Sunteți pe pagina 1din 17

Sugestii utile programe ABA

by dora Mon Jul 03, 2006 1:26 am


Prin bunavointa lui Jude circula printre noi "Selectarea programelor de instruire", din care
am selectat denumirea programelor si capitolul "Sugestii utile"
In speranta ca le vor f utile si celor care nu agreeaza ABA,ca simple propuneri de lucru cu
copilul
Program Realizeaz contactul vizual
Sugestii utile: asiguraiv! c! copilul se uit! direct la dumneavoastr! "i nu la
recompens!
Program Imit motricitatea grosier
Sugestii utile: unii copii pot #nv!a imitaia mediat! de obiect $de e%emplu, sunat cu
clopoelul, aruncarea cubului #n g!leat!& mai repede dec't mi"c!rile grosiere( )up! ce ai
introdus cinci r!spunsuri imitative, #ncercai unele noi* e posibil ca abilitatea s! se f
generalizat+
Program Imit aciunile cu obiecte
Sugestii utile: ,nv!ail pe copil imitaii legate de -oc, care ar putea s! #l #nc'nte
Program Imit motricitatea fn
Sugestii utile: atunci c'nd introducei acest program, inei cont de dezvoltarea motorie
tipic!, obi"nuit!( .uli dintre copiii mai mici de / ani vor avea difcult!i #n imitarea
mi"c!rilor fne
Program Imit motricitatea oral (miogimnastica
Sugestii utile: Stabilii scopul acestui program( )ac! #l introducei ca preg!tire pentru
imitaia verbal!, ar f util, #nc! de la #nceput, s! #nsoii mi"carea cu un sunet( )ac! avei
difcult!i #n a 0ace promptul pentru o anumit! mi"care, #ncercai s! 0olosii o oglind!(
1opilul trebuie s! se uite la re2ecia din oglind! atunci c'nd #i o0erii promptul* treptat,
diminuai 0olosirea oglinzii
Program Urmeaz instruciile (comenzile) simple
Sugestii utile: selectai acele comenzi pe care le cerei copilului s! le #ndeplineasc! #n
conte%tul unei zile( Alegerea comenzilor de instrucie pe care i le poi cere copilului "i #n
a0ara leciilor va o0eri ocazii naturale pentru #nt!rire "i generalizare(
Prile corpului (receptiv i expresiv
Sugestii utile: la #nceput, alegei p!ri ale corpului care nu se a2! aproape una de cealalt!
$de e%emplu, la #nceput copilul trebuie s! discrimineze #ntre cap "i picior dec't #ntre nas "i
oc3i&(
Program Obiecte (receptiv i expresiv
Sugestii utile: alegei obiectele relevante pentru copil( )e e%emplu, dac! copilul pre0er!
anumite -uc!rii, 0olosiile pe acestea ca prime obiecte de introdus #n program( )enumirea
primelor c'teva obiecte trebuie s! sune di0erit( ,n cazul #n care copilul are difcult!i #n a
#nv!a receptiv obiectele, #ncercai s!i dai comenzi relative la obiecte $de e%emplu, 4Ia
"erveelul5 "i 4Arunc! mingea5&(
6reptat, mutai obiectele mai aproape unul de altul "i sc3imbai comanda #n 4)!mi
"erveelul5 "i 4)!mi mingea(5
Program Imagini (receptiv i expresiv)
Sugestii utile: ,ncepei cu 0otografi ale obiectelor pe care copilul a #nv!at s! le identifce(
Imaginile trebuie s! fe distincte din punct de vedere vizual $de e%emplu, imaginea unui
m!r trebuie s! fe un m!r singur "i nu un m!r #ntrun copac&( 7otografile obiectelor care
sunt relevante pentru copil $de e%emplu, imaginea patului s!u, a pantoflor s!i& va a-uta la
generalizare(
Program Identifc persoanele amiliare
Sugestii utile: #nainte de a #ncepe discriminarea a dou! imagini a persoanelor 0amiliare,
0olosii imagini ale obiectelor ca distractori( ,ncepei cu o 0otografe a unei persoane "i cu
dou! poze de obiecte( Ad!ugai treptat mai multe 0otografi ale unor persoane di0erite( ,n
cazul #n care copilul are probleme cu identifcarea cunoscuilor #n persoan!, #ncercai s!
0olosii ca prompt 0otografile, preznt'nd 0otografa #n acela"i timp cu comanda 4)ute la8(5
Program !erbe (comenzi i identifcarea "n imagini)
Sugestii utile: #ncepei cu aciuni pe care copilul lea #nv!at ca instrucii simple $de
e%emplu, #nv!ail 4Arat! cum stai #n picioare5 dac! el a #nv!at 4ridic!te5 $4stai #n
picioare5&(
Program Obiecte din mediu (receptiv i expresiv&
Sugestii utile: ca te3nic! de prompting, #ncepei cu copilul a2at #n apropierea obiectului, iar
apoi m!rii distana dintre copil "i obiect
Program #rat imaginile "ntr$o carte
Sugestii utile: aran-ai 0otografile obiectelor pe care copilul le cunoa"te #ntrun album de
0otografi, pentru a le ar!ta( 9eneralizai abilitatea #n conte%te mai puin structurate, mai
naturale $de e%emplu, #n timp ce v! uitai pe c!ri #nainte de culcare&(
m %uncia obiectelor (receptiv i expresiv)
Sugestii utile: 0olosii numai obiectele pe care copilul lea masterat #n programul de
identifcare receptiv! a obiectelor "i imaginilor $de e%emplu, fi sigur c! el poate identifca
un ciocan, #nainte de al #nv!a utilitatea acestui obiect&(
Program Posesia (receptiv i expresiv)
Sugestii utile: ,ncepei cu -uc!riile $de e%emplu, 4atinge nasul p!pu"ii5&(
Program Identifc sunetele din mediu
Sugestii utile: ,ncepei cu acele sunete care #i sunt cunoscute copilului( :uai #n calcul
#nregistrarea acelor sunete care se aud 0recvent #n mediul copilului(
Program #rat ctre itemii dorii
Sugestii utile: asiguraiv! c! itemii sunt #ntradev!r pre0erai( Sc3imbai itemii dea lungul
sesiunii de #nv!are, pentru a evita saietatea( .odelai denumirea itemului dorit atunci
c'nd copilul indic! spre acesta( ,ncura-ai r!spunsul #n conte%te naturale+
Program &olicit verbal itemii dorii
Sugestii utile: ,ncura-ai r!spunsul #n conte%te naturale( Aran-ai itemii dorii pe un ra0t, #n
buc!t!rie pe dulap "i #n a0ara vederii( ,nv!ail pe copil s! v! abordeze, s! v! cear! atenia
$de e%emplu, s! v! bat! pe um!r& "i s! cear! printro propoziie #ntreag!( ,ncura-ai
contactul vizual atunci c'nd copilul v! cere ceva+
Program 'a( )u (preerat(respins)
Sugestii utile: asiguraiv! c! itemii sunt cu adev!rat pre0erai "i respin"i( 7olosii itemi
alimentari 4sc'rbo"i5 $mu"tar& pe care copilul nu #i m!n'nc! ca itemi pentru 4;u5(
Program 'enumete persoanele amiliare
Sugestii utile: ,nv!ail la #nceput persoane 0amiliare, care arat! di0erit, cum ar f un
p!rinte sau 0raii(
Program %ace o alegere
Sugestii utile: pentru a m!ri discriminarea, #ncepei cu un item 0oarte pre0erat "i unul
respins( <ariai #ntrebarea $de e%emplu, 4Pe care #l vrei=5&( ,n cazul #n care copilul nu
vorbe"te, #l putei #nv!a r!spunsul, mai puin verbalizarea $de e%emplu, 0aceii prompt
doar s! arate c!tre itemul dorit&( ,n fnal, #l vei #nv!a pe copil s! 0ac! alegeri #n leg!tur!
cu itemi dorii care nu se a2! loa vedere( Asiguraiv! c! variai ordinea #n care #i prezentai
copilului alternativele, find ast0el siguri c! el nu alege pur "i simplu ultimul item din
#ntrebare $de e%emplu, dac! #ntrebai 4<rei o pr!-itur! sau un m!r5, punei "i #ntrebarea
4<rei un m!r sau o pr!-itur!=5&(
Program *ntrebri sociale
Sugestii utile: repetai r!spunsurile la #ntreb!ri #nt'i #n programul de imitaie verbal!,
pentru a v! asigura de o pronunie adecvat!
Program
!erbele (le denumete "n imagini+ la alii+ la sine)
Sugestii utile: 0otografaii pe membrii 0amiliei 0!c'nd aciuni( Asiguraiv! c! susinei
generalizarea, cer'ndui copilului s! denumeasc! aciunile la el "i la alii #n conte%te
naturale(
Program Potrivete
Sugestii utile: iniial, alegei obiecte care pot sta unele peste altele $de e%emplu, can!,
0ar0urie, lingur!&( > posibil s! dorii s! #ncepei cu cel puin trei itemi pe mas! "i s! variai
poziia itemilor pentru a cre"te discriminarea(
Program ,ulori (receptiv i expresiv)
Sugestii utile: ,ncercai te3nici de instruire incidental! pentru a #l #nv!a pe copil culorile(
Arana-i itemii dorii $#n culori di0erite& la vederea copilului, dar nu la #ndem'na sa( Atunci
c'nd copilul cere itemul, #ntrebail ce culoare are obiectul, #nainte de a il #nm'na( )e
e%emplu, punei o ma"in! galben!, o minge albastr! "i o bomboan! verde pe mas!( ,n
cazul #n care copilul cere bomboana, ar!tai bomboana "i #ntrebai 41e culoare este=?(
7aceii prompt copilului s! r!spund! corect "i daii bomboana(
Program %orme (receptiv i expresiv)
Sugestii utile: #ncepei cu 0orme tridimensionale care au aceea"i culoare "i abia apoi
introducei 0ormele bidimensionale $de e%emplu, desene ale 0ormelor&( ,n fnal, #nv!ail
pe copil s! denumeasc! 0orma obiectelor $de e%emplu, ar!taii o cutie "i #ntrebai 41e
0orm! este=5&(
Program -itere (receptiv i expresiv)Sugestii utile: ,n cazul #n care copilul are difcult!i
la #nv!area literelor, #ncercai cu litere tridimensionale $de e%emplu, litere de plastic&,
pentru a cre"te discriminarea
Program Imit micrile gros$motorii din picioare
Sugestii utile: 0acei acest program #n 0ormat 47ollo@t3eleader5$4urm!riil pe lider5&(
Amuzaiv! cu acest program "i vedei dac! #l putei determina pe copil s! fe el #n rolul
liderului(
Program Imit secvene (motricitate grosier i aciuni cu obiecte)
Sugestii utile: asiguraiv! c! variai componentele secvenei de mi"c!ri grosiere $de
e%emplu, dac! modelai 4Bate din palme "i atinge nasul5, #nv!ail pe copil "i alt!
secven! care s! conin! b!tutul din palme, cum ar f 4Bate din plame "i 0! cu m'na5&( ,n
cazul #n care copilul are difcult!i cu secvenele ce in de motricitatea grosier!, #ncecai s!
#nl!nuii o mi"care grosier! cu o aciune cu obiect $de e%emplu, pune un cub #n g!leata "i
bate #n mas!&( .odelai acele secvene 0uncionale care vor ap!rea cel mai probabil "i #n
viaa real!(
Program Imit aciunile "nsoite de sunete
Sugestii utile: 0acei acest program #n timpul -ocului
Program Imit construciile de cuburi
Sugestii utile: ,ncepei cu plasare unui singur cub odat!( )e e%emplu, punei cinci cuburi
pe mas!, #n dreapta copilului( )ai comanda 41onstruie"te ca mine5( .utai un cub din
setul dumneavoastr! spre mi-locul mesei "i a-utail pe copil s! aleag! cubul corect din
setul s!u "i s! #l pun! #n 0aa cubului dumneavoastr!( Aepetai aceast! procedur! pentru
fecrae cub, pun'nd cuburile #n diverse poziii, pentru a 0ace construcii di0erite( Pe m!sur!
ce abilitatea copilului se #mbun!t!e"te, repetai aceast! procedur! cu dou! cuburi "i tot
a"a( ,n fnal, #nv!ail pe copil s! potriveasc! cele dou! construcii 0!r! s! vad! c'nd o
construii pe cea iniial! $de e%emplu, 0acei construcia #n spatele unui carton, apoi
#nl!turai cartonul ast0el #nc't copilul s! poat! vedea construcia "i spunei 41onstruie"te
ca mine5&(
Program ,opiaz desene simpleSugestii utile: puneil pe copil s! e%ersez pe un "evalet
pentru copii( ,n cazul #n care copilul are difcult!i s! apese pe creion atunci c'nd
deseneaz! $de e%emplu, nu apas! pe creion, iar liniile ies prea subiri&, #ncercai s! utilizai
un alt instrument de scris, cum ar f o carioc!( 7acei desenatul amuzant+
Program ,amere (receptiv i expresiv)
Sugestii utile: ,n cazul #n care copilul nu poate repeta cuvinte "i nu poate denumi obecte,
#nv!ail r!spunsul B #n timp ce #l #nv!ai r!spusnul C $de e%emplu, dup! ce intrai #n
camer! cu copilul, punei #ntrebarea B "i apoi recompensai&( Aduceiv! aminte de
generalizare "i #ntrebail pe copil 4Dnde e"ti=5 dea lungul #ntregii zile( ,n cazul #n care
copilul are difcult!i la #nv!area camerelor #n conte%t, putei 0otografa camerele "i #l
putei #nv!a s! le denumeasc! dup! imagini $a se vedea programul de 4:ocaii5&(
Program .moii (receptiv)
Sugestii utile: 0otografi membrii 0amilie af"'nd diverse emoii(
Program -ocaii (receptiv i expresiv)
Sugestii utile: 0otografai acele locuri pe care copilul le 0recventeaz! adesea(
Program *ndeplinete instruciile ormate din dou comenzi
Sugestii utile: pentru a 0orma instrucii duble, combinaii comenzile simple de-a masterate(
Asiguraiv! c! variai componentele instruciei duble $de e%emplu, dac! introducei 4Bate
din palme "i atinge nasul5, introducei "i o alt! instrucie cu b!tutul din palme, cum ar f
4Bate din palme "i 0! pa5&( ,nv!ail pe copil acele instrucii care vor f relevante pentru el
$de e%emplu, 4Ia mingea "i arunc! la co"5&(
Program ' dou obiecte
Sugestii utile: 7aceii prompt copilului s! ia ambele obiecte simultan, 0olosind cele dou!
m'ini $de e%emplu, un obiect #ntro m'n!, iar cel deal doilea #n cealalt! m'n!&( ,n cazul #n
care copilul are difcult!i la acest program, #ncercai s! v! e%primai succint atunci c'nd
dai comanda $de e%emplu, spunei mai degrab! 4minge, ma"in!5 dec't 4)!mi mingea "i
ma"ina5&( ;u uitai s!i cerei copilului dou! obiecte #n conte%te naturale $de e%emplu, 4Ia
i pantofi "i "osetele5&(
Program #tribute (receptiv i expresiv)
Sugestii utile: la #nceput, renunai la denumirea obiectului atunci c'nd #l #nv!ai ope copil
s! identifce atributul $de e%emplu, spunei 4Arat! mare5 mai degrab! dec't 4Arat!
camionul mare5&(
Program Persoanele din comunitate (receptiv i expresiv)
Sugestii utile: nu uitai s!i ar!tai #n realitate copilului aceste persoane(
Program Pretinde c/(se ace c/)
Sugestii utile: acesta e un program amuzant, care poate f 0!cut al!turi de ali copii sau
0raiEsurori+
Program ,ategorii (potrivete+ identifc i denumete&
Sugestii utile: ,n cazul #n care copilul are difcult!i la potrivirea imaginilor din categorii,
#ncercai s! 0olosii itemi tridimensionali(
Program Pronume (0meu1 i 0tu1)
Sugestii utile: odat! ce copilul a #nv!at s! identifce pronumele, mai a"teptai c'teva
s!pt!m'ni #nainte de al #nv!a s! le denumeasc!( Aceast! am'nare ar putea a-uta la
reducerea con0uziei(
Program Prepoziii (receptiv i expresiv)2(b
3&ugestii utile4 *n cazul "n care copilul vorbete+ introducei rspunsul 5 "n timp
ce "l "nvai rspunsul 6 (de exemplu+ c7nd copilul pune obiectul "n locul corect+
punei "ntrebarea 0Unde este891 i apoi recompensai rspunsul): %olosii
te;nicile de "nvare incidental: 'e exemplu+ punei itemii dorii "n anumite
locuri: ,7nd copilul cere unul dintre itemi+ "ntrebai$l 0Unde este8(itemul
dorit)91: %acei$i prompt s denumeasc locul i dai$i itemul dorit: *nvai$l pe
copil s se plaseze pe sine "nsui "n anumite locaii (de exemplu+ 0'u$te sub
mas1) i "ntrebai$l 0Unde eti91: <eneralizai rspunz7nd la imagini care
descriu prepoziii
Program 2b3Identifc(denumete obiectele atunci c7nd sunt descrise (la vedere+
dar i "n aara c7mpului vizual)
Sugestii utile: ,ncepei doar cu c'teva obiecte la vedere, obiecte care s! fe distincte ca "i
atribute $caracteristici& "i 0uncii $de e%emplu, un item verde, un item galben, unul pe care
#l poi m'nca, altul cu care te poi -uca&( ,n timp, cre"tei similarit!ile dintre obiecte $de
e%emplu, dou! obiecte ro"ii, unul pe care #l pori, iar altul pe care #l m!n'nci&( ,nv!ai
copilul s! r!spund! "i la descrierea unor locuri $de e%emplu, 4.! g'ndesc la un loc unde
poi #nota "i unde te poi -uca #n nisip5& "i oameni $4m! g'ndesc la cineva care are p!rul
negru, este 0at! "i se -oac! cu tine s'mb!ta5&( ,n fnal, #nv!ail pe copil s! 0ac! el
descrieri, ast0el #nc't dumneavoastr! s! fi cel care g3ice"te persoana la care se
g'nde"te+ <ariai comanda $de e%emplu, 4Spunemi ceva care esteF5 sau 4Arat!mi ceva
care esteF5&(
Program ,arduri secveniale (le pune "n ordine i descrie)
Sugestii utile: ,n cazul #n care copilul vorbe"te, introducei r!spunsul B #n timp ce #l #nv!ai
r!spunsul C $de pild!, dup! ce iai 0!cut prompt s! a"eze cardurile #n ordine, cereii s!
descrie fecare imagine&( ,ncepei cu secvene 0ornmate din dou! scene, apoi progresai
p'n! a-ungei la cinci( 7olosii imagini ale aciunilor pe care copilul le 0ace $de e%emplu,
c!!ratul pe tobogan, a"ezat pe tobogan, luncat pe tobogan&( 7otografaiv! copilul #n timp
ce des0!"oar! activit!i secveniale "i 0olosiile #n acest program(
Program <enul (receptiv i expresiv)
Sugestii utile: 0olosii reviste pentru a g!si imagini( 7olosii acele imagini care descriu genul
#ntro manier! clar!, 0!r! ambiguitate( Apoi, #nv!ail pe copil s! numeasc! genul
persoanelor cunoscute $de e%emplu, 46ati este 0emeie sau b!rbat=5, 46u e"ti 0at! sau
b!iat=5&(
Program Rspunde la "ntrebrile =; (Unde9 ,are9 ,um9 ,ine9 ,7nd9) "n legtur
cu obiecte i imagini
Sugestii utile: ,n cazul #n care copilul are difcult!i la acest program, #ncercai s!i
prezentai #ntreb!rile #ntro ordine f%! "i apoi, #n timp, s! le randomizai( 1opilul nu trebuie
neap!rat s! #ndeplineasc! toate cerinele pentru a #ncepe discriminarea #ntreb!rilor despre
obiecteEimagini $de e%emplu, dac! "tie denumirea obiectelor "i culorile, #nv!ail s!
discrimineze 41e este=5 "i 41e culoare este=5&(
Program 'a()u (obiecte)
Sugestii utile: ,nv!ail p'n! la urm! "i r!spunsuri )aE;u la #ntreb!ri legate de aciuni $de
e%emplu, 4Bate din palme=5& "i la #ntreb!ri generale $de e%emplu, 4<ara ninge=5&(
Program 'enumete emoiile
Sugestii utile: 0olosii imagini care descriu emoii #n conte%te relevante $de e%emplu, pentru
trist, imaginea unui b!ieel care pl'nge pentru c! a c!zut de pe biciclet!&(
Program ,ategorii (denumete categoria i numete obiectele dintr$o categorie)
Sugestii utile: putei s! 0acei programul de potrivire a categoriilor #n acela"i timp cu
programul C $de e%emplu, #ntrebai 41e este=5 G4pisic!5H* 41e este pisica=5 G4un animal5H*
47oarte bine+ Potrive"te animalele5&(
Program %olosete propoziii simple
Sugestii utile: pentru #ntrebarea B, putei s!l #nv!ai pe copil s! denumeasc! mai mult de
un item pe pagin! $de e%emplu, 4<!d o cas!, un copac, o ma"in!, o minge, o 2aore5& "i
generalizai prin r!spunsuri pe c!ri cu poze(
Program %ace sc;imb de inormaii (#m/ !d/)
Sugestii utile: 0acei generalizarea #n conte%te fre"ti $de e%emplu, #n timp ce v! -ucai, 4>u
m! -oc cuF5* #n timpul mesei 4>u m!n'nc F5&(
Program %ace sc;imb de inormaii sociale
Sugestii utile: 0olosii #ntreb!rile sociale masterate de copil ca afrmaii reciproce( ,n fnal, #l
vei #nv!a pe copil s! 0ac! sc3imb de in0ormaii comple%e $de e%(, 41'nd merg #n parc, #mi
place s!F5 sau 4:a micul de-un am m'ncatF58( ,nv!ail pe copil s! 0ac! sc3imb de
in0ormaii cu copiii de aceea"i v'rst!(
Program )u tiu (obiecte i "ntrebri necunoscute)
Sugestii utile: dup! c'teva sesiuni reu"ite, spuneii copilului denumirea obiectului dup!
fecare r!spuns $de e%emplu, 4Aceasta este o solni!5& "i r!spunsul la #ntrebarea
necunoscut!(
Program *ntreab 0,e este91
Sugestii utile: determinai din timp obiectele "tiute "i pe cele ne"tiute( Promovai punere
de #ntreb!ri "i #n conte%te naturale $de e%emplu, #n timp ce se uit! la o carte, #n timp ce
merge #n parc&( 7olosii imagini "i obiecte necunoscute interesante $de e%emplu, -uc!rii
colorate&(
Program *ntreab 0,e este91
Sugestii utile: determinai din timp care sunt obiectele "tiute "i care sunt cele ne"tiute de
copil( 9eneralizai r!spunsul #n conte%te naturale $de e%emplu, la cin! daii ceva de
m'ncare ce nu a mai m'ncat p'n! atunci "i 0aceii prompt s! #ntrebe 41e este=5&( 7olosii
obiecte noi, interesante $de e%emplu, -uc!rii colorate&( .!rii distana dintre
dumneavoastr! "i copil, ast0el #nc't s! vin! p'n! la dumneavoastr!, s! v! arate un obiect
"i s! pun! #ntrebarea(
Program *ntreab 0Unde este/91
Sugestii utile:creai oportunit!i #n conte%te naturale pentru a generaliza r!spunsul $de
e%emplu, ascundei pantofi sau 3aina copilului #nainte de a ie"i a0ar!&(
Program Pronume (0eu1 i 0tu1)
Sugestii utile: nu uitai s! #i cerei copilului s! denumeasc! pronumele #n conte%te naturale
Program Pronume (0ea1 sau 0el1)
Sugestii utile: putei 0olosi "i imagini ale unor b!iei, 0ete, b!rbai "i 0emei pentru al #nv!a
pe copil s! r!spund! $de e%emplu, ar!taii imaginea unui b!rbat "i #ntrebai 41e 0ace
b!rbatul=5&(
Program Rspunde la "ntrebri de cunotine generale
Sugestii utile: la #nceput, 0olosii materiale vizuale concrete( )e e%emplu, 0olosii imagini
reprezent'nd vacanele atunci c'nd vorbii despre acest subiect(
Program 'escrie imaginile olosind propoziii "ntregi
Sugestii utile: 0otografaii pe membrii 0amiliei 0!c'nd diverse aciuni "i #nv!ail pe copil
s! descrie aceste imgini 0olosind propoziii complete $de e%emplu, 46ata preg!te"te un
3amburger5&
(
Program 'escrie obiectele olosind atribute (obiecte a>ate la vedere+ dar i "n
aara c7mpului vizual)
Sugestii utile: modelai r!spunsul dea lungul sesiunuilor de #nv!are $de e%emplu,
introducei #nt'i un singur descriptor 4>ste o ma"in! ro"ie5* apoi doi 4>ste o ma"in! ro"ie "i
are patru roi5* apoi trei, 4>ste o ma"in! ro"ie, are patru roi "i o conduce un om5&(
Ibiectele care nu sunt #n c'mpul vizual trebuie s! fe acelea pe care copilul le poate de-a
descrie atunci c'nd le vede(
Program *i amintete evenimente (din trecutul imediat( mai t7rziu)
Sugestii utile:,n fnal, renunai la promptul verbal prin care #i spunei copilului unde va
merge* g3idail fzic c!tre implicarea #n activitate $de e%emplu, conduceil la baie, s! se
spele pe m'ini, #ntoarceiv! #n camera de lecii "i #ntrebail despre ce a 0!cut&( 7acei ca
activit!ile pe care dorii s! "i le aminteasc! s! fe amuzante $de e%emplu, alergai #n
dormitor "i s!rii pe pat&( ;u uitai s!i cerei copilului s!"i aminteasc! in0ormaii #n
conte%te naturale, dea lungul #ntregii zile $de e%emplu, c'nd v! #ntoarcei acas! din parc,
#ntrebai 4Dnde am 0ost=5, 41e am 0!cut #n parc=5 "i 4Pe cine am v!zut #n parc=5&( ,n cazul
#n care copilul #nt'mpin! difcult!i la acest program, #ncercai s! obinei c'te o amintire
pe r'nd $de e%emplu, introducei #nt'i 4Dnde am 0ost=5, apoi 41e ai 0!cut acolo=5, apoi
punei ambele #ntreb!ri&( Ad!ugai mai multe #ntreb!ri pe m!sur! ce copilul #"i
#mbun!t!e"te per0ormana(
Program Rspunde la "ntrebri de tipul 0Unde/91Sugestii utile: 0olosii imagini ale
locaiilor ca prompt(
Program %unciile camerelor
Sugestii utile: 0olosii imagini ale camerelor ca prompt pentru r!spunsul C(
Program ?ransmite un mesa@
Sugestii utile: ,ncepei cu mesa-e simple $de e%emplu, 4)ute "i spunei lui tati c! vrei
pr!-itur!5&( 6reptat, cre"tei comple%itatea mesa-elor $de e%emplu, 4)ute "i spunei lui tati
pe cine ai v!zut #n parc5&( 6ransmitei mesa-e relevante 0a! de conte%t( ,ncura-ai
contactul vizual atunci c'nd copilul transmite mesa-ul(
Program Aoc de rol cu ppuile
Sugestii utile: acest program trebuie introdus #ntrun conte%t de -oac!, al!turi de ali copii(
,n fnal, #nv!ail pe copil s! pun! #ntreb!ri p!pu"ii dumneavoastr!( )ac! nu avei p!pu"i
marionete, 0acei acest program cu p!pu"i obi"nuite( ,n fnal, #nv!ail, pe l'ng! r!spunsul
la #ntreb!ri, s! 0ac! sc3imb de in0ormaii(
Program 4-a el1 i 0dierit1 (receptiv)
Sugestii utile: #ncepei cu obiecte identice $de e%emplu, dou! linguri "i o p!l!rie&, apoi
0olosii unele asem!n!toare dup! culoare $de e%emplu, minge ro"ie, can! ro"ie, panto0
albastru&, apoi dup! categorie $un m!r, o banan! "i o can!&(
Program Rspunde la "ntrebrile B; despre o povestire
Sugestii utile: ,n cazul #n care copilul #nt'mpin! difcult!i la acest program, #ncercai s!
introducei fecare #ntrebare separat, apoi randomizai #ntreb!rile sau reducei
comple%itatea povestirii $4.ama sa dus la magazin5* 41ine sa dus la magazin=5&(
Program Rspunde la "ntrebri B; despre anumite subiecte
Sugestii utile: ,n cazul #n care copilul are probleme la acest program, #ncercai s! punei
#ntreb!rile #ntro ordine f%! "i abia mai t'rziu s! le randomizai(
Program *ndeplinete comenzile 0*ntreab/1 versus 0&pune$i lui/1
Sugestii utile: pentru acest program putei 0olosi copii de aceea"i v'rst!, #nv!'ndul pe
copil s! r!spund! #n conte%tul activit!ilor de -oc $de e%emplu, 4,ntreab!l pe BilJ ce
construie"te5 "i 4Spunei lui BillJ ce construie"ti tu5&( :a #nceput, cealalt! persoan! trebuie
s! stea al!turi de copil, ast0el #nc't s! modelai r!spunsul corect imediat(
Program <sete obiectele ascunse dac i se dau indicii privind locaia
Sugestii utile: ,ncepei cu indicii simple, #n camera de studiu $de e%emplu, 4)!mi mingea(
> sub mas!(58( 1re"tei treptat comple%itatea indiciilor $4)!mi mingea( >ste #n camera ta,
sub pat, #ntro cutie ro"ie5&(
Program Repovestete o povestire
Sugestii utile: ,ncepei cu povestiri simple, 0ormate dintro propoziie, apoi cre"tei
comple%itatea, pe m!sur! c! copilul st!p'ne"te mai bine programul(
Program 'escrie subiecte
Sugestii utile: dea lungul sesiunilor de instruire, modelai r!spunsul $de e%emplu,
introducei #nt'i un descriptor: 4>ste vacan!5* apoui doi 4>ste vacan!( >ste #n
decembrie(5* apoi trei 4>ste #n vacan!( >ste #n decembrie, iar .o" 1r!ciun ne aduce
cadouri(5&(
Program &pune o povestire (cu materiale de a@utor)
Sugestii utile: acest program poate f 0!cut 0oarte bine cu ali copii( Stai #n cerc "i spunei
pe r'nd pove"ti( Pentru r!spunsul B, descur-ai repetarea e%act! a primei pove"ti $spunei
4Spunemi o poveste di0erit!5 #n cazul #n care copilul repet! povestea pe care tocmai ai
spuso&( ,ncercai s! flmai povestiri simple cu materiale "i #nv!ail pe copil s! imite
modelul prezentat pe caste!(
Program &pune o poveste (r materiale a@uttoare)
Sugestii utile: modelai spunerea pove"tii dea lungul sesiunilor de instruire $de e%emplu,
recompensai mai #nt'i povestiriel 0ormate dintro propoziie, apoi din dou!, etc&( Acest
program poate f 0!cut 0oarte bine cu 0raii copilului "i cu ali copii(
Program %olosete timpul corect al verbelor
Sugestii utile: #nv!ail pe copil descrieri mai comple%e, 0olosind timpul corect $4>u m! voi
duce #n buc!t!rie s! iau o can!5, 4Iau o can! din buc!t!rie5, 4Am 0ost #n buc!t!rie s! iau o
can!5&( ,nv!ail s! r!spund! la imagini $de e%emplu, 0olosii cartona"ele <erb 6ensing
1ards K consultai lista de resurse&(
Program Rspunde la "ntrebri despre o conversaie
Sugestii utile: ,n timpul conversaiei, 0aceii prompt copilului s! se uite la fecare persoan!
c'nd aceasta vorbe"te( ,ncepei cu discuii simple "i progresai c!tre conversaii tot mai
comple%e( ,n cazul #n care copilul are difcult!i s! r!spund! la multe #ntreb!ri despre o
conversaie, #ncepei cu o singur! #ntrebare $de e%emplu, #nv!ail s! r!spund! la 4)espre
ce vorbeam=5 #n cazul mai multor discuii "i abia apoi ad!ugai #ntreb!ri suplimentare&(
,nregistrai conversaiile(
Program 'escrie 0cum/1
Sugestii utile: ,n clipa #n care copilul #ncepe activit!ile pe care mai t'rziu le va descrie,
verbalizai secvena $atunci c'nd #"i spal! dinii, spunei 4.ai #nt'i iei pasta "i periua de
diniF5&( 9eneralizai r!spunsul "i la evenimentele la care particip! copilul $de e%emplu,
0acei pr!-ituri #mpreun!( 1'nd terminai, #ntrebail pe copil 41um am 0!cut pr!-iturile=5&(
Program 0-a el1 i 0'ierit1 (expresiv+ la vedere&
Sugestii utile: putei introduce r!spunsul e%presiv #n timp ce introducei r!spunsul receptiv
$de e%emplu, dup! ce copilul v! d! obiectele care sunt la 0el, #ntrebai 4)e ce sunt la 0el=5&(
,n fnal, #nv!ail pe cdopil s! descrie mai multe obiecte care sunt similare "iEsau obiecte
care sunt di0erite $de e%emplu, 4Dnul este ro"u "i #l m!n'nci, iar cel!lalt este albastru "i
colorezi cu el5&( ;u uitai s! subliniai asem!n!rile "i deosebirile #n conte%te naturale $de
e%emplu, 4Dit!te la b!ieii aceia( Am'ndoi au "epci( 1e este di0erit la "epcile lor=:
A!spuns: 4Dn aeste ro"ie, iar cealalt! este albastr!5&(
Program 4-a el1 i 0'ierit1 (expresiv+"n aara vederii)
Sugestii utile: ,n cazul #n care copilul #nt'mpin! difcult!i la acest program, inei pentru
#nceput obiectele la vedere, apoi repetai #ntrebarea, 0!r! ca obiectele s! mai poat! f
vizibile(
Program Rspunde la "ntrebrile de tipul =; atunci c7nd i se oer inormaii
vagi
Sugestii utile: #ncepei cu #ntreb!ri legate de -oc $41onstruiesc ceva5, 4)esenez ceva5, 4Am
ceva5&( Afrmaiile dumneavostr! trebuie s! evoce #n mod frec o #ntrebare $de e%emplu,
c'nd spunei 4Am 0ost la .c)onald?s5 nu trezii neap!rat o #ntrebare #n mintea cuiva, dar
c'nd spunei 4Am g!sit ceva #n parc5, poate ap!rea #ntrebarea 41e ai g!sit=5&( 0acei
afrmaii #n conte%te fre"ti $#nainte de a ie"i, spunei 4.ergem undeva(5 7acei pauz! "i
0acei prompt pentru #ntrebarea 4Dnde mergem=5&(
Program Rspunde la "ntrebrile 0'e ce/91 i 0'ac/91
Sugestii utile: 0olosii te3nici de #nv!are incidental! $de e%emplu, c'nd copilul cere ceva
de b!ut, punei #ntrebarea 4)e ce vrei s! bei=5 7aceii prompt s! spun! 4pentru c! #mi
este sete5, apoi daii copilului s! bea&( ,nv!ail s! r!spund! la imagini $de pild!, ar!taii
o imagine a unui b!iat care a c!zut de pe biciclet! "i pl'nge( Punei #ntrebarea 4)e ce
pl'nge b!iatul=5 7aceii prompt copilului s! r!spund! 4Pentru c! a c!zut de pe biciclet!5&(
Program 'escrie neregularitile din imagini
Sugestii utile: variai #ntrebarea $41e nu e bine #n imagine=5&( ,n fnal, #nv!ail pe copil s!
spun! ce ar trebui s! se #nt'mple #n imagine $4.a"inile trebuie s! aib! roile rotunde5&(
1reai situaii cu neregularit!i, ast0el #nc't copilul s! le observe $de e%emplu, uitaiv! la o
carte invers, scriei cu o 0urculi!& "i #nv!ail s! descrie ce e gre"it(
Program Prevede rezultatul (continuarea)
Sugestii utile: 0olosii imagini care sugereaz! un r!spuns evident(
Program Oer explicaii
Sugestii utile: generalizai r!spunsul la evenimentele observate #n conte%te naturale $de
e%emplu, copilul observ! un b!iat duc'nd o b't!( ,ntrebai 41e o s! -oace b!iatul acela=5
4Baseball(5 4)e unde "tii c! o s! -oace baseball=5 4Pentru c! are o b't! de baseball(5&(
Program .xclude un item pe baza unui atribut sau categorii
Sugestii utile: #ncepei cu e%cludere simpl!( )e e%emplu, punei patru obiecte pe mas!, trei
identice "i unul di0erit $de e%emplu, trei mingi "i o can!& "i dai comanda 4)!mi ceva care
nu este minge5( ,n fnal, variai comanda $de e%emplu, 41are nu este8=5&(
Program 'efnete oameni+ locaii i lucruri
Sugestii utile: 0olosii imagini ale persoanelor din comunitate, locaii "i obiecte(
Program *i imit egalii
Sugestii utile: ,n cazul #n care copilul #nt'mpin! difcult!i cu instrucia C, cel!llat copil
trebuie s! #i spun! 47! ca mine5( 7aceii prompt celuilalt copil s! demonstreze pentru
imitaie activit!i legate de -oac!( ,n s0'r"it, sc3imbai comanda B #n 4> r'ndul t!u5, 0!r! s!
mai spunei 47! ce a 0!cut85, nepermi'ndui copilului s! aud! comanda dat! egalului( ,n
cazul #n care copilul dumneavoastr! are probleme la /, trebuie ca cel!lalt copil s!i
prezinte direct cuvinte singulare pentru a le imita $de e%emplu, egalul trebuie s! stea #n
0aa copilului dumneavoastr! "i s!I spun! 4Spune carte5&, p'n! copilul va imita
r!spunsurile
(
Program Iniiaz (propune verbal) @ocul cu egalii
Sugestii utile: asiguraiv! c! vei 0olosi drept colaboratori copii compliani, care vor
r!spunde pozitiv la iniiativele copilului dumneavoastr!( Idat! ce copilul a #nv!at cum s!
propun! -ocul, #nv!ail "i ce s! 0ac! #n cazul #n care cel!lalt re0uz! $de e%emplu, propune o
alt! alternativ!&( 7olosii 0otografi ale activit!ilor de -oc "i indicii scrise pentru a susine
iniiativele(
Program ' dovada unor rspunsuri noi prin observaie
Sugestii utile: asiguraiv! c!, atunci c'nd cel!lalt copil modeleaz! r!spunsul, copilul
dumneavostr! este atent( 9eneralizai r!spunsul la alte denumiri $de e%emplu, imagini cu
noi aciuni&( 1re"tei latena dintre momentul #n care cel!lalt copil modeleaz! r!spunsul "i
momentul #n care #i ar!tai din nou copilului dumneavoastr! imaginea sau #ntrebarea $de
e%emplu, puneil pe cel!lalt copil s! modeleze r!spunsul, #ntrebail pe copilul
dumneavoastr! c'teva #ntreb!ri cunoscute, apoi puneii din nou #ntrebarea&(
:ast edited bJ dora on 7ri 7eb LC, BLLM CL:NL pm, edited C time in total(

S-ar putea să vă placă și