P. 1
Ion Luca Caragiale Limbajul

Ion Luca Caragiale Limbajul

|Views: 1,135|Likes:
Published by Iulia Mares

More info:

Published by: Iulia Mares on Nov 14, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/04/2013

pdf

text

original

Universitatea “Valahia”, Târgovişte Facultatea de Ştiinţe Umaniste Specializarea: română - engleză Anul II

LUCRARE DE SEMINAR

Coordonator, Studente,
Lect. Ancuţa Negrea Popa Iulia- Georgiana Radu Andreea

2010
1

............... om sucit”................. L............6 “Cănuță..............................11 Concluzii .....................................................................................................8 “Kir Ianulea ”.....................15 2 .3 Limbajul şi stilul lui I.......................................................................................................................................5 “La hanul lui Mânjoală”...............3      “O făclie de Paşte”........ L..................Limbajul ȋn nuvelele lui I........ Cargiale.............................................. Caragiale Cuprins: Introducere....................................14 Bibliografie..........................................................9 “Ȋn vreme de război”....

6 2 Mircea Martin (coordonator). o dramă.L. Caragiale (1852-1912) este dramaturg.Dimensiuna comică a operei. ca “O făclie de Paște” (1889). Paul Zarifopol.Pentru că fiecare bucată ȋn parte are farmecul I.Editura Cantemir. “Păcat…” (1890). p. probând disponibilități creatoare de excepție. momente și schițe.Ion Luca Caragiale (1852-1912) INTRODUCERE: Despre Ion Luca Caragiale s-a scris enorm. 2006. Ion Creangă. poate mai mult şi mai pătrunzător decât despre oricare alt scriitor român. locul marelui prozator şi dramaturg în cea mai strălucitoare constelaţie de pe firmamentul literaturii noastre clasice.Ibrăileanu. pentru prima jumătate a secolului în care ne aflăm. prefață Mircea Horia Simionescu . Caragiale. Ioan Slavici. Iorga la E. Bucureşti.2 LIMBAJUL ȘI STILUL NUVELELOR LUI CARAGIALE: Prima impresie pe care o comunică lectura nuvelelor lui Caragiale este aceea a unui univers de infinită varietate. Gherea.1 I. prozator. de la Maiorescu. Mihai Eminescu. Art. L. “Ȋn vreme de război”(1898).Bucureşti. Pompiliu Constantinescu. publicist aparținând generației marilor clasici alături de Titu Maiorescu. ilustrată de schițe și comedii.Lovinescu. 202 3 1 . p. George Călinescu şi mulţi alţii. Opera sa se caracterizează prin diversitate : comedii. se completează cu cea tragică din drama “Năpasta” și din nuvele.această listă de nume ilustre ale istoriei noastre literare stabilind. 1993. Ed. Vladimir Streinu. “Momente şi schiţe”. Şerban Cioculescu. Tudor Vianu. guvernat ȋnsă de o lege unică. “Limba și literatura română”.

ȋntre comic și macabru. om sucit”.. ȋn proza psihologică şi realistă .Ed. a treia. p. construind un impresionant spectacol al lumii prin creații realiste. satira lui e social. iar ȋn comedii este un necruțător critic de moravuri sociale şi defecte caracteriale. L. iar toate ȋmpreună capătă valoarea ansamblului pitoresc şi coerent. de care e a “Năpastei”. Viața românească. “Cănuță. prin efectul revelator al perspectivelor conjugate. Caragiale se situează ȋntre tragic și grotesc. procedeele multiple de realizare a efectului comic prin evidenţierea contrastului dintre cuvinte şi fapte. Cariera literară a lui Caragiale se ȋmparte ȋn trei perioade: ȋntâia e a comediilor. e un scriitor tragic.Ed.Mai departe: ca satiric Caragiale este un pictor de moravuri. Diversitatea peisajului uman ȋngăduie şi chiar impune scrutarea lui din mai multe unghiuri. psihologice sau fantastice. Caragiale. cu alte cuvinte. când satirizează mahalaua. ȋn care atacă liberalismul. un pictor de stări sufletești. prefață Ștefan Cazimir. Nuvelele realiste ilustrează eroi ce se află la limita dintre tragic și comic aşa cum sunt cei din “Două loturi”. V G. a “Momentelor” etc.unei miniaturi finisate desăvârşit. pentru a determina principalele incidențe care concură la definirea imaginilor. apoi. L. apud “Spiritul critic în cultura românească ”. nr.10 .3 Nuvelele lui I. ca tragic. Această operă ȋntreagă se poate clasifica. p. Caragiale e un scriitor satiric. a doua. tehnica ″ acţiunilor narate″ în teatru şi cea a notaţiei aparent stenografice în proză urmăresc cuprinderea unui număr I. ȋn care detaliile nu se dizolvă ci se ȋncarcă de noi sensuri. Caragiale este un creator de stări sufleteşti.4 Stilul său concentrat. tragedia lui e psihologică. ȋn perioada a doua. a “Făcliei de Paști” și a nuvelei “Păcat”. “Căldură mare”. “Inspecțiune”.1909.252 4 3 4 . Ibrăileanu . ȋn două categorii: ȋn perioada ȋntâia și a treia. Minerva.“Semnificația socială a operei lui Caragiale”.

. fripte de friguri. Caragiale ne apare cu aceleași calități ca și ȋn dramă: psiholog asânc.Sobră și concentrată. trece prin cele mai mari 5 6 I.1970.12) Ȋ n nuvelele sale. p.6 De asemenea. această nuvelă ne apare ca o remarcabilă înfăţişare a dramei singurătăţii într-o societate în care perceptul mult trâmbiţat al dragostei de semen este golit de orice conţinut. prin deschizătura căruia iese.București.L. “Nuvele şi povestiri”. o fire extrem de fricoasă și neputincioasă. 294 7 I.L. după fiece gâlgâitură de sânge. şi. iar Delavrancea aprecia că I. Valoarea deosebită a nuvelei stă tocmai în profunzimea analizei interioare.32 Constantin Loghin.Caragiale.L. “Nuvele şi povestiri”. p. p. ” (p. ocolirea stăruitoare a digresiunilor colorate.op. urmau machinal gandul tremurând repede.Editura Tineretului.5 “O FǍCLIE DE PAȘTE”: G. cit.impresionant de tipuri caracteristice. “Istoria literaturii române de la ȋnceput până ȋn zilele noastre”. maestru neȋntrecut al frazei. în prima dintre nuvelele lui Caragiale.Caragiale.nuvela evită tot ce stă ȋn directă legătură cu acțiunea principală.asistă la toate astea aşteptându-şi rândul(…)Buzele lui Leib. Caragiale este scriitorul cel mai zolist . Tipografia Mitropolitul Silvestru. Călinescu socotea că proza (nuvelele. indică. Construcţia avară a frazei.povestirile) rămâne caracteristică pentru mentalitatea artistică.mai ales înfăţişarea translucidă a atmosferei saturată de ameninţări.Nuvela psihologică “O făclie de Paște” este una dintre cele mai bune din literartura noastră. o horcăială surdă…Și cea din urmă jertfă.22 5 . un remarcabil înnoitor al genului în literatura noastră7: “Țipetele nebune ale copilului retezate de junghiul care-i despică pântecele…Gâtul spart de secure. stilist meticulos: “Suntem ȋn sâmbata Paștilor și Leiba Zibal. care populează o adevărată istorie comică a burgheziei româneşti.1937. năucită ȋ ntr-un colț. care.

Formele munteneşti („curte”) obişnuite lui Caragiale. şi în general povestirile de mai lungă respiraţie ale lui Caragiale.. fraza scurtă.povestiri.crize sufletești.amintiri. În “O făclie de Paşte” (acţiunea se petrece în Moldova). “Nuvele. 294 9 I. aici ar fi mers împotriva impresiei. chiar atunci când vorbeşte el.10 “LA HANUL LUI MÂNJOALǍ ”: Limba lui Caragiale nu este curat literară. adaptată mediului și stării sufletești a personajului. cu exclamații și ȋntrebări ȋnlocuind de cele mai multe ori fraza. pronume scurte cu care nu se împacă deloc stilul lapidar. Şi se pare că acest admirabil stilist are oroare de acele cuvinte monosilabice.cit.Caragiale. energică. Câteva prelungesc filonul comicului satiric. ci o limbă specială. „dugheană” etc. cu atâta uşurinţă. “Istoria literaturii române de la ȋnceput până ȋn zilele noastre”. p.L. mai curând cu dezbaterile dense şi grave care au caracterizat în dramaturgie. 432 11 Constantin Loghin. Nimeni nu ştie sa conducă o frază ca I. cu replici indicate adesea numai prin pauze. p. op. asteptând ȋntâlnirea fatală cu Gheorghe. perfecţiunea „sintaxei” sale.cit .Cu toate aceste. siguranţă. care le permite să se juxtapună perfect. p. scrisul este foarte scrupulos. 297 6 8 . întrebuinţate de el în “Păcat…”. pe care autorul caută s-o producă în cititor prin toate mijloacele. cele două acte ale “Năpastei”9. ”8 Nuvelele. 1937.1981.Caragiale.varia”.”Nuvele şi povestiri”.L.L. cu caractere schițate mai mult din gest și intenție decât din vorbă. Caragiale. scrie „ogradă”. Editura Minerva. cit. op. altele se înrudesc. nu pot alcătui un compartment unitar. Stilul este eliptic. prepoziţii. ed. Fraza pare alcătuită din blocuri de marmură de o formă geometrică regulată.17 10 I. Bucureşti. conjuncţii. de o corectitudine gramaticală clasică11: Constantin Loghin.Caragiale. p.

Contemporană. susținută de notații orgnice și de unele trăsături vizuale. a unui peisaj scuturat de viscol. apud I. simțeam că-mi ȋngheață pulpele și brațele ”(p. lumina ostenită a sfertului din urmă. Descrierea viscolului irumpând “ȋn astâmpărul desăvârșit ca-n puterea nopții”. nici prea răcoare. se cristalizează ȋntr-o puternică pagină : “Să fi mers o bucată bună de drum. pp. Ȋn ȋnalt. Câteva elemente de decor. ” ( “La hanul lui Mânjoală” . 70).” – Bine v-am găsit cocoană Marghioalo. 67) Contemporanii au vorbit adeseori despre remarcabile ȋnclinații muzicale ale limbajului lui Caragiale.ȋn bucata “ Ȋn vreme de război” : “Afară plouă mărunțel. miș-miș pân păiș. “Arta prozatorilor români” . lăsat ȋn gol ȋntr-adins la umezeală. și apa cum gâlgâia afară din ghizdul fântânii printre pietricele…”(p. Ed. ȋn care nici “glas de câine un se mai auzea”. când mai subțire. alții pe deasupra la deal. că se puteau auzi cum țârâiau și forfoteau gângăniile. o 12 Tudor Vianu . făceau un fel de cântare cu nenumărate și ciudate ȋnțelesuri . așa liniște de toate patru părțile. Ȋn “Hanul lui Mânjoală”.Ȋn acest sens stau notațiile din “Calul dracului”: “Nici prea cald . pe câmp. (p. și la miezul nopții. 107)12 Valoarea simbolică a atmosferei este obţinută în nuvelistică printr-o aglomerare tăcută de amănunte grele. – Bine-ați venit. 1941. când mai gros . predeluind ȋn clipe largi. nori după nori zburau opăciți ca de spaima unei pedepse de mai sus. descrierea. – Mai s-o fi găsind ceva de mâncare? – Pentru oameni de omenie ca dumneata. și boabele de apă prelingându-se de pe streșini și picând ȋn clipe rítmate pe fundul unui butoi dogit. Caragiale. L.Dovada muzicalității lui Caragiale stă ȋn felul ȋn care el a evocat natura. selectate sever dintre esenţele pătrunzătoare.123-139 7 . despre melomania lui pasională. Frigul ud pătrundea. impregnate de o tristeţe devorantă. ȋn vol. ploaie rece de toamnă. reține pe Caragiale și altă dată. 208).cucoane Fănică.Viforul creștea scuturându-mă după șa. unii la vale de dedesupt. nici suflare. de vânt.p. amănunte climatice care sugereză respiraţia penibilă.

.19 15 Ibidem. – -La d. “boiarule”.. căpitan Pândele ). p. “hauleu!”. Cănuţă se încăpăţânează să ia lucrurile ce i se spun în sensul lor nominal. substanţa cuvintelor se despărţise treptat de înţelesul lor iniţial14 : “– Unde ai căzut. drama dezacordului său cu societatea burgheză. ”(p. 80) Stilul lui Caragiale ȋn nuvela “Două loturi” este inconfundabil și ilustrat cu maiestria inegalabilă din schițe.”Te faci că nu ştii.19 8 13 14 . – Am fost la d.Câțiva pași și iar stă sforăind… Iar căprița… Ȋl opresc.78) “– Unde ai stat până acuma.. Comicul este reprezentat mai ales prin numele străzilor (“strada Emancipării”.. nemernicule? zbiară jupânul. – Pentru ce ai apucat pân ulicioară. când printr-un proces de dezagregare organică.” (“La hanul lui Mânjoală”. ȋl ȋntoc. cu frica-n sân. jupâne. Pornește …Câțiva paşi…Iar căprița… Norii s-au subțiat de tot. ticălosule?” – La colț la ulicioră. cit. scriitorul supune examenului satiric şi pe Lefter. care-şi trăieşte. pe unde e măturat și cu cenușă pe jos? Ai?. I.. comisar Turtureanu. “strada Pacienții”) și al personajelor ( Lefter Popescu. p.15Această nuvelă combină elemente comice cu cele tragice. Popescu. s-a mai luminat a ploaie..Caragiale.L. strângându-l din zăbală. ȋi dau câteva lovituri.ca să caști gura la prăvălii!. p..este un inadaptabil înfricoşat.”Nuvele şi povestiri”. op. (p. lumină cețoasă...gesticulaţie de un anume ritm. el se-ntoarce-n loc și porneștenapoi. căruia mirajul unei rente parazitare îi dă ţifne ciocoieşti. pân ulicioară alunecă.71) “CǍNUȚǍ. afuruisitule? Un puteai merge pe podul Mogoșoaii. – Pe podul Mogoșoaiei?. OM SUCIT”: Eroul primei nuvele de substanţă satirică – Cănuţă. Popescu?. Ambianţa generală joacă un rol covârţitor în proza lui Caragiale. – Am dat pe podul Mogoșoaii.. “să hie al dracului”. Scriitorul evită mereu barocul printr-o stilizare iscusită care acceptă pitorescul într-o lucrătură de filigran subţire13: “Dar vântul s-a mai potolit . ȋncepe să cearnă mărunt și-nțepos (…)Ȋndemn calul cât pot. Criticând societatea fondată pe inegalitate. comediile și tragediile sale. iar destrămarea acestui vis îi provoacă o vizibilă explozie de frazeologie liberală. precum și prin limbajul acestora (“belete”..20 Ibidem. p.Un ceas pentru o palmă de loc?.

fes-mu. Lefter. meridional. Ianulea fiind negustor încheie “daraveri”. casa îi e plină de musafiri cărora le dă “zumaricale. “mucaliți”. țigăncile sunt arestate și “murcisite”. Ei un sunt triviali şi ridicoli pentru că un li s-a ivit ȋncă disproporția ȋntre cuprins şi formă. Limbajul lor este violent. Dracii sunt “afurisiți”. . e dus la Domnie la Bucureşti “techermecher” în fața domniței cu “ pandalii” care nu-l poate “honipsi”. fă?”.gaşperiță?” “Unde-i mă-ta. mai ȋndrăcită decât talpa Iadului. Ed. “Kir Ianulea” este o adevărată nuvelă istorică. ”dracu n-a venit să le ia”. Eroii acestei nuvele sunt ȋn sensul vechi de locuitori de pe lângă metocuri.16Vocabularul epocii fanariote este adus pentru a denota nuanțe sufleteşti locale. și oricât de 16 17 Ibidem. “Hai. parighoria tu kosmu”. “procleți”. El nu utilizează din limba vremii decât ceea ce este caracteristic…şi nu e numai vocabularul. e “agiamie” la joc.1998. dă bărbatului “cu tifla”. vutci”. mă-nțelegi. Călinescu. p. ”ghiordum”. cu un subiect luat dintr-o poveste care circulă în lumea mare. aduce mărfuri de la “tacsid” şi din pricina cheltuielilor nebune e scos la “selemet” ca “mufluzii”. Negoiță merge la Craiova “haidea-haidea”. Cartea Românească. iar ne cheamă deseară la serviciu extraordinar turbatul (turbatul e șeful). e “zuliară”. E remarcabilă măsura ce păstrează autorul în privinţa vocabularului. pe frate îl face “haple”. pe soț “ budala” şi “capsoman”. adică cetățeni dintr-un cartier specializat. cu toate însuşirile acestui gen. “KIR IANULEA”: O altă nuvelă a sa. mă-nțelegi. că dumneata ești. p.26 G. “zevzeci”. se ȋnfurie ca d. “Marii prozatori”. să mai zici o vorbă măcar despre o femeie care-nu poți spune dumneata toate murdăriile ce-ți trec prin gandul dumitale! – este mai cumsecade ca dumneata. om cu hristoitie.Bucureşti . răspunde ȋntocmai nivelului lor. Acrivițo!nu-ți dau voie. ȋn cazul de față din negustorime. fac “lafuri” şi “giumbuşlucuri”. Grațiile ei verbale sunt fanariote: “Cum pofteşti dumneata.Narațiunea se ȋnvârte în jurul istericalelor.Acrivița are “ ifose”. mahalagii. Tâca e “pardon ȋ n poziție” adică gravidă). 92 9 .Acrivița “apilpisită” joacă “otusbir”. ȋnsă el nu e caraghios17: “– Ascultă-mă. Kir Ianulea. să ne canonească până la miezul nopții. adică ȋnvinețite ȋn bătaie. ca să se recomande ministrului că e grozav”.

.”Nuvele.Dacă te-ai ȋmbătat și ai poftă de băut. şi tot mai larg. Acrivița izbucnește ȋntr-un mod teribil.”19(Paul Zarifopol) G. 93 Paul Zarifopol apud I. 189) Caragiale respectă melodia frazei : “Și’nsfârşit. Mă bați . 1981. du-t’te plimbă. du-te de-ți bate țiitoarele de pân fundul mahalalelor. ȋn reabilitarea mahalagismului.Caragiale. făceau un fel de cântare cu nenumărate şi ciudate înţelesuri. că puiu să te leagă și te trimit la Balamuc. râtane!. “Marii prozatori”... p. hoțule și pehlivanule!. 445 10 18 19 . 189). mă-nțelegi !”(p. Kir Ianuleo! De unde nu.blajin să fie omul. scorpie nebună. a stil de periferie.amintiri. Ȋi să ne vedem când mi-oiu vedea ceafa…fără oglinzi!” “ȊN VREME DE RǍZBOI”: „Gustul lui Caragiale pentru situaţii extreme şi coincidenţe ciudate apare şi în nuvela „În vreme de război” slujit de aceeaşi virtuozitate ca în cele două nuvele mari ( „Păcat” şi „O făclie de Paşti”) : <<Afară plouă mărunţel. Legănate de mişcarea sunetelor. arvanitul!. op..Acrivița izbucnește ca o mahalagioaică cu vază. lăsat gol întradins la umezeală. şi tot mai domol.L. p. Călinescu.”18(p. ȋl scoți din toate răbdările! Să taci din gură. Bucureşti. pe care le-ndopi cu pumnii de lire și-n casă te calicești până la lețcaie.. ploaie rece de toamnă. dar ceva mai intemperant decât Doamna Chiajna: “– Săriiți ! săriiți. oameni buni! că mă omoară păgânul.. gândurile omului începură să sfârâie iute în cercuri strâmte. omului i se pare că aude afară un cântec de trâmbiţe…>> Am ales acest lung exemplu. ai? După ce-ți râzi de casă și de cinstea mea. apoi încet-încet se rotiră din ce în ce mai domol.. pentru că în el se vede atât de frumos cum pregăteşte scriitorul pe hangiul lui pentru vedeniile grozave care-l aşteaptă. în cercuri din ce în ce mai largi. la supărare. Când cercul unui gând ajunse-n fine aşa de larg încât conştiinţei îi era peste putinţă din centru să-l mai urmărească din ce se tot depărta. Ed.varia”. şi boabele de apă prelingându-se de pe streşini şi picând în clipe ritmate pe fundul unui butoi dogit. dar nici stilul ei un face impresia. dacă-ți place.povestiri. Geniul lui Caragiale este ȋn restabilirea momentului degenerate. Minerva.. ȋn pitorescul acelui lumi. dar şi pentru a sublinia faptul că unii critici au spus că scrisul lui Caragiale nu cunoaşte decât stilul telegrafic. al unei negustorese cu pandalii. cit. Este limbajul firesc.

20 Paralel cu definirea zonelor sociale prin atmosferă. În relatarea zgârcită a faptelor sunt surprinse. Cel mai des.Aparent stilul nuvelelor lui Caragiale este sumar. p.19 11 20 21 . ea-şi întoarce capul râzând…”(p. Nimic din minuţia balzaciană nu intervine în desenul incomplet al contururilor. op. L. uimitor de exact. cit.1970.. acele amănunte care fixează.21 Înţelegerea dramelor care se nasc în atmosfera sufocantă a birocratismului burghez nu lipseşte operei lui Caragiale.L. dar cuvintele sunt încărcate de imagini şi miresme. op. cit.”Nuvele şi povestiri”.Caragiale. Flăcăul vrea s-o aăuce de braţ.București. Propoziţiile se înşiră calm. p. Pierzându-şi răbdarea. Din această succesiune de însemnări telegrafice se compune nu numai atmosfera vie a „conacului”. dar şi reacţia eroului faţă de aglomeraţia neobişnuită de senzaţii care-l covârşesc. proza lui Caragiale procedează ȋn mai multe cazuri la configurarea individualizărilor prin categoria lor profesională. ca şi atmosfera. Oamenilor lipsiți de o notă distinctă şi puternică a caracterului. “Căldură mare”. Iată un citat reprezentativ din povestirea “La Conac”: „Încet-încet.Caragiale.. starea sufletească a eroilor. profesia este aceea care le va modela profilul ȋn sensul propriilor ei exigențe. Caragiale. spre finalul tragic. cu goluri şi omisiuni deliberate. într-un joc subtil de culori.Ed. ea scapă şi pleacă.26 Ștefan Cazimir apud I. XVI 22 I. descrierea fizică a eroilor este I. tovarăşii s-au înfierbântat bine…dar…le trebuie vin şi degeaba bat în masă şi strigă. în fraze scurte şi bolovănoase. aproape stenografic. p. din fragmente disparate subliniate aluziv. se şterge de sudoare şi suflă din adânc. Nu se poate tăgădui că între substratul amar al comicului din bucăţile scurte şi pateticul sumbru din unele povestiri mai ample există o corespondenţă de simţăminte şi preocupări. E îmbulzeală mare înăuntru în prăvălie şi afară subt umbrar. cu mânecile cămăşii sumese până la subţiori. Tânărul stă foarte aprins la locul lui. care. negustorul se scoală de la masă şi merge-n cârciumă. limbaj şi comportamente specifice. Minerva. aduce pe o tavă uscătură şi udătură (…) Fata lasă tava pe masă şi porneşte.”Nuvele şi povestiri”.85).L. nimeni nu-i aude. Celălalt sentoarce mânănd înainte o fată voinică şi frumoasă.22 Tipologia prozei lui Caragiale se constituie. Sub aparenţa descrierilor grăbite se ascunde tocmai taina transmiterii ritmului precipitat al acţiunii care se rostogoleşte. el o cheamă-napoi. pe nesimţite.

făcându-i să se mişte şi să grăiască.L.55) Stilul empatic şi cel indirect liber sunt oarecum treptele care conduc în centrul însuşi al artei scriitoriceşti a lui Caragiale. adică în dialog. care nu poate să scrie despre ei decât privindu-i şi ascultându-i. care ne fac să simțim cu cea mai mare uşurință în toata adâncimea lui fondul sufletesc pe care îl exprimă. Dar cum autorul nuvelelor nu este un descriptiv. Ele sunt modalităţi tehnice ale unui scriitor care îşi vede şi îşi aude eroii. subţirică. Eminescu. amator de amănunte concrete şi de culori vii. un ochi plastic. cit . fiecare întorsatură de frază. în acţiunea orală. păstrează totuşi o simetrie de mişcare.”Nuvele. Bucureşti. exprimă pe de o parte un fond propriu. Nimeni înaintea lui.24 23 Paul Zarifopol apud I.23 Concluzii: Oricât de coruptă ar fi limba ce o vorbesc mai multe din personajele lui Caragiale. 445 Mihail Dragomirescu. 95 12 24 . în incorectitudinea şi în desfigurarea lor. 1996. p.p. Vorbirea lui este o întrebare sau un răspuns. “Critică dramatică”. aceeaşi intuiţie exactă a sintaxei vorbite. au fost scriitorii care au adus în notarea graiului viu aceeaşi precizie a auzului. Fiecare cuvânt.varia”. Ed. frumoasă. destui de puţini după ei. Oamenii lui Caragiale se găsesc totdeauna în acţiune. de expresie. p.Caragiale.extrem de lapidară:"o damă -naltă. numai Creangă în acelaşi timp cu el. a vocabularului şi a inflexiunilor care ne uimesc în proza lui Caragiale. ed. viziunea omului este în proza lui efectul chipului în care omul vorbeşte şi este ascultat. care avea "o aluniţă cu păr d-asupra sprâncenii din stânga şi se poartă legată la cap cu roşu" (“Două loturi”.amintiri.de pauze. de accent. oricât de incorectă s-ar arăta. ea nu încetează nici un moment de a fi elegantă. oacheşă". De aceea toată arta lui Caragiale tinde către prezentarea directă a omului. oricât de deformat ar fi. iar pe de alta.povestiri.

13 .varia”..1981. Editura Minerva. Minerva.2002. CARAGIALE.povestiri. București. L. Bucureşti. CARAGIALE. “Căldură mare”. Ed.. “Nuvele şi schițe”.1970. Bucureşti. Ed.BIBLIOGRAFIE: CARAGIALE.. “Nuvele. I. I.. Editura Tineretului. Gramar 100+1 Gramar. L.”Nuvele şi povestiri”. I. L. I. CARAGIALE. Bucureşti. L. 1972.amintiri. .

Constantin. Viața românească. Garabet.George. Bucureşti. VIANU.Ed. “Istoria literaturii române de la ȋnceput până ȋn zilele noastre”. “Arta prozatorilor români” . Bucureşti. 10 . 1998 . Contemporană. 1996. Bucureşti.Editura Cartea Românească.1937. Tipografia Mitropolitul Silvestru.CǍLINESCU. “Marii prozatori”. Ed.1909. “Critică dramatică”. Mihail. 1941. Tudor. Ed.nr. “Limba și literatura română”. MARTIN. LOGHIN. DRAGOMIRESCU.“Spiritul critic în cultura românească ”.2006. Eminescu. Mircea(coordonator). Semnificația socială a operei lui Caragiale”. IBRǍILEANU.Ed. Art. 14 .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->