P. 1
Suport Curs Sociologie

Suport Curs Sociologie

|Views: 7|Likes:
Published by Alina Caradeanu

More info:

Published by: Alina Caradeanu on Sep 14, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/10/2013

pdf

text

original

Sections

 • Tema 1 Sociologia şi cunoasterea vieţii sociale
 • Tema 2 Metodele de cercetare a realităţii sociale
 • Tema 3 Cultura
 • Tema 4 Socializarea şi construcţia sinelui
 • Tema 5 Instituţii sociale. Status şi rol
 • Tema 6 Familia - instituţie socială fundamentală
 • Tema 7 Grupul social
 • Tema 8 Organizarea socială. Birocraţia
 • Tema 9 Comunităţi teritoriale
 • Tema 10 Devianţă şi control social
 • Tema 11 Rasă şi etnie

Concepte fundamentale în sociologie

Tematică curs: 1. Sociologia şi cunoaşterea vieţii sociale 2. Metode de cercetare în sociologie 3. Cultura 4. Socializarea şi construcţia sinelui 5. Instituţii sociale. Status şi rol 6. Familia - instituţie socială fundamentală 7. Grupul social. 8. Comunităţi teritoriale 9. Organizarea socială; Birocraţia 10. Devianţă şi control social 11. Rasă şi etnie

Tema 1 Sociologia şi cunoasterea vieţii sociale
După parcurgerea acestei teme veţi învăţa: 1. De la ştiinţa modernă la sociologie. Puncte de reper 2. Fondatorii sociologiei 3. Principalele perspective şi abordări în sociologie 4. Cunoaştere comună şi cunoaştere ştiinţifică – sociologie ştiinţifică şi sociologie a simţului comun În ajunul Crăciunului anului 1629 Galileo Galilei încheia redactarea celebrei sale lucrări “Dialogo”. Cartea era scrisă chiar în forma unui dialog între trei personaje, Salviati, care era chiar purtătorul ideilor lui Galilei, Sagredo, denumit după un personaj real, un negustor veneţian şi Simplicio, cel care reprezenta tipul tradiţional al adversarilor teoriilor lui Galilei. Simplicio era de fapt purtătorul de cuvânt al teoriei aristotelice, adică a concepţiei oficiale asupra lumii susţinută de Biserică. Lucrarea s-a bucurat de un succes imens, dar şi de reacţia promptă a bisericii. Astfel, la 1 octombrie 1632 Inchizitorul din Florenţa la somat pe Galilei să se prezinte la Roma pentru a răspunde pentru afirmaţiile defăimătoare cuprinse în carte. Deşi se bucurase adeseori de o anumită toleranţă din partea înalţilor prelaţi, Papa Urban al VII-lea chiar, îi fusese cu mulţi ani în urmă coleg la Academia ei Linei, acum se considera că Galileo a trecut dincolo de limita toleranţei. Aşa cum era de aşteptat, după mai multe audieri, în 22 iunie 1633 Galilei a fost obligat să pronunţe formula de abjurare. După aceasta a fost obligat să se retragă şi să trăiască la vila sa de lângă Florenţa fără posibilitatea de a mai putea publica. Cu toate acestea, Galilei este ultimul mare gânditor care este sancţionat de biserică. Chiar şi arestul sau la domiciliu nu a fost unul extrem de sever, permiţându-i, în ciuda interdicţiei, să publice chiar o lucrare în Olanda. A mai trăit încă nouă ani. Printr-o coincidenţă cu totul remarcabilă, în anul în care murea Galilei, avea să se nască, de data aceasta undeva în Anglia, în ziua de Crăciun a lui 1642, cel care a fost adesea considerat cel mai mare om de ştiinţă al modernităţii, sir Isaac Newton. Lucrarea sa capitală, Principiile matematice ale filosofiei naturale, apărută în 1687, avea şi ea să intre în conflict cu modelul oficial al lumii. De data aceasta însă 2

lucrurile stau complect diferit. Nimeni nu mai pune la index lucrarea, ba chiar Newton este la un moment dat gata să renunţe la singurul capitol al lucrării în care mai trata oarecum problema filosofică a sistemului lumii. Lucrarea avea trei părţi. Una era despre mişcarea corpurilor, o alta despre mişcarea corpurilor în mediu rezistent şi o a treia, total diferită ca şi conţinut, intitulată despre sistemul lumii. Întro scrisoare pe care a trimis-o celebrului astronom şi bunului său prieten Edmund Halley, chiar înainte de publicare, în iunie 1687, Newton se arăta dispus să renunţe la această ultimă parte scriind “…filosofia este o doamnă atât de impertinentă încât este mai bine să fii încurcat în procese judiciare decât să ai de a face cu ea…”. De ce dorea Newton să renunţe? Pentru că într-adevăr ultima parte era mai degrabă un discurs filosofic, nu foarte diferit de cel oferit în Dialogo lui Galilei, în timp ce în primele două părţi era vorba de cu totul altceva. Era vorba de ştiinţă pur şi simplu. Principiile matematice ale filosofiei naturale ar putea fi considerată astfel certificatul de naştere a ştiinţei moderne.

De la ştiinţa modernă la sociologie
Ştiinţele care îşi propun cercetarea realităţii naturale, au apărut practic în secolul XVII. Domeniul uman, ca şi cel social au intrat în aria de cuprindere a ştiinţei moderne mult mai târziu, abia în secolul XIX. Constituirea unei ştiinţe a societăţii reprezintă un demers incomparabil mai dificil, dată fiind complexitatea domeniilor uman şi social. Această complexitate este dată în primul rând de dimensiunea subiectivă pe care o incumbă demersul de cunoaştere a societăţii. Cercetătorul social este el însuşi parte a realităţii pe care o studiază, realitate căreia îi sunt specifice elemente care nu pot caracteriza realitatea fizică . Acţiunile oamenilor în societate sunt caracterizate de conştiinţa de sine, de voinţa, ele sunt guvernate de valori şi norme, toate acestea fiind elemente care nu pot exista la nivelul lumii fizice. Studierea vieţii sociale nu poate reprezenta un proces la fel de simplu, comparativ cu demersul cunoaşterii lumii naturale. Cu toate acestea, la începutul secolului XIX fizica, în special mecanica cerească, reprezenta, prin dezvoltarea sa spectaculoasă, un model pentru modul de constituire al celorlalte ştiinţe. Succesele fizicii erau deja incontestabile şi erau traduse în tehnologii, ceea ce nu se mai întâmplase până atunci. Ştiinţele naturii ajunseseră să

3

Evident perspectiva sa este una evoluţionistă. ci mai degrabă postula acest model. ca şi cea a secolului pe care îl parcurgea. la propriile domenii de investigaţie. Pentru Comte cheia dezvoltării ştiinţelor o reprezenta metoda. implicit de astronomie şi de celelalte discipline dezvoltate pentru alte tipuri de cunoaştere mai puţin dezvoltate. Trecerea prin cele trei stadii. unul pozitiv. este vorba de cunoaşterea “pozitivă”. Este vorba de stadiul teologic. ci doar cu ajutorul creionului. care a şi fost numita aşa. reprezenta pentru el tocmai această legitate universală. Ceea ce făcea ca mecanica cerească să poată prezice mişcarea corpurilor. care este constituită “după chipul şi asemănarea“ fizicii newtoniene. Ideea era aceea de a utiliza modelul propus de fizică. era tocmai metoda nouă propusă de fizică pentru cunoaşterea lumii. hârtiei şi evident a legilor fizicii exprimate în formule matematice. a omului şi a cunoaşterii în general. Evoluţia societăţii. Apare astfel evident de ce cercetătorii din alte domenii încearcă să aplice metodele de cunoaştere. este vorba de măsurarea fenomenelor. Evident Comte nu demonstra. Fondatorii sociologiei Prima astfel de încercare. În cursul sau de filozofie pozitivă publicat în anii 30 ai secolului XIX el propune o fizică socială. Trebuie să recunoaştem că am putea privi istoria universală destul de uşor. Este vorba de cunoasterea empirică a realităţii. de stadiul metafizic şi în final de ultimul stadiu. cel al gândirii pozitive. mai precis evoluţia metodelor de cunoaştere. inclusiv de exemplu descoperirea unei planete. care s-a concretizat într-un demers teoretic închegat. la maturitate. cel puţin ca moderni. Ca şi la Newton trebuia să existe o lege fundamentală a evoluţiei societăţii. este aceea a sociologului francez Auguste Comte. Dar chiar şi dezvoltarea copilului pare a trece prin astfel de stadii. aşa cum există o lege universală a mişcării corpurilor. evident 4 . este vorba de Neptun. forma supremă de cunoaştere reprezentând-o metoda pozitivă. ea cuprinde chiar un capitol de statică şi unul de dinamică. unul al credinţelor profunde şi nonraţionale în copilărie. legea celor trei stadii. fiind una care trecea prin trei stadii universale. fără ajutorul nici unui instrument tehnic. pentru ştiinţele sociale. unul meditativ metafizic în adolescenta şi în final.facă predicţii asupra evoluţiei fenomenelor şi proceselor şi în acest fel noul mod de a face ştiinţă părea a reprezenta singura modalitate de dezvoltare a cunoaşterii. într-o asemenea manieră. consacrate deja în fizică.

Aparent. trebuie să spunem că cel puţin parţial această trecere a reprezentat un tip de proces esenţial în constituirea societăţii moderne. Unul celebru. Aceasta pentru că el este un barbarism. Un al doilea moment important în acest proces îl reprezintă cel marcat de Herbert Spencer. deci înainte de celebra lucrare “Originea speciilor” a lui Charles Darwin. mergându-se în istorie spre societăţi tot mai evoluate. mulţime. El este primul care propune un model al construcţiei 5 . demersul pare să se repete. În fapt. la fel ca la Comte. Cu toate acestea el depăşeşte mecanicismul simplist propus de Comte şi cumva se apropie mai mult de natura socialului. pentru Spencer. Este drept că ulterior. Este vorba de Karl Marx. aşa cum s-ar părea la prima vedere. însă nu este vorba în fapt de un darwinism autentic. îmbătrânesc chiar. Societăţile se comportă asemănător unor organisme. În fapt. Un autentic pas înainte îl va realiza însă un german. Instrumentul metodologic de sprijin în demersul sau nu îl mai constituie însă fizica. Este evident că realizarea finală a lui Comte este departe de modelul de plecare. ele cresc. lucrare apărută în 1859. întrucât provine din două cuvinte cu origini diferite. datorită domeniului său. deşi nu pentru calitatea sa de fondator al sociologiei. Spencer s-a raportat şi la lucrările lui Darwin. cea mai complexă dintre toate. deşi poate nu foarte inspirat pentru un extrem de rafinat om de cultură cum era el. Spencer începe să publice ideile sale despre evoluţia societăţilor la începutul deceniului sase al secolului XIX.socială. Din acest motiv teoria sa a mai fost denumită şi darwinism social. care sta pentru ştiinţă. în cizelarea propriei teorii. atât Darwin cât şi Spencer se bazează pe o paradigmă culturală evoluţionistă. de la latinescul “socios”. Termenul de sociologie este propus chiar de Comte. Dominanta centrală a acestei evoluţii a reprezentat-o în istorie. Modelul biologist al lui Spencer nu este nici el unul care să fie susţinut empiric şi poate nici măcar unul foarte consistent teoretic. prea simplă pentru un domeniu atât de complex. şi pe care o va considera regina ştiinţelor. consacrată şi omnipotentă în epocă. De biologism însă da. Ştiinţa societăţii doar începe să se constituie prin Comte. mai dezvoltate. Pentru el sociologia reprezintă această nouă ştiinţă. De fapt. trecerea de la societăţile militare la societăţile industriale şi. societate şi grecescul “logos”. populaţie. Spencer caută aceleaşi legi universale ale evoluţiei societăţilor. sociologul francez nu a făcut decât să înceapă un drum şi nicidecum să îl finalizeze. se dezvolta. Trebuie să spunem însă că nu este vorba în realitate de o aplicare a darwinismului în sociologie. El pleacă din acest motiv de la modelul evoluţionist al selecţiei naturale propus în biologie. Societăţile evoluează asemănător speciilor.

el nu cuprinde şi nu asumă pe de–a întregul natura specifică acestuia. obiectul său de studiu fiind acţiunea socială. dar şi natura. el este revendicat deopotrivă şi de filosofia socială. Marx utilizează însă în continuare. În esenţă este vorba însă de conflictul de clasă. Evoluţia socială este în principal dată de dialectica raporturilor conflictuale dintre aceste clase. este caracterizată de un mod de producţie. pentru el. Este vorba de Max Weber. adică de la înţelegerea acţiunilor sociale. Abordarea sa este una economică. ca şi predecesorii săi. Simpla 6 . în fiecare formaţiune social-econmică există două clase aflate în relaţii antagonice. ci cu unul pur social. la baza dinamicii vieţii sociale stă conflictul. Marx este considerat în istoria sociologiei ca fiind creatorul perspectivei conflictualiste. iar forţele care pun în mişcare societatea îşi au originea. a cuprinderii semnificaţiei pe care ea o are pentru subiecţii care acţionează. Este nevoie de o construcţie metodologică proprie sociologiei. conceptul de forţă. El este autorul sociologiei interpretative. Acest lucru se va realiza doar prin intermediul unui alt gânditor german. Metodele de cunoaştere a socialului nu pot să fie reduse la instrumentarul metodologic al ştiinţelor naturii.teoretice a sociologiei care are o baza autentic socială. formaţiune social-economică. Natura antagonică a relaţiei este dată de natura proprietăţii asupra mijloacelor de producţie. în societate. Acţiunea socială nu poate fi însă cercetată în afara înţelegerii subiective. Motorul vieţii sociale îl reprezintă conflictul social. Şi el caută o legitate universală a evoluţiei societale. Deşi se aproprie de social. ca şi predecesorii. aceasta deoarece. Fiecare societate istorică. Aceasta este legea concordanţei dintre forţele şi relaţiile de producţie. acesta compunându-se tocmai din dialectica relaţiei conflictuale dintre forţele şi relaţiile de producţie. Deşi teoria sa. şi oarecum în aceeaşi manieră. Sociologia nici nu mai este pentru el o ştiinţă a societăţii. ca şi cel de lege. are şi ea o dimensiune evoluţionistă. Demersul constituirii sociologiei nu se opreşte la Marx şi de altfel. Ştiinţele naturii sunt foarte dezvoltate comparativ cu sociologia. Weber renunţă din start la întreaga construcţie metodologică naturistă. deci care se află în conflict. însă nu poate fi postulată valoarea lor metodologică pentru ştiinţele sociale. adică a sociologiei care consideră că procesul de cunoaştere a vieţii sociale trebuie să plece de la comprehensiune. pe care o să o prezentam de altfel în cadrul altor teme. Nu mai avem evident de a face cu un model fizicalist şi nici cu unul biologic. El renunţă chiar la conceptul de societate. care este mult prea filosofic şi utilizează conceptul de formaţiune social-economică.

Ştiinţa socială trebuie constituită deci altfel. Din acest motiv vorbim în sociologie de existenţa mai multor perspective de raportare la viaţa socială. şi cu sfârşitul secolului XIX putem spune că procesul constituirii sociologiei s-a încheiat. Secolul XIX a impus noua ştiinţă a societăţii. prezentat deja. considerând că sociologia ar trebui să plece doar de la familie. iar pe de altă parte este vorba de abordările interpretative. Pe de o parte este vorba de abordările obiective. Acesta este înainte de toate conflictul între clasele sociale antagoniste. La modul general putem vorbi de două mari tipuri de abordări. dar mai mult decât atât el a impus mai multe moduri de a face. aşa cum am menţionat deja. de la indivizii care constituie atomii vieţii sociale şi nu de la ideea generică de societate. dacă nu înţelegi şi semnificaţia pe care o are pentru acel subiect acţiunea în cauza. cât evoluţia acesteia. cantitativiste şi este evoluţionismul. La baza vieţii sociale stă pentru el conflictul social. Weber porneşte exclusiv de la indivizi şi de aceea metodologia lui s-a mai numit şi individualism metodologic. însă în cadrul modelului sau nu. primul astfel de model. Este centrală ideea de evoluţie. Fiecare din aceste tipuri mari de abordări implică mai multe modele particulare care se pot constitui ca şi perspective concrete de abordare a socialului. este vorba de conflictualism. Şi Comte şi Spencer. Istoric. de a constitui această ştiinţă. Karl Marx este fondatorul unei alte perspective. fundamentate metodologic pe modelul ştiinţelor naturii.observaţie asupra acţiunilor pe care o persoană le săvârşeşte nu îţi poate spune mare lucru. Se intră astfel într-o nouă etapă. Cu toate acestea. parţial însă şi Marx propun modele evoluţioniste. Principalele perspective şi abordări în sociologie O dată cu Weber. o a doua din punct de vedere istoric. Pornind de la subiecţi. Perspectiva evoluţionistă în sociologie a reprezentat în fapt o dominantă culturală a întregului secol XIX. Dacă Comte refuza indivizii cu totul. lansate o dată cu modelul propus de Weber. Şi pentru Marx societăţile evoluează. adică între clasa proprietarilor şi cea a 7 . care era pentru el cea mai simplă componentă de natură socială. aparţine abordărilor obiective. adică modele care urmăresc să explice nu atât societatea. aceasta fiind doar un rezultat al funcţionării sociale. Este vorba de anumite modele teoretice şi metodologice care stau la baza diferitelor teorii sociologice.

conflictualismul nu a avut după Marx un impact deosebit în sociologie. nu mai contează dacă ea se dezvoltă istoric. Societatea este gândită astfel ca un ansamblu de structuri care îndeplinesc anumite funcţii. care a fost propus prima dată în studiile lingvistice. El a trăit şi a lucrat precumpănitor în a doua jumătate a secolului XIX. aparţinând celor două mari tipuri de abordări. ci şi 8 . pe de alta parte. Conflictul şi critica socială fac parte practic în mod natural astfel din modelul sau. a trăit experienţa Comunei din Paris ca şi a marilor mişcări muncitoreşti din acel secol zbuciumat. Perspectiva funcţionalistă a fost lansată la mijlocul secolului XX şi a fost monetizată de doi mari sociologi americani. Chiar şi modelul interpretativ al lui Weber nu a fost impus ca o perspectivă distinctă care să facă carieră în noul secol. sau structural-funcţionalism. aparţinând quasiexclusiv secolului XIX. Secolul XX a adus alte noi perspective de analiza a vieţii sociale. cu Revoluţia franceză din 1830. o perioadă dintre cele mai tensionate în istoria Europei. care însă nu pot fi dominanta vieţii sociale. În fapt. a fost martor la marile mişcări ale anului 1848. iar pe de alta de Robert K. Marx nu face altceva decât să se inspire. Cu toată reputaţia incontestabilă a gânditorului german. Două dintre acestea. Este vorba pe de o parte de funcţionalism. Nu mai putem vorbi de conflict. singurul sociolog semnificativ istoric. care aparţine acestei perspective conflictualiste este Wright Mills. care pune în mişcare pentru Marx toate societăţile. cumva la fel ca şi predecesorii săi.neproprietarilor de mijloace de producţie. Este vorba pe de o parte de Talcott Parsons. totul fiind reductibil la aceste două concepte. Pentru structural-functionalişti nu mai contează evoluţia societăţii. El a fost contemporan. ci cel mult de disfuncţionalităţi. o soarta asemănătoare o au toate modelele sociologice lansate în secolul XIX. iar mai apoi în antropologie. Modelul de analiză propus de funcţionalişti este unul nu doar ispititor. ci doar analiza structurilor sociale şi a funcţiilor care le sunt ataşate acestora. în secolul XX. au avut o cariera cu mult mai semnificativă în ştiinţa socială. Cei mai importanţi conflictualişti fiind în fapt neomarxistii. este secondat de multe alte tipuri de conflicte derivate din acesta. din realitate. ca tip de abordare interpretativă. deşi copil. nu mai contează chiar istoria ca atare. Funcţionaliştii au preluat conceptul de funcţie din biologie şi l-au cuplat celui de structură. În realitate. ca tip de abordare obiectiva şi de interacţionalism. Evoluţionismul este şi el o perspectivă mai degrabă istorică de analiză a socialului. Merton. Acest tip de conflict fundamental.

mai mult decât atât. care sunt ca nişte oglinzi în care un individ se observă pe sine. fără a fi astfel în realitate. Mead a trecut relativ neobservat. şi apoi pentru ceilalţi interacţionalişti nu este importantă funcţionarea socialului. potrivit căreia sinele individului este format doar în interacţiunea cu ceilalţi. Cu alte cuvinte. În acest sens. la R. înaintea funcţionalismului s-a impus. ideile lui Weber. în cadrul “legii profeţiilor care se autorealizează”. este însă George Herbert Mead. ilustrativă este legea lui Thomas. “Teoria sinelui oglindă”. anii ‘20-’30 ai secolului trecut. Cu alte cuvinte o profeţie se realizează tocmai pentru ca a fost făcută. Merton. dacă un subiect sau mai mulţi îşi definesc o anumită situaţie ca fiind conflictuală. În vremea respectivă. mai târziu. Printre precursorii acestei perspective ar trebui să menţionam pe Charles Cooley cel care propune. cel care propune o teorie consistentă de tip interactionalist. aceea de a genera la nivel obiectiv ceea ce nu a existat decât la nivel subiectiv. Lucrarea sa fundamentală “Mind. Se impune ideea construcţiei socialului de către actorii sociali. Pentru Cooley. Mead fiind preocupat în primul rând de modul în care realitatea socială este construită de către subiecţi în cursul interacţiunilor dintre ei. Interacţionalismul va deveni o perspectivă majoră de analiză în sociologie abia în anii `40 o dată cu lucrările lui Herbert Blumer. Self and Society” propune o nouă perspectivă în sociologie. chiar la începutul secolului al XIX-lea o teorie de factură interacţionalistă. care dă şi un conţinut mai 9 . însă ele se articulează într-o manieră mult mai armonioasă. al doilea precursor important al interacţionalismului. indiscutabil. Istoric cel puţin. Adevăratul creator al interacţionalismului.prolific pentru cercetarea socială şi el va fi exemplificat şi concretizat în multe din temele pe care le vom trata. speculându-se aceeaşi caracteristică esenţială a socialului. este vorba de o construcţie subiectivă care determină un anumit curs al evoluţiei realităţii obiective. o altă perspectivă semnificativă de analiză a socialului. lege care mai este denumită şi ca lege a definirii situaţiei şi care spune că dacă o situaţie este definită ca reală. atunci ea va deveni reală prin consecinţele definirii ei ca reală. să spunem. acea situaţie va deveni tensionată doar pentru că a fost astfel definită. Este vorba de interacţionalism. Sunt preluate. Legea lui Thomas a căpătat o alta formă. ci doar modul în care actorii sociali construiesc şi îşi reprezintă realitatea socială. iar exemplul profeţiei comunismului de către marxism este cel puţin interesant. oarecum în doi timpi. perspectivă care pleacă de la ideea că societatea este formată şi este reductibilă la interacţiuni.

Toate aceste perspective au fost descrise evident sumar şi oarecum analitic. ci şi de cunoaşterea obişnuită.precis ideii de interacţiune. şcoala care propune considerarea oraşului ca laborator social. Este vorba chiar de statutul de ştiinţă. Interacţionalism simbolic pentru că interacţiunile dintre oameni sunt în fond interacţiuni în care se produc şi se schimbă semnificaţii. Metodologia nu ne ajuta doar să diferenţiem cunoaşterea ştiinţifică de cea speculativă. Pentru a vorbi de ştiinţă socială nu este suficient să luăm în calcul doar separarea metodologică şi totodată istorică de filosofia socială. de sociologul francez Emile Durkheim. reprezentată de R. dar şi prima lucrare de sociologie care se bazează pe date empirice. la nivelul oraşului. Nu putem încheia acest capitol oarecum istoric şi nu doar teoretic fără a mai menţiona două momente istorice semnificative. specifică filosofiei. Cunoaştere comună şi cunoaştere ştiinţifică – sociologie ştiinţifică şi sociologie a simţului comun Am observat în paragrafele precedente că întregul proces de constituire a ştiinţei sociale a fost unul eminamente metodologic. definindu-i în primul rând natura comunicaţională. este vorba de “Sinuciderea”. Atunci când vom vorbi despre comunităţile urbane vom detalia contribuţia acestei scoli la istoria sociologiei în acest secol. la începutul secolului XX. de cunoaşterea comună sau a simţului comun. lucrare în care autorul francez analizează datele statistice privitoare la rata sinuciderilor în diferite regiuni şi la diferite populaţii din Franţa şi Germania. Şcoala de la Chicago. Este vorba de prima mare şcoală de sociologie din America. iar uneori chiar de la o lucrare la alta a aceluiaşi sociolog există numeroase variaţii şi condiţionări metodologice. 10 .E. este necesar să asumăm şi o altă diferenţă. Este astfel consacrat termenul de interacţionalism simbolic pentru această perspectivă. Este clar că de la un sociolog la altul. Al doilea moment semnificativ îl reprezintă lansarea cercetărilor de teren. cel care propune primul curs universitar de sociologie.Park şi…Sumner. în anii ‘20 în SUA. care este şi astăzi. Primul este marcat. alături de structuralism una dintre cele mai importante perspective de analiză a vieţii sociale. Pe parcursul diferitelor teme le vom surprinde şi le vom particulariza.

de preferinţele şi atitudinile acestuia. indiscutabil. de nevoile imediate ale subiecţilor. Instrumentele şi metodele îi asigură cunoaşterii ştiinţifice. de metode şi tehnici. de experienţă. Cunoaşterea ştiinţifică îşi propune ca obiectiv esenţial verificarea informaţiilor cu care operează şi respinge din start orice tip de informaţii care nu se pot verifica. pentru a avansa real în cunoaşterea lumii. percepem extrem de uşor aproape toate persoanele care vând aşa ceva. b) Are un caracter mijlocit. Cu toate acestea. constatăm că nu ştim să fi văzut pe cineva. de instrumente de măsurare. iar dacă cineva ne întreabă după aceea dacă am văzut mărar spre exemplu. de care nu aveam nevoie. ştiinţa a propus prin demersurile sale metodologice un tip complementar de cunoaştere. Cunoaşterea comună este întotdeauna a unui subiect particular şi este condiţionată de orizonturile valorice. Este vorba atât de cunoaşterea lumii fizice. Principiile de sistematizare a cunoaşterii există şi în cunoaşterea comună. Faţă de cunoaşterea comună care este întotdeauna nemijlocită. c) Este precisă.Fiecare om are capacitatea înnăscută şi perfecţionată în decursul vieţii de a cunoaşte realitatea înconjurătoare. Uneori chiar şi percepţia este astfel influenţată. cunoaşterea ştiinţifică este mijlocită întotdeauna de concepte. adică întotdeauna aici şi acum. o mult mai mare precizie. de interesele pragmatice. Această formă de cunoaştere este superioară datorită principalelor ei atribute care o şi diferenţiază de cea comună: a) Se bazează pe evidenţe verificabile. Prin urmare cunoaşterea comună este esenţială pentru dezvoltarea umană şi ea nu poate fi niciodată înlocuită de cunoaşterea ştiinţifică. ci de interese pragmatice. d) Este obiectivă. cea ştiinţifică. Cunoaşterea comună este subiectivă şi 11 . Să ne gândim doar la banalul exemplu în care atunci când mergem la piaţă să cumpărăm morcovi. “hic et nunc”. sau ne amintim vag de două trei persoane deşi în realitate numărul celor care vindeau mărar ar fi putut fi egal cu cel al celor care vindeau morcovi. În afara unor asemenea competenţe de cunoaştere omul nu ar putea trăi nici în natură şi nici în societate. un caracter înalt cuantificabil şi nu în ultimul rând informaţiile obţinute sunt sistematizate şi acumulate într-un corpus de cunoaştere care permite astfel evoluţia şi progresul acestui tip de cunoaştere. numai că în acel caz este vorba nu de principii logicraţionale. Ea nu se poate desfăşura altfel. Cea mai importantă caracteristică este obiectivitatea. cât şi a celei sociale. sistematică şi acumulativă.

aceasta este cea mai importantă limită a sa, care o face să difere esenţial de cunoaşterea ştiinţifică, care fiind la polul opus este obiectivă. Acest statut al cunoaşterii ştiinţifice face ca ea să fie independentă de subiectul care utilizează mijloacele de cunoaştere respective. Obiectivitatea asigură echivalenţa produselor de cunoaştere în raport cu subiecţii cunoscători, adică persoane diferite utilizând aceleaşi metode şi instrumente de cunoaştere, asupra aceleiaşi realităţi, vor ajunge la aceleaşi produse de cunoaştere. ÎNTREBĂRI DE VERIFICRE 1. Când a apărut sociologia şi care au fost primii fondatori? 2. Care sunt principalele abordări şi perspective în sociologie? 3. Care sunt diferenţele dintre realitatea naturală şi cea socială? 4. Care sunt caracteristicile cunoaşterii ştiinţifice în raport cu cea comună? 5. Care sunt principalele legi sociologice lansate în secolul XIX? 6. Ce reprezintă legea definirii situaţiei? 7. Care este prima lucrare de sociologie bazată pe date empirice?

12

Tema 2 Metodele de cercetare a realităţii sociale
După parcurgerea acestei teme veţi învăţa: 1. Măsurarea şi scalarea 2. Eşantionarea 3. Principalele metode de cercetare utilizate în sociologie Nu ne propunem în cadrul acestei teme decât o trecere în revistă a metodelor care, aşa cum am văzut în tema precedentă, sunt esenţiale pentru a asigura ştiinţificitatea demersului de cunoaştere a realităţii sociale. Metodele, împreună cu tehnicile lor aferente, vor fi prezentate şi exemplificate detaliat, separat într-un alt curs. Este necesar însă, în cadrul cursului nostru, să prezentăm succint conceptele şi termenii de bază ale metodologiilor de cercetare.

Măsurare şi scalare
Orice proces sau fenomen social trebuie să fie măsurat, evaluat pentru a fi cunoscut. Măsurarea se referă la anumite caracteristici ale respectivului fenomen, caracteristici care pot să aibă valori diferite şi tocmai din acest motiv este necesară. O caracteristică măsurabilă, specifică unui proces, fenomen sau produs social, poartă numele de variabilă. Aşa cum îi spune şi numele ea poate varia, adică poate lua diverse valori. Există două moduri în care pot varia aceste valori. Într-o manieră discretă, adică luând doar anumite valori date pe un anumit interval, sau dimpotrivă putând lua într-un interval dat orice fel de valoare. Avem astfel variabile discrete şi variabile continui. Un grup poate să fie caracterizat de exemplu de o variabilă discretă cum este sexul (poate lua la nivelul unui grup sau a unei populaţii doar două valori, bărbat, femeie), în timp ce o populaţie, cum este cea a profesorilor de gimnaziu, poate fi caracterizată de o variabilă atitudinală (preferinţă de exemplu foarte mare, mare, moderată, mică sau foarte mică pentru un anumit lucru) care pe un interval să spunem de la 1 la 5 poate lua orice fel de valori.

13

Valorile pe care le poate lua o variabilă pot fi considerate într-o distribuţie ordonată şi atunci vom spune ca ele formează o scală. Scala reprezintă o distribuţie de valori. Scalele pot fi în principiu de patru tipuri. 1. Scale nominale. Sunt scale care nu presupun nici un fel de relaţii de succesiune, ordine sau ierarhie între valorile pe care le poate lua o variabilă. Spre exemplu lista de bunuri pe care cineva le are în gospodărie (telefon, maşina de spălat, autoturism, frigider etc) poate forma o asemenea scală. Aşa cum se observă între valorile pe care le poate lua variabila pe care o putem numi “achiziţii” sau “dotări casnice” nu există nici un fel de ordonare sau ierarhie. 2. Scale ordinale. Sunt scale în care valorile pe care le poate lua o variabilă sunt ordonabile după un anumit criteriu şi prin urmare scala prezintă ordonat aceste valori. Spre exemplu “aprecierea” unei anumite acţiuni întreprinsă de Guvern poate avea următoarele valori: absolut de acord; de acord; dezacord; dezacord total. 3. Scale de interval. Sunt scale de tip ordinal, care privesc măsurarea unor variabile de tip continuu. Prin urmare, faţă de scalele ordinale ele propun un continuu între cele două valori polare (maxim şi minim) pe care le poate lua o variabilă. Înălţimea pe care o poate avea o populaţie dată este indiscutabil scalabilă pe un interval, în sensul că înălţimea unui membru din populaţie poate avea orice fel de valoare într-un interval dat. 4. Scale de proporţii. Sunt în fapt scale de interval în care există un punct natural de pornire a distribuţiei. Este cazul de exemplu al vârstei (variabila are un punct natural de pornire, zero).

Eşantionarea
În ştiinţele sociale se lucrează însă rar cu populaţii întregi. Aceasta deoarece este greu să poţi observa, chestiona sau intervieva un număr foarte mare de persoane. Pe de altă parte, deloc de neglijat, investigarea unei întregi populaţii implică costuri uriaşe şi în mare parte inutile. Inutile pentru că în baza legilor statistice şi al calcului probabilităţilor se pot elabora eşantioane, adică grupuri de subiecţi dintr-o populaţie, care să fie reprezentative pentru întreaga populaţie studiată. Metoda poartă numele de eşantionare, şi presupune alegerea prin diverse tehnici, dar de principiu prin selecţie 14

La cursurile de statistică şi de metodologie vor fi prezentate şi detaliate aceste aspecte. ne garantează că alegerea aleatoare a unui anumit număr de persoane ne produce un anumit grad de încredere în datele obţinute de la subiecţii din eşantion şi se produce astfel o estimaţie a parametrului (a valorii variabilei la nivelul populaţiei). metode în cadrul cărora obiectivul central nu este numărarea unor caracteristici standardizate. poartă numele de estimaţie. Pentru un eşantion de 1000 de persoane această limită este de aproximativ +/. Este vorba de metodele de cercetare de tip cantitativ. Metodele cantitative sunt însă pe de departe cele mai clar consacrate în cercetarea socială şi de aceea cu ele vom începe.5%. a unui anumit număr de subiecţi care pot fi investigaţi în locul întregii populaţii. adică valoarea unui anumit parametru este cuprinsă în realitate oriunde în intervalul de +/-5% faţă de estimator.3 %. de care am vorbit mai devreme.aleatoare. Alături de acestea. Principalele metode de cercetare utilizate în sociologie şi ştiinţele sociale Eşantionarea (cel puţin cea probabilistă) se utilizează însă cu precădere doar pentru un anumit grup de metode de cercetare. a) Ancheta sociologică b) Observaţia 15 . Valoarea acestui procent este dependentă în principal de numărul subiecţilor din eşantion. măsurată la nivelul eşantionului. aceeaşi variabilă. în anumite limite de încredere. şi nu de volumul populaţiei. aţa cum o să vedem. pentru că estimează. La un eşantion de circa 400 de persoane acest interval este de aproximativ +/. Din cele prezentate rezulta un lucru aparent paradoxal. Cu alte cuvinte legile statistice. Aceste limite ale estimării sunt date de regula în sistemul +/-n%. Precizia eşantioanelor nefiind dată de volumul populaţiei înseamnă că un eşantion de o anumită dimensiune are aceeaşi precizie fie că este elaborat pentru populaţia României fie pentru populaţia Chinei. adică se defineşte un interval limită în care se înscrie valoarea parametrului în raport cu estimaţia dată din analiza eşantionului. atunci când volumul eşantionului devine egal cu volumul populaţiei. Este evident că limita devine 0 doar intr-un singur caz. valoarea parametrului. există şi metode calitative de cercetare. Dacă o anumită variabilă care caracterizează o populaţie poartă numele de parametru. ci evaluarea lor.

în principal există două procedee care sunt utilizate în cadrul anchetei. în funcţie de cât de structurată este grila de interviu. Dacă Guvernul ia o anumită decizie de 16 . care utilizează ca instrument chestionarul şi intervievarea. are marea majoritate a întrebărilor. Libertatea operatorului de interviu este mai mare. pentru că el trebuie într-o măsură mult mai mare să se implice în procesul coordonării şi susţinerii investigaţiei. tocmai pentru uşurinţa cu care ele pot fi interpretate şi utilizate. Este vorba de procedeul chestionării. poate fi de tip structurat. Sondajul de opinie este centrat însă doar pe întrebări care vizează opiniile subiecţilor. care utilizează ca instrument ghidul de interviu. în astfel de condiţii. Grila de interviu foloseşte prioritar întrebări deschise. şi care este confundat adesea cu ancheta. Cu alte cuvinte atunci când o problematică se află în dezbaterea publică. Evident distincţia este nuanţabilă. mai mult decât atât se încearcă estimarea opiniilor care au caracter public şi nu doar a opiniilor personale. Instrumentele de lucru sunt practic similare. Nu orice fel de opinii ale oamenilor au statut de opinii publice. dar şi profesionalismul lui trebuie să fie mai ridicat. chestionarul. În principiu. iar cetăţenii îşi exprimă anumite poziţii faţă de acea problemă atunci putem spune că opiniile lor au un caracter public. Dacă un anumit subiect nu este de actualitate el nu reclama opinii care să aibă caracter public. Un tip special de anchetă. spre deosebire de grila de interviu. focalizată pe o problematică limitată. punând uneori întrebări de clarificare care nu erau trecute în grilă. iar sondajul de opinie asta îşi propune să măsoare. adică la care nu există variante prestabilite de răspuns.c) Experimentul d) Analiza documentelor sociale Ancheta sociologică Ancheta sociologică este cea mai răspândită metodă de cercetare şi nu arareori ea este identificată cu cercetarea socială. Aceasta deoarece rezultatele anchetelor sociologice sunt relativ des făcute publice. adică care au variante prestabilite de răspuns şi în care subiectul nu poate face altceva decât să aleagă un răspuns din cele oferite în chestionar. este sondajul de opinie. se utilizează chestionare administrate unor eşantioane reprezentative pentru anumite populaţii. nu pot măsura ceea ce nu există. semistructurat. iar întrebările unui astfel de chestionar. întrebări închise. Este evident ca interviul. sau nestructurat. caz în care avem de a face cu o metodă strict calitativă de investigaţie.

Sunt utilizate de asemenea pe scară largă în campaniile electorale pentru a surprinde dinamica preferinţelor electorilor. Observaţia sociologică. în funcţie de modul în care se desfăşoară şi se înregistrează datele. adică cu corectitudinea măsurătorii. de reorganizare a unor servicii proprii. analiza comportamentelor verbale şi nonverbale pe care oamenii le au în diferite situaţii. În sociologie observaţia îşi propune. fidelitatea. Observaţia propriuzisă constă tocmai în notarea ordinii şi a numărului de comportamente de un anumit tip pe care le-am prevăzut în grilă. Este 17 . structurată) diferitele tipuri de comportamente pe care vrem sa le observăm. decizie care nu vizează interesul larg. să zicem majorarea preţului la anumite produse care sunt de larg consum. Precizia observaţiilor este extrem de mare şi deci putem spune că fidelitatea măsurării respective este şi ea mare. Observaţia sociologică Observaţia sociologică este o metodă de cercetare care este preluată direct din metodologiile de cercetare ale ştiinţelor naturii. Avem de a face cu o metodă evident strict cantitativă în care esenţial este să identificam cantitativ anumite tipuri de comportamente. se referă la precizia unei măsurători. Cu alte cuvinte ne putem oricând întreba dacă ce s-a măsurat corespunde exact cu ce se dorea a fi măsurat. Daca Guvernul ia însă o decizie strict tehnică. Sondajele de opinie sunt utilizate mai mult ca nişte simple “termometre” pentru a lua “temperatura” populaţiei în anumite probleme arzătoare şi de actualitate. şi se află de multe ori în metodologie într-o relaţie inversă cu validitatea. poate fi: • • • observaţie structurată observaţie nedistorsionantă observaţie participativă Observaţia structurată poartă acest nume pentru că în cazul ei se utilizează în mod obligatoriu o grilă de observaţie (protocol de observaţie). care era focalizată pe analiza atitudinilor şi opiniilor indivizilor. atunci o întrebare privind favorabilitatea populaţiei faţă de respectiva decizie nu poate măsura o opinie cu caracter public. Această caracteristică. cu siguranţă că se pot contura opinii cu caracter public faţă de aceasta măsură.interes public. Acesta este un instrument relativ simplu în care sunt trecute (într-o formă organizată. comparativ cu ancheta. Ea este indiscutabil cea mai veche metodă de cercetare ştiinţifică.

iar observatorul care aplică grila să nu poată identifica corect un anumit gest. cu atât mai puţin alte tipuri de comportamente. Dacă vreau să studiez comportamentul nonverbal al profesorilor în timpul predării şi asist evident la ore.posibil de exemplu ca în grila noastră să nu surprindem exact un anumit tip de comportament. atunci se pune problema dacă nu cumva în realitate profesorul are anumite comportamente. s-ar putea să nu înţelegem nici măcar limba. ea poate fi utilizată doar pentru acele tipuri de domenii. unde se studiază comunităţi total diferite de cele în care trăim noi. O a doua problemă pe care o ridică observaţia structurată este aceea a limitării posibilităţii ei de utilizare. de situaţii şi de indivizi unde avem deja o anumită cunoaştere prealabilă care ne face capabili să construim o grilă care să structureze observaţia. Se pune însă problema dacă această prezenţă a observatorului nu influenţează comportamentele celui observat. 18 . pereţi speciali cu oglinzi semitransparente sau un sistem de televiziune cu circuit închis. cum ar fi antropologia. Observaţia structurată are două mari neajunsuri. Pentru o gamă relativ largă de subiecte de cercetare observaţia nedistorsionantă poate fi însă utilizată cu succes. Principiul este simplu şi rezidă în utilizarea unor instrumente speciale cum ar fi aparatura de înregistrare audio sau video. Este evident ca aceste procedee nu pot fi folosite oricând şi oriunde. Pentru a înlătura un asemenea neajuns a fost propusă metoda observaţiei nedistorsionante. adică care nu distorsionează comportamentele celui observat. tocmai pentru că cineva îl observă. Din experienţa cotidiană ştim că practic întotdeauna oamenii. Mai mult. Primul se leagă de ceea ce tocmai am prezentat. Pentru a observa comportamentele cuiva este necesar să fii întrun anume gen de contact cu aceea persoană. Există însă domenii de cercetare în care acest lucru nu este posibil. însă tocmai acest lucru poate face ca identificarea şi notarea lor să fie disfuncţională. Există posibilitatea ca grila să fie extrem de precisă şi să descrie un număr extrem de mare de comportamente. atunci când se ştiu observaţi. în alte ştiinţe sociale. Dacă dorim să cercetăm de exemplu un grup deviant (care se abate de la normele consacrate în societate) este posibil să nu ştim la ce tip de comportamente ne putem aştepta în anumite situaţii. tind să îşi modifice comportamentele. nu în ultimul rând. utilizarea lor fără ştirea subiecţilor ridică şi probleme de ordin deontologic. noi sau doar modificate. Aşa cum am spus. ele ca atare pot să fie vizibile şi.

Acest efect disturbator poartă un nume special. aparatură de înregistrare etc. treptat. într-o perioadă de timp destul de mare. însă trebuie să reamintim că sunt în general valabile toate comentariile pe care le-am făcut deja în cadrul observaţiei structurate şi a celei nedistorsionante. laboratoare. grupurile studiate. interviuri nestructurate cu acei membrii. El poate face acest lucru declinându-şi sau nu calitatea de observator. cel puţin. Din interior. îşi desfăşoară în mod obişnuit activitatea. un astfel de observator este capabil să identifice şi să înţeleagă diversele comportamente. este experimentul. Elton Mayo. În principiu. Se poate realiza însă şi in mediul în care subiecţii.În astfel de cazuri se poate utiliza observaţia participativă. adică acel gen de observaţie în care subiectul participă direct la activităţile grupului. se încearcă observarea şi implicit măsurarea unei variabile care caracterizează un anumit proces. 19 . comunităţii pe care o studiază. fenomen sau comportament. ca şi produsele culturale ale grupului în cauză. într-o situaţie controlată de experimentator în care controlul presupune în fond manipularea unui factor (variabila independentă) pentru a observa modul în care variază caracteristicile pe care le urmărim şi care poarta numele de variabile dependente (pentru că depind de variabila independentă). Cercetătorul american a dorit să facă la uzinele amintite un experiment în care se cerceta modul în care productivitatea muncii (considerata variabila dependentă) era influenţată de diferiţi factori de mediu. Aceasta după numele uzinelor unde a fost descoperit la începutul secolului trecut de către unul dintre pionierii sociologiei industriale. ci participând la viaţa grupului sau a comunităţii în cauză. pentru că observatorul nu doar va observa. evident el va realiza. Experimentul O metodă specială care derivă direct din observaţie şi care mai este numită şi observaţie provocată. Cercetarea participativă ne-a condus din nou în domeniul investigaţiilor de tip calitativ. efectul Howthorne. în realitate această metodă este regăsită într-o manieră mai complexă. adică numai observaţia în sine. ca şi cercetare participativă. se leagă de efectul disturbator pe care îl produce experimentul însuşi. Observaţia participativă rareori este utilizată ca atare. asupra căreia insistăm în mod special. Experimentul presupune în mod normal condiţii speciale de realizare. ea fiind o metodă eminamente calitativă şi deci implicit astfel este şi observaţia participativă. Cea mai importanta observaţie.

este analiza documentelor sociale. lumină) ducea la creşterea productivităţii muncii. pentru că ce se observa în final. Orice creştere a variabilei independente (zgomot. De altfel. cărţi). ca şi la observaţia structurată de altfel. Concluzia care poate fi trasă este aceea că în orice experiment. De acest efect trebuie să ţinem cont în orice tip de investigaţie socială în care observatorul poate influenţa. Rezultatele au fost paradoxale. Documentele sociale pot fi: • • • publice (exemplu.) personale (autobiografii. oficiale (acte. hotărâri de divorţ. acte de proprietate. emisiuni tv/radio. datele înregistrate este posibil să fie într-o anumită măsură expresia tocmai a metodei de investigaţie utilizate. inclusiv contemporane. după o perioadă de timp se ajungea relativ rapid la randamentul dinaintea schimbării respective.Era vorba de nivelul iluminării atelierelor respective. cel puţin prin prezenţa sa comportamentul subiecţilor pe care îi studiază. ci şi procesele şi fenomenele. care erau produse tocmai de experiment. În realitate muncitorii respectivi reacţionau la schimbarea pur şi simplu a mediului. ziare. variaţiile variabilei dependente erau datorate exclusiv variaţiilor de la nivelul mediului. de deces. devenind mai atenţi din această cauză şi având implicit un randament mai bun. putem spune că experimentul se studia pe sine. etc. Adică pur şi simplu participarea la experiment îi făcea pe oameni mai atenţi şi mai eficienţi. cv-uri. Evident acest tip de analiză este posibil de realizat faţă de documentele sociale ale oricărei societăţi. scrisori. de nivelul zgomotelor. fişe medicale. (toate variabile independente). Ea a fost lansată în perioada interbelică şi s-a utilizat masiv atât pentru a investiga fenomenele politice din URSS (faţă de care exista o blocadă comunicaţională). certificate de naştere. Analiza documentelor sociale Un tip special de metodă care ne permite să studiem în ştiinţele sociale nu doar prezentul. căldură. Numai ca şi orice scădere a aceloraşi variabile conducea la acelaşi efect. în special de Marea Britanie. Analiza conţinutului pleacă de la ideea exprimării cantitative a anumitor unităţi de 20 . de temperatura. memorii etc) Principala tehnică de analiza a acestor documente este tehnica analizei de conţinut. cât şi în al doilea război mondial. dacă se schimbă nivelul luminii să zicem. dincolo de experiment. ca şi produsele culturale ale societăţilor trecute. De fapt. etc.

itemul Este în fapt un tip special de produs care este analizat ca atare. de exemplu de câte ori apare cuvântul dreptate într-un program electoral). Un alt tip de investigaţie. Unităţile de analiză clasice sunt: spaţiul sau timpul (lungimea textelor dintr-un ziar sau timpul de emisie dedicat anumitor probleme spre exemplu). în care se pot reuni mai multe metode simultan. temele (sunt propoziţii care exprimă anumite idei faţă de un subiect dat.analiză pe care le identificăm într-un anumit document. editorialul. de exemplu. “Monarhia a distrus cultura romanească”. Cu toate acestea. articolul. Putem studia de exemplu modul în care s-au format relaţiile de 21 . este un tip de anchetă. Tipuri speciale de investigaţii Nu putem încheia aceasta scurta prezentare fără a aminti câteva tipuri speciale de investigaţii. este vorba de studiul de caz. cuvintele (se presupune cuantificarea apariţiilor anumitor cuvinte. el este un tip mult mai complex de investigaţie în care se pot realiza şi experimente (sau pot fi părţi ale unor experimente). “Comunismul este de vină pentru starea naţiunii” etc. care implică utilizarea mai multor tipuri de metode alternative sau complementare. etc. Un astfel de tip de investigaţie este cercetarea participativă pe care am amintit-o deja şi in cadrul căreia se utilizează atât observaţia cât şi ancheta pe baza de interviu. La limită. Există de asemenea un alt tip de investigaţie complexă. derivat din anchetă este focus grupul. Studiul de caz se realizează evident asupra unui singur caz care este considerat reprezentativ pentru o problematică dată. Putem spre exemplu studia evoluţia rolului femeii în societatea americană. (dăm câteva exemple tot din domeniul comunicării politice: “monarhia este singura soluţie pentru România”. care pe o perioadă de mai bine de un deceniu a reflectat în fapt schimbările din societatea americană. Se pot efectua însă şi analize de documente la fel de bine. se pot face analize de documente (asupra conţinutului comunicării membrilor în cadrul focus grupului etc). adică de interviu de grup. se pot aplica teste. studiind personajele feminine dintr-un serial ca Dallas.) personajele Sunt utilizate ca unităţi de analiză în special în analiza unor produse culturale care implică sau acceptă interpretări prin prisma unor analize de personaj.

Care sunt avantajele şi dezavantajele diferitelor tipuri de observaţie? 7. Ce este efectul Hawthorne? 9. cu aceleaşi instrumente de investigaţie. Care sunt principalele tipuri de investigaţii complexe în cercetarea socială? 22 . ideea fiind aceea de a utiliza aceeaşi metodă. asupra aceleiaşi populaţii. grilă de observaţie etc) aplicat unor eşantioane similare decupate la nivelul aceleiaşi populaţii. putem să facem observaţie participativă etc. Este vorba de analiza longitudinală şi de studiul panel. Diferenţa dintre cele două tipuri de investigaţii este aceea că în cadrul analizei longitudinale se utilizează acelaşi instrument de cercetare (chestionar. În fine. Ambele tipuri de investigaţii sunt utilizate în analiza dinamicii proceselor sociale şi evident sunt extrem de utile pentru analiza socială. pe o anumită perioadă de timp. Care sunt principalele tipuri de scale? 4. Ce este analiza documentelor şi care sunt principalele tipuri de unităţi de analiză a conţinutului documentelor? 10.muncă într-o comunitate industrială mică studiind cu diverse metode. Ce este ancheta sociologică şi care sunt principalele tipuri de anchetă? 5. în timp ce în cazul panelului se utilizează acelaşi instrument în raport cu exact acelaşi eşantion. Care sunt tipurile de observaţie sociologică? 6. Ce sunt variabilele şi câte tipuri de variabile există? 2. Toate metodele şi tehnicile aferente utilizate au însă acelaşi obiectiv de cercetare. putem realiza interviuri. Ce este un experiment sociologic? 8. Putem utiliza chestionare. într-un anumit interval de timp pentru a analiza dinamica unui anumit proces sau fenomen. În cadrul ambelor se pot aplica orice fel de metode. ultimele două tipuri de investigaţii complexe pe care le prezentam se leagă de analiza temporală a unor procese sociale. Ce este eşantionarea? 3. pe o anumită perioadă de timp. o singură comunitate pe care o considerăm reprezentativă. ÎNTREBĂRI DE VERIFICARE 1.

omul este puternic. prin natura sa animală. În sine. Omul însă atacă absolut toate speciile. de comportament şi de producţie. În realitate lucrurile nu stau mai niciodată aşa cum cred filosofii. Este firesc pentru că. în forme diferite. Cultura şi civilizaţia 3. Ce este cultura? Nu este deloc uşor să defineşti cultura. Ce este cultura 2. Structura culturii 4. Omul este şi a fost mereu unul dintre cele mai puternice animale. în raport cu restul animalelor. Cea mai simplă definiţie pe care o putem da. într-o formula atât de plastică că omul este o “trestie gânditoare”. în raport cu natura. Tipologia culturii Există extrem de multe prejudecăţi pe care modernitatea le-a adus cu sine în istorie. doar gândirea fiind cea care l-a făcut capabil să poată supravieţui. transmise de la o generaţie la alta prin comunicare sau prin orice alt mijloc. 23 . s-a spus chiar. şi de la care plecăm în analiza noastră este următoarea: Cultura reprezintă toate modurile de gândire. Dar dincolo de inteligenţă omul a creat ceva în jurul său care l-a făcut şi îl face cel mai puternic animal care a existat vreodată pe această planetă. Şi nu astăzi. ci din totdeauna. Una dintre acestea este aceea legată de natura firavă a fiinţei umane.Tema 3 Cultura După parcurgerea acestei teme veţi învăţa: 1. cu excepţia celui genetic. Este vorba de chiar mediul pe care şi l-a construit şi în care trăieşte şi care formează ceea ce sociologii numesc cultură. Acum vreo două decenii cineva a numărat peste 2000 de definiţii date acesteia. orice ştiinţă socio-umană are de a face cu cultură sau cu produse culturale. Cu siguranţă inteligenţa i-a înmulţit de mii de ori aceasta putere. Doar 20 de specii de animale atacă necondiţionat omul. omul a fost văzut de moderni într-o totală inferioritate.

însă şi scrierea de obscenităţi pe pereţii toaletelor sunt un produs cultural. Dacă aşa stau lucrurile aceasta înseamnă că orice animal poate fi producător de cultură în măsura în care are capacitatea să înveţe şi să transmită unor urmaşi anumite comportamente învăţate. chiar şi în cazul celor mai puternice instincte umane. care vine din limba latină şi care se referă mai mult la cultivarea spiritului (de la cultivarea pământului). spre exemplu. Într-un fel aşa stau lucrurile. care sunt produse culturale. trebuie să înţelegem că din punct de vedere strict cultural între “Luceafărul” lui Eminescu şi înjurăturile strigate pe stadioane nu există nici o diferenţă.Cu alte cuvinte tot ceea ce este produs sau utilizat de către om şi care este susceptibil de a fii transmis generaţional. Faţă de accepţiunea obişnuită a termenului. apa în sine este un produs cultural pentru că ea circulă prin ţevi. dar experimentele aceloraşi etologi au arătat că un şoarece are capacitatea de exemplu să înveţe şi să “predea” unui alt şoarece modul în care se poate ieşi dintr-un labirint. reprezintă cultura. Există cu siguranţă o baza instinctuală a comportamentelor şi în cazul omului numai că. că multe animale de pradă nu ştiu să vâneze dacă nu vad înainte alţi prădători din propria specie cum vânează. prin orice mijloace negenetice. bem în anumite locuri. este tratată chimic (epurată) sau îmbuteliată etc. există permanent o “îmbrăcăminte” culturală a acestora. Majoritatea comportamentelor animalelor sunt condiţionate de instincte în timp ce în cazul oamenilor majoritatea comportamentelor sunt indiscutabil condiţionate de învăţare. Evident că nu avem de a face cu o cultură în sensul propriu al termenului. Bunele maniere sunt indiscutabil un produs cultural. 24 . etologii demonstrând. Revenind la definiţie observam că genetica este pusă oarecum în opoziţie cu cultura. pentru ca învăţarea este procesul de bază prin care se poate asimila cultura şi indiscutabil că învăţarea este un substitut pentru genetică. ci la orice fel de produs. Mai mult. ci doar cu un rudiment. bem totuşi apă din pahare sau căni. în sens ştiinţific cultura nu se refera doar la produsele de elită create într-o societate. Spre exemplu. Că noi le acordăm o importanţă diferită în societate este o problema diferită. rezultă că o condiţie a existentei culturii este aceea a capacităţilor de învăţare pe care le are fiinţa umană. din ceea ce am prezentat. deşi consumul apei ţine de un instinct esenţial de supravieţuire. Este evident că învăţarea este prezentă şi la animale. Mai mult. Prin urmare. conducte. Ambele producţii sunt producţii culturale şi atâta tot. este pompată.

Transmiterea culturii este prin urmare un proces vital pentru orice societate. aşa cum orice producţie materială asumă în realitate idei. Prin urmare expresia “cine nu are bătrâni să şi-i cumpere” nu este în realitate decât expresia unor rudimente ale unei culturi rurale nemoderne. folosit în strânsa corelaţie cu termenul de cultură. rolul bătrânilor este fundamental pentru că ei sunt principalele arhive ale tezaurului comunitar. ambele componente. respectiv societatea care o posedă. adică tangibile. atunci aceste societăţi vor avea un anumit tip de structură şi de produse culturale. norme). idei. Cu alte cuvinte cultura ar desemna în special latura spirituală a creaţiilor dintr-o societate. Acest gen de dihotomie este deci incorect pentru că postulează o imposibilitate. pe drept cuvânt. pentru că ceea ce nu se poate transmite nu aparţine culturii. De aici. uneori chiar ca şi sinonim. Spre exemplu dacă forma fundamentală de transmitere este comunicarea orală. Într-o astfel de societate spre exemplu. în timp ce civilizaţia pe cea spirituală. este acela legat de faptul că orice cultură există doar într-o formă comunicaţională.Un alt aspect interesant. Cu toate acestea în limbajul obişnuit. La nivelul cunoaşterii comune a fost consacrată o diferenţă între cei doi termeni ca ţinând de natura materială sau spirituală a produselor etichetate cu cei doi temeni. Modul prioritar în care această transmitere are loc face ca o cultură. parcă nu ni se pare la fel de firesc să vorbim de civilizaţia din Ghimpaţi. relevat de definiţia pe care am utilizat-o. Cultura şi civilizaţia Pentru a preciza şi mai clar înţelesul conceptului de cultură trebuie să încercăm să îl diferenţiem de un alt termen uzual. Dacă de exemplu ni se pare firesc să spunem că locuitorii din comuna Ghimpaţi au propria lor cultură. În realitate diferenţa între cele două concepte este dată de funcţionalitatea culturii şi nu de natura produselor sale. şi spirituale (valori. Este vorba de termenul de civilizaţie. Societăţile care practică scrierea şi care o utilizează prioritar pentru transmiterea culturii sunt societăţi istorice. sa aibă un anumit tip de profil. societăţi în care evident bătrânii nu mai pot avea acelaşi statut. facem distincţie între cei doi termeni. Este indiscutabil că putem împărţi produsele culturii în materiale. Nu poate exista producţie spirituală fără un suport material. norme de utilizare etc. Numai că orice fel de produs cultural are prezente. în vechime. în proporţii diferite desigur. structuri de conducere de genul “sfatului bătrânilor”. Cu alte cuvinte nu natura materială sau 25 .

Acestea sunt în fond modele prescrise de comportament pentru anumite situaţii sociale. În asemenea cazuri vorbim de civilizaţii. în lumea contemporană. Cu siguranţă însă că cel mai vizibil va rămâne evident aparatul ca atare. Pe de o parte putem vorbi de norme ideale. modurile de fabricaţie. decât ideile. cultural vorbind. Normele sociale sunt extrem de diverse. Distincţia greşită pe care am prezentat-o mai devreme. Am distins între o componentă materială şi una spirituală. Valorile ghidează în general acţiunile oamenilor şi totodată ele sunt o bază pentru marea majoritate a normelor sociale. Orice fel ce comunitate sau societate are o cultură proprie. ci modul în care produsele culturii sunt difuzate la alte comunităţi sau societăţi. ca şi normele de utilizare care au fost preluate o dată cu amfora. ceea care în fond îi dă identitate şi îi asigură supravieţuirea sau dezvoltarea. capătă astfel o explicaţie. Există însă culturi “dezvoltate” ale căror produse culturale sunt preluate de alte societăţi. care deci “exportă” produsele culturale proprii. adică a unităţilor de semnificaţie (propoziţii cu semnificaţie) care sunt vehiculate într-o societate dată. La fel. trebuie să înţelegem că o dată cu televizorul noi am importat. vom descoperi trei componente majore ale culturii: ! componenta ideatică ! componenta normativă ! componenta obiectuală Componenta ideatică se referă la totalitatea ideilor. şi anumite norme şi tipuri de comportament. spre exemplu consacrarea limitei de viteză în localitate 26 .spirituală este esenţială. putând spune chiar că trăim în permanenţă într-un univers normativ. Este mult mai uşor de observat amfora preluată de la greci . diverse stiluri de viaţă etc. dacă vom rafina analiza însă. miturile. adică de norme prescrise şi de regulă consfinţite formal. Definirea normelor poate fi făcută însă în două maniere diferite. care sunt idei care sunt preţuite. anumite norme de organizare a locuinţei. Structura culturii Discuţia anterioară ne-a condus la ideea că există o anumită structură internă a culturii. pentru că în acest gen de împrumuturi culturale cele mai vizibile sunt indiscutabil produsele materiale. O categorie specială a acestora o formează valorile. Componenta normativă se referă la totalitatea regulilor pe care oamenii le respectă într-o societate. respectate şi care determină anumite reacţii ale membrilor unei comunităţi.

Dacă luăm ca exemplu tehnologia automobilului. regulile de circulaţie).Ogburn a lansat chiar o teorie în acest sens. norme etc. Numai că în viaţa socială se respectă de multe ori ceea ce am putea numi norme statistice (în sensul că sunt respectate de cei mai mulţi) adică norme care există în realitate în sensul în care ele se impun în practica socială. dacă dorim să studiem cultura ideală sau pe cea reală. care gravitează doar în jurul teoriilor despre conducere). Ea spune că la introducerea oricărei noi tehnologii se produce un decalaj între asimilarea normelor tehnice (primele asimilate pentru că fără ele nu am putea utiliza respectiva tehnologie) şi normele de organizare şi cele sociale. însă tehnologia este un bun public şi de aceea toţi 27 . atunci trebuie să considerăm că. avem nevoie şi de norme de organizare (ex. în realitate. Limita de viteză definită ideal. de normele de organizare şi de normele sociale ataşate respectivei tehnologii. am putea să descoperim că nu este respectată şi că în fapt norma de viteză reală (statistică) este de 55 km la ora şi nu 50. iar pe de alta parte. cultural se poate reduce la o asociaţie între anumite obiecte şi anumite norme. este lesne de înţeles. dincolo de normele strict tehnice de funcţionare a maşinilor. maşinile. Maşina poate fi proprietatea personală a cuiva. În realitate există cel puţin trei tipuri de norme asociate unei tehnologii. Tehnologiile în cadrul culturii ocupă un loc cu totul special. W. dar şi de norme sociale. Natura normativă a tehnologiilor trebuie să o înţelegem însă într-un cadru mai larg decât cel al cunoaşterii obişnuite.) şi de o cultură reală. Putem extrapola aceste idei şi atunci am putea vorbi şi de o cultură ideală (definită în termeni normativi. Mai sunt necesare două precizări conceptuale. cum ar trebui să fie anumite produse culturale. Ori de câte ori avem asociate idei şi norme vom spune că avem de a face cu ideologii (într-un sens evident mai larg decât sensul obişnuit. care se referă la modul în care oamenii utilizează. care se cheamă “Teoria devalajului cultural”.la 50 km la oră este o normă formală. Într-o asemenea situaţie avem sigur de optat atunci când analizam cultura. orice asociere a unor obiecte şi a unor norme formează o tehnologie. valorifica şi îşi schimbă modul de viaţă datorită noului mijloc de transport. Este vorba de normele pur tehnice. La fel ca şi în cazul ideologiilor avem de a face cu definiţii generice pentru cei doi termeni. La nivel comun reducem tehnologia la nişte obiecte şi la nişte norme tehnice asociate. Aceste norme nu sunt învăţate însă doar de posesorii noii tehnologii. dacă am sta să măsurăm viteza cu care merg în medie. Cu alte cuvinte trebuie să înţelegem că în fond orice tehnologie. Între modalităţile de asimilare a lor pot exista chiar diferenţe însemnate.

unde.membri societăţii în care a pătruns aceasta tehnologie trebuie să cunoască aceste norme. adică societăţi în care există un puternic cult al normelor sau există o mare toleranţă faţă de încălcarea normelor. Putem vorbi de societăţi caracterizate de regimuri normative puternice sau slabe. Totalitatea normelor dintr-o societate formează ordinea normativă. în sensul că a sancţiona un act înseamnă ai da un anumit tip de calificativ. în orice societate. se produce un decalaj cultural. cât şi recompensa. sancţiuni. deşi existau doar două maşini. în prima săptămână ele s-au tamponat de trei ori şi să ţinem cont de faptul că viteza acelor maşini nu depăşea cu mult viteza unor căruţe. La debutul noilor tehnologii în special datorită normelor sociale. precisă (definite ideal). tradiţii Sancţiuni slabe Legi civile Obiceiuri 28 . Nerespectarea normelor atrage în mod normal. este dealtfel cauza accidentelor “stupide” ca şi a efectelor negative pe care toate tehnologiile cu impact public le au în faza de iniţiere. adică de societăţi în care există o disoluţie a ordinii normative. în fapt pedepse. Termenul de anomie în sens de disfuncţionalitate normativă a fost propus de Emile Durkheim fiind un concept esenţial în analiza sinuciderilor. sau pot fi informale. Pedepsele pot fi puternice sau slabe (ca şi consecinţe în raport cu subiecţii). fie pozitiv fie negativ. pentru Ogburn. Putem vorbi şi de societăţi anomice. Dacă luam în consideraţie aceste două caracteristici atunci putem construi o matrice în care vom descoperi patru tipuri de norme sociale: Sancţiuni puternice Norme formale Norme informale Legi penale Morala. şi ei ştiu cum poate fi utilizată o maşină în societate. Pe de alta parte normele pot fi formale. impuse în practica socială reală. adică exprimabile într-o forma scrisă. Şi pietonii cunosc regulile de circulaţie. care sunt asimilate mai greu faţă de cele tehnice. La fel. Este celebru cazul unui mic orăşel din Australia. de la începutul secolului XX. şi ei sunt beneficierii acesteia etc. adică fără o formă scrisă. Aceasta pentru că în sociologie prin sancţiune vom înţelege atât pedeapsa. televiziunea la începuturile sale a produs extrem de multe efecte negative datorită în principal suprautilizării sale de către telespectatori. Aceasta reprezintă un element esenţial în caracterizarea unei anumite societăţi. care.

chiar dacă nu în aceasta manieră şi în viaţa cotidiană. Adică orice poate fi purtător de semnificaţie. care sunt reguli de combinare a semnelor între ele (un caz particular pentru 29 . La baza oricărui limbaj stau semnele. normele morale au exprimate sancţiuni foarte dure. de un limbaj al florilor (anumite flori au anumite semnificaţii şi sunt utilizate pentru a transmite aceste semnificaţii) şi desigur putem continua. La fel. formele şi modalităţile în care acesta funcţionează determină anumite profile ale culturilor în cauză. Când vorbim de limbaj avem în vedere în primul rând limba naturală. Evident aceleaşi semne pot utiliza mai multe tipuri de semnale. care sunt unităţi de semnificaţie purtate de un semnal. aşa cum acelaşi tip de semnal poate avea asociate semnificaţii diferite.Această clasificare este indiscutabil una cu care operăm. Semnalul este suportul fizic al semnului. Rezultă deci că limbajul este un instrument esenţial pentru orice fel de cultură. dar putem vorbi şi de un limbaj nonverbal. în timp ce legile civile au sancţiuni pecuniare moderate sau mici. însă limbajul este definit mult mai larg. mergându-se până la izolarea totală (socială) a individului în comunitate. Orice limbaj poate funcţiona doar pe baza a două tipuri de reguli. Legile penale exprimă întotdeauna sancţiuni privative de liberate sau penalităţi foarte mari. Această transmitere este în principal un proces de comunicare care are la bază limbajul. Evident codul morse este un astfel de limbaj. Regulile sintactice. Dacă culoarea roşie a semaforului ne indică interdicţia accesului. Studiul limbajului este din aceste motive un mijloc esenţial de analiză culturală. Mai mult. ca orice sistem de semne şi de reguli de utilizare a acestora capabile de a transmite mesaje. în timp ce pentru majoritatea obiceiurilor încălcate nici nu există sancţiuni. Cea mai simplă definiţie dată semnelor îi aparţine lui Umberto Eco care definea semnele ca “orice este pus pentru altceva”. lumina roşie ca atare reprezintă semnalul. Limbajul – pivotul culturii Dacă ne întoarcem pentru un moment la definiţia culturii de la începutul acestei teme ne aducem aminte că elementul fundamental de caracterizare al culturii îl reprezentă transmiterea culturală de la o generaţie la alta. Şi plasa pe care o punem în autobuz pe un scaun poate juca rolul de semn pentru ca ea semnifică o interdicţie de acces (locul acela este ocupat). alta decât cea referitoare la sine.

o normă de salut etc. dar au în schimb formule de relativizare pe care noi nu le posedăm. Aceste elemente funcţionează într-o cultură integrate în anumite complexe culturale.f.Eco pentru a desemna intelesurile culturale ale semnelor. de a o înţelege şi de a ne-o reprezenta este dependent de limbajul pe care îl posedam. Edward Sapir şi Bejamin Whorf. Dar există o legătură între modul în care gândim şi limbajul pe care îl avem? Doi savanţi americani. Cultura. care nu au formule gramaticale pentru timp în limba lor. prin anii 30 ai secolului trecut au lansat o teorie extrem de şocantă. versuri. ar putea să înţeleagă teoria relativităţii a lui Einstein mai bine decât orice fizician european. Dar nici noi nu putem gândi realitatea în afara unor asemenea reguli şi evident în afara limbajului. stiinta semnelor.limba naturală este gramatica) şi reguli semantice. deci care nu au o baza comună de derivaţie care indiscutabil estompează diferenţele. văd şi înţeleg lumea în forme diferite. Adica putem avea semne si pentru ceea ce nu exista in realitate si este definit doar culural. Aceasta pentru ca un semn nu trebuie sa aiba o corespondenta obligatorie in relaitate. Un lingvist chiar afirma că un copil chinez. Dansul spre exemplu este un complex cultural. însă numai pentru limbi care sunt extrem de diferite. sunt exemple în acest sens. Cu alte cuvinte un român şi un japonez s-ar putea să vadă lumea în realitate diferit pentru că posedă limbi extrem de diferite. o melodie. Ea poate fi corectă. Cu ale cuvinte ipoteza spune că oamenii care au limbaje diferite. 30 . Klingonieinii din filmele s. norme pentru cei care dansează (o componentă strict tehnică prin urmare) şi cu siguranţă chiar şi o anume îmbrăcăminte 1 Termen utilizat in semiotica. În afara acestor reguli limbajul nu poate exista. adică fără limbaj. dar nici minotaurii sau ingerii. nu exista in realitate. Gândirea nu poate funcţiona fără semne şi reguli de operare cu ele. care sunt reguli de corespondenţă între semne şi realităţile (sau unităţile culturale)1. chiar limbi naturale diferite. Un simplu obiect. pentru simplu motiv ca el are un sens al relativismului asumat la nivelul limbii. de U. care reuneşte muzică. adică în sisteme în care sunt asociate mai multe elemente. Desigur este o ipoteza provocatoare. subcultura şi contracultura Cea mai simplă componentă a unei culturi poartă numele de element cultural. datorită limbii pe care o învaţă încă din primii ani de viaţă. Am putea să ne întrebăm bunăoară cum gândesc timpul chinezii. Ea poartă numele de teoria sau ipoteza relativismului lingvistic şi stipulează faptul că modul nostru de a gândi lumea.

Dacă complexele culturale ale unei subculturi au un corespondent şi în cultura dominantă. Ei nu îşi omoară singuri animalele. ar veni în România pentru câteva zile şi ar trăi printre noi. continuaţi să vă închipuiţi. absolut toate îşi acoperă sânii cu tot felul de cârpe . numai când pot fi considerate într-o relaţie polara (deci opuse) cu acestea atunci putem spune că respectiva subcultură formează o contracultură. ci le iau gata moarte. de exemplu. adică de culturile care aparţin unor comunităţi care şi-au dezvoltat complexe culturale proprii. un anumit stil de viaţă etc. dezvoltă uzual contraculturi. ca şi de subculturi. în care pot să existe formule de comunicare proprii.ce prostie !!. Etnocentrism. Trebuie să precizăm însă foarte clar că termenul de subcultură nu are nici un fel de conotaţie peiorativă. Orice societate tinde să considere că produsele din propria sa cultură sunt superioare celor din alte culturi. Ar povesti de exemplu că oamenii ăia albi sunt tare ciudaţi. el se referă exclusiv la ideea apartenenţei şi deci a raportării la o cultură dominantă şi nimic mai mult. S-ar întoarce apoi în tribul său şi. 31 . însă pot avea complexe culturale proprii care să le diferenţieze. El exista în orice cultură şi este unul din factorii fundamentali ai conservării identităţii culturale a unei comunităţi. vai vânate cu multe zile înainte. Subculturile pot să aparţină unor comunităţi profesionale (de exemplu putem vorbi de o subcultură a medicilor. grupurile deviante. care nu a văzut niciodată lumea civilizată. mănâncă numai mortăciuni. xenocentrism şi relativism cultural Închipuiţi-vă că un tânăr bărbat dintr-un trib arhaic de undeva din Oceania. Ce sinistru să mănânci cadavre!!! Cu siguranţă că şi nouă ni s-ar părea ciudate multe din produsele culturii tribului din care face parte tânărul bărbat de care vorbeam. Putem vorbi atunci de o cultură dominantă. că obiceiurile şi tradiţiile proprii sunt mai importante şi mai corecte.etc. de exemplu subcultura rockerilor şi putem continua cu alte exemple. de subcultri ale unor comunităţi care au valori. Comunităţile marginale. unii spuneau ca era vorba chiar de săptămâni. Aceasta atitudine. dar vai cel mai sinistru lucru este că oamenii ăia albi nu sunt normali. ori sectele religioase. de considerare a propriei culturi în centrul sistemului referenţial de raportare la realitate poarta numele de etnocentrism. ca în fiecare dimineaţa spre exemplu îşi bagă un beţişor cu păr în gură.. Mai multe comunităţi pot avea aceeaşi cultură de bază. norme şi stiluri proprii de viaţă. ce ar putea povesti alor săi. ca femeile.

şi asta practic în orice societate. caz în care sunt posibile trei tipuri mari de situaţii. Este vorba de exocentrism. Să ne gândim că fără xenocentrism astăzi în România nu am fi avut televiziune. Aculturaţie. El exprimă faptul că toate culturile sunt evaluabile numai din punctul de vedere al unor criterii proprii şi că nu putem compara două culturi decât dacă ele admit criterii interne comune. au o semnificaţie. Culturile diferitelor societăţi sunt astfel puse permanent în contact. ieşim în oraş să mâncăm o pizza. poarta numele de relativism cultural. pisici. şerpi. impusă de cercetătorii sociali. care nu au fost inventate la noi. Trebuie însă să înţelegem că este greu să facem real diferenţieri între culturi. la fel ca şi mulţi occidentali de altfel etc. Ni se pare stupid un dans sau modul în care se îmbracă sau se pictează nişte primitivi din Amazonia. Contactul între culturi. Este oribil să mănânci “cadavre”. nici radio şi nici ziare. nu am fi avut autoturisme şi extrem de multe alte lucruri. Evident exocentrismul este şi el important pentru că fără el nu ar fi posibilă evoluţia societăţilor. evoluţie care este determinată în fond de capacitatea de a prelua tot ce poate fi considerat valoros. Atunci când două societăţi interacţionează. Exista întotdeauna pentru anumite produse culturale străine credinţa că ele sunt mai bune decât cele din propria cultură. vom spune. dar nici pentru noi nu e plăcut să mănânci şopârle. de considerare a fiecărei culturi din propria ei perspectivă. la origine de antropologi. Dar la fel de sinistră este şi pentru arabi ideea de a mânca carne de porc. şi ea existentă în majoritatea societăţilor. aşa cum şi americanii preferă maşini japoneze. dar de ce să credem că lor li s-ar părea altfel modul în care tinerii dansează la noi rock sau modul în care bărbaţii şi femeile se săruta? Pentru noi anumite comportamente. însă trebuie să fim convinşi că şi alte populaţii au semnificaţii pentru comportamentele lor. acomodare şi asimilare Este evident că oamenii din comunităţi şi din societăţi diferite interacţionează în permanenţă. adică de atitudinea potrivit căreia produsele culturale ale unei alte culturi sunt superioare celor din propria cultură. am vrea să ne petrecem concediul într-o ţară exotică. sau la un hamburger. ci au fost preluate de-a lungul timpului tocmai pe baza unei astfel de atitudini. creierul unei maimuţe omorâtă în faţa ta sau câini.Există însă şi o atitudine opusă. culturile lor intră şi ele în contact. Preferăm spre exemplu maşini occidentale. Această atitudine. Ele sunt desemnate prin trei concepte care 32 .

aşa cum spunea cineva. ca urmare a contactului dintre două culturi. Toate aceste trei procese sunt extrem de importante pentru evoluţia comunităţilor şi a societăţilor. sunt exemple de comunităţi care au culturi care s-au acomodat. însă trebuie să menţionăm faptul că dintre ele. Trebuie subliniat însă faptul că de multe ori noile complexe ajung să se impună şi să fie uitată cu totul originea lor şi atunci este greu să mai poată fi considerate produse ale aculturaţiei. Traista ţărănească cu fermuar. acomodare şi asimilare. însă ambele şi păstrează identitatea. care la rândul lor se află în proximitate teritorială şi sunt obligate să interacţioneze. ca şi balconul închis şi utilizat ca o verandă sunt două exemple simple de aculturaţie. într-o analiza strălucită a civilizaţiei mediteraneene în Renaştere. Acomodarea este procesul prin care două culturi diferite ajung să îşi definească graniţe clare şi să convieţuiască. Este vorba de aculturaţie. Care este tipologia normelor sociale? 4. prin două populaţii diferite.Braudel. cel care s-a monetizat într-o formă cu totul deosebită. Care este structura culturii? 3. proveniţi din Europa sau Asia au păstrat numeroase complexe culturale din culturile de origine. ei sunt cei mai americani dintre americani. ÎNTREBĂRI DE VERIFICARE 1. Aculturaţia este procesul prin care. Ce este decalajul cultural? 33 . respectiva populaţie ne mai păstrând decât anumite complexe culturale proprii şi deci cultura să nu mai existe decât ca o subcultură a culturii dominante. în ştiinţa socială este conceptul de aculturaţie. uneori chiar şi limba sau religia. în timp ce toţi ceilalţi americani. practic ei nu mai păstrează nimic din cultura africană de origine. care şi-au pierdut cu totul cultura de origine. Cum poate fi definită cultura şi ce relaţie există între cultură şi civilizaţie? 2. mai mult. Un exemplu celebru îl oferă negrii din America. în marile oraşe. se ajunge la apariţia unor complexe culturale noi care au în componenţă elemente din culturi diferite. Conceptele prezentate ne ajută astfel să înţelegem aceste procese. Între cele două culturi există numeroase împrumuturi. pentru că ei nu au mai păstrat absolut nimic din cultura de origine. Asimilarea este procesul prin care o cultură a unei comunităţi şi-a pierdut identitatea şi a fost înglobată în cultura dominantă.au fost propuse de Fr. Comunităţile asiatice.

Ce este relativismul cultural? 9. Ce sunt asimilarea şi acomodarea? 11. Ce este aculturaţia? 10. Ce rol are limbajul în cadrul culturii? 6. Ce relaţie este între etnocentrism şi exocentrism? 8. Ce sunt subculturile şi contraculturile? 34 . Ce este ipoteza relativismului lingvistic 7.5.

Cu alte cuvinte familia fetei se afla la un stadiu de dezvoltare pe care lumea civilizata l-a trăit în urmă cu multe zeci de mii de ani. Încercarea de reintegrare socială fără excepţie a eşuat întotdeauna dacă copilul respectiv trăise mai mulţi ani în sălbăticie. Asemenea accidente sunt extrem de rare. în primul rând pentru că respectivii copii reproduceau extrem de bine comportamentele animalelor care îi crescuseră. În special femelele de lup. Poate şi mai curios toţi aceşti copii sălbatici au murit aproximativ la vârsta la care mor de regulă animalele care i-au crescut. Un caz diametral opus.Tema 4 Socializarea şi construcţia sinelui După parcurgerea acestei teme veţi învăţa: 1. dar în fiecare din ultimele trei secole s-au înregistrat cel puţin câteva cazuri. în special medici. Pe la începutul secolului trecut. Tribul din care fata făcea parte se afla cumva la nivelul epocii pietrei. Prin urmare oamenii nu sunt buni de la natură sau răi. dar nu numai ele. Cum s-a dezvoltat micuţa fetiţă “primitivă” în lumea civilizată? A ajuns profesoară la Sorbona. Ce este socializarea şi care sunt factorii ce o influenţează 2. aşa cum filosofii moderni credeau. sunt cele care în urma unor întâmplări nefericite au ajuns să crească “pui” de om. Interesant este faptul ca aceşti copii nu mai reuşeau să înveţe limbajul articulat dacă nu o făcuseră când trebuia. cel mai frecvent în jur de 10-12 ani. De fapt este vorba de copii crescuţi de animale sălbatice. Teorii ale formării personalităţii 3. Savanţii moderni au fost fascinaţi de aceste cazuri. necunoscându-se prelucrarea nici unui metal. puterea societăţii de a forma oameni. Agenţii de socializare Încă din secolul al XVIII mulţi oameni de ştiinţă. să ia o fetiţă de doi ani dintr-un trib arhaic de pe undeva din zona Amazonului şi să o aducă în lumea civilizată. nişte antropologi au avut curiozitatea. au fost preocupaţi de cazurile ieşite din comun ale copiilor lup. Socializarea în viziunea interacţionismului simbolic 4. 35 . poate nu foarte deontologică. ci ei sunt făcuţi aşa numai de societăţile în care trăiesc. în primii ani de viaţă. Iată deci care este şi în sens bun şi în sens rău.

ca şi procesul de achiziţie a produselor culturii. fac ca individul să asimileze diferit şi să reacţioneze diferit la realitatea socială. în conţinut. Factorii care influenţează procesul de socializare Exista mai mulţi factori care influenţează procesul de socializare. formulate în funcţie de perspectiva de abordare. inclusiv ereditare. Spre exemplu. nenumărate definiţii ale socializării. existând un puternic factor genetic care condiţiona dezvoltarea gemenilor. în afara oricărui determinant biologic. Un anumit tip de temperament. în timp ce pentru interactionalism ea reprezintă procesul construcţiei sinelui. Socializarea este deci procesul prin care se formează personalitatea umană. chiar dacă aceştia trăiau în familii extrem de diferite ei păstrau numeroase caracteristici de personalitate comune. Într-o abordare culturalistă socializarea reprezintă în schimb procesul de achiziţie a culturii unei societăţi. ca şi în cazul culturii. Ideea era că se dorea sublinierea rolului fundamental pe care îl are mediul social în formarea unui copil. anumite caracteristici afective. 36 . Este evident că formarea personalităţii individului. ca un proces de formare a personalităţii umane. este influenţată de anumite caracteristici biologice.Ce este socializarea? Procesul prin care se formează individul uman ca fiinţă socială poartă numele de socializare. în care o mie de gemeni au fost separaţi şi puşi să trăiască în familii foarte diferite (numai într-un stat totalitar ar putea fi făcut un asemenea experiment cu totul în afara unor norme deontologice). asta reprezintă. acest proces. pentru că într-adevăr. determinantul biologic. Este celebru astfel experimentul desfăşurat la Moscova spre sfârşitul vieţii lui Stalin. Exista însă. socializarea poate fi văzută într-o perspectivă psiho-socială. Îi vom prezenta succint: a) determinantul biologic b) mediul fizic c) cultura d) experienţa de grup e) experienţa personală a. Experimentul nu a dovedit acest lucru.

Stalin se pare că s-a supărat atât de rău încât a desfiinţat genetica, ea rămânând o disciplina interzisa în URSS şi în celelalte state socialiste câteva decenii. b. mediul fizic. Se pare însă că şi mediul fizic ca atare ne influenţează în procesul de socializare într-o oarecare măsură, tocmai pentru ca noi trebuie să ne adaptăm în permanenţă la el. Este dealtfel un lucru ştiut că oamenii care trăiesc în regiunile nordice au un alt tip de temperament, alte moduri de reacţie, alte tipuri de relaţionare etc. Dacă luăm în calcul doar relaţiile sexuale atunci este lesne de observat cum, mergând de la Sud al Nord, creste în general toleranţa faţă de normele restrictive ale relaţiilor dintre sexe. Dacă de exemplu femeile în lumea arabă nu au voie nici măcar să fie văzute de alţi bărbaţi, în Nordul îndepărtat, la eschimoşi, este de datoria musafirului să aibă relaţii sexuale cu soţia gazdei. Este evident că nu întotdeauna şi oriunde găsim acest determinism geografic, însă cu siguranţă că el constituie un factor care influenţează procesul de socializare. c. cultura. Este evident ca profilul cultural al unei societăţi imprimă anumite caracteristici procesului de socializare. Încă din secolul trecut, în Germania în special, au fost lansate teorii care încercau să surprindă relaţia dintre spaţiul geografic şi profilul cultural al unei societăţi. Teoria spaţiului mioritic, a lui L. Blaga nu este decât o variantă a acestor teorii. Ideea de bază este însă aceea că putem identifica un anumit tip de profil uman pentru anumite societăţi, în realitate nu neapărat în funcţie de factorii de relief, ci datorită în primul rând culturii diferite a acelor societăţi. Se ştie ca italienii au un sentiment profund al familiei, că sunt mai repeziţi, ca arabii sunt extrem de credincioşi, cinstiţi, dar şi şireţi, etc. Cu siguranţă că aceşti predeterminanţi culturali sunt, aşa cum o să vedem în alt capitol, baza stereotipurilor, adică a acelor caracteristici pe care le acordam unor indivizi, doar pe baza apartenenţei acestora la anumite grupuri, în cazul nostru etnice sau rasiale. Unii sociologi au încercat să surprindă acest determinant de bază al profilului cultural prin termeni ca personalitate de bază (profilul de bază al personalităţii oamenilor care aparţin unei anumite societăţi) la R.Linton, sau personalitate modală la de Bois, care se referă la acelaşi lucru în fond, modul fiind în statistică valoarea care are cea mai mare frecvenţă într-o distribuţie, deci este cea mai des întâlnită. d. experienţa de grup Viaţa în grupuri este evident o caracteristică general umană. Este astfel firesc ca experienţa indivizilor, la nivelul grupurilor în care trăiesc, să îi influenţeze în mod deosebit. Când vom trata, în final, agenţii de socializare vom insista mai mult asupra rolului grupurilor în socializare. 37

e. experienţa personală Este practic de la sine înţeles că experienţa personală este un factor esenţial în procesul de socializare şi nu necesită în realitate multe comentarii. Procesul de socializare nu este un proces de asimilare, similar cu modul în care informaţia este stocată într-un computer. El este întotdeauna un proces de interacţiune în care rolul individului socializat este la fel de important cu cel al agentului de socializare. Aşa cum o să vedem puţin mai târziu una dintre cele mai importante perspective sociologice, interacţionalismul, face din activismul subiectului socializat un factor esenţial al socializării.

Etapele şi tipurile socializării
La modul general există trei mari etape în socializarea unui individ, etape care constituie totodată, prin conţinutul lor diferit, şi tipuri distincte de socializare. Este vorba de: • • • socializarea primară socializarea secundară socializarea continuă Prima etapă, cea a socializării primare, are loc în primii ani de viaţă şi se încheie în jurul vârstei de şapte ani. în această perioadă copilul asimilează limbajul, normele de baza pentru viaţa în societate, internalizează valorile fundamentale ale societăţii în care trăieşte. Prin urmare el achiziţionează elementele primare ale propriei culturi, care îl fac sî poată trăi în societate. În cadrul acestei etape cel mai important agent de socializare (instituţie sau grup social), aproape singurul din perspectiva ponderii sale în proces, îl reprezintă familia. După vârsta de şapte ani mai intervin şi alţi agenţi importanţi printre care şcoala şi grupurile de egali (grupuri formate din membrii aceleiaşi generaţii). A doua etapă a socializării, cea secundară, porneşte deci în jurul vârstei de şapte ani şi se încheie o dată cu adolescenţa. În această etapă de socializare copilul asimilează toate rolurile sociale, produsele culturale şi normele care îl fac să poată trăi normal în societate. Cu toate acestea procesul de socializare nu se încheie aici. Aceasta deoarece pe parcursul vieţii, orice individ mai achiziţionează nenumărate alte roluri sociale, ca şi numeroase alte achiziţii normative sau culturale la modul general. 38

Spre exemplu el va învăţa ce trebuie să facă ca soţ/soţie, ca părinte, ca bunic, ca şef etc. cu alte cuvinte este nevoie permanent de noi procese de socializare. Această etapă de socializare poartă tocmai din acest motiv numele de socializare continuă. Este cea mai întinsă perioadă de socializare din viaţa unui individ, însă cu siguranţă că cele mai intense perioade sunt primele două. Aşa cum am spus aceste etape formează totodată şi trei tipuri de socializare. Alături de acest tipuri, definite strict temporal, mai există şi altele. Le vom prezenta succint. Socializarea anticipatorie. Este un tip special de socializare care se referă la procesul prin care un individ se socializează pentru anumite roluri sociale pe care nu le deţine în momentul socializării. Marea majoritate a jocurilor copiilor reprezintă procese de socializare anticipatorie. În aceste procese se utilizează adeseori şi anticipatori de socializare, adică obiecte care sunt utilizate în cadrul acestui proces. Este vorba de jucării sau jocuri. Atunci când o fetiţă se joacă cu păpuşile, cu siguranţă ea se socializează anticipator pentru rolul de mamă, dar şi atunci când copii se joacă de-a medicul sau de-a poliţistul se socializează anticipator, nu neapărat pentru rolurile de medic sau poliţist, ci pentru cel de cetăţean, care va interacţiona cu medici sau poliţişti în societate mai târziu. Socializarea anticipatoare se referă prin urmare inclusiv la achiziţia unor date despre rolurile pe care diferitele alte categorii de persoane le au în societate. Resocializarea. Este un proces de socializare în care se achiziţionează anumite comportamente, valori sau norme diferite de cele pe care individul respectiv le posedă deja. În primele cazuri prezentate am luat în considerare achiziţia unor produse culturale în principal de către un copil, deci în condiţiile în care nu preexistă comportamente, valori sau norme similare. în societate însă, de multe ori trebuie să înlocuim anumite achiziţii cu altele, deci să modificăm anumite produse culturale pe care le aveam deja. Este cel mai sugestiv cazul modelelor de comportament, care sub presiunea unor situaţii noi se modifica, adică se înlătură vechile deprinderi în locul cărora apar comportamente noi. Resocailizarea este întâlnită la un nivel cu totul deosebit în special în instituţiile cu funcţii puternice de constrângere, şcoli de corecţie, închisori, armată etc. Socializarea negativă. Acest concept nu încearcă decât să surprindă procesele de socializare în care se achiziţionează modele comportamentale, valori sau norme

39

şi care a asumat un important rol al socialului în formarea personalităţii. regulile. Aceste stadii sunt definite în funcţie de nivelul la care se localizează şi se manifestă instinctul sexual. Putem spun deci că pentru Freud socializarea individului este văzută ca o socializare a instinctului sexual. nu a preocupat doar sociologia. Primul stadiu. dorinţele. Următorul stadiu este stadiul latent în care. este stadiul oral. este teoria psihanalitică a lui S. în primul an de viaţă. care se observă sunt într-o relaţie tensionată. Rezultanta celor două componente. ascunsă a personalităţii. legile. în psihologie şi în psihologia socială. Teorii ale formarii personalităţii Formarea personalităţii umane. pentru Freud. Prima teorie asupra căreia insistăm. Pentru Freud. de la unu la trei ani. După acest stadiu urmează ultimul stadiu. Următorul stadiu. Cele mai multe teorii s-au lansat. Acest proces stadial are loc 40 . care are la bază evoluţia instinctului sexual. în care instinctul sexual se manifestă normal la nivelul aparatului genital. este stadiul anal. actul suptului este o forma de manifestare a instinctului sexual. La polul opus. pentru că. cel genital.care sunt opuse celor specifice în cultura dominantă. nu mai există o manifestare a instinctului sexual la nici un nivel. Freud. super-ego reprezintă latura socială a personalităţii. Id-ul este latura cea mai profundă. personalitatea are trei componente majore. aşa cum era firesc. adică componenta care asumă normativitatea socială. Este vorba deci de procesul de achiziţie a contraculturii. o reprezintă ego-ul. Acesta nu este un stadiu genital pentru că la această vârstă nu există maturizare sexuală. evident. în care copilul începe să îşi descopere organele genitale şi să se joace cu ele. id. este stadiul falic. de la trei la sase ani. în care instinctul sexual se localizează în zona anală. adică latura manifestă a personalităţii individului. Nu vom încerca decât să trecem în revistă câteva din teoriile cele mai cunoscute privitoare la formarea personalităţii. Multe dintre acestea au luat însă în considerare şi factorii sociali care intervin într-un asemenea proces. implicit restricţiile de comportament pe care le impune orice societate instinctelor noastre. Următorul stadiu. între şase-şapte ani şi doisprezece-treisprezece ani. ego şi superego. el cuprinde pasiunile. datele afective primare ale individului. În acest stadiu copilul începe să îşi controleze funcţiile fiziologice. Formarea personalităţii are loc însă într-un proces stadial.

să facă distincţia între semne şi referenţii acelor semne. Paralel cu acest proces are loc procesul dezvoltării intelectuale. să facă operaţii logice. Al doilea stadiu este stadiul convenţional. Multe dintre nevrozele sau tulburările de personalitate sunt explicate de Freud tocmai prin tulburări în evoluţia instinctului sexual. Al treilea stadiu. în care copilul începe să manevreze noţiunile. Din punctul de vedere al dezvoltării intelectuale există patru stadii de dezvoltare. Al treilea stadiu. Primul stadiu este cel preconvenţional.însă numai în baza relaţiei permanente dintre id şi superego. Acesta este stadiul în care se dezvoltă funcţiile senzoriomotorii ale copilului. masturbarea sau frigiditatea. Piaget privitoare la dezvoltarea intelectuală şi morală a copilului. care poate rămâne localizat la stadii imature de dezvoltare. este stadiul operaţiilor concrete. Punctul de plecare al lui Piaget a fost acela că alături de dezvoltarea strict psihologică a copilului. are loc şi dezvoltarea morală a acestuia. între unsprezece şi cincisprezece ani este stadiul definitivării procesului de dezvoltare intelectuală în care se ajunge la stadiul operaţiilor abstracte. Ele nu au însă o definiţie temporală întrucât evoluţia morală a individului are un alt algoritm. în care copilul respectă normele sociale datorită fricii de a nu fi pedepsit sau din dorinţa de a fi recompensat. Acesta este stadiul în care se achiziţionează limbajul de bază şi se formează abilităţile de bază de comunicare. Esenţială a rămas însă întotdeauna componenta socială ca factor determinant al formarii personalităţii. cu alte cuvinte copilul începe să poate lucra cu abstracţii. post-convenţional. Teoriile de factură psihanalitică s-au dezvoltat extrem de mult în secolul trecut şi au suferit multiple redefiniri. este stadiul senzoriomotor. Al doilea stadiu. tot întrun proces stadial. care învaţă practic să perceapă lumea exterioară şi să se orienteze în ea. de la doi la şapte ani este stadiul preoperaţional. în care copilul internalizează normele sociale şi le respectă necondiţionat de eventuale sancţiuni. în primii doi ani de viaţă. este un stadiu la care nu ajung obligatoriu toţi 41 . Ultimul stadiu. iar formarea personalităţii este condiţionată esenţial de normativitatea socială pe care fiecare dintre noi o asumăm în procesul dezvoltării individuale. Aşa se poate explica homosexualitatea. de la şapte la unsprezece ani. Primul. O teorie de factură strict psihologică a formarii personalităţii. însă nu se pot face încă operaţii la nivel cognitiv. şi care şi ea asumă o importantă componentă socială a acestui proces o reprezintă teoria lui J. Acest proces presupune doar trei stadii.

a formării sinelui. Mai există însă încă două stadii. Pentru el sinele se construieşte în procesul interacţiunilor cu ceilalţi indivizi. socializarea este un proces de construcţie a sinelui. “Mind. este vorba de Ch. Cooley. strict sociologice. Acesta a aplicat chestionare cu situaţii dilematice copiilor de diferite vârste. şi chiar în această abordare este propusă şi prima teorie. cea a sinelui oglindă. Un exemplu de asemenea situaţie dilematică este următorul: Un soţ are soţia foarte bolnavă. Primul este unul strict psihologic. Aceste idei au fost dezvoltate la nivelul unei autentice teorii interacţionaliste de către G. Ele de fapt sunt autenticele stadii de 42 . cerându-le părerea faţă de acţiunea pe care un anumit personaj trebuia să o desfăşoare. Socializarea în viziunea interacţionalismului simbolic Indiscutabil că şi sociologii au fost interesaţi de procesul de formare a personalităţii. el propune o teorie. merge la un doctor cu ea şi acesta îi spune că trebuie obligatoriu să ia un medicament foarte scump. la începutul secolului trecut. Acesta nu îi dă medicamentul şi soţul se hotărăşte să îl fure. Ideea extrem de valoroasă a modelului lui Piaget este aceea a paralelismului necesar dintre dezvoltarea psihologică a copilului şi cea morală.H. evident însă într-o perspectivă strict socială. fără a avea semnificaţie pentru el aceste comportamente. din nou stadială. Pentru interacţionalişti.indivizii. este stadiul în care subiecţii reuşesc să dea un sens relativ normelor şi să le compare între ele. ci şi de caracteristicile celorlalţi. în lucrarea sa fundamentală. cel al imitaţiei. Procedează corect? În funcţie de cum răspund şi îşi argumentează răspunsurile. stadiu în care copilul imită comportamentele altora. Construcţia sinelui depinde nu numai de un dat interior. El nu are bani suficienţi şi îi cere farmacistului medicamentul pentru banii pe care îi are. Există de la bun început două tipuri de stadii. Cel mai bine putem reliefa acest model dacă apelăm la exemplele oferite chiar de cercetările lui Piaget.Mead. Self and Society”. Una din perspectivele sociologice care s-a preocupat în mod deosebit de procesul de socializare a fost interacţionalismul simbolic. adică ale “oglinzilor” în care ne observăm şi în funcţie de care reacţionăm. propusă de un precursor mai degrabă al interacţionalismului. care pentru orice persoană reprezintă adevărate oglinzi în care acesta se observă. subiecţii pot fi înscrişi în una din cele trei categorii.

Cel mai simplu putem înţelege aceste diferenţieri dacă luăm un exemplu. deci reproduce comportamentele unei persoane. În stadiul altuia semnificativ copilul învaţă să se joace cu mingea. Să zicem că un copil. adică în stadiul în care copilul învaţă nu doar rolul sau. Acesta este stadiul în care Mead spune că un copil se joacă (play). cel psihologic. adică un joc. să dea cu piciorul în ea. Interacţionalismul este important însă şi pentru că el ne subliniază un lucru esenţial în formarea şi educarea copiilor. având semnificaţia acestora. El doar se joacă. la fel ca nişte albine. adică aşa numitul “fotbal stup”. Cu alte cuvinte copilul. să înveţe să interacţioneze cu toţi aceştia. Este exact ceea ce fac copiii de şase-şapte ani. Din acest motiv cele mai importante teorii în domeniul sociologiei educaţiei aparţin perspectivei interacţionaliste. Este evident că acest model se aplică oricărui proces de achiziţie a unor roluri sociale noi şi nu se referă doar la copii. ci şi rolurile tuturor celorlalţi participanţi la jocul social. ci doar imită comportamentele tatălui sau. atunci copilul se va scărpina şi el. Dacă acesta dă cu piciorul în mingie. în sensul că. lovitul mingiei cu piciorul neavând o semnificaţie pentru el. Primul dintre acestea este stadiul în care copilul ia ca şi referinţă comportamentele unui altuia semnificativ. dar putem extrapola la orice individ. El nu conştientizează însă rolurile celorlalţi participanţi la joc. toţi se reped în acelaşi timp asupra mingii. cel al altuia generalizat. El ştie că trebuie să dea cu piciorul în mingie. El nu practică un joc (game). Atunci el nu doar se va juca. Jocul poate să apară doar în celalalt stadiu.socializare pe care Mead le ia în discuţie. dar nu joacă fotbal. Pentru a juca fotbal copiii trebuie să înveţe şi rolurile celorlalţi participanţi. dorind să facă acelaşi lucru. ştie că trebuie ca mingea să intre într-o poartă şi că el asta trebuie să facă. deci învaţă un rol social care pentru el are semnificaţie. ce fac portarii. 43 . Rolul esenţial pe care ceilalţi din jurul acestora îl au în procesul educaţional. pentru că el nu face altceva decât să imite absolut tot ceea ce vede. Este vorba de stadiul altuia semnificativ şi de cel al altuia generalizat. Dacă întâmplător tatăl sau se scarpină în timp ce dă cu piciorul în mingie. el doar se joacă. ci va juca un anumit joc. în primul stadiu. când este foarte mic se joacă cu o mingie cu total sau. încearcă şi el să facă acest lucru. adică să ştie ce fac ceilalţi coechipieri. el în realitate nu se joacă. reproduce comportamentele altuia semnificativ.

în special de joacă. Aceasta deoarece. adică le mai putem spune grupuri generaţionale. a unor modele de comportament. Ele sunt întâlnite adesea ca şi grupuri de “bloc”. Acestea sunt micile grupuri. ca fiind procesul de achiziţie a culturii. de “stradă”. cu toate schimbările din ultimi ani. Achiziţia normelor. dar care nu implică în realitate şcoala ca instituţie. grădiniţele. mai ales când nu este vorba de ciclul primar sau gimnazial. menţionat deja. Unii agenţi de socializare i-am amintit la începutul acestui capitol. cel puţin în România. nu mai este un agent al socializării atât de important pe cât apare la prima vedere. În această accepţiune şcoala. Este evident că aceste grupuri nu există numai în şcoală. Evident că dacă adoptăm o definiţie mai largă a socializării. şcoala romanească a rămas una profund teoretică şi puţin socială. Este vorba de un alt agent al socializării şi anume de grupurile de egali. atunci nu orice achiziţie a acestuia reprezintă un proces de socializare. Rolul ei în socializarea primară este fundamental. Iată de ce trebuie să privim cu multă circumspecţie calitatea de agent al socializării realizată de şcoală. este familia. adică a unor date strict cognitive. cum ar fi creşele. constituie procese de socializare. Adevărul este că. dacă o privim restrâns. iar mai târziu şcoala. ele au de regulă o structură monosexuală. nu putem spune decât extrem de forţat.Agenţii de socializare Este evident că în procesul de socializare intervin mai mulţi agenţi care îşi asumă un rol în acest proces. a valorilor. Dacă copilul învaţă în şcoală să rezolve integrale sau derivate. de multe ori. Socializarea. atunci evident orice informaţie sau deprindere strict cognitivă aparţine culturii şi prin urmare tot ceea ce se face în şcoală ţine de un proces de socializare. Cel mai important agent de socializare. ca un proces în care se formează individul ca individ social. dar achiziţia unor informaţii. în interiorul şcolii are loc un proces extrem de intens de socializare. pe care copii le realizează în şcoală şi care au un rol esenţial în procesul socializării lor. că el dobândeşte nişte deprinderi umane sau că i se formează personalitatea. Este vorba de grupurile formate din membri care au aceeaşi vârsta aproximativă. nu mai fac parte din procesul de socializare. Trebuie să facem însă câteva precizări. până la vârsta 44 . Alături de familie mai pot interveni şi o serie de alte instituţii cu rol educaţional.

Ce tipuri de socializare cunoaşteţi? 4. iar uneori înaintea acesteia. Care este relaţia dintre dezvoltarea intelectuală şi cea morală a copilului? 6. trebuie să menţionăm unele instituţii totale cum ar fi armata pentru adolescenţi. Care sunt etapele formării personalităţii în teoria lui Freud? 5. Mead? 45 . la fel biserica poate juca un rol important în procesul de socializare. Care este modelul interacţionalist de analiză a socializării? 8. dependent de diferite contexte în care se poate afla un individ. Alături de aceşti agenţi de socializare mai putem menţiona şi alţii care au un impact mai mare sau mai mic.H. şi reprezintă pentru tineri cel mai important agent al socializării alături de familie. Care este raportul dintre joacă şi joc la G. Cum poate fi definit procesul de socializare? 2.adolescenţei. ÎNTREBĂRI DE VERIFICARE 1. Trebuie să menţionăm aici mass-media şi implicit producţia culturală cu caracter artistic. Care sunt agenţii de socializare? 7. Care sunt etapele socializării? 3.

ministere.) În sociologie prin instituţii. Rolul social reprezintă ansamblul comportamentelor pe care le performează un individ în baza statusului pe care îl deţine. ori pentru oricare din organizaţiile publice (primării.Tema 5 Instituţii sociale. ca şi religia sau statul. Tipologia şi structura instituţiilor sociale 4. Instituţiile totale În limbajul obişnuit instituţia este o organizaţie delimitată întotdeauna exact spaţial şi temporal. Dar şi banii sunt o instituţie socială. se înţelege ceva mai mult. Putem spune că. oriunde în societate. Familia este spre exemplu o instituţie. Tipologia statusurilor Statusul reprezintă poziţia pe care un individ o deţine într-o anumită structură socială. organizaţii internaţionale etc. Tipologia statusurilor şi indicatorii de status 2. ci şi multe altele. Conceptele de status şi de rol social. Pentru noi nu doar instituţiile care există în forme organizaţionale reprezintă exemple de instituţii sociale. în fapt ale oricărei ştiinţe sociale. Putem într-adevăr să gândim societatea ca un ansamblu de instituţii şi să o studiem exclusiv din perspectivă instituţională. Adeseori utilizăm termenul ca sinonim pentru organizaţie sau întreprindere. întregul univers social reprezintă un sistem de instituţii sociale. Pentru a înţelege toate aceste aspecte este necesar să clarificăm două concepte centrale ale sociologiei. iar la limită am putea vorbi şi de o perspectivă instituţională în cercetarea socială. oficii guvernamentale. Tipologia rolurilor sociale 3. Orice tip de practică instituită. ei având funcţia reglementarii circulaţiei monedei într-o societate. în numite condiţii este susceptibilă de a reprezenta o instituţie socială. Status şi rol După parcurgerea acestei teme veţi învăţa: 1. aşa cum o să vedem. Cu alte cuvinte există o importantă 46 . dintr-un anumit punct de vedere.

cum era de exemplu statusul sexual. Statusurile atribuite sunt primite de un individ în afara unui efort voluntar de a le obţine.corelaţie între status şi rol. la fel. prin diferite procedee. care cuprinde în fond ansamblul tuturor statusurilor pe care această persoană le deţine. În exemplele menţionate mai devreme. de cetăţean. Din acest motiv cele două concepte pot fi definite şi după un algoritm asemănător. Vom trata mai întâi problematica statusurilor sociale. în timp ce părinţii noştri să considere în statusul nostru global ca având rangul cel mai înalt statusul de fiu sau de fiică. putem observa că există două tipuri diferite de status. sunt exemple de statusuri atribuite. în timp ce rolul se referă la tot ce ceilalţi aşteaptă de la un individ datorită poziţiei pe care acesta o deţine. statusul de femeie. Putem spune astfel că statusul reprezintă tot ceea ce un individ aşteaptă de la ceilalţi în baza poziţiei pe care o are. potrivit a ceea ce ei consideră a fi statusul central. Este evident că există extrem de multe statusuri pe care o persoană le poate deţine. 47 . Avem deci de a face cu două mari tipuri de statusuri. Statusul de cetăţean. În oricare asemenea situaţii este evident că pot să apară multe probleme de comunicare şi tensiuni în relaţiile dintre oameni. Pe de o parte unele care pot fi dobândite de subiecţi. în timp ce ceilalţi aşteaptă alte comportamente (roluri). De fapt există mai multe ierarhii. dar poate avea în acelaşi timp şi statusul de bărbat sau de femeie. nu pot fi dobândite. Prin urmare putem vorbi de un status global al unei persoane. de prieten. Ele sunt de regulă atribuite prin naştere. pentru că ei vor performa anumite comportamente în funcţie de statusul principal pe care îl iau ca referinţă într-o situaţie dată. de adolescent etc. Este vorba de statusurile atribuite şi statusurile dobândite. Iată de ce analiza statusurilor. statusurile de vârsta. dar şi a modului în care ele sunt percepute de indivizi este atât de importantă în viaţa socială. în timp ce aceasta poate avea o cu totul altă ierarhie a statusurilor. statusul rasial sau sexual. Cineva poate avea statusul de student. Este evident că în statusul global există întotdeauna o ierarhie. în timp ce altele. de fiu sau fiica. Este posibil ca noi să ne considerăm în primul rând studenţi. dar mai există şi ierarhii pe care le presupun persoanele cu care interacţionăm. de către societatea/comunitatea în care trăim. Cel puţin una a individului în cauză (am spus cel puţin una pentru că aceste ierarhii se schimbă de cele mai multe ori în funcţie de situaţia în care se află un individ). un şef poate considera cel mai important status la o colegă. ambele presupunându-se reciproc. Este evident că.

deci sunt obţinute de copiii din familiile respective pe baza atribuirii. în orice societate. însă la fel. Din acest motiv putem spune că societăţile premoderne sunt mai degrabă gerontocratice. Societăţile premoderne sunt societăţi în care ponderea statusurilor atribuite este dominantă. să ne gândim de exemplu ca astăzi chiar şi statusul sexual poate fi dobândit dacă facem o operaţie de schimbare de sex. la nivel societal. Teoretic toţi copiii din România au aceleaşi 48 . Problema dobândirii statusurilor ridică şi probleme de ordin moral-civic. în timp ce cele moderne sunt mai degrabă meritocratice. Este evident că această calitate a statusului de a fi atribuit sau dobândit depinde de modul în care el este definit într-o anume societate. ele incumbă o anumită cheltuială de resurse (de orice tip) din partea celui care le deţine. să depună ulterior un efort cu mult mai mic pentru a-l păstra. datorită faptului că meseriile ca şi multe funcţii publice se păstrează în familie. Dacă analizăm această problematică la un nivel mai general. orice societate democratică. considerabile adeseori. marea majoritate a statusurilor profesionale fiind atribuite. este aceea că odată ce au dobândit în urma unui efort un anumit status. fără corecţiile politice şi civice necesare. La fel. există şi regi care au dobândit în cursul vieţii acest status în urma unor eforturi. Cine poate dobândi un anumit status în societate? Oricine sau doar anumite categorii? Şi care sunt şansele reale de a dobândi un anumit status? Cu siguranţă că simpla permisiune legală nu este şi una socială. societăţile s-au diferenţiat extrem de mult între ele. În legătură cu toate aceste aspecte ar mai trebui să precizăm un element important. Cetăţenia. La limită. Trebuie însă să mai menţionăm un aspect interesant. dar şi astăzi poate reprezenta un astfel de tip pentru cei care si-o schimbă. tinde. Tendinţa naturală pe care o au toţi indivizii. a reprezentat şi un status dobândit. Majoritatea statusurilor sunt în societatea contemporană statusuri dobândite. Statusul de rege este unul atribuit. istoric. şi mai mult. Toate statusurile profesionale spre exemplu sunt dobândite şi nu atribuite. obţinut prin naştere. istoric. Societatea modernă este o societate în care ponderea statusurilor dobândite este covârşitoare. să se îndrepte spre un model gerontocratic. care funcţionează prioritar pe principiul meritocraţiei. vom observa imediat că. istoric vorbind. să se raporteze faţă de acesta ca faţă de un status atribuit şi nu dobândit. majoritatea statusurilor atribuite pot fi şi dobândite în condiţii speciale.Statusurile dobândite sunt obţinute în urma unui efort. al structurii statusurilor la nivelul unei societăţi.

drepturi la învăţământul superior. status care situaţional propune o anume ierarhie a statusurilor componente. Pe de altă parte aceşti indicatori pot fi utilizaţi voluntar. Dar şi verigheta nu desemnează nimic daca nu este purtată de o persoană. Prin urmare calitatea 49 . în care ele există. chiar dacă doar se deplasează prin spital şi deci nu are ce face în realitate cu el. în rest ea nu are această calitate pentru că dacă o ţinem în buzunar. poartă un ecuson. Pentru multe statusuri există indicatori foarte precişi. fie că este vorba de o mănăstire. chiar dacă ele au nume şi semnificaţii sociale diferite. ca în exemplele menţionate. de multe ori dorim să ne precizam foarte tranşant poziţia pe care o deţinem şi din acest motiv dorim să utilizăm orice tip de mijloace care ar putea să facă pe ceilalţi să ne recunoască statusul fără a-l preciza noi de fiecare dată. anumite coafuri etc. nu reprezintă nimic. atunci când este vorba de uniformele pe care diferitele instituţii le impun. În anumite situaţii sau contexte sociale. Dar au toţi aceleaşi şanse? Teoretic toţi românii. Indicatorii de status Aşa cum spuneam încă de la începutul acestui capitol. întotdeauna în corelaţie cu un anume context social dat. au dreptul de a obţine funcţia de Preşedinte al ţării. Fie că este vorba de armată. utilizează produse cosmetice. Iată de ce este extrem de important să fie analizate statusurile dobândite sau atribuite. Femeile. există un status global pentru oricare persoană. De exemplu cartea de identitate este un indicator de status dacă o utilizăm într-o anumita situaţie dată. Dar din punct de vedere social au şanse reale toţi? Evident că nu. Aceasta este obţinută doar situaţional şi numai într-un anume context social dat. de exemplu pentru statusul de persoană căsătorită există verigheta ca indicator de status. Evident şi salopeta unui muncitor dintr-o uzină este tot o uniformă şi are acelaşi rol ca indicator de status. dar şi involuntar. cu câteva excepţii legale. adică orice fel de elemente care pot să ajute la indicarea statusului unei persoane. pentru că şansa unui român obişnuit care are vârsta pentru a putea deveni Preşedinte este mai mare să moară în următoarele 24 de ore decât să ajungă la această funcţie. toate aceste instituţii impun în fond uniforme. Trebuie să înţelegem însă că nici un obiect nu are în sine calitatea de indicator de status. fie că este vorba de închisoare. pentru a-şi accentua statusul de femei. Medicul poartă un halat alb în spital. iar uneori mai foloseşte şi un stetoscop agăţat de gât. bijuterii. Pentru aceasta utilizăm indicatori de status. nefiind vizibilă.

iar pe de altă parte. fie de cea involuntară.esenţială a unui indicator de status este aceea de a indica statusul cel mai important pe care o persoană consideră că îl are într-un anumit moment. însă ea are şi rolul de a sublinia că în acel spaţiu persoana x nu este mama sau tata. altele în raport cu personalul medical. pentru că în mod normal unui status îi sunt asociate mai multe roluri. statusul pe care o instituţie în care se află acea persoană îl impune ca central. cu administraţia instituţiei în care se află etc. nu este nimic altceva înainte de a fi muncitorul. rolurile sociale reprezintă ansamblul de comportamente pe care o persoană le performează în baza unui anumit status pe care îl deţine. De ce există o diferenţă între cele două tipuri de roluri? Din mai multe motive pe care o să le prezentam pe scurt. care implică comportamente specifice anumitor roluri care sunt transferate în mod ilicit altora. Pe de o parte există rolurile prescrise pentru un anumit status şi care sunt aşteptate de ceilalţi să fie perfomate. angajatul acelei instituţii. Tipologia rolurilor sociale Aşa cum deja am precizat. Pe de altă parte pot exista dificultăţi tranzacţionale în trecerea de la un rol la altul. altele atunci când explică cazul bolnavului sau familiei. nu este prieten. în alte cazuri. este puţin probabil să performeze la un nivel aşteptat rolul de director sau pur şi simplu de lider al unei 50 . Spre exemplu doctorul are anumite comportamente atunci când consultă pacienţii. bărbat sau femeie. De la bun început trebuie să spunem că există două tipuri de roluri. Salopeta unui muncitor are evident şi o funcţie protectivă. În primul rând trebuie să menţionăm că pot exista dificultăţi în îndeplinirea rolurilor datorate lipsei de experienţă sau învăţării neadecvate a rolurilor. din acest motiv le vom spune roluri aşteptate. Mai trebuie să luăm în considerare însă şi faptul că este posibil să existe incompatibilităţi între personalitatea unui individ şi cerinţele comportamentale pe care le impune statusul pe care acesta îl deţine. are o personalitate “slabă”. Analiza modului în care se utilizează indicatorii de status este întotdeauna importantă. Vorbim despre roluri şi nu despre rol. fie că este vorba de utilizarea voluntară. un temperament introvertit. Dacă de exemplu o persoană nu este suficient de energică. sau. există rolurile real performate de o persoană şi din acest motiv le vom spune simplu roluri performate.

respectiv gardian. umili. în baza respectivului status. care urmărea în fond să vadă în ce măsură studenţii respectivi. poate conduce la schimbări. rolul de profesor îi cere să fie intransigent şi deci să sancţioneze elevul. Mai există două situaţii cauzatoare a unor discrepanţe majore între rolurile aşteptate şi cele performate. poate conduce la schimbări la nivelul personalităţii subiecţilor respectivi. şi teza opusă. în egală măsură. pe de o parte. mai violenţi chiar. Rolul încordat este de fapt o variantă de conflict de rol care apare la nivelul aceluiaşi status. de multe ori majore. care a amenajat într-o universitate un spaţiu de experimentare care reproducea perfect o închisoare standard din America. Experimentul s-a oprit după circa o săptămână deoarece schimbările de personalitate deveniseră periculoase pentru subiecţi. După care a început experimentul. achiziţia unui status. Prin urmare trebuie să luăm în considerare şi raportul invers. Profilele de personalitate martor. mai puţin indulgenţi sau toleranţi decât erau în viaţa obişnuită. Trebuie însă să asumăm. Ele sunt legate tot de dificultăţile de îndeplinire a unor roluri. ajungeau să îşi schimbe personalitatea. Rezultă deci că pentru anumite roluri există uneori şi anumite cerinţe de profile de personalitate pentru ca aceste roluri să fie îndeplinite la un nivel optim. Este interesant de exemplu experimentul unui psiholog social american.organizaţii. la nivelul personalităţii indivizilor respectivi. deţinuţi şi gardieni. Una din cerinţele rolului de medic este aceea de a nu minţi pacienţii. lipsiţi de curaj şi de fermitate. Studenţii detinuţi deveniseră extrem de rapid mult mai obedienţi. Dobândirea unui anumit status şi performarea unor roluri noi. Zimbardo. pe când rolul de părinte îi cere să îl protejeze. într-o anumită situaţie particulară ar trebui să îl sancţioneze. Dacă de exemplu un profesor are propriul copil ca elev şi. performând rolurile de deţinut. Este vorba de conflictul de rol şi de rolul încordat. adică atunci când există cerinţe diferite între două roluri presupuse de respectivul status. adică înaintea experimentului au fost evaluate cu aceleaşi teste pentru toţi subiecţii. atunci avem un conflict de rol pentru că. deci să nu îl sancţioneze. Au fost selectaţi studenţi voluntari care să participe la experiment. prin urmare ar trebui să îi spună pacientului că nu mai are decât puţin timp 51 . Să luăm exemplul unui medic care tratează un bolnav incurabil al cărui sfârşit este iminent. în timp ce studenţii gardieni deveniseră mult mai duri. Aceştia au fost împărţiţi aleator (adică absolut la întâmplare) în două grupe. Conflictul de rol apare atunci când există cerinţe contrare presupuse de două roluri care aparţin a două statusuri diferite pe care le deţine aceeaşi persoană.

care va trebui să o transmită la rândul ei bolnavului. faţă de conflictul de rol. dar şi in unele tradiţii populare de la noi. instituţiile sociale sunt mai mult decât înţelegem noi. sau doar pretins raţională. să îşi redefinească cerinţele de rol de aşa natură ca respectivul conflict să nu mai existe. Pe de altă parte. ele totuşi există şi produc întotdeauna performări proaste ale rolurilor. nu sunt întâlnite foarte frecvent. la nivelul limbajului obişnuit. Adevărul este că orice organizaţie funcţionează pe baza unei instituţii. ca acţiune strict terapeutică în fond. Într-o situaţie ca cea descrisă este evident că orice ar face medicul el va încălca cel puţin o cerinţă a rolului său. la populaţiile arhaice. La fel. Spre exemplu. Este vorba de: • • • Raţionalizare Compartimentare Adjudecare Raţionalizarea este un procedeu prin care cineva încearcă printr-o atitudine raţională. limbaj la nivelul căruia instituţia este mai degrabă un sinonim pentru organizaţie. Există trei tipuri de mijloace prin care oamenii încearcă să rezolve conflictele de rol ca şi rolurile încordate. Compartimentarea este un procedeu prin care oamenii încearcă să separe. Masca spre exemplu. definindu-le strict situaţional. În raport 52 .de trăit. rolurile pe care le deţin în anumite contexte şi chiar să exagereze comportamentele legate de aceste roluri. mai mult sau mai puţin forţat. Medicul din exemplul dat mai devreme poate să comunice spre exemplu vestea extrem de tristă familiei. însă nu orice instituţie există în forma unei organizaţii. Instituţiile sociale şi tipologia lor Aşa cum am precizat deja. profesorul îşi poate redefini cerinţele rolului de profesor astfel încât indulgenţa să apară ca o cerinţă firească a acestui rol şi deci astfel să dispară conflictul iniţial. Rolurile încordate. este utilizată tocmai pentru a compartimenta rolul omului obişnuit de cel al personajului care este interpretat. profesorul poate ruga un alt coleg sa-i examineze copilul şi putem da numeroase alte exemple. Uneori sunt utilizaţi chiar indicatori de status care să sublinieze prioritatea unui anumit status într-un anumit moment. Adjudecarea reprezintă încercarea de a delega responsabilitatea presupusă de roluri sau de unul dintre ele către o altă persoană. o altă cerinţă imperioasă a rolului său de medic este aceea de a încuraja pacienţii.

Spre exemplu instituţia căsătoriei este dependentă de instituţia familiei.privesc conducerea comunităţilor şi a societăţilor (ex.se ocupă cu producerea şi difuzarea culturii (ex. orice mod definit de a face ceva în societate. mass-media etc) instituţii religioase biserica. Cu siguranţă însă că putem clasifica în mult mai multe moduri instituţiile sociale. având de fapt funcţia de întemeiere a familiilor . oriunde mai mulţi oameni. Ea este totodată şi una dintre instituţiile sociale fundamentale. etc) instituţii culturale . Există chiar anumite raporturi prestabilite între acestea. 53 . sectele etc. iar ele presupun întotdeauna autoreflexivitatea membrilor asupra apartenenţei la organizaţie. organizaţiile au o delimitare precisă spaţială şi temporală. Cu alte cuvinte. care contribuie la îndeplinirea unor funcţii sau a unor nevoi sociale. Cea mai veche instituţie socială este familia.se ocupă cu producţia de bunuri şi servicii (orice organizaţie economică. Privite din perspectiva conceptelor de status şi rol. (ex. Alături de familie mai avem religia şi statul. statul. Există câteva mari tipuri de instituţii care datorită importanţei lor le considerăm instituţii sociale fundamentale.administrează practicile şi ideologiile religioase (ex.) Aşa cum se observă din cele câteva exemple oferite există o mare varietate a gradelor de generalitate (în sens de extensiune) pe care le au instituţiile sociale. Din acest motiv îi vom consacra o tema specială. etc) instituţii economice .asigură desfăşurarea vieţii private a indivizilor (ex. consilii locale etc) instituţii juridice .cu instituţiile. familia. În funcţie de tipul de funcţie socială pe care o îndeplinesc. interacţionează în vederea efectuării unei activităţi care îndeplineşte o anumită funcţie în societate. căsătoria. ca şi asupra normelor în baza cărora ele funcţionează.privesc administrarea controlului social şi asigurarea ordinii. partidele. putem spune ca instituţiile sociale reprezintă seturi de statusuri şi de roluri ataşate acestora. reprezintă astfel o instituţie socială. teatrele. ) instituţii ale vieţii private . instituţiile pot fii: • • • • • • instituţii politice . adulterul etc. spunem că avem o instituţie socială. care au anumite statusuri. tribunale. avocatură. Orice practică instituită.

pe de altă parte. Unele pot fii considerate ilegale. În această perspectivă observăm mai clar de ce familia este. orice instituţie socială presupune o serie de elemente componente obligatorii. ci trebuie mai degrabă să îl înţelegem că un rol pe care cineva îl joacă în societate şi. nu toate rolurile sunt pozitive).(una din formele de constituire a familiilor. Prin urmare nu trebuie să valorizăm conceptul de funcţie (adică să îl considerăm exclusiv în sens pozitiv). nu sunt obligatoriu acceptate toate în societate. ceea ce nu le face mai puţin instituţii sociale. Din acest motiv putem considera că există chiar instituţii deviante. dar şi şantajul sau excrocheria. politice. Este clar. Prostituţia este o instituţie socială. apar alte noi instituţii care preiau unele din funcţiile respective. ca şi practici instituite. Acestea sunt: • • • • • • Set de statusuri Rolurile ataşate acestor statusuri Activităţi care îndeplinesc anumite funcţii sociale Mijloace de îndeplinire a funcţiilor Scopuri/ obiective ale membrilor. Pe de altă parte instituţiile sociale. apariţia de noi instituţii sociale s-a manifestat în primul rând prin procesul de diferenţiere instituţională. cel puţin din perspectivă istorică. Structura instituţiilor sociale Indiferent de forma în care exista şi de nivelul lor de cuprindere. În acest sens trebuie să precizăm că la începuturile civilizaţiei umane familia îndeplinea qvasitotalitatea funcţiilor sociale. că atunci când vorbim de instituţii economice o facem la modul general. pentru că în realitate există o mare varietate a acestora precum şi multiple legături de determinare între ele. Simboluri 54 . Ar mai trebui să spunem că. cât şi economice. de control social etc. În raport cu o normativitate socială dată desigur. Când vorbim de o funcţie socială nu ne referim deci numai la cea ce societatea consacră public ca nevoi ale sale şi consideră acceptabil. istoric. adică prin procesul prin care dintr-o instituţie socială care îndeplineşte mai multe funcţii într-o anumită societate. adică atât funcţii religioase. ca şi în teatru. chiar forma fundamentală am putea spune). o instituţie socială fundamentală.

în alte cazuri. una din abordările interpretative lansate în secolul trecut. mănăstirea sunt câteva exemple de instituţii totale. Aceste instituţii exclud de regulă posibilitatea indivizilor de a-şi păstra alte statusuri în afara celor oferite de ele. 55 . Este evident că activitatea economică nu s-ar putea desfăşura fără mijloacele tehnice necesare producerii de bunuri. restricţionează comunicarea cu exteriorul. ele pot fi şi produse culturale de natură ideatică. a unor acte normative. Celelalte elemente componente ale structurii instituţiilor sociale au fost prezentate deja. ca şi posibilitatea de părăsire voluntară a instituţiei. dar nici justiţia nu se poate săvârşi fără existenţa unor clădiri. la fel cum şi autoreflexivitatea asupra apartenenţei nu este obligatorie. închisoarea. care nu se reduc doar la anumite obiecte. Pentru orice instituţie socială este nevoie de anumite mijloace. Instituţiile totale sunt instituţii care încearcă să monopolizeze total viaţa membrilor lor. Adică putem aparţine unor instituţii fără să conştientizăm acest lucru. Activităţile pe care deţinătorii unor statusuri le desfăşoară presupun frecvent anumite mijloace care fac posibilă desfăşurarea respectivelor activităţi. care încearcă să îi controleze şi să îi influenţeze la un nivel maximal. O scurtă precizare este necesară însă în raport cu mijloacele aferente unei instituţii. de regulă cele care au un rol public extrem de important. chiar alte instituţii pot fi considerate mijloace pentru îndeplinirea activităţilor. creatorul dramaturgiei sociale. aşa cum o uniformă sau un imn pot fi simbolul unei organizaţii. oricum nu recunosc alte statusuri. Verigheta este de exemplu un simbol al instituţiei căsătoriei. Aceasta deoarece nu este necesară întotdeauna conştientizarea scopurilor sau a obiectivelor pentru toţi membrii unei instituţii. Pe de altă parte.Dintre toate aceste elemente doar ultimele două prezentate nu sunt obligatorii la nivelul tuturor instituţiilor sociale.Goffman. Spre exemplu banii sunt o instituţie socială care poate reprezenta un mijloc pentru desfăşurarea activităţii unei instituţii bancare. Armata. Instituţii totale Reprezintă un tip special de instituţii. ori. simbolurile există doar pentru anumite instituţii. a unor biblioteci etc. care au fost desemnate cu acest termen de către sociologul E.

Raportarea la un membru al unei unităţi militare se face cel mai adesea doar prin apelativul de uniformizare. la unicul status oferit de instituţia totală. Spre exemplu într-o închisoare. ori chiar în armată în unele ţări. pentru un bolnav cronic. pentru anumiţi membrii. Mai mult. Un exemplu este acela al evitării utilizării numelor proprii la nivelul acestor instituţii. membrii sunt tunşi nu atunci când vor ei. Trebuie în această ordine de idei să spunem că orice individ a făcut parte cel puţin dintr-o instituţie totală. tot în baza exemplului anterior. Spre exemplu un spital. cu atât mai puţin pentru personalul civil. Cu alte cuvinte. sau într-o unitate militară. evident total impersonale. sau caporal Ion Vasile. ca şi caracterul privat al vieţii acestuia. care încearcă tocmai să reducă individul. ori anumite particole de uniformizare. care pentru orice copil mic reprezintă o instituţie totală. Din aceste motive uneori sunt utilizate alte nume. Este vorba de propria familie. sunt alte procedee care încearcă să violeze şi totodată să reducă intimitatea şi caracterul privat al unor activităţi altfel obişnuite. suprimând toate libertăţile obişnuite. Prin urmare calitatea de instituţie totală nu este un atribut intrinsec. ca în mănăstiri. ori sunt alocate numere. ci când vrea instituţia. Trebuie să mai precizăm faptul că o instituţie nu are întotdeauna caracterul de instituţie totală pentru toţi membrii ei şi oricum nu în aceeaşi manieră. Dar şi vaporul pe 56 . spre exemplu în mănăstire. sau fac baie doar atunci când instituţia le permite acest lucru. pentru că el nu o poate părăsii şi evident ea îi controlează total viaţa. care îşi petrece o perioadă mare de timp în el.Aceste instituţii îşi controlează aproape total membrii. într-o instituţie totală nu mai depinde de noi. acolo unde nu eşti Ion Vasile. de exemplu prin rebotezare. atunci când ajungem într-o astfel de instituţie. acesta reprezintă tot o instituţie totală. Există uneori însă chiar şi procedee de depersonalizare. ci soldat. sau se culcă. O unitate militară nu manifestă acelaşi tip de constrângere pentru ofiţeri. de multe ori prin procedee speciale de invalidare a individualităţii acestora. controalele medicale în grup etc. adică gradul respectiv. dar există şi posibilitatea intrării voluntare. ca în închisori. Pe de altă parte trebuie să înţelegem. ci unul dependent de funcţiile pe care le îndeplinesc membrii instituţiilor. care poate exista în instituţie. dar se şi scoală. că foarte multe instituţii sociale pot îndeplini roluri de instituţii totale. ceea ce în viaţa obişnuită depindea total de voinţa noastră. Observăm că într-o instituţie totală se intră de regulă involuntar. în anumite situaţii. ca în armată. practica băilor colective (se face dus cu mai mulţi).

Ce sunt instituţiile totale? 57 . Care este tipologia statusurilor sociale? 2. poate reprezenta pentru pasageri şi marinari o instituţie totală. în gestionarea controlului social. Rezultă din tot ce am prezentat că în realitate numărul şi varietatea instituţiilor totale sunt cu totul deosebite. Ce sunt conflictele de rol şi rolurile încordate? 5. Care este tipologia instituţiilor sociale? 9. în modelarea personalităţii şi în definirea rolurilor sociale.perioada unei călătorii oceanice. Care sunt modalităţile de rezolvare a conflictelor de rol? 6. Care este structura instituţiilor sociale? 8. Ce reprezintă meritocraţia şi gerontocraţia? 3. ÎNTREBĂRI DE VERIFICARE 1. Instituţiile totale sunt importante în analiza socială pentru că ele au un rol crucial în socializarea indivizilor. Ce sunt instituţiile sociale? 7. Ce sunt rolurile sociale şi care este tipologia lor? 4. de mare durată.

cine nu cunoaşte ce este o familie. Acea lume în care oricare familie avea propria ei religie este o lume diferită total de a noastră şi cu siguranţă familia popoarelor indo-europene este departe de modelul nostru. Familia ca instituţie socială 2. ni se pare normal să considerăm ca membrii ai familiei părinţii. Tipologia familiei 3. tatăl şi mama. care este în fapt modelul familiei creştine. Familia este. Există elemente specifice ale instituţiei familiei în orice societate. 58 . relaţiile dintre membri? Este evident că familia reprezintă un univers înalt cognoscibil pentru oricare dintre noi şi aceasta pentru că. dar mai mult. se săvârşesc toate acţiunile importante din interiorul familiei. Normele şi tipologia căsătoriei Atunci când vorbim despre familie avem impresia că vorbim despre lucruri de la sine înţelese. Alături de el. care sunt tipurile de rudenie. ea este prima cu care luăm contact şi pe care o cunoaştem. Diferenţele sunt multiple dacă luăm în consideraţie nu doar factorul temporal. Acesta este însă un singur model de familie. este sfătuitorul familiei. nu ne ajută să înţelegem complexitatea şi universalitatea acestei instituţii. el este consultat în diferite privinţe. popoarele indoeuropene (cele care au venit din Asia în Europa şi au întemeiat mai târziu civilizaţii aici) au ca membri ai familiei toţi strămoşii care sunt consideraţi zei ai familiei. Cu toate acestea noi nu cunoaştem decât o simplă faţetă a familiei. pentru că. în fapt în faţa lui. aşa cum exista şi-n multe alte elemente care definesc un numitor comun. a cunoaşterii comune. istoric nici nu a fost cel mai răspândit. Cu câteva mii de ani în urmă. Analiza normativă a familiei 4. Noi nu cunoaştem decât un singur tip de familie. iar abordarea noastră. ci şi pe cel cultural. unchii şi mătuşile etc. la urma urmei. Evident. Iată spre exemplu. bunicii. focul sacru din vatră este şi el un membru al familiei. în oricare societate din prezent sau trecut. copiii.instituţie socială fundamentală După parcurgerea acestei teme veţi învăţa: 1. nu am dat decât un exemplu.Tema 6 Familia . dintre toate instituţiile sociale.

atât ca şi producţie. Familia ca instituţie socială Familia reprezintă un grup de oameni care relaţionează în baza unor legături de sânge. Funcţia afectivă se referă la faptul că orice fiinţă umană îşi găseşte echilibrul afectiv în primul rând la nivelul familiei. cât ca şi consum. Mai mult decât atât. în orice societate. Acesta este un exemplu des întâlnit în oraşul modern. Funcţia economică se referă la faptul că familia reprezintă o unitate economică. aceste statusuri sunt recunoscute şi au semnificaţie în societate. Acestea sunt în fapt cele trei forme de relaţii pe baza cărora se pot întemeia familiile.cea mai importantă instituţie socială şi din acest motiv analiza ei este una esenţială în cunoasterea vieţii sociale. mariaj sau adopţie. de multe ori ele conferind anumite drepturi pecuniare sau culturale. Majoritatea acestor funcţii sunt evidente. Funcţia de status se referă la faptul că principalele statusuri ale unei persoane sunt oferite de familie. Pentru a face o analiză a familiei ca instituţie socială trebuie să trecem în revistă principalele funcţii pe care ea le deţine în societate. atât datorită relaţiilor heterosexuale. unde vecinii pot avea relaţii mai puternice între ei decât cu propriile familii. şi mai apoi de alte instituţii. Pot exista grupuri de oameni care sa aibă relaţii afective puternice şi care să nu formeze o familie. Acestea sunt: • • • • • • • funcţia de regulator sexual funcţia de reproducere funcţia de socializare funcţia afectivă funcţia de status funcţia protectivă funcţia economică Nu insistăm cu detalii redundante. cât şi datorită prezenţei şi creşterii copiilor. în primul rând de instituţia familiei. prin urmare vom insista doar asupra unora dintre ele. 59 . Vorbim în aceste condiţii de “neamuri fictive”. Funcţia protectivă se referă la faptul că oamenii sunt protejaţi.

Tipologia familiei
Este evident că cel puţin în dimensiune istorică există o tipologie variată a acestei instituţii. Tipul cel mai răspândit astăzi îl reprezintă familia nucleară. Aceasta reprezintă familia formată din membrii a cel mult două generaţii (părinţi, copii), care trăiesc în aceeaşi gospodărie. Una din formele cele mai răspândite ale familiei nucleare o reprezintă familia conjugală, singura care are şi funcţii de procreare, care este o familie nucleară formată din soţ - soţie (eventual şi copii). Alte tipuri de familii nucleare pot fi familiile monoparentale (familii în care copiii sunt crescuţi doar de unul din părinţi), familiile formate din alte tipuri de rude (bunici-nepoţi, frate şi soră etc), care, menţionăm din nou, trăiesc în aceeaşi gospodărie. Opusă familiei nucleare este familia extinsă. Aceasta este formată din membrii a mai mult de două generaţii, care, la fel, trăiesc în aceeaşi gospodărie. Familia extinsă poate fi reală, adică existenţa ca atare într-o gospodărie, şi teoretică. Familia extinsă teoretică reprezintă de fapt ceea ce se cheamă în sociologie arborele genealogic. Acesta este format din totalitatea membrilor unei familii, calculaţi în funcţie de un individ de referinţă ”ego”. Arborele genealogic se poate reprezenta grafic, de aici şi numele, pentru că numărul rudelor creşte dacă mergem pe linie descendentă pornind de la un ego (doi părinţi, patru bunici opt străbunici plus toate celelalte rude aferente, unchi, mătuşi etc), iar dacă îl punem pe ego la bază, atunci graficul se va asemăna cu un arbore.

Analiza normativă a familiei
O analiză complexă şi totodată relevantă a instituţiei familiei o oferă analiza sistemului complex de norme pe baza cărora funcţionează această instituţie. Cele mai importante norme, atât istoric, cât şi ca “universalitate”, sunt normele de incest. Acestea sunt norme care privesc interdicţia accesului la anumite femei din comunitate. Baza de interdicţie o reprezintă relaţiile de rudenie. Trebuie să înţelegem că istoric, absolut toate societăţile cunoscute, ca primă formă de organizare, au limitat accesul la femei. Adică au interzis anumite raporturi sexuale în comunitate. Reglementarea raporturilor sexuale a fost istoric prima formă de organizare socială. Normele de incest, probabil primele norme sociale, interzic relaţiile sexuale între părinţi şi copii, fraţi şi surori, între copii şi bunici, în general 60

între rude de gradul unu şi doi, în unele societăţi mergându-se până la mai multe grade de rudenie. În societăţile în care din condiţii speciale căsătoriile cu persoane din afara familiilor nu se pot realiza uşor, sunt permise relaţii sexuale şi căsătorii între rude de gradul doi (verişori). Normele de incest asigură, aşa cum am menţionat mai devreme, tocmai interacţiunea şi stabilitatea relaţiilor sociale datorită presiunii spre relaţii extrafamiliale. Mai trebuie totuşi să precizăm că relaţiile sexuale, respectiv mariajele sunt interzise numai în relaţie cu neamurile considerate ca atare într-o societate particulară şi nu în funcţie de neamurile reale de sânge. Adică, în anumite societăţi, spre deosebire de a noastră, rudenia poate să nu fie calculată, aşa cum o să vedem, după ambii părinţi, ci numai după unul şi prin urmare nu eşti rudă decât cu rudele acelui părinte. Norme de căsătorie Sunt unele dintre cele mai importante norme. Ele reglementează modalităţile şi formele de constituire a familiilor. În primul rând trebuie să distingem între normele de tip endogam şi exogam, adică intre căsătoriile de tip endogam şi cele de tip exogam. Endogamia se referă la “căsătoria în interior”, adică într-un grup predefinit, în timp ce exogamia la “căsătoria în afara grupului”. Dacă grupul este cel al rudelor, atunci majoritatea căsătoriilor sunt de tip exogam, doar puţine popoare, istoric, practicând endogamia în acest sens. Un exemplu este cel al triburilor semite în urmă cu aproape trei mii de ani, care trăind într-o zonă deşertică, cu puţine contacte cu alte triburi, permiteau căsătoriile între rude apropiate. De aici, se pare, a apărut şi ritualul sacrificării primului născut. Primii născuţi probabil erau omorâţi. (Si există chiar o explicaţie ştiinţifică care ne spune că degenerarea genetică, datorită procreării de către rude apropiate, este maximă în cazul primului născut şi incomparabil mai mică pentru următorii copii). Experienţa probabil i-a învăţat să amelioreze efectul negativ al endogamiei în acest fel. Mai târziu, atunci când aceste relaţii sexuale nu numai că nu mai erau necesare, datorită dezvoltării sociale şi a comunicării intertribale, ci erau chiar interzise, ritualul sacrificării primului născut s-a păstrat, dar s-a transferat doar la animalele născute în gospodărie, iar mult mai târziu avea să fie preluat de creştini şi să conducă la ritualul sacrificării mielului de Paşti. Grupul în funcţie de care judecam endogamia sau exogamia nu trebuie să fie doar cel de rudenie. Poate fi grupul rasial sau etnic şi atunci majoritatea căsătoriilor sunt de tip exogam. 61

Există pe de altă parte o serie de norme care reglementează numărul partenerilor care pot întemeia o familie. Acestea ne permit două tipuri mari de căsătorii, respectiv familii: Căsătorii de tip monogam şi căsătorii de tip poligam. Căsătoriile monogame, bazate pe normele cu acelaşi nume, se încheie între un singur bărbat şi o singură femeie. Căsătoriile de tip monogam sunt foarte răspândite astăzi, însă ele ridică unele probleme. S-a invocat spre exemplu faptul că o căsătorie de tip monogam nu mai există în realitate dacă este permisă instituţia divorţului. Aceasta deoarece, în fapt, o femeie poate avea în decursul vieţii mai mulţi copii de la mai mulţi bărbaţi, chiar dacă nu este căsătorită în acelaşi timp cu mai mulţi bărbaţi. Din acest motiv, unii autori au preferat termenul de “monogamie serială”, pentru familia contemporană, pentru că avem de fapt mai multe căsătorii monogame consecutive, chiar dacă rezultatul acestora, copiii, succesiunea (motive, să nu uităm, esenţiale ale existentei familiilor) pot să privească mai mulţi parteneri, bărbaţi sau femei şi nu doar doi. Poligamia este istoric, pe de departe cea mai răspândită normă de căsătorie, chiar dacă astăzi modelul familiei creştine, de tip monogam, este unul extrem de răspândit. Poligamia este de trei tipuri. Poliginie, atunci când un bărbat se poate căsătorii cu mai multe femei, poliandrie, atunci când o femeie se poate căsătorii cu mai mulţi bărbaţi şi căsătoriile de grup. Poliginia, dintre toate formele de poligamie, este, istoric, cea mai răspândită. Trebuie să specificăm însă că ea priveşte o normă ideală, se referă deci la o permisiune şi nu la o obligativitate. În toate societăţile care au practicat poliginia majoritatea bărbaţilor nu aveau însă decât o singură soţie, uneori chiar nici una. Numai bărbaţii care puteau întreţine mai multe femei puteau să se căsătorească cu mai multe soţii, cea ce nu se întâmpla însă pentru un număr foarte mare de bărbaţi din acele societăţi. Mai mult, numărul, ca şi modul în care arătau soţiile, a constituit în toate societăţile de acest tip un indicator de status al prestigiului în societate. Poliandria este un tip extrem de rar întâlnit al poligamiei. A fost practicată de exemplu de arabi, până la expansiunea lor din secolul VII, şi ca şi la alte comunităţi care au permis-o (exemplu în Tibet) ea s-a bazat strict pe considerente economice, fiind legată de incapacitatea comunităţilor de a întreţine multe femei. La arabi bunăoară, de la care avem şi expresia “a muri de foame”, care la ei nu era o figură de stil, ci o realitate, datorită faptului că principala activitate aducătoare de resurse era războiul, numărul mare al femeilor nu se justifica, ele neputând fii întreţinute. Fetele 62

O formă aproximativă a acestui tip de familii a fost dată doar de diversele mişcări ale tinerilor din secolul trecut. adică puterea fiind exercitată de bărbat în familie. exercitarea puterii la nivelul familiei. cum a fost spre exemplu mişcarea hippy. matrilinearitatea şi bilinearitatea. Ambilinearitatea. După cum indica şi numele patrilinearitatea se referă la normele de descendenţă şi succesiune potrivit cărora calcularea rudelor se face doar după tată. Matriarhatul reprezintă un tip de familie în care conducerea este exercitată de femei. De regulă ea se căsătorea cu mai mult fraţi. matriarhatul şi norme de exercitare comună a puterii. O mare parte a istoriei. familiile au fost de tip patriarhal.erau astfel ucise la naştere. se referă la descendenţa exclusivă pe linie maternă. Aceste norme sunt: patrilinearitatea. matrilocatie. Ele sunt: patriarhatul. Normele de locaţie. adică calcularea descendenţei după ambii părinţi este indiscutabil forma cea mai răspândită astăzi. Căsătoriile de grup se încheie între un grup de femei şi un grup de bărbaţi. Matrilinearitatea. În societatea contemporană fiind mult mai des întâlnite cazurile de împărţire între soţi a autorităţii în familie. Sunt normele potrivit cărora se calculează rudenia şi totodată succesiunea pecuniară sau spirituală (moştenirea). Normele descendenţei şi moştenirii. Sunt normele care stabilesc unde se întemeiază gospodăria unei noi familii. şi 63 . în care tinerii respectivi practicau sexul liber la nivelul unui grup restrâns. o dată cu Mahomed. După expansiunea şi dezvoltarea fără precedent din secolul VII. Antropologii din secolul XIX au confundat în fapt normele de linearitate (matrilinearitatea) cu normele de autoritate. El nu a existat niciodată în istorie. arabii renunţă la poliandrie şi trec treptat la poliginie. Ambele tipuri sunt însă mai degrabă istorice. un rudiment al acesteia fiind întâlnit la evrei. Acest tip de căsătorie este unul extrem de vechi din punct de vedere istoric. Normele de autoritate sunt normele care privesc conducerea. Normele de autoritate. el ne mai fiind întâlnit astăzi. Aceste norme pot fi de patrilocatie. la care filiaţia după mamă este mult mai importantă decât cea după tată. o familie păstrând de regulă o singură fată pe care o întreţineau chiar şi după căsătorie. Această împărţire este însă rareori una egală şi de aceea este greu de definit o limită pentru acest tip de familie. Cu alte cuvinte relaţiile sexuale sunt permise la nivelul unui grup restrâns de bărbaţi şi femei. adică copilul este rudă doar cu rudele din partea tatălui şi poate moşteni bunurile familiei doar pe aceste linii de descendenţă. evident.

selecţia partenerilor nu îi priveşte direct pe aceştia. mai există o serie de norme importante pentru existenţa familiei. într-o dimensiune istorică. Selecţia partenerilor se face însă şi în baza altor norme (sau factori care influenţează decizia). norme în baza cărora. însă ea depinde în mod evident de resursele pe care se poate baza o nouă familie. într-o societate.) Homogamia ne explică de ce marea majoritate a căsătoriilor se produc între persoane care se aseamănă din punct de vedere al condiţiei lor sociale. apropierea (implicit obişnuinţa) sa constituie un factor al selecţiei partenerilor. Homogamia reprezintă o normă potrivit căreia selecţia partenerilor în vederea căsătoriei se face pe baza asemănării acestora din punctul de vedere al statusurilor pe care le deţin. respectiv să întemeieze o nouă gospodărie. Neolocaţia este cea mai răspândită normă contemporană din cele trei. Selecţia era mai degrabă o problemă a familiilor copiilor respectivi. că într-un cămin studenţesc studenţii care stăteau lângă 64 . Pare destul de tulburător pentru cei care cred în dragostea romantică. ai fetei. economice şi culturale. spre exemplu. până la modernitate alegerea partenerului s-a făcut pe baza unor reguli care nu ţineau cont de părerea viitorilor parteneri. Aceasta înseamnă că o nouă familie poate să se stabilească în gospodăria părinţilor băiatului. al religiei etc. sunt aleşi partenerii.neolocatie. În realitate. în marea majoritate a societăţilor. Cu alte cuvinte. Un cercetător a descoperit. deşi nu sunt norme propriu-zis ale familiei. Factori şi norme de selecţie a partenerului Alături de normele prezentate până acum. că un element atât de banal. considerăm ca atracţia reciprocă şi afectivitatea împărtăşită constituie baza selecţiei partenerilor. adică apropierea. (al nivelului de instruire. chiar şi astăzi există mai multe norme şi factori care reglementează această selecţie. Psihologii sociali au descoperit însă că în numeroase cazuri aprecierea faţă de anumiţi subiecţi (ca şi faţă de obiecte) este legată de apropierea. iar în multe societăţi căsătoria se angaja cu mult timp înaintea maturizării copiilor. În societatea contemporană. de educaţie. s-au ceea ce în sociologie numim dragostea romantică. De regulă. Una dintre aceste norme este homogamia. Unul dintre aceştia este proximitatea. al clasei sociale. Cu alte cuvinte preferăm parteneri care sunt mai aproape de noi. de obişnuinţa cu acestea.

toată ziua şi nu putem să îl suportăm. a unor nevoi mutuale şi. homogamia este un produs exclusiv al socializării. Indiscutabil. care spune că ori de câte ori la nivelul sistemului cognitiv avem două sau mai multe cogniţii (unităţi de informaţie) care se află în disonanţă. dacă căsătoriile se pot încheia relativ uşor în orice 65 . Fie îl evităm. însă şi divorţul este deopotrivă. nu în ultimul rând. partenerii nu sunt singurii actanţi pe această piaţă. un celebru psiholog social. aşa cum este. Este vorba de existenţa unor profile de personalitate complementare. dar pot exista şi persoane specializate. Trebuie spus că. Divorţ şi căsătorie Prima problemă pe care ne-o punem este aceea a actorilor sociali care operează pe piaţa căsătoriilor. atunci vom avea o disonanţă cognitivă. atunci nu rămâne decât ca. care să negocieze sau să intermedieze căsătoriile.scară erau mai bine văzuţi decât cei care stăteau mai departe. Familiile lor sunt la fel de prezente. Cu alte cuvinte dacă îl vedem pe un coleg. spre exemplu. În general. este învăţat să-i placa anumite tipuri umane şi respectiv să îi displacă altele. Trebuie să menţionăm astfel ca un factor extrem de important. Dacă Gicu îţi e vecin sau eşti obligat să lucrezi cu el. Căsătoria este o instituţie socială aşa cum am spus. sistemul nostru cognitiv tinde să reconsidere cogniţiile respective pentru a ne micşora sau anula disonanţa. chiar procesul de socializare. în timp. L. fie reconsiderăm aprecierea negativă faţă de el. să spunem Gicu. este vorba şi de atracţia fizică reciprocă.Festinger. instituţia peţitului. sau chiar instituţii. spre exemplu. ca parte a acestui proces. oamenii care ne sunt mai apropiaţi (îi întâlnim mai des). Nu putem însă să o estompăm decât dacă eliminăm unul din factori. Astfel Gicu începe să capete şi multe feţe bune şi chiar poate să ne placă. a explicat acest mecanism prin teoria disonanţei cognitive. Aşa cum am menţionat deja. Indiscutabil că mai există şi alţi factori pe care îi trecem rapid în revistă. pentru că evident nu exista un factor predeterminant de natură genetică pentru preferinţa persoanelor de condiţie socială asemănătoare nouă. Fiecare individ în decursul socializării. pentru banalul motiv că erau văzuţi mai des. tindem să apreciem şi deci să ne placă mai mult. evident. să îţi redefineşti atitudinea faţă de el. Mai există şi alţi factori ai selecţiei partenerilor. Divorţul este o instituţie care are ca funcţie desfacerea (anularea) căsătoriilor.

reprezintă de regulă un alt patern instabil. a unor rude foarte apropiate. divorţul presupune un procedeu mult mai complicat. Îi vom trece în revistă: • Vârsta. În ultimele decenii. crize de tranziţie sau procese sociale de o dinamică deosebită. Acest lucru este firesc dacă ne gândim că orice societate caută să promoveze prin orice mijloace instituţia familiei şi deci este normal să fie uşurată încheierea căsătoriilor şi să fie complicate procedeele pentru obţinerea divorţului. Diferenţele de orice natură. Experienţele traumatizante de la nivelul familiei. • Diferenţe sociale. Vârsta similară. mai ales când soţia este mai mare decât soţul. rata divorţialităţii practic s-a dublat în ţările dezvoltate. constituie o sursă majoră a instabilităţii. Rata divorţurilor într-o societate se numeşte divorţialitate şi reprezintă numărul de divorţuri la mia de căsătorii.societate. sau de cea a soţului/soţiei. ea trebuie mai întâi să treacă printr-un proces care să ducă la un nivel al instabilităţii suficient de înalt. culturale majore intre cei doi soţi. pierderile materiale importante. Rata divorţialităţii este un indicator important al evaluării şi al analizei unei societăţi sau comunităţi. Trebuie să spunem însă că circa 20% din divorţuri se produc în primii trei ani de la căsătorie. moartea copiilor. cât să conducă la disoluţia familiei. inclusiv în România. Creşterea ratei divorţialităţii sugerează uzual stări anomice în societate. economice. este un alt motiv de instabilitate. conduc întotdeauna la un potenţial mare de tensiune şi conflict. spre exemplu. • Şocuri în familie. 66 . Dacă unul dintre soţi doreşte să trăiască departe de propria lui familie. care sunt semnificative. Pentru ca o familie să ajungă la divorţ. Paternurile cele mai stabile sunt cele în care bărbatul are o vârsta cu câţiva ani mai mare decât femeia (2-4 ani). existând chiar societăţi unde acesta este interzis. pot conduce la tensiuni care să crească instabilitatea familiei. • Nevoia de depărtare a unuia dintre soţi de una sau ambele familii ale lor. Diferenţele foarte mari de vârstă între soţi (de cel puţin zece-cincisprezece ani). în timp ce celalalt nu doreşte. Există mai mulţi factori care conduc la instabilitatea familiilor. în condiţiile în care cei doi au mai puţin de 24 de ani. ceea ce trădează de fapt şi incompatibilităţi de adaptare.

• Existenţa unor paternuri instabile în familiile extinse. Trebuie să spunem însă că nu orice familie în care apar surse de instabilitate. Dacă femeia este deja însărcinată înaintea căsătoriei este posibil ca acesta să fi fost motivul fundamental al mariajului. în timp ce dacă căsătoria a întârziat mai mult de trei ani înseamnă că au existat anumite motive pentru care. • Regula celor şase luni şi a celor trei ani. ne referim în primul rând la relaţiile care exprimă afectivitatea. atât a statusului de soţie. de status). afectivă de una din familiile extinse este statistic un factor de instabilitate. cel puţin unul din parteneri a ezitat să se căsătorească şi de aici probabilitatea unor reeditări a acestor motive. Putem evalua relaţiile afective de la nivelul 67 . materială. fiecare soţ având o viaţă proprie. Alte forme de evoluţie sunt cuplul conflictual. De asemenea. Dinamica relaţiilor în familie Există nenumărate forme pe care le îmbracă relaţiile din interiorul familiei.• Dependenţa unuia dintre soţi de familia extinsă. adică un cuplu în care nu mai există real relaţii specifice celor dintre soţi şi în care căsătoria este menţinută pentru motive exterioare (economice. cât şi a celui de mamă. poate constitui o situaţie extrem de frustrantă. de asemenea. cuplul ritualizat. sau chiar tensiuni. religioase. acele familii au un coeficient statistic mai mare de instabilitate. Modelele de familii conflictuale. ceea ce evident nu este suficient. Mai puţin de şase luni înseamnă că cei doi nu au avut suficient timp să se cunoască. • Femeia rămâne însărcinată înaintea căsătoriei sau în primul an de mariaj. Dependenţa de orice natură. Explicaţia este relativ simplă. rutiniere. Evident. ajunge la divorţ. implicarea şi care conduc la stabilitatea familiei. obţinerea de către femeie într-un timp relativ scurt. cresc şansele de instabilitate datorită unui posibil efect socializant. în familia de apartenenţă a unuia din soţi. monoparentale. rolurile asociate acestor statusuri fiind dificile şi mai ales ţinând de un mod de viaţă radical diferit faţă de cel standard. adică un cuplu în care conflictul a fost asumat la nivelul stilului de viata şi face parte din profilul acelei familii şi. financiară. al unei femei tinere nemăritate. Dacă cei doi soţi s-au căsătorit la mai puţin de şase luni sau la mai mult de trei ani de la prima întâlnire.

adică al familiilor în care copiii sunt crescut doar de către unul din părinţi. intimitatea. până ajunge foarte aproape de zero. • funcţia de socializare. Exista un număr foarte mare de familii care nu au copii. angajamentul creşte aproape constant pe perioada existenţei unei familii. A rămas o funcţie importantă a familiei. Prin urmare putem să spunem că importanţa acestei funcţii a scăzut comparativ cu trecutul. aveau experienţe sexuale premaritale. puţin mai încet după un număr mare de ani de la căsătorie. Spre exemplu. grădiniţele. a adus o serie de schimbări majore la nivelul funcţiilor familiei. care măsoară anumite aspecte ale relaţiilor. în momentul căsătoriei având deja o cotă foarte înaltă. de exemplu. dar de a nu se mărita. pasiunea. adică ele exprimă modul obişnuit de comportament la nivelul familiilor. intimitatea şi pasiunea vom putea observa că ele au statistic o dinamică total diferită la nivelul unei familii. în special în a doua jumătate a secolului trecut. circa 25% din femei. Spre exemplu. evident. al morţii unuia din soţi. Pasiunea are o cu totul alta evoluţie. de regulă mama. angajamentul. dacă luăm în calcul doar primele trei variabile. Există astăzi un număr mult mai mare de femei care au experienţe sexuale înaintea căsătoriei. Ea creste spectaculos de rapid. creşele. dar mai ales a crescut numărul familiilor monoparentale.familiei prin mai multe variabile. valori diferite în funcţie de familie. • funcţia de reproducere. instituţia baby-site-ului 68 . Cu toate acestea trebuie sa subliniem că au apărut numeroase noi instituţii menite a prelua din funcţiile de socializare ale familiei. angajamentul. după care rămâne la acel nivel aproape fără nici o evoluţie ulterioară. însă şi în funcţie de durata existenţei acestor familii. Putem lua în calcul. Este evident că un număr tot mai mare al relaţiilor sexuale au loc în afara familiei. în special secolul XX. • Funcţia de regulator sexual. În SUA spre exemplu. empatia. Toate aceste variabile exprimă. sau a unei opţiuni personale a unor femei de a avea copii. Aceste modele ale dinamicii relaţiilor sunt relavate din analize statistice. existând şi anumite paternuri generale ale evoluţiei relaţiilor din familie. iar după câţiva ani ea va începe să scadă. Familiile monoparentale pot fi rezultatul unor divorţuri. în anii ’90. însă paternul este continuu ascendent. Schimbarea funcţiilor familiei Societatea contemporană. comunicativitatea etc. treptat. Intimitatea creşte constant până la un anumit nivel. Vom relua pe rând aceste funcţii şi vom sublinia schimbările majore produse.

Alternative la familia clasică Există indiscutabil un mare semn de întrebare. Alte modele. dincolo de anumite limite definite de regulă prin legi. de propunere a unor modele alternative pentru instituţiile sociale. spunea el. care au preluat în mare măsură funcţia protectivă de la familie. Trebuie specificat însă şi aici faptul că în societatea contemporană a crescut autonomia economică a soţilor în detrimentul unităţii economice a familiei. • funcţia economică. în sensul că înlocuiesc până la urmă instituţiile de bază. cea cunoscută de noi toţi? Există în orice societate încercări de forţare a modelelor clasice. mai ales în protejarea copiilor foarte mici. Şi funcţia de status este una care este prezentă şi în societatea contemporană. Cum o va face însă? Care sunt deci alternativele la familia clasică.Engels. în societatea contemporană există însă numeroase instituţii moderne de control social. Unele din aceste modele sunt în fapt cele care evoluează. este de fapt o familie de tip burghez. funcţia de status. Unele modele apar de la sine în decursul evoluţiei sociale fireşti. de fapt F. 69 .etc. • • funcţia afectivă. instituţii care s-au impus în condiţiile creşterii rolului economic al femeilor în societate şi scăderii totodată a timpului disponibil în familie pentru socializarea copiilor. Spre exemplu chiar marxismul. Cu alte cuvinte indivizii dobândesc prin efort propriu numeroase alte statusuri care sunt mai importante social. însă ea nu mai este la fel de importantă ca în trecut. a propus desfiinţarea familiei de tip monogam. decât statusurile conferite în familie. A rămas o funcţie importantă a familiei. familiilor li se limitează în realitate dreptul de a administra protecţia indivizilor. Mai mult. Familia ca instituţie a evoluat permanent de la începuturile civilizaţiei umane. care ne este cunoscută.. nu reprezintă decât un moment în acest proces evolutiv. forma actuală. Este o funcţie esenţială pe care o deţine familia. Prin urmare trebuie să ne aşteptăm ca şi acest model să evolueze. dispar ca alternative nereuşite. • funcţia protectivă Este evident o funcţie care a rămas importantă într-o anumită măsură. de cele mai multe ori. care. în mod firesc. altele sunt propuse ideologic sau programatic.

3. Căsătoria de tip homosexual. ne referim însă în special la a doua jumătate a secolului trecut. în cazul a două femei. fiind totuşi o formă a familiei. pentru că aici este vorba de un acord reciproc. între femei şi bărbaţi. pentru ca ele s-au stins practic astăzi. În unele societăţi ea a devenit chiar legală. a propus modele alternative la familia clasică. Coabitarea consensuală presupune ca două persoane să trăiască în comun. Coabitare premaritală. Coabitarea consensuală este însă de două tipuri. ci doar de traiul în grupuri care practicau sexul liber (în interiorul grupului). care ţine de un anumit caracter patologic. există o diferenţă importantă între homosexualitate şi lesbianism. şi de un stil de viaţă. este radical diferită (generic vorbind). fiind vorba de doi bărbaţi. cu siguranţă ea este cea mai răspândită dintre toate. În fapt nu era vorba de un mariaj autentic. Este un model de familie în care cei doi soţi îşi definesc de comun acord dreptul la relaţii sexuale în afara căsătoriei. aceştia din urma fiind mult mai tentaţi biologic la aceste relaţii. 2. mai ales că o funcţie importantă.Prin urmare şi societatea contemporană. nu rareori membrii acestora refuzând total contactul cu familiile reale. în afara unei căsătorii formale însă. ca o familie. trebuie să spunem. Mariajul deschis. Fie că este vorba de homosexualitate autentică. el având de fapt o altă sursă decât homosexualitatea masculină. atunci când cei doi trăiesc împreună o bucată de timp. atunci când cei doi 70 . Dincolo de aceste experienţe. Coabitarea consensuală. în anumite limite. mai ales în afara cuplului. Pe de altă parte. acest tip de alternativă nu a devenit una semnificativă. grupuri care constituiau însă adevărate familii. trebuie să spunem că ea nu poate deveni o formă alternativă reală. mai ales pentru că presiunea spre relaţii sexuale. cea de reproducere nu poate fi asigurată. acesta din urmă fiind considerat tolerabil. Familia de tip poligam (în fapt este vorba de poliginie) Este un tip de familie care nu poate fi consacrată legal în societatea modernă (fiind considerată bigamie). fie că este vorba de lesbianism. sau în vederea unei căsătorii ulterioare şi coabitare consensuală propriu-zisă. A fost propus de către mişcările tinerilor din anii `60-`70. Nu este vorba de adulter. în majoritatea societăţilor. Nu este o formă foarte frecvent întâlnită. Mariajul de grup. În practică există însă în toate societăţile dezvoltate numeroase exemple ale unor forme de astfel de familii. Încercăm să le trecem în revistă: 1. 4. în special ale unor relaţii stabile “in trei”. înaintea căsătoriei. oarecum istorice. 5. Chiar dacă poate o alternativă discutabilă.

uneori chiar secole. foarte multe decenii. Care este dinamica relaţiilor în familie? 10. ÎNTREBĂRI DE VERIFICARE: 1. măcar pentru o perioadă de timp să trăiască astfel. Care sunt normele de căsătorie? 5. Divorţul ca instituţie socială. Care sunt principalele tendinţe în schimbarea funcţiilor familiei astăzi? 11. Este evident că mutaţiile semnificative la nivelul unei instituţii precum cea a familiei nu se produc în câţiva ani. Ce este coabitarea consensuală? 71 . Numărul coabitărilor consensule a crescut aproape constant în ultimele decenii. Care sunt principalele alternative ale familiei clasice? 12. ci în multe. un număr foarte mare de cupluri decizând. Care sunt factorii care intervin în selecţia partenerului? 7. Ce sunt normele de incest? 4. Care sunt factorii de instabilitate a cuplului? 9. Care sunt funcţiile familiei? 2.decid să trăiască permanent în acest mod. Este evident că aceste alternative pot fi înlocuite de altele. Ce este homogamia? 6. Care sunt principalele tipuri de familii? 3. 8.

Aceleaşi tipuri de comportamente.Tema 7 Grupul social După parcurgerea acestei teme veţi învăţa: 1. A organizat mai multe jocuri. Pentru aceasta el a împărţit aleator un grup de copii. de acţiuni sau de întâmplări erau valorizate şi interpretate complet diferit dacă ele se produceau în interiorul sau în afara grupurilor din care făceau parte. fiind astfel puşi să formeze ad hoc grupuri. Într-o tabără de copii. După o săptămână Sherif a reunit cele două echipe şi le-a pus în 72 . Ce este grupul social 2. ci şi pe cea mediatică. Imediat după începerea experimentului copii au început să facă o distincţie clară între lumea din interiorul grupurilor şi cea din afară. un psiholog social american. de 10-12 ani. decizie şi efecte de grup Pe la mijlocul secolului trecut. Muzafer Sherif a realizat un experiment care a şocat nu doar lumea ştiinţifică. el a organizat un experiment pentru a observa modul in care se structurează normele sociale la nivel de grup şi modul în care ele influenţează percepţia şi raportarea la realitate. ideea experimentului fiind preluată în mai multe filme americane. Tipologia grupurilor sociale 3. realizând două echipe pe care le-a pus în competiţie. toate de echipă. concursuri sportive şi activităţi. Dacă spre exemplu un baiat trişa la un concurs era privit ca un “băiat rău” dacă făcea parte din grupul rival şi era “isteţ” dacă aparţinea grupului de referinţă. Mai mult. Copii nu se cunoşteau în prealabil. aceste polarizări se accentuau pe măsură ce creştea ritmul şi miza competiţiei. Tipologia liderilor 4. Conducere.

“murdar” etc. ştie la ce se referă. Experimentul a dovedit astfel capacitatea extrordinară a grupurilor sociale de a genera norme şi de a schimba valorile în baza cărora se interpretează realitatea. Cu ce se deosebeşte grupul social faţă de toate aceste concepte? În primul rând trebuie să spunem că grupul social este format întotdeauna dintr-un număr de indivizi între care există interacţiuni. Dacă ţinem însă seama şi de faptul că oamenii nu pot trăii decât cu totul accidental şi excepţional în afara grupurilor înţelegem de ce este importantă cercetarea acestui tip de structuri sociale. respectivii copii fiind dintr-o dată consideraţi curajoşi. O utilizăm aproape zilnic şi orice om. au fost reinterpretate pozitiv. Spre exemplu atunci când este vorba de oamenii adunaţi la un miting spunem că ei formează o mulţime. chiar şi cu puţină educaţie. viteji. Dar şi profesorii dintr-un anumit oraş sau dintr-o regiune pot forma o comunitate. o categorie socială sau statistică. fără a avea relaţii directe între ei. Cu toate acestea conceptul de grup social nu este unul foarte simplu de definit în limbajul ştiinţei. care au anumite caracteristici comune la nivelul unei populaţii. eroii ai grupului nou format. Spre surprinderea tuturor. Pe de altă parte. cu care copii nu se mai întâlniseră. Pe de altă parte. Dinstincţia în grup .în afara grupului a rămas una esenţială în cercetarea socială. Ce este grupul social? Noţiunea de grup este indiscutabil una familiară. Aceasta. practic imediat. Distincţia în grup . facându-i chiar să perceapă lumea complet diferit. în primul rând. atunci când avem mai mulţi oameni. spunem că ei formează. Dacă spre exemplu ni se pare normal să numim grup mai mulţă oameni care stau întro staţie de autobuz. toate valorizrile negative acumulate şi concretizate în etichete ca “băiat rău”. pentru sociologie aceştia nu formează un grup social decât în anumite situaţii speciale. iar atunci când este vorba de locuitorii unui sat spunem că ei formează o comunitate. Aceste interacţiuni sunt date în special de un proces de 73 .în afara grupului s-a păstrat.competiţie cu o alta. din perspectiva analizei statistice a populaţiei. Se dovedea astfel că grupurile exercită o forţă cu totul deosebită asupra membrilor lor. în sociologie avem deja o serie de alte concepte care se referă la “grupuri de oameni“. “nesimţit”. însă ea a fost retrasată. pentru că el trebuie să fie cu mult mai restrictiv comparativ cu noţiunea uzuală.

respectiv cât de mare? Prima întrebare ţine oarecum de celebrul paradox antic al grămezii. definit în sens larg ca orice transfer de semnificaţii. Parcă nici trei pietre nu formează o grămada. Evident mai putem identifica şi alţi factori care ţin de similaritatea indivizilor. Pe de altă parte situaţia în care ne aflăm este un alt factor stimulator al structurilor de tip grupal. În premanenţă avem nevoie atât biologic. Nu există însă posibilitatea compatibilizării celor două accepţiuni pentru că ele sunt realizate uzual în perspective şi în contexte de cercetare diferite. Spre exemplu ori de câte ori ne definim o situaţie ca periculoasă sau ameninţătoare simţim nevoia de a interacţiona. Unii cercetători consideă că interacţiunile apar în momentul în care avem doi indivizi şi prin urmare doi oameni sunt suficienţi pentru a vorbi de un grup. se întrebau anticii. Nu este însă suficient pentru o definiţie. Un prim factor este dat de interdependenţa naturală şi socială a oamenilor. neexistând un consens. O problemă extrem de importantă este aceea a motivelor pentru care oamenii trăiesc mai degrabă în grupuri decât în afara lor. Mai trebuie să răspundem la două întrebări esenţiale. Există mai mulţi factori care determină nevoia oamenilor de a forma permanent grupuri şi de a trăi în ele. Un grup ar avea nevoie de cel puţin trei subiecţi pentru a exista o formă complexă de interacţiune specifică grupului social.comunicare. Alţi autori consideră însă că într-un astfel de caz nu ar fi vorba decât de o diadă. Cât de mic poate fi un grup. Problema dimensiunilor grupului Definiţia pe care am dat-o nu este însă suficientă pentru a clarifica acest concept. Anumite situaţii reclamă stringent comunicarea şi implicit relaţiile cu alţii. Dar atunci când exact apre grămada? La fel ne putem întereba de câţi oameni este nevoie pentru a forma un grup? În această privinţă autorii din domeniu au două puncte de vedere diferite. adică de un tip particular de interacţiune. Simpla apropiere de alte persoane este si ea un factor care influenţează apariţia grupurilor. Mai trebuie spus că aceşti oameni care interacţionează împărtăşesc valori şi norme proprii grupului respectiv. Avem nevoie să relaţionăm pentru a putea trăi. cât şi social de alţi oameni. iar de multe ori îşi dezvoltă simboluri proprii. de asemenea ei au scopuri şi obiective specifice. de compatibilitatea unor interese sau nevoi etc. “Când apare o grămadă?”. O piatră nu formează o grămadă şi nici două. 74 .

Pe de altă parte. Grupurile secundare. Prin urmare sintagma “grup mic” ar fi chiar o tautologie. Cooley. Grupurile primare sunt grupuri de tipul “faţă în faţă”. argumentul fiind acela că dincolo de acest număr apare tendinţa de a se forma alte structuri grupale interne prin spargerea grupului iniţial. chiar dacă nu una foarte importantă. cea care împarte grupurile în mari şi mici. Grupurile mari ridică însă o problemă delicată. la nivelul tuturor acestor tipuri de structuri interacţiunile care există între membri sunt destul de diferite de cerinţele pe care le-am prezentat ca fiind specifice grupurilor. comunităţi. Conceptul de grup primar a fost propus. Tipologia grupurilor sociale Există mai multe tipuri de clasificări ale grupurilor potrivit mai multor criterii pe care le utilizăm în raportarea la grupuri. organizaţii. la începutul secolului trecut. Spre exemplu este normal să consideri o clasă de elevi sau o grupă de studenţi ca un grup. în funcţie de anumite teme de cercetare. Mai mult. mari si mici. grupuri în care membri comunică direct. după alţii la mai mult sau la mai puţin. Limita dintre cele două tipuri fiind undeva la nivelul a 10-12 persoane după unii autori. Există însă autori care au utilizat in experimente grupuri de 12-15 persoane. Există însă şi alte clasificări. concept construit ulterior pentru a 75 . desi evident ele presupun mai mult de 15 membri.Dimensiunile maxime ale unui grup ridică încă şi mai multe probleme. unul din precursorii interacţionalismului. sau populaţii şi nimic altceva în plus. ele au o forţă persuasivă cu totul deosebită. O primă tipologie este aceea care distinge între grupurile primare şi grupurile secundare. de sociologul american Ch. Cu alte cuvinte grupurile mari desemnează în realitate mulţimi. Din acest motiv unii cercetători consideră că în realitate grupurile sociale nu sunt decât grupuri mici. adică a grupurilor în care interacţiunile au în primul rând o bază afectivă. În primul rând unii autori vorbesc de două tipuri de grupuri. Aceasta pentru că în acest caz există şi mai multe accepţiuni. O primă clasificare am şi făcut-o. nemijlcit. în cercetările desfăşurate în teren este nevoie să consideri ca grup anumite structuri care există ca atare în realitate şi trebuie cercetate astfel. El dorea să reliefeze importanţa relaţiilor de tip primar în formarea sinelui şi implicit a grupurilor primare. Ele desemnează anumite structuri sociale pentru care avem deja concepte consacrate în sociologie. cu mult mai semnificative. Grupurile mici au considerată cel mai adesea ca limită superioară numărul de şapte opt membri.

pot să apară la un moment dat relaţii de tip afectiv (pozitive sau negative). format din mai mulţi studenţi care s-au reunit să lucreze la un proiect. Grupurile primare sau secundare sunt definite din prisma naturii relaţiilor. Lucrurile nu stau decât parţial aşa. creată în mod normal de către o structură organizaţională.desemna forma opusă grupurilor primare. în sensul că ele preexistă acestora şi se menţin şi după ce aceştia părăsesc grupul. respectiv cele secundare sunt formale. la fel si o gaşcă de cartier. la fel cum nici cele informale nu pot deveni formale. O grupă de muncitori sau un grup de studenţi care sunt puşi să rezolve o sarcină la seminar formează în schimb un grup secundar. spre exemplu. O grupă de sindicat reprezintă un astfel de grup. Grupurile informale sunt grupuri “narturale”. Ele sunt grupuri care au predefinite tipurile de relaţii şi poziţiile interne. în timp ce cele formale sau informale din perspectiva predeterminării origanizaţionale a unei forme a interacţiunilor. ci va fi ocupată de o altă persoană. Un grup de copii care se joacă în faţa blocului formează un grup informal. Criteriul de clasificare este complet diferit. un grup informal nu poate să devină formal şi nici invers. Dacă grupurile secundare pot devenii primare şi invers. poziţia sa nu dispare. La prima vedere pare a exista o corelaţie între cele două tipologii. 76 . Forma interacţiunilor interne este dependentă doar de proprii membri. O altă distincţie este aceea între grupuri formale şi informale. desemnează grupurile care nu se bazează pe interacţiuni afective. iar în cazul în care liderul. totuşi există o diferenţă esenţială. O familie poate fi privită ca un grup primar. care au în mod uzual definite scopuri precise şi în care de cele mai multe ori interacţiunile sunt mijlocite de instrumente. sunt adesea grupuri de interese sau profesionale. Aceasta face de exemplu să existe cel puţin o difernţă majoră. părăseşte grupul. care apar în decursul interacţiunilor dintre anumiţi subiecţi. Adică grupurile informale par a fii asociate celor primare. Este drept că multe grupuri primare sunt informale. Grupurile formale sunt grupuri care au o formă prestabilită. Dacă într-un grup secundar. Poziţiile şi tipul de relaţii între diverse categorii de membri sunt predefinite. care în principal va derula cu ceilalţi acelaşi tip de interacţiuni. neexistând o formă organizaţională prestabilită. grupurile formale nu pot deveni informale. Am spus mai devreme pozitiv sau negativ pentru că nu este vorba doar de relaţii afective pozitive şi doi soţi care se ceartă au între ei interacţiuni tot de tip primar şi nu secundar. iar cele formale celor secundare. Poziţiile şi relaţiile din interiorul grupurilor formale sunt independente de subiecţii care le ocupă.

Sociologul american Newcomb. ele începeau să se raporteze la grupurile studentelor din anii mai mari. dar şi o viaţă relativ scurtă. Grupurile de referinţă sunt cele din care nu facem parte. care erau în fond cele ale propriilor familii de origine. Treptat. Grupurile de apartenenţă sunt grupurile la care aparţinem la un moment dat. treptat. Comportamentul indivizilor în grup şi în afara grupurilor Nu numai că grupurile influenţează atitudinal şi valoric indivizii. împrumutând seturile de valori şi norme ale acestora. Grupurile de referinţă au o dinamică deosebită. proces de care nu suntem întotdeauna conştienţi.valoric al indivizilor. dar aceştia aşa cum am văzut chiar la începutul acestei teme. S-au observat 77 . dar şi crucial. cel care a propus această clasificare.O altă clasificare este cea care face distincţie între grupurile de apartenenţă şi cele de referinţă. au chiar tendinţa de a se comporta diferit în interiorul şi în afara grupurilor. cu mai bine de şapte decenii în urmă a făcut o serie de cercetări privind dinamica atitudiniilor şi opiniilor la tineri şi a studiat mai pentru mai mult timp un colegiu de fete. pe care grupurile îl au în formarea unui profil atitudinal . Distincţia aceasta este importantă pentru că subliniază rolul extrem de persuasiv. ori în alte situaţii împrumutul valoric devine suficient de consistent pentru ca propriile grupuri să fie transformate şi deci grupurile iniţial luate ca model să îşi piardă valoarea referenţială. mai mult decât atât. dar totuşi luăm ca referinţă valorile. după anul întâi. Am putea spune. Potrivit unui asemenea mecanism acţionăm în diverse situaţii potrivit unor norme instituite în grup fără să ne propunem voluntar anumite comportamente. un cercetator a încercat să observe modul în care un grup de medici şi asistenţi medicali acţionează într-o anumită situaţie dată. Cercetările sale au arătat că fetele veneau cu valori politice şi orientări conservatoare în colegiu. ele deveneau mult mai liberale în atitudiniile şi opiniile exprimate. Aceasta pentru că de multe ori subiecţii reuşesc să intre până la urmă în aceste grupuri. Apartenenţa la grup ne obligă întotdeauna la anumite comportamente şi anumite moduri de acţiune datorită presiunilor pe care le exercită orice fel de grup asupra propriilor membri. Spre exemplu. ele devenind astfel de referinţă. există chiar un proces de definire a situaţiilor la nivel grupal şi nu doar la nivel individual. normele si/sau simbolurile acestora. Astfel. Era vorba de un spital de urgenţă şi s-au analizat doar cazurile de atac de cord.

Nimeni din echipa medicală nu conştientizase vreun moment acest lucru. Cu alte cuvinte durata creştea o dată cu vârsta. totul ţinea de o presiune exercitată de grup asupra membrilor săi. unde o femeie a fost agresată. Singura explicaţie pentru această situaţie nu era alta decât aceea că la nivelul grupului respectiv se definea diferit situaţia. Prin urmare cu cât pot oferii mai puţini ajutorul. marea majoritate. Efectul de aşteptare spune că un comportament de ajutor reclamat de o anumită situaţie. Deşi era vorba de fiecare dată de acelaş tip de caz medical. Mai mult. Cercetătorul american a fost intrigat de faptul că deşi erau atât de mulţi oameni care puteau să o ajute pe femeie. chiar în faţa blocului unde locuia. sau în situaţii în care indivizii doar îşi definesc astfel situaţia (ca în cazul studiat). procesul intervenţiei avea durate foarte diferite. La scenă au fost martori zeci de vecini. Acţiunea medicală. Un alt tip de efect care se produce la nivelul grupurilor.modalităţile de intervenţie ale echipei medicale (grupul studiat) în toate cazurile de acest tip. Evident în decursul intervenţiilor nu existau nici un fel de mesaje privitoare la ritmul acţiunilor. religioase. El a fost descoperit de Bibb Latene în urma unui studiu de caz. În cazul persoanelor tinere. se producea la fel. de altfel problematic din punct de vedere deontologic. aceasta a fost chemată abia după aproape jumătate de oră. Cercetarea a relevat un aspect extrem de interesant. numai că în ritmuri diferite. Cauza principală pentru această situaţie rezidă tocmai în ceea ce Latene a denumit efectul de aşteptare. pentru care se considera mai normal un eventual deces. chemarea poliţiei. Vecinii. cu atât acesta va fi oferit mai repede. erau persoane respectabile. Cu toate acestea ajutorul lor. durtata intervenţiilor s-a dovedit a fi direct proporţională cu vârsta pacienţilor. dând cel puţin un mesaj de ajutor la poliţie. ilustrativ pentru mecanismele prin care grupurile exercită presiuni asupra membrilor lor îl reprezintă efectul de aşteptare. care puteau urmării scena de la ferestre. atacul de cord era considerat mai puţin normal şi apărea astfel că salvarea vieţii era o cerinţă mai presantă decât în cazul bătrânilor. cu un puternic sentiment civic. cel mai simplu posibil. Aşteptarea se produce datoprită faptului că atunci când oamenii percep o situaţie de 78 . Efectul de aşteptare. apare într-un interval de timp invers proporţional cu numărul celor care îl pot oferi. Altfel spus echipa medicală se mişca mult mai încet în cazul bătrânilor decât în cazul tinerilor. produs într-un cartier din New York. pentru persoanele vârstnice durata intervenţiei fiind practic dublă. Acest efect apare în orice situaţii de grup. dealtfel perfect sincronizată. s-a făcut cu o mare întârziere. Studiul său se referea la un viol.

în condiţii de anonimat al efortului individual. Latene. pleca într-o cameră alăturată. din camera alăturată. cei mai mulţi. Efectul a fost sesizat prima dată de Ringelmann şi a fost rebotezat de Latene ca efect al pierderii de vreme pentru că acesta este mecanismul producerii sale. forţa totală a acestora va fi mai mică decât cea a două perechi şi si mai mică decât suma celor patru forţe individuale. se auzeau nişte sunete puternice si un ţipăt al asistentului. Spre exemplu. care a dat chiar o măsură temporală cantitativă aşteptării. aproape în toate cazurile acesta se ridica şi mergea în camera vecină spre a vedea ce s-a întâmplat. Acest efect care se produce la nivelul grupurilor se referă la faptul că într-o sarcină de grup efortul individual pentru rezolvarea acesteia este invers proporţional cu numărul participanţilor. oamenii consideră că îşi pierd vremea şi se implică cu atât mai puţin cu cât anonimatul este mai mare. Asistentul. Efectul a fost verificat şi prin experimente de laborator. Au fost organizate mai multe situaţii de experrimentare în care în sală se aflau un singur subiect. Dacă vom pune doi oameni să tragă de aceeaşi sfoară. El chema pentru un test diferite persoane (le se spunea subiecţilor că li se va aplica un test oarecare) care aşteptau împreună cu un asistent într-o sală pentru a fi testate. care au dovedit că acest mecanism se produce în orice situaţii de acest tip. dacă există o sarcină pe care mai mulţi indivizi trebuie să o rezolve împreună. Atunci când aceştia erau mai mulţi exista chiar frecvent situaţia în care aceştia nu reacţionau deloc. doi. implicarea acestora va fii invers proporţională cu numărul membrilor. creştea odată cu creşterea numărului de subiecţi. puşi să rezolve sarcini în condiţii de anonimat. forţa lor reunită Fr va fi mai mică decât suma forţelor individuale (pentru cazul în care ar trage singuri). Dacă vom pune de exemplu un individ să tragă de o sfoară legată de un dinamometru vom constata că acesta trage sfoara cu o forţă F. 79 .grup ei doresc să primească un mesaj persuasiv (de a acţiona) de la cei care sunt consideraţi a fii în poziţii superioare. Atunci cînd se aflau două persoane timpul de reacţie al acestora era mai mare. Explicaţia este aceea că. trei etc. Latene a efectuat un experiment. Efectul pierderii de vreme. Atunci când în sală se afla un singur subiect. la un moment dat. aşteaptă ca altcineva să ia iniţiativa. efectul pierderii de vreme. încercând evident să îşi ofere ajutorul. Cu alte cuvinte. rebotezat tot de B. în general. Dacă vor trage patru persoane. timp care. Un alt efect de grup este efectul Ringelmann sau. adică F1+F2. Imediat. rămânând să aştepte în continuuare fără a face nimic. Astfel.

Efectul mai ne sugerează un aspect extrem de important pentru desfăşurarea oricărei activităţi economice. Eficienţa procesului de formare a liderilor este una însă discutabilă. în istoria ştiinţelor sociale. ba mai mult. Problematica liderilor constituie un subiect extrem de incitant. Creşterea numărului de participanţi la o activitate nu presupune necesar o creştere a eficienţei proporţională cu numărul acestora. Prin urmare experienţa este raportabilă la nivelul experienţei grupului şi nu reprezintă o valoare absolută. adevărate şcoli de cercetare a liderului şi a conducerii. adică a unei persoane care să conducă grupul respectiv. Prin urmare este imposibil să putem avea un lider care să poată deţine acest statut în orice tip de grup. Este vorba în principal de: ! Experienţă ! Competenţă de comunicare ! Competenţă profesională sau de sarcină ! Capacităţi empatice ! Personalitate puterncă ! Înalţimea ! Forţa Toate aceste caracteristici se judecă însă în raport cu un grup particular. la fel şi competentele de comunicare. extrem de frecvent. dat fiind faptul că pregătirea liderilor şi asigurarea competenţei conducerii reprezintă elemente vitale ale eficienţei oricărei organizaţii sociale. în care nu pot fii cuantificate eforturile individuale sunt întotdeauna caracterizate de o eficienţă scăzută. cât şi de caracteristicile grupului din care liderul face parte. este semnalată nevoia unui lider. Au existat şi există chiar.Acest efect ne explică de ce activităţile colective. sau cele de sarcină. dat fiind faptul că poziţia de lider depinde atât de anumite caracteristici ale acestuia. un student de anul II 80 . Spre exemplu. Pe de altă parte. dincolo de o anumită limită efortul subiecţilor va scădea dramatic punând în pericol activitatea respectivă Conducerea grupurilor şi liderii Efectul de aşteptare ne-a sugerat mai devreme faptul că la nivelul grupurilor. Cercetările au arătat că o serie de caracteristici sunt importante pentru a dobândi statutul de lider. nu întotdeauna un grup reclamă un lider. grup la nivelul căruia putem identifica aceste caracteristici.

Pe de altă parte mai putem distinge între lideri de sarcină şi lideri socioafectivi. fiind primordiale aspectele funcţionale social şi nu cele fizice. Putem vorbi astfel de lideri formali şi de lideri informali. dar vorbeau puţin şi alţii care. Nu trebuie să insistăm redundant asupra faptului că şi în acest caz există excepţii istorice. Unii. Existau două categorii de consilieri.poate mai uşor să se impună ca lider într-un grup de studenţi de anul I. cât şi în grupuri formale (în sensul că ei îi influenţează pe ceilalţi membrii ai grupului deşi nu ocupă o poziţie formală care să le confere acest drept). Conducerea implică deci un complex de calităţi. dar nu dădeau sfaturi utile. este adevărat nu foarte multe. o serie de caracteristici sunt discutabile în raport cu situaţii particulare. dimpotrivă. Cei mai apreciaţi în finalul experimentului erau aproape de fiecare dată cei care vorbeau mult şi nu cei care dădeau sfaturi utile. Tipologia liderilor Există înnainte de toate tipologii ale liderilor care corespund tipologiilor grupurilor. dar nu putem trece cu vederea faptul că în istorie. vorbeau foarte mult. de multe ori chiar. Cercetările au arătat că într-un grup oarecare se impune mai uşor o persoană mai solidă şi mai înaltă spre exemplu. covârşitoarea majoritate a personalităţilor politice au avut mai puţin de un metru şaptezeci. Ei pot exista însă atât în grupuri informale. Spre exemplu. Liderii formali sunt cei care ocupă o poziţie care este predefinită la nivelul unui grup formal şi deci ei pot exista doar în astfel de grupuri. care dădeau sfaturi pertinente. li s-a dat câte un consilier (cu rol de lider) care să le dea sfaturi pe tot parcursul rezolvării problemei respective. care aveau de rezolvat o problemă. 81 . O regulă oarecum generală în privinţa atributelor fizice fiind doar aceea a necesităţii absenţei unor handicapuri majore vizibile pentru a putea avea şanse de ocupare a unei poziţii de lider. într-un experiment unor grupuri. capacitatea de a comunica şi implicit competenţele de comunicare par a fi de o importanţă capitală. dar probabil mult mai greu dacă aceştia sunt în anul III. Liderii informali sunt cei care exercită rolul de lider într-un context particular pe baza unor caracteristici personale. pe de o parte. înnaintea competenţelor profesionale. Dintre toate atributele semnalate. Pe de altă parte. La nivelul aceluiaş grup este posibil să existe atât lideri profesionali.

O alta clasificare a liderilor. comunitar) se gestionează în comun o anumită resursă limitată (a grupului sau a comunităţii). mediază conflictele. sunt liderii care îşi asumă întreaga răpspundere pentru orice aspect al activităţilor desfăşurate în grup. menţin un climat social şi afectiv optim în grup. Conducere. Aceştia sunt liderii care lasă membri să acţioneze aproape cum vor ei. nu au nici un fel de încărcătură ideologică. la nivelul conducerii grupului. buna dispoziţie. în care nici nu mai avem de a face propriu-zis cu lideri. democraţi şi “laissez-faire”. Dilema socială apare atunci când un membru al grupului încălcă norma de consum şi îşi însuşeşte mai mult decât ceilalţi. Ei sunt cei care întreţin atmosfera. sunt din nou mai eficienţi liderii democaţi. Ultima categorie o reprezintă un caz oarecum limită. La fel. atunci când este vorba de activităţi care trebuie să se poată desfăşura cu un grad mare de autonomie. sunt mai eficienţi liderii democraţi. dar acest lucru nu este unul uzual. o reprezintă liderii autoritari. Spre exemplu în cazul unor grupuri care au o istorie îndelungată şi o cunoaştere înaltă a activităţilor pe care trebuie să le desfăşoare. Aceşti liderii au o funcţie mai degrabă integrativă. controlează doar parţial membrii. decizie şi efecte de grup Presiunile exercitate de grup asupra membrilor lor fac să existe influenţe atât la nivelul modului în care se i-au decizii în grup. Cele două caracteristici pot să se reunească în una şi aceeaşi persoană. Ne vom opri doar asupra a două din efectele mai importante care sunt relevante pentru aceste tipuri de presiuni de grup. Desemnează situaţii în care la nivelul unui grup. Categoria liderilor laissez-faire nu asigură eficeinţa activităţilor în nici un tip de o situaţie. ele se referă doar la stilul de conducere. Etichetele cu care operăm. liderii democraţi sunt mai eficienţi. face distincţia între liderii autoritari. Liderii autoritari sunt cei care controlează şi monopolizează total actul conducerii. (dar ele apar şi la un nivel mai larg. din punctul de vedere al modului în care ei conduc grupul. nu intervin decât minimal în influenţarea acestora. cât şi la nivelul conducerii ca atare. nu îşi asumă decât parţial responsabilitatea conducerii. cât şi lideri care gestionează relaţiile afective. trebuie să menţionăm. Pentru anumite situaţii însă. Dacă spre 82 . Liderii democaraţi cooptează o parte a membrilor pentru luarea anumitor decizii. Cea mai eficientă categorie.cei care conduc grupul în vederea rezolvării unor sarcini. Dilemele sociale.

Situaţia este identică atunci când un membru al grupului se decide să nu contribuie cu efortul propriu la producerea bunului respectiv. Dilemele sociale reprezintă unul din mecanismele sociale principale care pot explica cauzele epuizării resurselor limitate. Dacă extindem dilemele de la grup. şi eventual la presiuni exercitate de grup asupra membrilor. atunci resursa în cauză se va epuiza rapid şi în final toţi vor pierde.P. o dilemă socială apare atunci când unul dintre aceştia îşi însuşeşete mai mult. iar din fondul comun fiecare i-a aceeaşi sumă zilnic. s-a făcut de cele mai multe ori pe baza unor mecanisme de genul dilemelor sociale. în care controlul grupal sau comunitar nu se poate exercita rapid şi mai ales eficient. la comunitate. la începutul lui 1990. distrugerea rapidă şi practic totală a C. Dilemele sociale apar însă. Este vorba de un tip de dilemă socială în care nu mai se pune problema consumului în comun a unor resurse.A. În momentul în care cineva a început să îşi însuşească o parte a patrimoniului fostelor cooperative imediat ceilalţi membri cooperatori au început să facă acest lucru. este posibil ca în final resursa să dispară şi cel în cauză să nici nu fi beneficiat la nivelul celorlalţi de ea. Dacă însă comportamentul lui este imitat de alţii şansa de a mai apre bunul respectiv este practic nulă. Mai mult decât atât. sau de a imita pe cel care a consumat mai mult şi astfel să încerce să câştige şi ei mai mult. iar cei care nu au dorit să participe la acest proces nu au mai obţinut absolut nimic în final. Dilema apare pentru ceilalţi membri care sunt puşi în situaţia de a respecta în continuuare regula de consum. Cu siguranţă am putea să ne gândim la soluţia simplă a controlului consumului. ci a contribuţiei colective pentru a produce un bun public (utilizat de toţi membri).exemplu un grup de prieteni pun banii împreună pentru a-şi petrece vacanţa. comparativ cel puţin cu cei care consumă mai mult.-lor. Dacă spre exemplu locatarii unui bloc hotărăsc să strângă bani pentru a monta un interfon la 83 . Dacă o singură persoană nu participă şansa de a se produce totuşi acel bun este relativ mare şi atunci cel care nu a contribuit câştigă pentru că va utiliza acel bun (fiind public) şi nu a cheltuit nimic pentru el. atunci ele apar ca fiind chiar mult mai periculoase. dacă majoritatea vor imita pe cel care a declanşat mecansimul. Spre exemplu în România. în special în momente de criză. Există un corolar al dilemelor sociale care poartă numele de problema bunurilor publice. Resursa (patrimoniul) a dispărut. Practic orice ar face un membru al grupului rezultatul poate fi unul distructiv. Dacă toţi vor imita însă pe cel care a încălcat regula. Dacă un membru al grupului păstrează norma de consum şi în acest caz el va pierde.

Printre fenomenele care însoţesc acest efect trebuie menţionate: iluzia invulnerabilităţii. Cauzele acestui efect stau în tendinţa membrilor de a se autocenzura. Greşelile efectuate sub aceste presiuni pot fi uriaşe. care a planificat şi condus operaţiunile militare. Groupthink Este un efect care apare în grupurile decizionale datorită presiunii pe care grupurile le exercită asupra membrilor lor. care să-l înlăture de la putere pe Fidel Castro. Termenul a fost propus de sociologul american Irving Janis care a analizat una dintre cele mai catastrofale acţiuni militare americane de după al doilea război mondial. toată tehnica militară americană fiind distrusă sau capturată. Janis şi-a propus să explice cauzele pentru care această operaţiune nu a reuşit. şi sprijiniţi de armata americană ei trebuiau să producă revolte în provincie.intrare şi un vecin nu contribuie este posibil să se pună totuşi acel interfon. credinţa absolută în justeţea cauzei. Janis a facut un studiu de caz al acestei acţiuni pe care l-a publicat întro lucrare unsprezece ani mai târziu. Problema bunurilor publice ne explică de ce multe tipuri de proiecte cu caracter public. adică a unui efect de grup caracterizat printr-o tendinţă puternică de căutare a acordului între membri şi care produce efecte distructive asupra percepţiei şi analizei realităţii. asupra judecăţilor morale şi a eficienţei mentale a membrilor grupurilor decizionale înalt coezive. de a estompa atitudinile critice. El a considerat că membrii grupului de decizie au fost victime ale grouthink. tendinţa exagerată de asumare a riscului etc. analiza lui Janis reliefând zeci de greşeli pe care specialişti.Kennedy. Este vorba de acţiunea de invadare a Cubei. care implică activităţi voluntare nu se realizează. iar în final să conducă la o revoltă aparent populară. chiar mult mai slabi profesional. Grupul studiat a fost un grup decizional condus chiar de preşedintele J. de la Bay of Pigs. Toţi cei 1400 de cubanezi au fost omorâţi sau luaţi prizonieri. din 17 aprilie 1961. Acţiunea a reprezentat pentru mulţi analişti militari cel mai mare eşec suferit de americani după al doilea război mondial. subaprecierea adversarului. de a polariza atitudinile şi opiniile care sunt consonante cu poltica grupului. nu le-ar fi făcut în condiţii normale. care fuseseră pregătiţi de CIA. care evident însă va deservi şi pe cel care nu a contribuit. Pe de altă parte acest efect 84 . supraîncrederea. Operaţiunea presupunea debarcarea la Bay of Pigs a 1400 de cubanezi exilaţi.

marketing. adică a unui specialist care are sarcina să aducă contraargumente pentru orice soluţie propusă în grup. efecte negative majore. tocmai pentru a menţine grupul la dimensiuni mici şi a putea păstra astfel mai bine secretele operaţiunilor. Exemplele pot continuua. economie. efectul groupthik s-a produs în 37% din cazuri. cea a “avocatului răului”.este însoţit întotdeauna şi de o tendinţă exagerată de secretizare a informaţiilor. mass media. s-a institut chiar o poziţie specială în grupurile decizionale. la rândul său. acolo unde grupul de decizie a considerat că ar trebui să ajungă. ÎNTREBĂRI DE VERIFICARE 1. Nu s-a apelat de exemplu la specialiştii de la marină. Janis a mai studiat şi alte crize majore de după al doilea război mondial. Spre exemplu în cazul analizat de Janis nu s-a apelat la mulţi specialişti dealtfel necesari. Care sunt limitele de mărime ale grupurilor sociale? 3. organizaţii publice etc. Din acest motiv. în special în grupurile decizionale din domeniul economic şi militar. datorită reliefului marin. deşi avea loc o debarcare şi astfel debarcarea a întârziat mai multe ore dat fiind că vasele care îi duceau pe cubanezi nu au putut ajunge. Ce sunt grupurile primare? 4. Ce sunt grupurile de referinţă? 85 . Efectul se poate produce însă nu doar în grupuri decizionale de tip militar. ci în oricare domeniu unde se iau decizii. Printre aceste măsuri menţionăm: ! Cunoaştera efectului groupthink de către membrii grupului de decizie ! Promovarea atitudinii critice ! Imparţialitatea totală a liderului ! Promovarea de soluţii alternative ! Apelul la experţi externi ! Munca în echipe decizionale paralele ! Promovarea unei a doua şanse prin revederea obligatorie şi reconsiderarea soluţiei finale Promovarea atitudinii critice este însă pe de departe cel mai important element tehnic care poate estompa efectele negative. care are şi ea. Cum poate fi definit un grup social? 2. în care administraţia americană a fost implicată şi a descoperit că pentru 19 cele mai importante crize. Există mai multe tipuri de măsuri care pot fi luate pentru a preîntâmpina acest efect.

Ce este efectul de aşteptare? 7. Ce este efectul groupthink? 12. Ce sunt dilemele sociale? 11. repsectiv secundare– primare? 6. La ce se referă efectul pierderii de vreme? 8. Care sunt tehnicile de eliminare a efectelor distructive ale groupthink? 86 . Ce distincţie există între grupurile formale-informale. Care sunt principalele atribute ale liderilor? 9.5. Care este tipologia liderilor? 10.

Dacă acum vă aflaţi la serviciu acesta cu siguraţă reprezintă un tip de organizaţie. Da. cu extrem de multe organizaţii. Aşa de multe? Da. Dar absolut tot confortul de acasă vă este asigurat de o multitudine de alte organizaţii. televiziunea prin cablu etc. fie ca membri. acasă sau la un coleg. Cu toate acestea. Sigur vă aflaţi în faţa unui calculator. apelaţi în fond la o organizaţie. Am putea spune fără să 87 . Birocraţia ca tip ideal (Max Weber) 4. citiţi tema: “Organizarea socială. În epocile premoderne niumărul organizaţiilor cu care indivizii aveau contacte era incomparabil mai mic. Probabil că acum vă aflaţi la servici. Birocraţia După parcurgerea acestei teme veţi învăţa: 1. fie ca beneficiari. dumneavoastră faceţi parte şi dintr-o organizaţie. Acasă credeţi că sunteţi mai liber. Organizaţii şi instituţii 2. Nu a fost întotdeauna aşa. Şi dacă mergeţi la un magazin sau la un bar. Este vorba de o organizaţie care nu mai este tot atât de vizibilă. chiar în acest moment. este şi ea o organizaţie. fiecare dintre noi avem zilnic contacte. dar nu uitaţi că dacă staţi la bloc. faceţi probabil parte dintr-o altă organizaţie. Formal şi informal în organizaţii 3. cele care vă furnizează apa. tot în acest moment. energia electrică. cea la care plătiţi întreţinerea.Tema 8 Organizarea socială. Toate aceste lucruri sunt evidente. Mai mult. însă ea este prezentă şi în realitate ea este cea care va impus lectura acestor rânduri. cea mai mare parte a organizaţiilor care existau erau destul de diferite de cele pe care noi le cunoaştem astăzi. Birocraţia”. Trăim se pare într-un univeres organizaţional. Probleme şi disfuncţionalităţi ale organizaţiilor de tip birocratic Dumnevoastă. pentru că asociaţia dumneavoastră. De ce faceţi acest lucru? Este simplu. Pentru că pregătirea dumneavoastră la sistemul de învăţământ la distanţă presupune parcurgerea unor cursuri. dar şi dacă vă duceţi acasă cu un mijloc de transport nu faceţi altceva decât să apelaţi la servicxiile unei organizaţii. sistemul de învăţământ pentru care aţi optat reprezintă una din miile de organizaţii cu care dumneavoastră luaţi zilnic contact.

Organizaţii şi instituţii Atunci când am vorbit despre instituţiile sociale am precizat că ele se află întrun raport special cu organizaţiile. Cu toate acestea organizaţiile sunt cu mult mai importante decât am putea crede. Putem să ne gândim la astfel de exemple doar teoretic. Cum putem însă deosebi organizaţiile faţă de instituţiile sociale? Această distincţie o putem realiza dacă vom analiza câteva din elementele specifice acestora. practici care sunt definite generic şi nu au în mod necesar o dimensiune formală. cadre care au întotdeauna o dimensiune comunicaţională concretă (şi cel mai adesea şi relaţională). evident înnainte de toate pentru sociologie. Există pe de altă parte. neputând considera ca şi contraexemple decât situaţii cu totul “anormale” în care am construi o organizaţie care nu ar avea nici un fel de obiective şi nu ar îndeplinii vreo funcţie la nivelul societăţii. numeroase tipuri de instituţii care nu au forme organizaţionale. este atât de important pentru orice ştiinţă socială. Iată de ce studiul organizaţiilor. un adevărat mediu de viaţă specific uman. pentru că în realitate o organizaţie presupune în totdeauna un număr de oameni care deţin anumite statusuri şi anumite practici pe care aceştia le săvîrşesc într-un context organizatoric. În cea mai mare parte umanitatea a reuşit să ajungă la nivelul actual tocmai datorită organizaţiilor. În afara lor.grşim că astăzi organizaţiile ne domină existenţa. Organizaţiile pe de altă parte presupun anumite cadre formale în care îşi desfăşoară activităţile. la fel şi în ceea ce priveşte obiectivele şi scopurile. Instituţiile desemnează. De principiu orice organizaţie are la bază o instituţie socială. precis delimitată spaţial şi temporal. aşa cum am arătat. anumite tipuri de practici sociale care au o funcţie socială. Pe undeva suntem mai puţin liberi. scopurile şi obiectivele acesteia. Cu alte cuvinte în orice organizaţie membri trebuie să respecte. dar să şi fie conştienţi de normele acesteia. pe de altă parte. Formal şi informal în organizaţii 88 . mutaţiile radicale în istoria dezvoltării societăţilor moderne nu ar fi fost posibile. s-ar mai putea spune. Este vorba în primul rând de o caracteristică esenţială a organizaţiilor: autoreflexivitatea membrilor faţă de normele.

dar şi organizaţii de tip cultural sau civic (cum ar fi un club sau o fundaţie) unde gradul formalizării este incomparabil mai redus. în timp ce structura informală reprezintă sociograma acesteia. De fapt orice organizaţie poate fi considerată din punctul de vedere al gradului formalizării pe o scală continuuă şi putem astfel vorbi de organizaţii puternic sau slab formnalizate. De 89 . Este evident că există multe tipuri de organizaţii şi că în realitate gradul formalizării organizaţiilor depinde şi de tipul acestora. În multe cazuri există chiar poziţii şi tipuri de relaţii de natură informală care îndeplinesc funcţii la nivelul organizaţiilor. Ea se întâlneşte însă relativ rar. care au capacităţi persuasive în comunicare şi totodată responsabilităţi sau funcţii decizionale. Există posibilitatea ca persoana care deţine cea mai mare capacitate de influenţă să fie şi persoana cu cel mai mare rang de autoritate. Structura formală nu reprezintă altceva decât faptul că poziţiile din organizaţie şi relaţiile dintre acestea sunt predefinite şi totodată independente de membrii care le ocupă. Liderii formali deţin autoritatea de a decide în baza poziţiei pe care ei o deţin (cea care conferă autoritate). una formală şi alta informală. cum sunt cele militare. Distingem prin urmare la nivelul unei organizaţii două tipuri de atribute ale conducerii. situaţie care desigur este ideală. ca şi poziţiile pe care aceştia pot să le ocupe în organizaţii. la nivelul unei organizaţii nu există doar structuri de tip formal. Primii se bucură de autoritate în timp ce cei informali se bucură de influenţă. Pe de altă parte organizaţiile pot să fie clasificate şi din punctul de vedere al tipurilor de obiective pe care şi le propun. Structura formală reprezintă organigrama unei organizaţii. Este evident că ceea ce poate fi interesant întro eventuală analiză este tocmai raportul dintre cele două structuri. cel mai adesea neexistând la nivelul unei organizaţii o coincidenţă între cele două tipuri de structuri. în timp ce liderii informali deţin o anumită capacitate de influenţă. unde gradul formalizării este extrem de mare. formali şi informali. Aceasta înseamnă că în orice organizaţie avem potenţial două tipuri de lideri. Prin urmare putem identifica la nivelul oricărei organizaţii două tipuri de structuri. Şi la nivelul organigramei şi la nivelul unei sociograme putem identifica anumite poziţii importante. autoritatea şi influenţa. care este dată de propriile capacităţi de relaţionare socială şi de comunicare. Există spre exemplu organizaţii. adică au predefinite natura şi tipul de relaţii dintre membri.Organizaţiile au în general o structură de tip formal. Cu toate acestea.

sunt pe de departe unele dintre cele mai eficiente în istoria umanităţii. Din acest motiv organizaţiile specifice modernităţii.Parsons există patru tipuri principale de organizaţii: ! Organizaţii economico-productive ! Organizaţii de putere ! Organizaţii integrative ! Organizaţii ale menţinerii modelelor Toate organizaţiile economice sau de prestări de servicii fac evident parte din prima categorie. Cea mai importantă este aceea a eficienţei diferite pe care o pot avea organizaţiile. Eficienţa organizaţiilor Raportul dintre strucura formală şi cea informală are numeroase consecinţe la nivelul oricărei organizaţii.exemplu. etc). Factorii care determină o eficienţa organizaţiilor sunt însă mult mai diverşi şi nu toţi sunt determinaţi de formalizare. Trecem în revistă pe cei mai importanţi: ! Unitatea elementelor ! Flexibilitatea ! Dimensiunile optime ! Raţionalitatea ! Comunicarea eficientă Primul factor se referă la compatibilitatea componentelor unei organizaţii şi la măsura în care acestea formează un sistem funcţional. dar şi primăriile. dominate de formalizare. Flexibilitatea se referă la capacităţile organizaţiei de a se adapta la condiţii noi sau de criză. Dimensiunile optime depind de scopurile şi de natura activităţilor. Organizaţiile de putere sunt cele care au funcţii de decizie la nivelul societăţii (exemplu Guvernul. în timp ce ultima categorie se referă la organizaţiile care au funcţii culturale. Formalizarea este întotdeauna o condiţie a creşterii eficienţei organizaţiilor. la fel cum 90 . ministerele. potrivit unei astfel de clasificări propusă de sociologul american T. în timp ce raţionalitatea priveşte analiza şi definirea raţională a scopurilor. Parlamentul. însă întotdeauna eficientizarea activităţilor unei organizaţii este dependentă fundamental de acest factor. Organizaţiile integrative sunt cele cu rol în controlul social şi în socializare. mijloacelor şi a tipului de relaţii şi de activităţi desfăşurate la nivelul organizaţiei.

sociale şi politice spectaculoase realizată în modernitate. a fost sociologul german Max Weber. înţeleasă ca un tip de organizare formală. El este într-un fel un barbarism pentru că provine de la două cuvinte din două limbi diferite. în special cea militară. mai mult normativă. cea din exemplul precedent. niciodată în istoria premodernă. una clasică şi alta modernă. Primul sociolog care a propus o analiză consistentă a birocraţiei. ponderea şi importanţa pe care o deţine astăzi. Pot fi găsite uşor şi alte exemple însă un lucru rămâne evident. adică ale oficialilor. cea care a reprezentat tipul cel mai important de organizaţie în modernitate şi totodată principalul instrument al schimbării societăţilor. Balzac a definit poate cel mai plastic birocraţia. Pentru sociologi. Pentru el birocraţia reprezintă modul raţional de organizare a vieţii sociale în modernitate. Birocratia ca tip ideal (Max Weber) Termenul de birocraţie a fost pentru prima dată propus de Monsenior de Gournay pe la 1745. care nu pare să aibe o încărcătură valorizantă. dar şi cu exteriorul (în primul rând cu alte organizaţii). ca şi pentru toţi cercetătorii care studiază organizaţiile. Birocraţia nu a atins nivelul. chiar Weber recunoaşte. Una cu o profundă încărcătură peiorativă. semnificaţie pe care o utilizăm şi noi atunci când spunem de exemplu că “ar trebui redusă birocraţia” şi o alta. birocraţia este principalul factor al dezvoltării economice. Pentru sociologie. organizaţii de tip birocratic au existat şi în societăţile premoderne. Este vorba de franţuzescul “bureau” şi de grecescul “krators”. birocraţia nu doar că nu reprezintă un calificativ pentru lipsa de eficienţă a unei organizaţii. asta chiar cu mult înnainte ca birocraţia să devină subiect de analiză ştiinţifică. în secolul XIX. exemplul cel mai reprezentativ fiind birocraţia romană. Înţelescul iniţial era chiar acesta în fond. Puterea acestor oficiali a fost semnalată în numeroase rânduri. El a definit birocraţia ca reprezentând “puterea uriaşilor în mâna pigmeilor” şi pe undeva acesta este sensul pe care birocraţia l-a păstrat la nivelul cunoaşterii comune până astăzi. Cu siguranţă. acela de “reguli ale celor de la birou”. 91 . Avem prin urmare două tipuri de accepţiuni.este dependentă şi de realizarea unei comunicări eficiente în interiorul organizaţiei. Spre exemplu. ci dimpotrivă ea este principalul factor al dezvoltării organizaţiilor şi implicit al societăţilor în modernitate.

el poate fi controlat şi obligat să presteze doar acea activitate. 4. cel mai adesea într-o formă piramidală. presupune câteva elemente esenţiale: 1. La fel. Birocartţia presupune separarea activităţilor personale de cele presupuse de organizaţii. donaţii sau rente ale unor seniori. Separarea are loc atât fizic. Spre exemplu judecătorii sau notarii sunt de fapt persoane cu anumite ranguri sociale. profesorii din universităţi. Acestea. care prestează aceste servicii sporadic. adică în baza unor tradiţii sau a unor obiceiuri locale şi mai puţin pe baza unor norme scrise. Birocraţia se bazează pe funcţionari care sunt angajaţi şi liberi de alte obligaţii social-economice. În epocile premoderne cei care deseveau anumite intrese publice o făceau cel mai adesea pe baze cutumiare. adică modelul reprezentativ al acesteia.Pentru Weber tipul ideal de birocraţie. Deasemena se elimină astfel arbitrariul şi interesul personal sau de grup din actul de decizie realizat de birocraţi. Acest principiu decurge direct din precedentul. În acest mod se garanteză caracterul impersonal al tuturor deciziilor din interiorul acestui tip de organizaţii. care le şi asigură veniturile. în sensul în care birocratul îşi desfăşoară activitatea independent de orice alte constrângeri exeterioare birocraţiei. Orice organizaţie de tip birocratic presupune o ierarhie. birocratul este un profesionist care se ocupă exclusiv cu activitatea din interiorul organoizaţiei birocratice şi are surse de venit asigurate doar din aceasta. cadouri de la studenţi. pe lângă alte activităţi. În epocile premoderne persoanele care îndeplineau anumite servicii publice nu erau profesionalizate şi mai ales nu îşi asigurau veniturile din aceste activităţi. în care se disting funcţiile de tip executiv de cele de tip decizional. Birocraţia presupune reguli scrise pentru oficiali. din publicaţiile pe care le scot etc. Atât timp cât un funcţionar este angajat şi plătit să desfăşoare o anumită activitate. Activitatea birocraţilor se face întotdeauna în baza unor norme formale care sunt cunoscute şi invocate de oficiali. nu au salarii pentru munca de predare. 92 . 2. 3. chiar când existau aveau doar o funcţie colaterală. în evul mediu. Faţă de epocile premoderne. ci trăiesc din diferite alte surse. birocraţia impunând ideea de program stabil de lucru. dar şi funcţional. adică o dispunere ierarhică a poziţiilor interne. Birocraţia presupune o ierarhie de autoritate.

ca simplu individ el este chiar insignifiant. cariera birocraţilor depinzând de aceste evaluări care au loc exclusiv în interiorul aparatului birocartic. Birocartţia asigură separarea funcţionarului atât faţă de mijloacele de producţie. Astfel se elimină subiectivitatea şi arbitrariul la nivelul activităţilor birocratice. Este adevărat că obiectivele sau scopurile birocraţiei pot fi. De ce este eficientă birocraţia? Atât Weber cât şi alţi sociologi care au analizat birocraţia au subliniat o serie de factori care asigură eficienţa deosebită a acestui tip de organizare socială. de sistemul politic spre 93 . sau ale unor grupuri exteriorare aparatului birocratic. pentru că acestea sunt ale lui. Trecem şi noi în revistă câţiva dintre factorii fundamentali care asigură birocraţiei o eficienţa ridicată: ! Deciziile sunt luate în baza unor criterii generale. ! Activităţile organizaţiilor birocratice sunt definite raţional în baza unor scopuri precis formulate şi sunt libere de cerinţe personale.5. mai mult. Ele aparţin exclusiv organizaţiei birocratice şi tocmai din acest motiv birocratul. ! Performanţa birocraţilor este judecată prin examinări şi proceduri impersonale. sabia sau calul sunt obiecte de proprietate personală. ! Birocraţii sunt plătiţi cu salarii şi în acest mod este eliminată corupţia. organizaţia birocratică (armata) îi dă dreptul de a le purta doar atunci când ea consideră că este necesar. cât şi faţă de resurse. Luptătorul premodern a fost astfel transformat într-un simplu funcţionar birocratic şi aceasta este şi cauza pentru care modernitatea a putut institui pentru prima dată în istorie un nou tip de societate. care nu mai este consdusă de militari. ! Se apelează la experţi pentru că birocraţia presupune profesionalizarea membrilor săi şi deci se urmăreşte formarea unor competenţe speciale definite şi ele normativ. Spre exemplu militarul premodern dispune când vrea de propriile arme. armura. Birocratul nu are la dispoziţie mijloace sau resurse personale pentru a îşi desfăşura activitatea. cum spunea Balzac. deşi dispune de o putere uriaşă el este controlat total de birocraţie şi. şi sunt uzual determinate din exterior. Militarul modern nu are arme personale. mai mult chiar.

La prima vedere cineva ar putea obiecta că aceste caracteristici nu sunt totuşi reale. ci conţine. ci un aspect disfuncţional înregistrat într-o organizaţie particulară. Pe de altă parte toate caracteristicile prezentate trebuie să le gândim în comparaţie cu modul în care funcţionau instituţiile şi organizaţiile premoderne. Trebuie să spunem că nu în această perspectivă trebuie privită analiza birocraţiei propusă de Weber. aparatul birocratic le transpune în acţiuni în baza unui registru normativ.exemplu. Nu proasta aplicare a regulilor sau disfuncţionalităţile de acest tip sunt însă importante în analiza birocraţiei. Abordarea lui Merton este cumva diferită faţă de cea a lui Weber. prin definiţie. anumite elemente de tip disfuncţional. de data aceasta american. unul din reprezentanţii de bază ai funcţionalismului. funcţionarii rezolvau problemele asumând propriile interese şi într-o relaţie directă cu resursele pe care le primeau de la cei care aveau nevoie de acestre servicii. Merton. dar ele nu derivă din caracteristicile definitorii ale birocraţiei. aceasta nu este o disfuncţionalitate a birocraţiei. La fel. independent de alte constrângeri externe. Una dintre abordările cele mai semnificative. este vorba de Robert K. El a definit-o în termeni ideali şi evident nu a exclus faptul că. Dacă de exemplu o secretară nu vine la timp la program sau nu rezolvă corect o problemă de servici. Pentru Merton. Probleme şi disfunctionalităţi ale organizaţiilor de tip birocratic Perspectiva lui Max Weber asupra birocraţiei este una clasică şi totodată fundamentală în istoria sociologiei. este cea a unui alt mare sociolog. Diferenţa esenţială este dată de faptul că în societăţile premoderne. Cu toate acestea în secolul XX s-au multiplicat la o cotă deosebită studiile şi cercetările asupra organizaţiilor de tip birocratic. birocraţia nu are doar aspecte funcţionale. cel mai adesea. Cu siguranţă că pot exista aspecte disfuncţionale în recrutarea funcţionarilor. funcţiile reprezintă statusuri atribuite. că pot exista şi cazuri de corupţie. corupţia nici nu îşi are sensul în astfel de societăţi pentru că. chiar în bazele sale principiale. Doar birocraţia nu este aşa. în practică. de neprofesionalism etc. Trebuie să precizăm însă foarte exact faptul că Merton nu se referă la proasta 94 . este acuzată mai mereu de corupţie. dar odată definite scopurile. ea poate funcţiona şi prost. deci moştenite şi prin urmare ele erau cu totul în afara unor criterii de profesionalism. din secolul trecut. Aceste ultime aspecte nu pot fi ignorate evident.

se pot dovedi disfuncţionale. Problema este însă aceea că tendinţa de supraspecializare poate să creeze un anumnit tip de dependeţă de anumite modele de practici şi activităţi care. Dat fiind că şi pentru Merton majoritatea caracteristicilor care asigură eficienţa structurilor formale sunt aceleaşi. Specializarea şi profesionalizarea. Dacă un muncitor se superspecializează pentru anumite tipuri de operaţii.Dewey. Climatul formalizat al birocraţiilor este 95 . singura deosebire faţă de Weber fiind doar aceea că Merton admite disfuncţionalităţi potenţiale pentru structurile de tip birocratic. Antrenarea incapacităţii desemnează procesul de supraspecializare spre care se îndreaptă toate birocraţiile. Este dacă vrem exact situaţia propusă de filozoful englez Burke. cu atât eficienţa funcţionarului va fi mai mare. în cele ce urmează vom insista doar asupra principalelor disfuncţionalităţi potenţiale ale organizaţiilor birocratice. problemă care nu preocupă cercetarea fundamentală a birocraţiei. însă într-o bună zi pe acelaşi orificiu o mică ghilotină va tăia capul găinii în mod dramatic. în anumite condiţii. în timp ce în modelul ideal al lui Weber nu exista loc pentru asemenea tip de elemente.funcţionare a unei organizaţii particulare. aşa cum aparele în concepţia lui Merton. Abilitatea găinii evident devenind astfel fatală. Este sperăm evident faptul că abordarea lui Merton este una centrată prioritar tot asupra elementelor care dau eficienţă structurilor de tip formal. cu siguranţă că el va reuşi să fie extrem de eficient. b) Pericolul psihozei ocupaţionale. problema este însă aceea că implicit şi pericolul inadaptării la situaţii noi care reclamă alte practici sau competenţe este mai mare. Aceste inadaptări pot fi fatale pentru eficienţa sistemului birocratic. de la filosoful J.Veblen. ci el se referă la anumite disfuncţionalităţi care decurg din natura specifică organizaţiilor de tip birocratic. Termenul de psihoză ocupaţională a fost preluat şi el de Merton. Altfel spus din chiar elementele caracateristice care asigură eficienţa birocraţiei decurg o serie de disfuncţionalităţi potenţiale ale acesteia. aşa cum am arătat dejaa sunt virtuţi de bază ale birocraţiilor. a) Pericolul antrenării incapacităţii. pentru cazul unei găini care învaţă să bage capul pe un mic orificiu pentru a se hrăni şi ajunge să facă acest lucru cu o precizie şi cu o rapiditate deosebită. Cu cât specializarea este mai îngustă şi mai mult focalizată pe anumite tipuri de activităţi concrete. Sintagma “antrenarea incapacităţii” a fost preluată de la economistul şi sociologul T. care a dat un exemplu plastic de abilitate fatală.

Acest efect se produce datorită tendinţei de a sacraliza normele. dar mai mult. este acela al elevilor extrem de cuminţi şi liniştiţi care. normele ajung însă din simple mijloace să devină adevărate obiective ale activităţii funcţionarilor. iar cariera sa este definită doar de către aceste structuri. Accest lucru se întâmplă pentru că disciplina. reclamând întotdeauna un consum intens de resurse psihice (de adaptare. chiar dacă au performaţe şcolare extrem de slabe. de orice sursă posibilă externă de intervenţie. Nu în ultimul rând. Birocraţii au conştiinţa acestei independenţe. funcţionarul birocrat este total independent. este şi ea una tensionată. aşa cum o să vedem. Prin urmare orice birocraţie dezvoltă un mediu “problematic”. care pune în pericol orice tip de activitate desfăşurată în aceste organizaţii. Ne aducem aminte că acesta era unul din elemenetele cele mai importante care asigurau eficienţă birocraţiei. Respectarea normelor de către birocraţi este o cerinţă esenţială pentru funcţionarea oricărei birocraţii. adică supunerea faţă de normele şcolii (organizaţiei) a devenit dintr-o valoare instrumentală (un mijloc necesar pentru procesul didactic). de a le considera într-o ordine a valorilor finale şi nu a valorilor instrumentale ale organizaţiei. dacă sunt consideraţi “neastâmpăraţi” au şanse mai mici de a promova. prin definiţie. El depinde doar de structurile de tip birocratic. deci un scop al activităţii şcoalre. în timp ce elevi chiar mai bine pregătiţi decât aceştia. energetice. Este evident un tip de disfuncţionalitate majoră deoarece o organizaţie nu poate avea ca scop central pe acela de a-şi respecta regulile. pe care probabil dumneavoastră chiar l-aţi întâlnit în şcoală. o valoare finală. Cu toate acestea. dată fiind conştiinţa destinului comun şi a intereselor reciproce. Din aceste motive funcţionarii birocraţiilor au tendinţa de a 96 . de timp etc). Pe de altă parte munca rutinieră. Cel mai bun exemplu. tind să promoveze pentru că sunt măcar “copii cuminţi”. fiind astfel considerat un criteriu de evaluare. presupusă de restricţiile normative este şi ea un factor la fel de stresant. ei sunt victime potenţiale ale unor tendinţe de formare a unui adevărat “spirit de corp”. c) Pericolul sacralizării normelor. respectarea normelor ar trebui să fie în orice asemenea organizaţie doar un mijloc pentru îndeplinirea scopurilor generale sau a obiectivelor specifice.unul extrem de stresant pentru funcţionar. Datorită rolului lor esenţial în funcţionarea eficientă a unei birocraţii. d) Pericolul “spiritului de corp” Aşa cum am precizat. relaţia dintre birocrat şi clientul deservit de birocraţie. Aceasta în primul rând pentru că mediul social formalizat nu este unul “natural”.

El trebuie să aplice doar regulile formale în baza unei cazuistici predeterminate. Care sunt deosebirile şi asemănările între instituţiile sociale şi organizaţii? 2. ÎNTREBĂRI DE VERIFICARE 1. Care sunt principalele tipuri de disfuncţionalităţi ale birocraţiei la Robert Merton? 97 . mult mai mare experineţă faţă de client şi chiar deţine strategii special elaborate pentru a ieşii din asemenea situaţii problematice. Care sunt elementele care asigură eficienţa deosebită a structurilor de tip birocratic? 7. tot prin definiţie.se autonomiza total. că ar trebui să fie deservit de birocraţie şi deci se aşteaptă să fie tratat în consecinţă. pentru că el are. În acelaşi timp însă. Ce reprezintă organigrama şi sociograma unei organizaţii? 4. ci şi de o percepţie deformată şi diferită pe care birocratul şi clientul o au despre relaţia lor. clientul consideră. să trateze personalizat cazurile cu care se ocupă. Ce reprezintă “sacralizarea normelor”? 10. Birocratul însă nu are voie. orice om doreşte să fie tratat cazul său în mod personalizat în relaţia cu orice serviciu public sau privat. Parsons? 3. Ce reprezintă “psihoza ocupaţională”? 9. Ce reprezintă “antrenarea incapacităţii”? 8. Mai trebuie să spunem că atunci când acest tip de conflict potenţial ajunge să se materializeze. Pe de altă parte. chiar şi faţă de clienţii pe care îi deservesc. Care sunt factorii care eficientizeaza activitea organizaţiilor? 5. Pericolul este alimentat nu doar de “spiritul de corp”. de cele mai multe ori. Din cele prezentate mai devreme a reieşit că în orice birocraţie există un pericol potenţial de conflict între birocrat şi client. de cele mai multe ori iese câştigător birocratul. Care sunt caracteristicile tipului ideal de birocraţie la Max Weber? 6. prin natura muncii sale. În aceste condiţii ei tind să se autonomizeze totodată şi în raport cu obiectivele pe care ar trebui să le îndeplinească. e) Pericolul potenţial al relaţiei cu clientul. Care sunt tipurile de organizaţii la T. În mod normal birocratul se consideră perfect autonom faţă de client şi prin definiţie aşa şi trebuie să fie pentru a acţiona eficient.

Comunităţile rurale şi tipologia lor 3. Comunităţile umane care trăiesc în cele două medii tipice de viaţă.Tipologia comunităţilor teritoriale 2. Acest mediu este cu totul special şi din acest motiv el este studiat de către sociologi. atunci am observa cu uşurinţă că populaţia urbană nu a reprezentat în istorie mai mult de câteva procente.Tema 9 Comunităţi teritoriale După parcurgerea acestei teme veţi învăţa: 1. şi am încerca să reliefăm raportul de care aminteam mai devreme. mediul urban şi cel rural. deşi chiar în prezent talerul populaţiei urbane nu reprezintă nici pe de departe o jumătate a populaţiei planetare. tot ce a însemnat suferinţă. “a scris” în principal istoria. pentru toate societăţile civilizate. a artelor.Problematica comunităţilor urbane Oricine ştie ce sunt comunităţile urbane şi rurale. Qvasitotalitatea istoriei este urbană. doar câteva procente din populaţia umanităţii. psihologi sociali etc. Trebuie să spunem însă că şi tot ce a fost dramatic. Mai ştim. Doar în secolul trecut balanţa dintre populaţia care trăieşte în comunităţile rurale şi cele urbane s-a echilibrat cât de cât. au la rândul lor diferenţe 98 . progres. este faptul că tot ceea ce s-a întâmplat semnificativ în istorie. s-a produs practic doar în oraşe. ca şi a culturii în general. Ceea ce foarte puţini ştiu însă. dezvoltare a ştiinţei. că în cea mai mare parte a istoriei. tot ce a însemnat istorie politică şi economică. cu toate societăţile cunoscute. Cu alte cuvinte cea mai mare parte din ceea ce a fost bun sau rău pentru istoria umanităţii sa săvârşit în oraşe. Acest lucru s-a întâmplat în principal pentru că mediul de viaţă urban reprezintă de fapt mediul de viaţă specific uman. de asemenea. Dacă luăm ca referinţă întreaga istorie a umanităţii. ecologi sociali. război. Este probabil şocant faptul că o minoritate. criminalitate şi devianţă a avut loc în principal tot în oraşe. majoritatea populaţiei a trăit în afara oraşelor.

Aşa cum am precizat. aspiraţii şi stiluri de viaţă asemănătoare. Este evident că în practică cele trei zone pot fi distincte sau nu (de exemplu în comunităţile rurale de tip premodern. iar cercetarea empirică. dependenţa faţă de acesta este exprimată printr-o serie de procese speciale pe care le vom denumi procese ecologice. în timp ce în al doilea un caz este vorba de comunităţi de tip profesional. anumite tipuri de interacţiuni şi activităţi. care este dată de traseele pe care se deplasează membrii comunităţii între primele două zone. Şcoala de la Chicago. Prima este zona de locuire. Iată doar câteva din argumentele pentru care este necesară studierea comunităţilor teritoriale. Procesele ecologice se referă la modalitatăţile prin care comunităţile se adaptează la cerinţele de mediu impuse de un teritoriu dat. în fapt. Restricţiile şi elementele de specificitate ale teritoriilor impun anumite tipuri de relaţii sociale. comune). de multe ori primele două zone erau. ca şi la procesele de adaptare şi de construcţie a teritoriului. ritualuri 99 . În cadrul acestei teme vom trata exclusiv comunităţile teritoriale. Apartenenţa la un teritoriu nu trebuie luată însă doar ca un simplu element de localizare. formează comunităţi. care împărtăşesc un fond cultural comun. ceea ce vom realiza în cadrul acestei teme. Între membrii unei comunităţi nu sunt necesare interacţiunile directe. în sociologie. faţă de care există o relaţie de dependenţă şi în care distingem uzual trei zone specifice. este una de sociologie urbană. Să ne amintim faptul că prima şcoală de sociologie americană. ca în cazul grupurilor. de teren. Distincţia dintre cele două exemple este aceea că în primul caz avem un exemplu de comunităţi teritoriale. Problematica comunităţilor sociale Comunităţile reprezintă grupuri mari de oameni. cât şi medicii din România. După cum se observă din definiţie atât locuitorii unui sat. mai mult. norme. cum sunt sociologia urbană şi cea rurală. comunităţile sunt dependente funcţional de respectivul teritoriu. anumite ocupaţii. au seturi de valori. a debutat tot cu analiza oraşului şi a comunităţilor urbane.semnificative care fac de altfel obiectul de studiu al unor ramuri ale sociologiei. care au totodată conştiinţa apartenenţei la comunitate. Acestea reprezintă comunităţi care locuiesc într-un anumit teritoriu. a doua este zona de producţie (în care se desfăşoară activităţile productive ale membrilor comunităţii) şi o a treia zonă.

oraşele au avut istoric cu totul alte funcţii sociale. Până la un punct această teză este adevărată. Există întradevăr o tendinţă contemporană de schimbare a stilului de viaţă rural întrunul urban. să surprindem atât particularităţile fiecărui tip de comunitate. oraşe. În cele ce urmează vom trata separat problematica celor două tipuri de comunităţi şi vom încerca. Ele se pot elabora din punct de vedere strict sociologic (din punctul de vedere al naturii relaţiilor sociale). pot să fie realizate pe criterii administrative (spre exemplu în România avem din punct de vedere administrativ următoarele categorii de aşezări: municipii. el aparţinând mai degrabă modernităţii. oraşe turistice etc. sate adunate etc. Aşa cum am precizat la începutul acestei teme această distincţie este una cunoscută de oricine. prin dezvoltare. comune suburbane. cătune. faţă de comunităţile de tip rural. urbanizarea. Mai mult decât atât. cea care distinge două mari categorii de comunităţi teritoriale: comunităţile urbane şi comunităţile rurale. şi în final.). profile culturale diferite. mai degrabă acest caz este doar excepţia. În România spre exemplu. proces care este dealtfel parte a unui proces mult mai amplu. sate. avem mai multe categorii de aşezări: sate de munte. din punct de vedere al restricţiilor impuse de teritoriu. însă diferenţele dintre rural şi urban sunt mult mai multe şi nu se reduc doar la o diferenţă de grad de dezvoltare. Mai mult. însă acest proces este relativ nou în istorie. Cu siguranţă însă. Tipologia comunităţilor teritoriale Dincolo de clasificările exemplificate mai devreme trebuie să spunem că există o clasificare fundamentală. de exemplu oraşe industriale. Există însă cu mult mai multe tipuri de clasificări ale comunităţilor teritoriale. în analiza pe care o vom desfăşura. 100 . asumându-se tacit teza că lumea rurală. comune. istoria din ultimii o sută cinzeci de ani ne-a inoculat ideea unei deosebiri de grad de dezvoltare între cele două tipuri de comunităţi.etc. dar pot să se facă clasificări şi pe baza unor criterii de tip ecologic sau funcţional (pe baza naturii activităţilor şi a funcţiilor oraşelor. specific modernităţii. sate cu structură geometrică. analiza ştiinţifică a celor două tipuri de comunităţi nu este la fel de facilă. cât şi elementele care le diferenţiază. sate împrăştiate. În primul rând ar trebui spus că în cele mai numeroase cazuri oraşele nu au apărut din comunităţi de tip rural.). devine urbană.

tot în secolul trecut. la nivelul unei comunităţi rurale. care formează un tot uman. Pentru Redfield mai există însă alte patru criterii de diferenţiere a universului rural faţă de cel urban. sociologul francez amintit mai devreme făcea distincţia între “solidaritatea mecanică” şi “soclidaritatea organică”. În fapt aceste distincţii. 101 . Redfield. ar funcţiona foarte bine pentru o comunitate arhaică studiată de antropologi. persoanele care au aceaşi vârstă şi acelaşi sex tind să aibă acelaşi stil de viaţă şi aceleaşi ocupaţii. Cu alte cuvinte în comunităţile rurale conştiinţa identităţii membrilor este mult mai puterncă decât în comunitţile urbane. Omogenitatea se referă la faptul că. Modelul solidarităţii mecanice. F. de dimensiuni. indiferent de denumirile utilizate se referă la natura diferită a relaţiilor existente în comunităţile de tip urban şi cele de tip rural. Dacă am prelua ideea “solidarităţii mecanice” a lui E. Această distincţie a fost tratată de altfel în numeroase rânduri în istoria sociologiei. deci se aseamnănă social foarte mult. El distinge între trei tipuri de comunităţi rurale: comunităţi sălbatice. Conceptul de tot uman a fost utilizat de R. având vârsta umanităţii. ţărăneşti şi agricole.Tonnies. Este vorba de identitate. de asemenea dimensiunile sunt mai mici. Tipologia comunităţilor rurale Comunităţile rurale însă. Ele reprezintă un ansamblu de gospodării. Durkheim am putea spune că membrii respectivi sunt interschimbabili. comunităţile rurale se caracterizează întotdeauna printr-o omogenitate socială mult mai mare. de omogenitate şi de autonomie. la rândul lor. existente într-un mediu dat. şi poate cel mai important. al lui Durkheim.Comunităţile rurale Sunt indiscutabil cele mai vechi tipuri de comunităţi. unul dintre cei mai importanţi teoreticieni ai comunităţilor rurale. Una dintre cele mai interesante analize a comunităţilor rurale este cea propusă de Robert Redfield. au diferenţieri importante. dar mult mai greu pentru o aşezare rurală din Europa de astăzi. Prin urmare putem clasifica şi comunităţile rurale. ce are capacitatea de influenţare a oricăruia dintre membri. tocmai pentru a sublinia caracterul unitar pe care îl au acest tip de comunităţi. a făcut distincţia între “comunitate” şi “societate” şi am putea continuua. la rândul lor.

trebuie să spunem că este greu să încadrăm total comunităţile rurale din România în categoria comunităţilor agricole. în perioada interbelică. Obştea era o instituţie de conducere formată din cei mai reprezentativi membrii ai comunităţii (ceva în genul 102 . Pornind de la clasificarea propusă şi gândindu-ne la cazul României. până la începutul secolului trecut existau comunităţi autentic medievale. pentru că evident comunităţile sălbatice care există astăzi sunt doar cele arhaice. în special de tip medieval. într-un fel. care mai existau la noi la începutul secolului trecut. Devălmăşia se referă la proprietatea în comun asupra pământului. în timp ce comunităţile agricole sunt mai de grabă tipuri contemporane de comunităţi rurale. sunt în fond comunităţi de tip premodern. sex. vârstă Completă Nivel al capacităţii de Completă Comunităţi ţărăneşti Relativă Relativă Comunităţi agricole Nu există Foarte mică După cum se observă există mai multe elemente de diferenţiere între cele trei tipuri de comunităţi. deci care erau în mod clar comunităţi ţărăneşti. Ar mai trebui precizat totodată că această clasificare are. spre exemplu. studiate în special de profesorul H. pe de altă parte.Stahl. organizarea era una bazată pe obşti săteşti. Mai există la noi. studiate de antropologi.Distincţia dintre cele trei tipuri de comunităţi rurale se face pe baza mai multor criterii. o dimensiune istorică. Mai mult. Aceste diferenţe istorice nu sunt însă absolute. În satele devălmaşe. Sintetic putem reprezenta clasificarea propusă de Redfield în următorul tabel: Tabel: Tpologia comunităţilor rurale la R. Comunităţle de tip ţărănesc. mult mai apropiate de comunităţile urbane.Redfield Comunităţi sălbatice Grad al autonomiei autosubzistenţă Atribuirea rolurilor Gradul intercunoaşterii Attudinea străini faţă de Refuz străinilor total al Toleranţă mică Acceptare faţă de străini Pe Total criterii de Pe criterii de grup Foarte mare Pe pieţei Foarte mic principiul rudenie. aşezări care sunt mai degrabă ţărăneşti decât agricole. Este cazul satelor devălmaşe.

de a-şi redobândi drepturile de proprietate colectivă asupra unor pământuri naţionalizate sau trecute în sistem cooperatist de comunişti. în fiecare an. Tendinţa a fost motivată de eforturile unor comunităţi rurale. originar. sacre. în sesnul lui Redfield utilizat mai devreme) 103 . ea are datoria de a repartiza fiecărei familii. unde locuirea a reprezentat întotdeauna obiectivul prioritar. ele fiind obiect de proprietate comună. ele având pretutindeni. trebuie spus că mai există şi alte criterii de diferenţiere. prin reînfiinţarea obştilor săteşti. prezente inclusiv în societatea contemnporană. ele rămânând funcţionale în România pâna în perioada interbelică. ceea ce face ca importanţa socială a oraşului să fie una tendenţial mai mare. în România s-a manifestat o tendinţă pregnantă de revitalizare a acestui tip de comunităţi rurale.sfatului bătrânilor existent la populaţiile vechi). Există un număr mare de tipuri de activităţi desfăşurate în oraş comparativ cu ruralul. de regulă izolate. Funcţia de locuire a oraşelor a fost la începuturi una secundară. Ea este singura instanţă de judecată pentru membri comunităţii. Ar mai trebui să menţionăm că. funcţii religioase. Dacă istoric principala diferenţiere este dată de funcţia prioritară pe care aceste comunităţi au îndeplinit-o. Evident că un asemenea tip de instituţie arhaică nu mai poate funcţiona astăzi pe baza principiilor originare şi mai ales nu mai poate fi considerată într-o ordine a dezvoltării. Comunităţile urbane Deşi istoric au apărut după comunităţile rurale. după 1990. Pământurile sunt schimbate în fiecare an. Dintre acestea cele mai semnificative caracteristici care diferenţiază comunităţile urbane de cele rurale sunt: ! Volumul mare al populaţiei ! Densitate mare a activităţilor sociale. comparativ cu aşezările rurale. Obştea reprezenta comunitatea în raporturile cu orice autoritate din afara comunităţii. ! Diviziunea socială a muncii mult mai pronunţată (comunităţile urbane sunt mult mai eterogene din punctul de vedere al tipurilor de activităţi sociale şi profesiuni. pământurile agricole sau cele pentru păşunat. Oraşele au apărut din alte motive comparativ cu aşezările rurale. Acest tip de comunităţi rurale îşi au originea în evul mediu. sau mai general. importanţa universului urban este una net deosebită pentru întreaga istorie a umanităţii.

mai târziu. iar mai ulterior de către sacerdoţi. Primele oraşe au avut dimensiuni foarte mici. 104 . opt mii de ani. oraşe ca Ur sau Sumer au avut o suprafaţă de doar câteva hectare. şi abia după ce erau “sfinţite” populaţia se muta în ele. Mai mult. mai mult chiar acestea au şi ele un caracter sacru. până la modernitate. iar atunci când arheologii au descoperit devezi concrete ale existenţei unor oraşe. au avut o funcţie sacră. Momentul este dificil de precizat din cauză că acest proces s-a desfăşurat pe o perioadă mare de timp. ci de multe ori. Acesta este motivul pentru care la vechii greci. Toate oraşele vechi au ziduri de apărare. locuitorii oraşelor au fost oameni din clase superiorare. cât şi ca dimensiuni. comunităţiile urbane fiind dominate de organizaţi formale. Permanent în istorie însă. alţii merg pâna la şapte. sau la popoarele indo-europene. doar în sensul locuirii de către divinităţi. iar mai târziu templele. Aceste criterii funcţionează intercorelat şi nu exclusiv. atât ca populaţie. de regulă există suspiciunea că acele aşezări erau locuite deja de foarte mult timp. Momente semnificative în istoria oraşului Nu există între istorici un consens privitor la o dată exactă a apariţiei oraşelor în istorie. la egipteni. dar pot exista şi oraşe care să aibă dimensiuni mici. Dacă vrem putem spune că ele au fost destinate locuirii. Unii vorbesc de circa 5000 de ani în urmă. oameni cu rang mai înalt decât cei care locuiau în mediul rural. nu doar de sacerdoţi. primele oraşe din istorie nu erau mai mari decât aşezările rurale. Spre exemplu. au trăit în covârşitoarea majoritate doar în oraşe. sau la romani în faza regalităţii. atât la mesopotamieni. în timp ce alţi istorici readuc această dată mai aproape de noi. Încă din antichitate oraşele au început să fie locuite şi de alte categorii de populaţie. Toate oraşele cunoscute. dar şi cele culturale. şi locurile sacre ale unor comunităţi. Spre exemplu la vechii romani cine atingea zidurile cetăţii trebuia omorât pentru un asemenea act de profanare. elitele politice.! Dominanţa organizării de tip formal. sau chiar mai mult. în raport cu dovezile găsite. Primele oraşe se pare că au apărut undeva în zona Mesopotamiei. chiar mai mici. cum sunt de exemplu oraşele turistice. Ele au apărut ca aşezări fortificate menite a proteja obiectele. oraşele erau construite dintr-o dată. volumul populaţiei este tendenţial unul mai mare pentru oraş. Conducerea societăţilor.

este vorba de oraşele industriale. mai ales în secolul XIX. Există mai multe tipuri de procese de creştere urbană care au fost analizate de sociologi. Revoluţia industrială a adus mutaţii mult mai semnificative. acela de transformare treptată a modului de viaţă rural. De la bun început acestea nu au mai avut ziduri de apărare şi au manifestat implicit o deschidere maximă faţă de exterior. Pe de altă parte. iar pe de altă parte este vorba de un alt proces. pe baza unor comunităţi rurale. inclusiv în construcţii. Au apărut din necesităţi strict economice. au devenit brusc exponenţiale. Ele au fost studiate adesea în sociologia urbană (ramură a sociologiei dezvoltată încă de la începutul secolului trecut). Acest lucru este posibil prin 105 . În primul rând zidurile de apărare au început treptat să dispară pentru că utilitatea lor militară a fost minimalizată de apariţia noilor arme moderne de asediu (în primul rând tunul). Proccesul a fost unul dublu. Pe de o parte este vorba de creşterea în dimensiuni a oraşelor vechi sau apariţia de noi oraşe. noi tipuri de oraşe. datorită inovaţiilor tehnice. care nu au mai avut o funcţie administrativă sau religioasă. Modernitatea a adus schimbări semnificative în istoria oraşului. inurbaţia. Explozia urbană s-a produs o dată cu acest secol (alXIX-lea) şi ea mai poartă şi numele de urbanizare. El reprezintă un proces de creştere urbană în limitele unui teritoriu dat. care reprezintă un proces de creştere urbană realizat prin expansiunea dincolo de un teritoriu dat al oraşului (aşezării de fapt. Oraşul modern. Aceasta din mai multe motive. într-unul urban şi apariţia astfel de noi oraşe. Procese de creştere urbană Procesele de creştere urbană sunt specifice cu precădere modernităţii. dar şi datorită existenţei zidurilor de apărare care permiteau protecţia faţă de exterior. Dinamica populaţiei. Distingem în primul rând exurbaţia. cum sunt cele industriale. a putut pe de altă parte să crească în dimensiuni. de dezvoltare industrială. şi în transporturi. În primul rând caracterul închis şi implicit stabilitatea istorică a oraşelor a fost pusă sub semnul întrebării. ca şi ritmul de creştre urbană. tocmai datorită carcterului originar sacru. Alături de exurbaţie avem un alt proces. pentru că procesul se referă în principiul la orice tip de localitate).Trebuie să spunem că până la modernitate oraşele au avut un caracter închis.

alături de oraşe mai mici şi în care trăiesc mai multe zeci de milioane de oameni. 106 . acolo unde creşterea oraşelor s-a făcut costant până la limitele altor aşezări. Cele două procese de creştere se pot întâlni concomitent la nivelul aceluiaş oraş. În alte situaţii cele două oraşe şi-au păstrat identitatea. Conurbaţia este întâlnită foarte des în societăţile dezvoltate. Dacă luăm spre exemplu doar consumul de produse de bază. Dacă mai lăum în considerare şi alte aspecte ecologice. sau prin creşterea pe verticală a oraşului. Există însă şi un al treilea proces de creştere întâlnit în situaţiile în care două sau mai multe oraşe cresc pe baza exurbaţiei până în momentul în care îşi unesc graniţele. de-a lungul unor căi de comunicaţie. apă. cum este cazul gunoiului care trebuie scos zilnic din oraş şi distrus. ca şi al controlului social. atunci trebuie să ne gândim că trebuie asigurat trasnportul zilnic a mai multe zeci de milioane de ouă.revalorificarea zonelor urbane libere. Acest proces poartă numele de conurbaţie. dar în care sunt implicate oraşe foarte mari. Este vorba de complexe urbane gigantice care pe baza conurbaţiei. Ea este specifică zonelor industriale. Să ne gândim că pentru asigurarea necesităţilor unei populaţii de peste 17 milioane de oameni eforturile zilnice sunt considerabile. ca de altfel orice oraş de dimensiuni foarte mari. ridică proibleme extraordinare din punct de vedere al asigurării resurselor. are problme comparabile. Magalopolisul reprezintă un complex urban foarte mare. Un exemplu celebru de megalopolis este complexul de oraşe din SUA. să spunem de ouă (inclusiv cele regăsite în diverse preparate). zeci de mii de tone de grâu şi mai multe milioane de litri de lapte şi de cel puţin câteva zeci de ori mai multă apă. pâine. atunci situaţia devine cu mult mai complexă. care are o populaţie apropiată de cea a României. Numai asigurarea zilnică a transportului acestor produse reprezintă o întreprindere extrem de complexă. care leagă Los Angeles de cel San Francisco. care reuneşte mai multe oraşe de dimensiuni foarte mari. dacă nu mai mari. Un oraş precum New York-ul. au ajus să formeze un megalopolis. Megalopolisul. În unele cazuri conurbaţia a sfârşit prin asimilarea unor oraşe mai mici. Inurbaţia apare cel mai adesea atunci când nu există posibilitatea de extindere a oraşelor în afara limitelor teritoriale date. lapte. care se bazează pe conurbaţie. Mai există o situaţie specială de creştere urbană. care au devenit în final cartiere ale oraşului mai mare.

La acest nucleu. date fiind contextele sociale. a preferat să plece din centru şi să se mute cu totul în afara oraşului. În sociologie s-au studiat toate aceste procese de creştere urbană. având şi o funcţie specială rezidenţială (de lux iniţial). Noua zonă de locuire. R. şi se numeşte modelul cercurilor concentrice. Este vorba de fenomenul “înapoi în oraş”. pentru a asigura un confort şi standarde de un nivel deosebit. Prima şcoală de sociologie a oraşului este Şcoala de la Chicago. iar al doilea de reconstrucţia centrelor oraşelor mari (care nu aveau valoare istorică de regulă). de această dată cu funcţii de locuire. Primul model de analiză este chiar modelul oraşului Chicago. semnificativ în special după al doilea război mondial. de jur în prejurul oraşului.G. sunt totodată pionierii cercetărilor empirice dezvoltate la nivelul oraşului. încă de la începutul secolului trecut.Modele ale dezvoltării oraşelor Oraşele s-au dezvoltat în modernitate în forme extrem de diverse. Procesul se repetă pentru că vechea zonă de locuire devine şi ea treptat insuficientă şi se manifestă imediat presiuni în direcţia apariţiei unui nou cerc concentric. Aceste model de dezvoltare. Park şi W. ca şi datorită dorinţei de a trăi în zone puţin poluate. fenomen care s-a manifestat datorită a doi factori. pe măsura dezvoltării s-au adăugat o serie de cercuri concentrice. dincolo de ultimele cercuri concentrice. dar şi mai mulţi locuitori ai oraşului). Fondatorrii acesteia. pe un nou cerc concentric. de condiţii de locuit.E. datorită unui necesar mai mare de spaţiu. 107 . aplicabil în realitate multor oraşe mari. istorice. Acest ciclu se poate repreta de mai multe ori. Mai întâi un cerc care reprezintă o zonă industrială. Sumner. Acest fenomen a fost însoţit în anii optzeci şi de un fenomen contrar. Elita care locuia iniţial în centru. după acest cerc a apărut un altul concentric care este dat de o zonă de locuire (dezvoltarea industriei presupunând mai multe locuri de muncă. face ca expansiunea industrială să fie limitată din nou teritorial şi din acest motiv apare la un noment dat o nouă zonă industrială. Şcoala de la Chicago a propus mai multe modele de analiză a oraşului. politice şi nu în ultimul rând ecologice. foarte diferite. a mai produs un fenomen. Este vorba de “fuga în afara oraşului”. Modelul cercurilor concentrice consideră oraşul ca având un nucleu care are funcţii de centru administrativ şi cultural. Primul este dat de dificultatea tot mai mare a deplasărilor intraurbane. cu fenomenele conexe caracteristice.

ele neimpunând condiţii deosebite de spaţiu sau de resurse. Fiecare din aceste cartiere şi-a păstrat o zonă centrală. ceea ce face ca designul acestor aşezări să fie cu mult mai complex. În acest caz avem mai degarbă sectoare de cercuri concentrice şi nu propriu-zis cercuri. El este de fapt o particularizare a modelului cercurilor concentrice.. În practică creşterea absolut concentrică este mai mult o excepţie. O variantă a acestor modele de creştere o reprezintă modelul nucleelor multiple. Acest model se întâlneşte în cazurile în care mai multe oraşe au crescut pe baza conurbaţiei. ape. În acest mod apar fenomene de întrepătrundere a zonelor de locuire şi a celor industriale şi de servicii. până în momentul în care ele au format un singur oraş de dimensiuni mai mari. Aceasta deoarece în mod obişnuit posibilităţile de expansiune nu sunt uniforme. Uneori este vorba de o serie de restricţii fizice. s-a mai estompat în ultimele decenii datorită dezvoltării extraordinare a serviciilor. Este şi cel mai răspândit model de creştere urbană. de regulă mai mici ca dimensiuni şi care în timp au devenit cartiere.Modelul sectorial reprezintă un al doilea tip de model de creştere urbană. de regulă după modelul sectorial sau al cercurilor concentrice. Ce sunt comunităţile teritoriale? 108 . alteori este vorba de existenţa unor căi de comunicaţie sau a unor zone cu resurse deosebite. ca şi zonele de locuire şi cele industriale. care a rămas cu mai multe nuclee de origine. zone improprii locuirii etc. Modelul cercurilorconcentrice Nucleu Zonă industrială Zonă de locuire Zonă industrială ÎNTREBĂRI DE VERIFICARE 1. de regulă considerate centre ale noului oraş. care favorizează creşterea în ritmuri diferite a diverselor zone. care au “înghiţit” aşezările satelit din jur. Pe de altă parte distincţia dintre cele două tipuri de zone industriale şi de locuire. Acest model corespunde în special marilor oraşe. servicii care pot funcţiona şi în cadrul unor zone de locuire.

Care sunt caracteristicile specifice ale oraşului premodern în raport cu cel modern? 7. Ce este satul devălmaş? 5. Care sunt criteriile de diferenţiere între comunităţile urbane şi cele rurale? 3. Ce este conurbaţia? 10. Care este tipologia comunităţilor rurale la Robert Redfield? 4. Care sunt principalele careacteristici ale comunităţilor urbane? 6. Ce este un megalopolis? 11. Care sunt principalele modele de analiză a oraşului? 109 . Ce este exurbaţia? 9. Ce este inurbaţia? 8.2.

Atunci când vorbim de criminalitate. ci la fel ca şi în spaţiul juridic. Unele se referă la o crimă săvârşită la nivel individual. atunci şi dumneavoastră. la un nivel individual. sau proprietarul calculatorului sunteţi criminal. altele au o dimensiune grupală (în sensul că este vorba de grupuri deviante sau infracţionale).Controlul social şi peoblematica managementului instituţiilor de control social Să ne gândim la câteva exemple de crimă. Juridic. Ce este comun la aceste cazuri? Cu siguranţă omorârea unei persoane este numitorul comun.Tema 10 Devianţă şi control social După parcurgerea acestei teme veţi învăţa: 1. soft-ul fiind proprietatea cuiva care nu va permis să îl utilizaţi. ceea ce nu este foarte improbabil. dat fiind că indivizii pot fi sancţionaţi mult mai repede şi mai eficient. pentru că aţi încălcat legea proprietăţii intelectuale. care presupune existenţa instituţiei asasinului plătit. o crimă a unui tânăr gelos. aveţi pe acesta diferite soft-uri pentru care nu aveţi licenţă. Dacă dumneavoastră care citiţi aceste rânduri utilizînd un calculator.Teorii asupra criminalităţii 3.Abordarea sociologică a criminalităţii 4. Există diferenţe? Cineva ar putea să spună că o crimă rămâne o crimă. Pe de o parte un omor. săvârşit de un nebun aflat în criză. Exemplele anterioare sunt foarte diferite. numai că lucrurile pentru cercetătorii sociali nu stau chiar aşa. la orice infracţiune socială gravă. ca în exemplul crimei la comandă. şi în fine există un nivel instituţionalal al devianţei. nu există de fapt o diferenţă între a utiliza un soft fără autorizarea proprietarului şi a utiliza o maşină fără acordul proprietrului acestreia.Devianţă şi criminalitate 2. un asasinat la comandă şi omorîrea unui poliţist în timpul unei misiuni de către o bandă înarmată. 110 . Nici unei societăţi nu “îi place“ să recunoască nivelul instituţional sau grupal al devianţei (adică încălcărea normelor sociale) şi încearcă astfel să reducă fenomenele deviante de tip instituţional sau grupal. dar şi sociologic. ca un tip major de devinaţă nu ne referim în sociologie doar la omor.

Pe de altă parte trebuie spus că putem avea norme formale şi norme informale. ci ele reglementează acţiunile oamenilor în anumite situaţii. sau excluderea relaţională din comunitate (oprobiul public care însoţeşte încălcarea unor norme morale grave). reprezintă un tip special de devianţă. Spre exemplu normele care reglementează salutul dintre colegi nu au aceaşi importanţă ca şi normele care reglementează traficul rutier sau ca a normelor de tip moral. Încălcarea normelor juridice. în timp ce normele informale nu au o expresie scrisă. pot avea prevăzute sacţiuni puternice sau slabe. atât normele formale. Sancţiuni asociate dure Norme formale Norme informale Legi penale Morala Sancţiuni asociate uşuare Legi civile Obiceiuri După cum se observă în matricea de mai sus. La modul general se observă că am făcut distincţia între normele juridice şi normele morale. există forme diferite de sancţiune pentru încălcarea normelor. sau cutumiare (care se referă la obiceiuri). Criminalitatea reprezintă 111 . încălcăm norme şi deci acţionăm într-un mod deviant. Având două criterii de clasificare a normelor (expresia formală şi duritatea sancţiunii) putem construi o matrice care să permită analiza actelor deviante.Devianţă şi criminalitate Devianţa reprezintă abaterea de la normativitatea socială. cât şi cele informale. cum sunt cele care presupun privarea de libertate. Criminalitatea nu se referă în sociologie la omucidere. iar pe de altă parte avem norme care au asociate sancţiuni uşuare sau uneori chiar nici nu se prevăd sacţiuni pentru încălcarea respectivelor norme. Avem. Şi dacă ne îmbrăcam altfel decât ne recomandă normele întro anumită situaţie şi dacă depăşim viteza legală cu autoturismul personal şi dacă furăm un anumit bun. aşa cum la nivelul limbajului comun utilizăm acest termen frecvent. Pe de altă parte. de exemplu sancţiuni dure. exprimabile întotdeauna în formă scrisă. încălcarea oricăror norme sociale constituie acte deviante. care poartă numele de criminalitate. în sensul că normele formale sunt exprimate în forme standardizate (sunt scrise întotdeauna). După cum se observă. Este evident faptul că normele sociale sunt extrem de diverse şi nu au toate aceeaşi importanţă în viaţa socială. Un act deviant reprezintă un comportament sau un ansamblu de comportamente prin care se încălcă o normă socială determinată.

implicit criminalitatea. sau nu. adică un atribut de depreciere publică. criminologi etc. dar nu putem vorbi de acte devinate pentru că nu este vorba de încălcarea unor norme sociale. ci şi la diferenţele istorice. Teorii care să explice fenomenul criminalităţii au fost lansate de foarte mult timp. ci de către toţi cei implicaţi în studierea criminalităţii. Devianţa trebuie diferenţiată de anormalitate. spre exemplu. Putem spune că aceste persoane au un stigmat. sau nu. Evident abordările teoretice ale criminalităţii nu au fost propuse doar de către sociologi.orice încălcare a unei norme juridice scrise. Spre exemplu. nu pot fi considerate independent de normativitatea şi mai ales dinamica acesteia într-o societate dată. Actul în sine al curmării vieţii unei persoane nu reprezintă în sine o crimă. Teorii asupra criminalităţii Criminaitatea. ci doar o încălcare a unor reguli morale. Dimpotrivă. Prin urmare dimensiunea relativă a devianţei nu se referă doar la diferenţele de situaţie. ea nu mai este considerată o crimă. aşa cum am precizat. Devianţa nu este o calitate însă a unor comportamente sau acţiuni particulare. o infracţiune gravă. Ea este întotdeauna relativă. Astăzi. homosexualitatea a fost considerată aproape pretutindeni în trecut. Prin urmare unul şi acelaş act poate fi considerat deviant. Actul deviant este denumit aşa doar prin raportarea la anumite norme şi depinde de existenţa acestora. jurişti. sau de tip al ordinii normative specifice unei comunităţi. crimă decâît în anumite situaţii. ci doar de deviaţii de la normalitatea psihologică. Din acest motiv primele tipuri de teorii pe care o să le 112 . psihologi. în multe ţări din Europa. în anumite situaţii cel care omoară o persoană poate fi considerat erou (de exemplu în război) sau o persoană care şi-a făcut datoria (un poliţist) etc. a fost şi este un subiect de analiză extrem de disputat. instituite la nivelul unei colectivităţi. Omorârea unei persoane nu este considerată. Rezultă ca devianţa. fiind legată de anumite norme instituite într-o societate sau chiar într-un grup. handicapuri etc). Studiul criminalităţii este de o importanţă vitală în ştiinţele sociale dat fiind că încălcarea acestor norme reprezintă un pericol cu mult mai mare pentru orice societate decât actele simple de devianţă. Acesta din urmă este un concept care aparţine psihopatologiei şi se referă la comportamentele şi cazurile care ies din sfera normalităţii psihice (boli psihice. sancţionată în consecinţă. doar în baza unor norme care sunt.

cu osatură şi muşchiulatură puternice. slab. Cu siguranţă teoria sa este interesantă. Este pe undeva firesc ca cei puternici să utilizeze mai degrabă forţa în relaţiile cu alţii. în perioada interbelică. Pentru Sheldon tipul mesomorf este tipul uman predispus la criminalitate într-o măsură mai mare decât celelalte două categorii. Lombroso s-a bazat în lucrarea sa. pe la sfârşitul deceniului opt. Geneticienii au observat că o parte a bărbaţilor deţin un cromozom y suplimentar. Ea este însă destul de uşor atacabilă. este o teorie de factură genetică. pentru simplu motiv cel puţin. În primul rând ei au o fizionomie specifică. Lombroso. Al treilea tip. Cowen. tipul endomorf este dimpotrivă tipul uman mic de statură. Această teorie genetică este desigur mult mai consistentă ştiinţific decât precedentele teorii prezentate. la începutul secolului trecut. cu o înălţime şi o greutate păroporţionale. şi oricum ispititoare. Stratisticile au arătat că aceşti bărbaţi sunt mai agresivi şi mult mai predispuşi la acte deviante decât ceilalţi. Corelaţiia dintre prezenţa cromozomului y suplimentar şi devianţă fiind semnificativă. cu membre lungi. a lansat o teorie potrivit căreia criminalii au un profil biologic predeterminat. Tipul ectomorf. Sheldon. gras. dar mult mai consistentă. teoria cromozomului suplimentar. Cu alte cuvinte aceste teorii asumă o bază biologică a comportamentelor devainte. pe studiile efectuate pe el asupra criminalilor mai bine de câteva decenii. este tipul uman înalt. elaborată şi mai recent. considerând trei tipuri umane fundamentale. a elaborat W. spre exemplu. O teorie mult mai modernă. părul roşcat. este tipul atletic. publicată în 1911. Criminalitatea care se bazează pe utilizarea violenţei este însă doar un singur tip de criminalitate.prezentăm sunt de factură biologistă. decât cei care nu pot avea un asemenea avantaj. propusă de W. criminalul înnăscut are fruntea teşită şi proeminentă. O teorie tot de factură biologistă. care îi distinge de oamenii obişniuiţi. cel puţin pentru faptul că ea propune ca explicaţie teoretică un lucru de bun simţ. cu membre scurte. 113 . Vom începe prezentarea cu teoria criminalului înnăscut. maxilarul puternic etc. cel mesomorf. dat de faptul că aceeaşi practică criminalistă ne arată că există nenumărate alte tipuri de criminali. El a propus o clasificare a oamenilor din punctul de vedere al constituţiei lor fizice. elaborată de Cesare Lombroso. sprâncene groase. Desigur şi abordarea propusă de Sheldon este atacabilă. de profesie criminalist. Pentru Lombroso.

sportiv în general? Evident că un posibil profil biologic agresiv predeterminant poate fi valorificat în societate în variate forme. contrar poate credinţelor pe 114 . Există două tipuri mari de argumente care contrazic toate aceste abordări. dată de un anume profil somataic. care le face inoperante în explicarea criminalităţii. în special în copilărie. militar. în special în lumea contemporană. trebuie să ajungă piroman şi nu pompier? O altă categorie de teorii sunt cele de factură psihologică şi psihanalitică. ea. boxier. personalitate care are baze ce se regăsesc în anumite conflicte şi tensiuni produse la nivelul experienţei individuale frustrante trăită de indivizi. ci doar anumite tipuri de criminalitate. asumă un postulat tacit care în realitate este doar o teză falsă şi anume că agresivitatea ridicată a unei persoane implică criminalitatea. nu implică agresivitatea sau forţa fizică. sau de anumite caracteristici fizice sau psihice. nu criminalitatea. concept propus de sociologul american E. Psihanaliza. dată de un context comunitar sau societal dat. deci care au anumite tulburări de personalitate.Cu toate acestea se poate spune despre toate aceste abordări biologiste că au o limită fundamentală. Trebuie să mai spunem însă că. altele fiind dobândite social. ci mai mult inteligenţa. Ele. De ce cineva cu o predispoziţie agresivă trebuie să ajungă criminal şi nu poliţist. Al doilea şi cel mai important argument este însă acela că. un anumit tip de personalitate.Sutherland. cele de natură psihopatologică. anumite predispoziţii agresive. cele mai multe acceptate şi uneori valorizate pozitiv în societate. Pe de o parte. chiar este fascinat de el. a propus chiar o teorie a personalităţii psihopate. unele având chiar baze genetice. de fapt. are o dimensiune relativă. trebuie doar să spunem că ele îşi propun să explice. La urma urmei de ce trebuie să credem că dacă cuiva nu îi este frică de foc. mai multe variante de cariere. o mare parte a actelor criminale. Putem vorbi chiar de o criminalitate a “gulerelor albe”. Punctul de plecare al acestor teorii este acela al bazei psihice pe care o au actele criminale. în absolut toate cazurile. în special prin Freud. care utilizează mijloce tehnice şi informatice pentru acţiuni de tip criminal şi care nu corespund sub nici o formă profilelor indicate de aceste abordări. societatea oferă celor care eventual au un anumit profil somatic. Există desigur criminali psihopaţi. pentru a desemna criminalitatea persoanelor cu un nivel educaţional ridicat. O anumită predispoziţie agresivă. Nu ne propunem să dezvoltăm acest tip de teorii. nu implică în mod necesar un profil de criminal. criminalitatea este definită social. aşa cum am mai spus. Mai mult decât atât.

Abordarea sociologică a criminalităţii Criminalitatea. cât şi mijloace legitime şi prin urmare este un tip nedeviant.care le au mulţi oameni datorită mai ales mass mediei. cât şi mijloacele pe care le alegem. Cel care îşi 115 . Spre exemplu. este furtul. Pentru a acţiona în viaţa socială ne propunem anumite scopuri. Dacă luăm în calcul faptul că există posibilitatea de a opera toate combinaţiile între scopuri şi mijloce. Acesta. este un fenomen social extrem de semnificativ în orice societate şi a preocupat firesc şi cercetătorii sociali. în timp un mijloc neacceptat pentru acelaşi scop. asupra criminalităţii. Practic în toate perspectivele tradiţionale de analiză sociologică s-au dezvoltat teorii asupra criminalităţii. ponderea acestor cazuri în cazuistica criminalităţii este una foarte redusă. acceptate sau nu. Pe de altă parte însă. una aparţinând perspectivei funcţionaliste şi alta interacţionalismului simbolic. prin definiţie. în timp ce scopul de a da foc unei şcoli nu este unul acceptat. foarte prolifică ştiinţific. atât scopurile. pot să fie acceptate de societate. Pe la mijlocul secolului trecut. îşi defineşte atât scopuri. iar pentru a le îndeplini alegem evident anumite mijloace cu ajutorul cărora să putem să atingem obiectivele propuse. Mijlocaele pot fi şi ele acceptate. atunci putem construi o matrice în care să avem prezente toate situaţiile posibile de acţiune socială: Tipul uman Conformistul Inovatorul Ritualistul Anarhistul Revoluţionarul Scopuri Legitime Legitime Ilegitime Ilegitime Ilegitime/legitime Mijloace Legitime Ilegitime Legitime Ilegitime Ilegitime/legitime Primul tip este cel al conformistului. El a plecat de la două concepte cheie necesare analizei comportamentelor de tip deviant. Este vorba de conceptele de scop şi de mijloc. scopul de “a produce bani” este unul legitim (deci acceptat în societate). Vom încerca în continuuare să prezentăm succint două asemenea teorii clasice asupra criminalităţii. în acţiunile sale. de exemplu comerţul este un mijloc legitim de a produce bani. Robert Merton a elaborat o teorie. sau nu.

scopurile acţiunilor sale nu sunt legitime. cât şi hoţul.defineşte scopuri legitime. dar utilizează alte mijloce decât cele acceptate social. Acţiunile din Decembrie au condus la schimbarea ordinii normative şi la reconsiderarea legitimităţii. În Decembrie 89. Completarea unor formulare pentru obţinerea de date despre persoane este un mijloc acceptat social (este utilizat în nenumărate locuri. pentru că inventează mijloace. în regimul comunist. În multe situaţii în viaţa socială există posibilitatea ca normele care reglementează legitimitatea mijloacelor şi a scopurilor să se schimbe. deşi utilizează mijloace legale. care nu necesită comentarii speciale. Aceasta sunt mijloace acceptate social. În vechiul regim aceste formulare existau şi erau utilizate pentru înscrierea la concursuri pentru adminterea în învăţământul universitar. O parte a informaţiilor respective astăzi nu mai constituie un scop de informare pentru instituţiile de învăţământ superior. Iată un exemplu de acţiuni ritualice. Astfel. la angajare. Datele care erau cerute ţineau de un scop legitim în acel moment. manifestaţia de stradă. Evident şi ritualistul este un tip deviant. Mijlocul de protest. tocmai datorită acţiunilor devinate. Cu toatea acestea ele mai sunt solicitate în numeroase rânduri. Cazul revoluţionarului este însă mai intersant. Este evident un tip clasic de devainţă. despre şcoala pe care a urmat-o şi despre multe altele. ca scop sau mijloace. era şi ea considerată ilegitimă. ceea ce a fost considerat ilegitim. dar care se săvârşesc încă. Evident inovaţia este un tip de devinaţă. este un inovator. sau citirea corespondenţei personale. care deşi reprezintă evident mijloace de achiziţie a unor informaţii despre persoane. protestul faţă de regimul politic era un scop ilegitim social. la depunerea unor dosare de bursă etc). Acţiunile respective spunem că sunt ritualice pentru că ele se produc fără a exista un temei pentru ele (adică ele nu au scopuri aceptate). 116 . pentru că şi acesta utilizează mijloace nelegitime pentru a îndeplini un scop legitim (achiziţia de bani). Ritualistul este persoana care. În acest mod. Prin urmare completarea unor formulare reprezintă un mijloc legitim. nu sunt acceptate în societate. deşi nimeni nu are nevoie şi nu se uită peste ele vreodată (tocmai pentru că nu sunt necesare astăzi nimănui). de a afla informaţii despre familia candiadtului. Anarhistul este cel care nu acceptă nici scopurile şi nici mijloacele legale în acţiunile pe care le întreprinde. devine aceptat şi astfel actul devaint se transformă într-unul normal. comparativ cu ascultarea convorbirilor telefonice. În această categorie poate intra însă atât cel care descperă o nouă modalitate de a câştiga bani (să zicem tranzacţii pe internet). Cel mai adesea se întâmplă acest lucru în cazul activităţilor ce nu mai sunt necesare.

ci doar prin raportarea la o anumită normativitate socială. Rezultă deci că etichetele se învaţă şi că devianţa este dependentă întotdeauna de numărul celor care etichetează anumite acţiuni ca fiind deviante. ca atribute ale unor acte. Cu alte cuvinte noi aplicăm etichete anumitor persoane şi ne şi comportăm faţă de acestea doar în baza respectivelor etichete. Procesul de etichetare este unul continuu. Putem raţiona şi într-o manieră inversă. Mai mult decât atât. Aceasta depinde de natura şi volumul interacţiunilor dintre oameni. este teoria etichetării.care sunt operate în baza normativităţii existente într-o anume societate. Aşa cum am arătat. iar manifestaţia de stradă. În esenţă această teorie porneşte de la caracteristica definitorie a devianţei. noi toţi ne vom raporta la respectiva persoană ca faţă de un om cinstit. etichetarea este un proces întotdeuna contextual şi situaţional. adică ea ţine de conjuncrura şi contextul social şi nu de calitatea inrtrinsecă a scopurilor sau mijlocaelor acţiunilor respective. Etichetarea funcţionează însă doar pe baza interacţiunilor dintre oameni. iar dacă nu învinge în mod necesar şi normal participanţii vor fi consideraţi criminali. de exemplu. Dacă noi credem.protestul împotriva unui regim politic (oricare) a devenit unul legitim. comportamentele deviante nu sunt deviante în sine. una din formele de reducere a devianţei o reprezintă inclusiv schimbarea etichetelor. O altă teorie sociologică ce şi-a propus analiza devianţei. Prin urmare. aceea a caracterului relativ al acesteia. a devenit legitimă. neştiindu-se acest lucru. Prin urmare orice revoluţie este ilegală până învinge. atunci vom aplica eticheta de hoţ pentru respectivul şi ne vom comporta ca atare. indiferent dacă acest lucru este sau nu adevărat. care şi ea s-a bucurat de un mare succes. În general în viaţa socială permanent aplicăm etichete şi ne comportăm faţă de cei din jur în baza acestor etichete. la rândul ei. După cum se observă diferenţa dintre anarhist şi revoluţionar este una conjuncturală şi contextuală. prin urmare inclusiv devianţa are un asemenea caracter. Teoria etichetării. că o anumită persoană a furat ceva. pentru această abordare ideea centrală este aceea că devianţa este întotdeauna produsul unor etichetări. 117 . dacă cineva care a furat nu este etichetat ca hoţ. Teoria etichetării aparţine perspectivei interacţionaliste. etichetele având propria dinamică. Mai mult.

culturale. cât şi prin realizarea directă a controlului asupra membrilor proprii. sau platformele industriale. Din acest motiv controlul social este asigurat prin funcţionarea mai multor tipuri de instituţii sociale. contravenţional) la nivelul populaţiei care a migrat din mediul rural spre oraşele.). civice). care au funcţii de control social. sunt instituţii care îşi propun prioritar realizarea controlului social. Familia. care au şi alte funcţii de control social. (instituţii religioase. Trebuie să distingem de la bun început între instituţiile de control social şi instituţiile care au funcţii de control social. instituţii 118 . Mass media are şi ea funcţii importante de control social. Desigur. vecinătăţilor. Spre exemplu. spre exemplu.. implicit funcţie principală. închisorile etc. dintre cele mai diverse. în special cele rurale) au şi ele numeroase mecansime instituţionale prin care realizează direct controlul social. atât prin atribuţiile ei în domeniul socializării. Primele sunt instituţii care au ca obiectiv central. dar şi asupra celor cu care aceştia interacţionează. acestea. au apărut extrem de multe probleme (de tip infracţional. Mai mult. instituţii precum poliţia. are un rol central în controlul social.Controlul social Controlul social se referă la totalitatea instituţiilor. practicilor şi procedeelor prin care o societate particulară menţine respectul faţă de normele sociale şi încearcă să reducă acţiunile/comportamentele sociale cu caracter deviant. Există alături de aceste instituţii un număr cu mult mai mare de instituţii. Din acest motiv. insituţiile media ar trebui să asigure caracterul public al desfăşurării actelor de justiţie. Controlul social este fundamental pentru existenţa oricărei societăţi sau comunităţi. Comunităţile teritoriale (de dimensiuni mici. tribunalele. şi putem porni de la aramată. în procesele de migraţie din Romînia anilor ‘70-’80. pot fi enumerate multe alte tipuri de instituţii. Prin urmare el se referă la mecanismele prin care este asigurată respectarea normelor sociale. prin definiţie. şcoală. realizarea controlului social. fără să îşi propună în mod prioritar acest lucru. tocmai datorită faptului că pentru respectivele persoane a dispărut în mod brusc controlul social realizat de instituţiile de la nivelul comunităţilor de origine (în primul rînd cele ale familiilor. bisericii etc. în primul rând în ceea ce priveşte descurajarea actelor deviante. fiind necesar să aibă un asemenea caracter.

În cele ce urmează prezentăm doar două din problemele centrale care au preocupat specialiştii. Studiul acestor instituţii este relativ recent. ceea ce se realizează spre exemplu cu prioritate în instituţiile religioase şi cele de tip militar. Mecanismele prin care se realizează controlul social sunt multiple. Prima dintre acestea. Aceste obiective nu se pot realiza decât dacă administrarea juistiţiei are un carcater public. Justiţia nu îşi propune niciodată doar sancţionarea unor criminali. Indiscutabil în societatea contemporană media reprezintă principalul instrument care poate da un adevărat caracter public justiţiei. Probleme ale managementului instituţiilor de control social Este evident că un rol central în administrarea controlului social îl deţin instituţiile care îşi propun în mod prioritar un asemenea obiectiv. ea trebuie totodată să dea satisfacţie victimelor şi implicit comunităţilor. Din păcate în România 119 . un proces de potenţare a încrederii în norme. Caracterul public al justiţiei se referă la faptul că pentru a fi utilă din punct de vedere social. este aceea a asigurării caracterului public al justiţiei. administrarea justiţiei ar trebui să aibă un caracter public. Din acest motiv şedinţele de judecată sunt publice. acordarea unui caracter public actelor de administrare a justiţiei. ci întotdeauna ea trebuie să fie şi un proces de reafirmare şi revalidare a normativităţii. închisoarea. promovarea mecanismelor prin care se asigură vizibilitate actelor devianate. Controlul social priveşte inclusiv semnalarea actelor deviante. Nu trebuie să reducem controlul social doar la acţiunile de sancţionare a celor care încalcă normele. în orice societate. Întotdeauna în istorie. A doua se leagă de rolul social pe care îl deţine un tip particular de instituţie socială.economice şi putem ajunge până la asociaţia de locatari (sau proprietari) sau bandele de cartier. preocupări sistematice de cercetare sociologică a acestor instituţii existând în special după al doilea război mondial. asigurarea caracterului public al justiţiei a fost considerată o problemă mai importantă decât oricare alt aspect al funcţionării sistemului judiciar. Aceasta pentru că orice sancţionare a unui comportment infreacţional ar trebui să fie valorificată social. Tot de controlul social se leagă toate procedeele şi practicile prin care se cultivă atitudinea de respect a normativităţii.

Ea a apărut în secolul XVII. Mulţi din cei care au studiat închisorile au constatat că foarte adesea acestea erau în fapt adevărate universităţi ale 120 . pentru anchetă. ca persoanje pozitive. etc. teatrele. de bolnavii incurabili. bătaia sau însemnarea acestora. cel puţin poliţiştii fiind prezentaţi de regulă într-o manieră negativă. un criminal. Uneori cei închişi erau ţinuţi în detenţie perioade scurte de timp doar pentru a presta anumite servicii la nivelul unor instituţii. Încă din secolul trecut. fie din varii motive nu exista un drept de sancţionare severă a acestora. s-a ridicat problema utilităţii acestor instituţii. Fie că era vorba de omorârea criminalilor. etc) prezintă poliţiştii. schingiurea. izolaţi totodată de societate. Închisoarea modernă este o formă relativ nouă de control social. pentru infracţiuni minore. judecătorii. închisorile au avut un rol minor în sistemul de control social. Mai mult. este drept nu doar la noi. Trebuie să spunem că până la modernitate. Aceasta deoarece majoritatea sancţiunilor erau sancţiuni directe. când deja putem spune că existau închisori autentice (în sensul actual) şi chiar cea mai mare parte a sancţiunilor erau deja cele privative de libertate. persoane foarte bătrâne. locuri în care erau strânşi. Este vorba de criminali. Un posibil indicator al normalităţii funcţionării sistemului juridic îl reprezintă natura produselor mediatice care privesc fenoemenele infracţionale. nu era o sacnţiune în sine.există numeroase aspecte discutabile privitoare la modul în care acest lucru se realizează. O altă formă de detenţie era cea care reţinea o persoană pentru că. fie. procurorii. care nu erau îngrijite de nimeni etc. putem afirma în mod cert că sistemul justiţiei şi implicit controlul social funcţionează prost. televiziunea. dedectivii. cât mai ales o modalitate de a reţine pe termen scurt. Este vorba de funcţia pe care închisorile o deţin în sistemul de control social. mai întâi sub forma unor “case de muncă”. administrate public. toţi aceia care erau “anormali”. O a doua problemă pe care dorim să o prezentăm este una care a stârnit numeroase dispute în ultimele decenii între specialişti. Tendinţa contemporană. dar şi de hadicapaţi (cu afecţiuni importante). este mai degrabă aceea de a mediatiza actele deviante ca atare şi mai puţin procesul administrării justiţiei. Într-o societate în care media propune un erou televiziv de tipul poliţistului Garcea. avocaţii. fie avea un statut de prizonier (numai pentru persoane care erau importante social). La noi acest lucru nu se întâmplă. Spre exemplu în majoritatea societăţilor occidentale media (în primul rând cinematografia. toate se realizau public şi deci detenţia deşi era posibilă. adevăraţi eroi comunitari.

infraţionalităţii. Care este diferenţa dintre instituţiile de control social şi cele care au funcţii de control social? 8. Care sunt principalele probleme ale închisorilor moderne? 121 . Care este diferenţa dintre devinaţă şi crimă? 2. Atât timp cât mediul este compus din infractori. este dificil de gândit că procesele de socializare negativă. Prima explicaţie care s-a dat a fost de natură ecologică. Care sunt nivelurile la care putem judeca devianţa? 3. care au aceleaşi seturi de valori. de întărire a comportamentelor infracţionale. Ce reprezintă caracterul public al justiţiei? 9.Merton asupra devianţei? 6. ajungându-se de multe ori ca cel puţin o parte a deţinuţilor să aibă condiţii de viaţă mai bune decât în libertate. Cei mai mulţi dintre cei care treceau prin aceste instituţii recidivau. şi chiar se specialzare infracţională au cum să dispară. Contactul cu un mediu de tip infracţional conduce la o socializare de acest tip. a libertăţilor lor spirituale. Astfel a început o adevărată campanie de “umanizare” a condiţiilor de viaţă din închisoare. Aceasta pentru că în realitate. a nevoii de confort. chiar şi pentru cei care nu săvârşiseră infracţiuni majore. Cum se raportează teoria etichetării la devianţă? 7. Efectele acestor politici sunt însă discutabile. aceleaşi tipuri de comportamente deviante. În ce constă abordarea lui R. datorită influenţei unor oameni şi doar secundar datorită mediului fizic. Din aceste motive a apărut o tendinţă puternică de a ridica permanent calitatea ecologică a închisorilor. socializarea negativă se produce datorită unor tipuri de relaţii sociale. cel mai adesea chiar mai grav. Statele respective au început totodată să cheltuie pentru deţinuţi sume mai mari decât cele pentru alte categorii sociale defavorizate (şi care ar trebui ajutate). Care sunt principalele tipuri de devainţă? 4. Care sunt principalele teorii de factură biologistă privitoare la devianţă? 5. ÎNTREBĂRI DE VERIFICARE 1. S-a pus tot mai pregnant problema drepturilor deţinuţilor.

ideea clasificării raselor şi a analizei lor separate este o altă idee a ştiinţei moderne. Fără abordarea ştiinţifică a realităţii rasismul nu ar fi avut cum să apară.Stereotipurile 4. numindu-i pe toţi. acest protecţionism al rasei a născut şi a alimentat ideologii de tipul rasismului.Tema 11 Rasă şi etnie După parcurgerea acestei teme veţi învăţa: 1. şi sigur avea o cu totul altă conformaţie a corpului. Evident. Cu alte cuvinte. un negru din sudul Egiptului (de aici denimirea de Sudan a tării de la sud de Egipt) nu era cu nimic diferit de un locuitor din Nordul Greciei. se ruga şi respecta alte divinităţi şi nu conta câtuşi de puţin culoarea părului sau a pielii. barbari. politic sau cultural diferenţele dintre rase. de la Dunăre spre exemplu. uneori chiar blond. Mai mult decât atât. De ce se întâmpla acest lucru? Pentru că criteriile fundamentale de diferenţiere a populaţiilor erau de ordin religios şi nu biologic. ori alte aspecte anatomice. Atitudinea ştiinţifică a modernului a scos în lumină diferenţele biologice dintre rase. Până în modernitate diferenţele dintre rase nu au contat în relaţiile sociale şi nu au fost valorificate politic sau militar. aşa cum o să vedem în cadrul acestei teme. Cu toate acestea rasismul este o cucerire extrem de recentă a umanităţii. Până la modernitate oamenii nu valorificau social.Paternuri ale relaţiilor interetnice şi interrasiale 3. Cineva era străin pentru că credea în alţi zei. pentru vechiul grec. reportul dintre rasă şi etnie 2.Conceptul de rasă. în antichitate. Pare curios dar din acest punct de vedere rasismul este un produis al ştiinţei moderne. Grecii şi romanii nu făceau distincţie între străini. Mai mult. nu trebuie blamată ştiinţa pentru lansarea unor ideologii bazate pe doctrina raselor 122 . nediferenţiat.Rasism şi naţionalism Diferenţele dintre rasele umane sunt evidente pentru oricine intră în contact cu ele. Ostilitatea oamenilor în raport cu cei ce au o altă rasă decât ei a reprezentat în istorierecentă sursa a unor conflicte de proporţii. care era alb.

considerate cel mai adesea. doar câteva criterii: culoarea pielii.superioare. De aici cele două sensuri ale cuvântului englezesc “race”. mongoloidă (asiaticii) şi negroidă (negrii). geografice sau de esocistem. pentru că deosebirile geografice implică adesea şi deosebiri de ecosistem. Atunci când ne raportăm la rase luăm în calcul. şi 123 . una din ele chiar pe cale de dispariţie. adică de vechii locuitori ai celor două Americi. Aşa cum există mai multe rase de animale practic pentru orice specie. unde în evul mediu desemna apa care curgea printr-un jgheab. existent la morile de apă. Aceasta deoarece principalele criterii de diferenţiere pe care le utilizăm atunci când vorbim de rasele umane. sunt: caucaziană (albii). deşi sunt de natură morfologică. fie din punct de vedere geografic. fie din punctul de vedere al unor caracteristici ale ecosistemului unde se întâlnesc rasele în cauză. ci doar social. de exemplu vultur pleşuv. pornind de la ideea de descendenţă comună (toţi care “curg” din acelaş loc). Conceptul de rasă Conceptul de rasă a fost monetizat în ştiinţă odată cu încercările biologiei moderne de a clasifica lumea animală. Avem definiţii ale raselor construite în baza unor caracteristici. Deşi aceste clase au fost propuse în perimetrul ştiinţific al biologiei. la fel avem şi pentru specia homo sapiens mai multe rase. El provine din limba engleză. cum este cazul porumbelului de scorbură. atât cursă. Trebuie să reţinem însă că această problematică socială este una extrem de recentă din punbct de vedere istoric. morfologice. implicit şi unele diferenţe morfologice. nu este un concept biologic. forma şi culoarea părului. Este clar că în realitate cele trei tipuri de criterii sunt intercorelate. reprezentată de locuitorii din zona Oceaniei. se coinsideră totuşi că rasa. de fapt. ele nu sunt biologic semnificative. cât şi rasă. În biologie rasele sunt definite uzual în trei modalităţi. atunci când se referă la oameni. ci unul social. întrecere de viteză. Principalele trei rase de oameni. care nu sunt mongoloizi şi nici caucazieni şi de amerinndieni. forma feţei. fie sunt definite din punctul de vedere al unor caracteristici morfologice. Cu alte cuvinte rasele sunt considerate subdiviziuni ale speciilor şi sunt definite. este drept de mai mică amploare ca volum al populaţiei. Este vorba de rasele: oceaniană. Unii cercetători consideră că ar trebui să considerăm încă două rase umane. de exemplu elefant african sau elefant indian.

Etnia se referă la grupurile de oameni care au o origine comună. existând un adevărat continuum de nuanţe. lungimea membrelor etc. spiritualitatea etc. O dovadă în plus că noi ne raportăm la rase pe baza unor caracteristici biologice care sunt valorificate social. Există însă şi situaţia inversă. lingvistic şi spiritual aparţin respectivei etnii (deci au fost născuţi şi crescuţi în ţara respectivă şi nu sunt emigranţi). mai toleraţi decât negroizii. nefiind vizibile.). vorbesc româna ca limbă maternă şi nu aparţin rasei caucaziene. În realitate negrii sunt mult mai asemănători cu caucazienii. pentru motivul că sunt consideraţi mai asemănători nouă. fiind albi şi nu negri. Din punct de vedere biologic aceste criterii de diferenţiere nu sunt însă relevante. spre exemplu. aparţin toate culturii). pentru europeni. comparativ cu mongoloizii de care ne despart peste un milion de ani de evoluţe separată. stilul de viaţă. în cazul grupurilor etnice este vorba de criterii de tip cultural (limba. cel mai sensibil criteriu social. 124 . comparatic cu altele. Raportul dintre rasă şi etnie Etnia şi rasa sunt concepte apropiate ca sferă de semnificaţie. într-un grup etnic pot să trăiască la un moment dat mai multe rase. nu ne influenţează în raportarea obişnuită la rase. poate fi dată de faptul că. După cum se poate observa diferenţa principală între cele două concepte rezidă în natura criteriului de construcţie a grupurilor de tip etnic sau rasial. împărtăşesc acelaş fond cultural şi posedă aceeaşi limbă. este discutabilă ea fiind poziţionabilă pe un spectru foarte larg. ei despărţindu-se din acelaşi “trunchi” destul de recent. dar evident ele se referă la două tipuri diferite de clasificare. În mod normal pentru fiecare rasă avem un număr relativ mare de etnii componente. De altfel culoarea pielii. asiaticii (mongoloizii) sunt mai bine văzuţi.într-o mult mai mică măsură alte caracteristici anatomice (înălţime. care deşi sunt mult mai importante. Şi în România.. În America trăiesc şi sunt autentic americani şi albi şi negrii şi asiatici. Dacă în cazul raselor criteriiile sunt de natură biologică (valorificate social). Evident îi luăm în calcul doar pe cei care cultural. Din punct de vedere biologic şi chiar genetic lucrurile nu stau de loc aşa. mai ales în ultimii ani au apărut numeroşi copii care s-au născut aici.

Pentru a exista un genocid trebuie să existe un program sistmatic de exterminare a unei întregi populaţii. El este mai puţin dur comparativ cu genocidul. constituie un alt exemplu de genocid. mergînd până la unele tolerante. Este necesar să fii existat intenţia politică şi un program care să vizeze exterminarea populaţiei respective. Reprezintă un alt patern al relaţiilor interetnice şi rasiale. în special în secolele XVII şi XVIII. de care am amintit mai devreme. programatică a unei întregi populaţii de câtre o altă populaţie (cel mai adesea prin intermediul unor structuri de tip militar sau paramilitar). cât şi naziştii sau sovieticii. Exemple de expulzări avem relativ multe în istorie. Dacă într-o acţiune militară. în special în perioada conducerii 125 . Aceste raporturi sunt cu atât mai semnificative cu cât grupurile minoritare. într-un război să spunem. Aceasta deoarece genocidul nu este definibil doar prin rezultat şi în nici un caz cantitativ (adică ca şi număr al membrilor unei populaţii care ar trebui să moară pentru a aplica definiţia). Raporturile dintre grupurile etnice sau rasiale sunt multiple. rasiale sau etnice. Expulzările. de către nazişti. inclusiv civili. Expulzările se referă la alungarea unor populaţii de pe propriul teritoriu de către o altă populaţie. nu avem automat un genocid. Acestea pornesc de la modele foarte dure ale acestor raporturi. Numeroase exemple de mare amploare de genocid le reprezintă şi campaniile de exterminare a triburilor africane. Primul patern de relaţionare etnică sau rasială şi totodată cel mai dur este genocidul. Nu avem însă expulzări decât în cazul unor eforturi programatice care vizează mutarea populaţiilor de pe un teritoriu şi nu putem vorbi de expulzare în cazul unor deplasări voluntare. Genocidul. El presupune omorârea sistematică.Paternuri ale relaţiilor interetnice şi interrasiale Într-un teritoriu pot convieţui mai multe rase şi extrem de frecvent mai multe grupuri etnice. Istoric exemplul cel mai edificator pentru un genocid este exterminarea amerindienilor de către americani în secolele XVIII şi XIX. de către europeni. Încercarea de eliminare a evreilor şi a altor populaţii neariene în al doilea război mondial. Există mai multe paternuri ale acestor raporturi interrasiale sau/şi interetnice. Atât americanii. sunt mai numeroase. Raportat la un teritoriu putem avea un grup etnic sau rasial majoritar şi unul sau mai multe grupuri rasiale sau etnice minoritare (ca volum de populaţie). mor membrii unei populaţii.

şcoli. Caracterul sălbatic se referă la libertatea totală a stăpânului de sclav de a utiliza proprietatea (sclavul). aşa cum a fost în Africa de Sud până la sfârşitul anilor optzeci. nu mai există astăzi nici o normă juridică. În antichitate stăpânul de sclav se raporta la acesta în baza legilor cetăţii. Cu alte cuvinte segregarea poate fi atât de drept. şi care a avut totodată o bază fundamentală de tip rasial. ceea ce niciodată în istoria premodernă nu s-a întâmplat. sau in Statele Unite pîna la începutul anilor şaizeci. 126 . Segregarea mai poate fi însă de iure şi de facto. Segregaţia. Segregaţia poate fi atât voluntară. Cu toate acestea în realitate mai există cazuri de segregare instituţională. Exemplul tipic îl oferă ghetoul. dar poate fi şi una reală. care să legitimeze segregarea. au operat numeroase expulzări. la nivelul cunoaşterii comune. spre exemplu. voluntară sau involuntară. O populaţie minoritară poate să aleagă să se izoleze singură faţă de o populaţie majoritară. Este un patern mult mai tolerant comparativ cu precedentele.lui Stalin. Sclavia. mai tolerant decât primele. delimitându-şi cartiere proprii. aşa cum a existat doctrina “separaţi dar egali” până la începutul anilor şaizeci. doar cu totul izolat fiind prezentă asăzi. Ea a fost o instituţie socială foarte importantă în antichitate şi parţial în evul mediu. de acaparare a bunurilor deţinute de populaţia expulzată. în timp ce în antichitate ea doar în situaţii izolate (anumite perioade din istoria Grecieie şi Romei) a avut un rol economic central. a unor cutume extrem de importante pentru viaţa socială şi nu pe baza propriei voinţe. dar şi pentru motive strict economice. În Statele Unite. În primul rând motivele ei au fost fundamental economice. Sclavia este o instituţie socială istorică. De regulă. ci şi una instituţională. Sclavia modernă a fost însă mult mai sălbatică decât cea antică. a fost sclavia modernă americană (sistemul sclavagist american de până la războiul civil). atunci când o populaţie este obligată să trăiască izolat faţă de o alta. atât la nivel instituţional. Există însă şi segregarea involuntară. servicii publice etc. cât şi la nivelul unui teritoriu dat. Segregarea nu este însă doar una teritorială. Reprezintă un alt patern de relaţionare. în absenţa unor norme juridice. expulzările vizează atât eliberarea unor teritorii pentru diverse motive importante pentru cei care operează respectivele acţiuni. aşa cum fac de exemplu asiaticii în toate marile capitale ale lumii (dar şi alte grupuri etnice). Segregaţia se referă la izolarea unei populaţii faţă de o alta. Cea mai cunoscută formă de sclavie însă. adică este vorba de locuri de muncă. cât şi involuntară. instituită prin legi. dar evident unul care rămâne deosebit de dur.

cu puternic spirit de familie. 127 . Aşa cum am precizat orice populaţie are şi propriile stereotipuri de raportare. cât şi minoritare. controlează afacerile. Indicatorul cel mai important al toleranţei interetnice sau rasiale îl reprezintă mariajul interetnic sau interrasial. dar şi faţă de orice alt tip de grup cu care se intră sistematic în contact. Reprezintă paternul cel mai tolerant al relaţiilor interetnice şi interrasiale. Putem avea. că au control asupra mediei.Asimilarea. Asmilarea poate fii rezultatul unui proces natural. în funcţie de anumite caracteristici pe care aceste populaţii le consideră ca relevante. Ne referim la procesul prin care treptat o populaţie este asimilată pe baza împrumuturilor culturale reciproce. dar este greu de crezut că avem stereotipuri faţă de Sudanezi. care îşi propune programatic acest lucru. de regulă pozitive. haioşi. inteligenţi. dar nu faţă de un popor african particular. dar şi un rezultat al unei campanii politice. Cel mai important marcator al asimilării îl reprezintă pierderea identităţii lingvistice de către una din populaţii. Stereotipurile există atât faţă de grupurile etnice sau rasiale majoritare. despre care nu ştim aproape nimic. nu sunt de încredere. este necesar ca el să fie vizibil pentru membri populaţiei care utilizează respectivele sterotipuri. de convieţuire îndelungată într-un teritoriu. murdari. Pentru a exista stereotipuri faţă de membrii unui anumit grup. Stereotipurile pot funcţiona ca şi autostereotipuri. dar şi profesional. rasial. Stereotipurile Stereotipurile sunt atribute acordate unor persoane pe baza apartenenţei lor la numite grupuri. Pentru evrei avem stereotipuri potrivit cărora îi considerăm vicleni. buni muzicanţi. delincvenţi. Stereortipurile există în raport cu grupurile de tip etnic. Stereotipurile sunt utilizate doar atunci când nu avem suficiente informaţii despre o anumită persoană. faţă de propriul grup etnic sau rasial. inclusiv lingvistice. finanţele. Ţiganii sunt hoţi. şi tocmai din acest motiv îi atribuim anumite caracteristici pe care le considerăm comune pentru toţi membrii grupului din care acesta face parte. în România. pentru care considerăm respectivele atribute ca fiind caracteristice. Stereotipurile variază prin urmare de la o populaţie la alta. Am putea avea stereotipuri faţă de negrii cel mult. Stereotipurile pot fii atât pozitive cât şi negative. stereotipuri faţă de ţigani (romi) sau faţă de evrei. trădători etc.

leneşi. ci informaţii despre acţiunile respectivei persoane. există doar în baza sterotipurilor. Dacă luăm în calcul toate posibilităţile de relaţionare a prejudiciului şi discriminării vom obţine o matrice. nepunctuali etc. Pentru toate grupurile etnice sau rasiale cu care o populaţie intră sistematic în contact există sterotipuri. Merton. Prejudiciu şi discriminare În baza sterotipurilor raportările noastre faţă de membrii altor grupuri etnice sau rasiale pot să se transforme în prejudicii sau discriminări. buni atleţi. Discrimnarea se referă la un tratament (deci un comportament sau un complex de comportamente) pe care îl avem faţă de cineva. ca cea propusă de R. consideră negrii ca fiind murdari. hipersexuali. avocaţi. Stereotipurile au de regulă o bază reală. poliţişti. Este însă evident că transferul unor atribute generice. hoţi.Românii sunt descurcăreţi. ospitalieri. Ambele procese se presupun în anumite situaţii. Mai mult. Atât prejudiciul. cât şi pozitive. dar au propria autonomie. Prejudiciul se referă la o atitudine pozitivă sau negativă pe care o avem faţă de o persoană. implicit avem anumite comportamente faţă de aceea persoană. pentru că nu avem stereotipuri. categoria din care face parte respectiva persoană. la nivelul fiecărui membru al unui grup. Prejudiciile şi discriminările pot fii atât negative. nu este obligatoriu corect. Putem avea stereotipuri şi faţă de alte tipuri de categorii sociale. Americanii. doar în baza unor stereotipuri pe care le avem faţă de grupul. ca în cazul stereotipurilor privitoare la medici. legaţi de natură. Avem spre exemplu în România stereotipuri faţă de blonde. artişti. nu spunem că o prejudiciem. doar în baza stereotipurilor. Între prejudiciu şi discriminare există un raport complex. ci şi al unor procese comparative existente la nivelul populaţiei care utilizează respectivele stereotipuri. în numeroase situaţii sterotipurile sunt rezultatul nu doar al unor tendinţe caracteristice pentru o populaţie. bun baschetbalişti etc. un alt exemplu. care nu sunt grupuri în sensul propriu-zis al cuvântului. faţă de handicapaţi etc. Dacă cineva ne fură ceva şi ştim acest lucru. cât şi discriminarea. Aşa cum am arătat aceste grupuri pot fii şi unele profesionale. în care vom identifica patru tipuri de situaţii: Prejudiciază Discriminează Bigot adevărat Nu prejudiciază Liberal slab 128 .

dacă ceilalţi din jurul nostru fac discriminări. doar pe baza acestor sterotipuri. şi care justifică conducerea. Deoarece considerăm că avocaţii sunt buni oratori. sau atitudini speciale faţă de o persoană. întotdeauna vom fii mult mai tranşanţi în formularea acesteia. Liberalul slab este cel care deşi nu prejudiciază totuşi discriminează. chiar dacă nu prejudiciem. Cineva poate avea o părere proastă despre ţigani (romi) şi în acelaşi rând să şi evite să relaţioneze cu ei. De regulă aceste persoane nu operează nici cu stereotipuri. sunt vicleni. nu ajunge să transpună în comportamete aceste atitudini (deci nu discriminează). deşi prejudiciază. Este posibil să existe şi situaţii de tip pozitiv. Deşi nu avem spre exemplu o părere proastă faţă de un anume grup etnic. de regulă. au o mare capacitate persuasivă. Bigotrul precaut este cel care. într-un anumit context. Liberalul puternic este desigur cel care nu utilizează în raportarea la alte persoane nici prejudicii şi nici discrimnări. deci are anumite atitudini pozitive sau negative faţă de o anumită persoană. în baza acelei atitudini sau opinii. dar mult mai greu vom semna în acest sens o listă publică. Rasism si naţionalism Rasismul şi naţionalismul sunt ideologii care postulează superioritatea unor rase sau grupuri etnice. controlul şi intervenţiile în raport 129 . dar totuşi o discriminăm. putem să avem o opinie favorabilă şi să şi delegăm o astfel de personă să ne reprezinte (chiar dacă nu o cunoaştem bine) într-o anume situaţie. datorită presiunilor spre conformism pe care le resimţim în mediul social din care facem parte. cât şi prejudiciază. Acest lucru se întâmplă. Într-un chestionar putem declara uşor că suntem pentru interzicerea homosexualităţii. În general sunt mai uşor de polarizat opiniile decât comportamentele. în baza sterotipurilor. De multe ori nu avem o opinie. atât discriminează. decât am fii dacă ni s-ar cere să performăm anumite comportamente. le facem şi noi pentru a nu fii respinşi de membrii propriului grup. Dacă ni se cere să ne formulăm o opinie faţă de o problemă. care aparţine unui anumit grup.Nu discriminează Bigot precaut Liberal puternic Bigotul adevărat este cel care în raport cu o persoană.

în 1919. Rezultatele acestei politici au fost dramatice şi s-au soldat cu 130 . care îşi pierduseră de circa două mii de ani teritoriul. ca ideologie de raportare la membrii altor grupuri rasiale. a ajuns în secolul XX o ideologie oficială şi o practică politică prin intermediul fascismului italian şi al nazismului german. Adolf Hitler a întemeiat mai întâi. Partidul Muncitorilor Germani. de aici teoria spaţiului vital propusă de nazişti în secolul XX. Un rol important în geneza rasimului l-au avut şi teoriile moderne asupra sufletului neamului şi asupra voinţei. aceea a ordonării ierarhice a raselor. Ambele reflectă o formă radicală de etnocentrism. Fascismul a fost la origine un tip de dizidenţă socialistă (uneori chiar marxistă). Fascismul a apărut mai întâi în Italia. ca mişcare culturală.cu rasele sau etniile mai puţin dezvoltate. în 1922. Acesta era pentru filozofii germani cazul evreilor. pe care a condus-o mai mult de două decenii. inferioare nouă. Rasismul. Rasismul reprezintă. Majoritatea liderilor fascişti au fost iniţial socialişti sau chiar marxişti. dacă un popor îşi pierde teritoriul el îşi pierde de fapt sufletul. rebotezat ulterior Partidul Naţional Socialist al Muncitorilor Germani. Rasismul. inducându-se ideea decalajului de dezvoltare ântre rase sau etnii. (partid de stânga). o cucerire ideologică relativ recentă. Mai mult. în timp ce. Benito Musolini a fost membru al Partidului Socialist Italian. aşa cum am amintit la începutul acestei teme. care prin biologie a adus ideea clasificării raselor umane într-o ordine evolutivă. de la o doctrină culturală şi o ideologie teoretică. faţă de care este necesar să intervenim. Rasismul. Un popor mare are un suflet mare şi are nevoie astfel de un teritoriu mare. în urma celebrului “Marş asupra Romei”. Este vorba în primul rând de dezvoltarea ştiinţei moderne. a fost permis de câţiva factori. şi a trasnpus în practică ideologia rasistă. implcit ideea unor rase sau etnii mai puţin dezvoltate. Iluminismul. un posibil alt factor. elaborate şi ele în secolul XIX. Franţa fiind în acel secol un adevărat centru al teoriilor rasiste. în special al celor antisemite. Potrivit acestora orice neam (popor) are un suflet. în urma căruia Musolini a preluat conducerea Italiei. un alt exemplu. De aici o altă idee. a fost un loc comun în istoria europeană a secolului al XIX-lea. Fascismul italian nu a avut însă decât secundar o dimeniune ideologică de tip rasist. în 1933. a adus şi el ideea iluminării celor inferiori. Acesta este într-o relaţie de dependenţă cu teritoriul unde sălăşuieşte neamul respectiv. Rasismul a ajuns însă politică de stat în Germania hitleristă. Hitler a ajuns la putere în Germania. în secolul XIX.

Dar putem vorbi astăzi şi de un rasism intertribal. Există pe de altă parte forme de rasism îndreptate împotriva negrilor. foarte mulţi din intelectuali de marcă ai vremii au fost fascişti. de un rasism antiarab sau antiasiatic etc. încălcări ale celor mai elementare drepturi ale omului. Eliot. dăm câteva exemple: B. mult mai semnificative istoric.Cocteau. O a doua accepţiune a termenului este legată de ideologiile şi politicile prin care se afirmă superioritatea şi primatul interesului naţional. Naţionalismul. aşa cum uneori se întâmplă în diverse lucrări. violări ale proprietăţii. germană şi italiană) a reprezentat un fenomen social de proporţii. care a influenţat multe societăţi din Europa. atrocităţile efectuate de nazişti au avut o sferă de vizibilitate destul de restrânsă.Heidegger. în special în Africa. nici măcar în Germania şi deci nu pentru acestea fascismul a avut foarte mulţi simpatizanţi. L. polonezilor. Trebuie să ţinem cont însă de faptul că practicile de tip rasist nu au fost centrale în politica fascistă. 131 .milioane de morţi. în raport cu interesele unor comunităţi sau grupuri minoritare. ci şi social. nu doar politic. Au existat milioane de simpatizanţi ai fascismului în Europa. Există mai întâi o accepţiune clasică.S. În această accepţiune naţionalismul este mai de grabă o mişcare culturală de sprijinire a culturilor naţionale în dauna diferenţelor regionale medievale. ci şi a ţiganilor. J. Maurras. Această accepţiune a naţionalismului se referă la o practică politică care este respinsă de legislaţia internaţională şi considerată dăunătoare pentru orice societate. ruşilor etc. termenul de naţionalism este utilizat în cel puţin două tipuri de accepţiuni. Rasismul nu poate fi redus doar la antisemitism. Să nu uităm că există puternice forme de rasism împotriva albilor.Pirandello. apărută odată cu promovarea politică a naţiunilor în modernitate. spre exemplu în Africa. Ch. cele mai multe din ororile săvârşite de nazişti au fost cunoscute în realitate doar după război. M. Acest lucru realizându-se de cele mai multe ori în detrimentul intereselor culturale. O. şi care se referă la promovarea culturii şi a intereselor naţionale. Unii cercetători vorbesc chiar şi de un rasism antiamerican. politice sau economice ale grupurilor sau comunităţilor minoritare. Mai mult. cu extrem de multe deportări. Există multe tipuri de rasism. Croce. Spre deosebire de rasism. Nu trebuie să pierdem din vedere faptul că fascismul (în ambele sale forme. Spengler. T. chiar naziştii nu au acţionat doar împotriva evreilor.

ale intereselor colective (ale minoritarilor şi majoritarilor) şi nu în ultimul rând este vorba de valorile şi normele care fundamentează viaţa statală. Care este raportul dintre rasă şi etnie? 6. De ce este rasa un concept social? 2. Ce sunt stereotipurile? 8. trebuie să fie fundamentat pe respect reciproc (deci obligatoriu de ambele părţi). Ce este etnia? 5. Care sunt principalele paternuri de relaţionare interrasială şi interetnică? 7. Valorile centrale care trebuie să fie implicate în negocierea acestui raport. Ce este naţionalismul? ©Alfred Bulai 2001 132 . Ce este prejudiciul? 9. Care este originea termenului de rasă? 3.Uzual se consideră că raportul firesc dintre valorile şi interesul naţional pe de o parte şi valorile şi interesele unor categorii sau grupuri minoritare. ÎNTREBĂRI DE VERIFICARE 1. Care este raportul dintre prejudiciu şi discriminare la R. Ce este rasismul? 12. Ce este discriminarea? 10. Merton? 11. Care este deosebirea între conceptele de rasă şi rasism? 4. sunt acelea ale libertăţilor umane fundamentale.

Wright Mills. ♦ Dicţionar de Sociologie. Ştiinţifică şi Enciclopedică. 1993. Sociological Theory. Introducere în sociologia contemporană. 1992. Ştiinţifică şi Enciclopedică. ♦ Septimiu Chelcea. Despre sinucidere. Ştiinţifică şi Enciclopedică. Etica protestantă şi spiritul capitalismului. ♦ Emile Durkheim. Chestionarul în investigaţia sociologică. Polirom. 1975. ♦ Max Weber. Metodologia cercetării sociologice. 133 .Bibliografie: ♦ Traian Rotariu şi Petre Iluţ. 1985. Idei contemporane. Humanitas. Institutul European. 1992. ♦ Lazăr Vlăsceanu. 1998. 1982. ♦ C. Imaginaţia sociologică. McGraw-Hill. ♦ George Ritzer. Sociologie. Babel. 1993. 1975. ♦ Ion Ungureanu.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->