Previziune .Antrenare-motivare .Functiile managementului Henri Fayol a delimitat cinci funcţii al managementului: .Organizare .Control-evaluare. Fayol. apărând deosebiri faţă de ceea ce a conceput H. . Ulterior au avut loc alte abordări ale funcţiilor managementului.Coordonare .

asigurarea ordinii. disciplinei şi respectarea normelor şi regulamentelor. . .prevenirea şi înlăturarea oricăror disfuncţionalităţi ce pot apare în procesul de management.informarea managerilor pentru declanşarea următorului ciclu de activitate. Principalele obiective vizate de exercitarea funcţiei de control sunt: . . .dezvăluirea şi valorificarea resurselor nefolosite.Functia de control Funcţia de control-evaluare presupune un ansamblu de acţiuni prin care se urmăreşte în ce măsură rezultatele (performanţele) obţinute sunt identice cu nivelul lor prestabilit sau cele ale diferitelor standarde. .cunoaşterea în fiecare moment a realităţii din unitate. .aprecierea aportului oamenilor la realizarea obiectivelor.

iniţierea de acţiuni sau decizii de corecţie.Necesitatea controlului sistemului organizatiei rezida în multitudinea de factori care au un comportament variabil si de multe ori imprevizibil dintre care trebuie sa se retina: . determinarea nivelului de performanţe. natură.Greselile. . proiectarea sistemului de control corespunzător cerinţelor. pregătirea personalului. consecinţe). .Complexitatea. stabilirea informaţiilor necesare pentru efectuarea comparaţiilor. interpretarea abaterilor (amploare. care pot să fie cuantificate. Exercitarea funcţiei de control presupune ordonarea activităţilor într-o succesiune logică după cum urmează: stabilirea obiectivelor controlului. evaluarea controlului.Schimbarea. . .Delegarea.

Newman identifica cinci etape de baza care pot fi aplicate tuturor tipurilor de control al activitatilor: 1. Definirea rezultatelor dorite Stabilirea anticipatoarelor de rezultate Stabilirea standardelor pentru predicatori si rezultate Stabilirea retelei de informatii si feedback Evaluarea informatiilor dorite si adaptarea de masuri corective . 5. Cercetarile dezvoltate de W. 4.Sistemul si procesul de control Sistemul de control este compus din etape succesive de proceduri care se pot aplica în variate tipuri de control al activitatilor. 3. 2.

dimpotriva ele se completeaza.controlul sita (controlul DA sau NU).controlul direct. În funcţie de poziţia managerului faţă de actul de conducere: . . care nu se exclud una pe alta. majoritatea întreprinderilor folosind pentru controlul stadiului de realizare a obiectivului o combinatie elastica si eficienta. .autocontrolul.control economic.Tipuri de control Literatura de specialitate grupeaza metodele de control in patru categorii de baza.controlul indirect. .control tehnic.controlul de pilotaj. .controlul postactiune (final). . După conţinut controlul se clasifică în: . .controlul înainte de actiune (preliminar). . .

prin redistribuirea resurselor întreprinderii. deci compara performantele cu standardele predeterminate evidentiind deviatiile si marimile acestora. de a construi si de a exploata sistemul de feed-back al informatiilor. de a masura performantele realizate. Mockler defineste etapele esentiale ale procesul de control astfel: "Controlul managerial este un efort sistematic de a stabili performantele standard prin planificarea obiectivelor." . adoptând masuri corective.Etapele procesului de control Robert J.

-Masurarea performantelor. -Determinarea performantelor care se abat de la standard. . -Actiunile corective .Etape: -Stabilirea standardelor si a metodelor de masurare .

Concluzii: Funcţia de control-evaluare. fenomen firesc. Se înregistrează totuşi o activitate mai intensă înaintea declanşării realizării noilor obiective. se caracterizează prin intensitate relativ ridicată pe întreaga perioadă a unui ciclu de activitate. dacă avem în vedere semnificaţia actului de control. . dacă întregul personal este convins de importanţa şi avantajele oferite de noua acţiune. O importanţă sporită se remarcă şi la sfârşitul ciclului când se întrezăresc rezultatele posibile de obţinut şi se culeg informaţiile necesare reluării ciclului de management. în iniţierea de acţiuni. corectatrea anumitor abateri când acestea apar. dacă factorii de producţie sunt asiguraţi în totalitatea lor. cu scopul ca managerul să se convingă dacă cei implicaţi în realizarea lor (obiectivelor) au înţeles care sunt atribuţiile care le revin.

Proiect realizat de: Borca Andrada Borta Loredana .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful