Fayol. apărând deosebiri faţă de ceea ce a conceput H. .Coordonare .Antrenare-motivare . Ulterior au avut loc alte abordări ale funcţiilor managementului.Functiile managementului Henri Fayol a delimitat cinci funcţii al managementului: .Control-evaluare.Organizare .Previziune .

informarea managerilor pentru declanşarea următorului ciclu de activitate. .dezvăluirea şi valorificarea resurselor nefolosite.asigurarea ordinii.cunoaşterea în fiecare moment a realităţii din unitate. .prevenirea şi înlăturarea oricăror disfuncţionalităţi ce pot apare în procesul de management.aprecierea aportului oamenilor la realizarea obiectivelor. . .Functia de control Funcţia de control-evaluare presupune un ansamblu de acţiuni prin care se urmăreşte în ce măsură rezultatele (performanţele) obţinute sunt identice cu nivelul lor prestabilit sau cele ale diferitelor standarde. . Principalele obiective vizate de exercitarea funcţiei de control sunt: . disciplinei şi respectarea normelor şi regulamentelor. .

consecinţe). proiectarea sistemului de control corespunzător cerinţelor. pregătirea personalului.Necesitatea controlului sistemului organizatiei rezida în multitudinea de factori care au un comportament variabil si de multe ori imprevizibil dintre care trebuie sa se retina: . care pot să fie cuantificate. stabilirea informaţiilor necesare pentru efectuarea comparaţiilor. iniţierea de acţiuni sau decizii de corecţie.Schimbarea.Complexitatea.Delegarea.Greselile. . interpretarea abaterilor (amploare. . natură. Exercitarea funcţiei de control presupune ordonarea activităţilor într-o succesiune logică după cum urmează: stabilirea obiectivelor controlului. . evaluarea controlului. determinarea nivelului de performanţe. .

5. Definirea rezultatelor dorite Stabilirea anticipatoarelor de rezultate Stabilirea standardelor pentru predicatori si rezultate Stabilirea retelei de informatii si feedback Evaluarea informatiilor dorite si adaptarea de masuri corective . 4. 2. Newman identifica cinci etape de baza care pot fi aplicate tuturor tipurilor de control al activitatilor: 1. 3. Cercetarile dezvoltate de W.Sistemul si procesul de control Sistemul de control este compus din etape succesive de proceduri care se pot aplica în variate tipuri de control al activitatilor.

control economic. În funcţie de poziţia managerului faţă de actul de conducere: . dimpotriva ele se completeaza. .controlul înainte de actiune (preliminar). . . majoritatea întreprinderilor folosind pentru controlul stadiului de realizare a obiectivului o combinatie elastica si eficienta.controlul indirect.controlul sita (controlul DA sau NU). .autocontrolul.control tehnic. . .Tipuri de control Literatura de specialitate grupeaza metodele de control in patru categorii de baza. .controlul direct.controlul de pilotaj. După conţinut controlul se clasifică în: .controlul postactiune (final). care nu se exclud una pe alta. .

de a masura performantele realizate. prin redistribuirea resurselor întreprinderii. de a construi si de a exploata sistemul de feed-back al informatiilor. deci compara performantele cu standardele predeterminate evidentiind deviatiile si marimile acestora." .Etapele procesului de control Robert J. Mockler defineste etapele esentiale ale procesul de control astfel: "Controlul managerial este un efort sistematic de a stabili performantele standard prin planificarea obiectivelor. adoptând masuri corective.

-Masurarea performantelor. -Actiunile corective . .Etape: -Stabilirea standardelor si a metodelor de masurare . -Determinarea performantelor care se abat de la standard.

în iniţierea de acţiuni. corectatrea anumitor abateri când acestea apar.Concluzii: Funcţia de control-evaluare. . fenomen firesc. dacă avem în vedere semnificaţia actului de control. O importanţă sporită se remarcă şi la sfârşitul ciclului când se întrezăresc rezultatele posibile de obţinut şi se culeg informaţiile necesare reluării ciclului de management. Se înregistrează totuşi o activitate mai intensă înaintea declanşării realizării noilor obiective. se caracterizează prin intensitate relativ ridicată pe întreaga perioadă a unui ciclu de activitate. cu scopul ca managerul să se convingă dacă cei implicaţi în realizarea lor (obiectivelor) au înţeles care sunt atribuţiile care le revin. dacă factorii de producţie sunt asiguraţi în totalitatea lor. dacă întregul personal este convins de importanţa şi avantajele oferite de noua acţiune.

Proiect realizat de: Borca Andrada Borta Loredana .