMANDĂRI Fără

Ștergeţi defectele memorate de calculator. Porniţi motorul și controlaţi cu testerul CLIP starea « COMANDĂ ELECTROVANĂ E.G.R ». Aș . teptaţi să s vizualizeze com e anda electrovanei E.G.R. (condiţie motor : temperatura aerului >15° și temperatura apei >15°) Dacă defectul reapare, demontaţi electrovana. Dacă demontarea nu este posibilă, scoateţi filtrul de aer, apoi extrageţi electrovana împingînd-o prin interior, fară să deterioraţi axul sau supapele vanei. Verificaţi dacă vana este blocată. - Dacă este blocată în poziţie intermediară : Înlocuiţi ansamblul Electrovană E.G.R. / captator de poziţie vană E.G.R.. - Dacă este blocată în poziţia închis (oxidare pe scaunul supapelor electrovanei): Încercaţi să deblocaţi vana. * Dacă vana rămîne blocată, înlocuiţi ansamblul Electrovană E.G.R. / captator de poziţie vană E.G.R.. * Dacă vana se deblochează, rebranșaţi conectorul electrovanei și efectuaţi mai multe pilotaje ale vanei prin comanda act ator « ELECTROVANĂ E.G.R . ». Curăţaţi dacă este necesar. u Înlocuiţi ansamblul electrovană E.G.R. / captator de poziţie vană E.G.R., în cazul în care sunt probleme de funcţionare. 4. DEF

RECOMANDĂRI Fără

Efectuaţi un control la conectorul calculatorului. Remediaţi dacă este necesar. Măsuraţi rezistenţa captatorului de poziţie vană E.G.R. între pinii 63 și 39 ai conectorului calculatorului (rezistenţa teoretică = 4 kohmi ± 40 %). - Dacă rezistenţa este corectă, înlocuiţi ansamblul Electrovană E.G.R ./ captator de poziţie vană E.G.R. (vana blocată). - Dacă rezistenţa nu este bună, măsuraţi rezistenţa captatorului de poziţie vană E.G.R. direct între pinii 2 și 4 ai conectorului E.G.R.. Dacă valoarea măsurată nu este bună, înlocuiţi ansamblul Electrovană E.G.R. / captator de poziţie vană E.G.R.. Dacă valoarea măsurată este corectă, controlaţi cablajul și conectorii cablajului.

Ștergeţi defectele memorate de cal ulatorul injecţie, tăiaţi contactul apoi efectuaţi c DUPĂ o proba de drum. REPARAţIE La sfârșitul intervenţiei efectuaţi un control cu testerul CLIP.

13 - 50

ALIMENTARE - POMPE Diagnosticare - Interpretare defecte

13

DF027 continuare

DEF

RECOMANDĂRI Fără

Efectuaţi un control la conectorul Electrovană E.G.R.. Remediaţi dacă este necesar. Măsuraţi rezistenţa Electrovanei E.G.R. între pinii 1 și 5 ai conectorului acesteia. Înlocuiţi ansamblul Electrovană E.G.R. / captator de poziţie vană E.G.R. dacă valoarea măsurată nu este de 8 ± 0,5 Ω. Efectuaţi un control la conectorul calculatorului. Remediaţi dacă este necesar. Verificaţi continuitatea și izolarea legăturii între: pin 59 calculator injecţie —› pin 5 electrovană E.G.R. pin 35 calculator injecţie —› pin 6 electrovană E.G.R. pin 39calculator injecţie —› pin 2 electrovană E.G.R. pin 63 calculator injecţie —› pin 4 electrovană E.G.R. Masuraţi rezistenţa captatorului de poziţie vană E.G.R. între pinii 63 și 39 ai conectorului calculatorului (rezistenţa teoretică = 4 kΩ ± 40 %).

DUPĂ REPARAţIE

Ștergeţi defectele memorate de calculatorul injecţie, tăiaţi contactul apoi efectuaţi o proba de drum. La sfârșitul intervenţiei efectuaţi un control cu testerul CLIP.

13 - 51

13
DF 048 prezent sau memorat

ALIMENTARE - POMPE Diagnosticare - Interpretare defecte

Circuit grup motoventilator răcire DEF : Defect memorat CO.0 : Circuit deschis sau scurtcircuit la masă CC.1 : Scurtcircuit la +12 volţi

Condiţii de aplicare a diagnosticului la defect memorat: Dacă defectul reapare memorat ca urmare a: Ștergere defecte memorate și RE COM ANDĂRIComanda actuator “grup motoventilator VITEZĂ MICĂ”, atunci aplicaţi diagnosticarea lui CC.1. Particularităţi :Utilizaţi bornierul ELE. 1497 pentru orice intervenţie la conectorul calculatorului injecţie. CO. 0 RECOMANDĂRI Fără

Măsuraţi rezistenţa bobinei releului G.M.V. situat în cutia siguranţe motor. Înlocuiţi releul dacă rezistenţa nu este de ordinul a 65 Ω. Efectuaţi un control la conectorul releului G.M.V.. Verificaţi prezenţa alimentării +12 Volţi la pinul 1 al releului G.M.V.. Efectuaţi un control la conectorul calculatorului injecţie. Verificaţi continuitatea și izolarea în raport cu masa a legăturii între : pin 53 calculator injecţie —> pin 2 al releului G.MV.. Dacă defectul persistă după aceste verificări, înlocuiţi releul G.M.V.. CC.1 RECOMANDĂRI Fără

Măsuraţi rezistenţa bobinei releului G.M.V.. Înlocuiţi releul dacă rezistenţa nu este de ordinul a 65 Ω. Verificaţi izolarea în raport cu +12 volţi a legăturii între : pin 53 calculator injecţie —> pin 2 al releului GMV.

DUPĂ REPARAţIE

Ștergeţi defectele memorate de calculatorul injecţie, tăiaţi contactul apoi efectuaţi o proba de drum. La sfârșitul intervenţiei efectuaţi un control cu testerul CLIP.

13 - 52

ALIMENTARE - POMPE Diagnosticare - Interpretare defecte

13

DF053 prezent

Circuit de protecţie.

RECOMANDĂRI Fără

Înlocuiţi calculatorul injecţie. Modificaţi dacă este necesar configuraţia calculatorului nou, în raport de opţiunile prezente pe vehicul (consultaţi capitolul “Ajutor” pentru această intervenţie).

DUPĂ REPARAţIE

Ștergeţi defectele memorate de calculatorul injecţie, tăiaţi contactul apoi efectuaţi o probă de drum. La sfârșitul intervenţiei efectuaţi un control cu testerul CLIP.

13 - 53

13
DF054 prezent

ALIMENTARE - POMPE Diagnosticare - Interpretare defecte

Circuit memorie pompă.

RECOMANDĂR I

Fără

Efectuaţi un control la conectorul pompei. Reparaţi dacă este necesar. Efectuaţi un control la conectorul calculatorului injecţie. Reparaţi dacă este necesar. Asiguraţi continuitatea și izolaţia legăturilor următoare între: pin 51 calculator injecţie —> pin 8 al conectorului pompei pin 67 calculator injecţie —> pin 7 al conectorului pompei. Dacă controalele efectuate prima dată nu permit localizarea originii luării în consideraţie a defecţiunii “CIRCUIT MEMORIE POMPĂ” și dacă această defecţiune ramîne declarată prezentă de testerul CLIP, reluaţi toate verificările. Înlocuiţi pompa dacă defecţiunea persistă.

DUPĂ REPARAţIE

Ștergeţi defectele memorate de ca lculatorul injecţie, tăiaţi contactul apoi efectuaţi o probă de drum. La sfârșitul intervenţiei efectuaţi un control cu testerul CLIP.

13 - 54

ALIMENTARE - POMPE Diagnosticare - Interpretare defecte

13

DF056 prezent sau memorat

Circuit comandă releu preîncălzire bujii. DEF : Defect memorat CO.0 : Circuit deschis sau scurtcircuit la masă CC.1 : Scurtcircuit la + 12 volţi Condiţii de aplicare a diagnosticului la defect memorat: Dacă defectul reapare memorat ca urmare a: Ștergere defecte me mora te și Coma nda a ctua tor « RELE U DE PREÎNCĂLZIRE », atunci aplicaţi diagnosticarea lui CC.1. Particularităţi :Utilizaţi bornierul ELE. 1497 pentru orice intervenţie la conectorul calculatorului injecţie.

RECOMANDĂRI

CO. 0

RECOMANDĂRI Fără

Efectuaţi un control al celor doi conectori ai releului preîncălzire bujii. Remediaţi dacă este necesar. Debransaţi conectorul cu 6 căi al releului preîncălzire și verificaţi alimentarea acestuia: - Prezenţa alimentării +După contact între pinii A1 și A2 ai conectorului cu 6 pini. - Prezenţa alimentării +Înainte de contact la pinul 2 al conectorului cu trei căi (siguranţa 70A). Efectuaţi intervenţiile necesare. Efectuaţi un control la conectorul calculatorului injecţie. Remediaţi dacă este necesar. Verificaţi continuitatea și izolarea în raport cu masa a legăturii între : pin 52 calculator injecţie —› pin B1 conector cu șase pini al releului preîncălzire. CC. 1 RECOMANDĂRI Fără

Verificaţi izolarea în raport cu +12 volţi a legăturii între : pin 52 calculator injecţie —> pin B1 conector cu șase pini al releului preîncălzire.

DUPĂ REPARAţIE

Ștergeţi defectele memorate de ca lculatorul injecţie, tăiaţi contactul apoi efectuaţi o probă de drum. La sfârșitul intervenţiei efectuaţi un control cu testerul CLIP.

13 - 55

13
DF058 prezent

ALIMENTARE - POMPE Diagnosticare - Interpretare defecte

Tensiune de referinţă a captorilor (+ 5 volţi) 1.DEF : Tensiunea de re ferinţa a captorilor prea mică. 2.DEF. : Tensiunea de referinţa a captorilor prea mare. Particularităţi : Utilizaţi bornierul ELE.1497 pentru orice intervenţie la conectorul calculatorului injecţie.

RECOMANDĂRI

1.DEF

RECOMANDĂRI Fără

Efectuaţi un control al conectorului potenţiometrului acceleraţie. Remediaţi dacă este necesar. Căutaţi încă o dată un eventual scurtcircuit al pistei 1 a potenţiometrului între pinii 4 și 6. Efectuaţi un control al conectorului vanei E.G.R.. Remediaţi dacă este necesar. Căutaţi încă o dat ă un eventual scurtcircuit al pistei potenţiometrului vanei între pinii 2 și 4. Efectuaţi un control la conectorul calculatorului injecţie. Remediaţi dacă este necesar. Verificaţi izolarea în raport cu masa a legăturilor următoare între : pin 41 calculator injecţie —› pin 6 conector potenţiometru acceleraţie pin 39 cal ulator injecţie —› pin 2 conector vană E.G.R.. c Dacă verificările efectuate prima dată nupermit localizarea originii luării în considerare a defe ţiunii c “TENSIUNE DE REFER INŢĂ A CAPTORILOR” ș dacă defe i cţiunea pers istă, rel aţi ansamblul de u verificări. Înlocuiţi calculatorul dacă defecţiunea persistă.

2.DEF

RECOMANDĂRI Fără

Efectuaţi un control al conectorului vanei E.G.R.. Efectuaţi un control al conectorului pompei. Efectuaţi un control la conectorul calculatorului injecţie. Remediaţi dacă este necesar. Verificaţi izolarea în raport cu +12 volţi a l găturilor următoare între : e pin 41 calculator injecţie —› pin 6 conector potenţiometru acceleraţie pin 39 cal ulator injecţie —› pin 2 conector vană E.G.R. c pin 12 cal ulator injecţie —› pin 9 conector pompă c pin 13 cal ulator injecţie —› pin 13 conector pompă c pin 14 calculator injecţie —› pin 10 conector pompă pin 15 cal ulator injecţie —› pin 12 conector pompă. c

DUPĂ REPARAţIE

Ștergeţi defectele memorate de calculatorul injecţie, tăiaţi contactul apoi efectuaţi o probă de drum. La sfârșitul intervenţiei efectuaţi un control cu testerul CLIP.

13 - 56

ALIMENTARE - POMPE Diagnosticare - Interpretare defecte

13

DF059 prezent sau memorat

Circuit de avans. DEF : Defect memorat CO.0 : Circuit deschis sau scurtcircuit la masă CC.1 : Scurt ircuit la +12 volţi c 1.DEF : Poziţie camă în afara imitei joase l 2.DEF : Poziţie cam în afara imitei înalte ă l 3.DEF : Poziţionare defectuoasă a camei 4.DEF : Incoerenţă între poziţia măsurată și opritorul mecanic.

Condiţii de apl care a di gnosticului la defect me i a morat: Dacă defec reapare tul prezent sau memorat ca urmare a : Ștergere defecte memorate și Probă de drum , atunci aplicaţi diagnosticul DEF / 3.DE / 4.DEF. F RE MAN RI Particularităţi : Nu se va ţine cont de această defecţiune dacă circuitul de CO DĂ carburant a fost reamorsat folosind mecanismul de amorsare (situat lîngă filtrul motorină) și contact pus. Ștergeţi pur si simplu defectele memorate. Utilizaţi bornierul ELE. 1497 pentru orice intervenţie al conectorului calculatorului injecţie.

CO. 0

RECOMANDĂRI Fără

Efectuaţi un control al conectorului pompei. Remediaţi dacă este necesar. Măsuraţi rezistenţa electrovanei de avans între pinii 3 și 4 ai conectorului pompei. Înlocuiţi electrovana de avans dacă rezistenţa nu este de ordinul a 30 ± 2 ohmi. Efectuaţi un control la conectorul calculatorului injecţie. Remediaţi dacă este necesar. Verificaţi continuitatea și izolarea în raport cu masa a legăturii între : pin 89 cal ulator injecţie —› pin 3 conector pompă. c Verificaţi prezenţa alimentării +După contact la pin 4 al conectorului pompei.

CC. 1

RECOMANDĂRI Fără

Efectuaţi un control al conectorului pompei. Remediaţi dacă este necesar. Măsuraţi rezistenţa electrovanei de avans între pinii 3 și 4 ai conectorului pompei. Înlocuiţi electrovana de avans dacă rezistenţa acesteia nu este de ordinul a 30 ± 2 ohmi. Efectuaţi un control la conectorul calculatorului injecţie. Remediaţi dacă este necesar. Verificaţi izolarea în raport cu +12 volţi a legăturii între : pin 89 cal ulator injecţie —› pin 3 conector pompă. c

DUPĂ REPARAţIE

Ștergeţi defectele memorate de calculatorul injecţie, tăiaţi contactul apoi efectuaţi o probă de drum. La sfârșitul intervenţiei efectuaţi un control cu testerul CLIP.

13 - 57

13
DF059 continuare

ALIMENTARE - POMPE Diagnosticare - Interpretare defecte

1.DEF

RECOMANDĂRI Fără

Efectuaţi un control al conectorului pompei. Remediaţi dacă este necesar. Măsuraţi rezistenţa captatorului de poziţie între pinii 13 și 12 ai conectorului pompei. Înlocuiţi pompa dacă rezistenţa nu este de ordinul a 52 ±4 ohmi. Efectuaţi un control la conectorul calculatorului injecţie. Remediaţi dacă este necesar. Verificaţi izolarea în raport cu masa a legăturii între : pin 12 calculator injecţie —› pin 9 conector pompă. Verificaţi izolarea în raport cu masa a legăturii între : pin 14 calculator injecţie —› pin 10 conector pompă. 2.DEF RECOMANDĂRI Fără

Efectuaţi un control al conectorului pompei. Remediaţi dacă este necesar. Măsuraţi rezistenţa captatorului de poziţie între pinii 13 și 12 ai conectorului pompei. Înlocuiţi pompa dacă rezistenţa nu este de ordinul a 52 ± 4 ohmi. Efectuaţi un control la conectorul calculatorului. Remediaţi dacă este necesar. Verificaţi continuitatea și izolarea în raport cu masa a legăturii între : pin 13 calculator injecţie —› pin 13 conector pompă. Verificaţi continuitatea și izolarea în raport cu masa a legăturii între : pin 15 calculator injecţie —› pin 12 conector pompă

DUPĂ REPARAţIE

Ștergeţi defectele memorate de calculatorul injecţie, tăiaţi contactul apoi efectuaţi o probă de drum. La sfârșitul intervenţiei efectuaţi un control cu testerul CLIP.

13 - 58

ALIMENTARE - POMPE Diagnosticare - Interpretare defecte

13

DF059 continuare

DEF / 3.DEF / 4.DEF

RECOMANDĂRI Fără

Efectuaţi un control al conectorului pompei. Reparaţi dacă este necesar. Măsuraţi rezistenţa electrovanei de avans între pinii 3 și 4 ai conectorului pompei. Înlocuiţi electrovana de avans dacă rezistenţa nu este de ordinul a 30 ± 2 ohmi. Măsuraţi rezistenţa captatorului de poziţie între pinii 12 și 13 ai conectorului pompei. Înlocuiţi pompa dacă rezistenţa nu este de ordinul a 52 ± 4 ohmi. Efectuaţi un control la conectorul calculatorului. Reparaţi dacă este necesar. Efectuaţi o măsurare a rezistenţei de linie a legăturii între : pin 13 calculator injecţie —> pin 13 conector pompă. Efectuaţi intervenţiile necesare în caz că rezistenţa este anormal de ridicată (dacă rezistenţa > 0,2 ohmi). Înlocuiţi pompa dacă defecţiunea persistă.

DUPĂ REPARAţIE

Ștergeţi defectele memorate de calculatorul injecţie, tăiaţi contactul apoi efectuaţi o probă de drum. La sfârșitul intervenţiei efectuaţi un control cu testerul CLIP.

13 - 59

13
DF061 prezent sau memorat

ALIMENTARE - POMPE Diagnosticare - Interpretare defecte

Circuit bujii pr încălzire. e

Condiţii de aplicare a diagnosticului la defect memorat: Defectul reapare prezent timp de 30 secunde ca urmare a punerii RECOMANDĂRI sub contact, înainte de a deveni memorat. Particularitaţi : Utilizaţi bornierul ELE.1497 pentru orice intervenţie la conectorul calculatorului injecţie.

Efectuaţi un control al celor doi conectori ai releului preîncălzire bujii. Reparaţi dacă este necesar. Verificaţi alimentarea releului preîncălzire : prezenţa alimentării +După contact între pinii A1 și A2 ai conectorului cu 6 căi și a alimentării +Înainte de contact la pinul 2 al conectorului cu 3 pini (siguranţa 70A). Efectuaţi intervenţiile necesare. Efectuaţi un control la conectorul calculatorului. Reparaţi dacă este necesar. Verificaţi continuitatea și izolările legăturii între : pin 49 calculator injecţie —> pin C1 conector releu preîncălzire. Verificaţi continuitatea și iz olarea în raport cu masa a cablurilor de alimentare a bujiilor preîncălzire. Reconectaţi calculatorul și releul preîncălzire. Demaraţi motorul și menţineţi la relanti. Activaţi comanda actuatorului « RELEU DE PREÎNCĂLZIRE » urmărind tensiunea pe bujiile de preîncălzire. - Dacă ciclul de pilotaj este vizualizat, controlaţi și înlocuiţi bujia / bujiile defectă(e). - Dacă ciclul de pilotaj nu este vizualizat, înlocuiţi releul de preîncălzire.

DUPĂ REPARAţIE

Ștergeţi defectele memorate de ca lculatorul injecţie, tăiaţi contactul apoi efectuaţi o probă de drum. La sfârșitul intervenţiei efectuaţi un control cu testerul CLIP.

13 - 60

ALIMENTARE - POMPE Diagnosticare - Interpretare defecte
Circuit actuator de debit carburant. 1.DEF : Defect memorat la actuatorul de debit – 2.DEF : Defect memorat la actuatorul de debit + 1.CO.0 : Circuit deschis sau scurtcircuit la masă 1.CC.1 : Scurtcircuit la + 12 vol i ţ 2.CO.0 : Circuit deschis sau scurtcircuit la masă 2.CC.1 : Scurtcircuit la + 12 vol i ţ

13

DF065 prezent sau memorat

1.DEF

Condiţii de aplicare a di gnosticului la defect memorat: Dacă defectul a reapare memorat ca urmare a : Ștergere defecte memorate și comanda actuatorului “ACTUATOR DE DEBIT 1” sau faza de demaraj a RE COM ANDĂRI motorului, atunci aplicaţi diagnosticul CC.1. Particularităţi : Utilizaţi sistemul de borne ELE.1497 pentru orice intervenţie la conectorul calculatorului injecţie.

1.CO. 0

RECOMANDĂRI Fără

Efectuaţi un control al conectorului pompei. Remediaţi dacă este necesar. Măsuraţi rezistenţa electrovanei de debit (-) la nivelul conectorului pompei între pinii 2 și 4 . Înlocuiţi electrovana dacă este defectă (circuit deschis). Valoare teoretică : 30 ± 2 ohmi la 20°C. Debranșaţi conectorul pompei, puneţi contactul și măsuraţi tensiunea la pinul 2 al conectorului. * Dacă tensiunea măsurată nu este de ordinul a 9 - 10 volţi tăiaţi contactul și efectuaţi următoarele verificări: - Starea conectorului calculatorului injecţie. - Continuitatea și izolarea în raport cu masa a legăturii între : pin 90 cal ulator injecţie —› pin 2 conector pompă. c - Prezenţa alimentării + După con tact la pinul 4 al conectorului pompei. * Dacă t nsiunea măsurată este de ordinul a9 - 10 v utilizaţi comanda act atorului « ACTUATOR e olţi u DE DEBIT 1 », verificând trecerea de la o tensiune de 9 - 10 volţi la tensiunea bateriei în timpul pilotajului. - Dacă pilotajul se efectuează corect, înlocuiţi electrovana de debit (-). - Dacă pilotajul nu este vizualizat, înlocuiţi calculatorul injecţie. Asiguraţi prezenţa alimentării + După contact la pinul 4 al conectorului pompei.

1.CC. 1

RECOMANDĂRI Fără
Efectuaţi un control al conectorului pompei. Remediaţi dacă este necesar. Măsuraţi rezistenţa electrovanei de debit (-) la conectorul pompei între pinii 2 și 4. Înlocuiţi electrovana dacă este defectă (scurtcircuit). Valoare teoretică : 30 ± 2 ohmi la 20°C. Efectuaţi un control la conectorul calculatorului injecţie. Verificaţi izolarea în raport cu 12 volţi a legăturii între : pin 90 cal ulator injecţie —› pin 2 conector pompă. c

DUPĂ REPARAţIE

Ștergeţi defectele memorate de calculatorul injecţie, tăiaţi contactul apoi efectuaţi o probă de drum. La sfârșitul intervenţiei efectuaţi un control cu testerul CLIP.

13 - 61

13
DF065 continuare

ALIMENTARE - POMPE Diagnosticare - Interpretare defecte

2.DEF

Condiţie de aplicare a di gnosticului la defect me a morat: Dacă defectul reapare memorat ca urmare a : Ștergere defect memorat și comanda actuatorului « ACTUATOR DE DEBIT 2 », atunci aplicaţi RE COM ANDĂRI diagnosticul 2.CO.0. Particularităţi : Utilizaţi bornierul ELE. 1497pentru orice intervenţie la conectorul calculatorului injecţie.

2.CO. 0

RECOMANDĂRI Fără

Efectuaţi un control al conectorului pompei. Reparaţi dacă este necesar. Măsuraţi rezistenţa electrovanei de debit (+) la conectorul pompei între pinii 5 și 4. Înlocuiţi electrovana dacă este defectă (circuit deschis). Valoare teoretică : 30 ± 2 oh la 20°C. mi Debranșaţi conectorul pompei, puneţi contactul și măsuraţi tensiunea la pinul 5 al conectorului. * Dacă tensiunea nu este de ordinul a 9 - 10 voli tăiaţi contactul și efectuaţi următoarele verificări: ţ - Starea conectorului calculatorului injecţie. - Continuitatea și izolarea în raport cu masa a legăturii între: pin 60 cal ulator injecţie —> pin 5 conector pompă c - Prezenţa opţiunii + După contact la pinul 4 al conectorului pompei. * Dacă tensiunea este de ordinul a 9 - 10 volţi utilizaţi comanda actuatorului « ACTUATOR DE DEBIT 2 » verificând trecerea de la o tensiune de 9 - 10 volţi la tensiunea bateriei în timpul pilotajului. - Dacă pilotajul se efectuează corect, înlocuiţi electrovana de debit +. - Dacă pilotajul nu este vizualizat, înlocuiţi calculatorul de injecţie. Asiguraţi prezenţa opţiunii +După contact la pinul 4 al conectorului pompei.

2.CC. 1

RECOMANDĂRI Defect la electrovana de debit (+).
Efectuaţi un control al conectorului pompei. Reparaţi dacă este necesar. Măsuraţi rezistenţa electrovanei de debit (+) la conectorul pompei între pinii 5 și 4. Înlocuiţi electrovana dacă este defectă (scurtcircuit). Valoare teoretică : 30 ± 2 oh la 20°C mi Efectuaţi un control la conectorul calculatorului injecţie. Verificaţi izolarea în raport cu +12 volţi a l găturii între : e pin 60 cal ulator injecţie —> pin 5 conector pompă. c

DUPĂ REPARAţIE

Ștergeţi defectele memorate de calculatorul injecţie, tăiaţi contactul apoi efectuaţi o probă de drum. La sfârșitul intervenţiei efectuaţi un control cu testerul CLIP.

13 - 62

ALIMENTARE - POMPE Diagnosticare - Interpretare defecte

13

DF066 prezent sau memorat

Poziţie actuator de debit carburant DEF : Defect memorat 1.DEF : Defect captor poziţie rotor de debit 2.DEF : Incoerenţă între poziţia rotorului și opritor minim 3.DEF : Incoerenţ între poziţia rotorului și opritor maxim a 4.DEF : Pierderea controlului buclei de debit carburant

Prioritate la tratarea în caz de cumul de defecte: Aplicaţi cu prioritate tratarea defectului « DF 065 sau DF 023 » dacă sunt declarate prezente sau memorate. Aceste defecte pot fi memorate în timpul unei funcţionări defectoase a senzorului turaţie (de confirmat în faza de demaraj). Condiţii de aplicare a diagnosticului la defect memorat: Defectul reapare prezent sau memorizat ca urmare a: RE COM ANDĂRI - Fază demaraj motor sau - Ștergere defecte mem ș comanda actuatorului « ACTUA DEDEBIT orate i TOR 1 » și « ACTUATOR DE DEBIT 2 » sau - Rulare, realizînd o decelerare (frîna motor la ridicarea piciorului de pe pedala acceleraţie) mai mult de 4 sec. Un blocaj al captorului rotor de debit poate fi cauzat de o curea de distribuţie prea întinsă; aplicaţi atunci diagnosticul DEF / 2.DEF / 3.DEF / 4.DEF. Particularităţi : Utilizaţi bornierul ELE.1497 pentru orice intervenţie la conectorul calculatorului injecţie.

1.DEF

RECOMANDĂRI Fără

Efectuaţi un control al conectorului pompei. Reparaţi dacă este necesar. Măsuraţi rezistenţele între pinii următori ai conectorului pompei : - Între pinii 10 și 12 : 41,3 ± 4 ohmi . - Între pinii 9 și 10 : 200 ± 30 ohmi. - Între pinii 12 și 13 : 52 ± 4 oh mi. Înlocuiţi pompa dacă valoarea/valorile măsurate sunt incorecte. Efectuaţi un control la conectorul calculatorului. Remediaţi dacă este necesar. Verificaţi continuitatea și izolarea în raport cu masa a legăturilor următoare între : pin 12 cal ulator injecţie —› pin 9 conector pompă. c pin 14 cal ulator injecţie —› pin 10 conector pompă. c pin 15 cal ulator injecţie —› pin 12 conector pompă. c Verificaţi izolarea în raport cu masa a legăturii între : pin 13 cal ulator injecţie —› pin 13 conector pompă. c Dacă verificările efectuate prima dată nu permit localizarea originii defecţiunii “CIRCUIT DEBIT CARBURANT” și dacă aces defect ramâne decl rat prezent în urma diagnosticării cu testerul CLIP t a , reluaţi ansamblul de verificări. Înlocuiţi calculatorul injecţie dacă defectul persistă.

DUPĂ REPARAţIE

Ștergeţi defectele memorate de calculatorul injecţie, tăiaţi contactul apoi efectuaţi o probă de drum. La sfârșitul intervenţiei efectuaţi un control cu testerul CLIP.

13 - 63

13
DF066 continuare

ALIMENTARE - POMPE Diagnosticare - Interpretare defecte

DEF / 2.DEF / 3.DEF / 4.DEF

RECOMANDĂRI Fără

Efectuaţi un controlal conectorului pompei și a s tării cablajului înt e conect rul pompei și ansamblul r o electrovanelor. Selecţionaţi succesiv comenzile actuatorilor « ACTUATOR DE DEBIT 1 » și « ACTUATOR DE DEBIT 2 » și verificaţi auditiv funcţionarea electrovanelor (bătăi regulate). Înlocuiţi piesele defecte. Debranșaţi calculatorul. Măsuraţi rezistenţele între căile următoare ale conectorului calculatorului injecţie: - Între pinii 14 și 15 : 41,3 ± 4 ohmi. - Între pinii 14 și 12 : 200 ± 30ohmi. Rezistenţele măsurate sunt corecte ?

Da Nu

Efectuaţi un control la conectorul calculatorului. Remediaţi dacă este necesar. Efectuaţi un control al conectorului pompei, apoi măsuraţi rezistenţele între pinii următori : - Între pinii 10 și 12 : 41,3 ± 4 ohmi. - Între pinii 10 și 9 : 200 ± 30ohmi. Înlocuiţi pompa dacă valoarea/valorile măsurată(e) este incorectă(e). Efectuaţi un control la conectorul calculatorului. Reparaţi dacă este necesar. Efectuaţi o măsurare a rezistenţei de linie la următoarele legături : pin 12 cal ulator injecţie —> pin 9 conector pompă. c pin 14 calculator injecţie —> pin 10 conector pompă. pin 15 calculator injecţie —> pin 12 conector pompă.

Dacă verificările efectuate prima dată nu permit localizarea originii defecţiunii “CIRCUIT DEBIT CARBURANT” și acest defect ramâne declarat prezent în condiţiile definite la “ Recomandări” , reluaţi ansamblul verificărilor. Înlocuiţi pompa dacă defecţiunea persistă.

DUPĂ REPARAţIE

Ștergeţi defectele memorate de calculatorul injecţie, tăiaţi contactul apoi efectuaţi o probă de drum. La sfârșitul intervenţiei efectuaţi un control cu testerul CLIP.

13 - 64

ALIMENTARE - POMPE Diagnosticare - Interpretare defecte

13

DF0103 prezent sau memorat

Circuit martor preîncălzire și defect injecţie DEF : Defect memorat CO.0 : Circuit deschis sau scurtcircuit la masă CC.1 : Scurtcircuit la + 12 volţi

Condiţii de aplicare a diagnosticului la defect memorat: Dacă defectul reapare memorat ca urmare a : Ștergere defecte RECOMANDĂRI me mora te și c oma nda ac tuatorului « M ARTOR PREÎNCĂLZIRE », atunci aplicaţi diagnosticul lui CC.1. Particularităţi : Utilizaţi bornierul ELE.1497 pentru orice intervenţie la conectorul calculatorului injecţie. CO. 0 RECOMANDĂRI Fără

Verificaţi starea becului martor preîncălzire și prezenţa opţiunii + După contact la acest martor. Efectuaţi un c ontrol la conectorul calculatorului și la conectorii tabloului de bord. Verificaţi continuitatea și izolarea în raport cu masa a legăturii între : pin 24 calculator injecţie —> martor preîncălzire / defect injecţie al tabloului de bord.

CC. 1

RECOMANDĂRI Fără

Verificaţi izolarea în raport cu +12 volţi a legăturii între : pin 24 calculator injecţie —› martor preîncălzire / defect injecţie al tabloului de bord. Efectuaţi un control al becului martorului de preîncălzire (scurtcircuit al becului)

DUPĂ REPARAţIE

Ștergeţi defectele memorate de ca lculatorul injecţie, tăiaţi contactul apoi efectuaţi o probă de drum. La sfârșitul intervenţiei efectuaţi un control cu testerul CLIP.

13 - 65

13

ALIMENTARE - POMPE Diagnosticare - Ajutor

ÎNLOCUI E CALCULA R TOR INJECŢ (sau ca urmare a unei rep IE rogram ) ări

Pentru înlocuirea calculatorului injecţie procedaţi în felul următor : - Contactul trebuie să fie luat. - Branșaţi testerul CLIP la priza diagnosticare și la bateria vehiculului. - Înlocuiţi calculatorul injecţie. - Puneţi contactul și așteptaţi 15 secunde (timp de transfer de date în memoria pompei). N va îngrijoraţi de lipsa aprinderii martorului de preîncălzire. u - Luaţi contactul și așteptaţi 10 secunde (pierdere comunicare). - Puneţi contactul și apoi puneţi în funcţiune testerul CLIP. - Efectuaţi configurarea calculatorului în funcţie de nivelul de echipare al vehiculului. - Luaţi contactul și așteptaţi 10 secunde (pierdere comunicare). - Verificaţi dacă configurarea calculatorului a fost corect efectuată. - Efectuaţi o încercare de pornire a motorului (activarea funcţiei preîncălzire). - Luaţi contactul și apoi așteptaţi 10 secunde (pierdere comunicare). - Puneţi contactul și asiguraţi-vă de funcţionarea martorului preîncălzire. - Porniţi motorul și asiguraţi-vă că nu există nici o defecţiune.

ÎNLOCUIREA POMPEI DE INJECŢIE Pentru înlocuirea pompei de injecţie procedaţi în felul următor : - Contactul trebuie să fie luat. - Înlocuiţi pompa. - Puneţi contactul și așteptaţi 15 secunde (timp de transfer de date în memoria pompei) - Luaţi contactul și asteptaţi 10 secunde (pierdere comunicare) - Porniţi motorul și asiguraţi-vă că nu există nici o defecţiune.

13 - 66

ALIMENTARE - POMPE Diagnosticare -Control de conformitate

13

RECOMANDĂRI
Ordine Funcţie

Nu efectuaţi acest control de conformitate decât după efectuarea unui control complet cu testerul CLIP (lipsă defecte).
Stare/Parametru Vizualizare și observaţii Diagnostic

1

ET 051 : Motorul nu Stare confirmată se învârte sub contact PR 004 : T ensiune alimentare calculator

Nimic de semnalat

2

Tensiune baterie

11,8 < X < 13,2 V

În caz de proble mă consultaţi diagnosticul acestui parametru.

ET 004 : Martor defect injecţie 3 Martor tablou de bord ET 008 : M artor supraîncălzire

Stare neconfi mată r Nimic de semnalat Stare neconfi mată r Aprins câteva secunde la punerea contactului

ET 044 : Activarea a cel puţin unui « mod degradat ». Nimic de semnalat 4 Absenţă defecte ET 045 : Reducere performanţe motor ET 040 : Motor pornit Stări neconfirmate

5

Stare confirmată la motor pornit

Nimic de semnalat

Captor temperatură motorină 6 Senzor de temperatură apă Senzor de temperatură aer

PR 001 :Temperatură motorină

- 10° < X < 140°C

PR 002 :Temperatură apă PR 003 :Temperatură aer

- 32° < X < 140°C

În caz de probleme consultaţi diagnosticul acestor parametri

- 32° < X < 140°C

13 - 67

13
RECOMANDĂRI

ALIMENTARE - POMPE Diagnosticare -Control de conformitate

Nu efectuaţi acest control de conformitate decât după efectuarea unui control complet cu testerul CLIP (lipsă defecte).
Stare/Parametru Vizualizare și observaţii Diagnostic

Ordine Funcţie

7

Potenţiometru acceleraţie

4 % < X < 96 % PR 008 : Tensiune potenţiometru pista P1 4 % < X < 56 % PR 009 : Tensiune potenţiometru pista P2

În caz de probleme consultaţi diagnosticul acestui parametru.

8

Senzor presiune atmosferică

PR 016 : Presiune atmosferică

420 mbar < X < 1070 mbar

În caz de proble mă consultaţi diagnosticul acestui parametru.

9

Funcţionare E.G.R.

ET 021 : Comandă electrovană E.G.R . PR024 :RCO electrovană EGR

Stare confirmată conform funcţionării X = / = 0% cînd E.G.R. este activ

În caz de proble mă consultaţi diagnosticul acestei stări

10

Senzor turaţie

PR 006 : Turaţie motor Turaţie motor (tr/ min) : X75 = 875 tr/min PR 060 : Măsurare poziţie rotor

În caz de proble mă consultaţi diagnosticul acestui parametru. În caz de proble mă consultaţi diagnosticul acestui parametru.

11

Funcţionare pompă injecţie

250 us < X < 800 us us = Unităţi SEEM

12

Grup motoventilator

Comandă : grup motoventilator

Trebuie să se audă grupul motoventilator mergând

În caz de problemă, consultaţi diagnosticul acestei comenzi.

13

Electrovane de debit

Comandă : actuator de debit 1 (debit -) Comandă : actuator de debit 2 (debit +) Trebuie să se audă mișcarea rimică a t actuatorilor.

În caz de problemă, consultaţi diagnosticul acestei comenzi.

13 - 68

ALIMENTARE - POMPE Diagnosticare -Control de conformitate

13

RECOMANDĂRI
Ordine Funcţie

Nu efectuaţi acest control de conformitate decât după efectuarea unui control complet cu teserul CLIP (lipsă defecte).
Stare/Parametru Vizualizare și observaţii Trebuie să se audă mișcarea rimică a t actuatorului Diagnostic

14

Electrovana de avans

Comanda : actuator de avans

În caz de proble mă consultaţi diagnosticul acestei comenzi.

15

Electrovana stop

Comanda : stop electric

Trebuie să se audă mișcarea rimică a t actuatorului

În caz de problemă, consultaţi diagnosticul acestei comenzi.

13 - 69

13

ALIMENTARE - POMPE Diagnosticare -Arbore de localizare pană

Localizare defecte pe baza reclamaţiei clientului

RECOMANDĂRI

Nu utilizaţi aceste informaţii decât după efectuarea controlului complet cu testerul CLIP.
ALP 1

IMPOSIBILI TATEACOMUNICĂR CALCULA II TORINJ ECŢIE TESTER -

PROBLEME DE DEMARAJ (motorul porneșe sau pornește cu diicultate) nu t f

ALP 2

PROBLEME DE RELANTI (relanti instabil)

ALP 3

ACCELERARE SAU DECELERARE INTEMPESTIVE ( mers cu întreruperi al motorului)

ALP 4

13 - 70

ALIMENTARE - POMPE Diagnosticare -Arbore de localizare pană

13

ALP 1

IMPOSIBILITA COMUNICĂR CALCULA TEA II TORINJ ECŢIE-TESTER

RE MANDĂRI Fără CO
Asiguraţi-vă că testerul nu este cauza defecţiunii, încercând să comunicaţi cu un calculator de pe un alt vehicul. Dacă testerul funcţionează corect și dacă com unicarea nu poate fi stabilită cu ni i un c alt calculator al vehiculului , este posibil ca un cal ulator defect să perturbe liniile de diagnosticare c K șiL. Debranșaţi succesiv celelalte calculatoare (U.C.E. antidemaraj) pentru a-l localiza pe ce defect. l Măsuraţi tensiuna bateriei și efectuaţi intervenţiile necesare pentru a obţine o tensi une corespunzatoare (7 volţi < U baterie < 16 volţi).

Verificaţi prezenţa și starea siguranţei fuzibile de alimentare a calculatorului injecţie (siguranţa 7,5 A) situată în cutia siguranţe motor. Verificaţi branșarea conectorului calculatorului și starea conectorului acestuia. Verificaţi corecta alimentare a ca lculatorului: - Prezanţa legăturii la Masă la pinii 78 și 79. - Alimentarea + După contact pinul 81. la - Alimentarea + 12 volţi După releul injecţie la pinii 76 și 77.

Verificaţi dacă priza de diagnosticare a vehiculului este corect alimentată: - Alimentarea + Înainte de contact la pinul 16. - Prezanţa legăturii la Masă la pinul 5. Verificaţi continuitatea și izolarea liniilor de legătură între priza diagnosticare și calculator injecţie: - Între pin 3 conector calculator injecţie și pin 15 priză diagnosticare. - Între pin 33 conector calculator injecţie și pin 7 priză diagnosticare.

Dacă nici acum, după acese verificări, nu se poate stabili comunicarea, înlocuiţi calculatorul injecţie t (consultaţi capitolul “Ajutor” înainte de efectuarea acestei intervenţii).

DUPĂ REPARAţIE

După stabilirea dialogului reparaţi eventualele defecţiuni detectate.

13 - 71

13
ALP 2

ALIMENTARE - POMPE Diagnosticare -Arbore de localizare pană

PROBLEME DE DEMARAJ (motorul nu pornește sau pornește cu dificultate)

RE MANDĂRI Nu utilizaţi aceste informaţii decât după efectuarea controlului CO complet cu testerul CLIP.
Dacă testerul nu arată nici o defecţiune, asigurati-vă ca această problemă să nu fie legată de o defecţiune a sistemului antidemaraj. Verificaţi funcţionarea preîncălzirii (cu ajutorul testerului CLIP). Utilizaţi comanda actuatorului « RELEU PREÎNCĂLZIRE » ș verificaţi prezenţa tensiunii la bujiile de preî călzire. i n - Dacă ni i o bujie nueste alimentată, v c erificaţi branșarea conect rului cutrei căi alreleului p o reîncălzire. Controlaţi, de asemenea, starea siguranţei fuzibile de 70 A situată în cutia siguranţe motor. - Dacă alimentarea nu este realizată decât pe un grup de bujii, verificaţi continuitatea traseului electric între bujii și releul preîncălzire. - Dacă există alimentare la bujii, conectorii acestora fiind debranșaţi, controlaţi rezistenţa bujiilor, care trebuie să fie între 0,6 ± 0,1 ohmi . - Dacă defectul persistă, înlocuiţi releul preîncălzire. Dacă problema persistă, controlaţi circuitele de alimentare cu carburant (ale pompei și ale injectoarelor). Dacă este necesar efectuaţi un control complet al motorului (viteza de antrenare a demarorului, calajul pompei injecţie, starea injectoarelor, jocuri la supape, compresie motor…)

DUPĂ REPARAţIE

Efectuaţi o probă de drum, apoi un control cu testerul CLIP. Reparaţi eventualele defecţiuni detectate.

13 - 72

ALIMENTARE - POMPE Diagnosticare -Arbore de localizare pană

13

ALP 3

PROBLEME DE RELANTI

olului complet RE MANDĂRI Nu utilizaţi aceste informaţii decât după efectuarea contr CO cu testerul CLIP. Dacă nici o defecţiune nu este declarată de testerul CLIP, asiguraţi-vă că problema nu este legată de un blocaj mecanic al poziţiei vanei E.G.R.. Controlaţi conformitatea carburantului. Controlaţi : absenţa colmatării, a neetanșeităţilor pe circuitul de admisie aer, circuitul de evacuare și circuitul de alimentare cu carburant. Dacă problema persistă, efectuaţi un c ontrol complet al motorului ( calajul pompei, starea injectoarelor, compresie motor, ...) Verificaţi volanta motorului. Branșaţi testerul CLIP pentru a lansa verificarea volantei motor și urmaţi indicaţiile.

DUPĂ REPARAţIE

Efectuaţi o probă de drum, apoi un control cu testerul CLIP. Reparaţi eventualele defecţiuni detectate.

13 - 73

13
ALP 4

ALIMENTARE - POMPE Diagnosticare -Arbore de localizare pană

ACCELERARE SAU DECELERARE INTEMPESTIVE ( mers cu întreruperi al motorului )

RE MANDĂRI Nu utilizaţi aceste informaţii decât după efectuarea controlului CO complet cu testerul CLIP. Controlaţi conformitatea carburantului. Controlaţi : absenţa colmatării, a neetanșeităţilor pe circuitul de admisie aer, circuitul de evacuare și circuitul de alimentare cu carburant. Verificaţi absenţa reaspirării de vapori de ulei. Dacă problema persistă, efectuaţi un control complet al motorului (injectoare, pompă injecţie, volantă motor, ...)

DUPĂ REPARAţIE

Efectuaţi o probă de drum, apoi un control cu testerul CLIP. Reparaţi eventualele defecţiuni detectate.

13 - 74

ANTIPOLUARE Reaspiraţie vapori ulei

14

SCHEMA CIRCUITULUI

4 3

2

1

1. Motor 2. Decantor ulei 3. Cutie filtru aer 4. Colector admisie CONTROL Pentru a garanta o bună funcţionare a sistemuluiantipoluare, circuitul de reaspiraţie vapori ulei trebuie să fie menţinutcurat și în stare bună.

14 - 1

14

ANTIPOLUARE Recirculare gaze eșapament

SCHEMA CIRCUITULUI

3

6

1 5

2 1. Motor 2. Calculatorinjecţie 3. Colector admisie 4. Colector evacuare 5. Electrovană E.G.R. 6. Sondă temperatură lichid de răcire
DEMONT AREELECTR ANĂE.G.R. OV

4

Electrovana E.G.R. estemontatăîn colectorul de admisie. Pentru a facilitaînlocuirea electrovanei E.G.R. esteindicatsă se demontezemai întâi ansamblul filtru aer. Se demontează: - bateria, - conectorul electrovanei E.G.R., - conectorul senzorului temperaturăaer, - conectorul de la filtrul de motorină, - racordul de la pompa de vacuum. Se demonteazăansamblulfiltru de aer. Se demonteazășuruburile de fixare E.G.R. Se scoate electrovana E.G.R. 14 - 2

ANTIPOLUARE Recirculare gaze eșapament

14

REMONTARE

CONDIţII DE FUNCţIONARE

Se executăîn ordine inversă operaţiilede la demontare. Se strâng șuruburilede fixare electrovană la cuplu (0,8 daN).

Activarea electrovanei E.G.R. este determinată de următoriiparametri: - temperatura aerului, - temperaturalichiduluide răcire, - presiuneaatmosferică, - poziţia pedalei de acceleraţie, - turaţia motorului, - tensiunea bateriei. E.G.R. estenealimentatădacă: - temperatura aerului este sub 15 °C sau peste 60 °C, - temperatura lichidului de răcire este sub 15 °C sau peste 120 °C, - tensiunea bateriei este sub 10 V, - presiunea atmosferică estesub890 mbari, - dacă parametrii turaţie/sarcină motor depășesc o anumită valoare impusă de cartograme din memoria calculatorului. ROLUL SISTEMULUI E.G.R. Electrovana E.G.R. estealimentatătimpde Recircularea gazelor de eșapament este 30 s după pornire dacă condiţiile enumerate utilizatăpentrureducerea conţinutului în oxid mai sus nu sunt îndeplinite. Pentru recircularea gazelor de eșapament de azot (NOx) din gazelede eșapament. Calculatorul de injecţie autorizează la relanti este necesar ca vehiculul să trecerea gazului recirculat către sistemul de depășească 10 km/h. admisie prin intermediul unei electrovane. Electrovana E.G.R. esteapoi nealimentată 30 s la fiecare revenire la relanti. PRINCIPIUL DE FUNCţIONARE Calculatorul de injecţie nu comandă E.G.R. în cazul defectăriiunuiadin următoarele Electrovana este comandată printr-un elemente: semnalR.C.O. emis de calcula torulde injecţie. • senzor de temperatură lichid de răcire, Semnalul R.C.O. permite modificarea • senzor de temperatură aer, deschiderii vanei și în consecinţă, a cantităţii • captor presiuneatmosferică, de gaze de eșapamen deviatecătre colectorul t • electrovană debit mărit sau electrovană de admisie. debit scăzut, Calculatorul efectueazăîn permanenţăun • electrovană E.G.R. test de cunoaștere a poziţiei voletului electrovanei E.G.R.

14 - 3

14

ANTIPOLUARE Recirculare gaze eșapament

6 5 1 4 2

1. Alimentar solenoid, e 2. Alimentare captor, 4. Masă captor, 5. Masă solenoid, 6. Ieșire captor.

14 - 4

ALTERNATOR - DEMAROR Alternator

16

IDENTIFICARE MOTOR F8Q - 636 ALTERNATOR VALEO A 11 VI 88 CONTROL După 15 minute de încălzire sub o tensiune de 13,5 V .
TURAţIE MOTOR(rot/min.) INTENSITTE(A) A

INTENSITATE 75A

1000 2000 3000 4000

46 68 71 72

FUNCţIONARE - DIAGNOSTICARE Aceste vehiculesunt echipate cu alternatoare cu ventilaţie internă, cu regulator de tensiune încorporat și martor încărcare la tabloul de bord, care trebuie să funcţionezeastfel: - când se pune contactul,martorul luminosse aprinde, - după ce se porneștemotorul, martorul se stinge, - dacă martorul se reaprindeîn timpul funcţionării motorului, atunci acestaindică un defectde încărcare. CĂUTAREAINCIDENTELOR Martorul luminos nu se aprinde la punereacontactului În acestcaz se verifică următoarele: - conexiunile electrice ale alternatorului și martorului de pe tabloul de bord să fie bine realiza te, - să nu fie ars becul martorului luminos(când circuitul estepus la masă, becul trebuie să se aprindă). Martorul se aprinde în timpul funcţionăriimotorului Acesta indică un defect de încărcare a cărui cauză poate fi: - ruperea curelei de antrenare alternator, întreruperea conductorului de încărcare branșat la alternator, - defectarea alternatorului (rotor, stator,diode sau perii), - defectarea regulatorului de tensiune.

16 - 1

16

ALTERNATOR - DEMAROR Alternator

Clientul reclamă un defect de încărcare, dar martorul luminos funcţioneazăcorect Dacătensiuneareglatăeste mai mică de 13,5 V se verifică alternatorul. Defectul poate proveni de la: - o diodă arsă, - o fază întreruptă, - uzuracolectorului. CONTROLUL TENSIUNII Se conecteazăun voltmetru la bornele bateriei și se citește valoarea tensiuniiacesteia. Se pornește motorul și se turează până când acul voltmetrului se stabilizează pe tensiunea reglată . Această tensiune trebuie să fie cuprinsă între 13,5 Vși 14,8 V. Se branșeazămaximum de consumatori; tensiuneatrebuie să rămână între 13,5 V și 14,8V. ATENŢIE! În cazul în care se sudează cu arc electric pe vehicul, se va debranșa în mod obligatoriu bateria și alternatorul.

16 - 2

ALTERNATOR - DEMAROR Alternator

16

DIAGNOSTICARE S.D.V. -uri necesare Tester CLIP-SAGEM Accesorii pentru măsurători fizice CONTROLUL CIRCUITULUI DE ÎNCĂRCARE Testerul CLIP-SAGEMpermitecontrolul alternatorulu măsurândtensiunea șicurent l debitat i, u cu și fără consumatori electrici. NOTĂ: Cleștele ampermetric este de tip inductiv 0 ÷ 500 A. Montarea lui nu necesită debranșarea bateriei, permiţând astfel conservarea datelor memorate și a valorilor de adaptare din calculatorul de injecţie. Se montează cleșteleampermetric direct pe cablul de încărcar (+ permanen alalternatorului, e t) având orientatăsăgeata spre alternator. Măsurătorile se efectueazăîn trei etape: - măsurarea tensiuniibaterieicu contactulluat,fără consumatori; - măsurarea, fărăconsumatori, a tensiuniireglateși a curentului debitat; - măsurarea, cu maximum de consumatori, a tensiuniireglateși a curentului debitat. Valorile obţinute în urmamăsurătorilorconduc la următoarele interpretări: - tensiunea bateriei (fără consumatori) < 12,3 V - rezultă căbateria este descărcată. Fără consumato ri: - tensiunea reglată > 14,8 V - rezultăcă regulatorul este defect; - tensiunea reglată < 13,2 V sau curentul de încărcare < 2 A - rezultăcă există un defect de încărcare. Cu consumat ri: o - tensiunea reglată > 14,8 V - rezultăcă regulatorul este defect; - tensiuneareglată< 12,7 V - trebuie verificat curentul de încărcare al alternatorului în raport cu caracteristicile sale: INTENSITATE (A) MOTOR F8Q 75 55

Intensitate nominală Intensitate minimă, care trebuie furnizată de alternator tuturor consumatorilor aflaţi în funcţiune

16 - 3

16

ALTERNATOR - DEMAROR Alternator

Dacăcurentul măsurat esteprea mic, se vor verifica: - uzura alternatorului(perii colectoare, etc.), - conexiunile bateriei, - tresa de masă dintre cutia de viteze și lonjeronul dreapta, - tensiuneacurelei de antrenare. Dacăcurentul măsurat este corect și tensiuneareglată esteprea mică, cauza poate fi: - vehiculul are prea mulţi consumatori electrici, - bateria este descărcată.

16 - 4

ALTERNATOR - DEMAROR Alternator

16

S.D.V. -uri necesare MOT 1505
DEMON TARE

Aparat pentru măsurare tensiune curea Se roteștemotorul treiture de arbore cotit. Se plasează capul de lectură al aparatului MOT 1505, cu unul dintre cei doi captori în dreptul curelei la o distanţă de5 ÷ 10 mm de curea, în poziţiaindicatăîn desen. Se face să vibreze cureaua; masurătoarea estevalidată de un “bip”al aparatului.

Se așează vehiculul pe un elevator cu două coloane. Se debranșeazăbateria și conexiunile electrice ale alternato rului. Se slăbesc șuruburile (1) și (3) de blocare alternator. Se acţioneazășurubul (2) de întindere curea și se demonteazăcureaua.

A

B

E

3

1

2

A

Se demonteazăsuportul (A). Se demontează șurubul (3) de fixare alternator și se scoate alternatorul.
REMON TARE

Se efectuează în ordine inversă operaţiilede la demontare. Se monteazăcureaua alternatorului. Se întinde cureaua prin acţionarea șurubului (2) pentru obţinerea tensiunii de montaj  (142167 Hz). Se blochează poziţia alternatorului prin acţionarea șurubului (1).

Se întinde cureauapână se obţine valoarea  preconizată (142167Hz). Verificarea și reglareaîntinderiicurelei se face cu motorulrece,la temperatura mediului ambiant. Se strâng șuruburile de fixare alternatorla cuplu: - șurub M10 - 3,8 daNm - șurub M 8 - 1,9 daNm NOTĂ: O curea demontată nu se va remonta, se va înlocui.

16 - 5

16

ALTERNATOR - DEMAROR Demaror

IDENTIFICARE MOTOR F8Q - 636 DEMAROR MITSUBISHI

DIAGNOSTICARE S.D.V. - uri necesare Tester CLIP-SAGEM TEHNIC

Diagnosticar a demarorului constăîn măsurarea tensiuniibateriei și a intensităţii curentului e absorbit în faza de demaraj (pornire). Anomaliilede funcţionare ce pot fi evidenţiatesunt următoarele: - defect de baterie = cădere mare de tensiune pe demaror în faza pornirii motorului, - demaror blocat = curentul absorbit este foarte ridicat, - defect de solenoid = curentul absorbit este foarte scăzut. Pentru efectuarea măsurătorilor necesară antrenareamotorulu cu demarorul, împiedicând este i însă pornireamotorului. Pentru aceasta se scoate releul de injecţie situat în cutia de siguranţe din compartimentul motor. NOTĂ: După efectuarea acestor verificări ștergeţi cu testerul CLIP-SAGEM eventualele defecte memorate de calculator.

16 - 6

ALTERNATOR - DEMAROR Demaror

16

CUPLURIDESTRÂN GERE(daNm) Șuruburi fixare demaror Piuliţe fixare colectori Fixare filtru aer Șuruburi fixare flanșă racordE.G.R. DEMON TARE 4,4 2,7 0,8 1,9

2 3 1
Se scoate demarorul.
REMON TARE

Se așează automobilulpe un elevator cu două coloane. Se debranșeazăbateria. Se suspen automobilul și se demontează dă : - piuliţele de fixare tub coborâre pe colectorul de evacuare, - brida de fixare tub coborâre eșapament pe motor, - șurubul (1) de fixare inferioară demaror. Se coboarăautomobilul și se demonteaz ă: - filtrul de aer, - colectorul de admisie și colectorul de evacuare (vezi capitolul 12 “Demontare Remontare Colector Admis ie Evacuare”). Se debranșează legăturile electrice ale demarorul i. u Se demontează șuruburile (2) și (3) de fixare superioară a demarorului.

Se verifică existenţa bucșei de centrare demaror. Se executăîn ordine inversă operaţiilede la demontare. Se strâng șuruburile și piuliţelela cuplu.

16 - 7

RĂCIRE-EȘAPAMENT-REZERVOR Caracteristici

19

CALITATE ȘI CANTIT ATE LICHID DE RĂCIRE
MOTOR CANTITATE (lit i) r CALITATE

F8Q - 636

6

GLACEOL RX (tip D) Utilizaţi numai lichid de răcire

*Amestec:antigel concentrat+ apă demineralizată Particularităţi: -Protecţie pânăla -33°C +/-2 pentru ţări temperate și reci (48% antigel) -Protecţie până la -40°C +/-2 pentru ţări foarte reci(50% antigel)

TERMOSTAT
TIPMOTOR ÎNCEP DESCHIDERE UT (°C) SFÂR ȘIT DESCHI ERE (°C) C D URSĂ(mm)

F8Q

89

101

7,5

19 - 1

19

RĂCIRE-EȘAPAMENT-REZERVOR Umplere purjare

GOLIRE Se demonteazăbușonul vasului de expansiune, motorul avândtemperatur mediului ambiant. a Se deschidpurjele și se debranșeazăracordul canalizaţierăcire, în punctul cel mai de jos (cel de la conducta de intrare pompă de apă pentru golire motor și furtunul inferior radiator pentru golire radiator), pentruscurgerea cât mai completăa lichiduluide răcire. UMPLERE Se deschid cele două șuruburi de purjare. Se umple circuitul prin orificiul vasului de degazare. Se strâng șuruburilede purjareîn momentulîn care lichidulse scurge în jet continuu. Se porneștemotorul, menţinându-l la 2500 rot./min. Se ajusteazănivelul în vasul de expansiune, timp de aproximativpatru minute. Se închide bușonul vasuluide degazare. PURJARE Se lasă să funcţioneze motorul timp de zece minute la 2500 rot./min., până la pornirea motoventilatorului, timp necesarpentru degazare automată. Se verifică dacă nivelul lichidului în vasul de expansiuneesteîn vecinătateareperului “Max”. NOTĂ: Nu se deschid șuruburile de purjare cu motorul în funcţiune. Restrângeţi bușonul vasului de degazare cu motorul cald.

19 - 2

RĂCIRE-EȘAPAMENT-REZERVOR Control

19

S.D.V - uri necesare . M.S. 554-01 M.S. 554-06 M.S. 554-07 Adaptor Adaptor Trusă pentru controluletanșeităţii circuitului de răcire 2. VERIFICARE TARAJ SUPAPĂ Se montează dispozitivul M.S. 554 - 07 înzestrat cu adaptorul M.S. 554 - 06 și se reface presiunea în circuit; aceasta trebuie să se stabilizezela valoarea de taraj a supapei1,2 bar cu o toleranţă de ± 0,1 bar.

1. CONTROL ETANȘEITATE CIRCUIT Se montează adaptorul M.S. 554 - 01 în locul supapeivasuluide degazare. Se branșeazăla adaptor dispozitiv M.S. ul 554 - 07. Se porneștemotorul,se lasăsă funcţioneze până se încălzește, după care se oprește. Se pompează pentru a crea presiune în circuit. Se oprește pomparea la o valoare mai mică cu 0,1 bar decât valoarea de taraj a supapei (1,2 bar). Presiunea nu trebuie să scadă, în caz contrar se caută scurgerea. Se deșurubează progresiv racordul dispozitivului prin decompresarea circuitului de răcire, apoi se deșurubează aparatul și se montează supapa vasului de degazare echipatăcu o garnitură nouă.

19 - 3

19

RĂCIRE-EȘAPAMENT-REZERVOR Schema

2

1

3
T X R

6 5 7 4

1. Motor 2. Radiator 3. Vas degazare 4. Radiator încălzire 5. Suport termostat 6. Ajutaj φ 3 7. Șurub purjare

- Pompă apă

T R X

- Termostat - Purjă - Robinet încălzire - Senzor temperatură apă

19 - 4

RĂCIRE-EȘAPAMENT-REZERVOR Pompa de apă

19

S.D.V - uri necesare . MOT 1202 - 01 MOT 1505
CUPLURI DE STRÂNGERE ( daNm ) Șurubur pompă apă i Șuruburi fulie pompă a pă Șurub fulie arbore cotit DEMON TARE 1,6 2 2+115°±15°

Clește pentru coliere elastice Aparat pentru măsurare tensiune curele

Se așează automobilulpe un elevator cu două coloane. Se debranșeazăbateria. Se goleștecircuitul de răcire pe lafurtunul inferior de la pompa de apă. Se demonteazăradiatorul de pe automobil (vezi capitolul “Radiator răcire”). Se demontează: - cureaua accesorii; - fulia arborelui cotit (A); - fulia pompei de apă (B); - carterul pompei de injecţie (C); - șurubul (1) și se basculeazăalternatorul.

C 1

CURĂţIRE Este foarte important să nu se zgârie suprafeţele pentru garnituri ale pieselor din aluminiu. Pentru dizolvarea particulelor de garnitură rămase lipite se va utiliza produsul “DECAPJOINT”. Se aplicăprodusul pe suprafeţelede cupăţat, se lasă circa 10 minute, apoi se curăţă cu ajutorulunei spatuledin lemn. În timpul executării acestei operaţii se vor folosi mănușide protecţie.
REMONTARE

A B Se demonteazășuruburilede fixarepompă apă și se scoate pompa.

Se execută în ordine inversă operaţiile de la demontare. Se montează pompa de apă echipată cu o garnitură nouă. Se montează și se întinde cureaua accesorii cu ajutorul dispozitivului MOT 1505 (vezi metoda descrisă în capitolul 16 “Alternator”). Se umple și se purjează circuitul de răcirecu lichid de răcire tip D “GLACEOL RX” (vezi capitolul 19 “Umplere-purjare”).

19 - 5

19

RĂCIRE-EȘAPAMENT-REZERVOR Radiator

S.D.V - uri necesare . MOT 453 MOT 1202 - 01
DEMON TARE

Obturator furtunuri Clește pentru coliere elastice

Pentru a facilita scoaterea radiatorului de răcire este necesar demontarea în prealabila ă G.M.V.-ului răcire de pe radiator. Se debranșeazăbateria. Se obturează furtunurilor de la radiator cu obturatoarele MOT 453. Se demonteazăfurtunurilorde la radiator cu ajutorul cleșteluipentru coliere elastice MOT 1202 - 01 și se recuperează lichidul de răcire. Se debranșeazăconectorul G.M.V. răcire. Se demonteazăsuporţii laterali de fixare radiator de pe traversa superioară radiator. Se demonteazăgrila mască faţă. Se demonteazăfixarea inferioară a G.M.V .-ului pe radiator din cele două șuruburi. Se demonteazăcele două șuruburi de fixare G.M.V. pe radiator la partea superioară. Se scoate radiatorul de răcire. Se goleșteradiatorul și se recuperează lichidulde răcire.
REMONTARE

Se efectueazăîn ordine inversă demotării. Se execută umplerea și purjarea circuitului de răcire (vezi capitolul 19 “Umplerea Purjarea”. NOTĂ: La montaj se vor alinia marcajele de pe furtunuri și piesele conjugate.

19 - 6

RĂCIRE-EȘAPAMENT-REZERVOR Ansamblu eșapament

19

Ansambluleșapamen asigură evacuareagazelorarse produse în timpul funcţionăriimotorului, t reducerea nivelului de zgomot și a emisiilornocive. Ansambluleșapamentse compune din: - tub coborâre (1); - cameră detentă (5); - amortizor zgomot (8). Pentrudemontareaansamblului eșapamen automobilul se ridic pe un elevator cu două coloane. t ă

DEMONTARE

Pentru demontarea ansambluluiamortizor zgomot se executăoperaţiile: Se slăbește brida (6) dintre camera detentă (5) și amortizorul de zgomot (8). Se demonteazăineleleelastice (7) de fixarea amortizorului de zgomot. Se demonteazăamortizorul de zgomot prin rotire și tragere spre înapoi. Pentru demontarea detentorului se executăurmătoarele operaţii: Se demontează piuliţele(3) de fixare a cuplajului“Matex” dintre detentorul (5) și tubul de coborâre primar (1). Se slăbește brida (6) dintre camera detentăși amortizorul de zgomot. Se demontează camer detentă(5). a

Pentru demontarea tubului de coborâre se efectuează operaţiile: Se demonteazăscutul motor. Se demonteazătirantul. Se desfac piuliţele(2) de fixare a tubului de coborâre pe flanșa galeriei de evacuare. Se demontează piuliţele(3) de fixare a cuplajului“Matex” dintre detentorul (5) și tubul de coborâre primar (1). Se demontează tamponul elastic RON (4). Se extrage tubul de coborâre.

19 - 7

19

RĂCIRE-EȘAPAMENT-REZERVOR Ansamblu eșapament

6

1 3 2 7

4 5

8

REMON TARE

Se executăîn ordinea inversă operaţiilorde la demontare.

ATENŢIE! Catalizatorul în timpul funcţionării atinge temperaturi înalte, ca urmare este necesar să nu se staţioneze în zonele unde materialele inflamabile ar putea veni în contact cu acesta existând pericol de incendiu. În timpul demontării - remontării trebuie evitate șocurile mecanice asupr a catalizatorului, existând pericolul deteriorării acestuia.

19 - 8

RĂCIRE-EȘAPAMENT-REZERVOR Golire rezervor carburant

19

UTILAJESPECIALIZATE NECESARE Pompă pneumatică golire rezervorcarburant Clește pentru coliere clic GOLIREREZERVOR Absenţapompeielectrice de combustibilîn versiunea DIESELimpune utilizarea unei pompe pneumaticepentru golirea rezervorului de carburant. Pentru a goli rezervorul de carburant se procedeazăîn felul următor: Se debranșează bateria. Se demonteazăcapaculvizitare rezervor. Se debranșeazăconectorul (4) de alimentare transmiţătornivel combustibil. Se debranșeazăracordul (3) și se branșează furtunul de la pompa pneumaticăpe racordul de ieșire (A). A

2 Se goleșterezervorul de combustibil(2).

3

4

19 - 9

19
DEMON TARE

RĂCIRE-EȘAPAMENT-REZERVOR Rezervor carburant

Pentru demontarea rezervorului se execută următoarele operaţii: Se debranșeazăbateria. Se demontează șuruburile de fixare ale capacului de vizitare. Se debranșeazăcablajul spate de la capacul rezerv orului. Se demontează colierul (3) de fixare furtun (4) pe racordul de evacuare aer pentru Dacia 1304 Pick up, respectiv garnitura de etanșare (6) pentru Dacia 1304 Drop side. Se demonteazăcoliereleclicde fixarefurtunuri tur-retur . Se demontează colierul clic (5) de fixare racord benzină pe gura de umplere inferioară. Se ridică automobilulpe un elevatorcu două coloane. Se demontează șuruburile (1) de fixare rezervor combustibil (2) pe caroserie. Se eliberează rezervorul.
REMONTARE

4 5 3

2 1 Dacia 1304 Pick Up

4 6

Se efectuează în ordine inversă operaţiilede la demontare.

5 1

2

Dacia1304 Drop Side,DaciaDouble Cab

19 - 10

RĂCIRE-EȘAPAMENT-REZERVOR Transmiţător nivel carburant

19

DEMON TARE

Se debranșeazăbateria. Se demonteazăcapaculvizitare rezervor. Se debranșează conectorul de racordare cu cablajul spate. Se desfac colierele furtunurilor racordate la capacul rezervorului. Se roteșteinelul de blocare (1) al capaculuirezervorului în sensinvers acelor de ceasornic cu aproximativ1/3 rotaţii, până când esteeliberat din umerii de fixare. Se scoate ansamblul imersat (2) din rezervor ridicându-l cu atenţie. Se debranșeazăconectorului transmiţător ului. Se demontează cele două șuruburi de fixare a transmiţătorului de pe acestansamblu.

1

3

2

REMON TARE

Se executăîn ordine inversă demontării. NOTĂ: La remontare se va urmări ca garnitura de etanșare (3) a capacului rezervorului să fie în bună stare, flanșa să-l fixeze etanș pe rezervor, iar furtunurile racordate la rezervor să fie bine fixate cu coliere.

19 - 11

19

RĂCIRE-EȘAPAMENT-REZERVOR Suspensie motor

CUPLURI DE STRÂNGERE (daNm)

19 - 12

AMBREIAJ Identificare

20
Disc 26 caneluri D = 200 mm E = 6,8 mm V: Verde R: Roșu G: Gri

Tip vehicul

Tip motor

Mecanism

PickUp Drop Side Double Cab

F8Q G

V R D G R V 200 CPOV 3700

E

CARACTERISTICI - Ambreiaj monodiscuscat cu comandă prin cablu. - Mecanismambreiaj cu arc diafragmă. - Disc ambreiaj cu butuc elastic. - Rulment de presiune cu bile aflate în contact permanent cu diafragma (forţa de apăsare constantă de5 daN).

20 - 1

20

AMBREIAJ Diagnosticare

PROBLEMEDE CUPLARE VITEZE Se verifică eliberarea discului de ambreiaj (vezi metoda de control descrisă mai jos). Nu Eliberarea este corectă? Da Se verifică reglajul timoneriei de comandă externă a cutiei de viteze (se reglează dacăeste necesar). Dacăincidentulpersistă. Se verifică cursa furcii de debreiere ( vezi metoda descrisă mai jos). Cursa furcii este corectă? Nu Probleme la pedala de comandă ambreiaj. Se verifică: Da - revenirea pedalei, - cablul de comandă. (Se remedia dacă este ză necesar).

Problemă internă în cutia de viteze (se remediazăcutia de viteze).

Se înlocuie ambreiajul. METODA DE CONTROL “ELIBERARE DISC” Verificarea se face la relanticu motorul cald. - se debreiază, - se așteaptă trei secunde, - se cuplează mersul înapoi (cuplarea trebuie să se facă fără zgomot). METODA DE CONTROL “CURSĂ FURCĂ DEBREIERE” Cu ajutoruluneirigle: - se măsoară distanţa între partea superioară a furcii și suportul cabluluiambreiaj, în poziţia ambreiat; - se măsoară distanţa între partea superioară a furcii și suportul cabluluiambreiaj, în poziţia debreiat; - se calculează diferenţa între cele două valori (cursa furcii) și se compară cu valoarea de referinţă (maxim 40 mm). 20 - 2

AMBREIAJ Diagnosticare

20

EFECT DE TREPIDAţIE

Se verifică dacă există scurgeri de ulei la nivelul carcaseiambreiajului. Dacănu existăscurgeri.

Se elimină scurgerea de uleiși se înlocuie discul de ambreiaj dacă este necesar.

Se verificăstrângereași starea suporţilor motorului și cutieide viteze(se remediază dacă este cazul). Dacăincidentulpersistă.

Se verifică comanda ambreiajului (se remediazădacă este cazul). Dacăincidentulpersistă.

Se verificăregi ulde relan (instabilsau m ti incorect). Se reglează dacă este necesar. Dacăincidentulpersistă.

Se înlocuie ambreiajul.

20 - 3

20

AMBREIAJ Diagnosticare

ZGOMOT LA LIBER (zgomot înfundat și regulat în funcţie de regimul motorului) Se verifică dacă există scurgeri de ulei la nivelul carcaseiambreiajului. Dacănu existăscurgeri. Se elimină scurgerea de uleiși se înlocuie discul de ambreiaj dacă este necesar.

Se verificăregi ulde relan (instabilsau m ti incorect). Se reglează dacă este necesar. Dacăincidentulpersistă.

Se verificăstrângereași starea suporţilor motorului și cutieide viteze(se remediază dacă este cazul). Dacăincidentulpersistă.

Se înlocuie ambreiajul.

20 - 4

AMBREIAJ Mecanism - Disc
ÎN LOC UIRE

20

Această operaţie se efectueazădupă demontarea cutiei de viteze de pe automobil. S.D.V. -uri necesare MOT 582 Sector de imobilizarevolant
REMON TARE CUPLURIDESTRÂN GERE(daNm)

Șuruburifixare m ecanis ambreiaj m
DEMON TARE

2

Se monteazăsectorul de oprire MOT 582. Se demontează șuruburile de fixare a mecanismulu ambreiaj. i Se demontează mecanismul și discul de ambreiaj.

Se degresează suprafaţa de fricţiune a volantuluimotor. Se verifică culisarea discului pe arborele ambreiaj. Semontează discul ambreiajului (cuproeminenţa (A)a butucului cătrevolantulmotor).

A

Se centrează discul de ambreiaj cuajutorul centroruluilivratîn colecţiaambreiaj.

MOT 582 Se controleazăvizual: - uzura volantului motor și a plăcii mecanismului, - starea coroanei demarorului, - etanșeitatea la nivelul garniturii de etanșare a arborelui cotit, - starea rulmentuluidin capătularborelui cotit, - uzura ghiduluirulmentului de presiune si a furcii de comandă, - starea canelurilor arborelui ambreiaj. Se înlocuiesc piesele defecte și se curăţă canelurilearborelui ambreiaj.

Se monteazămecanismulambreiaj. Se înșurub progresiv“înstea”șurub ează urile de fixare a mecanismu apoi se strânglacuplu. lui, Se demontează sectorul de oprire MOT 582. Se unge cu unsoare UM 170 LiCaPb2M: - tubul de ghidare rulment; - patinele furcii de debreiere.

20 - 5

20

AMBREIAJ Volant

ÎNLOCUIRE Această operaţie se efectuează după demontarea cutiei de viteze și a ambreiajuluide pe automobil. S.D.V. -uri necesare MOT 582 Sector de imobilizarevolant
CUPLURI DE STRÂNGERE

(daNm) 5 ÷ 5,5

REMON TARE

Șuruburi volant

DEMON TARE

Se monteazăsectorul de oprire MOT 582. Se demonteazășuruburilede fixare volant. Șuruburilenu se refolosesc. Se demonteazăvolantul motor.

Se curăţă filetulgăurilordin arborelecotit cu un tifon uscat. Se degresează suprafeţele de așezare a volantului pe arborele cotit. Se monteazăvolantul motor cu șuruburi noi (filetul șuruburilor va fi uns cu LOCTITE FRENET ANCH). Se strâng șuruburile la cuplu. Se demontează sectorul MOT 582.

.

20 - 6

AMBREIAJ Rulment arbore ambreiaj

20

ÎNLOCUIRE Acestă operaţie se efectuează după demontarea cutieide viteze și a ambreiajului. S.D.V. -uri necesare Extractor rulment
DEMON TARE

Se extrage rulmentulcu ajutorul unui extractor de rulmenţi.
REMON TARE

Se unge diametrul exterior al rulmentului nou cu LOCTITE648. Se montezărulmentul prin batere ușoară asupra inelului exterior alrulmentului cu ajutorul unui tub adecvat.

20 - 7

CUTIA DE VITEZE MECANICĂ Caracteristici

21

Cutiilede viteze NG 1, NG 7 sunt de tip monobloc, mecanice în trepte (cinci trepte pentru mers înainte,și una pentru mers înapoi). Treptelede vitezepentru mersul înaintesunt prevăzutecu sincronizatoareBorg-Warner. Treapta de mers înapoi estenesincronizată.

CUPLU CUTIEVITEZE TIP VARIANT CONIC A

CUPLU KM

NUMĂR DINţI

RAPOR T

MOT OR

AMBR EIAJ

365 (NG1)

18 (104)

8X33

6X13 42 X 11 II ) 38 X 17 III) 34 X 23 IV) 29 X 28 V) 29 X 38 MÎ 40 X 13
I)

50C (NG1)

31 (103)

-

6X14

3,818 2,235 1,478 1,030 0,760 3,070

F8Q 636

200 CPOV 3700

51C (NG7)

02 (101)

9X41

6X14

Capacitat cutii viteze(în litri): C.V. 365................2,3 e C.V. 50C...............2,2 C.V. 51C...............2,3 Uleiutilizat: DAC OIL SUPERGEAR 80 W 90 APIGL5 IA

21 - 1

21

CUTIA DE VITEZE MECANICĂ Cupluri de strângere în daNm

VALORI DE REGLARE Distanţa conică: 59 mm. Prestrângere rulmenţi diferenţial:

- rulmenţirefolosiţi:liber,fără joc; - rulmenţinoi: 1-3 daN.

Jocul danturii:0,12-0,25 mm; Joc în angrenaj diferenţial:maxim 0,1 mm. CUPLURI DE STRÂNGERE (daNm) - Șuruburi asamblaresemicartere: • M 7 ..................................................................................................... • M 8 ..................................................................................................... - Șuruburi fixare capac spate .................................................................. - Șuruburi fixare carter ambreiaj: • M 8 ..................................................................................................... • M 10 ................................................................................................... - Piuliţă ax selector mers înapoi .............................................................. - Șuruburi fixare coroană ........................................................................ - Melc kilometraj ...................................................................................... - Piuliţă arbore primar ............................................................................. - Șurub siguranţă piuliţă diferenţial ....................................................... - Bușon golire sau umplere ...................................................................... - Contrapiuliţa șurubului de fixare ghid tahometru ............................. - Contactor mers înapoi ........................................................................... - Șuruburi fixare antretoază: • M 6 ..................................................................................................... • M 7 ..................................................................................................... - Supapă aerisire ....................................................................................... - Piuliţă ax de readucere .......................................................................... - Bușon M 16 ............................................................................................. - Piuliţă flanșă arbore secundar .............................................................. - Șuruburi M 8 fixare flanșă diferenţial 4 x 4 ........................................ - Șuruburi M 7 fixare capac diferenţial 4 x 4 .........................................

1,9 - 2,4 2,8 - 3,3 1 - 1,4 2 - 2,8 3,2 - 4 2 - 2,5 9 -11 10 -12 6 2,4 2 - 2,8 0,1 - 0,3 2 -3 1 - 1,4 1 - 1,4 1 - 1,9 4 - 4,5 1 - 1,5 10 -12 2 - 2,8 1 - 1,4

21 - 2

CUTIA DE VITEZE MECANICĂ Ingrediente

21

MATERIALE Piesecare se înlocuiescîn mod obligatoriu, dacă acesteaau fost demontate:garnituride hârtie, simeringuri, șuruburi fixarecoroană,melc kilometraj,știfturielastice,piuliţăarboreprimar,piuliţă arbore secundar,piuliţăax selectormers înapoi, piuliţăax readucere.
MA TER L IA UTILIZA RE

UleiDACIA OIL SUPERGEAR 80W 90 API GL5 LOCTITE518

Ungere piesela montaj.

Etanșare: semicartere; carter ambreiaj; flanșă pe butuc diferenţial (4x4). Etanșareștifturi transmisie. Contactor mers înapoi; bușon M 16

RHODORSEAL 5661 LOCTITE577 Unsoare UM 170 Li Ca Pb 2M

Ungere articulaţiiși piese de contact ÎNTREţINERE

Întreţiner cutiilorde vitezeconstă în repetarea unor revizii, în funcţie de kilometrajulefectuat ea astfel: - înlocuire ulei cutie de viteze- se efectueazăla reviziade 1 000 km, iar apoi periodic la 20 000 km. - verificare nivel cutie de viteze -periodic la 10 000 km. Înlocuirea uleiului din cutia de viteze se efectuează prinintermediulbușonului de golire (B) și bușonului de umplere (A). În cutia de viteze uleiul trebuie să atingă nivelul orificiului descoperit de bușonul de umplere (A). Dacănivelul este inferior, se completează până când uleiul începe să se scurgă prin orificiu . Se strâng bușoanele la un cuplu de 2,4 daNm.

21 - 3

21

CUTIA DE VITEZE MECANICĂ Cutia de viteze mecanică: Demontare-Remontare

S.D.V -uri necesare . CV 31 B PF 509 PF 476 - Set dornuri pentru știfturi elastice - Antretoaze de menţinere - Extractor rotul e

CUPLURIDESTRÂN GERE(daNm) Șuruburi ș piuliţe fixare superioară cutie viteze pe motor i Șuruburi fixare inferioară cuti viteze pe motor e 2,1 Șuruburi fixare trans misie cardanică pe flanșă cutie viteze Șuruburi fixare senzor turaţie Piuliţe rotule bielete direcţie Piuliţe rotule superioare Șuruburi roţi 9 Piuliţe bară comandă vi teze DEMON TARE 1,5 4,4 4,1 0,8 4 5

Se așeazăautomobilulpe un elevatorcu două coloane. Se demontează bateria. Se golește uleiul din cutia de viteze dacă aceasta urmeazăsă fie dezasamblată. Se demonteazădemarorul (vezi capitolul 16 “Demontare - Remontare demaror”).

Se demontează cablul deambreiaj de la cutia de viteze. Pentru cutiilede viteze365 și 51C: - Se montează antretoazele PF 509, de menţineresemipun faţă,întreaxulde fixare ţi al amortizorului și axul braţului inferior al suspensiei.

- Se demontează roţile faţă. - Se scot știfturile transmisiei planetarecu ajutorul dornuluiCV 31 B. 21 - 4

CUTIA DE VITEZE MECANICĂ Cutia de viteze mecanică: Demontare-Remontare

21

Se demontează cu extractorul PF 476: -rotulelebieletelorde direcţie, - rotulelesuperioare de suspensie.

Se basculezătransmisia cardanică. Se decupleazăcomanda vitezelor de la cutia de viteze. Se demonteazăpiuliţa tamponuluielastic de fixareeșapament . Se decupleazăarboreleflexibil.

Se basculează portfuzeta și se scoate transmisiade pe pinionulplanetar. Se debranșeazăfurtunurilede vacuum și conectorulelectrical capsuleivacumatice(4 x 4). Se demontează șuruburile de fixare transmisiecardanică pe flanșa cutieide viteze.

Se debranșeazăconectorul contactorului de mers înapoi. Se susţinepartea din spate a cutiei de viteze cu ajutorulunui cric.

21 - 5

21

CUTIA DE VITEZE MECANICĂ Cutia de viteze mecanică: Demontare-Remontare

Se demontează: - șuruburile de fixare a traversei spate pe cutie și se recuperează antretoazelede rigidiza re. - piuliţele de fixare a traversei pe lonjeroane. Se demonteazătraversa.

Se demontează siguranţa kitului de centrare transmisielongitudinală cu ajutorul unui cleștede siguranţă. Se scoate kitul de centrare.

REMONT ARE(PARTICULARITĂţI)

Se demonteazășuruburilede fixare inferioară Se verifică existenţabucșilor de centrare a cutieide viteze pe motor. pe carterul ambreiaj. Se unge tubul de ghidare rulmentpresiune și canelurilepinioanelor planetarecu unsoarea UM 170 Li Ca Pb 2M. Se poziţioneazăși se cupleazătransmisia cu pinioanelor planetare, utilizân dornul CV d 31 B pentru centrare. Se introduc știfturile elastice noi cu crestăturile orientate spre roată și se etanșează capetele cu RHODORSEAL 5661.

Se detașează cutia de motor prin tragere înapoi. La demontarea cutiei se va avea grijă să nu se agaţe mecanismul ambreiajului. 21 - 6

CUTIA DE VITEZE MECANICĂ Cutia de viteze mecanică: Demontare-Remontare

21

Se umple locașulgaletuluide centrare din flanșatransmisieicardanice cu unsoarea UM 185 Li 2. Se executăîn ordine inversă operaţiilede la demontare. Se strâng șuruburile și piuliţelela cuplu. Se face plinul cutieide vitezecu ulei. Se verifică cuplarea vitezelor.

21 - 7

21

CUTIA DE VITEZE MECANICĂ Reparare cutie de viteze

* Se demontează cutia de viteze de pe automobil. * Se demonteazăcontactorul lămpiide mers înapoi. * Se demontează car erul ambreiaj. t

DEMONTARE MECANISM DE CUPLARE 4X4 (C.V. 51C) * Se demonteazăsplintulde fixare a bolţului de legătură (1) dintreaxul capsuleivacuumatice și levierul de comandă și se extrage bolţul. * Se demontează suportul capsulei vacuumaticede pe carcasa cutiei deviteze. * Se scoatesiguranţa(2) de fixare a levierului de comandă. * Se demontează levierul (3) de comandă a transmisieifaţă. * Se demontează dopul filetat (4) pentru limitare cursă. * Se desfac șuruburile (5) de fixare a deflectorului și flanșei pe butucul diferenţial . * Se scoatedeflectorul și flanșa. * Se desfac șuruburile de fixare a capacului diferenţial(6) pe semicarter. * Se scoate ansamblul capac diferenţial și garnitura sa de hârtie. * Se demontează rulmentul de pe butucul diferenţialcu ajutorul unui extractor (numa dacă i acestaeste uzat și trebuie înlocuit). * Se scoate simeringul vechi din capacul diferenţial cu ajutorul unei șurubelniţe.

1

2

3

4

5 6 2

21 - 8

CUTIA DE VITEZE MECANICĂ Reparare cutie de viteze

21
11

* Se curăţă locașul simeringului din capaculdiferenţial. * Se scoate capacul (7) din butucul diferenţial. * Se demontează inelul de siguranţă (8) de pe pinionul planetar. * Se scoate rondela canelată (9). * Se extrage ansamblul butuc-balador (10) împreună cu axul și furca de cuplare (11). * Se scoate crabotul (12) și coliviacu ace (13).

12

13

10

9

8 7

DEMONTARE PINIONERIE VITEZAA V - A * Se demontează piuliţa (1) de fixare flanșăpe arborele secundar și se scoateflanșa (C.V. 50C și 51C). * Se aduce cutia la liber și se demontează capaculspate. * Se curăţă planul garniturii.

* Se cuplează viteza a V a și M.Î. * Se desfacepiuliţa arborelui primar. * Se desfacemelculde kilometraj cu cheia CV 204 (C.V. 365).

21 - 9

21

CUTIA DE VITEZE MECANICĂ Reparare cutie de viteze

* Se demontează știftul furcii viteza V cu dornul CV 31 B. * Se reperează butucul și baladorul viteza V. * Se demontează: - ansamblulsincronizatorși furcă viteza V. - pinioanele vitezaV. * Se demonteazăantretoaza.

Pentru C.V. 365 și 51C * Se demontează siguranţele piuliţelor de reglare diferenţial. * Se demontează piuliţele de reglare diferenţialcu cheia CV 377.

* Se rotește cutia cupartea stângă în sus. * Se desfac șuruburile de asamblare a semicarterelor. * Se înlătură semicarterul stâng. * Se demontează: - diferenţialul (C.V. 365 și 51C); - arborele secundarși știftulopritoral rulmentului biconic; - arborele primar.

21 - 10

CUTIA DE VITEZE MECANICĂ Reparare cutie de viteze

21

DEMONTARE FURCI ȘI AXE * Se aduce furca III-IV la punctul mort. * Se demonteazăaxul furciivitezeiV și se recuperează: - bila de interblocare dintre axele furcilorIII-IV și V. - bila și arcul pentru fixarea axului furciivitezaV. * Se demontează știftul elastical furciiIIIIV cu dornul CV 31B. * Se demontează axul și furca III-IV, se recuperează arcul și bila de fixare. * Se scoatedisculde interblocare a axelor furcilor. * Se cupleazăviteza I. * Se deplaseazăspre înapoi axul de mers înapoi. * Se demonteazăștiftul elastic al furcii III, cu ajutorul dornuluiCV 31B. * Se demontează axul și furca, se recuperează arcul și bila de fixare.

* Se demontează: - selectorul de mers înapoi; - axul de mers înapoi.

21 - 11

21

CUTIA DE VITEZE MECANICĂ Reparare cutie de viteze

DEMONTARE PINION DE MERS ÎNAPOI * Se demontează: - inelul de siguranţă; - axul; - pinionul; - rondela de fricţiune; - pana de ghidare. * Se recuperează arcul și bila de fixare.

DEZASAMBLARE SEMICARTERE * Se demonteazăcu ajutorul unei ţevi, inelul exterioral rulmentului. * Se demonteazăsimeringurile din piuliţele de reglare a diferenţalului (C.V. 365 și 51C).

21 - 12

CUTIA DE VITEZE MECANICĂ Reparare cutie de viteze

21

DEZASAMBLARE ARBORE PRIMAR

* Se demonteazăștiftul elastic cu dornul CV 39 și se separă arborele ambreiaj de arborele primar.

* Se scoateinelul exterior alrulmentuluiși coliviacu role. * Se demontează inelul interior al rulmentului cu extractorul CV 22.

* Se demontează la o presă rulmentul biconic cu extractorul TS 65.

21 - 13

21

CUTIA DE VITEZE MECANICĂ Reparare cutie de viteze

DEZASAMBLARE ARBORE SECUNDAR

* Se demontează: - rulmentul biconic; - rondela de reglare a distanţei conice; - pinionul viteza IV și inelul său de sincron izare; - baladorul sincronizatorului III-IV.

* Se demontează la o presă butucul sincronizatorulu III-IV, cu ajutorulextractorulu i i TS 65.

* Se demontează: - pana de menţinere a rondelei opritoare a pinionuluivitezaIII; - rondela opritoare a pinionului vitezaa III-a; - pinionul liber vitezaIII și inelul săude sincronizare.

21 - 14

CUTIA DE VITEZE MECANICĂ Reparare cutie de viteze

21

* Se demontează: - rondela opritoare a pinionului vitezeia II-a; - pinionul liber vitezaII șiinelul său de sincronizare; - rondela opritoare a butucului sincronizatorulu I-II; i - baladorulsincronizatoruluiI-II (se reperează poziţia balador în raport cu ului butucul sincronizatorulu i). * Se demontează la o presă butucul sincronizatoruluiI-II cu ajutorulextractorulu i TS 65. * Se demontează: - rondelaopritoare a pinionului pentru vitezaI; - inelul de sincronizare al pinionului vitezaI; - pinionul liber vitezaI.

IMPORTANT! Se așează călăreţul de menţinere a inelului exterior al rulmentului. Inelul interior al rulmentului este lipit pe arborele secundar, astfel că rulmentul nu poate fi schimbat.

21 - 15

21

CUTIA DE VITEZE MECANICĂ Reparare cutie de viteze

DEZASAMBLARE DIFERENŢIAL ( C.V. 365 și 51C ) * Se demontează două șuruburi de fixare a coroanei, diametral opuse. * Se demonteazărulmenţii cu extractorul CV 28A echipatcu ghearele CV 48. * Se demontează coroana; șuruburile nu se refolosesc.

* Se demonteazăștiftul elasticde fixare a axului sateliţilor,cu dornul CV 31B. * Se demontează: - axul sateliţilor ; - sateliţii; - rondelelede fricţiune; - pinionul planetar.

21 - 16

CUTIA DE VITEZE MECANICĂ Reparare cutie de viteze

21

DEZASAMBLARE CARTER ÎNCHIDERE * Se demontează: - ghidul pinionuluide kilometrajși garnitura sa de etanșare; - pinionul de kilometraj. * Se demontează piuliţa din capătul axului levierului basculant;se scoateaxul. * Se demonteazăbușonul tachetului vitezeia V-a, se recuperează arcul, tachetulși garnitura. * Se demontează știftul elastic din capătul axului de comandă cu dornul CV 344; se demontează axul de comandă.

* Se demonteazăinelul de siguranţă al axului levieru basculant; se demonteazăaxul și levieru lui l basculant. * Se demonteazăinelul de etanșare de pe axul levieruluibasculant. * Se demontează: - garnitura de etanșare; - bucșa axului de comandă (dacă este uzată).

21 - 17

21

CUTIA DE VITEZE MECANICĂ Reparare cutie de viteze

ASAMBLARE ARBORE SECUNDAR Pentru C.V. 365 și 51C. Pinionulde atac și coroana sunt rodate împreună. Înlocuirea unei pieseimpune în mod obligatoriu înlocuireapieseipereche. Pe coroană și pe capătulpinionului estemarcat un număr de împerechere. Nu se vor lua în considerare alte marcaje, în afara numărului de împerechere.

NOTĂ: Toate piesele vor fi unse cu ulei 80W90 înainte de a fi montate. * Se monteazăpe arborele secundar: - pinionul vitezeiI împreun cu inelul ă său de sincronizare; - rondela de sprijina pinionului vitezei I. - o pană falsăprovenită dintr-o pană normală la care i s-a tăiat ciocul; pana falsă se introduce într-un canal care are o gaură de ungere. * Se înlătură călăreţul de menţinere a inelului exterioral rulmentului. * Se monteazăpe butucul sincronizatoruluiI-II: - cele trei pene; - cele două arcuri; - baladorul (pentru piesele refolosite sevor respecta marcajele făcute la demontare).

21 - 18

CUTIA DE VITEZE MECANICĂ Reparare cutie de viteze

21

Montarea butuculuiI-II se poate realizaîn două variante: 1. Prin diferenţă de temperatură(pentru cutiile de viteze fabricate până la data de 26.04.1999 - seria 172321 ). Pe o plită electrică, cu temperatura de 120° C, se așează butucul sincronizatorului I-II și se menţine circa 15 minute pentru a se încălzi. 2. Fără diferenţă de temperatură (pentru cutiile de viteze fabricate după data de 26.04.1999 - seria 172321 ). Forţa de presare a butucilor I-II și III-IV va fi de max. 2000 daN.

* Se presează butucul asamblat până când vine în contactcu rondela de sprijina pinionului vitezeiI. * Se centrează cele trei pene în degajările din inelulde sincroniz are. * Se scoate panafalsă. * Se monteazărondela de sprijin a butucului I-II. * Se montează pinionul viteza II împreună cu inelul său de sincronizare. * Se montează rondela de sprijina pinionului vitezaII. 21 - 19

21

CUTIA DE VITEZE MECANICĂ Reparare cutie de viteze

* Se monteazăpinionul vitezaIII și inelul său de sincronizare. * Se montează: - rondela de sprijin a pinionuluiviteza III. - pana de menţinere a rondelelor de sprijin; pana se montează într-un canal care are o gaură de ungere.

* Se monteazăpe butucul sincronizatorului III-IV: - cele trei pene; - cele două arcuri; - baladorul, cu degajarea sa în partea opusă degajării din butuc.

* Se preseazăbutucul asamblatpână când acesta vine în contactcu rondela de sprijin a pinionului vitezaIII; degajarea din butuc va fi orientatăspre pinionul vitezaIII. * Se centrează cele trei pene în degajările din inelulde sincroniz are.

21 - 20

CUTIA DE VITEZE MECANICĂ Reparare cutie de viteze

21

* Se montează: - pinionul viteza IV și inelul său de sincron izare; - rondela de reglare a distanţei conice (recuperată la demontare); - rulmentul biconic; - antretoaza; - pinionul vitezaV; - rondela elastică.

* Se montează melcul de kilometraj (C.V. 365). * Se montează melcul kilometraj și flanșa arborelui secundar (C.V. 51C). * Se strânge pinionul vitezaI într-o menghină cu bacurimoi. * Se cupleazăviteza I. * Se strânge la cuplu (10-12 daNm) piuliţa flanșei arborelui secundar sau melcul kilometraj cu ajutorul cheiiC.V.204. Nu se asigură melcul kilometraj prin deformare, pentru a se permite reglarea distanţei conice.

* Se verifică jocul (J) între inelele de sincronizare ale vitezelorI, II și feţelebutucului; J = min.0,2 mm. Verificarea se face astfel: - pinionul în contactcu butucul; - inelul de sincronizareîn contact cu conul pinionului. * Se verifică în același mod și jocul inelelor de sincronizare ale vitezelorIII și IV.

21 - 21

21

CUTIA DE VITEZE MECANICĂ Reparare cutie de viteze

ASAMBLARE ARBORE PRIMAR * Se monteazărulmentulbiconic. * Se preseazăinelul interior al rulmentuluicu role ac. * Se monteazăinelulexterior al rulmentului împreunăcu colivia sa cu role. * Se monteazărondela de sprijin. * Se montează arboreleambreiaju întrecapătularboreluiprimarși capătul arborelui ambreiaj lui; se introduce o rondelă de compensare nouă pentru evitarea zgomotului. * Se monteazăștiftul elastic cu ajutorul dornuluiC.V. 31B.

21 - 22

CUTIA DE VITEZE MECANICĂ Reparare cutie de viteze

21

ASAMBLARE DIFERENŢIAL (C.V. 365 și 51C)

* Se așează în carcasă: - rondela de textolit,cu canalelede ungere spre pinionul planetar; se folosesc rondelelecu grosimea de 1,96-2 mm. Rondelelecu grosimea de 2,03-2,07 mm se vor utiliza numai dacă jocul între pinionul planetarși sateliţi este foarte mare. - pinionul planetar,uns cu ulei; - rondelelede fricţiuneale sateliţilor; - sateliţii. * Se monteazăaxul sateliţilor și se centrează gaura de știft cu cea din carcasă. * Se montează știftul elastic cu dornul C.V. 31B; știftul se introduce circa 5 mm în carcasa diferenţialului. * Se unge al doilea pinion planetarcu ulei și se introduce în carcasă. * Se montează coroana pe carcasa diferenţia luluicu șurub noi. uri * Se strâng șuruburile la cuplu : ( 9-11 daNm ).

21 - 23

21

CUTIA DE VITEZE MECANICĂ Reparare cutie de viteze

* Se monteazărulmenţiidiferenţialului la o presă.

REGLAREA DISTANŢEI CONICE (C.V. 365 și51C) * Pinionul de atac se află în poziţia corectă atunci când faţa sa se află la distanţa A = 59 mm faţă de axa coroanei. Această poziţie se obţine prin montarea unei rondele (1) de grosimecorespunzătoare întrerulmen biconic (2) și umăru pinionului tul l de atac (3).

CAZ EXCEPţIONAL Pot apare situaţiiîn care cota A= 59 mm să nu fie cota corectă de poziţionare a pinionului. Diferenţa(X) între cota reală și cotaA=59 mm este marcată pe faţa pinionului lângă numărul de împerechere cu coroana. Cota estedată în sutimi de mm. EXEMPLU : X = 20 (0,2 mm) În acest caz distanţa conică vafi egală cu A + X. În cazul de mai sus: A +X = 59 + 0,2 = 59,2 mm

21 - 24

CUTIA DE VITEZE MECANICĂ Reparare cutie de viteze

21

Verificarea distanţei conice se realizează cu dispozitivul de control CV 239-01, care materializează axa coroanei și cu cala CV 239-02 cu înălţimea H = 48,5 mm. Înălţimea (H) a caleide 48,5 mm plus raza(C) a axului dispozitivu de 10 mm reprezintă: lui 48,5 mm + 10 mm = 58,5 mm.

Cota (X) măsurată între cală și faţa pinionului va trebui să fie: X = 59 mm - 58,5 mm = 0,5 mm (în cazul când cota reală este A = 59 mm). * Se fixeazăsemicarterul dreapta pe suport, cu planul de separaţie în sus. * Se așează arborele secundar. * Se așează semicarterul stânga (1) și se strânge cu câteva șuruburi. * Se strâng la cuplu șuruburile de fixare ale antretoazeipe semicartere. * Se introduce dispozitivulde control CV 239-01. * Se așează cala CV 239-02 în capul pinionului de atac. * Se măsoară cu o leră de grosime, distanţa (X) între cală și axul dispozi ivului: t 1. Cota măsurată este mai mică decât cota normală (0,5 mm). În acest caz se înlocuiește rondela de reglare a distanţeiconice cu una mai subţire. 2. Cota măsurată este mai mare decât cota normală (0,5 mm). În acest caz se înlocuiește rondela de reglare a distanţeiconice cu una mai groasă. Grosimearondelelor de reglaj:1,8 - 3,8 mm din 10 în 10 sutimide milimetru. Măsurarea cotei (X) se execută cumelculkilometraj (C.V. 365) sau piuliţaflanșei (C.V. 51C) strânse la cuplu (10-12 daNm). * Se scoate dispozitivul de control. * Se demontează:antretoaza; semicarterul stâng;arborele secundar. 21 - 25

21

CUTIA DE VITEZE MECANICĂ Reparare cutie de viteze

REGLARE RULMENŢI DIFERENŢIAL (C.V. 365 și 51C)

1

2

2

1

Reglarea rulmenţilordiferenţialuluise realizeazăcu ajutorul piuliţelor(1) și (2). * Se monteazăsimeringurile pe piuliţelede reglare. * Se ung filetelepiuliţelor de reglaj cu pastă de etanșare LOCTITE 518. NOTĂ: Înainte de montaj, simeringurile vor fi imersate în ulei 80W/90. * Se montează în semicartere inelele exterioare ale rulmenţilo diferenţialu în așa r lui fel încât să fie mai spre exterior decât faţa interioară a semicarter lui. u

* Se așează diferenţialul în semicarterul dreapta. * Se așează semicarterul stânga, și se asambleazăcu șurubu ri. * Se strâng șuruburile la cuplu; respectând ordinea de strângere indicatăîn desen. M 7 : 1,9 - 2,4 daNm M 8 : 2,8 - 3,3 daNm

21 - 26

CUTIA DE VITEZE MECANICĂ Reparare cutie de viteze

21

* Se strâng piuliţelede reglare cu cheia CV 377, până când acesteavin în contactcu inelele exterioare ale rulmenţilor.

1. RULMENţI REFOLOSIţI Rulmenţiirefolosiţi,se monteazăliber, fără joc. * Se strâng piuliţelede reglare până când rulmenţiise rotesc liber fără joc. 2. RULMENţI NOI

Rulmenţiinoi, se monteazăcu prestrângere. * Se strâng piuliţele de reglare până când rulmenţiiopun o ușoară rezistenţă larotire. * Se verifică prestrângerearulmenţilorastfel: - se rotește diferenţialulde câteva ori pentru a se așezarulmenţii; - se înfășoară un fir în jurul carcasei diferenţialu și se tragede fir cu un dinamometru; lui diferenţialultrebuie să se rotească lao forţă de 13 daN.

NOTĂ: Pentru amândouă tipurile de rulmenţi, piuliţa (1) din semicarterul dreapta, se strânge mai mult, pentru a obţine un joc mai mare al danturii.

21 - 27

21

CUTIA DE VITEZE MECANICĂ Reparare cutie de viteze

* Se reperează poziţia piuliţelorîn raport cu semicarterele. * Se demontează semicarterul stânga și diferenţialul.

REMONTARE FURCI ȘI AXE

NOTĂ: La remontare, știfturile elastice se vor poziţiona cu fanta spre partea din spate a cutiei. * Se monteazăîn semicarterul dreapta axul de mers înapoi. * Se poziţioneazăselectorul de mers înapoiîn crestătura axului de mers înapoi. * Se strânge la cuplu (2,3 daNm) axul selectorului de mers înapoi.

* Se așeazăarcul și bila de fixare a axului furcii vitezelorI-II. * Se introduce axul. * Se monteazăfurca vitezelor I-II cu butucul spre partea din spate a cutiei. * Se introduce știftul elastic.

21 - 28

CUTIA DE VITEZE MECANICĂ Reparare cutie de viteze

21

* Se așează discul de interblocare a axelor furcilor. * Se așeazăarcul și bila de fixare a axului furcii vitezelorIII-IV. * Se introduce axul. * Se monteazăfurca vitezelor III-IV cu butucul spre partea din faţă a cutiei. * Se introduce știftul elastic.

* Se așează arcul și bila de fixare a axului furcii vitezaV. * Se așeazăbila de blocare axe furci, viteza V și viteza III-IV. * Se introduce axul furciivitezaV.

21 - 29

21

CUTIA DE VITEZE MECANICĂ Reparare cutie de viteze

* Se angajeazăfurcavitezelorIII-IV în poziţiacorespun zătoarecuplăriivitezaIV și se menţine astfel până la montarea completă a cutieide viteze.

REMONTARE PINION DE MERS ÎNAPOI * Se așeazăarcul și bila de fixare a axului în semicarterulstâng. NOTĂ: Arcul este vopsit negru pentru a se deosebi de arcurile de zăvorâre ale axelor furcilor. * Se introduce axul pinionului de mers înapoi. * Se montează: - pinionul de mersînapoi,cu butucul spre partea din faţă a cutiei; - rondela de fricţiune, cu faţa de bronz spre pinion. * Se introduce pana de ghidare în locașul său și se introduce complet axul. * Se montează inelulde siguranţă.

21 - 30

CUTIA DE VITEZE MECANICĂ Reparare cutie de viteze

21

ASAMBLARE SEMICARTERE * Se așează în semicarterul dreapta: - arborele primar; - arborele secundarîmpreună cu știftul opritoral rulmentului biconic având grijăca furcile montate să fie poziţionate în locașurile lor; - diferenţialul (C.V. 365 și 51C). * Se ung feţelede asamblare ale semicarterelor cu pastă de etanșare LOCTITE 518. * Se așează semicarterul stângapestesemicarterul dreapta;se poziţioneazăcorect selectorul de mers înapoi. * Se așează șuruburile de asamblare a semicarterelor și se strâng ușor. * Se monteazăantretoaza și se strâng la cuplu (1-1,4 daNm) șuruburilede fixare ale acesteia. * Se strâng la cuplu șuruburilede asamblare semicartere, respectân ordineade strângeredin d desen. M 7 : 1,9-2,4 daNm M 8 : 2,8-3,3 daNm

REMONTARE PINIONERIE VITEZA A V-A * Se așează pe arborele primar: - rondela de sprijin; - bucșa interioară și coliviilecu ace; - pinionul libervitezaV; - ansamblul sincronizator împreună cu axul și furca vitezaV. - rondela elastică; - piuliţa de blocare. * Se monteazăștiftul elastical furciivitezaV cu ajutorul dornului CV 31B.

NOTĂ: Sincronizatorul vitezei V se asamblează în același mod cu cel al vitezelor I- II; se montează în plus segmentul de reţinere. 21 - 31

21

CUTIA DE VITEZE MECANICĂ Reparare cutie de viteze

* Se așează pe arborele secundar: - pinionul fix vitezaV; - rondela elastică; - melculkilometraj. * Se verifică jocul “J” între inelul de sincronizare și faţabutucului: J = min.0,2 mm. Verificarea se face astfel: - pinionul în contactcu butucul; - inelul de sincronizare în contactcu conul pinionului. * Se cupleazămersul înapoi și viteza V . * Se strânge la cuplu: - piuliţaarborelui primar: 6 daNm; - melculkilometraj: 10-12 daNm (C.V. 365). * Se asigură piuliţade blocare și melcul de kilometraj. REGLAREAJOCULUI DANTURII (C.V. 365 și 51C) Pentru reglarea jocului danturii se slăbește piuliţa (1) din semicarterul dreapta și se strânge piuliţa(2) din semicarterul stângacu aceeași valoare.

1 2

2 1

21 - 32

CUTIA DE VITEZE MECANICĂ Reparare cutie de viteze

21

* Se montează pe carter un comparator (1) și se așează palpatorul perpendicularpe flancul dintelui coroanei (2), cât mai spre marginea coroanei. * Se verifică jocul danturii caretrebuie să fie: 0,12-0,25 mm. * Se acţioneazăpiuliţelepână când se obţine jocul corect.

* Se montează sigur nţelepiuliţelor. a

ASAMBLARE CARTER ÎNCHIDERE * Se monteazăsimeringul axuluide comandă. * Se asamblează levierul basculant cu axul său. * Se monteazăîmpreună: - axul levieruluibasculantasamb lat; - axul de comandă. * Se strânge piuliţa de fixare a axului de readucere la cuplu (4-4,5 daNm). * Se monteazăprotectorul de cauciuc. * Se monteazăpe axul de comandă: - burduful de protecţie; - capătulaxului de comandă; - știftul elastic.

21 - 33

21

CUTIA DE VITEZE MECANICĂ Reparare cutie de viteze

* Se montează pinionulde kilometraj și ghidul său prevăzut cu garnitură de etanșare. * Se montează: - pistonașul vitezeiV; - arcul; - garnitura; - bușonul uns cu LOCTITE 577, și se strânge la cuplu (1,1-1,5 daNm).

REMONTARE CARTER ÎNCHIDERE * Se aduc furcile la punctul mort. * Se așează garnitura carterului de închidere unsă cu ulei. * Se așează carterul închidere; se va poziţionaselectorul vitezelor în crestăturile axelor furcilor. * Se strâng la cuplu (1-1,4 daNm) șuruburile de fixare carterînchidere.

Pentru C.V. 50C și 51C: * Se umplesuprafaţade contact întrebuza de etanșare a simeringului și flanșăcu unsoare UM 170 Li Ca Pb 2M. * Se montează flanșa de antrenare a transmisieicardanice . * Se așează rondela și se strânge la cuplu (10-12 daNm) piuliţa(1) de fixare a flanșei.

21 - 34

CUTIA DE VITEZE MECANICĂ Reparare cutie de viteze

21

REMONTARE CARTER AMBREIAJ * Se presează în carterul ambreiaj bucșa de ghidare a rulmentuluide presiune(numai dacă a fost demontată). * Se monteazăsimeringu arborelui ambreiajulu cu ajutorul dispozitiv CV 488. l i ului NOTĂ: Înainte de montaj simeringul va fi imersat în ulei 80W/90. * Se aplică un cordon de pastă de etanșare LOCTITE 518 pe suprafaţa de îmbinare a carterului ambreiaj cu carterul mecanisme. * Se montează carterul ambreiaj utilizând dispozitivul CV 488 pentru protecţia sime ringului. * Se strâng la cuplușuruburilede fixare carter ambreiaj: M8 : 2-2,8 daNm M10 : 3,2-4 daNm * Se montează contactorul lămpii de mers înapoi, după ce filetul acestuia a fost uns cu LOCTITE577 și se strânge la cuplu (2,5 daNm). REMONTARE MECANISM DE CUPLARE 4X4 (C.V. 51C) * Se verifică vizual starea elementelor mecanismului și se înlocuiesc piesele uzate cu altelenoi. * Se monteazăcoliviacu ace (13) și crabotul (12). * Se montează la o presă,rulme pe butucul ntul diferenţial(dacă acesta a fost demontat). * Se monteazăansamblulbutuc-balador (10) împreună cu axul și furca de cuplare (11). * Se așează rondela canelată (9). * Se fixează inelulde siguranţă (8) pe pinionul planetar. * Se montează capacul ( ). 7

12

11

13

10

9

8

7

21 - 35

21

CUTIA DE VITEZE MECANICĂ Reparare cutie de viteze

* Se înlocuiește simeringul din capacul diferenţialastfel: - se unge simeringul nou cu ulei de cutie 80W90; - se montează simering nou prin batere ușoară ul și uniformă, cu ajutorulunui ciocandin plastic, până când acesta vine în contactcu umărul de sprijinprevăzu în capacul diferenţial,rezultând t în acest fel cota de 6 +0,5 mm. * Se monteazăansamblul capac diferenţial cu o garnitură nouă unsă cu ulei. * Se unge suprafaţa de contactdintre flanșă și butucul diferenţial cu pastă de etanșare LOCTITE518. Cantitatenecesară: 2 ml. * Se monteazăflanșași deflectorul; * Se strâng șuruburile la cuplu: - capac diferenţial - 1,2 daNm; - flanșă diferenţial- 2,4 daNm. * Se montează dopul filetat (4) pentru limitare cursă. * Se montează levierul de comandă (3) și se asigură cu inelul de siguranţă (2) (se poziţionează capătul levierului în crestătura axului de comandă). *Se verifică cuplarea și decuplarea transmisieifaţă. * Se montează supor capsulei tul vacuumaticepe carterul cutieide viteze. * Se montează bolţul de legătură (1) dintre axul capsulei vacuumatic șilevieru de comandă e l și se asigură cu splintulde fixare.

6+/-0,5

3

4

2

1

21 - 36

CUTIA DE VITEZE MECANICĂ
Carter spate: Demontare-Remontare

21

DEMONTARE * Se suspendă automobilulpe elevator. * Se goleșteuleiul din cutie. * Se decuplează: - cablul kilometraj; - comanda vitezelor. * Se susţine partea din spate a cutiei. * Se desface piuliţa de fixare a ţevii de eșapamentpe traversa spate a cutiei. * Se demontează traversa spate a cutiei de viteze. Pentru C.V. 50C și 51C: - se decuplează transmisiacardanică de flanșa arborelui secundar și se basculează; - se demonteazăflanșaarborelui secundar. * Se cupleazăviteza IV. * Se desfac șuruburilede fixare a carterului de închidere. * Se demontează carterul de închidere. NOTĂ : Axul furcii viteza V nu se va demonta deoarece bila de interblocare și bila de fixare poate să cadă; montarea lor necesită demontarea întregii cutii. REMONTARE * Se curăţă planul garniturii. * Se monteazăo garnitură de hârtie nouă, după ce a fost unsă cu ulei. * Se așeazăcarterul închidere; se va poziţiona selectorulvitezelorîn crestăturile axelorfurcilor. * Se monteazășuruburile de fixare a carterului de închidereși se strâng la un cuplu de 1,2 daNm. Pentru C.V. 50C și 51C: - se montează flanșa de antrenarea transmisiei cardanice și se strânge piuliţa de fixare a acesteia la cuplu (10-12 daNm). - se cupleazătransmisiacardanică. * Se montează traversa spate a cutiei de viteze. * Se cuplează: - cablul kilometraj; - comanda vitezelor. * Se face plinul cutieicu ulei 80W/90. 21 - 37

21
DEMONTARE

CUTIA DE VITEZE MECANICĂ Simering ax comandă: Înlocuire

* Se suspendă automobilulpe elevator. * Se goleșteuleiul din cutie. * Se demontează traversa spate a cutiei de viteze. Pentru C.V. 50C și 51C: - se decupleazătransmisiacardanică; - se demonteazăflanșaarborelui secundar. * Se demontează carterul de închidere. * Se demontează piuliţa din capătul axului de readucere. * Se demontează știftul elastic din capătul axului de comandă. * Se demonteazăîmpreună: - axul de comandă; - axul și levierul de readucere. * Se demonteazăsimeringul uzat. REMONTARE * Se monteazăsimeringul nou, după ceacesta a fost imersat în ulei 80W90. * Se monteazăîmpreună: - axul și levierul de readucere; - axul de comandă. * Se strânge piuliţa axului de readucere la cuplu (4-4,5 daNm). * Se monteazăprotectorul de cauciuc. * Se monteazăpe axul de comandă: - burduful de protecţie; - capătulaxului de comandă; - știftul elastic. * Se montează carterul de închidere echipat cu o garnitură nouă unsă cu ulei. * Se monteazătraversa spate a cutiei. * Se montează flanșa arborelui secundar și se cuplează transmisia cardanică (C.V. 50C și 51C). * Se verifică comanda vitezelor. * Se face plinul cutieicu ulei 80W/90. * Se coboară automobilulde pe elevator. 21 - 38

CUTIA DE VITEZE MECANICĂ Cuplă tahimetru

21

DEMONTARE * Se suspendă automobilulpe elevator. * Se goleșteuleiul din cutie. * Se decuplează: - cablul de kilometraj; - comanda vitezelor. * Se decuplează transmisia cardanică și se demonteazăflanșaarboreluisecundar (C.V. 50C și 51C). * Se demontează traversa spate. * Se demontează carterul de închidere. * Se demontează pinionul kilometraj din carterul de închidere. * Se înlocuieștemelculkilometraj (C.V. 50C și 51C). * Se cupleazăviteza Iși se trage frâna de mână. * Se demonteazămelcul kilometraj cu cheia CV 204 (C.V. 365). REMONTARE * Se montează melcul kilometrajnou cu cheia CV 204, se strânge la cuplu (10-12 daNm) și se asigură prin deformare (C.V. 365). * Se montează pinionul kilometraj nou în carterul închidere. NOTĂ: Înainte de montaj, pinionul kilometraj se va imersa în ulei 80W/90. * Se aduce cutia laliber. * Se montează carterul de închidere echipat cu o garnitură nouă. * Se monteazătraversa spate a cutiei. * Se conectează: - cablul kilometraj; - comanda vitezelor. * Se montează flanșa,se strânge piuliţa acesteialacuplu (10-12daNm)și se cuplează transmisia cardanică (C.V. 50C și 51C). * Se verifică comanda vitezelor. * Se face plinul cutieicu ulei 80W/90. 21 - 39

21
DEMONTARE

CUTIA DE VITEZE MECANICĂ Ansamblu pinioane viteza a V-a pe vehicul

* Se suspendă automobilulpe elevator. * Se goleșteuleiul din cutie. * Se decuplează: - cablul de kilometraj; - comanda vitezelor. * Se decupleazătransmisia cardanică și se demonteazăflanșa (C.V. 50C și 51C). * Se demonteazătraversa spate a cutiei de viteze. * Se demontează carterul de închidere. * Se cupleazăvitezaV șimersul înapoi. * Se demonteazăpiuliţa arborelui primar. * Se demonteazăștiftul elastical furcii vitezaV cu ajutorul dornuluiCV 31B. * Se demonteazăfurca vitezaV împreună cu baladorul și butucul vitezaV. NOTĂ: Axul furcii viteza V nu se va demonta deoarece bila de interblocare și bila de fixare poate să cadă; montarea lor necesită demontarea întregii cutii. REMONTARE * Se așează furca pe balador. * Se montează ansamblul sincronizator viteza a V-a împreună cu furca pe arborele primar. * Se montează știftul elastic al furcii cu ajutorul dornului CV 31B. * Se montează piuliţaarborelui primar și se strânge la cuplu (6 daNm). * Se monteazăcarterul de închidere cu o garnitură nouă. * Se monteazătraversa spate a cutiei. * Se cuplează: - cablul de kilometraj; - comanda vitezelor. * Se montează flanșa, se strânge la cuplu (10-12 daNm) piuliţa acesteia și se cuplează transmisia cardanică (C.V. 50C și 51C). * Se verifică comanda vitezelor. * Se face plinul cutieicu ulei 80W/90.

21 - 40

CUTIA DE VITEZE MECANICĂ Simering arbore ambreiaj : Înlocuire

21

DEMONTARE Înlocuirea simeringului arborelui ambreiaj necesită demontarea cutiei de viteze de pe automobil. * Se demonteazăcutia de viteze depe automobil. * Se demonteazărulmentulde presiune. * Se demonteazăcarcasa ambreiajului. * Se demonteazăsimeringul arborelui ambreiaj. REMONTARE NOTĂ: Înaintea montării, simeringul va fi imersat în ulei 80W/90.

* Se montează simeringul nou cu ajutorul dispozitiv CV 488, compus din: ului - o ţeavă (1) pentru montarea simeringului; - o ţeavă (2) pentru protecţiasimeringului. * Se curăţă suprafaţa de asamblare a carterului ambreiaj cu semicarterele și se aplică un cordon de pastă de etanșare LOCTITE 518. * Se montează carterul ambreiaj, utilizând protectorul (2), pentruprotecţiasimeringului. * Se strâng șuruburilela cuplu: M8 : 2-2,8 daNm; M10 : 3,2-4 daNm. * Se monteazărulmentulde presiune. * Se montează cutiade viteze peautomobil. * Se regleazăgarda ambreiajului(2,5-3,5 mm la capătullevierului de debreiere).

21 - 41

21
DEMONTARE

CUTIA DE VITEZE MECANICĂ Simering ieșire diferenţial: Înlocuire

* Se monteazăantretoazele de menţinere TF 509, între axul de fixare amortizorși axul braţului inferior de suspensie. * Se suspendă automobilulpe elevator. * Se demontează roţile faţă. * Se goleșteuleiul din cutie.

* Se scot știfturile de fixare transmisie cu dornul CV 31B.

* Se decuplează: - rotula de direcţie; - rotula superioară de suspensie cu extractorul TF 476.

* Se basculează port-fuzeta și se scoate transmisiade pe pinionulplanetar. * Se reperează poziţia piuliţei în raport cu carterul.

21 - 42

CUTIA DE VITEZE MECANICĂ Simering ieșire diferenţial: Înlocuire

21

* Se demonteazăsiguranţa piuliţei. * Se demontează piuliţa de reglare cu cheia CV 377; se notează numărul de rotaţii ale piuliţei,pentru a se monta în aceeașipoziţie,evitând astfel reglarea rulmenţilordiferenţialului. * Se demonteazăsimeringul și inelul de etanșare. * Se curăţă piuliţa.

REMONTARE NOTĂ: Înainte de montaj simeringurile vor fi imersate în ulei 80W/90. * Se monteazăsimeringul și inelul de etanșare noi. * Se monteazăpiuliţa, respectând numărul de rotaţiiși reperul de la demontare. * Se ung canelurile pinioanelorplanetare cu unsoare UM 170 Li Ca Pb 2M. * Se poziţionează transmisiaîn raportcu pinionul planetar; se centrează transmisiacu dornul CV 31B. * Se introduc știfturile elasticenoi. Crestăturile știfturilor vor fi orientate spre roată. Capeteleștifturilor vor fi etanșatecu RHODORSEAL 5661. * Se montează: - rotula superioară de suspensie; - rotula de direcţie.

* Se montează roţile faţă. * Se coboară automobilulde pe elevator și se strâng piuliţeleroţilor la cuplu (9 daNm). * Se demontează antretoazele de menţinere TF 509. * Se face plinul cutieicu ulei 80W/90.

21 - 43

TRANSMISII TRANSVERSALE ȘI LONGITUDINALE Transmisie transversală faţă

29

I. TRANSMISIE TRANSVERSALĂ FAŢĂ CARACTERISTICI Transmiterea mișcării de la cutia de viteze la cele două roţi motoare faţă se realizează prin două transmisiiasamblate,prevăzutela capetecu două articulaţiihomocineticede tip: - GE 86 - spre roată; - GI 69 - spre cutia de viteze. Ambelecuplajesunt de tip tripod cel de la cutia de vitezeesteconstituitdin laleași ansamblu , tripodă C.V., iar cel de la roată este format din ansamblu carcasă fuzetă cu tripodă care se asamblează cu laleaua arborelui de transmisie, legătură asigurată de către steaua de reţinere. Acestecuplajepermit: transmiterea mișcăriide rotaţie, o mișcare de culisareaxialăși realizarea unghiurilor de bracaj impuse. Cele două cuplaje lucrează în unsoare specială UM 185 Li 2N sau ELF CARDREXA RNT 2, fiind etanșate spre exterior prin burduf de protecţie.

INGREDIENTE

UNSOARE ELF CARDREXA RNT 2 UM 185 LI 2 M ELF CARDREXA RNT 2 UM 185 LI 2 M

CANTIT ATE 14,0 cl. 14,0 cl. 26,0 cl. 26,0 cl.

CUPLAJ ARTICULAţIE GI ARTICULAţIE GE

29 - 1

29

TRANSMISII TRANSVERSALE ȘI LONGITUDINALE Transmisie transversală faţă

S.D.V.

- URI

Extractorrotule Dorn Imobilizatorbutuc Dispozitivmontare transmisieîn butuc

PF 476 C.V. 31 B PF 235 A PF 236

CUPLURI DE STRÂNGERE ( daNm ) Piuliţărotulă superioară de suspensie Piuliţă rotulă de direcţie Piuliţătransmisie Piuliţe roţi 5 4 23 9

29 - 2

TRANSMISII TRANSVERSALE ȘI LONGITUDINALE Transmisie transversală faţă

29

DEMONTARE * Se montează antretoaza de menţinere PF 509 între axul de fixare a amortizorului și axul braţului inferioral suspen siei. * Se ridică automobilulpe elevator. * Se demontează roata. * Se slăbesc: - piuliţa de fixare a rotulei superioare de suspensie; - piuliţa de fixare a rotulei de direcţie. * Se depresează cu extractorul PF 476: - rotula superioară de suspensie; - rotula de direcţie. * Se scot știfturile elastice de fixare a transmisiei cu dornul CV 31 B. * Se imobilizează butucul cu dispozitivulPF 235 A și se demontează: - piuliţa transmisiei; - rondela. *Se demonteazăetrierul de frână. * Se demontează piuliţa rotulei superioare de suspensie și a rotulei de direcţie. * Se scoatetransmisia de pe pinionul planetar. * Se montează provizoriu rotula de direcţie. * Se scoate transmisia din butuc cu extractorul PF 235 A. * Se demonteazărotula de direcţie și se scoate transmisia.

29 - 3

29

TRANSMISII TRANSVERSALE ȘI LONGITUDINALE Transmisie transversală faţă

REMONTARE * Se ung canelurile pinionului planetarcu unsoare Li Ca Pb tip II. * Se cupleazătransmisiacu pinionul planetar. * Se introduc știfturile elasticenoi. Crestăturile știfturilor vor fi orientate spre roată. Capetele știfturilor vor fi etanșate cu RODORSIL. * Se introduce transmisiaîn butuc. * Se montează transmisia butuccu dispozitivul în PF 236. * Se montează : - rotula superioară de suspensie; - rotula de direcţie. * Se strâng piuliţelerotulelor la cuplu. * Se imobilizeazăbutucul cu dispozitivul PF 235 A . * Se montează: - rondela; - piuliţatransmisiei. * Se strânge piuliţatransmisiei la cuplu. * Se remontează: - etrierul de frână; -roata.

* Se coboară automobilulde pe elevatorși se strâng piuliţele roţii la cuplu. * Se demontează antretoaza de menţinere PF 509. * Se apasă de câteva ori pedala de frână pentru a aduce pistonul etrerului în contactcu i garniturile de frânare. NOTĂ: Dacă după amorsarea frânei faţă martorul de avarie frână rămâne aprins se procedează la demontarea ICP- ului de la pompa de frână; se acţionează de 3 - 5 ori pedala de frână după care se remontează ICP- ul și martorul nu se va mai aprinde.

29 - 4

TRANSMISII TRANSVERSALE ȘI LONGITUDINALE Burduf de transmisie faţă dreapta parte cutie de viteze
ÎNLOCUIRE BURDUF ARTICULAţIE GI 69

29

Înlocuirea burdufului articulaţiei- partea spre cutie - se efectuează cu transmisiademontată.

1. Lalea 2. Tripodă asamblată 3. Inel de etanșare 4. Carcasă 5. Colier 6. Burduf 7. Inel de cauciuc 8. Arbore transmisie

DEMONTARE * Se demontează transmisia de pe automobil. * Se demontează colierul ( 5 ) de menţinere a burdufului ( 6 ) pe lalea. * Se demonteazăinelul de cauciuc ( 7 ). * Se taie burduful pe toată lungimea. * Se înlăturămaximumposibil de unsoare. * Cu ajutorul unui clește se deformează spre exterior capota lalelei în cele 3 zone ale rampelorlalelei. * Se demontează laleaua. * Se demontează inelul de siguranţă al tripodei. * Se depresează tripoda de pe arbore.

NOTĂ: Galeţii și acele sunt împerecheate.Nu se vor demonta galeţii de pe tripodă. Nu utilizaţi niciodată diluant pentru spălarea pieselor. 29 - 5

29

TRANSMISII TRANSVERSALE ȘI LONGITUDINALE Burduf de transmisie faţă dreapta parte cutie de viteze
REMONTARE

* Se unge arborele de transmisie, burduful și inelul de cauciuccu unsoare cu Mo S2. * Se introduc pe arbore inelul de cauciucși burduful nou. * Se montează tripoda pe arbore. * Se montează inelulde siguranţă.

* Se montează laleaua pe arbore. * Se introduc aproximativ 14,0 cl unsoar specială ELF CARDREXA UM 185 Li 2 e sau M în burduf și lalea. * Se introduce o tijă între burduf și arborele de transmisiepentru a doza cantitateade aer din interio burdufului. rul * Se deplaseazălaleaua până când se obţine cota A = 162 mm ( cota cuprinsă între marginea burdufuluiși marginealalelei). * În această poziţie se scoate tija. * Se monteazăcolierul. * Se monteazătransmisia pe automobil.

29 - 6

TRANSMISII TRANSVERSALE ȘI LONGITUDINALE Burduf de transmisie faţă parte roată

29

ÎNLOCUIREABURDUF ARTICULAţIE GE 86 Înlocuirea burdufului - partea spre roată - se efectueazăavând transmisiademontată. 1. Carcasă fuzetă 2. Stea de reţinere 3. Tripodă as. 4. Arbore lalea 5. Coliere 6. Burduf 7. Ciupercă
7

DEMONTARE Se înlătură cele două coliere ( 5 ) având grijă să nu se deterioreze canalele practicate pe carcasafuzetei. Se taie și se înlătură burduful deteriorat. Se scoate maxim de unsoare. Pentru înlocuirea burdufului articulaţieiGE va fi necesarsă se demontezepieselearticulaţiei către cutie ( articulaţia GI 69 ) ( vezi metoda descrisă anterior ). Se monteazănoul burduf. REMONTARE NOTĂ: Este imperios necesar a se respecta cantitatea de unsoare prescrisă ( 26,0 cl )

* Se poziţionează:taloaneleburdufului în canalelecarcaseifuzeteiși în canalul tijeiarborelui. * Se montezăcolierele articulaţiei GE. * Se remontează piesele articulaţiei GI.

29 - 7

29

TRANSMISII TRANSVERSALE ȘI LONGITUDINALE Transmisie longitudinală

II.TRANSMISIE LONGITUDINALĂ ( CARDANICĂ ) CARACTERISTICI Transmisialongitudinală estecaracteristicăși echipeazăautomobileleDACIA 1304, 1307 ( propulsie spate sau integrală 4 WD ) și are rolul de a transmite mișcarea de la C.V. la puntea spate( motoare ). Se compune din trei articulaţiicardanice asincrone de tip deschisși doi arbori cardanici longitudinali, primul asamblat la cutia de viteze, susţinut pe un reazem cu lagăr intermediar, cel de-al doileaasamblatcu primul și cu transmisia principală,deţinător al unui cuplaj de compensare axială( cuplare prin caneluri ). În zonele articulaţiilor cardanice se află montate ungătoarele G ce au rolul de a distribui unsoarea prin canalizaţiilepracticatepentru accesul la cei patru rulmenţi.

DEMONTARE Se demontează: - cele patru șuruburi M10 x 1,25 - 35 ce asambleazăflanșelecardanice la partea dinspre puntea motoare; - cele patru șuruburi M10 x 1,25 - 35 ce asambleazăflanșelecardanice la partea dinspre cutia de viteze; - cele douășuruburi M 8 x 1,00 - 25 ce poziţionează releul transmisiei pe traversă. Se demonteazătransmisiacardanică de pe automobil. REMONTARE * La remontare se execută în ordine inversă operaţiilede la demontare. În plus, se vor respecta următoarele condiţii: - înainte de montaj flan arborilor nu vor trebu să prezin lovituri,amprentări,impurităţi, șele i te urme de vopsea, oxizi, etc. - la montajulreazemuluiintermediar pe traversă,șuruburile se vor orientade sus în jos.

29 - 8

TRANSMISII TRANSVERSALE ȘI LONGITUDINALE Transmisie longitudinală

29

IMPORTANT ! Furcile articulaţiilor cardanice care se găsesc montate la cele două capete ale transmisiei longitudinale vor fi amplasate în același plan. CARACTERISTICI DIMENSIONALE [ mm ] Lt - lungimeatotalăa transmisiei car danice L - lungimeaaxului cardanic cu lagăr. L z - lungimeaarboreluicardanic asamblat

Gama automobil DACIA 1304 DACIA 1304 DACIA 1307 DACIA 1307

Nr. trepte CV 4 TR 5TR 4 TR 5 TR

Lt 1970 1950 2080 2060

L 870 850 980 960

Lz 1100 1100 1100 1100

CUPLURI DE STRÂNGERE [ daNm ] - șuruburi strângere flanșe cardanice ( extremităţi ) - M 10 x 1,5...........4 - 6 - șuruburi strângere flanșe intermediare cardanice - M 8 x 1,25...........1,5 - 2.5 ÎNTREţINERE TRANSMISIE CARDANICĂ Pentru a evita apariţia unor defecte în exploatare ca: zgomot, joc articulaţii,uzură caneluri culisare, este necesar să seefectueze gresarea transmisiilor cardanice la fiecare 5000 km. parcurși. Operaţia se executăîn cadrul reviziilortehniceperiodice cu ajutorul Tecalemitului. Sunt vizateungătoarele din zonele articulaţiilor( crucile cardanice ) și ungătorul corespunzătorcanelurilor.R ulmenţiicu ace și îmbinarea canelatăse greseazăsub presiune utilizându-se unsoare tip UM 185 Li 2 sau echivalente ale acesteia. Gresarea este considerată corespunzătoare când pe la elementele de etanșare ( garnituri ) esteeliminatăunsoarea veche și iese unsoarea proaspătă. Reazemulintermediarnu necesităîntreţinere.

29 - 9

GENERALITĂŢI Schema de principiu a circuitului de frânare

30

AutomobileleDACIA utilitare, sunt echipatecu sistem de frânare hidraulic, pompă de frână cu dublu circuit by-pass,amplificator de frânare, limitatorde presiuneîn scopul evitării blocării roţilor spate. Frânele faţă cu discuri, frânele spate cu tamburi. Discurile de frână sunt ventilate,în cazul fixăriiroţilor cu 5 șuruburi și neventilate,în cazul fixării roţilor cu 3 prezoane. 4 5 6 12 9 7

14 3 10

11 13 15

14

18 14

2

1

16 17

12

8 1. Pedală de frână. 2. Amplificator Master - Vac. 3. Pompă centrală cu by - pass și ICP încorporat. 4. Disc frână faţă. 5. Etrier frână faţă. 6. Plăcuţe frână. 7. Tambur frână 8. Saboţi 9. Limitator de presiune. 10. Lampă de avertizare. 11. Contactor STOP. 12. Flexibilfrână faţă. 13. Flexibilfrână spate. 14. Tubulatură rigidă. 15. Levier comandă frână staţionare. 16. Cablu primar frână staţionare. 17. Cablu secundar frână staţionare. 18. Indicator cădere presiune. 30 - 1

30

GENERALITĂŢI Cuplu de strângere (în daNm )

PUNTE FAţĂMOTOARE

1,5 6

9,5

4 4 5 9 23 8

11

6,5 5

30 - 2

GENERALITĂŢI Cuplu de strângere (în daNm )

30

PUNTE FAţĂNEMOTOARE

1,5

9,5 5 4 4 5 9 23

8

11

6, 5

5

30 - 3

30

GENERALITĂŢI
Cuplu de strângere (în daNm )

PUNTE SPATE MOTOARE

2,5 24

1,54

6,3

30 - 4

GENERALITĂŢI
Cuplu de strângere (în daNm )

30

PUNTE SPATE NEMOTOARE

2,5 9

6,5 24

1,54

30 - 5

30

GENERALITĂŢI
Cuplu de strângere (în daNm )

ELEMENT Șurub purjare etrier Flexibile în etriere Racord conducte rigide în cilindru receptor Șurub fixare furcă etrier Șurub fixare disc pe butuc Piuliţă fuzetă roată faţă Șuruburi fixare roată Piuliţefixare roată Piuliţă fixare pompă centrală cu servofrână Traductorul I.C.P.-ului Servofrâna pe tablier Șurub racord al canalizaţiei rigide pe: pompa centrală,limitator,cilindru roatăspate,flexibil

CUPLU DE

STRÂNGERE

1 - 1,2 2 1,5 6,5 2 23 9 9 1,3 2 2 1,5

30 - 6

GENERALITĂŢI Constituire dimensiuni elemente principale frânare
FRÂNE FAŢĂ
Diametrul alezajului etrierului ( pentru roata cu 3 prezoane ) Diametrul alezajului etrierului ( pentru roata cu 5 șuruburi ) Diametrul discului de frână Grosimea discului neventilat Grosimea discului ventilat Grosimea minimă a discului neventilat Grosimea minimă a discului ventilat Grosimea garniturii de frânare (inclusiv suportul) Grosimea minimă a garniturii de frânare (inclusiv suportul) Bătaia axială a discului, măsurată la Φ 215 φ 48 φ 54

30

228 10 20
9 19

14
7 0,1

FRÂNE SPATE
Diametrul alezajului cilindrului receptor Diametrul inte al tamburului nou rior Diametrul maxim al tamburului după rectificare Lăţimea garniturilor de frânare ale saboţilor Grosimea garniturilor de frânare ale saboţilor Înălţimea minimă admisă a garniturilor de frânare ale saboţilor deasupra niturilor POMPA CENTRALĂ DE FRÂNĂ TANDEM cu I.C.P. BY PASS ÎNCORPORAT Diametrul alezajului Cursa maximă a pompei REZERVOR LICHID FRÂNĂ LIMITATO DE PRESIUNE R 25,4 254 255 50 5 0,5

20,6 32 Dubl , cu alertă nivel u Pentru circuit în paralel, sensibil la sarcină, evitând blocarea roţilor spate.

30 - 7

30

GENERALITĂŢI Racorduri și conducte de frânare

Legătura canalizaţieiîntre pompa de frână, etriere, cilindri frână,limitator,esteefectuată prin intermediul racordurilor filetatecu PAS METRIC. În consecinţăesteimportant de a nu utilizadecât piesede schimbmenţionateîn Catalogul de Piesede Schimb, catalogspecific acestui tip de automobil. Identificarea pieselor A

Forma ambutisatăa tuburilor de oţel sau cupru ( A )

Forma lungimilor filetate pe organe ( B )

B

Racorduri de tubulatură ( C )

C

30 - 08

GENERALITĂŢI Lichid de frână

30

PERIODICITATEA DE SCHIMB A LICHIDULUI DE FRÂNĂ

Modul de realizare a frânelor ce echipează automobileleDACIA și în special a frânelor cu discuri ( pistoanegoale la interior, cantitatearedusă de lichid în cilindru,etriere culisândevitând de a avea o rezervă de lichid în zona cea mai puţin răcităa roţii ) permite respingerea la maximum a risculuide vaporizare a lichidului,chiarși în cazul unei utilizări intensivea frânelor ( zona montană ). Lichidelede frână actualesuferăîn toate cazurile o ușoară degradare în cursul primelor luni de utilizare prin șirul unei ușoare absorbţii de umiditate ( vezi Carnetul de Întreţinere și Garanţie al vehicululu pentru schimbulde lichid de frână). i

COMPLETAREA NIVELULUI Uzura plăcuţelorde frână și a saboţilor de frână provoacă o scădere progresivă a nivelului lichidului de frânăîn rezervor.Esteinutil de a compensa aceastăscădere, nivelul se va restabiliîn momentulschimbăriiviitoare a plăcuţelorși saboţilorde frână. Evident, nu trebuie în acesttimp să coboare nivelul în rezervor sub reperul de minim.

LICHIDE DE FRÂNĂ OMOLOGATE Amestecul în circuitul de frânare a două lichidede frână necompatibilepoate antrena riscuri importantede pierderidatorate în princip deteriorări garniturilor. Pentrua evita astfelde riscuri, al i esteimperativde a se limitafolosireade lichide de frână.Se vor folosi lichide carese conformează cu Norma SAEJ 1703, DOT 4.

30 - 09

30

GENERALITĂŢI Purjare circuit de frânare

ELIMINAREA AERULUI DIN CIRCUITUL HIDRTAULIC ( PURJAREA ) Existenţaaerului în circuitul hidraulic estesesizabilăprintr-o deplasare elasticăa pedalei de frână, uneori chiar până la planșeu.Acest lucru estemai evident în situaţia motorului oprit. RECOMANDÆRI DE ORDIN GENERAL * Se va utiliza pentr completar sauînlocuir totală,lichidul frânănorma u e e de SAE J 1703, DOT4. * În cazul înlocuirii lichidului, este necesar a se spăla instalaţia cu un litru de alcool industrial. * În timpul operaţieide purjare, lichidul de frână din rezervor nu trebuie să scadăsub nivelul minim marcat pe rezervor. Pentru executarea lucrării, o persoanăva sta pe locul conducătorului auto, pentru a apăsape pedala de frână, iar cealaltă va face purjarea la roată, având un vas de aproximativ 500ml, un tub de plastictransparent și lichid de frână pentru completare. MOD DE LUCRU Se plasează pe șurubul de purjare un tub transparent cu extremitateascufundată într-un vas cu lichid de frână, procedându-se astfel: se apasă moderat pe pedala de frână, se desface șurubul de purjare menţinându pedala apăsatăla fundul cursei, după care se strânge șurubul, -se eliberându-se încet pedala, Această operaţie se repetă până la dispariţia completăa bulelor de aer.Se procedează în același mod pentru celelalte locuri de purjare. (Trebuie avut în vedere tot timpul existenţalichidulu de frână în rezervor.) i OBSERVAŢIE. Înainte de începerea operaţiei de purjare se va demonta de la pompă transmiţătorul ICP. El va fi remontat la terminarea operaţiei. VARIANTA SISTEMULUI ÎN PARALEL Este important a se respecta ordinea următoare a punctelor de purjare: 1,6. Pompă centrală frână cu I.C.P. încorporat; 2. Cilindru receptor frână roată spate stânga; 3. Cilindru receptor frână roată spate dreapta; 4. Etrier roată dreapta faţă; 5. Etrier roată stânga faţă; CONDIţII DE LUCRU Automobilulse află pe roţi. Dacă rezervorul de benzină este gol, pe locurile din spate va sta o persoană sau două pentru a da posibilitateadeschiderii circu itului (trecereaunui debit de lichid maimareprinlimitato rul de frână). VERIFICAREA ETANȘEITĂ ţII SISTEMULUI DE FRÂNARE După ce s-au purjat circuitelefaţă și spate,se verificădacă nivelul lichidulu de frânădin i rezervor este în plaja impusă de marcaje, apoi se aplică oforţă de apăsare la pedală timp de 30 sec., timp în care nu trebuie să se simtă nicio deplasare a pedalei. Nu se admit neetanșeităţiîn sistem.

30 - 10

GENERALITĂŢI Comportament vehicul: Diagnosticare
Pedală dură: la frânare se depune un efort ridicat pentru o decelerare mică. I. DEFECT: PEDALĂ DURĂ

30

Axul de legătură dintrefurca servofrâneiși pedală este gripat? Nu

Da

Se înlocuiește:axul, pedala sau furcaservofrânei.

Regimul motorului se schimbăla frânare?

Da

Se înlocuieșteservofrâna ( membrana spartă ).

Nu

Pedala de frână este dură din când în când?

Da

Se înlocuieșteservofrâna ( membrana spartă ).

Nu La intrarea în servofrână depresiuneaeste cea impusă? Se verifică: -integritatea tubului de depresiune,respectiva clapeteide reţinere; -etanșările tubuluide depresiune la servofrână, respectivla pompa de vid (colecto admisie). r

Nu

Da 1

30 - 11

30

GENERALITĂŢI Comportament vehicul: Diagnosticare
I. DEFECT: PEDALĂ DURĂ ( continuare ) 1

Esteaplatisat (strivit)unul din tuburile rigidede frână?

Da

Se înlocuieștetubul rigid în cauză.

Nu Se demontează etrierul sau cilindrul de frână ?

Pisto anele etrierelo r, resp ectiva cilindrilo r de frână culisează corectîn alezaj?

Nu

Se înlocuiescpieseledefecte (cu PieseSchimb de Origine).

Da

Plăcuţele de frână, respectivgarniturile de frână ale saboţilor sunt în stare bună?

Nu

Se înlocuiesc plăcuţele de frână, respectiv saboţii de frână (vezi cazurile de mai jos).

STOP

Garniturile de frână se înlocuiesc atunci când sunt: - unsuroase; - lucioase; - neconforme cu recomandările constructorului ( nu s-au folositPieseSchimb de Origine).

30 - 12

GENERALITĂŢI Comportament vehicul: Diagnosticare

30

II. DEFECT: PEDALĂ LUNGĂ

La frânare,pedala de frânăse înfundă lent.

Se face o încercare cu motorul oprit, după ce în prealabilse efectueazăcinci apăsări succesive pe pedala de frână (pentru a se vida servofrâna).

Nivelul lichidului de frână este scăzutîn raport cu cel impus?

Da

Se localizează și se repară sau se înlocuiește reperul la care se constată pierdere de lichid de frână.

Nu

Se înlocuieștepompade frână,deoarecegarnitura de presiune(etanșeitate)între circuitul primar și circuitul secundar estedefectă.

STOP

30 - 13

30

GENERALITĂŢI Comportament vehicul: Diagnosticare
I. EFECT CONSTANT LA PEDALĂ EFECTE CAUZE POSIBILE

- Defect de asistare - Garnituri frână: - unsuroase, - care se lipesc de disc (neconforme), - care încălzesc, frânare prelungită cu pedală cu apăsare constantă. - Piston gripat - Canalizaţie rigidă strangulată (turtită) - Prezenţa aerului în circuit: purjare Pedală elastică defectuoasă Pentru diagnosticarese va analizaun incident - Scurgere internă în circuitul de frânare unde utilizareaa fostnormalăși se vor facedouă - Pierdere de lichid din rezervor (scurgere încercări: exterioară de lichid din circuitulde frânare). 1. Cu automobilul în rulare: Încercarea de interpretare: raport cursă pedală/deceleraţie 2. Cu automo bilulsta ţionat, motoruloprit: Încercarea complementară de apăsare a pedaleide frână: Se efectuează cinci apăsări succesive pe pedale de frânare ca să se videze servofrâna, înainte de a lua în considerare rezultatul încercării. Pedalădură: Efortul ridicatpentru decelerare mică. Pedalălungă Încercarea se va efectua cu automobilul staţionatși cu motorul oprit. NOTĂ: Este necesar să se efectueze cinci apăsări succesive pe pedala de frână pentru a vida servofrân a înainte de a se lu a în considerare rezultatul încercării. Pedală la planșeu Încercarea se efectuează cu automobilul staţionatși motorul oprit. NOTĂ: Seefec tueazăcinc apăsărisucce pe pedala i sive de frâ pentrua sevida serv na, înainte de a nă ofrâ lua în consid erare re atul î cercării. zult n Reglajulautomatic: cablu de frână de mână foarte întins. - Uzură importantă și asimetrică a garniturilorde frână -Garda prea mare între tija de împingere a servofrânei și pompa de frână -Lichidde frână având temperatură ridicată -Scurgere hidraulică(se verifică etanșeitatea componentelorsistemuluide frânare) -Defecte ale garniturilor de etanșeitate ale celor două circuite ale pompei de frână. -Lichidde frână având temperaturaridicată.

30 - 14

GENERALITĂŢI Comportament vehicul: Diagnosticare

30

II. EFECT CONSTANT LA COMPORTAMENT EFECTE CAUZE POSIBILE - Garniturile de frână uzate neuniforme Frâne care nu realizează spaţiul de (detalonate); frânareimpus - Garnituri de frână ușor unse; - Arcuri cu caracteristici modificate. - Discuri de frână cu fulaj mare; Frâne care vibrează - Lăţimea discurilor de frână neconstantă; - Depunerea anormală de particule pe discurile de frână (oxidareaîntre garnituri și disc). La frânare automobilul (partea faţă) - Suspensia punţii faţă, direcţia (se va verifica); deviază (trage) către stânga /dreapta - Piston gripat; - Anvelope (pneumatice) - uzură, presiune de umflare; - canalizaţie rigidă strangulată (turtită). Deport la frânare - Piston gripat; Reglaj automat: cablu de frână mână foarte întins. NOTĂ: Retrapajul automatic se efectuează cu ajutorul pedalei de frână, dacă nu este tensiune anormală în cablul de frână de mână la repaos (frâna de mână neacţionată). - Resort de readucere (resort rapel). -Garda hidraulică a pompei de frână insuficientă, nepermiţând revenirea în repaos a pistoanelor pompei de frână (pompa de frână rămâne sub presiune); -Pistoane gripate sau care revin greoi; -Tubulatură rigidăstrangulată (turtită); -Gripaj al cablurilor comenzii frânei de mână; -Reglaj defectuos al comenzii frânei de mână.

Frânele care încălzesc

30 - 15

ELEMENTE PORTANTE FAŢĂ Control - Reglare tren faţă

31

ORDINEA CRONOLOGICĂ A OPERAŢIILOR Datorită concepţiei geometrice a punţii faţă, modificarea unuia dintre unghiuri de pe o parte (de fugă, de cădere, de pivot) nu are repercursiuni însemnateasupra valorii celorlalte unghiuri de pe cealaltăparte (paralelismulfiind cel influenţatîn mod direct). Modificarea acestorunghiuri nu apare în exploatare, decât în urma unui accident. * Este important de a respecta ordinea următoare: - așezarea automobilului pe platourile pivotante; - asigurareafrânăriiautomobilului; - încercarea suspensieipentru reașezar a automobiluluila înălţimeasa liberă; e - determinarea punctului de mijlocal direcţieiși blocarea casetei; - fixarea aparatelor optice la automobilrespectândinstrucţiunileconstructorului: DETERMINAREA PUNCTULUI DE MIJLOC AL DIRECŢIEI Pentru determinarea punctului mediu al direcţiei se aduce cremaliera în poziţiaîn care cota C = 65 mm. Această cotă se obţine atunci când un nit al cuplajuluielastic este îndreptat în sus. Efectuarea unei operaţii de control și reglare a punţii faţă, necesităaflarea punctului de mijlocal direcţiei pentru a evita apariţia erorilor la măsurare.

31 - 1

31

ELEMENTE PORTANTE FAŢĂ Control - Reglare tren faţă

VERIFICAREA ȘI REGLAREA REPARTIŢIEI

* Se verifică simetria cotei “X”a bieletelor.

* Citirea valorii “A” pe scala gradată.

31 - 2

ELEMENTE PORTANTE FAŢĂ Control - Reglare tren faţă

31

Caz 1. Simetria cotei “X” este corectă: - valoarea “A” este egal repartizată. Caz 2. Simetria cotei “X” este incorectă: - se citește valoarea “A” pe fiecare parte, se însemnează, se face media aritmetică, stabilindu-se valoarea pentru fiecare parte. EXEMPLU Valoare parte dreapta: A= 16; Valoare parte stânga: A = 10; 16 + 10 = 26; 26 : 2 = 13. Se intervine asupra tirantului bieletelorde direcţie,restabilindaceeașivaloare pentru ambele părţi: A = 13. * În această poziţie,se fixeazăplatourile pivotantela zero. * Se controleazăîn ordine:unghiul de fugă,unghiul de pivot, unghiul de cădereși paralelism. REGLARE PARALELISM * Se slăbeștecontrapiuliţa ( 1 ) menţinând tirantul bieleteide direcţie ( 2 ) în poziţie fixă. * Se acţionează asupra tirantului bieletei având în vedere sensul de rotaţie al acestuia pentruobţinerea convergen sau divergenţei ţei și că o rotaţiecompletă a acesteia conduce la o deplasare axială de 1,5 mm. După obţinerea paralelismuluicorect se strânge contrapiuliţala un cuplu de 5 daNm. OBSERVAŢIE. Se pot prezenta trei situaţii: Paralelism 1.CORECT Repartiţie Corecţia ce trebuie efectuată
Se efectuează același număr de rotaţii ale tirantului bieletei pe partea stângă și pe partea dreaptă până se obţine aceeași INCORECTĂ valoare “A”. Se reglează paralelismul la aceeași valoare pe partea stângă 2.INCORECT CORECTĂ și pe partea dreaptă asigurând totodată aceeași valoare “A” pe ambele părţi. Se intervine, în pr imul rând asupra repartiţiei pentru a echilibra 3.INCORECT INCORECTĂ valoarea “A” pe fiecare parte, apoi se reglează paralelismul (vezi Cazul 2.)

2 1

31 - 3

31

ELEMENTE PORTANTE FAŢĂ Comportament vehicul: Diagnosticare

DEVIEREA SPRE STÂNGA SAU SPRE DREAPTA LA VITEZĂ STABILIZATĂ

* Se efectueazăcontroalelepreliminare: ROŢI (faţă, spate): - presiune; - dimensiuni; - tipuri; - echilibrare.
ÎNĂLŢIMI PUNCTE CONTROL : - simetrie.

ARTICULAŢII:

- joc

Condiţiileimpuse sunt respectate DA

NU Corectarea defecţiunilor

Devierea persistă DA Control și intervenţie asupra geometriei punţii faţă DA Controlaţiparalelismulpunţii spateșialiniamentul DA Control terminat Devierea persistă LEGENDĂ: De controlat Operaţii efectuate DA Permutaţi roţile până la echilib rareadevierii 31 - 4 Reglajul punţii corect Devierea persistă

NU

Control terminat

NU

Control terminat

NU Înlocuire elementedefecte NU Control terminat

ELEMENTE PORTANTE FAŢĂ Braţ superior

31

BRAţ SUPERIOR SUSPENSIE

S .D.V .

DENUMIRE

COD

Antretoazămenţinere tren faţă PF 509 Extractorrotule PF 476 Cheie dinamometrică MOT 50

DEMONTARE Operaţiilece se executăla o semipuntesunt identicecu cele executatela cealaltăsemipunte. * Se suspendă automobilulpe elevator. * Pe partea unde se demontează braţul superior se execută: - se demontează roata; - se slăbeștecontrapiuliţa inferioară a amortizor ului; - se detașează tirantul de fugă de la partea superioară a braţului; - se demonteazărotula superioară de suspensie și rotula de direcţiecu extractorul PF 476; - se demonteazăaxul articulaţieiinferioare a amortizorului; - se demontează axulbraţului superior; - se ridică braţul și sedemonteazăarticulaţia inferioară a amortizorului; - se scoate braţul.

31 - 5

31

ELEMENTE PORTANTE FAŢĂ Braţ superior

REMONTARE * Se poziţioneazăbraţul și se fixeazăarticulaţiainferioară a amortizorului. * Se cupleazărotula superioară de suspensie cu port fuzeta și se strânge ușor piuliţa. * Se montează fără a se strânge: - axul braţului superior; - axul articulaţieiinferioare a amortizorului; - rotula de direcţie; - tirantul de fugă.

PF 509

* Se montează antretoaza PF 5 și se compr 09 imă puntea faţă în poziţiaH1 - H2 = 80 mm. În această poziţiede blocare a cuzineţilor elastici se strâng la cuplu: - piuliţaaxului braţuluisuperior; - piuliţa axului articulaţieiinferioare a amortizor ului; - piuliţatirantului de fugă; - piuliţarotulei superioare de suspensie. - piuliţa rotulei de direcţie. * Se monteazăroata și se coboară automobilulpe sol. CUPLURI DE STRÂNGERE - Piuliţă ax braţ superior................................................ 9,5 daNm - Piuliţăax inferior amortizor.......................................... 6 daNm . - Piuliţă tirant de fugă.......................................................4 daNm - Piuliţă rotulă superioar.ă............................................... 5 daNm . - Piuliţă roţi...................................................................... 9 daNm

31 - 6

ELEMENTE PORTANTE FAŢĂ Braţ superior

31

VERIFICARE

S .D.V .

DENUMIRE

COD

Antretoazămenţinere tren faţă PF 509 Extractorrotule PF 476 Dispozitiv de control braţ superior PF 502 Cheie dinamometrică MOT 50 * Se demontează braţul superior de suspensie. * Se poziţioneazădispozitivul pe braţ și se montează axul. Braţultrebuiesă intre ușorîn ghidul central al dispozitivulu și să se așezepe unul din cepii de i sprijin ( 1, 2, 3, 4 ). * Se măsoară distanţa între cepii de sprijin și braţ care trebuie să fie cuprinsă între 0 și 1 mm. * Se remonteazăbraţul superior de suspensiepe automobil.

31 - 7

31

ELEMENTE PORTANTE FAŢĂ Cuzinet elastic, rotulă de suspensie a braţului superior
ÎNLOCUIRE CUZINET ELASTIC

S .D.V .

DENUMIRE

COD

Antretoazămenţinere tren faţă PF 509 Extractorrotule PF 476 Cheie dinamometrică MOT 50

* Se demontează braţul superior de suspensie. * Se demontează lao presă cuzinetul uzat, utilizându-se o ţeavă cu diametrul exterior D = 26 mm. * Se presează cuzinetul nou. La presare se va respecta cota A = 6 mm. * Se monteazăbraţul superior pe automobil.

ÎNLOCUIRE ROTULĂ SUPERIOARĂ A SUSPENSIEI

S .D.V .

DENUMIRE

COD

Antretoazămenţinere tren faţă PF 509 Extractorrotule PF 476 Cheie dinamometrică MOT 50

31 - 8

ELEMENTE PORTANTE FAŢĂ Cuzinet elastic, rotulă de suspensie a braţului superior
* Se ridică automobilulcu un elevatorcu două coloane. * Se demontează roata, montându-se antretoazaPF509 între axulbraţului inferiorși axul articulaţei amortizorului. i * Se depresează rotula din portfuzetă cu extractorul PF 476. * Se demontează șuruburile de fixare a rotulei superioare. * Se găuresc și se scot niturile de fixare a rotulei. * Se demonteazărotula. * Se asamblează șurubul de fixare a tirantului, cu rotula și se așează pe braţ. În cazul deteriorării burdufului de protecţie, se va înlocui acesta. * Se fixeazărotula pe braţ prin înlocuirea niturilor cu șuruburi, acesteamontându-se cu capul spre burduf. * Se monteazătirantul de fugă. * Se cuplează rotula cu portfuzetă și se strânge piuliţala cuplu. * Se demontează antretoaza PF509. * Se montează roata și se coboară automobilulde pe elevator.

31

* Se verifică și se reglează, dacă este necesar: - unghiul de fugă; - unghiul de cădere; - calajuldirecţiei. - paralelismulși repartiţia.

31 - 9

31

ELEMENTE PORTANTE FAŢĂ Braţ inferior

BRAţ INFERIOR SUSPENSIE

S .D.V .

DENUMIRE

COD

Antretoazămenţinere tren faţă PF 509 Extractorrotule PF 476 Cheie dinamometrică MOT 50

DEMONTARE * Se suspendăautomobilulși se demontează roata. * Se depreseazărotulainferioară de suspensie cu extractor PF 476. ul * Se demonteazăcuzineţiielasticiai barei antiruliu. * Se coboară ușor bara antiruliu pentru a putea extrage axul braţului. * Se defileteazăpiuliţa și sescoate axul. * Se detașează rotula inferioară și se demonteazăbraţul.

31 - 10

ELEMENTE PORTANTE FAŢĂ
Braţ inferior

31

REMONTARE * Se monteazărotula inferioară în port fuzetă și se strânge ușor piuliţa. * Se ridică semipunteacu un cric. * Se poziţioneazăbraţul, axul se unge cu unsoare specială MoS2și se montează. * Se monteazăcuzineţii elasticiai barei antiruliu. * Se comprimă puntea faţă în poziţia de blocare a cuzineţilor elastici introducându-se antretoazade menţinerePF 509 între axul braţuluiinferior și axul articulaţieamortizorului. * Se strâng la cuplu: - piuliţarotulei inferioare; - piuliţaaxului braţuluiinferior; - piuliţacuzineţilor elasticiai barei antiruliu. * Se monteazăroata,se coboarăautomobilul de pe elevato și se scoateantretoaza de menţinere r PF 509.

31 - 11

31

ELEMENTE PORTANTE FAŢĂ Braţ inferior

VERIFICARE

S .D.V .

DENUMIRE

COD

Antretoazămenţinere tren faţă PF 509 Extractorrotule PF 476 Dispozitivde control braţ inferior PF 502 Cheie dinamometrică MOT 50

* Se demonteazăbraţul inferior de suspensie. * Se monteazădispozitivulde control PF 502 pe braţul inferior și se introduce axul. * Cu cepul de așezare ( D ) sprijinit pe braţ, se măsoară distanţa dintre cepii ( A,B, C ) și braţ care trebuie să fie cuprinsă între 0 și 1 mm. * Se montează braţul inferior de suspensie pe automobil.

31 - 12

ELEMENTE PORTANTE FAŢĂ Cuzinet elastic, rotulă de suspensie a braţului inferior
ÎNLOCUIRE CUZINEţI ELASTICI

31

S .D.V .

DENUMIRE

COD

Antretoazămenţinere tren faţă PF 509 Extractorrotule PF 476 Cheie dinamometrică MOT 50

Această operaţie presupune înlocuirea cuzineţilorpe rând pentru a păstra poziţiaacestora în raport cu axa braţului. * Se demonteazăbraţul inferior de suspensie de pe automobil. * Se depresează un cuzinet elastic folosind o ţeavă cu diametrul D exterior de 31 mm. * Se monteazăla presă cuzinetul nou, respectând cota A = 151 mm. * Se demonteazăla presă celălalt cuzinetelastic. * Se presează cuzinetul nou, respectând cota A = 151 mm. * Se montează braţul inferior de suspensie pe automobil.

31 - 13

31

ELEMENTE PORTANTE FAŢĂ Cuzinet elastic, rotulă de suspensie a braţului inferior
ÎNLOCUIRE ROTULĂ

S .D.V .

DENUMIRE

COD

Antretoazămenţinere tren faţă PF 509 Extractorrotule PF 476 Cheie dinamometrică MOT 50

* Se decuplează rotula cu extractorul PF 476. * Se demontează braţul inferior de suspensie. * Se găuresc și se scot niturile de fixare a rotulei. * Se montează rotula nouă și se fixează cu șuruburi, acestea având capul orientat spre burduf.

* Se montează braţul inferior pe automobil. * Se verifică și se reglează: - unghiul de fugă; - unghiul de cădere ; - calajuldirecţiei; - paralelismulși repartiţia.

31 - 14

ELEMENTE PORTANTE FAŢĂ Garnitura de frână spate

31

S .D.V .

Dispozitiv împingere piston FR 500 ÎNLOCUIRE GARNITURI FRÂNĂ FAţĂ NOTĂ: Pentru menţinerea eficacităţii frânării, înlocuirea garniturilor de frânare se va face numai în set complet; nu se vor monta garnituri de frânare de mărci și calităţi diferite. Înlocuirea se face când grosimea garniturii este mai mică de 7 mm ( inclusiv suportul ). DEMONTARE * Se ridică automobilulcu un elevatorcu două coloane . * Se demontează roţile. * Se demonteazăetrierele fără debranșarea racordurilor flexibile. NOTĂ: Nu se acţionează pedala de frână. * Se demontează: - garniturile de frânare; - arcurile lamă. * Se demonteazăburdufurile de protecţie. * Se curăţă cu alcool locașulburdufului și capătulpistonului;se suflă cu aer comprimat.

31 - 15

31
REMONTARE

ELEMENTE PORTANTE FAŢĂ Garnitura de frână spate

* Se montează burduful de protecţie. * Se verifică: - starea discurilor de frână; - starea tubulaturii flexib ile. * Se împinge pistonul cu dispozitivulFR 500. * Se montează: - burdufurile de protecţie; - arcurilelamă; - garniturile de frânare noi, garniturile trebuie să culiseze ușor în furca etrier. * Se montează etrierele. * Se monteazăroţile și se coboară automobilulla sol. * Se apasă de câtevaori pedala de frână pentru a aduce pistoaneleîn contact cu garniturile de frânare.

31 - 16

ELEMENTE PORTANTE FAŢĂ Etrier de frânare

31

CUPLURI DE STRÂNGERE ( în daNm ) Piuliţe de roţi Șuruburi racord canalizaţierigidă 9 1,5

DEMONTARE * Se golește rezervorul de lichid de frână. * Se ridică automobilulcu un elevatorcu 2 coloane. * Se demontează roata. * Se demontează: - siguranţelepenelor; - penele ( B ), prin glisare laterală. * Se deconectează martorul de uzură. * Se deșurubeazăracordulcanalizaţieirigide de la tubul flexib al frânei. il * Se scoatesiguranţa de menţinerea tubului flexibilde pe opritor și se demonteazăetrierul. * Se deșurubează tubul flexibil de pe etrier și șurubul de purjare. REMONTARE * Se verifică: - starea tubului flexibi; l - starea discului de frână; - starea garniturilor de frânare; - starea burdufului de protecţie. * Se înlocuiesc piesele defecte sau uzate. * Se umple etrierul cu lichid de frână. * Se monteazăpe etrier: - șurubul de purjare; - tubul flexibil cu o garnitură de cupru nouă. * Se împinge pistonulcu împingătorul FR 500. 31 - 17

31

ELEMENTE PORTANTE FAŢĂ Etrier de frânare

* Se curăţă și se ung suprafeţelede glisare ale etrierului, penelor și furci etrier. * Se monteazăetrierul de frână pe furca etrier. * Se montează pana inferioară care trebuie să aluneceușor. * Se introduce o șurubelniţăîntre partea superioară a etrierului și furca etrier și se apasă pe șurubelniţă. * Se monteazăpana superioară. * Se monteazăsiguranţele penelor. * Se poziţioneazăracordul flexibilpe opritorulsău. * Se branșeazătubul rigid cu tubul flexibil. * Se montează siguranţa de menţinere. * Se umple rezervorul cu lichid de frână. * Se purjeazăcircuitul de frânare. REPARARE ETRIER FRÂNĂ * Se demontează etrierul de pe automobil. * Se demontează: - racordul flexibil; - șurubul de purjare; - burduful de protecţie. * Se interpune o cală de lemn între piston și etrier. * Se scoatepistonul cu ajutorulaerului comprimat. * Se demonteazăgarnitura de etanșare din alezajuletrieruluicu ajutorulunei lamelede oţel cu marginile rotunjite. * Se spalăpieselecu alcool și se suflă cu aercomprimat;se curăţă cu atenţie locașulgarniturii de etanșare. * Se verifică starea pieselor; se înlocuiescpieselecare prezintăuzură,zgârieturi sau rizuri, cu piesenoi, originaleși se remonteazăpentru proba de etanșeitate .

31 - 18

ELEMENTE PORTANTE FAŢĂ Etrier de frânare

31

REMONTARE PROVIZORIE PENTRU PROBE * Se unge alezajuletrierului și garniturade etanșare cu lichid frână. * Se monteazăgarnitura de etanșare în locașulsău. * Se unge pistonulcu lichid de frână și se introduce în etrier.Pistonultrebuie să se deplaseze ușor cu mâna; în nici un caz nu se va forţa și nu se va bate în piston cu ciocanul. * Se montează șurubul de purjare.

VERIFICARE ETANȘEITATE ETRIER.

* Se branșează la etrier un manometru racordat la o sursă de aer comprimat. * Se introduceîn etriero presiunede 0,3 bar. * Se scufundă etrierul într-o cuvă cu alcool. * Se manevrează pistonul de câteva ori pentru a eliminaaerul din locașulgarnitu de etanșare. rii * Se introduce între piston și etrier o cală de lemn. * Se verifică etanșeitatea etrierului la diverse presiunifără a depășipresiuneade 2 bar.

31 - 19

31

ELEMENTE PORTANTE FAŢĂ Etrier de frânare

Dacăetrierul prezintăscăpări de aer pe lângă piston se demonteazădin nou etrierul. Dacă pistonul a fost refolosit se înlocuiește, iar dacă pistonul a fost înlocuitse recuperează acestași se înlocuieșteetrierul cu un ansamblunou. Se reface proba de etanșeitate. După terminarea probei de etanșeitate se demonteazăetrierul și sesuflă cu aer comprimat. Dacă etrierul este bun se procedeazăla montarea acestuia. * Se unge pistonul și etrierul la interior cu lichid de frână. * Se montează: - garnitura de etanșare; - pistonul; - burduful de protecţie; - șurubul de purjare; - tubul flexibilcu garniturăde cupru nouă. * Se umple etrierul cu lichid de frână. * Se monteazăetrierul pe automobil. * Se purjeazăcircuitul de frănare.

31 - 20

ELEMENTE PORTANTE FAŢĂ Disc de frână

31

DISC FRÂNĂ FAţĂ
S .D.V .

DENUMIRE Împingătorpiston etrier Cheiedinamometrică

COD FR 500 MOT 30

CUPLURI DE STRÂNGERE

- Șurub fixare furcă etrier pe portfuzetă........................... 6,5 daNm - Șurub fixare disc pe butuc............................................... 2 daNm - Piuliţă fuzetă roată faţă ................................................... 23 daNm - Piuliţă roată........................................................................ 9 daNm Discurile de frânănu sunt rectificabile. O uzură mai mare sau o neregularitatemai accentuatăa suprafeţei de frânare va conduce în mod obligatoriulaînlocuireadisculu i. Grosimeaminimă admisăa disculuineventilat................................9 mm Grosimea minimăadmisă a disculuiventilat .................................19 mm . Bătaiaaxială maximă admisă ...................... 0,2 mm pe diametrul φ 215

NOTĂ: Bătaia axială maximă 0,2 mm. Dacă grosimea discului este mai mică de 9 mm respectiv 19 mm, sau uzura sa este neuniformă se va înlocui discul.

31 - 21

31

ELEMENTE PORTANTE FAŢĂ Disc de frână

DEMONTARE

* Se suspendăautomobilulpe elevator. * Se demontează: - roata; - piuliţa fuzetei roţii faţă; - etrierul fără debranșarea racordului flexibil. - garniturile de frânare; - furca etrier. * Se imobilizeazăbutucul cu dispozitivulPF 235 A și se desface piuliţafuzetei. * Se desfac trei șuruburi de fixarea disculuipe butuc,aflate la 120 0 unul de altul;se montează în locul celor trei șuruburi, extractorul RO 482 - 01. * Se poziţionezăun șurublângă piuliţade fixarea plăciide închidere a rulmentuluiși se aduc cele trei șuruburi în contactcu port - fuzeta. * Se strâng alternativ cele trei șuruburi până la demontarea ansamblului“ butuc - disc ” * Se demontează discul de pe butuc.

31 - 22

ELEMENTE PORTANTE FAŢĂ Disc de frână

31

REMONTARE * Se verifică starea tubului flexibil și a garniturilorde frânare;se înlocuiescacesteadacă este necesar. * Se fixeazădiscul pe butuc. * Se unge rulmentulcu unsoare Li Ca Pb tip II. * Se monteazăantretoazape butuc și se poziţioneazăansamblul“ butuc - disc ” pe canelurile fuzetei. * Se monteazăansamblul“ butuc - disc ” pe fuzetă cu dispozitivulPF 236. * Se montează piuliţa uzetei și se strânge la cuplu de23 daN.m cu cheia dinamometrcă f i MOT 50. * Se montează: - furca etrierului cu șuruburile unse cu FIXAMEDR 58 și șaibe Grower noi. - garniturile de frânare; - etrierul; - roata. * Se coboară automobilulde pe elevator. * Se apasă de câteva ori pedala de frânare pentru a aduce pistonul etrierului în contact cu garniturile de frânare.

31 - 23

31

ELEMENTE PORTANTE FAŢĂ Suport etrier de frană

CUPLURI DE STRÂNGERE ( în daNm ) Șurub fixare furcă etrier pe portfuzetă Șurub fixare protector pe furcă etrier Șurub fixare protector pe portfuzetă 6,5 1,3 2

DEMONTARE * Se ridică automobilulcu un elevatorcu două coloane. * Se demontează: - roata; - etrierul fără debranșarea tubului flex ibil; - garniturile de frânare. * Se demontează: - cele două șurubu M 6 x 1 de fixare ri a protectorului pe furcă. - cele două șuruburi M 8 x 1,25 de fixare a furcii etrier de port - fuzetă; - cele douășuruburi M 12 x 1,25 de fixare a furcii etrier pe portfuzetă; - furca. REMONTARE NOTĂ: La remontare șuruburile se ung cu FIXAMED R 58 și se înlocuiesc șaibele Grower. * Se poziţioneazăfurca etrierului. * Se strâng șuruburile M 12 x 1,25 la cuplu de 6,5 daNm. * Se strâng șuruburile M 6 x 1 de fixare a protectorului la cuplu de 1,3 daNm. * Se montează: - garniturile de frânare; - etrierul de frână; - roata. * Se coboară automobilulde pe elevator.

31 - 24

ELEMENTE PORTANTE FAŢĂ Portfuzetă

31

DEMONTARE

S .D.V .

DENUMIRE Extractorul transmisieși butuc Dispozitivmontare transmisie Extractorrotule Antretoazemenţinere tren faţă Cheiedinamometrică

COD PF 235 A PF 236 PF 476 PF 509 MOT 50

CUPLURI DE STRÂNGERE - Piuliţă rotulă superioară.................................5 daN.m - Piuliţă rotulă inferioară..................................5 daN.m - Piuliţă rotulă direcţie.....................................4 daN.m - Piuliţătransmisie.........................................23 daN.m - Piuliţe roţi......................................................9 daN.m - Șuruburi fixare furcă etrier...........................6,5 daN.m

DEMONTARE

* Se ridică automobilulcu un elevator. * Se monteazăantretoaza demenţinere PF 509. * Se demontează: - roata; -etrierul de frână, împreună cu tubul flex ibil. -furca etrierului de frână și apărătoarea de noroi. - piuliţatransmisiei.

31 - 25

31

ELEMENTE PORTANTE FAŢĂ Portfuzetă

* Se montează pe butuc extractorul PF 235 A. * Se depresează ansamblul “ butuc - disc ”. * Se decuplează cele trei rotule cu ajutorul extractorului PF 476 și se scoate portfuzeta.

REMONTARE * Se poziţionează și se preseazăport fuzeta pe ansamblul“ butuc - disc ”, după ce în prealabil, în alezajulportfuzeteis-a introdus o rezervă de unsoare. * Se montează ansamblul“ butuc - disc - portfuzetă ” cuplându-se rotuleleși strângându-se la cuplu piuliţeleacestora. * Se monteazătransmisiacu dispozitivulPF 236. * Se monteazăși se strâng: - piuliţa transmisiei; - furca etrier și apărătoarea de noroi. - etrierul. * Se montează roata , se coboară automobilul,se recuperează antretoaza PF 509. * Se apasă de câteva ori pedala de frână pentru a aduce pistonul etrierului în contact cu garniturile de frânare. * La înlocuirea portfuzeteise verifică și se regleazăcalajuldirecţiei,paralelismul,repartiţia.

31 - 26

ELEMENTE PORTANTE FAŢĂ Portfuzetă

31

PORTFUZETĂ- VERIFICARE
S .D.V .

DENUMIRE Dispozitiv controlportfuzetă PF 496 ul

COD

Portfuzeta se află demontatăde pe automobil. * Se demonteazărulmentulinteriordin portfuzetă. * În locașulacestuiase introducecepul ( C ) al dispozitivulu de control PF 496, iar în locașele i rotulelor de suspensie se introduc dornurile ( A ) și ( B ). În această situaţi faţa ( E ) a portfuzeteitrebuie să fie paralelă cu faţa dispozitivuluide e control, iar locașulrotulei de direcţiesă se înscrie în alezajuldispozitiv ului.

31 - 27

31

ELEMENTE PORTANTE FAŢĂ Rulment portbutuc

PORTFUZETĂ - ÎNLOCUIRE RULMENţI

S .D.V .

DENUMIRE

COD

Antretoazămenţinere tren faţă PF 509 Extractor transmisieși butuc PF 235 A Dispozitivmontare transmisie PF 236 Extractorrotule PF 476 Bucșă protecţie arbore RO 15 - 01 Extractorrulmenţi CV 28 A Cheiedinamometrică MOT 50 * Se demonteazăportfuzeta de pe automobil și se demonteazăplaca de etanșare. DEMONTARE RULMENT INTERIOR * Se fixează portfuzeta pe o ţeavă cu diametrul interior φ 80 mm și se depresează rulmentul interio utilizân o ţeavă cu diametru r d l exterior φ 45 mm.

DEMONTARE RULMENT EXTERIOR * Ansamblul “ butuc - disc ” fiin demontat, d se montează manșon de protecţie RO 15 01 și se demontează rulmentul exterior cu extractorul CV 28A.

31 - 28

ELEMENTE PORTANTE FAŢĂ Rulment portbutuc

31

REMONTARE RULMENT INTERIOR * Se monteazăprin intermediul unei prese rulmentul nou, utilizân o bucșă cu diametrul exterior d de φ 71 mm și diametrul interior de φ 66 mm. * Bucșa se va sprijini și va apăsape inelul exterior al rulmentulu i. NOTĂ: A nu se deteriora garnitura de etanșare a rulmentului !

REMONTARE RULMENT EXTERIOR * Se montează pebutuc prin presare, utilizându-se o ţeavă cu diametrul interior φ 36 mm. Aceastase va sprijini și va apăsape inelul interior al rulmentului. * Se introduce în portfuzetă o rezervă de unsoare Li Ca Pb tip UM 180 Li 2. * Se introduce distanţierulrulmentului. * Se poziţioneazărulmentulîmpreună cu portfuzetape ansamblul“ butuc - disc ”. Aceasta se presează pe butuc folosind o ţeavă ce se va sprijini pe inelul interior, și care va avea dimensiunile:diametrul exterior φ 43 mm și diametrul interior φ 36 mm. * Se unge buza garnituriide etanșare a rulmentuluiinterior cu unsoare Li Ca Pb tip UM 180 Li 2. * Se montează placa deetanșare.

31 - 29

31

ELEMENTE PORTANTE FAŢĂ Caracteristici ale principalelor elemente de suspensie faţă

SUSPENSIE FAţĂ ( secţiune )

SUSPENSIE FAţĂ Cu arcurielicoidale,amortizoarehidraulice cu dublu efect cu tampoanelimitatoareîncorporate și bară antiruliu . Arcurile elicoidaleprezintăla partea superioară o zonă de sprijin plană și la partea inferioară o zonă de sprijinelicoidală

31 - 30

ELEMENTE PORTANTE FAŢĂ Suspensie - cupluri de strângere

31

NOTĂ: Asiguraţi-vă că arcurile ambelor semipunţi au aceleași caracteristici. TIPUL
AUTOMOBILULUI

DIAMETRUL SPIREI ( mm ) ARCURI
FAţĂ

LUNGIMEA
SUB SARCINĂ

daN/mm

Camionetă 1304, 1305,1307

14,5 BARĂ ANTIRULIU

410 / 250

TIPUL
AUTOMOBILULUI

DIAMETRUL ( mm )

Camionetă 1304, 1305,1307

19

CUPLURI DE STRÂNGERE SUSPENSIE FAţĂ - Piuliţă ax braţ superior...........................................................9,5 daN.m - Piuliţă ax braţ inferior.............................................................11 daN.m - Piuliţă rotulă superioară.............................................................5 daN.m - Piuliţă rotulă inferioară.............................................................5 daN.m - Piuliţă rotulă direcţie................................................................4 daN.m - Piuliţă ax bieletă antiruliu .........................................................8 daN.m - Piuliţăinferioară bieletă antiruliu ..........................................1,5 daN.m - Piuliţăsuperioară amortizor....................................................1,5 daN.m - Contrapiuliţă amortizor faţă.......................................................6 daN.m - Piuliţă fixare palier bară antiruliu...........................................1,5 daN.m IMPORTANT! Depozitarea amortizoarelor în magazinele de piese schimb făcându-se în poziţie orizontală este posibil să se dezamorseze. În aceste condiţii înainte de montare pe automobil se va proceda la amorsarea amortizoarelor prin deplasarea tijei în sus și în jos ( amortizorul în poziţie verticală ).

31 - 31

31

ELEMENTE PORTANTE FAŢĂ Amortizor

ÎNLOCUIRE AMORTIZOR FAţĂ CU DISPOZITIVUL SUS 478 - 01

Amortizorul faţă poate fi înlocuit astfel: - singur,utilizânddispozitivulSUS 478 - 01; - cu arcul,utilizânddispozitivulSUS 478.

DEMONTARE * Se monteazăantretoaza demenţinere PF 509 între axa de fixare inferioară a amortizo ruluiși axa braţu inferior al suspensiei. lui

* Se ridică automobilul cu un elevator cu 2 coloane. * Se scoate obturatorul de plastic montat pe capaculcoloanei amortizorului. * Se demontează roata. * Se monteazădispozitivul SUS478 - 01 pe întăritu dubluriiaripi. ra i * Se introduce tija fileta și secomprimăarcu tă l. * Se slăbeștepiuliţaaxului bieleteiantiruliu. * Se desfac: - contrapiuliţași piuliţasuperioară a amortizorului; - contrapiuliţainferioară a amortizorului. * Se rotește amor tizorul și se scoate din articulaţia inferioară. * Se împinge tija, se înclinăamortizorul spate și se scoate acesta.

31 - 32

ELEMENTE PORTANTE FAŢĂ Amortizor

31

REMONTARE * Se ung părţile filetate ale amortizorului cu unsoare specialăcu MoS2. * Se comprimă tija, se înclinăși se introduce amortizorul. * Se înșurubează completamortizorul în articulaţiainferioară. * Se trage tija amortizorului cu S.D.V - ul SUS 513. * Se poziţioneazătampoanele decauciucși antretoaza. * Se strânge piuliţasuperioară la cuplu. * Se strânge contrapiuliţa. * Se strâng la cuplu: - contrapiuliţainferioară; - piuliţa axului bieleteiantiruliu. * Se demonteazădispozitivul SUS 478 - 01. * Se montează roata. * Se coboară automobilulde pe elevator. * Se scoate antretoaza de menţinere PF 509.

31 - 33

31

ELEMENTE PORTANTE FAŢĂ Amortizor

ÎNLOCUIRE AMORTIZOR FAţĂ CU DISPOZITIVUL SUS 478 DEMONTARE * Se monteazăantretoaza demenţinere PF 509.

* Se ridică automobilul cu un elevator cu 2 coloane. * Se demontează roata. * Se ia dispozitiv SUS 478 și se procedează ul astfel: - se unge filetulghearelor; - se agaţă ghearele de penultima spiră superioară a arcului; - se așează talpa inferioară a dispozitivului; - se strâng ușor piuliţele; - se montează colierul de siguranţă la jumătateaarcului; - se comprimă arcul prin strângerea alternativă a piuliţelor, până când acesta se detașează de pe flanșaamortizorului. * Se demontează: - contrapiuliţa și piuliţa superioară a amortizo rului; - contrapiuliţa inferioară a amortizorului. * Se rotește amortizorul și se scoate din articulaţiainferioară. * Se împinge tija amortizorului. * Se demontează ansamblu “ dispozitiv- arcl amortizor ”. 31 - 34

ELEMENTE PORTANTE FAŢĂ Amortizor

31

REMONTARE * Se ung părţile filetateale amortizorului cu unsoare specialăcu Mo S2. * Se poziţioneazăansamblul“ dispozitiv - arc- amortizor ”. * Se înșurubează completamortizorul în articulaţiainferioară. * Se trage tija amortizorului cu S.D.V. - ul SUS 513. * Se poziţioneazătampoanele decauciucși antretoaza. * Se strânge piuliţasuperioară la cuplu. * Se strânge contrapiuliţa. * Se strâng la cuplu: - contrapiuliţainferioară; - piuliţa axului bieleteiantiruliu. * Se decomprimă arcul și se demonteazădispozitivulSUS 478. * Se montează roata. * Se coboară automobilulde pe elevator. * Se scoate antretoaza de menţinere TF 509.

31 - 35

31

ELEMENTE PORTANTE FAŢĂ Arc

DEMONTARE Se demonteazăamortizorul și arcul cu dispozitivul SUS478. * Se prinde dispozitivul SUS480 în menghină. * Se așeazăansamblul “ dispozitiv SUS 478 ” peste dispozitivul SUS 480. * Se așează talerul superior și se comprimă arcul până se eliberează dispozitivulSUS 478. * Se demonteazădispozitivulSUS 478. * Se decomprimă arcul și se scoate.

REMONTARE

* Se așează arcul nou pe dispozitivul SUS 480. * Se comprimă arcul, respectând poziţia sa de montaj. * Se monteazădispozitivulSUS 478 (ghearelese prind de penultimaspiră superioar ă ).

NOTĂ: Capătul inferior al arcului trebuie să fie în contact cu talerul și aliniat cu degajarea tălpii dispozitivului SUS 478. * Se demontează dispozitivulSUS 480. * Se montează ansamblul“ dispozitiv - arc- amortizor ” pe automobil.

31 - 36

ELEMENTE PORTANTE FAŢĂ Bară antiruliu

31

DEMONTARE * Se desfac: - piuliţele de fixare ( 1 ) și ( 2 ) a palierelor pe lonjeron; - piuliţele ( 3 ) ale axelor bieletelor antiru liu. * Se demonteazăbara antiruliuîmpreună cu bieleteleantiruliu . * Se verifică starea cuzinetului elastic; dacă prezintă uzurise înlocuieștebieleta.

REMONTARE * Se monteazăbieleteleantiruliu pe baraantiruliu. * Se unge axul bieleteiantiruliu cu unsoare specialăcu Mo S2. * Se monteazăbara antiruliu asamblată. * Se comprimă puntea faţă la distanţa D = 45 mm cu dispozituivul PF 238 - 02. * Se strâng la cuplu: - piuliţade fixare a palierelor; - piuliţeleaxelor bieletelor; - piuliţelede fixare a bieleteiantiruliu pe bară.

31 - 37

ELEMENTE PORTANTE SPATE Punte spate motoare din tablă

33

PUNTESPATE MOTOAREDIN TABLĂ DACIA 1304,1307 CARACTERISTICI
Este de tipul osie rigidă din tablă cu diferenţialși arbori planetari. Legătura cu sașiul se realizează prin intermediul arcurilor semieliptice și a amortizoarelor hidraulice telescopice. Transmisia principalăeste de tip simplă, cu angrenare hipoidă între pinion și coroană. Diferenţialul este simetric,simplu, cu patru sateliţiconici.

ATENţIE: După fixare, piuliţa de strângere a flanșei cardanice se va bloca prin deformare. IDENTIFICARE Pe partea posterioară a carterului punţii se marchează prin poansonare: - marca sau sigla fabricantului ; - seria de fabricaţie; - săptămâna /an (lună / an ). Înălţimeacaracterelor estede minim 5 mm. Adâncimea minim 0,15 mm. PRODUSE CONSUMABILE Ulei transmisie 80 W/90 sau T90 EP 2 ( 2,0 l ) Fixamed R 58. Loctite 518.

33 - 1

33

ELEMENTE PORTANTE SPATE Punte spate motoare din tablă

UNGHIURI VALOAREA Paralelism 00 Unghi de cădere 00 Poziţia de strângere a arcului foi G = 162 mm REGLAJE Nu se reglează Nu se reglează

CUPLURI DE STRÂNGERE - Piuliţa inferioară a amortizorului......................................3 daN.m - Piuliţa strângere punte...............................................11 daN.m - Piuliţă roată.................................................................9 daN.m

PUNTE SPATE MOTOARE DEMONTARE * Se suspendă automobilulcu un elevatorcu două coloane. * Se demontează roţile spate. * Se decupleazăcomanda limitatorului de frânare.

33 - 2

ELEMENTE PORTANTE SPATE Punte spate motoare din tablă

33

* Se demontează: - cele patru șuruburi ale flanșeicardanice la partea dinspre diferenţial; - piuliţaaxului ce fixeazătelescopul; - bridele de strângere ale arcului semieliptic.

* Se detașează cablul de frână de la levierele frână mână. * Se debranșeazăracordulflexibil al circuituluihidraulic de frânarede la racordulcu treicăi. * Se scoatepuntea spate,se așează pe suport și se goleșteuleiul demontându-seatât bușonul de golire cât și cel de nivel pentru a grăbi scurgerea. REMONTARE Se vor executaoperaţiileîn ordinea inversă demontării, având în atenţiepericolul de răsturnare a punţii în momentul ridicăriipentru montarea bridelor. NOTĂ: Fazele demontării, remontării punţii spate ( ca ansamblu ) sunt asemănătoare pentru toate tipurile de camionete.

33 - 3

33

ELEMENTE PORTANTE SPATE Tambur de frână

Cei doi tamburide frână trebuindsă fie de acelașidiametru, rectificarea unui tamburimpune aceiașioperaţie și pentru celălalt.
S .D.V

Dispozitiv de depresare ansamblu carcasă rulment PS65

CUPLURI DE STRÂNGERE - Piuliţe roţi..............................................................................9 daN.m - Piuliţă canelată.....................................................................24 daN.m - Șuruburi fixare ans. tambur - platou frână de osie..............6,3 daN.m - Șurub legătură ax planetar - tambur butuc ......................1,54 daN.m

7

6 5

3 1 2 4

33 - 4

ELEMENTE PORTANTE SPATE Tambur de frână

33

DEMONTARE

* Se demontează șurubul M 8 x 1,25 - ( 1 ). * Se scoate inelulelastic 32 și șaiba 8,1 x 12,7 - ( 3 ). * Se desfac cele 4 șuruburi M 10 x 1,5 - ( 4 ). * Se scoate ansamblul butuc tambur - platou frână și se pune pe un banc de lucru. * Se îndreaptă umărul piuliţei canelate ( 5 ). * Se deșurubează piuliţa canelată și se scoate șaiba rulment ( 6 ). * Se separă platoul de frână de ans. butuc tambur. * Se demontează: - șurubul cu cap înecat (7 ) separându-se tamburul de ansamblu butuc; - inelul de siguranţă AI 68; - cu ajutorul S.D.V. - ului PS 65 se depresează ans. carcasă rulment depe butuc.

REMONTARE

* Se curăţă de praf tamburul și saboţii de frână cu ajutorul unui curăţitor ( aspirator ) pentru frână. * Remontarea decurge în ordinea inversămontării respectândcuplurile de strângere. * Reglajul jocului tamburuluise execută astfel: - folosind o cheie fixă, se rotește excentricul în jos până când se blochează tamburul după care se rotește în sus 1/12 rotaţii ( aprox 30 ’ ); - după executarea reglajului,tamburul trebuie să se roteascăușor cu mâna. Se începe cu sabotulde compresie; - saboţii de frână prin aplicări succesive pe pedala de frână; - frâna de mână ( vezi capitolul 37“ Comenzi ” ).

33 - 5

33

ELEMENTE PORTANTE SPATE Cilindru de frană

CUPLURI DE

STRÂNGERE

- Piuliţe roţi...............................................................................9 daN.m - Piuliţă canelată......................................................................24 daN.m - Șuruburi fixare ans. tambur - platou frână de osie...............6,3 daN.m - Șurub legătură ax planetar - ans.tambur butuc ................1,54 daN.m - Șurub racord al canalizaţiei rigide........................................1,5 daN.m - Șuruburi fixare cilindru pe platou............................0,53...0,99 daN.m

DEMONTARE

* Se demontează: - racordul canalizaţieirigide pe cilindru receptor cu ajutorul unei chei fixe; - legătura cablului secundarcu levierul frânei de mână; - tamburul frână ( vezi paragraful corespunzător); * Platoul de frână așezat pe un banc de lucru se demontează: - resortul superior de readucere ( vezi paragraful corespunzător ) - bieletaasamblatăcu levierul frânei de mână. * Se distanţeazăsaboţii în zona cilindrului. * Se deșurubează cele două șuruburi de fixare cilindru pe platou,demontându-le. * Se verifică starea garniturilor saboţilor de frână dacă acestea prezintă urme de ulei, se înlocuiescsaboţii.

REMONTARE * Se curăţă de praf tamburii și saboţii de frână cu ajutorul unui curăţitor ( aspirator ) pentru frână. * Se procedeazăîn sens invers demontării. * Se regleazăjocul tamburului ( vezi paragraful “ Tambur de frână” ) * Se purjeazăcircuitul de frânare. * Se verifică presiuneaîn circuitul de frânare.

33 - 6

ELEMENTE PORTANTE SPATE Cilindru de frană

33

REPARARE * Se demonteazăcilindrul receptor de pe autoturism. * Se demontează:burdufurile de protecţieasamblatecu pistoanele,garniturile de presiuneși șurubul de purjare.

* Se verificăstarea aleza juluicilindrului, a garnitu de presiune a burdufurilor, pistoan rilor a elor. Orice urmă de oxidare zgârieturi sau uzură conducela înlocuirea ansamblu cilindru receptor. lui * Dacăelementelecomponentesunt în stare bună, acestease vor unge cu lichid de frânăși se vor monta în ordinea inversă demontării. * Se verifică deplasarea ușoară a pistoanelorîn alezajulcilindrului. * Se monteazăcilindru receptor pe automobil. * Se verifică reglajulfrâneide mână. * Se purjeazăsistemul de frânare.

33 - 7

33

ELEMENTE PORTANTE SPATE Garnitura frană spate

CUPLURI DE

STRÂNGERE

- Piuliţe roţi..............................................................................9 daN.m - Șuruburi fixare ans. tambur - platou frână de osie..............6,3 daN.m - Piuliţă canelată.....................................................................24 daN.m - Șurub legătură ax planetar - tambur butuc .....................1,54 daN.m

Componentele frânei cu reglaj cu excentrice: A - sabot întindere B - sabot compresie C - placă reazem ( punct fix ) P - piciorul sabotului 1. Resort readucere superior 2. Resort readucere inferior 3. Clema menţinere saboţi 1

3 A B 2 C P

3

DEMONTARE * Înlocuirea saboţilor de frână trebuie să se facă în set complet, niciodată nu se montează saboţiechipaţi cugarnituri de mărci și calităţidiferite. * Se demontează: - legătura cablului secundarde frână cu levierulfrână mână; - tamburul de frână ( vezi paragraful corespunzător), separându-sede platoul de frână. * Platoul de frână așezat pe un banc de lucru se demontează: - clemele menţinere saboţi frână pe platou; - resortul readucere superior cu ajutorul unui cleștepentru saboţi frână; - bieletaasamblatăcu levierul frână mână. - saboţii asamblaţicu resortul readucere inferior; - resortul readucere inferior.

33 - 8

ELEMENTE PORTANTE SPATE Garnitura frană spate

33

REMONTARE * Saboţii asamblaţi cu resortul de readucere inferior se fixează pe platou ( picioarele P ale saboţilor în contact cu plăcuţa reazem C ). * Se repune bieletaasamblatăcu levierul frână mână. * Cu ajutorulunui cleștepentru saboţide frână se restabileșt legătura superioară a saboţilor e prin intermediul resortului readucere superior. * Se prind clemele menţinere saboţi. * Se pune cordon de mastic( ROMTIX1502 ) în zonele de prindere ale clemelormenţinere cu platoul. * Se asambleazăplatoul de frână cu ansamblulbutuc tambur. * Se strâng la cuplu șuruburile fixare ans. tambur - platou frânăosie spate.

Reglaj joc tambur: - se rotește excentricul în jos până când se blochează tamburul după care se rotește în sus 1/12 rotaţii ( aprox. 30 0 ); - după executarea reglajuluitamburul trebuie să se roteascăușor cu mâna; - se începe cu sabotul de compresiune.

33 - 9

33
S.D.V.

ELEMENTE PORTANTE SPATE Rulment

Dispozitiv de depresare ans. carcasă rulment PS 702 CUPLURI DE
STRÂNGERE

- Piuliţe roţi..............................................................................9 daN.m - Piuliţă canelată.....................................................................24 daN.m - Șuruburi fixare ans. tambur - platou frână de osie..............6,3 daN.m - Șurub legătură ax planetar - tambur butuc .....................1,54 daN.m CONTROL * Se verifică cu ajutorul unui comparatorfixat pe tamburjocul axial:0 la 0,15 mmmaxim. DEMONTARE * Se demontează: - legătura cablului secundarcu levierul frânei de mână; - ans. butuc tambur - platou frână. * Se extrage din carcasarulment asamblată: - inelul de siguranţă, cu clește adecvat; - rulmentul , cu ajutorul unui tub. REMONTARE * Se curăţă interiorul carcaseirulment. * Cu ajutorulunui tub și a unei prese, se monteazărulmentul. * Se pune la loc: - inelul de siguranţă pentru alezajcu ajutorul unui cleștespecial. * Se represează carcasa rulment pe ans. butuc tambur,se strânge piuliţacanelată la cuplu. * Se reface ans. butuc tambur - frână spate și se montează acesta pe osie. * Se prinde cablu secundar frână mână. Se reglează: - jocul tamburului ( vezi paragraful corespunzător); - frâna de mână.

33 - 10

ELEMENTE PORTANTE SPATE Diferenţial tren spate motor, din tablă

33

Ansamblulpunte spatese află demontat de pe automobil,așezatpe un suport universal,având scoase axele planetare.

DEMONTARE * Se demontează: - piuliţaflanșei1; - rondela 2; - flanșacardanică 3; - inelul deetanșare 4 ( simering ) 42 x 72 x 12; - deflectorul 5; - rulmentul 6 ( inelul interior cu role )30 x 72 x 28,75; - set elemente reglaj 7.

33 - 11

33

ELEMENTE PORTANTE SPATE Diferenţial tren spate motor, din tablă

* Se detașează ansamblul diferenţialprin demontarea celor opt șuruburi ale carcasei. * Se demontează: - șuruburile ce fixeazăsiguranţa piuliţelordiferenţialului( 1 ); - piuliţelede reglare a diferenţialului( 2 ); - piuliţeleprezoanelorce fixeazăsemilagăr rulmenţilor( 3 ); ele * Se scoate bucșa de centrare și se defiletează prezoanele . Împreună cu rulmenţiicu role conice, se scoategrupul diferenţial,detașându-sedin faţa pinionului de atac. Din carteruldiferenţalului se scoate pinionul de atac împreună cu rulmentul cu role conice. i

* Se demontează două șuruburi de fixare a coroanei, diametral opuse. * Se depresează rulmenţii cu extractorul CV 28 A echipatcu ghidare CV 48. * Se demonteazăcoroana; șuruburile nu se refolosesc.

33 - 12

ELEMENTE PORTANTE SPATE Diferenţial tren spate motor, din tablă

33

* Se demonteazăștiftul elastic de fixare a axului sateliţilor cu dornul CV 31 B. * Se demontează; - opritorulsateliţilor ; - axele sateliţilor,nuca; - sateliţii; - rondelele de fricţiune ( cuzineţi elastici ); - pinioanele planetare.

REMONTARE Remontarea diferenţialuluise face în ordinea inversă operaţiilorefectuatela demontare. Înainte de montare, elementelecomponente din carcasadiferenţialulu vor fi unse cu ulei T 80 i sau T 90. * Se monteazăîn casetă: - pinionul planetaropus coroanei după ce se fixeazăpe acesta rondela de sprijin; - se introduc cei patru sateliţi și cuzineţii lor orientaţi cu crestătura de imobilizare în locașuldin casetă; - se introduce în nucă axul și semiaxelesateliţilorastfel încât gaura de știft să corespundă cu gaura din casetă; - cu ajutorul broșei C.V. - 31 B se fixeazăși se împing știfturile; - după ce se fixează opritorul axei sateliţilor se monteazăcoroana pe casetă cuajutorul celor zece șuruburi ( se utilizeazășuruburi noi ) cu autofrânare. * Se strâng la cuplu de 9 ... 11 da N.m.

33 - 13

33

ELEMENTE PORTANTE SPATE Diferenţial tren spate motor, din tablă

Pe carcasa diferenţialului se montează prin presare cei doi rulmenţi curole conice. În carterul diferenţialuluise preseazăcele două inele exterioar ale rulmenţilor pinionului de e atac. Se introduce pinionul de atac încarter, pe el aflându-se montată rondela de reglaj și presat rulmentulcu role conice 35 x 80 x 32,75. Ansambluldiferenţial se fixeazăși se monteazăîn carter,cu rulmenţiisprijiniţiîn semilagăr e. Se strâng capacelepalierelor diferenţialuluipe carterul diferenţialuluila un cuplude 3,5 - 5 daN.m. Se strâng piuliţelede reglare a rulmenţilor. NOTĂ: Se vor repera piuliţele de reglaj în raport cu carterul. Se va verifica reperul palierelor în raport cu carterul.

Pentru remontarea transmisieiprincipalese vor respectaurmătoarele: 1. Împerecherea cuplajului conic. Pinionulși coroana sunt rodate împreună. Ele sunt inseparabile. Înlocuirea uneia din pieseimpune în mod obligatoriuși înlocuireaceleilalte. Un indicativcomun estemarcat pe coroană și pinion. 2. Utilizareaunui cordon continuude masticpentru etanșare,LOCTITE518 pe suprafaţa de îmbinare a carcaseidiferenţialcu carterulpunţii ( aprox. 5 gr. ). Modul de lucruesteurmătorul: - se demontează ansamblul dif erenţialde la puntea spate; - se înlătură masticulvechi ( prin răzuire ); - se șterge suprafaţa de așezare a carterului diferenţialși a carterului punţii cu diluant;

33 - 14

ELEMENTE PORTANTE SPATE Diferenţial tren spate motor, din tablă

33

- se așeazăun strat continuu de masticpe întreaga suprafaţă de așezare a punţii având grijă să nu se obutureze găurile de fixare a carterului diferenţialu lui; - se montează ansambluldiferenţialși se strâng șuruburile la un cuplu de 2 - 2,5 daN.m. OBSEVAţIE: Interschimbabilitatea garniturii cu cordonul nu este afectată. REMONTARE - REGLARE DIFERENţIAL * Se continuă cu fixarea și montarea: - bucșa nouă de reglaj a rulmentului; - rulmentul cu role conice 30 x 72 x 28,75; - deflectorul; - simeringul 42 x 72 x 12; * Se fixeazăși se strânge: - rondela; - piuliţaflanșei. NOTĂ: La asamblarea flanșei cardanice se va verifica gradul de uzură a suprafeţei de contact cu simeringul.

După remontare, puntea trebuie să fie etanșă. Proba de etanșeitate se face introducându-se aer la presiuneade 0,15 - 0,20 bar prin locașul supapeide aerisire. Nu se admit scăpări de aer.

CUPLURI DE

STRÂNGERE

- Șuruburilede fixare a coroanei dinţate pe carcasa diferenţalului..................9- 11 daN.m
- Cele două șuruburi de la siguranţele piuliţelor de reglare a rulmenţilor diferenţialului........ 2 daN.m

- Cele patru piuliţe de la prezoanele de fixare a capacelor palierelor............3,5 - 5 daN.m - Cuplul de strângere a piuliţei pinionului deatac................ .....................9 - 11 daN.m ATENţIE: După strângere, piuliţa se va bloca prin deformare.

33 - 15

33

ELEMENTE PORTANTE SPATE Diferenţial tren spate motor, din tablă

CONDIţII DE MONTAJ 1. Reglajuldistanţei conice 54 0 mm între axa coroanei și suprafaţa frontală a
- 0,1

capului pinionului. 2. Planetarele și sateliţii vor fi sortaţi astfel încât să se obţină un joc maxim de 0,1 mm în tot grupul diferenţial,un pinion planetarfiind blocat, cuplul necesarrotirii celeilalte planetare trebuie să fie de maxim 1 daN.m. 3. Coroana dinţată va fi reglată astfel încât jocul dintre pinion și coroană, măsurat pe diametrul exterior alcoroanei, să fie cuprins între 0,12 - 0,25 mmmăsurat în trei puncte situatela 120 0 . 4. Cuplul rezistentdatoratprestrângeriirulmenţilor diferenţialului,fărăpinion de atac,va fi cuprins între 0,10 - 0,15 daN.m măsurat în limitajocului din angrenaj. 5. Cuplul de rotaţie al pinionului de atac, fără coroană montată este de 0,15 - 0,20 daN.m.

REGLAJUL DIFERENţIALULUI Se efectuează înainte și în momentul remontă rii. Aceasta comportă trei operaţii: 1. Reglarea distanţeiconice. 2. Reglarea jocului danturii. 3. Reglare rulmenţidiferenţial.

1. REGLAREA DISTANţEI CONICE Presupunea măsura și corectadistanţaîntrefaţa frontalăa pinionului de atac și axa de simetrie a coroanei. * Se executăoperaţiile: - în carcasadiferenţialuluise introduce cămașaexterioară a rulmentulu i; - se introduce rulmentul cu role conice; - se așează etalonul 8512 - 41196 - 08 și apoi se așează dispozitivulde control cu ceas 8151 - 5544.

33 - 16

ELEMENTE PORTANTE SPATE Diferenţial tren spate motor, din tablă

33

* Se verifică cota de 90 +/- 0,015 mmprin citirea cotei indicate de aparat.

OBSERVAţIE: În privinţa condiţiilor de montaj: - În cazul în care sunt abateri accidentale de la cota de 54 absolut, va fi marcată pe faţa frontală a pinionului de atac abaterea efectivă în sutimi. - Distanţa conică de 54 0 mm va fi corectată algebric cu valoarea de mai sus.
- 0,1

Reglajulcotei se face astfel: - pentru valoarea zero citită pe aparat se alege o rondelă cu cota A ( cota A este valoarea scrisă pe pinionul de atac;exemplu: 185 înseamnă A = 1,85 mm ); - pentru valori negative (exemplu: - 0,05) se alege o rondelă cu cota A - 0,05 mm; - pentru valori pozitive (exemplu: + 0,05) se alege o rondelă cu cota A + 0,05 mm; * Se scoate rulmentul. * Se introduce rondela de reglaj pe pinionul de atac și se preseazărulmentul. * Pinionul de atac și rulmentul presat se introduc în carcasadiferenţialului. Pe faţa pinionului de atac se așează etalonul 8512 - 4313 apoi se așează dispozitivul de control cu ceas și se măsoară cota de 54 0 mm.
- 0,1

În funcţie de indicaţiaceasului,rondela de reglaj se schimbă sau nu.

33 - 17

33

ELEMENTE PORTANTE SPATE Diferenţial tren spate motor, din tablă

2. REGLAREA JOCULUI DANTURII PINION - COROANĂ Verificarea jocului la danturagrupului conic se realizeazăiniţialprin aprecier la mână. e, Dacă se simte un joc prea mare se acţionează asupra piuliţei din partea casetei printr-o deșurubare cu un anumit numărde ture, până se obţine un joc mai mic la dantura grupului conic sau invers, dacă se simte un joc prea mic. Se efectuează operaţiile: * Se așează în carterul diferenţialului pinionului de atac, ansamblul carcasă - coroană se monteazăpalierele rulmenţilor,piuliţelede reglare respectându-semarcajul făcut la demontare. * Se strâng piuliţelepalierelor la un cuplu de 4 - 5 daN.m. * Se înfileteazăpiuliţele de reglare până se apreciazăla mână valoarea jocului danturii. * Se monteazăun ceascomparatorcu palpatorul perpendicular pe flancul dinteluicoroaneiși se verifică jocul danturii: el trebuie să fie cuprins între 0,12 - 0,25 mm.

Măsurătoarea se va efectua în trei puncteechidistante. Corectarea strângerii rulmenţilorse face cu ajutorul piuliţelorde reglaj. Se reperează poziţia piuliţelor în raport cu carterul.

33 - 18

ELEMENTE PORTANTE SPATE Diferenţial tren spate motor, din tablă

33

3. REGLARE RULMENţI DIFERENţIAL Se realizeazăcu ajutorul piuliţelorde reglaj până când rulmenţiiopun o ușoară rezistenţă. Jocul rulmenţilorestecorect dacă la rotirea diferenţialului,fără pinionde atac, cuplul rezistent va avea valori cuprinse între 0,10 - 0,15 daN.m. Reglarea se executăastfel: * Se rotește diferenţialulde câteva ori pentru așezarea rulmenţilor. * Se înfășoară o sfoară în jurul carcasei diferenţialului și se trage de capătul firului cu un dinamometru. * Forţa ce permite rotirea diferenţialului este cuprinsă între 2 - 3 daN.m.

Dacă forţa nu corespunde, se strâng sau se slăbesc piuliţele. Se reperează piuliţele în raport cu carterul. Cuplul de rotire al unei axe planetare va fi de maxim 1 daN.mcând cealaltăaxă planetară este blocată.

33 - 19

33

ELEMENTE PORTANTE SPATE Tren spate nemotor din tablă

PUNTE SPATE NEMOTOARE DIN TABLĂ DACIA 1305, 1307 F CARACTERISTICI * Este de tipul osie rigidă trasă. Constructiv, se aseamănăcu puntea motoare din tablă. Partea centrală și inelară este etanșă cu un capac. * Echipează : Dacia 1305, 1307 F. * Valoriale unghiurilordirecţiei: - paralelismul........................................................0 0 - unghi de carosaj..................................................0 0 - poziţia destrângere a arcului lamelar................G = 162 mm

33 - 20

ELEMENTE PORTANTE SPATE Tren spate nemotor din tablă

33

BUTUC ROATĂ DEMONTARE NOTĂ: Se consideră puntea demontată fixată pe suport. * Se demontează roata. * Se defiletează șurubul cu cap înecat M8. * Se demonteazăcele patru șuruburi M 10 ce fixeazăcarcasa rulmentuluibiconic de capul osiei. * Se scoate în exterior ansamblul butuc - carcasă rulment. * Se demontează: - piuliţacanelatăși distanţierul ce fixeazăcarcasarulment pe partea interioară; - inelul interior de siguranţă. * Se depreseazăbutucul de carcasarulmentuluifolosind dispozitivulPS 702. REMONTARE Operaţiilese vor executaîn ordinea inversă celor de la demontare. Cuplurilede strângere au aceleașivalori cu cele de la butucul roţii pentru punte motoare din tablă.

33 - 21

33

ELEMENTE PORTANTE SPATE Tren spate nemotor tubular

PUNTE SPA NEMOTOAREDIN ţEAVĂ TE DACIA 1305, 1307 F CARACTERI STICI
* Este de tipul osie rigidă trasă. Fixarea de șasiuse realizea ă prinintermediularcurilor lamelaresemieli ticeși a amortizoarelor z p hidraulicetelescopice. * Echipează Dacia 1305, 1307 F. * Valoriale unghiurilordirecţiei: - paralelismul...........................0 0 - unghi de carosaj....................0 0 - poziţia de strângere a arcului foi......................................G = 162 mm Paralelismulși unghiul de carosaj nu sunt reglab ile.

BUTUC ROATĂ DEMONTARE NOTĂ: Se consideră puntea demontată fixată pe suport. * Se demontează roata. * Se detașeazătamburul de butucul roţii prin defiletarea celor trei șuruburiM 8 cu cap înecat. * Se demonteazăcapacul tamburului cu cleștele RO441. * Se îndreaptă siguranţa piuliţeiși se defiletează piuliţafuzetei. * Se scot: - siguranţa; - rondela de sprijin. * Se extrage butucul utilizându-se extractorul PF 235 A. * Se depresează și se recuperează cei doi rulmenţicu role conice. NOTĂ: Dacă inelul de etanșare ( simeringul ) prezintă uzuri ale suprafeţei de etanșare, acesta va fi înlocuit.

33 - 22

ELEMENTE PORTANTE SPATE Tren spate nemotor tubular

33

REMONTARE Operaţiilese vor executaîn ordinea inversă celor de la demontare.

33 - 23

33

ELEMENTE PORTANTE SPATE Amortizor

SUSPENSIE SPATE CU ARCURI CU FOI ȘIAMORTIZOARE HIDRAULICE CUPLURI DE STRÂNGERE - Piuliţăax fixare superioară amortizor................................................... 8,5 daN.m - Piuliţăax fixare inferioară amortizor.................................................. 8,5 daN.m . - Piuliţă ax fixare faţă arc lamelar............................................................. 11 daN.m - Piuliţă ax fixare spate arc lamelar............................................................ 7,5 daN.m - Piuliţăfixare bridă de legătură arc lamelar osie spate........................... 8,5 daN.m

7,5 daNm 8,5 daNm

11 daNm

7,5 daNm 8,5 daNm

AMORTIZORSPATE ( pentru automobilele Dacia 1305, 1304, 1307 ) DEMONTARE * Se ridică autocamioneta cuun elevator cu 2 coloane. * Se demontează roţile spate. * Se desfac piuliţele care fixează amortizorulla parteainferioară și superioară. * Se scoate amortizorul.

33 - 24

ELEMENTE PORTANTE SPATE Arc

33

REMONTARE Decurge în ordinea inversă operaţiilorefectuatela demontarea amortizorului, avându-se în vedere ungerea axelorși strângerea la cuplu astfel: - piuliţade fixare superioară 8,5 daN.m; - piuliţade fixare inferioară 8,5 daN.m. ARC SPATE Autocamionetele D acia 1304, 1305, 1307 sunt echipatecu arcuri lamelare. Suspensia cu arcuri lamelare are avantajul că preia odată cu forţele verticale și forţele longitudinale și transversale,forţe ce aparîn contactuldintrepneu și caleade rulare fără a necesita elementede ghidare suplimentare. DEMONTARE * Se slăbesc piuliţele roţilor spate. * Se ridică autocamioneta cu un elevator cu 2 coloane. * Se demontează roţile. * Se demontează piuliţele ( 1 ) ale axelor ce fixeazăarcul foi ( 2 ) la partea din faţă. * Se ridică puntea spatecu ajutorul unui cric în scopul ușurării demontării piuliţelor ( 3 ) ce fixează arcul cu foi de cercelul (4 ) ce leagă arcul cu puntea în partea din spate. * Se deșurubează piuliţele ( 5 ) ce fixează arcul pe puntea din spate. * Se scoate arcul. REMONTARE Operaţiilede remontare decurg în ordine inversă demontării: - la așezarea arcului pe punte, este necesară o bună centrare a șurubului central, pentru evitareatensiu nilor interne; - blocarea piuliţelorse face la cuplurile stabilite,pentru axele arcului și pentru bridă; - se verifică paralelismul punţii spate în raport cu puntea faţă.

33 - 25

33

ELEMENTE PORTANTE SPATE Bara antiruliu

CUPLURI DE STRÂNGERE - Șurub fixare bară antiruliu de osie spate.............................................. 1,5 daN.m - Piuliţăax articulaţie bară antiruliu - bieletă legătură.............................. 8 daN.m DEMONTARE * Se slăbesc piuliţele roţilor spate. * Se ridică automobilulcu un elevatorcu 2 coloane. * Se demontează piuliţele roţilor spate. * Se demontează roţile spate. * Se desfac legăturile barei antiruliu spate ( 1 ) cu bieletele de legătură ( 2 ). * Se desfaclegăturile ( 3 ) ale barei antiruliu cu puntea spate. * Se demontează bar antiruliu spate. a REMONTARE * Se ung șuruburile de fixare a barei antiruliu spatecu unsoare specială cu Mo S2. * Se prinde bara antiruliu pe puntea spate. * Se prinde bara antiruliu de bielete. * Se strâng la cuplu: piuliţeleaxelorde legăturăbară antiruliu - bielete- șuruburile fixare bară antiruliu de puntea spate. * Se montează roţile. * Se coboară automobilulde pe elevator.

2 2

1 1 3
Diametrul barei antiruliu spate:φ 24 mm.

3

33 - 26

ROŢI ȘI PNEURI Caracteristici

35

JENŢI Marcajul de identificare al roţilor se prezintăsub două forme: - marcaj gravat pentru două roţi din tablă; - marcaj din turnare pentru jenţiledin aluminiu. El permite cunoașterea principalelorcriterii dimension ale roţilor. ale Acest marcaj poate fi: - complet Exemplu: 5 J 14 5 H 2 48, sau - simplificat Exemplu: 5 J 14.

Tipul roţii 5 J 14 5 H2 48

A Lăţime (în ţoli) 5

B Profilul marginii jantei

J C φ Nominal (în ţoli) Sub talonul pneului 14

5 D E Numărul Profil de punctelor acrosaj al de fixare pneului

H2 F Deport (mm) 48

Găurile de fixare a jenţilor sunt înscrise pe un diametru de 100 mm. Bătaiaaxialămaximă:1,2 mm măsurată pe marginea jantei(în G). Bătaiaradialămaximă: 1,2 mm măsurată pe faţa de sprijin a taloanelor pneurilor.

35 - 1

35

ROŢI ȘI PNEURI Caracteristici

PNEURI Exemple de marcaj de identificare: 175/70 R 14 83 S 15 7 / 70 R 14 83

1

S 1 2

2

4 5 6 3

4 5 6 3

35 - 2

ROŢI ȘI PNEURI Caracteristici

35
- 83 Indicele de sarcină -SIndicele de viteză

- 175 - Lăţimea pneului în mm (1)

- 70 - Raportul h înălţime l lăţime - R - Structura radială - 14 - Diametrul interior exprimat în ţoli (φ): El corespunde cu cel al jantei . S T U

km/hmaxim Câteva simboluride viteză: Viteză max. R H

Nicio inscripţie V 210 de sructură: R ZR mai mare de 240 Diagonală B Km/h 240 Radială JENţI 170 Diagonală 180 Tipuri centurată 190 200
DACIADropSid 7, X sau T DACI DoubleCab7, XsauT e A Jenţi

PNEURI
Automo DACIAPick bil Up7, X sau T

5 J 14

35 - 3

35

ROŢI ȘI PNEURI Echilibrare roţi

Pneuri

175 R 14 PR 8
Circumferinţa de rul re (mm) a

1920 ± 25
Presiunea de umf late (bari) (1) Faţă

2,0
Spate

4,5 (1) Utilizândîncărcarea maximă,cu roţile pe sol Cuplul de strângere al șuruburilor roţilor: 9 daNm. În timpul rulajuluise produce o creșter a temperaturii pneului care implicitduce la e creșterea presiunii din pneu cu 0,2 - 0,3 bari faţă de valorile prescrise. În cazulcând se face controlul presiuniipneului imediatdupă rulajulautomobilului,se va ţine contde această creștere. MASE DE ECHILIBRARE

Se utilizeazăexclusivmaselefurnizateca piesede schimb: - fixate prin agrafe pe jenţile de tablă (agrafe încorporate în masăplacheteide echilibrat).

35 - 4

ANSAMBLU DIRECţIE Caracteristici, Cupluri de strângere

36

CARACTERISTICI Mecanismul de direcţieeste de tip “ pinion - cremalieră ”. Raportul de multiplicar în casetă: 20: 1. e Numărul de rotaţiiale volanului, corespunzătoare trecerii de la un capăt la altul al cremalier i: e 3,5. Punctulmediu al direcţiei: c= 65 mm Diametrul de bracaj între: - trotuare.........................11,2 m - pereţi ...........................11,6 m SECţIUNE LONGITUDINALĂ

4,5daNm

3,5daNm 1,3daNm

36 - 1

36

ANSAMBLU DIRECţIE Caracteristici, Cupluri de strângere

SECţIUNE TRANSVERSALĂ

CUPLURI DE STRÂNGERE - Șuruburi fixare casetă pe traversă........................................2,5 daNm - Piuliţă rotulă direcţie rigidă....................................................4 daNm - Piuliţă cuplaj elastic........................................................... 1 ,3 daNm - Piuliţă ax bieletă direcţie rigidă........................................... 3,5 daNm - Piuliţă ax volan.................................................................. 4,5 daNm - Piuliţe nucă cardan .............................................................. 3,5 daNm - Corp articulaţie pe cremalieră ................................................ 5 daNm

36 - 2

ANSAMBLU DIRECţIE Caseta de direcţie

36

Pentru obţinerea punctului mediu al direcţiei se aduce cremaliera în poziţia în care cota C= 65 mm. Această cotă se obţine atunci când un nit al cuplajuluielastic este îndreptat în sus. Efectuarea unei operaţii de control și reglare a punţii faţă necesităaflarea punctului de mijloc al direcţiei pentru a evita apariţia erorilor la măsurare.

CASETA DE DIRECţIE

Înlocuirea ansamblului casetei de direcţie necesită efectuarea calajului direcţiei și reglajul paralelismului.

DEMONTARE * Se debranșează bateria. * Se demontează:bateria și suportul bateriei. * Se demonteazăpiuliţele de fixare a rotulelor bieletelorde direcţie. * Se extrag rotuleledin portfuzetăfolosind extractorul PF 476. * Se desfac legăturile bieletelor de direcţie cu caseta de direcţie.

36 - 3

36

ANSAMBLU DIRECţIE Caseta de direcţie

* Se demontează: - șuruburile de fixarea cuplajului elastic; - șuruburile de fixare a casetei pe traversă. NOTĂ: Dacă nu se înlocuiește caseta de direcţie nu se va umbla la siguranţele excentricelor; astfel că după remontare nu va mai fi necesară reglarea calajului direcţiei.

REMONTARE Pentru remontare se procedeazăîn ordine inversădemontării: * Se ung articulaţiile cu unsoare LiCaPb2. * Se verifică starea și fixarea burdufurilor de protecţie a casetei. * Se strâng la cuplu piuliţeleaxelor bieletelor de direcţie. * Se strâng la cuplu piuliţelecuplajului elastic. * Se verifică și se reglează: - calajul direcţiei, după care se strâng la cuplu șurubu de fixare a caseteipe traversă; rile - paralelismul.

36 - 4

ANSAMBLU DIRECţIE Palier antizgomot

36

ÎNLOCUIRE PALIER ANTIZGOMOT DEMONTARE 1. Palierantizgomot 2. Bucșe elastice 3. Rondelă de sprijin interioară 4. Rondelă de sprijin exterioară 5. Inel de siguranţă

* Se ridică automobilulpe elevator. * Se demontează roata din partea palierului antizgomot ( dreapta ). * Se demontează: - bieleta de direcţie; - burduful de protecţie. * Se rotește volanul spre dreapta până la retragerea cremalierei. * Se demontează: - inelul de siguranţă; - rondela exterioară. * Se scot cu o șurubelniţă: - ineleleelastice; - palierulantizgomot uzat.

36 - 5

36
REMONTARE

ANSAMBLU DIRECţIE Palier antizgomot

* Se curăţăcu atenţie cremalierași locașulpalierului antizgomot și se unge cu unsoare specială cu MoS2. * Se monteazăineleleelasticepe palierul antizgomot. * Se rotește volanul spre stânga astfel încât cremaliera va ocupa poziţiaextremă dreapta. * Se monteazăpe cremalieră: - palierulantizgomot nou; - rondela de sprijin; - palierulantizgomot vechi. * Se strânge provizoriu corpul articulaţiei( al bieletei de direcţie ). * Se roteștevolanul pânăla retragereacompletăa cremalier i; în acestfel palierul antizgomot e nou intră în locașulsău. * Se demontează: - corpul articulaţiei; - palierulantizgomot uzat. * Se verificădacă palierulantizgomota pătruns în locașulsăuși rondela exterioară nu acoperă canalulinelului de siguranţă. * Se montează: - inelul de siguranţă; - bieleta de direcţie; - burduful de protecţie. * Se verifică și se regleazăparalelismul.

36 - 6

ANSAMBLU DIRECţIE Împingător de direcţie

36

Reglarea jocului împingătoruluise execută ţinândcont de uzura:cremalierei, împingătorului, carcasei. Metodade reglare se va respectaîntocmai ori de câte ori estenevoie să se modifice jocul de cale, în scopul păstrării unei funcţionări normale a casetei dedirecţie. 1. Capac 2. Rondelă elastică 3. Arc 4. Rondele de reglare 5. Împingător Operaţia se execută după demontarea casetei dedirecţie de pe automobil. METODA DE REGLARE * Se prinde caseta de direcţie în menghină. * Se demontează: - capacul( 1 ) al împingătorului; - rondelele de reglare ( 4 ); - rondela elastică ( 2 ); - arcul ( 3 ); - împingătorul ( 5 ). * Se curăţă cu atenţielocașulîmpingătorului și piesele demontate. * Se ung piesele cu unsoare specială cu Mo S2. * Se monteazăpieseleîn locașulîmpingăto rului,mai puţin rondela elastică. * Se confecţioneazăun suport de comparator dintr-un capac vechi.

NOTĂ: Nu rotiţi pinionul de antrenare atâta timp cât capacul este demontat.

36 - 7

36

ANSAMBLU DIRECţIE Împingător de direcţie

MĂSURAREA ÎNĂLţIMII LIBERE H A RONDELEI ELASTICE * Se așează rondela pe o placă cu suprafaţă plană și se măsoară înălţimea rondelei cu comparatorul, folosind un joc de cale cu grosimeacunoscută. * Se reţine valoarea medie.

VERIFICAREA UZURII CREMALIEREI Uzura cremali rei se determinăprin diferenţa e dintre cota maximă și minimă măsurată pe cremalieră în zona centrală. * Se fixează suportul comparatorulu în locul i capacului. Se aduce palpatorul comparatorului în contactcu împingătorul.

* Se reperează punctele A și B din zona centrală a cremalierei în raport cu extremitatea casetei. Măsurătorile se execută întotdeauna din punctul ( A ) spre punctul ( B ). * Se aduce cremaliera în punctul ( A ) și se aduce comparatorul la zero. * Se deplasează încet cremaliera până în punctul ( B ). * Se reduce cremaliera în punctul ( A ).

36 - 8

ANSAMBLU DIRECţIE Împingător de direcţie

36

* Se deplasează cremaliera până în punctul unde cota estemaximă. În acest punct se readuce comparatorul la zero.

MĂSURAREA DISTANţEI ( D ) DEASUPRA ÎMPINGĂTORULUI În poziţiadeterminată anterior se rotește cremaliera cu o cheie fixă, fără a forţa, până când împingătorul vine în contact cu rondelelede reglaj;rotirea se face în ambelesensuri. Se citește deplasarea la comparator și se reţine valoarea cea mai mare.

36 - 9

36

ANSAMBLU DIRECţIE Împingător de direcţie

DETERMINAREA GROSIMII RONDELELOR DE REGLAJ Grosimearondelelor de reglaj se determină pentru punctul cel mai de jos al cremalierei în așa fel îcât să se obţină o precomprimare a rondelei elastice: E = ( D + 0,06 mm ) - H E - grosimearondelelor; D - distanţade deasupra împingătorului; H - înălţimealiberă a rondelei elastice; 0,06 - precomprimarea rondelei. Pentru a obţine o grosime corespunzătoare care se poate forma din rondelele existente, se va micșora valoarea calculatăcu 0,04 mm.

La remontare se așează rondela elastică ( 2 ) în contactcu împingătorul ( 5 ) iar rondelelede reglare ( 4 ) în contact cu capacul ( 1 ). Se va respecta sensul de montare a rondelei elastice. * Se așează setulde rondele determinat prin măsuraredeasupra împingătorului. C ONTROL * Se așează setulde rondele determinat prin măsurarea deasupraîmpingătorului. * Se măsoară distanţa dintre împingătorși rondela de reglare; această distanţă trebuie să fie egală cu înălţimealiberă a rondelei elastice mai puţin 0,02- 0,06 mm. Dacă această valoare nu este respectată se repetă măsurătoarea. * Se demonteazăsuportul comparatorului. * Se scot rondelele dereglare. * Se introduce în locaș unsoare specială cu Mo S2. * Se remontează: - rondela elastică; - rondelelede reglare; - capacul. * Se strâng la cuplu șuruburile de fixare a capacului

36 - 10

ANSAMBLU DIRECţIE Împingător de direcţie

36

EXEMPLU DE CALAJ Distanţa dintre împingătorși rondelelede reglare: D = 1,48 mm Înălţimealiberă a rondelei elastice: H = 1,32 mm Grosimea calei de reglare: E = ( D + 0,06 ) - H = ( 1,48 + 0,06 ) - 1,32 E = 0,22 mm

CAZ PARTICULAR Se poate întâmpla cavaloarea găsită pentru grosimearondelelor de reglaj să fie negativă.

EXEMPLU Distanţa dintre împingătorși rondelelede reglare: D = 1,17 mm Înălţimealiberă a rondelei elastice: H = 1,35 mm Grosimea calei de reglare: E = ( D + 0,06 ) - H = ( 1,17 + 0,06 ) - 1,35 E = - 0,12 mm În acest caz se scoate dinjocul de rondele, o rondelă cu grosimea de 0,15 mm după care se executădin nou măsurătorilepentru determinarea grosimiirondelelor de reglare.

36 - 11

36

ANSAMBLU DIRECţIE Bieletă de direcţie

DEMONTARE * Se demonteazăpiuliţa de fixare a pipei bieletei peport - fuzetă și se depresează rotula bieletei. * Se scoate colierul ( 1 ) de fixare burduf pe carter. * Se desface burduful ( 2 ) de pe carterul direcţiei. * Se îndreaptă marginile rondelei de asigurare ( 4 ). * Se monteazădispozitivulDIR 1306 pe cremalieră imobilizând-o în raport cu carterul direcţiei. * Se deblocheazăcorpul articulaţieidin cremalieră utilizândcheia DIR505. * Se scoate bieleta dedirecţie împreună cu rondela de asigurare ( 4 ) și rondela limitatoare ( 3 ).

A

1 2 3 4 5

REMONTARE * Se pliazăburduful ( 2 ) înspre pipa bieletei. * Se aplicăpe porţiunea filetată a capului articulaţiei adezivul FI AMED R 58. X * Se introduce rondela de asigurare ( 4 ) și rondela limitatoare ( 3 ) ( în această ordine ) pe axul filatatal bieleteide direcţie,trecând pintenul îndoit al rondelei de asigurare prin fereastra rondeleilimitatoa re. * Se înșurubează bieletade direcţie în cremalieră așezând pintenul rondelei de asigurare pe aplatisarea ( A ) de la capătulcremalierei. * Se strânge la un cuplu de 5 daNm corpul articulaţieiîn cremalieră folosind cheia DIR 505 . * Se îndoaie rondelade asigurareîn zona opusă pintenuluiîn cel puţinuna din frezările practica te pe corpul articulaţiei. * Se montează burduful în canalulsău de pe carterul direcţiei. * Se monteazăcolierul burdufului. * Se monteazărotula pipei bieleteiîn portfuzetă. * Se verifică strângerea piuliţei ( 5 ) la cuplu de 4 daNm pe automobil. 36 - 12

ANSAMBLU DIRECţIE Bieletă de direcţie

36

PIPĂ BIELETĂ În cazul în care este uzată doar pipa bieletei, aceasta poate fi înlocuită.

DEMONTARE * Se demonteazăpiuliţa de fixare a rotulei pipei bieletei pe port - fuzetă. * Se depresează rotula pipei din port - fuzetă. * Se slăbește piuliţa ( 5 ). * Se deșurubează pipa bieleteidin capătulbieletă asamblat.

REMONTARE * Se remonteazăpipa nouă executândîn ordine inversă operaţiilede la demontare. * Se verifică strângerea piuliţei ( 5 ) la cuplu de 5 daNm.

36 - 13

36

ANSAMBLU DIRECţIE Bucșă ax volan

ÎNLOCUIRE BUCȘI AX VOLAN DEMONTARE * Se debranșează bateria. * Se demontează: - semicochia inferioară; l - volanul; - comutato de comandă lumini; rul - comutatorul de comandă spălător parbriz; - nuca cardan; - inelul de siguranţă al bucșeisuperioare; - contactorul de pornire. * Se împinge axul volanului cu un dorn de bronz și un ciocan de plasticpână când iesebucșa inferioarădin suportul direcţiei. * Se scoate bucșa superioară.

36 - 14

ANSAMBLU DIRECţIE Bucșă ax volan

36

REMONTARE * Se așează sub bucșa inferioară nouă ( 1 ) o bucșă inferioară veche cu diametrul exterior micșorat cu 2 mm. * Se împinge axul volanului ( 3 ) în sus până când bucșa inferioară nouă intrăîn locașulsău. * Se împinge în jos axul volanului și se recuperează bucșa veche. * Se montezăbucșa superioară nouă ( 2 ) cu ajutorul unei ţevi. * Se verifică poziţionarea corectă a bucșilorîn locașele lor. * Se monteazăinelul de siguranţă ( 4 ) al bucșei superioare. * Se aduce direcţia la punctul mediu.

1

3

2

4

4

* Se strânge piuliţainferioară ( A ) a cuplajuluicardanic. * Se rotește volanul la stânga sau la dreapta și se strânge piuliţa inferioară ( B ) a nucii cardanului. * Când direcţiaeste la punctul mediu ( roţile în linie dreaptă ) unul din capetele șuruburilor cardanice trebuie să fie orientateîn sus. * Se montează: - comutato de comandă lumini; rul - volanul; - semicochia inferioară; l - contactorul de pornire.

36 - 15

36

ANSAMBLU DIRECţIE Ax direcţie

DEMONTARE * Se debranșează bateria. * Se demontează: - semicochia inferioară; l - volanul; - comutato de comandă lumini; rul - releul de semnalizar . e * Se deconectează contactorul de stop și contactorul de aprindere, pornire. * Se demontează: - nuca cardan; - piuliţelede fixare a servofrânei; - servofrâna. * Se decuplează:tija împingătoare a pedalei de frână și cablul de ambreiaj. * Se desfac cele două piuliţe de fixare a coloaneide direcţie și se demonteazăcoloana. REPARARE * Se verifică piesele; ax volan, bucșe ax volan, coloana de direcţie. * Se înlocuiesc piesele defecte sau uzate. REMONTARE * Se execută în ordine inversă operaţiile de la demontare. * Se strâng la cuplu piuliţeleșuruburilornucii cardan.

36 - 16

COMENZI ELEMENTE MECANICE Cilindru principal

37

POMPACENTRALĂ CU I.C. P . ÎNCORPORAT CUPLURI DE STRÂNGERE ( în daNm ) Racordurilecanaliza hidraulice ţiei Piuliţefixare PC cu servofrână 1,3 1,4

COMPONEN ţĂ 1. Pistonprimarasamblatcu garnituri 2. Pistonsecundarasamblatcu garnituri 3. Știft piston primar 4. Știft piston secundar 5. Arc readucere piston primar 6. Arc readucere piston secundar 7. Șurub purjare 8. Traductor ICP A - A Secţiune ansamblu ICP

7

4 8

23

1

6

5

FUNCţIONARE a) FAZA FRÂNĂRII CIRCUITUL FRÂNEI FAţĂ Pistonul primar este comandat de tija împingătoare. O parte a lichidului sub presiune, va acţiona împreună cu arculasuprapistonuluisecundar,iarcealaltăparteva pătrun prin canalizaţie de la etajul super spre cele douăieșiri ce conduc la etrierele frânei faţă. ior CIRCUITUL FRÂNEI SPATE Pistonul secundarîși continuă deplasarea dirijând lichidulsub presiune,prin canalizaţie,la etajulsuperior, spre ieșirea către limitator. În tot acesttimp ansamblu pistonașegarnituri se va aflaîn echilib datorităcelor două arcuri l ru laterale. b) FAZADEFRÂNĂRII După încetarea efortului, cele două pistoane reiau poziţiainiţială sub efectul arcurilor de readucere, timp în care revine lichidul,iar presiuneascadeîn cele două circuite.

37 - 1

37

COMENZI ELEMENTE MECANICE Cilindru principal

CIRCUITUL PRIMAR - PIERDERE PRESIUNE Lipsapresiuniide lichid în circuitul primarconduce la următoarea situaţie: * Pistonulprimar avanseazăpână la știft, deci comandă mecanicpistonulsecundar. Pistonul secundarva creea o presiunede lichid ce va acţionaasupra ansambluluipiston - garnituri deplasându-l spre dreapta, descoperind și cea de-a doua ieșire a circuitului spate ( circuitul by - pass), mărind presiunealichiduluipentru acestcircuit. * În acestmoment, prin intermediul traductorului,la bord se va aprinde lampa martor. CIRCUIT SECUNDAR - PIERDERE PRESIUNE Cele două pistoane ale cilindruluiavansează.Cilindriietrieriai frânei faţă vor funcţiona normal. Pistonul secundarajunge pe știftul său, dar presiuneava scade( datorită defecţiunii). DEMONTARE POMPĂ CENTRALĂ

* Se goleșterezervorul de lichid. * Se debranșeazăconectorul de la traducto rul ICP. * Se demontează cele patru conducte de la pompa centrală. * Se defileteazăpiuliţele de fixare a pompei pe servofrână. * Se demontează pompa.

REMONTARE POMPĂ CENTRALĂ * Înainte de remontare se verifică cursa tijeide împingere a servofrânei minim 30 mm. * Se monteazăpompa centrală pe servofrână reluândoperaţiileîn ordine inversă demontării. După asamblarea cu rezervorul lichiduluide frână și umplerea cu lichid, nu trebuie să apară nici o scurgere în planul de separaţie dintre cele două elemente. FOARTE IMPORTANT: Traductorul I.C.P - ului se montează după aerisirea instalaţiei de frânare. Cuplul de strângere = 2 daNm. Subansamblul I.C.P nu este reparabil. ( I.C.P- indicator cădere presiune ).

37 - 2

COMENZI ELEMENTE MECANICE Cilindru principal

37

REPARARE POMPĂ CENTRALĂ Operaţia se execută după demontarea pompei centrale de pe automobil.

DEMONTARE * Se demonteazărezervorul de lichid de frână, recuperându-secele două garnituri. * Se demonteazătraductorul și șurubul de purjare. * Se fixeazăîn menghină un burghiu de 3,5 mm. * Se introduce burghiulîn știftul elastical pistonului primar. * Se rotește și se trage de pompă până la scoaterea știftului. * Se extrage în acelașimod știftul elastical pistonuluisecundar.

37 - 3

37

COMENZI ELEMENTE MECANICE Cilindru principal

* Se eliminădin alezajulpompei: - pistonulprimar asamblatcu garnituri ( Pp ); - arcul de readucere piston primar; - pistonulsecundarasamblatcu garnituri ( Ps ); - arcul de readucere piston secundar. * Se spală piesele cu alcool, se suflă cu aer comprimat. * Se verifică: - alezajulpompei; - garniturilepistoan elor; - arcurile.

Piesele ”pistonului primar “ Pp și ”pistonului secundar “ Ps nu sunt reparabile. În caz de deteriorare a uneia dintre ele, se va înlocui întreg ansamblu ”piston primar “ și ”piston secundar “. REMONTARE Înainte de remontare pieseleși alezajul pompei vor fi unse cu lichid de frână. * Se monteazăansamblul “ piston secundar” , arcuri readucere și “ piston primar ” . * Se comprimă pistoaneleși se introduc știfturile elastice;fanta știfturilor va fi orientatăspre spatele pompei( spre tija împingătoare ). * Se montează șurubul de purjare. * Se aerisește instalaţiade frânare și se remontează tr aductorul ICP.

37 - 4

COMENZI ELEMENTE MECANICE Amplificator de frânare

37

SERVOFRÂNA MASTER - VAC

CUPLURI DE STRÂNGERE ( în daNm ) Servofrână pe tablier Piuliţăfixare PC cu servofrâna CARACTERISTICI Servofrâna Master- Vac esteun amplificator de frânaredestinatreducerii efortului executat de conducător asupra pedaleide frână și poate fi de 152 mmsau 177,5 mm cu raportminim de amplificare1,9. 1,3 2

OBSERVAţIE: În cazul defectării unui circuit, cursa pedalei va fi mai mare, frânarea realizându-se numai prin circuitul rămas în funcţiune. Servofrâna nu este reparabilă. Singurele repere care se înlocuiesc sunt filtrul de aer și clapeta de reţinere.

37 - 5

37

COMENZI ELEMENTE MECANICE Amplificator de frânare

DEMONTARE * Se goleșterezervorul de lichid. * Se debranșeazăcele patru conducte rigide de frână de la pompă. * Se debranșează conectorul electric de la traductorul I.C.P. - ului. * Se demontează pompa centrală de pe servofrână. * Se debranșează tubul de depresiune de la servofrână. * Se demontează: - axulfurcii de l gătură la pedal ( 1 ) e ă . - piuliţele de fixare a servofrânei de tablier. * Se scoate servofrâna. REMONTARE Înainte de remontare se verifică: - reglajul gărziipompeicentralede frână carese obţine acţionând piuliţa tijeiîmpingătoare “ P ” pentru a obţine cota X = 9 mm între extremitatea tijei și suprafaţa de susţinere a pompei de frână. - reglajulpentru obţinerea cotei L = 131 mm se realizează acţionând prin înșurubarea sau deșurubarea furcii C, urmată de blocarea contrapiuliţei E. * Pentru remontare se executăoperaţiileîn ordinea inversă demontării. * Se purjeazăcircuitul de frânare.

37 - 6

COMENZI ELEMENTE MECANICE Amplificator de frânare

37

CONTROLUL ETANȘEITĂŢII

Verificarea etanșeităţii servofrânei se realizează pe automobil, cu circuitul hidraulic în stare de funcţionare.

* Se branșeazăvacuumetrul între servofrânăși colectorul de admisieprin intermediul unui racordîn “ T ”. Furtunul de legătură al vacuumetrulu va i fi cât mai scurt. * Se pornește motorul și se lasă să funcţionezela ralantitimp de 1 min. * Se obturează furtunul de depresiunecu obturatorul MOT 453. * Se oprește motorul. * Se urmăreșteindicaţiavacuumetrului.

Dacădepresiunea scade cumai mult de 33 mbar ( 25 mm Hg ) în 15 secundeînseamnă că există o pierdere: la supapa de reţinere - se înlocuiește supapa, sau la membrana servofrânei se înlocuieșteservofrâna. * Se demontează obturatorul MOT 453. * Se debranșeazăfurtunul de depresiune. * Se branșează tubul de depresiunela servofrână. În cazul în care servofrâna nu funcţionează, dar sistemul defrânare funcţionează, atunci efortul de acţionare la pedală este mărit.

37- 7

37
DEMON TARE

COMENZI ELEMENTE MECANICE Pompa de vid

Se demonteazăansamblulfiltru de aer. Se debranșează de la pompa de vid: - racordulînclich etabilal tubului de depresiune, - tubul de plasticce duce la butelia(rezervorul) de vid (cazul automobilelorcu tracţiune integrală). Se demonteazăcele două șuruburi de fixare pompă vid pe chiulasă. Se demonteazăpompa de vid.

REMON TARE

Se procedeazăîn sens invers ca la demontare.

37 - 8

COMENZI ELEMENTE MECANICE Supapa de reţinere amplificator de frânare

37

ÎNLOCUIRE FILTRU AER DEMONTARE * Se demonteazăservofrâna de pe automobil. * Se slăbește contrapiuliţași sedemontează: furca de cuplare și contrapiuliţa. * Se scoatefiltrul vechi, F. REMONTARE * Se monteazăfiltrul nou. * Se montează: - contrapiuliţa; - furca de legătură. * Se reglează cota L. * Se strânge contrapiuliţape furcă. * Se monteazăservofrâna pe automobil. * Se purjeazăcircuitul de frânare, dacă este cazul.

ÎNLOCUIRE CLAPETĂ DE REţINERE Operaţia se executăfără demontarea servofrânei de pe automobil. DEMONTARE * Se debranșeazătubul de depresiune. * Se demontează clapeta prin rotire și tragere. * Se demontează garnitura clapetei de reţinere. REMONTARE * Se verifică starea garniturii clapetei; se înlocuieșteaceasta dacă este necesar. * Se monteazăgarnitura clapetei. * Se montează clapeta de reţinere nouă. * Se branșeazătubul de depresiune.

37 - 9

37

COMENZI ELEMENTE MECANICE Comanda Frâna de mână

Levierul la planșeu, comandă mecanica, acţionândpe roţile spate. CUPLURI DE STRÂNGERE ( în daNm ) Șuruburi fixare ans. levier frână mână pe planșeu Piuliţăstrângere cablu primar pe palonier 1,2 2

REGLARE * Cu roţile spate suspendate și levierul frânei în poziţia neacţionat, se strânge piuliţa moletată Mpână când garniturilesaboţilorvin în contactlejer cu tamburul. * Se strânge contrapiuliţa Nla cuplu. * Reglajultrebuie astfel efectuat încât să se asigure o cursă de min. 7 dinţi, a levierului de comandă, până la blocarea roţilor. * Reglajulse face ori de câteori uzura saboţilor impune aceasta. * Reglajulfrâneide mână se face numai după reglajulfrâneispate.

M N

37 -10

COMENZI ELEMENTE MECANICE Levier de comandă Frâna de mână

37

DEMONTARE

* Se debranșează bateria. * Se ridică automobilulcu un elevator. * Se eliberează frâna de mână. * Se destinde cablul primar din articulaţia basculantă. * Se demonteazăornamentulfrânei de mână. * Se demontează șuruburile de fixare a levierului frâneide mână pe plașeu. * Se eliberează levierul frânei de mână. * Se demontează: - inelulde blocare al axului furciicablului primar; - axul furciicablului primar; - levierul frânei de mână.

REMONTARE * Se unge axul furcii cabluluiprimar cu unsoare specialăcu Mo S2. * Se cupleazăcablul primar. * Se monteazălevierul frânei de mână. * Se monteazăornamentulfrânei de mînă. * Se regleazăfrâna de mână. * Se coboară automobilulpe sol. * Se branșează bateria.

37 -11

37

COMENZI ELEMENTE MECANICE Cabluri frană de staţionare

ÎNLOCUIRE CABLU PRIMAR FRÂNĂ DE MÂNĂ DEMONTARE * Se demontează levierul frânei de mână. * Se decuplează cablul primar din articulaţiabasculantă. * Se demontează opritorul tecii cablului primar. * Se demonteazăcablul primar.

REMONTARE * Se așează un cordon de masticîntre planșeuși carcasacablului primar. * Se monteazăcablul primar. * Se monteazăopritorul tecii. * Se monteazălevierul frânei de mână. * Se regleazăfrâna de mână.

37 - 12

COMENZI ELEMENTE MECANICE Cabluri frană de staţionare

37

ÎNLOCUIRE CABLU SECUNDAR FRÂNĂ DE MÂNĂ DEMONTARE * Se debranșează bateria. * Se eliberează frâna de mână. * Se ridică automobilulcu un elevatorcu 2 coloane. * Se desfac piuliţele M și N. * Se eliberează cablul secundar din levierele frânei mână ale frânei spate. * Se scoate cablul secundar din opritoarele de pe platourile de frână și din opritoarele de pe planșeu. * Se înlătură cablul secundar. REMONTARE * Se prinde cablul secundarla levierele frânei spate. * Se prinde cablul secundarîn: - palonier; - opritoarele de pe platourile de frână; - opritoarele de pe planșeu. * Se regleazăfrâna de mână. * Se strânge la cuplu piuliţa M. * Se strânge piuliţa N.
M N

37 - 13

37

COMENZI ELEMENTE MECANICE Compensator de frânare

VERIFICARE - REGLARE LIMITATOR DE FRÂNARE * Se așează automobilul pe rampa de revizie astfel ca roţile să se afle în contact cu solul ( autocamionetafiind cu sarcina nulă și o persoană la bord ). * Se branșeazăîn locul șurubului de purjare a cilindrului receptor de frână un manometru de control FR 214 - 02. Se desface furca de trecere de pe arcul mare. * După 3, 4 apăsări succesive pedala de frână rămâne apăsată. +0 * Se citește valoarea presiunii care trebuie să fie 20 bari
-2

* Pentru obţinerea acesteiase deformează,prin îndoire lamelasuportului limitatorului de la bază ( zona Z ) în sensulscăderii presiunii (spre interior ).

37 -14

COMENZI ELEMENTE MECANICE Compensator de frânare

37

O1

O2

O

* După obţinerea presiunii de 20 - 2bar, cu pedala apăsată, se trece la culisarea furcii de trecere ( 3 ) până la contactulcu levierul de acţionare al limitatorului. * În acestmoment se blochează furca de trecere prin intermediul șurubului ( 1 ) și a piuliţei( 2 ). * Se eliberează pedala, se face purjarea circuitului defrânare. * Se demonteazămanometrul și reglajulesteconsiderat terminat. OBSERVAţIE:
0 Cu limitatorul în stare montată, în situaţia de reglare a presiunii de +20 bar, -2 atunci când aceasta nu poate fi obţinută, se va trece la înlocuirea limitatorului. Se interzice repararea limitatorului !

+0

37 - 15

37

COMENZI ELEMENTE MECANICE Pedala ambreiaj

DEMONTARE

* Se scoate agrafa de siguranţă ( 1 ). * Se desface arcul ( 2 ) al axului cablului de ambreiaj. * Se scot știfturile și axul ( 3 ) al tijei de împingerea cilindrului princ ipal. * Se scoate pedala de ambreiaj din axul pedalier. * Cu ajutorulunui cui de bronz se împinge axul pedalierului spre dreapta,apoi se scoate pedala frânei.

REMONTARE * Se unge axul ( A ) cu unsoare specială Mo S2. * Se monteazăîn ordine: - pedala de frână ( F ); - rondela ( C ). * Se introduce axul ( A ) împreună cu știftul elastic( B ) în suportulpedalei. * Se introduce axul în alezajulsuportului al doilea apoi se așează: - rondela ( D ); - pedala ambreiaj ( E ). * Se asigură ca știftul elastic ( B ) să fie bine așezatîn locașulsău. * Se montează siguranţa ( 1 ). * Se fixează: - cablul ambreiajului; - tija de împingere a cilindrului principalpe pedala frânei. * Se reglează: - cursaambreiajului; - cursa frânei.

37 - 16

COMENZI ELEMENTE MECANICE Comanda ambreiaj: reglare

37

ÎNLOCUIRE CABLU AMBREIAJ DEMONTARE * Se demontează cablul de la levierul de comandă ambreiaj. * Se demontează agrafa ( 1 ) de fixare a pedalei. * Se împinge axul spre dreapta și se scoate pedala. * Se eliberează arcul de rapel ( 2 ) și se demonteazăaxul ( 3 ) al furcii. * Se demonteazăfurca. * Se eliberează cablul din opritorul mantalei de pe suportul pedalierului și se demontează.

REMONTARE * Se executăîn ordine inversă operaţiile de la demontare. * Se unge: - axul pedalei; - axul furcii. * Se regleazăgarda ambreiajulu i. REGLARE GARDĂ AMBREIAJ * Se deblochează contrapiuliţa ( 1 ). * Se strânge sau se desface piuliţa( 2 ) până când se obţine cursa de 2,5 - 3,5 mm la capătul levierului. * Se blocheazăcontrapiuliţa.

37 - 17

37

COMENZI ELEMENTE MECANICE Ansamblu suport coloană de direcţie și pedalier

DEMONTARE * Se demonteazăpedalele de acceleraţie, frână și ambreiaj. * Se demontează șuruburile ( 2 ) de fixare suport corp pedalier( 1 ) pe tablier. REMONTARE * Se procedeazăîn sens invers operaţiei dedemontare, prin strângerea șuruburilor la un cuplu de 1,5 - 2,5 daNm.

2

1

37 -18

COMENZI ELEMENTE MECANICE Pedală de acceleraţie

37

ÎNLOCUIREPEDALĂ ACCEL ERAţIE
DEMONTARE * Se eliberează pedala de acceleraţie demontând agrafa ( 8 ), șaiba( 7 ) și axul de articulaţie ( 6 ). * Se demonteazăpiuliţele ( 2 ) de fixare suport pedală și se degajeazăpedala de acceleraţie ( 3 ).

8 7 1 6

2

3

5 4

REMONTARE * Remontarea se face în ordinea inversă operaţiei de demontare, după care se reglează cursa peda la poziţia “ maxim ” aclapetei, ca se obţine prin apă lei re sarea pedalei până la talonarea ei pe limitatorul ( 4 ) și prin reglarea știftului filetat( 5 ) în aceastăpoziţie. ÎNLOCUIRE CABLU COMANDĂ ACCELERAţIE DEMONTARE * Se acţioneazăasupra șurubului de fixarea cablului ( 1 ) de pe pârghia comandă acceleraţie, apoi se scoate agrafa ( 8 ), șaiba ( 7 ) și axul articulaţie ( 6 ), eliberând fixarea cu pedala acceleraţie. REMONTARE * Se realizeazăîn ordinea inversă demontării,urmată de reglajulcorespunzător al pedalei de acceleraţie.

37 - 19

37

COMENZI ELEMENTE MECANICE Comandă externă viteze

DEMONTARE * Se desprinde arcul de readucere ( 1 ). * Se demonteazășurubul bieleteide comandă de pe cuzinetulaxului de comandă. * Se demonteazăcele patru piuliţe M8 de fixare a suportului ( 2 ) al cutiei comandă cutie viteze * Se demonteazășuruburileM 7 de fixare a burdufuluilevierului de comandă. * Se scoate ansamblu comandă vitezede pe automobil. * Se demontează brida de fixare ( 3 ) de pe bieleta de comandă ( 4 ).

2

6 5

3

7

4

1

* Se demonteazăinelul de siguranţă din capătullevierului de comandă. * Se demontează levierul de comandă de pe bieleta de comandă și se recuperează cele 2 rondele elasticeși rondeleleplate. * Se demontează cele 4 șuruburi M7 de asamblare a cutiei de comandă ( 5 ) cu suportul acesteia. * Se demonteazăcolierul și burduful de protecţie( 6 ). * Se demontează inelul elastic φ 68 ( 7 ). * Se scot:burdufulasamb resortul, inelulelastic,rondela elastică,capacul și palierul rotulei. lat, * Se extrage levierul de comandă. * Se verifică starea bucșelor de preluare joc radial - axial. * Se înlocuiesc piesele uzate sau deteriorate.

37 - 20

COMENZI ELEMENTE MECANICE Comandă externă viteze

37

REMONTARE Remontarea se execută înordine inversă demontării. Înainte de montare se ung piesele cu unsoare UM 170 Li Ca Pb 2M. Se strâng la cuplușuruburile și piuliţelede fixare: - piuliţe M8 ..........................1,5 - 2 daNm - șuruburi M7 .......................... 1 - 1,5 daNm REGLAJCOMANDĂ VITEZE
* Se cuplează levierul de ieșire al cutiei de viteze în treapta a IV - a. * Se pune în contact bușonul levierului de comandă cu o cală de 13 +/- 0,5 mm, plasată între peretele cutiei de comandă și bușon având respectată și cota W = 56 +/- 1 mm. * Se strâng la cuplu șuruburile ( 1 ) și ( 2 ) ale bridei de fixare ( 1,8 - 2,2 daNm ) și șuruburile ( 3 ) și ( 4 ) ale articulaţiilor elastice din capătul a xului de c oma ndă ( 1, 1 - 1,9 daNm. ) respectându-se cota L = 10 mm. Brida trebuie să fie în poziţie orizontală cu capetele șuruburilor în jos. * Se fixează arcul de rapel.

13 +/- 0,5

NOTĂ: Înainte de montaj se vor unge articulaţiile cu unsoare LiMo S2.

1

2

3

10

4

37 - 21

SISTEM COMANDĂ ELECTROVACUUMATICĂ CUPLARE 4X4 Prezentare

38

Comanda electrovacuumatică4x4 este utilizată pentru vehiculeleutilitare Dacia Pick Up, Double Cab echipatecu cutie de vitezetip 51 C, în scopul cuplării transmisieifaţă. Acest lucru estepermisdupă oprireaautomobilului sauîn mers, la o vitezăde maxim 10 km/h, după debreiere. 2 3 1 4

5

12

7 6 8 9 10

11

Elementelespecifice acestuisistemse pot identifica în figura de mai sus: - capsulavacuumatică(12) - fixată pe semicarterul dreapta al cutiei viteze(11); are rolul de comandă mecanicăa cuplării și decuplării transmisieifaţă; - electrovalvele(3 și 4) sunt situateîn compartimentulmotor,pe dublura aripii dreapta. Acesteaau rolul de deschidere sau închidere al traseuluide vacuum între pompa de vacuum (1) și cele două compartimenteale capsuleivacuumatice. - contactorul “4x4” - este situat pe planșa bord. În momentul acţionării acestuia se comandă cuplarea transmisieifaţă. - releul intermediar - estesituatsub planșabord, în partea stângăși comandă aprinderea martorului “4x4” de pe tabloul de bord, în momentul realizării cuplării transmisieifaţă. - rezervorul de vacuum (5) - se află în compartimentulmotor,fiindfixat cu un șurub de coloana amortizoruluidreapta. - ansamblul conductelor comandă vid - realizează traseul de vacuum între pompa de vacuum,rezervorul de vacuum, electrovalve și capsulavacuumatică. - supapa vid unisens(2) - estesituatăpe furtunul de legătură dintrepompa de vacuum și rezervorul de vacuum; Sistemul funcţionează pe baza vacuumului creat de pompa de vacuum (1), care în timpul funcţionării motorului acţioneazăasupra membranei ce desparte cele două compartimenteale capsuleivacuumatice(12). Aceastava impune deplasarea longitudinalăa axului capsulei,care prin intermediul levierului de comandă (6) va acţionaaxul comandă cuplare transmisiefaţă (7), situatîn partea dreaptă faţă a cutiei de viteze(11). Astfel serealizează cuplarea transmisiei faţă și trecerea de la tracţiunea spate la tracţiune integrală (4 x 4). 38 - 1

38

SISTEM COMANDĂ ELECTROVACUUMATICĂ CUPLARE 4X4 Reglare comandă electrovacuumatică

Se suspendă automobilulpe elevator. Se demonteazăsplintul de fixare al bolţului (8) de legătură dintre axul capsuleiși levierul de comandă (6), apoi se extrage bolţul din locaș. Se rotește roata dreapta faţă și se stabilesc poziţiilecuplat-decuplatacţionândaxul comandă transmisie faţă. Cursa axului comandă transmisie faţă este de 11,5 mm. Se acţionează axul comandă transmisie faţă (7) în poziţia decuplat, apoi se rotește bucșa filetată(9) situatăpe axul capsulei,astfel încât gaura din furca axuluicapsuleisă coincidăcu gaura din levierulde comandă. Se introduce bolţul (8) în această poziţieși se asigură cu splintul. Se verifică poziţia decuplat a transmisiei faţă; condiţia de decuplare este realizată atunci când roata dreapta faţă se va roti ușor,iar în cutia de vitezenu se vor auzi zgomote de angrenare a pinioanelor . Se blochează poziţiabucșei filetate de pe axul capsulei cu piuliţaalăturată (10). Pentru buna funcţio nare a acestuisistem,în cazul intervenţiilo trebuie respectateurmătoarele r cerinţe: - Condiţia de etanșeitate a sistemului (tubulatură, rezervor de vacuum, electrovalve, capsulă vacuumatică ) trebuie să se realizeze la o depresiune de 0,07 MPa = 0,7 bar, care trebuie să se menţină timp de 30 secunde. - Supapa de vid unisens - se va monta astfel încât săgeata de pe corpul acesteia să fie orientatădinspre electrovalve spre pompa de vacuum. - Cuplul de strângerepentru fixarea capsulei vacuumatice este de 1,8 - 2 daNm. - Cuplurile de strângerepentru fixare suport capsulă sunt de: - 1,8 - 2 daNm pentru șuruburile M8 x 1,25 x 18 și - 1,9 - 2,2 daNm pentru șurubul M10 x 1,5 x 20 - Cuplul de strângere șurub fixare rezervor vacuum = 0,32 - 0,6 daNm. - Modulde branșareal conductelor de vid dintre electrovalve și capsulavacuumatică esteconform desenului:racordul dinspre axul capsuleivacuumaticese branșeazăla electrovalva ce are racordurile de o parte și cealaltăa corpului acesteia, iar racordul din partea opusă axului capsuleise branșează la electrovalva ce are racordurile de aceeași parte a corpului acesteia.

38 - 2

SISTEM COMANDĂ ELECTROVACUUMATICĂ CUPLARE 4X4 Capsulă vacuumatică

38

DEMON TARE

Se suspendă automobilulpe elevator. Se debranșeazăconectorul capsuleivacuumatice. Se debranșeazăfurtunele vacuum de la capsulă. Se demontează splintulde fixare al bolţului și seextrage bolţul ce cuplează axul capsuleicu levierul comandă C.V. Se demonteazăpiuliţele de fixare capsulă pe suport.

REMON TARE

Se efectueazăîn ordine inversă demontării. NOTĂ: Se va ţine cont de poziţia în care au fost branșate furtunele la capsulă, de la electrovalvele corespunzătoare. După înlocuirea capsulei se va efectua reglarea comenzii electrovacuumatice.

38 - 3

38

SISTEM COMANDĂ ELECTROVACUUMATICĂ CUPLARE 4X4 Electrovalvă

DEMON TARE

Se debranșează conectorul de la electrovalvă. Se debranșeazăfurtunele de la electrovalvă. Se demonteazășurubul fixare electrovalvă.
REMON TARE

Se efectueazăîn ordine inversă demontării. NOTĂ: Se va ţine cont de poziţia în care au fost branșate furtunele la electrovalvă, înaintea debranșării.

38 - 4