Sunteți pe pagina 1din 4

Un sistem informatic de producie nu este deloc o treab simpl.

Experiena implementrilor din acest domeniu poate dovedi acest lucru, ea fiind i singura care asigur o funcionalitate bun a sistemelor de acest tip. Producia nu nseamn un simplu calcul contabil sau financiar, i nici o gestionare de stocuri sau mijloace fixe. De regul, ea este complex, comport multe fa e succesive re ultate din procese continuie sau discrete, uneori c!iar foarte muli factori interdependeni i parametri de sistem. Din acest motiv, foarte multe aplicaii din acest domeniu au n vedere nu gestiunea propriu is a produciei, ci mai degrab optimi area fluxurilor, reducerea consumurilor de materiale, a rebuturilor de fabricaie, anali a statistic de calitate, conducerea automat a proceselor te!nologice etc. Pe plan mondial, primul dintre sistemele de producie, cunoscut i extins pe scar larg, a fost sistemul "#P $ "aterial #e%uirements Planning care nsemna&

un sistem de control computeri at al stocurilor i planificarea produciei, pentru generarea comen ilor de aprovi ionare i de materiale, componente i subansamble necesare produciei '

manipularea comen ilor i planificarea(programarea cererilor de materiale i stocuri ' elaborarea bonurilor de materiale i componente pentru fabricarea produciei ' planificarea i programarea c)t producie se dorete i c)nd ' nregistrarea stocurilor. "#P este un submodul al modulului Production Planning folosit pentru a declana

aprovi ionarea sau producia de materiale pentru a asigura disponibilitatea materialelor n cantitile necesare i n timp util. Planificarea necesarului de materiale *"#P+ ia n considerare v)n rile curente i cele previ ionate. ,ecesarul planificat declanea calculaia "#P. -istemul descoper materialele care au stocuri insuficiente pentru a acoperi necesarul i propune reaprovi ionarea . procurement proposal. /tunci c)nd materialul este din producie proprie sistemul crea comen i planificate *planned order+ pentru cantitile necesare. /cestea pot fi convertite n comen i de producie.

Dac materialul este procurat extern sistemul poate crea fie planned order fie direct un referat de necesitate sau linie programare. 1 comanda planificat poate fi convertit n referat de necesitate sau linie programare. 2onform fluxului documentelor in modulul de /provi ionare, referatul de necesitate se poate converti dup aprobare n comand de aprovi ionare. Dac exist un acord de programare pentru material, atunci "#P poate genera direct linii programare, sau poate converti referatele de necesitate n linii programare.

3ipul de document generat de rularea "#P este determinat de indicatorul de creare *creation indicator+ aflat n ecranul initial la rularea calculaiei "#P. Planificarea automat a materialelor n -/P se poate face pe trei niveluri, prioritate av)nd cele specifice fa de cele generale& 4 2ontrol la nivel individual pentru fiecare material prin datele de ba de material *material master+ i n mas prin parametrii de rulare "#P. 4 5a nivel de grup "#P . se definesc setri pentru un grup "#P i se asocia grupul "#P unui material n masterul de material. 4 Parametrii definii la nivelul unitii logistice. 1 funcionalitate foarte important a planificarii materialelor n -/P cu ajutorul "#P este planificarea multi$nivel a materialelor. 6n ca ul n care un material este produs n unitatea logistic *produse finite+ i are intreinut n sistem o list de materiale(reet de fabrica ie, rularea "#P va planifica i materiile prime pentru acel produs finit. /cest lucru se face prin

intermediul necesarurilor dependente *dependent re%uirements+. Dac sistemul detectea necesar net pentru un produs finit va crea planned order pentru acel produs i dependent re%uirement pentru subansambele(materiile prime din care este compus. Dac aceast comand planificat este transformat ulterior n comand de producie, necesarurile dependente sunt transformate la r)ndul lor n re ervri, pentru a asigura pre ena lor n stoc la momentul n care va fi nevoie de ele. 2ondiiile obligatorii pentru rularea "#P pot fi imprite n& 4 2ondiii dependente de unitatea logistic& activarea "#P n unitatea logistic, generarea fiierului de planificare *planning file+ i ntreinerea parametrilor unitii logistice. 4 2ondiii dependente de masterul de material& ntreinerea unui tip "#P i a tuturor celorlali parametri obligatorii pentru tipul ales, un status al materialului valid, care s permit generarea documentelor de aprovi ionare . materialul nu trebuie sa fie 8blocat9. Primele soluii informatice de planificare a resurselor organi aiei au aprut la mijlocul anilor :;<, atunci c)nd a fost de voltat te!nica "#P, utili at pentru gestiunea economic a stocurilor de materii prime, materiale i produse finite. Pe ba a acestei te!nici de management au luat natere sistemele "#P0*"aterial #e%uirements Planning+, care utili au, n principal, urmtorii parametri& necesarul de fabricat, ba at pe comen ile de la clieni' fiele te!nologice' situaia stocurilor pentru fiecare articol' durata media a unei aprovi ionri. 5a nceputul anilor :=<, prin evoluia sistemelor "#P0, au luat natere sistemele "#P7 *"anufacturer #esource Planning+, care integrau instrumente de planificare a v)n rilor, a produciei, a aprovi ionrilor i a necesarului de capaciti de producie precum i de generare a unor situaii informaionale de natur economico$financiar, care pe langa planificarea necesarului de materiale se refereau si la & $ o extensie n domeniile "ar>eting i ?inanciar. $ planificarea van arilor, $ planificarea productiei, $ planificarea aprovi ionarilor, $ planificarea necesarului de capacitati de productie, @

$furni area unor situatii informationale economico$financiare *bugete, progno a etc.+. Dinamismul mediului economic a impus necesitatea reconsiderrii sistemelor de planificare a resurselor prin transformarea ntreprinderii ntr$o Aorgani aie virtual9, aflat ntr$ un permanent sc!imb de informaii cu partenerii si. /stfel anii :B< au marcat momentul apariiei primelor sisteme E#P*Enterprise #esource Planning+, ca extindere a sistemelor precedente "#P0 i "#P7, precum i a conceptelor asociate& -2"*-uplC 2!ain "anagement+, 2#"*2ustomer #elations!ip "anagement+ i EDD*Electronic Data Dnterc!ange+. -istemele de planificare a resurselor ntreprinderii au cunoscut o ascensiune puternic n ultimii ani, la ora actual apreciindu$se c piaa acestor produse este cea mai dinamic pia de softEare, lucru reflectat i de ponderea veniturlor obinute de principalii productori de softEare pe plan mondial& 1racle, -/P, Faan, People-oft sau GD EdEards. 2u toate acestea, n literatura din domeniu nu exist o definiie unanim acceptat a conceptului de E#P. Enterprise #esource Planning *E#P+ repre int sisteme ba ate pe ar!itectura client(server de voltate pentru prelucrarea tran aciilor i facilitarea integrrii tuturor proceselor, din fa a planificrii proceselor, de voltrii produciei, p)n la relaiile cu furni orii, clienii sau ali parteneri de afaceri. E#P este considerat expresia cea mai fidel a interdependenei dintre economic i te!nologia informaional.