. apărând deosebiri faţă de ceea ce a conceput H.Functiile managementului Henri Fayol a delimitat cinci funcţii al managementului: .Antrenare-motivare .Coordonare .Control-evaluare.Organizare . Fayol. Ulterior au avut loc alte abordări ale funcţiilor managementului.Previziune .

disciplinei şi respectarea normelor şi regulamentelor. . . .dezvăluirea şi valorificarea resurselor nefolosite. .Functia de control Funcţia de control-evaluare presupune un ansamblu de acţiuni prin care se urmăreşte în ce măsură rezultatele (performanţele) obţinute sunt identice cu nivelul lor prestabilit sau cele ale diferitelor standarde.prevenirea şi înlăturarea oricăror disfuncţionalităţi ce pot apare în procesul de management. . Principalele obiective vizate de exercitarea funcţiei de control sunt: .informarea managerilor pentru declanşarea următorului ciclu de activitate.aprecierea aportului oamenilor la realizarea obiectivelor.asigurarea ordinii. .cunoaşterea în fiecare moment a realităţii din unitate.

. Exercitarea funcţiei de control presupune ordonarea activităţilor într-o succesiune logică după cum urmează: stabilirea obiectivelor controlului. . .Schimbarea.Delegarea. natură.Necesitatea controlului sistemului organizatiei rezida în multitudinea de factori care au un comportament variabil si de multe ori imprevizibil dintre care trebuie sa se retina: . evaluarea controlului. iniţierea de acţiuni sau decizii de corecţie. interpretarea abaterilor (amploare. proiectarea sistemului de control corespunzător cerinţelor. consecinţe). care pot să fie cuantificate. stabilirea informaţiilor necesare pentru efectuarea comparaţiilor.Greselile. determinarea nivelului de performanţe.Complexitatea. . pregătirea personalului.

Newman identifica cinci etape de baza care pot fi aplicate tuturor tipurilor de control al activitatilor: 1. 4. 3. 2. Definirea rezultatelor dorite Stabilirea anticipatoarelor de rezultate Stabilirea standardelor pentru predicatori si rezultate Stabilirea retelei de informatii si feedback Evaluarea informatiilor dorite si adaptarea de masuri corective . 5.Sistemul si procesul de control Sistemul de control este compus din etape succesive de proceduri care se pot aplica în variate tipuri de control al activitatilor. Cercetarile dezvoltate de W.

control economic.control tehnic. . După conţinut controlul se clasifică în: .controlul postactiune (final). . . . . . .controlul indirect.Tipuri de control Literatura de specialitate grupeaza metodele de control in patru categorii de baza.autocontrolul.controlul direct. .controlul sita (controlul DA sau NU). majoritatea întreprinderilor folosind pentru controlul stadiului de realizare a obiectivului o combinatie elastica si eficienta. care nu se exclud una pe alta. dimpotriva ele se completeaza.controlul înainte de actiune (preliminar). În funcţie de poziţia managerului faţă de actul de conducere: .controlul de pilotaj.

adoptând masuri corective.Etapele procesului de control Robert J. deci compara performantele cu standardele predeterminate evidentiind deviatiile si marimile acestora. de a masura performantele realizate. de a construi si de a exploata sistemul de feed-back al informatiilor." . Mockler defineste etapele esentiale ale procesul de control astfel: "Controlul managerial este un efort sistematic de a stabili performantele standard prin planificarea obiectivelor. prin redistribuirea resurselor întreprinderii.

-Masurarea performantelor.Etape: -Stabilirea standardelor si a metodelor de masurare . -Actiunile corective . -Determinarea performantelor care se abat de la standard. .

dacă avem în vedere semnificaţia actului de control. dacă factorii de producţie sunt asiguraţi în totalitatea lor. O importanţă sporită se remarcă şi la sfârşitul ciclului când se întrezăresc rezultatele posibile de obţinut şi se culeg informaţiile necesare reluării ciclului de management. se caracterizează prin intensitate relativ ridicată pe întreaga perioadă a unui ciclu de activitate. dacă întregul personal este convins de importanţa şi avantajele oferite de noua acţiune. fenomen firesc. cu scopul ca managerul să se convingă dacă cei implicaţi în realizarea lor (obiectivelor) au înţeles care sunt atribuţiile care le revin. . Se înregistrează totuşi o activitate mai intensă înaintea declanşării realizării noilor obiective. corectatrea anumitor abateri când acestea apar.Concluzii: Funcţia de control-evaluare. în iniţierea de acţiuni.

Proiect realizat de: Borca Andrada Borta Loredana .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful