Sunteți pe pagina 1din 5

SURSE PROPRII DE FINANARE ALE UNEI AFACERI

Realizarea cu success a oricarei afaceri necesita existenta si utilizarea unor resurse financiare care sa permita firmei mentinerea si apoi afirmarea pe piata. De modul cum sunt administrate aceste resurse, dar si de nivelul acestora depinde in mare masura evolutia ulterioara a activitatii economice desfasurate. De aici rezulta interesul deosebit pe care agentii economici il acorda problemei finantari afacerii. Finantarea afacerii Finantarea afacerii reprezinta totalitatea modalitatilor prin care agentul economic reuseste sa dispuna in timp util de resursele financiare necesare realizarii proiectelor propuse in conditii de eficienta maxima asdasd Scopul oricarei activitati economice il constitue maximizarea profitului. In acest sens, se procedeaza la analiza financiara a activitatii, stabilindu-se punctele tari si punctele slabe ale gestiunii financiare in vederea fundamentarii unei noi strategii de mentinere si de dezvoltare intr-un mediu concurential. Astfel,devine de mare importanta identificarea tipurilor de surse de finantare care sustin activitatea economica respective. Analizand datele din documentele contabile de siteza,rezulta ca pasivul bilantier,prin componenta sa,evidenteaza modul de finantare sau de sustinere financiara a activului si exigibilitatea surselorde finantare. Astfel,categoria de pasiv corespunzatoare finantare proprii a activului, asigurata de proprietar, ca investitor, este denumita capitaluri proprii.

Capitalurile proprii cuprind -aporturile de capital -primele de capital -rezervele -rezultatul reportat -rezultatul exercitiului

Sursele proprii sunt nerambursabile si se utilizeaza conform legislatiei in vigoare asigurand finantarea permanenta a intreprinderii. Finantarea straina a activului se regaseste in categoria datoriilor.In aceasta situatie se afla: -creditele bancare si de alte institutii de credit -imprumuturile din emisiunile de obligatiuni -datoriile comerciale fata de furnizori -datoriile fiscale,salariale si sociale -datoriile catre asociati rezultate din operatiuni de capital si dividente -alte datorii Avand in vedere termenul de scadenta al datoriilor,acestea pot fi: -pe termen lung-imprumuturi, datorii fata de terti -pe termen scurt:credite comerciale, credite bancare pe termen scurt Sursele straine au caracter rambursabil si sunt de regula purtatoare de dobanzi, asigurand finantarea temporara a intreprinderii. Sursele proprii si straine in finantarea unei afaceri Rezulta ca activitatea oricarei firme se desfasuara pe baza surselor proprii si a resurselor straine. Pentru ca aceasta activitate sa se poata mentine in parametrii de rentabilitate si pentru ca valoarea acestora sa fie in continua creste se procedeaza periodic la analiza activitatii si din punct de vedere al ec ilibrului financiar. Astfel, se va analiza utilizand anumiti indicatori financiari, daca realizarea necesitatilor permanente ale firmei !numite si alocari permanente sau cu c aracter permanent" se realizeaza pe seama surselor permanente, pe de o parte, iar pe de alta parte daca alocarile temporare !necesitatile de finantare a cicluluide exploatare" se realizeaza pe seama surselor temporare, a datoriilor pe termen scurt.In figura urmatoare este prezentata structura necesarului brut de finantare.

Autofinante

Prin fonduri proprii %resteri de capital

$oi aporturi in numerar Incorporarea rezervelor

&inantarea unei afaceri

%onversiune a datoriilor %redite bancare

Prin aran'amente la termen

Imprumuturi obligatare

Datori comerciale

Datorii fiscale,salariale si

#ermen lung

imobilizari

$ecorporale corporale financiare

#ermen scurt

Stocuri %reante lic iditati

$ecesarul brut de finantare

S-ar putea să vă placă și