 

LUCRARE SCRISA SEMESTRIALA LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ clasa a V-a, semestrul I, anul şcolar 2011/2012 Timpul efectiv de lucru este de 50 de minute. Din oficiu se acordă 10 puncte.

Subiectul I: Citeşte cu atenţie textul dat: Și păsările se-nțeleg între ele. D-ta, spre pildă, auzi ciripind o rândunică, crezi că i-a venit, așa, un gust să facă gălăgie, în vreme ce dânsa dă povețe puișorilor ei: „Nu ieșiți la marginea cuibului!” „Nu strigați când nu sunt eu cu voi!” „Tst! pisica!” O vrabie ciripește pe gard. D-tale puțin îți pasă. Și ei, biata! i-a sărit inima din loc: „Uliul!” În nopțile cu lună asculți privighetoarea, — te încântă; ajungi să crezi că pentru tine își revarsă în gâlgâiri ploaia de mărgăritare. Nici nu bănuiești că-și plânge numai dragostea ei Așa, mulțumită gaiței mele, am ascultat, deunăzi, o convorbire între un măcăleandru și-un scatiu. Să v-o spun. „Cioc! cioc! cioc!” se aude de departe. Măcăleandrul zice: — E ciocănitoarea! — Ciocănitoarea, răspunse scatiul, ce-o fi ciocănind mereu? — Caută veverița, îl desluși măcăleandrul. — Veverița? De ce? — Urâți îmi sunteți voi, scatiii, că nu știți nimic. Nu-i cunoști povestea? Să ți-o spun! — Demult, m-asculți, scatiule? începu măcăleandrul, demult tare, la-nceput, pe când oamenii erau puțini de tot, și poamele și mai puține, veverița a dat, într-o bună zi, peste un pom ciudat, dăduse, frate, peste alun. Și și-a umplut scorbura de cu toamnă. Tocmai se bucura că dăduse norocul peste dânsa, când, într-o bună dimineață, se zgârie la un picior într-o coajă. Caută, — coajă de alună! De unde? că ea nici nu se atinsese încă de merindele strânse. Cercetează: un sfert de alune mâncate!. S-a pus la pândă, să prindă pe hoț. S-a ghemuit în fundul scorburii, una cu copacul, și-a așteptat. Ce era? Ciocănitoarea, cum o vezi: sai ici, vâră-te colea, dă de scorbură, în scorbură de alune, și, cum e iscusită, Craț! iaca și miezul. Bun! Craț-craț-craț, s-a pus pe mâncat.. În dimineața când o pândea veverița, a sosit tot așa zglobie, dar de-abia intră în scorbură, că veverița se repezi. Ciocănitoarea vroi s-o zbughească afară, dar veverița o prinsese de coadă! Dă-i în sus, dăi în jos, lasă coada, ca șopârla, în laba veveriței, și pe ici ți-i drumul. Mai târziu, când i-a venit inima la loc și s-a văzut fără coadă, s-a întors la veveriță să se roage de dânsa. N-a mai intrat în scorbura ei și, smerită, a bătut cu ciocul: Cioc! cioc! cioc! Dar veverița își mutase culcușul! De atunci mereu ciocănește la fiecare copac, dar nici că dă de răspuns... (Emil Gârleanu-CIOC! CIOC! CIOC!) Răspunde la următoarele cerinţe: A. 1. Desparte în silabe cuvintele: păsările, ciocănitoare, cuibului, precizeaza nr. de litere, nr. de sunete, nr. de vocale, nr. de consoane si nr. de silabe. 6 puncte 2. Gaseste in text 3 cuvinte monosilabice, 2 cuvinte bisilabice si 1 cuvant plurisilabic. 6 puncte 3. Transcrie din textul dat trei cuvinte derivate. 6 puncte 4. Realizează familia lexicală a cuvântului: a cânta. 6 puncte 5. Formeaza o propozitie exclamativă, o propozitie enuntiativă, afirmativă şi o propozitie devoltată negativă interogativă. 6 puncte 6. Identifică în text cinci cuvinte din câmpul lexical al păsărilor. 6 puncte B. 7. Trascrie un fragment care conţine monolog. 6 puncte 8. Numeşte două personaje care participă la acţiune 6 puncte 9. Redactează în maximum 5 rânduri un alt final textului dat 10 puncte Subiectul al II-lea(20 puncte) Scrie o compunere de 7-10 rânduri folosind trei cuvinte din textul de mai sus
Notă! Vei primi 12 puncte pentru redactarea întregii lucrări (unitatea compoziţiei -1 p.; coerenţa textului – 2 p.; registrul de comunicare, stilul şi vocabularul adecvate conţinutului – 2 p.; ortografia -3 p.; punctuaţia – 2 p.; aşezarea corectă a textului în pagină, lizibilitatea – 2p)