Sunteți pe pagina 1din 3

FUNCTIILE INTREPRINDERII

Intreprinderea, ca celula de baza a economiei, tinde sa se organizeze in vederea atingerii scopului pentru care a fost creata, acesta urmarind supravietuirea si dezvoltarea sa. Pentru a realiza acest scop ntreprinderea trebuie sa desfasoare o activitate eficienta, ceea ce impune o continua adaptare, restructurare si definire a locului si rolului tuturor elementelor care o compun n procesul de organizare. Un rol important in organizarea intreprinderii reprezinta regruparea activitatilor care au acelasi scop, in vederea desfasurarii normale a ciclului productiv. Aceasta regrupare se face pe functiuni ce definesc functiile sistemului productiv al ntreprinderii. Functiunile ntreprinderii, ca si functiile conducerii sunt elementele esentiale ale organizarii structurale si cunoasterea lor temeinica este deosebit de importanta pentru ntelegerea structurii ntreprinderii. Specialistii romani au identificat sase funcii ale intreprinderii. Acestea sunt: 1. functia comercila 2. functia de marketing 3. functia financiar contabila 4. functia de personal 5. functia de cercetare-dezvoltare 6. functia de productie 1. Functia comerciala cuprinde activitatile menite sa concure la realizarea obiectivelor din domeniul stabilirii legaturilor unitatii economice cu mediul ambiant in vederea procurarii mijloacelor necesare si desfacerii produselor, serviciilor si lucrarilor care fac obiectul de baza al unitatii. Este alcatuita din doua subfunctii: de aprovizionare i de vnzare. 1.1 Subfunctia de aprovizionareinclude activiti legate de procurarea mrfurilor, materiilor prime, materialelor de care ntreprinderea are nevoie pentru desfurarea activitilor sale, n condiiile cele mai bune de calitate, pre, termene i securitate. 1.2 Subfunctia de vanzare consta in identificarea nevoilor consumatorilor, a segmentelor de piata, planificarea si formarea sortimentului comercial, desfacerea marfurilor 2. Functia de marketing are rolul de prospectare a pieei de vnzare prin identificarea nevoilor prezente i viitoare i proiectarea mijloacelor si eforturile intreprinderii astfel ncat sa se obtina maxim de profit in conditii de satisfacere cat mai completa a cererii. 3. Functia financiar contabila reprezinta ansamblul activitatilor prin care se realizeaza obiectivele privind obtinerea si folosirea mijloacelor financiare necesare unitatii, precum si inregistrarea si evidenta in expresie valorica a fenomenelor economice din cadrul unitatii. In general rolul functiunii financiar-contabile este static, pasiv, daca avem in vedere, mai ales, evidenta rezultatelor, ceea ce poate constitui uneori un obstacol in introducerea noului si
1

chiar in manifestarea celorlalte functiuni. De aceea, pentru ca rolul ei sa devina activ este necesar sa se adopte masuri inainte de modificarea conditiilor de desfasurare a proceselor prin cunoasterea operativa a rezultatelor economice ale unor activitati(activitate financiara, activitate contabila). 4. Functia de personal cuprinde ansamblul activitatilor desfasurate in cadrul firmei pentru realizarea obiectivelor din domeniul asigurarii si dezvoltarii potentialului uman necesar. Principalele activitati cuprinse in functiunea de personal se refera la planificarea, recrutarea, selectia, perfectionarea, motivarea, salarizarea si protectia personalului. In manifestarea acestei functiuni, conducerea trebuie sa asigure in orice moment un echilibru, de altfel greu de realizat, avand in vedere diversitatea reactiilor indivizilor care compun colectivitatea din unitatea economica. 5. Functia de cercetare-dezvoltare este reprezentata de ansamblul activitatilor care se desfasoara in cardul intreprinderii in vederea realizarii obiectivelor din domeniul producerii de noi idei si transformarii ideilor in noutati utile dezvoltarii in viitor a acesteia. O intreprindere in cadrul careia functiunea de cercetare-dezvoltare nu se manifesta, chiar in ipoteza in care celelalte functiuni actioneaza ideal, este sortita stagnarii. De aceea este necesar ca in unitatile economice sa se treaca de la situatia in care schimbarile se impun la un moment dat ca fiind obligatorii fara a fi prevazute si pregatite, la situatia in care printr-un efort continuu de cercetare si proiectare sa se prevada si sa se pregateasca introducerea schimbarilor cu toata rezistenta care se manifesta uneori la introducerea noului. 6. Functia de productie cuprinde ansamblul activitatilor de baza, auxiliare si de servire prin care se realizeaza obiectivele din domeniul fabricarii produselor, executarii lucrarilor si prestarii serviciilor din cadrul intreprinderii. Principalele activitati cuprinse in functiunea de personal se refera la planificarea, recrutarea, selectia, perfectionarea, motivarea, salarizarea si protectia personalului. In manifestarea acestei functiuni, conducerea trebuie sa asigure in orice moment un echilibru, de altfel greu de realizat, avand in vedere diversitatea reactiilor indivizilor care compun colectivitatea din unitatea economica. Indiferent de specificul intreprinderii, in cadrul acesteia se regasesc efectele tuturor functiilor precizate, chiar dac ele se manifesta cu intensitati diferite. Importanta studierii si cunoasterii interdependentei dintre functiunile unei organizatii constau in necesitatea ca managerii de pe diferite nivele ierarhice sa actioneze pentru asigurarea manifestarii corespunzatoare a tuturor functiunilor.

Bibliografie: 1. Ecomia si gestiunea intreprinderii- Sorin George Toma, Editura Universitara, 2003 2. Intreprinderile mici si mijlocii-solutie optima pentru economia romaneasca- Emil Mihuleac, Editura Librex, 1996 3. Economia intreprinderii- Danut Tiberiu Epure, Editura Economica, 2003 4. Economia intreprinderii-.Letitia Zahiu Mircea Nastase biblioteca digitala 5. www.economiaintreprinderii.ro coord. Iacob Kerbalek

Luca Andreea Facultatea de Comert Seria C, grupa 312

S-ar putea să vă placă și