Sunteți pe pagina 1din 4

RETICULUL ENDOPLASMATIC

Structur . Generalit i

Toate celulele eucariote posed

un reticul endoplasmic (RE). El este format din

membrane care delimiteaz o re ea canalicular extrem de ramificat . Spa iul m rginit de aceste membrane formeaz lumenul RE. Membranele RE separ rumenul RE de citosol i mediaz transferul rapid i selectiv al moleculelor ntre cele dou compartimente. Spre deosebire de acestea, lumenul RE i lumenul fiec rei cisterne a aparatului Golgi, sunt separate unul de cel lalt prin dou membrane, ntre care se afl citosolul. De aceea, traficul molecular intens care are loc ntre cele dou organite este mediat de veziculele de transport RE are un rol central n

biosintezele celulare. Proteinele transmembranare i lipidele din RE, aparatul Golgi, lizozomi i din membrana plasmatic , se sintetizeaz , cel pu in n faza ini ial , la nivelul RE. Membrana RE are o contribu ie major la produc ia lipidelor mitocondriale si ale peroxizomilor. n plus, toate proteinele nou sintetizate i care se g sesc n lumenul RE, al aparatului Golgi sau care urmeaz a fi secretate la exterior, sunt ini ial eliberate n lumenul RE. Reticulul endoplasmatic (RE) apare ca un sistem complex de membrane, organizat n canale i cisterne (saci turti i), al c ror lumen reprezint o continuitate a spa iului perinuclear. RE reprezint aprox. 10% din volumul total celular i se extinde ca o re ea, n ntreg spa iul citoplasmatic, constituind un singur spa iu intern. Membrana RE, care este o continuare a membranei externe nucleare, separ lumenul acestui organit de citosol i mediaz transferul rapid i selectiv al moleculelor (n special al

proteinelor nou sintetizate-secretorii) ntre cele dou vezicule.

compartimente, printr-un sistem de

Din punct de vedere morfologic i func ional, RE prezint dou tipuri de structuri, care se afl ntr-o rela ie de continuitate i anume: a) b) RE rugos (rough); RE neted (smooth). Cele dou tipuri de RE au membran RE rugos a primit aceast i lumen comune, deci, structural apar ca o unitate.

denumire din cauza existen ei pe suprafa a externa a

membranei a numero i ribozomi. Prezen a ribozomilor ata a i ofer la microscop un aspect neregulat, rugos membranei. Aceast membran formeaz cisternele turtite care au un spa iu luminai de 20-30 nm n l ime. Dac din punct de vedere structural cele dou tipuri ale RE (rugos i neted) apar ca o unitate (membran complet diferite. Datorit prezentei ribozomilor, pe membrana extern , RE rugos joac rol central n biosinteza proteinelor, n timp ce RE neted este implicat n sinteza lipidelor (incluznd fosfolipidele, colesteroluli i hormoni steroizi) necesare pentru formarea de noi membrane. Gradul de reprezentare al celor dou structuri variaz n func ie de tipul celular i gradul de diferen iere. RE rugos apare bine dezvoltat n celulele specializate n sinteza proteinelor, deci cu secre ie mare (celulele pancreatice, plasmocite care produc anticorpii), iar RE neted n celulele specializate n sinteza i metabolismui acizilor gra i i a fosfolipideior (celulele hepatice). n unele celule, RE neted apare ntr-o propor ie redus tranzi ie. n celulele musculare exist un organit asem n tor, RE neted (smooth-ER-like) dar cu func ii speciale, numit reticul sarcoplasmic. El are func ia de a incorpora sechestra i elimina ionul Ca din i n citosol. Proteina principal din membrana acestui organit este reprezentat de Ca2+ - ATP-az care reprezint pompa de Ca2+ Mobilitatea ionilor de ca mediaz contrac ia rapid i relaxarea miofibrilelor n timpul contrac iilor musculare. i din acest motiv el a fost denumit RE de i lumen comune), activit ile (func iile) ce au loc tr cele dou structuri sunt

Func iile reticulului endoplasmatic rugos

Punerea n eviden

a RE, prin microscopia optic (secolul al XlX-iea), a sugerat rolul

acestui organit n sinteza proteic . In celulele (hepatice Pancreatice) recoltate de la animalele bine hr nite, RE aparea bine reprezentat in citoplasm , n timp ce la celulele recoltate de la animale in inanitie, RE

disparea.Microscopic, n preparatele colorate, RE apare sub form de: granulatii bazofile in neuron (substan tigroid sau corpuscul lui Nissl), zone sferice in hepatocite (corpusculii lui

Berg) i zone bazofile, cu stria ii longitudinale, situate sub nucleu, n celulele pancreatice. Prin microscopia electronica (Porter i colab., 1945) i prin metode biochimice s-a demostrat

existen a ribozomilor lega i la membrana RE i rolul majorai RE n biosinteza proteic . Ribozomii (substartul molecular complex pe care se traduce mesajul ARNm moleculele proteice) ,in celula eucariot apar ca dou popula ii spatial separate ribozomii atasati de

membrana RE si ribozomi care sunt si ribozomi citosol (dar si ei, apar lega i de fibrele care formeaz citoscheletul) Ambele tipuri de ribozomi, sunt din, punct de vedere structural i func ional echivalenti. Ei difera numai, pnn tipul de proteine pe care le sintetizeaz . Diferenta este inscrisa in mesajul moleculei de ARNm, ntr-o secven de nucleotide special pe care o

poseda secven a semnal sau secven a leader sau signal peptide). Dupa initierea translatatiei, proteina cu aceast secven va orienta ribozomul spre RE, care se ata a de membrana

organitului. Pe ace ti ribozomi sunt sintetizate numai acele proteme care vor fi introduse n RE, modificate i care apoi, in cea mai mare parte, vor fi secretate sau transportate la diferite organite si la membrana plasmatica.

Importul co-transla ional ai proteinelor in RE RE preia selectiv proteinele din citosol, nainte ca sinteza lor s se fi terminat aici. Aceste proteine sunt de dou tipuri: () proteine transmembranare, care sunt doar par ial translocate prin membrana RE, de aceea r mn inserate n ea; (2) proteine hidrosolubile, care sunt total translocate prin membrana RE, eliberndu-se n lumenul acestuia. Toate aceste proteine sunt translocate prin membrana RE prin acela i mecanism, prin recunoa terea unui tip comun de peptkl semnal. Deoarece, n celulele mamiferelor importul proteinelor are loc nainte ca sinteza lor s se fi ncheiat, se consider c acesta este un transport co-transla lonaL Acest proces difer de cel ntlnit la mitocondrii, nudei i peroxizomi ' unde exist un transport post-transla kmal, care necesit alte tipuri de peptide semnal. I In refecului endoplasmic, deoarece proteinele sunt translocate n timpul sintezei lor, nbozomu responsabili pentru aceast sintez trebuiesc ata a i pe membrana RE.

Inser ia proteinelor transmembranare n bistratul lipidic In cursul transloc rii polipeptidului n lumenul RE, peptidul semnal r mne, inserat n membran . Dac proteina este destinat lumenului RE, peptidul semnal este t iat de c tre o enzima numit semnal-peptklaza nc nainte de a se fi terminat sinteza sa i, n cele din urm , molecula polipeptidic nou sintetizai este eliberat n rumen. In unele situa ii ns , peptidul semnal nu este t iat, acest fapt este esen ial pentru asigurarea i er iei n membran a proteinelor transmembranare. Aceste proteine trebuie s r mn inserate n bistratul lipidic pentru a fi apoi repartizate c tre diferite compartimente celulare, devenind proteine membranare intrinseci. Modelul acceptat ast zi, dup care se

presupune c ar avea loc inser ia, presupune existen a n secven a de arninoacizi a proteinei, a cel pu in nc 2-Pfptide. semnal in afar de cel de la cap tul amino-terminal amintit mai sus. Aceste semnale moleculare sunt reprezentate de zone polipeptidice hidrofobe care au afinitate mare pentru zona Mdrofob a bistratului lipidic membranar. Astfel, exist un semnal start de transfer care, odat inserat , r mne ancorat m membran pentru c con ine arninoacizi hidrofofri. Dac proteina transmembranar traverseaz o singur ..dat bistratul lipidic membranar, semnalul start este chiar peptidul semnal amino-terminal. Odat inserat n membran , semnalul start men ine proteina ata at la aceasta n tot cursul sintezei i, pe m sur ce se alunge te, proteina formeaz pe fa a luminal o bucl . Inser ia este stopat dac njpo^eptidu n cre tere apare o nou zon hidrofob . Aceast zon , pentru c r mne blocat n zona hidrofob a bistratului, stopeaz inser ia, de aceea se nume te peptid stop de transfer. Restul polipepiidurui, care se sintetizeaz n continuare pn la cap tul earboxi-termina, r mne pe fa a extern , dinspre

citosol, a membranei RE.