Sunteți pe pagina 1din 4

CHESTIONAR

1.Va folositi de servicii hoteliere? Da Nu 2. Cunoatei hotelurile din R.Moldova? Da Nu 3.Care hotel preferati?(specificati de ce anu e! o Ro"al #ar$ o %eo &rand 'otel o (lo)ers o Codru o *ltul +. Care este scopul de utili,are a hotelului pentru du neavoastra? o *faceri o -dihna o *.ree ent o /rata ent 0. Care este otivul care v1 deter in1 s1 nu utili,ati hotelurile? a. #refer otelurile sau .a,dele 2. 3 o cheltuial1 de 2ani c. Nu4l consider necesar d. *lte otive 5. *i aflat de hotelul 6Ro"al #ar$78 din pu2licitate (/V9radio9pres1! de la prieteni9 de la turisti de la oa eni de afaceri din interes personal alte surse(e:e plificai!..............................................................................

;. <tili,ati serviciile hotelului6Ro"al7? da nu =. Cu care din ur 1toarele variante asociai cuv>ntul 6Ro"al7? presti.iu inovatie istorie centru de 2usiness ?. Care considerai c1 este punctul forte al hotelului Ro"al? @electivitatea serviciilor A a.ine concurentiala favora2ila Calitatea superioara a serviciilor A punerea prin pu2licitate 1B. C>t de des utili,ati serviciile hoteliere? a. 142 ori pe s1pt1 >n1. 2. 142 ori pe lun1. c. 142 ori pe an d. Deloc. 11. C>t de des utili,ati serviciile hotelului Ro"al? a.142 ori pe s1pt1 >n1. 2.142 ori pe lun1. c.142 ori pe an d.deloc 12. Ce apreciati la hotelurile din R. oldova? A a.inea calitatea serviciilor a plasarea pu2licitatea 13. V1 considerai o persoan1 infor at1 Cn do eniul hotelurilor? a. da

2. nu 1+. #e piaa oldoveneasca hotelurile se pre,int1 ca servicii8 a. e:celente 2. foarte 2une c. 2une d. edii 10. Dntr4o scal1 de la 1 la 1B ce not1 ai acorda serviciilor hoteliere Cn ansa 2lu? 15. Care carcteristici sunt cele #retul A a.inea Calitatea * plasa ent ai i portante in aale.erea unui hotel?

1;.Cu apreciati nivelul pretului la hoteluri? 1. ediu 2. are 3.convena2il +.e:a.erat de are 1=.Ce parere aveti referitor la reducerile de pret pentru clientii per anenti ai hotelului? 1.2una 2.satisfacatoare 3. ediu +.foarte 2una 1?.#e 2a,a carui raport apreciati nivelul pretului la hoteluri? 1.calitate4pret 2.i a.ine4pret 3.pret4i a.ine +.calitate4i a.ine 2B.Cu apreciati fra,ele8 7#retul este i a.inea hotelului7? 1.acord total

2.acord 3.indiferent +.de,acord 0.de,acord total 6<n hotel tre2uie sa fie la inde ina turistului7? a. de,acord total 2. de,acord c. indiferent d. acord e. acord total 21. Dn ce cate.orie de v>rst1 v1 Cncadrai? a.2B430 ani 2.30400 ani 2.peste 00 ani. 22. Care este ocupaia du neavoastr1? a. o de afaceri 2. o de stiinta c. politician d. turist e. Eurist 23. #utei aprecia c>t se ridic1 venitul net o2inut dec1tre toi du neavoastr1 lunar? a. su2 1BBBlei 2. 2BBB c. 2BBB430BB d. 30BB40BBB e. peste 0BBB. e 2rii fa iliei