Sunteți pe pagina 1din 77

UNIVERSITATEA ECOLOGIC BUCURETI

FACULTATEA DE DREPT I STIINE ADMINISTRATIVE

LUCRARE DE LICEN

COORDONATOR
Conf.univ.dr. NECULAI ZAMFIRESCU
STUDENT

- 2013 -

SDGHFKGDF

UNIVERSITATEA ECOLOGIC BUCURETI


FACULTATEA DE DREPT I STIINEE ADMINISTRATIVE

TEMA LUCRRII DE LICEN


POLIGRAFUL CA MIJLOC DE INVESTIGAIE
CRIMINALISTIC

COORDONATOR
Conf.univ.dr. NECULAI ZAMFIRESCU
STUDENT

SDGHFKGDF
-

2013

CUPRINS

NOIUNI INTRODUCTIVE

POLIGRAFUL O TEHNIC SUBIECTIV ?!

1.1 Prezentare istoric.........................................................................................................................................7


1.2 Poligraful i utilizarea lui n Romnia.........................................................................................................11
1.3. Modalitatea de funcionare a aparatului.....................................................................................................14
2. ETAPELE DETECTRII COMPORTAMENTULUI SIMULAT LA POLIGRAF
...........................................16
2.1 Discuia pre-test............................................................................................................................................16
2.2 Examinarea propriu-zis la poligraf
...............................................................................................19
2.3 Discuia post - test .....................................................................................................................................28
2.4 Interpretarea rezultatelor obtinue la poligraf..........................................................................................29
2.5 Reexaminarea.............................................................................................................................................32

CAPITOLUL II
POLIGRAFUL CA MIJLOC DE PROB

33
33

1.PROBELE.MIJLOACELE DE PROB....................................................................................................34
1.1. Concept...................................................................................................................................................34
1.2 Posibilitatea incadrrii poligrafului la art. 63, din Codul de procedur penal.........................................36
1.3. Raportul de constatare a rezultatelor poligraf i ncardrarea lui la ....................................49
art.112, C. pr. pen...............................................................................................................................................49
................................................................................................................................................................54
1.4. Concluzii......................................................................................................................................................54
2. PREZUMIA DE NEVINOVIE I APLICABILITATEA SA N DOMENIUL POLIGRAF..................................................59
2.1. Prezumia de nevinovie n lumina Conveniei Europene a Drepturilor Omului......................................59
2.2. Prezumia de nevinovie n lumina examinrii cu tehnica poligraf...........................................................63
2.3. Concluzii......................................................................................................................................................65
3. TEHNICA POLIGRAF O MODALITATE DE CONSTRNGERE A SUSPECTULUI?.......................................................66
3.1. Reprezint poligraful un mijloc de constrngere psihic a persoanei?....................................................66
3.2 Integritatea demnitii umane fa n fa cu tehnica poligraf...................................................................69
3.3 Dreptul la aprare al suspectului n faa tehnicii subiective........................................................................71
4. CONCLUZII GENERALE..........................................................................................................................................72

77
77

SDGHFKGDF

Noiuni introductive

Pornind de la titlul acestei lucrri, se observ c am ncercat n primul rnd s


analizm aici posibilitatea ca acest instrument de investigatie criminalistic, s fie inclus
printre mijloacele legale de prob, admise de instana n formarea convingerii sale intime
cu privire la solutionarea unei cauze prin pronuntarea unei hotarari judecatoresti. n acest
sens am evidentiat atat argumentele pro, cat i cele contra formulate n doctrina i practica
i am incercat apoi sa tragem linia i sa formulam o concluzie pertinenta n privinta acestui
subiect controversat.
In cursul efectuarii acestui studiu am remarcat, printre altele, deficienta
terminologiei folosite n legatura cu aparatul poligraf, utilizarea i scopul sau. n primul
rand reactia fireasca la contactul cu acest subiect e minima cand se vorbeste despre
poligraf; pe cand atunci cand se face referire la detectorul de minciuni majoritatea poate
opina. Dupa parerea noastra denumirea de detector de minciuni e inexacta i nestiintifica
lasand loc la supozitii i interpretari superficiale, plasand aparatul undeva la limita intre
stiinta i parapsiholgie. Instrumentul este astfel aruncat n sfera hazardului, fiind considerat
mai mult spectaculos i senzational, ca divertisment, decat ca instrument de investigatie n
ancheta penala. De aceea am vrea ca n aceasta lucrare sa lamurim n primul rand faptul ca
poligraful nu detecteaza minciuna, ca atare, ci stresul emotional al persoanei testate,
manifestat prin diferitele modificari ale unor parametrii psihofiziologici.
Evident ca prin interpretarea lor se determina aparitia stresului ce insoteste
denaturarea de catre subiect a adevarului i deci se poate concluziona ca acesta nu spune
adevarul, deci minte. Insa i de aceasta data terminologia ni se pare inadecvata i neclara,
ambigua pentru omul de rand. Nu trebuie sa cadem n capcana inselatoare a termenilor
inexacti sau prea generali, caci inevitabil, acestora urmeaza denaturari n legatura cu scopul
i utilizarea aparatului, fie exagerari, fie din contra subestimari ale valorii sale stiintifice i
practice.
De altfel este inevitabil sa eviti discutiile filosofice pe acest taram nesigur intre
adevar i neadevar. De aceea am considerat necesara o incursiune n stiinta cuvintelor i a
gandirii pentru a clarifica notiunea de adevar n sine.

SDGHFKGDF
Abordarea conceptului de adevar s-a facut prima data, evident, sub aspect filosofic,
fiind apoi extrapolate i conturat i n alte domenii, cum ar fi: religie, justitie, logica,
matematica, etc.
Astfel, inca din antichitate, filosofii au incercat definirea adevarului trimitand
la ideile de obiectivitate, comunicabilitate, unitate1. Apoi de-a lungul timpului dezvoltand
ideea, adevarul s-a conturat cand ca accord sau corespondenta intre propozitiile noastre i
starea de fapt a lucrurilor, cand ca potrivire sau concordanta a unei judecati nou emise cu
multimea judecatilor anterior acceptate. S-au conturat astfel principalele teorii sau
epistemologii asupra naturii sau structurii adevarului respective: a)teoria corespondentei;
b)teoria coerentei;
c) teoria pragmatica; d)abordarea instrumentalista; e)conceptia sintetica2.
Din punct de vedere religios, adevarul biblic sau ecleziastic 3 cum a mai fost
denumit, se rezuma n principiu la notiunea de Dumnezeu, echivalent al adevarului
absolute. De aici apoi se continua rationamentul i se determina minciuna sau neadevarul.
Adevarul juridic e sinonim cu conceptual de dreptate, adica conformitate totale
cu normele legale n vigoare la un moment dat intr-un stat, dar i cu cele morale. n esenta e
simplu a determina adevarul din punct de vedere juridic, insa din analogia de mai sus se
desprinde un nou semn de intrebare, i anume dreptatea n sensul n care a fost definita
inseamna respectarea unui ansamblu de reguli instituite de o autoritate cantrala 4 alcatuita
dintr-un numar de cetateni alesi i care are atributii n acest sens. i nu e atunci paradoxal
ca adevarul sa fie inventat i transat de o mana de oameni pentru a fi apoi respectat de
zeci de mii de indivizi. Asertiune aceasta e partial reala; normele de drept isi au sorgintea
n cutuma i practica, surse originare ale adevarului absolute, de unde apoi restul a fost
munca de creatie n conformitate cu nevoile i evolutia societatii.
Cu toate acestea adevarul din perspective juridical nu difera de conceptual
general de adevar, cu precizarea ca anumite particularitati determinate evident de domeniul
de aplicare.
Pornind de la conceptul de adevar, prin opozitie s-a definit minciuna sau
neadevarul ca fiind o contrafacere motivate i supradeterminata de dorinte, de interese a
realului5. Minciuna este asadar un instrument de implinire a scopului, care poate fi dintre
cele mai diverse: pentru a ataca pe cineva, pentru a se disculpa, din nevoia de protectie, din

I. Maxim Danciu, Adevar i interes, Ed. Limes, Cluj-Napoca, 2001, pg.94;


pentru detaliere vezi I. M. Danciu, op. cit., pg. 110-114;
3
Valentin Muresan, Despre adevar, Ed. Punct, Bucurest, 2000, pg. 19-22;
4
Vezi Manual Filosofie, cls. XII, Ed. Didactica i pedagogica, Bucuresti, 1998, pg. 76-77;
5
Constantin Cucos, Minciuna, contrafacere, simulare, Ed. Poliram, Iasi, 1997, pg. 13 i urm.;
2

placere, pentru a ascunde un adevar dureros, pentru a apara pe cineva sau a se apara
pe sine, etc.
In studiul de fata ne intereseaza mai mult minciuna ca i contrafacere pentru
eludarea normativelor sociale i a normelor de drept, contrafacere ce se realizeaza prin
disimulare (ascunderea adevarului) i respectiv simulare (prezentarea ca reale a unor fapte
neadevarate).
E stiut faptul ca minciuna este un act public, cu rezonante socio-culturale.
Actul de a minti este unul complex, ce presupune:
a) o anumita capacitate proiectiva, ideationala, prin care sa se treaca
dincolo de prezent;
b) cunoasterea adevarului, dar i abtinerea de a-l spune i exprima;
c) fructificarea efectiva a avantajului de a sti mai mult decat alt
subiect, de a i-o lua inainte.
Editarea unei minciuni presupune o dedublare a finite umane, o dezvoltare
minimala a limbajului (nun e referim aici doar la limbajul verbal), dedublare care la un
moment dat i intr-o anumita masura poate fi descoperita i evidentiata i un mijloc n acest
sens il reprezinta chiar testul la poligraf.
Am mai spus ca poligraful nu evidentiaza n concret minciuna sau neadevarul
fiind nevoie de un intreg complex de determinari, interpretari, deci o muca stiintifica i
detaliata n urma careia se urmareste obtinerea unor rezultate care sa se apropie cat mai
mult de realitate sau presupusa realitate.
In concluzie cunoasterea adevarului n totalitate e imposibila, deci nici cu
ajutorul poligrafului nu se poate realiza acest deziderat de secole al omului. Se pot obtine n
schimb importante informatii ce vor fi extrem de utile n ghidarea investigatiilor organelor
penale, n sensul facilitarii lor. Folosirea tehnicii poligraf n ancheta penala poate fi
extreme de utila daca se pastreaza n limitele mijloacelor de investigatve, ca o metoda
eficienta de detectare a urmelor memorie, cum se exprima la un moment dat A. J. Barry
Fischer, cand incerca o clasificare a probelor oferite de criminalistica6

vezi Sorin Alamoreanu Criminalistica- note de curs, Ed. Risoprint, Cluj-Napoca, 2000, pg.4.

SDGHFKGDF

Poligraful o tehnic subiectiv ?!


1.1 Prezentare istoric
Aflata intr-o continua schimbare i perfectionare, fenomenul infractional, a necesitat i
dezvoltarea corelativa a unor mijloace de investigare mai performante, n vederea realizarii
rolului coercitiv i preventiv-educativ al pedepselor (sanctiunilor). Elaborarea unor tehnici
moderne de contracarare a infractionalitatii a presupus o colaborare interdisciplinara intre mai
multe stiinte care urmarea sa convearga n vederea obtinerii rezultatului scontat. Printre tehnicile
elaborate n acest sens se numara i tehnica poligraf, prin care se urmareste stabilirea sinceritatii
sau nesinceritatii declaratiilor suspectilor necesara n desfasurarea ulterioara a anchetei penale i
ghidarea acesteia intr-o anumita directie.
Astfel inca din antichitate se utiliza de catre judecatorii persani asa-numita proba a
orezului7. Procesul consta n aceea ca persoana supusa investigatiei tehnice sa ingereze o
anumita cantitate de orez incat dupa fiecare declaratie sau raspuns la intrebarea anchetatorului,
fiind n prealabil instruita ca datorita Vointei Divine persoana care da declaratii false nu poate
trece proba i deci, era vinovata de crima. Cu toate ca la prima vedere pare naiva, aceasta metoda
a dat rezultate n multe cazuri. Ulterior, n urma unei analize obiective stiintifice a cazului, s-a
demonstrat ca, n fapt, metoda chiar avea un fundament stiintific 8: i anume o stare de activare
emotionala intensa, are ca efect, printre altele i scaderea secretiei salivare, astfel ca inghitirea
unei cantitati de orez este greu de facut intr-o atare situatie. O alta metoda de obtinere a marturiei
practicata n trecut, n special de justitia ecleziastica, a fost tortura; aceasta a ramas n istorie
pentru cruzimea sa fara margini. Cercetarile intreprinse n vederea detectarii simularii au plecat
de la faptul ca starile de tensiune psihica aparute n momentele de nesinceritate, provoaca unele
modificari ale parametriilor fiziologici, ca: paloarea sau hiperemia faciala, modificari ale
amplitudinii, frecventei tonului fundamental al vocii, modificari ale ritmului cardiac i respirator,
spasmul glotic, sudoratia palmara, etc. Observarea i incadrarea lor intr-un profil
psihocomportamental necesita insa cunostinte de psihofiziologie. n urma experientelor efectuate
n acest domeniu s-a evidentiat faptul ca atunci cand o persoana vinovata de savarsirea unei
7

Pentru detalii vezi H. J. Eyseck, Sense and nonsense n psychology, Pengium Books, Suffock, Great Britain,
1958, p. 74-75.
8
Vezi capitolul IV Investigarea psihologica a comportamentului simulat, sectiunea 1.2.3 Poligraful oglinda
comportamentului simulat elemente de psihofiziologie.

SDGHFKGDF
infractiuni este examinata la poligraf sunt evidentiate toate manifestarile la nivelul sistemului sau
cognitiv, manifestarii relevante pentru sinceritatea/nesinceritatea subiectului. Daca este
respectata intocmai metodologia n cauza, rezultatele sunt garantate.
Referindu-ne la evolutia acestui aspect, caci de-a lungul timpului el a cunoscut numeroase
imbunatatirii, se cunoaste ca poligraful este de origine europeana. Inca n perioada 1881-1895 s-a
manifestat un interes deosebit pentru detectarea stiintifica minciunii, care a culminat cu
descoperirea n 1895 de catre Cesare Lombroso a unui instrument, denumit hidrosfimograph,
care permitea inscriptia pe un tambur afumat a variatiilor de puls din bratul suspectului n timpul
interogatoriului9. Deoarece acest instrument inregistra doar o singura variabila a fost denumit
doar graph. Ulterior, Angelo Mosso, fiziolog italian i colaborator al lui Lombroso, a
descoperit ca n timpul audierii au loc modificari i n pattern-urile respiratorii ale subiectilor
testati. n 1904 psihologii germanii Wartheimer i Klein propun utilizare acestor modificari
respiratorii n investigatia criminalistica. n final Vittorio Benussi va fi cel care va inregistra
pentru prima data variatiile respiratorii: inspiratie/expiratie n functie de sinceritatea persoanei
anchetate; descoperirea sa reprezentand piatra de temelie pentru dezvoltarea tehnicii poligraf, n
adevaratul sens al cuvantului. Se naste astfel poligraful cu incriptor n cerneala 10 , creatie a
cardiologului britanic James Mackenzie, aparat utilizat apoi ca model n vederea perfectionarii
tehnicii. Se dezvolta astfel tehnica americana n domeniu, separat de cea eupopeana, dar
bazandu-se pe acesta din urma.
Hugo Musterberg, psiholog germano-american, va initia actuala tehnica de detectare a
sumularii raportandu-se la o multitudine de variabile psihologice i fiziologice incluzand
pneumograful, pletismograful, activitatea inimii i activitatea electodermala. n 1915, W.M.
Marston descopera ca schimbarile presiunii sistolice a sangelui sunt asociate cu minciuna,
utilizand aceasta n rezolvarea cazurilor de spionaj militar. n 1920, n urma unei colaborari intre
psihiatrul John A. Larson i profesorul de psihologie Robert Gisele a rezultat un aparat poligraf
care inregistra tensiunea arteriala, pulsul i respiratia. n timp aparatul devine i unul portabil,
adaugandu-se i un canal pentru inregistrarea reactiei electrodermice.
Anul 1925 reprezinta anul modernizarii tehnicii prin realizarea poligrafului Keller 11,
utilizat ulterior n afaceri i mai ales pentru a rezolva cazurile de furt. Imbunatatirile continua,
John E. Reid stabilind n 1945 legatura intre activitatea musculara neobservata i tensiunea
arteriala i punand bazele asa-numitului poligraf Reid care inregistra : tensiunea arteriala
9

procedeul consta n introducerea mainii suspectului intr-o cuva umpluta cu apa; Modificarile pulsului erau
transmise apei, iar modificarile apei erau transmise unui tambur cu aer, prevazut la capat cu o penita aflata n cantact
cu un tambur rotitor. Modificarile organice inregistrate grafic permiteau o analiza detaliata n timpul audierii vezi J.
Bus, Psihodetectia comportamentului simulat , op. cit., pg. 20;
10
n engleza The ink polygraph.
11
engl. Keller Polygraph, Keller fiind unul dintre studentii lui Larson;

SDGHFKGDF
(pulsul, respiratia, reactia electrodermica i reactivitatea neuromusculara. Utilizarea poligrafului
a cunoscut apoi o expansiune puternica ajungand ca n perioada 1938-1941 sa fie efectuate n jur
de 1130 de testari, culpabilitatea fiind relevata n circa 84% din cazuri. Startul lent s-a accelerat
treptat, incat n 1970 opt departamente guvernamentale aveau disponibilitatea utilizarii
poligrafului, numarul lor ajungand n SUA la 14

12

. Concomitent cu aceasta expansiune s-au

infintat tot mai multe scolii de pregatire n domeniul poligraf

13

i au prins contur i diferite

organizatii cu specific : n 1977 s-a infintat Asociatia Americana a Utilizatorilor Poligraf din
Polette (AAPP) organizatie profesionala dedicata investigatiilor criminalistice i examinarilor
de detectie al comportamentului simulat al cadrelor militare, avand aproximativ 700 de membri.
A aparut apoi din fuziunea mai multor organizatii de profil, Asociatia Americana Poligraf
(APA)14 organizatie profesionala creata de practicienii Polygraph Detection of Deception
(PDD) din guvern, justitie i sectorul privat. Mult mai tarziu, la 13 septembrie 1997, prin sentinta
civila numarul 651 a Tribunalului Municipiului Bucuresti, sectia contencios administrativ civil,
a hotarat admiterea cererii prin care se solicita infintarea i acordarea personalitatii juridice
Asociatiei Romane Poligraf (ARP), cu sediul n Bucuresti. Scopul ARP

15

, asa cum a fost el

definit la infiintare, este acela de a promova i perfectiona metodologia testarii cu tehnica


poligraf, de a forma specialisti n domeniul expertizei poligraf, de a dezvolta reteaua poligraf n
sistemul politiei judiciare.
Dovedindu-si utilitatea practica, n primul rand ca, cu ajutorul poligrafului se poate
determina cu acuratete prezenta minciunii i n al doilea rand, instrumentul, testul i procedurile
insotitoare poseda un mare efect psihologic, astfel incat persoanele vinovate sunt foarte usor
convinse sa faca marturisiri complete, poligraful i actiunea acestuia a fost shi este privit cu
deosebit interes atat de stiinta, n general, cat i de justitie. De aici se explica i vasta lui
raspandire, astazi fiind peste 25 de tari care folosesc n mod curent aceasta tehnica.
In SUA , unde dezvoltarea i apoi aplicarea poligrafului a cunoscut o evolutie rapida i
fulminanta, activitatea n acest domeniu se concentraza n jurul APA i este coordonata de
aceasta. Testarea poligraf, n acesta tara, vizeaza activitatea guvernamentala, judiciara i privata;
examinarile fiind autorizate

16

atunci cand sunt n acord atat cu legile statului, cat i cu politicile

interne ale unor anumite agentii. Examinarea este utilizata n SUA i n procesul de selectie a
personalului, descoperindu-se ca este extrem de utila (eficienta) n identificarea cu un risc ridicat
12

este vorba de : The Army, Air Force, Navy, Marine Corps, FBI, CIA, NSA, The US Postal Service. The Secret
Service, The Drug Enforcement Administration, The Bureau of Alcohol, Tabacco and Fire Arms, The US
Marshalls Device, The US Customs Office, The Defence Investigative Device;
13
n SUA exista pe putin 30 de scoli de pregatire profesionala n domeniul poligraf i acreditate de APA;
14
Engl. American Polygraph Association care numara printre cei 3000 de membrii ai sai i 7 specialisti din tara
noastra , ca o recunoastere a valorii scolii romanesti de tehnica poligraf;
15
n luna aprilie 1998, ARP era deja afiliata Uniunii Juristilor din Romania;
16
Pentru detalii n ceea ce priveste autorizarea i situatiile n care trebuie solicitata i aprobata vezi I. Bus,
Psihodetectia, op cit., pg. 26-27;

SDGHFKGDF
pentru o anumita profesie. Astfel, n urma unui studiu recent n patru state americane, (Ohio,
Illinois, Maryland i Florida) s-a descoperit ca n 3576 de angajatii ai politiei care au fost testati
n vederea selectiei de personal, 58% au fost identificati ca prezentand risc ridicat pentru aceasta
meserie. Ulterior s-a descoperit implicarea lor n diverse fapte penale: talharie, luare de mita,
trafic de droguri, etc. Tot n SUA, tehnica poligraf a fost utilizata de administratia Reagan n
vederea asigurarii securitatii nationale, atat pentru verificarea loialitatii angajatilor fata de
agentiile guvernamentale, cat i pentru selectia personalului n cadri acestora. Astfel ca
laboratoarele speciale pentru efectuarea unor asemenea teste s-au raspandit pe teritoriul
intregului stat, ajungand astazi sa-si desfasoare activitatea la nivelul fiecarui stat american.17
Tehnica s-a internationalizat treptat i bazandu-se pe modelul american este practicata azi
i de catre expertii canadieni, pregatiti la inceput n scolile americane, iar apoi n propriile scoli
specializate n acest domeniu, dupa modelul instituit de Departamentul American al Apararii. n
Canada, poligraful este folosit, n special, pentru investigatiile criminalistice, selectia
personalului n industrie i supraveghere guvernamentala, insa rezultatele nu sunt admise ca
proba de catre Curtea de Justitie, desi valoare lor investigativa este larg recunoscuta.
Una dintre primele tari n afara Americii care utilizeaza oficial detectia stiintifica a
minciunii, ca o rutina, n investigatiile criminalistice, este Japonia. Pana n 1963 s-au efectuat
4215 testari, eficienta acestora fiind de 96,4%. n 1964 deja prefecturile japoneze de politie
dispuneau de 99 tehnicieni specializati n utilizarea aparatului i interpretarea diagramelor. n
prezent, Institutul National al Politiei Stiintifice din Tokyo, efectueaza cele mai multe cercetari
din lume n domeniul detectarii comportamentului simulat. Examinatorii sunt licentiati n
psihologie, iar rezultatele obtinute sunt supuse tribunalelor i opiniei publice, fiind admise ca
mijloace de proba.
Turcia este iarasi un exemplu pentru rapiditatea cu care o tara preia i utilizeaza cu succes
tehnica poligraf. Daca n 1984 nu avea nici un examinator specializat, astazi numara peste 65,
totii pregatiri n scolile americane i folosindu-se de cea mai recenta tehnica i echipament.
Deasemenea tehnica este utilizata curent i n Coreea de Sud i la fel si-n Israel. Acest din urma
stat nu admite insa rezultatele astfel obtinute, ca mijloc de proba, insa ele sunt luate n
considerare de procuror. Tehnica din Israel este i una inovatoare n domeniu, prin folosirea unor
dispozitive electronice n functionarea canalelor de detectie inregistrare a aparatului.
Nici n India nu se recunoashte valoarea de proba a rezultatelor poligraf, insa Curtea de
Justitie le accepta daca acestea sunt efectuate de catre experti n beneficiul apararii. n
laboratoarele indiene, n perioada 1974-1987 s-au efectuat peste 3000 de examinari, indicandu-se

17

o statistica n sensul raspandirii testarii poligraf pe teritoriul SUA, vezi. I. Bus, op. cit., p. 25-26;

SDGHFKGDF
o validitate a acuratetei testarii intre 90 i 98%. Poligraful a fost utilizat, de pilda, n examinarea
suspectilor asasinarii lui Mahatma Ghandi.
In Iugoslavia, respectiv Croatia, poligraful are o istorie mai indelungata. La inceput
testarile se efectuau n secret, deoarece doctrina socialista avea o atitudine negativa fata de acesta
tehnica, considerata un mijloc inchizitorial capitalist pentru atribuirea vinovatiei 18. Tot astfel,
din motive ideologice, examinatorilor nu li s-a permis specializarea n strainatate. Rezultatele
obtinute cu acesta metoda de investigare i mai ales mediatizarea acestora a dus la popularizarea
tehnicii astfel ca n 1967, Curtea de Justitie din Croatia a opinat n legatura cu statutul legal al
poligrafului, acceptand intr-un caz de omor, rezultatele testarii ca mijloc de proba. Astazi insa
legislatia Croata nu le mai admite ca probe certe, ci doar ca mijloc de investigatie criminalistica.
Raspandirea metodei este atat de ampla incat ea a ajuns sa fie utilizata chiar i de Politia
Regala Malayeziana. Amploarea fenomenului nu reprezinta insa i neaparat faptul ca aparatul
este infailibil i ca rezultatele pe care le da sunt absolut adevarate i de netagaduit. Dealtfel, au
existat tarii care s-au opus utilizari acestei tehnicii reusind sa-i inhibe dezvoltarea pe teritoriul
lor. Esta cazul Germaniei, unde n anul 1954, Curtea Suprema de Justitie a introdus o lege
conform careia poligraful nu putea fi utilizat pentru a obliga o persoana sa dezvaluie adevarul
impotriva vointei acesteia, prin aceasta violandu-se libertatea individuala, concluzand Curtea. n
1982, psihologii germani au reluat problema, dar fara nici un folos. Iarasi n fosta Uniune
Sovietica tehnica a fost considerata un instrument pentru represiunea proletariatului i prin
urmare utilizarea i-a fost suprimata.Este paradoxal cum tarile cu cele mai represive regimuri,
nazist, respectiv bolsevic, care utilizau n ancheta judiciara ca mijloc investigativ tortura, s-au
impotrivit atat de vehement folosirii poligrafului, pe motiv ca este un instrument de obtinere a
informatiilor ce contravine vointei subiectului19.
1.2 Poligraful i utilizarea lui n Romnia.
Si n Romania la fel ca i n restul statelor lumii i mai ales ca i n statele fost-comuniste
din sud-estul Europei, utilizarea poligrafului s-a facut realmente relativ tarziu. Abia n 1971 a
avut loc prima testare poligraf din tara noasra, testare efectuata mai mult intr-un cadru
pedagogic, la Catedra de psihologie a Universitati Babes- Bolyai Cluj-Napoca. Poligraful
utilizat, modelul Stoelting a fost achizitionat din SUA de catre profesorul Alexandru Rosca i
folosit n studiile sale experimentale n domeniul psihofiziologiei20.
18

vezi I. Bus, op. cit., p. 30;


vezi I. Bus, op. cit., p.32;
20
I. Bus psiholog i autor al unor lucrari n domeniu, fiind student al Facultatii de Psihologie la acea data, a efectuat
experimente pentru a evidentia rolul factorului emotional asupra performantei scolare. Rolul testarilor era strict
experimental n domeniul psihofiziologiei;
19

SDGHFKGDF
In domeniul judiciar, poligraful este utilizat abia incepand cu anul 1975 i indeosebi n
cazurile de omor. Tudorel Butoi21, autor i absolvent al Facultatii de Psihologie Bucuresti, au fost
printre primii expertii care au folosit aparatul n acest domeniu, n vederea detectarii
comportamentului simulat al suspectilor din cercul de banuiti intocmit de organele judiciar
penale. Bineinteles ca i utilizarea poligrafului la acest nivel s-a facut gradual. Initial, au
predominat examinarile cu caracter experimental, efectuata pe subiecti n cazul carora
disimularea adevarului era controlata. n cea de-a doua etapa cercetarile obtinute experimental au
fost coroborate cu testarea efectiva a unor subiecti suspectati de a fi comis fapte infractionale.
Ulterior i n tara s-au infiintat laboratoare de tehnica poligraf functionand n
structura inspectoratelor de politie a unor judete i a municipiului Bucuresti, aflate sub
coordonarea Institutului de Criminalistica al Inspectoratului General de Politie din cadrul
Ministerului de Interne. Astazi, n Romania, functioneaza 10 laboratoare 22 interjudetene de
detectie a comportamentului simulat, n care activeaza un numar de 12 specialisti.
Metodologia folosirii poligrafului este unica, i anume tratatul lui John E. Reid i Fred E.
Inbau Truth and Deception, the Polygraph Technique, metodologie aprobata de
Ministerul de Interne i cuprinde urmatoarele paradigme de testare: CQT (Control Question
Test) i GKT (Guilty Knowledge Test) care vor fi detaliate n acest capitol.
Urmarind o statistica putem observa ca n perioada 1990-1998 poligraful de la
IPJ Cluj a fost solicitat de 1266 de cauze penale, fiind testate un numar de 3586 persoane.
Dintre acestea 73% s-au determinat a fi fost sincere, respectiv 27% nesincere. Dintre
acestea din urma 27% au recunoscut faptele comise n timpul examinarii, iar restul de 73%,
ulterior pe parcursul anchetei. n procent de 2% persoanele testate au fost apreciate ca
inconclusive, adica examinatorii s-au aflat n imposibilitatea de a formula o concluzie cu
privire la sinceritatea sau nesinceritatea subiectului. Tragand linia s-a putut remarca
acuratetea testarilor poligraf n proportie de 98%.
Prezentam n continuare unul din cazurile de omor solutionate de Inspectoratul
de Politie al judetului Cluj cu ajutorul Poligrafului : 23
La 4 noiembrie 1980 este gasita decedata n apartamentul sau privat din
municipiul Cluj-Napoca, L.D. n varsta de 32 de ani, Cadavrul victimei se afla pe dusumea
langa o canapea, cu capul inspre fereastra camerei, prezentand multiple leziuni n zona
capului. Obiectele din camera erau stropite cu sange. n camera n care se afla victima, s-au
gasit un fier de calcat cu manerul rupt, un ciocan din plastic cu miez metalic, un taburet de
21

T. Butoi a fost i printre cei 7 specialisti romani n tehnica poligraf, care au fost primitii ca membrii ai APA.;
este vorba de Laboratorul din Cadrul Institutului de Criminalistica Bucuresti, Cluj, Iasi, Timisoara, Constanta,
Bacau, Brasov, Braila, Prahova;
23
cazuistica a fost preluata din lucrarea Psihodetectia comportametului simulat, I. Bus, p. 39-42, idem, lucrarea
Psihohologia judiciara, acelasi autor, p. 182-184;
22

SDGHFKGDF
bucatarie distrus, toate cu urme de sange i un lampadar cu trei brate, rasturnat, unul din
abajururi fiind spart. Toate acestea duceau la concluzia ca intre agresor i victima avuse loc
o lupta. Raportul de expertiza medico-legala a constatat ca [...] leziunile de pe corpul
victimei s-ar fi produs prin loviri active, multiple aplicate cu diferite corpuri dure. S-a emis
ipoteza ca autorul faptei ar putea fi din randul persoanelor cunoscute victimei care o vizitau
la domiciliu, plecandu-se de la faptul ca usa apartamentului nu era fortata, iar la plecare
autorul a inchis usa fara a folosi cheia.
[...] Identificarea autorului s-a facut dupa doua luni. La aceasta intarziere, a
contribuit i conduita simulata pe care a adoptat-o initial autorul omorului n timpul
anchetei. Autorul omorului, desi a fost inclus printre suspecti, din lipsa de probe, nu a fost
retinut.
[...] n urma verificarilor afestuate n cauza s-a luat masura arestarii preventive
a unuia dintre suspecti, T. J., o cunostinta apropiata a victimei, care periodic o vizita i avea
i o cheie a apartamentul acesteia. Ulterior, T.J. a recunoscut ca, n data de 3 noiembrie
1980 a fost n apartamentul victimei i a gasit-o decedata, fara a sesiza undeva cele
constatate. Dosarul intocmit lui T.J. nu continea insa probe suficiente pentru a fi trimis n
instanta. n aceasta situatie, procurorul criminalist a dispus prin ordonanta testarea la
poligraf al acestuia. n urma interpretarii diagramelor subiectului T.J. s-a concluzionat cu
certitudine ca acesta nu este autorul omorului.
[...] Continuindu-se cercetarea i n privinta altor suspecti, s-a dispus testarea la
poligraf a lui G.V., fostul sot al victimei. Subiectul G.V. n timpul testarii a dat
raspunsuri negative la toate intrabarile incriminatorii. Rezultatul testarii la poligraf a
confirmat, n mod cert, ca G.V. este autorul omorului. Audierea acestuia, n cadrul
activitatilor post-test, cu prilejul comunicarii rezultatului testarii, l-a determinat sa
recunoasca savarsirea omorului, facand n acest sens declaratii amanuntite.
Rezultatele poligraf, n acest caz, au fost apreciate ca fiind deosebit de utile n
probarea vinovatiei autorului, fapt confirmat i n rechizitoriul intocmit n cauza.
[...] << n cadrul testarii n vederea stabilirii reactivitatii psihoemotionale a
inculpatului au fost inregistrati 3 parametrii psihofiziologici: ritmul respirator, reactia
electrodermica i tensiunea arteriala-puls. [...] Datele inregistrate de aparat, concretizate n
inregistrarea concomitenta a traseelor parametrilor amintiti, se desprind din diagramele
poligraf ce constituie anexele raportului de investigare a comportamentului simulat, date pe
baza carora s-a concluzionat ca modificarile de dinamica i evolutie constatate au pus n
evidenta prezenta unei puternice i permanente stari emotionale n raspunsurile negative
date de inculpat la intrebarile relevante ale cauzei. S-a subliniat ca reactile psihoemotionale

SDGHFKGDF
cele mai ample i constante au rezultat la raspunsurile negative legate de intrebarile daca a
omorat-o pe L.D., daca a lovit-o cu scaunul, ciocanul din plastic, cu fierul de calcat.
Specialistul psiholog a conchis ca prezenta reactivitatii psihoemotionale a reprezentat
indicele nesinceritatii raspunsurilor pe care le-a dat G.V. la intrebarile relevante 24 ale
cauzei.
Datele obtinute cu testarea poligraf au fost deosebit de valoroase, n ziua de 27
decembrie 1980, inculpatul G.V. recunoscand savarsirea omorului asupra lui L.D.>>.
Din anul 1980 au fost testate la noi n tara, prin aceeasi tehnica peste 7000 de
persoane, suspectate de savarsirea de diferite infractiuni, cu rezultate deosebit de
promitatoare i utile pentru desfasurarea anchetei penale.
1.3. Modalitatea de funcionare a aparatului.
Poligraful, cunoscut i sub denumirea de detector de minciunii este unul
dintre cele mai performante aparate utilizate n detectarea comportamentului simulat.
Poligraful nu este altceva decat un inregistrator mecanic sau electronic, ce preia pneumatic
modificarile de tensiune arteriala, puls, respiratie, suplimentat de un sistem pentru
inregistrarea rezistentei electrodermice25 i a micromiscarilor musculare.
Poligraful nu detecteaza nicidecum minciuna, ca atare, cum gresit se
considera de catre unii, ci reliefeaza modificarile fiziologice determinate de emotiile care
insotesc comportamentul simulat. Intreaga tehnica se fundamenteaza stiintific pe
urmatoarea aspecte : n savarsirea unei fapte penale, subiectul participa cu intreaga sa
personalitate, mobilizandu-si pentru reusita infractionala intregul sau potential cognitiv,
motivational i afectiv.Acest lucru face ca actul infractional sa nu ramana pe a achizitie
intamplatoare periferica a constiintei, ci sa se integreze n aceasta sub forma unei structuri
infractionale stabile cu continut i incarcatura afectiv-emotionala specifica, cu un rol
motivational bine diferentiat. Cu privire la explicarea fenomenului ce sta la baza reactiilor
psihofiziologice s-au formulat, n doctrina, trei teorii 26 motivational emotionale; i
anume:
1. Teoria raspunsului conditionat sustine ca raspunsul fiziologic nu e altceva, decat
conseciinte ale unei activari emotionale determinate de un stimul conditionat. Cand
un stimul dat este asociat cu o emotie putermica, un raspuns amplu va fi expectat.
24

pentru detalii vezi sectiunea 2, din prezentul capitol al lucrarii;


indicatiile cele mai sigure cu privire la existenta conduitei simulate a subiectului le ofera chiar raspunsul
electrodermic; aproximativ n 70-80% din cazuri se poate stabili pe baza de GSR, daca subiectul spune adevarul
vezi I. Bus, op. cit., p. 76 i N. Mihofan, V. Zdrenghea, T. Butoi, op. cit. , p.207-208;
26
I. Bus, Psihodet... , op. cit. , p. 64-65;
25

SDGHFKGDF
Teoria insa nu explica de ce detectarea comportamentului simulat are loc n conditii
cu motivatie scazuta i mai putin amenintatoare;
2.

Teoria conflictului potrivit acesteia atat motivatia de a mintii, cat i dorinta de a


spune adevarul se regaseste la nivelul aroussalului fiziologic. Cu cat conflictul e mai
intens cu atat mai amplu va fi raspunsul. Teoria nu poate explica detectia simularii n
cazul testului cu cartonase 27;

3.

Teoria pedepsei sustine ca aroussalul fiziologic n timpul simularii este activat de


frica de consecinte (Fear of consequences FOC) n cazul n care ar fii detectat.
S-au conturat i alte opinii n ceea ce priveste explicarea originilor reactiilor

psihofiziologice inplicate n comportamentul simulat. Este vorba de:


a.

Teoria prezumtiei de vinovatie28 sustine ca reactia psihofiziologica va fi

evidentiata la intrebarea relevanta, datorita faptului ca subiectul este constient de vinovatia


lui.
b.

Teoria focalizarii atentiei29 s-a descoperit ca raspunsul psihofiziologic la un

stimul reflecta gradul n care stimulul este expectat.


c.

Teoria dihotomizarii30 potrivit acesteia putem distinge intre doua categorii

distincte de stimulii, i anume cei relevanti i cei irelevanti. Subiectii care detin informatii
n legatura cu fapta penala pentru care sunt anchetati se vor cancentra doar pe un singur
aspect al stmulului prezentat, ignorandu-se totodata celelalte aspecte ale stimulului, care
informeaza anchetatorul cu privire la gradul de simulare al subiectilor.
La oricare din aceste teorii ne-am ralia, exista un nivel la care acestea converg,
respectiv la faptul ca reactiile psihofiziologice apar cu certitudine atunci cand o persoana
ascunde adevarul, este deci nesincera. Asadar rezulta ca nu putem vorbi de determinarea
vinovatiei sau nevinovatiei persoanei prin tehnica poligraf, deci nu putem folosi rezultatele
astfel obtinute, ca o proba de culpabilitate a persoanei. Practic, tehnica depisteaza emotia n
mod indirect prin surprinderea reactiilor activatorii generale i care implica mecanisme
psihofiziologice centrale i periferice, ce surprinse de detector vor face obiectul
conversiunii bioinformatiilor31.
Cum aceste aspecte vor fii analizate intr-un capitol separat al prezentei lucrari, ne
vom referi n continuare la fnctionarea poligrafului din perspectiva tehnico-stiintifica.

27

Pentru detalii vezi sectiunea 2 din acest capitol Alte metode de detectare a comportamentului simulat;
a fost introdusa pentru prima data n 1960 de catre psihologul Lykken;
29
initiata n 1981, de specialistul Weid;
30
aceasta a fost dezvoltata de un grup de cercetatori din Ierusalim;
31
vezi n acest sens N. Mihofan, V. Zdrenghea, T. Butoi, op. cit., p. 260-261. Potrivit acestora conversiunea
bioinformatiilor este operatiunea de transformarea bioinformatiilor n mijloace de proba, care confirma sau infirma
comportamentul subiectului, validandu-l ca simulat sau nesimulat;
28

SDGHFKGDF
2. Etapele detectrii comportamentului simulat la poligraf
2.1 Discuia pre-test
Ca orice metodologie de aplicare a unei tehnicii i examinarea poligraf parcurge
mai multe etape, ce trebuie respectate intocmai pentru a nu compromite astfel rezultatele
obtinute. Avem n vedere, n primul rand, discutia pre-test i obtinerea consimtamantului la
examinare a persoanei ce urmeaza sa se supuna testului poligraf, examinarea propriu-zisa,
discutia post-test, interpretarea i volorificarea rezultatelor i reexaminarea atunci cand este
necesara; toate vor fi detaliate n cele ce urmeaza.
In primul rand, orice examen poligraf se poate desfasura numai n conditiile
existentei consimtamantului expres i liber exprimat al persoanei ce va fi testata. Despre
existenta acestuia se va face referire i n raportul de constatare tehinco-stiintifica privinde
detectia psihologica a comportamentului simulat. Subiectului i se prezinta chestionarul cu
intebarile la care va raspunde n timpul testarii, i se aduce la cunostinta ca are dreptul sa
refuze testarea32, acesta semnand o declaratie echivalenta cu consimtamantul la testare.
Examinarea poate continua n conditiile existentei consimtamantului cu discutia
pre-test care are caracter obligatoriu. Pe parcursul acesteia examinatorul va trebui sa obtina
date exacte cu privire la faptele i circumstantele care constituie baza suspectarii ori
investigarii persoanei ce urmeaza a fi examinata. Examinatorul poate sa le obtina chiar din
observarea directa a persoanei n ca din momentul n care aceasta intra n laborator i pana
la terminarea examinarii. n timpul interviului pre-test, care este estimat la aproximativ
15-20 de minute persoanei ce urmeaza a fi examinata i se aduce la cunostinta scopul
examionarii, modul de functionare al aparatului, punandu-se accent pe principiile
fundamentarii stiintifice ale metodei i nu n ultimul rand rezultatele ce pot fi obtinute la
final. Se urmareste sporirea preocuparii persoanei nesincere asupra detectarii posibile i
linisteste persoana sincera. Pentru reusita testarii este absolut necesar ca specialistul n
tehnicile de detectie sa se familiarizeze n mod detaliat cu cauza respectiva. De aceea
atunci cand n cauza au lucrat mai multi anchetatori ei vor fi chestionati separat, n caz
contrar existand riscul de a se obtine o versiune deformata a faptelor. Pana cand
examinatorul nu va fi edificat complet despre caz, el nu va fi n masura sa efectueze
convorbirea pretest cu individul supus examinarii i deci nici testarea propriu-zisa. Este
bine pentru examinator sa cunoasca de la inceput cat mai multe despre persoana respectiva,
32

Daca subiectul nu este deacord cu testarea, examinatorul va incheia un proces-verbal de consemnare a refuzului i
motivul acestuia. Persoana n cauza poate reveni asupra refuzului initial, urmand a fi ulterior examinat. Asa cum a
mai fost denumita aceasta etapa a examinarii, vezi I. Bus, Psihodet..., p. 92;

SDGHFKGDF
inclusiv antecedentele ei

33

. Astfel de informatii inlesnesc interogarea pre-test, inclusiv

examinarea propriu-zisa. Tot n vederea unei bune desfasurarii a testarii, ori de cate ori
circumstantele o permit persoana sau persoanele ce trebuie testate vor fi informate intr-un
interval rezonabil de timp inaintea examenului, pe scurt, despre faptul ca vor fi examinate,
despre maniera n care se desfasoara examiarea i despre scopul acesteia. Aceasta fiindca,
prin discutia pre-test se urmareste i crearea unui sentiment de siguranta i incredere
reciproca, a unui dialog deschis, degajat. Nerealizarea acestui sentiment poate compromite
testarea. n realizarea acestui scop se mizeaza pe faptul ca n timpul discutiei un subiect
sincer se va racori3, n sensul ca va manifesta un comportament n care se pot observa
indicii naturaletii i dezvinovatirii, subiectul va fi mai mult curios de cauza dacat infricosat,
exprimand pareri proprii, raspunzand prompt i corect la intrebari. n contrast, subiectul
nesincer nu coopereaza, nu se angajeaza prea mult n dialog pentru a nu se trada sau
incurca n versiuni, este lipsit de initiativa i spontaneitate. Cand i se aduce acestuia n
discutie problematica critica , raspunsurile obisnuite, stereotipe var fi evazive i
impersonale, fara inflorituri, de genul nu stiu, nu-mi explic, nu-mi amintesc. Acestea
vor fi insa dublate de manifestari inaparente ale comportamentului simulat, pe care
poligraful le surprinde.
Pe de alta parte subiectul sincer, nefiind implicat n cauza cercetata, dispune de
capacitatea psihica de comutare a atentiei catre problematica discutiei pre-test pe care o
accepta cu interes. Subiectul nesincer nu dispune de aceasta capacitate de comutare,
discutia despre fapta avand un caracter inhibant asupra subiectului4.
Un aspect deosebit de important n cazul pre-testarii i a intregii examinari il
reprezinta atitudinea examinatorului, care trebuie sa fie una de calm care sa induca i sa
asigure comfort subiectului testat, inlaturand astfel orice cauza care ar putea afecta
investigarea cauzei. Atitudinea acestuia trebuie sa fie rezervata i obiectiva, sa se manifeste
impartial n privinta sinceritatii sau nesinceritatii persoanei: El este un examinator i
nicidecum un anchetator5 postat pe o pozitie superioara celui investigat. De aceea, pe tot
timpul testarii, vocea examinatorului trebuie sa fie sub un control absolut.
In esenta, dupa cum concluzioneaza i alti autori6 instrumentul, adica interviul
pre-test, prevede obligatia subiectului de a raspunde la toate intrebarile numai prin da sau
33

avem n vedere ca examinarile se dispun fie de catre organele insarcinate cu supravegherea infaptuirii justitiei fie
de catre instanta de judecata prin incheiere sau de organele de urmarire penala; prin rezolutie motivata. De asemenea
se inainteaza examinatorului i o sinteza asupra cauzei insotita de o caracterizare cunostere a persoanei care face
obiectul examinarii;
3
T. Butoi, Crima sub lupa ... , op. cit. , p.46-47;
4
I. Bus, Psiholog judiciara, op. cit. , p. 188-189;
5
I. Bus, Psihodetectia..., op. cit. , p. 95;
6
N. Mitrofan, V. Zdrenghea, T. Butoi, op. cit., p. 206;

SDGHFKGDF
nu, de a nu face nici o miscare pe tot timpul testarii, de a nu incerca sa denatureze n
vreun fel rezultatele printr-un efort de autocontrol i de a fi linistit. Tot n aceasta faza
preliminara a testarii se vor elimina persoanele inadecvate testarii, ca de exemplu: cele de o
varsta inaintata, minorii, gravidele, alcolicii cronici, persoanele bolnave psihic, etc. Din
punct de vedere metodologic, discutia pre-test se desfasoara dupa urmatorul algoritm,
axemplificat aici7 :
1. Ai auzit despre folosirea detectorului de minciuni la noi n tara ?
2. Ai mai fost supus unui test cu detectorul de minciuni ?
3. Stii ca acest test face parte din ancheta cu privire la descoperirea autorului ?
4. Daca dumneata ai comis aceasta fapta voi stii imediat dupa terminarea examinarii.
5. Dumneata stii cine a comis aceasta fapta ?
.................................................................................
11. Crezi ca va fi descoperit autorul acestei fapte ?
.................................................................................
13. Cum crezi ca se simte acum autorul acestei fapte ?
.................................................................................
15. Care crezi ca va fi rezultatul acestui test n privinta dumitale ?
Acelasi autor crede ca prin intermediul acestor intrebari, pe langa faptul ca se
creeaza o ambiata de incredere reciproca i colaborare ulterioara intre examinator i testat,
se va atinge i scopul propriu-zis al examinarii, anume acela de a provoca raspunsuri
verbale i nonverbale, care vor oferi examinatorului indicii asupra sinceritatii sau
nesinceritatii subiectului, fara a-l face sa-si diminueze inutil starea de tensiune i fara ca
examinatorul sa se angajeze intr-un dialog acuzator n dorinta de a obtine o marturisire a
vinovatiei. Permitandu-ne o observatie personala la cele relatate mai sus, i dupa o analiza
mai atenta, a chestionarului folosit n interviul pre-test (vezi mai ales intrebarile 3 i 4)
suntem de parere ca examinatorul inevitabil isi desfasoara activitatea i pe taramul anchetei
judiciare i ii creaza intentionat subiectului o stare de tensiune emotionala echivalenta cu
aceea cand persoana se afla n fata anchetatorilor judiciari. Avem n vedere mai ales
intrebarea numarul 4, care suna intr-adevar ca o amenintare, parand ca rezultatul testarii
este infailibil i ca el examinatorul oricum va cunoaste adevarul, ceea ce e doar partial
adevarat. Ni se pare ca tehnica recurge la un moment dat i la constrangerea psihica a
subiectului, care n unele situatii, oricat de nevinovat ar fi n fapt acesta, intimidat fiind ar
putea sa actioneze intr-un fel care i-ar compromite rezultatul testarii.
7

vezi n acest sens I. Bus, Psihodetectia ..., op. cit. , p. 92-93;

SDGHFKGDF
O

alta

critica

pe

care

am

putea

s-o

aducem

acestui

chestionar

profesionalismului cu care se incocmeste i se realizeaza el. n sprijinul afirmatiei, avem


n vedere intrebarile numarul 1 i 2 i formularea acestora cu privire la detectorul de
minciuni i nu cum ar fi corect n opinia noastra poligraful mai ales ca n aceasta faza a
examinarii, subiectul e pus n tema i familiarizat cu tot ce inseamna testarea propriu-zisa.
Folosirea incorecta a termenilor este de natura a influenta negativ persoana supusa testului,
care are temerea ca-i va fi detectata nesinceritatea chiar da el spune adevarul. Apoi, cum
am mai spus, noutatea situatiei, lipsa obisnuintei de a mai fi supus unui asemenea test ii
creaza o stare de neliniste care se manifesta exterior i interior ca i cum subiectul ar
simula, de unde rezulta i dificultatea de a le interpreta corect i de a le integra intr-un
profil adecvat.
Dupa parerea noastra i acest aspect introductiv ar putea fi imbunatatit pe viitor,
pornind pentru inceput de la aspectul terminologiei inadecvate n sensul inlocuirii
formularii detectorului de minciunii cu aceea de poligraf sau eventual aparat de detectie a
sinceritatii.
2.2 Examinarea propriu-zis la poligraf
2.2.1 Aspecte tehnice ale examinrii
n primunl rand trebuie sa avem n vedere n cadrul metodologiei de examinare la
poligraf contextul n care acesta are loc. Ne referim aici n principal la camera de
examinare8, pentru a inlatura orice factor extern care ar putea denatura testarea. Asadar
testerea trebuie efectuata intr-o camera separata, linistita, zgomotele precum soneria unui
telefon sau conversatiile altor persoane din camerele alaturate putand sa compromita
rezultatele expectate. Este necesara n acest o camera special echipata i mobilata. Adica
incaperile respective sa fie izolate fonic, telefoanele sa aiba prize decuplabile, un bec
avertizor aprins n exterior pe tot parcursul examinarii, usile i ferestrele sa fie capitonate,
pereti sa aiba tapet de panza de o culoare odihnitoare, iluminarea i temperatura sa fie
optime, geamurile exterioare capitonete, iar n privinta mobilierului, acesta sa fie cat mai
sumar i mai simplu, fara inflorituri, de genul poze, tablouri, perdele, etc.
Exista pareri9 care sustin ca ar trebui sa existe i o a doua camera anexa a
camerei de examinare, o camera de observatie similara multor laboratoare de psihologie
judiciara; i anume o camera mai mica n peretele careia sa fie montata o oglinda cu dublu
8
9

n alta opinie se vorbeste de camera de detectie, vezi T. Butoi, Crima sub lupa ..., op. cit. , p. 47-48;
vezi T. Butoi, Crima sub lupa ..., op. cit. , p. 47;

SDGHFKGDF
sens, un panou de sticla speciala i care sa permita i altor persoane 10 , n afara
examinatorului sa observe desfasurarea testarii fara a stingheri examinarea. Camera trebuie
sa fie echipata cu o instalatie de microfonie pentru ca persoanele din camera de observatie
sa poata auzi discutiile ce se poarta n camera de examinare. Aceasta amenajare a fost
gandita pe de o parte pentru a respecta conditiile de izolare, dar i de a evita eventualele
situatii de abuz din partea examinatorului, singur i izolat cu cel testat, dar i n sensul
protejarii acestuia de posibilele reactii neprevazute ale celui examinat.
Examinarea propriu-zisa, consta n adresarea de catre examinator a bateriei de
intrebarii, intocmite anterior i raspunsul corelativ al subiectului surprins pe diagrama
poligrafului. Testarea se efectueaza, din punct de vedere legal n baza rezolutiilor motivate
sau a ordonantelor dispuse de organele de cercetare penala i la cererea expresa a apararii.
Acesta este un moment initial al anchetei i fiind i un mijloc de investigatie trebuie sa fie
solicitata. Se vor trece n revista, inainte de inceperea efectiva a examenului indeplinirea
conditiilor initiale legate de existenta consimtamantului subiectului testat, de efectuarea
discutiei pre-test, de conditiile11 privitoare la persoana ce este supusa testului. Daca aceste
conditii nu sunt indeplinite se poate efectua testarea trecandu-se la partea de continut a
discutiei i se invita persoana sa se aseze n fotoliul din completul tehnicii de detectie. Se
va trece la atasarea tubului pneumograf, persoana fiind intrebata periodic daca se simte
comfortabil din punct de vedere fizic, pentru ca n caz contrar aparatura trebuie ajustata
pana va ajunge intr-o pozitie comfortabila. Tot astfel electrozii pentru reactia
electrodermica i obtinerea GSR vor fi atasati mainii stangi. Examinatorul pe parcursul
conectarii subiectului la aparat nu va face nici un comentariu, insa va fi atent la tot ce spune
persoana ca reactie fata de aparat sau de testul insusi. Dupa atasarea tubului pneumograf, a
electrozilor i a mansonului de tensiune arteriala, examinatorul se va aseza pe un scaun n
lateral fata de subiect pentru a nu-l intimida n vreun fel i pentru a lua note scrise asupra
oricaror comentarii ale acestuia sau atitudinii. De asemenea n aceasta perioada de fixare a
aparatului, examinatorul trebuie sa raspunda concis intrabarilor pe care subiectul i le pune
cu privire la aparat, insa nu trebuie sa incurajeze evantualele comentarii sau discutii n
acest sens sau n incercarea persoanei de a se disculpa. Aceasta n primul raqnd ca testarea
10

este vorba doar de persoane autorizate i al caror prezenta ar fi n scopul elucidarii cauzei, avem n vedere :
procurorul, aparatorul persoanei supuse testarii, anchetatorul cauzei. Nicidecum, nu trebuie admisa prezenta altor
persoane cum ar fi: reprezentanti ai presei sau initiati n tehnica poligraf ca stusdenti la psihologie ai caror prezenta
sa fie n pur scop experimental-pedagogic, prezenta oricarei persoane din exterior fiind posibila doar cu acordul
celui examinat i cu consimtamantul aparatorului.;
11
Persoanele supuse testarii trebuie sa indeplineasca conditiile: 1. Sa nu fi fost supuse unei anchete obositoare
anterior; 2. Sa fi avut o alimentatie corespunzatoare; 3. Sa nu fie amenintate cu tehnica poligraf; 4. Sa nu se afle sub
influenta bauturilor alcoolice; 5. Sa nu fie sub influenta medicamentelor cu actiune asupra SNC; 6. Sa nu fi fost duse
n campul infractional; 7. Sa nu fi participat la confruntari, reconstituiri; 8. Sa nu fi fost prezentate pentru
recunoastere din grup i sa nu le fi fost prezentate persoane pentru recunoastere I. Bus , Psihodetectia ..., op. cit.,
pg. 91-92;

SDGHFKGDF
se efectueaza contratimp

12

i n al doilea rand ca prin tragerea de timp, o persoana

mincinoasa poate sa se relaxeze de sub tensiunea minciunii i sa scape detectiei a aparat.


Se trece apai la punerea intrebarilor i obtinerea raspunsului. Cu cateva zile
inainte de investigare, examinatorl va studia n detaliu dosarul cauzei i va lua n
considerare i discutia pre-test, urmand ca be baza acesteaia sa intocmeasca cele mai
adecvate intrebari. n nici un moment al examinarii i prin intrebarile formulate
examinatorul nu trebuie sa urmareasca obtinerea unei marturisirii de vinovatie a persoanei.
O persoana acuzata de examinator de a fi comis infractiunea sau interogata ca i cum ar fi
responsabila de aceasta, nu mai reprezinta un subiect indicat pentru un test de poligraf la
acest examinator13. Daca este o persoana sincera ar putea fi tulburata de acuzare sau
interogatoriu n asa fel incat sa manifeste reactii false la mincuni pe diagrame.
Revenind la intrebari14, am amintit deja faprul ca examinatorul le formuleaza n
prealabil avand n vedere tipul lor i numarul de teste ce-i vor fi aplicate suspectului.
Conform metodologiei n domeniu pot fi utilizate 7 tipuri de teste: Testul intrebarilor
obisnuite, Testul de stimulare, Testul intrebarilor intercalate, Testul Complexului de
Vinovatie, Testul varfului de tensiune, Testul cu raspuns n gand i Testul Da. Fiecare
dintre acestea prezinta caracteristici specifice, specialistul psiholog urmand sa aleaga dintre
ele n functie de caz. De exemplu, la testul cu raspuns n gand, i se cere subiectului ca la
intrebarile puse sa raspunda n gand i nu cu voce tare. Se mizeaza pe sinceritatea absoluta
a persoanei avand n vedere ca practic ea nu marturiseste cuiva, ci siesi. n practica s-a
remarcat insa ca un este neaparat i cel mai eficient putand fi controlat. Testul Da
inseamna ca subiectul sa raspunda la toate intrebarile ce i se adreseaza, doar cu da, unele
dintre raspunsuri, desi indentice n aprenta, vor determina reaci psihofiziologice ale
subiectului, ce var fi surprinse de poligraf. Facandu-se o comparatie intre intrebarile cu
incarcatura emotionala i celelalte i mai ales intre raspunsurile la poligraf la aceste
intrebari se poate trage o concluzie cu privire la sinceritate sa u nesinceritatea persoanei.
Totusi cea mai veche i considerata i cea mai eficienta metoda este testul intrebarilor
relevante sau irelevante. Acest test consta n utilizarea a doua tipuri de intrebari, dupa cum
ii spune i denumirea: relevante i irelevante (neutre). Intrebarile relevante vizeaza direct
sursa investigatiei, avand un caractei incriminatoriu, ca de exemplu: Dumneata l-ai
impuscat pe X? i intrebarile irelevante care n-au legatura cu incriminarea, permitand un
raspuns sincer din partea subiectului, ca de exemplu: Ai peste 25 de ani?. Majoritatea
12

avem n vedere faptul ca n cazul unei testarii prelungite poate interveni oboseala fizica i psihica a subiectului
testat, ce se va reflecta pe diagrama poligraf;
13
T. Butoi, Crima sub lupa ... , op. cit. , p. 53;
14
pentru detalii vezi sectiunea urmatoare al acestui capitol : 2.2.2 Intrebarile utilizate n examinare la poligraf a
suspectului;

SDGHFKGDF
criticilor sustin ca acuratetea acestor teste nu este suficienta, permitand un numar de falsi
pozitivi. Ar mai fi testul intrebarii de control la care pe langa intrebarile relevante i
irelevante se mai adauga i intrebarile de control i apoi testul varfului de tensiune, la
care subiectului ii sunt adresate un set de intrebari relevante cu posibilitati multiple de
alegere cerandu-i-se un raspuns specific la fiecare item, adica simpla lui identificare15.
Formularea intrebarilor, oricare dintre tipurile de teste ar fi ales de catre
examinator se face cu minutiozitate, urmand gradual desfasurarea evenimentelor i mai ales
provocarea graduala a emotiilor subiectului. De asemenea dupa ce sunt pregatite,
intrebarile i vor fi citite persoanei mai intai, pentru intelegerea lor perfecta i numai apoi ii
vor fi adresate pentru a provoca (obtine) raspuns la ele. Scopul prinicpal al aducerii la
cunostinta a intrebarilor test inainte de inceperea efectiva a testarii, este de a risipi orice
teama din partea persoanei examinate ca i se vor pune intrebari tratand despre o alta
problema, fara legatura cu cea n cauza, care ar putea sa o incurce. Se evita totodata riscul
unor interpretari gresite ale acestora, exprimate prin inflexiuni sau pauze ale vocii. Tot
privitor la formularea intrebarilor, acestea vor fi scurte pentru a asigura spontaneitatea
raspunsului i vor fi simple ca i continut pentru a fi usor intelese. Se raspunde a intrabari
numai cu DA i NU, n mod curent fiind suficiente 3 sau 5 diagrame pentru a pune un
diagnostic cat mai exact. Insa se vor folosi, n principiu, trei feluri de teste dintre cele
enumerate mai sus, pentru aceasi ratiune, dar ele vor continua aceleasi intrebari importante
(relevante). De obicei, primul test cuprinde intrebari generale, i trebuie sa fie cat mai
amplu posibil i sa indice legatura subiectului de infractiunea cercetata. Daca n urma
acestuia se releva o constiinta neincarcata a persoanei se va trece la chestionarea asupra
detaliilor, la fel se procedeaza i daca se observa existenta unei constiinte incarcate, insa se
va insista succesiv asupra lor. Astfel, n functie de situatie se vor executa i testele
complexul de vina i cel al varfului de tensiune.
Pe parcursul testarii vocea examinatorului va fi mereu sub control absolut.
Acesta nu va face sublinieri de cuvinte, espresii sau propozitii. Pentru testele clasice
examinatorul va adresa intrebarile aproximativ din 10 n 10 secunde, iar subiectul va
raspunde doar afirmativ sau negativ. n momentul adresarii intrebarii, aparatul poligraf o va
i nota pe diagrama, adaugand apoi, n functie de raspunsul afirmativ sau negativ + sau
- n dreptul numarului corespunzator intrebarii adresate. De asemenea, examinatorul, va
mai nota pe diagrama i alte aspecte incidente testarii: miscarii, camentarii, tuse, oftat, etc.
La sfarsit, pe baza acestor notite interpretarea diagramelor i se va obtine rezultatul, ce va fi

15

acestea vor fi detaliate n sectiunea urmatoare

SDGHFKGDF
cuprins n raportul de investigare a comportamentului simulat prin tehnica poligraf, ce va fi
inaintat organelor de cercetare penala care au dispus initial examinarea.
Specialistii

16

n domeniu considera ca este necesar ca pentru a obtine rezultate

relevante sa fie efectuate cel putin 3 teste diferite cu ocazia primei examinari, prin
alternarea diverselor metode putandu-se reliefa mai bine reactiile subiectului la anumite
intrebarii considerate critice.

2.2.2 Intrebrile utilizate n examinarea la poligraf a suspectului


Dupa cum am amintit deja este util i necesar sa se faca cel putin trei teste la
poligraf pentru a putea trage o concluzie asupra sinceritatii persoanei. Intr-adevar aceasta
necesita o munca mai complicata n sarcina examinatorului daca avem n vedere ca un
chestionar contine n medie 10 intrebari, numerotate de la 1 la 10, ordine care corespunde
i pe diagrama poligraf. Intrebarile formulate intr-o baterie de acest fel se vor referi doar
la un singur aspect, insa, cu toate acestea ele se diferentiaza n urmatoarele categorii:
a)

intrebarile relevante17 sunt propozitii interogative, adresate subiectului de catre

examinator n mod nemijlocit, concis i clar, atat n cadrul interviului pre-test, cat i
ulterior n timpul testarii, ele vizand direct implicarea sau savarsirea de catre acesta a
infractiunii, obiect al investigatiei, intrebari apte sa produca modificarii n activitatea
psihoemotionala a persoanei n cauza. n functie de complexitatea cauzei cercetate, aceste
intrebari pot include i intrebari interogatorii sau de detaliu. i acestea sunt propozitii
interogative formulate ipotetic n vederea identificarii unor posibile reactii psihoemotionale
i care sa permita unor indicii cu privire la existenta unor coparticipanti, tainuitori sau
favorizatori, respectiv locurile unde se afla corpurile delicte, instrumentele utilizate la
savarsirea infractiunii, precum i alte aspecte legate de cauza pe care subiectul le-ar
ascunde.
b)

Intrebarile neutre sunt propozitii interogative simple, care n-au legatura cu

incriminarea i permit reechilibrarea psihica a subiectului dupa efectul intrebarilor


relevante. Scopul lor este de a obtine n diagrama poligraf un segment etalon pentru
reactivitatea psihoemotionala obisnuita a subiectului. n discutia pre-test examinatorul va
face referire la faptul ca bateria de intrebari ce-i vor fi adresate cuprinde diferite tipuri de
16

vezi I. Bus , Psihologie judiciara , op. cit. , p. 191, T. Butoi Crima sub lupa ..., p. 58, N. Mitrofan, V.
Zdrenghea, T. Butoi, p. 207;
17
ele au mai fost denumite i incriminatorii, acuzatorii sau antice, avand n vedere mai ales incarcatura lor
emotionala.

SDGHFKGDF
intrebari, amestecate n principiu cele relevante cu cele nonrelevante, printre care i
intrebarile neutre. Fiecare dintre intrebarile neutre trebuie sa trateze despre un fapt
cunoscut i nu despre o situatie bazata numai pe o posibilitate 18. Intrebarile neutre sunt
folosite i pentru a calma subiectul aflat intr-o stare tensionata puternica n urma
intrebarilor relevante, deci pentru a contrabalansa efectul acestora din urma.
c)

Intrebarile de control sunt propozitii interogative la care aprioric se cunoaste ca

subiectul va raspunde nesincer. Scopul acestora este de a obtine un anumit nivel al


reactivitatii psihoemotionale necesar efectuarii comparatiilor cu nivelul reactivitatii
psihoemotionale obtinute la intrebarile relevante. Se determina astfel asa-numitele varfuri
de tensiune care vor aparea sau nu i la intrebarile incriminatorii, facand astfel posibila o
concluzie de sinceritate sau nesinceritate a subiectului testat. Aceste varfuri de tensiune
sunt usor evidentiabile pe diagrama poligraf, daca ele sunt considerate comparativ, i
anume segmentele de diagrama corespunzatoare raspunsurilor la intrebarile incriminatorii
i cele incriminatorii conexe i respectiv raspunsurile la intrebarile neutre
In urma administrarii unei baterii de intrebari ce cuprinde cele trei feluri de intrebari
amintite se obtin asa-zisele simetrii de tip orizontal (la nivelul aceleasi functii) i simetriile
de tip vertical (la nivelul tuturor functiilor); simetrii care au o cauza unica sentimentul de
culpabilitate conservat de matricea infractionala ce se evidentiaza diferit pe biograma.
Cat priveste felul intrebarilor i modalitatea lor de constructie trebuie avut n vedere
i tipul de test la care se opreste examinatorul n cazul fiecarui suspect supus testarii. Cum
am mai spus anterior, exista mai multe tipuri de teste, dintre care insa le vom detalia pe
cele mai relevante i prin urmare cele mai uzitate n tehnica poligraf.
Este vorba despre Testul intrebarilor de control (CQT) 19. Noutatea acestui test
consta n faptul ca, pe langa intrebarile relevante i cele irelevante, se introduce i
intrebarea de control20. Aceasta are un rol deosebit de important n faza de interpretare a
rezultatelor obtinute la poligraf, printr-un studiu (analiza) comparativ cu celelalte intrebari
putandu-se stabili sinceritatea sau nesinceritatea subiectului testat. Procedura isi bazeaza
reusita pe faptul ca intrebarile irelevante au rolul de a reechilibra psihoemotional persoana
testata i respectiv daca se constata ulterior ca raspunsul la intrebarea de control este mai
ampla decat la intrebarea relevanta se va formula o concluzie de sinceritate, iar n cazul n
care raspunsul la intrebarea relevanta este mai amplu decat la intrebarea de control,
concluzia va fi una de nesinceritate. Cu toate ca aceasta procvedura a devenit n ultima

18

n acest sens T. Butoi, Crima sub lupa ..., op. cit., p. 56-57;
Control Question Test, n engl. , test introdus pentru prima data de John E. Reid;
20
Un exemplu de intrebare de control este: Te-ai gandit vreodata sa impusti pe cineva ? ;
19

SDGHFKGDF
vreme cea mai utilizata n investigarea comportamentului simulat, s-au adus i critici la
adresa ei, de genul ca:
a)

evaluarea examinatorilor nu are rigoare stiintifica;

b)

printre specialistii-examinatori sunt prea putini psihologi sau oameni de stiinta

competenti sa efectueze testarea;


c)

nu exista pattern-uri de raspuns fiziologic i comportamental care sa indice

minciuna.
Aceste critici, practic, nu vizeaza doar investigarea la poligraf pe baza CQT, ci
vizeaza investigarea cu acest aparat n general; fiind criticata modalitatea n sine de cotare
i interpretare a raspunsurilor la poligraf, evidentiindu-se mai ales subiectivitatea
procedurii. De asemenea, s-a insistat asupra faptului ca interpretarea rezultatelor, n ciuda
subiectivismului determinat de factorul uman, trebuie totusi infaptuita de psiholog, fiind ca
o simpla i rapida tehnica computerizata fiin prea sintetica nu ia n calcul toti factorii sau
influenteaza testarea. Este evident ca pana la a contura o metodologie de interpretare,
succesul procedurii consta intr-un set de presupuneri controversate asupra manifestarilor
fiziologice i comportamentale relationate cu minciuna, respectiv abilitatea personala a
fiecarui examinator de a infiera nesinceritatea n raspunsuri i capacitatea propriu-zisa a
CQT de a scoate n evidenta deosebirii fiziologice intre raspunsurile sincere i cele
nesincere. Insa, experimental, s-a dovedit ca examinatorii pot biasa propria lor apreciere
pentru a reduce numarul subiectilor vinovati, diagnosticati ca sincari (falsii negativi).
Aceste studii au scos n evidenta o rata a falsilor pozitivi pentru CQT de 50%, cu o medie
de 30%21. Avand n vedere o marja de eroare atat de ridicata a acestei proceduri, era
necesar perfectionarea acesteia cu elemente inovatoare i care sa tinda spre o acuratete de
100% a testului.
Asa, n 1959, Lykken a dezvoltat o noua tehnica de investigatii crimnalistice (GKT)
Testul verfului de tensiune22. n cadrul acestei proceduri subiectului ii sunt administrate un
set de intrebari relevante cu posibilitatii multiple de raspuns, cerandui-se un raspuns
specific la fiecare item, adica o data cu identificarea lui. De exemplu, se va urmari
modificarea psihofiziologica intervenita la subiect, n cazul unor intrebari relevante ca Lai impuscat cu un pistol ?, urmata de intrebarea L-ai impuscat cu o arma de vanatoare ?
i intrebarile pot continua daca raspunsul este unul negativ. Suntem practic n prezenta unor
intrebari relevante investigatorii, dar care nu sunt concepute expres pentru depistarea
complexului de vinovatie a persoanei, ci a unui element de fapt care, pentru ipoteza
necunosterii savarsirii infractiunii, permit identificarea unor situati de stres la nivelul
21
22

vezi I. Bus, Psihodet ... , op. cit. , p. 105-106;


Guilty Knowledge Test (engl.);

SDGHFKGDF
psihicului subiectului testat ce deschid calea spre probe de netagaduit i chiar marturisiri
complete. Dupa cum remarcau specialistii23 n domeniu, intrebarile incriminatorii n
discutie sunt specifice fiecarui caz n parte i fiecarui tip de infractiune. De exemplu, n
cazul disparitiei persoanei cu suspiciune de omor, intrebarile investigatorii var urmari locul
n care se afla persoana disparuta. Practic tehnica e una din aproape n aproape, n sensul
ca subiectul este provocat treptat n legatura cu infractiunea determinandu-i-se gradual
reactia psihoemotionala la diferitii stimulii i mai ales n legatura cu anumite elemente de
fapt relevante pentru cauza. Metoda a fost folosita cu succes i n cauzele unde nu s-a
descoperit arma crimei, respectiv modalitatea efectiva de savarsire a ei. Inserandu-se n
chestionar, progresiv intrebari de genul: Ai lovit victima cu un scaun ?, apoi Ai
injunghiat victima cu cutitul de bucatarie ?, Ai violat victima ? se vor abserva
modificarile obisnuite pe diagrama i se vor putea obtine noi piste n vederea definitivarii
anchetei penale.
Acest test se bazeaza n cancluzie pe legatura ce exista intre elementele specifice
crimei i persoana vinovata, apreciindu-se ca itemii vor produce o activare fiziologica doar
la persoanele care vor recunoste n acestea aspecte specifice crimei, pornind de la faptul ca
ele sunt stocate undeva n subconstientul persoanei i ca vor iesi la suprafata n prezenta
stimulilor indusi prin examinare. Cu toate ca si-a dovedit eficienta, aceasta tehnica nu e
larg utilizata n domeniul investigarii comportamentului simulat datorita conditiilor de
aplicare a testului:
1.

de a se pastra secretul cu privire la detaliile importante ale cazului ;

2.

examinatorul detaliaza circumstantele crimei, aspecte cunoscute doar de

persoana vinovata i uneori de examinator.


Riscul de a fi desconspirate unele detalii ale cazului, ar putea avea un efect negativ
pentru desfasurarea ulterioara a anchetei judiciare i chiar sa o compromita, uneori
iremediabil. Asemenea cazuri au fost intalnite foarte des n practica. Avem n vedere un caz
celebru: omorul comis asupra lui Ioan Luchian Mihalea. La cercetarea la fata locului a
organelor abilitate s-a descoperit pe pieptul victimei urma impresiunii bocancului unuia
dintre agresori, fapt care a fost dat public. Evident ca infractorul a distrus orice proba n
acest sens, arzandu-si bocancii, astfel una din probele incriminatorii importante n cauza a
fost compromisa. n cauza nu s-a folosit detectarea comportamentului simulat cu tehnica
poligraf, insa este relevanta pentru evidentierea faptului ca orice scurgere de informatii n

23

N. Mitrofan, V. Zdrenghea, T. Butoi, op. cit., p. 215;

SDGHFKGDF
cursul anchetei penale poate influenta negativ desfasurarea acesteia, pana la a o
compromite total.
Cele doua paradigme de investigare, analizate aici, au fost sursa unor dispute
stiintifice

24

. De exemplu, cea mai frecventa critica adusa sistemului GKT se refera la

modalitatea de administrare a acestuia pentru ca este nevoie de dezvoltarea unui numar


adecvat de itemi pentru a surprinde vinovatia persoanei, iar pe de alta parte este necesara ca
detaliile crimei sa nu fie date publicului, prin aceasta evitandu-se i transmiterea
sentimentului de vinovatie persoanei inocente, alt risc care ar putea aparea. Ca raspuns la
aceste critici, adepti GKT au atacat la randul lor procedura CQT. Ei sustineau faptul ca
interviul pre-test folosit n aceasta tehnica induce o anumita stare de stres sihic, care
lipseste n cazul GKT25. De asemenea s-a subliniat faptul ca n cazul CQT de multe ori nu
se poate face o distinctie clara intre intrebarea relevanta i cea de control, aceasta din urma
confundandu-se cu prima. n apararea lor adeptii CQT sustin ca nu trebuie folosite
niciodata metode care ar supraactiva subiectul, examinatorul trebuind sa actioneze conform
principiului de nevinovatie. De asemenea este necesar sa existe un etalon comparativ
pentru pronuntarea unei solutii, care se obtine prin utilizarea intrebarilor de control.
Oricum, ambele teste urmaresc aceasi facilitate, inregistrarea raspunsurilor
fiziologice ale subiectului atat la intrebarile cu incarcaturilor emotionale ca-i sunt adresate,
chiar daca ele difera ca forma. Astfel GKT e o forma standardizata de test, intrebarile fiind
dezvoltate pe baza informatiilor investigatiei, nedepinzand de interactiune examinatexaminator. n schimb CQT nu poate fi standardizat, deoarece dezvoltarea intrebarilor de
control depinde de interviul pre-test, ce difera de la un caz la altul i de evolutia pe care o
va avea testarea, intrebarile de contol luand nastere din mers n functie de raspunsurile
primite. De asemenea se poate evidentia individualitatea mai accentuata n cazul GKT,
decat la CQT.
Ca o concluzie, putem sublinia identitatea dintre aroussalul evocat la persoana
vinovata de catre intrebarile relevante i la persoana inocanta de intrebarea de control
(CQT) i aroussalul autonomic evocat la persoana vinovata n cazul utilizarii paradigmei
GKT. Asadar, ambele tehnici sunt utile, prevalenta uneia asupra celeilalte fiind data de
particularitatile unor situatii concrete.
Evidentiem n cele ce urmeaza o parte a unui chestionar utilizat n tehnica
poligraf pentru a concretiza cele afirmate mai sus. Pornim de la un caz de omor cu scop de
jaf, victima find injunghiata mortal, dupa care criminalul a furat ceasul de aur al acesteia,
24
25

vezi pentru detalii I. Bus , Psihodet ..., op. cit. , p. 108-110;


avem n vedere ca n cazul procedurii GKT, interviul pre-test lipseste cu desavarsire;

SDGHFKGDF
bani i alte obiecte de valoare. Iata exemplificarea unei baterii de intrebari, dintre cele
utilizate n cursul examinarii26 :
1. Te numesti Marin? intrebare neutra-irelevanta;
2. Ai mai mult de 21 de ani? intrebare neutra;
3. Ai furat ceasul de aur al lui C. sambata noaptea? intrebare relevantaincriminatori;
4. Locuiesti n orasul B. acum? intrebare neutral;
5. L-ai injunghiat pe C. sambata seara? intrebare relevanta;
6. Ai furat vreodata ceva? intrebare de control;
7. Ai frecventat vreodata scoala? intrebare neutral;
8. Ale tale au fost urmele de picior de langa cadavru? intrebare
relevanta;
9. Stii cine l-a omorat pe C.? intrebare relevanta;
10. Ai furat vreodata ceva de la locul de munca? intrebare de
control.
Se observa acum mult mai bine alternanta celor trei tipuri de intrebari i mai
ales modalitatea n care se succed. La inceput predomina intrebarile nerelevante pentru a
induce calmul persoanei testate intre care se intercaleaza o intrebare incriminatoare. Dupa
ce tensiunea atinge maximul la intrebarea numarul 5, examinatorul relaxeaza din nou
atmosfera prin doua intrebari irelevante (6 i 7), pentru ca apoi pensiunea sa creasca din
nou spre sfarsit. n exemplu dat ne-am rezumat la 10 intrebari, cat contine de obicei o
baterie de intrebari. Insa la raspunsul subiectului la intrebarile de control Ai furat vreodata
ceva? sau Din copilarie ai mai furat vreodata ceva? sau Ai furat vreodata din
apartamente?, etc. De aceea subliniam mereu ca n mare parte reusita unui asemenea test
depinde n foarte mare parte i de psihologul-examinator.
2.3 Discuia post - test
Orice examinare cu tehnica poligraf se incheie cu un interviu post-test, la fel cum
debuteaza intotdeauna cu o discutie pre-test. Dialogul ce se stabileste intre examinat i
examinator se realizeaza cu respectarea regululor generale privind audierea invinuitului sau
inculpatului, metodic, logic, argumentat, calm, tinandu-se seama de particularitatile fiecarui
caz n parte, dar i de nivelul de instruire i de cultura al acestuia.

26

caz preluat din T. Butoi , Crima sub lupa ..., op. cit. , p. 53-57;

SDGHFKGDF
Examinatorul trebuie sa-l convinga pe subiect sa incerce sa-si explice starile
emotive incarcate n timpul testarii, asa cum le-a perceput el i cum le stie reda. n functie
de situatie interviul post-test, poate continua n biroul de ancheta de catre cel ce
instrumenteaza cauza.
Acesta este momentul initial al valorificarii diagramelor obtinute n urma testarii i
primul pas pe calea interpretarii rezultatelor obtinute i respectiv pe calea inversiunii
informatiei de natura psihofiziologica n informatii de natura juridica, materializata n
mijloace de proba28.
2.4 Interpretarea rezultatelor obtinue la poligraf
Interpretarea rezultatelor obtinute n urma testarii poligraf sau interpretarea
diagramelor este poate partea cea mai dificila i totodata i cea mai importanta a intregii
operatii de testare poligraf. Procesul interpretatii este o desfasurare de rationamente n care
se impleteste intuitivul cu stiintificul i care se intemeiaza pe cunostiinte de psihologie
experimentala, psihofiziologie i o bogata experienta n domeniu.La baza interpretarii
diagramelor stau procesele de comparatie, sinteza, analiza atat n general, cat i n detaliu,
corelatiile facandu-se pe de o parte intre caracteristicile calitative ale traseelor raspunsurilor
unor intrebari distincte i pe de alta parte intre parametrii cantitativi (amplitudine,
frecventa, durata, etc.) ale acelorasi caracteristici de traseu, avand deci la baza rationamente
de tip inductiv, educativ i analogic pe structura sindromului relevant29.
Intr-o opinie30 interpretarea diagramelor are cateva faze distincte, i anume:
A.
1.

Faza primara ce cuprinde:


stabilirea segmentelor de traseu31 care evidentiaza raspunsurile sincere,

adica cele lipsite de emotivitate i care corespund intrebarilor neutre, fara incurcatura;
2.

var fi apoi determinate particularitatile segmentelor de traseu ce

evidentiaza raspunsurile nesincere (adica acolo unde pe diagrama sunt semnalate varfurile
de tensiune), respectiv la intrebarile cu incarcatura incriminatorie, direct acuzatoare;
3.

urmeaza decelarea selectiva a caracteristicilor segmentelor de traseu la

intrebarile investigatorii conexe i depistarea celor care evidentiaza starea de tensiune


emotionala.
28

pentru o discutie contoversata n acest sens vezi Capitolul III Poligraful ca mijloc de proba, al acestei lucrari;
vezi T. Butoi, Crima sub lupa ..., op. cit. , p. 59-60 i V. Zdrenghea, N. Mitrofan, T. Butoi, op. cit. , p. 219 i
urmatoarele;
30
V. Zdrenghea, N. Mitrofan, T. Butoi, op. cit. , p. 219;
31
se au n vedere toate cele 5 trasee evidentiate pe diagrama : respirator, puls, reactie electrodermica i EEG;
29

SDGHFKGDF
4.

In final se identifica trasaturile specifice segmentelor de traseu ce

evidentiaza raspunsurile nesincere (in care e prezenta tensiunea emotionala) la intrebarile


de contol cu incarcatura generala i anume cele ce prezinta reactivitatea normala n
conditii de test32.
B.

Faza secundara :

Dupa stabilirea n prima faza a existentei unor bioinformatii pozitive 33 se


procedeaza la compararea segmentelor relevante cu cele neutre i a celor de detaliu cu cele
neuter oncluzionandu-se astfel, pe baza analizei grafice dintre aceste segmente sau
inexistenta comportamentului simulat. Se compara totodata segmentele corespunzatoare
intrebarilor de contol cu cele neutre i se stabiles diferentele i n ce masura acestea se
coroboreaza cu segmentele relevante.
In aceasta faza are loc un proces minutios de depistare a celor mai sensibile
modificari n traseele functiilor testate, tragandu-se i primele concluzii de ordin calitativ.
De asemenea se trece la prelucrarea efectiva a datelor cu sesizarea tuturor variatiilor
semnificative care apar n parametrii constituienti ai acestora ca: amplitudine, latenta,
durata, frecventa, etc., rezultand astfel concluzii cantitative de aceasta data.
Parametrii urmariti de examinatorul-psiholog n vederea interpretarii corecte a
diagramei poligraf sunt, intr-o opinie34, urmatorii:

Latenta raspunsului presupune existenta duratei de timp intre pronuntarea

cuvantului stimul i raspunsul efectiv al subiectului de peste 4 secunde;

Absenta raspunsului presupune intarzierea raspunsului subiectului la cuvantul

stimul, de peste 30 de secunde;

Reactia absurda e schimbare a directiei, voluntar introdusa de persoana

examinata n cursul asocierilor;

Asociatia superficiala anormala cand subiectul da o asociere superficiala,

banala, n mijlocul unor asocieri intrinseci corect stabilite;

Repetarea cuvantului stimul este o metoda de a castiga timp n plus pentru

prepararea unui raspuns considerat de catre subiect dificil;

Repetarea cuvintelor de raspuns semnifica o conotatie specifica a cuvantului

repetat pentru subiect;

32

La fel i perseverarea35.

T. Butoi , Crima sub lupa ... , op. cit. , p. 59;


bioinformatia pozitiva = este biodiagrama obtinuta n cazul unei persoane care a dat reactii de stres emotional la
intrebarile incriminatorii i investigatorii conexe-optime, V. Zdrenghea, N. Mitofan, T. Butoi, op. cit. , p. 217;
34
vezi T. Butoi, Alex Buboi, Theodora Ioana Buboi, op. cit. , p. 59-60;
35
aceste semnale sunt mult mai pregnante n cazul Metodei asocierii libere ce va fi tratata ulterior;
33

SDGHFKGDF
C.

Faza tertiara:

In aceasta etapa finala a interpretarii se stabileste un diagnostic pentru diagrama


care poate fi unul din urmatoarele:

biodiagrama pozitiva apta pentru conversiunea n probe de vinovatie;

biodiagrama negativa inapta pentru aceasta conversiune, dar apta pentru

probe de neculpabilitate;

biodiagrama incerta nu ofera posibilitati de conversie n probe.

In urma incheierii etapei interpretarii rezultatelor are loc i discutia post-test,


separat de aceasta. Dupa cum am mai spus, este o etapa n care interactioneaza iar subiectul
testat cu examinatorul, insa raporturile se inverseaza, subiectul testat urmand a-si exprima
parerea cu privire la testare i la rezultatelor biodoagramei, care i se infatiseaza cu acest
prilej. Este i o ocazie ca subiectul sa faca marturisiri, fapt ce se intampla adesea, n special
daca i se arata propria-i biograma pozitiva. n caz contar, pentru ca rezultatele pozitive sa
fie folosite n ancheta judiciara, deci daca exista o contadictie intre biodiagrama pozitiva i
discutia post-test negativa se va recurge la conversiunea informatiilor din complexul
bioinformational, procedeu ce l-am prezentat n capitolul destinat investigatiei psihologice
a comportamentului simulat.
Alti autori36 au apreciat ca n vederea prelucrarii i interpretarii valorilor
parametrilor fiziologici inregistrati pe diagrama poligraf se poate folosi Sistemul de
evaluare numerica. n cadrul acestei metode se urmareste evidentierea diferentelor de
amplitudine i lungime (de ordinul milimetrilor) a modificarilor fiziologice, obtinute n
raspunsurile date de subiect la intrebarile relevante i de control. Pentru aceasta, autorii
amintitui, psihologi i specialistii n domeniul detectiei comportamentului simulat au luat n
considerare patru parametrii psihofiziologici, i anume: respiratia toracica i cea
abdominala, reactia electrodermica i tensiunea articulara-puls.
In privinta traseului respirator toracic, evaluarea numerica a scorului la acest
nivel s-a facut luandu-se n considerare primele 4 creste ale traseului (avem n vedere
urma lasata de penita poligrafului pe diagrama i formele pe care aceasta le creeaza), s-a
masurat distanta n milimetri a amplitudinii fiecareia i apoi s-a facut suma lor. Se masoara
i distanta dintre prima i ultima creasta pe orizontala, urmand ca suma amplitudinii celor
patru creste obtinuta anterior sa fie impartita la aceasta valoare. La fel se procedeaza pentru
36

I. Bus, Psihodetectiaop.cit., p. 131-133 i Daniel David i I. Bus , Interventie psihologica n practica judiciara,
Ed. Presa Universitara Clujeana, Cluj-Napoca, 1999, p. 125-130;

SDGHFKGDF
fiecare dintre traseele corespunzatoare intrebarilor relevante i de control. n functie de
valoarea obtinuta pentru cele 4 intrebari se ierarhizeaza reactiile pe orizontala, acordanduse ponderi de la 1 la 4 (de asemenea se marcheaza cu + ponderile intrebarilor relevante i
respectiv cu - cele pentru intrebarile de control). Dupa pondere, valorile obtinute se
insumeaza algebric. Daca exista doua valori egale se acorda ranguri intermediare. Acelasi
procedeu se urmeaza i n cazul traseului respirator abdominal.
Pentru evaluarea numerica a scorului la nivelul reactiei electrodermice se
insumeaza lungime i inaltimea maxima pentru fiecare din sinusoidele aferente intrebarilor
relevante, respectiv de control, urmand a se acorda ponderi de la 1 la 4, n functie de
marimea valorii obtinute. La fel, dupa ponderare, valorile obtinute se insumeaza algebric.
In cazul traseului tensiune arteriala-puls evaluarea numerica se face astfel: pe
traseul grafic al discutiei se marcheaza orizontal 50 mm, din locul corespunzator
momentului adresarii intrebarii (moment marcat de examinator pe diagrama poligraf n
timpul testarii), se masoara apoi distanta (in milimetri), intre marcaj i amplitudinea
maxima a reactivitatii (pe verticala) pentru fiecare intrebare n parte, acordandu-se i de
aceasta data ponderea de la 4 la 1, n functie de marimea acestora. Valorile obtinute se
insumeaza algebric.
In final, pentru a concluziona asupra sinceritatii sau nesinceritatii subiectului testat
se vor insuma algebric scorurile pe verticala pentru fiecare din traseele luate n calcul, daca
valoarea reactivitatii totale e pozitiva, atunci subiectul e apreciat ca nesincer i invers.
Asadar aceasta etapa a examinarii la poligraf

este insusi temeiul i ratiunea

utilizarii poligrafului i mai ales a utilizarii lui n activitatea organelor de cercetare judiciarpenale. De profesionalismul cu care este dusa la bun sfarsit depinde n mare parte masura i
desfasurarea anchetei penale, n multe dintre cazuri i nu n ultimul rand depinde
consacrarea acestei metode printre mijloacele de investigare folosite n judiciar i de ce nu
poate n viitor printre mijloacele de proba lagal admise n sistemul nostru de drept.
2.5 Reexaminarea
Reexaminarea poate constitui o etapa a testarii poligraf ca i celelalte etape
intotdeauna obligatorie. De obicei se organizeaza o noua examinare la poligraf a persoanei,
daca n urma administrarii testelor stabilite nu s-a reusit elaborarea unui diagnostic precis
de sinceritate sau nesinceritate. Este vorba de acele situatii n care n urma interpretarii
rezultatelor se obtine o biodoagrama incerta, asa cum am detaliat anterior.

SDGHFKGDF
Practic i metodologic, subiectul primeste urmatorul instructaj 37: Testele dumitale
indica reactii. Pentru o lamurire o sa-ti cer sa te intorci pentru o reexaminare. Pana atunci
gandestete la intrebarile pe care ti le-am adresat i cand vei reveni sa-mi spui ce te
preocupa. Daca ai comis fapta ar fi indicat sa marturisesti acum, pentru ca oricum acest
lucru se va stabili la reexaminare. Daca ai ceva pe constiinta n legatura cu fapta, desi nu ai
comis-o dumneata, cand vei reveni sa-mi dai detalii. Orice imi vei relata cu privire la
preocuparile dumitale [...] conform codului deontologic te asigur de confidentialitatea
informatiilor furnizate. Se stabileste apoi de comun acord data i ora cand se va prezenta
pentru reexaminare.
Dupa parerea noastra, n primul rand instructajul trebuie reformulat sub unele
especte, fiindca se tinde la constrangerea psihica a subiectului la un moment dat. Apoi,
iarasi i din punct de vedere al metodologiei de testare, trebuie sa avem n vedere doua
aspecte legate de reexaminare. Odata ca aceasi procedura se reia, aproape n aceasi forma
dand posibilitatea subiectului sa se antreneze n sensul autocontrolarii emotiilor i sa induca
n eroare aparatul, reusind sa fie detectat ca sincer chiar daca nu e. Apoi un subiect sincer,
obosit n urma unei proceduri de acest fel, i n acelasi timp fiindu-i teama ca va fi detectat
de aceasta data, n mod gresit, ca nesincer ar putea sa compromita testarea (reexaminarea).
n cazul de fata, credem ca aceasta tehnica nu mai poate avea aplicabilitate consecutiv. Se
va considera ca o situatie n care poligraful a fost ineficient, ca mijloc de investigatie.

CAPITOLUL II
Poligraful ca mijloc de prob
37

vezi I. Bus , Psihodet ..., op. cit. , p. 99-100;

SDGHFKGDF
1.Probele.Mijloacele de prob.
1.1. Concept

In vederea realizarii scopului final al procesului penal, respectiv judecata34


trebuie administrate probele n vederea formarii concluziei judecatorului, care trebuie sa se
bazeze pe elemente de fapt i de drept, ce au fost dovedite, constatate i reflecta adevarul.
Apare astfel esentiala importanta documentarii, a probatiunii n procesul penal.
Probatiunea cuprinde doua elemente esentiale i indisolubil legate intre ele, i
anume: a)probele (probationes) i b)mijoacele de proba (instrumenta probandi). Pornind de
la aceasta delimitare i coroborand-o cu art. 63, alin.1, Cod procedura penala,
concluzionam ca probele reprezinta acele35 elemente de fapt ce servesc la constatarea
existentei sau inexistentei unei infractiuni, la identificarea persoanei care a savarsit-o i la
cunoasterea imprejurarilor necesare pentru justa solutionare a cauzei. Rezulta deci ca
probele sunt nervul principal al procesului penal36.
De-a lungul timpului notiunea de proba a capatat mai multe acceptiuni 37 i pe
langa aceasta, pornind de la textul legal, si-au adus aportul la intelegerea cat mai
cuprinzatoare a conceptului i alti autori. Cei mai multi nu formuleaza o definitie ci explica
scopul, functiunea sau procedura probei. Astfel, dupa Chivenda, a proba inseamna a forma
convingerea judecatorului asupra existentei sau inexistentei faptelor relevante n proces;
dupa Redenti, a proba inseamna a induce pe judecator n convingerea de a considera ca
adevarate sau neadevarate anumite fapte pe care isi intemeiaza deciziunea sa; dupa
Cernelutti, a proba indica o activitate a spiritului indreptata spre verificarea unei judecati.
Doctrinarii romani, ca E. Florian cred ca prin proba se intelege tot ceea ce n proces poate
procura n stabilirea elementelor de fapt i de drept necesare judecatii; dupa prof. V.
Dongoroz toate elementele de informatiune create sau prilejuite de firea lucrurilor i care
pot arunca lumina asupra faptuitorului infractiunii sau existentei acesteia, reprezinta probe
sau dovezi; dupa prof. P. Vasilescu a dovedi inseamna aducere de mijloace n proces
34

Adica hotararea prin care se rezolva conflictul de drept penal substantial-Traian Pop, Drept procesual penalPartea generala-Acte, termene, nulitati i masuri procedurale.Probele, vol. III, Tipogrfia Nationala, S.A., Cluj,
1947, pg.157 ;
35
formularea legala este orice;
36
Traian Pop, op. cit., pg. 157;
37
astfel prin probe se inteleg elementele de fapt informative sau documentare; se inteleg mijloacele de probatiune; se
inteleg dovezile produse adica efectele probatiunii; se intelege forta sau valoarea probanta; se intelege activitate
procesuala de administrare a probelor; se inteleg elementele de convingere ale judecatorului-Traian Pop, op. cit., pg
158;

SDGHFKGDF
privitor la constatarea faptelor de care atarna realizarea dreptului pretins, potrivit
randuielilor stabilite de lege; i definitiile n acest mod ar putea continua38.
Potrivit lui Traian Pop probele au un dublu character, i anume: acela de instrument
de cunoastere, care ajuta organul penal la aflarea adevarului i repectiv acela de instrument
de dovedire, fiind folosita n scopul dovedirii tuturor sustinerilor i argumentelor ridicate
intr-un proces penal. n contextul subiectului analizat n prezenta lucrare, ne punem firesc
intrebarea daca poligraful reprezinta intr-adevar un instrument de cunoastere n sensul
amintit de prestigiosul autor, i daca da atunci care este valoarea reala a adevarului astfel
obtinut?39
Mergand mai departe cu rationamentul rebuie sa definim i mijloacele prin care este
procurata efectiv proba; este vorba bineinteles de mijlocul de proba 40-modalitatea practica
prin care se realizeaza proba n procesul penal. i n acest caz abunda definitiile juristilor i
docrinarilor; dupa prof. V. Manzini mijloacele de proba sunt acele elemente care pot servi
pentru a obtine certitudinea judecatoreasca, dupa criteriul adevarului real; dupa prof. E.
Atavilla mijloacele de proba sunt actele cu care organele probei aduc la cunostinta
judecatorului un fapt sau o stiinta; dupa E.Florian mijlocul de proba priveste modul i
actul prin care este produsa i achizitionata n proces notiunea i cunoasterea unui obiect de
proba; n sfarsit prof. Traian Pop considera mijloace de proba orice mijloace, elemente
care pot servi la cunoastrea obiectului probei ai astfel la stabilirea adevarului real41.
Cu toate acestea, i desi sistemul probator din sistemul nostru de drept este guvernat
de principiul libertatii probelor42, totusi textul legal cuprinde o limitare exemplificativa a
mijloacelor de proba admisibile, la art. 64, Cod procedura penala. Pe langa cele enumerate
insa, sunt posibile orice alte mijloace de proba care nu sunt oprite de lege. Pot fi incluse
aici: 1) cele expres oprite de lege, cum ar fi ascultarea ca martori a unor persone exceptate
potrivit art. 79, 81, 82, C.p.p; 2) cele incompatibile cu sistemul nostru de procedura penala;
3) cele contrare moralei i ordinii publice; 4) cele care ar produce alteratiunii n stare fizica
sau psihica a persoanei, chiar daca nu sunt susceptibile de efecte patologice relevante,
exceptand cazul cand cel interesat isi da consimtamantul, daca poate sa-l dea n mod
valabil; 4) mijloacele pe care stiinta nu le recunoaste ca susceptibile de a ne da certitudine,

38

vezi n acest sens Traian Pop, op. cit., pg. 158-159;


pentru distinctie vezi cap.I: Notiuni ntroductive, din prezenta lucrare;
40
mijloacele de proba sunt informatiile pe care le furnizeaza o proba prin continutul sau .Nu pot fi confundate
proba cu mijlocul de proba, deoarece acesta din urma constituie o cale legala prin care proba este administrate n
procesul penal-Dr. Theodor Mrejeru, Drept procesual penal, Ed. Sylvi, Bucuresti, 1999, pg. 66;
41
vezi Traian Pop, op. cit., pg. 182-183;
42
adica libertatea administrarii i aprecierii probelor; sunt admise toate probele daca conduc la aflarea adevarului n
cauza i cu conditia san u aiba valoare dinainte stabilita, aprecierea lor facandu-se de instanta potrivit propriei
convingeri i potrivit art. 63, C.p.p;
39

SDGHFKGDF
cum sunt telepatia, hipnoza, poligraful, etc.- eventual acestea din urma ar putea cel mult sa
constituie indici de sugestie n constatarea adevarului.
In acelasi sens unii juristi43, fundamentandu-si teoriile privind aflarea adevarului pe
filosofii agnostice, sustin teza aflarii unui adevar judiciar n procesul penal, ceea ce
coincide cu un anumit grad de probabilitate n cunoasterea aspectelor cauzelor penale; n
acest fel certitudinea judiciara comportand n mod necesar un anumit procent de
nesiguranta. Astfel ca n sitemul probator se folosesc tehnici noi, socotite eficiente n
aflarea adevarului ca: narcoanaliza, detectorul de minciuni, hipnoza, etc.; insa aceste
metode au fost deja combatute asa ca asupra admisibilitatii lor planeaza inca incertitudinea.

1.2 Posibilitatea incadrrii poligrafului la art. 63, din Codul de procedur penal
Pornind de la prevederile art. 63, alin.1, C.p.p: constituie proba orice element de fapt
care serveste la constatarea existentei sau inexistentei unei infractiuni, la identificarea
persoanei care a savarsit-o i la cunoasterea imprejurarilor necesare pentru justa solutionare
a cauzei i avand n vedere metodologia i scopul utilizarii tehnicii poligraf, ce au fost
prezentate pe larg n capitolul anterior, consideram necesare unele precizari i interpretari.
Astfel incadrarea poligrafului la art. 63, alin.1, C.p.p. s-ar putea face pornind de la
faptul ca n acest fel, n urma testarii e posibila identificarea persoanei care a savarsit
infractiunea i mai putin s-ar putea constata existenta sau inexistenta infractiunii sau a
imprejurarilor necesare pentru justa solutionare a cauzei. De altfel obiectivul examinarii cu
tehnica poligraf vizeaza persoana suspectata de savarsirea infractiunii i mai exact un fapt
de constiinta44, o categorie speciala de urme materiale.
Asadar n lumina art.63, C.p.p., n sens larg, testarea poligraf, isi gaseste locul i
justificarea legala printre probele admise n procesul penal roman. Aceasta are ca element
central i implicit ca subiect de lucru persoana, respectiv cercul de banuiti 45 intr-o cauza
penal concreta. De altfel dupa cum s-a i spus tehnica poligraf furnizeaza date pe baza
carora pot fi obtinuti indici ce permit: eliminarea suspectilor ce se dovedesc a nu fi

43

vezi Ion Neagu-Tratat de drept procesual penal, Ed. Pro, Bucuresti, 1997, pg. 257;
poligraful este un mijloc de detectare a urmelor psihice ale unui eveniment, urme ce sunt inmagazinate sub forme
de amintiri (clisee cognitive) la nivelul sistemului cognitiv al unei personae. Amintirile nu pot fi detectate n mod
direct, dar organismul reactioneaza la ele, aceste reactii fiind inregistrate de poligraf oricat de slab ear fi-Bus Ioan,
Psihodetectia comportamentului simulate, Ed. Ingram, Cluj-Napoca, 2000, pg. 85-86;
45
am folosit aceasta terminologie pentru ca testarea poligraf are loc de cele mai multe ori n faza actelor
premergatoare, cand nefiind inceput procesul penal nu putem vorbi despre invinuit sau inculpat-vezi n acest sens,
N. Mitrofan, V. Zdrenghea, T. Butoi, Psihologie judiciara, Casa de editura i presa Sansa S.R.L., Bucuresti,
1992, pg. 231;
44

SDGHFKGDF
implicate n cauza i respectiv identificarea autorilor de infractiuni, indiferent de felul
acestora.
Este necesar insa, dupa cum am mai precizat, ca mijloacele de evidentiere a probelor
sa fie n primul rand legale 46. Revenim astfel la art.64, C.p.p. care contine o enumerare a
mijloacelor de proba admise de legea noastra penala i anume: declaratiile invinuitului sau
ale inculpatului, declaratiile partii vatamate i ale partii civile i ale partii responsabile
civilmente, declaratiile martorilor, inscrisurile, inregistrarile audio sau video, fotografiile,
mijloacele materiale de proba, constatarile tehnico-stiintifice, constatarile medico-legale i
expertizele. Dupa cum se observa, tehnica poiligraf nu este cuprinsa n aceasta enumerare,
insa textul legal nu trebuie privit restrictiv, mai ales ca mijloacele de proba sunt intr-o
continua evolutia tinand pasul cu dezvoltarile tehnice i stiintifice.
Atunci ne intrebam se poate include poligraful printre mijloacele de proba, avand
aceasta privire n extensor asupra subiectului din perspectiva procesual penala? Este
intrebarea la care ne-am propus sa raspundem n acest studiu, fapt pentru care vom
prezenta n cele ce urmeaza opinii pro i contra i vom incerca o concluzie viabila i mai
ales legala pentru aceasta problema controversata.
Dupa cum am mai precizat prin intermediul poligrafului se poate determina stresul
emotional al subiectului supus testarii i prin interpretarea diagramei specifice obtinute se
poate

determina

veridicitatea

afirmatiilor

persoanei,

respectiv

sinceritatea

sau

nesinceritatea ei n raport cu intrebarile formulate. Testarea propriu-zisa este efectuata de


un psiholog-examinator; o persoana care are studii de specialitate, care insa nu e organ de
urmarire penala abilitat i cu competente asemanatoare47. Cu toate acestea rolul sau se
apropie foarte mult de acela al unui organ penal avand n vedere continutul i felul
examinarii pe care o face.
Nu de putine ori s-a afirmat ca examinarea la poligraf nu reprezinta altceva decat o
ascultare a persoanei, fapt care reiese i din modul n acre se desfasoara: intr-o camera
izolata i cu instruirea prealabila a persoanei; de asemenea intrebarile care sunt adresate
care au acelasi continut i urmaresc aceeasi finalitate ca i cele din cursul ascultarii propriuzise. Nu mai putin evidente sunt deosebirile dintre aceste doua procedee: de la cel ce
efectueaza testarea care trebuie sa aiba pregatire speciala n domeniul psihologiei, pana la
faptul ca se utilizeaza un aparat special, poligraful, plus ca mai sunt unele diferete
procedurale, cum ar fi lipsa aparatorului
46

48

de la testarea poligraf, o conditie esentiala

n acest sens Ion Doltu-Drept procesual penal, Ed. Fundatiei Andrei Saguna, Constanta, 2001, pg. 259;
Ioan Bus, op. cit., pg. 84;
48
se pune problema n acest sens arepectarii dreptului la aparare al persoanei, fapt ce-l vom discuta pe larg n
lucrare;
47

SDGHFKGDF
pentru acuratetea examinarii fiind aceea a desfasurarii ei intr-o camera complet izolata i
fara participarea vreunei persoane din exterior. Rezulta deci pe cale de consecinta ca
testarea nu poate fi asimilata ascultarii de invinuit sau inculpat 49, deoarece persoana testata
nu are aceasta calitate procesuala, fiind doar un simplu suspect, ce urmeaza a fi eliminat
sau nu din cercul de banuiti ai politiei.
Aceasta din urma concluzie ridica i problema momentului procesual n care are loc
examinarea poligraf. n opinia lui Tudorel Butoi 50, psiholog i specialist n domeniul
testarilor poligraf, analiza comportamentului simulat al persoanei face parte din activitatea
specifica actelor premergatoare51 i arareori din cadrul urmaririi penale, cand aceasta a fost
declansata prin activitati procedurale corespunzatoare 52. Spre deosebire declaratia de
invinuit sau inculpat se poate face numai dupa inceperea procesului penal, adica inceperea
urmariri penale sau a inceperii urmaririi penale i punerea n miscare a actiunii penale. De
asemenea ascultarea invinuitului i a inculpatului cunoaste i alte reguli procedurale
specifice, i care nu sunt aplicabile n cazul examinarii la poligraf.
In primul rand, ascultarea poate avea loc i n faza de judecata, de catre instanta, pe
cand examinarea la poligraf vizeaza doar faza actelor premergatoare sau a urmaririi penale.
Apoi testarea n discutie urmareste eliminarea unor personae din cercul de suspecti, pe cand
ascultarea este legata de inceperea procesului penal 53. De asemenea, n urma ascultarii se
obtin declaratii judiciare, adica acele declaratii date n fata organelor penale sau instantei,
pe cand testarea poligrat se efectueaza doar n fata psihologului-examinator. Insa cea mai
importanta deosebire o reprezinta valoarea lor probanta: declaratiile obtinute cu prilejul
ascultarii sunt printre mijloacele legale de proba expres prevazute n art.64, C.p.p.; nici
acestea nu au o valoare probanta absoluta, ci una conditionata de coroborarea acesteia cu
alte probe. Rezultatele obtinute la poligraf nu sunt expres prevazute de lege printre
mijloacele de proba i nici nu pot fi incluse fortat printre cele oprite de lege. Aceste
rezultate nu sunt decat simple raspunsuri la intrebarile care n mod normal ar face obiectul
unui interogatoriu, punand la socoteala i reactiile psihofiziologice specifice care le
insotesc i pe care le analizam n aceasta lucrare. De aceea sumtem de parere, alaturi de alti
49

este invinuit potrivit art.229, C.p.p.: persoana fata de care se efectueaza urmarirea penala, cat timp nu a fost pusa
n miscare actiunea penala impotriva sa. Este inculpat potrivit art.23, C.p.p.: persoana impotriva careia s-a pus n
miscare actiunea penala, acesta fiind parte n procesul penal;
50
vezi Butoi I. Theodora, Butoi Alexandru, Butoi Tudorel-Psihologia comportamentului simulat-investigatia
duplicitatii suspectilor n interogatoriul judiciar, Ed. Enmar, Bucuresti, 1999, pg. 121-122;
51
pentru detalii vezi Gheorghita Mateut, Procedura penala.Partea speciala, ed. Fundatiei Chemarea, Iasi, 1997.
52
Vezi art.200+art.228, C.p.p.;
53
Trebuie precizat ca punerea n miscare a actiunii penale, precum i judecata pot avea loc numai n personam, adica
daca este invinuit sau inculpate n cauza este deci mai mult decat o banuiala cu privire la persoana respectiv,
pentru aceste din urma activitati procedurale fiind nevoie sa existe probe certe i sigure la dosar ce incrimineaza
persoana.

SDGHFKGDF
autori54, ca examinarea poligraf este o tehnica auxiliara folosita n etapele de initiere ale
ascultarii invinuitului.55 Pentru multe persoane neavizate tehnica poligraf este inteleasa ca
avand loc pe tot parcursul ascultarii invinuitului i absolut n toate cazurile.Practica tuturor
tarilor care utilizeaza acest mijloc investigativ au aratat insa ca nu aceasta este realitatea. n
multe cazuri dimpotriva tehnica detectarii stresului emotional nici nu-si gaseste justificarea,
solutionarea acestora facandu-se n conformitate cu procedurile i probatiunea clasica.
Exista,insa pe de alta parte n practica, o serie de cauze n care probatoriul este foarte sarac
i n plus invinuitul dispune de reale capacitati de simulare comportamentala i denaturare
a adevarului n tentativa sa de a ascunde fapta pentru care este cercetat. La polul opus se
situeaza cauzele n care datorita jocului coincidentelor i a unor conjuncturi intamplatoare o
persoana care n realitate nu are nimic de a face cu savarsirea unei fapte penale, este
indicata totusi ca vinovata datorita indicilor obiectivi i a manifestarilor sale
comportamentale. n asemenea cazuri pe parcursul anchetei vor aparea o serie de
contradictii intre cele declarate de invinuit i respectiv cele constatate prin celelalte
mijloace de proba utilizate n speta. Pentru a le da o solutionare justa i n conformitate cu
legea, pe langa mijloacele de proba expres admise de codul de procedura penala, dar care
se dovedesc insuficiente prin ele insele, se poate utiliza n cauza tehnica detectarii stresului
emotional la poligraf; n sensul confirmarii sau nu a veridicitatii lor. Trebuie inteles insa ca
rezultatele obtinute astfel nu vor putea fi utilizate ca mijloc de proba n procesul penal 56,
ci vor oferi activitatii de ascultare indicii orientativi meniti a clarifica aspectele
problematice ridicate de desfasurarea ascultarii.
S-a pus i problema determinarii momentului tactic cel mai adecvat folosirii tehnicii
poligraf. Acelasi autor57, afirma ca potrivit art.72, C.pr. pen. Acest moment ar fi acela al
punerii intrebarilor cu privire la fapta. n functie de raspunsurile la aceste intrebari se poate
discuta despre verificarea sinceritatii raspunsurilor subiectului cu privire la diferitele
aspecte ale cauzei, detectandu-se indirect indicii orientativi asupra sinceritatii sau
nesinceritatii subiectului. Momentul n discutie trebuie sa fie cat mai apropiat de primele
etape ale ascultarii, inaintea confruntarilor, perchezitiilor, sau a reconstitirilor, prntru o mai
mare eficienta a rezultatelor, pentru ca subiectul sa nu fie alterat sau incarcat de reactiile
emotionale ce insotesc de regula anchetele penale.

54

Vezi T. Butoi, Crima sub lupa detectorului de minciuni, Edit Press Mihaela SRL, Bucuresti, 1997, pg.67;
la aceeasi concluzie a ajuns i Fred E. Inbau, n dizertatia sa Some avoidable lie-detector mistakes, publicata n
The Journal of Criminal Law and Criminology, No.4, vol.89, summer 1999, USA, pg. 1376, afirmand ca tehnica
poligraf, cand este folosita corect, reprezinta un adevarat ajutor n munca investigativa a organelor judiciare, i
atunci cand e folosita de investigatori cu experienta;
56
Vezi T.Butoi, op.cit.,pg. 65;
57
Vezi T. Butoi,op. cit., pg.65;
55

SDGHFKGDF
Asadar, poligraful, poate detecta culpabilitatea unui subiect i poate amana unele
greseli sau tergiversari n ancheta. Poate releva de asemenea i inocenta unui suspect i sa
confirme exactitatea declaratiilor sale. Tot n acest sens au afirmat i specialistii polonezi n
domeniu, n urma experimenteleor efectuate n aceasta materie, subliniind importanta
tactica a momentului utilizarii n ascultare a tehnicii poligraf: utilizarea sa intr-o etapa
timpurie a unei cauze poate sa scurteze timpul de cercetare, sa reduca costurile i sa
urmareasca eficienta actiunilor politiei. De altfel n tarile cu traditie n domeniu (ca
Japonia) locul i momentul utilizarii poligrafului au fost stabilite printr-o serie de directive
pentru interogarea cu ajutorul poligrafului, emise n 1971 de catre Directia politiei
judiciare japoneze i prin care aceasta tehnica investigativa a fost conceputa ca o parte
integranta a functiei generale a politiei judiciare din aceasta tara.
Pornind de la cele analizate mai sus i de la faptul ca examinarea poligraf determina
i recunoasteri, asigurand marturisiri de o reala forta probanta, metoda ca atare ar putea pe
viitor sa devina un mijloc de proba recunoscut de lege 58, ramanand la latitudinea
legiuitorului sa prevada expres aceasta posibilitate, iar practica judecatoreasca sa-i
consolideze valabilitatea. Cu toate acestea obtinerea unei recunoasteri din partea
suspectului supus testarii nu poate fi privita ca o simpla marturisire n conditiile art.69, C.
pr. pen., crede T. Butoi59. Potrivit acestui autor60, i avand n vedere elementele de
psihofiziologie, n mod special conversiunea bioinformatiilor obtinute ca rezultat al testarii,
analiza poligraf are o arie mult mai larga de aplicabilitate decat recunoasterea, conducand
uneori chiar la identificarea autorilor unor infractiuni. n consecinta crede acelasi autor,
valorificarea biodiagrameleor obtinute n urma tstarii poligraf este intr-o relatie nemijlocita
i cu obiectul probatiunii, asa cum este acesta definit la art. 63, C.pr. pen.
Se observa o reorientare a acestui autor n ceea ce priveste afirmatiile sale cu
privire la valoarea probanta a rezultatelor obtinute cu detectorul de minciuni. Daca n
lucrarea sa aparuta n anul 1997, Crima sub lupa detectorului de minciuni, recunostea
utilitatea practica a poligrafului, limitand-o insa la investigarea orientativa a organelor
penale i considerand ca rezultatele investigatiei nu vor servi ulterior ca mijloc de proba,
ulterior n lucrarea sa Psihologia comportamentului criminal, editata n anul 1999, statua
ca prin conversiunea operanta61 nu se schimba continutul informatiei psihofiziologice, ci i
se da doar forma ceruta de lege pentru a fi considerata proba de culpabilitate sau
58

vezi Ioan Bus, Psihodetectia comportamentului simulat, op. cit., pg.88;


vezi Tudorel Butoi, Butoi Alex., Butoi Theodora, Psihologia comportamentului criminal, Ed. Enmar, Bucuresti,
1999, pg. 82;
60
jurist i psiholog, din Servicil Crminalistic al Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti, specialist n
domeniul testarilor poligraf n tara noastra;
61
este vorba de conversiunea bioinformatiilor intr-o entitate juridica-proba n sens procesual penal, T.Butoi,
Psihodetectia.. , op., cit., pg. 81;
59

SDGHFKGDF
neculpabilitate dupa caz. De asemenea tot potrivit lui T. Butoi, cauza stresului emotional
se afla n proba de vinovatie. Pe de alta parte, din perspectiva obiectiva a juristului,
conchide ca: prin ea insasi starea de stres emotional constatata i consemnata de
biodiagrama i de documentul de analiza, interpretare i concluzionare, incheiat de
psiholog cu ocazia testarii, nu inseamna n sistemul procesual penal probatiune. De aici
porneste prctic intreaga discutie, precum i dilema care se incearca a fi solutionata.
Problema discutata e o continua disputa intre psihologi 62 care sustin fundamentarea
stiintifica a acestei metode de investigare a comportamentului simulat i juristi pe de alta
parte care pun sub smnul intrebarii veridicitatea i conformitate rezultatelor ei cu adevarul.
Aceasta indoiala este pe deplin justificata, dupa parerea noastra, argumentele
nefiind putine n nici o tabara. n primul rand exista o motivatie psihologica a raspunsului
specific al organismului testat la stimuli (intrebarile relevante ale examinatorului, n
principal), respectiv a raspunsului ce tradeaza stresul emotional al persoanei. Stresul
emotional poate fi motivat, asa cum a rezultat i din practica testarilor, nu numai de
sentimentul culpabilitatii penale, ci i de alte cauze ce se situeaza n afara oricarui raport al
subiectului cu cauza supusa anchetei judiciare. De aceea anchetatorul trebuie sa fie foarte
atent cand interpreteaza rezultatele obtinute n urma testarii i determina implicit cauza
stresului. Este stiintific demonstrat i stiut ca diferiti oameni reactioneaza diferit la aceeasi
stimul i n aceleasi conditii de stres. i n acest caz o persoana vinovata, dar care reuseste
sa se controleze perfect (sunt cunoscute cazurile unor criminali sau spioni straini, n special
agenti KGB n acest sens) i sa treaca testul poligraf, fapt ce echivaleaza cu nevinovatia
subiectului sau mai bine zis cu sinceritate declaratiilor sale; iar pe de alta parte sunt
persoane mai emotive sau excesiv de emotive, care sub presiunea momentului i uneori la
vederea unor scene terifiante de la locul faptei clacheaza emotional i n consecinta sunt
detectate ca nesincere la poligraf. Acest aspect e avut n vedere chair de psihologi care
sustin ca emotiile sunt incontrolabile de la un anumit punct, fapt de la care s-a i pornit n
utilizarea tehnicii poligraf n detectarea stresului emotional. n aceasta din urma situatie,
cand se pune problema considerarii unei persoane ca nesincere cand defapt realitatea e alta,
ne intrebam unde raman principiile de drept cu privire la aflarea adevarului ori prezumtia
de nevinovatie.
Ca sa continuam argumentarea indoielii ce planeaza asupra acuratetei
detectorului de minciuni, avem n vedere activitatea psihologului-examinator. Pornind de la
bivalenta functiei pe care o detine i exercita examinatorul la testul poligraf trebuie sa aiba
pe de o parte o pregatire profesionala n domeniul psihologiei, iar pe de alta parte sa aiba
62

vezi T. Butoi, Ioan Bus, Ion Anghelescu, op. cit., pg. 81-82, 64-68, 19-20;

SDGHFKGDF
cunostinte temeinice de drept; avem n vedere contextul juridic n care se desfasoara
testarea. Evident examinatorul trebuie sa cunoasca i modalitatea de functionare a
aparatului, cunostinte tehnice fara de care experienta n celelalte domenii ar devenii inutila;
mai ales ca aceasta tehnica presupune i o munca de interpretare a rezultatelor obtinute,
munca posibila numai n masura stapanirii temeinice a tehnicii n discutie.
Pornind de la cele afirmate anterior i luand n considerare i practica existenta
n domeniu, putem remarca ca atat cerintele exploatarii aparatului, cat i cele impuse de
metodologia de testare nu pot fi pe deplin satisfacute decat de un specialist licentiat n
psihologie63, cu o solida pregatire n tehnicile de investigatie ale comportamentului uman i
o bogata experienta n munca de ascultare a invinuitilor. Dar cum am mai precizat n
lucrare, examinarea la poligraf nu e altceva decat o ascultare a persoanei banuite, putand fi
usor asimilata cu ascultarea propriu-zisa a invinuitului sau inculpatului, reglementate n C.
pr. pen.
In sensul celor afirmate aici vom analiza personalitatea i competenta
profesionala a anchetatorului judiciar aplicabila i psihologului-examinator cu tehnica
poligraf. Se cunoaste ca anchetatorul, n desfasurarea activitatii sale, vine n contact cu
diferite tipuri de infractori i respectiv infractiuni, acestea fiind inepuizabile sub aspectul
ineditului, al amplitudinii consecintelor. Aflat intr-o aemenea retea de solicitari,
anchetatorul, modeleaza o configuratie speciala, proprie personalitatii sale. n literatura de
specialitate se spune ca anchetatorul ideal, cel care ar putea sa satisfaca atat societatea
civila, cat i cerintele statului de drept i cerintele de ordin profesional i sociomoral, ar
trebui sa posede intelepciunea proverbiala a biblicului Solomon, rabdarea crestineasca a
lui Isus, logica lui Aristotel, rigurozitatea stiintifica a lui Pasteur i creativitatea lui
Edison64. Desi asemenea calitati sunt necesare profilului deontologic al examinatorului
poligraf ele nu sunt i suficiente pentru a constitui o garantie a succesului profesional al
acestuia. Exista o calitate mai presus de aceasta i anume creativitatea asociata cu
responsabilitatea n aplicarea legii i care se concretizeaza in: o logica subtila, putere de
esentializare, perspicacitate, intuitie, fler, spirit de observatie, promptitudine n luarea
deciziilor, capacitate mare n a conversa i a se adapta limbajului la nivelul de cultura al
celui ascultat; de asemenea trebuia sa posede capacitatea de anticipare i de detasare
efectiva de caz pentru a putea analiza obiectiv i la rece rezultatele obtinute. Important n
acest sens, n privinta utilitatii i acuratetei testarii poligraf este specializarea

63
64

vezi T. Butoi, op.cit., pg. 190;


Martian Iovan-Studii de psihologie judiciara, Ed. Vasile Goldis, University press, Arad, 2000, pg. 215-216;

SDGHFKGDF
examinatorului n sensul stapanirii problemelor fundamentale de psihologie i
psihofiziologie, a comportamentului uman n general i al persoanei n cauza, n special65.
Cu toate acestea nucleul personalitatii anchetatorului il constituie competenta
profesionala, fapt care, n primul rand, ii cere o cunoastere aprofundata a legii penale i
procesual penal, pentru a putea fi aplicata n spiritul i finalitatea ei. Activitatea
examinatorului presupune i o solida stapanire a tehnicii i tacticii judiciare integrate
stiintei criminalisticii. Statutul profesional al acestuia este reglat i de marile valori perene
ale colectivitatii, ca si: BINELE, ADEVARUL, DREPTATEA, DEMNITATEA, etc.activitatea psihologului-examinator desfasurandu-se n jurul i cu respectarea acestora,
precum i n sensul descoperirii oricaror atingeri aduse lor.
Dupa cum am mai spus anchetatorul trebuie sa aiba i creativitate i imaginatie
n sensul reconstituirii unei intregi actiuni, pornind adesea de la cateva neinsemnate repere,
i imaginatie anticipativa i intuitiva. Toate acestea se opun unor trasaturi de personalitate,
incompatibile cu deontologia specifica profesiei sale: atitudinea rutiniera, banuiala excesiva
impertinenta, aroganta, impulsivitate prin violenta. Rezulta astfel ca anchetatorul trebuie
sa-si orienteze comportamentul n functie de adevar, de spiritul legii, sa utilizeze numai
tehnicile i mijloacele admise de legislatia noastre n vigoare i cu respectarea principiilor
de drept. Solutionarea cauzelor trebuie sa se faca cu respectarea acestor cerinte i cu
evitarea oricaror abuzuri66.
Studiind mai departe problematica psihologica a raportului dintre anchetator i
cel anchetat, fapt ce ne intereseaza n mod deosebit, i avand n vedere rolul sau crucial n
examinarea poligraf, putem afirma ca relatia interpersonala ce se stabileste intre acestaia n
timpul anchetei, pune n evidenta n primul rand trairea emotionala generata de contactul
direct a celui anchetat cu reprezentantul oficial al statului. Atitudinea oficiala, autoritara,
politicoasa dar rezervata a anchetatorului, care solicita lamuriri, chestioneaza, precizeaza,
creaza astfel un fond difuz emotional pentru cel anchetat. Datorita acestui fapt majoritatea
anchetelor se desfasoara intr-o anumita tensiune emotiva sau nervoasa, cel interogat
apreciind de multe ori, n mod hiperblizat i deci gresit anumite fapte, gesturi, expresii.
Din motive diferite (in principal lipsa obisnuintei de a se afla n fata autoritailor statului,
precum parerile deformate cu privire la relele tratamente sau caracterul represiv al anchetei
judiciare) persoana n cauza manifesta teama67. Iata de ce cunostintele de psihologie devin

65
66

67

Vezi I. Bus, op. cit., pg.88;


Martian Iovan, op. cit., pg. 219-220;

C-tin Aionitoaiei, T. Butoi- Ascultarea invinuitului sau inculpatului, vol. Tratat de criminalistica, Ed. Carpati,
bucuresti, 1992, pg. 109-122;

SDGHFKGDF
obligatorii pentru anchetatorul judiciar; psihologia venind sa cenzureze penalul, n sensul
benefic al aflarii adevarului68.
Rezumand caracterizarea facuta anterior anchetatorului judiciar este necesar sa
evidentiem i deficientele acestui sistem subiectiv i nu rareori, dupa parerea noastra, de
intimidare. Din practica rezulta clar faptul ca de exemplu lipsa de obisnuinta a persoanelor
de a se afla n fata autoritatii intr-un raport evident de subordonare fata de acestea, dublata
de rigurozitatea specifica acestui raport induce persoanei stres emotional i teama, care se
manifesta dupa cum vom veda int-un mod specific. Ce ne intereseaza este faptul ca nu
rareori aceasta inhibitie emotionala este interpretata ca indiciu al vinovatiei, iar
comportamentul persoanei calificat ca fiind simulat-astfel se incalca, n opinia noastra
prezumtia de nevinovatie. Unii psihologi 69 cred ca aceste stari emotionale ale persoanei
anchetate pot fi controlate prin creearea unui climat de siguranta, de incredere reciproca i
dialog deschis intre parti. Dupa parerea noastra acest fapt este partial realizabil, chiar daca
implica o marja mica de eroare; i aceasta deoarece sunt persoane care fiind labile
emotional nu reusesc sa-si controleze emotiile nici macar n aceste conditii, chiar cu
eforturile anchetatorului de a creea un climat de relativ calm. n aceste conditii ne intrebam
cine isi asuma riscul nevinovatiei acestor persoane care cu siguranta vor fi apreciate ca
nesincere n urma testarii lor la poligraf?
Unde ramane atunci conformitatea cu adevarul a rezultatelor testarii poligraf? Putem
oare sa inculpam o persoana numai pentru ca este excesiv de emotiva? - pentru ca n final
la aceasta s-ar rezuma examinarea n conditiile evidentiate mai sus. Cu toate argumentele
psihologilor i n ciuda competentei lor profesionale i a pregatirilor de specialitate, credem
ca e necesara o analiza mult mai profunda a tuturor aspectelor problemei pentru a putea
formula o concluzie n acest domeniu.
Asadar, o deficienta a examinarii se datoreaza i anchetatorului. Personalitatea
acestuia poate influenta n mod negativ desfasurarea anchetei, prin trasaturi ca: vanitate,
orgoliu, lipsa rabdarii, teama de esec, optimismul necontrolat i nemotivat, etc. 70 Trebuie
luata n considerare i asa-numita deformatie profesionala 71, oarecum normala, dar care
necontrolata este foarte bogata n posibilitati de erori judiciare regretabile. De exemplu,
dupa un numar de ani de experienta n domeniu i avand succese notabile, anchetatorul
poate aluneca pe panta empirismului profesional, bazat pe o disproportionata i nestintifica
incredere n sine, bine camuflata n spatele intuitiei. Aceasta implicit determina o
68

T. Butoi, Butoi The., Psihologie judciara, Tratat universitar, Ed. Fundatiei Romania de Maine, Bucuresti, 2001,
vol. I, pg. 240;
69
vezi T. Butoi, Butoi Alex., Butoi The., op. cit., pg.241;
70
Ioan Bus, Psihologie judiciara, Presa universitara clujeana, Cluj-Napoca, 1997, pg.144;
71
Bogdan Tiberiu, Curs de psihologie judiciara, Tipografia invatamantului Bucuresti, Bucuresti, 1957, pg. 382;

SDGHFKGDF
atitudine de superficialitate i de superioritate, care se bazeaza mai putin pe realitate.
Experienta inseamna doar o garantie mai mare n gasirea justei solutii mai repede, i nu
neaparat i un grad inalt de profesionalism, ci cautarea ei se realieaza conform regulilor de
stiinta i practica. Cea mai periculoasa forma a deformatiei profesionale este banuiala
excesiva. Persoana prin simplul fapt ca se gaseste n camera de ancheta e considerata un
delincvent particular i tratata ca atare. Asa stardania anchetatorului se concretizeza n
sensul dovedirii culpabilitatii persoanei i nu neaparat n sensul aflarii adevarului. Cea mai
nevinovata fapta poate capata astfel o importanta fatala, acre nu-i apartine insa. Din
contra anchetatorul are obligatia sa indeparteze toate coincidentele, imprejurarile i
indiciile, precum i tendintele subconstiente, profesionale de a inclina n favoarea versiunii
celei mai usaore i n mod inselator i cea mai veridica. Anchetatorul nu se poate baza insa
numai pe niste indicii intamplatoare, simple banuieli 72. Tot n sfera deformatiei
profesionale intra i autosugestia din partea examinatorului, n sensul ipotezei emise asupra
infractiunii, acesta influentand fara sa-si dea seama pe cel anchetat, fie el invinuit sau
martor.Avem n vedere n acest sens intrebarile vadit tendentioase adresate de acesta
subiectului chestionat.
Pe de alta parte urmarind antecedentele banuitului i obtinand o imagine
nefavorabila moralmente a acestuia, anchetatorul inclina sa confunde aceasta cu
delincventa reala a persoanei n cauza, incalcand n acest mod prezumtia de nevinovatie. O
anumita suspiciune e normala i are chiar un rol preventiv, insa persoana nu trebuie
nicidecum considerata vinovata, pana la proba contrara.
Toate aceste situatii sunt realizabile daca avem n vedere caracterul nepublic,
care marcheaza incorectitudinea organelor de urmarire penala, n anumite limite
bineinteles73, pe cand judecatorul este obligat, sub controlul publicitatii procesului penal, n
faza de judecata sa adopte o linie justa74.
O alta cauza de denaturare a depozitiei persoanei rezida n comportarea voita
sau nu a organului judiciar fata de audiat i care capata forma sugestiei. Aceasta se face
simtita mai ales atunci cand depozitia ia forma interogatoriului i cu atat mai mult cu cat
persoana ascultata e mai sensibila la influentele exterioare. Intrebarile ce pot sugera un
72

Acestea, dupa parerea prof. Taian Pop, nu sunt fictiuni (situatii imaginare considerate reale), fiindca nu se
substituie prin lege sau prin drept o stare imaginara realitatii; nu sunt nici prezumtii, fiindca nu se pe premise
corecte, serioase i cu caracter de multa probabilitate i deci pe anumite stiinte; ele snut simple combinatii,
reflectiuni, deductiuni neverosimile sau de prea putina verosimilitate, hazardate, exagerate; prin urmare ele nu pot fi
folosite de judecator pentru a trage concluzii i a-si forma convingerea.Simplele banuieli nu pot fi considerate ca
indicii suficiente, cerute de lege pentru indelinirea unor acte personale-Drept procesual penal-Acte, termene,
nulitati i masuri procesuale. Probele, vol. III, Tipografia Nationala SA, Cluj-Napoca, 1947, pg.449-450;
73
avem n vedere faptul ca n cursul urmaririi penale,aparatorul, aredreptul sa participe la efectuarea tuturor actelor
procesuale; de asemenea organele de urmarire penala, la sfarsitul acestei faze procesuale au obligatia de a prezenta
invinuitului/inculpatului materialul de urmarire penala, etc.
74
vezi Bogdan Tiberiu, op. cit., pg. 386;

SDGHFKGDF
anumit raspuns dorit de anchetator sunt denumite n literatura procesuala intrebari
tendentios sugestive. E vorba de acele intrebari care fie insinueaza, fie provoaca un anumit
raspuns scontat de examinator, fie ingradesc libertatea de optiune la una sau la alta dintre
alternativele date de anchetator75.
Potrivit unui alt psiolog76, care s-a preocupat de aceasta chestiune, sugestia
conduce la acceptarea fara examen critic a ideilor unei alte persoane; astfel ca cel
anchetat, sub aceasta influenta, afirma nu ceea ce n mod real a perceput, ci ceea ce i s-a
sugerat, ajungand sa creada ca ce i s-a indus este real. Intrebarile tendentios sugestive au un
caracter evident deliberat. Intr-adevar exista i posibilitatea ca unele intrabari sa aiba
acelasi efect i sa rezulte din actiuni nedeliberate, nevoite.
Sugestia poate sa rezulte i din intonatia cu care au fost rostite anumite
intrebari, accentul pus pe unul sau pe altul din termenii intrebarii, atitudini ce se reflecta n
mimica sau gesturile anchetatorului. Efectul lor sugestiv pentru mersul anchetei este i mai
pregnant avand n vedere faptul ca

aceste interogatorii adeseori se sustrag cenzurii

organului judiciar. n ultimul timp acest lucru e tot mai rar, interogatoriile fiind inregistrate
video pentru o mai buna aparare a celui ascultat i pentru a fi aplicabil principiul
impartialitatii organului judiciar77.
In concluzie putem afirma ca, desi este recunoscuta competenta examinatorilor
n domeniul poligraf ca i specialisti n domeniul juridic i psihologic, pe de alta parte,
dupa cum afirma chiar parintele utilizarii tehnicii poligraf, Fred E. Inbau 78 chiar i cel mai
experimentat examinator n detectarea la poligraf poate gresi la un moment dat i ca urmare
sa formuleze o concluzie gresita cu privire la sinceritatea persoanei anchetate. Bineinteles
ca greselile se pot datora i subiectilor supusi anchetei, din diferite motive, cum ar fi
hiperemotivitatea lor, boala fizica sau psihica, etc. 79 Potrivit aceluiasi autor, un examinator
nu trebuie sa cunoasca doar cum functioneaza aparatul ca atare, ci trebuie sa stie sa-l
utilizeze n adevaratul sens al cuvantului. Pentru aceasta n tarile n care utilizarea
poligrafului e frecventa i unde ii este recunoscuta utilitatea practica, o persoana pentru a
deveni examinator cu tehnica poligraf urmeaza cursuri specializate n domeniu care
dureaza minim sase luni. Studiul vizeaza, n principal, dobandirea de cunostinte de
75

Aurel Ciopraga, Evaluarea probei testimoniale n procesul penal, Ed. Junimea, Iasi, 1979, pg. 146;
Alexandru Rosca, Psihologia martorului, Ed. Institutului de psihologie Cluj, Cluj-Napoca, 1934, pg. 71;
77
A. Ciopraga, op. cit.,pg. 148-149;
78
este vorba de dizertatia acestui autor cu titlul: Unele erori ale poligrafului ce pot fi evitate, titlul original: Some
Avoidable Lie-Detector Mistakes, publicata n The Journal of Criminal Law and Criminology, vol.89, no.4,
summer 1999, SUA, pg. 1371-1376;
79
este de remercat ca biodetectia-testarea la poligraf-nu-si poate valorifica potentialul stiintific decat lucrand cu
pacienti sanatosi din punct de vedere medical, i nu ca n situatia exprimata pe larg n analiza cazului Armeanca
Emilian, n acest sens vezi Rev. Criminalistica, an I, iulie 1999, nr.3, Bucuresti, pg. 22-Poligraful nu s-a lasat
drogat de criminal, de Vladimir Alexandrescu i Nicoleta Daniela Braun;
76

SDGHFKGDF
psihologie i juridice, dar i n psihofiziologie, practica i participarea efectiva la testari
pentru dobandirea de experienta personala n acest domeniu sub suprevegherea unui
instructor calificat i apoi interpretarea rezultatelor personal, de catre aplicant. Un interes
deosebit n pregatirea de cadre specializate n acest domeniu l-au avut n ultimul timp
japonezii. n anul 1964, prefecturile de politie japoneze dispuneau de 99 de tehnicieni
specializati n utilizarea poligrafului i interpretarea diagramelor. Acesti tehnicieni sunt n
primul rand titulari ai diplomei de invatamant superior n psihologie80.
Totusi n cadrul acestor pregatiri de specialitate, e necesar sa li se aduca la
cunostinta aplicantilor i faptul ca examinarea poligraf are anumite limite i ca nu trebuie
utilizata intr-un proces penal ca i cum rezultatele obtinute astfel ar fi infailibile. Trebuie
avuta n vedere aproximarea81 pe care o face aparatul fiindca oriunde intervine factorul
uman, intervine i subiectivismul i deci eroarea.
In ciuda competentei i experientei examinatorului, tehnica poligraf este i
ramane un util mijloc de investigatie n procesul penal, supus intr-adevar subiectivismului
uman, deci imperfectiunii82.
Un alt aspect pe care trebuie sa-l avem n vedere n analiza pe care o efectuam
n prezentul capitol este legat de conditiile pe care trebuie sa le indeplineasca o proba, n
general, pentru a putea fi luata n considerare de organul judiciar penal n formarea propriei
convingeri i care sta la baza hotararii finale a instantei judecatoresti.
In orice proces penal se pune problema daca imprejurarile date n
vileag cu ajutorul probelor, adica obiectul probei, are sau nu corelatie cu obiectul
probatiunii n cauza i daca deci faptele, datele, intamplarile certe a caror dovedire se
solicita sau incearca sunt de natura a ajuta la solutionarea cauzei. Aceasta corelatie se
examineaza diferit, ridicand problema admisibilitatii, pertinentei, concludentei sau utilitatii
probelor83. Alti autori84 considera ca probele, aduc informatii ce conduc la rezolvarea
tuturor problemelor pe care le ridica fondul cauzei, trebuie sa fie pertinente, concludente i
utile, admisibilitatea lor decurgand implicit din celelalte conditii.
Asadar, proba trebuie sa fie pertinenta, adica sa aiba legatura cu solutionarea
procesului penal, cu faptele i imprejurarile ce trebuie dovedite intr-o anumita cauza; de
exemplu: relatarea de catre un martor ocular a modului n care inculpatul a lovit victima.
Insa nu orice proba pertinenta contribuie la aflarea adevarului i solutionarea cauzei, pentru
80

T. Butoi, Butoi The., op. cit., pg. 303;


Fred E. Inbau, op. cit.,pg. 1375;
82
vezi n acest sens National Journal, sptembrie 9, 2000, pg. 2800-Polarized over polygraphs, Elizabeth Frater;
83
Nicolae Volonciu-Drept procesual penal, vol.I, Tipografia universitara sin Bucuresti, Bucuresti, 1987,pg.25;
aceleasi conditii sunt esentiale i n opinia lui Gheorghita mateut-Procedura penala, vol.I, Ed.Fundatiei Chemarea,
Iasi, 1997, pg. 159;
84
de pilda Ion Neagu-Tratat de procedura penala, Ed. Pro, Bucuresti, 1997, pg.264-265;
81

SDGHFKGDF
aceasta ea trebuie sa fie i concludenta. Particularizand i n cazul poligrafului, se poate
considera ca informatiile pe care le furnizeaza sunt pertinente, avand n vedere ca ele sunt
n legatura cu elementele de fapt ce privesc cauza anchetata urmarind n primul rand
descoperirea identitatii infractorului, conform cu art.63, alin.1, C. pr. pen.
Dupa cum am mai subliniat nu e suficient numai ca proba sa fie n legatura cu
pricina, trebuie ca ea sa fie edificatoare i esentiala, contribuind hotarator la solutionarea
procesului85. Or n chestiunea care ne intereseaza se pune problema veridicitatii rezultatelor
poligraf, caz n care, testarea n sine, ca mijloc de proba, nu poate fi hotaratoare la
solutionarea procesului, ci doar eventual sa traseze niste linii dupa care sa se ghideze
cercetarea penala. Contributia sa la aflarea adevarului, ataat timp cat asupra ei planeaza
incertitudinea poate fi considerata, mai degraba, aleatorie i lasata la libera apreciere a
organelor competente. Poligraful indelineste doar conditia pertinentei, dar nu i pe aceea a
concludentei ei. Acest fapt decurge din interpretarea per a contrario a art.67, alin.2, C. pr.
pen., n care se arata ca cererea pentru administrarea unei probe nu poate fi respinsa daca
proba e concludenta i utila86.
Cat priveste utilitatea probei, aceasta se manifesta prin necesitatea probei
respective pentru solutionarea cauzei. Toate probele utile sunt i concludente, prin urmare,
de aici rezulta faptul ca examinarea poligraf, prin deductie, ar fi o proba inutila; inca o
conditie generala pe care nu o indeplineste, dintre cele necesare. Terminologic vorbind
ceea ce nu e hotarator pentru cauza nu poate fi n nici un caz necesar pentru acea cauza.
Dupa cum am evidentiat deja, unii autori 87enumera printre conditiile ce trebuie
indeplinite de o proba admisibilitatea acesteia, adica conformitatea ei cu legea - respectiv
atunci cand legea o interzice expres. n ce priveste poligraful, s-au purtat o serie de discutii
n doctrina pe tema admisibilitatii acestuia ca mijloc de proba. Majoritatea autorilor au
subliniat faptul ca, nefiind enumerat printre probe la art.64, C. pr. pen., nu poate fi inclus
printre acestea. Exista i alte pareri care conchid ca n primul rand enumerarea din lege nu
e una limitativa restrictiva, ci una enuntiativa. i n al doilea rand nefind interzisa exprea de
lege, per a contrario, ar trebui admisa 88. Insa pentru aceleasi ratiuni ar trebui admise ca
mijloace de proba hipnoza i alte mijloace de proba ce folosesc tehnici de intimidare i care
nu se incadreaza expres la art.68, alin.1, C. pr.pen89.

85

xxx- Drept procesual penal.Partea generala, Ed. Continent XXI, Bucuresti, 1994,pg.104;
Ion Neagu, op. cit., pg.264-265;
87
Ghe. Mateut, N. Volonciu, Ghe. Nistoreanu, Mihai Apetrei, op. cit;
88
T. Butoi, Crima, op. cit., pg.68;
89
articolul se refera la interzicerea intrebintarii de violente,amenintari, ori alte mijloace de constrangere, precum i
promisiuni i indemnuri, n scopul obtinerii de probe;
86

SDGHFKGDF
Discutia inceputa aici e pur ipotetica, deoarece majoritatea inclina sa considere
tehnica poligraf un mijloc de investigatie complementar, fara valoare probanta proprie n
procesul penal. Asadar, n momentulde fata, chiar

daca s-ar numara expres printre

mijloacele de proba, poligraful n-ar indeplini conditiile cerute pentru ca o proba sa


contribuie la solutionarea cauzei: adica pertinenta i concludenta.

1.3. Raportul de constatare a rezultatelor poligraf i ncardrarea lui la


art.112, C. pr. pen.
In incercarea de a determina un cadru legal al desfasurarii examinarii la
poligraf s-a emis i ipoteza ca aceasta ar putea sa fie incadrata n randul constatarilor
tehnico-stiintifice, expres prevazute la art.64, C. pr. pen. Acest text de lege trebuie insa
coroborat cu art.112-115, din C. pr. pen.
Constatarea tehnico-stiintifica90 reprezinta procedeul probatoriu care consta din
examinarea unor mijloace de proba sau situatii de fapt, prin folosirea unor cunostinte
tehnice sau de specialitate, pentru a constata existenta unor elemente de fapt, susceptibile
de a servi ca probe n procesul penal. Practic procedeele probatorii, n general, sunt moduri
de a scoate la lumina probele pe care le contin mijloacele de proba, printre acestea
enumerandu-se i constatarea tehnico-stiintifica, reglementate la art.64, C. pr. pen. 91 Dupa
cum reiese de aici, aceste constatari trebuie n mod obligatoriu efectuate de specialisti din
diferite domenii, fapt care n cazul testarii poligraf este acoperit dupa cum am mentionat
anterior. Fiind astfel efectuate de persoane calificate, actele procesual i cele procedurale
dau dovada de obiectivitate stiintifica, producand o mare incredere, atat n randul
organelor judiciare, cat i fata de opinia publica 92.Totusi este posibil ca aceste mijloace de
proba sa nu reflecte realitatea, fie datorita incompetentei examinatorului, fie datorita
anumitor imprejurari; de aceea ele fac dovada n procesul penal numai coroborate cu alte
mijloace de proba. Aceasta ar fi o solutie juridica i n cazul rezultatelor obtinute la
poligraf, respectiv sa aiba rol orientativ i nicidecum unul absolut transant n speta.
Revenind la prevederile art.112 i urmat., C. pr. pen. se observa i conditiile n
care se poate efectua o constatare tehnico-stiintifica n cursul procesului penal. Asadar,
aceasta examinare tehnica este determinata n primul rand de necesitatea lamuririi urgente a
unor fapte sau imprejurari ale cauzei, atunci cand exista pericolul disparitiei unor mijloace
90

aceasta este definitia cuprinsa n Dictionarul juridic penal, Ed. Stiintifica i Enciclopedica, Bucuresti, 1976, pg.77;
Ion Doltu- Drept procesual penal , Ed. Fundatiei Andrei Saguna, Constanta, 2001, pg. 201;
92
XXX- Drept procesual penal, Ed Continent XXI, Bucuresti, 1994, pg.134;
91

SDGHFKGDF
materiale de proba sau de schimbare a unor situatii de fapt. Deci pentru a se putea dispune
de catre organul judiciar efectuarea unei asemenea constatari, trebuie indeplinite cumulativ,
urmatoarele conditii:
1)

prin efectuarea activitatii sa se realizeze o anumita constatare;

2)

constatarea sa presupuna cunostintele unui specialist sau tehnician n

domeniul respectiv;
3)

sa existe pericolul de disparitie a unor mijloace de proba sau de schimbare a

unor situatii de fapt cu privire la imprejurarile supuse constatarii;


4)

lamurirea faptelor sau imprejurarilor n discutie sa reclame urgenta93;

Raportand aceste conditii la subiectul care ne intereseaza, observam ca primele doua


conditii sunt indeplinite, respectiv specialistul psiholog constata n cursul examinarii
poligraf sinceritatea sau nesinceritatea subiectului supus testarii. n ce priveste urgenta,
aceasta ar putea exista daca avem n vedere principiul celeritatii procesului penal, dar care
nu poate fi totusi asimilat urgentei asa cum a fost perceputa aceasta de catre legiuitor n
textul legal. Semnul de intrebare se ridica de fapt n privinta celei de-a treia conditii
enumerate mai sus: sa existe pericolul disparitiei sau schimbarii imprejurarilor i situatiilor
de fapt, dar n realitate prin intermediul poligrafului se constata nu mprejurari faptice, ci
aspecte legate de persoana94. Rezulta, n concluzie, ca sub acest aspect putem considera
examinarea poligraf ca o constatare tehnico-stiintifica, n sensul prevazut de art.112, C. pr.
pen.95 n aceeasi ordine de idei mai putem argumenta ca obiectul examinarii nu-l reprezinta
mijloacele materiale de proba, materialele i datele puse la dispozitie sau indicate de catre
organul de urmarire penala, ci persoana; mai exact un fapt de constiinta, o categorie
speciala de urme, de natura imateriala96.
Din punct de vedere al momentului procesual 97 examinarea se efectueaza n
faza actelor premergatoare, pe cand constatarea tehnico-stiintifica se dispune numai n
cursul urmaririi penale, excluzand asadar faza actelor premergatoare98 i n concluzie
constituind inca un argument contra considerarii actului procedural incheiat cu ocazia
examinarii poligraf, ca fiind o asemenea constatare.
93

vezi I. Doltu, op. cit., pg. 330 i N. Volonciu, op. cit., pg. 256;
Emilian Stancu- Criminalistica, vol.II, Ed. Actami, Bucuresti, 1995, pg. 151;
95
Aceesi parere o exprima i Ioan Bus, psiholog. El precizeaza faptul ca nu este indeplinit obiectul constatarii
tehnico-stiintifice de catre testul poligraf; iar pe de alta parte avand n vedere prevederile art.113, alin.2:
constatarile tehnico-stiintifice se efectueaza asupra materialelor i datelor puse la dispozitie sau indicate de
organele de urmarire penala. De asemenea desi s-ar putea admite existenta pericolului de disparitie sau schimbare a
imprejurarilor de fapt ca de exemplu: starea sanatatii presupusului infractor, o asemenea examinare ar fi irelevanta,
deoarece ar presupune normalitatea psihofiziologica a subiectului- I. Bus, op. cit., pg. 86-87;
96
E. Stancu,op. cit., pg. 152;
97
Grigore Theodoru- Drept procesual penal.Partea speciala, Ed. Cugetarea-Fundatia pentru cultura i stiinta
Moldova, Iasi, 1998, pg.99;
98
T. Butoi, The. Butoi,op. cit., pg. 120;
94

SDGHFKGDF
Inevitabil atunci se pune intrebarea prin ce act procedural se materializeaza
totusi rezultatele poligraf, daca nu printr-un raport de constatare tehnico-stiintifica?
Astfel n practica de detectare, interpretare i concluzionare asupra rezultatelor
obtinute la poligraf, exista doua principale nelamuriri, i anume:
a)

in privinta denumiriri documentului care incorporeaza aceste operatiuni de

testare;
b)

in privinta naturii sale juridice, n raport cu sistemul mijloacelor de proba

prevazute n C. pr. pen.


In opinia unora99, bioinformatiile relevante obtinute la poligraf nu constituie probe n
sens procesual penal, n consecinta documentul ce le materializeaza nu poate primi
denumirea de raport de constatare tehnico-stiintifica i nici aceea de expertiza. n acest din
urma caz, argumentele ce fundamenteaza ideea exprimata, sunt multiple. Pornind de la
faptul ca sunt efectuate de un expert, concluziile acestuia fiind hotaratoare n solutionarea
cauzei100.
Apoi trecand peste alte aspecte procedurale specifice expertizei 101, daca am
admite ca testarea poligraf reprezinta o expertiza criminalistica, atunci exista i
posibilitatea, la cerere, de a realize i o contraexpertiza, ce ar urma aceeasi procedura,
efectuata insa de alt psiholog-examinator. Problema care apare este aceea ca printre
conditiile de acuratete a acestei metode se numara i aceea potrivit careia subiectul trebuie
sa fie odihnit i relaxat i sa nu fi fost supus anterior unei indelungate ascultari sau
interogatorii. De aici rezulta i contradictia, i faptul ca intr-o atare situatie ar fi nevoie sa
treaca o anumita perioada de timp intre cele doua testari i s-ar ajunge la prelungirea inutila
a procesului i mai ales fara a avea certitudine. Iata inca un motiv pentru care testarea
poligraf nu poate fi incadrata la art. 64,

C. pr. Pen. Ca mijloc de proba, respectiv ca

expertiza criminalistica.
Suntem de acord ca n cazul testarii n vederea detectarii comportamentului
simulat se aplica regulile de la ascultarea invinuitului sau inculpatului i ca testarile se
efectueaza anterior inceperii urmaririi penale. Din aceste considerente, colonelul psiholog
Butoi Tudorel, considera ca cea mai potrivita denumire a documentului n discutie ar fi
aceea de raport de investigatie a comportamentului simulat 102. Autorul amintit aduce i
argumente n favoarea afirmatiilor sale. Astfel, n primul rand, activitatea desfasurata de
psihologul- examinator impreuna cu lucratorul de politie sau de procuratura, este aceea de
99

vezi T. Butoi, The. Butoi, op. cit., pg.120;


N. Volonciu, op. cit., pg.258;
101
vezi n acest sens bibliografie de Drept procesual penal. Probele.
102
T. Butoi, The. Butoi, op. cit., pg. 121;
100

SDGHFKGDF
diagnosticare a comportamentului persoanelor suspecte, daca acest comportament este
sincer sau nu referitor la intrebarile adresate. Prin urmare este vorba despre o activitate de
investigare de tip introspectiv, prin intermediul biodetectorului i a biodiagramelor pe care
aparatul le furnizeaza n legatura cu subiectul testat; n al doilea rand, investigarea vizeaza
comportamentul simulat al subiectului i nu vinovatia acestuia, care este de altfel o
chestiune de ordin juridic i nu psihologic sau psihofiziologic; n operatiunile de testare
subiectului examinat i se comunica de catre examinator faptul ca urmeaza a fi verificat n
legatura cu posibila sa implicare intr-o fapta penala, cu mentiunea ca pana la administrarea
probelor corespunzatoare beneficiaza de prezumtia de nevinovatie, deci i se comunica i
totodata determina pozitia procesuala posibila.
Raportul de ivestigatie cuprinde n principal rezultatele testarii, precum i
interpretarea acestora prin procedeul de conversiune a bioinformatiilor n probe de
vinovatie sau nevinovatie. Din punct de vedere structural, raportul cuprinde o parte
introductiva, continutul, concluziile i rezultatul conversiunii despre care vorbeam. n
partea introductiva se mentioneaza organul judiciar ce a solicitat efectuarea testarii, data
cand acesta s-a efectuat, numele i prenumele psihologului examinator, locul unde s-a
desfasurat, obiectul ei, datele de identitate ale persoanelor implicate i motivele ce au
determinat dispunerea masurii. Continutul raportului e reprezentat de datele de identitate
ale subiectului testat, rezultatl discutiei pre-test, consimtamantul la testare, rezultatul
obtinut n urma ei103. Urmeaza apoi concluziile testarii, practic esenta acesteia, n care este
cuprins i diasgnosticul comportamentului subiectului n raport cu interpretarea
biodiagramei, precum i posibilitatile de conversiune a bioinformatiilor n probe. La final
se prezinta rezultatul, obtinut n urma operatiei de interpretare.
Acest raport de investigare, dupa cum ii spune i numele, nu va fi anexat la
dosarul cauzei intocmit la sfarsitul urmaririi penale i deci nu este trimis nici procurorului
care supravegheaza urmarirea i nici instantei de judecata. Cu toate acestea, la cererea
procurorului i a instantei, documentul poate fi inaintat, avand un rol de orientare.
Concluzioneaza T. Butoi104 raportul de investigare a comportamentului simulat
desi necesita realizarea sa de catre un specialist n domeniul psihologiei, respectiv
operatiunilor, manoperelor i demonstratiilor specifice constatarilor tehnico-stiintifice, nu
implica i necesitatea juridica a promovarii sale ca mijloc de proba.
In ciuda celor afirmate mai sus, suntem totusi n prezenta unui document care
nu cunoaste o reglementare legala i deci intocmirea lui n-are o justificare legala.Aruncand
o privire peste un asemenea raport, i avand n vedere cele deja afirmate n acest sens,
103
104

vezi Cap.II al prezentei lucrari, vizand metodologia testarii la poligraf;


impreuna cu Th. Butoi, op. cit., pg. 190;

SDGHFKGDF
observam ca totusi se face trimitere la cateva texte de lege, cum ar fi art. 112, 113, 115,
C. pr. pen., cu precizarea ca in baza rezolutiei motivate i n conformitate cu art, am
procedat la testare subiectului - se da astfel o justificare cat de cat a acestei activitati n
conformitate cu dispozitiile legii.
Or textele respective fac referire la constatarile tehnico-stiintifice i procedura
corespunzatoare acesteia i am aratat deja ca n cazul de fata nu suntem n prezenta unei
asemenea constatari asa cum este ea reglementata n C. pr. pen. Atunci intelegem de ce se
utilizeaza oficial aceste texte de lege. Sa fie pentru a accentua credibilitatea rezultatelor
obtinute?
De asemenea raportul de investigatie, n acelasi context, face trimitere i la
art.259, alin.2 i art.260, din C.pen.105. Nu vedem temeinicia invocaraii acestor texte de
lege. n primul caz, cel al infractiunii de denuntare calomnioasa aceasta s-ar savarsi n
ipoteza data, de catre psihologul examinator. Insa art.259, alin.2, vorbeste despre probe
mincinoase i dupa cum am vazut, rezultatele poligraf nu sunt recunoscute pe cale legala
drept probe. Iar n cazul n care, eventual, psihologul examinator ar fi de rea-credinta n
interpretarea rezultatelor, realizand latura obiectiva a infractiunii n discutie, cum ar putea
cineva sa-i determine vinovatia, avand n vedere modalitatea n care se face ascultarea
subiectului, respectiv fara prezenta vreunei personae, intr-o camera izolata i fara
inregistrarea audio-video a discutiei106, iar subiectul activ al infractiunii trebuie sa fie unul
calificat: martor, expert sau interpret. n cel de-al doilea rand, nu se pune nici problema
aplicarii art.260 C.pen., cu referire la marturia mincinoasa. Singura referire posibila din
text il priveste tot pe psihologul examinator 107. Astfel examinatorul ar putea face afirmatii
mincinoase ori a nu spune tot ce stie cu privire la anumite imprejurari, ce rezulta n urma
testatarii. Insa art.260 C.pen. face referire la fapta martorului, ori specialistul examinator
nu este chemat ca martor n proces i nici nu poate participa n aceasta calitate la proces.
Constatarile sale sunt remise organului de urmarire penala sau instantei de judecata pentru
apreciere.

105

e vorba de reglementarea legala a infractiunii de denuntare calomnioasa art.259.,alin.2 : producerea ori ticluirea
de probe mincinoase, n sprijinul unei invinuiri nedrepte se pedepseste i respectiv infractiunea de marturie
mincinoasa;
106
avand n vedere n acest sens posibilitatea manipularii, n diferite modalitati, a subiectului de catre examinator,
precum i posibilitatea lipsei de experienta a acestuia. Se mai adauga i posibilitatea existentei altor factor frenatori,
pe care i-am amintit n prezenta lucrare;
107
nu putem vorbi de marturia mincinoasa a subiectului testat, fiinca avem n vedere momentul procesual al testarii,
n faza actelor premergatoare, cand nu se puna problema ascultarii martorilor n cauza i calitatea subiectului testat,
acesta face parte din cercul de suspecti intr-o cauza i nicidecum nu este martor. Argumentam n sensul afirmatiilor
noastre i din punct de vedere terminologic, exprimarea din textul analizat este: [...]in deplina cunostinta de
dispozitiile art.260 C.pen.[] am procedat la testarea subiectului;

SDGHFKGDF
In final, observam ca trimiterile facute la lege, n raport, nu sunt justificate,
deci testarii poligraf ii lipseste cadrul legal, o alta bresa n argumentarea legalitatii acestei
metode de investigare. De lege ferenda, mai ales avand n vedere rezultatele obtinute de-a
lungul timpului n laboratoarele de detectare a comportamentului simulat i rolul lor, de
multe ori hotarator, n orientarea activitatii de investigare a organelor judiciar penale, ar fi
necesara o reglementare speciala a acestei modalitati n cadrul fazei procesuale a actelor
premergatoare, asa cum se cunoasc n legislatia noastra i alte cazuri108. Ar fi o modalitate
de consacrare a unei tehnici utile, avand baze stiintifice i inacelasi timp s-ar elimina astfel
posibilitatea unor abuzuri sau a unor interpretari eronate.

1.4. Concluzii
In legatura cu valoare probanta a concluziilor desprinse n urma testarii
poligraf, s-a scris mult n literatura de specialitate din strainatate, avand n vedere ca faptul
ca poligraful a aparut i a fost utilizat aici inca din anul 1971.
Trebuie luat n considerare faptul ca problema analizarii testarii poligraf ca
mijloc de proba nu s-a pus nici o data n alte cazuri, n care s-a incercat detectarea
nesinceriatii persoanelor asculatate sau chiar detectarea nevinovatiei. Ne referim la
mijloace precum: hipnoza, electrosocul sau narcoanaliza, care sunt inadmisibile n primul
rand din punct de de vedere etic i apoi i juridic, incalcand principiul demnitatii umane,
dreptul la aparare al persoanei, precum i dreptul libertatii exprimarii persoanei, care n
toate aceste situatii este constrans. De pilda n cazul narcoanalizei se apeleaza la substante
psihofarmaceutice, cum ar fi preparatele barbiturice (amestec de bromhidrat de
scopolamine cu clorhidrat de morfina). Cunoscute i sub denumirea de serul veritatii,
preparatele barbiturice au ca efect obnubilarea cenzurii constiente a vointei, provocand o
stare de semi inconstienta (automatism oniric109).
In ceea ce priveste detectia comportamentului simulat, care are o baza
realmente stiintifica, trebui precizat faptul ca rezervele exprimate n legatura cu acceptarea
veridicitatii rezultatelor obtinute astefel i implicit acceptarea lor ca mijloace de proba,
pentru moment, se indreapta n doua directii principale110:
108

vezi Ghe.Mateut, op.cit., pg.30;


Pierre Bouzat, Jean Pinatel Traite de droit penal et criminologie, Ed. Dalloz, Vol.2, Paris, 1970;
110
Emilian Stancu, Criminalistica Ed. Actami, Bucuresti, 1995, pg.150;
109

SDGHFKGDF
a)

Din punct de vedere psihologic, se apreciaza ca actualele reglemetari n

domeniul poligraf sunt imperfecte; indicatorii utilizati n detectia nesinceritatii fiind


dependenti de manifestarile emotive, de forma simularii i de calea periferica a evidentierii
ei. De altfel este cunoscut faptul ca stresul emotional apare uneori i numai datorita
faptului ca persoana este supusa testarii, aflandu-se fata n fata cu reprezentatii autoritatii
i deci pe o pozitie subordonata acestora 111. De asemene, literatura de specialitate
evidentiaza o serie de factori, asa-numitii factori frenatori, care pot sa influenteze negativ
detectia simularii, mai ales ca acestia pot aparea i la persoanele sincere, inocente 112.
Analizand acestea, rasare aceeasi intrebare: putem sau nu sa ne bazam pe veridicitatea
metodei poligraf, ca metoda stiintifica? Se stie ca stiinta, este prin esenta obiectiva, i deci,
n consecinta, reprezinta cea mai apropiata cale de adevar. Intrand putin n profunzimea
subiectului, cum nimic nu este absolut, credem ca trebuie sa primeze umanul, fiindca n
alta situatie cineva ar trebui sa isi asume eroarea respectiv de a considera o persoana pe
nedrept vinovata de savarsirea unei anumite infractiuni;
b)

Din punct de vedere juridic, problema este un pic mai controversata. Astfel, se

poate face o delimitare a argumentelor pro i contra n sensul adminisibilitatii sau nu a


testarii poligraf ca mijloc de proba. Avand n vedere argumentele contra 113 putem mentiona
urmatoarele:
1) Testarea poligraf nu face parte din mijloacele de proba prevazute n art.64 C.pr.pen.,
mijloacele de proba fiind limitative enuntate de lege: declaratiile invinuitului sau ale
inculpatului, declaratiile partilor responsabile civilmente, declaratiile martorilor, n
scrisurile, mijloacele materiale de proba, constatarile tehnico-stiintifice, constatarile
medico-legale i expertizele114. Observam de asemenea, ca testarea tip poligraf nu poate
fi asimilata modalitatilor de ascultare a invinuitului sau inculpatului prevazute la art.6972 din C.pr.pen., din considerentele enuntate anterior de noi.
2) Testarea poligraf nu este nici o constatare tehnico-stiintifica din considerentul ca
potrivit art.112 din C.pr.pen. aceasta este dictata de necesitatea lamurii urgente a unor
fapte sau imprejurari de fapt, atunci cand exista pericolul disparitiei sau schimbarii unei
situatii date. De asemenea, daca am considera-o ca i constatare tehnico-stintifica,
potrivit art.113 din C.pr.pen.organul de urmarire penala ar trebui, pentru efectuarea ei,
sa puna la dispozitia specialistului materiale i date necesare, dar testarea poligraf se
111

rev. Time, articolul: The fine art of cateling for liars; a quick know-to-course for those who are frequently
deceived de John Loe, aprilie 2000, pg.59
112
vezi cap.III, din prezenta lucrare.
113
Acestea au fost exprimate, printre altii i de Dr. Vasile Berchesan, n studiul Unele consideratii privind valoare
probanta a testarii tip poligraf n activitatea organelor de urmarire penala, publicat n rev. Criminalistica nr3,
1999, pg. 14-15;
114
vezi I. Neagu, op.cit., pg 170;

SDGHFKGDF
efectueaza n realitate asupra persoanei banuitului, care nicidecum se incadreaza n
categoriile mentionate mai sus.
3) Desi nu este strict interzisa de lege, examinarea poligraf echivaleaza cu o incalcare a
prezumtiei de nevinovatie115, prevazuta de art.66 din C.pr.pen.si printre principiile de
drept enuntate n Constitutie.
4) Testarea poligraf constituie n schimb o valoroasa metoda de investigare extra judiciara
care ofera o serie de indici importanti cu privire la diferite aspecte ale cauzei i n
principal, cu privire la identitatea persoanei i respectiv gradul ei de implicare n
savarsirea unei infractiuni116.
Ar mai fi i alte argumente n sensul inadmisibilitatii ca proba a rezultatelor obtinute
la poligraf. De pilda, se pierde foarte mult timp n controversa ce apare n legatura cu acest
subiect i astfel se pierde esenta lui, ajungandu-se mai mult la o lupta intre orgoliile
specialistilor i autorilor n domeniu, decat la o evaluare obiectiva i pertinenta a faptelor.
Apoi n sistemul de drept American e necesar ca juratii sa evalueze corect i fara a fi
constransi faptele i probele ce le sustin, evitand situatiile incerte ce ar conduce la un
verdict gresit. Tot n sistemul de jurati, acestia, avand n vedere lipsa pregatirii lor juridice,
ar fi tentati sa achieseze la punctul de vedere al examinatorului care n fata lor i a instantei
ar aparea ca specialist n domeniu, deci credibil i de necontestat 117.
Fara indoiala ca au fost i autori care au sustinut necesitatea recunoasterii juridice a
valorii testarii cu detectorul de minciuni. Iata argumentele lor:
1)

In primul rand, art.64 din C.pr.pen., nu are caracter limitativ. Mijloacele de

testare au un profund suport stiintific i sunt procedee prin care se ajunge la descoperirea
unor probe. De exemplu, n urma activitatilor specifice testarii poligraf se ajunge la
descoperirea autorului118 faptei, rezultatul acesteia, putand fi admis ca punct de plecare n
identificare.
2)

Testarea foloseste mijloace tehnico-stiintifice necontestate; interpretarea

art.113, C.pr.pen., fiind relativa n opinia autorului citat anterior. De asemenea se considera
ca prin materiale i date trebuie intelese nu numai obiectele n materialiatea lor ci i toate
indiciile n cauza, inclusiv cele legate de persoana banuitului. De altfel, crede T.Butoi,
descoperirea autorului face parte, fara dubii, din activitatile de prima urgenta ale cauzei,
115

vezi sectiunea 2 din prezentul capitol;


E. Stancu, op.cit, pg.152; T.Butoi i I.The.Butoi, op.cit., pg.300; articolul Polygraph evidence n federal courts:
Should it be admissible? de David Gallai, publicat n American Criminal Law Review, winter 1999, pg. 87;
117
vezi articolul He said | she said how to keep liars out of Court de Jonathan Marin, publicat n American
Criminal Law Review, winter 1999, pg. 89;
118
autorii vorbesc despre descoperirea faptuitorului infractiunii ni se pare total eroanata i lipsita de legalitate
afirmatia, aceasta incalcand flagrand prezumtia de vinovatie. Semnalam i contradictia din fraza: se ajunge la
descoperirea autorului [] ca punct de plecare n identificare, T.Butoi i I.The.Butoi, op.cit. pg. 300;
116

SDGHFKGDF
fiind chemata sa duca la lamurirea unor fapte sau imprejurari ale cauzei (adica
descoperrirea autorului i probarea vinovatiei sale). Trecerea timpului fara descoperirea
autorului faptei conduce evident la modificari n situatia de fapt existenta la momentul
savarsirii infractiunii i chiar la disparitia unor mijloace de proba. Semnalam i de aceasta
data o contradictie n exprimare. Desi autorul se eschiveaza n a afirma ca testare ar putea fi
cinsiderata o constatare tehnico-stiintifica n temeiul prevederilor C.pr.pen., acest lucru
reiese evident din cele argumentae de domnia-sa. Ne surprinde inconsecventa acestuia care,
n lucrarea sa publicata n 1999 respinge categoric aceasta calificare, facand n acelasi timp
o propunere de lege ferenda n sensul denumirii rezultatelor obtinute n urma examinarii
precum i cuprinderea lor intr-un inscris final denumit raport de investigatie a
comportamentului simulat; pentru ca apoi n lucrarea sa publicata n 2001, acelasi autor sa
afirme ca metodologia de testare e admisa de lege, nefacand parte din ansamblul tehnicilor
prohibite de aceasta: o proba devine inadmisibila n masura n care legea o interzice n
mod expres. De asemenea vorbeste despre raportul de constatare tehnico-stiintifica
elaborat de psihologul examinator, raport care este supus apoi liberei aprecieri a organului
judiciar competent. Se acorda o valoare absoluta i o interpretare larga a art.68 C.pr.pen. 119
n acceptiunea autorului citat anterior, tot ce nu este interzis expres de lege este admisibil,
deci i examinare poligraf ar putea fi inclusa printre mijloacele de proba.
3)

Trimiterea la dispozitiile art.66, C.pr.pen. este fortata. Admitand ca cel testat la

poligraf este obligat, daca rezulta nesinceritatea sa, sa isi probeze nevinovatia, aceasta ar
insemna ca i alte activitati procesuale precum ascultarea, confruntarea, reconstituirea 120 ar
incalca prezumtia de nevinovatie; lucru care este inexact; se mentioneaza i faptul ca
utilizarea poligrafului se face numai cu consimtamantul subiectului testat i se insista inca
odata asupra competentei specialistilor examinatori.
4)

Se recunoaste valoare ei extrajudiciara, dar se remarca faptul ca n urma testarii

se obtin indicii pretioase cu privire la elementele constitutive ale infractiunii argument


care pledeaza pt includerea acesteia n randul mijloacelor de proba.
Se mai precizeaza tot n sensul admiteri poligrafului ca mijloc de proba, ca la data la
care a intrat n vigoare Codul de procedura penala (1 ianuarie 1969), tehnica poligraf nu era
introdusa la noi n tara i deci este normal ca legiuitorul nostru de atunci sa n-o fi avut n
vedere. Insa de la data respectiva au trecut totusi 30 de ani, timp n care legislatia
Romaniei, incluzand i codul de procedura penala, a fost i este n continua schimbare.
119

art.68, alin.1, C.pr.pen. : este oprit a se intrebuinta violente, amentintari ori alte mijloace de constrangere,
precum i promisiuni sau indemnuri n scopul de a se obtine probe
120
aceste proceduri sunt supuse reglementrilor legale specifice actelor procedurale, cu respecatrea principiilor de
drept i a drepturilor omului, asa cum sunt ele consecrate n Conventia Europeana a Drepturilor Omului.

SDGHFKGDF
Dupa parearea noastra, rezultatele obtinute n urma conversiei bioinformatiei,
reprezinta un pas important penstru stiinta n vederea cunoasterii psihicului uman i a
reactiilor sale diferite la diversi stimuli din exterior, deci beneficiaza de acreditarea
psihologilor i psihofiziologilor. Pe de alta parte insa, este o stiinta tanara inca i mai ales
subiectiva, datorita multiplilor factori ce influenteaza acuratetea rezultatelor obtinute i
deci este nevoie de timp i de munca de cercetare ptentru ca pe viitor sa se elimine tot mai
mult marja de eroare care exista n prezent i care lasa loc pentru intamplator. n domeniul
juridic, unde se vorbeste despre adevar i dreptate, despre vinovatie i nevinovatie, despre
condamnare sau libertate despre om n esenta i destinul acestuia, intamplatorul nu isi
poate gasi loc. Daca n-ar fi asa, o persoana ar trebui sa se bazeze prea mult pe propriul
noroc n fata organelor judiciare daca luam n considerare i imperfectiunile sistemului
nostru de drept121.
Ar reiesi de fapt ca sistemul nostru de drept este o loterie. Insa, procesul penal se
desfasoara inca de la inceput numai cu respectarea reglementarilor cuprinse n codul penal
i de procedura penala, precum i a principiilor de drept consecrate; dar intodeauna i n
orice situatii pot aparea imperfectiuni, i atunci rolul organelor care aplica legea este i
acela ca, pe cat posibil , sa le elimine mai degraba decat sa aproximeze pe baza lor. n
acest mod percepem utilizarea poligrafului ca mijloc investigativ n procesul penal i
nicidecum ca mijloc de proba.
Referindu-ne n continuare la probabilitatea pe care o instituie testare cu detectorul de
minciuni, avem n vedere statisticile care s-au facut n domeniu. E vorba de o marja de
eroare de 10- 20% n privinta acuratetei rezultatelor obtinute, n concluzie inseamna 8090% sansa ca un vinovat sa fie identificat inca din faza actelor premergatoare. Insa tot la fel
inseamna ca cei 10-20% de nevinovati detectati totusi ca nesincer, sa fie judecati i poate
chiar condamnati intr-un proces pentru o fapta pe care nu au savarsit-o. Asta este n fapt
problema care se ridica din punct de vedere juridic n legatura cu utilizarea poligrafului
lasand la o parte admiratia pe care, pe drept cvand o incerca majoritatea pentru o tehnica
noua care a reusit sa invinga omul. Nu se poate creea drept numai pe baza entuziasmului
unor specialisti n domeniu ci se pot doar trasa niste linii pana unde ne putem folosi, legal,
de acest mijloc. Fiindca n cazul unei erori judiciare regretabile, i care a avut la baza
condamnari rezultate din folosirea poligrafului, ne intrebam oare cine is va asuma riscul
nevinovatiei unei personae condamnate?

121

Avem n vdere aici n primul rand faptul ca, judecatorul roman hotareste potrivit normelor legale aplicabile n
fiecare materie n parte care trec insa prin filtrul intimei sale convingeri. i dupa cum am mai spus propria
convingere tine de subiectivismul fiecarui magistrate n parte.

SDGHFKGDF
Totodata, avand la dosar o proba de vinovatie sau nevinovatie de acelasi fel i
aflandu-se n fata unei cauze lipsite de alte probe (simple coincidente), judecatorul va trage
usor o concluzie i va hotari fara a analiza mai bine i celelalte probe stranse la dosar, fie
ele insuficiente. i n acest caz se observa finalitatea mai degraba daunatoare decat
folositoare a tehnicii poligraf, privita din perspectiva probatoriului penal.
Parerea majoritara este ca doecamdata tehnica poligraf este inexacta i cel mult
putin mai convingatoare decat sansa; fapt pentru care majoritatea statelor lumii, n care se
folseste poligraful n cursul procesului penal, nu este admisa ca mijloc de proba. Spunem
majoritatea fiindca au fost i cazuri de exceptie, de exemplu n SUA n 20 de state prin legi
federale s-a admis utilizarea poligrafului n cursul urmarii panale 122. De asemenea n
Japonia, unde este utilizat frecvent poligraful, instantele au tinut sema n solutiile
pronuntate de rezultatele obtinute de aceasta tehnica. Chiar i n Romania avem situatii n
care testarea poligraf a fost admisa pentru formarea convingerii intime a instantei 123.
Desi ramane inca o problema controversata, tehnica poligraf poate fi utilizata, dupa
parerea noastra, n sprijinul justitiei insa doar n sens orientativ; n situatii speciale pentru a
largi cadrul de investigare n ancheta penala; bineinteles cu respectarea legii i a
principiilor de drept.
2. Prezumia de nevinovie i aplicabilitatea sa n domeniul poligraf
2.1. Prezumia de nevinovie n lumina Conveniei Europene a Drepturilor
Omului
Prezumtia de nevinovatie a fost instituita pentru prima data ca regula de drept
n secolul al XVIII-lea n legislatia SUA i apoi consacrata definitiv n Declaratia
drepturilor omului i cetateanului din anul 1789. Ulterior a fost inscrisa n Declaratia
Universala a Drepturilor Omului adoptata de Adunarea Generala a ONU, din 10 decembrie
1948, cu recomandarea de a fi inserata n legislatiile nationale ale statelor. Art. 11 din acest
act prevede ca: orice persoana invinuita a fi savarsit o infractiune este prezumata
nevinovata atata timp cat vinovatia sa nu a fost stabilita intr-un proces public cu asigurarea
garantiilor necesare apararii.

122
123

Articolul Pandoras box de David E. Kaplan, rev. US News & World Report, iunie 11, 2001, pg.20;
vezi sentinta penala nr. 127|1977 a Tribunalului Cluj;

SDGHFKGDF
Ulterior prezumtia de vinovatie a fost inclusa n mai multe documente 124. Este
vorba de Pactul International cu privire la drepturile civile i politice 125, din 16 decembrie
1966 adoptat de Adunarea Generala a ONU; apoi n 1950 Consiliul Europei adopta
Conventia pentru apararea drepturilor omului i a libertatilor fundamentale; prezumtia de
nevinovatie a mai fost recunoscuta i de al VI-lea Congres International de drept penal,
reunit la Roma n 1953.
Conventia Europeana de la Strasburg, elaborata ca o expresie a statelor europene de a
asigura respectarea principiilor enuntate n Declaratia Drepturilor Omului din 1948,
prevede n art.6, pgh.2: orice persoana acuzata de o infractiune este prezumata nevinovata,
pana ce vinovatia sa va fi legal stabilita.
Acest principiu de drept a primit i o consacrare interna, e vorba de cuprinderea lui n
codul de procedura penala la art.66, care prevede ca: invinuitul sau inculpatul nu este
obligat sa probeze nevinovatia sa. De asemenea Constitutia Romaniei la art.28, alin.28
statueaza ca: [] pana la ramanerea definitiva a hotararii judecatoresti de condamnare,
persoana este considerate nevinovata.
Dar prezumtia de nevinovatie nu reprezinta o simpla regula de probatiune, cum
reiese din formularea art.66, C.pr.pen. i nici nu poate fi rezumata doar la garantarea
libertatii persoanei, fapt care ar rezulta din art.23, din Constitutie, ci reprezinta un drept
fundamental126 i o garantie procesuala ce asigura integritatea persoanelor cercetate i
realizarea celorlalte drepturi fundamentale ale omului. Prin adoptarea prezumtiei de
nevinovatiei ca principiu de baza a dreptului procesual penal se produc o serie de
restructurari ale procesului i ale conceptiei organelor judiciare. Avem n vedere127:
a)

vinovatia se stabileste n cadrul unui proces i cu respectare garantiilor

procesuale, petru ca simpla invinuire nu inseamna i vinovatia persoanei ;


b)

sarcina probei revine organelor judiciare, interpretare dovezilor facandu-se n

fiecare etapa a procesului penal;


c)

la adoptarea unei hotarari definitive de condamnare, prezumtia de nevinovatie

este rasturnata cu efecte erga omnes.


Privita tot din perspectiva principiilor de drept procesual penal, prezumtia de
nevinovatie garanteaza respectarea libertatii i integritatii persoanei, astfel incat invinuitul
sau inculpatul nu este obligat sa probeze nevinovatia sa, iar cand exista probe de vinovatie
are dreptul sa probeze lipsa lor de temeinicie.
124

Adrian St. Tulbure Prezumtia de nevinovatie. Contributii la integrarea Europeana, Ed. Red, Sibiu, 1996 pg. 46;
acest act a fost ratificat de Romania prin Decretul nr. 212|1974;
126
A.St.Tulbure, op.cit. pg.66;
127
A.St.Tulbure, op.cit. pg.72-72;
125

SDGHFKGDF
Prezumtia de nevinovatie protejeaza persoana n procesul penal impotriva
arbitrariului, n stabilirea i tragerea ei la raspundere penala. Principiul nu trebuie
considerat ca o atestare a pozitiei morale a pozitiei morale a unei persoane, intrucat ar fi
lipsit de temei i opus uneori realitatii ca o norma juridica sa confere onestitate ireprosabila
cuiva. Practic, se ofera garantarea juridica a faptului ca nimeni nu va fi tras la raspundere
penala i sanctionat discretionar, iar atunci cand este invinuit de savarsirea unei infractiuni
se va urma o procedura juridiciara prin care sa se stabileasca existenta sau inexistenta
vinovatiei sale. De asemenea, n procesul penal, trebuie sa se acorde protectie juridica
invinuitului sau inculpatului, pentru ca aceasta sa nu fie pus intr-o pozitie de inferioritate
nici fata de organele judiciare i nici fata de celelalte parti n proces.
De fapt codul de procedura prin instituirea aceastei prezumtii nu a incercat sa-l
incurajeze pe cei care incalca legalitatea prevederilor sale i nici sa duca la concluzia ca
aceasta presupunere ar putea sa fie mentinuta i n cazul unor situatii deplin dovedite, n
conditiile legii128. Din contra prezumtia de nevinovatie fiind o prezumtie relativa 129 e
admisa proba contrara respectiva dovedirea vinovatiei. Dovedirea vinovatiei se poate face
numai cu probe certe n lipsa acestora inclupatul neputand fi condamnat. Lipsa probelor
sigure poate duce la situatii de indoiala, aplicandu-se n acest sens regula de drept
consacrata deja in dubio pro reo, respective ca indoiala profita inculpatului; aceasta pe
buna dreptate, deoarece pentru a retine vinovatia unei personae i a pronunta condamnarea
ei, instantele trebuie sa se bazeze pe niste probe neindoielnice, categorice. La pronuntarea
unei hotarari instanta nu se poate bizui pe probabilitate, ci doar pe certitudine 130. n caz
contrar, dupa cum afirma Dr. A. St. Tulbure131, persoana nevinovata ar putea sa fie astfel
victima unor abuzuri din partea organelor judiciare sis a fie supusa unor represalii
nedrepte n lupta societatii impotriva criminalitatii.
Asa apare ca absolut necesara nevoia reglementarii i aplicarii practice a prezumtiei
de nevinovatie. O ratiune suplimentara n sprijinul acestei idei se deduce dintr-o constatare
ce se refera la opinia publica. Asta pentru ca, orice persoana cercetata apare n ochii celor
din jur cel mai adesea ca vinovata i de aici decurg o serie de consecinte care merg de la
respingere, izolare de colectivitate pana la acte de reprobare prin limbaj sau chiar violenta.

128

Nicolae Volonciu, Drept procesual penal, Universitatea din Bucuresti, Vol.1, Bucuresti, 1987 pg. 59-60;
vezi n acest sens: Gr. Theodoru i Lucia Moldovan, Drept procesual penal, Ed Didactica i Pedagogica,
Bucuresti 1979, pg. 123-124; Doru Pavel Consideratii asupra prezumtiei de nevinovatie, Revista romana de drept,
anul XXXIV, nr.10, 1978, pg. 10; Ion Neagu, Tratat de procedura penala, Ed. Pro Bucuresti, 1997 pg. 264; Petre
Buneci, Drept procesual penal, Ed Fundatiei Romania de maine, Bucuresti, 2001, pg. 118; Ghe Mateut op.cit.
pg. 42;
130
Matei Basarab, Drept procesual penal, Universitatea Babes-Bolyai, Facultatea de drept, editia a II-a, Cluj
Napoca, 1973, pg. 77;
131
vezi op.cit pg. 34;
129

SDGHFKGDF
Ar insemna n aceste conditii ca prezumtia de nevinovatie sa atraga o activitate
unilaterala de invinuire cu convingerea preconceputa a vinovatiei persoanei banuita,
convingere, care nu ar putea fi inlaturata decat prin dovedirea neindoielnica de catre
invinuit a nevinovatiei sale; nestiinta sau lipsa de interes a aacestuia poate conduce la
nerealizarea disculparii sale132.
Din cele reliefate mai sus rezulta ca exista o contradictie intre afirmatia nevinovatiei
invinuitului pana ce nu se dovedeste vinovatia sa 133 potrivit legii i respectiv obligatia
organului de cercetare de a incepe urmarirea penala impotriva unei persoane, daca are date
suficiente n acest sens. Cum ar putea atunci procurorul sa-l considere vinovat pe invinuitul
trimis n judecata tocmai pe considerentul ca s-a convins de nevinovatia sa? Insa prezumtia
de nevinovatie nu cere asa ceva, ci doar ca vinovatia celui adus n fata instantei sa fie
dovedita.
In sensul absurditatii prezumtiei de nevinovatie s-a exprimat i autorul Italian V.
Manzini, n lucrarea sa Trattato di diritto processuale penale italiano, statuand ca
aceasta constituie o stranie absurditate a spiritului galic i nimic mai paradoxal i
irrational. Acelasi autor explica ca admiterea regulii potrivit careia sarcina dovedirii
vinovatiei revine acuzatorului, se intemeiaza nu pe prezumtia de nevinovatie, ci pe o regula
generala, potrivit careia cel ce sustine o pretentie n justitie trebuie sa o i dovedeasca 134. n
acelasi sens, afirmand ca n procesul penal nu exista prezumtie de nevinovatie, ci reguli
stricte de probatiune se exprima i autorii Vasile Dongoroz i Ion Tanoviceanu 135.
Contradictia despre care vorbeam anterior formeaza i obiectul unei dispute la nivel
conceptual. Este vorba despre conceptia liberala care sustine n legatura cu prezumtia
inocentei136, ca e mai bine sa scape 100 de vinovati decat sa fie condamnat un singur
nevinovat, i conceptia autoritara care pune interesele societatii mai presus decat cele ale
individului. Ne raliem conceptiei liberale i celor care implicit sustin principiul prezumtiei
de nevinovatie, fiindca altfel s-ar ajunge la o eroare judiciara absoluta; condamnarea unui
nevinovat.
Pornind de la aceasta ultima idee vom discuta n continuare daca testarea la poligraf
respecta sau nu prezumtia de nevinovatie, consacarata i n legislatia noastra ca un
principiu fundamental de drept

132

Gr. Theodoru Principiul procesual al prezumtiei de nevinovatie, revista Studii i cercetari juridice anul 24, nr.
1, 1979, pg. 36;
133
vezi Ghe. Mateut, op. cit., pg. 42-43, n legatura cu xceptia de neconstitutionalitate ridicata cu privire la
prevederile art. 40, alin. 4, din Legea nr. 23/1969;
134
Gr. Theodoru, op. cit., pg. 38;
135
vezi Tratat de drept i procedura penala, vol V, Bucuresti, 1927, nr. 54247, pg.66;
136
vezi Traian Pop, Drept procesual penal. Partea introductiva, vol. I, Bucuresti, 1946, pg. 350-351;

SDGHFKGDF

2.2. Prezumia de nevinovie n lumina examinrii cu tehnica poligraf


Pornind de la art.6, pgh.2, CEDO, Curtea Europeana a Drepturilor Omului a definit
notiune de prezumtie de nevinovatie n cauza Minelli vs Elvetia (1983)137. Astfel: fara ca
vinovatia unei persoane sa fie stabilita n mod legal i fara ca acea persoana sa fi avut
prilejul de a exercita dreptul sau la aparare, o hotarare judecatoreasca referitoare la ea
reflecta sentimentul ca este vinovata. De asemenea Curtea Europeana a Drepturilor
Omului, a enumerat criteriile necesare aprecierii respectarii dispozitiilor art.6(2), din
CEDO, n cauza Barbera Messegue i Jabardo vs Spania (1988) 138: [] membrii
tribunalului nu pornesc de la idea preconceputa ca cel invinuit a savarsit actul incriminat;
sarcina probei revine acuzarii, iar dubiul profita celui acuzat. n afara de aceasta, ii revine
acuzarii sa indice celui interesat despre ce indatoriri este vorba, n scopul de a-i da prilejul
sa isi pregateasca i prezinte apararea i sa infatiseze probe suficiente pentru a constitui
temeiul unei hotarari de declarare a vinovatiei.
Raportandu-ne la subiectul care ne interseaza, testarea poligraf, i privindu-l din
perspectiva prezumtiei de nevinovatie, se pot formula doua opinii contrare. Una, ca
exprimarea nu incalca prezumtia i n sustinearea careea se porneste n principal de la ideea
ca poligraful, n primul rand, detecteaza sinceritatea sau nesinceritetea subiectului i nici
decum vinovatia sau nevinovatia sa. De asemenea, nefiind un mijloc legal de proba, nu se
pune problema folosirii rezultatelor astfel obtinute n instanta deci nu exista pericolul de a
viola vreun principiu de drept. i apoi mai exista i alte situatii care ar putea fi considerate
drept o incalcare a prezumtiei de nevinovatie, cum ar fi imbracamintea la care este obligat
arestatul preventiv sau catusele pe care acesta trebuie sa le poarte chiar anterior
condamnarii sale. Dupa cum am precizat deja, aceste metode au fost declarate
neconstitutionale i deci prin asimilare am putea sa le extrapolam i n domeniul poligraf.
Insa testarea la poligraf reprezinta un mijloc de investigatie n cursul unei anchete penale i
nu acuzare, deci subiectul supus examinarii nu este obligat la proba contrariului139.

137

n aceasta cauza petitionarul s-a plans de faptul ca i-ai fost inputate 2/3 din cheltuielile ocazionate de instructia i
desfasurarea unui process penal care s-a suspendat ulterior deoarece s-a constata ca actiunea era prescrisa. Minelli a
considerat ca pedeapsa aplicata lui s-a bazat pe suspiciune i nu pe stabilirea vinovatiei sale, fapt ce a dus la
incalcarea prezumtiei de vinovatie. Curtea a fost de acord i a admis cererea; vezi n acest sens Doina Micu,
Garantarea drepturilor omului, Ed. All Beck, Bucuresti 1998, pg. 79-80;
138
Doina Micu, op.cit. pg. 80;
139
n acest sens T.Butoi, Alex. Butoi, I.The.Butoi, op.cit. pg. 10;

SDGHFKGDF
In realitate insa examinarea poligraf, de cele mai multe ori, este considerate o
veritabila proba de vinovatie140. Folosirea poligrafului duce la inversarea sarcinii probei,
deoarece acuzatorul e descarcat de obligatia care incumba n mod normal, aceea de a cauta
probe, fapt ce vine n contradictie cu prevederile CEDO. Practic, prin aceste mijloace asazis stiintifice, banuitul furnizeaza indicii pe baza carora se autoacuza, fapt care nu este
prevazut de nici un text legal141. i din punct de vedere psihologic se cunoaste ca n
cabinetul de ancheta, fata n fata cu reprezentatii autoritaii o persoana isi manifesta stresus
emotional n mod vadit. A socoti aceasta manifestare drept semn de vinovatie inseamna a
face o mare gresala, tot asa de mare ca i atunci cand am afirma ca siguranta de sine,
promtitudinea, corectitudinea raspunsurilor date sunt indicii de nevinovatie142.
Un alt aspect al problemei vizeaza refuzul persoanei de a se supune testarii poligraf,
fapt ce rezulta din posibilitatea banuitului de a-si da sau nu consimtamantul la examinare.
Inrebarea pe care ne-o punem n legatura cu acest aspect este daca intr-adevar o persoana
care refuza sa se supuna testului indiferent de motive, nu va fi considerate automat
vinovata sau suspectata ca fiind vinovata n cauza? n aceste conditii consimtamantul ei la
examinare nu mai are nici o valoare, din contra constituie o autoacuzare, chiar daca acest
fapt nu este legal sau moral. Raspunsul nostru este intra-adevar un refuz echivaleaza cu o
autoacuzare, fapt ce contravine reglementarilor nationale i internationale n materie; un rol
determinant n acest caz avandu-l i opinia publica, de cele mai multe ori neinstruita juridic
i care din aceasta cauza da un verdict pripit i nefundamentat, care are insa o influenta
negativa asupra mersului i finalitatii procesului penal. De aceea consideram cel putin
periculoasa posibilitatea refuzului testarii, desi ni se pare singura modalitate de
admisibilitate a tehnicii ca mijloc de investigatie n procesul penal.
Dupa parerea noastra invalcarea prezumtiei de nevinovatie prin examinarea la
poligraf nu poate fi justificata nici de aplicarea principiului subsidiar n dubio pro reo.
Pentru ca aceasta regula sa fie aplicabila se cere sa existe cu adevarat o indoiala.
Exista astfel indoiala atunci cand din coroborarea tuturor probelor apare posibila atat
existenta vinovatiei, cat i a nevinovatiei, fara insa ca una dintre aceastea sa se desemneze
cu certitudine. De asemenea e prezenta indoiala cand textul legii e supus mai multor
intelesuri. Este modalitatea prin care, aplicand principiul prezumtiei de nevinovatie,
judecatorul alege solutia nevinovatiei, ca o aplicatie a conceptiei liberale de care am
amintit.
140

T.Butoi se exprima n sensul ca: cauza stresului emotional se afla n proba de vinovatie, dupa cum n proba de
nevinovatie se afla i cauza stresului emotional al persoanelor nevinovate;
141
vezi A. St. Tulbure, op.cit. pg. 159;1
142
Bogdan Tiberiu Curs de psihologie judiciara, Litografia Invatamantului Bucuresti, 1957, pg. 165;

SDGHFKGDF
In consecinta nu se poate vorbi de indoiala atunci cand faptele nu sunt dovedite sau
cand exista dovezi contrare. Judecatorul nu poate hotari decat bazandu-se pe probe certe i
neindoielnice143. Asadar eventuala indoiala, care s-ar naste n cazul; examinarii la poligraf
i care este prezenta n toate situatiile, ar trebui sa profite celui suspectat. Insa, acest
principiu nu e aplicabil n cazul de fata, dat fiind faptul ca legiuitorul il foloseste n legatura
cu probele i dupa cum am conchis anterior, poligraful nu e mijloc de proba n codul nostru
de procedura penala. Si, oricum, daca s-ar aplica n speta, ar duce practic la inutilitatea
poligrafului ca metoda stintifica de investigare n proces, deoarece rezultatele obtinute sunt
intodeauna indoielnice.
2.3. Concluzii
Suntem de parere ca, adoptandu-se prezumtia de nevinovatie, vinovatia unei personae
nu se poate stabili n concret pe o probabilitate mai mare sau mai mica de vinovatie, fiind
necesara certitudinea absoluta144. i dupa cum am vazut aceasta este imposibil de atins prin
utilizarea tehnicii poligraf.
Ne raliem astfel opiniilor potrivit carora testarea poligraf incalca prezumtia de
nevinovatie, deoarece simpla invinuire, suspiciune sau sustragere de la testare nu
echivaleaza cu stabilirea vinovatiei, ci asupra acesteia se va statornicii numai printr-o
hotarare definitiva a intantei de judecata.
Daca nu am accepta acest punct de vedere am fi practic intr-o situatie similara cu
aceea petrecuta n perioada comunista cu privire la prezumtia de nevinovatie 145. Astazi insa,
sistemul juridic a cunoscut o evolutie pozitiva, n sensul acordarii prioritatii drepturilor i
libertatilor individuale n detrimental statului; asadar nu se mai poate vorbi azi de o justitie
elaborata anticipat. Consideram insa ca utilizarea tehnicii poligraf nu tine cont n totalitate
de principiile fundamentale de drept i respectiv de masura care stiinta contemporana poate
servi la demonstrarea fara echivoc a adevarului146.

143

n sprijinul acestei idei vezi Doru Pavel op.cit., pg. 13, Gr. Theodoru, articolul citat, Traian Pop op.cit. pg. 349;
A.St. Tulbure, op.cit. pg. 44;
145
in acea perioada temeiul oricarei desfasurari a procesului penal era anihilat practic de un sistem procesual care
nega dreptul de aparare n faza de urmarire penala i ii punea pe judecatori n fata unor dosare cat se poate de
minutios pregatite Victor Duculescu, Protectia juridical a drepturilor omului mijloace interne i
internationale, Ed. Lumina lex, Bucuresti 1998, pg. 41;
146
Prezent i perspectiva n stiinta criminalistica, M.I., I.G. al Militiei, Institulul de criminalistica, Serviciul
editorial i cinematografic, Bucuresti, 1979, pg. 19;
144

SDGHFKGDF
3. Tehnica poligraf o modalitate de constrngere a suspectului?
3.1. Reprezint poligraful un mijloc de constrngere psihic a persoanei?
Aproape toate sistemele juridice i din ce n ce mai mult practica infaptuirii
justitiei n speta i activitatea de ascultare a invinuitilor (inculpatilor) consacra cu fermitate
un loc important respectului demnitatii, drepturilor i libertatilor persoanei umane.
Astfel n conformitate cu art.68, C. pr. pen.: este oprit a se intrebuinta
violente, amenintari, ori alte mijloace de constrangere[] n scopul de a se obtine probe.
Metodologia de investigatiei cu ajutorul tehnicilor de detectie ofera azi serioase
argumente juridice potrivit carora nu exista nici un fel de motive care sa justifice incdrarea
acesteia n legislatiile care stipuleaza ca prohibite mijloacele de constrangere. Astfel, nu se
pot face apropieri intre tehnicile de detectie ale stresului emotional i violentele,
amenintarile, relele tratamente ori alte mijloace de constrangere similare intrucat acestea
din urma sunt exercitate n mod constient n scopul infrangerii volitive a invinuitului
realizand mecanisme ale durerii fizice i a le suferintei psihice a acestuia pana la caderea i
abandonarea sa n incapacitatea de a nega faptele. Din acest punct de vedere utilizarea
tehnicilor poligraf ni se pare a fi ocrotita de lege, caci continutul art.68, nu contine implicit
sau expres specificarea de interdictie a tehnicilor de detectie.
In acceptiunea expresiei ori alte mijloace de constrangere tehnica de detectie
poligraf nu poate fi inclusa din doua motive:
a)

aceasta expresie trimite catre modalitati i mijloace de felul celor n mod

expres mentionate , anume violente, amenintari, care credem ca n textul de lege au tocmai
caracter exemplificativ;
b)

apoi tehnicilor de detectie a comportamentului simulat nu le poate fi proprie

constrangerea, intrucat se cuvine a se sti ca examinarile de acest gen nu se pot realiza decat
n urma obtinerii consimtamantului scris al invinuitului; participarea voluntara a acestuia la
testare fiind o conditie care intereseaza nu numai juridicul, dar i tehnicul, metodologia de
testare neputand fi aplicata decat cu acesta conditie, respectiv a realizarii unui dialog liber
intre subiect i examinator. Consimtamantul trebuie sa fie rezultatul adeziunii subiectului la
metoda, astfel ca examinatorul este obligat sa-i explice anterior inceperi efective a testarii
modul de functionare a aparatului, fundamental stiintific al metodei, scopul examinarii, sa-i
citeasca intrebarile ce-i vor fi puse i sa-i dea orice alte explicatii necesare bunei
desfasurari a testarii.

SDGHFKGDF
Deci, ca i n celelalte cazuri i cu privire la acest aspect al prblemei exista pareri pro
i contra. Vom incepe prin a le evidentia pe acelea potrivit carora, prin tehnica poligraf, nu
sunt lezate valori umane importante i deci nu se pune problema constrangerii subiectului
testat. Este vorba bineinteles despre constrangerea psihica a persoanei i nu despre cea
fizica. Dupa cum am precizat deja exista voci147 care sustin ca prin utilizarea poligrafului se
incalca dispozitiile art.68, C. pr. pen. Argumentele juridice potrivit carora nu exista nici un
motiv care sa justifice incadrarea acesteia n prevederile articolului mentionat le-am
evidentiat anterior. Autorul n cauza insista asupra faptului ca fara consimtamantul
persoanei testate nu putem vorbi de o testare poligraf valabila nici juridic i nici
metodologic.
Din punct de vedere juridic darea consimtamantului constituie temeiul conform
caruia persoana dispune libera, nesilita i neinfluentata n vreun fel, n deplina cunostinta
de cauza i a propriilor sale drepturi 148. Consimtamantul persoanei ar putea fi insa viciat,
prin explicatiile examinatorului, daca acestea sunt incomplete i tendentios neclare;
adaugand la aceasta i faptul ca, desi valabil i necesar, consimtamatul persoanei, n
virtutea faptului ca poligraful n-are valoarea unei probe, este irelevant sub acest aspect;
dupa parerea noastra rolul acestuia fiind exagerat.
Un alt argument n favoarea legalitatii metodei il reprezinta faptul ca aceasta tehnica e
incapabila de a dirija n vreun fel capacitatile volitive, cognitiv-afective i de autocontrol
ale subiectului, mai precis nu se recurge la sugestia psihica a persoanei de catre examinator,
la fel ca n cazul altor metode ca: hipnoza, narcoanaliza, etc. Subiectului nu i se sugereaza
raspunsurile ci dimpotriva, i se indica sa raspunda asa cum voieste el, dispunand dupa
bunul plac de disponibilitatile fondului intern al constiintei sale. Se considera chiar ca orice
apropiere intre tehnica detectarii comportamentului simulat i metodele de constrangere
psihica este fortata i tendentioasa. Poligraful nu poate fi considerat nici un mijloc de
intimidare, care ar putea sili persoana sa marturiseasca, sub efectul acestei constrangeri,
fapte pe care altfel nu le-ar fi recunoscut, fapte neadevarate. Aceste acuzatii la adresa
poligrafului sunt nefondate stiintific. n opinia lui T. Butoi, poligraful este un mijloc de
detectare a urmelor biologice ale unui eveniment, urme ce sunt inmagazinate sub forma de
amintiri (clisee cognitive) la nivelul sistemului cognitiv. Amintirile nu pot fi detectate n
mod direct, dar organismul reactioneaza la ele, aceste reactii fiind inregistrate la poligraf
oricat de mici i neaparente ar fi ele.

147

vezi T. Butoi, Crima sub lupa detectorului de minciuni, Edit press Mihaela SRL, Bucuresti, 1997, pg. 71-74;
anterior n cadrul discutiei pre-test, examinatorul ii comunica subiectului toate drepturile de care dispune chiar i
posibilitatea de a-si retrage consimtamantul n orice etapa a desfasurarii examinarii, cu efectul incetarii acesteia;
148

SDGHFKGDF
Rigurozitatea metodologiei depinde insa i de factorii frenatori, despre care vom
vorbi n lucrare

la capitolul

privind aspecte

psihologice

legate

de detectia

comportamentului simulate la poligraf. n situatiile mentionate acolo actul de vointa este


deformat, fiindca s-a produs sub imperiul constrangerii.
In procesul de determinare a vointei subiectului a intrat deci ca o forta inhibitiva
precumpanitoare, starea psihica provocata prin amenintare, adica temerea ca raul care
amentinta se va produce. Sub imboldul acestei stari de tulburare psihica, vointa nu s-a mai
putut determina n conditii normale, procesul volitiv a fost deformat prin constrangerea
fireasca pe care a exercitat-o groaza, frica sau disperarea celui amenintat, automatizate i
galvanizate de instinctual de conservare149. E stiut faptul ca n timpul ascultarii, ca act
procesual, examintorul poate folosindu-se de sugestie sa dirijeze raspunsurile persoanei.
Este i aceasta o forma de constrangere psihica a persoanei.
Faptul ca acest lucru prin extrapolare se petrece i n cazul examinarii la poligraf , nu
trebuie, dupa parerea noastra sa fie expres prevazut de lege. i nici atat prin orice alte
mijloace de constrangere leguitorul nu s-a gandit sa le infazeze pe cele deja enumerate, ci
din contra a mers cu rationamentul mai departe, la eventualele metode de obtinere a unor
declaratii, care probabil prin evolutia fireasca a stiintei i tehnicii vor aparea. Intr-adevar, ni
se pare ca investigarea prin tehnica poligraf e una din aceste metode vizate indirect de catre
legiuitor la intocmirea art.68, C.pr.pen. Nu intodeauna functioneaza principiul conform
carea tot ce nu e interzis expres de lege e admisibil. La fel i n domeniu poligraf, chiar
daca aceasta nu este prevazut expres n art.68, la momentul intocmirii acestuia tehnica
poligraf nici nu aparuse n Romania, deci este imposibil ca ea sa fi fost reglemetata legal la
acea data.
Darea consimtamantului celui testat capata o valoare absoluta n sensul interpretarii
examinarii ca un mijloc perfect legal i n conformitate cu prevederile CEDO 150 i cele din
dreptul international. n realitate pot exista imprejurari de asa natura incat consimtamantul
sa fie viciat, adica persoana san u cunoasca cu adevarat obiectul i metodologia examinarii,
desi aceasta intra n atributiile obligatorii ale examinatorului. Se insista iarasi pe nonstresul
subiectului testat deci n consecinta asupra acuratetii rezultatelor obtinute. Dupa parerea
noastra acest fapt e cel putin idealist i nu constientizeaza pe deplin miza testarii atat pentru
subiect luat individual cat i pentru desfasurarea ulterioara a procesului penal.
Sustinand teza ca poligraful e un mijloc de intimidare a persoanei i deci de
constrangere psihica a acesteia, iata i alte opinii n acest sens. Spicuim din revistele
149

Vintila Dongoroz Drept penal, Asociatia Romana de Stiinte Penale i Ed. Sociatatii Tempus, Bucuresti, 2000,
pg. 350;
150
vezi n acest sens art.3 din Conventie;

SDGHFKGDF
europene i americane: cinicii spun ca poligraful este folosit doar pentru a-i intimida pe
suspecti. Scopul examinarii este de a demonstra ca aparatul nu poate fi pacalit i pe de alta
parte de a-i face pe oameni sa creada ca nu au nici o sansa de scapare decat sa
marturiseasca ceea ce li se cere de examinator151. S-a vehiculat i opinia potrivit careia
informatiile obtinute la poligraf, prin frica sau intimidare, sunt practic compromise, mai
ales daca suspectul percepe testarea ca pe un procedeu infailibil. De asemenea potrivit
Societatii Profesionale a Oamenilor de Stiinta i Inginerilor

152

poligraful nu este folosit

pentru mentinerea securitatii i a identificarii spionilor ci mai degraba ca un instrument prin


care se exercita controlul politic prin intimidare153. Potrivit altei opinii, metoda poligraf se
deda arbitrariului aducand totodata atingere i demnitatii umane.
Asadar, n urma analizei argumentelor pro i contra n materie de constrangere,
credem ca desi nu este expres prevazut n art.68, C.pr. pen. printre mijloacele de
constrangere prohibite de lege, detectorul de minciuni, prin modalitatea sa specifica de
utilizare, lasa loc posibilitatii folosirii diferitelor forme ale constrangerii psihice asupra
subiectului testat. Acestea se resfrang automat i asupra veridicitatii i implicit a legalitatii
metodei poligraf.
3.2 Integritatea demnitii umane fa n fa cu tehnica poligraf
Demnitatea umana reprezinta o trasatura dominanta a personalitatii umane,
avand n vedere functiunile sale n sistemul general de valori. Privite astfel se inpun cateva
consideratii de ordin semantic i general n incercarea de a-i preciza sensul de care face uz
dupa cum urmeaza154:
a)

demnitatea ca valoare fundamentala a unei conceptii cu implicatii de fond n

existenta umana dominand regulile de comportare, devine principiul moral;


b)

demnitatea ca idee generala, ca nume dat unei notiuni care reflecta insusirile

esentiale i generale ale unei categorii care, filozofic vorbind, se distinge de alte categorii
printr-un grad superior de generalitate, devine concept;
c)

demnitatea ca element de baza sau punct de plecare, pe care se intemeiaza o

teorie, un sistem politic sau social, din punct de vedere sociologic devine principiu al unui
domeniu de activitate;
151

vezi articolul Nowhere to hide de John McCrone, publicat n rev. New scientist, iunie 9 2001, pg. 24;
n engl. Society of Professional Scientists & Engineers
153
se face referire la cazul cand presedintele SUA R. Reagan, n 1985 a ordonat ca membrii Cabinetului sau sa fie
supusi unui test poligraf, context care George Shultz a refuzat amenintand cu demisia i afirmand ca aceasta
inseamna a conduce prin intimidare i frica personalului i ca nu reprezinta nicidecum o modalitate de promovare
a cinstei i securitatii de stat;
154
Victor Popescu Demnitate umana, Ed. Macarie Targoviste, 1998, pg. 13;
152

SDGHFKGDF
d)

demnitatea privita ca regula obligatorie, ca exercitiu al functiunii, ca o norma

fixate prin lege sau uz i a carei autoritate este asigurata de drept, de traditie sau de opinia
publica, ea devine o chestiune juridica;
Ca principiu moral i sub aspect juridic ne intereseaza conceptul de demnitate umana.
Demnitatea este n esenta un atribut innascut al fiecarei persoane, ea insumand onoarea,
reputatia, consideratia, stima, fiind n acelasi timp ocrotita i reglementata de legea penala.
Demnitatea este asadar ocrotita sub ambele aspecte atat ca bun moral cat i ca valoare
sociala. Practic ceea ce legea ocroteste nu este onoarea insasi, ci parerea celor din jur i
care formeaza profilul moral al unei persoane155.
T. Butoi considera ca tehnica insasi nu lezeaza n nici un fel sanatatea i demnitatea
persoanei fiind n exclusivitate de uz extern, similara unor manopere medicale de explorari
functionale (de exemplu prelevarea de probe de sange). Firele i electrozii aparatului nu
afecteaza cu nimic integritatea sau demnitatea individului, acesta conservand toate calitatile
sale volitive nefiind necesar de exemplu sa se dezbrace. Cu privire la acest aspect avem n
vedere i alte proceduri admise de lege i care pun persoana n situatii jenante creandu-le
trairi psihice dezagreabile cum ar fi recoltarile de fecale, lichid seminal, fire de par din
diferite parti ale corpului, perchezitia corporala, etc. Prin comparatie ne dam seama ca
metoda poligraf nu aduce atingere demnitatii umane.
Exista insa i parerea contrara 156. n opinia acestor autori, n dreptul nostru procesual
penal nu sunt admise procedeele de ascultare care aduc n vreun fel atingere demnitatii
umane. Este vorba de procedeele prevazute la art.68 printre care dupa cum am mai afirmat
s-ar incadra i detectorul de minciuni.
Nedemnitatea rezulta din infrangerea rezistentei fizice i psihice care il determina pe
acuzat sa faca declaratii impotriva vointei sale. Dar metoda poligraf nu este una de
ascultare i deci nu se pune problema admisibilitatii rezultatelor sale n acest aspect. Prin
urmare, demnitatea umana e lezata atunci cand se intra abuziv n forul interior al persoanei
i acest lucru este posibil n unele cazuri i n cadrul metodologiei poligraf.
Eventual ar putea fi considerate n acest sens, intrebarile ce vizeaza intimitatea
persoanei, precum i acuzarile tendentios-malitioase cu privire la persoana interogata
(exemplu: viata sexuala, profesiunea, calitatile personale, etc.); dar acest lucru este posibil
i n cazul ascultarii, confruntarii sau altor acte procedural penale consecrate legal.

155
156

Corneliu Turianu Infractiuuni contra demnitatii persoanei, Ed. Stiintifica, Bucuresti, 1974, pg. 12 i 18, 19;
vezi Gr. Theodoru i Lucia Moldovan, op.cit. pg. 124 i A.St. Tulbure op.cit. pg 158-159;

SDGHFKGDF
3.3 Dreptul la aprare al suspectului n faa tehnicii subiective
Solutionarea justa a cauzelor penale, prin mijlocirea procesului penal,
presupune ca partile aflate n conflict sa aiba n cursul procesului dreptul de a se apara, de a
sustine i a proba temeinicia sau netemeinicia unei invinuiri sau a unor pretentii. Dreptul de
aparare reprezinta unul din drepturile fundamentale ale cetatenilor. Acest drept a fost
consacrat i n legislatia noastra interna, n art. 24 din Constitutie, care prevede: dreptul de
aparare este garantat si, n tot cursul procesului, partile au dreptul sa fie asistate de un
avocat ales sau numit din oficiu. Acest aspect e reluat i n art. 7 din Legea nr.92/1992
pentru organizarea judecatoreasca. n C.pr.pen. este inserat la art.6, modificat prin Legea
nr.32/1990, potrivit caruia: dreptul de aparare este garantat invinuitului, inclupatului i
celorlalte parti n tot cursul procesului penal. Aceasta prevedere este n conformitate i cu
CEDO (art.6, pgh.3 ).
Prin exercitarea dreptului de aparare a unei persoane se intelege ca n cursul
procesului penal, organele judiciare sa incunostiinteze pe invinuit, n mod obligatoriu,
despre fapta ce i se inputa; despre dreptul de a fi asistat de un aparator sau de a se apara el
insusi. De asemenea organele judiciare au obligatia de a-i asigura invinuitului sau
inculpatului posibilitatea de a-si pregati i exercita apararea.
Avand n vedere continutul dreptului de aparare i privit din perspectiva
respectarii acestuia prin utilizarea tehnicii poligraf concluzionam urmatoarele: obligatia de
a-l incunostiinta pe banuit, subiect al testarii, despre fapta care face obiectul ei, obligatie
care este indeplinita n cazul nostru. n discutia pre-test examinatorul, printre altele, ii
aduce la cunostinta fapta i incadrarea juridica a acesteia pentru ca persoana sa cunoasca
continutul interogatoriului i pentru ca posibilul element surpriza, care ar putea compromite
testarea, sa fie eliminat.
Cat despre posibilitatea subiectului de a-si pregati apararea, aceasta este
relativa avand n vedere timpul efectiv scurt n care se deruleaza procedura. Singura
modalitate prin care acesta isi poate pregati i exercita dreptul de aparare este acela de a-si
da sau nu consimtamantul la testare. Consideram aceasta pentru ca, odata supus examinarii,
suspectul, desi are drept de aparare personal sau prin aparator datorita metodologiei testarii
n cursul acesteia nu poate fi asistat de avocat. n camera de ancheta se afla doar
examinatorul i subiectul. O alta prezenta ar compromite rezultatele testului. Problema care
se ridica este ca examinarea nici macar nu este inregistrata videofonic; fapt care s-ar
impune daca avem n vedere orice ascultare de invinuit sau inculpat este astfel controlata

SDGHFKGDF
impotriva abuzurilor organelor judiciare. Se impune o asemenea masura cu atat mai mult n
sensul respectarii drepturilor persoanei, i a dreptului de aparare n special.
Chair daca apararea poate fi facuta personal, n situatia noastra acest lucru nu
este posibil obiectiv vorbind. Banuitul nu poate sa administreze o contraproba n apararea
sa conform art.66 din C.pr.pen.; n primul rand ca dreptul de aparare e stirbit i de faptul ca
persoana supusa testarii de cele mai multe ori se autoacuza fara macar a avea cunostinta de
aceasta i a putea n consecinta sa se apere. n al doilea rand, dupa cum am remarcat
anterior poligraful nu e recunoscut ca mijloc de proba n sistemul nostru de drept.
Vorbim asadar de o partiala aplicabilitate a principiului ce garanteaza dreptul
de aparare al persoanei, ceea ce nu este n conformitate cu reglementarile legale n
domeniu. Dreptul de aparare are i trebuie sa aiba o aplicabilitate absoluta n toate cazurile.

4. Concluzii generale
Am incercat n acest capitol sa dam un raspuns unei probleme actuale i
controversate, atat n practica, cat i n doctrina, respectiv daca tehnica poligraf este sau nu
un procedeu probatoriu apt sa releve, probe certe i neindoielnice n solutionarea procesului
penal. Pornind de la acelasi aspect am vizat i impactul pe care l-ar avea admisibilitatea
unui asemenea mijloc de proba asupra drepturilor i libertatilor fundamentale ale omului,
cu efect imediat n aplicarea legii.
Facand o sinteza a celor analizate n acest capitol, conchidem ca tehnica
poligraf, desi o metoda avand baze stiintifice, este inca inexacta, neputand furniza
informatii sigure. De aceea poate fi plasata n categoria metodelor de investigatii, ca
furnizand indicii nu de putine ori pretioase n desfasurarea ulterioara a anchetei penale.
Insa, poligraful, dupa cum am vazut, nu are valoarea juridica a unei probe n intelesul
Codului de procedura penala. Este o tehnica subiectiva care admite o marja de eroare
suficienta pentru a nu putea fi considerata veridica i pentru care nu se poate asuma riscul
unei erori judiciare, care mai devreme sau mai tarziu s-ar produce.
Legat de acest aspect al certitudinii absolute, suntem de parere ca n cazul n
care examinarea poligraf ar fi admisa ca mijloc de proba ar fi lezate atat prezumtia de
nevinovatie, de care beneficiaza orice persoana suspectata sau acuzata, cat i dreptul de
aparare al persoanei. Fara a ne mai repeta, consideram ca tehnica poligraf este deocamdata
inadmisibila deoarece n cazul refuzului de a fi examinat, cel banuit va aparea atat n fata
autoritatilor cat i n fata opiniei publice mai mult decat o persoana care isi cunoaste

SDGHFKGDF
drepturile i doreste sa le apere, va aparea ca un vinovat sau n cel mai bun caz ca i cel mai
plauzibil vinovat cu toate consecintele ce decurg din aceasta. Privitor la dreptul de aparare
ne-am exprimat opinia anterior n sensul ca el nu poate fi exercitat n plenitudinea sa de
catre o persoana supusa testarii poligraf.
Am atins n prezenta lucrare i problema existentei constrangerii n cazul
examinarii la detectorul de minciuni i implicit aceea a atingerii aduse demnitatii, ca
valoare morala a persoanalitatii umane. n privinta constrangerii psihice am ajuns la
concluzia ca aceasta exista n mod inevitabil n cazul de fata, avand n vedere i raporturile
de putere ce se stabilesc intre subiectul testat i autoritate, reprezentata prin psihologul
examinator, fara insa a intruni continutul legal al vreunei infractiuni prevazute de Codul
penal. Pe de alta parte avem n vedere miza foarte mare pe care o implica testarea sau mai
bine zis care i se induce persoanei ca o implica. n aceste conditii subiectul este intimidat i
deci stresat, fapt ce are consecinte negative asupra acuratetei rezultatelor obtinute n cauza.
Dupa parerea noastra, ar putea fi inclus printre alte mijloace de contrangere asa cum se
exprima art.66, C.pr.pen.
Cat despre demnitatea umana i atingerea adusa acesteia n cursul examinarii
cu detectorul de minciuni, suntem de parere ca ea poate avea loc, dar nu decurge n mod
implicit din metodologia de testare. Exista posibilitatea savarsirii de abuzuri de catre
examinator, abuzuri care ar aduce atingere demnitatii persoanelor testate, insa din punct de
vedere functional, aparatul fiind de uz extern n-ar putea leza aceasta valoare umana.
Remarcam ca n urma analizei noastre din punct de vedere juridic al utilitatii i
folosirii poligrafului n procesul penal roman nu putem decat sa ne intoarcem la motto-ul
acestei lucrari: Traim intr-o lume probabilistica. Nu putem decat sa estimam 157.

Bibliografie :

1. Codul de procedura penala, Ed. Rosetti, Bucuresti, 2001.


2.Traian Pop-Drept procesual penal. Partea generala. Acte, termene, nulitati i masuri
procedurale, vol. III, Tipografia Nationala S. A., Cluj-Napoca, 1947.
3. Theodor Mrejeru Drept procesual penal, Ed. Sylvi, Bucuresti, 1999.
4. Ion Neagu Tratat de drept procesual penal, Ed. Pro, Bucuresti, 1997.
157

vezi articolul The fine art of cateling liars; a quick know-to-course for those who are frequently deceived de
John Leo, publicat n rev. Time, aprilie 22, 2000, pg.59.

SDGHFKGDF
5. Ioan Doltu Drept procesual penal, Ed. Fundatiei Andrei Saguna, Constanta,
2001.
6. Gheorghita Mateut Procedura penala. Partea speciala , Ed. Fundatiei Chemarea,
Iasi, 1997.
7. Constantin Aionitoaiei, Tudorel Butoi Ascultarea invinuitului sau inculpatului, vol.
Tratat

de

criminalistica,

Ed.

Carpati,

Bucuresti, 1992.
8. Aurel Ciopraga Evaluarea probei testimoniale n procesul penal, Ed. Junimea, Iasi,
1979.
9. Alexandru Rosca Psihologia martorului, Ed. Institutului de psihologie din Cluj,
Cluj-Napoca, 1934.
10. Nicolae Volonciu Drept procesual penal, Tipografia Universitara din Bucuresti,
Bucuresti, 1987.
11. XXX Drept procesual penal. Partea generala, Ed. Continent XXI, Bucuresti,
1994.
12. XXX - Dictionar juridic penal, Ed. Stiintifica i Enciclopedica, Bucuresti, 1976.
13. Grigore Theodoru Drept procesual penal. Partea speciala, Ed. CugetareaFundatia pentru cultura Moldova, Iasi, 1998.
14. Pierre Bouzat, Jean Pinatel Traite de droit penal et criminologie, vol. II, Ed.
Dalloz, Paris, 1970.
15. Adrian Stefan Tulbure Prezumtia de nevinovatie. Contributii la integrarea
europeana, Ed. Red, Sibiu, 1996.
16. Grigore Theodoru i Lucia Moldovan Drept procesual penal, Ed. Didactica i
pedagogica, Bucuresti, 1979.
17. Doru Pavel Consideratii asupra prezumtiei de nevinovatie, Revista Romana de
Drept, an XXXIV, nr. 10, 1978.
18. Matei Basarab Drept procesual penal, Universitatea Babes-Bolyai, Facultatea de
Drept, editia a 2-a, Cluj-Napoca, 1973.
19. Petre Buneci Drept procesual penal, Ed. Fundatiei Romania de maine, Bucuresti,
2001.
20. Revista Studii i cercetari juridice, articolul: Principiul procesual al prezumtiei de
nevinovatie, de Gr. Theodoru, an 24, nr.1,
1979.
21. Ion Tanoviceanu Tratat de drept i procedura penala, vol. V, Bucuresti, 1927.
22. Doina Micu Garantarea drepturilor omului, Ed. All Beck, Bucuresti, 1998.

SDGHFKGDF
23. Victor Duculescu Protectia juridica a drepturilor omului mijloace interne i
internationale, Ed. Lumina lex, Bucuresti, 1998.
24. XXX Prezent i perspectiva n stiinta criminalistica, M. I., Inspectoratul General
al Militiei, Serviciul editorial i cinematografic, Bucuresti, 1979.
25. Vintila Dongoroz Drept penal, Asociatia Romana de Stiinte Penale i Ed.
Societatii Tempus, Bucuresti, 2000.
26. Victor Popescu Demnitatea umana, Ed. Macarie, Targoviste, 1998.
27. Corneliu Turianu Infractiunile contra demnitatii persoanei, Ed. Stiintifica,
Bucuresti, 1974.
28. Carmen-Silva Parachiv, Anca-Lelia Loricz, Mircea Damaschin Drept procesual
penal.

Garantarea

dreptului

de

aparare,

Ed.

Pro

Transilvania, Bucuresti, 2001.


29. Neculai Zamfirescu Investigarea stiintifica a infractiunilor de omor ramase cu
autori neidentificati, Ed. Nationala, Bucuresti, 2000.
30. Sorin Alamoreanu Criminalistica-note de curs, Ed. Risoprint, 2000, Cluj-Napoca.
31. Emilian Stancu Criminalistica, Ed. Actami, Bucuresti, 1995.
32. Ioan Bus Psihodetectia comportamentului simulat, Ed. Ingram, Cluj-Napoca,
2000.
33. Nicolae Mitrofan, Voicu Zdrenghea, Tudorel Butoi Psihologie judiciara, Casa de
editura i presa Sansa S. R.
L., Bucuresti, 1992.
34. T.Butoi, Alexandru Butoi, Ioana-Theodora Butoi Psihologia comportamentului
criminal-investigarea duplicitatii suspectilor n interogatoriul judiciar, Ed.
Enmar, Bucuresti, 1999.
35. Tudorel Butoi Crima sub lupa detectorului de minciuni, Edit Press Mihaela S.
R. L., Bucuresti, 1997.
36. Rev. The Journal of Criminal Law and Criminology, articolul Some avoidable liedetector mistakes, de Fred E. Inbau, nr. 4, summer 1999, vol. 89, S.U.A.
37. Martian Iovan Studii de psihologie judiciara, Ed. Vasile Goldis Univesity Press,
Arad, 2000.
38. Tudorel Butoi, I. The. Butoi Psihologie judiciara, vol. I, Ed. Fundatiei Romania
de maine, Bucuresti, 2001.
39. Ioan Bus Psihologie judiciara, Presa Universitara Clujeana, Cluj-Napoca, 1997.
40. Tiberiu Bogdan Curs de psihologie judiciara, Tipografia Invatamantului
Bucuresti, Bucuresti, 1957.

SDGHFKGDF
41. Rev. Criminalistica, articolul Poligraful nu s-a lasat drogat de criminal, de
Vladimir Alexandrescu i Nicoleta Daniela Braun, an I, nr.3,
Bucuresti, iulie 1999.
42. Rev. Time, articolul The fine art of cateling liars; a quick know-to-course for those
who are frequently deceived, de John Leo, aprilie 22, 2000.
43. Rev. Criminalistica, articolul Unele consideratii privind valoarea probanta a
testarii tip poligraf n activitatea organelor de urmarire
penala, de Vasile Berchesan, nr. 3, Bucuresti, 1999.
44. Ioan Ciofu Comportamentul simulat, Ed. Academia, Bucuresti, 1974.
45. XXX Tratat de psihofiziologie, Ed. Academiei, vol. I, Republica Socialista
Romania, 1978.
46. H. J. Eysenck Sense and nonsense n psychology, Penguin Book, Suffolk, Great
Britain, 1988.
47. Petre Pandrea Psihanaliza judiciara, Cultura romana S. A. R., Bucuresti, 1934.
48. Sheila Heyward Biopsihologie, Ed. Tehnica, Bucuresti, 1999.
49. Constantin Georgiade Originile magice ale minciunii i geneza gandirii,
Imprimeria nationala, Bucuresti, 1938.
50. Mircea Miclea Stres i aparare psihica, Ed. Presa Univesitara Clujeana, ClujNapoca, 1997.
51. Mircea Miclea Mecanisme psihice de autoreglare n conditii de stres, teza de
doctorat, Cluj-Napoca, 1995.
52. Ioan Bus Valoarea i limitele tehnicii poligraf n detectarea comportamentului
simulat, teza de doctorat, Cluj-Napoca, 1999.
53. Adriana Baban Rolul mediatorilo psihologici n evaluarea i adaptarea la stres,
teza de doctorat, Cluj-Napoca, 1997.
54. XXX Manual de filosofie, cls. XII, Ed. Didactica i pedagogica, Bucuresti, 1998.
55. I. Maxim Danciu Adevar i interes-din perspectiva sociologiei cunoasterii i
antropologiei filosofice, Ed. Limes, Cluj-Napoca, 2001.
56. Valentin Muresan Despre adevar, Ed. Punct, Bucuresti, 2000.
57. Constantin Cucos Minciuna, contrafacere, simulare, Ed. Polirom, Iasi, 1997.
58. Dan Perju-Dumbrava Expertiza medico-legala n practica judiciara, Ed.
Argonaut, Cluj-Napoca, 1999.
59. Constantin Gorgos Vandemecum n psihiatrie, Ed.Medicala, Bucuresti , 1985.
60. Cesare Lombroso Omul delincvent, Ed. Maiastra, vol. I, Bucuresti, 1992.

SDGHFKGDF
61. www. fas. org./ spg/ othergov/ polygraph/ ota/ index. html articolul Nowhere to
hide, de John McCrone, i articolul Polazired over polygraph, de Elizabeth Frater.
62. www. users. Interport. Net/ jonmarin/ polygraph 1. html articolul Polygraph
evidence n federal courts: Shoud it be admissibile?, de David Gallai i articolul He
said/ She said. How to keep liars out of court, de John Marin.
63. www. careerpubnic.com/ samples/ law.pdf