Sunteți pe pagina 1din 27

MINISTERUL EDUCA IEI, CERCETRII, TINERETULUI I SPORTULUI

Universitatea T r a n si l va n ia din Braov


FACULTATEA DE PSIHOLOGIE I TIIN ELE EDUCA IEI

CAIET DE PRACTIC PEDAGOGIC

Conf.univ.dr. Toader Plan Lect.univ.dr. Mihaela Voinea

Braov 2012 1

PARTEA I. INFORMATII GENERALE

Acest caiet con ine

informa iile esen iale i instrumentele necesare desfurrii

practicii pedagogice n toate formele ei (de documentare, observativ, activ). Instrumentele de lucru (fie de lucru, grile de observare, protocale de observa ie, aplica ii etc.) au fost grupate n urmtoarele categorii: informa ii legate organiza ia coalar (structur, cultur, curriculum), informa ii legate de elevi, informa ii legate de rolurile i resposabilit ile cadrului didactic.

Scopul prezentrii acestor instrumente de lucru este ca n urma utilizrii lor de ctre practican i, sub monitorizarea mentorilor, s conduc la asimilarea progresiv a elementelor componente ale competen elor pedagogice (cunotin e, deprinderi, capacit i aplicative, atitudini i valori), pe baza crora, acetia s poat realiza analize pedagogice pentru fiecare component a procesului educa ional, precum i a rela iilor dintre componentele structurale, func ionale i opera ionale ale procesului didactic. De asemenea, instrumentele din acest caiet valorific noile tendin e din domeniul tiin elor educa iei n ceea ce privete proiectarea activit ilor didactice i asumarea progresiv a responsabilit ilor cadrului didactic de ctre debutan i. I.1. Practica de documentare Orice demers temeinic de formare ncepe cu o documentare prealabil. n consecin , este necesar s: 1. Extrage i informa iile referitoare la finalit ile educa ionale ale nv mntului romnesc, aa cum sunt ele precizate n Legea Educa iei Na ionale nr.1/2011; 2. Realiza i, organigrama structural a sistemului de nv mnt din Romnia; 3. Rezuma i principalele informa ii din planul opera ional al colii n care desfura i practica (misiune, viziune, obiective, direc ii de dezvoltare, comisii, activit i etc.) 4. Realiza i o descriere a unit ii de nv mnt n care face i practic, utiliznd modelul de mai jos (extras din Metodologia ARACIP, MEC, 2007):

A) DATE DE IDENTIFICARE:

Denumirea unit ii de nv mnt : Localitate / jude : Adresa : Cod potal: Telefon fax : E - mail:

B) INFORMA II PRIVIND SPA IILE COLARE

Nr. crt. 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Tipul de spa iu Sli de clas /grup Cabinete* Laboratoare* Ateliere* Sal i / sau teren de educa ie fizic i sport* Spa ii de joac *

Numr spa ii

Unitatea func ioneaz cu un numr de schimburi, Durata orei de curs/ activit ilor didactice este de minute, iar a pauzelor/ activit ilor recreative de..minute.

C) INFORMA II PRIVIND SPA IILE AUXILIARE

Nr. crt. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Tipul de spa iu Bibliotec colar / centru de informare i documentare Sal pentru servit masa* Dormitor * Buctrie * Spltorie * Spa ii sanitare* Spa ii depozitare materiale didactice

Numr spa ii

D) INFORMA II PRIVIND SPA IILE ADMINISTRATIVE

Nr. crt. 1. 2. 3. 4. 5.

Tipul de spa iu Secretariat Spa iu destinat echipei manageriale Contabilitate * Casierie * Birou administra ie*

Numr spa ii

E) INFORMA II PRIVIND RESURSELE UMANE

E.1.Personalul de conducere: Director Director adjunct

E.2.Personalul didactic: Nr. total., din care: Numr personal didactic calificat: Numr personal didactic Necalificat Stagiar

Doctorat

Gradul I

Gradul II

Definitivat

E.3.Personalul didactic auxiliar: Nr. total..

E.4. . Activitatea metodic i tiin ific: Nr.crt Comisia metodica Activitati principale ale comisiei

E.5.Personalul nedidactic: Nr. total..

F) INFORMA II privind EFECTIVELE DE ELEVI la nceputul anului colar/

PERFORMANELE COLARE SI EXTRASCOLARE


Nivel nv mnt Precolar Primar, din care de Numr de clase/ grupe Numr de elevi / copii
Performante scolare/extrascolare

cl. I cl. a II-a cl. a III-a cl. a IV-a Total cl. a V-a cl. a VI-a cl. a VII-a cl. a VIII-a Total cl. a IX-a cl. a X-a Total cl. a IX-a cl. a X-a Total cl. a XI-a cl. a XII-a cl. a XIII-a Total

Secundar inferior Gimnaziu din care

Liceal, (ciclul inferior) din care Sc. profesionala

Liceal (ciclul superior)

Postliceal, din care Maitri, din care

Postliceal, din care

an I an II an III Total an I an II an III Total

G) CURRICULUM

Curriculum utilizat de unitatea de nv mnt este cel na ional / alternativ aprobat prin cu numrul.. din data . (se va men iona pentru fiecare nivel, filier*, profil / domeniu*, specializare / calificare profesional* n parte) Analiza i locul i rolul disicplinei pe care o preda i n curriculum-ul educa ional, consultnd planul - cadru i programa colar. Manualul........................................... Autorii................................................ Editura:..............................................

EVALUAREA MANUALELOR COLARE (criterii i indicatori) (dup prof. univ. dr. Dan Potolea) Criterii de evaluare 1. Concep ia curricular 1. 1. Informa ii despre concep ia/ principiile care au stat la baza construc iei manualului (prefa , ghidul profesorului etc.) 1. 2. Calitatea concep iei, proiectrii curriculare, principii ale nv rii i dezvoltrii etc. 1. 3. Consecven a aplicrii concep iei n elaborarea manualului 2. Conformitatea cu prevederile programei 2. 1. Conformitatea cu obiectivele programei 2. 2. Conformitatea cu con inutul programei 2. 3. Relevan a con inuturilor generale pentru obiectivele prevzute 3. Calitatea con inutului 3. 1. Acurate ea tiin ific, tehnologic, pertinen a culturii etc. 3. 2. Dimensiunea axiologic a con inuturilor (promovarea valorilor recunoscute, absen a discriminrilor rasiale, etnice, religioase, de gen etc.) 3. 3. Organizarea sistematic, coerent 3. 4. Esen ializarea, reprezentativitatea informa iilor 3. 5. Ra ionalitatea volumului informa iilor 3. 6. Structuri interdisciplinare 4. Principiul accesibilit ii 4. 1. Nivelul accesibilit ii con inutului tematic (gradul de dificultate a no iunilor, numrul de noi no iuni pe unitatea de instruire) 4. 2. Accesibilitatea limbajului (claritate, construc ia frazei, stil etc) 4. 3. Accesibilitatea sarcinilor de nv are (ntrebri, exerci ii, probleme) 5. Organizarea i conducerea nv rii 5. 1. Declanarea i cultivarea aten iei i motiva iei nv rii pe unit i de instruire (informa ii interesante, situa ii problematice, conflictuale, grafic atractiv etc.) 5. 2. Utilizarea metodelor care promoveaz nv area activ, pe unit i de instruire (ntrebri, Indicatori de evaluare F. clare, sistematice 5 F. bine fundamentat 5 Excelent 5 Excelent 5 5 5 5 5 5 5 5 ntotdeauna pe unit i de instruire 5 Excelent 5 5 5 Clare, sistematice 4 Bine 4 Bine 4 Bine 4 4 4 4 4 4 4 4 Frecvent 4 Bine 4 4 4 Acceptabile 3 Acceptabil 3 Acceptabil 3

Acceptabil 3 3 3 3 3 3 3 3 Uneori 3 Acceptabil 3 3 3

ntotdeauna 5 5 Excelent

Frecvent 4 4 Bine

Uneori 3 3 Acceptabil 6

exerci ii, rezolvri de probleme) 5. 3. Relevan a metodelor de nv are activ n raport cu obiectivele proiectate 5. 4. Activit i prevzute pentru dezvoltarea capacit ilor cognitive superioare i a creativit ii (explicarea/ interpretarea unor fenomene i idei noi, rezolvare de probleme, capacitate de gndire critic, capacit i creative) 5. 5. Prevederi pentru tratarea diferen iat a elevilor (exerci ii, probleme, texte suplimentare etc.) 5. 6. Diferen ierea i reliefarea conceptelor, principiilor, teoremelor esen iale prin mijloace specifice (caracterele literelor, ncadrarea n chenar sau band colorat etc.) 5. 7. Sinteze, rezumate ale ideilor de fond 5. 8. Teme pentru acas 5. 9. ndrumri, sugestii privind modul de abordare i realizare a sarcinilor de nv are (recomandri explicite sau implicite privind tehnicile de nv are) 5. 10. Manualul, prin construc ia sa intern, poate servi ndeplinirii obiectivelor disciplinei considerate, fr a mai fi nevoie s se apeleze la resurse suplimentare majore 6. Suportul iconic 6. 1. Calitatea grafic estetic a suportului (claritate, expresivitate, culoare, valoare estetic etc.) 6. 2. Calitatea func ional a suportului (adecvarea la obiective i con inut) 7. Probe de evaluare 7. 1. Evaluri par iale, n cuprinsul unit ii de instruire (rol de feed-back) 7. 2. Evaluri finale 7. 3. Calitatea tiin ific i relevan a metodelor de evaluare n rela ia cu obiectivele i con inuturile considerate 8. Originalitatea manualului 8. 1. Originalitatea din punctul de vedere al selec iei i organizrii con inuturilor 8. 2. Originalitatea din punctul de vedere al strategiilor i metodelor de predare-nv are 8. 3. Originalitatea din punctul de vedere al probelor de evaluare 8. 4. Originalitatea din punctul de vedere al prezentrii i graficii manualului

F. frecvent 5 5 ntotdeauna 5 5 5 5 5

Frecvent 4 4 Frecvent 4 4 4 4 4

Uneori 3 3 Uneori 3 3 3 3 3

Excelent 5 5 ntotdeauna 5 5 Excelent 5 Excelent 5 5 5 5

Bine 4 4 Frecvent 4 4 Bine 4 Bine 4 4 4 4

Acceptabil 3 3 Uneori 3 3 Acceptabil 3 Acceptabil 3 3 3 3

H) ETHOSUL COLII - Conduita membrilor colii - elevi, cadre didactice, personal auxiliar Ritualurile legate de evenimente legate de nceputul i sfritul anului, nceputul/sfritul ciclurilor colare etc .. Organizarea i participarea la diferite evenimente la nivelul colectivului profesoral: zile de natere, pensionare, primirea noilor cadre didactice, srbtori diverse Crciun, Pate, Ziua colii, etc (frecven a ntlnirilor, gradul de formalizare, accesul nso itorilor, subiecte de discu ie, separarea cadrelor didactice pe grupuri mici etc.) . Organizarea i participarea de evenimente la nivelul clasei zile de natere, reuniuni cu diverse prilejuri, serbri (ini iatorul, frecven a, gradul de originalitate etc.) .................... Tipologia evenimentelor organizate n coal (con inut muzical, dramatic, sportiv, literar, arte plastice frecven a, originalitatea, gradul de participare elevi,profesori,prin i) .. Rela ia elevi cadre didactice, profesori profesori, elevi director, profesoridirector, prin icadre didactice,director . .. Planul clasei (aezarea elevilor n bnci, dispunerea mijloacelo de nv mnt etc.) ..

Formele de organizare a activit ii de instruire . Feed-back-ul didactic (valoare, frecven , momentul apari iei) Atitudini ce predomin n rela iile dascl elev, elev elev .. Libertatea de exprimare a elevilor Modalit i de motivare a elevilor .

II.PRACTICA OBSERVATIV

II.1. INSTRUMENTE PENTRU CUNOATEREA ELEVILOR I A COLECTIVELOR


DE ELEVI

Realiza i un interviu cu un elev i completa i fi a psihopedagogic ( modelul demai jos).

FI PSIHOPEDAGOGIC
I. DATE DE IDENTIFICARE Numele i prenumele elevului ............................................................................. Unitatea colar ......................................................... Data i locul naterii .................................................. Clasa ................................ Domiciliul prin ilor ............................................................................................. Domiciliul elevului ............................................................................................... II. DATE ASUPRA MEDIULUI FAMILIAL 1. Familia tabel sintetic:
Numele i prenumele Tata: Mama: Fra i i surori (n ordinea naterii, cu includerea i a elevului n cauz) Anul naterii Pregtirea colar/profesional Profesiunea/coala/ locul de munc Starea snt ii

2. Tipul de familie: normal tata (mama) decedat prin i despr i i concubinaj prin i vitregi (unul sau amndoi) ............................ alte situa ii (care anume) ........................................................................... 3. Atmosfera i climatul educativ din familie: ..................................................................... ................................................................................................................................................ 4. Condi ii de munc n familie ale elevului:............................................................................ ................................................................................................................................................ III. DATE MEDICALE DESPRE ELEV 1. Antecedente ereditare ........................................................................................................ ............................................................................................................................................... 2. Antecedente personale: ..................................................................................................... ............................................................................................................................................... 3. Men iuni medicale pentru procesul de nv mnt: .......................................................... ............................................................................................................................................... 4. Concluziile examenului medical de bilan efectuat la sfritul clasei a IV/VIII/XII-a (cu indica ii medicale n vederea orientrii colare/profesionale a elevului): ............................................ ................................................................................................................................................ .................................................................................................................................................

10

IV REZULTATELE ACTIVIT II ELEVULUI 1. Situa ia colar


Clasa Calificativul/ Media anual Calificativul/media la purtare Rangul Disciplinele cu rezultatele cele mai bune cele mai slabe (calificativ/media) (calificativ/media) Observa ii

2. Participarea la cercuri pe materii, concursuri colare, olimpiade


Clasa Cercul/concursul/olimpiada Rezultatul Observa ii

3. Preocupri i manifestri n timpul liber: lectur: n ce domeniu ............................................................... rezolv probleme de ................................................................. lucreaz pe calculator (ce i ct pe sptmn): ................................................ alte preocupri: arte plastice, literatur, muzic, sport etc. ............................... V. CONDUITA LA LEC II I N COLECTIVUL COLAR 1. Conduita la lec ii a) Interesul, participarea la lec ii: intervine cu completri, particip activ, i aduce contribu ia la activitatea did manifest interes inegal, fluctuant; se las greu antrenat, particip numai cnd este solictat; obinuit inactiv; alte situa ii (care anume) ............................................................... b) Atitudinea elevului fa de munca colar i succesul la nv tur:
CARACTERISTICI Gradul de interes geenral manifestat pentru activitatea de nv are colar Gradul de interes general manifestat pentru alte forme de activitate (extracolare) Gradul de interes cu care particip la lec ii Dorin a de a rspunde, de a se implica activ n desfurarea lec iei Modul cum i pregtete temele de acas (sistematic/organizat/de calitate) Atitudinea elevului fa de aprecierile i notele colare ob inute Scal de apreciere 1 2 3 4 5

c) Stilul de munc al elevului:


CARACTERISTICI Caracterul ordonat i sistematic sau neglijent i inegal al activit ii colare a elevului Gradul de independen n activitate Spiritul de ini iativ n munca depus Capacitatea de autodeterminare n activitate (lucreaz predominant stimulat de motiva ie intreinsec sau extrinsec) Srguin a, hrnicia de care d dovad n activitatea colar Scal de apreciere 1 2 3 4 5

d) Disciplina la lec ii:

11

se ncadreaz n cerin ele lec iei, este receptiv la observa ii i ndrumri; disciplinat numai n condi ii de supraveghere direct sau la constrngeri; indiciplinat, turbulent, chiar atrage i pe al ii n alt gen de activit i; fuge de la ore, are atitudini de bravare; alte situa ii (care anume) ........................................................................... e) Conduita general a elevului, nota la purtare: cu abateri disciplinare mai grave; cu abateri disciplinare minore, dar mai frecvente; conduit corect, cuviincioas; este un exemplu de conduit; 2. Activitatea i conduita elevului n colectivul clasei a) Participare la via a colectivului: autoritar, un bun organizator, animator la colectivului; se ncadreaz n colectiv, este bun executant, dar fr ini iativ; face strictul necesar dar fr ini iativ; se sustrage de la munca social, lucreaz mai mult din obliga ie; mai mult retras, izolat, nu se intereseaz de problemele colectivului; b) Cum este apreciat de colegi: bun coleg, sensibil la greut ile i problemele celorlal i; pre uit mai mult pentru rezultatele la nv tur; apreciat pentru pozi ia din colectivul clasei; pre uit pentru performan e extracolare alte situa ii (care anume) ........................................................................... VI. TRSTURI DE PERSONALITATE 1. Particularit ile proceselor intelectuale ale elevului:
PROCESRE/CARACTERISTICI Nivelul de dezvoltare al spiritului de observa ie Nivelul de dezvoltare al gndirii i a calit ilor acesteia: puterea de judecat capacitatea de analiz i sintez a informa iilor capacitatea de n elegere a informa iilor noi capacitatea de esen ializare capacitatea de tranfer flexibilitatea gndirii rapiditatea gndirii independen a gndirii capacitatea de gndire critic Particularit ile memoriei i al opera iilor acesteia: memorarea logic volumul memoriei suple ea sau mobilitatea memoriei rapiditatea ntipririi cunotin elor trinicia pstrrii fidelitatea reactualizrii promptitudinea reactualizrii Particularit ile imagina iei i nivelul creativit ii: nivel de dezvoltare a imagina iei reproductive nivel de dezvoltare a imagina iei creatoare Scal de apreciere 1 2 3 4 5

12

nivel de dezvoltare a creativit ii generale

2. Interesele i aptitudinile elevului Interesele i aptitudinile elevului


Nivelul de dezvoltare a inteligen ei genarale Nivelul de dezvoltare a aptitudinilor colare: la disciplinele din aria curricular Limb i comunicare la disciplinele din aria curricular Matematic i tiin e la disciplinele din aria curricular Arte la disciplinele din aria curricular Tehnologii la disciplinele din aria curricular Om i societate la disciplinele din aria curricular Educa ie fizic i sport Nivelul de consolidare a categoriile de interese pentru: memorarea logic literatur tiin art tehnic sport Preocupri manifestate pentru anumite activit i extracolare: ................................... ................................... ......................................

Scal de apreciere 1 2 3 4 5

3. Date privind trsturile de temperament ale elevului:


Trsturi temperamentale Indicatori privind for a/slbiciunea proceselor nervoase: reactivitate crescut cantitate mare de energie investit n activitate puterea de a lucra ncordat puterea de a cuprinde sarcini complexe posibilitatea de a finaliza activit ile ncepute capacitate de munc ndelungat n condi ii de suprasolicitare i stres refacere rapid a for elor intelectuale dup oboseal capacitate de concentrare ndelungat a aten iei rezisten a la stimuli perturbatori Indicatori privind echilibrul/nonechilibrul proceselor nervoase: capacitatea de lucru constant n cadrul aceleai activit i echilibru/stpnire de sine n diverse situa ii de activitate ritmuri egale n activit ile de durat Indicatori privind mobilitate/lentoarea proceselor nervoase: ddinamismul activit ii mintale este crescut tempou rapid n activit ile desfurate uurin de trecere de la o activitate la alta capacitatea de a gsi solu ii noi n situa ii schimbtoare uurin a formrii i transformrii deprinderilor n obinuin e decizie rapid adaptabilitate crescut la situa ii noi angajare uoar n activitate nevoie de varia ie n decor i n activitate Scal de apreciere 1 2 3 4 5

4. Date privind trsturile de caracter ale elvului: a) nivelul de dezvoltare al contiin ei elevului: concep ia general despre lume i via : ................................................................... 13

convingerile elevului: ................................................................................................ traducerea n via a convigerilor proprii: ................................................................. b) atitudinile caracteriale ale elvului: Categorii de atitudini Tipuri de atitudini Pozitive Negative
Atitudini fa de ceilal i oameni: altruism siceritate deschidere social spirit de colaborare polite e principialitate resposabilitate hrnicie perseveren punctualitate exigen ncredre n sine sentiment de superioritate modestie autoexigen spirit autocritic autoironie egoism lips de siceritate nchidere social lipsa spiritului de colaborare impolite e lips de principialitate lips de responsabilitate lenevie lips de perseveren nepunctual lips de xigen nencredere n sine sentiment de inferioritate lips de modestie lips de autoexigen lips de spirit autocritic lips de autoironie egoism infumurare orgoliu lips de tenacitate lips de perseveren dependen lips de ini iativ lips de fermitate lips de putere de voin nehotrre lips de curaj lips de buntate lips de mil lips de caritate egoism lips de drnicie pesimism negativism necinste ngmfare lips de sinceritate lipsa contiin ei datoriei lips de onestitate minciun ncp nare susceptibilitate egocentrism

Atitudini fa de munc:

Atitudini fa de sine:

Trsturi generale de caracter: tenacitate trsturi voluntare de perseveren caracter independen spirit de ini iativ fermitate putere de voin hotrre curaj trsturi afective buntate mil de caracter: caritate altruism drnicie entuziasm trsturi morale principialitate cinste de caracter: modestie sinceritate contiin a datoriei onestitate

VII. CONCLUZII PSIHOPEDAGOGICE a) trsturile dominante de personalitate ale elevului: ............................................... ..................................................................................................................................... b) posibilit i de compensare ale nsuirilor negative: .............................................. ..................................................................................................................................... 14

c) posibilit i de dezvoltare i valorificare a trsturilor pozitive: .............................. ....................................................................................................................................... d)msuri educative ce trebuie ntreprinse: ................................................................... ...................................................................................................................................... d) msuri de orientare colar i profesional a elevului: ........................................... ....................................................................................................................................... e) Cine a completat fia: Clasa Student, Numele i prenumele Calitatea coala An colar

II.2. Instrumente destinate cunoaterii i analizei documentelor de proiectare si ale comportamentului didactic al profesorului II.2.1. Fia de analiz a proiectului/planificarii anuale/semestriale Disciplina:............................. Clasa:............................................... Descrierea criteriului 1. Corela ia competen ele disciplinei i unit ile de nv are 2. corela ia dintr unit ile de nv are i timpul alocat 3. Modalit i de evaluare formativ i sumativ 4. Palnificarea unor activt i de recuperare/ aprofundare/ ****Concluzii: ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ........... Data: Semntur studentului: Semntura mentorului FB B S Observa ii/ comentarii

15

II.2.2. Fia de analiz a unui proiect didactic Fia de analiz a proiectului didactic are ca obiectiv formarea gndirii pedagogice, prin analiza tipului de strategie proiectat i a corela iilor dintre componentele strategiei. Utiliza i fia de mai jos pentru a analiza proiectul didactic Disciplina:............................. Unitatea de nv are/ lec ia: Clasa:............................................... Descrierea criteriului 1. Corela ia unitate de nv are- lec ie competen ele specifice obiectivele opera ionale 2. Corela ia tipul de lec ie- obiective- strategia de instruire 3. Strategia de instruire (corela ia metode- mijloace de nv are- forme de organizare a elevilor) 4. Strategia de evaluare (corela ia forma de evaluaremetode de evaluare- tehnici de evaluare) 5. Coeren a i consisten a logic i pedagogic (respectarea succesiuni 6. Creativitatea didactic ****Concluzii: ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ........... logice i pedagogice a evenimentelor didcatice, a principiilor didactice) FB B S Observa ii/ comentarii

Data: Semntur studentului: Semntura mentorului

16

II.2.3. Fi de analiz a interac iunilor educa ionale n cadrul activit ii didactice Aceast fi se utilizeaz pentru observarea i analiza modului de comunicare cadru didacticelevi pe de oparte i comunicare elevi-elevi, pe de alt parte. Pentru a sesiza influen a formelor de organizare a activit ii, dominan a profesorului, interac iunile din clas, studen ii vor realiza oglinda clasei n care vor marca interac iunile prin sgeti de culori diferite: Rou cand profesorul adreseaz ntrebri /sarcini/ solicitri elevilor . Verde se folosete pentru solicitrile elevilor ctre cadrul didactic Albastru se foloseste pentru a marca interac iunile dintre elevi.

Fi de analiz a interac iunilor din clas

AM

BN

Cadrul didactic

Pe baza acestei fie se poate observa/analiza: - numrul de solicitri adresate/elevilor/or - numrul solicitrilor elevilor ctre cadrul didactic - nr.de interac iuni - dominan a

17

II. 2. 4. GRILA de analiz a comportamentului DIDACTIC AL PROFESORULUI 2.4.1. F de observa ie a activit ii didactice 1.Unitatea de nv mnt Clasa .............................. ora ............ data ................ 2.Disciplina .............................................................................................................................. Subiectul activit ii didactice/lec iei ........................................................................................... Unitatea de nv are din care face parte .............................................................................. Tipul activit ii didactice/lec iei .......................................................................................... 3. Observa ii privind desfurarea activit ii didactice Desfurarea activit ii
Evenimentele lec iei 1. Organizarea activit ii/clasei de elevi 2. Captarea aten iei 3. Verificarea i actualizarea achizi iilor anterioare Activitatea profesorului Activitatea elevilor Observa ii

4. Anun area obiectivelor i a temei abordate 5. Prezentarea materialului stimul 6. Asigurarea dirijrii nv rii

7. Fixarea i aplicarea cunotin elor/ob inerea performan ei

8. Evaluarea performanelor 9. Transfer/tema de cas

18

II.4.2.Analiz sintez a activit ii asistate PARAMETRI ANALIZA I I EVALUA I 1 1. Aprecieri asupra strategiei generale a lec iei/activit ii Tipul de strategie Calitatea obiectivelor educa ionale ale lec iei/activit ii Compatibilitatea con inutului activit ii, timpului, metodelor de predare-nv are i a celor de evaluare cu obiectivele stabilite 2. Conduita de organizare, dirijare i control a activit ii Succesiunea logic a secven elor didactice Abilitatea n conducerea activit ii de nv are prin alegerea strategiilor, formelor de organizare 3. Conduita explicativ i de comunicare Accesibilitatea limbajului de specialitate Fundamentarea explica iei Expresivitatea i relieful comunicrii Limbajul nonverbal 4. Conduita de solicitare i orientare Repartizarea solicitrilor (frecven , organizare) Cantitatea i diversitatea informa iei Compatibilitatea metodelor cu obiectivele vizate 5. Conduita evaluativ a profesorului Noteaz i apreciaz elevii Concordan a modului de evaluare cu specificul predriinv rii Prezentarea argumenta iei n evaluare 6. Managementul clasei Ritmul de prezentare ncadrarea n timp Monitorizarea elevilor Rezolvarea situa iilor neprevzute 7. Climatul psihosocial al clasei Prezentarea general a profesorului Atitudinea fa de elevi Men inerea tonusului afectiv-emo ional 8. Aprecieri sintetice asupra activit ii ncadrarea n scenariul activit ii didactice Expresivitatea i relieful activit ii Calitatea stilului didactic Randamentul i eficien a activit ii/gradul de realizare a obiectivelor Impresia general SCALA 2 3 4 5

19

II.1. Fi de observare a comportamentului didactic ** Disciplina.........../ data........................ Tema ............ Tipul lec iei..................... Comportamente didactice I. Conduita didactic 1. Realizarea momentului organizatoric 2. Verificarea temei 3. Realizarea captrii aten iei 4. Anun area temei i a obiectivelor opera ionale 5. Reactualizarea cunotin elor necesare noului con inut 6. Predarea-nv area noului con inut 7. Fixarea, consolidarea noilor cunotin e 8. Realizarea feedback-ului 9. Aprecierea i evaluarea rezultatelor elevilor 10. Sarcini de lucru Calificativul acordat Argument Reflec ii

20

pentru acas II. Conduita verbal i nonverbal 1. Calitatea limbajului de specialitate 2. Calitatea explica iilor i exemplelor folosite 3. expresivitatea limbajului nonverbal (mimica, gestica,postura) 4. Limbajul paraverbal(tonul, accentul, ritmul, tacerea) 5. Frecven a ntrebrilor directe/ nchise III. Metodele de predare-nv are utilizate IV. Mijloacele didactice utilizate V. Atmosfera general de desfurare (stilul didactic ) Alte aspecte:

** Calificativele ce se pot acorda sunt suficient, bine i foarte bine. Orice calificativ acordat se justific n rubrica alaturat i eventual este nso it de unele reflec ii (consemnri critice!) . Reflec iile se vor completa fie la sfritul activit ii, fie n orele de analiz a lec iilor.

21

III.PRACTICA PEDAGOGIC ACTIV (sus inerea activit ilor didactice) Practica activ presupune elaborarea proiectelor didactice pronind de la analiza programei colare i a planificrii calendaristice. Prezentm mai jos cateva modele de proiectare didactic, care pot fi adaptate de practican i n fucn ie de specificul disicplinei predate. 3.1. Planificarea calendaristic - M. Manolescu (2005, p.58) Nr. Crt. Unit i de nv are Obiective de referin Nr.ore alocate Sptamna Observa ii

3.2. Proiectarea unit ii de nv are (Boco, 2007,p.373) coala......... Disciplina............................................................................................., Clasa ..... Practicant/Profesor...... Unitatea de nv are....... Nr.ore alocate.... Con inuturi (detalieri) con inuturile a fi vehiculate. Competen e specifice fi Se Activit i de nv are propun Cuprind: de Resurse Se precizeaz umane: instrumentele/probele n clas, strns cu Resurse Evaluare

Sunt prezentate Vor selectate pentru precizarea numrului program

men ionate cu modalit i organizare pe activit ii sau de creare

a elevul i profsorul de evaluare formativ n cu poten ialul lor i aplicate a fiecruia corela ie materiale, obiectivele urmrite. La finalul unit ii de nv are sumativ. se va stabilite n

care l au n clas, respectiv competn ele se vor preciza unor situa ii de Reurse lor program. din genereze experien e nv are pozitive, dezirabile.

doar numerele nv arecare s respectiv mijloacele educa ionale de nv mnt etc. de Resurse procedurale Resurse temporale Locul desfurare

de proiecta o evaluare

22

3.3. Proiect de activitate didactic Date de identificare: coala................................................ Data ............................ Clasa........................... Cadrul didactic/studentul................................. Disciplina de nv mnt........................................................................ Tema....................................................................................................... Tipul lec iei............................................................................................. Obiective opera ionale............................................................................. Strategii didactice.................................................................................... Bibliografie: ..............................................................................
Evenimente didactice Obiective opera ionale Activitatea cadrului didactic elevilor proce du rale Resurse mate riale tempo rale Strategia didactic Forma de org Evalu are Indici de perfor man

Moment organizatoric Verificarea temei de cas i a pregtirii elevilor Captarea aten iei Anun area temei i a obiectivelor Prezentarea situa iei de nv are. Dirijarea nv rii Asigurarea feedback-ului Realizarea performan ei Sarcini de lucru pentru ma acas

23

3.4. Chestionar de (auto)verificare Pentru dezvoltarea capacit ilor de reflec ie pedagogic i optimizarea comportamentului didactic, raspundeti la ntrebrile mai jos, nainte i dup susu inerea activit ii didactice. Compara i raspunsurile i nota i cocnluzia desprins. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Am formulat corect i realist obiectivele opera ioanle? Obiectivele sunt adecvate nivelului elevilor mei? Con inuturile selectate sunt motivante pentru elevi? Care din metodele poriectate/utilizate stimuleaz nv area? CE activitatea de nv are proiectat stimuleaz implicarea elevilor? Am proiectat suficiente exerci ii/exemple? Timpul proiectat este suficient?

3.5. Fia de autoevaluare a lec iei/activit ii sus inute Data : Clasa/grupa: Subiectul lec iei/activit ii: Puncte tari Puncte slabe

Riscuri

Modalit i de optimizare

24

3.6. Chestionar pentru autoevaluarea progresului O alt modalitate de autoevaluare care invit la reflec ie o reprezint completarea urmtorului chestionar: 8. Imediat dup ncheierea lec iei m-am sim it. . . . . .. . . . .. . . . . . . .......................................................................................................... .......................................................................................................... .......................................................................................................... ....................................................................... 9. Cel mai bine n lec ia de azi, am realizat. . . . . . . . . . . . . . . .......................................................................................................... .......................................................................................................... .......................................................................................................... .................................................................................................... 10. La lec ia viitoare a mbunt i . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .. . . .. . .......................................................................................................... .......................................................................................................... .......................................................................................................... ................................................................................................... 11. Atmosfera din clasa .. .. .. .. ... ... ... .. . . . . . . . . . . . .. . .. . . . . . . . . .......................................................................................................... .......................................................................................................... .......................................................................................................... ............................ 12. Elevii mei au fost mul umi i de .............. .......................................................................................................... ................................................................................................... ** Completarea sistematic a acestui chestionar va duce la autoevaluarea progresului.

25

3.7.Cerinte minimale ale practicii pedagogice. Studen ii sunt obliga i s realizeze toate activit ile i toate tipurile de practic

men ionate n ghidul de practic. Rezultatele acestei activit i se vor materializa n urmtoarele piese care alctuiesc portofoliul de practic al studentului: - Completarea a minim trei fise/grile diferite de observare a unor comportamente didactice - Sus inerea a dou activit i didactice - Evalurea unei activit i didactice sus inut de un coleg - Utilizarea i completarea fiei psihopedagogice a unui elev - Autoevaluarea activit ii de practic defurate - o sintez cuprinznd aprecieri referitoare la toate tipurile de practic men ionate - alte cerin e, se stabilesc de ctre mentorul de practic i se comunic studen ilor n timp util.

3.8. Criterii de evaluare/ autoevaluare a practicii pedagogice a studentului/ cursantului. completarea corect i complet a portofoliului de practic utilizarea adecvat a instrumentelor de cunoatere a elevilor/ a comporamentului didactic/ culturii organiza ionale organizarea portofoliului: logica organizrii, corectitudinea pieselor, originalitatea atitudinea i comportamentul studentului pe ntreaga perioad a practicii alte criterii se stabilesc de ctre mentorul de practic i se comunic studen ilor n timp util. Ponderea acestor criterii n evaluarea final o stabilete mentorul de practic n colaborare cu coordonatorul de practic al fiecrei specializri.

26

3.9. Autoevaluarea pracicii pedagogice din perspectiv cantitativ: Nr.crt. 1 2 3 4 5 6 Tipul de practic Practic de documentare Practic observativ/ Asisten Practic de predare Practic de zi Practic activit i comisii Practic de observare i de familiarizare cu organizarea i desfurarea activit ilor educative, culturale i sportive Practic de observare i de familiarizare cu organizarea i 7 desfurarea prin ii consiliere )etc. Practic de observare i de 8 familiarizare Practic 9 10 de problematica documentare pe managementului clasei de elevi probleme specifice managementului institu iilor de nv mnt. Bilan (general i individual activit ilor cu (lectorate, edin e, Nr.ore efectuate Observa ii personale

27