Sunteți pe pagina 1din 4

Politica si legislatie in Educatie

Ce este politica ? Politica provine de la cuv. grecesc. polis=stat, cetate Politica=activitate care se refera la problemele cetatii si ale comunitatii Politica=fenomen complex constand in decizii luate de mai multe persoane si organizatii pentru binele tuturor Politica=folsirea constransa a puterii sociale de catre mai multi agenti politici Politici educationale -Politicile educationale = proiectarea, implementarea si evaluarea structurilor, activitatilor si rezultatelor specifice sistemului educational - Politica educationala = "Un instrument eficient de amelioarare a invatamantului, de rezolvare oportuna a unor solicitari ale elevilor, studentilor, profesorilor, opiniei publice astfel incat sa se evite acumularea nemultumirilor privind educatia." Elaborarea unui set de potici educationale: "Identificarea cererilor sociale, a aspiratiilor si problemelor educative majore ale comunitatii si ale procesului sau de dezvoltare" "Caracterizarea starii sistemului si/sau componentelor sale pentru specificarea unor noi optiuni de schimbare/dezvoltare" care sa raspunda cat mai bine necesitatilor intrinseci ale sistemului dar si cerintelor elevilor/ studentilor, parintilor, cadrelor didactice, societatii in ansamblu. Modelul de elaborare al politicilor educationale (ciclul unei plotici publice) 1.Definirea problemei/stabilirea agendei 2. Construirea alternativelor de politici/formularea politicii 3. Alegerea solutiei/selectarea optiunii de politici preferate 4.Elaborarea politicii 5. Implementarea politicii si monitorizarea 6. Evaluarea 1. Stabilirea agendei/definirea problemei Procesul prin care problemele ajung in antentia publicului si a institutiilor guvernamentale - agenda publica sau sistematica= toate problemele care sunt obiectul unei atentii largi sau cel putin sunt constientizate, solicita actiune si sunt in perceptia membrilor comunitatii subiectul potrivit al activitatii unei institutii guvernamentale. - agenda formala sau institutionala= lista subiectelor sau problemelor carora oficialii guvernamentali sau persoanele asociate strans cu acestia le acorda atentie serioasa la un anumit moment - agenda nei politici educationale= totalitatea problemelor educative aflate la un moment dat, in atentia publicului, a analistilor si mai ales in atentia ministerului educatiei. 2. Construirea alternativelor de politici/formularea politicii Explorarea diverselor variante posibile, cautarea de variante noi si eliminarea optiunilor posibile dar care nu sunt acceptate de public sau de catre decidenti.

3. Luarea decizilor Proces care presupune compararea si evaluarea optiunilor de politica in functie de costurile si beneficiile lor si alegerea mijloacelor celor mai adecvate pentru atingerea scopurilor propuse. 4. Implementarea/monitorizare Procesul prin care institutiile guvernamentale applica decizia pe care au luat-o si poate fi eficenta doar daca scopurile au fost clar definite si intelese, resursele necesare sunt disponibile si daca se formeaza un sistem eficient de comunicare, monitorizarea si control a resurselor, organizatiilor si persoanelor implicate. 5. Evaluarea politicilor -eficacitate: atingerea obiectivelor, valoarea rezultatului -eficienta: raportul dintre efortul depus si rezultatul obtinut -adecvare: solutionarea problemei -echitate: distributia rezultatului in mod echitabil la nivelul grupurilor sociale -senzitivitatea: satisfacerea nevoilor diferitelor grupuri -corectitudinea: rezultate dorite si valoroase Documentele legislative privind reglementarea sistemului national de invatamant Legea educatiei nationale nr 1/2011 Modificari aduse de legea nr 1/2011 - sistemul de invatamant preuniversitar - introducerea clasei pregatitoare in invatamantul primar, incepand cu anul scolar 2012-2013 - introducerea clasei a IX-a in invatamantul gimnazial, incepand cu generatia de elevi care va intra in clasa a V-a in anul scolar 2011-2012 - introducerea unui nou tip de Bacalaureat, format din probe transdisciplinare (de exemplu, o singura probca care va reuni matematica, fizica si chimia) pentru elevii care vor intra in clasa a IX-a in anul scolar 2012-2013. - introducerea programului "scoala dupa scoala" prin care sa se ofere, in parteneriat cu autoritatile publice locale si cu asociatiilor de parinti -sistem privat-introducerea, din anul 2012 a costului standard per prescolar/elev, de care vor beneficia atat prescolarii si elevii din institutiile de stat, cat si din cele particulare. 1.Clasificarea universitatilor in 3 categorii 2. Finantarea universitatilor 3. Elaborarea registrului Matricol Unic al Universitatilor din Romania RMUR 4. Alegerea Senatului universitar si a rectorului institutiei de invatamant superior 5. Introducerea masterului didactic Modificari de la Bologna 1. Adaptarea unui sistem de diplome usor de comparat si de recunoscut 2. Adoptarea unui sistem bazat pe 3 cicluri: licenta, masterat, doctorat 3. Stabilirea unui sistem de credite transferabile in interior si exterior 4. Promovarea mobilitatii

Reforma in invatamatul romanesc "Educatia trebuie sa faca fata paradoxului de a fi pe de o parte orientata spre trecut, in sensul de a transmite valorile culturale, cuceririle stiintifice si tehnice cele mai importante ale umanitatii, iar pe de alta parte trebuie sa aiba capacitatea de a prevedea care sunt evolutiile viitoare si sa pregateasca in consecinta beneficiarii sai pentru a face fata cu succes nevoilor si provocarilor sociale pentru o perioada relativ indelungata, de 30-40 de ani de activitate profesionala" Reforma educatiei=o transformare globala, profunda si relevanta a sistemului educativ, conceputa si aplicata in functie de exigentele societatii actuale si viitoare, dar si in functie de aspiratiile celor care sunt beneficiarii acestui sistem Reforma educatiei=transformarea calitativa a elementelor definitorii ale sistemului de invatamant. Elementele sistemului: - finalitatile educatiei: reorientarea finalitatilor educatiei in plan microstructural si macrostructural, fiind un proces obiectiv si absolut necesar in conditiile modificarilor sociale; - structura de organizare si functionare a sistemului de invatamant marcheaza interpedendenta dintre nivelurile si treptele scolaritatii trebuind sa asigure unitatea sistemului, interactiunea intre subsisteme si deschiderea spre societate a sistemului; - continutul procesului de invatamant- elaborarea unui nou curriculum adaptat finalitatilor actuale ale invatamantului Reforma educationala implica urmatoarele: - reducerea cantitatii informationale a programelor de invatamant si compatibilizarea europeana in domeniul curricular - converitrea invatamantului reproductiv intr-unul de factura creativa - replasarea cercetarii stiintifice la baza studiilor universitare - ameliorarea infrastructurii si generalizarea comunicatiilor electronice; - crearea de parteneriate productive intre scoli si universitati, pe de o parte intre institutiile de invatamant si mediul economic, administrativ si cultural; - management educational orientat spre competitivitate si performanta - integrarea in retelele internationale ale institutiilor de invatamant Blocajele sistemului romanesc de invatamant - criza politicii educative- lipsa obiectivelor clar definite ale reformei si a consensului in acest sens - criza de auto-cunoastere - absenta unei diagnoze complete si obiective asupra situatiei in invatamantul romanesc - criza de cunoastere- necunoasterea sau la insuficienta cunoastere a alternativelor refrmatoare si la lipsa competentelor in domeniul managementului schimbarii in educatie - criza resurselor umane - criza sitemului de formare si perfectionare a cadrelor didactice si de incapacitatea motivarii corpului profesoral. - criza conducerii - centralizarea structurilor de decizie si gradul redus de participare a diferitilor actori sociali si a cadrelor didactice in elaborarea de solutii si la luarea deciziilor. - criza financiara - insuficienta resurselor financiare alocate invatamantului si de utilizarea neeficienta a acestora. - criza capacitatii de proiectare - lipsa de coerenta si articulare a liniilor generale de dezvoltare a educatiei si la proiectarea reformei.

Cauzele esecului refrmei - exacerbarea traditiei educatiei romanesti din perioada dinainte de comunism - refuzul acceptarii modelelor occidentale - mitul referitor la calitatea de exceptie a scolii romanesti - scoala isi este autosuficienta, nu trebuuie sa deschida spre mediul comunitar, economic, social si politic Conditii ale succesului reformelor educationale actuale - multiplicarea agentilor schimbarii - participarea tuturor actorilor educatiei la proiectarea si implementarea reformelor - difuzarea inovatiilor prin preluarea experientelor de succes - inscrierea volutara a scolilor in cadrul retelelor schimbarii - stimularea parteneriatelor intre scoala si societatea civila - disparitia distantei dintre cercetare si practica educationala - facilitarea implicarii profesorilor si scolilor in rezolvarea propriilor probleme - diminuarea rezistentei la schimbare prin consultanta si prin asigurarea suportului pedagogic necesar multiplicarii inovatiilor. Progame europene> Comenius- este unul din cele opt subprograme pentru invatamant preuniversitar: - importanta invatamantului prescolar si a celui primar in invatarea de-a lungul vietii, ca etape ce asigura echitatea pentru toate nivelurile -Erasmus-program pentru invatamantul superior, inclusiv educatia si formarea profesionala avansata, cu trei mari domenii de reforma: - Leonardo Da Vinci-program de educatie si formare profesionala initiala si contunua urmareste dobandirea si utilizarea cunostintelor, apt si calificarilor in vederea facilizarii dezvoltarii personale Grundtving-program de educatie a adultilor, Sunt vizate atat persoanelor care au parasit prematur scoala, imigrantii si persoanele care nu au avut posibilitatea sa beneficieze de educatie scolara. Programul Jean monnet vizeaza stimularea predarii, cercetarii si analizei in domeniul integrarii europene la nivelul institutiilor de invatamant superior. - Obiectuvul acestui program este de a spori cunostiintele si gradul de constientizare a problemelor legate de integrare europeana .