Sunteți pe pagina 1din 1

-

ORGANIGRAMA HOTELULUI INTERCONTINENTAL BUCURESTI - TEMA 26-

DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR DE PRESTATII

DIRECTORUL DE ALIMENTATIE

DIRECTORUL FINANCIAR

INGINERUL SEF

DIRECTORUL DE PERSONAL

SEF RECEPTIE

ASISTENTI DE RECEPTIE

SEF SERVICIU L DE VANZARI, PROMOV ARE SI RELATII PUBLICE

SEF SERVICIUL DE REZERVARI

SERVICIUL DE ETAJ (SUPRAVEGHETOREA SEFA)

F&B ASSISTANT MANAGER

BUCATARULSEF COORDONATOR

MAITRE DHOTEL COORDO NATOR

COFETARUL PATISER-SEF

SEFII DE RESTAURANT, BAR

SEF APROVIZIONARE

S E F S E R V I C I U L

R E C E P T I O N E R I I I

S E F U L C O N C I E R G E

S E F U L C A S I E R

S U P R A V E G H E T O A R E D E E T A J

I N G R I J I T O A R E S P A T I I

V A L E T I

C O N T R O L C O S T U R I

BAGAJISTI , CURIERI, PORTARII - USIERI

LUCRATORI DIN CASIERIE RECEPTIEI