Control-evaluare. Ulterior au avut loc alte abordări ale funcţiilor managementului.Antrenare-motivare .Previziune .Coordonare .Functiile managementului Henri Fayol a delimitat cinci funcţii al managementului: .Organizare . . Fayol. apărând deosebiri faţă de ceea ce a conceput H.

informarea managerilor pentru declanşarea următorului ciclu de activitate. .prevenirea şi înlăturarea oricăror disfuncţionalităţi ce pot apare în procesul de management. .asigurarea ordinii.dezvăluirea şi valorificarea resurselor nefolosite.Functia de control Funcţia de control-evaluare presupune un ansamblu de acţiuni prin care se urmăreşte în ce măsură rezultatele (performanţele) obţinute sunt identice cu nivelul lor prestabilit sau cele ale diferitelor standarde.cunoaşterea în fiecare moment a realităţii din unitate.aprecierea aportului oamenilor la realizarea obiectivelor. . . . Principalele obiective vizate de exercitarea funcţiei de control sunt: . . disciplinei şi respectarea normelor şi regulamentelor.

care pot să fie cuantificate. . interpretarea abaterilor (amploare.Greselile. proiectarea sistemului de control corespunzător cerinţelor. pregătirea personalului. Exercitarea funcţiei de control presupune ordonarea activităţilor într-o succesiune logică după cum urmează: stabilirea obiectivelor controlului. determinarea nivelului de performanţe. evaluarea controlului. iniţierea de acţiuni sau decizii de corecţie. .Delegarea. .Schimbarea. stabilirea informaţiilor necesare pentru efectuarea comparaţiilor. . consecinţe). natură.Complexitatea.Necesitatea controlului sistemului organizatiei rezida în multitudinea de factori care au un comportament variabil si de multe ori imprevizibil dintre care trebuie sa se retina: .

5. Definirea rezultatelor dorite Stabilirea anticipatoarelor de rezultate Stabilirea standardelor pentru predicatori si rezultate Stabilirea retelei de informatii si feedback Evaluarea informatiilor dorite si adaptarea de masuri corective .Sistemul si procesul de control Sistemul de control este compus din etape succesive de proceduri care se pot aplica în variate tipuri de control al activitatilor. 2. 3. 4. Cercetarile dezvoltate de W. Newman identifica cinci etape de baza care pot fi aplicate tuturor tipurilor de control al activitatilor: 1.

controlul indirect.controlul de pilotaj. care nu se exclud una pe alta.autocontrolul. .controlul înainte de actiune (preliminar). majoritatea întreprinderilor folosind pentru controlul stadiului de realizare a obiectivului o combinatie elastica si eficienta. . dimpotriva ele se completeaza.controlul postactiune (final). După conţinut controlul se clasifică în: . .control tehnic. .Tipuri de control Literatura de specialitate grupeaza metodele de control in patru categorii de baza. . În funcţie de poziţia managerului faţă de actul de conducere: .control economic. .controlul direct. .controlul sita (controlul DA sau NU). .

" .Etapele procesului de control Robert J. deci compara performantele cu standardele predeterminate evidentiind deviatiile si marimile acestora. de a masura performantele realizate. prin redistribuirea resurselor întreprinderii. adoptând masuri corective. de a construi si de a exploata sistemul de feed-back al informatiilor. Mockler defineste etapele esentiale ale procesul de control astfel: "Controlul managerial este un efort sistematic de a stabili performantele standard prin planificarea obiectivelor.

Etape: -Stabilirea standardelor si a metodelor de masurare . -Masurarea performantelor. . -Actiunile corective . -Determinarea performantelor care se abat de la standard.

Se înregistrează totuşi o activitate mai intensă înaintea declanşării realizării noilor obiective. corectatrea anumitor abateri când acestea apar. . fenomen firesc. dacă întregul personal este convins de importanţa şi avantajele oferite de noua acţiune.Concluzii: Funcţia de control-evaluare. dacă factorii de producţie sunt asiguraţi în totalitatea lor. dacă avem în vedere semnificaţia actului de control. în iniţierea de acţiuni. cu scopul ca managerul să se convingă dacă cei implicaţi în realizarea lor (obiectivelor) au înţeles care sunt atribuţiile care le revin. O importanţă sporită se remarcă şi la sfârşitul ciclului când se întrezăresc rezultatele posibile de obţinut şi se culeg informaţiile necesare reluării ciclului de management. se caracterizează prin intensitate relativ ridicată pe întreaga perioadă a unui ciclu de activitate.

Proiect realizat de: Borca Andrada Borta Loredana .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful